Infrastruktúra tárgy Légi- és vízi közlekedés, logisztika. Az infrastruktúra területfejlesztı hatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infrastruktúra tárgy Légi- és vízi közlekedés, logisztika. Az infrastruktúra területfejlesztı hatása"

Átírás

1 Infrastruktúra tárgy Légi- és vízi közlekedés, logisztika. Az infrastruktúra területfejlesztı hatása Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök április 4.

2 Légi közlekedés Légtérirányítás Repülıterek Személyszállítás Menetrendszerinti fapados (law prise) charter Árufuvarozás /cargo/

3 Repülıterek Magyarországon

4 Magyar repülıterek Budapest Airport Ferihegy Regionális repülıterek Debrecen Sármellék Egyéb repülıterek Pécs Pogány Gyır - Pér

5 A magyar légtér forgalma

6 A Ferihegyi Repülıtér forgalma

7 A Ferihegyi Repülıtér összes gépforgalma

8 Vízi utak belvízi hajózás Nemzetközi vízi utak Duna Nemzeti vízi utak Tisza Vízi út kategóriák merülési mélység vízi út szélesség

9 Magyarországi vízi utak osztályozása

10 A Duna-Majna-Rajna vízi-út rendszer

11 Bıs - Nagymaros Belgrádi egyezmény Német francia vízlépcsı a Rajnán Megújuló energia, környezetbarát szállítás Mosonyi Emil Dunai vízlépcsı Csehszlovák magyar közös vízlépcsı Duna mozgalom - rendszerváltás, a beruházás magyar oldali felfüggesztése A szerzıdés felmondása környezeti kockázatra hivatkozással Hágai per Mi várható?

12 Kikötık Országos jelentıségő kikötık Csepeli szabad-kikötı Baja Dunaújváros Gönyő Szeged Egyéb kikötık

13 Országos közforgalmú kikötık Magyarországon

14 A magyar Duna nemzetközi hajóforgalma

15 Tennivalók 2015-ig

16 Kombinált fuvarozás I. Közúti vasúti kísért: a teljes közúti szerelvény Ro - La nem kísért: csak a pótkocsi kosaras vasúti kocsi csere felépítményes közúti szerelvény konténer

17 Kombinált fuvarozás II. Közúti vízi - kísért: a teljes közúti szerelvény Ro - Ro - nem kísért: - csak pótkocsi - csere felépítményes közúti szerelvény - konténer - ömlesztett árúk (gabona, vasérs, szén, koksz stb.)

18 Konténer- és kombiterminálok

19 Ro-La fuvarozási irányok

20 Ro-La forgalomban továbbított kamionok száma

21 Magyarország az európai szállítási útvonalak rendszerében Európai folyosók vasúti kapcsolatok közúti kapcsolatok

22 Kelet-nyugati kapcsolatok

23 Magyarország érdekeltsége

24 Logisztikai térségek Magyarországon

25 A magyar logisztikai térségek szerepe Hálózat A térségek és az európai folyosók Kiemelt szerepő térségek Közép-magyarországi régió Záhony fejlesztési késedelem veszélyei

26 A Közép-magyarországi régió Az országos hálózatok és a régió Fordító korong és a térség ellátása Meghatározó logisztikai elemek a térségben BILK Csepeli szabadkikötı Ferihegy City-logisztika

27 Európa középpontjában Vizsy Ferenc a MÁV Rt. Logisztikai igazgatójának útmutatása alapján készítette: Garda Zsolt Béla KTI TRANSORG

28 A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ az európai közlekedési infrastruktúra részeként kielégíti a magyar gazdaság szállítási igényeit, biztosítja a nemzetközi közlekedési rendszerekhez való kapcsolódást, elısegíti hazánk európai integrációját. BILK Európa középpontjában

29 Magyarország területi elhelyezkedése elınyös geopolitikai adottság. Ennek minél jobb kihasználásához azonban, tranzit szerepünk megtartása és erısítése, megfelelı közlekedéshálózati infrastruktúra kiépítése, a kelet-nyugati forgalmi tengely északra tolódásának elkerülése szükséges. BILK Az eurologisztikai hálózat része

30 Magyarország és a Helsinki folyosók kapcsolata BILK Az eurologisztikai hálózat része

31 V IV VII MISKOLC ZÁHON Y SOPRON GYİR BUDAPEST TISZAÚJVÁRO S DEBRECE N BILK SZÉKESFEHÉRV ÁR SZOLNOK V/A NAGYKANIZSA BAJA SZEGED V/B X/A IV V/C VII BILK Magyarország középpontjában - közúton

32 IV. V. BAJA GYİR SZEGED SOPRON V. IV. SZOLNOK BUDAPEST NAGYKANIZSA V/B. V/C. X/A. SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁHONY- DEBRECEN ÉSZAK-KELETI KÖRZET BILK Magyarország középpontjában

33 V IV MISKOLC ZÁHON Y SOPRON GYİR BUDAPEST TISZAÚJVÁRO S DEBRECE N BILK V SZÉKESFEHÉRV ÁR SZOLNOK NAGYKANIZSA V/B BAJA SZEGED IV X/B V/C BILK Magyarország középpontjában - vasúton

34 A BILK a logisztikai szolgáltató központok országos hálózatának kiemelt fontosságú tagja. A BILK centrális elhelyezkedése és tranzitforgalomban betöltött kiemelkedı szerepe mellett fordítókorong funkciót is ellát. A BILK-hez a hazai logisztikai szolgáltató központok antennavonati rendszerben kapcsolódnak. BILK A magyarországi LSZK-hálózat középpontja

35 A BILK jó kapcsolatait, és a hálózatban betöltött vezetı szerepét az ország áruforgalmának fı irányaiba esı többi tervezett logisztikai központ is erısíti, így: Sopron és Záhony konténert, félpótkocsit, pótkocsit, csereszekrényt RO-LA LA-t kezelı kombiterminálok intermodális központként, Gyır, Baja, Szeged közút - vasút - vízi út kapcsolatra alapozott regionális központként, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Szolnok, Miskolc közút - vasút kapcsolatra alapozott regionális központként. A BILK kapcsolatai

36 A BILK kapcsolatai UKRAJNA, OROSZORSZÁG EU ORSZÁGOK SKANDINÁVIA, LENGYELORSZÁG SZLOVÁKIA Miskolc Záhony Sopron Gyır Budapest Debrecen Székesfehérvár Szolnok ROMÁNIA Nagykanizsa Baja Szeged OLASZORSZÁG, HORVÁTORSZÁG BALKÁN Intermodális központok Regionális központok BILK A magyarországi LSZK-hálózat középpontja

37 Budapest és vonzáskörzete az ország legdinamikusabban fejlıdı részéhez tartozik. Itt koncentrálódik a behozott tıke 68%-a, a vegyes vállalatok 73%-a, és ezen vállalatok össztıkéjének 63%-a. Itt realizálódik az idegenforgalmi invesztíció 70%-a, a kereskedelmi, szállítási, postai, távközlési, közigazgatási beruházások 40%-a. BILK Budapest vérkeringésében

38 Európai színvonalú városi ellátórendszer eléréséhez a közlekedési infrastruktúra folyamatos fejlesztése szükséges. Ennek hatásaként: a budapesti közlekedési feltételek romlása megállítható, a környezeti károk visszaszoríthatók, a zsúfoltság megszőntethetı, a belsı városrészek forgalma csillapítható, és jelentıs szállítási költségcsökkentés érhetı el. Európai példák mutatják, hogy ezen célok eléréséhez a city-logisztika ad megfelelı megoldást. A németországi LSZK-knak például kötelezı a city-logisztikai feladatok ellátása. BILK A City-logisztika szellemében

39 A BILK kiépítésével értékes belterületek szabadulnak fel Kelenföldön és Józsefvárosban BILK Budapest vérkeringésében

40 Soroksár Terminál-pályaudvar Kombi- terminál Logisztikai Terminál Ipari övezet Fejlesztési terület Fennmaradó erdıterület BILK Telepítési vázlat

41 A BILK a Komplex Program keretében zöldmezıs beruházásként mintegy 100 ha-on valósul meg. Soroksár Terminál-pályaudvar biztosítja a Kombiterminál és a Logisztikai Terminál vasúti kapcsolatát, indítja és fogadja a nemzetközi huckepack és RO-LA, valamint az egységrakományos nemzetközi és belföldi szerelvényeket, ellátja a szükséges vasúti kezelési és rendezési mőveleteket. BILK Komplex Program

42 Soroksár Terminál-pályaudvar Kombi- terminál Logisztikai Terminál Ipari övezet Fejlesztési terület Fennmaradó erdıterület BILK Telepítési vázlat

43 A BILK Kombiterminál megépítése után teljes mértékben átveszi Budapest-Józsefváros Konténerterminál és Budafok-Háros RO-LA terminál feladatait. A transz-európai folyosók csomópontjában Közép-Kelet Kelet-Európa legjelentısebb nemzetközi terminálja lehet. Központi győjtı és elosztó terminálként a hazai kombinált fuvarozás döntı részét is ellátja. BILK Komplex Program

44 Soroksár Terminál-pályaudvar Kombi- terminál Logisztikai Terminál Ipari övezet Fejlesztési terület Fennmaradó erdıterület BILK Telepítési vázlat

45 BILK Logisztikai Terminál mintegy 80 ha-on biztosítja az igényelt logisztikai szolgáltatások minél szélesebb körét, nemzetközi darabáru- és kisáruforgalom szervezése, raktározás, szállítmányozás, komissiózás, finishing szolgáltatások, vámügynöki tevékenységek stb., színvonalas elvégzését. Informatikai rendszerével átfogja a BILK-et és Budapest city-logisztikájának alapját képezi. BILK Komplex Program

46 A BILK szolgáltatásai

47 Záhony térsége Schengeni határ Vasúti nyomtávváltás Ötvenöt éves múlt és gyakorlat Meglévı infrastruktúra, várható fejlesztés 120 km2 területen 12 település, több mint 20 logisztikai vállalkozás Fejlesztési stratégia - lehetıségek

48 Kelet nyugati szállítási kapcsolatok

49 Távol-kelet Európa

50 Régi és új szerepkörök

51 Győjtı - elosztó szerep

52 Az autópálya gazdaságélénkítı hatása Az autópálya gazdaságélénkítı hatása

53 Kistérségek kiválasztása M3 autópálya Közvetlenül érintett Közvetetten érintett Összehasonlításul Gödöllıi Pásztói Szolnoki Aszódi Nagykátai Karcagi Hatvani Jászberényi Balassagyarmati Gyöngyösi Egri Hajdúböszörményi Füzesabonyi Bátonyterenyei Hevesi Mezıkövesdi Salgótarjáni Nyíregyházi Miskolci Szerencsi

54 Kistérségek kiválasztása M5 autópálya Közvetlenül érintett Közvetetten érintett Összehasonlításul Dabasi Monori Bajai Kecskeméti Kunszentmiklósi Kiskunhalasi Kiskunfélegyházi Ceglédi Hódmezıvásárhelyi Kisteleki Kiskırösi Makói Kunszentmártoni Szarvasi Csongrádi Orosházi Kiskunmajsai Szegedi Szentesi Kalocsai

55 Kistérségi adatsorok ( ) A lakosságra vonatkozó adatok - Állandó adózók arány az állandó lakónépességen belül - Egy adózóra jutó jövedelem - Személyi jövedelemadó A gazdaságra vonatkozó adatok - Nyereségadó - Exportárbevétel - Regisztrált munkanélküliek száma napon túli regisztrált munkanélküliek száma - Vándorlási különbözet - Gazdasági vállalkozások száma létszám-kategória szerint - Alkalmazásban álló szellemi foglalkozású - Külföldi érdekeltségő vállalatok külföldi tulajdonhányada - Külföldi tulajdon nagysága Megyei adatsor ( ) - GDP alakulása

56 Kistérségi átlagok személyi jövedelemadó M3 autópálya 1000,0 500,0 0, Közvetlen 100,0 123,1 138,9 178,4 227,3 260,5 315,6 378,3 469,9 569,5 Közvetett 100,0 122,0 135,9 171,1 214,4 246,7 295,5 358,1 442,2 504,2 Összehasonlító 100,0 122,1 133,1 169,8 210,2 232,4 274,9 327,4 386,8 440,6

57 Kistérségi átlagok személyi jövedelemadó M5 autópálya 600,0 400,0 200,0 0, Közvetlen 100,0 118,4 130,1 164,1 208,9 232,3 281,6 325,3 399,3 471,3 Közvetett 100,0 120,8 140,0 170,9 220,6 245,3 293,1 343,0 418,9 495,3 Összehasonlító 100,0 124,2 136,3 171,3 214,2 236,2 276,7 320,3 380,9 446,9

58 M3 autópálya Kistérségi átlagok nyereségadó 1500,0 1000,0 500,0 0, Közvetlen 100,0 96,8 207,4 215,3 395,3 486,4 557,4 751,9 870,1 1235,5 Közvetett 100,0 88,0 141,2 163,0 180,6 283,1 369,1 464,0 396,3 607,7 Összehasonlító 100,0 113,0 202,2 228,3 284,5 304,4 372,8 361,4 426,4 540,8

59 M5 autópálya Kistérségi átlagok nyereségadó 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, Közvetlen 100,0 121,7 225,0 207,1 275,9 313,4 400,3 727,4 1656,8 1134,9 Közvetett 100,0 138,9 287,3 317,4 330,1 411,3 500,9 476,1 624,2 649,3 Összehasonlító 100,0 93,2 166,7 224,5 221,6 275,0 377,2 397,7 458,2 552,1

60 Kistérségi átlagok exportárbevétel M3 autópálya 4000,0 2000,0 0, Közvetlen 100,0 127,8 175,9 560,3 642,1 749,0 1054,0 1265,7 1613,1 1893,5 Közvetett 100,0 94,3 192,3 235,6 415,6 501,7 667,5 1926,5 3195,2 3144,4 Összehasonlító 100,0 107,1 150,3 237,9 252,4 330,2 419,3 503,9 622,7 675,7

61 Kistérségi átlagok exportárbevétel M5 autópálya 3000,0 2000,0 1000,0 0, Közvetlen 100,0 108,7 210,8 235,0 334,0 499,1 792,2 741,8 1301,6 1727,1 Közvetett 100,0 175,4 447,3 670,7 1000,3 1558,3 1847,3 1723,8 1700,4 2137,7 Összehasonlító 100,0 111,5 144,9 216,9 287,1 354,7 457,1 522,6 678,6 784,1

62 Kistérségi átlagok 180 napon túli regisztrált M3 autópálya munkanélküliek száma 150,0 100,0 50,0 0, Közvetlen 100,0 98,7 71,3 57,1 60,5 58,9 54,8 53,6 22,2 15,2 Közvetett 100,0 99,0 76,4 60,5 64,0 61,9 53,2 44,3 15,6 9,8 Összehasonlító 100,0 107,5 88,8 80,5 77,5 78,4 68,9 69,8 32,6 23,0

63 Kistérségi átlagok 180 napon túli regisztrált M5 autópálya munkanélküliek száma 150,0 100,0 50,0 0, Közvetlen 100,0 98,2 65,1 48,4 48,1 46,7 36,9 38,2 14,7 10,5 Közvetett 100,0 102,4 76,9 59,2 64,3 65,5 55,3 57,0 22,8 14,9 Összehasonlító 100,0 96,5 74,3 53,9 59,3 60,3 50,3 49,4 19,6 13,2

64 Kistérségi átlagok külföldi tulajdon nagysága M3 autópálya 6000,0 4000,0 2000,0 0, Közvetlen 100,0 551,4 1422,9 2768,5 3414,0 3492,3 3811,8 3774,6 3976,8 4462,8 Közvetett 100,0 128,2 182,4 292,2 373,6 321,9 498,8 478,6 460,3 570,5 Összehasonlító 100,0 137,6 146,1 217,4 230,0 261,4 333,4 2147,2 434,6 500,1

65 Kistérségi átlagok külföldi tulajdon M5 autópálya nagysága 70000, , , , , , ,0 0, Közvetlen 100,0 229,5 300,4 539,6 535,5 768,5 3027, , , ,6 Közvetett 100,0 204,3 241,2 278,6 346,6 365,4 350,4 301,0 430,4 580,8 Összehasonlító 100,0 160,2 185,5 338,8 600,4 655,9 711,0 1037,6 1009,7 1026,1

66 M3 autópálya A változások összevont elemzése A közvetlen A közvetett növ %-a az növ. %-a az Közvetlen Közvetett Összehas. összehason összehason növ % növ % növ % %-ában # %-ában ## Személyi jövedelemadó 569,5 504,2 440,6 129,3 114,4 Nyereségadó 1235,5 607,7 540,8 228,5 112,4 Exportárbevétel 1893,5 3144,4 675,7 280,2 465,4 Regisztrált munkanélküliek száma 41,5 35,3 55,9 74,2 63,1 180 napon túli regisztrált munkanélk. száma 15,2 9, ,1 42,6 >50 fınél többet fogl. gazd. vállalkozás 268,3 222,3 219,1 122,5 101,5 >300 fınél többet fogl. gazd. vállalkozás ,3 123,4 120,7 134 Külföldi tulajdon nagysága 4462,8 570,5 500,1 892,4 114,1 M5 autópálya A közvetlen növ %-a az A közvetett növ. %-a az Közvetlen Közvetett Összehas. összehason összehason növ % növ % növ % %-ában # %-ában ## Személyi jövedelemadó 471,3 495,3 446,9 105,5 110,8 Nyereségadó 1134,9 649,3 552,1 205,6 117,6 Exportárbevétel 1727,1 2137,7 784,1 220,3 272,6 Regisztrált munkanélküliek száma 35,1 41,4 41, napon túli regisztrált munkanélk. száma 10,5 14,9 13,2 79,5 112,9 >50 fınél többet fogl. gazd. vállalkozás 232,8 193,6 208,2 111,8 93 >300 fınél többet fogl. gazd. vállalkozás 100,6 108,5 100,8 99,8 107,6 Külföldi tulajdon nagysága ,8 1026,1 6243,3 56,6

67 Makrogazdasági eredmény Az érintett kistérségekben az építés 10 éve alatt keletkezett nemzetgazdasági többletérték 50 %-a fedezi a kétszer mintegy 100 km autópálya beruházási költségének 40 %-át. (GKI tanulmány alapján)

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL 2006. március Tartalom Magyarország mint logisztikai központ Transz-Európai Közlekedési Hálózat Országos jelentőségű logisztikai központok BILK Csepeli Szabadkikötő Szegedi Logisztikai

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 167-183. Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban SCHUBERT GÉZA 1 Zusammenfassung Die Lage und die Funktionsweise

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

Magyar logisztikai stratégia (2007-2013)

Magyar logisztikai stratégia (2007-2013) MUNKAANYAG Magyar logisztikai stratégia (2007-2013) 2008. július 4. TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. Előzmények... 5 1.1.1. A dokumentum indíttatása...

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta. Magyarország közlekedésföldrajza. A követelménymodul megnevezése: Áruterítés

MUNKAANYAG. Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta. Magyarország közlekedésföldrajza. A követelménymodul megnevezése: Áruterítés Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta Magyarország közlekedésföldrajza A követelménymodul megnevezése: Áruterítés A követelménymodul száma: 0118-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Intermodalis logisztika HCT-vel (Új gondolatok a szárazföldi logisztikában)

Intermodalis logisztika HCT-vel (Új gondolatok a szárazföldi logisztikában) 1 LOXODON Gépgyártó Kft 1211 Budapest, Bethlen Gábor utca 4/E Intermodalis logisztika HCT-vel (Új gondolatok a szárazföldi logisztikában) Mottó: A szállításban a kiszámíthatóság az els dleges megrendel

Részletesebben

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV

3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERV Budapest 2014 1 VÁROS-TEAMPANNON - PESTTERV 3.2.5. BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÉRSÉGE INTEGRÁLT

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Összefoglaló kiadvány Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek Esztergom

Részletesebben

Kistérségek osztályozásai

Kistérségek osztályozásai Kistérségek osztályozásai Az osztályozás statisztikai adatok és mutatók alapján történik Adatok Demográfiai, gazdasági, foglalkoztatási, infrastrutúrális, stb. Dinamikus mutatók Az adatok időbeni változását,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Megbízó: Mezőkövesd Város Önkormányzata TMB Hungary Kft. TATÁR + TATÁR 28. ALÁÍRÓLAP INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Tállai András polgármester

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 2-3: 109-117 A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN (Logistics and Its Role in Regional Development) TÓTH GÉZA Bevezetés A regionális tudomány jelent ős változásokon

Részletesebben

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ BUDAPEST 2007, MÁRCIUS 5. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

Az európai gazdasági környezet

Az európai gazdasági környezet Gazdaság Az európai gazdasági környezet Az új tagállamok növekedési üteme magasabb a régieknél, de Az új tagállamok eredményessége meg sem közelíti a 15-öket Az új tagállamok belépésével Európa gazdasági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben