JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről március

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V / Témaszám: 768 Vizsgálat-azonosító szám: V-0233 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Papp Sándor számvevő főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bank Lajos számvevő tanácsos, tanácsadó Csényi István számvevő Gregor Andrea számvevő gyakornok Kisgergely István számvevő gyakornok Nagy Ákos számvevő Sinka Zoltán számvevő Újvári Józsefné számvevő Beck Miklós számvevő tanácsos Csóry Györgyné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Horváth Erika számvevő Koczor László számvevő Nagy Attila számvevő Szélpál Ferenc számvevő tanácsos Vitányi István számvevő Dr. Boda Sándor számvevő tanácsos Fekete Gábor számvevő tanácsos Kalmár István számvevő tanácsos Dr. Ligeti Miklós számvevő tanácsos, tanácsadó Patthy Júlia számvevő gyakornok Tukacs Éva számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: Cím Jelentés a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik rendelkezésére álló támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről Az ÁSZ által évente végrehajtott a központi költségvetés végrehajtását célzó ellenőrzések Év/sorszám 2003./ / / /0540 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A fejezet irányítási, felügyeleti feladatainak kialakítása, működése A területfejlesztés helye, szerepe a kormányzati struktúrában A fejezet szervezeti kialakítása A fejezetirányító feladatok ellátása és korlátai A fejezet működésének szabályozottsága A PHARE és az INTERREG forrásokat kezelő szervezetek működése A fejezet belső kontroll rendszereinek kialakítása A területfejlesztési feladatok informatikai háttere A fejezet költségvetési gazdálkodása A területfejlesztési politika érvényesülése, és a források felhasználásának szervezeti, döntési keretei A régiók illetékességi területének kialakítása A területfejlesztési politika érvényesülése A monitoring és értékelő rendszerek működtetése A területfejlesztésben résztvevő szervezetek működése A területfejlesztési célokat szolgáló források felhasználása A decentralizált támogatási források céljai, felhasználásuk Országos jelentőségű területfejlesztési programok A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi keretének felhasználása A Regionális Fejlesztés Operatív Program forrásainak felhasználása A PHARE, PHARE CBC és INTERREG támogatások felhasználása Turisztikai célelőirányzat felhasználása A lakás és építésügyi előirányzatok felhasználása A korábbi ÁSZ vizsgálatok során tett megállapítások és javaslatok utóellenőrzése 79 1

4 MELLÉKLETEK 1. számú A Területfejlesztés fejezetet felügyelő tárca nélküli miniszter levele 2. számú A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelő tárca nélküli miniszter által felügyelt szervezetek 3. számú Területfejlesztési célú források 2005-ben 4. számú Területfejlesztési-, lakásügyi-, építésügyi-, turisztikai célú források, valamint cél és címzett támogatások 2005-ben 5. számú A január 1-től hatályos KSH kistérségi rendszer 6. számú A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett 95 kistérség 7. számú A területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség 8. számú A területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség 9. számú A területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település 10. számú A területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett 15 kistérség 11. számú Támogatások megoszlása főbb célelőirányzatonként az években 12. számú Egy főre jutó támogatások eloszlása megyénként az években 13. számú Támogatások és népesség megoszlása a területfejlesztési kedvezményezettség szerint az években (%) 14. számú A megyék egy főre jutó GDP értékének változása (2003-as áron) 15. számú A korábbi ÁSZ vizsgálatok utóellenőrzése 16. számú 1-2. számú tanúsítványok FÜGGELÉK 1. számú Emlékeztető Pécsett a döntéshozói szinten megtartott fókusz-csoport megbeszélésről. 2. számú Emlékeztető Pécsett a program-végrehajtói szinten megtartott fókuszcsoport megbeszélésről 3. számú Emlékeztető Debrecenben a döntéshozói szinten megtartott fókusz-csoport megbeszélésről 4. számú Emlékeztető Debrecenben a program-végrehajtói szinten megtartott fókusz-csoport megbeszélésről 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁSZ Áht. Ámr. BM EMIR ÉMI Kht. FVM GKM KEHI KvVM KFT MÁK MeH MFT MLI Kht. MT Rt. MTH MTRFH NFT NTH NUTS OLÉH OTH OTK OTMR OTT PM RFF TNM RFH Rt. RFT RFÜ RIB ROP SZMSZ TeIR TFC TFI Tftv. Állami Számvevőszék évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről Belügyminisztérium Egységes Monitoring Információs Rendszer Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Közhasznú Társaság Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kistérségi Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstár Miniszterelnöki Hivatal Megyei Fejlesztési Tanács Magyar Lakás-innovációs Kht. Magyar Turizmus Részvénytársaság Magyar Turisztikai Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (2005. szeptember 1-től, Országos Területfejlesztési Hivatal, OTH) Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Területfejlesztési Hivatal Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Országos Területfejlesztési Hivatal, szeptember 1-ig MTRFH Országos Területfejlesztési Koncepció Országos Támogatási Monitoring Rendszer Országos Területfejlesztési Tanács Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter Regionális Fejlesztési Holding Rt. Regionális Fejlesztési Tanács Regionális Fejlesztési Ügynökség Regionális Idegenforgalmi Bizottság Regionális Fejlesztés Operatív Program Szervezeti és Működési Szabályzat Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Területfejlesztési Célelőirányzat Területi Főépítészeti Iroda évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 3

6 TKH TRFC TÖT TTFC VÁTI Kht. Területpolitikai Kormányzati Hivatal Területi- és Regionális Fejlesztési Célelőirányzat Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzat VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR PHARE PHARE CBC INTERREG NUTS A területfejlesztési programok az ország hátrányos helyzetben lévő régióit, a gazdasági szerkezetátalakítás és intézményfejlesztés keretében támogatták. A határon átnyúló együttműködés programjai, a közvetlenül európai uniós határtérségek támogatását szolgálják. Az Európai Unió négy Közösségi Kezdeményezési Programjának egyike, amely - az EU belső vagy külső határán való elhelyezkedésük miatt - hátrányos helyzetű régiókat támogat határon átnyúló projektek finanszírozásával. Magyarország összesen 8 INTERREG programban vesz részt között. Az Európai Unió területbeosztása (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) 5

8

9 JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Európai Unióban kialakulthoz igazodó területfejlesztés mint a kormányzati szektor törvényi megalapozása és szervezeti kiépítése a rendszerváltó országokban csak a kilencvenes évek közepén kezdődött meg. A területfejlesztés az EU intézmény- és forrásrendszerének, valamint ezek fejlesztésének szinte teljes területével érintkezik, ezért az intézményrendszer szervezeti, szabályozási, személyi felkészültsége kulcskérdés az ország fejlődésének és az ehhez szükséges források megteremtésének szempontjából. Ez a körülmény mind kormányzati, mind területi szinten kapacitás átcsoportosításokat indokolt. A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklésére hozta létre az eszköz- és intézményrendszerét, melynek alapelemeit a területfejlesztési tanácsok helyi szintjei, a szabályozó joganyagok, a területi tervezés, a területi információs rendszer, a pénzügyi eszközök, valamint a térségi gazdaságfejlesztési eszközök képezik. A Területfejlesztés fejezet január 1-ével jött létre a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló törvény alapján. A fejezet irányítását a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter látja el, tevékenységi köre újszerű, amelyet sajátos szervezeti keretek között gyakorol. A feladat- és hatásköréről a 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet rendelkezik, mely szerint a miniszter irányítja többek között - a területpolitikai, a területfejlesztési, a területrendezési, a régiófejlesztési, az idegenforgalmi, továbbá az építés- és a lakásügyi állami feladatok ellátását. A fejezet intézményrendszerének kulcsszerepe van a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolításában, ill. az Európai Unióból származó területfejlesztési támogatások felhasználásában. A fejezet szervezetét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az alapfeladatokat és központi igazgatási feladatokat ellátó Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal; illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek; a Magyar Turisztikai Hivatal, az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal, a Területi Főépítészeti Irodák alkotják. Ezek a szervezetek korábban más fejezeteken belül működtek. A feladatellátásban különböző színtű és területi illetékességű szervek is szorosan részt vesznek, így az Országos Területfejlesztési Tanács, 19 megyei fejlesztési tanács, 7 regionális fejlesztési tanács, 168 kistérségi fejlesztési tanács és a területfejlesztési önkormányzati társulások. 7

10 BEVEZETÉS A Magyar Köztársaság évi költségvetése szerint a fejezet bevételi és kiadási előirányzata 292,5 milliárd Ft. A kiadási előirányzatból 4,2 milliárd Ft az intézmények működési előirányzata, a fejezeti kezelésű előirányzatok összege 288,3 milliárd Ft, ezen belül a lakásépítések támogatása 215 milliárd Ft-ot, az INTERREG előirányzatok 2,6 milliárd Ft-ot, a PHARE támogatással megvalósuló programok előirányzata 12,6 milliárd Ft-ot tesz ki. A fejezet látja el a Regionális Operatív Program fejezetre jutó feladatait is, ennek keretében az EU forrásokkal együtt 38,1 milliárd Ft-ot, ebből a hazai társfinanszírozás összege 7,6 milliárd Ft-ot kezel. Az ellenőrzés célja 1 annak értékelése volt, hogy a évben létrehozott fejezet szervezeti, és intézményi irányítási és működési rendje megfelelő keretet biztosított-e a feladatok hatékony és eredményes ellátásához, értékeltük a fejezetbe integrált területfejlesztési programok célkitűzéseinek megvalósulását, valamint a fejezet által indított új programok kezelési mechanizmusának célszerűségét, és azt, hogy ezek megfelelő alapot biztosítanak-e a programok hatékony és eredményes végrehajtáshoz. Utóellenőrzés keretében a korábbi ÁSZ ellenőrzésekről szóló jelentésekben megfogalmazott javaslatok hasznosulását tekintettük át. Az eszközrendszeren belül a helyszíni ellenőrzés során értékeltük a megyei területfejlesztési tanácsokhoz és regionális fejlesztési tanácsokhoz decentralizált közvetlen területfejlesztési pénzügyi eszközök felhasználását. Kiemelten vizsgáltuk a támogatási források hasznosulásának megítélése szempontjából a térségek társadalmi, gazdasági helyzetének követését, a stratégiai és operatív programok tervezésének helyzetét és a hazai finanszírozású területfejlesztési projektek monitoring rendszerét, mivel ezek a forráselosztás három legfontosabb tényezői. Az ellenőrzés céljainak megfelelően a területfejlesztési koncepciókat a stratégiai és operatív terveket regionális és megyei szinten teljes körűen, régiónként két-két kistérséget tekintettük át. Az Észak-Alföldi és Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségeknél teljes körűen vizsgáltuk a kistérségi programok rendelkezésre állását, minőségét. Ezen túlmenően minden régióban kiválasztottuk a két leghátrányosabb helyzetű kistérséget, ahol a támogatási források értékei a legkisebb, ill. legmagasabb értékűek voltak, így a 168 kistérségből 14 kistérséget vizsgáltunk. Az ide irányult támogatások közül kiemeltünk 56 projektet, melyek a minél több támogatási célt (jogcímet), a támogatási összegek nagyságrendjét, kedvezményezettek minél szélesebb körét reprezentálták. Két kiválasztott régióban az Észak-Alföld régióban és a Dél-Dunántúli régióban a döntéshozókkal és külön a végrehajtó szervezetekkel fókuszcsoport keretében megbeszélést tartottunk. A fejezet működését átfogó jelleggel ellenőriztük, de a hangsúlyt a célszerűségi és eredményességi szempont követelményeinek teljesülésére helyeztük. A fejeze- 1 Az ellenőrzést a 80. témasorszámon, március 7-kei kezdési határidővel, mint 2005-ről 2006-ra áthúzódó feladatot először a december 15-én jóváhagyott ÁSZ ellenőrzési terv tartalmazta, és ennek megfelelően szerepel a jelenlegi december 21-én jóváhagyott tervben, amely a jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontjául január 30-át jelölte meg. 8

11 BEVEZETÉS ti kezelésű előirányzatok hasznosulását meghatározott körben teljesítményellenőrzés módszerével értékeltük. A korábban (2005 előtt) más fejezetekhez tartozott fejezeti előirányzatok esetében az ellenőrzés a 2002-től kezdődő időszakra terjedt ki, míg az új előirányzatok, illetve programok esetében az előkészítés célszerűségét vizsgáltuk. A fejezet beszámolójának megbízhatóságát a Magyar Köztársaság évi költségvetése zárszámadásának ellenőrzése keretében fogjuk értékelni. Ellenőrzésünk során támaszkodtunk az új fejezetbe integrált intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását érintő korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításaira. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük a Területfejlesztés fejezetet felügyelő Dr. Kolber István tárcanélküli miniszternek, aki a jelentésben foglaltakat elfogadta, észrevételt nem tett. Levelét az 1. számú melléklet tartalmazza. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A hazai területfejlesztés helye, szerepe a kormányzati struktúrán belül az elmúlt közel egy évtizedben sokszor és sokféleképpen változott. A területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, valamint a vidékfejlesztés egymáshoz közel álló alrendszerei azonban szervezetileg nem kapcsolódtak szorosan egymáshoz. Ezért pozitívumnak tekinthető a Területfejlesztés fejezet létrehozása, amely előre lépést jelent az egységes irányítás és felügyeleti rendszer kiépítésében, és az ágazati érdekek érvényesítésében. A területfejlesztési feladatok egy fejezetbe történő integrálásától joggal várható el, a területfejlesztést szolgáló előirányzatok koordinált felhasználása, a régiók helyzetének megerősítése, a kistérségek kialakítása, a hátrányos helyzetű régiók kiemelt támogatása és a hátrányos helyzetű térségek hatékonyabb felzárkóztatása. Ugyanakkor az ellenőrzés több, a kedvezőirányú változások hatását rontó körülményt tárt fel. A fejezet megalakításának előkészítetlensége, a működés felügyeletének jogszabályi rendezetlensége, az irányítás, és annak eszközeinek (szervezeti kialakítás, kontroll rendszer, jogi háttér) részleges, esetenként teljes hiánya, rendezetlensége, a fejezeti kezelésű előirányzatok hasznosulását mérő monitoring kiépítetlensége, a döntéseket megalapozó információs rendszerekben feltárt hiányosságok mind arra hívják fel a figyelmet, hogy az újonnan kialakított fejezet a megalakítása óta eltelt időszakban nem tudott az elvárható eredményességgel működni. A területfejlesztés helyzetéről, a területfejlesztési törvény évi módosítása következtében (a korábbi kettővel szemben) négyévenként kell beszámolnia a Kormánynak. Ebből következően az Országgyűlés csak jelentős késéssel tájékozódhat a területfejlesztési célok teljesülését alapvetően befolyásoló problémákról, ami késlelteti a szükséges intézkedések megtételét. A fejezet létrehozását nem alapozták meg előzetes számítások, tanulmányok, és nem voltak fellelhetők az érintett előirányzatok átcsoportosításának célszerűségére utaló dokumentumok, ennek hiányában a fejezetbe integrált feladatok, előirányzatok összeszervezése és egységes irányítás kialakítása nehezen valósítható meg. 2 A fejezet létrehozásánál nem voltak nyomon követhetőek az adott területek integrálásával elérni kívánt célok. Egyes feladatok (lakásügy), források (turisztikai célú támogatások, lakástámogatások) célrendszerében, sem fejezetbe integrálásuk előtt, sem azt követően, nem jelent meg a területfejlesztés, ill. a területi egyenlőtlenségek felszámolása, mint célki- 2 Hasonló megállapításokat tett az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről szóló 2006-ban megjelent ÁSZ jelentés is. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tűzés. Felhasználásukkor szakágazati (vízügy, turisztika, szociális) szempontok döntöttek. A Területfejlesztés fejezet szervezeti kialakítása, irányítása, felügyelete a hazai államigazgatási gyakorlatban példa nélküli (2. sz. melléklet). A XVII. Területfejlesztés fejezet felügyeleti szerve a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (MTRFH), vezetője az MTRFH elnöke, a fejezet irányítója a tárca nélküli miniszter. A tárca nélküli miniszter és az MTRFH (OTH) vezetője által gyakorolt irányítási, felügyeleti jogkörök az Áht. és az Ámr évi módosításában foglaltak alapján nem határolhatók el egyértelműen. A tárca nélküli miniszter feladat- és felelősségi köre a költségvetési- és ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályokkal nincs összhangban. Mindezek következtében a jelenlegi szervezeti keretek között a feladatok és a felelősségi körök összhangja, és a törvényes működés nehezen biztosítható. A fejezeti irányítás sajátos kialakítására vezethetők vissza a szervezeti és működésbeli problémák. A fejezet működését személyi, tárgyi feltételek előzetes felmérése, biztosítása nélkül, mindössze pár hónapos felkészülés mellett kezdte meg. Az öt fejezetet (GKM, BM, PM, MEH, MTRFH) érintő átadásátvételi megállapodások megkötésének folyamata rendeletileg előírt határidők hiányában indokolatlanul elhúzódott. A szervezeti kialakítás célszerűségi, gazdaságossági szempontból egyaránt kifogásolható, magas a vezetési szintek, az állami és középszintű vezetők száma 3. Nem gondoskodtak a fejezetként való működéshez szükséges személyi állomány megfelelő kialakításáról. Átgondolt koncepció, egységes eljárási szabályok hiányában nem volt biztosított az intézményi viszony átláthatósága, hiányzott az egységes működés, ez az indokolatlanul hosszú, bonyolult döntéselőkészítésben, ügyintézésben mutatkozott meg, így az ügyintézési folyamatok is spontán módon szerveződtek. A feladatellátásban több ponton átfedések, párhuzamosságok jelentkeztek, esetenként nem működött az intézményközi és az intézményeken belüli koordináció, nem alakult ki a jogszabályoknak megfelelő egységes működési rend, megoldatlan a főépítészi irodák tevékenységének koordinálása. Az MTRFH-ra vonatkozó SZMSZ a főosztályokkal bezárólag csak általános megfogalmazásban tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladatait. A tulajdonosi-felügyeleti jogkör gyakorlását ellátó főfelelőst megkésve jelölték ki, addig feladat az egyes hivatalok vezetőinek felelősségi körébe tartozott. A tárca nélküli miniszter hivatalának feladatait a MeH SZMSZ-e csak november 15-től rögzíti. A szervezeti sajátosságok rányomták bélyegüket a belső kontrollrendszer működésére, mivel kialakítása teljes körűen sem fejezeti, sem intézményi szinten nem történt meg. Az MTRFH elnökének közvetlen felügyelete alatt tevékenykedő belső ellenőrzés függetlensége - a szervezet felépítéséből eredően - sajátos, ugyanis az éves ellenőrzési munkatervvel kapcsolatban kettős (tárca nélküli miniszter, elnök) jóváhagyás érvényesül, és az ellenőrzési apparátus szá- 3 A három országos hivatalt 3 közigazgatási államtitkári juttatással rendelkező elnök és 7 helyettes államtitkári juttatással rendelkező elnökhelyettes vezeti. Belső számítások alapján az egységes minisztériumi szervezet létrehozása a működési kiadásokat millió Ft-tal mérsékelné. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK mára a tárca nélküli miniszter közvetlenül is meghatároz feladatokat. A belső ellenőrzés számára nem voltak adottak a feltételek a rendszerszemléletű feladatellátáshoz. A vezetés felelősségi körébe tartozó első szintű ellenőrzés (FEUVE) nem kellő hatékonysággal működik 4. A FEUVE rendszer három új eleme közül a külső szakértők által elkészített ellenőrzési nyomvonalat vizsgálatunk idején még nem hagyták jóvá, a másik két elem a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a kockázatkezelési rendszer hiányzott. A fejezetirányítás hatékonyságának eszközrendszere jogi háttér, döntéseket elősegítő monitoring, megfelelően kezelt, aktualizált, ellenőrzött adatbázis, elemző mélységű beszámolási rendszer nem volt biztosított. A hiányosságok a fejezet létrehozása előtt is fennálltak egy részét korábbi ÁSZ vizsgálatok is megállapították, ezért kifogásolható, hogy ezeket nem szüntették meg. A területfejlesztés jogi háttere tekintetében fontos előrelépés volt a koordinációt erősítő, a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználásának, összehangolásának rendjét rögzítő kormányrendelet életbelépése (2003), ill. módosítása (2004). Hiányosság, hogy a Tftv évi módosítása által előírt kormányrendeletek nem jelentek meg, elkészítésükre a törvény nem szabott határidőt. 5 Az Országos Területfejlesztési Tanács már megtárgyalta a miniszterek közötti folyamatos koordináció további erősítésének szempontjairól szóló kormányrendelet tervezetét, de kiadására nem került sor. A Nemzeti Lakásprogram felelősét jogszabály kijelölte, de elkészítési határidejét nem, a 2003-ban elkészült változatát a Kormány nem fogadta el, kidolgozása azóta sem történt meg. A források hasznosulásának eredményességi szempontú értékelésére a vizsgált időszak egészében fejezeti hovatartozástól függetlenül nem helyeztek kellő hangsúlyt, nem készültek a támogatási források és az elért eredmények közti kapcsolatokat feltáró elemzések, értékelések. A beszámolók nem tartalmazták a kiindulási helyzeteket, a tervezett állapotokat, az elért eredményeket, csak naturális mutatók voltak a támogatási jogcímekről, összegekről. Nem volt átlátható a reálfolyamatok alakulása sem. 6 Ennek oka, hogy nem épült ki a döntések, a pályázatok hatását nyomon követő monitoring rendszer, és a jogszabályok sem írnak elő egymásra épülő és kistérségi részletességű monitoring tevékenységet. Az értékelések, monitoringok hiányának oka, hogy sem a kistérségek, sem a megyék, sem pedig a régiók nem rendelkeznek 4 Ennek hiányát a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló 0540 sz. jelentése is megállapította (részletesen a oldalon). 5 Nem jelentek meg az állami szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladataira, és a miniszterek közötti folyamatos koordináció szempontjaira, a pénzeszközök koordinációjának a pályázati rendszerre is kiterjedő szabályaira, a területfejlesztés intézményeinek a fejlesztési elképzelések megvalósítására, valamint a regionális fejlesztési tanácsokkal kötendő megállapodások szabályaira vonatkozó rendeletek. 6 Ennek hiányát a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik rendelkezésére álló támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentés (2003) is kifogásolta.(részletesen a 45. oldalon) 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK helyzetfelméréssel, ex-ante értékeléssel alátámasztott, elérni kívánt fejlesztési célokat tartalmazó, pénzügyi tervekkel valamint indikátorokkal ellátott, finanszírozásra alkalmas programokkal. Ezek kidolgozására sem a évi sem pedig a évi költségvetés nem tartalmaz forrásokat. 7 A pályázati rendszerekben, a területfejlesztési stratégiai, illetve operatív programokban a célrendszerhez kapcsolt indikátorok egyáltalán nem, vagy nem megfelelően szerepeltek. Különösen kifogásolható, hogy az eljárások nem közeledtek az EU támogatások felhasználásának gyakorlatához, holott a ROP eljárások módszere az output-, eredményés hatásmutatók alkalmazása megfelelő alapot adhatott az EU követelményeknek megfelelő pályázati, monitoring és beszámolási rendszer kidolgozásához. Előrelépés, hogy az MTH SZMSZ-e 2005-től a területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló támogatási rendszerek és az azok segítségével megvalósuló fejlesztések területi értékeléseinek ellátását az MTH Támogatáspolitikai Főosztályának önálló feladataként jelenítette meg. A tervezési, ill. a döntéshozatali mechanizmusba a területi egyenlőtlenségekre utaló társadalmi és gazdasági mutatókban történő változások nyomon követése nem épült be szervesen. Hiányzik egy olyan integrált információs rendszer, amely regionális, megyei és központi szinten folyamatosan követni tudja a térségek társadalmi-gazdasági, infrastrukturális és környezeti állapotát és ezáltal a támogatási igények megalapozását segítő döntések meghozatalát. Ennek hiányában, a 2003-ig terjedő időszakot értékelő területfejlesztési dokumentumok szerint, a támogatások ellenére a források összehangolásából, és a szinergikus 8 hatások felerősödéséből fakadó előnyök nem voltak mérhetők, a pozitív, vagy negatív elmozdulások a gazdasági térszerkezetben, a régiók, ill. a kistérségek mutatóiban, életminőségében. Az információs adatbázis egységes, fejezeti színtű vezetői döntéstámogató lekérdezése, ill. a támogatások adatainak összegzése nem megoldott, csak korszerűtlen módon, papíralapon biztosítható. Ennek oka, hogy a támogatások nyilvántartását minden intézmény saját informatikai rendszerével kezeli (MANNA, TeIR, OTMR, EMIR), itt a vezetői döntéstámogató, adatlekérdezési lehetőség rendszerenként megoldott, ugyanakkor a rendszerek egyáltalán nem, vagy csak részben adnak át egymásnak adatokat. A területfejlesztési adatok kezelésével, archiválásával kapcsolatban az ellenőrzési kockázatok magasak. Nem megoldott a közreműködőknél, ill. az ellenőrzési feladatokat ellátóknál az adatbázisok tartalmának és megfelelőségének ellenőrzése, az egyes adatbázisok egyeztetésének mechanizmusa. Erre vonatkozó kötelezettséget az MTRFH nem írt elő, emellett az adatközlésre kötelezett szervek akadozva és hibásan szolgáltatták az adatokat. A területfejlesztés intézményei nem tettek eleget annak a jogszabályi előírásoknak, hogy a programdokumentumokat a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Dokumentációs Központnak megküldjék. E mulasztás szankcionálása a jogszabályi rendelkezés hiánya miatt nem megoldott. A hiányosságok következtében az ellenőrzés részére nem álltak pontos adatok rendelkezésre, pl. a lakástámogatások esetében az adatszolgáltatás hiányossága, illetve a Kincstár és a banki adatszolgáltatás el- 7 Az MTH 2005-ben kinevezett elnökének véleménye. 8 Egymást erősítő 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK térése miatt. A Kincstár és a regionális fejlesztési ügynökségek helyszíni ellenőrzési tevékenysége projektenkénti pénzügyi elszámolásokra koncentrálódott, ezen túlmenően nem vizsgálták a támogatási források felhasználásának gazdaságosságát, eredményességét, hatékonyságát, és nem elemezték a fizikai teljesítési mutatók felhasználásával a kritériumok teljesülését. A gazdálkodás felelőse az igazgatási feladatokat ellátó MTRFH. A hivatal működéséhez, gazdálkodásához kiadott szabályzatok nem voltak elégségesek a megfelelő működéshez. Az MTRFH évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a szabályzatok túl általánosak, ill. hiányosak és nem teljes körűen felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Emellett az MTRFH által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok könyvelési rendszere, pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetésére való alkalmatlansága, valamint a teljesítési adatokról készített kimutatások eltérései miatt a maradvány értéke nem volt megítélhető, illetve ellenőrizhető. Az építésügyi célelőirányzat forrásául szolgáló építési bírság kintlévőségeinek behajtásáról nem gondoskodtak megfelelően, mert a be nem fizetett bírság 95%-a (1,8 milliárd Ft) 90 napon túli tartozás volt. A fejezeti kezelésű előirányzatok évi tervjavaslatát, a Kormány prioritásait szem előtt tartva programonként számítások és feladatmutatók segítségével, az áthúzódó hatások figyelembevételével, és a prioritásoknak megfelelően rangsorolva a pályázati rendszernek megfelelően, szöveges indoklással készítették el. A TRFC központi keretének felhasználása kapcsán a jogszabályok a tárca nélküli miniszternek széles döntési lehetőséget biztosítanak, az OTT-nek csak véleményezési jogkört biztosít. A Tftv. azonban a miniszter egyedi döntési körébe tartozó keret elkülöníthetőségét nem említi, ezt az előirányzat felhasználásáról rendelkező kormányrendelet engedi meg úgy, hogy meghatározott célokra a miniszternek pályáztatás nélkül, egyedi döntési lehetőséget ad, de annak felső határát, vagy arányát még iránymutatásként sem határozza meg. 9 A területfejlesztés és területrendezés céljának és feladatának ellátásához a Tftv. kiemelt célként jelölte ki, egy az EU regionális politikájához kapcsolódó intézményi-, jogi- és finanszírozási rendszer biztosítását. A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő tervezési, irányítási feladatok összehangolásának egyik feltétele, az átfedéstől mentes intézmény rendszer kialakítása nem teljesült következetesen, mivel kilenc turisztikai régiót alakítottak ki, annak ellenére, hogy az országot az EU területbeosztása második szintjének megfelelően hét területi ill. statisztikai régióba sorolták. A területfejlesztési szempontból kialakított régiók illetékességi területe nem egyezik meg a turisztikai régiók határaival. A régiókat saját szakmai - területfejlesztési, környezetvédelmi, turisztikai - szempontjaik szerint alakították ki; a turisztikai régióknál ugyan tekintettel voltak a területi régiós felosztásra, de területileg mégsem egyeznek meg azok illetékességi területével, sőt két olyan turisztikai régiót (Tisza-tó, Balaton) is kialakítottak, amelyekben több régió is részben érintett; a területek kialakításánál nem érvényesült az 1998-ban megjelent, az idegenforgalom területi irányításának korszerűsítéséről szóló kor- 9 A miniszteri keret 2005-ben 712 millió Ft volt, ez a központi keret 18%-a. 14

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A regionális KÖZKINCS Bizottságok 157 A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 2004-ben kidolgozta a Közkincs-programot.

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június JELENTÉS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése 0812 2008. Június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-094/2007-2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere Forrás: Kocziszky György: Területfejlesztés módszertana (2008) Forrás: Kocziszky György: Területfejlesztés módszertana (2008) Új területi kompetenciák A területfejlesztésről

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek

1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek 1.1. Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségtípusok közül a legnagyobb területet a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

1.1 Jogi eszközök. 1.1.1 A Törvény és módosításai

1.1 Jogi eszközök. 1.1.1 A Törvény és módosításai 1.1 Jogi eszközök A területfejlesztési politika alapvető elemeit jelentik a jogi eszközök, mivel meghatározzák a területfejlesztési politika céljait és a területfejlesztési tevékenység működésének keretét.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15.

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15. A belső kontrollrendszer és s a belső ellenőrz rzés kapcsolódási si pontjai a gyakorlatban Görgényi GáborG A belső ellenőrz rzés s helye a belső kontrollrendszerben 2 A belső ellenőrz rzés s feladatai

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Titkárság: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon/fax: 88/545-088 E-mail: vpmtt@vpmtt.hu, Honlap: www.vpmtt.hu ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben