A magánbefektetők hosszú távú befektetései az Egyesült Államok részvénypiacán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magánbefektetők hosszú távú befektetései az Egyesült Államok részvénypiacán"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány A magánbefektetők hosszú távú befektetései az Egyesült Államok részvénypiacán Készítette: Bagó Melinda Budapest, 2012.

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Gazdasági környezet A gazdaság teljesítményének mérése A megtakarítás és a befektetés összefüggései A fogyasztói bizalom indikátorai Fogyasztói bizalmi index (CCI) Fogyasztói árindex (CPI) Az infláció hatása egyéni befektetői szempontból Recesszió és gazdasági stagnáció Az Egyesült Államok gazdaságpolitikája Fiskális politika A költségvetés bevételi oldala Adótípusok A személyi jövedelemadó mértéke az egyes befektetési eszközök esetében A költségvetés kiadási oldala Monetáris politika Monetáris politika hatása a részvényárakra Kamatlábváltozás hatása bizonyos értékpapírokra A tőkepiac működése Az amerikai tőkepiac sajátosságai A tőkepiac felépítése Az értéktőzsde A befektetők köre A piaci szereplők bizalma New York Stock Exchange (Big Board) A tőzsdére jutás feltételei

3 5.4 Piaci kereskedés Piaci pozíciók Piaci szereplők Tőzsdei tranzakciók Derivatív ügyletek (Származtatott ügyletek) Tőzsdeindexek Standard & Poor s 500 (S&P 500) New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Index) NASDAQ Composite Index A tőzsdén kívüli piac (OTC) NASDAQ A tőkepiaci szabályozás SEC regisztrációmentes értékpapírok A tőzsde előnyei Hatékonyság Költségek Kockázatkezelés Szabályozottság Átláthatóság Likviditás Befektetési eszközök A pénzügyi eszközök kialakulása Nyilvános kibocsátás (IPO) A részvény Elsőbbségi részvény Éves osztalék Az elsőbbségi részvény és az irányadó kamatláb kapcsolata Átváltható elsőbbségi részvény A törzsrészvények jellemzői A részvényből származó bevételi források

4 6.4.2 Osztalék elszámolás Fundamentális elemzés Book value Earning per share P/E ratio Befektető által elvárt hozam Befektetési előkészületek Kockázat A befektetők informálódási alternatívái Információforrások Bennfentes információ Éves riport SEC jelentés Nyomtatott sajtó Internetes források Portfólió menedzsment Értékpapírok befektetést befolyásoló tulajdonságai A részvény-túlsúlyos portfólió Befektetési tanácsadó választása Konklúzió Irodalomjegyzék Ábrajegyzék Mellékletek

5 Még a leglassabb észjárású emberekkel is meg lehet értetni a legbonyolultabb összefüggéseket, feltéve, ha nincs előzetes elképzelésük, viszont még a legegyszerűbb dolgokat sem lehet elmagyarázni azoknak, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak. Lev Tolsztoj 1 Bevezetés A tőkepiacot a két gazdasági szereplő, a háztartások (magánbefektetők), illetve a vállalati szektor piaci kapcsolatai mozgatják. A tőkepiac teszi lehetővé, hogy a háztartások által megtermelt jövedelem (megtakarítás) befektetéssé válva, eljuthasson azokhoz a piaci szereplőkhöz, akik igényt tartanak ezekre a pénzforrásokra. A megtakarítások gyarapításának számtalan módja van. Aki hosszú távon az átlagosnál magasabb hozam elérésére törekszik, és befektetését teljes mértékben kézben szeretné tartani, annak a részvénypiac kínálja a tökéletes befektetési alternatívát. A napjainkban tapasztalható bizonytalan nemzetközi pénzügyi helyzet következtében a részvénypiacok kockázatos és volatilis piacnak tekinthetők. A nagymértékű volatilitás azonban a hosszú távú befektetést tervező, magasabb kockázattűrő képességgel rendelkező magánbefektetők számára egyedi beszállási lehetőséget kínál. Szakdolgozatom megírásához az alapvető ötletet a főiskolai előadásokon, szemináriumokon szereztem. Az előadásokon ülve lenyűgözött az Egyesült Államok nemzetközi pénzügyekben és világgazdaságban betöltött szerepe. Választott témám, az egyéni befektetők részvénypiacon történő hosszú távú befektetései az Egyesült Államokban. Az alapvető problémát abban látom, hogy a magánbefektetők részvénypiaccal kapcsolatos ismeretei a mai napig hiányosak. Az emberek többsége a tőzsdén való befektetést a szerencsejátékkal azonosítja. Célom, hogy bebizonyítsam, hogy a részvényvásárlás kockázatos befektetés, de nem kiszámíthatatlan. A gazdasági környezet és tőkepiac közti kapcsolat ismeretében, illetve az értékpapír-elemzés módszereinek alkalmazásával lehetőség nyílik a befektetés kimenetelének pozitív befolyásolására. Milyen 6

6 tényezőket kell figyelembe venni a befektetési döntés meghozatalához? Hogyan építsük ki a számunkra megfelelő befektetési stratégiát? Az első fejezetben a gazdasági környezet sajátosságait szeretném ismertetni. Mielőtt meghoznánk a végleges befektetési döntést, ismernünk kell a piacot, ahová befektetni szándékozunk. Ha ismerjük az ország legfőbb gazdasági irányvonalait, pénzügypolitikáját könnyebb lesz eldönteni, hogy a választott befektetési eszköz hozamát milyen mértékben befolyásolják a gazdasági környezet változásai. Hogyan viselkednek a részvények az egyes gazdasági ciklusokban? Milyen hatással van a pénzügypolitika a részvényvásárlásra? A dolgozat második nagy tartalmi egységében szeretném ismertetni az Egyesült Államok részvénypiacának legfőbb sajátosságait, különös tekintettel a New York Stock Exchange-re, a Nasdaq-re és az egyes tőzsdeindexekre. A fejezetben a piac pénzügyi felügyeletét végző intézmény, a SEC bemutatása is fontos szerepet kap. A harmadik fejezetben a részvényeket szeretném ismertetni, hangsúlyozva az előnyöket és hátrányokat magánbefektetői szemszögből. Hogyan kalkulálható egy részvény-befektetés várható hozama, kockázata? A negyedik fejezetben a befektetők informálódási alternatíváit mutatom be. Milyen információforrások állnak rendelkezésre a befektetési döntések meghozatalához és a már meglévő befektetések aktív menedzseléséhez? Az ötödik tartalmi egységben, a befektetői szokásokat, előkészületeket fogom ismertetni. Milyen tényezők, faktorok ismerete szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a legkedvezőbb befektetési stratégiát? Továbbiakban interjút készítek a Merrill Lynch vezető pénzügyi tanácsadójával. Az interjú során arra keresem a választ, hogy az amerikai magánbefektetők milyen tanácsokat kérnek befektetéseik menedzseléséhez. Mint befektetési szakember mi a személyes véleménye a részvénypiacon történő befektetésekről, illetve befektetői szemszögből miért tartja jobb választásnak a részvényt, más tőkepiaci befektetésekkel szemben? A befejezés előtti fejezetben, tapasztalataimat és kutatásom során kapott ismereteket felhasználva, bemutatom a sikeres portfólió titkát. Milyen szempontokat kell megvizsgálnunk, 7

7 mielőtt belevágunk a számunkra megfelelő befektetési portfólió összeállításába? Hogyan tudunk megtervezni egy olyan részvény-túlsúlyos portfóliót, ami a magas hozam mellett is biztonságos befektetésnek minősül? 8

8 2 Gazdasági környezet A fejezetben a gazdasági környezet és a részvénypiaci befektetések közötti kapcsolatot szeretném bemutatni. A gazdasági környezet elemzésével hasznos információkat kaphatunk arra vonatkozóan, hogy az értékpapírok jövőbeli árfolyama milyen irányban fog elmozdulni. Számos elemzés bizonyítja, hogy a részvénypiac és a gazdasági aktivitás között kapcsolat van. A tőzsdei trendet tükröző árfolyamindexek vizsgálatával, rövid távú következtetéseket állapíthatunk meg a gazdasági aktivitás alakulására vonatkozóan. [Horváth, 1996] Mielőtt kiválasszuk a számunkra megfelelő pénzügyi eszközt, meg kell vizsgálnunk, hogy az adott ország gazdasága, a befektetés időpontjában milyen gazdasági ciklusban van. A gazdaságban bekövetkező változások, megkövetelik a befektetési stratégia módosítását. A befektetőnek tudnia kell, hogy mikor, melyik vállalati szektor részvényeit válassza egy profitáló befektetés megvalósításához. 2.1 A gazdaság teljesítményének mérése A gazdaság elemzéséhez nélkülözhetetlen a leggyakrabban használt gazdasági mutatók ismerete, és a makrogazdasági összefüggések elsajátítása. Ezek ismeretében meg tudjuk állapítani, az adott ország gazdasági teljesítményét, azaz mennyi értéket képes előállítani az ország az adott időszakban. Gross Domestic Product (GDP): A bruttó hazai termék egy ország rezidens egységei által egy adott időszakban, általában egy év alatt előállított, végső felhasználásra kerülő anyagi javak és szolgáltatások összessége. [Simanovszky -Czagány, 1999] Az egy főre vetített GDP-t az ország életszínvonalának elemzésekor használjuk. Feltételezve a jövedelemazonosságot, a GDP nem csak az ország teljesítményét mutatja meg, hanem az ország jövedelmét és kiadásait is. 9

9 A GDP képlete a következő: GDP= C+I+G+NX Ahol, C a háztartások fogyasztása, I a bruttó hazai beruházások, G a kormányzati kiadások és NX a nettó export, amelyet az export és az import különbségéből kapunk. A mutató megbízhatósága azonban hagy kivetnivalót maga után. Nem minden esetben tükrözi a gazdaság egészének teljesítőképességét. A GDP csak az olyan gazdasági tevékenységeket veszi figyelembe, amelyek pénzmozgással járnak. [Epping, 2003] 2.2 A megtakarítás és a befektetés összefüggései Adott időszak alatt megtermelt jövedelemből levonva a fogyasztást, megkapjuk az adott időszakra vonatkozó megtakarítás mértékét. [BCE, 2008] Az imént megfogalmazott összefüggést az alábbi egyenlet írható le: S=Y-C S: megtakarítás Y: megtermelt jövedelem (beruházási javak és fogyasztási javak együttese adja) C: fogyasztás I: beruházási javak Y= I+C A két egyenlet alapján megkapjuk, hogy adott időszakban rendelkezésre álló megtakarítások mértéke azonos lesz ugyanazon időszak beruházásaival. I=S Adott időszakban rendelkezésre álló megtakarítások, válhatnak anyagi beruházássá, illetve pénzügyi beruházássá. Szakdolgozatomban a pénzügyi megtakarítás részét képező értékpapírbefektetéseket (részvényvásárlás) fogom részletesen ismertetni. 10

10 2.3 A fogyasztói bizalom indikátorai Fogyasztói bizalmi index (CCI) A következő vezető gazdasági indikátor, amit feltétlenül fontos megvizsgálni, a fogyasztói bizalmi index (Consumer Confidence Index), amit havonta hoz nyilvánosságra a Fogyasztói Kutató Központ (Consumer Research Center). A CCI elsősorban a háztartások fogyasztását méri, de ugyanakkor hatással van a vállalati profitra és a munkanélküliség alakulására is. Az index növekedésével emelkedik a fogyasztói biztonság, ezáltal nő a fogyasztás, ami indukálja a gazdasági növekedést. A bizalmi index emelkedésével nő a befektetési kedv, és ezzel együtt a kereslet a kockázatosabb befektetések iránt. [Conference Board, 2011] A bizalmi index csökkenésével, a befektetők előtérbe helyezik a biztonságosabb befektetéseket, jellemzően a tőkeerős, a gazdasági változásokra kevésbé érzékeny vállalatok részvényeit. 11

11 1. ábra: A bizalmi index alakulása az Egyesült Államokban szeptember 2011.október 2011.november 2012.március Bizalmi index Forrás: saját készítésű ábra a Conference Board alapján A grafikonról leolvasható, hogy a bizalmi index értéke szinte egyenletesnek tekinthető a 2011-es évet tekintve márciusában tapasztalhattunk egy átlagosnál magasabb 70 pont körüli értéket. A bizalmi index értéke októberben 46 körül alakult, míg november hónapban alig érte el a 40 pontot Fogyasztói árindex (CPI) A befektetések szempontjából nélkülözhetetlen az infláció mértékét vizsgáló fogyasztói árindex. Az áruk és szolgáltatások árainak alakulásának vizsgálatával következtethetünk az infláció mértékére. Infláció: tartós árszínvonal emelkedés, az áruk és szolgáltatások árszintjének folyamatos és tartós emelkedése. [ BCE, 2008] Az infláció nagyságát a fogyasztói árindex, CPI (Consumer Price Index) kiszámításával kaphatjuk meg. Az index kiszámítása a Bureau of Labor Statistics feladata. Ha a CPI-index értéke például 100-ról 105,6-ra emelkedik, az éves inflációs ráta 5,6% lesz. Míg az Egyesült 12

12 Államokban a CPI-index a meghatározó, addig az Nagy-Britanniában az RPI (Retail Price Index) szolgál az infláció kiszámításának alapjául. [Epping, 2003] 2.4 Az infláció hatása egyéni befektetői szempontból Az inflációs ráta emelkedése, növeli a befektetői kockázatot, ezáltal egy újabb bizonytalansági faktort teremtve. A Federal Reserve, az infláció megfékezése céljából, az irányadó kamatláb növelésén keresztül csökkenti a pénzkínálatot a gazdaságban. A magasabb kamatlábak és a tartós árszínvonal emelkedés kihat a befektetői kedvre, arra ösztönözve a befektetőket, hogy módosítsanak befektetési stratégiájukon. A kamatváltozásokra érzékeny hosszú lejáratú, fix hozamot kínáló értékpapírok háttérbe szorulnak, a befektetők számára egyre vonzóbbá válnak a rövid lejáratú pénzpiaci eszközök. [Horváth, 1996] Inflációs gazdasági környezetben javasolt olyan befektetési eszközt választani, ami likvid és nem ígér fix hozamot. Továbbá befektetői szempontból előnyösebb defenzív befektetési stratégiát választani, hogy elkerülhető legyen a vásárlóerő csökkenése. [Mayo, 2001] A defenzív stratégia alkalmazása esetén válasszunk, olyan értékpapírokat, amelyek kevésbé érzékenyen reagálnak az esetleges piaci árváltozásokra. Ezek alkalmazásával csökkenthető a kockázat. A tartósan fennálló infláció rontja a befektetésből származó jövedelem vásárlóerejét. Ez különösen igaz a fix hozamú hosszú-távú befektetésekre. [Európai Bizottság] 2.5 Recesszió és gazdasági stagnáció Befektetői szempontból a recessziós időszak megköveteli a befektetési stratégia átgondolását. A recesszió hatására megnő a munkanélküliségi ráta, ami nagymértékben befolyásolja a befektetési szokásokat. A háztartások a befektetésre szánt megtakarítást, recesszió idején gyakran vésztartalékká alakítják. [Mayo, 2001] Recesszió és gazdasági stagnáció idején a befektetőnek lehetősége van olyan vállalatok részvényei közül választani, amelyek a defenzív szektorban szerepelnek. Ha a gazdasági környezet bizonytalan és fennáll a lehetősége egy recessziós időszaknak, olyan vállalatok 13

13 részvényeibe érdemes befektetni, amelyek teljesítményét kevésbé befolyásolja a gazdaság teljesítményének csökkenése. Egy defenzív portfólió részeként a defenzív szektor részvényei nem csupán biztonságosak, de jelentős növekedési perspektívát is hordoznak magukban. Ide tartoznak az egészségügyi szektor vállalatai, a szállítmányozói vállalatok, illetve a közszolgáltatói társaságok. A befektetési stratégia kiépítése szempontjából fontos, hogy a befektető által használt stratégia illeszkedjen az aktuális gazdasági környezetbe és képes legyen reagálni a gazdasági változásokra. A gazdasági környezet ismerete komoly segítséget nyújthat a befektető számára, hogy megtalálja az ideális befektetési formát. Az aktív portfólió menedzsment alapvető feltétele, hogy a befektető kellőképpen fel legyen készülve a gazdasági környezet változásaira és időben képes legyen ezekre változásokra reagálni. 14

14 2. ábra: Az Egyesült Államok gazdasági indikátorainak alakulása ( ) GDP növekedés 3% 2% Munkanélküliség 9,6% 9 % Infláció 1,6% 3% Irányadó kamatláb 0,25% Forrás: Saját készítésű ábra a Wall Street Journal alapján 2.6 Az Egyesült Államok gazdaságpolitikája A gazdaság teljesítményére vonatkozó előrejelzéseken kívül, a befektetőnek ismernie kell az adott ország, esetünkben az Egyesült Államok gazdaságpolitikai irányvonalait is. Az állam a gazdaságpolitika és pénzügypolitika révén jelentősen befolyásolja a tőkepiac működését. Ahhoz, hogy megértsük a részvénypiac az egyes befektetési eszközök nyújtotta lehetőségeket, tisztában kell lennünk az ország által alkalmazott gazdaságpolitikával. Mit is foglal magában tulajdonképpen a gazdaságpolitika kifejezés? A makrogazdasági politika céljai országtól függetlenül (természetesen a modern gazdaságokban) egységesnek mondhatók. Ezek a következők: Teljes foglalkoztatottság Az árszínvonal megfelelő keretek között tartása Gazdasági növekedés elérése Ország fizetési mérleg egyensúlyának fenntartása Nemzetközi fizetési mérleg egyensúlyának fenntartása 15

15 Az imént felsorolt célokat az állam mikrogazdasági, makrogazdasági és társadalompolitikai eszközökkel kívánja megvalósítani. [Simanovszky-Czagány, 1999] A gazdaságpolitika területi hatálya szempontjából a következő szinteket különböztetjük meg: Országos belüli gazdaságpolitika (regionális gazdaságpolitika, kormányzati gazdaságpolitika, központi/állami gazdaságpolitika) Nemzetközi szintű gazdaságpolitika A következőkben a pénzügypolitika két fő területét, a költségvetési politikát és a monetáris politikát szeretném bemutatni, a részvénypiaci eszközök szempontjából, vagyis az állam milyen szerepet tölt be az Egyesült Államok részvénypiacán. 3 Fiskális politika A már korábban említett makrogazdasági célok eléréséhez az egyik eszköz a költségvetési politika vagy más néven fiskális politika, amellyel a szövetségi kormányzat az állami bevételek és kiadások útján kísérli megvalósítani a kitűzött makrogazdasági célokat, mint az árszínvonal stabilitását, a teljes foglalkoztatottságot, a gazdasági növekedést és a költségvetési mérleg egyensúlyának fenntartását. 3.1 A költségvetés bevételi oldala Az államháztartás bevételeit a következő kategóriákba sorolhatjuk: Adójellegű bevételek (adók, vámok, társadalombiztosítási járulékok) Nem adójellegű bevételek (illetékek, bírságok és egyéb díjak) A szövetségi kormányzat legfőbb bevételi forrását az adó jellegű bevételek képezik. Az adók ezen belül is meghatározó szerepet töltenek be. 16

16 Az adókat az alábbi csoportokba sorolhatjuk az adó tárgya szerint: [BCE, 2008] jövedelemadó (income tax) vagyoni illetve tárgyi adó (estate tax) forgalmi adó (sales tax) jövedéki adó (excise tax) A következő táblázat az Egyesült Államok adóbevételi forrásait mutatja a 2010-ben. 3. ábra: USA adóbevételi forrásai Forrás:Saját készítésű ábra alapján A személyi jövedelemadó az összes adóbevétel 41,6 %-át teszi ki, ami 898,5 milliárd dollárnak felel meg. A második helyen a munkáltató által fizetett járulékok szerepelnek, összefoglaló néven payroll taxes. A munkáltatói járulékok a teljes adóbevétel 40%-át képezik. Ezután következnek sorrendben a vállalati szektor adói, a vámok, a jövedéki adó illetve egyéb adók. Az adóterhek növelésének makrogazdasági következménye a háztartások jövedelmének csökkenése. Azáltal, hogy csökkennek a háztartások megtakarításai ezáltal csökken a háztartások befektetési kedve. 17

17 Az adó hatóköre szerint beszélhetünk központi (federal) és helyi (state, city) adókról. Az Egyesült Államok esetében a helyi adók különösen fontos szerepet töltenek be az adózás folyamatában. Adó: magán- vagy jogi személyek által felettes hatalomnak (állam, önkormányzatok) kötelezően fizetett rendszeres vagy rendkívüli ellenszolgáltatás nélküli pénzbeli juttatás. Közgazdasági szempontból, a háztartások, a vállalati szektor valamint a külföld által utalt transzfer. [Pénzügysziget] Az adók közgazdasági funkciói: fedezeti funkció (állami kiadások fedezetének biztosítása) befolyásolási funkció (az állam célja a piaci szereplők magatartásának befolyásolása) elosztási funkció (jövedelmek újraelosztása) [BCE, 2008] A forgalmi adó (sales tax) a megvásárolt áruk és szolgáltatások után fizetendő. Az Egyesült Államokban az adózásra vonatkozó szabályozások országon belül, államonként változnak. Bizonyos államokban, például a szolgáltatások után nem fizetendő a forgalmi adó, illetve az adó mértékét tekintve is jelentős különbséget tapasztalhatók. Az amerikai típusú forgalmi adó annyiban különbözik a magyar általános forgalmi adótól, hogy azt a végső felhasználó fizeti meg, tehát a nagykereskedelmet nem érinti. Az adók közül a forgalmi adó érinti legkevésbé a tőkepiaci befektetéseket, mivel az értékpapírok után a befektető nem köteles forgalmi adót fizetni. Ide tartoznak a részvények, az államkötvények és befektetési alapok. Természetesen vannak különböző befektetési formák, melyekre fizetni kell forgalmi adót. [Merrill Lynch, 2011] 18

18 3.2 Adótípusok Az adók mértéke alapján megkülönböztetünk progresszív adót, regresszív adót és lineáris adót. A szövetségi kormányzat és az egyes államok által kivetett személyi jövedelemadó, vagyonadó valamint az ajándékok utáni fizetendő adó a progresszív adók csoportjába tartoznak. Progresszív adó: Ha a befizetett adó százalékos növekedése nagyobb, mint a jövedelem százalékos növekedése. Minél magasabb az adóalap (esetünkben a jövedelem), annál magasabb százalékot kell utána befizetni adó formájában. A progresszív adó ellentéte a regresszív adó, amikor a befizetett adó százalékos növekedése kisebb, mint a jövedelem százalékos növekedése. Az adókulcs csökken az adóalap emelkedésével. Az Egyesült Államokban ide tartozik a forgalmi adó, az ingatlanadó és a jövedéki adó. A harmadik adótípus az egykulcsos adó vagy lineáris adó, amely esetében az adókulcs konstans. A befizetett adó százalékos növekedése megegyezik a jövedelem százalékos növekedésével. [Simanovszky-Czagány,1999] A személyi jövedelemadó mértéke az egyes befektetési eszközök esetében A magánszemélyek tőkepiaci befektetései szempontjából különösen fontos szerepet játszik a személyi jövedelemadó. Az adózás jelentős mértékben módosíthatja az egyes befektetési alternatívák hozamát. Az alábbiakban azt szeretném bemutatni, hogy az egyes befektetési eszközökből származó jövedelmet milyen mértékben érinti a személyi jövedelemadó. Az adóalapot képező jövedelem három csoportba sorolható. 1. Passzív jövedelem 2. Aktív jövedelem 3. Portfólió jövedelem 19

19 Passzív jövedelemről akkor beszélhetünk, ha a megszerzett jövedelem valamiféle passzív tevékenységből származik. Például limitált részesedés egy vállalatban. Aktív jövedelem (Earned income): ide tartoznak a havi fizetések, bónuszok, illetve minden olyan jövedelem, ami aktív tevékenységből származik. Portfólió jövedelem (Portfolio income): részvény vásárlásán keresztül kapott osztalékok, kötvényvásárlásból származó kamatok, és a tőkenyereség. Ebben a fejezetben a portfólió jövedelmet érintő személyi jövedelemadó sajátosságait szeretném ismertetni, mivel a magánszemélyek tőkepiaci befektetéseiből származó jövedelmek az Egyesült Államokban portfólió jövedelemnek minősülnek. [Mayo, 2001] A tőkenyereség (Capital gain) Tőkenyereséget akkor realizál egy befektető, ha az adott értékpapír a vásároltnál magasabb áron kerül eladásra. Tehát az értékpapír felértékelődik. Egy magánbefektető részvényt vásárol az értéktőzsdén 45 dolláros részvényenkénti (per shares) áron. Ha a vásárlást követően a részvény ára 65 dollárra emelkedik, akkor tőkenyereséget könyvelhetünk el. A realizált tőkenyereség értékpapírtípustól függetlenül teljes mértékben adóköteles, mind szövetségi (központi), mind pedig helyi szinten. A tőkenyereség lehet rövid távú és hosszú távú a befektetés időtartamától függően. [Empire S. 2006] Hosszú távú tőkenyereség (Long-Term Capital gain) A hosszú távú tőkenyereségre fizetendő maximális adókulcs 15%. Tegyük fel, hogy egy befektető részvényt vásárol és ezt 15 hónapig tartja. A befektető a részvényt dollárért vásárolja meg és dollárért adja el a vásárlástól számított 15 hónap elteltével. A hosszú távú tőkenyereség ebben az esetben 3000 dollár lesz. A tőkenyereséget adó terheli attól függően, hogy a befektető milyen adósávban szerepel. Vállalati kötvény (corporate bond) utáni kamatra vonatkozó adózás szabályai megegyeznek a hagyományos jövedelem utáni adózás szabályaival. Tehát a fizetendő adó nagysága megegyezik a befektetőre vonatkozó általános adósávok kamatlábaival. A vállalati kötvényből származó jövedelem szövetségi és helyi adó köteles. 20

20 A helyi önkormányzatok kötvénye (municipal bonds) mentes a szövetségi adó fizetése alól. Az Egyesült Államok kormányzati kötvénye (US government bonds or Federal government bonds) után a befektetőnek nem kell helyi adót fizetni. Egy New York-i lakos, aki a személyi jövedelemadó fizetésekor 30%-os adósávban szerepel a következőt tapasztalja: egy New York állami kötvény (municipal bonds) adózás előtti éves kamatlába 6,5 %. Egy vállalati kötvény adózás előtti éves kamatlába 9,3 %. Habár a vállalati kötvény magasabb hozamot ígér, hozam szempontjából egyenértékűnek tekinthető az alacsonyabb hozamot kínáló államkötvénnyel. A kötvények éves kamatlábát az alábbi képlet segítségével kaptuk meg. [Mayo, 2001] ic (1-t) = im ic: a vállalati kötvény kamatlába im: az állam által kibocsátott kötvény kamatlába t: adott személyre vonatkozó adósávban szereplő kamatláb nagysága ic (1-0,30) = 0,065 ic= 0,065/0,7=9,3 % Készpénz osztalékra (cash dividend) fizetendő adó mértéke azonos a befektető adósávjában megállapított kamatlábbal. Részvény osztalékra (Stock dividend) nincs adófizetési kötelezettség, amíg a részvény nincs eladva. Tételezzük fel, hogy egy befektető kétezer darab részvényt vásárol 15 dollár/darab részvényenkénti áron. Egy év múlva ezer darabot elad 20 dollár/darab áron. A befektető tőkenyeresége 5 dollár lesz részvényenként. Ezer eladott részvény esetében a teljes tőkenyereség 5000 dollár, amely után a fizetendő adó mértéke a befektetőre vonatkozó adósávban szereplő kamatláb alapján kapható meg. A külföldi részvények után fizetett osztalék után a befektető köteles az állampolgárságának megfelelő ország adótörvényeinek megfelelően adózni. Ha egy amerikai magánszemély 21

21 értékpapírt vásárol egy külföldi értékpapírpiacon, és a befektetésből származó jövedelme külföldön lett megadóztatva, akkor a fizetett adó bizonyos része jóváírható az Egyesült Államok adótörvénye értelmében. Ennek mértéke általában 15 %. Tőkeveszteség (Capital losses) Tőkeveszteség abban az esetben következik be, ha az adott értékpapír a megvásároltnál alacsonyabb áron kerül értékesítésre. Ha a tőkeveszteség meghaladja a tőkenyereséget, nettó tőkeveszteségről beszélünk. A maximális veszteség, amit a befektető levonhat a jövedelméből maximum évi 3000 dollár. A 3000 dolláron túli veszteség átvezethető következő évre. A következő évre átvihető veszteség nagyságát tekintve nincs limit megszabva. Az alábbi példa szemlélteti az imént leírtakat: Tőkenyereség: $ Tőkeveszteség: $ Nettó veszteség: $ Törzsrészvény (common stock): A várható hozam megjelenthet osztalék és tőkenyereség formájában. Ha a befektető által vásárolt részvény osztalékot fizet készpénz formájában, akkor az adózás folyamata megegyezik a készpénz osztalék adózási folyamatával. Az adó mértéke megegyezik a befektetőhöz tartozó adósávban szereplő adókulccsal. Ha a befektető tőkenyereséget realizál, az adó megegyezik a tőkenyereségre vonatkozó adózás szabályaival. Elsőbbségi részvény (preferred stock): Az elsőbbségi részvény fix osztalékot fizet. Az osztalékra érvényes adófizetési kötelezettségek lesznek érvényben. [Empire S. 2006];[Country Studies] 22

22 4. ábra: Szövetségi jövedelem adósávok USA, 2011 Adókulcs Adóalap 10% $ 15% $ 25% $ 28% $ 33% $ 35% $ és felette Forrás: Saját készítésű táblázat Efile alapján A befektetésekből származó jövedelem utáni adófizetési kötelezettség szempontjából a részvénypiaci befektetések kevésbé jövedelmezőek, hiszen a részvény-befektetést attól függetlenül, hogy tőkenyereséget termel, vagy osztalékot fizet, minden esetben jövedelmi adó terheli. Elérhető tőkenyereség esetén azonban lehetőség van az adó befizetésének késleltetésére. Az adót nem köteles a befektető befizetni, amíg a nyereség nincs realizálva. A részvényvásárlással hosszú-távon elérhető jövedelem mértéke, az adózás után is magasabb, mint más befektetési eszközök nyújtotta hozam. 23

23 Ábra 5: Hozamok alakulása % 10% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 07% 06% 05% 04% 02% 00% 01% -01% Részvények Kötvények Készpénz Teljes hozam Infláció után Infláció és adók után Forrás: Saját készítésű ábra Black Rock Solution alapján Mint már említettem, a befektetések hozamát jelentős mértékben befolyásolja a befektetésen elért nyereség után fizetendő adó mértéke. A fenti grafikon az értékpapírok hozamát vizsgálja, az infláció és az adók vonatkozásában. A részvények 4,7%-os hozamot értek el az infláció és a fizetendő adó levonása után, míg a kötvények inflációval és adóval csökkentett hozama 0,4%. 3.3 A költségvetés kiadási oldala A költségvetési politika nem kizárólag a bevételeket foglalja magában. Az állami kiadások hasonló mértékben hatással vannak a tőkepiacra, különösen, ha az állami költségvetési mérleg deficites. A nagymértékű költségvetési deficit, rontja a tőkepiac nemzetközi megítélését. Költségvetési deficit: Az államháztartási mérlegben az állami kiadások meghaladják a bevételeket. 24

24 A legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államok költségvetésében 222,5 milliárd dolláros hiány állapítottak meg az idei év februárjában, ami az elemzők várakozásaihoz képest pozitívnak tekinthető. [US Debt Clock] Az Egyesült Államok költségvetési politikája különösen fontos szerepet tölt be az értékpapírpiac működésében. Az egyéni befektetéseket érintő személyi jövedelemadó nagymértékben befolyásolja az egyes befektetési eszközök várható hozamát. Ennek ismeretében a potenciális befektető tudatosabban szelektálhat a tőkepiac nyújtotta lehetőségek közül. 25

25 4 Monetáris politika Az Egyesült Államok szövetségi kormányzata a költségvetési politika mellett, a monetáris politikán keresztül irányítja a gazdaságot. Amíg a fiskális politika az állami bevételekre és kiadásokra irányult, addig a monetáris politika a gazdaságban lévő pénzmennyiség mértékét befolyásolja. A monetáris politikáért felelős állami intézmény a jegybank vagy más néven központi bank. Az Egyesült Államokban a monetáris politikáért felelős intézménye a Federal Reserve. A központi bank általános céljai megegyeznek a költségvetési politika által kitűzött makrogazdasági célokkal. Az amerikai jegybank gazdaságpolitikai céljai között szerepel a teljes foglalkoztatottság elérése és az árstabilitás megteremtése. A monetáris politika a forgalomban lévő pénzmennyiséget kontrollálja, az irányadó kamatláb szintjének meghatározásával. Ha a FED, növeli a pénz- és hitelkínálatot, hogy ezáltal javítsa például a foglalkoztatást, expanzív monetáris politikáról (easy monetary policy) beszélhetünk. Ha a pénzkínálatot szűkíti az infláció visszaszorítása érdekében, akkor restriktív monetáris politikáról (tight monetary policy) beszélhetünk. [Thompson, 2009];[Federal Reserve Bank of New York] Az irányadó kamatláb mértéke határozza meg a hitelfelvétel költségét. Ha a kamatlábak csökkennek, megnő a kereslet a hitelek iránt. Az alacsony kamatlábak növelik a befektetéseken keresztül elérhető nyereség nagyságát, továbbá pozitívan befolyásolják a befektetői kedvet. A magasabb hozamot ígérő befektetések, arra ösztönzik az egyéni befektetőket, hogy növeljék megtakarításaikat. A FED elsődleges célja, hogy a birtokában lévő eszközök segítségével növelje a gazdaság teljesítményét. A központi bank a monetáris politika eszközrendszerével befolyásolja a kamatlábakat, ezáltal változtatva a gazdaságban lévő pénzkínálatot. 26

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt.

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Hazai kibocsátók hazai tőzsde Tisztán tőzsde konferencia 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ A Tőzsdejáték az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által közösen működtetett a tőzsdei kereskedést egyszerűsített körülmények közt bemutató,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Erste Termin - Határidős finanszírozás

Erste Termin - Határidős finanszírozás Erste Termin - Határidős finanszírozás A Határidős finanszírozás tőkeáttételt biztosító speciális ügylet, amely azzal az előnnyel rendelkezik, hogy a befektetési hitellel ellentétben nem csupán vételi,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

CFD kereskedés a gyakorlatban

CFD kereskedés a gyakorlatban CFD kereskedés a gyakorlatban Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió

optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió 2015 optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió GFX Balance Abszolút Hozamú Portfólió Intelligens vagyonkezelés A Balance Abszolút Hozamú Portfólió célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

BÉT Elemzések, 2004. április 22.

BÉT Elemzések, 2004. április 22. AZ ETF RÉSZVÉNYEKRŐL BÉT Elemzések, 2004. április 22. A tőzsdén kereskedett indexkövető alapok papírjai páratlan népszerűségre tettek szert az elmúlt években. Sikerüket jól jellemzi, hogy a leglikvidebb

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai 2 A tőzsdézés tévhitei, misztériumai A közgondolkodásban a tőzsde világa misztikus és elérhetetlen dolognak tűnhet. Természetesen ez nem így van, a tőzsdézés ma már mindenki számára elérhető pénzkereseti

Részletesebben

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k)

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Figyelmeztetés befektetők számára 28/02/2013 Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Kulcsfontosságú üzenetek A CFD-k összetett termékek, amelyek nem minden befektető számára alkalmasak. Ne fektessen be

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Részletesebben

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap

Részletesebben

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól.

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól. 1 Ask (Legjobb eladó) Hívják offer árnak is. Az adott instrumentumra a legjobb eladási ár. Ezen az árfolyamon nyithatunk long pozíciót. Példaként véve a deviza kereskedést, ezen az áron vehető meg a fix

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

S&P500 Nasdaq spread stratégia

S&P500 Nasdaq spread stratégia S&P500 Nasdaq spread stratégia index Arra számítunk, hogy a következő időszakban a technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq index alulteljesítőnek fog számítani, ezért stratégiánkat erre az alulteljesítésre

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt.

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. A mulatságnak vége A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. Az előadás célja Bemutatni a jelenlegi válsághoz vezető utat Elemezni a krízis legfontosabb

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási.

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási. VISSZATEKINTÉS A TŐZSDEMÁMOR Lépj be velünk a tőzsde világába! című programso orozat foglalkozásairól A foglalkozáso ok időpontja: 2014. január 28. (kedd), délelőtt 8.00-12.00, 2014. február 12. (szerda),(

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev.

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev. VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer IV. PÉNZÜGYI RENDSZER Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. február 5. Értékesítés Elsődleges és Bemenő Logisztika Termelés

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben