Magyar álláspont az Európai Bizottság légi közlekedési iránymutatás felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációjára vonatkozóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar álláspont az Európai Bizottság légi közlekedési iránymutatás felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációjára vonatkozóan"

Átírás

1 Magyar álláspont az Európai Bizottság légi közlekedési iránymutatás felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációjára vonatkozóan B.1.1 Kérjük ismertesse azokat a főbb aktuális fejleményeket, amelyek Ön szerint következő területeket érintették a légi közlekedési ágazatban: a) Gazdasági és szociális kérdések; A közlekedés alapvető jelentőségű a gazdaság és a társadalom számára egyaránt. A mobilitás létfontosságú a belső piac működéséhez és az utazási szabadságukkal élő polgárok életminősége szempontjából. A légiközlekedés közvetlen, közvetett, indukált és katalizált hatásaival munkahelyteremtést generál, jelentősen hozzájárul a világgazdaság GDP-jéhez. Ezen hatásokat figyelembe véve a világgazdaság GDP-jének 8 %-át termeli, amely megegyezik a gyógyszeripar hozzáadott értékével. A légiközlekedés jelentős szerepet játszik az egyes régiók fejlesztésének elősegítésében, az ipari teljesítmények fokozásában és a turizmus támogatásában. Társadalomra gyakorolt hatásai a mobilitás biztosításában, az ellátási láncokban betöltött szerepében, egyaránt megjelenik, de nem hanyagolható el az ország védelmében betöltött szerepe sem. A légi közlekedés ágazat minden szereplője megérezte a válság hatásait, a légitársaságok és a repülőtér üzemeltetők szerte Európában jelentős utas szám csökkenésről számoltak be. A válságot követően a repülőtereken utasforgalom élénkülés tapasztalhat. A szabályozások változása mind a nemzeti mind az Európai Uniós jogszabályok - jelentős többlet terhet jelentettek a repülőtér üzemeltetőjének. A biztonsági előírások drasztikus szigorodása, magával vonta a nagy költséget jelentő technikai berendezések (röntgenek, fémkereső kapuk) beszerzését, valamint jelentős humán költségek is jelentkezetek ezen berendezések üzemeltetése kapcsán is. Úgy véljük, hogy a tavalyi évben elfogadott új Európai Uniós biztonsági előírások jelentős költséget fognak jelenteni a elkövetkező években is a légi közlekedési ágazat majd minden szereplője számára, ezzel a kihívással számolni kell rövid és középtávon is. b) Környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések; Az Európai Bizottság által március 28-án kiadott fehér könyv (Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, a továbbiakban: Fehér Könyv) szerint az Európai Uniónak 2050-ig 80-95%-kal az évi szint alá kell csökkentenie üvegházhatású gázkibocsátását. Ezen cél eléréséhez a közlekedési ágazatnak 2030-ig 20%-kal, 2050-ig 60%-kal kell csökkenteni az évi szint alá üvegházhatású gázkibocsátását amelyhez a légiközlekedés kb. 3%-kal járul hozzá. A cél eléréséhez mind a hajtóművek és sárkányszerkezetek hatékonyságának növelése, mind az alacsony CO2 kibocsátással járó, fenntartható tüzelőanyagok részesedését növelni kell. (A Fehér Könyv célkitűzései szerint ez utóbbi értéknek 2050-re 40%-os részesedést kell elérnie.)

2 B.1.2 Milyen irányba fejlődtek a repülőtéri/légitársasági üzleti modellek a évi légi közlekedési iránymutatások elfogadása óta? Kérjük, mutassa be példákkal a repülőterek által választott üzleti modellek közötti főbb különbségeket (pl. regionális / nemzeti, nagy / kicsi, személyszállítás / teheráru-szállítás, stb.). Magyarországon a legnagyobb forgalmat bonyolító Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetésében a hivatkozott időpont óta változás történt; az üzemeltetés joga a korábbi állami tulajdonból 75 évre magánkézbe került. A repülőtér azonban továbbra is megtartotta nemzetközi kereskedelmi repülőtér szerepét. A repülőtéren személy és teheráruszállítás egyaránt történik. A további magyarországi repülőterek tulajdon- és üzemeltetési viszonyaiban, rendeltetésében jelentős változtatás nem történt. A korábban kizárólagos állami tulajdonban működtetett nemzeti légitársaság tulajdonjoga részben magánkézbe került. A korábban magán üzemeltetésű légitársaságok továbbra is magán tulajdon keretében üzemelnek. B.1.7 Amennyiben úgy véli, hogy módosítani kell a évi légi közlekedési iránymutatásokat, Ön szerint lényeges felülvizsgálatra, vagy csak néhány pontot érintő, az útmutatás felépítését és főbb lényeges pontjait változatlanul hagyó felülvizsgálatára van szükség? Az iránymutatások felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni a Fehér Könyvben részletezett közlekedéspolitikai célokra, többek között a közlekedési módok összehangolt és integrált fejlesztésére. B.1.8 Ön szerint továbbra is szükség van ágazati állami támogatási szabályokra a légi közlekedési ágazatban? Melyek azok a jellemzők, amelyek alapján a légi közlekedési ágazat az állami támogatások ellenőrzése szempontjából minden más ágazattól különbözik? E jellegzetességek szempontjából Ön milyen ágazati szabályokat tart szükségesnek? Ebben az esetben kérjük ismertesse, hogy Ön szerint miért nem elégségesek vagy nem megfelelőek a horizontális állami támogatási szabályok a légi közlekedési ágazat esetében. Kérjük, hogy a kérdést a lehető legrészletesebben válaszolja meg, és ismertesse az ágazati szabályok és a horizontális szabályok potenciális alkalmazásának várható gazdasági, szociális és környezeti hatásait is. Álláspontunk szerint továbbra is szükség van ágazati állami támogatási szabályokra a légi közlekedési ágazatban. B.2 Az üzleti modellekre vonatkozó információk a repülőtér-üzemeltetőktől A magyarországi légi közlekedés hagyományosan Budapest központú, és ezt eddig egyik regionális repülőtér fejlesztése sem tudta jelentősen megváltoztatni. A magyarországi utasforgalom jelentős részét budapesti indulással a MALÉV közvetlen járatai, valamint másodikként a Lufthansa mondhatja magáénak frankfurti és müncheni átszállási pontokat kínálva. Az Austrian Airlines regionális terjeszkedése jelentős a térségben, budapesti járata mellett Temesvár, Kolozsvár, Nagyszeben és Kassa városaiba üzemelnek légi járatot.

3 Temesváron építette ki bázisát a Carpatair regionális légitársaság, jelentős szerepet vállalva az erdélyi légi forgalom megszervezéséből. Kassa további fejlődése várható, a Travel Service Pozsony után második szlovákiai bázisának berendezését tervezi Kassán. A versenyhelyzet tovább fokozódik, mivel az egyre jobban megerősödő légitársasági szövetségek átfogó díjtételeket és menetrendet kínálnak valamennyi desztinációra. B.3.1. Ön szerint megfelelőek-e az ágazat értékelése szempontjából a évi légi közlekedési iránymutatások szakaszában említett repülőtértípusok és utasszámhatárok? Ha nem, hogyan változtatná meg ezeket a kategóriákat? Ön szerint a repülőterek kategorizálása szempontjából elégséges-e csak az utasok számát figyelembe venni? Ön szerint milyen más mutatókat (pl. légi teheráru tonnában kifejezve, légijármű-forgalom vagy más mutatók) lehetne alkalmazni vagy figyelembe venni annak érdekében, hogy elégségesen kezelhető legyen a különböző üzleti modellek versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatása? Kérjük, válaszát a lehető legjobban részletezze, és támassza alá adatokkal és leíró magyarázatokkal. Úgy gondoljuk, hogy a évi légi közlekedési iránymutatások szakaszában említett repülőtértípusok és utas szám határok megfelelőek az ágazat értékelése szempontjából. B.3.2 Ön szerint a Bizottságnak az összes repülőtérnek azok méretétől függetlenül nyújtott támogatást kell megvizsgálnia, vagy inkább csoportmentességet kellene alkalmazni a kis repülőterekre vonatkozóan? Amennyiben Ön a csoportmentességet tartja megfelelőnek, azt mekkora méretű repülőterekre kellene megállapítani? Vagy Ön szerint a mérettől különböző, más kritériumokat kellene figyelembe venni? Ha igen, melyek ezek a kritériumok? Kérjük, hogy indokolja véleményét, és adja meg a csoportmentesség lehetséges kritériumait. Kérjük, válaszát a lehető legjobban részletezze, és támassza alá adatokkal és leíró magyarázatokkal. Támogatjuk azt az elképzelést, hogy a kis repülőterekre vonatkozóan a bizottság alkalmazzon csoportmentességet, mely nagyban megkönnyítené a támogatások engedélyezését. A fő kritériumnak az évi utas számot javasoljuk meghatározni. B.3.4. Ön szerint melyek azok a minimális jogi és gazdasági feltételek, amelyek mellett egy repülőtér nyereségesen üzemeltethető anélkül, hogy nemzeti hatóságoktól pénzügyi segítséget kellene igénybe venni? E tekintetben Ön szerint ma is érvényesek-e a Cranfield University által a Bizottság megbízásából elkészített, a évi légi közlekedési iránymutatásokat előkészítő tanulmány eredményei, melyek szerint ez az érték országonként és üzleti modellenként változik, de általában és utas között mozog? Egyetértünk a Cranfield University által a Bizottság megbízásából elkészített, a évi légi közlekedési iránymutatásokat előkészítő tanulmány eredményeivel, melyek szerint általában és utas között mozog az utas szám, amivel egy repülőtér nyereségesen üzemeltethető anélkül, hogy nemzeti hatóságoktól pénzügyi segítséget kellene igénybe vennie.

4 C.1.1 Ön szerint az Ön országában a repülőterek gazdasági tevékenységet nem képező mely tevékenységei tartoznak a közpolitikai feladatok körébe, szem előtt tartva a vállalkozás uniós állami támogatási szabályok szerinti meghatározását? Az Ön országában hogyan határozzák meg és szabályozzák ezeket a tevékenységeket? Ön szerint megfelelő-e a évi légi közlekedési iránymutatásban szereplő különbségtétel? Kérjük, indokolja véleményét. Közpolitikai feladatnak tekinthető a biztonsági ellenőrzés lebonyolítása, a légiforgalmi irányítás, a rendőrségi jelenlét-, továbbá a vám- és határellenőrzés biztosítása, a fegyveres biztonsági őrség, a tűzoltóság, az utas biztonsági ellenőrzés, repülésbiztonsági rendszer személyi állományának, valamint a szervezeti egységek által használt berendezések és eszközök költsége. C.1.2 A évi légi közlekedési iránymutatásokban példák találhatók a közpolitikai feladatok körébe eső tevékenységekre, pl.: biztonság, légi irányítás, rendőrség, vámellenőrzés. Az Ön országában hogyan finanszírozzák ezeket a tevékenységeket és az ezek gyakorlásához szükséges berendezéseket (pl. szkennerek, stb.)? Az Ön országában hogyan szervezik meg és finanszírozzák a repülőtéri tűzoltóságot? A regionális repülőterek költségvetésének nagy hányadát teszi ki közpolitikai feladatok ellátása. A védelmi (security) és a légiforgalmi irányítási költségeket a repülőtér üzemben tartója a használóktól beszedett díjakból fedezi. Az állandó határnyitási joggal rendelkező nemzetközi repülőtereken a vám- és határőrizeti tevékenység állami finanszírozással valósul meg, a nem nemzetközi repülőtereken a határnyitás az üzemben tartó költségén történik. A tűzoltóság fenntartásával kapcsolatos költségeket a repülőtér üzemben tartója fedezi valamennyi repülőtér kategória esetében. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a tűzoltósági feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát a repülőtér üzemben tartója biztosítja, a tűzoltók munkabérének kifizetése pedig állami forrásból történik. A védelmi berendezésekre vonatkozó, folyamatosan szigorodó Európai Uniós szabályzások újabb és újabb beszerzéseket tesznek szükségessé. C.1.3 Ön szerint elég világos és egyértelmű a évi légi közlekedési iránymutatásokban a gazdasági tevékenységek és a közpolitikai feladatok körébe eső tevékenységek közötti különbségtételre meghatározott keret? Az esetlegesen felülvizsgált iránymutatásnak milyen további útmutatással vagy tisztázással kellene szolgálnia? Véleményünk szerint a évi légi közlekedési iránymutatások jól meghatározott módon tesznek különbséget a repülőtér által végzett gazdasági tevékenységek és a közpolitikai tevékenységek között. C.3.2. c) Ön szerint a költségek mely típusait (pl. csak változó/határköltségek, változó költségek és az infrastruktúra költségei, az infrastruktúra költségeinek csak egy része stb.) venné figyelembe a piacgazdasági befektető egy légi fuvarozóval kötendő megállapodás tárgyalásakor? Ebben az összefüggésben milyen alapon végezné el a piacgazdasági befektető az infrastruktúra költségeinek értékelését (pl. múltbeli költségek, piaci érték, könyv szerinti érték, stb.)? Mi alapján (pl. utasok száma, maximális felszállósúly, légijármű-forgalom a repülőtéren, stb.) társítaná a költségeket a légi fuvarozóval megkötendő külön megállapodáshoz?

5 Kérjük, amennyiben lehetséges, adatokkal és konkrét szerződésekkel indokolja véleményét, és ismertesse a különböző lehetőségek hatásait is. A profitorientált repülőtér üzemeltetők számára mind az állandó, mind a változó költségek megtérülése elengedhetetlen. Az állandó költségek megtérülésére alkalmas lehet a maximális felszállósúly szerinti differenciálás, a változó költségek megtérítése utasszám ill. árutömeg függvényében történhet az átlagköltségen vagy a határköltségen alapuló számítás alapján. Az Európai Unió közlekedéspolitikai törekvéseit tekintve azonban az externális költségek figyelembe vétele is elengedhetetlen, amely a zaj és környezetszennyezés hatásai mellett a torlódások következtében felmerülő járulékos környezetterhelés költségeit, a baleseti kockázatok költségeit is számításba veszi. Az ilyen típusú költségkalkuláció meghatározására az okozott externális hatásokat integráló, használattal arányos, térbeli, időbeli járműfajtabeli differenciálást lehetővé tevő, marginális társadalmi költség alapú közlekedési árképzés megvalósítása szükséges. D.1.8 Ön szerint okoz-e a regionális repülőterek állami finanszírozása pozitív és negatív externáliákat, pl. a helyi fejlődés, a hozzáférhetőség, a foglalkoztatás, a lég- és a zajszennyezés, az éghajlatváltozás tekintetében? Ha igen, kérjük példákkal indokolja, és ismertesse a gazdasági, a szociális és a környezeti hatást. Pozitív és negatív externáliákat egyaránt eredményez. Pozitívnak tekinthetők a B.1.1 pontban részletezett gazdasági és szociális kérdések között meghatározott pozitív hatások. Negatív externáliaként merül fel a repülőtéren és környezetében jelentkező zaj-, lég-, esetleg talajszennyezés. D.1.9 Kell-e Ön szerint külön feltételeket meghatározni a regionális repülőterek finanszírozására vonatkozóan, pl. a versenytorzulás korlátozása vagy a gazdaságtalan repülőterek elszaporodásának elkerülése érdekében? Melyek ezek a feltételek (pl. megkülönböztetéstől mentesség a repülőtéri díjak tekintetében; a repülőtéri díjak bizonyos minimális szintje; a támogatás szükségessége; vonzáskörzet; a kapacitásfelesleg elkerülése, stb.)? Hogyan kellene meghatározni a repülőtér vonzáskörzetét (pl. távolság kilométerekben, utazási idő tömegközlekedés vagy gépkocsi igénybevételével stb.)? Megfelelő modell alkalmazásával a példaként említett valamennyi szempont alkalmas lehet a versenytorzulás elkerülése érdekében. A regionális repülőterek szerte Európában elsődlegesen területfejlesztési eszközök, melyek az adott régió fejlődését szolgálják. Sok esetben ezen területfejlesztési eszköz létesítése és fenntartása a jelenlegi gazdasági és politikai környezetben túlzott terheket ró az üzemeltető gazdasági vállalkozásokra. D.1.1 Ön szerint megfelelőek, átláthatók és jól alkalmazhatók-e a repülőtéri infrastruktúra állami finanszírozására a 4.1. szakaszban meghatározott összeegyeztethetőségi kritériumok (a évi légi közlekedési iránymutatások 61. pontja)? Ha nem, kérjük ismertesse, hogy mely kritériumokat kellene felülvizsgálni, és hogyan? Álláspontunk szerint megfelelőek, átláthatók és jól alkalmazhatók a repülőtéri infrastruktúra állami finanszírozására a 4.1. szakaszban meghatározott összeegyeztethetőségi kritériumok a évi légi közlekedési iránymutatásokban.(61. pont)

6 E.1.1 Megfelelőnek tartja-e Ön általában véve az indulási támogatások összeegyeztethetősége tekintetében alkalmazott bizottsági megközelítést? Ha nem, Ön szerint milyen megközelítést kellene alkalmazni az ilyen típusú támogatás esetében? E.1.2 Ön szerint megfelelők-e a évi légi közlekedési iránymutatások 79. pontjában meghatározott összeegyeztethetőségi feltételek, és figyelembe veszik-e a versenytorzulás kockázatát, amivel az ilyen típusú támogatás járhat? Ha nem, miért? Megfelelőnek tartjuk az indulási támogatások összeegyeztethetősége tekintetében alkalmazott bizottsági megközelítést, valamint az iránymutatások 79. pontjában meghatározott összeegyeztethetőségi feltételeket. A jelenlegi üzleti környezetben különösen szükségesnek tekintjük az indulási célú támogatás nyújtását, mivel a gazdasági vállalkozásoknál nincs elég forrás az ilyen irányú tevékenységek finanszírozására. E.1.3. Kérjük, hogy indokolja véleményét, és ismertesse a hatásokat is. Kérjük, hogy válaszában különböztesse meg a következő területeken jelentkező kihívásokat: verseny / gazdaság / szabályozás / politika/ környezet és éghajlatváltozás / kapacitás és szociális kihívások, és válaszát, amennyiben lehetséges, adatokkal támassza alá. Egy hazai regionális repülőtér üzemeltetője teljes járatnyitási tanulmányt készítetett a 2010-es évben légitársasági repülőtéri szakemberek bevonásával. A tanulmány igyekezett a járatnyitás minden hatását feltárni, a gazdasági, szociális, környezeti hatásokat, melyet az alábbiakban részletezünk: A következő területek fejlődése várható a menetrend szerinti járat beindításától: Munkahelyek teremtése A menetrend szerinti járat beindításának pozitív hatása magával húzza a régió gazdaságát, turizmusát. A fejlődési pályára állított területeken pedig több szakképzett munkaerőre van szükség. A munkahely teremtés elsődleges követelménye a fogyasztás fellendülésének, az állam gondoskodó szerepe csökkenésének. Turizmus A beutazó turizmus és üzleti utazások növekedése egyértelmű, s ez együtt jár a turisztikai iparágban működő társaságok fejlődésével, bevételeik növekedésével. Beruházások A régióban folytatott felmérés alapján elmondható, hogy több nemzetközi vállalatcsoport azért nem döntött a régióban történő letelepedés, illetve fejlesztés mellett, mert a menetrend szerinti légiközlekedés nem biztosított. A menetrend szerinti légiközlekedés stabil és hosszú távú megindításával (és ennek megfelelő marketingjével) a beruházási, fejlődési kedv újra erőre kaphat a térségben.

7 Gyógyászat A gyógyturizmus beindításához minden adott Debrecenben, de a város gyors elérhetőségének hiánya miatt inkább más szolgáltatót vesznek igénybe a potenciális vendégek. Az Európából mindössze másfél órás légiúton elérhető, kiemelkedően magas színvonalú szolgáltatás-csomag vonzó ajánlat lehet az eddig más szolgáltatást igénybe vevő ügyfélkörnek. Régiós tranzitszerep A debreceni repülőtér elérhetősége közúton és vasúton a régió nagyvárosait is fejlődési pályára állíthatja. Konferencia szervezés A menetrend szerinti járattal az adott régió gyorsan megközelíthető konferenciaközpontok egyikévé válhat Európában. Sportrendezvények A járat beindítása több alkalmat adhat, hogy a város és a régió bizonyítsa felkészültségét kiemelkedő sportesemények megrendezéséhez. A tanulmány készítői nem vették figyelembe a járat beindítását követő munkahely teremtő lehetőségeket, ezek adóvonzatait, valamint a ki nem fizetett segélyek megtakarításait, valamint azt, hogy a térségben milyen beruházások, fejlesztések indulhatnak meg a járat bevezetésének köszönhetően, s ezek a beruházások, fejlesztések milyen többletbevételt, megtakarítást eredményezhetnek a régiónak. A tanulmány adatai mélységesen alátámasztják azokat a feltételezéseket, hogy a regionális repülőtereknek nyújtott járatindítási támogatás rövidtávon is megtérülő beruházása lehet az állami költségvetésnek.

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Szolgáltatások. Vízi. Cruiseline Komp Vitorlás Yacht stb. Rövid- és középtáv megtételére alkalmas Környezetbarát

Szolgáltatások. Vízi. Cruiseline Komp Vitorlás Yacht stb. Rövid- és középtáv megtételére alkalmas Környezetbarát Turisztikai szolgáltatások - közlekedés Szolgáltatások Közlekedés A közlekedési szolgáltatás Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu Vízi Cruiseline Komp Vitorlás Yacht stb. Szárazföldi Autó Vasút

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

Európai célok, elvárások, módszerek - Az EU közlekedésfejlesztési stratégiája. Pelczné Dr. Gáll Ildikó Az Európai Parlament alelnöke

Európai célok, elvárások, módszerek - Az EU közlekedésfejlesztési stratégiája. Pelczné Dr. Gáll Ildikó Az Európai Parlament alelnöke Európai célok, elvárások, módszerek - Az EU közlekedésfejlesztési stratégiája Az Európai Parlament alelnöke Miért van szüksége az Uniónak közlekedéspolitikára? Gazdasági növekedés, munkahelyteremtés Ellátási

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont

Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont Debrecen Fejlesztési Pólus Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont Dr. Skultéti Éva főtitkár Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Debrecen Fejlesztési Pólus Airport

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Kimmo Sinisalo Helsinki Region Transport Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä A Helsinki régió buszközlekedésének szervezése

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból

Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból 1. A személyszállítás közgazdasági jellemzői és gazdasági szabályozása Levelező tagozat 2016 ősz Készítette: Prileszky István http://www.sze.hu/~prile A

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Városi közforgalmú közlekedés/5 A személyszállítás gazdasági szabályozása

Városi közforgalmú közlekedés/5 A személyszállítás gazdasági szabályozása Városi közforgalmú közlekedés/5 A személyszállítás gazdasági szabályozása Doktori Iskola 2015 http://www.sze.hu/~prile A személyszállítás sajátos tevékenység, amely sajátos szabályozást igényel Azonnali

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés 2011-05-26 1 Az SL mottója: Az SL a közösségi közlekedésen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy Stockholmot Európa

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

2006.10.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 272/3

2006.10.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 272/3 2006.10.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 272/3 A BIZOTTSÁG 1459/2006/EK RENDELETE (2006. szeptember 28.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a menetrend szerinti légi járatok személyszállítási díjtételeiről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1617 /2006 MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének helyzetéről (repuloter)

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A személyközlekedés minősítési rendszere

A személyközlekedés minősítési rendszere A személyközlekedés minősítési rendszere személyközlekedés tervezése és működtetése során alapvető jelentőségűek a i jellemzők bonus-malus rendszer működtetésére a megrendelési szerződések szerint Minőség:

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509

Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509 Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509 gaalb@sze.hu 1 A rendszerváltás utáni időszak Kiindulási helyzet: Új társadalmi gazdasági környezet Állami költségvetés helyzete Infrastruktúra 2 90-es évtizedre reális

Részletesebben

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! HŐENERGIA HELYBEN Célok és lehetőségek Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! Hazánk hőellátó energiahordozó struktúrája ma (EurObserv ER 2013): Földgáz 340 PJ (9,3 milliárd m3) Geotermia 4,5

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben