VOP Monitoring Bizottsági ülés március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VOP Monitoring Bizottsági ülés 2010. március 4. 9.00"

Átírás

1 VOP Monitoring Bizottsági ülés március

2 Az ülés megnyitása Dr. Heil Péter VOP MB elnöke, kabinetfınök - MEH

3 1. A napirend elfogadása Dr. Heil Péter VOP MB elnöke, kabinetfınök - MEH

4 Napirend 1. Az ülés napirendjének elfogadása 2. A VOP és az ÚMFT elırehaladásának bemutatása, aktuális kérdések megvitatása (különös tekintettel az LHH Programiroda mőködésére); a VOP es Akcióterv módosításának jóváhagyása 3. Az NFÜ es Értékelési Tervének jóváhagyása Kávészünet 4. A VOP félidei értékelés ajánlattételi felhívásának ismertetése, vonatkozó észrevételek begyőjtése 5. Az ÚMFT képzési tervének bemutatása 6. A következı VOP MB idıpontja, témái

5 Az elızı ülés emlékeztetıjének elfogadása írásos eljárás keretein belül megtörtént; 1 pontosító javaslat érkezett (PM KPF) átvezettük; az emlékeztetık és az eladások a honlapra felkerülnek - Dokumentumtár - VOP Monitoring Bizottság (folyamatosan töltjük fel:

6 2. A VOP és az ÚMFT elırehaladásának bemutatása, aktuális kérdések megvitatása, a VOP AT módosításának jóváhagyása Háttéranyag: Jelentés a VOP Monitoring Bizottságnak ( -en megküldve) Kondor Zsuzsanna Koordinációs IH vezetı

7 Pénzügyi elırehaladás Aktuális feladatok Jövıbeni feladatok

8 A Végrehajtási Operatív Program elırehaladása február VOP szintő elırehaladás idıarányos Prioritások elırehaladása eltérı (ld. következı diák) Keret (Mrd Ft) Támogatási arány EU % Jóváhagyott projektek (Mrd Ft) Kifizetés (Mrd Ft) 1. A támogatások felhasználásért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése 69,1 85% 21,5 11,1 2. A támogatások minıségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 31,2 85% 21,6 14,4 Mindösszesen 100,3 85% 43,1 25,5

9 A Végrehajtási Operatív Program elırehaladása november 1. Prioritás - A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Jóváhagyott projektek összköltsége: Konstrukció Jóváhagyott projektek (Mrd Ft) Kifizetés (Mrd Ft) 1.1 Intézmények kapacitásának biztosítása 21,4 11,1 1.2 Képzési, humán erıforrás menedzsment programok 0,003 0,008 Összesen 21,5 11,1

10 A Végrehajtási Operatív Program elırehaladása november 2. Prioritás -A támogatások minıségi felhasználáshoz szükséges eszközrendszer Jóváhagyott projektek összköltsége: Konstrukció Jóváhagyott projektek (Mrd Ft) Kifizetés (Mrd Ft) 2.1 Az EU elıírásainak megfelelı, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan segítı IT rendszer fejlesztése - EMIR 2.2 Fejlesztési programok értékelése, folyamatos értékelés rendszerének mőködtetése 2.3 A lehetséges kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó információs tevékenység nyújtása, tájékoztatási tevékenységek folytatása 2.4 A (lehetséges) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetıségő tanácsadó hálózat mőködtetése a minıségi projektek elıkészítése és megvalósítása érdekében Összesen 9,0 0,5 4,3 7,8 21,6 6,9 0,3 3,7 3,5 14,4

11 VOP aktuális feladatok Végrehajtás Operatív Program Osztály április 1-tıl 1 fıvel bıvül a VOPO a Koordinációs IH-n belül; 2010-es tervezés megvalósítása - Akciótervhez való igazodás miatt csak 2010-ig kaptak költségkeretet a projektgazdák; KTK TA programzárás - ROP-on belül; 2007-es VOP projektek zárása; Ellenırzések - EUB Audit végleges jelentés; KEHI 2009 rendszerellenırzés; KEHI mintavételes ellenırzések; VOP félidei értékelés

12 VOP aktuális feladatok: ellenırzések EU Bizottság ellenırzés valamennyi tagállamra kiterjedı (EU Számvevıszék részére) Végleges jelentés megérkezett; Egy vitatott tétel van - a hibaarány 1,45%; Álláspont: a hazai pénzügyi jogszabály (281/2006 (XII.23.)) alapján kidolgozás alatt. KEHI - rendszerellenırzés augusztusszeptember 2009 december - végsı jelentés; Programszintő beavatkozások szükségesek - ÚMFT TA Eljárásrend módosítás pl. audit trail felülvizsgálata, vezetıi ellenırzések pontosabb meghatározása; Projektdokumentáció pontosabb nyilvántartása - ÚMFT TA Eljárásrend szerint.

13 VOP aktuális feladatok: ellenırzések KEHI mintavételes ellenırzések I. félév Összesen 20 projektet érint a mintavételes ellenırzés; Az 1. kör 6 projekt vizsgálatára terjed ki (4 korábban már volt vizsgálat alá vonva), Nyitó megbeszélés: án lezajlott. Igazoló Hatóság tényfeltáró vizsgálata án lezajlott - nincs még végleges jelentés. IH tényfeltáró IV. negyedévében történt - a feltárt hiányosságok hiánypótlása folyamatban van.

14 VOP aktuális feladatok: ellenırzések Projektek helyszíni ellenırzése - Projekt végrehajtási ülések (újítás) decemberében több mint 10 alkalommal II. félév elırehaladása; es tervezés dokumentálása - csak ezt követıen kerülhetett sor a projekt adatlap módosítások benyújtására. - A 281/2006. Korm. Rendelet szerinti helyszíni ellenırzéseket a Magyar Államkincstár végzi. - Rendszer szintő következtetések levonása

15 VOP jövıbeni feladatok es projektek zárása VOP közbensı (mid-term) értékelés Akciótervezés Digitalizálás - a projekt közeljövıben indul Eljárásrend felülvizsgálata a KEHI javaslatai és a gyakorlat alapján I. félév Monitoring bizottsági ülések Humánkapacitás fejlesztés Költséghatékonyság erısítése EMAS (Európai Unió Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszere) bevezetése az NFÜ-re vonatkozóan Új módszertanok bevezetése (pl. lean menedzsment, értékelemzés, stb.)

16 VOP es Akcióterv módosításának jóváhagyása A es AT módosítása prioritás szinten Eredeti Akciótervi keretek (Mrd Ft) Átcsoportosítást követıen (Mrd Ft) Konstrukció AT 2009 változás 2010 változás AT változás összesen összesen 1.Prioritás össz. 1,4 8,3 9,7 0,9-0,5 6,7-1,1 8,1-1,6 2.Prioritás össz. 1,9 3,0 4,9 3,2 1,3 3,3 0,3 6,5 1,6 VOP Összesen 3,3 11,3 14,6 4,1 0,8 10,5-0,8 14,6 0,0

17 VOP es Akcióterv módosításának jóváhagyása 1,6 milliárd forint átcsoportosítása az 1. prioritásról ( A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése ) a 2. prioritásra ( A támogatások minıségi felhasználásához szükséges eszközrendszer ). Az átcsoportosítás az Akcióterv teljes keretét nem érinti, a 2. prioritásban szükséges forrástöbbletet az 1. prioritásban megnyitott, de fel nem használt akciótervi keret átcsoportosítása biztosítja. Az átcsoportosítás nem érinti az operatív programban jóváhagyott kereteket, az OP-ban prioritások közötti átcsoportosításra nincs szükség.

18 VOP es Akcióterv módosításának jóváhagyása Prioritások közötti átcsoportosítás a 2. prioritás többlet forrásigénye a 2.4. A (lehetséges) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetıségő tanácsadói hálózat mőködtetése a minıségi projektek elıkészítése és megvalósítása érdekében konstrukcióhoz köthetı az eredetileg tervezetthez képest jelentısebb feladat hárult a KKH-ra, ami többlet kiadással járt, így a forrásigény is megemelkedett (összesen 1,6 Mrd Ft). Prioritáson belüli megoszlás módosítása a es AT-ban jóváhagyott es intézkedés ( Az EU elıírásainak megfelelı, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan támogató IT rendszer fejlesztése ) 5%-os megemelése, egy esetleges többlet forrásigény esetére (0,5 Mrd Ft) a as intézkedésbıl ( A (lehetséges) kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó információs tevékenység nyújtása, tájékoztatási tevékenységek folytatása ) tudjuk biztosítani

19 Kiemelt projekt - Leghátrányosabb Helyzető Kistérségek Programiroda tevékenysége Régió Projektek száma Már kidolgozott és benyújtott projektek száma Már támogatott projek tek Várhatóan problémamentesen benyújtásra kerülı projektek száma A részletes kidolgozás során nehézségekkel küzdı projektek száma A részletes kidolgozás során kritikus problémákat mutató projektek száma Várhatóan nem megvalósuló projektek száma ÉM ÉA DA DD Össz

20 Kiemelt projekt - Leghátrányosabb Helyzető Kistérségek Programiroda tevékenysége Probléma - tapasztalatok: projektgazdák megfelelı szakmai felkészültsége hiányzik - sok az átdolgozásra visszaadott projekt. Megoldási javaslatok: a projektgazdák figyelmének felhívása - jó minıségő kidolgozás, határidık betartása; Projektgazdai kapacitás felmérése - beavatkozási területek meghatározása; Képzés és konzultáció a pályázatírók részére januárban; A támogatási lehetıségeinken túl az LHH kistérségek fejlesztését további eszközökkel indokolt elısegíteni. 20

21 Kiemelt projekt - Leghátrányosabb Helyzető Kistérségek Programiroda tevékenysége Az LHH FPI által kidolgozott további eszközök az LHH kistérségek fejlesztése céljából: szabályozás-módosítási javaslatok: a minimálbér területi differenciálása; a mezıgazdasági termékek és a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet növelése érdekében bevezethetı szabályozások; az adományozások, valamint az önkéntes munka szabályozása; a közösségi kölcsön legalizálásása; az uzsorával és a szerencsejátékok gyakorlatával kapcsolatos javaslat. 21

22 Kiemelt projekt - Leghátrányosabb Helyzető Kistérségek Programiroda tevékenysége Az LHH FPI által kidolgozott további eszközök az LHH kistérségek fejlesztése céljából: egyetemek és kistérségek közötti együttmőködést elısegítı program kiterjesztése (örökbefogadás - Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület megkezdte a program koordinálását); Társadalmi felelısségvállalás - pilot programban való részvétel; CSR kiállítás - LHH térségekbıl származó termékek és szolgáltatások (pl.: csapatépítı tréning) népszerősítésére; LHH térségekben elıállított termékek promócióját, piacra jutását segítı program kidolgozásában való részvétel ( Magyar Fair Trade mozgalom kiterjesztése, LHH specifikus termékek telepfelszámolási programok elıkészítése: az ERFA rendelet módosítását még nem fogadta el az EU, ezért most a zárolás alól feloldott SZMM 1 milliárd Ft optimálás felhasználása az idıszerő 22

23 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv elırehaladása IV. negyedév Abszorpciós cél: Az ÚMFT elırehaladása igen jó a megnyitott / megítélt / leszerzıdött adatokat tekintve; Nagyprojektek a Kormány eddig 27 nagyprojektet hagyott jóvá ebbıl egyet ebben a negyedévben; ezek közül 16 projektet támogatott az Európai Bizottság. Kiemelt projektek A Kormány eddig 358 kiemelt projektet hagyott jóvá több mint milliárd Ft értékben. Az NFÜ felelıs Irányító Hatóságai több mint milliárd forint értékő részletesen kidolgozott kiemelt projektet hagytak jóvá december végéig, és több mint milliárd forint értékő támogatási szerzıdést kötöttek meg.

24 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv elırehaladása IV. negyedév Abszorpciós cél - OP bontásban Keret Megítélt támogatás Leszerzıdött támogatás Kifizetett támogatás Mrd Ft Mrd Ft Keret %-ban Mrd Ft Keret %-ban Mrd Ft Keret %-ban ÁROP 46,7 15,6 33% 15,4 33% 5,1 10,89% EKOP 114,2 50,2 44% 49,1 43% 13,2 11,57% GOP 911,1 438,0 48% 400,8 44% 117,6 12,90% KEOP 1 331,8 337,1 25% 231,1 17% 29,0 2,18% KÖZOP 1 920,9 1302,5 68% 1206,4 63% 245,5 12,78% TÁMOP 1 109,9 315,4 28% 280,0 25% 86,3 7,78% TIOP 567,9 234,4 41% 194,8 34% 18,7 3,28% VOP 100,4 42,7 43% 42,7 43% 26,8 26,71% ROP_DA 238,6 83,6 35% 67,9 28% 27,1 11,34% ROP_DD 224,7 100,5 45% 77,3 34% 23,8 10,60% ROP_ÉA 310,8 93,8 30% 72,0 23% 23,2 7,46% ROP_ÉM 288,0 81,1 28% 66,6 23% 24,4 8,49% ROP_KD 161,9 54,2 34% 40,1 25% 12,8 7,90% ROP_KM 467,6 243,0 52% 202,4 43% 69,0 14,75% ROP_NyD 147,8 50,4 34% 40,3 27% 13,7 9,26% ÚMFT 7 942,5 3442,6 43% 2986,9 38% 736,1 9,27%

25 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv elırehaladása IV. negyedév Pénzügyi kapcsolat az Európai Bizottsággal: Az ÚMFT-ben meghatározott közel 25 milliárd eurónyi uniós forrásból negyedik negyedévének végéig összesen 3,29 Mrd euró, mintegy 900 Mrd Ft érkezett Magyarországra. Ez az 5. helyet jelenti az EU 27-ek között.

26 VOP ÚMFT kapcsolódás 2010 Közbensı felülvizsgálatok idıszaka Értékelések eszközrendszerek felülvizsgálata elkezdıdött Értékelemzés - szabálytalansági eljárásokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, közbeszerzési ellenırzési rendszer felülvizsgálata Szabályozási háttér felülvizsgálata - jogszabálymódosítások Közbeszerzés szabályosság ellenırzési rendszer felülvizsgálata, szabálytalansági rendszer felülvizsgálata Intézményrendszer továbbfejlesztése (képzési terv), monitoring bizottságok mőködésének továbbfejlesztése Ellenırzés és végrehajtási rendszer közötti koordináció - elıkészítése folyamatban

27 3. Az NFÜ es Értékelési Tervének jóváhagyása Háttéranyag: Írásos anyag en megküldve Szőrszabó Péter NFÜ, Koordinációs IH - Értékelési Divízió

28 Értékelési Terv Március 4. VOP Monitoring Bizottság ülés Koordinációs Irányító Hatóság Értékelési Divízió 28

29 Az értékelés mőködési feltételei 1. Éves és hároméves értékelési terv, mely tervezhetıvé teszi a rendszert, valamint fórumot biztosít 2. Értékelési keretrendszer (keretszerzıdés, két körös értékelési közbeszerzés) elkülönült VOP keretbıl, 3. Az értékelések eredményeinek hasznosulását szolgáló rendszeres és szisztematikus kommunikációs és visszacsatolási rendszer az IH-k, döntéshozók felé, 4. A nemzetközi értékelési network tapasztalatcseréjében való részvétel 29

30 Értékelési terv összeállításának folyamata 1. Jogszabály, egyéb szabályozásból eredı kötelezı és ajánlott értékelések azonosítása. 2. Monitoring Bizottsági jegyzıkönyvek és éves jelentések 3. Fejlesztéspolitikai tervezés támogatásához szükséges kérdések azonosítása 4. Nemzetközi kitekintéssel bíró témák: válságkezelés és EU támogatások összefüggései, nemzetközi ügyekben magyar álláspont kialakítása, Lisszabon, Poszt-Lisszabon, Elnökség. 5 Döntés elıkészítéshez szükséges információ igény IH-kal közös feltérképezése. 6. Egyeztetés az EU Bizottság képviselıivel, továbbá a VOP Monitoring Bizottsági vélemények kérése 30

31 Értékelési terv tartalma Az értékelési terv több körben racionalizáláson ment keresztül (téma összevonás, ütemezés stb.) A jövı év elsı felének legfontosabb és legnagyobb értékelési feladata az OP mid-term review-k elkészítése. Ezen felül a témák fontossága, idıszerősége és értékelhetısége határozta meg a terv ütemezését. Az elsı félévben 13 (benne a 7 OP review szerzıdés) / a másodikban szintén 13 db új értékelés kiírását tervezi a Koordinációs Irányító Hatóság Értékelési Divíziója Mindezek mellett félévében 11 db értékelés folytatódik (indító jelentés és közbensı jelentés szakaszban), és 5db értékelés zárul le 31

32 4. A VOP félidei értékelés ajánlattételi felhívásának ismertetése, vonatkozó észrevételek begyőjtése Gellértné Mészáros Erzsébet NFÜ, Koordinációs IH - Értékelési Divízió

33 VOP FÉLIDEI ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE Az áttekintı értékelések célja, hogy az ÚMFT félidejében részletesen, több szempontúan bemutassa: valamennyi OP, így a VOP tekintetében is az eddigi folyamatokat, valószínősíthetı prognózisokat készítsen javaslatokat fogalmazzon meg a vizsgált tárgyköröket érintıen a problémásnak ítélt folyamatok, jelenségek kapcsán. 33

34 VOP FÉLIDEI ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE A vizsgálat kiterjed: az elırehaladás részletes pénzügyi jellemzıire, a pénzügyi elırehaladást meghatározó tényezık vizsgálatára, a monitoring, illetve a már elért, a szerzıdésekben ígért, és az elıbbiekre alapozva a valószínősíthetı eredmények vizsgálatára, a végsı kedvezményezettekre, és a támogatási célcsoportokra, és az ı szempontunkból is értékeli az eddigi elırehaladást, az intézményrendszer fıbb mőködési jellemzıire. 34

35 Az értékelés ütemezése: Az értékelési framework keretében az értékelést végzı cég kiválasztása és szerzıdéskötés: március 1-vel megtörtént. Értékelésindító jelentés elkészül: március 31-ig Közbensı jelentés elsı része elkészül: április 30-ig Közbensı jelentés második része elkészül: május 31-ig. Értékelı jelentés munkaváltozata elkészül: szeptember 30-ig. Értékelı jelentés végleges változata elkészül: 2010 november 15-ig. Záró konferencia: tavasza 35

36 Köszönjük a figyelmet! Kenyeres Kinga Értékelési Divízió vezetı Szőrszabó Péter Divízió vezetı helyettes Gellértné Mészáros Erzsébet VOP mid-term értékelés projektmenedzser 36

37 5. Az ÚMFT képzési tervének bemutatása Háttéranyag: összefoglaló írásos anyag en megküldve Kondor Zsuzsanna Koordinációs IH vezetı

38 A koordinációs irányító hatóság 2010-re vonatkozó központi képzési koncepciója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség március

39 Amirıl szó lesz A évre, az ÚMFT végrehajtási intézményrendszerére vonatkozó központi képzési koncepció ismertetése: koncepció háttere, a központi képzési rendszer bıvítése, tervezett képzések 2010-ben, az MB tagok számára összeállított képzési tematika bemutatása. 39

40 A VOP stratégia célja 1. A VOP stratégia célja, a strukturális és kohéziós alapok forrásainak felhasználásához szükséges, fenntartható intézményi kapacitás megteremtése, a fenntarthatóságot intézményesült tudás kategóriaként értelmezve. Az intézményrendszer felkészültségét, szolgáltató jellegének erısítését a KOR IH külön projekt keretében rendelkezésre álló eszközrendszerrel kívánja erısíteni. 40

41 A VOP stratégia célja 2. A VOP projekt létjogosultságát alátámasztja, hogy az intézményrendszerben jelentıs fluktuáció zajlott le, elmaradt az SA, KA forrásainak felhasználására vonatkozó tudás intézményesülése, a gyorsan változó mőködési környezet, az ismeretek folyamatos karbantartását, fejlesztését teszik szükségessé, a közel 25 szervezetet magában foglaló intézményrendszer képzése szakmailag is megköveteli az egységes elemeket, illetve ezek központilag történı megszervezése költség-hatékonyabb megoldást is jelent, a monitoring bizottságok civil tagjai számos fórumon jelezték, hogy feladataik eredményes ellátásához ismereteik folyamatos bıvítését látják szükségesnek, az intézményrendszert a kockázatkerülı magatartás jellemzi, mőködésében a fejlesztés-finanszírozás, illetve menedzsment szempontok helyett az adminisztratív tényezıkre koncentrál, az intézményrendszerben eltérı gyakorlatok alakultak ki, a tudás megosztása, tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok elıtérbe helyezése segít a felesleges adminisztráció kiiktatásában, a mechanizmusok felülvizsgálatában, a hozzáértı, ügyfélközpontú intézményrendszer nagyobb támogatást képes nyújtani a kedvezményezetteknek, javítva a projektek minıségét, és ezáltal a stratégiai célok elérését. 41

42 A VOP projekt célcsoportjai A projekt közvetlen célcsoportját az alábbi szervezetek munkatársai képezik: irányító hatóságok, az NFÜ az ÚMFT megvalósításában érintett egyéb szervezeti egységei, Igazoló Hatóság, közremőködı szervezetek, monitoring bizottságok tagjai, kiemelten a civil tagok, szaktárcák, kiemelten a tervezéssel foglalkozó munkatársak A projekt közvetett célcsoportját képezik a pályázók, kedvezményezettek 42

43 A központi képzési rendszer bıvítése Az intézményrendszer komplex képzési rendszerének kialakítása érdekében a KOR IH végén munkacsoportot hozott létre, Irányító Hatóságok és Közremőködı szervezetek részvételével, melynek célja az volt, hogy komplex képzési rendszert alakítson ki a 2010-es évre vonatkozóan, amely reflektál az intézményrendszer egyes szereplıinek sajátos igényeire. Az alábbi fıbb képzési területek kerültek beazonosításra: Orientációs képzés Szabályozás, kiemelten közbeszerzés Pénzügyi ellenırzés Horizontális célok Akciótervezés Funkcionális menedzserek részére rendszeres fórumok 43

44 Képzés Orientációs képzés Jogszabályi környezet átfogó bemutatása Ellenırzés koordinációs workshop Horizontális célok Tervezett képzések 2010-ben Célcsoport NFÜ új belépık, GYES-rıl, GYED-rıl visszatért munkatársak IH-k, KSZ-ek, PM IH-k, KSZ-ek, PM IH-k, KSZ-ek, PM Határidı 2010.márc. 31. (negyedévente) május 31. (hazai jogszabályok) szeptember 30. (közösségi jogszabályok) márc. 31. (negyedévente) jún. 30. (félévente) Értékelemzés Akciótervezés ÚMFT konferencia MB tagok képzése Beruházás-menedzsment Közbeszerzés VOP konferencia NFÜ a szakmai egysége elızetes igényei alapján IH-k, szaktárcák tervezıi IH-k, KSZ-ek, PM, szaktárcák Monitoring Bizottságok civil tagjai IH-k, KSZ-ek IH-k, KSZ-ek, NFÜ illetékes horiz. egységei IH-k, KSZ-ek, NFÜ illetékes horiz. egységei jún szept szept szept okt. 31. folyamatos dec

45 Az MB tagok számára összeállított képzési tematika témakörei Fıbb témakörök 1) Az NFÜ bemutatása 2) Az EU-s és EU-n kívüli támogatási rendszerszerek 3) Az ÚMFT bemutatása 4) A végrehajtás intézményrendszere 5) Horizontális elvek és politikák az ÚMFT-ben 6) A szabályozás formái és eszközei 7) A pénzügyi lebonyolítás folyamata 8) Az ellenırzések rendszere 45

46 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

47 6. A következı VOP MB idıpontja, témái Dr. Heil Péter VOP MB elnöke, kabinetfınök - MEH

48 Javasolt témák: Éves végrehajtási jelentés jóváhagyása; VOP módosítás elıkészítése; Tájékoztató a (KEHI) éves ellenırzési jelentésrıl; Projektgazdák bemutatkozása.

49 Köszönjük a részvételt! Koordinációs IH vezetı MB Titkárság:

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése A 2007-13. közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a 2014-20. közötti időszak várható feladatainak áttekintése PBKIK pályázói tájékoztató fórum Nagy Árpád tervezési csoportvezető

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

(VOP-2.1.2-2008-0001)

(VOP-2.1.2-2008-0001) Környezeti szempontok a 2007-2013-as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP-2.1.2-2008-0001) Félidei értékelések Valamennyi operatív program

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülés. 2012. december 4. Budapest, MOHA Ház

Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülés. 2012. december 4. Budapest, MOHA Ház Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülés 2012. december 4. Budapest, MOHA Ház Az ülés megnyitása Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes 2 A MOHA Ház bemutatkozása Mrázik Tamás

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt Tájékoztató az elmúlt időszak

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra Biró Eszter, igazgató Budapest, 2013.12.11. Mai napunk célja 2007-2013

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia)

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) Kullmann Ádám (VOP MB elnök, KIH NFÜ) köszöntötte a résztvevıket, és ismertette az ülés tervezett

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására Kódszám: NYDOP/2008/2.4.1.A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ Változások a fejlesztéspolitikában Tóth Tamás - NFÜ A strukturális és kohéziós alapok felhasználása Eredmények és kihívások: 1. A forrásfelhasználás helyzete és kötöttsége 2. A sikeres fejlesztéspolitika

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben