Részvény ETF termékek az amerikai tőzsdén By András György. Copyright 2014 András György Smashwords Edition

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvény ETF termékek az amerikai tőzsdén By András György. Copyright 2014 András György Smashwords Edition"

Átírás

1 Részvény ETF termékek az amerikai tőzsdén By András György Copyright 2014 András György Smashwords Edition Tartalom Előszó ETP-ről általában ETP kategóriák és főbb jellemzőik ETP választás Részvény ETF választék Részvény ETF-ek általános jellemzői Részvény ETF, mint befektetési eszköz Kereskedési stratégiák Veszélyek Zárszó Függelék

2 Előszó A tőzsdén forgalmazott alapok rendkívüli karriert futottak be az elmúlt évtizedben. Az első ETF-ek még a 90-es években jelentek meg, de akkor még inkább kuriózumnak számítottak, mint elismert befektetési formának. Az új konstrukció előnyei - alacsony költségek, azonnali elszámolás, széles diverzifikáció - azonban gyorsan növekvő népszerűséget eredményeztek a befektetők illetve a spekulánsok körében egyaránt. Mára, a folyamatos innovációnak és a választék exponenciális növekedésének köszönhetően, az ETF termékek a befektetési iparág megkerülhetetlen szereplői. Ezzel a fejlődéssel lépést tartani igyekvő kisbefektetők számára készült ez a könyv, a részvényeket tartalmazó tőzsdei alapok bemutatására. Megírásakor elsődleges szempont volt a gyakorlati felhasználhatóság. Az elméleti alapok ismertetését próbáltam olyan szinten tartani, ami elengedhetetlenül szükséges. Reményeim szerint az illusztrációs technika, a kereskedési példák, mind-mind azt segítik, hogy az olvasó ne száraz tananyagot kapjon a következőkben. A konkrét kereskedési technikák és különösen a teszteredmények ismertetése, sajnos veszélyeket is rejt magában. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy nem állt szándékomban kulcsrakész kereskedési rendszereket átadni az olvasóknak. A könyvben szereplő módszerek és teszteredmények célja az illusztráció, annak bemutatása, hogyan működnek a tőzsdei alapok a gyakorlatban. A könyv kizárólag részvényeket tartó, az USA-ban kibocsátott, passzív alapokkal foglalkozik. Az utóbbi években megjelent, aktív kereskedést folytató ETF-ek nem esnek ebbe a körbe. Az aktív alapokról még nem is áll rendelkezésre kellő mértékű gyakorlati tapasztalat, a velük kapcsolatos tudnivalók egy későbbi könyv témáját képezhetik majd. Hasonló a helyzet az európai, vagy esetleg ázsiai piacok után érdeklődők esetében, számukra kevésbé specifikus a könyv tartalma. Nyilvánvalóan ők is profitálnak az itt leírtakból, a termékek különböznek, de a tőzsdei alapok működési elve ugyanaz a világ minden részén. Néhány szó a tartalomról. Az első három fejezetben általánosságban beszélek a tőzsdén forgalmazott alapokról. Előnyeikről, hátrányaikról, az üzleti megvalósítás különbségeiről, és végül néhány fontosabb mutatóról, amelyek segítik a megfelelő termék kiválasztását a már 1500 ETF-et felvonultató választékból. A negyedik-ötödik fejezetekben kezdődik a részvényekhez kapcsolódó tartalom. Ismertetem a részvény specifikus alapok működési elvét, a termékkategóriáit, és a részvényekhez kapcsolódó tulajdonságaikat. A következő két fejezetben a részvény ETF-ek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos példákat mutatok be. Elsőként a hosszú távú befektetők számára ismertetem az ETF, mint befektetési eszköz nyújtotta lehetőségeket, majd a rövid és közép távú kereskedés iránt érdeklődőknek szolgálok néhány alapvetéssel ezen a területen. Az utolsó fejezetben néhány veszélyforrásra hívom fel a figyelmet, és a proaktív megelőzés lehetőségeire. Remélem, a könyv tartalmas betekintést enged a részvény ETF-ek csodálatos, sokszínű világába, és minden kedves olvasó megtalálja azokat az információkat, amit hasznosíthat későbbi befektetési vagy kereskedési gyakorlatában május 22.

3 ETP-ről általában Az ETP (Exchange Trade Products), tőzsdén forgalmazott befektetési termékek diadalmenete az utóbbi évtized meghatározó trendje. Maga a rövidítés mégis kevésbé elterjedt, helyette az ETF (Exchange Trade Funds), a tőzsdén forgalmazott befektetési alapok kifejezése került be a köztudatba. Pedig sok termék nem ebbe a kategóriába esik, ami a rövidítések különbözőségén túl, lényeges tartalmi eltéréseket takar. A következőkben megpróbálom tisztázni az egyes fogalmak jelentését a tőzsdén forgalmazott termékek világában. A tőzsdén forgalmazott befektetési termékek összefoglaló megnevezése az ETP. Ezek a termékek a hagyományos befektetési alapok versenytársaiként jelentek meg, a passzív, index alapú befektetések népszerűségének növekedésével párhuzamosan. A kezdeti időkben elsősorban részvény(index) alapok indultak, amelyek legfontosabb közös jellemzője volt a passzív jelleg (ritkán változtatott összetevők) és az alacsony költségek. Ennek a folyamatnak az úttörője John Bogle, aki a Vanguard alapkezelő megalapításával elsőként alapozta üzleti modelljét a passzív befektetések térhódítására. Bogle a mai napig harcos propagálója az index alapú befektetések előnyeinek. A kezdeti sikerek később újabb és újabb - Bogle kiinduló koncepciójától már jelentősen eltérő - ETP termékek megjelenését hozták magukkal. Feltűntek az inverz alapok, az árupiaci eszközöket (olaj, agrár, nemesfémek) illetve szintetikus megfelelőiket tartalmazó termékek, legvégül egészen egzotikus termékek jelentek meg a kínálatban, mint például a volatilitás. E folyamat megkoronázása az utóbbi években indított aktív alapok köre, amelyek már ellenpontját képezik Bogle kezdeti koncepciójának. Az újabb és újabb konstrukciók már egyáltalán nem az alacsony kezelési költségekre koncentrálnak, sőt nem ritka, amikor ezen a téren megközelítik a hagyományos alapok költségeit. Az új koncepció központi eleme, olyan termékek elérésének biztosítása a nagyközönség számára, amelyek megelőzően csak professzionális szereplők számára voltak hozzáférhetőek. Természetesen ez a folyamat komoly veszélyeket hordoz magával, felkészületlen kisbefektetők kerülnek kapcsolatba olyan termékekkel, amelyek jelentős ármozgásokat produkálhatnak, - nem mindig a jó irányba. A mai színes ETP környezetben már egyre nehezebb megragadni a közös jellemzőket, előnyöket, de azért kísérletet teszek a főbb tulajdonságok kiemelésére: - ezek a termékek egységes, szabályozott piacokon érhetők el, annak minden előnyével (költségek, elérhetőség, átláthatóság, befektető védelem), - a megbízások azonnali, ismert áron történő teljesülése, szemben a hagyományos alapok későbbi elszámolást jelentő rendszerével, - limitár lehetősége, - az ETP mai választéka a kisbefektetők számára is hozzáférést biztosít olyan befektetési eszközökhöz, stratégiákhoz, amelyek megelőzően csak professzionális szereplők számára voltak elérhetőek, és ez magával hozta a kapcsolódó irodalom terjedését is, - a legtöbb esetben az ETP olcsóbb alternatíva a hagyományos alapokkal szemben, - az ETP választék soha nem látott diverzifikációs, specializálódási lehetőséget hozott magával, - gyakran kedvezőbb adózási konstrukciót biztosítanak ezek a termékek. Természetesen az ETP használata nem kizárólag előnyöket rejteget. Véleményem szerint a legnagyobb veszély, ami a kisbefektetőkre leselkedik, hogy felkészületlenül vásárolnak termékeket, amelyek mögöttes mozgatórugóiról vajmi kevés elképzeléssel rendelkeznek. Egy volatilitás alapú ETP vásárlása nem átlagos befektetők számára ajánlható műfaj. Ugyanez

4 vonatkozik a tőkeáttételes termékekre, de ide sorolhatjuk az árupiaci, vagy éppen az inverz ETP kategóriákat is. A másik veszély az alacsony tranzakciós díjak, a tőzsdei elérhetőség bosszúja. Az elektronikus brókerek világában minimális költséggel, akár egy erdei kunyhóban üldögélve, mobil telefonról is adhatóak-vehetőek az ETP termékek. A gyakori kereskedés, azonban általában rossz hatással van a hosszabb távú befektetői teljesítményre. MINTA, ITT KIMARADT NÉHÁNY OLDAL

5 Részvény ETF választék A részvényeket tartalmazó ETP-k többsége ETF formában került megvalósításra, míg kisebb részük UIT konstrukcióban. Ritka, speciális esetekben léteznek ETN termékek is (már említettem az indiai részvényeket követő INP alapot). A következőkben már ETF-ként hivatkozom ezekre a termékekre, akkor is, ha a jogi konstrukció ettől eltér. Ez utóbbival kapcsolatos különbségeket ismertettem az előző fejezetekben, viszont a közbeszédben az ETF rövidítés terjedt el, jobbnak látom igazodni a konszenzushoz. Befektetői szempontból e termékek adás-vételében, tartalmi jellemzőiben, portfólió leképezésében nincs olyan differencia, ami indokolná a formai megkülönböztetést. Minden esetben kijelölnek egy benchmark indexet, és ennek összetevőit (mintavételezés esetében közelítő módszerrel) tartja az alap a portfolióban (ETN esetében nem garantált a fizikai tartás, de erről már volt szó). Ezt a csomagot vásárolhatja meg a befektető egyetlen tőzsdei tranzakcióban. Az egyes ETF-ek tartalmukban csak annyiban különböznek, hogy a kijelölt benchmark milyen részvények tartását írja elő. Ennek megfelelően történhet a kategorizálásuk is. A globális ETF-ek, nevükhöz méltóan a világ teljes részvénypiacának leképezésére törekednek. Elsősorban a fejlett piacokra és nagyvállatokra fókuszálnak. Az amerikai piac sajátosságainak megfelelően, ezek gyakran kiegészítő termékek a hazai (mármint USA) befektetések mellé, így jónéhány globális ETF nem tart USA részvényeket. Erre érdemes odafigyelni ilyen ETF vásárlása előtt, hogy valóban globális termékről, vagy USA-n kívüli globális termékről van szó. A termék prospektusa, illetve a könyv függelékében listázott ETF információs oldalak alkalmasak a tájékozódásra. Az alábbiakban felsorolom a legnépszerűbb globális ETF-eket (a sorrendet a napi kereskedési forgalom határozza meg): A ticker az a rövid név, amit a tőzsdei tranzakciók során hivatkozásként meg kell adni. Az éves díj az ETF alapkezelői díja, ami nem külső költség, hanem az árfolyamban is jelentkező, hozamcsökkentő tétel. A részvényszám a diverzifikáció mértékét mutatja, átlagosan vagy pontosan, hány darab részvényt tartanak a portfólióban. Természetesen a diverzifikáció mértékét nem csak ez az egyetlen szám jellemzi, hanem a cégek földrajzi, méretbeli megoszlása is, de áttekintő értékelésre alkalmas lehet. A regionális és ország ETF-ek földrajzi régiók, országok szerint alakítják ki portfóliójukat. A regionális ETF-ek, a globális kategóriához hasonlóan, általában szélesen diverzifikált alapok. Ez a két csoport ideális jelölt, amikor a részvényeket, mint eszközosztályt (úgymint: kötvény, arany, részvény, stb.) kívánjuk beemelni a portfólióba. A globális és

6 MINTA, ITT KIMARADT NÉHÁNY OLDAL

7 Részvény ETF, mint befektetési eszköz A részvények megkerülhetetlen elemei minden hosszú távú befektetési portfóliónak. A részvény ETF-ek a megvalósítás ideális eszközei. Olcsók, szinte tetszőleges mélységű diverzifikáció valósítható meg segítségükkel, elérhetőek minden nemzetközi hozzáféréssel rendelkező pénzügyi szolgáltatónál. Egyszóval, erre a funkcióra lettek teremtve. A befektető felkészültségéhez igazodva egyaránt alkalmasak egyszerű, de jól diverzifikált, illetve komplex, dinamikus portfóliók felépítésére. Kezdjük az egyszerűbbel. A legolcsóbb ETF portfóliót már említettem az előző fejezetben, most nézzük, milyen portfóliót javasolnék annak, aki a lehető legkevesebb idő és energia ráfordítással szeretne belevágni ebbe a műfajba. Előtte azonban szeretném jelezni, hogy ezt a kérdéskört kicsit alaposabban körbejártam a Lusta portfólió című könyvemben, és melegen ajánlom elolvasását. A legegyszerűbb portfólió a 60/40-nek becézett, 60% részvény, 40% kötvény allokációt tartalmazó portfólió, amit rendszeresen (mondjuk évente) újrasúlyoznak, az arány hosszú távú fenntartásának érdekében. A 60/40 arány természetesen nincs kőbe vésve, egyéni kockázatvállalási hajlandóságot figyelembe véve eltolható bármelyik irányba. A részvény hányad növelésével nő a hozam és a kockázat, fordított esetben értelemszerűen csökken. Szintén kiváló ötlet, amit John Bogle a Vanguard alapítója, és az egész ETF iparág úttörője javasol. Szerinte az életkorral egyező százalékban kell kötvényeket tartani, míg a fennmaradó rész a részvényeké. Így az életkor előrehaladtával automatikusan csökken a részvényarány, megfelelve a csökkenő kockázat iránti igénynek, illetve a megtakarítástól a felhasználás irányába történő elmozdulásnak. A Bogle féle recept alapján 30 éves korunkban egy 70% részvény, 30% kötvény portfólióval rendelkezünk, míg 60 éves korunkra már csak 40% lesz a részvények aránya, és 60% a kötvényeké. A részvényeken és a kötvényeken belül természetesen tovább diverzifikálhatunk. Ebben az esetben egy ökölszabályt ajánlanék a kedves olvasó figyelmébe, 10% alá nem igazán érdemes menni. Jónéhányan gondolhatják, hogy vesznek 2% német, 2% francia, 2% angol ETF-et, és még folytathatnám a sort, de az ilyen mértékű diverzifikációnak nincs sok értelme. Amennyiben fontos az európai gazdaság, akkor venni kell 10% (vagy bármilyen más súlyozással) egy európai ETF-et, és már lehet is tovább lépni a következő feladatra. 2-3% súlyú befektetésnek úgysem lesz semmi hatása a teljes portfolió eredményére, felesleges ennyire elaprózni magunkat. Ennek megfelelően a világ legegyszerűbb portfóliója 60% VT (Vanguard Total World Stock Index) ETF-et és 40% kötvényt tartalmaz. A kötvényt felesleges megnevezni, mindenki képzelje oda kedvenc kötvény alapját, vagy Prémium Államkötvényét. A VT-t azért választottam, mert világméretű diverzifikációt kapcsol össze a Vanguard alapok hagyományos olcsóságával. Nézzük meg, szégyenben maradtunk volna-e a világ legegyszerűbb portfóliójával a magyar befektetési alapok mezőnyében. A VT 5 éves hozama évi 14.89%, dollárban. A kötvény részt nem nevesítettük, ezért vettem a magyar hosszú kötvény alapok átlagos 5 éves hozamát a Bamosz listája alapján, ez évi 11.11%. Így a portfólió hozama (a forint árfolyamváltozásának figyelmen kívül hagyásával) a súlyozásnak megfelelően 13.38%-ra adódik. A Bamosz listáján 16 alapot tudtam összeszámolni ennél magasabb 5 éves hozammal, jelentős részük csak marginálisan teljesített jobban. A forint árfolyamváltozásának figyelembe vételével még jobb helyen végzett volna a világ legegyszerűbb portfóliója. Persze a teljesítmények összevetésében önmagában a hozam értékelése nem elegendő, de abban biztosak lehetünk, hogy szégyent nem hozott volna ránk ez az összeállítás. Személy szerint abban is biztos vagyok, hogy a kisbefektetőkre jellemző ki-be ugrálásokat, a tranzakciós díjakat is kalkulálva,

8 egy ilyen lusta portfólió rezzenetlen tartásával túlteljesítettük volna a magyar befektetők 95%- át. Lehet elővenni az elszámolásokat, és ellenőrizni, ki hogyan teljesített az elmúlt öt évben. MINTA, ITT KIMARADT NÉHÁNY OLDAL

9 Kereskedési stratégiák A tőzsdei kereskedésben alkalmazható stratégiáknak kiterjedt irodalma létezik. Ennek nagy része minden változtatás nélkül alkalmazható az ETF-ek esetében is. Nem csak alkalmazható, de kötelezően alkalmazandó is. Egy teljes rendszer felépítésének és üzemeltetésének rendkívül sok eleme van, a pozícióméretezéstől kezdve a mentális felkészülés kialakításáig, hogy csak két részterületet említsek. Tőzsdei kereskedésbe csak teljes rendszer kialakítása után érdemes belevágni. Azért hangsúlyozom mindezt, mert a következőkben a részvény ETF-ekhez kapcsolódóan olyan ismereteket fogok tárgyalni, amelyek részei lehetnek egy kereskedési stratégiának, de önmagukban nem helyettesítik azt. Az alábbiakban szereplő példák elsősorban illusztrációs célt szolgálnak, annak bemutatását, hogy mire használhatóak az ETF termékek, de nem adnak kulcsrakész megoldást. Azok számára, akik nem érdeklődnek a ki-be ugrálás iránt, és csak hosszú távú részvénytartásban érdekeltek, nem is javaslom e fejezet elolvasását. Bíztatni semmiképpen sem szeretnék senkit az aktív kereskedésre, ami melegágya az indexek alulteljesítésének. Ez a fejezet azoknak szól, akik kimondottan érdeklődnek e terület iránt, vagy csak a tőzsdei általános műveltségüket szeretnék növelni. A tőzsdei kereskedés során a legeslegeslegeslegfontosabb dolog annak eldöntése, hogy medve vagy bika piacon vagyunk-e éppen. Az idő jelentős hányadában ez nem dönthető el 100%-osan, de a tőzsdei kereskedés sohasem a tuti lehetőségekről szól, hanem a valószínűségekről. A bika/medve kérdés eldöntésében nagy segítségünkre lehetnek az ún breadth (szélesség) indikátorok. Ezek azt mutatják meg, hogy egy több elemű index emelkedése/esése során az egyes alkotóelemek milyen intenzitással vesznek részt a mozgásban. Egy bikapiac akkor egészséges, ha sok alkotóeleme emelkedik. Például így: Az ábrán az SP500 index és az advance/decline vonal látható (kék színnel, 10 napos mozgóátlag). Ez utóbbi azt mutatja, hogy a piacon mennyivel több részvény emelkedik, mint esik, az előző időszakhoz viszonyítva. Egy egészséges bika piacon az index értékével együtt emelkedik az advance/decline vonal, amikor az index új csúcsra megy, akkor ez a mutató is.

10 Az ilyen mozgásnak az üzenete, hogy kellő számú résztvevő emeli az index értékét, így számíthatunk a trend folytatódására. Az előző medve piac kezdetén az alábbi arcát mutatta a piac: Az SP500 megjelölt pontján volt a bika piac végső csúcsa. Látható, hogy az advance/decline vonal jelezte a veszélyt, az előző csúcsánál jóval alacsonyabb értékről fordult le, új mélységek felé. A helyzet persze nem mindig ilyen egyszerű..

Bevezetés a volatilitás ETP használatába By András György. Copyright 2014 András György Smashwords Edition

Bevezetés a volatilitás ETP használatába By András György. Copyright 2014 András György Smashwords Edition Bevezetés a volatilitás ETP használatába By András György Copyright 2014 András György Smashwords Edition Tartalom Előszó ETP-ről általában ETP kategóriák ETP választás A volatilitás ETP működése Tőzsdén

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Swing Charting Játék az idővel (2.)

Swing Charting Játék az idővel (2.) Swing Charting Játék az idővel (2.) A megelőző cikkben olyan árfolyam ábrázolási és elemzési módszereket ismertettem, ahol az idő nem lineárisan, hanem az árfolyammozgás jelentősége alapján jelent meg.

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG

A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG TARTALOM Hogyan kezdjük el? Lépések a devizapiacig Hogyan válasszunk brókercéget? A brókercég választás legfontosabb kritériumai Milyen típusú befektető vagyok én? Önvizsgálattal

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási.

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási. VISSZATEKINTÉS A TŐZSDEMÁMOR Lépj be velünk a tőzsde világába! című programso orozat foglalkozásairól A foglalkozáso ok időpontja: 2014. január 28. (kedd), délelőtt 8.00-12.00, 2014. február 12. (szerda),(

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A technikai elemzések értelmezése

A technikai elemzések értelmezése A technikai elemzések értelmezése A technikai elemzések értelmezése 1. Technikai Elemzés (Technical Analysis) 6. Gyakorlat Technikai elemzés értelmezése Mi az a technikai elemzés (TA)? A piaci mozgásokat

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25.

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Equilor Az Equilor Befektetési Zrt. A Budapesti Értéktőzsde alapító tagja A befektetővédelmi Alap és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A lusta portfólió András György Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Előszó Lustálkodni mindenki tud. Nekem is jól megy. Ez a befektetési kisregény pontosan 5 évvel ezelőtt készült. A mostani utómunkálatok

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása 1 A számla menüpont felépítése*: Ebben az oktató anyagunkban bemutatjuk a Buda-cash Trader számla menüjének főbb menüpontjait.

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Napii Ellemzéss 45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Összegzés Az előző napi enyhe pozitív teljesítmény után várakozásainknak megfelelően a főbb indexek emelkedéssel kezdték a kereskedést, több ázsiai

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárta a tegnapi kereskedést. Csütörtökön a forint tovább folytatta esését. A BUX 8,2 milliárd forintos

Részletesebben

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX 2014. október 10. 11:33 Borzasztó napja volt tegnap az amerikai befektetőknek, a közelgő kamatemelés és a gyenge európai és kínai konjunktúrával kapcsolatos

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

www.perfectofx.com Az Új Generációs Befektetés

www.perfectofx.com Az Új Generációs Befektetés www.perfectofx.com Az Új Generációs Befektetés Mi mozgatja életünket? Mik azok az alapvető gondolatok, amelyek a mindennapok során motiválnak bennünket? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy könnyebben

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén)

3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén) 3.Lépés: Pozíciónyitás az XTB MetaTrader platformban (devizapárok, indexek és árupiaci termékek esetén) A befektetés célja a CFD piacon, a nyitási ár és a zárási ár közötti különbségen profitot realizálni.

Részletesebben

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Április Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról

Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról Értékpapír megnevezése Termékkategória Értékpapír Kibocsátója Erste Dax Befektetési Erste Arany Befektetési Erste WTI Olaj Befektetési Brent

Részletesebben

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Elliott hullám ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV. Kereskedési kézikönyv ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV I WWW.RANDOMCAPITAL.

Elliott hullám ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV. Kereskedési kézikönyv ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV I WWW.RANDOMCAPITAL. Elliott hullám Kereskedési kézikönyv ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV I WWW.RANDOMCAPITAL.HU 1 Elliot Hullámok Az 1930-as években Ralph Nelson Elliott arra a felfedezésre

Részletesebben

BÉT Elemzések, 2004. április 22.

BÉT Elemzések, 2004. április 22. AZ ETF RÉSZVÉNYEKRŐL BÉT Elemzések, 2004. április 22. A tőzsdén kereskedett indexkövető alapok papírjai páratlan népszerűségre tettek szert az elmúlt években. Sikerüket jól jellemzi, hogy a leglikvidebb

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja. Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes

Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja. Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes 1 Attitüd vs befektetendő tőke Attitűd definiálása Mik a céljaim? Befektetendő

Részletesebben

QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés 2015. március. www.q25.hu

QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés 2015. március. www.q25.hu QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Pénzügyek jelentés 2015. március 06 40 222 111 www.q25.hu A hónap Alapja QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

A certifikátok mögöttes termékei

A certifikátok mögöttes termékei A certifikátok mögöttes termékei Erste Befektetési Zrt. Dr. Miró József Budapest, 2011 április 5. 2011.04.06. 1 S&P500 Emelkedő trend Áttörte a rövidtávú trendvonalat ha áttöri az 1 340-es szintet irány

Részletesebben

Havi kitekintés November

Havi kitekintés November Havi kitekintés November Halóka Ádám Spekulatív trading vs Érték alapú befektetés. Nyereséges hónapot zártak októberben az amerikai legnagyobb kapitalizációjú részvényindex befektetői, hiszen az S&P500

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

2012.05.17.-2012.07.19.

2012.05.17.-2012.07.19. A NÖVEKEDÉSI ESZKÖZALAPOK TELJESÍTMÉNYE A PANNÓNIA NAVIGÁTOR SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL HASZNÁLT PARAMÉTEREK TÜKRÉBEN 2012.05.17.-2012.07.19. EGYSÉG EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ÉLETBIZTOSÍTÁS : 2012. július 23. 1.

Részletesebben

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló Jelentős mozgás volt tegnap a nemzetközi részvényindexekben, az összes vezető index pozitív tartományban zárt a kedvező makroadatoknak köszönhetően. Hétfőn

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

Jelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: ALKALMASSÁGI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy

Részletesebben

Befektetések a gyakorlatban

Befektetések a gyakorlatban Befektetések a gyakorlatban Hogyan gondolkodik egy intézményi befektető? Allianz Alapkezelő Zrt. Pártl Zoltán, CFA Budapest, 2013.11.12. 1 1 Intézményi befektetők, stratégiák, döntéshozatal 2 Piaci folyamatok

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00 Tisztelt Ügyfelünk! 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) i rendszerének tervezett cseréjével: a XETRA rendszerre való átállással új időszámítás kezdődik a BÉT azonnali piacán. Ügyfeleink ének

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

2011.10.17.-2011.11.03.

2011.10.17.-2011.11.03. A NÖVEKEDÉSI ESZKÖZALAPOK TELJESÍTMÉNYE A PANNÓNIA NAVIGÁTOR SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL HASZNÁLT PARAMÉTEREK TÜKRÉBEN 20.0.7.-20..03. EGYSÉG PRO EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ÉLETBIZTOSÍTÁS : 20. november 7. . Használati

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Jelentés. 2013. Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2013. Február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2013. Február QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

29. Hét 2010. július 20. Kedd

29. Hét 2010. július 20. Kedd Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 20. Kedd Összegzés Az európai indexek hanyatlásával indult a hétfői kereskedés, ami a pénteki amerikai zárás tükrében nem is volt annyira meglepő. A kezdeti gyengélkedés

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben