KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola"

Átírás

1 KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: OKÉV: AL-2007 alapítva: semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.)

2 Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolánkat augusztusában alapította a KOPINT-DATORG Szervezési Akadémia Kft. A fenntartói jogokat még abban az évben átvette a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány. (Akkori neve pontosan: KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány.) Iskolánk első pedagógiai programját a nevelőtestület nyarán állította össze. A program első formális módosítására 1999-ben került sor. Akkori változata csak néhány pontban tér el az 1998-ban elfogadottaktól. A módosításunk szükséges volt, mert bár a testületünk személyi összetétele a marketing és külkereskedelmi osztályok oktatása során kialakult, így a pedagógiai program biztos alapokon áll, viszont új osztályokat is indítani akartunk. Szándékunk szerint az addigi képzési formát elsősorban az informatikai szakokkal kívántuk bővíteni. Így került be kínálatunk közé a gazdasági informatikus szak, amelyet már nem oktatunk évben iskolai rendszerű nappalis tanulói létszámunk elérte a 245 főt. Ezért Pedagógiai programunkat is felül kellett vizsgáltatni. A Pedagógiai program tartalmi módosítása akkor nem történt meg. A évi átalakításunkra azért volt szükség, mert a változó piaci helyzet újabb szakmák beindítását igényelte. Ez nem feltételezte szükségszerűen a régi szakok elhalását, ugyanis tíz éve a jelentkezők összetétele igen változatos. Évről évre más és más. A hagyományos szakmák lehetőségeinek tárházát is nyitva hagytuk ez okból ben törvényi szabályozás változása miatt három szakma OKJ előírása változott meg. A logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, illetve a külkereskedelmi ügyintéző szakmáé. Így újra kellett gondolni e képzések szakmai és vizsgakövetelményeinek helyi sajátosságait. A 2007/2008-as tanév a megújult OKJ jegyében zajlott. Tanév végén esedékessé vált a programban szereplő szakmák új leírása. Ettől a tanévtől kezdődően a Szakmai és vizsgakövetelmények új rendszeréhez kellett igazodnunk. 2

3 2010. április-májusában kezdődött el a program ismételt felülvizsgálata a Szülői és Diák Szervezet bevonásával ben új szakma indítását határoztuk el. A kereskedelmi ügyintéző képzés szervesen illeszkedik eddigi tevékenységünkhöz. Képzéseink szervezését esti tagozaton is elindítjuk. 3

4 1. Bevezető Ajánlás anno Egy alig egy éve szerveződő iskola, melynek csak rövid története van, nincsenek még hagyományai, bár van már néhány sikeres tanítványa, kialakulóban lévő nevelőtestülete, mégis alkothat pedagógiai programot. Igaz, csak kevéssé összegezheti eredményeit és kudarcait, mégis felvázolhatja egy eredményesnek vélt jövő képét. Létrehozásában megnyilvánul egy alapítói szándék, leendő oktatói feladatvállalásában az ezzel a szándékkal való azonosulás, elkötelezettség az iskola céljai és azok megvalósítása iránt. Üzenete az, hogy egy, a nemzetközi kereskedelem és a gazdaságpolitika makrogazdasági aspektusainak kutatásával foglalkozó alapítvány, évek során felhalmozott szellemi és anyagi tőkéjét azzal a szándékkal kívánja mozgósítani, hogy fiatalok sokaságának mindezt nemcsak hozzáférhetővé tegye, hanem szervezett oktatás keretében tudatosan átadja. Ezt a szándékot ismerték meg és el azok a szakemberek, pedagógusok, a közép- és felsőoktatásban jó nevet szerzett oktatók, akik összefogtak az alapító és iskolája céljának megvalósítására. Ajánljuk tehát ezt a pedagógiai programot mindenek előtt: - a gimnáziumok azon tanulóinak, akik a külgazdaság, a külkereskedelem, az idegenforgalom és az azzal legszorosabban összefüggő szakterületeken kívánnak dolgozni, hogy a majdani munkájukhoz szükséges ismereteket ebben az iskolában szerezzék meg, mert ez az iskola nem csupán a tankönyvekbe foglalt ismereteket kívánja közvetíteni, hanem egyfajta szellemiséget, mely a közös Európába integrálódó gazdaságunk, a XXI. század kereskedelmébe, és információvilágába vezeti őket, s a szükséges tudás mellett megerősíti emberi tartásukat, elkötelezettségüket hazájuk, és Európa élenjáró gazdasági törekvései iránt. - a szülőknek, akiket az a szándék vezet, hogy gyermekeiknek magas követelményeket támasztó, jó szellemiségű iskolát válasszanak, melyben 4

5 igényes, változatos munkához, biztos megélhetéshez szükséges, jól mobilizálható ismeretek birtokába juthatnak. - az iskola oktatóinak, akiknek tanítási óráik mind eredményesebb megtartásán túl meghatározó szerepet kell vállalnia tanítványaik erkölcsi nevelésében, személyiségük formálásában, hogy a tanulmányi idő ne csak meghatározott ismeretek elsajátításának éveit jelentse számukra, hanem a pályára állítás, az alkotó munkára való felkészülés időszakát, és akiknek jelen program megvalósításán túl feladata és lehetősége a program, a pedagógiai környezet és az alkalmazott módszerek folyamatos fejlesztése, olyan pedagógiai műhely létrehozása, mely megtartja, továbbfejleszti, és a mindennapi pedagógia gyakorlatává teszi az iskola létrehozásával megnyilvánult alapítói szándékot. - az iskola tanulóinak, akik nélkül a legjobb program is céltalanná válik, hiszen annak sikere az ő teljesítményükön múlik, érdekeltség nélkül pedig nincs teljesítmény. Ezért ezt a programot meg kell ismerniük, el kell fogadniuk, s a maguk szempontjai és eszközei szerint hozzá kell járulniuk folyamatos fejlesztéséhez. 5

6 1.1. Az iskola neve KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola Rövidebb neve : KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola web: skype: kdszki Az iskola neve egyrészt utal az alapító fenntartóra, másrészt kifejeződik benne, hogy több/más mint az oktatott szakok összessége. Túlmutat a külkereskedelem, marketing, vámügy, szállítmányozás, logisztika, sőt az informatika határán is. A szakmák specifikus ismereteit, kihasználva a szabad sáv adta lehetőségeket, az egész programot átható európai uniós ismeretekbe ágyazza. Ily módon kívánja pedagógiai programjában érvényre juttatni gazdaságunk beleértve az idegenforgalom tárgykörét is fejlesztésének programját, az euro atlanti integrációt hatékonyan felhasználni Ez irányú elkötelezettségét névválasztásával is kifejezi. 6

7 1.2. Az iskola alapítója és fenntartója A KOPINT - Konjunktúra Kutatási Alapítvány 1991 áprilisában alakult meg, tevékenységét arra a tudásanyagra és kutatói tapasztalatra alapozva, amely közel harminc év alatt a Konjunktúra- és Piackutató Intézetben, illetve a KOPINT-DATORG-ban halmozódott fel. Ez alatt az idő alatt a KOPINT- DATORG nagy szakmai elismertségre tett szert, egyrészt, mint a részletes, ágazati bontású külkereskedelmi adatok elsődleges forrása és számítógépes feldolgozója, másrészt, mint a nemzetközi kereskedelem és a gazdaságpolitika makrogazdasági aspektusainak kutatóhelye. A KOPINT Alapítvány elérhető: címen, illetve az Interneten: Az Alapítvány nonprofit szervezet, melynek célja, hogy támogassa a magyar, a közép-kelet-európai és az általános gazdasági kutatásokat szorosan együttműködve a többi hazai és külföldi hasonló profilú intézménnyel. Fő tevékenységi területek: Az Alapítvány fő tevékenysége a közgazdászok és társadalomkutatók külkereskedelmi folyamatokkal, beruházásokkal, energetikával, finanszírozással, monetáris politikával és a regionális integrációkkal, valamint a magyar gazdaságpolitika aktuális problémáival stb. kapcsolatos folyamatban levő kutatómunkáinak és az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatának támogatása. Az Alapítvány emellett az egyetlen külkereskedelmi szakfolyóirat, a "Külgazdaság" kiadója, (lásd ) kiadója a Magyar Közgazdasági Társaság félévenként megjelenő lapjának, a "Gazdaság"-nak, támogatja számos közgazdasági témájú könyv és tanulmány szakfolyóiratokban való megjelenését, 7

8 támogatja a különböző nemzetközi együttműködés keretében folyó kutatásokat, gazdasági témájú szemináriumokat. konferenciákat, vitákat és tanfolyamokat rendez és támogat ban az UNCTAD-dal közösen "A privatizáció tapasztalatai Kelet-Európában" címmel, 1995-ben pedig a japán nemzeti kutatóintézettel, a NIRÁ-val "A Közép- és Kelet-Európában 1989 óta bevezetett gazdasági reformok értékelése" címmel rendezett nemzetközi konferenciát. Kerekasztal-beszélgetéseket szervez a magyar és a nemzetközi makrogazdasági kérdésekről. Nyomon követi és értékeli a külkereskedelem és külkereskedelem-politika alakulását ben részt vett a CIPE "Jogi és szabályozó-rendszeri reformok Magyarországon" és a New York-i Columbia Egyetemmel valamint a Világ Bankkal közösen a Közép Európai Egyetem "A gazdasági társaságok irányítása Közép Európában" témájú kutatásában, 1997/98-ban ismét egy CIPE-kutatásban vesz részt Adózási és a piaci környezet hatása a kis- és közepes vállalatok gazdálkodására és piaci helyzetére témában.(ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást a home page CIPE oldala nyújt.) Évente néhány közgazdász hallgatónak egész éves ösztöndíjat ad, továbbá kutatói ösztöndíjakat és pályadíjakat egyéni elbírálás alapján. Ezek az ösztöndíjak lehetővé teszik, hogy a fiatal közgazdászok kutatással foglalkozhassanak, tudományos fokozatot szerezzenek és megkönnyíti a kutatás feltételeit ban az Alapítvány forint ösztöndíjat és forint pályadíjat adományozott és hasonló nagyságrendű az 1999-re tervezett ösztöndíjak összege is. Pályázatokat ír ki 40 évesnél fiatalabb közgazdászok és társadalomkutatók számára különféle aktuális makrogazdasági témák kidolgozására. Részt vállal a közgazdasági kutatások eredményeinek megismertetésében és terjesztésében (például kiadta és 8

9 terjeszti az UNCTAD és a NIRA és a CIPE konferenciák előadásaiból szerkesztett angol nyelvű tanulmányköteteket). Felkutatja és felkéri a lehetséges további hazai és külföldi szponzorokat az alkalmazott közgazdasági kutatások támogatására annak érdekében, hogy Magyarország, illetve a magyar közgazdasági kutatás minél hamarabb integrálódni tudjon a világ közgazdász társadalmába. 9

10 1.3. Az iskola megalapítása és profilja Megalakulásakor az iskola feladata a KOPINT-DATORG által reprezentált gazdasági területekre irányuló szakmai oktatás volt. Jelenleg az üzletfelek, a megrendelők munkatársai rendszeres továbbképzésén túl, elsődlegesen az iskola az Országos Képzési Jegyzékkel állami elismertséget nyert szakképesítések megszerzésére teremt lehetőséget. Az iskolai rendszerű illetve a felnőttoktatás keretében INFORMATIKA, KERESKEDELEM, KÖZGAZDASÁG, TURISZTIKA ÉS ÜGYVITEL szakmacsoporton belüli képesítések szerezhetők, s ezekhez kapcsoltan, vagy önállóan idegen nyelvek is tanulhatók. A szakközépiskola néhány hónapos tevékenysége után azonnal elindította az ECDL Vizsgaközpontot. Az informatika oktatás minden szakma részét képezte. Jelenleg is minden szakma tartalmazza az informatikai képzést. A 2007-es OKJ szerinti, ú.n. modul rendszerű anyag, kötelezővé tette a különböző ECDL modulok elsajátítását. 10

11 1.4. Szakmák az iskolai rendszerben 11

12 KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: OKÉV: AL-2007 OKJ megnevezés szakmacsoport Idegenvezető Turisztika Irodai asszisztens Ügyvitel Gazdasági informatikus Informatika Kereskedő Kereskedelem Logisztikai ügyintéző Kereskedelem Nonprofit menedzser Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző Közgazdaság Szoftverfejlesztő Informatika Turisztikai szervező, értékesítő Turisztika Ügyviteli titkár Ügyvitel Vállalkozási és bérügyintéző Közgazdaság Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző Közgazdaság

13 KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: OKÉV: AL-2007 A felsorolt szakképesítések önmagukban is jelzik, hogy az elmúlt tizenöt esztendő tapasztalatai alapján, valamint az igények és lehetőségek szerencsés találkozása folytán olyan szakközépiskola körvonalazódott, mely döntően a hazai és nemzetközi gazdasági életnek képezhet középfokú, az informatikában, közgazdaságban, idegenforgalomban is jártas, szakembereket. Az alapító meggyőződése, hogy azzal a háttérrel, amelyet az Alapítvány jelent, a költségvetés normatív támogatásával képesek olyan szakközépiskolát létrehozni és fenntartani, amelyben érettségizett fiatalok nem pusztán tanulási lehetőséget kapnak, hanem olyan ismeretek és szakképesítések birtokába jutnak, olyan kapcsolatrendszer részesei lesznek, személyiségük pozitív vonásai olyan mértékű megerősítést nyernek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megtalálják helyüket az üzleti élet vérkeringésében, s fontos szereplői lehetnek az ország Uniós gazdasági kapcsolatainak. Ennek gyakorlati megvalósítása a helyi tantervben jelenik meg.

14 1.5. Az iskola oktatói Az iskola alapítói, azok a vezetők és más szakemberek, akik az iskola működési feltételeiről gondoskodtak, különös körültekintéssel jártak el a nevelőtestület összeállításakor. Csak olyan szakembereket, pedagógusokat hívtak meg tanítani, akik évek, évtizedek óta vannak a pályán, hozzáértésükről, emberi és szakmai alkalmasságukról sokszorosan bizonyságot adtak. Többen egyetemi doktori vagy kandidátusi fokozattal is bizonyították szakértelmük szintjét. Az oktatók nagy többsége aktív egyetemi, főiskolai oktató, középiskolai tanár, mások gyakorló szakemberek, mint pl. a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsokságának tisztjei, köztük egy nyugállományú tábornok, vagy vállalkozók, idegenvezetők, szellemi szabadfoglalkozásúak, akik saját pályájukkal, sikereikkel, vagy kudarcaikkal azt a valóságot, gazdasági életet példázzák, melynek hamarosan tanítványaik is részesei lesznek. A más-más környezetből jött, más-más szakmai múltú, tapasztalatú emberek azonban közösek abban az elhatározásban, "hogy alkotnak egy jó iskolát", és "sok-sok gyereknek megtanítják mindazt, amit ők tudnak", "átadják, amit tapasztaltak". Közösek továbbá abban, hogy valamennyien rendelkeznek a jogszabályokban rendelt feltételekkel. Az oktatók névjegyzékét, feltüntetve az általuk tanítandó tantárgyakat, diplomájuk másolatát a mellékletek tartalmazzák. 14

15 1.6. Az iskola működése Az iskola működése " a tanév rendjéről " szóló mindenkori miniszteri rendelet szerint alakul. A tanév általában szeptember elsején kezdődik, a tanítás a hét öt munkanapján általában 8 és 18 óra között zajlik. Esti oktatás 21 óráig tarthat. Az iskolai élet kereteit a vonatkozó jogszabályokon túl a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Tanulók fegyelmi és kártérítési szabályzata határozza meg. A dokumentumok megalkotása a minőségbiztosítás segítségével történik. Intézményünk a 2003/2004-es tanévtől kezdődően az ISO sz. minőségügyi eljárások bevezetésével működik. 2006/2007. tanév elejétől MSZ EN ISO 9001:2001 ISO tanúsítvány birtokában dolgozik tantestületünk ben megszereztük az MSZ EN ISO 9001:2009 M 6351/03 tanúsítványt, jelenlegi verzió: 201/2011. Az iskola működési feltételeiről, elhelyezéséről, a tantermekről, azok felszereltségéről, az oktatástechnikai eszközökről, továbbá az iskola pénzügyi tervéről a Pedagógiai program külön mellékletei szólnak. 15

16 1.7. Az iskola kapcsolatai, innováció Képzési programja teljesítése érdekében az iskola igazgatója és tanárai révén kiterjedt kapcsolati rendszerben működik, melynek meghatározó elemei, -a szakképzés, ill. az iskolai nevelés - oktatásirányító, felügyeleti szervei, - az alapító-fenntartó, - az illetékes kamarai szervek, a munkaerőpiac intézményei, - gazdálkodó szervezetek, amelyek szakképzési hozzájárulásukkal elősegítik az iskolai fejlesztéseket. A tanulók közvetlen kapcsolatba kerülnek - az alapítóval, hiszen használói lesznek létesítményeinek, és főleg könyvtárának, - más, hazai, külföldi és határon túli hasonló profilú iskolákkal, azok tanulóival szervezett közös rendezvényeken, tanulmányi versenyeken, óralátogatásokon, stb. A kapcsolati rendszer fejlesztése természetszerűleg szolgálja a tapasztalat-átvételt,(cserét), a viszonyítást, másrészről a munkaerőpiacikereslet és kínálat megismerését, stb., s így jótékony hatással lehet a tanárok és tanulók teljesítményére, a végzők munkába állására. Az iskolának feltett célja a folyamatos innováció, a pedagógiai környezet, a működési feltételek javítása, az anyagi és szellemi tulajdon gyarapítása. A megvalósult fejlesztések folyamán nyelvi tantermünk lehetőségeit bővítettük, informatika-oktatásunkat korszerűsítettük. Tanirodát hoztunk létre. Mindezek egyensúlyban vannak egykori (alapításkori) programunkkal. Az idegenforgalmi és a külkereskedelmi képzés alapvető részének tekintjük az idegen nyelv oktatásának nemcsak tantermi, laboratórium, hanem a külső helyszíneken történő gyakorlati elsajátíttatását is. Takarékos gazdálkodást, a szakképzési hozzájárulások révén nyert pénzek célszerű felhasználását jelentette és jelenti, s eredményeznie kell az előzőekben írottakon túl a teljes gazdasági függetlenség és önállóság hatékony kihasználását is. 16

17 2. Nevelési program 2.1. Az iskolában folyó nevelés és oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, eszközei, eljárásai, célja és feladatai Pedagógiai alapelvek. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, a diákokat bevonjuk saját iskolai életünk megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló tanuló és nevelő (szülő) és nevelő nevelő és nevelő között 17

18 A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. eljárások: Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. Közvetlen módszerek - követelés - gyakoroltatás - segítségadás - ellenőrzés - ösztönzés - elbeszélés - tények és jelenségek bemutatása - esettanulmányok - a nevelő személyes példamutatása Közvetett módszerek - a tanulói közösség tevékenységének megszervezése - közös (közelebbi vagy távolabbi célok kitűzése, elfogadtatása) - hagyományok kialakítása - követelés - ellenőrzés - ösztönzés - a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből 18

19 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). - magyarázat, beszélgetés - a tanulók önálló elemző munkája - felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - vita 19

20 Pedagógiai célok A "KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola" érettségizett fiataloknak kínál lehetőséget, különösen az informatika, kereskedelem, közgazdaság ügyvitel és turisztika szakmacsoporton belüli szakképesítések elnyerésére. E szakképesítések egy része már nevével is kifejezi "hovatartozását", jelesül, hogy e szakképesítések birtokosai a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban érdekeltek, másik részében irányultságként vannak jelen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Az ehhez szükséges ismeretek hordozói az iskola által kreált tantárgyak, úgymint az Európai uniós ismeretek, amely például előző Helyi tantervünk Integrációs ismeretek címmel szintén évek óta jól működik. Ide sorolható még a modulrendszerű szakmák számos feladata és tevékenysége. A vizsgázó hallgatók iskolánk ECDL Vizsgaközpontja által adott lehetőséget kihasználva nemcsak az informatika és kommunikáció irodai üzemeltetés technikáját sajátítják el, hanem nemzetközi akkreditációval rendelkező bizonyítványt is szerezhetnek. A következő fejezetben az alapító céljait foglaljuk össze, a gazdasági életben elfoglalt helyére, az iskolaalapítással kinyilvánított szándékára, és nem utolsó sorban az oktatott szakokra tekintettel. 20

21 Az iskolai nevelés legfőbb céljai Szakközépiskolánk, mint minden magyar oktatási intézmény, első feladatának tekinti a Magyar Köztársaságnak, olyan felnőtt állampolgárt nevelni, aki büszkén vállalja nemzeti kultúráját, egyben elő kívánja mozdítani hazájának szellemi fejlődésén túl annak gazdasági haladását is. Céljaink továbbá: az euro atlanti csatlakozás után megkívánt korszerű szakmai műveltség megalapozása és szakirányú kifejlesztése, a közös Európa gondolat elfogadtatása, az európai demokráciák, más népek társadalmi és gazdasági fejlődésének megismerése és tisztelete, az európai műveltség és magatartásformák megismerése, a probléma felismerés és - megoldás képességének megerősítése, a döntéshozatal és a felelősségvállalás szakmai és személyi követelményeinek kifejlesztése, a kreativitás, az innovatív magatartás személyiségjegyeinek megerősítése. Valamennyi oktatott szakterület művelőjének nyelveket beszélő, határozott fellépésű, tárgyalóképes, művelt embernek kell lennie, aki nap, mint nap kerül döntési helyzetbe, kerül szembe újabb és újabb problémákkal. Munkája illetve személye ezért nem nélkülözheti a kreativitást, az innovatív irányultságot, az elemző készséget, az információk gyors feldolgozását és értékelését, a gyors reagálás képességét, a határozott és felelősséggel meghozott döntéseket. Ugyanakkor nagyfokú nyitottsággal és kompromisszumkészséggel is rendelkeznie kell. Mindezek azonban nem valami csodalény jellemzői, hanem egy biztos szaktudással, megbízható értékrenddel felvértezett, kiegyensúlyozott, magabiztos személyiség sajátjai. Az iskolai nevelésnek az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó nevelési célok szintéziseként ennek a személyiségnek a kifejlesztését kell céloznia. 21

22 2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Cél: Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. Kritériumok a személyiségfejlesztés esetén: teljességre való törekvés (testi-lelki-szellemi) egyenletesség differenciáltság, individualizáltság folytonosság, következetesség belső motivációs bázisra építettség életkori szakaszokhoz rendeltség nevelőtestületi kompetencia nevelőtestületi konszenzus Személyiségfejlesztés során fejlesztendő készségek, képességek: önismereti, önértékelési, önfejlesztési kompetencia kommunikációs kompetenciák életvezetési, munkavégzési, munkavállalói technikák, kompetenciák: szociális kompetencia (- kommunikáció; - kooperáció; - kreativitás) tanulási, művelődési kompetencia viselkedési kultúra kompetencia 22

23 2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói csoport és közösség ráhatásán keresztül érvényesül. Cél: Harmonikus, tartalmas emberi kapcsolatok kialakítása, harmonikus társas kapcsolat létrejöttének szükségessége. Felelős állampolgárrá, munkavállalóvá való nevelés. Konfliktuskezelési technikák megismertetése. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. Fő koordinátora az osztályfőnök. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Feladat: az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói csoportok, esetleg közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 2. A tanulók ifjúkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. Feladat: a tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral megváltozott közösségi magatartáshoz. Az ifjúkori tanuló már nem csak a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró személyiség, hanem immár autonóm, önmagát értékelni és irányítani képes, személyiség, illetve ehhez közeli individuum. 3. Az önkormányozás képességének kialakítása. Feladat: a tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői iránymutatással, de segítsége nélkül, közösen tudjanak, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát értékelni. 4. A tanulói közösségek tevékenységének értékelése. 23

24 Feladat: a tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos szervezési igényének felkeltése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe is bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. 5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. Feladat: a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 24

25 2.4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés és oktatás folyamatában Az intézményben dolgozó pedagógusok, szakmai oktatók, óraadók, felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. A pedagógus: megbeszéli és kialakítja a legfontosabb feladatokat a tanulócsoportjában oktató tanárokkal, és szükség esetén egyeztet velük; tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a diákok életkori sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; tanórai munkáját a diákok adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi; a lemaradó tanulók számára egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; rendszeresen ellenőrzi és értékeli a diákok tanulmányi munkáját annak figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen; 25

26 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli; az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani; fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és betartatja velük az iskola házirendjét; biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben tanuljanak; feladata a szakmatanulás megszerettetése, felkérésre tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek megfelelően; a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait; a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazárót, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli; megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett diák tanításkor és osztályzásakor; az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javításra; foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 26

27 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében való tájékozódik Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok: rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tarthat tanítványai szüleivel. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 27

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben