A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Projektvezető: Dr. Jancsik András Tervezők: Formádi Katalin Mayer Péter Veszprém 2008

2 Tartalom Tartalom Bevezető Előzmények Módszertani és elvi alapok Helyzetfelmérés a kiinduló feltételek vizsgálata Helyszínelemzés Természeti-földrajzi adottságok Megközelíthetőség, közlekedés Kereslet-elemzés A kereslet alakulása és sajátosságai A magánszálláshely-szektor forgalma A turisztikai kereslet alakulását befolyásoló tényezők Kínálat-elemzés Vonzerők Szolgáltatások Konkurencia-elemzés Versenytársak meghatározása Az összehasonlítás szempontjai A versenytársak értékelése SWOT-elemzés Települési-térségi adottságok Desztináció-menedzsment Településmarketing A fejlesztési koncepció célkitűzései Szegmentáció Szegmentációs megközelítés Jelenlegi és tervezett célcsoportok A célcsoportok elérésének eszközei és csatornái Piaci célok Alapvető tartalmi elemek Stratégiák az elsődlegesen megcélzott piaci szegmensek szerint Ütemezési javaslatok Pozicionálás

3 4 Fejlesztési eszközök Szervezeti fejlesztés A települési-térségi együttműködés szereplői A települési-térségi együttműködés európai modelljei A szervezetfejlesztés első szakasza: Térségmarketing Ügynökség A szervezetfejlesztés második szakasza: a TDMSz felállása Infrastrukturális és humán fejlesztési igények körvonalazása Infrastruktúra-fejlesztés Az emberi tényező fejlesztése Termékfejlesztés a Várpalotai Kistérség komplex turisztikai termékként való fejlesztése A települések arculatának (településképének) fejlesztése Vonzerő-fejlesztés Kistérségi rendezvények Turisztikai szolgáltatások Beszállítói tevékenységek A kínálat tematizálása A fő arculati (imázs-) elemek és ezekkel szoros összefüggésben a kommunikáció alapvető tartalmi összetevőinek meghatározása Élményközpontú, költési hajlandóságot és/vagy tartózkodási időt növelő turisztikai csomag-ajánlatok kialakítása Kommunikáció Arculatformálás (imázs-építés) A vendégtájékoztatás rendszerének továbbfejlesztése A Kistérség által folytatandó promóciós tevékenység alkalmazható eszközei, a kommunikáció fő tartalmi vonásai Melléklet térségi turizmus-menedzsment feladatok a Várpalotai Kistérségben Érdekegyeztetés Marketingstratégia Minőségbiztosítás Mit értünk minőség alatt? A minőség termék-oldali megközelítése Minőség-kommunikáció Termékfejlesztés A terület-termék fejlesztése Szolgáltatói termékcsomagok összeállítása Marketingkommunikáció

4 1 Bevezető 1.1 Előzmények A Várpalotai Kistérség olyan ipari múlttal bíró terület, ahol korábban a turizmus csak kis léptékben fejlődött. A kistérség turisztikai szempontból jelentős infrastrukturális hátránnyal indult, aminek felszámolása elsősorban a környezetvédelem terén késleltetette a korábbi fejlődést. A turizmus fejlődése két vonalon indult el: egyrészt a gazdaságilag ma is jelentős területen a hivatásturizmus volt jelen (bár ennek igazi hasznát a két szomszédos megyeszékhely látta). Másik oldalon a kistérség vidéki jellegű területein elindult egy olyan lassú, de szerves fejlődés, amely a nyugodt, falusias környezetre, a megőrzött értékekre és a Bakony közelségére épít. Koncepciónk célja, hogy e folyamatokat integrálja és új kitörési pontok feltárásával a turizmus fejlesztésének felgyorsításához megfelelő eszközöket adjon. 1.2 Módszertani és elvi alapok A turizmusfejlesztési koncepció készítését egy érdekegyeztetési folyamat menedzseléseként értelmezzük, mely során a résztvevők két csoportjára összpontosítunk: Érdekeltek a turizmus fejlesztésében mindazok, akik abból közvetlenül vagy közvetve biztosítják megélhetésüket, és aktív részvételükkel befolyásolják a turisztikai termék minőségét. Érdekeltek közé soroljuk a turizmus fejlesztésével hivatásszerűen foglalkozó állami és önkormányzati szerveket, a turizmusban érdekelt vállalkozókat, a turizmusból adóbevételt elérő önkormányzatokat és vagyonukat a turizmusban (is) hasznosító non-profit szervezeteket. Érintettek azok, akiknek nincs közvetlen anyagi hasznuk a turizmus fejlődéséből, de annak (természeti, kulturális, infrastrukturális, stb.) hatásait (el)viselni kénytelenek. Az érintettek közé soroljuk a helyi lakosokat, a turistákat, a turizmust fogadó területen működő de a turizmusban anyagilag nem érdekelt non-profit szervezeteket. A helyi turisztikai fejlesztések céljának elsősorban azt tekintjük, hogy az érdekeltek körét bővítse, az érintettek minél szélesebb körét pedig érdekeltté tegye a turizmus fejlesztésében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a döntés-előkészítés/döntéshozatal során meg kell teremteni vagy meg kell erősíteni az együttműködés szervezeti kereteit, a turizmusból származó bevételeket az érdekeltek lehető legszélesebb köre között kell (vállalkozási-, munka- és adóbevétel formájában) megosztani, erre az érintetteket piaci és szakmai ismeretek nyújtásával fel kell készíteni, a fejlesztési programokban a helyi résztvevőket kell preferálni. 4

5 A széleskörű helyi konszenzuson és együttműködésen alapuló fejlesztés előnye, hogy a helyi lakosok turisták iránti attitűdje javul, a turizmust, a turisták jelenlétét nem konfliktusforrásként, hanem gazdasági és kulturális értelemben is pozitív jelenségként élik meg, valamint a jövedelmek (nagyobb részének) helyben tartásával kiaknázható a turizmusnak a vidékfejlesztésben betöltött pozitív szerepe, emelhető az egyéni és közösségi fogyasztás szintje: az életszínvonal. A stratégiai célok kidolgozását a NTS által meghatározott öt pillér köré csoportosítva, az alábbi logika szerint kívánjuk megvalósítani (1. ábra). A turizmusfejlesztési stratégia a gazdaságfejlesztési stratégiába ágyazva valósul meg, a turisztikai termékek különböző összetevőire irányulva, azok mennyiségi és minőségi fejlesztését célozva. A termék-összetevők egy része szigorúan helyhez kötött, a fogadóterület fejlesztésének részeként kell gondoskodni arról, hogy a megcélzott fogyasztók minél nagyobb hányada váljék érdeklődővé a terület felkeresése iránt (vagyis a turisták mozgását kell ösztönözni). E körbe tartoznak alapvetően az alábbiak: szolgáltatás-fejlesztés ide értjük az alapvető turisztikai szolgáltatások (szállásadás, vendéglátás stb.), valamint a kiegészítő vagy specifikus turisztikai szolgáltatások (gyógy-szolgáltatások, sport- és rekreációs szolgáltatások, stb.) kínálatának és minőségének fejlesztését; élménykínálat fejlesztése ide sorolhatjuk a természeti és emberalkotta vonzerők attraktivitásának növelését (fel- és megújítás, hozzáférés javítása, illetve interpretációs módszerek alkalmazása révén) csakúgy, mint a turisztikai kínálat egyediségét, különlegességét biztosító rendezvények és programok szervezését. A termék-összetevők másik részénél az előállítás helye térben elválhat a turisztikai célterülettől, azaz a terméket kell eljuttatni a fogyasztókhoz. A termelés és a fogyasztás helyének szétválaszthatósága azt eredményezi, hogy egy bizonyos helyen jelentkező turisztikai keresletből másutt élő lakosok (iparosok, kézművesek, őstermelők) is profitálhatnak. E téren a fejlesztéseknek az alábbiakra kell irányulniuk: szuvenírek, jellegzetes helyi termékek kínálatának fejlesztése ezek közös jellemzője, hogy elsősorban vagy kizárólagosan turisztikai fogyasztásra szánják őket; a turisták vagy a turisztikai szolgáltatók által igénybe vett fogyasztási cikkek kínálatának fejlesztése ez a turisták költési hajlandóságának fokozása érdekében szükséges elsődlegesen. A termékfejlesztés kellő hatékonyságú megvalósításához azonban szükség van a megfelelő fejlettségi szint biztosítására olyan területeken is, amelyek nagyobbrészt kívül esnek a szigorúan vett turisztikai ágazat keretein. Ezek az alapok a következők: infrastruktúra ide értjük a terület jó megközelítését és alapos belső feltárását lehetővé tevő közlekedési infrastruktúrát, a termék-áramlást és rendelkezésre állást biztosító elosztási rendszereket, illetve az intenzív üzleti tranzakciók nélkülözhetetlen kellékévé vált kommunikációs hálózatokat; 5

6 szaktudás és kompetencia a szellemi tőke minden termékfejlesztés táptalaja ha szegény tápanyagokban, még az ígéretes fejlesztési projektek tartós és sikeres működésének is csekély az esélye; a fejlesztésbarát emberi erőforrások megteremtéséről az iskolarendszer minden szintjén, illetve az azon kívüli képzéseken és tréningeken keresztül kell gondoskodni. A termékfejlesztési tevékenységet a térségi marketing, illetve tágabban szemlélve a desztinációmenedzsment koronázza meg, amennyiben a különféle irányú és tartalmú fejlesztéseket, illetve az ezek eredményeképpen kialakuló sokrétű turisztikai kínálatot strukturáltan, a megcélzott fogyasztói csoportok igényei szerinti rendszerben és számukra vonzó arculattal jeleníti meg. 1. ábra. A stratégiai célok logikai rendszere A fenti logikát az értelmezés elvi alapjának tekintjük, mellyel kijelöljük a stratégiai tervezés hatósugarát a turizmus területén. 6

7 2 Helyzetfelmérés a kiinduló feltételek vizsgálata 2.1 Helyszínelemzés Természeti-földrajzi adottságok Magyarország földrajzi jellemzői Magyarország Közép-Európában, olyan fontos európai küldőpiacok közelében fekszik, mint Németország, Ausztria, Svájc, Észak-Olaszország. Az ország nem rendelkezik tengerparttal és a téli sportoknak kedvező magas hegységekkel: a hagyományos turizmusformák területén nem vehetjük fel a versenyt eredményesen olyan országokkal, amelyek e téren előnyösebb adottságokkal rendelkeznek. Ugyanakkor a természeti környezet számos kisebb jelentőségű, de adott célcsoportok számára kedvező lehetőségeket, pl. folyó- és állóvizeket, termálforrásokat, barlangokat, kirándulásra, kerékpározásra, lovaglásra alkalmas területeket biztosít. Mindezek megfelelő tematizálással és a választott célcsoportok igényeire szabott szolgáltatásokkal versenyképes turisztikai kínálat fejlesztését teszi lehetővé. Az ország éghajlatában a mérsékelt égöv majd minden jellegzetessége megtalálható. Markánsan elkülönülnek az évszakok, a viszonylag kis területen óceáni, kontinentális, és kisebb mértékben mediterrán hatások egyaránt érvényesülnek. Mindez a sokféleség révén vonzó tényező is, a fejlesztés szempontjából azonban több esetben probléma, hogy egyik évszak sem megbízható, gyakran szélsőséges anomáliák tapasztalhatóak. Ez megnehezíti a természeti attrakciók turisztikai hasznosítását, mivel az adott turisztikai termék által kínált élmény minősége kiszámíthatatlan, a beruházások megtérülése kockázatos. Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint az 1860-ban elkezdett rendszeres mérések óta 1998 volt a legmelegebb év, amelyet 2002 és 2001 követ a sorban. Adataik szerint a globális felszíni hőmérséklet 1900 óta átlagosan 0,6 Celsius fokkal nőtt. Az átalakuló időjárási viszonyok komoly hatással lehetnek hosszabb távon a turizmus alakulására is: Az üvegházhatás miatt forróvá válnak a tengerpartok és magasabbra helyeződik a hóhatár, befolyásolva a tengerparti vakációzást és a síturizmust. Az időjárási változásokhoz kapcsolódó természeti csapások komoly rombolást okozhatnak a természeti környezetben és az infrastruktúrában is, amely évekre visszavetheti egy terület turisztikai fogadóképességét. A turisztikai szezon hosszára is alapvető befolyással van az időjárás, azoknál az utazási formáknál, amelyeknél a napsütés, jó idő az alapfeltétel, megfigyelhető, hogy a kiszámíthatatlan időjárású elő- és utószezon helyett a zsúfolt, de biztos főszezont választják a turisták. 7

8 A klímával kapcsolatban megjelenő negatív sajtóhírek, mint az erős napsütés, káros ultraibolya sugárzás is hátrányosan érintik a turisztikai kereslet alakulását. A klímaváltozás mellett az ózonréteg elvékonyodása, valamint a napsugárzásnak való túlzott kitettség káros hatásainak felismerése a hagyományos fürdés-napozást középpontba állító vízparti üdülés leértékelődéséhez, változásához vezet. Mindez szakértői előrejelzések szerint azt is eredményezi, hogy a forró nyarak helyett/mellett felértékelődnek a tavasz/ősz még kedvező időjárást kínáló időszakai. Magyarország viszonylatában a melegedés mellett a klíma bizonytalanabbá és szélsőségesebbé válását emelik ki az előrejelzések. Turisztikai szempontból ez a természethasználat kockázatosabbá válását jelenti, valamint a vízparti pl. a balatoni térségekben a kiegészítő attrakciók és szolgáltatások fejlesztését teszi szükségessé Közép-dunántúli régió földrajzi jellemzői A Közép-dunántúli régió két nagy európai fejlődési zóna metszéspontjában helyezkedik el, nagytérségi pozíciója kitüntetett értékű, Magyarország idegenforgalmában kiemelt jelentőséggel bír. Három megye Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megye egységeként hozták létre. Területe km 2, itt él az ország lakosságának mintegy 11 százaléka. Népessége a 6 további régióhoz képest közepes, 1,1 millió fő. A települések száma 409, ebből 30 város. A régió 26 kistérséget foglal magába. A statisztikai kistérségek és települések megosztás megyénként a következő: Fejér megyében 10 kistérség és 108 település, Komárom-Esztergom megyében 7 kistérség és 76 település, Veszprém megyében 9 kistérség és 218 település található. A Közép-dunántúli régió településeinek évszázados hagyományai vannak, már a rómaiak is éltek itt (Gorsium, Balácapuszta), sőt a Vértesben találták a vértesszőlősi előember maradványait, amiből arra következtetünk, hogy élhető vidék volt ez már az őskorban is. Később a magyar királyok ma is létező, azóta évszázados hagyományokkal rendelkező városokat hoztak itt létre. A Közép-dunántúli régió földrajzi helyzete, elhelyezkedése igen kedvező. A terület kapcsolatban áll az európai magtérséggel, a közép-európai térség új fejlődési zónáit, innovációs erőcentrumait felfűző tengelyen keresztül. A régió domborzata rendkívül változatos, az ország összes földrajzi formája megtalálható ezen a kis területen. Az északi és keleti oldalon a Duna 130 km-nyi szakasza határolja. 77 km hosszú közös határa van Szlovákiával. Végighúzódik rajta a Dunántúli-középhegység, melynek taghegységei, a Bakony, a Gerecse és a Vértes különösen jó lehetőségeket nyújtanak a természetjárásra. A Velencei-hegység különleges gránitképződményeket, forrásokat rejt. A Velencei-tó gazdag madárvilágával, horgászati, sport és fürdési lehetőségeivel felüdülést nyújt a látogatóknak. Fejér megye déli részén termékeny síkság terül el, a Mezőföld, mely nemcsak ritka állatfajok élőhelye, de jelentős gabonatermelő vidék is. A régióhoz tartozik a Balaton szinte teljes északi oldala a maga kimagasló vendégforgalmával, európai hírű üdülőhelyekkel, a tóra néző szőlőhegyekkel, és a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal. 8

9 2. ábra. A Várpalotai Kistérség fekvése Veszprém megye földrajzi jellemzői Veszprém megye területe 4493 km 2, ez hazánk területének 5%-a. Lakosainak száma közel 370 ezer fő. Legnépesebb a megyeszékhely, Veszprém ( fő), ezt Pápa, Ajka, Várpalota és Tapolca követi. 14 település rendelkezik városi ranggal, 204 község található még a megye területén, a települések egy része aprófaluként számon tartott, mintegy 30 település lélekszáma nem éri el a kétszázat. A népsűrűség 82 fő/km 2. A megye kulturális és művészeti élete nemzetközileg is elismert. Mindebben kétségtelenül szerepet játszik az, hogy a magyar irodalmi, képzőművészeti, zenei és tudományos élet elitje az év egy részét a Balaton északi partján, a Káli-medencében, illetve a Bakony és a Somló tájékán töltötte-tölti alkotó munkával. A megye területének legnagyobb részét a Bakony-hegység foglalja el. Északon a Kisalföld termékeny síkságának széle határolja, délen a Balaton északi partja, nyugaton a Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység ölelésében a páratlan szépségű Tapolcai-medence lenyűgöző bazaltkúpjai csa- 9

10 logatják a turistákat. A különböző, főképp üledékes kőzetekből felépült változatos domborzat hazánk egyik legszebb tájképi együttesét alkotja. A megye felszíne a Balatontól északra lépcsőzetesen emelkedik, majd egyre alacsonyodva éri el a Kisalföldet. A felszínt számos kismedence, fennsík, kéregtörés kapcsán kialakult, valamint eróziós völgy tagolja Várpalotai kistérség földrajzi jellemzői A Közép-dunántúli régión és Veszprém megyén belül a Várpalotai Kistérség hét települést foglal magába, a Bakony hegység lábától szinte a Balaton szomszédságáig terjed (2. ábra). Veszprém megye kilenc statisztikai kistérsége közül az egyik legkisebb. A kistérséget alkotó települések Várpalota, Pétfürdő, Berhida, Ősi, Öskü, Tés és Jásd lakóinak száma megközelítőleg fő. Ez a népesség a megye lakosságának mintegy 10 %-át teszi ki, a legsűrűbben lakott térség a megyében. A települések közül a legkisebb Jásd, alig több, mint 800 lakossal, a legnagyobb még Pétfürdőtől való szétválása után is Várpalota, közel fővel. Városi ranggal két település rendelkezik, Várpalota és Berhida. A térség a Bakony tájaira jellemzően erősen tagolt felszínű, változatos természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik. A térség települései négy kistájat érintenek: a Keleti-Bakonyt (Várpalota-Tés- Jásd), a Vilonyai-hegységet (Pétfürdő), Sárrétet (Berhida, Ősi) és a Veszprém-Devecseri-árkot (Öskü). A kistérség tájképi és ezekből eredő arculati sajátosságait tekintve erősen terhelt, bár markáns különbség van az északi és a déli terület között (ahol a választóvonalat nagyjából, Inota kivételével, a 8-as főút adja). A szocialista nagyipartól örökölt jelleg tartósan rányomta bélyegét a térség déli részének tájképére (és sokszor településképére is). Várpalota neve összekapcsolódik az inotai hőerőmű, az alumíniumipar és a péti vegyi üzem nevével. Az átutazó a főút mellett zömmel ipari telepek látványával szembesül. Az ipar pozitív és negatív hatásai egyaránt megfigyelhetőek a kistérségben. A nyolcvanas években végzett környezetszennyezési hatástanulmány nyomán komplex környezetvédelmi rehabilitációs programot dolgoztak ki. Ennek eredményeképpen Várpalota és térsége az ország közművekkel legjobban ellátott területe, ahol százszázalékos a csatornázás, a gázellátás, a villamos hálózat, a vezetékes ivóvízellátás. Ez Közép-Európában is egyedülálló, határozottan az ipar pozitív hatásaként értékelhető. Ugyanakkor az ipari fejlesztések számos más fejlesztési irány, így a turizmus elé is jelentős objektív és szubjektív korlátokat állítottak. A 8-as úttól északra fekvő területekre ugyanakkor a változatos és vonzó természeti környezet a jellemző. A Keleti-Bakony turistaútjai behálózzák a környéket, ezek érintik a várpalotai várat is. A túrautak a kistérségben is bővelkednek műemlékekben, természeti szépségekben, valamint feltárják a Bakony látnivalókban rendkívül gazdag területét. A Bakonyba tartó turisták számára Várpalotáról a piros jelzésű turistaútvonal vezet a Thury-vár mögül a Bakonyba. A Tési-fennsík a Bakony legnagyobb fennsíkja (Tés a Bakony legmagasabban fekvő települése). Állat és növényvilága is rendkívül változatos, jellemzően pusztai tölgyesek, éger, kőris, gyertyán és szil ligeterdők a leggyakoribbak. Természetes növénytársulások, nyílt és zárt dolomit sziklagyepek, cserszömörcés karszt-bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek, szurdokerdők találhatók a környéken. Több, mint 60 védett növényfaj, közel 140 állatfaj található a területen. 10

11 2.1.2 Megközelíthetőség, közlekedés Magyarország európai elérhetősége és közlekedési viszonyai Magyarország hét országgal határos (Ausztriával, Szlovéniával, Szlovákiával, Romániával, Ukrajnával, Szerbiával és Horvátországgal). Központi elhelyezkedése folytán fontos közlekedési útvonalak metszéspontja. Az ország területén áthaladnak a kelet-nyugati és az észak-déli kereskedelmi útvonalak. A nagy európai tranzitútvonalak közül a TEN-hálózat részeként az országon három főfolyosó halad át, és további három folyosóág kiindulási pontja is itt található. Ezek hazai szakaszait az elmúlt évtizedben autópályává fejlesztették. Az ország közúti hálózata főváros-központú, az autópálya ellátottság pedig harmada a nyugat-európai átlagnak. A vasúti hálózat is Budapest-központú. A hálózat ellátottsági mutatója jóval meghaladja az európai átlagot, de a műszaki állapot miatt a vonalak közel 40 %-án sebességkorlátozás van. Az Intercity vonatok kivételével a vasúti kocsik igénytelen és leromlott állapota elriasztja a turistákat. A menetrendek összehangolásának hiánya akár a többi közlekedési eszközzel, pl. buszokkal tovább növeli az elégedetlenséget az utazók körében. Az üzemelő kisvasutak szinte kizárólag turisztikai célokat szolgálnak, bár kihasználtságuk nem teljes, így tulajdonosaik fenntartási nehézségekkel küzdenek. Magyarország legfontosabb nemzetközi repülőtere a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér. A légi közlekedés az időszakos, biztonsági helyzettel összefüggő visszaesés mellett várhatóan további dinamikus bővülésen megy keresztül, elsősorban az olcsó légitársaságok gyors előretörése miatt. Ez utóbbiak egyre nagyobb szerepet játszanak a kontinensen belüli légi forgalomban, visszaszorítva a nemzeti, hagyományos légitársaságokat. A diszkont légitársaságok a kínálatukban szereplő célállomásoknak komoly turistaforgalmat generálhatnak, különösen a városlátogatók számának növekedését eredményezik. A vidéki, regionális repülőterek forgalma az utóbbi években az alacsony bázisértékekhez képest gyorsan emelkedik, ennek ellenére egyelőre nem számottevő. Közülük sikeres példaként kiemelkedik a sármelléki repülőtér, ahol az elmúlt évek fejlesztései nyomán megfelelő szinten képesek biztosítani a nemzetközi kereskedelmi forgalomba való bekapcsolódást. Mint a sármelléki példa is igazolja, a légiforgalom bővülése a megfelelő infrastruktúra megléte esetén a turisztikai kínálat fejlettségének és a marketing sikerességének függvénye. A regionális repülőterek szerepe egyre nagyobb az európai légi közlekedésben: elsősorban az olcsó légitársaságok üzletpolitikájának köszönhetően a másodlagos, harmadlagos jelentőségű, legolcsóbb repülőtereket veszik igénybe. A Duna a turizmus szempontjából jó lehetőségekkel rendelkezik, jelenleg azonban számos negatívum befolyásolja a turisztikai hasznosítást. Ilyen a jelentős szennyezettség, a kikötők alacsony száma, a felső szakaszon a bonyolult zsilipelés (és így a Rajna-Majna-Duna útvonal lehetőségei részben kihasználatlanok), valamint megoldatlan az országba való vízi úton történő belépés. A Balatonon jelentős szezonális személy- és komphajó forgalom van, de a további fejlődést akadályozza a turizmust és a szabadidő felhasználást szolgáló jacht kikötők kapacitásának elégtelensége. 11

12 A hazai kerékpárút-hálózat ma töredezett, sem országosan nem alkot egységes egészet, sem pedig a piacon már bevezetett nyugat-európai kerékpárutakhoz nem kapcsolódik. Ritka a tematikusan végiggondolt, vagy akár kistérségi szinten egésszé fejlesztett túraútvonal Ebből a szempontból üde kivétel a Balaton körüli kerékpárút (majdnem) teljes kiépítése, azonban itt is hiányzik a végiggondolt hasznosítás, a kapcsolódó szolgáltatások rendszere és a környező térségekbe vezető épített és/vagy kijelölt útvonalakból álló hálózat A Közép-dunántúli régió megközelíthetősége és közlekedése Elérhetőség szempontjából a Közép-Dunántúl különösen Fejér és Komárom-Esztergom megye hazánkban az egyik legkedvezőbb helyzetben levő régió, sűrű főúthálózattal rendelkezik, és az úthálózat kiépítettsége is előbbre tart az átlagosnál. Ez a statisztikailag kedvező helyzet az európai jelentőségű főútvonalakra kiépítettségéből következik, a kisebb településeket összekötő utak állapota egyáltalán nem kielégítő. A főútvonalaktól kieső, periférikus területek nehézen elérhetőek. A régióban 53 zsáktelepülés található (Fejér megyében 18, Komárom-Esztergom megyében 8, Veszprém megyében 27), melyekben a tömegközlekedés, ezáltal a munkahelyek megközelítése tömegközlekedéssel sokszor nehézkes, rosszul megoldott, mert nem gazdaságos. A mellékútvonalak fejlesztésére az önkormányzatoknak kevés pénze van, állapotuk folyamatosan romlik. A közlekedési kapcsolatot a nyugati országhatár és Budapest között az M1-es autópálya, a kelet-nyugati összeköttetést a 8-as főút, az észak-nyugati összeköttetést a Balatonnal a 82-es főút jelenti, a Balaton északi partjának ellátásában, és a Budapest felé futó M7-es autópálya elérésében a 71-es számú főút játszik szerepet. Az észak-déli irányú főútvonalak kiépítettsége meg sem közelíti a keltnyugati irányút. A vasúti közlekedés a főútvonalak tekintetében jól szervezett, azonban az azokon kívül eső területeken a vasúti menetidő többszörösen meghaladja a közúti elérési időket. A kisebb települések vasúton nem érhetőek el. Folyamatosan szűnnek meg kihasználatlannak ítélt vasútvonalak és egyre inkább a közúti forgalomra serkentik az utasokat (valamint számos turisztikailag vonzó terület feltárása válik jelentősen nehezebbé). A főváros a nagyobb csomópontokból könnyen és gyorsan elérhető, a Szombathely-Veszprém-Székesfehérvár-Budapest intercity járat gyors, kényelmes, és biztonságos (de más IC vonalakhoz képest ritkán közlekedik). Mivel a vasúthálózat nem jut el minden településre, az autóbusz közlekedés biztosítja a lakosok számára a helyváltoztatás lehetőségét. Elmondható, hogy a régió közúti közösségi közlekedési lefedettsége 100 %-os. A kerékpárút hálózat, csakúgy, mint Magyarország egész területén, igen lassan és nehézkesen épül ki és minőségét tekintve is sok kívánnivalót hagy maga után. A jelenlegi szint az európai normákhoz viszonyítva szinte minimális. A Balaton környékét kivéve hiányoznak az összefüggő kerékpárútvonalak. A sportolni, túrázni vágyó kerékpárosok kénytelenek forgalmas főútvonalak szélén közlekedni. Kevés a példa a hegyikerékpáros utak kijelölésére is. A vízi közlekedés lehetőségei a Dunán kihasználatlanok. Csak Dunaújvárosban található európai színvonalú kikötő. A Balaton és a Velencei tó kikötői között vannak rendszeres járatok, sétahajózás és kedvelt elfoglaltság a vitorlázás. 12

13 A légi közlekedés lehetőségeinek kihasználása folyamatosan napirenden van. Két működő regionális repülőtér található a környéken. A sármelléki reptér kívül esik ugyan a régió határain, de a Magyarországra érkező turistáknak megközelíthetőbbé teszi a vidéket. A szentkirályszabadjai repülőtér 2007 óta fogad polgári kisgépeket. Fejlesztés alatt áll Székesfehérvár mellett az Alba Airport (Börgönd), ez a projekt azonban a korábban tervezett 2008-as befejezéshez képest jelentős csúszásban van Veszprém megye megközelíthetősége és közlekedése A megye közúti hálózata sűrű, azonban a mai forgalomnak egyre kevésbé felel meg. Különösen a kamionokat és más, nagy tömegű járműveket érinti hátrányosan a kis teherbírású útfelület. Az utak nagyobb része csak kétsávos. A fő közlekedési út a 8-as számú, mely Székesfehérvár felől Várpalotán, Veszprémen, Devecseren át halad Rábafüzes felé. Főként a nyári szezonban szinte elviselhetetlen a Balaton menti utak forgalmi. Átadás előtt áll a 71-es út Balatont elkerülő szakasza, a 8-as utat a megyén belül pedig több szakaszon szélesítik. A Balaton kerékpárral körbejárható. Több útszakaszon a közlekedés viszontagságos, mert a kerékpárút a közúton halad. A megye kerékpárútjaira a rossz állapot jellemző, szinte kivétel nélkül túlságosan keskenyek. A vasútvonalak (összesen 250 km) közül a Székesfehérvár-Szombathely és Székesfehérvár- Keszthely közötti jelentős. Kihasználatlanságra és gazdaságtalan üzemeltetésre hivatkozva a turizmus szempontjából sajnálatos módon a Veszprém-Győr közötti vonal megszüntetése már többször felmerült, a vonal sorsa egyelőre bizonytalan. A vízi közlekedés a Balatonra koncentrálódik. Menetrendszerű járatok kötik össze a nagyobb üdülőhelyeket. Tihany és Szántód között kompjárat közlekedik. A sétahajózás és vitorlázás kedvelt turistatevékenység. A veszprém-szentkirályszabadjai volt katonai repülőtér 2007-ben kapta meg a működési engedélyt arra, hogy kisgépes, azaz hobbi-, üzleti-, és sportcélú repülőgépforgalmat bonyolítson. A repülőtér fejlesztésének jelenlegi állása szerint 2009-től fogad menetrend szerint várhatóan diszkont légitársaságokat A Várpalotai kistérség megközelíthetősége és közlekedése Közlekedési szempontból kiemelkedő, hogy a 8-as főút áthalad a térségen. Várpalota számára azonban az, hogy az út átszeli a várost, veszélyforrást is jelent és komoly környezetszennyezéssel, zajártalommal is jár. Várpalota közúton 90 km-re van Budapesttől, mindössze 16 km-re Székesfehérvártól, a környék legdinamikusabban fejlődő üzleti központjától, és 24 km-re a megyeszékhely Veszprémtől. Az áthidalható távolságok, a jó közlekedés megkönnyíti azok helyzetét, akik ingázni kénytelenek, a városban az utóbbi években az ipar hanyatlása következtében kialakult munkanélküliség miatt. Autóval a kistérség a Balatontól mindössze 15 perc alatt elérhető. Várpalotán keresztül a térséget négysávos autóút köti össze kelet felé az M7 autópályával Budapest felé, illetve a 13

14 nyugat felé a megyeszékhellyel. Több másodrendű út vezet a kistérségbe a környező területekről, ezek közül turisztikailag jelentősebbek a Balatonkenese-Berhida, valamint a Szápár-Várpalota útvonalak. Ez utóbbi tájképi szempontból különösen szép megközelítést biztosít. A vasúti kapcsolat a térségben a Székesfehérvár-Szombathely útvonalon biztosított. Ez jó megközelíthetőséget biztosít Budapest felől, bár az Intercity vonatok Várpalotán nem állnak meg. A turizmus szempontjából kihasználható azonban, hogy több gyorsvonaton is van kerékpár-szállítási lehetőség. A vasúti közlekedés visszafejlődése áttételesen szintén érinti a térséget, a Veszprém-Győr vonal esetleges megszüntetése ugyanis felértékeli a Bakony alternatív megközelítési lehetőségeit így a Várpalotai kistérség pozícióját is. 2.2 Kereslet-elemzés A kereslet alakulása és sajátosságai A kereskedelmi szálláshely-szektor forgalma A Várpalotai kistérség jelenleg nem tartozik a Közép-dunántúli régió jelentős turisztikai kereslettel rendelkező területei közé. A kereslet legfontosabb mennyiségi mutatójaként kezelhető vendégéjszakák száma alapján egyrészt látható, hogy vízparti területek mögött jelentősen elmarad, ami azok ismertsége, arculata és jelenlegi termék kínálata alapján várható is. Sokat mondó azonban, hogy a vidéki területekkel sem hasonlítható össze a kereslet mértéke. Amennyiben analógiát keresünk, akkor a hasonló ipari múlttal, az ipari létesítmények látványával és a potenciálisan szennyezett ipari terület imázsával rendelkező Ajkai kistérséggel érdemes összehasonlítani a kistérséget. Ebben a vetületben is az látszik, hogy a Várpalotai kistérség legkeresettebb települései sem érik el az Ajkai kistérség keresettségét. Igaz ez a kistérségi központok összehasonlítására: kereskedelmi szálláshelyek tekintetében Ajka jóval nagyobb forgalmat generál, mint Várpalota, ezenkívül pedig az igaz jóval nagyobb Ajkai kistérségben kereskedelmi szálláshely-forgalmat más településeken falvakban is regisztrálnak (3-4. ábrák 1 ). Ezt látjuk a kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának kihasználtságánál is, mely szintén csökkenő tendenciát mutat a vizsgált időszakban (5-6. ábrák). Ezen a téren ugyan a tendencia beleillik a közép-dunántúli folyamatokba, de ettől még nem értékelhetjük kedvezően. Míg az előzőekben leírt probléma inkább a szálláshely-szektor alulfejlettségét és alacsony szintű professzionalizációját tükrözi, addig a kapacitás-kihasználtság alacsony és csökkenő szintje a szolgáltatói és a térségi marketing hiányosságaira vezethető vissza. Ezen a téren az összehasonlítási alapként alkalmazott Ajkai kistérség folyamatai sem mutatna kedvezőbb képet. 1 Az ehelyütt és a további térképeken bemutatott adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal. A térképeken egyedi színű vonallal körülhatárolva ábrázoljuk a Várpalotai Kistérséget. 14

15 3. ábra. Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma a KD régióban, ábra. Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma a KD régióban,

16 5. ábra. Kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága a KD régióban, ábra. Kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága a KD régióban,

17 7. ábra. Kereskedelmi szálláshelyeken mért átlagos tartózkodási idő a KD régióban, ábra. Kereskedelmi szálláshelyeken mért átlagos tartózkodási idő a KD régióban,

18 Hasonló a helyzet a kereskedelmi szálláshelyen mért átlagos tartózkodási idővel (7-8. ábrák). Ez a mutató azt világítja meg, hogy a már fogyasztóvá vált vendég számára mennyi szolgáltatást lehet értékesíteni. Mivel az egy értékesítésre jutó marketing- és adminisztrációs költség közel azonos rövidebb és hosszabb tartózkodás esetén is, az alacsony átlagos tartózkodási idő mellett elért azonos forgalom magasabb fajlagos költséget eredményez. A Várpalotai Kistérség helyzete ezen a téren sem rosszabb mint a régió egészének helyzete, ez azonban semmiképpen sem ad okot elégedettségre A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált bevételek A fentiekkel összhangban a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált bevéltelek (9-10. ábrák) tekintetében mely a turizmus gazdasági hatásának egyetlen, statisztikai módszerekkel nyomon követett mérőszáma a kistérség főleg a koncentráció okán elmarad a régió egészétől (bár vannak más kistérségek is, ahol hasonlóan csekély hozzájárulást mutatnak ki, vagy éppen olyan is, ahol egyáltalán nincs kimutatható hatás). Természetesen e mutató mértékét egy-egy szálláshely értéke jelentősen befolyásolja, a magánszálláshelyekkel együtt a kép jóval kiegyensúlyozottabb lenne. Egy vendégre vetítve a bevételeket ami a szálláshelyen ténylegesen elért ár mértékét jelzi Várpalota árazása nem mondható rossznak ( ábrák). Természetesen feltételezhető e mögött az üzleti utazók vakációs turizmusénál magasabb költési hajlandósága, ennek a szintnek a fenntartása bővülő vendégforgalom mellett minden komoly befektetést igényel. Összességében ez azt jelzi, hogy a Várpalotai térségben a turizmus szektor előtt jelentős szakmai és térbeli fejlődési potenciál áll. A több szolgáltatást biztosítani képes kereskedelmi szálláshelyek számának, kapacitásának és ezzel párhuzamosan vendégforgalmának bővülése a kistérség fejlődésének egyik kívánatos útja. 18

19 9. ábra. Turisztikai bevételek nagysága a KD régióban, ábra. Turisztikai bevételek nagysága a KD régióban,

20 11. ábra. Vendégenkénti turisztikai bevételek nagysága a KD régióban, ábra. Vendégenkénti turisztikai bevételek nagysága a KD régióban,

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Kivonat TURISZTIKAI VIZSGÁLAT Magyarország February 2010, Budapest I. Turizmus Bevezetés A turizmus

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV Budapest 2014 1 VÁROS-TEAMPANNON - PESTTERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben