A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 278 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról HU HU

2 1. Bevezetés A repülőtéri díjakat a repülőterek használói (a légitársaságok) fizetik a repülőtér létesítményeinek használatáért. A díjak a légi járművek leszállásával, felszállásával, világításával, parkolásával, valamint az utasok és a rakomány kezelésével kapcsolatosak, és részben vagy teljes mértékben a kifutópályák és a hozzájuk csatlakozó területek, továbbá az utas- és teherterminál-területek ellátását finanszírozzák. Jóllehet a repülőtéri díjakat a légitársaságokra vetik ki, e költséget végül az utas vagy a teherárut szállíttató ügyfél viseli, mivel e díjak a kifizetendő végső ár részét képezik. A légitársaságok összköltségén belül a repülőtéri díjak részaránya a fuvarozó típusától és a kiszolgált repülőterektől függően változik. 1 Az átlagos repülőtéri bevételeknek körülbelül a felét teszik ki, 2 és tekintettel a légitársaságok jelenlegi nehéz költséghelyzetére, a repülőtéri díjakat minden korábbinál alaposabb vizsgálatnak vetik alá. A repülőtéri díjak összefüggésben vannak az utasoknak nyújtott szolgáltatás szintjével is. A repülőtéri díjak szintje különösen az olcsó és rövid távú járatok esetében lehet az egyik meghatározó tényező a légitársaságok arra vonatkozó döntésében, hogy mely útvonalakon repüljenek. A versenyképesen árazott és minőségi repülőtéri infrastruktúra rendelkezésre állása a légitársaságok valamennyi típusa számára nyilvánvalóan kulcsfontosságú az EU légi közlekedési ágazatának sikeressége szempontjából. A repülőtéri díjakról szóló irányelv 3 amelyet a tagállamoknak március 15-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendszerükbe konkrét, európai uniós jogi keretet jelent az Európai Gazdasági Térség és Svájc minden olyan repülőterének repülőtéri díjaira vonatkozóan, ahol naponta több mint 5 millió utas fordul meg, és minden egyes tagállamban legalább a legnagyobb repülőtérre vonatkozik. Az EU-ban körülbelül 70 repülőtér tartozik az irányelv hatálya alá; ezek az EU utasforgalmának csaknem 80 %-át képviselik. E csoportba sokféle repülőtér tartozik, a közepes méretű, saját régiójuk számára kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi hozzájárulással rendelkező repülőterektől kezdve az EU legnagyobb légi csomópontjaiig, amelyek a világ minden táján levő célállomásokkal biztosítanak összeköttetést. Az irányelv közös alapelveket állapít meg a repülőtéri díjak kiszabását illetően, és ezzel kapcsolatban a következő célokat tűzi ki: nagyobb átláthatóság biztosítása a repülőtéri díjak kiszámítási módjára vonatkozóan; annak biztosítása, hogy a repülőterek ne alkalmazzanak megkülönböztetést a légitársaságok között a repülőtéri díjak felszámítása során (hacsak pontosan meghatározott közrendi megfontolások azt nem indokolják); rendszeres konzultáció megteremtése a repülőterek és a légitársaságok között; valamint 1 Az ACI Europe (2007) szerint a repülőtéri díjak az EU jelentősebb fuvarozói működési költségeinek mintegy 4 8 %-át teszik ki. A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) márciusi iparági felmérése szerint az összes infrastruktúrahasználati díj együttesen a légi szállítás költségének 14,4 %-ára rúgott (2011. évi adatok). Az IATA szerint a repülőterek repüléshez kötődő díjai ezen infrastruktúra-használati díjaknak körülbelül kétharmadát teszik ki. 2 Steer Davies Gleave, A repülőtéri díjakról szóló 2009/12/EK irányelv értékelése; szeptember. 3 Az Európai Parlament és a Tanács március 11-i 2009/12/EK irányelve a repülőtéri díjakról; HL L 70., , 11. o. 2

3 minden egyes tagállamban egy független felügyeleti hatóság (FFH) létrehozása, amelynek feladata a repülőterek és a légitársaságok közötti, a repülőtéri díjak szintjével kapcsolatok viták rendezése, továbbá a tagállamok által az irányelvnek való megfelelés érdekében hozott intézkedések helyes alkalmazásának felügyelete. Ebben a jelentésben a Bizottság áttekinti az irányelvnek a tagállamokban történő alkalmazását, és konkrét megállapításokat tesz az annak végrehajtásával kapcsolatos lehetséges problémákra vonatkozóan, melyek a jövőben további elemzés tárgyául szolgálhatnak. A jelentés egy közelmúltbeli tanulmányból is merít, amely e célból készült a Bizottság számára. 4 E tanulmány azt elemezte, hogy az irányelvnek volt-e bármilyen hatása a repülőtéri díj kivetésének gyakorlatára, továbbá tartalmazta az érintettek átfogó konzultációjának eredményét, melynek során az irányelv végrehajtására, az elért eredményekre és a további figyelmet igénylő területekre vonatkozó véleményeket gyűjtötték össze. Ezen érintettek közé tartoznak az irányelv által létrehozott független felügyeleti hatóságok, a tagállamokban található más illetékes hatóságok, az egyes repülőtér-irányító szervezetek és légitársaságok, valamint az őket képviselő társulások. 2. Piaci folyamatok Az utóbbi évtizedekben az EU repülőterei fontos átalakuláson mentek keresztül, aminek hatása van a repülőtéri díjak megállapítására is. Jóllehet korábban az állami hatóságok elsősorban az összeköttetési szükségleteket kielégítő infrastruktúraként tekintettek a jelentősebb csomópontokra és a kisebb repülőterekre, ezek a repülőterek olyan üzleti vállalkozásokká fejlődnek, amelyekkel szemben elvárás, hogy nyereséget termeljenek, és magánbefektetőket vonzzanak. E folyamatba tartozik az állami tulajdonú repülőterek vállalattá alakítása és egyes esetekben privatizációja. Ez különböző változásoknak tulajdonítható. Először is, az államnak a közlekedési infrastruktúra biztosításában betöltött szerepe változik, szolgáltatóból lehetővé tevővé válik. Másodszor, a repülőtereket (amelyek sok esetben jövedelmezőek) manapság úgy tekintik, mint kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatokat. Végül, az állami hatóságok minden lehetőséget megragadnak arra, hogy magánbefektetőket vonzzanak be mind az infrastruktúra bővítése, mind pedig állami jövedelem biztosítása érdekében. Miközben az Unióban a repülőterek többsége továbbra is állami tulajdonban van, 5 a magánbefektetők egyre nagyobb szerepet játszanak ezen a téren. Ugyanakkor, tekintettel a repülőtéri infrastruktúra stratégiai jellegére, a tagállamok jellemzően megtartottak egy bizonyos mértékű érdekeltséget vagy ellenőrzést a közvetlen tulajdon/a repülőtéri műveletek koncessziója és/vagy egy (nemzeti) gazdasági szabályozó 4 Steer Davies Gleave, A repülőtéri díjakról szóló 2009/12/EK irányelv értékelése; szeptember. 5 Az Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa szerint 2010-ben a repülőterek 77 %-a teljesen állami, míg 9 %-uk teljesen magántulajdonban volt. Lásd: Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa: Európai repülőterek tulajdonjoga,

4 rendszer révén. Az utóbbi helyzet különösen a nagy csomópontoknak számító repülőterekkel rendelkező tagállamokban áll fenn e repülőterek ármeghatározó képessége miatt. 6 Ugyanakkor az olcsó légitársaságok (LCC-k) növekedésével bizonyos általában kisebb repülőtereknél az alkuerő eltolódása figyelhető meg a repülőterek és a légitársaságok között az utóbbiak javára. Rugalmasságuknak köszönhetően ezek a társaságok nemcsak a kiszolgált útvonalakról képesek új úti célokra átállni, hanem a légi járműveik bázisául szolgáló repülőterekről is másikra tudnak váltani. A légitársaságok folyamatosan felülvizsgálják meglévő útvonalaik teljesítményét az új célállomások kijelölése, valamint működésük vonzerejének és nyereségességének javítása céljából. Ennek hatására verseny alakul ki a különböző földrajzi helyeken található repülőterek között, és nő a repülőterek irányítóira nehezedő nyomás, hogy kedvezőbb feltételeket kínáljanak, beleértve az alacsonyabb repülőtéri díjakat is. Ezenkívül a repülőtéri kapacitásfelesleg ugyancsak versenyt eredményezett a repülőterek között, egyes esetekben tovább növelve a légitársaságok alkuerejét. A repülőterek azt állítják, hogy fokozódó versennyel 7 kell szembenézniük, és nem csak az LCC-k regionális repülőtereken kifejtett hatásának eredményeként. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a repülőterek közötti verseny mértéke változó, és nagyrészt helyi tényezőktől függ. A légitársaságok azzal érvelnek, hogy az utasok a konkurens légi közlekedési termékek alapján hajlamosak inkább légitársaságot váltani, mint repülőteret. 3. Az irányelv eredményei 2013 elejére minden tagállam bejelentette, hogy teljes mértékben átültette az irányelvet. Ugyanakkor a formális átültetés csak az első lépés. Az irányelv helyes, gyakorlati alkalmazása és annak a repülőterek üzemeltetőire, a légitársaságokra és a tágabb értelemben vett légi közlekedési ágazatra gyakorolt hatása is nagy jelentőséggel bír. Ebben a korai szakaszban a Bizottság úgy véli, hogy az irányelv számos fő célkitűzését már sikerült elérni. Ugyanakkor az átültetést és az alkalmazást illetően számos tagállamban vannak sajátos problémák, amelyeket úgy lehet megoldani, hogy felhívjuk a tagállamok figyelmét a feltárt problémákra, és ahol szükséges, kötelezettségszegési eljárásra is sor kerülhet. Az irányelv e fejezetben elemzett legfontosabb jellemzői a következők: A repülőtér-irányító szervezetek és a repülőtér használói közötti rendszeres konzultáció a díjrendszer működéséről, a díjak szintjéről és a szolgáltatás minőségéről, valamint a repülőtér használóival való konzultáció az új infrastruktúrára vonatkozó tervekről (az irányelv 6. cikke). 6 Az EU-ban a legnagyobb csomópontok az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában találhatóak. 7 Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (Európa), Repülőterek versenye Európában, június. 4

5 A repülőtér-irányító által biztosított átláthatóság a díjak megállapításának alapját illetően, ideértve a repülőtér használói felé irányuló és a tőlük kiinduló információáramlásra vonatkozó követelményeket is (az irányelv 7. cikke). A repülőtér használói közötti megkülönböztetés tilalma (az irányelv 3. cikke). Független felügyeleti hatóság (FFH) létrehozása minden tagállamban az irányelv helyes alkalmazásának biztosítása és a repülőtéri díjakra vonatkozó viták esetén történő beavatkozás érdekében (az irányelv 6. és 11. cikke). Rugalmasság, amely lehetővé teszi a repülőtér-irányítók számára, hogy differenciált szolgáltatásokat kínáljanak a légitársaságok részére (az irányelv 10. cikke). Az irányelv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által 1974 óta a repülőtéri díjakra vonatkozóan kialakított politikákon alapul. 8 Értelmezésekor figyelembe kell venni a vonatkozó kétoldalú légi forgalmi szolgáltatási megállapodásokat, amelyek az ICAO standard záradékaival összhangban készültek. Ezek alapján az Európai Uniónak és tagállamainak általánosságban tisztességes és egyenlő jogot kell biztosítaniuk a harmadik ország légitársasága számára a nemzetközi légi közlekedésben való versenyzésre. Ezzel összefüggésben például az Egyesült Államokkal és Kanadával kötött átfogó légi közlekedési megállapodások is tartalmaznak konkrét rendelkezéseket a használói díjakra, ezen belül a repülőtéri díjakra vonatkozóan, mégpedig annak biztosítása érdekében, hogy ezek a díjak méltányosak legyenek, és a nyújtott szolgáltatások költségét tükrözzék Konzultáció Az érintettek különböző nézeteket vallanak a konzultációra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban. Jóllehet meglehetősen sok repülőtér már rendelkezett konzultációs mechanizmussal, az irányelv egyértelműbbé tette a konzultáció időbeli menetét és formáját. Néhány tagállam repülőterein, például Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Szlovéniában, Spanyolországban és Svédországban a kötelező konzultációt csak az irányelv átültetésének eredményeként vezették be. Ráadásul az irányelv először írt elő kötelező konzultációs eljárásokat az irányelv hatálya alá eső azon egyesült királyságbeli repülőterek esetében, amelyekre a legnagyobb egyesült királyságbeli repülőtereken alkalmazott gazdasági rendelet addig nem vonatkozott. A légitársaságok kétségeket fogalmaztak meg a konzultációs intézkedések alkalmazásával kapcsolatban, és azzal érvelnek, hogy a repülőtereknek a puszta információszolgáltatásnál többet kellene tenniük a légitársaságokkal való együttműködés érdekében. A légitársaságok azt szeretnék, ha véleményüket nem csak meghallgatnák, hanem meg is fogadnák. Egy másik 8 Lásd az irányelv (9) és (10) preambulumbekezdését, vö. az ICAO repülőtéri és légi navigációs szolgálati díjakra vonatkozó politikái (kilencedik kiadás, 2012). 5

6 felvetés a repülőtér használói számára a konzultációs folyamatban történő válaszadásra néhány tagállamban megszabott időkerettel és szoros határidőkkel kapcsolatos. A légitársaságok konzultációval való elégedettsége attól függően változik, hogy melyik tagállamban van a repülőtér. Míg az Egyesült Királyság és Hollandia nagyobb repülőterein a légitársaságok általában elégedettek a konzultációs eljárással, a spanyolországi, olaszországi, görögországi és magyarországi eljárást bírálták a légitársaságok, különösen a válaszadásra biztosított időt és azt, hogy a konzultáció gyakran inkább egy tájékoztató ülés formáját ölti. A repülőtér-használók szélesebb bázisával rendelkező repülőterek (Amszterdam Schiphol, Heathrow, Aéroports de Paris és Frankfurt) általában elégedettek a konzultációs folyamattal, és hasznosnak találják, hogy uniós szinten egységes szerkezetbe foglalt iránymutatások vannak. Másrészt az irányelv hatálya alá tartozó néhány kisebb repülőtér aggodalmát fejezte ki az eljárás formalitását és a hivatalos konzultációs eljárás megszervezésével kapcsolatos adminisztratív terhet illetően. Számos repülőtér kritizálta a légitársaságok korlátozott mértékű részvétele által okozott bizonytalanságot és a repülőtéri díjakra vonatkozó fellebbezési eljárásokat, amelyekben nincs időkorlát a légitársaságok számára. Az irányelv rendelkezik a repülőterek azon kötelezettségéről is, hogy az új infrastrukturális projektek terveinek véglegesítését megelőzően konzultáljanak a repülőtér használóival, bár a követendő eljárás és a minimumkövetelmények nincsenek meghatározva. A Bizottság elengedhetetlennek tartja a repülőtér-használók konzultációs folyamatba vetett bizalmát. Ezért fontos, hogy megalapozottan számíthassanak arra, hogy véleményüket meghallgatják és az irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban választ kapnak a felvetéseikre. E rendelkezések gyakorlati hatásainak biztosítása érdekében ez adott esetben jelentheti a konzultáció oly módon történő megszervezését, amely megfelelő mértékű kölcsönhatást tesz lehetővé (ideértve például a találkozókra vonatkozó előzetes értesítést vagy a hozzájárulásra vonatkozó határidőket). A Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a légitársaságok konzultációs folyamatban való konstruktív részvételének is. A dublini és római jelentős infrastrukturális fejlesztések finanszírozásával kapcsolatosan a Bizottsághoz érkezett panaszok egy működő konzultációs rendszer fontosságát bizonyítják a jövőbeli repülőtéri díjakra gyakorolt hatás szempontjából. Az új infrastruktúrára vonatkozó konzultációval kapcsolatos az infrastruktúra előfinanszírozásának kérdése, vagyis az a rendszer, amelyben a jelenlegi repülőtér-használókra vetnek ki magasabb díjakat a jövőbeli infrastruktúra finanszírozása érdekében (ahelyett, hogy például új részvények kibocsátásával vagy hitelfelvétellel jutnának a szükséges pénzhez). A Bizottság számára végzett kutatás szerint az előfinanszírozás a tagállamok többségében lehetséges, bár a vonatkozó feltételek általában nem világosak a tagállamokban. A Bizottság két olyan tagállamot talált (Portugáliát és Hollandiát), ahol a törvény egyértelműen kimondja, hogy a repülőterek az infrastruktúrát nem finanszírozhatják ilyen módon. A többi az előfinanszírozást feltételezhetően megengedő tagállam között a Bizottság kilenc olyat talált, amely specifikus szabályokat alkalmaz. Nem egyértelmű, hogy a gyakorlatban mennyire következetesen tartják be az ICAO 6

7 által elfogadott iránymutatásokat, amelyek számos, előfinanszírozás alkalmazása esetén figyelembe veendő biztosítékot részleteznek. Az előfinanszírozás vonatkozásában további megfontolást igényelhet az újabb és specifikusabb eszközök bevezetése az irányelv szerinti megfelelő konzultáció biztosítása és nagyobb átláthatóság elérése érdekében Átláthatóság A repülőtéri díjakról szóló konzultáció megfelelő működéséhez az szükséges, hogy a konzultációba bevont repülőtér-használók elegendő információhoz jussanak ahhoz, hogy képesek legyenek részt venni az egyeztetésben. A repülőtér-használók, a repülőterek és a tagállamok értékelik az irányelv 7. cikke által biztosított átláthatóságra vonatkozó egyértelműséget, de a légitársaságok hajlamosak az irányelv követelményeit túl általánosnak találni. A légitársaságok különösen a költségekre vonatkozóan nyújtandó információ széleskörű részletességét kritizálják, továbbá azt, hogy az irányelv nem követeli meg a repülőterek kereskedelmi tevékenységeire vonatkozó tájékoztatásnyújtást. Ezenkívül a légitársaságok úgy vélik, hogy a nyújtott információk esetleg nem elég részletesek számukra annak megítéléséhez, hogy a díjak költségekhez kötődőek-e vagy sem. A légitársaságoknak az információk átláthatóságával kapcsolatos elégedettsége repülőterenként és tagállamonként eltérő. A repülőtér-használók általában elégedettek voltak a helyzettel az egyesült királyságbeli repülőterek és Amszterdam Schiphol repülőtere esetében, amelyeknél úgy gondolják, hogy az információszolgáltatás átlátható módon és rendszeresen történik. Azon repülőtereket illetően, amelyekkel a légitársaságok nem elégedettek, a légitársaságok az átláthatósági követelmények alkalmazását említik problémaként Olaszország, Magyarország, Belgium, Németország, Görögország, Ciprus, Lettország, Spanyolország, Svédország és Finnország repülőtereivel kapcsolatban. Ezekben az esetekben a repülőtér-használók a részletes költségadatok hiányát jelölték meg aggodalmaik leggyakoribb okaként. Az irányelv elvileg lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy repülőtereik számára válasszanak az egy- vagy a kétkasszás (single/dual till) díjszabási rendszerek között. Az egykasszás rendszerben minden repülőtéri bevételt beleértve az olyan nem repülési tevékenységeket is, mint a kiskereskedelem és az autóparkolás figyelembe vesznek a repülőtéri díjak megállapításakor. A kétkasszás rendszer külön kezeli a repüléssel kapcsolatos és nem kapcsolatos bevételeket, és a repülőtéri díjak meghatározásakor csak a repüléshez kötődő bevételeket veszi figyelembe. A repülőterek általában ezt részesítik előnyben azon az alapon, hogy a nem repülési tevékenységek nem monopol jellegűek. Vegyes rendszerek is működnek. A légitársaságok jellemzően az egykasszás rendszer mellett érvelnek azzal az indokkal, hogy ez csökkenti a repülőtéri díjakat a légitársaságok számára, amelyek az utasok repülőtérre viteléért felelősek, és amelyek így a nem repülési bevételekhez is hozzájárulnak. 7

8 Miközben ezen a ponton egyik rendszer mellett vagy ellen sem foglal állást, a Bizottság úgy véli, hogy bizonyos esetekben nagyobb mértékű felügyeletre lehet szükség az FFH-k részéről az irányelvben megfogalmazott alapelvek védelmének biztosítása érdekében azon repülőterek esetében, ahol kétkasszás rendszer működik, figyelembe véve azt a gazdasági környezetet, amelyben a repülőterek működnek, valamint a tarifáik megállapításának lehetőségét egy verseny jellemezte környezetben. Például helyénvaló lehet annak biztosítása, hogy a repülőtér forgalmának növelését célzó, légitársaságoknak szóló ösztönzők költségét úgy érvényesítsék, hogy az ne legyen hatással a rendszer előnyeit nem élvező légitársaságok által fizetett díjakra. Ezen túlmenően a Bizottság általános szabályként úgy véli, hogy bármilyen átállás az egykasszásról a kétkasszás rendszerre, vagy fordítva, alapvető változás a díjak rendszerében, mivel jelentős hatással lehet az alkalmazott díjak szintjére. Egy ilyen változtatást konzultációnak kell kísérnie a független felügyeleti hatósághoz való fellebbezés lehetőségével együtt, az irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, amelyek konzultációt írnak elő az olyan esetekben, amikor változást javasolnak a díjak szintjében vagy rendszerében A megkülönböztetés tilalma a repülőtéri díjakban és az ösztönző rendszerekben Kulcsfontosságú, hogy a repülőtéri díjak alkalmazásában ne tegyenek különbséget a repülőtér használói között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a díjak nem lehetnek eltérőek, amennyiben ez az irányelv 3. cikkében meghatározott követelményekkel összhangban, azaz általános és közérdekű így például környezetvédelmi okok miatt történik, és amennyiben az e vonatkozásban alkalmazott kritériumok relevánsak, objektívek és átláthatóak. Jóllehet a repülőterek azt állítják, hogy az ilyen eltérések alkalmazásában nincs megkülönböztetés, a légitársaságok a díjeltérések széles körére panaszkodnak, amely véleményük szerint a repülőtér használói közötti megkülönböztetést eredményez. A környezetvédelmi okokból (például a lég- és zajszennyezéssel összefüggésben) módosított díjak vitathatatlanul általánosan elterjedt jelenségnek tűnnek. Ugyanez vonatkozik a csúcsidővel/csúcsidőn kívüli időszakkal kapcsolatos díjeltérésekre, amelyeket csak korlátozott számú repülőtér alkalmaz. A repülőtéri díjak környezetvédelmi alapon történő változtatása egyre fontosabbá válhat, tekintettel a légi közlekedésre nehezedő nyomásra, hogy ezen a területen javítsa teljesítményét. A járatok belföldi vagy Európai Unión belüli célállomásai szerinti díjeltérés az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alá tartozik. 9 Ítéleteiben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a diszkriminatív adók vagy díjak ellentétesek a szolgáltatásnyújtás szabadságával, az 1008/2008/EK rendeletben 10 meghatározottak szerint. Amennyiben a differenciált díjak a 3. cikk (vagyis az általános és közérdekű okok, többek között a környezetvédelmi okok) alapján nem indokoltak, azokat úgy lehet tekinteni, hogy a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtást 9 A Bizottság kontra Portugália C-70/99. sz. ügyben június 26-án hozott ítélet (EBHT 2001., I-4845 o., 20. pont); a C- 92/01. sz. Stylianakis ügyben február 6-án hozott ítélet (EBHT 2003., I-1291 o., 23. ponttól). 10 HL L 293., , 3. o. 8

9 nehezebbé teszik, mint az egy tagállamon belüli szolgáltatásnyújtást. A Bizottság elismerte, hogy a határellenőrzésnek alávetett utasok nagyobb költségeket generálhatnak, mint a többi utas, és ez indokolja a magasabb utasdíjat 11. A 3. cikk követelményeinek való megfelelésre és az arányosság biztosításának szükségességére is figyelemmel, emiatt eltérés alkalmazható a schengeni és nem schengeni célállomások között. Ugyanakkor a repülőtéri díjakban való eltéréseknek a forgalom növelése céljából új útvonalak, megnövekedett gyakoriság és/vagy utasszámok alapján ( ösztönző rendszerek ) történő alkalmazása vitatott az érintettek között. A hálózatokban működő és regionális légi fuvarozók úgy vélik, hogy az új és meglévő útvonalakra adott mennyiségi és növekedési kedvezmények az olcsó fuvarozóknak és az újonnan érkezőknek kedveznek. Másrészről, az átszálló utasokra a csomóponti repülőtereken adott engedmények nem népszerűek az olcsó légitársaságok körében, amelyek általában nem kínálnak átszállást. Az ilyen engedmények jelentősek lehetnek; az amszterdami Schiphol repülőtéren például több mint 50 %-osak. Nem mindig egyértelmű, hogy az ilyen transzferengedményeket milyen mértékben adják tisztán gazdaságilag indokolt alapon. A Bizottság ösztönözni fogja a tagállamok közötti tapasztalatcserét a legjobb gyakorlatok támogatása céljából, figyelembe véve azt a lehetőséget, hogy a repülőterek gazdasági szempontok alapján és az irányelv rendelkezéseinek való megfelelés mellett állapíthassák meg tarifáikat. Egyensúlyt kell elérni a repülőtereknek a repülőterek, de a légitársaságok és az utasok javára is nyújtott kereskedelmi szabadság megfelelő foka és azon légi fuvarozók pozíciójának védelme között, amelyek esetleg nem elég erősek ahhoz, hogy a repülőterek árazási viselkedését mérsékeljék. Az ösztönző rendszerek átláthatóságának javítása fontos első lépés lehet Jogorvoslati eljárás és független felügyeleti hatóságok Az irányelv világos helyzetet teremtett azzal, hogy minden egyes tagállamban kötelezővé tette egy független felügyeleti hatóság (FFH) felállítását, bár ezek létrehozása néha lassú folyamat volt. Ugyanakkor az Autorità di Regolazione dei Trasporti végi létrehozásával Olaszországban (amely utolsó tagállamként jelölte ki FFH-ját), mostanra minden tagállam megtette ezt a lépést. A tagállamok nagy többsége által választott leggyakoribb modell az FFH-feladatok meglévő légi közlekedési hatóságok kezébe adása. Néhány tagállam (úgymint Írország, az Egyesült Királyság, Svédország, Finnország) meglévő szabályozó szervekre ruházta az FFH-feladatokat, míg két tagállam (Hollandia és Spanyolország) versenyhatóságokra bízta az FFH feladatait. Különösen a légitársaságok elégedettek azzal, hogy az irányelv egyértelmű jogorvoslati eljárásról rendelkezik arra az esetre, ha nézeteltérés lenne a repülőtéri díjak megállapításával kapcsolatban, de az majd a jövőben derül ki, hogy hogyan alakul a független felügyeleti hatóságok szerepe. A repülőterek aggodalmukat fejezték ki a légitársaságok által az FFH-nál kezdeményezett fellebbezési eljárások számának 11 E4/2007 sz. állami támogatási ügy 9

10 növekedése és a fellebbezések halasztó hatálya miatt. A fellebbezésekkel kapcsolatos legfontosabb problémának az tűnik, hogy az irányelv a légitársaságok számára nem szab meg kifejezetten egy kötelező erejű határidőt a fellebbezés benyújtására és a fellebbezések halasztó hatályára vonatkozóan, aminek infrastrukturális beruházásokat akadályozó hatása lehet. Az egyik lényeges, különösen a légitársaságok körében felvetődött kérdés az FFH függetlenségének érzékelt hiánya. Különösen az FFH-tól megkövetelt függetlenség mértékének nem pontosnak érzékelt meghatározását tartották aggasztónak az állami tulajdonú repülőterekkel rendelkező tagállamok esetében, ahol az FFH valamilyen minisztériumi szerv, vagy ahol a minisztérium valamilyen fokú politikai vagy adminisztratív ellenőrzéssel bír az FFH felett. Az irányelv 11. cikkében foglalt követelményekkel összhangban az FFH tényleges függetlensége kulcsfontosságú többek között a konzultációs és jogorvoslati eljárás helyes működése érdekében, és a függetlenség hiánya aláássa az irányelv célkitűzéseinek megvalósítását. Amennyiben a tagállamok a 6. cikk (5) bekezdésének a) pontját átültették, amelynek értelmében a repülőtéri díjakat maga az FFH határozza meg vagy hagyja jóvá, nem pedig a repülőtér-irányító szervezet, az említett cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott fellebbezési szabályok nem érvényesek. Ez általában azt jelenti, hogy nézeteltérés esetén az egyetlen rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőség az illetékes nemzeti bíróságokon való perindítás a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban. A légitársaságok ezt problémásnak tartják, mivel az ilyen perek költsége korlátozó hatású lehet. Jelentős számú tagállam (úgymint Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság) döntött az irányelv 6. cikke (5) bekezdésének a) pontja által kínált lehetőség kihasználása mellett a területükön található és az irányelv hatálya alá tartozó néhány vagy összes repülőtér esetében. A légitársaságok ugyancsak kifejezték aggodalmukat néhány FFH passzív szerepe miatt, amelynek alapja a szakértelem vagy az emberi erőforrások hiánya lehet. Átlagosan az egyes hatóságok csak egy teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatnak, hogy az irányelvhez kapcsolódó ügyekkel foglalkozzon, ami főként konzultációt, felügyeletet és vitarendezési eljárásokat jelent. Ez viszont azt jelenti, hogy valamennyi tagállam minimálisnak tartja az irányelv által a tagállamokra kiszabott adminisztrációs többletköltséget, bár az egyes FFH-k tevékenységének szintje eltérő. Bizonyíték van arra, hogy az újonnan alapított FFH-k láthatóságának korlátozottabb foka következtében ezek a testületek kevesebb panaszt kapnak, mint azok a hatóságok, amelyek már az irányelv életbe lépését megelőzően is foglalkoztak a repülőtéri díjak ügyével. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az irányelv végrehajtását a tagállamokban létrehozott FFH-k függetlenségét illetően. Ehhez kapcsolódóan a Bizottság figyelembe veszi az irányelv hatálya alá tartozó repülőtereken fennálló tulajdonosi és irányítási modellek alakulását. Néhány esetben fennáll a kockázata annak, hogy a hosszú távú koncessziós megállapodások, amelyek alapján a repülőtéri díjakat a koncessziós jogosult és a felelős 10

11 állami hatóság közötti megállapodás hosszú időre kötelező módon de a repülőtérhasználókkal nem konzultálva állapítja meg, hatástalanná tehetik az irányelvnek a konzultációra és az FFH által történő beavatkozásra vonatkozó rendelkezéseit. Körültekintésre van szükség annak biztosítására, hogy a repülőtéri díjakat illetően ne alakítsanak olyan koncessziókat, vagy a köz- és a magánszféra közötti társulásokat, amelyekkel megfosztják a légitársaságokat az irányelv szerinti teljes jogaiktól, vagy amelyekkel az irányelvet más módon megsértik A szolgáltatások differenciálása Egy repülőtéren igénybe vehető szolgáltatásokat a repülőtér-irányító szervezet a különböző repülőtér-használók igényeire szabhatja, és a szolgáltatások minősége és így költsége is eltérő lehet. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy a repülőtér bármely használója, aki/amely igénybe kívánja venni az igény szerinti szolgáltatásokat, vagy a különleges terminált (vagy terminálrészt), hozzájusson e szolgáltatásokhoz, terminálhoz vagy terminálrészhez. Ahol a differenciált szolgáltatásnak kapacitáskorlátai vannak, a hozzáférést releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell meghatározni. Ez keretet biztosított a repülőterek számára, hogy hozzáigazítsák ajánlatukat a légitársaságok olykor eltérő, repülőtéri szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeihez. Nem szokatlan, hogy a repülőterek ennek megfelelően differenciálják a díjaikat, például az állások és utashidak révén biztosított szolgáltatások szintje alapján. Másrészt csak kevés (de növekvő számú) repülőtérnek van külön belföldi és nemzetközi útvonalakhoz vagy alacsony költségű és teljes szolgáltatást nyújtó műveletekhez rendelt terminálja. Az alacsony költségű terminálok olykor lényegesen (egyes esetekben akár 30 %-kal) olcsóbbak a légitársaságok által fizetendő díjak szempontjából. A repülőtereknek időnként nehézségeik támadnak a szolgáltatásaik egyedi igényekre szabásával és azzal kapcsolatban, hogy a díjkülönbségeket indokoló kritériumokat megállapítsák, amint azt az irányelv 10. cikke előírja. A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni e cikk tagállamok által történő alkalmazását annak érdekében, hogy szükség esetén lehetséges jogorvoslati intézkedéseket állapítson meg. 4. Következtetések Jóllehet közelmúltbeli hatályba lépése miatt még túl korai határozott következtetéseket levonni az irányelv hatásával kapcsolatban, előzetes következtetések már levonhatóak. A piaci szereplők által említett fő pozitív hatások a következők: nagyobb átláthatóság a repülőtéri díjak meghatározása terén a legnagyobb európai repülőtereken, jobb konzultáció, valamint a független felügyeleti hatóságok felállítása minden egyes tagállamban és a jogorvoslati eljárások létrehozása. Miközben úgy tűnik, hogy az irányelv jelentősen hozzájárult a hatálya alá tartozó nagyobb európai repülőterek díjmegállapítási eljárásának javításához, alkalmazását továbbra is 11

12 figyelemmel kell kísérni. Több kötelezettségszegési eljárást indult, és szükség szerint a Bizottság más esetekben is el fog járni hivatalból vagy a beérkezett panaszok alapján. Konkrétabban, az irányelv által előírt szükséges mértékű függetlenséggel rendelkező független felügyeleti hatóságok létrehozása döntő fontosságú az irányelv célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából. A hatóságok szerepét minden tagállamban kiemelt kérdésként fogják kezelni. A Bizottságnak szándékában áll az FFH-k fórumának létrehozása is, amely rendszeres találkozókat tartana, hogy az irányelv rendelkezéseinek a tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket vitasson meg. A cél az, hogy ezen FFH-kat segítse munkamódszereiknek és tudásuknak a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztása révén történő fejlesztésében. Az első találkozóra június 13-án kerül sor. Végül, azt is mérlegelni kell, hogy az irányelv céljait milyen mértékben szükséges esetleg a jövőben felülvizsgálni, például azon versenykörnyezet változásainak eredményeként, amelyben a repülőterek működnek. Hasonlóképpen, a Bizottságnak meg kell majd állapítania, hogy az irányelv céljainak elérését jobban szolgálhatná-e az irányelv felülvizsgálata. Néhány konkrét, valószínűleg további vizsgálatot érdemlő kérdést mint például ösztönzőrendszerek alkalmazása, differenciált szolgáltatások e jelentés szakasza tárgyal, és a Bizottság az FFH-k csoportját fogja igénybe venni e jelentés megállapításainak felülvizsgálatára. Annak érdekében, hogy az EU légi közlekedési ágazata reagáljon az előtte álló kihívásokra, jó ár érték aránnyal nyújtson szolgáltatásokat az utasoknak, és továbbra is biztosítsa az EU-n belüli és az egész világra kiterjedő összeköttetést, elengedhetetlen, hogy versenyképes repülőtéri szolgáltatások álljanak a légitársaságok és az utasok rendelkezésére. Mivel az európai uniós légitársaságok egyre szorosabban integrálódnak más régiók légitársaságaival a nyitott égbolt megállapodások, fuvarozói szövetségek és a légitársaságok közötti együttműködés más formáinak fejlődése révén, még inkább fontossá válik a repülőterek használói közötti megkülönböztetés kérdése. Fontos a repülőtéri díjak tisztességes módon történő alkalmazásának biztosítása, hogy többek között az összeköttetés érdekében minden nemzet légitársasága tisztességesen versenyezhessen az európai repülőtereken. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy a repülőterek dinamikusan növelhessék üzleti tevékenységüket, ami hozzá fog járulni egy versenyképes európai légi közlekedési ágazat további fejlődéséhez. 12

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014

A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 ANALITIKUS ÖSSZEFOGLALÓ Felvételi kör:

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A VPE Kft. és a vasútvállalatok

A VPE Kft. és a vasútvállalatok XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban Konferencia A VPE Kft. és a vasútvállalatok Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu Érintett témakörök A versenyképes

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 15.4.2015 2014/2236(INI) JELENTÉSTERVEZET a Szociális vállalkozásokról és szociális innovációról a munkanélküliség leküzdése során (2014/2236(INI))

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2015. április 22. Európai Szabadalmi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK

KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK A hatóságok bizonyos munkálatok elvégzése, illetve szolgáltatások igénybevétele céljából szerződéseket kötnek. Ezeket az egy vagy több gazdasági szereplővel, ellenszolgáltatás

Részletesebben

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában Place, Date Event Name and company of speaker Tartalom Zöld közbeszerzés (GPP) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Életciklus-költség Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Zöld

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni?

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? EURÓPAI BIZOTTSÁG MEMO Brüsszel, 2012. június 14. Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? A Bizottság iránymutatást tesz közzé, amely tisztázza a fogyatékkal

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei Az európai plgári kezdeményezés aláírásának feltételei ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az európai plgári kezdeményezések támgatásáhz az aláíróknak uniós államplgárknak (valamely EU-tagállam államplgárainak) kell

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ TARTALOM ELÕSZÓ 1. Diszkrimináció Európában: megítélés és hozzáállás 1.1 Áttekintés 4 1.2 Etnikai származás 7 1.3 Fogyatékkal élõk 10 1.4 Szexuális irányultság 11 1.5 Életkor szerinti diszkrimináció 13

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben