Magyar álláspont az Európai Bizottság légi közlekedési iránymutatás felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációjára vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar álláspont az Európai Bizottság légi közlekedési iránymutatás felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációjára vonatkozóan"

Átírás

1 Magyar álláspont az Európai Bizottság légi közlekedési iránymutatás felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációjára vonatkozóan B.1.1 Kérjük ismertesse azokat a főbb aktuális fejleményeket, amelyek Ön szerint következő területeket érintették a légi közlekedési ágazatban: a) Gazdasági és szociális kérdések; A közlekedés alapvető jelentőségű a gazdaság és a társadalom számára egyaránt. A mobilitás létfontosságú a belső piac működéséhez és az utazási szabadságukkal élő polgárok életminősége szempontjából. A légiközlekedés közvetlen, közvetett, indukált és katalizált hatásaival munkahelyteremtést generál, jelentősen hozzájárul a világgazdaság GDP-jéhez. Ezen hatásokat figyelembe véve a világgazdaság GDP-jének 8 %-át termeli, amely megegyezik a gyógyszeripar hozzáadott értékével. A légiközlekedés jelentős szerepet játszik az egyes régiók fejlesztésének elősegítésében, az ipari teljesítmények fokozásában és a turizmus támogatásában. Társadalomra gyakorolt hatásai a mobilitás biztosításában, az ellátási láncokban betöltött szerepében, egyaránt megjelenik, de nem hanyagolható el az ország védelmében betöltött szerepe sem. A légi közlekedés ágazat minden szereplője megérezte a válság hatásait, a légitársaságok és a repülőtér üzemeltetők szerte Európában jelentős utas szám csökkenésről számoltak be. A válságot követően a repülőtereken utasforgalom élénkülés tapasztalhat. A szabályozások változása mind a nemzeti mind az Európai Uniós jogszabályok - jelentős többlet terhet jelentettek a repülőtér üzemeltetőjének. A biztonsági előírások drasztikus szigorodása, magával vonta a nagy költséget jelentő technikai berendezések (röntgenek, fémkereső kapuk) beszerzését, valamint jelentős humán költségek is jelentkezetek ezen berendezések üzemeltetése kapcsán is. Úgy véljük, hogy a tavalyi évben elfogadott új Európai Uniós biztonsági előírások jelentős költséget fognak jelenteni a elkövetkező években is a légi közlekedési ágazat majd minden szereplője számára, ezzel a kihívással számolni kell rövid és középtávon is. b) Környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések; Az Európai Bizottság által március 28-án kiadott fehér könyv (Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, a továbbiakban: Fehér Könyv) szerint az Európai Uniónak 2050-ig 80-95%-kal az évi szint alá kell csökkentenie üvegházhatású gázkibocsátását. Ezen cél eléréséhez a közlekedési ágazatnak 2030-ig 20%-kal, 2050-ig 60%-kal kell csökkenteni az évi szint alá üvegházhatású gázkibocsátását amelyhez a légiközlekedés kb. 3%-kal járul hozzá. A cél eléréséhez mind a hajtóművek és sárkányszerkezetek hatékonyságának növelése, mind az alacsony CO2 kibocsátással járó, fenntartható tüzelőanyagok részesedését növelni kell. (A Fehér Könyv célkitűzései szerint ez utóbbi értéknek 2050-re 40%-os részesedést kell elérnie.)

2 B.1.2 Milyen irányba fejlődtek a repülőtéri/légitársasági üzleti modellek a évi légi közlekedési iránymutatások elfogadása óta? Kérjük, mutassa be példákkal a repülőterek által választott üzleti modellek közötti főbb különbségeket (pl. regionális / nemzeti, nagy / kicsi, személyszállítás / teheráru-szállítás, stb.). Magyarországon a legnagyobb forgalmat bonyolító Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetésében a hivatkozott időpont óta változás történt; az üzemeltetés joga a korábbi állami tulajdonból 75 évre magánkézbe került. A repülőtér azonban továbbra is megtartotta nemzetközi kereskedelmi repülőtér szerepét. A repülőtéren személy és teheráruszállítás egyaránt történik. A további magyarországi repülőterek tulajdon- és üzemeltetési viszonyaiban, rendeltetésében jelentős változtatás nem történt. A korábban kizárólagos állami tulajdonban működtetett nemzeti légitársaság tulajdonjoga részben magánkézbe került. A korábban magán üzemeltetésű légitársaságok továbbra is magán tulajdon keretében üzemelnek. B.1.7 Amennyiben úgy véli, hogy módosítani kell a évi légi közlekedési iránymutatásokat, Ön szerint lényeges felülvizsgálatra, vagy csak néhány pontot érintő, az útmutatás felépítését és főbb lényeges pontjait változatlanul hagyó felülvizsgálatára van szükség? Az iránymutatások felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni a Fehér Könyvben részletezett közlekedéspolitikai célokra, többek között a közlekedési módok összehangolt és integrált fejlesztésére. B.1.8 Ön szerint továbbra is szükség van ágazati állami támogatási szabályokra a légi közlekedési ágazatban? Melyek azok a jellemzők, amelyek alapján a légi közlekedési ágazat az állami támogatások ellenőrzése szempontjából minden más ágazattól különbözik? E jellegzetességek szempontjából Ön milyen ágazati szabályokat tart szükségesnek? Ebben az esetben kérjük ismertesse, hogy Ön szerint miért nem elégségesek vagy nem megfelelőek a horizontális állami támogatási szabályok a légi közlekedési ágazat esetében. Kérjük, hogy a kérdést a lehető legrészletesebben válaszolja meg, és ismertesse az ágazati szabályok és a horizontális szabályok potenciális alkalmazásának várható gazdasági, szociális és környezeti hatásait is. Álláspontunk szerint továbbra is szükség van ágazati állami támogatási szabályokra a légi közlekedési ágazatban. B.2 Az üzleti modellekre vonatkozó információk a repülőtér-üzemeltetőktől A magyarországi légi közlekedés hagyományosan Budapest központú, és ezt eddig egyik regionális repülőtér fejlesztése sem tudta jelentősen megváltoztatni. A magyarországi utasforgalom jelentős részét budapesti indulással a MALÉV közvetlen járatai, valamint másodikként a Lufthansa mondhatja magáénak frankfurti és müncheni átszállási pontokat kínálva. Az Austrian Airlines regionális terjeszkedése jelentős a térségben, budapesti járata mellett Temesvár, Kolozsvár, Nagyszeben és Kassa városaiba üzemelnek légi járatot.

3 Temesváron építette ki bázisát a Carpatair regionális légitársaság, jelentős szerepet vállalva az erdélyi légi forgalom megszervezéséből. Kassa további fejlődése várható, a Travel Service Pozsony után második szlovákiai bázisának berendezését tervezi Kassán. A versenyhelyzet tovább fokozódik, mivel az egyre jobban megerősödő légitársasági szövetségek átfogó díjtételeket és menetrendet kínálnak valamennyi desztinációra. B.3.1. Ön szerint megfelelőek-e az ágazat értékelése szempontjából a évi légi közlekedési iránymutatások szakaszában említett repülőtértípusok és utasszámhatárok? Ha nem, hogyan változtatná meg ezeket a kategóriákat? Ön szerint a repülőterek kategorizálása szempontjából elégséges-e csak az utasok számát figyelembe venni? Ön szerint milyen más mutatókat (pl. légi teheráru tonnában kifejezve, légijármű-forgalom vagy más mutatók) lehetne alkalmazni vagy figyelembe venni annak érdekében, hogy elégségesen kezelhető legyen a különböző üzleti modellek versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatása? Kérjük, válaszát a lehető legjobban részletezze, és támassza alá adatokkal és leíró magyarázatokkal. Úgy gondoljuk, hogy a évi légi közlekedési iránymutatások szakaszában említett repülőtértípusok és utas szám határok megfelelőek az ágazat értékelése szempontjából. B.3.2 Ön szerint a Bizottságnak az összes repülőtérnek azok méretétől függetlenül nyújtott támogatást kell megvizsgálnia, vagy inkább csoportmentességet kellene alkalmazni a kis repülőterekre vonatkozóan? Amennyiben Ön a csoportmentességet tartja megfelelőnek, azt mekkora méretű repülőterekre kellene megállapítani? Vagy Ön szerint a mérettől különböző, más kritériumokat kellene figyelembe venni? Ha igen, melyek ezek a kritériumok? Kérjük, hogy indokolja véleményét, és adja meg a csoportmentesség lehetséges kritériumait. Kérjük, válaszát a lehető legjobban részletezze, és támassza alá adatokkal és leíró magyarázatokkal. Támogatjuk azt az elképzelést, hogy a kis repülőterekre vonatkozóan a bizottság alkalmazzon csoportmentességet, mely nagyban megkönnyítené a támogatások engedélyezését. A fő kritériumnak az évi utas számot javasoljuk meghatározni. B.3.4. Ön szerint melyek azok a minimális jogi és gazdasági feltételek, amelyek mellett egy repülőtér nyereségesen üzemeltethető anélkül, hogy nemzeti hatóságoktól pénzügyi segítséget kellene igénybe venni? E tekintetben Ön szerint ma is érvényesek-e a Cranfield University által a Bizottság megbízásából elkészített, a évi légi közlekedési iránymutatásokat előkészítő tanulmány eredményei, melyek szerint ez az érték országonként és üzleti modellenként változik, de általában és utas között mozog? Egyetértünk a Cranfield University által a Bizottság megbízásából elkészített, a évi légi közlekedési iránymutatásokat előkészítő tanulmány eredményeivel, melyek szerint általában és utas között mozog az utas szám, amivel egy repülőtér nyereségesen üzemeltethető anélkül, hogy nemzeti hatóságoktól pénzügyi segítséget kellene igénybe vennie.

4 C.1.1 Ön szerint az Ön országában a repülőterek gazdasági tevékenységet nem képező mely tevékenységei tartoznak a közpolitikai feladatok körébe, szem előtt tartva a vállalkozás uniós állami támogatási szabályok szerinti meghatározását? Az Ön országában hogyan határozzák meg és szabályozzák ezeket a tevékenységeket? Ön szerint megfelelő-e a évi légi közlekedési iránymutatásban szereplő különbségtétel? Kérjük, indokolja véleményét. Közpolitikai feladatnak tekinthető a biztonsági ellenőrzés lebonyolítása, a légiforgalmi irányítás, a rendőrségi jelenlét-, továbbá a vám- és határellenőrzés biztosítása, a fegyveres biztonsági őrség, a tűzoltóság, az utas biztonsági ellenőrzés, repülésbiztonsági rendszer személyi állományának, valamint a szervezeti egységek által használt berendezések és eszközök költsége. C.1.2 A évi légi közlekedési iránymutatásokban példák találhatók a közpolitikai feladatok körébe eső tevékenységekre, pl.: biztonság, légi irányítás, rendőrség, vámellenőrzés. Az Ön országában hogyan finanszírozzák ezeket a tevékenységeket és az ezek gyakorlásához szükséges berendezéseket (pl. szkennerek, stb.)? Az Ön országában hogyan szervezik meg és finanszírozzák a repülőtéri tűzoltóságot? A regionális repülőterek költségvetésének nagy hányadát teszi ki közpolitikai feladatok ellátása. A védelmi (security) és a légiforgalmi irányítási költségeket a repülőtér üzemben tartója a használóktól beszedett díjakból fedezi. Az állandó határnyitási joggal rendelkező nemzetközi repülőtereken a vám- és határőrizeti tevékenység állami finanszírozással valósul meg, a nem nemzetközi repülőtereken a határnyitás az üzemben tartó költségén történik. A tűzoltóság fenntartásával kapcsolatos költségeket a repülőtér üzemben tartója fedezi valamennyi repülőtér kategória esetében. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a tűzoltósági feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát a repülőtér üzemben tartója biztosítja, a tűzoltók munkabérének kifizetése pedig állami forrásból történik. A védelmi berendezésekre vonatkozó, folyamatosan szigorodó Európai Uniós szabályzások újabb és újabb beszerzéseket tesznek szükségessé. C.1.3 Ön szerint elég világos és egyértelmű a évi légi közlekedési iránymutatásokban a gazdasági tevékenységek és a közpolitikai feladatok körébe eső tevékenységek közötti különbségtételre meghatározott keret? Az esetlegesen felülvizsgált iránymutatásnak milyen további útmutatással vagy tisztázással kellene szolgálnia? Véleményünk szerint a évi légi közlekedési iránymutatások jól meghatározott módon tesznek különbséget a repülőtér által végzett gazdasági tevékenységek és a közpolitikai tevékenységek között. C.3.2. c) Ön szerint a költségek mely típusait (pl. csak változó/határköltségek, változó költségek és az infrastruktúra költségei, az infrastruktúra költségeinek csak egy része stb.) venné figyelembe a piacgazdasági befektető egy légi fuvarozóval kötendő megállapodás tárgyalásakor? Ebben az összefüggésben milyen alapon végezné el a piacgazdasági befektető az infrastruktúra költségeinek értékelését (pl. múltbeli költségek, piaci érték, könyv szerinti érték, stb.)? Mi alapján (pl. utasok száma, maximális felszállósúly, légijármű-forgalom a repülőtéren, stb.) társítaná a költségeket a légi fuvarozóval megkötendő külön megállapodáshoz?

5 Kérjük, amennyiben lehetséges, adatokkal és konkrét szerződésekkel indokolja véleményét, és ismertesse a különböző lehetőségek hatásait is. A profitorientált repülőtér üzemeltetők számára mind az állandó, mind a változó költségek megtérülése elengedhetetlen. Az állandó költségek megtérülésére alkalmas lehet a maximális felszállósúly szerinti differenciálás, a változó költségek megtérítése utasszám ill. árutömeg függvényében történhet az átlagköltségen vagy a határköltségen alapuló számítás alapján. Az Európai Unió közlekedéspolitikai törekvéseit tekintve azonban az externális költségek figyelembe vétele is elengedhetetlen, amely a zaj és környezetszennyezés hatásai mellett a torlódások következtében felmerülő járulékos környezetterhelés költségeit, a baleseti kockázatok költségeit is számításba veszi. Az ilyen típusú költségkalkuláció meghatározására az okozott externális hatásokat integráló, használattal arányos, térbeli, időbeli járműfajtabeli differenciálást lehetővé tevő, marginális társadalmi költség alapú közlekedési árképzés megvalósítása szükséges. D.1.8 Ön szerint okoz-e a regionális repülőterek állami finanszírozása pozitív és negatív externáliákat, pl. a helyi fejlődés, a hozzáférhetőség, a foglalkoztatás, a lég- és a zajszennyezés, az éghajlatváltozás tekintetében? Ha igen, kérjük példákkal indokolja, és ismertesse a gazdasági, a szociális és a környezeti hatást. Pozitív és negatív externáliákat egyaránt eredményez. Pozitívnak tekinthetők a B.1.1 pontban részletezett gazdasági és szociális kérdések között meghatározott pozitív hatások. Negatív externáliaként merül fel a repülőtéren és környezetében jelentkező zaj-, lég-, esetleg talajszennyezés. D.1.9 Kell-e Ön szerint külön feltételeket meghatározni a regionális repülőterek finanszírozására vonatkozóan, pl. a versenytorzulás korlátozása vagy a gazdaságtalan repülőterek elszaporodásának elkerülése érdekében? Melyek ezek a feltételek (pl. megkülönböztetéstől mentesség a repülőtéri díjak tekintetében; a repülőtéri díjak bizonyos minimális szintje; a támogatás szükségessége; vonzáskörzet; a kapacitásfelesleg elkerülése, stb.)? Hogyan kellene meghatározni a repülőtér vonzáskörzetét (pl. távolság kilométerekben, utazási idő tömegközlekedés vagy gépkocsi igénybevételével stb.)? Megfelelő modell alkalmazásával a példaként említett valamennyi szempont alkalmas lehet a versenytorzulás elkerülése érdekében. A regionális repülőterek szerte Európában elsődlegesen területfejlesztési eszközök, melyek az adott régió fejlődését szolgálják. Sok esetben ezen területfejlesztési eszköz létesítése és fenntartása a jelenlegi gazdasági és politikai környezetben túlzott terheket ró az üzemeltető gazdasági vállalkozásokra. D.1.1 Ön szerint megfelelőek, átláthatók és jól alkalmazhatók-e a repülőtéri infrastruktúra állami finanszírozására a 4.1. szakaszban meghatározott összeegyeztethetőségi kritériumok (a évi légi közlekedési iránymutatások 61. pontja)? Ha nem, kérjük ismertesse, hogy mely kritériumokat kellene felülvizsgálni, és hogyan? Álláspontunk szerint megfelelőek, átláthatók és jól alkalmazhatók a repülőtéri infrastruktúra állami finanszírozására a 4.1. szakaszban meghatározott összeegyeztethetőségi kritériumok a évi légi közlekedési iránymutatásokban.(61. pont)

6 E.1.1 Megfelelőnek tartja-e Ön általában véve az indulási támogatások összeegyeztethetősége tekintetében alkalmazott bizottsági megközelítést? Ha nem, Ön szerint milyen megközelítést kellene alkalmazni az ilyen típusú támogatás esetében? E.1.2 Ön szerint megfelelők-e a évi légi közlekedési iránymutatások 79. pontjában meghatározott összeegyeztethetőségi feltételek, és figyelembe veszik-e a versenytorzulás kockázatát, amivel az ilyen típusú támogatás járhat? Ha nem, miért? Megfelelőnek tartjuk az indulási támogatások összeegyeztethetősége tekintetében alkalmazott bizottsági megközelítést, valamint az iránymutatások 79. pontjában meghatározott összeegyeztethetőségi feltételeket. A jelenlegi üzleti környezetben különösen szükségesnek tekintjük az indulási célú támogatás nyújtását, mivel a gazdasági vállalkozásoknál nincs elég forrás az ilyen irányú tevékenységek finanszírozására. E.1.3. Kérjük, hogy indokolja véleményét, és ismertesse a hatásokat is. Kérjük, hogy válaszában különböztesse meg a következő területeken jelentkező kihívásokat: verseny / gazdaság / szabályozás / politika/ környezet és éghajlatváltozás / kapacitás és szociális kihívások, és válaszát, amennyiben lehetséges, adatokkal támassza alá. Egy hazai regionális repülőtér üzemeltetője teljes járatnyitási tanulmányt készítetett a 2010-es évben légitársasági repülőtéri szakemberek bevonásával. A tanulmány igyekezett a járatnyitás minden hatását feltárni, a gazdasági, szociális, környezeti hatásokat, melyet az alábbiakban részletezünk: A következő területek fejlődése várható a menetrend szerinti járat beindításától: Munkahelyek teremtése A menetrend szerinti járat beindításának pozitív hatása magával húzza a régió gazdaságát, turizmusát. A fejlődési pályára állított területeken pedig több szakképzett munkaerőre van szükség. A munkahely teremtés elsődleges követelménye a fogyasztás fellendülésének, az állam gondoskodó szerepe csökkenésének. Turizmus A beutazó turizmus és üzleti utazások növekedése egyértelmű, s ez együtt jár a turisztikai iparágban működő társaságok fejlődésével, bevételeik növekedésével. Beruházások A régióban folytatott felmérés alapján elmondható, hogy több nemzetközi vállalatcsoport azért nem döntött a régióban történő letelepedés, illetve fejlesztés mellett, mert a menetrend szerinti légiközlekedés nem biztosított. A menetrend szerinti légiközlekedés stabil és hosszú távú megindításával (és ennek megfelelő marketingjével) a beruházási, fejlődési kedv újra erőre kaphat a térségben.

7 Gyógyászat A gyógyturizmus beindításához minden adott Debrecenben, de a város gyors elérhetőségének hiánya miatt inkább más szolgáltatót vesznek igénybe a potenciális vendégek. Az Európából mindössze másfél órás légiúton elérhető, kiemelkedően magas színvonalú szolgáltatás-csomag vonzó ajánlat lehet az eddig más szolgáltatást igénybe vevő ügyfélkörnek. Régiós tranzitszerep A debreceni repülőtér elérhetősége közúton és vasúton a régió nagyvárosait is fejlődési pályára állíthatja. Konferencia szervezés A menetrend szerinti járattal az adott régió gyorsan megközelíthető konferenciaközpontok egyikévé válhat Európában. Sportrendezvények A járat beindítása több alkalmat adhat, hogy a város és a régió bizonyítsa felkészültségét kiemelkedő sportesemények megrendezéséhez. A tanulmány készítői nem vették figyelembe a járat beindítását követő munkahely teremtő lehetőségeket, ezek adóvonzatait, valamint a ki nem fizetett segélyek megtakarításait, valamint azt, hogy a térségben milyen beruházások, fejlesztések indulhatnak meg a járat bevezetésének köszönhetően, s ezek a beruházások, fejlesztések milyen többletbevételt, megtakarítást eredményezhetnek a régiónak. A tanulmány adatai mélységesen alátámasztják azokat a feltételezéseket, hogy a regionális repülőtereknek nyújtott járatindítási támogatás rövidtávon is megtérülő beruházása lehet az állami költségvetésnek.

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás Feladatok a közlekedk zlekedés s más m s területein: a légi l és s a vízi v közlekedk zlekedés s időszer szerű feladatairól Marton Tamás Légi és s vízi v közlekedk zlekedési szabályoz lyozás Az állam feladatai

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése igény-kapacitás összerendelése (tervezés, lebonyolítás) - igények részletes jellemzői (térbeliség, időbeliség, utas-összetétel, stb.), mértékadó utasszám

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni?

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? EURÓPAI BIZOTTSÁG MEMO Brüsszel, 2012. június 14. Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? A Bizottság iránymutatást tesz közzé, amely tisztázza a fogyatékkal

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 6 / FOLYAMATOS KIHÍVÁS Ahhoz, hogy esélyünk legyen a katasztrofális éghajlatváltozás elkerülésére, Európa politikáinak, kibocsátásainak, gazdaságainak és társadalmainak

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme

Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme Balesetek és következményeik Prevenciós eszközök, módszerek a BKV Zrt-nél Előadó: Berhidi Zsolt BKV Zrt., Forgalombiztonsági és Üzemeltetési

Részletesebben

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES:

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: címlap MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: HUMÁN, TÁRSADALMI, TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK. FENNTART- HATÓSÁG? A JÖVŐ NEMZEDÉKEKÉRT

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. Az Európai Unió Brazíliával szemben folytatott polgári légiközlekedési politikája kialakításáról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. Az Európai Unió Brazíliával szemben folytatott polgári légiközlekedési politikája kialakításáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.5. COM(2010)210 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az Európai Unió Brazíliával szemben folytatott polgári légiközlekedési politikája kialakításáról HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 1 of 13 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre Strukturális alapok 2014-2020 Gyakorlati útmutató Hogyan tervezzünk egy több alapból finanszírozott működési programot az épületállomány energiahatékony felújítására Ön tervezi azokat a működési programokat,

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A Pécs-Pogány repülőtér gazdasági és társadalmi szerepe a Dél-Dunántúlon

A Pécs-Pogány repülőtér gazdasági és társadalmi szerepe a Dél-Dunántúlon A Pécs-Pogány repülőtér gazdasági és társadalmi szerepe a Dél-Dunántúlon KOVÁCS Áron Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs aronkovac@gmail.com A tanulmány elsősorban arra keresi a választ,

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben