ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges.a Kibocsátó kevesebb, mint egy éve működik, ezért nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel és auditált éves beszámolóval, ezt meghaladóan a Kibocsátó időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, összességében a Kibocsátó részvényeibe befektetés kockázata az elérhető magas hozammal arányos, így a Tpt. 38. (4) alapján a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A jegyzés sikertelensége esetén a már kibocsátott ,- db törzsrészvény technikai bevezetésére a jelen Tájékoztató alapján nem kerül sor. A Tájékoztatóban foglaltakért a teljes felelősséget a Kibocsátó viseli. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Amely Összevont Tájékoztató tartalmazza az ALTERA Nyrt. újonnan kibocsátásra kerülő, minimum darab, maximum ,- darab, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénye nyilvános forgalomba hozataláról és legalább darab, legfeljebb ,- darab egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekciójának Részvények B kategóriába történő bevezetéséhez a Tpt. 21. (1) bekezdésében és a 26. (4) bekezdésében előírt két Tájékoztató egységes szerkezetű szövegét, a hatályos április 29-i 809/2004 EK bizottsági rendeletben előírt tartalommal. Forgalmazó: Jogi Tanácsadó: Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda A jegyzéshez és a szabályozott piacra bevezetéshez készített Összevont Tájékoztató közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-720/2012. számú határozatában én engedélyezte november 29. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÓ... 6 A. szakasz - Bevezetés és figyelmeztetések... 6 B. szakasz A Kibocsátó... 6 C. szakasz Az Értékpapírok... 8 D. szakasz Kockázatok...12 E. szakasz Ajánlattétel KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Politikai és gazdasági jellegű kockázati tényezők Iparágra jellemző kockázatok Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak elvesztésének kockázata Adókockázat Értékelésből eredő kockázat A Befektetési eszközökből fakadó kockázatok A részvényre és a részvénybefektetésre jellemző kockázatok A részvénypiac kockázata Árfolyamváltozás kockázata Likviditási kockázat Osztalékfizetés kockázata Kereskedés kockázata A részvények szabad átruházása korlátozásának kockázata Adózási szabályok változásának kockázata Felvásárlás és Kivezetés kockázata Az értékpapír értékesítésének kockázata A kibocsátás a Tpt. szerint a szokásosnál eltérő kockázatú A részvényjegyzés a harmadik munkanapot követően lezárható Kibocsátóval kapcsolatos további kockázatok Befektetési célpontokkal kapcsolatos csőd,- ill. felszámolási kockázat Likviditási kockázat A Kibocsátó megszüntetése Határidős ügyletek kockázata Deviza kockázat Részvénypiaci kockázat Infláció illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat Származtatott ügyletekből adódó kockázatok Nyilvános forgalomba hozatal sikertelenségének a kockázata Nyilvános forgalomba hozatal további kockázatai Cégbírósági bejegyzés elhúzódásának a kockázata Hibás, vagy megkésett közzététel kockázata Informatikai kockázat Bevezetés elmaradásának kockázata Árfolyamváltozás kockázata A szavazatelsőbbségi részvényekben foglalt kockázat FELELŐS SZEMÉLYEK BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL Kulcsfontosságú információk A nyilvános forgalomba hozatal a szokásostól eltérő kockázatú Az ajánlattétel okai és a bevételek felhasználása A forgalomba hozandó/bevezetendő értékpapírokra vonatkozó információk A forgalomba hozatalra és bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája és osztálya Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok A részvények előállítása, típusa és fajtája A kibocsátás pénzneme...35 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2

3 A részvényekhez kapcsolódó jogok Nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a részvényeket előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják A részvények kibocsátásának várható időpontja A részvényekkel kapcsolatos kötelező átvételi ajánlat és/vagy kiszorítási és/vagy kényszereladási rendelkezések Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben a Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat A részvényekből származó jövedelem forrásadója, tájékoztatás arról, hogy a Kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI A nyilvánosan forgalomba hozható részvény mennyiség A lehetséges részvényjegyzők köre Jegyzési időszak Jegyzési helyek listája A jegyzés feltételei Dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla Részvényjegyzési ív kitöltése, (cégszerű) aláírása Részvényjegyzés ellenértékének megfizetése Aluljegyzés, a jegyzés érvénytelensége Jegyzési garanciavállalás Túljegyzés, allokáció Elállási jog Értesülés a jegyzés eredményéről A részvények jóváírása a jegyzők értékpapírszámláin Kifizetési ügynökök és letétkezelők A RÉSZVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁVAL ÉS TŐZSDEI BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK TŐZSDEI BEVEZETÉS ÉS KERESKEDÉS Tőzsdei bevezetés Stabilizáció A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA A Kibocsátó története, kialakulása Társasági jogi információk Befektetések A Kibocsátó által követett felelős vállaltirányítási gyakorlat AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE ALTERA Hibrid Modell Célcsoport Küldetés, stratégia Alapelvek A Kibocsátó befektetési politikája, termékstruktúra, főtevékenység A Kibocsátó eszközallokációja Stratégiák Főbb piacok A Kibocsátó vezetésének megállapításai a versenyhelyzettel kapcsolatban Kockázatkezelés, döntéshozók, biztosítékok Tőkeáttétel Likviditás Diverzifikáció Partnerkockázat A portfóliók lehetséges elemei Az egyes befektetési eszközök minimális, maximális és tervezett aránya Befektetési korlátok A kölcsönzés és terhelhetőség szabályai...57 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 3

4 Likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya, a felvett hitelre vonatkozó szabályok A befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatása A portfólió egyes elemei értékelésének szabályai Felelősségbiztosítás SZERVEZETI FELÉPÍTÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL A gazdálkodás és a vagyoni, pénzügyi helyzet összefoglaló adatai Árbevétel Nyilatkozat a működő tőkéről Pénzforgalom - Cash flow TŐKÉSÍTÉS ÉS ELADÓSODOTTSÁG TRENDEK Kilátások, növekedési lehetőségek VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Igazgatóság Felügyelőbizottság Audit Bizottság Az Audit Bizottság hatásköre: Javadalmazás és juttatások Nyilatkozatok az összeférhetetlenségről Családi kapcsolatok Részvényesekkel kötött megállapodás Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat FŐ RÉSZVÉNYESEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK OSZTALÉKPOLITIKA BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK ADÓZÁS A Részvényekhez kapcsolódó adózási kérdések A legfontosabb adózási szabályok belföldi magánszemély befektetők esetén Külföldi magánszemélyek adózása Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem Osztalék Belföldi székhelyű társaságok adózása Árfolyamnyereség Osztalék Külföldi székhelyű társaságok adózása Árfolyamnyereség Osztalék A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC A Tőkepiaci törvény Befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban A Tájékoztatóra vonatkozó szabályozás FELHÍGULÁS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Részvénytőke bemutatása A Kibocsátó alapszabályának ismertetése A Kibocsátó cégneve és székhelye A Kibocsátó tevékenysége és időtartama A részvényekhez kapcsolódó jogok: Közgyűlés, szavazatok Alaptőke emelés, alaptőke csökkentés...94 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 4

5 Hirdetmények Egyéb rendelkezések A SZOKÁSOS ÜZLETMENETEN KÍVÜLI LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK HARMADIK SZEMÉLYTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA KERESZTHIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 5

6 1. ÖSSZEFOGLALÓ A. szakasz - Bevezetés és figyelmeztetések Elem 1. ÖSSZEFOGLALÓ A.1. Az Összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjének tekintendő és a Tájékoztató fejezeteiben szereplő információkon alapul, ezen fejezetekkel, illetve a Tájékoztató Mellékleteiben bemutatott pénzügyi beszámolókkal együtt értelmezendő. A Részvényekbe befektetni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen Tájékoztató egészének alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a Befektetőknek jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és előnyeit maguknak kell mérlegelniük. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó a felelőssége nem egyetemleges, A Kibocsátó kevesebb, mint egy éve működik, ezért nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel és auditált éves beszámolóval, ezt meghaladóan a Kibocsátó időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, így a Tpt. 38. (4) alapján ezért a Részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A Tájékozatóban foglaltakért a teljes felelősséget kizárólag a Kibocsátó viseli. Ha a Tájékoztatóval kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a magyar jogszabályok alapján a Tájékoztatóval kapcsolatban a bírósági eljárás megindítását megelőzően a felmerülő fordítási költségeket a felperes befektetőnek kell viselnie. B. szakasz A Kibocsátó Elem B.1. B.2. Alapinformációk a Kibocsátóról Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Kibocsátó székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3.; jogi formája nyilvánosan működő részvénytársaság, nyilvántartja a magyar társasági jog szabályai szerint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;cégjegyzékszáma: ) B.3. A Kibocsátó főtevékenysége: TEAOR Vagyonkezelés (holding). A Kibocsátó azoknak a kis és középbefektetőknek nyújthat kiváló befektetési lehetőséget, akik a reálgazdasági sokkok, és a középtávú fellendülés nélküli időszakokban is szeretnének a kockázatmentesnek tekintett hozamok feletti teljesítményt elérni, ugyanakkor magasabb kockázatviselő képességgel és magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek. Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 6

7 B.4.a. B.5. B.6. általuk preferált befektetési időtáv minimum 3, akár 5 év feletti időtartam, de szükség esetén szeretnék nyitva hagyni a lehetőséget a befektetés eladására, amit a részvények bevezetését követően a Budapesti Értéktőzsdén tehetnek majd meg. A Kibocsátó úgy látja, hogy az elkövetkezendő 10 évben a fejlett piacok gazdaságában nem várható fellendülés, sőt számos országnak a GDP csökkenésével, az állampolgárok életszínvonalának csökkenésével kell szembesülnie. Az OECD országok nagy része nyomasztó államadósság teher miatt mind a költségvetési deficitek csökkentését, az elsődleges pozitív egyenleg kialakítását kell elérnie, amely a reálgazdaságra természetszerűleg visszafogó hatást gyakorol. Eközben a növekvő államadósság kockázatok az állampapír hozamokat felfelé nyomják, ami tovább nehezíti az adósság újrafinanszírozását. A helyzetre a monetáris politika oldaláról is bekövetkezhet egyfajta reakció. A pénznyomtatás, illetve a kvantitatív könnyítés esetleges újabb hullámai komoly inflációt generálhatnak, amely által az államadósságok relatív nagysága lecsökkenhet. A válság folytatódásának ezen forgatókönyve miatt önmagában a fix kamatozású eszközök vásárlása sem jelent biztosítékot a túlélésre. A globális gazdaság tekintetében a Kibocsátó ennél optimistább. Úgy gondoljuk, hogy a feltörekvő piacok súlyának növekedési tendenciája fennmarad, sőt a fejlett világ lassulása miatt ennek üteme még fokozódik is. Számos olyan vállalat van, amelynek árbevétele globális szinten is jelentős, így a fejlett országok gyenge fogyasztói és beruházási keresletét bőven ellensúlyozzák az elsősorban Ázsiában, és Latin-Amerikában lévő gazdaságok. Ezen folyamatok összessége egy szétváló, de globális szinten lényegesen el nem mozduló részvényárfolyamokat jelentő évtized lehet. Az ALTERA ezen folyamatok mellett, az allokációs stratégiája, illetve a megfelelő eszközválasztás mellett érdemi eredményeket érhet el. Nem értelmezhető! A Kibocsátóban 5%-ot elérő, vagy meghaladó részesedéssel rendelkezők: Szavazat tulajdoni arány Venczel Gábor 5161 db 5.16% 5.16% Szilágyi Lászlóné és további magánszemélyek, Szilágyi László (an.: Vareca Margit), Szilágyi László (an.: Antal Erika), Szilágyi Gergely,Szilágyi Tamás közös tulajdonában 5000db 5% 5% Salamon Béla 5000 db 5% 5% Szemes Árpád 5000 db 5% 5% Mercer Ltd db 22,65% 22,65% Gablini Gábor 5000 db 5% 5% Nagy Imre db 15% 15% ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 7

8 Dr. Kőrös Attila 5000 db 5% 5% A Kibocsátó főrészvényesei megkülönbözetett szavazati joggal nem rendelkeznek. A Kibocsátó feletti ellenőrzés: Nem értelmezhető! B Összefoglaló pénzügyi adatok Ezer Forintban PÉNZÜGYI MŰVELETEK 5811 EREDMÉNYE (Vagyonkezelési tevékenység) RÁFORDÍTÁSOK 1816 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3995 ADÓFIZETÉSI 400 KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTT EREDMÉNY 3595 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3595 SAJÁT TŐKE A mai napig a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem történt lényeges változás A Kibocsátó kilátásai szempontjából nem történtek jelentős hátrányos változások. B.8. B.9. B.10. B.11. A Kibocsátó kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információkkal lefedett időszak óta nincsenek lényeges változások. Nem értelmezhető! Nem értelmezhető! Nem értelmezhető! Nem értelmezhető! C. szakasz Az Értékpapírok C. Értékpapírok C.1. névre szóló, dematerializált C sorozatú törzsrészvény. A Jegyzésben érintett részvénysorozat ISIN kódja HU C.2. Magyar Forint (HUF) C.3. A Kibocsátó jelenleg 2500 db dematerializált, névre szóló osztalék,- és 2500 db dematerializált, névre szóló szavazatelsőbbségi részvénnyel, valamint ,- db, dematerializált, névre szóló törzsrészvénnyel rendelkezik, melyek mindegyike 1000 Ft névértékű és melyek ellenértékét teljes egészében befizették a Kibocsátó javára. C.4. A részvényekhez kapcsolódó jogok Osztalékjogok A részvényest a Kibocsátónak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 8

9 meg. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság javaslatára határoz. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A Kibocsátó köteles az Ex-kupon nap (Ex-kupon napnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkori szabályzataiban ekként meghatározott fogalmat kell tekinteni) előtt 2 (kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon nap legkorábban az esedékes osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) tőzsdenap lehet. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított 5 (öt) év elteltével évül el. A Kibocsátó a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartásakor válik esedékessé oly módon, hogy az osztalék kifizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie. A Kibocsátó az osztalékot kizárólag banki átutalással fizeti ki. A Kibocsátó a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényes által megjelölt bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Az osztalék után a Kibocsátót kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Kibocsátó Közgyűlése két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Gt.-ben foglalt feltételekkel - osztalékelőleg fizetéséről határozhat. Az osztalékelőleg fizetésére az osztalék kifizetésére vonatkozó szabályok a Gt. szerinti eltérésekkel megfelelően irányadók. Szavazati jogok Egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Elsőbbségi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor A Kibocsátó alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás útján történő (nyilvános vagy zártkörű) felemelése esetén a Kibocsátó részvényeseit ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható és velük együtt egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait, ebben a sorrendben jegyzési-, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Kibocsátó Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 9

10 munkanapon belül a Kibocsátó hirdetményi helyein tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról. A Kibocsátó a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai ebben a sorrendben jogosultak. Tört szám esetén tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke emelés tervezett mértékét, a Közgyűlés illetve az Igazgatóság jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési -, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait. Az Igazgatóságnak indokolásában elő kell adnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a részvénytársaságnál jelentkeznek. Egyebekben az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a közgyűlés az elsőbbség kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. Az Igazgatóság a közgyűlés vonatkozó határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 10

11 Likvidációs hányadhoz való jog A Kibocsátó jogutód nélküli megszűnése esetén a Részvények tulajdonosai jogosultak a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonra a részvényeik névértékének a Kibocsátó alaptőkéjével arányos részére. Osztalékelsőbbségi jog A Kibocsátó 2500 darab 1000 Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényt bocsátott ki. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem kerül. Az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények a részvény tulajdonosát a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a Kibocsátó a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Kibocsátó nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon. Szavazatelsőbbségi jog A Kibocsátó 2500 darab 1000 Ft névértékű, névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatelsőbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvényt bocsátott ki, amely az Alapszabály pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbséget (vétójogot) biztosít, oly módon, hogy elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Kibocsátó minden 1000 Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem kerül. C.5. A jegyzés során megszerezhető, valamint a tőzsdei bevezetéssel érintett törzsrészvények szabadon átruházhatóak. C.6. A Kibocsátó július 11-én tartott közgyűlése 6/2012. (VII.11.) számú határozatban elhatározta a Kibocsátó nyilvános forgalomba hozatal útján lebonyolítandó alaptőke felemelését és a 8/2012. (VII.11.) számú határozatban a C részvénysorozatba tartozó valamennyi törzsrészvényének tőzsdei bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A tőzsdei bevezetés várható időpontja decembere, a jegyzési eljárás lebonyolítását követően. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 11

12 C.7. A Kibocsátónak 2500 db osztalékelsőbbségi részvénye van, amely a következő jogokat garantálja: A Kibocsátó osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvénysorozatba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a Kibocsátó Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Kibocsátó nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon. Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés során részvényesként kerül azonosításra, továbbá az a részvényes, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A fentieket meghaladóan a Kibocsátónak előre meghatározott osztalékpolitikája a Tájékozató aláírásának időpontjában nincs. A Kibocsátó vezetése a rendelkezésre álló eszközök és források, valamint a beruházási, befektetési és akvizíciós lehetőségek mérlegelése után tesz javaslatot a Közgyűlés számára az adott évi eredmény felosztásáról. D. szakasz Kockázatok D. Kockázatok D Politikai és gazdasági jellegű kockázati tényezők 1.1. Makrogazdaság A Kibocsátó működése és eredményessége összefügg Magyarország nemzetgazdasági folyamatainak alakulásával. Amennyiben a hazai makrogazdasági helyzetben negatív változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Kibocsátó sem függetlenítheti magát Szabályozás A magyar gazdaságban az utóbbi években nem voltak ritkák a szabályozási környezet előre meg nem jósolható, váratlan változásai, a kormányzati gazdaságpolitika erőteljes fordulatai. A ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 12

13 gazdaságpolitika, ezen keresztül az infláció, az árfolyam-politika és a kamatkörnyezet alakulása erőteljesen befolyásolhatja a részvénybefektetések megtérülését. A gyakran változó hazai jogi szabályozási környezet is kockázatot jelent, a változások jelentős hatást gyakorolhatnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti és utáni eredményre Hazai és regionális politikai kockázat A Kibocsátó működésére és eredményességére a hazai és regionális politikai helyzet általában ugyan csekély befolyást gyakorol, de nem zárható ki olyan helyzet kialakulása, amely nehezíti vagy kedvezőtlen esetben akár meg is akadályozhatja a Kibocsátó zavartalan tevékenységét Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok A cél-országok - amelyekbe a Kibocsátó befektetései irányulnak - mindenkori politikai stabilitása, helyzete időről-időre megváltozhat. Az egyes országok kormányai hozhatnak olyan döntéseket, melyek negatívan befolyásolhatják a Kibocsátó működése során ezen országokban megszerzett befektetéseinek értékét, és az ezen befektetések nyilvántartására szolgáló valuták forinttal szembeni árfolyamát. A magyar illetve a külföldi kormányok, valamint az egyes cél-országok nemzeti bankjainak politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek a Kibocsátó eszközeinek hozamára és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről-időre a Kibocsátó portfóliójában szerepelhetnek. A cél-országok gazdasági növekedése, külgazdasági pozíciója, árfolyam politikája, költségvetési hiányának mértéke és kamatszintje az eszközök értékét befolyásolja, és így kedvezőtlenül is érintheti Iparágra jellemző kockázatok Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak elvesztésének kockázata A Kibocsátó üzleti teljesítménye és sikere jelentős részben a Társaságot irányító vezető tisztségviselőkre épül A befektetések hozama és a kockázatok kezelése nagymértékben függ e tapasztalt szakemberek tudásától, hozzáállásától. A Kibocsátó versenyképes feltételek biztosításával igyekszik ezen kulcs szakembereket megtartani, de nincs biztosíték arra vonatkozóan, hogy egy vagy több tapasztalt szakembert nem veszít el a jövőben Adókockázat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 13

14 Az adóhatóság jogosult arra, hogy átvizsgálja a társaságok adóügyeit az adott adózási évtől számított öt évig. Egy jövőbeli adóvizsgálat során nem zárható ki, hogy a Kibocsátónál számottevő kiadást jelentő megállapításokra kerülhet sor. Az iparűzési adó és a többi helyi adónem esetében nem zárható ki, hogy a jogszabályi változások miatt emelkednek az adóterhek Értékelésből eredő kockázat A Kibocsátó a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék a befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutathatnak A Befektetési eszközökből fakadó kockázatok A Kibocsátó likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a betét megtérülése bizonytalan. A Kibocsátó betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat előtti eladásakor a kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága Befektetési célpontokkal kapcsolatos csőd,- ill. felszámolási kockázat Tekintetbe kell venni, hogy a portfólióban lévő értékpapírok Kibocsátói - kedvezőtlen esetekben - rossz gazdasági eredményeket produkálhatnak csőd vagy felszámolási eljárás alá kerülhetnek -, amely a Kibocsátó portfólióját és a Befektetőket a hozamok elmaradása, árfolyamveszteség, vagy alacsony piaci érték formájában hátrányosan érintheti Likviditási kockázat A portfólió egyes elemeinek értékesítése - főleg a hosszabb lejáratú kötvények esetében - nehézségekbe ütközhet, illetve csak kedvezőtlen árfolyamon lehetséges. A likviditási kockázat a szabad pénzeszközök befektetése esetén is korlátozó tényező lehet. Emellett az értékpapírok árát az erősen ingadozó piaci kereslet és kínálat fokozottan képes befolyásolni. A likviditás hiány a befektetésekre kedvezőtlen hatást gyakorolhat, amelynek mértéke mindig az aktuális tőkepiaci helyzet függvénye ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 14

15 A Kibocsátó megszüntetése A Kibocsátó működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, amely a Kibocsátó megszűnéséhez vezethet. Ebben az esetben a befektetők a megszűnéskori kötelezettségekkel csökkentett eszközérték rájuk eső részét kaphatják befektetésükért Határidős ügyletek kockázata A kockázatfedezeti célból megkötött az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix hozamot biztosító - határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében veszteséget mutathatnak Deviza kockázat Az egyes devizák egymáshoz viszonyított árfolyama a gazdasági-, illetve a mindenkori kereslet-kínálati viszonyok következtében változik. Ennek következtében az egyes devizákban kifejezett érték magyar forintra konvertálva az adott deviza és a forint közötti árfolyam ingadozásától függően változhat. Ezáltal a Befektetőknek bizonyos esetekben a portfóliót alkotó egyedi értékpapírok devizanemei magyar forinttal szemben meghatározott árfolyam ingadozásának kockázatával kell szembenézniük Részvénypiaci kockázat A befektetések között lesznek részvények. A nemzetközi és hazai részvény-befektetésekkel kiemelkedően magas nyereséget lehet elérni, általában azonban a legkörültekintőbb elemzésekkel sem lehet biztonsággal megjósolni a részvényárfolyamok jövőbeni alakulását, időnként esetleges veszteséggel is számolni kell, amely negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó jövedelmezőségének alakulását Infláció illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat Mivel az értékpapír portfólióban hitelviszonyt megtestesítő és egyéb kamatjellegű jövedelmet nyújtó értékpapírok is kaphatnak helyet, így az általuk nyújtott hozam jelentősen befolyásolja az elért eredményt. Ezen instrumentumok hozama azonban mindig a piaci kamatlábaktól függ, amelyek viszont részben az inflációs várakozásokkal összhangban alakulnak. A Kibocsátó értékére a kamatlábak változása kedvezőtlen hatással is lehet Származtatott ügyletekből adódó kockázatok ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 15

16 A Kibocsátó származtatott ügyletet befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb és speciális kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen termékek likviditása rövid időn belül erősen visszaeshet, ezért előfordulhat, hogy a Kibocsátó a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. További kockázatot jelenthet az elszámoló árak változása, vagyis rövidtávon előfordulhat, hogy az árak nem tükrözik a piaci viszonyokat. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók Jegyzés sikertelenségének a kockázata Előfordulhat, hogy a jegyzés során nincs a Tájékoztatóban megjelölt minimális mennyiségre sem elegendő kereslet, vagy egyéb okból a jegyzés egésze érvénytelen, sikertelen lesz. Ebben az esetben a befizetett összegek visszajárnak, de a befektető elmaradt kamatot lesz kénytelen elkönyvelni, továbbá eredeti befektetési szándéka sikertelennek minősül majd. A jegyzés sikertelensége esetén a már kibocsátott ,- db törzsrészvény technikai bevezetésére a jelen Tájékoztató alapján nem kerül sor Jegyzés további kockázatai A részvényjegyzésre nyitva álló időszak a tájékoztatóban foglaltak feltételek megvalósulása esetén a harmadik munkanapot követően lezárható. Előfordulhat, hogy a tervezett részvényjegyzés ideje előtt a jegyzés lezárásra kerül, és így nem tud részvényt jegyezni az ügyfél. A részvényjegyzés során a jegyzőnek lehetősége van a részvényjegyzést követően a jegyzett részvények ellenértékének a jegyzési időszak végéig történő megfizetésére. Abban az esetben, ha a jegyző nem számol a korábbi lezárás eshetőségével, érvényesen nem tud fizetést teljesíteni, és így jegyzése teljes egészében elutasításra kerül Cégbírósági bejegyzés elhúzódásának a kockázata A jegyzés lezárultát követően a Cégbíróságnak be kell jegyezni a tőkeemelést és az újonnan kibocsátott részvények számát, illetve sorozatát. Ennek idejére a Kibocsátónak nincs befolyása, így a tőzsdei kereskedés is jó néhány hét elteltét követően indulhat meg, ami az újonnan jegyzett részvények eladását ez idő alatt lehetetlenné teszi. Emellett a bejegyzés lezárultáig a Kibocsátó nem tud a frissen befolyt tőkével új befektetésekbe kezdeni, ami elmaradt esetleges hozamok miatt alacsonyabb nyereséget jelenthet a részvényből jegyzők számára. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 16

17 Hibás, vagy megkésett közzététel kockázata A Kibocsátó Igazgatósága valamennyi jogszabályt és hatósági ajánlást betartva, továbbá a Kibocsátó Közzétételi Szabályzatában leírtakra tekintettel mindent megtesz, hogy valamennyi tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen. Emberi mulasztás vagy technikai hiba miatt előfordulhat, hogy ezen közzétételek késnek, ami a részvényekkel kapcsolatos befektetési döntések meghozatalára negatív hatással lehet Informatikai kockázat A Kibocsátó vezetősége mindent megtesz azért, hogy a befektetési döntéshozatal, az adminisztráció, befektetők tájékoztatása, és a szokásos üzletmenet során az informatikai háttér és döntéstámogatás mindvégig rendelkezésre álljon. Emellett a Kibocsátó az adatbiztonságot is kiemelt jelentőségűnek tartja. Ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy az informatikai rendszerek hibás működése hátráltatja a döntéshozatalt, amely a befektetési döntések meghozatalára, és ezen keresztül a nyereség nagyságára is kihat Bevezetés elmaradásának kockázata A Kibocsátó leghatározottabb törekvése, hogy a jegyzést követően bevezesse a részvényeket a Budapesti Értéktőzsdére. Ugyanakkor előre nem látható tényezők, például de nem kizárólagosan hatósági vagy tőzsdei döntések, a pénzügyi piacok súlyos egyensúlytalanságai és egyéb tényezők meghosszabbíthatják a tőzsdei bevezetés idejét, illetve akár teljes mértékben meg is akadályozhatják ezt Árfolyamváltozás kockázata A részvény árfolyamát a nyílt piacon, így a Budapesti Értéktőzsde B kategóriájában is a kereslet és kínálat viszonyai szabályozzák. A Kibocsátó rendszeresen közzéteszi nem auditált, és az adott pillanatban rendelkezésre álló információk alapján az egy részvényre jutó saját tőke értékét, de nem tud azért semmilyen garanciát vállalni, hogy a tőzsdén ettől akár jelentős mértékben eltérő árfolyam alakuljon ki. A részvény árfolyama az egy papírra jutó saját tőke értékétől lefelé is jelentős mértékben eltérhet, érdemi veszteséget okozva a részvény tulajdonosának A szavazatelsőbbségi részvényekben foglalt kockázat A Kibocsátó Közgyűlésén érvényes határozat csak a ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 17

18 szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvények igen szavazata mellett hozható meg, ugyanez vonatkozik az osztalékfizetés tárgyában hozható határozatra is. D.3. A részvényre és a részvénybefektetésre jellemző kockázatok 3.1. A részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac (BÉT) viszonylag kis mérete és főleg nyitottsága, a külföldi befektetők nagy szerepe miatt jelentős mértékben reagál a nemzetközi tendenciákra és követi a részvénypiacok globális folyamatait. Teljesítményének alakulására kifejezetten erősen hatnak a nemzetközi, ezen belül is főleg az amerikai, az európai és a fejlődő piaci tőke- és pénzpiaci mozgások. Az aktív külföldi intézményi befektetők magas aránya erősíti a tőzsdei árfolyamok volatilitását és fel is nagyíthatja a nemzetközi tendenciákat a hazai piacon. A BÉT forgalmának 75-85%-át a négy legnagyobb kapitalizációjú társaság részvénye adja, elsősorban a külföldi befektetők ezen értékpapírokra összpontosuló kereslete és ezen társaságok mérete miatt. A Kibocsátó a BÉT-re történő bevezetést követően a kis és közepes kapitalizációjú társaságok közé tartozik majd. Ezen társaságok részvényeinek kereskedését általában az átlagosnál alacsonyabb likviditás és az árfolyam átlagosnál nagyobb volatilitása, vagyis érzékenysége és ingadozása jellemzi Árfolyamváltozás kockázata A Részvények árfolyamát a tőzsdén a piaci kereslet és kínálat változása alakítja, az árfolyam ezért előre nem jelezhető irányban és mértékben változhat, jelentősen ingadozhat. A Kibocsátó működési eredményeiben bekövetkező változások, így többek között a tényleges és a várható eredmény és pénzügyi helyzet; a versenytársak által bevezetett új termékek; a részvényelemzők várakozásainak módosulása és azok Kibocsátó általi nem teljesítése; a befektetők magyarországi befektetésekre vonatkozó megítélése; az általános hazai és globális piaci körülmények egyaránt negatív hatással lehetnek a Részvények piaci árfolyamára Likviditási kockázat A Tájékoztató kibocsátását megelőzően nem folyt nyilvános kereskedés a Részvényekkel. A Részvényeket a Kibocsátó tervei szerint bevezetik a BÉT-re, ám semmilyen biztosíték nincs arra, ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 18

19 hogy a másodpiacon a Részvényeknek kialakul likvid piaca. Illikvid piac kialakulása negatív hatással lehet a Részvények árfolyamára és növelheti volatilitásukat Osztalékfizetés kockázata A Kibocsátó belátható időn belül nem tervezi osztalék kifizetését, a nyereséget vissza szeretné forgatni a további befektetések megvalósításához. A Kibocsátó a későbbiekben is akkor fizet osztalékot részvényeseinek, ha megfelelő mennyiségű szétosztható nyereséget termel meg egy adott pénzügyi évben. A fizetendő osztalékról a Kibocsátó közgyűlése határoz. Nincs biztosíték arra, hogy minden évben osztalékfizetésre kerül sor Kereskedés kockázata A Kibocsátó üzletmenetét jelentősen befolyásoló hírek nyilvánosságra hozatala, információközlési hiányosságok vagy egyéb a vonatkozó törvények, rendeletek és szabályzatokban előírt kötelességek elmulasztása miatt a PSZÁF, továbbá a Bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott esetekben a BÉT felfüggesztheti a Részvények kereskedését A részvények szabad átruházása korlátozásának kockázata Az értékpapírok szabadon átruházhatók, a Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz erre vonatkozó korlátozásokat. Ugyanakkor a Tpt. bennfentes kereskedésre vonatkozó rendelkezései ( ) egyes időszakokban egyes vásárlók részére megtiltják az értékpapírokkal kapcsolatos üzletkötéseket. Más, esetleg későbbiekben hatályba lépő törvények is megfogalmazhatnak egyes időszakokra egyes vásárlók vagy vásárlói csoportok számára részvényvásárlási vagy eladási korlátozásokat. Az esetleges korlátozásokról szóló aktuális törvények, rendelkezések megismerése a részvényvásárlók, illetve eladók feladata Adózási szabályok változásának kockázata A Részvényekkel a BÉT-en való kereskedés során elért árfolyamnyereség magánszemélyek számára a Tájékoztató aláírásának időpontjában érvényes jogszabály (SZJA törvény) szerint tőzsdei ügyletnek minősül és az adóalap után az adó mértéke 16%-os. A BÉT-re bevezetett értékpapír osztaléka adójának mértéke 16%. Nincs biztosíték azonban arra, hogy az adózásra vonatkozó szabályozás a jövőben változatlan marad, az esetleges jövőbeli változás érintheti a Részvények hozamát Felvásárlás és Kivezetés kockázata ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 19

20 A Kibocsátó részvényeire a hatályos jogszabályok szerint nyilvános kötelező vételi ajánlat tehető, mely elfogadása esetén a Kibocsátó felett az ajánlattevő jelentős, vagy minősített befolyást biztosíthat. A Kibocsátó felvásárlása megváltoztathatja a vezető tisztségviselők személyét, vagy a kitűzött üzleti stratégiát. A szabályozott piacra bevezetett nyilvános társaságok részvényei kivezethetők a nyilvános piacról és a Kibocsátó zárt társasággá is alakítható. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövőben egy esetleges meghatározó tulajdonos nem vezeti ki a Részvényeket a Budapesti Értéktőzsdéről Az értékpapír értékesítésének kockázata A kibocsátás a Tpt. szerint a szokásostól eltérő kockázatú A Tpt. 38. (4) rendelkezései alapján az ALTERA részvények forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül, mivel a Kibocsátó az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó felelőssége a tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges. A Kibocsátó kevesebb, mint egy éve működik, ezért nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel és auditált éves beszámolóval, ezt meghaladóan a Kibocsátó időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, összességében a Kibocsátó részvényeibe befektetés kockázata az elérhető magas hozammal arányos, így a Tpt. 38. (4) alapján a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából az itt felsorolt körülmények miatt is a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A jegyzés sikertelensége esetén a a már kibocsátott ,- db törzsrészvény technikai bevezetésére a jelen Tájékoztató alapján nem kerül sor. A Tájékozatóban foglaltakért a teljes felelősséget a Kibocsátó viseli A részvényjegyzés a harmadik munkanapot követően lezárható A részvényjegyzésre nyitva álló időszak a tájékoztatóban foglaltak feltételek megvalósulása esetén az eredetileg meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható, a harmadik munkanapot követően. Abban az esetben, ha a jegyezni szándékozó ügyfél a jegyzési időszaknak a harmadik napot követő részében tervezi jegyzését, előfordulhat, hogy a tervezett részvényjegyzés ideje előtt a jegyzés lezárásra kerül, és így nem tud részvényt jegyezni az ügyfél. A részvényjegyzés során a tájékoztatóban leírtak szerint a ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 20

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval és kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval és kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Éves, rendes Közgyűlésére

Éves, rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK AZ ALTERA NYRT 2013. április 29 i Éves, rendes Közgyűlésére 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása A

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TARTALOMJEGYZÉK Pont Oldal 1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE... 3 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó )

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) 2011. január 19. napján kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. január 31. napján kelt,

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2012/02/13

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2012/02/13 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2011 Készült: 2012/02/13 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentésében a 2011-es év folyamatairól és az elért eredményekről

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben