A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA"

Átírás

1 A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A kamatozás 1. Határozza meg az 5 évre lekötött dolláros megtakarítás jövıbeli értékét, ha az utána járó kamat számítása évi 8 % éves kamatos kamatozással történik!. Egy befektetı az elızı évben 1,5 dollárt keresett részvényenként, öt évvel korábban pedig 0,90 dollárt. Számítsa ki a részvényegységre jutó hozam átlagos növekedési rátáját a vonatkozó periódusra! 3. Mennyi idı alatt duplázható meg adott összegő befektetés 14 %-os nominális kamatráta feltételezésével? A diszkontálás 4. Ha pénzjövedelmet ígérnek: vagy ma dollárt, vagy dollárt 7 év elteltével, melyiket célszerő elfogadni, ha a rögzített kamatláb 8 %? Tájékoztatásul: ( 108, ) 7 1, Feltételezzük azt, hogy a megkövetelt megtérülési ráta 1 % és a következı pénzáram beérkezésére számítunk: Év Pénzáram (dollár) Amennyiben a pénzáram tételek az egyes periódusok végén merülnek fel, mekkora lesz a pénzáram jelenlegi értéke? 6. A 0 %-os effektív kamatláb feltételezésével hány év szükséges adott összeg megháromszorozódásához? Az annuitás jelenlegi értéke 7. Mekkora annak az annuitásnak a jelenlegi értéke, amely 7 éven keresztül évi dollárt biztosít 8 %-os rögzített kamatláb mellett? Tájékoztatásul: ( 108, ) 7 1, Kaphat forint összegő 3 éves annuitást évenként fizetve vagy egyösszegő kifizetést ma. Amennyiben nincs szüksége a pénzre az elkövetkezı 3 év alatt, úgy a kapott annuitást 0 %-os kamat mellett letétbe helyezi. Milyen nagyságú egyösszegő kifizetés lenne egyenlı az annuitások összegével? 9. A társaság olyan berendezés megvásárlását tervezi, amely évente dollár megtakarítást biztosít 10 éven keresztül 1 %-os diszkontráta alkalmazásával. Számítsa ki a megtakarítás jelenlegi értékét (feltételezve, hogy a megtakarítás az év végén történik)! 1

2 10. Mekkora a jelenlegi értéke egy 5 éves, 00 dolláros normál annuitásnak, 15 %-os kamatráta mellett? 11. Feltételezzük, hogy egy éves normál annuitás jelenlegi értéke 100 dollár. Ha a kamatráta 10 %-os, akkor milyen összegő kell, hogy legyen az éves pénzáram? Az annuitás jövıbeli értéke 1. Az az ígéret, hogy évente forint összeget fizetnek Önnek 3 éven keresztül. Mekkora összegre számít 3 év után 0 %-os kamat mellett? 13. Mekkora a jövıbeli értéke egy 5 éves, 00 dolláros normál annuitásnak 15 %-os kamatráta mellett? 14. Egy 10 éves normál annuitás 10 %-os kamatláb mellett 3 755,50 dolláros jelenértéket adna. Ha ugyanennek az annuitásnak jövıbeli felkamatolt értéke 10. évben 5 440, dollárt tenne ki, akkor milyen nagyságú éves effektív kamatrátát kellene alkalmazni e jövıbeli érték megtalálásához? A törlesztés 15. Ön úgy dönt, hogy 3 éven keresztül, az éves forint törlesztés helyett, most egy összegben kifizeti a tartozást. Mennyit fizessen ki 0 %-os kamatráta mellett? 16. Ön vállalja az Ft törlesztését 3 éven át 0 %-os kamatráta mellett. Mennyi lesz az éves részlet (törlesztés + kamat)? Az örökjáradék 17. Mennyit kell befizetni ahhoz a jelenben, hogy végtelen hosszú idın át kapjunk forintot 0 %-os kamatráta mellett? 18. Lehetıségünk van évente dolláros kifizetést eredményezı örökjáradék vásárlására. E befektetés megkövetelt megtérülési rátája 15 %. Mekkora az a kínálati ár, amely mellett közömbösek leszünk e befektetés megvásárlása vagy annak mellızése tekintetében? 19. Tekintsünk egy örökjáradékot, amely évente 100 dollárt fizet, 10 %-os piaci kamatráta mellett! a./ Mekkora eme örökjáradék jelenértéke? b./ Mekkora lenne ez a jelenérték a 3. és az n-edik évben? c./ Milyen körülmények között változna meg az örökjáradék értéke? A növekvı örökjáradék 0. Mennyit kell ma befizetni ahhoz, hogy meghatározatlan ideig nyerhetı legyen az évente 4 %- kal növekvı Ft annuitás 0 %-os kamatráta mellett? Vegyes feladatok 1. Egy örökjáradék elnyeréséért készek vagyunk dolláros összeget fizetni, amely évente 1 50 dolláros kifizetést biztosítana végtelen hosszú ideig. Ha a megkövetelt megtérülési ráta idıben változatlan marad, akkor milyen nagy összeget volnánk hajlandók fizetni, ha a befektetés az örökjáradék helyett 0 éves normál annuitással felérı éves kifizetést biztosítana?

3 . Ha dollárért vásárolunk egy üzemet, a vételkor 0 %-os árengedményt kapunk, s a fizetés 30 éven keresztül részletekben történik, akkor 1 %-os kamat feltételezésével évente milyen összegő egyenlı részletekben törlesztenénk a vételárat? 3. Feltételezzük dolláros, részletekben visszafizethetı hitel felvételét. A hitel törlesztése 1 havi egyenlı részletekben történik, amelynek összege dollár, s az elsı visszafizetés a jelen idıponttól számított egy hónap elteltével történik. Milyen nagy összeget tesz ki a 3. hónapban esedékes havi törlesztés az induló adósságból? 4. A befektetı folyó évi jövedelme dollár, a jövı évi pedig dollár. Ebben az évben , a következı évben dollárnyit szándékozik fogyasztani. Amennyiben jövedelme és fogyasztási szándéka közötti különbség a pénzpiaci tranzakcióval hidalható át, úgy milyen értéket vesz fel a piaci kamatráta? 5. Az egyén folyó évi jövedelme dollár, a következı évi pedig dollár. Ha a piaci kamatráta 15 %, akkor maximálisan mennyit fogyaszthat a folyó és a következı évben? 6. Két szerzıdés ajánlatot hasonlítunk össze. Az egyik keretében dollárt fizetnek évente, 5 éven keresztül. A másik ajánlat szerint dollárt fizetnek évente, egyelıre 5 éven keresztül, majd évente dollárt újabb 5 éven keresztül. (A szerzıdések teljes maximális értéke dollár.) Az alkalmazott diszkontráta 10 %-os. a./ Mekkora veszteséget okoz a szerzıdı fél számára a. ajánlat elfogadása? b./ Mekkora összeget kellene fizetni a szerzıdı fél számára a felkínált dolláron felül évente a második 5 éves szakaszban ahhoz, hogy jelenértékben ne érje veszteség? 7. A kizárólagos tulajdonos egyben vállalkozó is egy feldolgozóipari társaságban. A vállalat jelenleg dollár készpénzzel rendelkezik, amibıl dollárt hamarosan reáleszköz beruházásra fordít. A tulajdonos-vállalkozó úgy véli, hogy a beruházás a következı évben dollárt hoz. A piaci kamatráta 1,5 %-os. Mekkora az a maximális összegő bér, amit a tulajdonos-vállalkozó jelenleg fizethet magának? Fogalmak és elméleti összefüggések 8. Mi az egyszerő és a kamatos kamatozás lényege? 9. Mutassa be a diszkontálás, az annuitás, a törlesztés és az örökjáradék összefüggéseit! 30. Soroljon fel olyan eseteket, amikor a vállalkozás a diszkontfaktort és a törlesztı faktort használja gazdaságossági mérlegeléséhez? 31. Ismertesse egy pénzáram sor jelenlegi és jövıbeli érték meghatározásának esetei között fennálló összefüggéseket! 3. Mi a diszkontfaktor, a kamatos kamattényezı és a törlesztı faktor között a különbség? 33. Mi a hasonlóság és a különbség az annuitás és a törlesztés között? 1. ( ) 5 MEGOLDÁSOK A kamatozás FV , , dollár 3

4 . ( i, t ) ( ) FV PV FVIF t 15, 0, 90 FVIF i, 5 FVIF i, , A táblázatban 1,685 érték található, ami a 11 %-os oszlopban van FVIF 14%, t FVIF 14%, t 4. Felhasználva az ( 108) 7 t 5 év A diszkontálás, 1, közelítést az alábbit kapjuk: PV 5 834,90 dollár 7 ( 1,08) Tehát érdemes elfogadni a mai dollárt. 5. PV PVIFA PVIF 1%, 4 1%, , , , 50 dollár 6. 3 PVIF 0%, t 1 PVIF 0%, t 0, 3333 t 6 év Az annuitás jelenlegi értéke 7. Behelyettesítve a vonatkozó formulába, valamint figyelembe véve azt, hogy ( 108, ) 7 1, PV ,70 dollár 0,08 7 ( 1,08) Tehát 5 067,70 dollár 8 %-os kamat mellett befektetve dollárt biztosít 7 éven keresztül. 8. Felhasználva az annuitási kamatfaktor képletét az annuitás jelenlegi értékének meghatározásához a következıt kapjuk: PV ( PVIF0%, 3 ) , forint ( PVIF ) , dollár PV 1%, 10 PV 00 PVIFA15%, , ( ) 670,4 dollár 11. Éves pénzáram PVIFA 10%, 100 Éves pénzáram 17355, 100 4

5 Éves pénzáram , 57,6 dollár Az annuitás jövıbeli értéke 1. Felhasználva az annuitási kamatfaktor képletét az annuitás jövıbeni értékének meghatározásához a következıt kapjuk: FV ( FVIFA 0%, 3 ) , forint FV 5 15%, ( FVIFA ) 00 6, ,4 dollár 3 755, Annuitás 37555, , 375, 55 FVIFA i, 10 FVIFA i, 10 14, 486 i Kamatráta 8 % A törlesztés 15. PV ( PVIF0%, 3 ) , forint Tehát a jövıbeni konstans részletek helyett kifizet, a jelenben, több mint forintot. 16. R ( CRFi, t ) , forint Tehát a jelenlegi egyszeri forint kifizetése helyett évente forintot törleszt PV forint 0, Az örökjáradék Éves kifizetés PV 6 666,67 dollár Kamatláb 0, a./ Az örökjáradék jelenértéke a következı formulával határozható meg: CF 100 PV 1000 dollár k 0,10 b./ 3 év múlva és n évvel késıbb az örökjáradék jelenértéke ugyancsak dollár lenne. c./ Ha a befektetı örökjáradékot vásárol bármilyen jövıbeli idıpontra, akkor a fizetések öröklejárat-szerő sorozatát vásárolja meg, függetlenül annak idejétıl. Az örökjáradék értéke csak akkor változik meg, ha változik a piaci kamatráta. A növekvı örökjáradék (1+ 0,04) 0. PV forint 0, 0,04 5

6 Vegyes feladatok Éves kifizetés 1. Ismert a PV örökjáradék reláció. Ebbıl Kamatláb Éves kifizetés 150 Kamatláb 8 % PV Kiszámítjuk az annuitás jelenlegi értékét 8 %-os kamatláb mellett. 150 PVIFA 150 9, ,5 dollár PV 8%, 0. Törlesztendı összeg 0, Éves részlet PVIFA 1%, Éves részlet 8, Éves részlet 4 89,98 dollár 8, PVIFA i, PVIFA i, 1 10, 5753 i Kamatráta % havonta Törlesztési tábla az alábbi: Hónap Induló egyenleg Kamat Törlesztı részlet Záró egyenleg ,00 000, , , , , , , , , , ,66 A 3. hónapban fizetett törlesztı részlet 7 75, dollár. 4. A folyó évben el nem fogyasztott dollárt k piaci kamatráta mellett befekteti, s így a jövıbeli összeg és a következı évi dollár ki kell, hogy adja a következı évi dollárnyi fogyasztást. A piaci kamatráta meghatározásához oldjuk meg k-ra az alábbi egyenletet: k ( ) k 0,16 16 % 5. A folyó évben maximálisan fogyasztható összeg: ,51 dollár. ( 1+ 0,15 ) A következı évi maximális fogyasztás nagysága: ( 1+ 0,15 ) dollár Látható az, hogy minden 1 év múlva várható dollár értéke: ( 1+ 0,15). 1 ( 1+ 0,15) ,51dollár. E számítással ellenırizhetı a válasz. 6. 0,87 dollár, így a./ A szerzıdı fél ajánlatának jelenértéke: ( PVIFA ) dollár Az ellenjavaslat jelenértéke az alábbi: PVIFA %, 5. ( ) ( PVIFA ) ( PVIF ) dollár 3 10 %, 5 10 %, 5 10 %, 5 Jelenértékbeli különbség dollár. 6

7 b./ x dollár ( PVIFA ) + [( x ) ( PVIFA )] ( PVIF ) 3 10 %, 5 10 %, 5 10 %, A tulajdonos-vállalkozó dollárt beruházna a projektbe, s utána /1,15 45 ezer dollár kölcsönt venne fel következı évi jövedelme terhére. Ez az összeg, kombinálva a 80 ezer dolláros cash-egyenleggel, a tulajdonos-vállalkozó számára dolláros maximális bért biztosítana. Alternatív megoldásként a tulajdonos-vállalkozó végrehajtaná a beruházást, és utána eladná a vállalatot. Ebben az esetben a következı összeget kapná: NPV dollár 7

8 ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKELÉSE Az örökjáradék formula 1. Mekkora az dollár névértékő öröklejáratú kötvény folyó értéke egy olyan befektetı számára, aki 10 %-os éves megtérülési rátát vár el? Az öröklejáratú kötvény évenként 8 %-os kamatot fizet.. Mekkora az értéke egy 4,50 dollár értékő Du Pont kumulatív, elsıbbségi részvénynek egy olyan befektetı számára, aki az értékpapírtól évi 6 %-os megtérülési rátát vár el? Ezt az elsıbbségi részvényt eredetileg 100 dolláros áron bocsátották ki. A Gordon-Shapiro modell 3. Mekkora lesz adott vállalat törzsrészvényének értéke egy olyan befektetı számára, aki 1 %-os éves megtérülési rátát vár el tudván azt, hogy a Div 1 következı évi várható osztalék részvényegységre vetítve 3 dollár, s az osztalék a belátható jövıben évi 4 %-os ráta mellett növekszik? 4. Egy üzleti társaság jelenleg dollár osztalékot fizet részvényenként ( Div 0 ). Ez az elkövetkezı három évben elıreláthatólag 0 %-os ráta mellett növekszik évente, majd azt követıen a belátható jövıben évi 6 %-os lesz a növekedés. Mennyit fizetne a befektetı egy részvényért akkor, ha elvárt megtérülési rátája 0 %-os? 5. Az rt. törzsrészvényeseinek konstans osztaléknövekedést ígér 5 éven át. Az osztaléknövekedési ráta: g 4 % Az osztalék jelenlegi értéke: Div0 000 forint /részvény A részvénytıke költsége: k E 30 % Határozza meg a törzsrészvény jelenlegi értékét! 6. A PGO vállalat a következı évben várhatóan,50 dollárt fizet osztalékként részvényegységre vetítve. Az osztalék várhatóan évente 4 %-os állandó arányban növekszik. A részvénytıke költsége 11,8 %. Számítsa ki a PGO vállalat részvényeinek árát! 7. A vállalat jelenleg 1,60 dollár osztalékot fizet részvényenként. A várakozások szerint az osztalék az elkövetkezı négy éven keresztül évi 0 %-kal, majd az azt követı négy évben évente 13 %-kal nı, majd meghatározatlanul hosszú ideig évi 7 %-os lesz a növekedés. A részvény befektetéstıl elvárt megtérülés 16 %-os. Mekkora lesz a részvény becsült jelenlegi értéke? 8. A vállalat törzsrészvényei után fizetett utolsó osztalék 4,0 dollár volt, a várható növekedés üteme pedig 10 %. Ha 0 %-os megkövetelt megtérülési rátát igénylünk, akkor mi az a legmagasabb ár, amit a részvényért hajlandóak volnánk fizetni? 9. Egy törzsrészvény folyó ára 8,50 dollár, a várható növekedés konstans rátája 10 %-os. Amennyiben 14 %-os megtérülési rátát várunk el, úgy mekkora a részvénnyel nyerhetı folyó osztalék? 10. Egy vállalat a kemény versenyben hátrányos következményekkel kénytelen számolni. Elemzések eredményei arra mutatnak, hogy a jövedelem (és az osztalék) évente 5 %-kal 8

9 csökkenni fog meghatározatlan ideig. A részvénytıke költsége ks 10 % és Div0, 0 dollár. Mekkora lesz a részvény ára három év elteltével? 11. A vállalat részvényei után fizetett utolsó osztalék Div 0 0, 50 dollár volt, s az elkövetkezı két évben nem várható növekedés. A 3. és 4. évben 5 %-os növekedés várható, az 5. év elejétıl tovább emelkedve 10 %-os lesz, ami utána folyamatosan fennmarad. A vállalati tıkeköltség 1 %. Mekkora kell legyen a vállalat közönséges részvényeinek jelenlegi ára? 1. A társaság négy évvel ezelıtt részvényenként 0,80 dollár osztalékot fizetett. Az osztalék jelenlegi mértéke 1,66 dollár részvényenként. A cég várhatóan 5 éven keresztül ugyanilyen növekedési ráta mellett fizet osztalékot. Ezt követıen az éves növekedési arány 8 %-os lesz. A részvény jelenlegi ára 30 dollár. Ha a részvénytıl elvárt megtérülési ráta 18 %, akkor érdemes-e megvásárolni? 13. A vállalat várhatóan 3,00 dollár osztalékot fizet az év végén részvényenként. Az osztalék várhatóan 10 %-kal növekszik 3 éven keresztül. Ezt követıen az osztalék 5 %-os konstans ráta mellett növekszik évente meghatározatlan ideig. A részvényes megkövetelt megtérülési rátája 11 %. Mekkora a részvény jelenlegi ára? Válasszon az alábbi kijelentésekbıl és indokolja meg válaszát számítással! A 49 dollár B 54 dollár C 64 dollár D 5 dollár E 89 dollár 14. A vállalat részvényenként 1,50 dollár osztalékot szándékozik fizetni az év végén ( azaz D1 1,50 dollár). A következı két évben az osztalék várhatóan,5 %-kal növekszik évente, majd azt követıen az osztalék növekedési rátája állandó 7 %-os értékre áll be. A részvényes megkövetelt megtérülési rátája 1 %. Feltételezve a részvény korrekt piaci értékelését, mekkora a részvény jelenlegi ára? Válasszon az alábbi kijelentésekbıl és indokolja meg válaszát számítással! A 45,03 dollár B 40,0 dollár C 37,97 dollár D 36,38 dollár E 45,03 dollár 15. A vállalati részvények ára darabonként 0 dollár. A részvények után az év végén fizetett osztalék várhatóan,00 dollár részvényenként. A részvényesek megkövetelt megtérülési rátája 15 %, s az osztalék növekedési rátája is konstans, végtelen hosszú ideig. Mekkora lesz a részvény ára 7 év elteltével? Válasszon az alábbi kijelentésekbıl és indokolja meg válaszát számítással! A 8 dollár B 53 dollár C 7 dollár D 3 dollár E 39 dollár 9

10 Értékelés mutatószámokkal 16. Az SNZ társaság ( darab kinnlevı törzsrészvénnyel) jelenleg kamat- és adófizetés elıtt dollár bruttó hozamot realizál. Éves kamatkötelezettsége dollár, s részvényeseinek dollár éves osztalékot fizet. A társasági adóráta 40 %-os, s közönséges részvényeinek folyó osztalékarányos hozama,0 %. a./ Számítsa ki a vállalat EPS mutatóját! b./ Határozza meg a társaság osztalékfizetési rátáját! c./ Számítsa ki a társaság részvényeinek folyó piaci árát! d./ Ha a társaság 100 % osztalék kifizetését határozza el, majd évente, részvényegységenként 1,10 dollárt fizet, akkor milyen lesz az osztaléknövekedés effektív rátája? 17. A vállalat kinnlevı törzsrészvényeinek száma , nettó jövedelme dollár, P/E aránya 8. Mekkora a vállalati részvények ára? Válasszon az alábbi kijelentésekbıl és indokolja meg válaszát számítással! A 0 dollár B 30 dollár C 40 dollár D 50 dollár E 60 dollár Fogalmak és elméleti összefüggések 18. Az alábbi feltevések közül melyik esetben veszti el érvényességét a konstans növekedésen alapuló osztalékértékelési modell? Választását indokolja! A A növekedési ráta értéke negatív. B A növekedési ráta értéke zérus. C A növekedési ráta kisebb, mint a megkövetelt megtérülési ráta. D A megkövetelt megtérülési ráta 30 % feletti. E A feltevések egyikét sem teszi érvénytelenné a modellt. MEGOLDÁS 1. P dollár 0, 10 Az örökjáradék formula. P 0 4, dollár 0, 06 A Gordon-Shapiro modell 3. P , 50 dollár 0, 1 0, Az elsı három évi osztalék jelenlegi értékének számítása a következı: Div0,00 g1 0,0 k E 0, 0 Év Osztalék (dollár) Diszkontfaktor PV (dollár) t T Divt,00 ( 1 + 0,0) 1 Div PVIF 0,0, t t PVIF ( ) t 1 + 0, 0 1.,00 ( 1 + 0,0) 1, 400 0,833,00 0,0, t 10

11 .,00 ( 1 + 0,0) ,00 ( 1 + 0,0) PV (elsı három év osztaléka) A részvényérték a 3. év végén az alábbi: Div4 P3 k g, 0,694,00, 0,579,00 6,00 E g 0, 06 ( ) ( ) Div Div 1+ g 3, , 06 3, , 663 P 3 6, 164 0, 0 0, 06 P 3 jelenlegi értéke a következı: P3 6,164 PV( P3 ) 3 3 6,164 ( PVIF0,0, t ) 6,164 0,579 15,15 1+ k 1 + 0,0 ( ) ( ) A törzsrészvény értéke az alábbi lesz: E ( ) ( ) P PV elsı három év osztaléka + PV P 6, ,15 1,15 dollár P0 0, 30 0, forint Div1,50 6. A részvény értéke így számítható: P0 3,05 dollár k E g 0, 118 0, 04 Az 1. és. FÁZIS Az elsı 8 évben várható osztalék jelenlegi értéke Év vége Jelenérték számítás (dollár) Osztalék (t) Osztalék PVIF jelenértéke t 0,16, t 1. F Á 1. 1, 60 ( 1, 0) 1,9 0,86 1, 66 Z. 1, 60 ( 1, 0),30 0,743 1, 71 I 3. 1, 60 ( 1, 0),76 0,641 1, 77 S 4. 1, 60 ( 1, 0) 3,3 0,55 1, ( ) F 6. ( ) Á 7. ( ) Z 8. ( ) 1 3, 3 113, 3,75 0,476 1, 79 3, 3 113, 4,4 0,410 1, 74 3, 3 113, 4,79 0,354 1, 70 3, 3 113, 5,41 0,305 1, 65 I 8 Div t S t t1 ( 1,16), 3. FÁZIS A konstans növekedési komponens jelenértéke 9. év végi osztalék 5,41 1, 07 5,

12 8. év végi részvényérték Div9 5, 79 64, 33 dollár k g 016, 0, 07 A 8. év végi 64,33 dolláros ár jelenértéke 64,33 ( PVIF 16 %, 8 év ) E 64, 33 0, , 6 A részvény jelenértéke 13, ,6 33, 47 dollár 7. P 0 4, 0 11, 44, 0 dollár 0, 0 010, Div0 11, 8. P0 8, 50 0, 14 0, 10 3, 30 Div 0 11, Div 0 3, 0 dollár 9. Div 0, 0 Div 1 19, Div 1805, Div 3 1, 715 Div4 169, P 0 1, , 11875, dollár 0, 11 ( 0, 05) 016, Div4 169, P3 10, 18 dollár 0, 16 0, Div 0, 0 Div 1, 60 Div 3, 38 Div 3 4, 394 Div4 4, 833 P 3 4, , 66 dollár 015, 010, P, 60 PVIF + 3, 38 PVIF + 96, , 394 PVIF ( ) 0 15%, 1 15%, 15%, 3, 60 0, , 38 0, , 054 0, , 6 dollár 11. Div 0 0, 50 Div 1 0, 50 Div 0, 50 Div 3 0, 55 Div 4 0, 551 Div5 0, 606 P 4 0, , 30 dollár 01, 0, 10 P 0, 50 PVIFA + 0, 55 PVIF + 0, 551 PVIF + 30, 3 PVIF 0 1%, 1%, 3 1%, 4 1%, 4 0, 50 1, , 55 0, , 551 0, , 3 0, , 3 dollár 1. A részvény megvásárlását megalapozó döntéshez meg kell határoznunk azt, hogy vajon a részvény a folyó piaci ár által meghatározott érték alapján alulértékelt-e. 1. lépés: Határozzuk meg az osztalék növekedési arányát az elkövetkezı 5 évre! PV 0,8 FV 1,66 n 4 k 0 % A növekedési ráta évente 0 %-os.. lépés: Számítsuk ki a DPS-t a következı 5 évre!, (, 1 ), ( ), (, 3 ), ( ), (, 5 ), ( ) Div Div Div 166, 1+ 0, 0, 39 Div 4 166, 1+ 0, 0 3, 44 Div Div 6 166, 1+ 0, 0 4, lépés: Határozzuk meg a részvény teljes értékét az 5. évre! Az 5. évet követıen az osztalék éves 8 %-os konstans ráta mellett növekszik. Ezért a konstans osztaléknövekedésen alapuló értékelési modell alkalmazható a részvény 5. évre vonatkozó értékének meghatározásához, eltekintve az adott évre vonatkozó osztaléktól

13 P 5 4, 46 44, 6 dollár 0, 18 0, évre vonatkozó teljes érték P + Div 48, 74 dollár lépés: Az 1. és 5. év közötti pénzáramokat a 0. évre diszkontáljuk! 1, 99, 39, 87 3, 44 48, 74 PV dollár , 3, ( 118, ) ( 118, ) ( 118, ) ( 118, ) Ennek alapján nyilvánvaló, hogy a részvény túlértékelt. 13. B válasz a helyes. 1. lépés: A Div 1, Div, Div3 és Div4 számítása. Mivel az osztalék növekedése évente 10 %-os, 3 éven keresztül, így Div1 3,00 dollár, Div 3,30 dollár, Div3 3,63 dollár Az osztalék növekedése t 3 évet követıen évi 5 %, így Div 4 3,8115 dollár. lépés: A részvényár meghatározása t 3 mellett, amikor a növekedés konstanssá válik. Div4 3,8115 P3 k g 0,11 0,05 P 3 E 63,55 dollár 3. lépés: A jelenlegi részvényár számítása (t 0 mellett) Div, Div, Div és jelenértéke a 11 %-os diszkontráta mellett. a 1 3 P3 P P 0 0 3, ( 1+ 0,11) ( 1+ 0,11) ( 1+ 0,11) 54,48 dollár 3,30 3, , B válasz a helyes. Div 1,875 dollár, Div3,34375 dollár, Div4 Div4,5078 P3 k g 0,1 0,07 P P 0 0 P 1,50 3 E 50,156 dollár + 1 ( 1+ 0,1 ) ( 1+ 0,1 ) ( 1+ 0,1 ) 40,0 dollár 1, Az A válasz a helyes. 1. lépés: Az osztaléknövekedés rátájának (g) meghatározása. Div1 P0 k g E 0 0,15 g g 5 %. lépés: A részvényár meghatározása t 7 mellett. P P 7 7 P 0, , ( 1 + g) 0 ( 1 + 0,05) 8,14 8 dollár 7 3,5078 dollár 3 13

14 Értékelés mutatószámokkal 16. a./ EBIT Kamat EBT Társasági adó EAT dollár EPS darab 9, 60 dollár b./ Részvényarányos osztalék, 00 dollár darab,00 Osztalékfizetési ráta 0, 8 % 9,60 c./ Részvényarányos osztalék, 00 Osztalék arányos hozam 0,0 Részvényegység ára Részvényegység ára Részvényegység ára 100, 00 dollár,00 Osztalékfizetési ráta 0, 8 % 9,60 d./ Ekvivalens (részvényosztalék elıtti) részvényegységre jutó osztalék (DPS):,00: 1,00 dollár 1,10 1,00 Osztalékráta növekedés 0, 10 10, 0 % 1, Az E válasz az igaz EPS 7,50 dollár P0 P/E 8 EPS P 60,00 dollár 0 Fogalmak és elméleti összefüggések 18. Az E válasz az igaz. A modell akkor veszti érvényét, ha az osztalék növekedési rátája (g) meghaladja a megkövetelt megtérülési rátát ( k E ). Ez valószínőleg soha nem következik be, hiszen nincsen olyan részvény, amely várhatóan gyorsabban növekedne saját megkövetelt megtérülési rátájánál. 14

15 KOCKÁZAT ÉS MEGTÉRÜLÉS Az autonóm kockázat mértékei: várható érték, szórás és relatív szórás 1. A piaci és a J részvény megtérülés valószínőségi eloszlása a következı: Valószínőség r M (%) r F (%) 0, , , a./ Számítsuk ki a piaci és a J részvény várható megtérülési rátáját! b./ Számítsuk ki a piaci és a J részvény megtérülés szórását! c./ Számítsuk ki a piaci és a J részvény relatív szórását!. Az X és Y részvény várható jövıbeli megtérülésének valószínőségi eloszlása a következı: Valószínőség X (%) Y (%) 0, , 0 0, , 0 5 0, a./ Számítsa ki az Y részvény várható megtérülési rátáját ( ) [ E R %] X 1! b./ Határozza meg az X részvény megtérülésének szórását ( Y részvényé 0,35 %)! Számítsa ki az Y részvény relatív szórását! Elıfordulhat, hogy a befektetık többsége az Y részvényt kevésbé kockázatosnak tartja, mint az X részvényt? Válaszát indokolja meg! 3. A részvény ma 80 dollárért kel el. Elırejelzések szerint a vállalat a következı évben 3 dollár osztalékot fizet. Továbbá azt is feltételezik, hogy a részvény piaci ára egy év múlva 75 és 100 dollár között fog ingadozni a következı valószínőségekkel: Állapot Ár egy év múlva (dollár) Valószínőség Erıs visszaesés 75 0,0 Enyhe visszaesés 85 0,30 Lassú növekedés 95 0,30 Gyors növekedés 100 0,0 A fenti adatok felhasználásával a./ határozza meg az egy év múlva várható árat, b./ számolja ki a részvény befektetésébıl származó várható megtérülést! 4. Az alábbi részvényár adatokból számolja ki a periódusokra vonatkozó megtérülést! Periódus Részvényár (dollár)

16 5. A General Motors törzsrészvényeibe irányuló dolláros befektetésbıl, az elkövetkezı évben a következı lehetséges hozamok (osztalék + tıkenyereség) várhatók: Állapot Valószínőség Megtérülés Recesszió 0, Normál 0, Fellendülés 0,0 500 Határozza meg a./ a várható megtérülést, b./ a megtérülés szórását, c./ a relatív szórást! 6. Annak a valószínősége, hogy a gazdaságban recesszió lesz a következı évben 0,, a mérsékelt ütemő növekedésé 0,6, a gyors expanzió esélye pedig 0,. Az A vállalat törzsrészvényeinek megtérülése 5 %, 15 % mérsékelt ütemő növekedés és 30 % expanzió esetén. A B vállalat megtérülési értékei rendre 0, 16 és %. Számítsa ki a két vállalat részvényeinek várható megtérülési rátáját! A kockázat: szisztematikus és nem szisztematikus 7. Határozza meg az EMC vállalat részvényeinek béta értékét a következı adatok ismeretében! CORR EMC, M 0,85 σ 0,065 σ 0,08 M EMC 8. Számítsa ki az A és B részvény béta koefficiensét az alábbi adatok alapján! Részvény Korreláció a piaccal Szórás A 160 0,5 B 60 3,0 A piaci megtérülés varianciája 0,0. a./ Melyik részvény hordoz nagyobb teljes kockázatot? b./ Melyik hordoz több nem diverzifikálható kockázatot? 9. Feltételezzük, hogy az M piaci portfolió megtérülésének szórása 0,1, a B eszköz szórása 0,, az M és B eszköz megtérülése közötti korreláció 0,5. a./ Mekkora az M és B megtérülés közötti kovariancia értéke? b./ Mekkora a B eszköz béta koefficiense? 10. Az A értékpapír és a piaci portfolió megtérülése közötti korreláció értéke 0,9. Ha az A értékpapír megtérülésének szórása 0,3, a piaci portfolió megtérülésének szórása pedig 0,18, mekkora lesz az A értékpapír béta értéke? Fogalmak és elméleti összefüggések 11. Egészítse ki a következı állítást úgy, hogy igaz legyen! Az infláció, a recesszió és a magas kamatok olyan makrogazdasági események, melyek jellemezhetık A vállalat-specifikus kockázatként, ami diverzifikációval eltüntethetı. B piaci kockázatként. C szisztematikus kockázatként, ami diverzifikációval eltüntethetı. D diverzifikálható kockázatként. E nem szisztematikus kockázatként, ami diverzifikációval eltüntethetı. 16

17 1. A következı adatok ismertek az évi átlagos piaci megtérülésrıl az elmúlt öt évre vonatkozóan, s ugyanilyen információk az A és B részvényre. Ha ezen adatok az alábbiak szerint alakultak, akkor melyik alábbi válasz írja le leghitelesebben A és B részvény történeti β adatát? Év Piac A részvény B részvény 1. 0,03 0,16 0,05. 0,05 0,0 0, ,01 0,18 0, ,10 0,5 0, ,06 0,14 0,05 A β " A" > 0 és β"b" 1 B β " A" > + 1 és β"b" 0 C β " A" 0 és β"b" 1 D β " A" < 0 és β"b" 0 E β < és β 1 " A" 1 "B" 13. A vállalat befektetései diverzifikálásával igyekszik kivédeni a piaci mozgások hatásait, s ezáltal értékesebb lesz a nem diverzifikált vállalatoknál. Ez a kijelentés igaz vagy hamis? Válaszát röviden indokolja! A Igaz. B Hamis. 14. Amennyiben a vizsgált projekt béta értéke zérus, úgy a projekt elfogadása befolyásolja a vállalat piaci kockázatát. Ez a kijelentés igaz vagy hamis? Válaszát röviden indokolja! A Igaz. B Hamis. 15. A következı információk állnak rendelkezésre X és Y vállalatra vonatkozóan: X vállalat várható megtérülése nagyobb Y vállalaténál. X vállalat megtérülési szórása kisebb, mint Y vállalaté. X vállalat béta értéke nagyobb Y vállalat béta értékénél. C A fentiek ismeretében melyik helyes az alábbi kijelentések közül? Válaszát röviden indokolja meg! A X vállalat relatív szórása alacsonyabb Y vállalaténál. B X vállalat vállalat-specifikus kockázata nagyobb Y vállalaténál. X vállalat részvényeinek vásárlása jobb üzlet Y vállalat részvényeinek vételénél. D Az A és B válasz helyes. E Az A, B és C válasz egyaránt helyes. 16. Melyek a nem szisztematikus kockázat legfontosabb forrásai? 17. Alapvetı tulajdonságaik figyelembevételével hasonlítsa össze a kockázati mértékeket! 18. Mit értünk az értékpapír megtérülés reziduális szórásán? 19. Miben áll az értékpapír megtérülés szórása és reziduális szórása közötti különbség? 17

18 1. Melyek a szisztematikus kockázat legfontosabb forrásai?. Magyarázza meg a béta tartalmát és következményeit! 1. MEGOLDÁS Az autonóm kockázat mértékei: várható érték, szórás és relatív szórás a./ E( r M ) 0,3 15 % + 0,4 9 % + 0,3 18 % 13,5 % E( r J ) 0,3 0 % + 0,4 5 % + 0,3 1 % 11,6 % [ ] b./ σ M 0, 3 ( 15 % 13,5 %) 0, 4 ( 9 % 13,5 %) 0, 3 ( 18 % 13,5 %) c./ , 85 % 385, % [ 0, 3 ( 0 ) 0, 4 ( 5 ) 0, 3 ( 1 ) ] σ J % 11,6 % + % 11,6 % + % 11,6 % a./ E( r) E 38, 64 % 6, % n w i ri i1 1 % CV M 385, 135 % 0, 9, % CV J 6, 116, % 0,54 ( r ) 0,1 ( 35 %) + 0, 0 % + 0,4 0 % + 0, 5 % + 0,1 45 % 14 % > E( r ) 1 % Y X [ i ] b./ σ r E( R) w σ X n i1 i ( 10 % 1 %) 01, + ( % 1 %) 0, + ( 1 % 1 %) 0, ( 0 % 1 %) 0, + ( 38 % 1 %) 01, 148, 8 % σ X 1, 0 % > σy 0, 35 % σ % CVX X E R 1, 0 1 % 1, 0 ( ) X % CV Y 0, % 1,45 Ha az Y részvény kevésbé erısen korrelál a piaccal, mint az X, akkor kisebb bétája is lehet, mint az X részvénynek, s ezért portfolió értelemben is kisebb kockázat lenne. 18

19 3. a./ Idézzük fel a várható érték számítási formuláját! Várható érték w CF + w CF + w CF w CF w CF n n i i i1 ahol w i az i-edik állapot bekövetkezésének valószínősége CF i az i-edik állapothoz tartozó pénzáram A számítási formula alkalmazásával határozzuk meg a várható árat. Várható részvényár 0, , , , , , , dollár b./ A befektetésbıl várható hozam formulája: Várható ár Induló ár + Osztalék Várható megtérülés Induló ár A megfelelı érték behelyettesítésével (induló ár 80, várható ár 89, osztalék 3 dollár) a várható megtérülés (hozam) így számítható Várható megtérülés 015, 15 % Periódus Részvényár (dollár) Tartási periódus megtérülés (%) , 3 30 % ,, % ,, % 5. a./ E( r) n σ n w i ri i1 b./ [ r E( r) ] w i1 i ( r) 0, ( 1000) + 0, , dollár E i ( ) 0, + ( ) 0, 6 + ( ) 0, dollár n c./ 6. σ CV ,97 E 100 ( r) E E ( r"a" ) 0,0 ( 5 %) + 0,60 15 % + 0,0 30 % ( r ) 0,0 0 % + 0,60 16 % + 0,0 % 14 % "B" 14 % 19

20 7. β i 8. a./ σ b./ β A kockázat: szisztematikus és nem szisztematikus COVEMC, M 0, 85 0, 08 0, , σ 0,065 A A 9. a./ COV M σ 0, 5 < 0, 6 B β B ( ) 0, , 01, 0, 0, 5 0, 01 0,01 b./ β 0,1 10, σa 0,3 10. β A CORR A,M 0,9 1, 5 σ 0,18 M 11. B változat a helyes. Fogalmak és elmélet I összefüggések 1. B választás a helyes. 13. B válasz az igaz. Mivel a kockázat bármilyen mérséklése a nem szisztematikus kockázat csökkentésébıl származhat. A befektetések diverzifikációja csupán a szisztematikus kockázat mérsékléséhez járul hozzá. 14. Az A válasz a helyes. Zéró bétájú eszköz bevonása csökkenti a vállalati béta értékét, s így mérsékli a vállalat piaci kockázatát. (Feltéve azt, hogy a vállalat induló béta értéke nagyobb volt zérusnál.) 15. Az A válasz a helyes. Mivel a relatív szórás a szórás és a várható érték hányadosa. A többi kijelentés hamis. A CAPM MODELL ALKALMAZÁSA CML 1. A piaci portfolió várható megtérülése 15 %, szórása 0 %, a kockázatmentes ráta 8 %. a./ Milyen lesz a CML egyenes meredeksége? b./ Mit jelent ez a befektetı számára? SML. Az R részvény béta értéke 1,5, az S részvényé 0,75, a részvények átlagos várható megtérülése 13 %, a kockázatmentes kamatráta 7 %. Mennyivel haladja meg a kockázatosabb részvény megkövetelt megtérülése a kevésbé kockázatosét? 3. Feltételezzük azt, hogy az értékpapír piacon az E( R i ) 0,04 + 0,08 βi SML egyenes érvényes. Becsültük két értékpapír béta értékét, β X 0,5 és βy szerint. Mekkorának kell lenni a két értékpapír várható megtérülésének az értéken történı adásvételhez? 0

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest KÉZIKÖNYV MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. június (519 542. o.) ZSEMBERY LEVENTE A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek A volatilitással és annak kockázatával az elmúlt másfél-két évben nemcsak

Részletesebben

A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása

A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása Szakdolgozat Hutvágner Ivett Biztosítási és pénzügyi matematika MSc Aktuárius szakirány Témavezet : Viszkievicz András Aktuáriu.s elemz Aegon Magyarország

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Tabi Andrea A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében

Tabi Andrea A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében Tabi Andrea A társadalmi diszkontráta jelentősége a fogyasztás időbeli ütemezésében Bevezetés A magánbefektetések értékeléséhez széles paletta áll rendelkezésünkre, melyek túlnyomórészt tisztán pénzügyi

Részletesebben

A fiskális politika jelzõszámai

A fiskális politika jelzõszámai A fiskális politika jelzõszámai 307 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. április (307 325. o.) P. KISS GÁBOR A fiskális politika jelzõszámai A hagyományos statisztikai hiánykategóriák alkalmazhatósága

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben