A bıvítés és az Európai Unió Közlekedési Politikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bıvítés és az Európai Unió Közlekedési Politikája"

Átírás

1 Európai Bizottság Energia és Közlekedési Fıigazgatóság Emlékeztetı A bıvítés és az Európai Unió Közlekedési Politikája A bıvítés kihívásai és elınyei az új tagállamok számára a közlekedés terén (Magyarország esetében). Elıszó A bıvítés egyedülálló lehetıség a kontinens integrációjának elısegítésére és a stabilitás és jólét egész Európára történı kiterjesztésére. A közeljövıben bekövetkezendı bıvítés jelentıs hatással bír majd az EU közlekedési politikájára mindkét fél számára, de fıleg a csatlakozó országokra. Ahhoz, hogy a leendı tagállamok állampolgárai jobban megértsék, mi is a tét, alapos tudással kell rendelkezniük az Európai Unióról és annak politikáiról, beleértve a közlekedést, valamint arról, hogy ezek a politikák miként befolyásolják országaik gazdaságát. Loyola de Palacio, az Európai Bizottság energia-ügyekért és közlekedésért felelıs alelnöke Ez az emlékeztetı rövid áttekintést ad az Európai Unió közlekedési politikájának jelenlegi és jövıbeli célkitőzéseirıl. Egyidejőleg kiemeli, hogy közlekedés terén a bıvítés milyen elınyökkel jár a csatlakozó országok számára. Az emlékeztetı szemlélteti az EU jelenlegi törekvéseit a leendı tagállamok közlekedési rendszereinek fejlesztéséért annak érdekében, hogy azok megállják helyüket a csatlakozással járó kihívásokkal szemben, illetve azért, hogy integrálódásuk az EU közlekedési politikájának sikertörténetévé váljon. Az emlékeztetı a következı két részbıl áll: - EU közlekedési politika rövid áttekintés - Kihívások és elınyök csatlakozó országok számára a közlekedés terén (Magyarország) 1. EU közlekedési politika rövid áttekintés Nincsen versenyképes gazdaság kellıen fejlett közlekedési hálózat nélkül. A közlekedés az európai gazdaság versenyképességének sarkalatos pontja. Ez a szektor önmagában több mint 1000 milliárd eurót, vagyis az EU bruttó hazai termékének 10%-á adja, és több mint 10 millió embernek ad munkát. Ezen felül a közlekedés segít Európa állampolgárainak közelebb kerülni egymáshoz, valamint a Közös Közlekedési Politika Európa építésének egyik alapköve. Az Európai Bizottság célkitőzéseit a közlekedés területén a Európai közlekedéspolitika 2010-re: Ideje dönteni címő Fehér Könyv tárgyalja. Ide tartozik az utak biztonságának növelése és a biztonság elıtérbe helyezése az összes közlekedési módnál; a torlódás megelızése valamint a szállítási folyamatok áthelyezése vasúti és belvízi útvonalakra; a légifolyosó-torlódások feloldása egy egységes európai légtér létrehozásával; az utasok jogainak támogatása; magas színvonalú közlekedési szolgáltatások biztosítása; nagyléptékő infrastruktúra-fejlesztések véghezvitele; a globalizáció kezelése valamint a nemzetközi vasúti szállítási piac megnyitása, amely segítené a vasút társaságokat, hogy versenyképes európai szolgáltatásokat nyújtsanak, és eleget tegyenek az ipar igényeinek. //logó// 1

2 A torlódások felszámolása. A 90-es években Európa egyes területei és útvonalai zsúfoltakká váltak. Ez a probléma mára a gazdasági versenyképességet kezdi fenyegetni. Ha nem történik semmi változás, Európa központjai és külsı területei meg fognak bénulni. A Bizottság a jelenlegi trendek megváltoztatását indítványozza a különbözı közlekedési módok közti arányok megváltoztatásával és a vasúti, tengeri és belvízi közlekedés elırelendítésével. Áruk (1000 M t.km) Utasok /%/ ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Villamos és metró Légi közlekedés Csıvezeték Belvízi szállítás Vasút Vasút Tenger /Eu-n belül/ Belföldi és nemzetközi buszok Utak Személygépkocsik A torlódások kihatással vannak a: Az egyensúlyhiány hatásai: - városokra - transz-európai hálózatra, beleértve: Közút 44 % az úthálózat 10%-ra: km Áruk Tengeri 41 % a vasút hálózat 20%-ra: km Vasút 8 %, Belvízi 4 % a légi-járatok 30%-ra: több mint 15 percet késnek a fıbb Közút 79 % reptereken Utasok Vasút 6 % Légi 5 % Következmények: - a versenyképesség elveszítésének veszélye - költségek (közút): 0.5% GDP, 2010-re 1% GDP E célok támogatása érdekében a Bizottság lépéseket tett a multimodális folyosók fejlesztése érdekében, elsıdleges hangsúlyt fektetve az áruszállításra és egy nagysebességő utasszállító hálózatokra. A Bizottság szintén belekezdett pár, új, nagymérető infrastruktúra programba 1 (lásd lentebb a prioritás listát) a Transz- Európai Közlekedési Hálózat keretében (TEN-T Trans-European Transport Networks) és létrehozta a GALILEO mőholdas rádió navigációs rendszert. A Galileo, amely 2008-ra már mőködıképes lesz, számottevı elınyöket fog jelenteni a gazdaság több területén. Például a közúti és vasúti közlekedésben lehetıvé teszi a menetidık elırejelzését és kezelését, illetve, az automatikus gépjármő-navigációs rendszereknek köszönhetıen, segít visszaszorítani a közlekedési dugókat és balesetek számát. 1 Az Európai Bizottság 2001-ben elhatározta, hogy új, nagyszabású projektekkel egészíti ki a speciális infrastruktúra projektek listáját (az úgy nevezett Essen listá -t) amelyet a Közösség még 1996-ban fogadott el a TEN-T keretein belül. A lista 14 prioritási projektet tartalmaz, melyek cél szerint 2010-re elkészülnek. //logó// 2

3 Mi az a Galileo? Emlékeztetı A Galileo mőholdas rádió-navigációs rendszer, mely a csúcstechnikán alapszik, lehetıvé teszi, hogy megfelelı felszerelés segítségével egy felhasználó több mőholdtól jelet kapva bármikor meghatározhatja idıbeni és térbeni pontos helyét. A Galileo rendszer alapja egy 30 mőholdból álló csoport, mely középtávolságú őrpályán húzódik (kb km magasan), és folyamatosan lefedi a Föld teljes felszínét. A program meghatározási fázisa már befejezödıtt Az Európai Őrügynökség teljes mértékben részt vesz a programban és a mőszaki felügyeletért felelıs. A Galileo az elsı olyan nagyléptékő program, amely összeköti a Közösség intézményeit és az Európai Őrügynökséget. A Bizottság által javasolt, új infrastrukturális projektek listája a TEN-T keretein belül: - A Pireneusokat átszelı nagy kapacitású vasúti vonal - Kelet-európai nagy-sebességő vonat/kombinált közlekedés: Párizs-Stuttgart-Bécs - A Fehmarn Öv híd/alagút Németország és Dánia között - Fejlettebb navigáció a Dunán Straubing és Vilshofen között - A Verona-Nápoly vasút, beleértve a Bologna-Milánó ágat is - Az ibériai nagy-sebességő vasút összekapcsolhatósága (interoperabilitás) A torlódások elkerülésének érdekében a Közösség egyéb programokat is létrehozott, mint például a Marco Polo. A program célja, hogy segítse a túlzsúfolt közúti teherforgalom átirányítását, parti-tengeri-, vasúti-, illetve belvízi szállítási módokra. A Marco Polo programnak 2003-ra teljesen mőködıképesnek kell lennie. A költségvetése a idıszakra 115 millió euró. A légtér zsúfoltságának csökkentése az egységes európai légtér létrehozásával. A légi közlekedés fontosságának növekedésével a légtér nem megfelelı használata komoly akadályt jelent Európa gazdasági fejlıdésének és nemzetközi versenyképességének. Ennek érdekében az EU egységes légtér létrehozása mellett döntött, ami kulcsfontosságú építıeleme a Közösség szeptemberében elfogadott közlekedési politikájának. Az Európai Bizottság indítványa az egységes légtérért az idejétmúlt európai légi irányítás szerkezetének reformjára irányuló törekvés. Mindez akkor lép életbe, amikor az új légi-irányítási-, repülıgép-pozicionálási- és kommunikációs technológiák sokkal hatékonyabb és biztonságosabb légi közlekedést kínálnak. Az egységes európai légtér 2004-re lesz mőködıképes. A várható elınyök - Az egységes európai légtér biztosítja majd a magas szintő európai biztonsági szabványok betartását, illetve fejlesztését. - Segít megoldani bizonyos zsúfoltsági problémákat, amely jótékonyan hatna egész Európára. - A határokon átnyúló együttmőködés fejlesztésével jelentısen csökkennek a késések. - Az egységes európai légtér lehetıvé teszi majd, hogy a repülıgépeknek közvetlen útvonalakon közlekedjenek, a légitársaságoknak ezzel pénzt és idıt megtakarítva, illetve csökkentve a környezeti hatásokat. A közúti biztonság fejlesztése. Több mint EU állampolgár veszti életét az utakon minden évben. A Bizottság célja ennek a számnak a megfelezése 2010-re. Ennek érdekében a következı lépések szükségesek: a baleseti gócpontok kitáblázottságának fejlesztése, a túlzottan hosszú vezetési idı elleni harc, a közlekedési büntetések európai szintő összehangolása és az új technológiák alkalmazásának jelentıs fokozása. //logó// 3

4 A biztonság prioritása. Általánosságban nézve a Bizottság célja, hogy az utasok biztonsága minden körülmények között elsıbbséget élvezzen. A megfelelı szabályozás, valamint a szigorú ellenırzés és büntetés révén az állampolgárok számára biztosítani kell a lehetı legmagasabb szintő biztonságot a közlekedés különbözı területein, mint például a repülés, a hajózás és a vasúti forgalom. A hajózás biztonsága szintén létfontosságú szempont a közlekedési biztonságban, ahol a Bizottság sürgeti a közösségi és nemzetközi lépéseket. Az Európai Bizottság a PRESTIGE tanker katasztrófája után a tengeri biztonság további fokozását célzó közleményt adott ki, melyet követtek a Tanács egyhangúlag tett messzemenı következtetései. A vállalások elsısorban a következıket hivatottak elıremozdítani: - A szimplafalú hajótestő tankhajók felgyorsított kivonása a forgalomból - A nehézosztályú olajok szállításának szabályozása duplafalú hajótestő tankhajókban - Az ellenırzések megerısítése az EU kikötıkben - Jogi és pénzbeli szankciók alkalmazása minden olyan csoporttal szemben, akik súlyos gondatlanság miatt részesei voltak nagy olajszennyezésnek - A tagállamok fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek lehetıvé tennék, hogy a part menti államok ne diszkriminatív módon szabályozzák, illetve korlátozzák a veszélyes szállítmányokat szállító hajók közlekedését a partoktól 200 mérföldes (320 kilométeres) sávban - A nemzetközi tengerjog módosítása annak érdekében, hogy tartósabb egyensúly alakuljon ki a szabad hajózás és a part-menti államok ökológiai védelmi érdekei között Egy nemrégiben írt levélben Loyola de Palacio, az Európai Bizottság energiaügyekért és közlekedésért felelıs alelnöke a tagállamoktól, a tagjelölt országoktól és egyes nemzetközi szervezetektıl, például az ENSZ-tıl, határozott lépéseket kért a hajózásból származó szennyezés elleni nemzetközi szabályok erısítése érdekében. Nyomatékosította a radikális változások szükségességét abban, ahogy a nemzetközi jog a különbözı érdekek közti egyensúlyt megteremti, és egyben kérte az Európai Bizottság és a tagállamok azon erıfeszítésének támogatását, hogy Nemzetközi Tengerhajózási Szervezetben (IMO) és más érdekelt szervezetekben, XXI. század követelményeinek megfelelı hajózási biztonsághoz szükséges nemzetközi szabályzat megalkotása aktív támogatást kapjon. Az Európai Bizottság a nemzetközi és EU kezdeményezéseken felül a szomszédos országokkal való együttmőködés keretein belül szándékozik tovább erısíteni a tengeri biztonságot, különös tekintettel a csatlakozó országokra, Oroszországra és az EURO- MED partnerekre. Magas színvonalú szolgáltatások. Az európai közlekedés fejlesztésének szoros kapcsolatban kell állnia magas színvonalú közlekedési szolgáltatásokkal. Ennek érdekében a Bizottság javasolja a munkakörülmények harmonizálását, fıleg a közúti közlekedésben, és a magas színvonalú közszolgáltatások fenntartását. Ezen felül szorgalmazza a magasabb színvonalú városi közlekedés biztosítását a jobb tömegközlekedés és a meglévı infrastruktúra célszerőbb kihasználása által. Transz-európai hálózatok. A transz-európai hálózatok keretein belül, amelyek részei a Páneurópai Hálózatnak, a Bizottság javaslata alapján fokozott figyelmet érdemel azon közlekedési infrastruktúrák kiépítése, melyek elnyelik a bıvítéssel bekövetkezı forgalomnövekedést, különösen a határ vidéken, illetve javítják e területek elérhetıségét. A transz-európai hálózattal kapcsolatban a Bizottság egy részletes felülvizsgálatot készít 2004-ben. Az felülvizsgálat fıleg a tengeri autópályák //logó// 4

5 koncepciójának bevezetésével, a repülıterek kapacitásának fejlesztésével, az európai kontinens külsı területeinek hatékonyabb összekapcsolásával, illetve a csatlakozó országok és tagállamok hálózatainak összekapcsolásával foglalkozik majd 2. A transz-európai közlekedési hálózat várható mérete 2010-re km út km vasút repülıtér nemzetközi repülıtér belvízi kikötı - forgalomirányítási rendszer, felhasználói információs- és navigációs rendszer // kép: Európa térképe a földi // // hálózatok megjelölésével // Költségek és finanszírozás - Teljes becsült költség: 400 milliárd euró (1996-os becslések) - Teljes becsült finanszírozás: 19 milliárd euró egy évre Közösségi finanszírozás Transz-európai hálózatok költségvetése 4,2 milliárd euró - Kohéziós alap 9 milliárd euró - Strukturális alap 4 6 milliárd euró - Évi kölcsönök az EIB-tıl (2000-ben) 6,6 milliárd euró Forgalomnövekedés 2010-re az EU 15-ön belül a teljes áruszállítási forgalom várhatóan 38 %-kal fog növekedni az as adatokhoz képest, a személyi forgalom pedig 24 %-kal. Összehangolt közlekedéspolitika nélkül ennek a forgalomnövekedésnek a nagy része a közúti közlekedést terhelné, fıleg a transz-európai hálózatot. A Páneurópai Hálózat A Páneurópai Közlekedési Hálózatot három Páneurópai Közlekedési Konferencián fejlesztették: ben Prágában, ahol elfogadták a közlekedési infrastruktúra-koncepciót; 1994-ben Krétán, ahol Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa országai meghatároztak kilenc közlekedési folyosót mint prioritást a hosszú távú infrastruktúra-fejlesztésben; és 1997-ben Helsinkiben, ahol egy tizedik folyosó és a Páneurópai Közlekedési Hálózat tengeri medreinek meghatározása történt meg. A Páneurópai Közlekedési Infrastruktúra elısegíti az összes szükséges alkotóelem létrehozását, hogy a jövıben a Páneurópai Közlekedési Hálózat mind az EU, mind a csatlakozó országok területén megvalósuljon. A Páneurópai Közlekedési Hálózat a következı alkotóelemekbıl áll: - A Transz-európai Közlekedési Hálózat az EU területén (TEN T) - A Közlekedési Infrastruktúra Szükséglet Felmérése (TINA), amely 10 folyosóból és további hálózati elemekbıl áll a csatlakozó országok területén, az újonnan független államokban (NIS) és azon túl - A négy Páneurópai Közlekedési Terület (PETrAS) amelyek a tengeri zónákat fedik le - Az Euró-Ázsiai Csatlakozások, fıleg a TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus- Asia = Európai-Kaukázusi-Ázsiai Közlekedési Folyosó) 2 További információ a 9. oldalon. //logó// 5

6 Az utasok jogainak elıtérbe helyezése. Az európai közlekedési politika egyik célja, hogy a felhasználók szükségletei legyenek a középpontban. Az EU-nak meg kell felelnie az európaiak elvárásainak, és létre kell hoznia egy, utasainak magas színvonalat és biztonságot kínáló közlekedési rendszert. Az utasoknak biztosítani kell, hogy szükség esetén számon kérhessék jogaikat, úgy a privát közlekedési cégekkel, mint a közszolgáltatókkal szemben. A Bizottság már javasolta a légi utasok jogainak megerısítését, beleértve a kárpótlást a túlfoglalás miatt bekövetkezett késése illetve utasfelvétel megtagadás esetén. A következı lépés az utasvédelmi intézkedések kiterjesztése más közlekedési formákra is, fıleg a vasúti és a tengeri közlekedésre, illetve amennyire csak lehet, a városi közlekedési szolgáltatásokra is. A nemzetközi vasúti szállítási piac megnyitása. A több tagállamban elért számos siker és a vasúti vállalkozások újraszervezése ellenére a vasúti teherszállítás évek óta csökken, és mostanra már az EU-n belül csak 8 %-a az összes teherszállításnak, míg az USA-ban ez a szám 40 %. Ezen tendenciák ellensúlyozására a Bizottság 1998-ban különbözı jogszabályok megalkotását kezdeményezte ( vasúti infrastruktúra csomag ), amelyeket el is fogadtak és március 15.-ével érvénybe is léptek EU szerte. Ezen intézkedések célja egyértelmő: - A nemzetközi teherszállító vonatok adminisztratív és jogi korlátok nélkül léphessenek át a határokon, és máris élvezhessék az iparág technikai fejlesztéseit. - A több államban igazolt diesel mozdonyoknak illetve az elektromos, több-áramú mozdonyoknak ne kelljen a határátkeléseknél feszültségkülönbségekkel törıdnie. - A jelzırendszer még mindig probléma, hiszen amíg nincs felállítva az egységes európai ellenırzési/irányítási rendszer (ERTMS), addig különbözı nemzeti rendszerek használata szükséges, ami nagyon költséges. A vasúti infrastruktúra csomag intézkedéseit kiegészíti majd a második vasúti csomag, amit a Bizottság 2002 januárjában javasolt. A második csomag öt intézkedése a közlekedésrıl szóló Fehér Könyvben megírt útmutatásokon alapszik, és céljuk a nagyobb biztonság, a összekapcsolhatóság, és a vasúti áruszállítási piac megnyitása. Hogy még nagyobb lendítıerıt adjon ennek a folyamatnak, a Bizottság javasolta egy Európai Vasúti Ügynökség létrehozását, melynek feladata a biztonsággal és összekapcsolhatósággal kapcsolatos mőszaki követelmények kidolgozása. A vasúti áruszállítás piacának megnyitása szigorú és áttekinthetı keretek között kell történjen, ügyelve a biztonsági követelményekre és a munkafeltételekre. Egy tagállam vasúti hálózatán mőködı vasúti társaságnak meg kell felelnie az adott tagállam egészségügyi, biztonsági valamint munkajogi szabályainak. A globalizáció hatásainak kezelése. A bıvülés közeledtével, a közlekedési politikájával és az Európát átszövı hálózatok gyors, az egész kontinenst behálózó bıvítésével Európának át kell gondolnia nemzetközi szerepét, ha sikeres akar lenni egy új fenntartható közlekedési rendszer kifejlesztésében, illetve ha sikeresen akar megbirkózni a zsúfoltság és a szennyezés okozta problémákkal. Ugyanakkor a Bizottság az Európai Unió aktívabb részvételét javasolja a nemzetközi szervezetekben, mint például a Nemzetközi Tengeri Szervezet (IMO International Maritime Organization) és a Nemzetközi Civil Repülési Szervezet (ICAO //logó// 6

7 International Civil Aviation Organization), annak érdekében hogy Európának meghatározóbb legyen a szerepe, és hogy az EU-t a biztonság javítása és a környezet védelme érdekében tett erıfeszítések élére helyezzék. A Világkereskedelmi Szervezetben folyó tárgyalások részeként az Európai Unió továbbra is katalizátorként fog mőködni, hogy megnyissa a fı közlekedési módok piacát, ugyanakkor fenntartsa a közlekedési szolgáltatások minıségét és használói biztonságát. A kibıvült Uniónak képesnek kell lennie, hogy hozzájáruljon nemzetközi megoldások létrejöttéhez, amelyek olyan jelenségekkel szemben veszik fel a harcot, mint a zászlójoggal való visszaélés a tengerhajózásban, mint a szociális dömping. 2. Kihívások és elınyök az új tagállamok számára a közlekedés terén (Magyarország). A kibıvült Európa összekapcsolása A közlekedés az emberek és áruk szabad mozgásának egyik elıfeltétele, ezáltal a gazdaság fejlıdésének nélkülözhetetlen eleme. Az egyének mozgását és az áruk forgalmát egyaránt lehetetlen garantálni mőködı közlekedési infrastruktúra nélkül. Ahhoz, hogy sikeres legyen az egységes piac létrehozása a kibıvült EU-ban, az új tagállamok közlekedési infrastruktúráját integrálni kell az EU hálózatába. A csatlakozó országok és a jelenlegi tagállamok közti összeköttetés létrehozása és helyreállítása tehát az Európai Bizottság kulcsfontosságú célja. A közlekedési infrastruktúra felújítása és fejlesztése összeköti az embereket, elısegíti a befektetéseket távoli területeken is, lehetıvé teszi az áruk gyors cseréjét, csökkenti az üzemeltetık és az állampolgárok költségeit is, és jótékonyan hat a környezetre. A közlekedési infrastruktúra modernizálása és helyreállítása összekapcsolja majd az embereket, elısegíti a távolabbi helyeken a befektetéseket, lehetıvé teszi az áru gyors cseréjét, csökkenti mind a szállítók, mind a polgárok költségeit, és jó hatással lesz a környezetre. A bıvüléssel járó teljes határmegnyitás lényeges növekedést fog elıidézni az új és a régi Várható elınyök Magyarországnak a közlekedés terén: - A magyar fuvarozók elıtt korlátlanul megnyílik az EU-n belüli nemzetközi, közúti áruszállítás piaca. A szociális acquis bevezetése sokkal nagyobb esélyt ad az útbiztonságnak. A tagállamokkal fennálló kétoldalú egyezmények megszőnnek. - Az EU tagállamokba irányuló nemzetközi szállítás sokkal egyszerőbb lesz, mivel nem lesz vám-kezelés az osztrák-magyar határon. Ez erısebb kapcsolatokhoz vezet majd a többi tagállammal. - A vasút piac liberalizálása nagyobb versengéshez fog vezetni, aminek eredményeként a vasúti szállítási szolgáltatások színvonala emelkedni fog. - A liberalizált repülési piac erısítheti a légitársaságok közötti versengést, és ezzel esetleg csökkentheti a jegyek árát. A szigorú biztonsági elıírások betartásával a légiközlekedés biztonsága javulni fog. tagállamok közötti forgalomban. A nemzetközi szállítás sokkal egyszerőbbé válik az EU tagállamok számára, mert például a magyar-osztrák vagy a lengyel-cseh határnál megszőnik az áruk vámvizsgálata. A határon átkelı forgalom torlódásának csökkentése tehát különösen fontos az EU számára. //logó// 7

8 Újabb kihívás a csatlakozó országok infrastruktúrájának jelenlegi helyzete. Az Unió elıtérbe helyezte a tagjelölt országok lényeges közlekedési szükségleteit. Körülbelül km utat és km vasutat, valamint több kikötıt és repülıteret kell megépíteni vagy továbbfejleszteni csaknem 100 milliárd eurós költséggel. Ez a munka már most is kap közösségi támogatást az ISPA és a PHARE programokon keresztül. Az ISPA és a PHARE elı csatlakozási közösségi programok, amelyek a közép- és kelet-európai tagjelölt országok felkészülését segítik. Az ISPA az infrastrukturális beruházásokat támogat, mind a közlekedés, mind a környezetvédelem terén (fele-fele arányban). A PHARE az intézmények létesítését, az acquis communautaire (közösségi vívmányok) átvételét, a regionális és szociális fejlesztést, valamint az ipari reorganizációt (beleértve a közlekedés területét) támogatja. ISPA 500 millió euró évente a közlekedés infrastruktúra fejlesztésére, a os idıszakra. Az ISPA program egy átmeneti eszköz az átfogó strukturális támogatásokhoz, amibıl az új tagállamok csatlakozás részesülnek. Az ISPA közlekedés programjainak kiválasztása valószínőleg a következı kritériumok alapján történik: - A TINA program eredményeihez való igazodás - A vasutak, utak, kikötık és repterek prioritást élveznek - A projektek legalább 5 millió eurós nagyságrendőek legyenek - Az EU fedezi a projektek teljes költségének legfeljebb 80 %-át, figyelembe véve az nemzetközi pénzügyi intézmények vagy más támogatási forrásokkal történı közös finanszírozást, mint például köz és -magán társulást (public private partnership) PHARE A os idıszakra, a Phare program évente 1.6 milliárd eurót jutatott különbözı projektekre a csatlakozó országokban. Ennek az összegnek az egyharmadát többek közt infrastrukturális - köztük közlekedési - projektekre közlekedési terén Az EU pénzügyi támogatása Magyarországnak A idıszakban Magyarország évente 44 millió eurót kap közlekedési projektekre az ISPA elıcsatlakozási alapból. A pénz nagy része 4 vasúti projektre van elıirányozva: - A Budapest-Szolnok vasúti szakasz (az V. Páneurópai folyosó része) felújítását 63 millió euróval támogatják - A Budapest-Hegyeshalom (a IV. Páneurópai folyosó része) vasút felújításának második fázisát 43 millió euróval támogatják - A Zalaegerszeg Zalalövı Boba szakasz (az V. Páneurópai folyosó része) felújítását 83.7 millió euróval támogatják - A Szolnok-Lökösháza vasúti szakasz (az V. Páneurópai folyosó része) felújítását 53.7 millió euróval támogatják. Két ISPA projekt egyes közutak (2, 3, 6, 35, 42, 47, 56) burkolatának megerısítését szolgálja, ( V/C és X/B jelzető Páneurópai folyosók). Az ISPA támogatás erre a két projektre 74 millió Euró. Magyarország csatlakozása után a Kohéziós Alap támogatása, a magyarországi közlekedési projektekre, 2002-es árszinten évente millió euró között lesz, és 2004 és 2006 között túllépi a 0.5 milliárd eurós összeget. A közlekedési infrastruktúra megalapozása az új tagállamokban nem csak egyedül az EU strukturális eszközeinek szerepvállalásával történik, hanem az Európai Beruházási Bank //logó// 8

9 (European Investment Bank, EIB) és más pénzügyi intézmények mint az EBRD és a Világbank kölcsönei révén is. A tagjelölt országoknak nyújtott EIB hitelek 48 %-a a közlekedési szektorban kerül felhasználásra. A csatlakozás után jelentısen növekedni fog az új tagállamok az infrastrukturális beruházásainak EU-támogatása. Az ISPA idıszakhoz képest a idıszakban nyújtott kohéziós támogatás jelentıs emelkedést jelent. 3 Különleges kihívást jelent az új tagországok hálózatainak jobb összekötése valamint a legfontosabb projektek listájának felülvizsgálata a kibıvült Európai Unió részére, amit a Transz-Európai hálózat (TEN-T) program finanszíroz. A TEN-T irányelvek, melyeket 1996-ban fogadtak el, tervek szerint 2003 végére alapos átvizsgálásra kerülnek. 0. Lista A Bizottság a felülvizsgálat elıkészítésével, Karel Van Miert volt versenyügyi biztos vezetésével egy magas szintő a 15 jelenlegi tagállam és 12 tagjelölt ország képviselıibıl álló munkacsoport bízott meg. A munkacsoport június 30.-án közölte javaslatait az új TEN-T prioritás listával kapcsolatban. - 3 befejezett projekt (Cork-Dublin-Belfast-Stranraer vonalon vasút, Malpensa repülıtér, Öresund kijavított kapcsolat) - öt, 2010-re befejezendı projekt (Betuwe vonal, Párizs-Brüsszel-Köln-Amszterdam-London nagysebességő vasúti vonal, görög autópályák, UK/IRL/Benelux-ot összekötı út, Nyugati Partmenti Fı Vonal) - 6 projekt fontos részei melyek várhatóan elıtt készen lesznek (Berlin-Verona, Déli TGV, Keleti TVG, Lyon-Torino-Trieszt, multimodális kapcsolat Portugália/Spanyolország/Európa többi része között, Skandináv (Nordic) háromszög) Széleskörő áttekintést követıen, a projekt lista 2003 ıszi összeállításának központi eleme lesz ez a javaslat. A dokumentum a projekteket 4 listába sorolja. A 0. Lista öt projektet határoz meg a 14 Essen projektbıl 4, 2010-es határidıvel. Az 1. Lista 18 projektet határoz meg a TEN- T-en belül, melyek várhatóan 2020-ig lesznek mőködı képesek. A 2. Lista 4 kevésbé elıkészített projektet jelöl, melyekrıl a csoport nem tudott minden érintett országtól kötelezettségvállalást kapni arra, hogy 2010 elıtt megkezdıdjön az építkezés. Végül a csoport olyan projekteket is megvizsgált melyeknek célja a gazdasági és szociális kohézió elısegítése a jövıbéli új tagállamokban. Ezeket a projekteket a Lista 1. Galileo 2. Torlódások megszüntetése a Rajna-Majna-Duna szakaszon 3. Tengeri autópályák 4. Vegyes vasúti vonal Lyon-Trieszt/Koper-Ljubljana- Budapest között 5. Vegyes vasúti vonal Berlin-Verona-Nápoly/Milánó- Bologna között 6. Vegyes vasúti vonal görög/bolgár határ-szófia- Budapest-Bécs-Prága-Nürnberg között 7. Nagy sebességő vasutak dél-nyugaton 8. Vegyes vasúti vonal Gdansk-Varsó-Brünn/Zsolna között 9. Vegyes vasúti vonal Lyon/Genova-Basel-Duisburg- Rotterdam/Antwerpen között 10. Vegyes vasúti vonal Párizs-Strassbourg-Stuttgart-Bécs- Pozsony között 11. A nagy sebességő vasúti hálózatok összekapcsolhatósága az ibériai félszigeten 12. Multimodális összeköttetés Írország/Egyesült Királság/kontinentális Európa között 13. Vasúti híd a Messenai szoros fölött 14. vasút/közút kapcsolat a Fehrman Öv mentén 15. A skandináv háromszög 16. Multimodális összeköttetés Portugália/Spanyolország/Európa többi része között 17. Autópálya a görög/bulgár határ-szófia- Nagylak(Budapest)/(Constanca) között 18. Autópálya Gdansk-Katowice-Brünn/Zsolna-Bécs között 2. Lista 1. Új, nagy kapacitású vasút vonal a Pireneusokon keresztül 3 Kohéziós alap: a os idıszakban évente 2.1 és 2.8 milliárd között. Strukturális alapok: ugyan erre az idıszakra évente milliárd között 4 Csupán 3 valósult meg az Essen-ben meghatározott, a 14 nagyszabású, 2010-re befejezendı projektbıl. //logó// 9

10 tagállamokban. Ezeket a projekteket a 3. Lista foglalja össze. Emlékeztetı 2. Balti Vasutak: Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Varsó 3. Kijelölt tehervasúti vonal Gdansk-Bydgoszcz-Katowice- Zwardon között 4. Belvízi útvonal Seine-Scheldt között 3. Lista 1. Hálózatok elérhetısége és összekapcsolása - Multimodális logisztikai központok Slawkowban (Lengyelország), kapcsolattal az orosz vasútakhoz - Vasút vonal Bari-Durres-Szófia-Várna/Bourgas (Fekete Tenger) között - Vasút vonal Nápoly-Reggio Calabria-Palermo között - Közúti/vasúti folyosó, mely összeköti a nyugati részt Dublin-nal - Limassol kikötı és út kapcsolat - Larnaka kikötı és út kapcsolat - Valletta és Marsaxlokk kikötıi - Ioniai/Adriai multimodális folyosó - Dover-Fishgard útvonal (kivéve M25) 2. Határontúli kapcsolatok - Autópálya Drezda/Nürnberg-Prága-Linz között - Vasút vonal Prága/Linz között - Autópálya Zsolna-Pozsony-(Bécs) között - Vasút vonal Maribor-Grác között - Autópálya (Ljubljana)-Maribor-Pince-Zamárdi- (Budapest) között - Utak átjárhatósága a Pireneusokon keresztül //Az Európa térkép magyarázatai!!/ Javasolt projekt prioritások a Transz-Európai Közlekedési Hálózatban // // // Kép: térkép Európa térképe, rajta megjelölve a javasolt útvonal fejlesztések, stb. // // Ehhez hozzá tartozik egy jelmagyarázat // // // // jel - 0. lista: Essen/Dublin vasúti projektek (2010) // // jel - 1. lista: magas prioritású vasúti projektek (2020) // // jel - 2. lista: magas prioritású vasúti projektek hosszú távon // // jel - 0. lista: Essen/Dublin út projektek (2010) // // jel - 1. lista: Belvízi útvonal projektek (2020) // // jel - 2. lista: Belvízi útvonal projektek hosszú távon // // jel - 1. lista: Tengeri autópálya projektek (2020) // // // Az elsı három listában szereplı projektekre befektetendı összeg 235 milliárd euró most és 2020 között, amibıl körülbelül 112 milliárd euró a még megvalósítandó Essen/Dublin projektekre vonatkozik. Mi több, ezek az új projektek csupán egy részét képezik a kibıvült //logó// 10

11 Unió Transz-Európai Hálózatához szükséges befektetéseknek. A Van Miert csoport szerint, az összes projektet figyelembe véve, a hálózat összköltsége 600 milliárd euró lesz. A javasolt projektek megvalósításához szükséges befektetések átlagosan 0,16 %-át képezik a Közösség GDPjének. A legtöbb pénz a Bizottságtól és a tagállamoktól kell, hogy származzon majd, de a Van Miert jelentés javaslatot tesz magántıke bevonására köz-magán társulások formájában. A TEN-T keretein belül a Bizottság már sok új finanszírozási lehetıséget vizsgál a közösségi infrastruktúra finanszírozására, köz-magán társulások (PPP public-private partnerships) népszerősítésével, és új bevételi forrásokéval, melyek jobban tükrözik minden közlekedési forma valós költségeit. A Bizottság már javaslatot tett a pénzügyi szabályzat (Financial Regulation) módosítására, amelynek célja a TEN-T költségvetés támogatási arányának l0%-ról 20 %-ra emelése bizonyos létfontosságú határokat átszelı szakaszok finanszírozásánál. A vasutak versenyképessé tétele A vasúti szállítás fontos szerepet tölt be majdnem az összes csatlakozó országban. A középeurópai országoknak különösen régre nyúló vasúti történelme és sőrő vasúti hálózata van. A vasúti aránya az áruszállításban még mindig magasabb mint a jelenlegi tagállamokban. Viszont a csatlakozó országok vasútjai alulfinanszírozottak, ezért annak érdekében, hogy kielégíthessék ügyfeleik szükségleteit, átalakításra szorulnak. A szállítási módok közti megnövekedett versengés miatt a vasutaknak hatékonyabbaknak kell lenniük, ugyanakkor versenyképes szállítási szolgáltatást kell nyújtaniuk óta a vasúti szállítás a csatlakozó országokban csökkent. Ennek eredményeképpen a vasutak piaci részesedése lényegesen csökkent. Ugyanúgy, mint az EU-15 esetében, a csatlakozó országok összekapcsolási problémákkal állnak szemben, pl. a különbözı jelzı berendezésekkel vagy az eltérı kijelzık közép-európában és a balti államokban. Várható elınyök Magyarország számára a vasúti fuvarozás terén Az EU által követelt közszolgálati kötelezettségekkel kapcsolatos pénzügyi terv a MÁV (a nemzeti vasúti társaság) pénzügyi konszolidációjához járul majd hozzá. A PHARE és ISPA támogatásokon keresztül olyan fontos projekteket társfinanszírozott az EU, amelyek a magyar vasúti infrastruktúra felújítását szolgálják. Egy új összeköttetés épült Szlovénia és Magyarország között PHARE támogatással (az elsı törzshálózat meghosszabbítási projekt a II. világháború óta). A budapesti agglomerációban már számos vasúti vonal megújult és a páneurópai folyosók felújítása is folyamatban van, növelve ezzel az utazási sebességet, és nagyobb kényelmet nyújtva az utasok részére. Az EU közlekedési politikájának egyik alapvetı célja, hogy élénkítse az alternatív szállítási módokat (vasutak, belföldi víz utak, partmenti tengeri hajózás), és hogy az új tagállamokban a vasutak használatát magas szinten tartsa. Az intermodalitás és kombinált fuvarozás javítása kulcs fontosságú ebben a tekintetben. Az összes új tagállam teljes mértékben közremőködik a Marco Polo programban, ami a kombinált szállítást támogatja. //logó// 11

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Közlekedés- politika Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása A versenyképes közlekedési rendszerek nemcsak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 94-102. o. A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben