A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum"

Átírás

1 A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme

2 Mottó: A magyar szerb határ mindkét oldalán úgy fogták fel a hatalmak a határmentét, hogy ott valami befejeződik és elhanyagolták, visszafejlesztették a múltban. Különböző emberek másképpen fognak fel egy teret, de itt az emberek a határ mindkét oldalán azt gondolják, hogy együtt kellene működni és fejlődni. RTT, Serbia; MTA RKK, Hungary 2011 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme IPA HUSRB/0901/2.1.3 Application ID: HU-SRB/0901/213/028 Project title: - INNOAXIS LEAD BENEFICIARY: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs PROJECT PARTNER: Regional Scientific Organisation, Szabadka ASOCIATED PARTNER: Mórahalom Város Önkormányzata 2

3 III.0 Tartalomjegyzék III.0 Tartalomjegyzék 2 III.1 Bevezető 3 III.2 A vonatkozó irodalom és adatforrások elemzése 5 a. A vizsgált ágazat jelentősége 6 b. Országos és regionális fejlesztési dokumentumok vonatkozó célkitűzései 6 A DKMT (Duna-Kőrös-Maros-Tisza) Eurorégió 6 Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 8 Szerbia Területfejlesztési Stratégiája 10 Bánát regionális fejlesztési Stratégiája 11 A Dél-Alföld kistérségi/települési fejlesztési tervei 11 Az Észak-Vajdaság kistérségi/települési fejlesztési tervei 11 Észak-Bánát: 12 Ada község 12 Zenta község 13 Magyarkanizsa község 13 Kikinda község 14 Törökkanizsa 14 Csóka 14 Észak-Bácska: 14 Topolya község 14 Kishegyes község 15 Szabadka község 15 Nyugat-Bánát: 16 Zombor község 16 Apatin község 16 Kúla község 16 Hódság 16 c. A közlekedés feltételeinek áttekintése 16 d. Áru- és utasszállítás 19 e. Határforgalom 20 f. Infrastruktúra 21 g. Fejlesztési javaslatok összefoglalása a kistérségi tervekből 23 h. Összegzés 24 III.3 SWOT-elemzés 25 III.4 A meglévő tervek elemzése és aktualizálása 28 a. Közlekedési és áruforgalmi infrastruktúra 28 Általános szempontok 28 Településfejlesztési hatások 31 Közlekedési infrastruktúra 32 Vezetékes szállítási/szolgáltatói rendszerek 33 b. Közlekedés Személy- és áruforgalom 34 c. Konklúziók 37 d. Perspektívák 38 III.5 A Határrégió Fejlesztési Operatív Program (HFOP) vezérgondolatai 39 III.6 Források és hivatkozások 40 3

4 III. KÖZLEKEDÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA III.1 Bevezető A projektben értelmezett, megnevezett és megfogalmazott Határrégió egy közigazgatásilag ugyan igen nehezen és csupán körvonalazva értékelhető, államhatárral megosztott, de történelmi, földrajzi, gazdasági és kulturális szempontból organikus egységet képező (határ)térség: Magyarországon a Délalföld (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék) kb. 2/3-át (Szeged, Mórahalom, Kistelek, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Jánoshalma, Bácsalmás, Baja községek); ill. Szerbiában/Vajdaságban a Nyugat- és Észak-Bácskai és az Észak-Bánáti Körzetek kb. 2/3-át (Zombor, Apatin, Hódság, Kúla, Szabadka, Topolya, Kishegyes, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Törökkanizsa, Csóka, Nagykikinda községek) alkotta, térséget értelmezi. A vizsgálat alá vont térség Határrégió összlakossága és közigazgatási hatáskörébe tartozó összterülete (közelítő, becsült értékek): Magyarországon kb fő és km 2 ; ill. Szerbiában kb fő és km 2 ; azaz mindösszesen kb. 1,5 millió lakos és közel km 2. A Határrégió egészének természeti adottsági/erőforrásai, gazdasági szerkezete és kultúrtörténeti múltja/összetartozása, a Nyugatbalkáni térség (és azon belül Szerbia) várhatóan gyors EU-csatlakozása viszonylatában is igen intenzíven veti fel a két csonka határtérség megkerülhetetlen egymásrautaltságának és/vagy kényszerű versenyhelyzetének a kérdését. Hiszen mindkét térség gyakorlatilag azonos természeti erőforrásokkal és piacképes termékekkel/szolgáltatásokkal tud fellépni ugyanazokon a célpiacokon, és amennyiben (még idejekorán) nem hangolja össze fejlesztési elképzeléseit és nem koordinálja fellépését óhatatlanul hátrányos (vagy hátrányos feltételeket teremtő) versenyhelyzetbe kerül(het) önmagával! A jelen projekt egyik igen fontos célja és üzenete a Határtérség egésze számára éppen az, hogy egy jól összehangolt, nagytérségi hálózatként működtetett fejlesztési és operatív program jelenthet számára csupán lehetőséget arra, hogy erőforrásaiból az egyre nyitottabb, igényesebb és sérülékenyebb, integrált/globalizált áru/szolgáltatás/tőke-piacon hatékonyan érvényesíthető komparatív előnyt kovácsoljon. Különösen fontos és hangsúlyos ez az egymásrautaltság (sorsközösség?) a térséget ellátó és/vagy azon áthaladó közlekedési infrastruktúra és az azt termelőerővé formáló, utas- és áru-forgalmi logisztikai rendszerek esetében, hiszen a (múltból örökölt és/vagy újabban létesített) közlekedési infrastruktúra-objektumok/korridorok és a rajtuk keresztül történő (transz)kontinentális léptékű utas- és áruforgalmak részükről nem befolyásolható, számukra kényszerűen objektív körülménynek/adottságnak elfogadott, nagytérségi/ 4

5 globális (esetenként akár világ)politikai léptékű érdekek/célok megvalósításának részeiként jelennek meg. A közlekedés és infrastruktúra projektfejezet ezekre a körülményekre és jelenségekre igyekszik rámutatni, kiemelve azokat a mindenkori nagy- és napi politikai érdekek és a gyakran beszűkült/egysíkú lokális szemléletmódok útvesztőiből. III.2 A vonatkozó irodalom és adatforrások elemzése a. A vizsgált ágazat jelentősége A közlekedés az utóbbi évtizedekben az áru és személyforgalom növekedésével különös jelentőséget nyert. Ez egyrészt a termelésben/logisztikában bekövetkezett struktúra- és technológiaváltással (just in time, revolving stock stb.), másrészt az emberek kényelemigényével magyarázható. A növekvő közlekedésigényekre a kormányok autópályák, közutak építésével reagáltak. A modern termelésirányítási és logisztikai rendszerek a rugalmasabb individualizált személyszállítási és a kísért áruszállítási megoldásokat helyezték előtérbe. A Határrégió a közlekedés szempontjából nemzetközi tekintetben kiemelkedő jelentőséggel bír az Európai Közösség számára. Mind a Pan- European Transport Corridors megállapodások által meghatározott közlekedési folyósok (Kréta, 1994; Helsinki 1997), mind a Trans-European Transport Networks (továbbiakban TEN-T, ezek az Európai Unió által definiált és támogatott elképzelések) elemei érintik a területet. Az első megállapodás helsinki fordulójában határozták meg azokat a Közép- Európai országokban fekvő hálózati elemeket, amelyek fejlesztése a következő évtizedekben kiemelten támogatandó. A hálózatban a térség három elemmel érintett: IV. Helsinki folyosó: Drezda/Nürnberg Prága Bécs Pozsony Győr Budapest Arad Bukarest Konstanca/Craiova Szófia Szaloniki Plovdiv Istanbul, VII. Helsinki folyosó, amely lényegében a Dunát (mint vízi-utat) jelenti, X. Helsinki folyosó B ága: Budapest Újvidék Belgrád. A TEN-T hálózat, mint Európai Uniós elképzelés jelent meg az 1692/ 1996-os Európai Parlamenti és Tanácsi döntésben. A későbbiek folyamán a fejlesztések ütemezésére vonatkozóan az 1346/2001EC és a 884/2004 /EC tartalmaz további rendelkezéseket. A térség a TEN-T fejlesztésekben a következőképpen érintett: kontinensen belüli vízi utak tekintetében: a Duna (a térségben a bajai kikötő és intermodális mezőgazdasági logisztikai központ érintett) és a Tisza, úthálózat esetében: Budapest Szeged Röszke-Szabadka-Újvidék, 5

6 vasúthálózat érintett elemei: Budapest Kunszentmiklós Kiskunhalas Kelebia-Szabadka-Újvidék és a Budapest Cegléd Kecskemét Szeged Röszke-(Szabadka-Újvidék) vonal. b. Országos és regionális fejlesztési dokumentumok vonatkozó célkitűzései A DKMT (Duna-Kőrös-Maros-Tisza) Eurorégió májusában a DKMT Regionális Együttműködés Közgyűlése elkészíttette a DKMT Eurorégió fejlesztési tervét. Az Eurorégió hivatása három pontba foglalható össze: az együttműködést egymás érdekeinek szem előtt tartásával, a kölcsönös bizalom légkörében, a demokrácia eszméi, továbbá az európai területfejlesztési politika elvei alapján kell megszervezni; a kooperációnak biztosítania kell a térségben rejlő adottságok és lehetőségek lehető legoptimálisabb kiaknázását; és végül el kell érni, hogy az Eurorégió az erős, sokszínű és intézményesített együttműködés révén a globalizálódó világ kihívásai nyomán egységesülő Európa integráns részeként újjászerveződő Közép-Kelet-Európa egyik gazdasági, politikai, kulturális, tudományos és innovációs centrumává váljon. E célkitűzések megvalósításának igénye maga után vonja a DKMT-t érintő legfontosabb feladatok meghatározását is. Így a DKMT-nek: a határon átnyúló kapcsolatok generálásával elő kell segítenie a térség versenyképességének javítását és adszorpciós kapacitásainak bővítését; támogatnia kell a hatókörében élő emberek életminőségének és életszínvonalának javítását szolgáló, valamint a határmentiségből fakadó periférikus helyzetek fölszámolását is biztosító koordinált fejlesztési programok megvalósítását, mindezekkel megalapozva a térség tartós és dinamikus gazdasági növekedésének feltételeit; a Balkáni Stabilizációs egyezményben és más Európai Uniós alapdokumentumokban foglaltak figyelembe vételével a multikulturális örökség megőrzése mellett támogatnia és segítenie kell a térség demokratizálását, az intézményes kapcsolatokon túl az emberek közötti kapcsolatok létrejöttét, a demokratikus mechanizmusok elmélyítését, valamint az előítéletek és látens ellenszenvek oldását. A globalizálódó versenyben a minőségi kapcsolati, kommunikációs és közlekedési infrastruktúra megléte generálhat olyan tovagyűrűző pozitív hatást, amely a régió hosszú távú fejlődését eredményezi. Az infrastruktúra gyengesége megközelíthetőségi problémákat okoz (a fő autóutak minősége és folytonossága, a tömegközlekedéssel történő elérhetőség nehézségei). A régióban jelentős a határforgalom, viszont ez minimális gazdasági-, turisztikai haszonhoz vezet. A fejlesztések közötti prioritások megállapításakor a következő elveket tartották szem előtt: 6

7 a) Meg kell teremteni a jó színvonalú, gyors kapcsolat lehetőségét a fővárosok, a potenciális távolabbi piacok és gazdasági partnerek (zömmel Nyugat-Európa) irányába; b) Javítani kell az Eurorégió belső kapcsolatait, erősíteni a belső kohéziót; c) Szolgáltató, logisztikai csomópontokat kell létrehozni az áthaladó forgalom kezelésére, a gazdasági haszon lefölözésére, s egyben biztosítani a tranzit forgalom zökkenőmentes áthaladását. Az Eurorégió területe közlekedési szempontból Közép-Európát a Balkánnal összekötő kapocsnak tekinthető. Több európai szintű közlekedési folyosó is keresztül megy rajta. Az Európai Unió kezdeményezésére megtervezett TINA hálózat (amely a 11 csatlakozni kívánó ország közlekedési hálózatának azon elemeit tartalmazza, melyek részei a Transz-Európai Közlekedési Hálózatnak, valamint kiegészül összekötő elemekkel) részeként két nagy közlekedési korridor, valamint egy bekapcsolódó elem érinti a térséget. A DKMT stratégia 2. pontja foglalkozik a közlekedés kérdésével. Prioritás: a főúthálózat javítása, az államközi fejlesztési intézkedések előmozdítása és harmonizálása. A következőket emeli ki: Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra elemeinek fejlesztése (a határon átvezető, felhagyott utak, vasutak revitalizálása). A régiót behálózó infrastruktúra kiépítettsége gazdasági szempontból is jelentős. Az európai korridorok fejlesztése két tényező miatt fontos: egyrészt, ha a tranzitforgalom gyors és biztonságos, akkor kevésbé megterhelő a régió számára, másrészt javul a térség elérhetősége. Új határátkelőhelyek létesítésének és a meglevők átminősítésének támogatása. Az utak minőségének javulásával növekszik a határforgalom, ezért szükséges azok modernizálása, kapacitásaik növelése. A kis határátkelőknek tehermentesítő szerepük van: csökken a várakozási idő, ami lényeges, legyen szó akár személy, akár áruforgalomról, javulnak a gazdasági, társadalmi kapcsolatok, csökkennek a szállítási költségek, továbbá a határ átjárhatóságának köszönhetően a határmenti térség periférikus jellege csökken. A régión belüli légi és vízi közlekedés fejlesztésének támogatása. A kombinált szállítás (Ro-La, Ro-Ro), a terminálok és logisztikai rendszerek fejlesztésének az előmozdítása. Ahhoz, hogy az Eurorégió bekapcsolódjon az európai vízi közlekedési rendszerbe, feltétlenül javítani kell a helyi vízi közlekedést, és biztosítani kell az Európai Uniós szabványoknak megfelelő feltételeket különösen, ami a Dunát illeti. Kiemelt helyet kell biztosítani a Ro-Ro termináloknak, a vegyes fuvarozás modern eszközeinek. A helyi vízi utak fejlesztésével párhuzamosan feltétlenül dolgozni kell a dunai információs szolgáltató központ kifejlesztésén és telepítésén is, mert ez lehetővé teszi a vízi közlekedés résztvevőinek a statikai és dinamikai adatokról való tájékoztatását, és fokozza a közlekedés biztonságát. Az utak tehermentesítése szempontjából szintén fontos a vízi közlekedés fejlesztése. A modern telekommunikáció integrált régiós fejlesztésének a támogatása. Az új technológiák (ADSL és broadband internet) bevezetése az 7

8 üzleti és a rezidens igénybevevők regionális és szélesebb körű összekapcsolódásának, illetve az elektronikus adminisztráció (e-gouvernment) zökkenőmentes működésének a fontos előfeltétele. A turisztikai vonzerők megközelíthetőségének javítása. A régió turisztikai vonzerői csak akkor válhatnak majd népszerűvé, ha megközelíthetőségük többféle közlekedési módon is lehetővé válik. Tekintettel korunk utazási szokásaira, kiemelt figyelmet kell majd fordítani a közúti közlekedés fejlesztésére. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv A 2007-es európai költségvetéshez kapcsolódóan került elfogadásra az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv, amelynek legfontosabb két célkitűzése a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek eléréséhez az alábbi területek kiemelt fejlesztését tűzi ki célul: gazdaság közlekedés társadalmi infrastruktúra környezet és energia elektronikus közigazgatás A közlekedésfejlesztés területén az ÚMFT a közlekedési operatív programban az alábbi három specifikus célt határozta meg (ÚMFT, KÖZOP 14): az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe, és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, a régiók belső és egymás közötti elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében, a közlekedési módok összekapcsolása, a gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése. A három specifikus cél eléréséhez az alábbi hat prioritást jelölték meg (ÚMFT, KÖZOP:15): Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása A térségi elérhetőség javítása Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése A városi és az agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése Technikai segítségnyújtás A célokból következően az országos fejlesztési elképzelések is a TEN-T közlekedési elemek fejlesztésére koncentrálnak. Ezek közül mindenképpen ki kell emelni az M5-ös autópályát és a Budapest-Szeged-Röszke- (Szabadka) vasútvonalat. Az M5 elkészülte jelentősen javította a vizsgált 8

9 térségék elérhetőségét különösen Kistelek, Szeged, illetve a határ és szerb területek esetében. A vasútvonali fejlesztések (ezek végleges elkészülte 2013-ra várható) a Kiskundorozsmai Ro-La terminállal együtt tovább erősítik a térség meghatározó logisztikai szerepkörét. Ennek eredményeként a teherszállításban csökkenhet a szerepe a Budapest-Kelebia vasútvonalnak, és az 53-as számú főútnak is. A Budapest-Kelebia- (Szabadka) vonal állapota kritikusnak tekinthető, több szakaszán 60 km/ó sebességkorlátozás van életben, és a 2013-ig részletezett stratégiai elképzelésekben a pálya rekonstrukciója nem szerepel. A harmadik nemzetközi jelentőségű elem a Duna és vele együtt a bajai kikötő és intermodális csomópont fejlesztése is megakadt. A magyarországi Duna szakasz jellemzői miatt a VI/B hajózhatósági követelmények (2,5 m merülés, t hordképesség) eléréséhez egyszeri nagymértékű beavatkozásra (a magyar-szlovák szakaszon), és utána folyamatos fenntartásra lenne szükség. Ebben az esetben kialakulhatna egy Rotterdamtól Konstancáig terjedő európai vízi út, amelyen már gazdaságos és versenyképes lehetne a hajózási tevékenység folytatása. A bajai kikötő fejlesztésének szempontjából kiemelten fontos lenne még két tényező megvalósulása: egyrészt az M9-es keresztirányú gyorsforgalmi út (ez lényegében alapvetően javítja majd a vizsgált térség elérhetőségét a magyar oldalon, lénygebén a szekszárdi Duna híd ezen út része, további fejlesztések ben indulnak), a másik pedig a Baja-Szabadka vasútvonal rekonstrukciója. E két fejlesztés biztosíthatná, hogy mind a Dunántúlról (Mezőföldről), mind Bácskának a szerbiai részéből is a mezőgazdasági áruk a bajai kikötőbe juthassanak és ott hajón, mint az ilyen jellegű termékek esetében legolcsóbb szállítási módozaton lehetne tovább indítani azokat. A beérkező import áruforgalom esetében pedig áruelosztó központként funkcionálhatna, és ez esetben is a vízi szállítás jelentős költségmegtakarítást eredményezhetne. (A Mercedes gyár kapcsán is felvetődött egy olyan lehetőség, hogy a kész autók elszállítása vízi úton történne, erre azonban a délmagyarországi Tiszaszakasz korlátozott hajózhatósága és Duna-Tisza csatorna tervvel szemben felmerült kifogások miatt biztosan nem kerülhet sor a közeli jövőben.) A Ten-T vízi-út hálózatnak része a Tisza is. Jelenleg a folyó gyakori alacsony vízállása miatt áruforgalom lebonyolítására csak korlátozottan alkalmas. A probléma megoldása a jelenlegi tervezési dokumentumokban csak említés szintjén szerepel, konkrét időpontokat, vagy fejlesztési elemeket az ÚMFT és csatolt dokumentumai nem tartalmaznak. Korábbi országos fejlesztések közül fontos még kiemelni az M6-os elkészültét, amely bár elkerüli az Innoaxis kutatás területét, mégis jelentősen kapcsolódik a bajai intermodális fejlesztésekhez, hiszen annak vonzáskörzetét bővítheti. A légiközlekedés tervezett fejlesztésében a kutatási terület magyar oldalán található térségeknek nincs meghatározó szerepe. Az országos tervekben Ferihegy mellett Debrecen és Sármellék preferálása szerepel. Emellett azért is csökkennek például a szegedi repülőtér fejlődésének 9

10 esélyei, mert a Mercedes Kecskemétre településével felvetődött a kecskeméti katonai repülőtér kettős hasznosítása és egy új kifutópálya építése kifejezetten a polgári közlekedés számára, mely elképzelés elől a Honvédelmi Minisztérium nem zárkózott el. A fapados légitársaságok számára a fővároshoz való közelsége egyébként is ideálissá teszi, így valószínűleg ha megvalósul ez a repülőtér lehet Magyarország második számú légikikötője a forgalma alapján. (Vannak elképzelések még az érsekcsanádi füves repülőtér polgári felhasználására is, ennek jelentősége azonban még a szegediétől is elmarad.) Szerbia Területfejlesztési Stratégiája A szerbiai úthálózat nincs teljes mértékben kiépítve és messze elmarad az európai követelményektől. Befektetések hiányában nem lett kellőképpen karbantartva sem, aminek következménye, hogy sok útvonal nincs megfelelő állapotban és közlekedésbiztonsági szempontból sem kielégítő. Legrosszabb állapotban a helyi jellegű utak vannak, melyeknek pedig elsődleges jelentőségük van a községek mindennapi működésében. Ezek létesítése és karbantartása a helyi önkormányzatok felelőssége lenne, amelyek azonban nem rendelkeznek erre elegendő pénzeszközzel. Az utak felszíni vizektől való védelme sem megoldott. A vasúti pályák jobbára egy-nyomtávúak, elavultak, karbantartásuk elhanyagolt, ebből adódóan a szolgáltatás alacsony szintű, a közlekedés lassú és a biztonság sem kielégítő mértékű. Közlekedésbiztonsági szempontból külön probléma, hogy a vasútvonalak és autóutak kereszteződése többnyire nincs sorompóval ellátva. A régión áthaladó nemzetközi útvonal az E-85-ös. Szerbiában az utóbbi években számos stratégiai jelentőségű dokumentum született és ezeknek mindegyike foglalkozik a közlekedés és a szállítás kérdésével. A Szerbia Területfejlesztési Stratégiája a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésben látja a közlekedési infrastruktúra megfelelő kiépítettségének legfontosabb szerepét. Ezt az európai integrációs folyamatok szempontjából is hangsúlyozza. Kiemeli továbbá jelentőségét annak, hogy a régiók és a helyi önkormányzati egységek össze legyenek kapcsolva a központtal és egymással is, ugyanis az infrastruktúra megfelelő kiépítettsége lényeges generátora a regionális fejlődésnek és a komparatív előnyök kihasználásának, mivel lehetővé teszi a turisztikai és agrárterületek összekapcsolását az ipari területekkel. A közlekedéspolitika alapvető céljai: a közlekedési infrastruktúra kiépítése, átépítése és modernizációja, a tömegközlekedési közvállalatok újraélesztése, a közlekedésbiztonság színvonalának emelése, környezetvédelem és mindehhez megfelelő jogi és intézményi háttér biztosítása. Az Innoaxis szempontjából fontos, a Határrégió térségére vonatkoztatható prioritások, amelyeket a dokumentum megfogalmaz: 10

11 alkalmazkodás az európai standardokhoz, minőséges kivitelezés, karbantartás, a Horgos-Újvidék autópálya második szakaszának kiépítése, a Belgrád körüli 1-6 kerülőút kiépítése a X. korridor részeként, hidak rekonstrukciója, a Zombor-Szabadka-Kikinda magisztrális út rekonstrukciója és egyes részeinek kiépítése, a X. korridor és a Belgrád-Bar vonal kritikus szakaszainak javítása, a Duna-hidakon végzett munkálatok befejezése, a nemzetközi jelentőségű Páneurópai hálózat hazai szakaszának fejlesztése és olyan kikötők kialakítása, melyek képesek szállítóközpontokká fejlődni, a hajózható folyók szabályozása, multimodiális szállítás, konténeres szállítás, Ro-Ro szállítás fejlesztése, a nemzetközi jelentőségű vízi-utak fejlesztése adminisztrációs, technikai és jogi akadályainak elhárítása, a légi közlekedés szempontjából célkitűzésként szerepel egyes regionális szempontból lényeges légikikötő rekonstrukciója ( minden konkrétum nélkül). Bánát Regionális Fejlesztési Stratégiája Bánát Regionális Fejlesztési Stratégiájában a következőket olvashatjuk a régió közlekedéséről: Bánátban szerteágazó úthálózat van, azonban színvonaluk nem éri el a modern elvárások szintjét sem biztonság, sem megbízhatóság terén. A Szerb Köztársaság Területfejlesztési Stratégiájában és a tartományi szintű fejlesztési elképzelésekben szerepel Bánát vertikális és horizontális magisztrális útvonalainak kiépítése, melyek által a térség forgalma összeköttetésbe kerül a X. és a IV. páneurópai korridorokkal. Ez fellendítheti a térség fejlődését. A bánáti vasúti közlekedés erősen leromlott állapotú és a legmagasabb haladási sebesség nem haladhatja meg a 80km/h-t, egyes szakaszokon pedig még a 40 km/h sebességet sem. A vasúti közlekedés helyi jellegű és a teljes megszűnés fenyegeti. Ennek ellenére a régió iparának hasznára van. A vasúti közlekedés revitalizációjához jelentős anyagi eszközökre lenne szükség. A térség vízi útvonalai és csatornarendszere szintén behálózza a térséget, azonban el van hanyagolva a karbantartásuk és kicsi a kapacitásuk. Ez alól kivételt képez a Pancsovai kikötő, amely jelentős forgalmat bonyolít. Bár a bánáti régió úthálózata relatív sűrű, azonban a közutak alacsony minősége és a személyautók számának növekedése háttérbe szorította a tömegközlekedést egyes urbánus részeken. A tömegközlekedés általi lefedettség messze nem megfelelő. A magán vállalatok haszna a kistelepülések népességszámának csökkenésével illetve az utasok számának csökkenésével egyre kisebb lett, ezáltal a magán vállalatok elvesztették érdekeltségüket és egyes járatokat teljesen megszüntettek. Ily módon a 11

12 kistelepülések az elszigetelődés ördögi körébe kerülnek, elmélyülnek a társadalmi-gazdasági különbségek a rurális és az urbánus térség között. A Dél-Alföld kistérségi/települési fejlesztési tervei A Dél-Alföld határtérségben 16 város helyezkedik el, melyek közül az Innoaxis vizsgálati területére három esik a magyar oldalon: Baja, Kiskunhalas és Szeged. E három település határon átnyúló vonzáskörzete és az indukált forgalom nagysága jelentősen különbözik egyrészt a magyar településhálózaton belül elfoglalt helyüktől, funkcióiktól, valamint kisebb részben a közlekedési folyósokban betöltött szerepüktől. A felsorolt tényezők alapján a legkisebb hatással Kiskunhalas rendelkezik, mely jórészt csak a vasúti és a közúti tranztiforgalom egy állomásának tekinthető, érdemi gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal nem rendelkezik Szerbia irányába. Baja Bács-Kiskun második legnépesebb városaként vonzáskörzete kiterjed még a Bácsalmási kistérségre, valamint a horvátországi Baranyára és a szerbiai Zomborra (zombori község) is. Itt elsősorban a kamarák együttműködését, a bevásárló turizmust kell kiemelni, mint bejáratott kapcsolati formákat. Szeged régióközponti szerepköréből következően a vonzáskörzete is jóval nagyobb, és a határon túli vajdasági és román területekre is kiterjed. A szerb területek közül különösen erősek a kapcsolatai a Szabadka Magyarkanizsa Becse Törökkanizsa térséggel (Nagy, 2009). Itt a napi ingázással járó bevásárló forgalmat, a középiskolások és egyetemisták, valamint a gyógykezelésre járók ingázását kell kiemelni, de emellett fontos, hogy nagy számban találhatunk szerb-magyar vegyesvállalatokat is ezen a területen. Az Észak-Vajdaság kistérségi/települési fejlesztési tervei Az Innoaxis vizsgálati területének szerbiai/északvajdasági oldalán három körzet található: Észak-Bánát (Ada, Zenta, Magyarkanizsa, Kikinda, Törökkanizsa és Csóka községekkel), Észak-Bácska (Bács-Topolya, Kishegyes, Szabadka községekkel) és Nyugat-Bácska (Zombor, Apatin, Kúla, Hódság községekkel). Észak-Bánát: Ada község: A község közlekedés szempontjából relatív jól fejlett. Területén halad keresztül észak-dél tengelyirányban az R-122-es regionális jelentőségű út. A község az E75-ös úttól keletre fekszik. A helyi úthálózat gyenge kiépítettségű, rossz állapotban van. Egyedüli helyi út a keletnyugati irányú, a község településeit összekötő útvonal. A község közlekedésének nagy hátránya, hogy nincs kiépítve elkerülőút a tranzitforgalomnak. Jelentős az ebből adódó levegő- és zajszennyezés. A kerülőút kiépítésére a terveket a 2009-es évben fogadta el a Községi Képviselőtestület. A munkálatok folyamatban vannak. A 2010-es év végén került 12

13 átadásra a bácskai és bánáti oldalt összekötő Tisza-híd, amely jelentős nemcsak a közlekedés szempontjából, de gazdasági és turisztikai szempontokból is. A község stratégiai fejlesztési terve lehetőségként jelöli meg a vízi közlekedést, mely jelenleg egyáltalán nem létezik, csakúgy mint a vasúti közlekedés. A község területén utoljára a 70-es években közlekedett vonat. A sínek évtizedek óta nincsenek karbantartva, közlekedésre alkalmatlanok. Zenta község: Rendelkezik autóbusz- és vasúti pályaudvarral, valamint kikötővel a Tisza folyón. Fekvése közlekedés szempontjából kedvező, mivel az észak-déli, Szegedről Újvidékre tartó, illetve a kelet-nyugati, Topolya-Zenta-Csóka-Nagykikinda regionális utak kereszteződésében helyezkedik el, továbbá 38 km-re az E-75-ös úttól. A községben található főutak hossza 9 km, a regionálisoké 32, a helyi utaké pedig 25. Az öszszes útkategória korszerű. Problémát jelent a tranzitforgalmat Zentán kívülre terelő elkerülőút hiánya, melynek megépítésére 1991-től létezik főprojektum, melyet azóta sem realizáltak. A község területén halad keresztül a 24-es számú első-osztályú országút, a 119-es, a es másodosztályú országutak és a 122-es számú regionális út. A község területén található közutak rossz állapotban vannak. A község területén regisztrálva van egy utasszállító vállalat, melynek gépparkja 17 autóbuszból áll, és 34 magánvállalat foglalkozik áruszállítással. Zenta község területén az alábbi vasútvonalak vannak: 1. Szabadka Zenta Csóka regionális vonal A vasútvonal műszaki állapotának jellemző adatai: Szabadka Zenta Csóka-Beodra és Karlova regionális vonal 84 kilométer hosszú, azzal, hogy a tengelynyomás a Beodra és Karolva-Zenta vasútvonali szerelvényen 20 tonna, a Zenta-Szabadka szerelvényen pedig 16 tonna. A tengelynyomások nem elegendő mértékűek és szükséges a vasútvonal újjáépítése. Úgyszintén szükséges a tengelynyomásnak a szabványos 22,5 tonnára való növelése. 2. Zenta Ada Óbecse helyi vonal (nincs használatban) Helyi vonal: Zenta-Ada-Becse, nem működik, tengelynyomása 12 és 16 tonna, és rekonstruálható a más vasútvonalakból származó javított, vágányanyagból. 3. Zenta Magyarkanizsa helyi vonal (már hosszabb ideje nincs használatban) A Tisza jobb partján 121 km-nél ki lett építve és fel lett szerelve a nemzetközi folyami kikötő, amely ezt a státust 1984 óta birtokolja, és mindenfajta általános teher átrakására alkalmas, beleértve a konténerterminált, az építőanyag- és a folyékony üzemanyag terminált, zárt és nyitott vám- és közraktárakkal, két ki- és berakodó hellyel úszó létesítmények előkészítésére, vasúti és közúti útvonalakkal, valamint a szükséges felszereléssel és káderekkel. Magyarkanizsa község: A magyarkanizsai önkormányzat területét behálózzák az utak: közöttük egyaránt megtalálhatók a nemzetköziek, a főutak, a regionális és a helyi jellegűek, valamint a kategorizálatlanok, 13

14 teljes hosszuk a települési utcákat is beleértve 278 km. A község fejlődése szempontjából a legnagyobb jelentőséggel bír: a nemzetközi úthálózathoz tartozó E-75-ös; a községet Magyarországgal összekötő M-29-es főút; az M-24-es, amelynek átépítése és egy szakaszának megépítése öszszeköttetést teremt a X. európai közlekedési folyosóval. A helyi úthálózat állapota és úttestszélessége nem kielégítő, sürgős átépítésekre van szükség. A vasúti közlekedés jellemzői: a technológiailag elavult felszerelés, a lassúság, az alacsony szolgáltatási színvonal és a tűrhetőség határát súroló biztonság. A folyami határátkelő csak személyforgalmat tud fogadni, de már évek óta nem működik. A határátkelő hasznosítható lehetne az idegenforgalom keretében, egyelőre a hajózóútnak is csupán a gazdasági kiaknázása érvényesül (uszálykikötő, ömlesztettáru-lerakó). Kikinda község: A község fejlett a közúti, vasúti és folyami közlekedés tekintetében egyaránt. A közutak hossza összesen 170 km-t, melyből az országutak hossza 66, regionális utak 47 és a helyi utak 57 km-t tesznek ki. A javításokra szánt befektetések hiánya itt is rányomta bélyegét az utak minőségére és a közlekedés biztonságára. A községben közlekedik vonat és van vasúti pályaudvar is. A Duna-Tisza-Duna csatorna lehetővé teszi a vízi közlekedést is a községben. A községben található terminál kapacitása tonna tömegű teher és rendelkezik saját hajókkal, melyek teherbíróképessége 1000 t. Annak ellenére, hogy a folyami a legolcsóbb közlekedési mód, a jelenlegi kihasználtsága csupán 25% körül mozog. A község rendelkezik egy kisrepülőtérrel, mely sportrepülők és mezőgazdasági kisgépek fel- és leszállásának biztosítására alkalmas. Törökkanizsa: (Strategija razvoja opštine Novi Kneževac kidolgozás alatt áll). Csóka: (Nacrt lokalne strategije opštine Čoka kidolgozás alatt áll) Észak-Bácska: Topolya község: A község területén kielégítő közút- és vasúthálózat van. A község területén, 16 km hosszan áthalad a nemzetközi vasút. Teljes hosszában villamosított, egy sínpárral. A vonatok útvonala kereszteződésének egyedüli helye a topolyai vasútállomás. A közúti közlekedés tekintetében a községben található: egy nemzetközi út, az Е-75. Hossza 17 km, a főutak és helyi utak pedig további 170 km hosszan futnak, mely összesen 185 km kövesutat jelent. Semmiféleképpen nem elhanyagolhatóak az osztályozatlan, vagyis az ún. nyári utak sem. Folyamatban van a kerülőút kiépítése, mely hozzájárul a város tehermentesítéséhez a nehéz tehergépjárműveket illetően, s ezáltal csökken a városközponton keresztülhaladó járművek száma. Topolya majdnem 100%-ban szilárd, aszfaltburkolatú utcákkal rendelkezik, a többi helységben pedig a fontosabb utcákat aszfaltozták ki. A község területén sok híd van. 14

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program Különös tekintettel az élelmiszeriparra Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Összefoglaló kiadvány Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek Esztergom

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Elfogadta a KMKF 2008. évi plenáris ülése 1.1. A munka stratégiai célkitűzése 1. Bevezető Jelen elemzés stratégiai

Részletesebben

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök,

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök, Grants Europe Consulting Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 84. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: Website: www.grantseurope.eu Tér-Idő Műterem Bt. H-6721 Szeged, Arany János u. 7. Iroda:

Részletesebben

REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI

REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI Original scientific paper REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI Áron Kovács, PhD student, scientific research assistent

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdaságstratégiai vizsgálat... 20 I.1.

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV Budapest 2014 1 VÁROS-TEAMPANNON - PESTTERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT

Részletesebben