Részvény ETF termékek az amerikai tőzsdén By András György. Copyright 2014 András György Smashwords Edition

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvény ETF termékek az amerikai tőzsdén By András György. Copyright 2014 András György Smashwords Edition"

Átírás

1 Részvény ETF termékek az amerikai tőzsdén By András György Copyright 2014 András György Smashwords Edition Tartalom Előszó ETP-ről általában ETP kategóriák és főbb jellemzőik ETP választás Részvény ETF választék Részvény ETF-ek általános jellemzői Részvény ETF, mint befektetési eszköz Kereskedési stratégiák Veszélyek Zárszó Függelék

2 Előszó A tőzsdén forgalmazott alapok rendkívüli karriert futottak be az elmúlt évtizedben. Az első ETF-ek még a 90-es években jelentek meg, de akkor még inkább kuriózumnak számítottak, mint elismert befektetési formának. Az új konstrukció előnyei - alacsony költségek, azonnali elszámolás, széles diverzifikáció - azonban gyorsan növekvő népszerűséget eredményeztek a befektetők illetve a spekulánsok körében egyaránt. Mára, a folyamatos innovációnak és a választék exponenciális növekedésének köszönhetően, az ETF termékek a befektetési iparág megkerülhetetlen szereplői. Ezzel a fejlődéssel lépést tartani igyekvő kisbefektetők számára készült ez a könyv, a részvényeket tartalmazó tőzsdei alapok bemutatására. Megírásakor elsődleges szempont volt a gyakorlati felhasználhatóság. Az elméleti alapok ismertetését próbáltam olyan szinten tartani, ami elengedhetetlenül szükséges. Reményeim szerint az illusztrációs technika, a kereskedési példák, mind-mind azt segítik, hogy az olvasó ne száraz tananyagot kapjon a következőkben. A konkrét kereskedési technikák és különösen a teszteredmények ismertetése, sajnos veszélyeket is rejt magában. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy nem állt szándékomban kulcsrakész kereskedési rendszereket átadni az olvasóknak. A könyvben szereplő módszerek és teszteredmények célja az illusztráció, annak bemutatása, hogyan működnek a tőzsdei alapok a gyakorlatban. A könyv kizárólag részvényeket tartó, az USA-ban kibocsátott, passzív alapokkal foglalkozik. Az utóbbi években megjelent, aktív kereskedést folytató ETF-ek nem esnek ebbe a körbe. Az aktív alapokról még nem is áll rendelkezésre kellő mértékű gyakorlati tapasztalat, a velük kapcsolatos tudnivalók egy későbbi könyv témáját képezhetik majd. Hasonló a helyzet az európai, vagy esetleg ázsiai piacok után érdeklődők esetében, számukra kevésbé specifikus a könyv tartalma. Nyilvánvalóan ők is profitálnak az itt leírtakból, a termékek különböznek, de a tőzsdei alapok működési elve ugyanaz a világ minden részén. Néhány szó a tartalomról. Az első három fejezetben általánosságban beszélek a tőzsdén forgalmazott alapokról. Előnyeikről, hátrányaikról, az üzleti megvalósítás különbségeiről, és végül néhány fontosabb mutatóról, amelyek segítik a megfelelő termék kiválasztását a már 1500 ETF-et felvonultató választékból. A negyedik-ötödik fejezetekben kezdődik a részvényekhez kapcsolódó tartalom. Ismertetem a részvény specifikus alapok működési elvét, a termékkategóriáit, és a részvényekhez kapcsolódó tulajdonságaikat. A következő két fejezetben a részvény ETF-ek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos példákat mutatok be. Elsőként a hosszú távú befektetők számára ismertetem az ETF, mint befektetési eszköz nyújtotta lehetőségeket, majd a rövid és közép távú kereskedés iránt érdeklődőknek szolgálok néhány alapvetéssel ezen a területen. Az utolsó fejezetben néhány veszélyforrásra hívom fel a figyelmet, és a proaktív megelőzés lehetőségeire. Remélem, a könyv tartalmas betekintést enged a részvény ETF-ek csodálatos, sokszínű világába, és minden kedves olvasó megtalálja azokat az információkat, amit hasznosíthat későbbi befektetési vagy kereskedési gyakorlatában május 22.

3 ETP-ről általában Az ETP (Exchange Trade Products), tőzsdén forgalmazott befektetési termékek diadalmenete az utóbbi évtized meghatározó trendje. Maga a rövidítés mégis kevésbé elterjedt, helyette az ETF (Exchange Trade Funds), a tőzsdén forgalmazott befektetési alapok kifejezése került be a köztudatba. Pedig sok termék nem ebbe a kategóriába esik, ami a rövidítések különbözőségén túl, lényeges tartalmi eltéréseket takar. A következőkben megpróbálom tisztázni az egyes fogalmak jelentését a tőzsdén forgalmazott termékek világában. A tőzsdén forgalmazott befektetési termékek összefoglaló megnevezése az ETP. Ezek a termékek a hagyományos befektetési alapok versenytársaiként jelentek meg, a passzív, index alapú befektetések népszerűségének növekedésével párhuzamosan. A kezdeti időkben elsősorban részvény(index) alapok indultak, amelyek legfontosabb közös jellemzője volt a passzív jelleg (ritkán változtatott összetevők) és az alacsony költségek. Ennek a folyamatnak az úttörője John Bogle, aki a Vanguard alapkezelő megalapításával elsőként alapozta üzleti modelljét a passzív befektetések térhódítására. Bogle a mai napig harcos propagálója az index alapú befektetések előnyeinek. A kezdeti sikerek később újabb és újabb - Bogle kiinduló koncepciójától már jelentősen eltérő - ETP termékek megjelenését hozták magukkal. Feltűntek az inverz alapok, az árupiaci eszközöket (olaj, agrár, nemesfémek) illetve szintetikus megfelelőiket tartalmazó termékek, legvégül egészen egzotikus termékek jelentek meg a kínálatban, mint például a volatilitás. E folyamat megkoronázása az utóbbi években indított aktív alapok köre, amelyek már ellenpontját képezik Bogle kezdeti koncepciójának. Az újabb és újabb konstrukciók már egyáltalán nem az alacsony kezelési költségekre koncentrálnak, sőt nem ritka, amikor ezen a téren megközelítik a hagyományos alapok költségeit. Az új koncepció központi eleme, olyan termékek elérésének biztosítása a nagyközönség számára, amelyek megelőzően csak professzionális szereplők számára voltak hozzáférhetőek. Természetesen ez a folyamat komoly veszélyeket hordoz magával, felkészületlen kisbefektetők kerülnek kapcsolatba olyan termékekkel, amelyek jelentős ármozgásokat produkálhatnak, - nem mindig a jó irányba. A mai színes ETP környezetben már egyre nehezebb megragadni a közös jellemzőket, előnyöket, de azért kísérletet teszek a főbb tulajdonságok kiemelésére: - ezek a termékek egységes, szabályozott piacokon érhetők el, annak minden előnyével (költségek, elérhetőség, átláthatóság, befektető védelem), - a megbízások azonnali, ismert áron történő teljesülése, szemben a hagyományos alapok későbbi elszámolást jelentő rendszerével, - limitár lehetősége, - az ETP mai választéka a kisbefektetők számára is hozzáférést biztosít olyan befektetési eszközökhöz, stratégiákhoz, amelyek megelőzően csak professzionális szereplők számára voltak elérhetőek, és ez magával hozta a kapcsolódó irodalom terjedését is, - a legtöbb esetben az ETP olcsóbb alternatíva a hagyományos alapokkal szemben, - az ETP választék soha nem látott diverzifikációs, specializálódási lehetőséget hozott magával, - gyakran kedvezőbb adózási konstrukciót biztosítanak ezek a termékek. Természetesen az ETP használata nem kizárólag előnyöket rejteget. Véleményem szerint a legnagyobb veszély, ami a kisbefektetőkre leselkedik, hogy felkészületlenül vásárolnak termékeket, amelyek mögöttes mozgatórugóiról vajmi kevés elképzeléssel rendelkeznek. Egy volatilitás alapú ETP vásárlása nem átlagos befektetők számára ajánlható műfaj. Ugyanez

4 vonatkozik a tőkeáttételes termékekre, de ide sorolhatjuk az árupiaci, vagy éppen az inverz ETP kategóriákat is. A másik veszély az alacsony tranzakciós díjak, a tőzsdei elérhetőség bosszúja. Az elektronikus brókerek világában minimális költséggel, akár egy erdei kunyhóban üldögélve, mobil telefonról is adhatóak-vehetőek az ETP termékek. A gyakori kereskedés, azonban általában rossz hatással van a hosszabb távú befektetői teljesítményre. MINTA, ITT KIMARADT NÉHÁNY OLDAL

5 Részvény ETF választék A részvényeket tartalmazó ETP-k többsége ETF formában került megvalósításra, míg kisebb részük UIT konstrukcióban. Ritka, speciális esetekben léteznek ETN termékek is (már említettem az indiai részvényeket követő INP alapot). A következőkben már ETF-ként hivatkozom ezekre a termékekre, akkor is, ha a jogi konstrukció ettől eltér. Ez utóbbival kapcsolatos különbségeket ismertettem az előző fejezetekben, viszont a közbeszédben az ETF rövidítés terjedt el, jobbnak látom igazodni a konszenzushoz. Befektetői szempontból e termékek adás-vételében, tartalmi jellemzőiben, portfólió leképezésében nincs olyan differencia, ami indokolná a formai megkülönböztetést. Minden esetben kijelölnek egy benchmark indexet, és ennek összetevőit (mintavételezés esetében közelítő módszerrel) tartja az alap a portfolióban (ETN esetében nem garantált a fizikai tartás, de erről már volt szó). Ezt a csomagot vásárolhatja meg a befektető egyetlen tőzsdei tranzakcióban. Az egyes ETF-ek tartalmukban csak annyiban különböznek, hogy a kijelölt benchmark milyen részvények tartását írja elő. Ennek megfelelően történhet a kategorizálásuk is. A globális ETF-ek, nevükhöz méltóan a világ teljes részvénypiacának leképezésére törekednek. Elsősorban a fejlett piacokra és nagyvállatokra fókuszálnak. Az amerikai piac sajátosságainak megfelelően, ezek gyakran kiegészítő termékek a hazai (mármint USA) befektetések mellé, így jónéhány globális ETF nem tart USA részvényeket. Erre érdemes odafigyelni ilyen ETF vásárlása előtt, hogy valóban globális termékről, vagy USA-n kívüli globális termékről van szó. A termék prospektusa, illetve a könyv függelékében listázott ETF információs oldalak alkalmasak a tájékozódásra. Az alábbiakban felsorolom a legnépszerűbb globális ETF-eket (a sorrendet a napi kereskedési forgalom határozza meg): A ticker az a rövid név, amit a tőzsdei tranzakciók során hivatkozásként meg kell adni. Az éves díj az ETF alapkezelői díja, ami nem külső költség, hanem az árfolyamban is jelentkező, hozamcsökkentő tétel. A részvényszám a diverzifikáció mértékét mutatja, átlagosan vagy pontosan, hány darab részvényt tartanak a portfólióban. Természetesen a diverzifikáció mértékét nem csak ez az egyetlen szám jellemzi, hanem a cégek földrajzi, méretbeli megoszlása is, de áttekintő értékelésre alkalmas lehet. A regionális és ország ETF-ek földrajzi régiók, országok szerint alakítják ki portfóliójukat. A regionális ETF-ek, a globális kategóriához hasonlóan, általában szélesen diverzifikált alapok. Ez a két csoport ideális jelölt, amikor a részvényeket, mint eszközosztályt (úgymint: kötvény, arany, részvény, stb.) kívánjuk beemelni a portfólióba. A globális és

6 MINTA, ITT KIMARADT NÉHÁNY OLDAL

7 Részvény ETF, mint befektetési eszköz A részvények megkerülhetetlen elemei minden hosszú távú befektetési portfóliónak. A részvény ETF-ek a megvalósítás ideális eszközei. Olcsók, szinte tetszőleges mélységű diverzifikáció valósítható meg segítségükkel, elérhetőek minden nemzetközi hozzáféréssel rendelkező pénzügyi szolgáltatónál. Egyszóval, erre a funkcióra lettek teremtve. A befektető felkészültségéhez igazodva egyaránt alkalmasak egyszerű, de jól diverzifikált, illetve komplex, dinamikus portfóliók felépítésére. Kezdjük az egyszerűbbel. A legolcsóbb ETF portfóliót már említettem az előző fejezetben, most nézzük, milyen portfóliót javasolnék annak, aki a lehető legkevesebb idő és energia ráfordítással szeretne belevágni ebbe a műfajba. Előtte azonban szeretném jelezni, hogy ezt a kérdéskört kicsit alaposabban körbejártam a Lusta portfólió című könyvemben, és melegen ajánlom elolvasását. A legegyszerűbb portfólió a 60/40-nek becézett, 60% részvény, 40% kötvény allokációt tartalmazó portfólió, amit rendszeresen (mondjuk évente) újrasúlyoznak, az arány hosszú távú fenntartásának érdekében. A 60/40 arány természetesen nincs kőbe vésve, egyéni kockázatvállalási hajlandóságot figyelembe véve eltolható bármelyik irányba. A részvény hányad növelésével nő a hozam és a kockázat, fordított esetben értelemszerűen csökken. Szintén kiváló ötlet, amit John Bogle a Vanguard alapítója, és az egész ETF iparág úttörője javasol. Szerinte az életkorral egyező százalékban kell kötvényeket tartani, míg a fennmaradó rész a részvényeké. Így az életkor előrehaladtával automatikusan csökken a részvényarány, megfelelve a csökkenő kockázat iránti igénynek, illetve a megtakarítástól a felhasználás irányába történő elmozdulásnak. A Bogle féle recept alapján 30 éves korunkban egy 70% részvény, 30% kötvény portfólióval rendelkezünk, míg 60 éves korunkra már csak 40% lesz a részvények aránya, és 60% a kötvényeké. A részvényeken és a kötvényeken belül természetesen tovább diverzifikálhatunk. Ebben az esetben egy ökölszabályt ajánlanék a kedves olvasó figyelmébe, 10% alá nem igazán érdemes menni. Jónéhányan gondolhatják, hogy vesznek 2% német, 2% francia, 2% angol ETF-et, és még folytathatnám a sort, de az ilyen mértékű diverzifikációnak nincs sok értelme. Amennyiben fontos az európai gazdaság, akkor venni kell 10% (vagy bármilyen más súlyozással) egy európai ETF-et, és már lehet is tovább lépni a következő feladatra. 2-3% súlyú befektetésnek úgysem lesz semmi hatása a teljes portfolió eredményére, felesleges ennyire elaprózni magunkat. Ennek megfelelően a világ legegyszerűbb portfóliója 60% VT (Vanguard Total World Stock Index) ETF-et és 40% kötvényt tartalmaz. A kötvényt felesleges megnevezni, mindenki képzelje oda kedvenc kötvény alapját, vagy Prémium Államkötvényét. A VT-t azért választottam, mert világméretű diverzifikációt kapcsol össze a Vanguard alapok hagyományos olcsóságával. Nézzük meg, szégyenben maradtunk volna-e a világ legegyszerűbb portfóliójával a magyar befektetési alapok mezőnyében. A VT 5 éves hozama évi 14.89%, dollárban. A kötvény részt nem nevesítettük, ezért vettem a magyar hosszú kötvény alapok átlagos 5 éves hozamát a Bamosz listája alapján, ez évi 11.11%. Így a portfólió hozama (a forint árfolyamváltozásának figyelmen kívül hagyásával) a súlyozásnak megfelelően 13.38%-ra adódik. A Bamosz listáján 16 alapot tudtam összeszámolni ennél magasabb 5 éves hozammal, jelentős részük csak marginálisan teljesített jobban. A forint árfolyamváltozásának figyelembe vételével még jobb helyen végzett volna a világ legegyszerűbb portfóliója. Persze a teljesítmények összevetésében önmagában a hozam értékelése nem elegendő, de abban biztosak lehetünk, hogy szégyent nem hozott volna ránk ez az összeállítás. Személy szerint abban is biztos vagyok, hogy a kisbefektetőkre jellemző ki-be ugrálásokat, a tranzakciós díjakat is kalkulálva,

8 egy ilyen lusta portfólió rezzenetlen tartásával túlteljesítettük volna a magyar befektetők 95%- át. Lehet elővenni az elszámolásokat, és ellenőrizni, ki hogyan teljesített az elmúlt öt évben. MINTA, ITT KIMARADT NÉHÁNY OLDAL

9 Kereskedési stratégiák A tőzsdei kereskedésben alkalmazható stratégiáknak kiterjedt irodalma létezik. Ennek nagy része minden változtatás nélkül alkalmazható az ETF-ek esetében is. Nem csak alkalmazható, de kötelezően alkalmazandó is. Egy teljes rendszer felépítésének és üzemeltetésének rendkívül sok eleme van, a pozícióméretezéstől kezdve a mentális felkészülés kialakításáig, hogy csak két részterületet említsek. Tőzsdei kereskedésbe csak teljes rendszer kialakítása után érdemes belevágni. Azért hangsúlyozom mindezt, mert a következőkben a részvény ETF-ekhez kapcsolódóan olyan ismereteket fogok tárgyalni, amelyek részei lehetnek egy kereskedési stratégiának, de önmagukban nem helyettesítik azt. Az alábbiakban szereplő példák elsősorban illusztrációs célt szolgálnak, annak bemutatását, hogy mire használhatóak az ETF termékek, de nem adnak kulcsrakész megoldást. Azok számára, akik nem érdeklődnek a ki-be ugrálás iránt, és csak hosszú távú részvénytartásban érdekeltek, nem is javaslom e fejezet elolvasását. Bíztatni semmiképpen sem szeretnék senkit az aktív kereskedésre, ami melegágya az indexek alulteljesítésének. Ez a fejezet azoknak szól, akik kimondottan érdeklődnek e terület iránt, vagy csak a tőzsdei általános műveltségüket szeretnék növelni. A tőzsdei kereskedés során a legeslegeslegeslegfontosabb dolog annak eldöntése, hogy medve vagy bika piacon vagyunk-e éppen. Az idő jelentős hányadában ez nem dönthető el 100%-osan, de a tőzsdei kereskedés sohasem a tuti lehetőségekről szól, hanem a valószínűségekről. A bika/medve kérdés eldöntésében nagy segítségünkre lehetnek az ún breadth (szélesség) indikátorok. Ezek azt mutatják meg, hogy egy több elemű index emelkedése/esése során az egyes alkotóelemek milyen intenzitással vesznek részt a mozgásban. Egy bikapiac akkor egészséges, ha sok alkotóeleme emelkedik. Például így: Az ábrán az SP500 index és az advance/decline vonal látható (kék színnel, 10 napos mozgóátlag). Ez utóbbi azt mutatja, hogy a piacon mennyivel több részvény emelkedik, mint esik, az előző időszakhoz viszonyítva. Egy egészséges bika piacon az index értékével együtt emelkedik az advance/decline vonal, amikor az index új csúcsra megy, akkor ez a mutató is.

10 Az ilyen mozgásnak az üzenete, hogy kellő számú résztvevő emeli az index értékét, így számíthatunk a trend folytatódására. Az előző medve piac kezdetén az alábbi arcát mutatta a piac: Az SP500 megjelölt pontján volt a bika piac végső csúcsa. Látható, hogy az advance/decline vonal jelezte a veszélyt, az előző csúcsánál jóval alacsonyabb értékről fordult le, új mélységek felé. A helyzet persze nem mindig ilyen egyszerű..

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány EXCHANGE TRADED FUNDS: TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk

Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 201 JANKÓ LÁSZLÓ TARI SZABOLCS Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk Cikkünket a certifikátok és

Részletesebben

KERESKEDÉSI STATÉGIÁK A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJÁN

KERESKEDÉSI STATÉGIÁK A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Tőzsde és pénzintézetek szakirány KERESKEDÉSI STATÉGIÁK A TECHNIKAI ELEMZÉS ALAPJÁN Készítette: Tolnay Lajos

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági francia SZAK Nappali tagozat Tőzsde- Pénzintézetek szakirány PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Késztette: Kőrös Gábor László Budapest,

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. augusztus az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Nyerő Kombináció Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei 6. oldal Pilotprojekt Rajkán 8. oldal A hazai pálya

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért?

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? A TŐZSDEI GRAFIKONOK ELEMZÉSE 1. Bevezetés A grafikonok elemzése még sosem volt ennyire népszerű. Ennek az az egyik oka, hogy manapság már olcsón lehet

Részletesebben

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Kochmeister díj Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Készítette: Vajda Viktor 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pénzügyi piacok szerepe... 5 2.1. Mitől hatékonyak a

Részletesebben

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE ÉS PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG,

Részletesebben

Befektetéseket érintő Adók

Befektetéseket érintő Adók Befektetéseket érintő Adók Frissítés: 2010. Október. Összeállította: Faluvégi Balázs Jelen leírás a pénzügyi befektetéseket érintő adózási szabályokról, valamint az azokra adott adóoptimalizálási, csökkentési

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu

Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book. Elemzésközpont.hu Hogyan induljunk el a külföldi tőzsdéken e-book Elemzésközpont.hu www.elemzeskozpont.hu Kedves Olvasó! Ebbe az ebook-ba összeválogattuk azokat az általunk publikált cikkeket, melyek a külföldi tőzsdékhez

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2010. áprilisi szám az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Faragja le adóját! 4. oldal Hozzuk létre befektetési portfóliónkat! 9. oldal Aktuális körkép a befektetési

Részletesebben

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Készítette: Mészáros

Részletesebben

SzámlaBarát hírlevél

SzámlaBarát hírlevél W W W. S Z A M L A B A R A T. H U 2011 augusztus 10. SzámlaBarát hírlevél I. évfolyam, 1. Tisztelt Partnereink! A SzámlaBarát kft. ezennel útjára indítja zártkörű hírlevelét, melynek célja, hogy a szerződött

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet!

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet! TőzsdeParkett.hu Ingyenes Alap Tőzsdetanfolyam Mindenkinek 1 / 11 oldal TőzsdeParkett.hu bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK Írta: Szikra Zoltán tőzsdeoktató Tudással az ember rengeteg

Részletesebben

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (800 818. o.) MARJÁN ATTILA A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra Az euró bevezetése lökést adott az európai tõkepiacok növekedéséhez

Részletesebben

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSA JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára (Vitaanyag Társadalmi Egyeztetéshez)

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben