PORTAL írásos oktatási segédanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTAL írásos oktatási segédanyag"

Átírás

1 Teherszállítás városon belül 1

2 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok és tanfolyamok létrehozásával kívánja elérni. A projekt haszonélvezői (célzott személyei) a felsőfokú oktatási intézmények. A projektek nagy száma és mérete lehetetlenné teszi minden egyes eredmény részletes közlését, azaz jelen írott dokumentumban való közreadását. Az itt látható anyag legfőbb feladata, hogy PORTAL-ként, azaz kapuként működjön, hogy hozzásegítse az olvasót további információ(k)hoz. Ezért sem állíthatjuk, hogy teljes és lezárt anyagról van szó. Az oktatók elvárásainak skálája igen nagy - az EU-kutatásának felmérési eredményeinek keresése egy meghatározott témakörben -től egészen az egy kutatási projekt különleges eredményeinek részletes kimutatása -ig terjed. Megkíséreltünk kompromisszumot kötni és - az adott lehetőségek szerint- az összes felhasználói csoport elvárásainak megfelelni. Az itt látható gyűjtemény az egyes EU kutatások eredményeit, valamint kiegészítő nemzeti kutatási eredményeket tartalmaz. A PORTAL köszönetet mond partnereinek az itt látható projektekben való együttműködésükért. A projektek teljes listája, a konzorcium, valamint a felhasznált irodalom listája az anyag végén található. Ezt az anyagot Városon belüli teherszállítás és city logisztika címmel Ulrich Schäffeler and Jost Wichser IVT-ETH, (Institute for Transport Planning and Systems, Swiss Federal Institute of Technology) állította össze 2001-ben, majd egy előadásokat is tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben. LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIRECT Teherszállítás városon belül 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Előszó A teherszállítás fogalma a városokban A városi teherszállítás jelentősége... 6 A városi teherszállítás okozta problémák... 6 A városi teherszállítás szükségessége Kapcsolat az EU irányelvekkel Összefoglalás A logisztikai folyamat bemutatása A logisztika fogalma A logisztikai folyamat... 9 Struktúra... 9 Közgazdasági alapelvek a logisztikában Példák Személyszállítás Teherszállítás Termékáramlás és áruszállítás Termékáramlási elméletek Single-Step System (Egylépéses rendszer) Multi-Step Systems (Többlépéses rendszerek) Kombinált rendszer Szállítási folyamat A városi teherszállítás tulajdonságai Külső körülmények Térbeli megszorítások Közlekedési infrastruktúra Környezeti érzékenység A szállítási lánc összekötő elemei Fogadók különleges kiszállítási logisztikai támogatás nélkül Felhasználó szállítmányozó cég bevonásával megszervezett szállítási megoldással Saját szervezett logisztikai eljárással rendelkező fogadók Fellépő problémák A teljes rendszer átfogó kepének hiánya Szállítási problémák Szuboptimális szállítási hálózatok makrogazdasági szemszögből Az optimalizálás lehetőségei A szervezés új formái Áruelosztó központok Az érdeklődés hiánya a vállalatvezetés részéről Az együttműködési készség hiánya A személyes kapcsolat hiánya Az igények mérséklődése Fuvar-falvak (Teherszállítási központok) Infrastrukturális szolgáltatások Kedvező makrogazdasági hatások Lehetséges negatív hatások Új műszaki fejlesztések Új átrakodási technológiák Üzemeltetési követelmények Kisebb konténerek a logisztikai szférában [14] Mik is azok a kis méretű konténerek műszaki értelemben? Javaslatok a kis konténerek szabványaira Teherszállítás városon belül 3

4 4.12 Tapasztalatok kis konténerekkel További fejlesztések Közigazgatási ellenőrzési mechanizmusok [1] Az ellenőrző mechanizmusok lehetséges területei Nemzeti sajátosságok/helyi alkalmazások Ajánlott olvasmányok Feladatok Szükségtelen teherszállítás Célok Beszélgetési egységek Kis konténerek hatékonysága Beszélgetési egységek Politikai kompromisszumok keresése Célok Beszélgetési egységek Fuvar-falvak Célok Beszélgetési egységek Szójegyzék Irodalomjegyzék Városon belüli teherszállítás és city logisztika - A konzorcium tagjai...45 Teherszállítás városon belül 4

5 1. Bevezetés 1.1 Előszó A következő fejezetekben a teherszállítás városi, világvárosi területekre jellemző sajátos jellemzőiről lesz szó. Mivel a szállítóhálózatok általában mind műszakilag, mind szervezetileg egységet alkotnak, valamint a nagyvárosok területeinek földrajzi határait is átlépik csak a városi teherszállítás különálló vizsgálata nem lehetséges. Ezért a következő fejezetekben a teljes szállítóhálózat bemutatásra kerül. A városi áruszállítást gyakran összefüggésbe hozzák a city logisztika fogalmával. A city logisztika, azaz a városközpontok termékekkel való ellátása (teherszállítással) is része a továbbiakban tárgyaltaknak. A teherszállítás azonban a városokban sokkal több, mint csupán a városokba- és városokból való szállítás. 1.2 A teherszállítás fogalma a városokban A városokban való teherszállítás feltételei nagymértékben különböznek a nem városi területeken történő teherszállítástól. Egyik oka a különbözőségeknek a sűrűn lakott területek környezeti hatásokra való jelentős érzékenysége. Ennek hatására az utóbbi években kiterjedt kutatómunka folyt ezen a területen. Noha ezek az új fejlesztések/módszerek nem kerültek előtérbe a teherszállítás területén, feltétlenül szükségesek a jövőbeni fejlődés szempontjából. A fejlesztések csak akkor lehetségesek, ha minden résztvevő megfelelő módon járatos az új típusú tudásanyagban és alkalmazza is azt. Politikai szabályozás Kemény külső feltételrendszer Gazdasági szükségszerűségek Kedvező makrogazdasági hatások Célorientált működés A mai logisztikai folyamatok sajátosságai Kutatás-fejlesztés Új elképzelések a városi teherszállítás területén Kötött, régimódi gondolkodásmód Kedvezőtlen makrogazdasági hatások Jelenlegi folyamat Jövőbeni folyamat 1. Ábra: A kutatás fontossága a városi áruszállításban Teherszállítás városon belül 5

6 1.3 A városi teherszállítás jelentősége Európában a lakosság több mint 75 %-a él városokban [3] és az ipari termelés is itt koncentrálódik. Ez a teherszállítás magas fokú potenciáljához vezet. A teljes városi forgalom körülbelül 10 %-át adja a teherszállítás (3,5 t-nál nagyobb össztömegű tehergépkocsik). Ha az utóbbi években egyre nagyobb számban használt kisteherautókat és személyautókat is tekintjük, ez az arány jóval nagyobb.[13] A városi teherszállítás jelentősége kihangsúlyozható a teherszállítási hálózaton belüli költségmegoszlással. A városokra igen jellemző, az árukat a feladótól a címzetthez szolgáltatásoknak a háztól-házig történő szállítás költsége a teljes szállításból körülbelül 40%-ot tesz ki [7]. Ezen költségek súlya tovább nőtt az áruk méretének csökkentésével, minél kisebb a küldemények mérete, annál nagyobb a mennyiségük. A városi teherszállítás okozta problémák A városokon belüli nagy népsűrűség és a korlátozott erőforrások (infrastruktúra, környezeti erőforrások, ) következtében a városi teherszállításnak sok nehézséggel kell megküzdenie. A nagy népsűrűség és koncentrált fogyasztás mellett a nagyvárosok fő jellemzője a sűrű beépítettség. Ennél fogva a közlekedési infrastruktúra korlátozott és a kiterjesztésének lehetőségei is kötöttek a kihasználatlan területek hiánya miatt. Másrészről viszont a felszín alatti építkezés nagyon drága és csak néhány esetben engedhető meg. A közlekedési infrastruktúra korlátain túl a környezeti szempontok is igen nagy jelentőséggel bírnak a városokban. Ezek a szigorú követelmények összefüggésben vannak a népsűrűséggel. Brémában ahol közel lakos él, a közlekedés napi üzemanyag szükséglete több mint 500 tonna (teher és személyszállítás). Ez a következő légszennyező anyagok kibocsátásához vezet: Szén-monoxid Por NOx CH 34 tonna/nap 0.16 tonna/nap 18 tonna/nap 8 tonna/nap A teherszállítás részesedése az energia-felhasználásból és a légszennyezésből nagyobb arányú, mint a jármű-kilométerekre jutó százalékos aránya [13]. Egy további környezeti szempont a forgalom által keltett zaj a városokban. Zürichben a népesség 1/3-a olyan területeken él, ahol a zajkibocsátás fölötte van a szövetségi zajvédelmi törvényben rögzített értéknek [12]. A városi teherszállítás szükségessége Az előző fejezetben leírt problémák ellenére igen ellentmondásos a városokban való teherszállítás korlátozásának haszna a társadalom számára. A városok gazdasági versenyképességhez fontos garantálni egy ingyenes és olcsó árucserét. A városközpontok megszenvedhetik, összehasonlítva a külterületek bevásárlóközpontjaival, ha túl költséges a szállítás. Ebben az összehasonlításban figyelembe kell venni, hogy egy tehergépkocsi, ami egy lakott területen lévő boltba szállít, kevesebb problémát okoz, mint 100 személygépkocsi, ami ugyanazt az árumennyiséget szállítja egy távolabbi bevásárlóközponttól. Teherszállítás városon belül 6

7 1.4 Kapcsolat az EU irányelvekkel Az Európai Unió egyik központi célja, hogy egységesítse és harmonizálja a gazdasági tevékenységet az unión belül. Ez a cél természetesen szoros összefüggésben van az áruszállító rendszerek hatékonyságával. Habár az áruszállítás nagyobbik része főleg az egyes régiók között történik, majdnem minden áru a városokba érkezik, hiszen ott vannak a fő fogyasztói piacok. Más okok, főleg környezeti vonatkozásai miatt az unió részt vesz a szállítással kapcsolatos politikai döntéshozatalban. Továbbá a problémák jelentős része, amelyekről a politika, stratégia kidolgozásakor döntenek mint például légszennyezés, forgalmi torlódás a városokban a leggyakoribbak. Bár okkal feltételezhető, hogy a városi áruszállítás egy központi kérdés az európai irányelvek kialakítása során, azonban azokban a dokumentumokban, melyeket a bizottság kiadott a közös Európai szállítási irányelvek támogatásáról, a városi logisztika és azzal összefüggő kérdések valójában alig van megemlítve. A téma összetettségéből következően, különösen a gazdasági versennyel való összefüggések, valamint a társadalmi kezdeményezések korlátozott mozgástere lehetnek az okai annak a látszólagos nyugalomnak, ami a hivatalos dokumentumokból tükröződik. Ezen témák összetettségének tudomásulvétele az ún. Zöld papírban A közlekedés környezetre gyakorolt hatása [COM(92)46] jelent meg 1992-ben. Ebben az áll, hogy A termékek szállítását a gyártási és elosztási folyamatokhoz szervesen hozzátartozónak kell tekinteni. Példákat adtak meg a strukturális változásokról, amik általános növekedést okoztak az áruszállítási igényekben, mint például az Időzített szállítási menedzsment és az igény orientált termelés. A teherszállítási eljárások megvitatásra kerültek, aminek eredményeképp a minőségi szempontok, mint a megbízhatóság és rugalmasság feltételezhetően teret nyernek, és nagyobb súllyal veszik őket figyelembe. A városi, helyi, stb. áruelosztásokat azonban nem vizsgálták külön-külön. Az 1990-es évek második felében a legtöbb közlekedési politikával kapcsolatos vita kereszttüzében a költségek álltak. Ennek eredményeként 1998-ban közzétették az ún. Fehér könyvet: Az infrastruktúra használatnak tisztességes megfizetése címmel. A könyvben különböző javaslatok szerepelnek egy átfogó uniós, közlekedéssel kapcsolatos egységes díjrendszer megvalósítására. Az alapfelvetés az, hogy a valós költséget közelebb hozzák a használókhoz, ezáltal egy jobb alapot teremtve a hatékony döntéshozatalra az útvonal-és módválasztás tekintetében. Az infrastruktúra használatnak tisztességes megfizetése című munkából az a következtetés vonható le, hogy ha az árképzés a társadalmi határköltségen alapul, figyelembe véve a közlekedési externáliákat is, akkor ez egy új, hatékonyabb rendszerhez vezetne a logisztikában és az áruelosztás területén. Tisztán látszik, hogy az említett rendszerek jelenlegi kialakítása társadalmi szempontból nem optimális. A piac azonban feltételezhetőleg képes megoldani azokat a műszaki és szervezési problémákat, amik egy jobb kialakításhoz szükségesek, feltételezve, hogy a megfelelő árképzési mechanizmusokat alkalmazzák. A közelmúltban került kiadásra az Európai közlekdéspolitikát megfogalmazó átfogó dokumentum Európai közlekdéspolitika 2010-ig: ideje dönteni címmel [COM(2001) 370]. E szerint a határköltségen alapuló árképzési rendszerbe vetett hit némileg csökkent. Noha még mindig az említett árképzési rendszer az egyik javasolt eszköz, az intézkedések sokkal szélesebb körének alkalmazásával lehet csökkenteni a közlekedési/szállítási rendszerben jelenleg meglévő hiányosságokat. Azt azonban a szubszidiaritás elvével kapcsolatban elismeri, hogy a nemzeti vagy regionális ügynökségek/hivatalok a legtöbb eszköz tekintetében sokkal hatékonyabb döntéshozónak bizonyulnak, mint az európai szinten működő hivatalok. A régiók közötti áruszállítás, ami a legtöbb esetben nemzetközi szállítást Teherszállítás városon belül 7

8 jelent, meghatározó szerepet játszik a kereskedelmi versenyben és a gazdasági integrációban, ezért tárgya a dokumentumban szereplő részletes javaslatoknak és megvalósítandó intézkedéseknek. A megfogalmazott javaslatok között szerepel egy új szakma teherszállítási koordinátor (freight integrator), illetve pénzügyi támogatás az intermodális eljárások/technológiák fejlesztésére. A korábban említett érvekkel kapcsolatban a dokumentum Európai közlekdéspolitika ig: ideje dönteni című dokumentumban nincsenek hasonló részletességű javaslatok a városi áruszállítással kapcsolatos fejlesztésekre. Azonban a dokumentum egyértelműen tartalmazza, hogy az integrációval kapcsolatosan növekvő igények és az új műszaki megoldások a termékek végső elosztása során is alkalmazandók. Ezáltal a bizottság kinyilvánította a széleskörű, de nem helyi támogatását a városi logisztikával kapcsolatosa politikai kezdeményezésekkel kapcsolatban. 1.5 Összefoglalás A városi áruszállítást széleskörű összefüggésekben kell vizsgálni, mivel az része a teljes szállítási folyamatnak. A városi szállításnak, mint az áruszállító láncolat részének megvannak a saját követelményei: A városközpontokba való behajtás Európában korlátozott a - Szűk utak - A túlterhelt úthálózatok - Forgalmi korlátozások a lakosok nagy száma és az ő környezeti érzékenységük miatt Mivel a városi teherszállítás elsősorban termékelosztást jelent a szállító hálózat végén, az áruk főleg kisméretűek, ami sok szállítást eredményez. Mivel a városi áruszállítást egységesen kell kezelni a teljes szállítási folyamattal, kompromisszumot kell találni a városi áruszállítás és a szállító láncolat többi résztvevőjének igényei között. Sajnos ez a kompromisszum gyakran a hosszú távú szállítások túlsúlyához vezet anélkül, hogy számításba venné a városi teherszállítás követelményeit. A városközpontokban a forgalom optimalizálása gyakran nem összeegyeztethető a résztvevő felek érdekeivel. Hajlandóak ugyan optimalizálni a saját forgalmukat a saját érdekeik függvényében, ami azonban nem felel meg egy általános optimalizáció elvárásainak. Ennek következtében az áruelosztó központok a legtöbb esetben sikertelenek voltak. Az áruforgalmi központok kialakítása terén vannak elért eredmények. Ezen központok célja a jelentős teherforgalmi teljesítményű vállalkozások koncentrációja a jól megközelíthető ipari területeken. Az ilyen jellegű teherforgalmi központok intermodális terminálokká történő fejlesztése támogatandó. Teherszállítás városon belül 8

9 2. A logisztikai folyamat bemutatása 2.1 A logisztika fogalma A logisztika fogalmát több tudomány, mint például a matematika (görögül a logisztika a számítás művészetét jelenti), a hadtudomány illetve a közgazdaságtan is használja. A logisztika fogalmát eredetileg a hadászatban használták és a harcoló egységeket támogató személyi illetve tárgyi eszközöket értették alatta (élelem, lőszerutánpótlás, különböző anyagok, javító és egészségügyi ellátás és szállítás). Később a fogalom a közgazdaságban is meghonosodott. Az eredeti definíció látható a szó eredetében; a kifejezés a francia nyelvből származik; logistique, Logis: lakás, szállás. A jelen elemzésben a szónak csak a közgazdasági értelmezése szükséges és azt használjuk: A logisztika az ellátási lánc azon része, amely megtervezi, végrehajtja és ellenőrzi a termékek, szolgáltatások megfelelő és hatékony áramlását és tárolását illetve az ehhez a folyamathoz tartozó információkat a kiindulási helytől egészen a fogyasztás pontjáig, ezáltal biztosítva az ügyfelek igényeit. Így, a szállítás a logisztika része, különös tekintettel a termékek beszerzésének és elosztásának logisztikai folyamatára. 2.2 A logisztikai folyamat Struktúra A logisztikai folyamat a termelés, szállítás és az áruk tárolása közötti kapcsolatot írja le. Ebből következik, hogy egy ilyen folyamat hálózatként jellemezhető. A hálózaton keresztül tárgyak (termékek) mozognak. A logisztikai folyamatok fő funkcióit a hálózat két különböző eleme jellemzi: Csomópontok Raktározás Kapcsolatok Mozgatás A csomópontoknak különböző funkciói lehetnek: Termelés, például a termék minőségi megváltoztatása Szétosztás, például a szállítmányok egyesítése vagy szétosztása Raktározás, például a termékeket addig raktározzák, amíg a vásárló meg nem vásárolja azokat Fogyasztás, például a termékek fogyasztása illetve azok további minőségi megváltoztatása Hulladéklerakás, például a már használt termékek elhelyezése Teherszállítás városon belül 9

10 A kapcsolatok a közlekedési útvonalak. A közlekedés klasszikus szemlélete, amely korábban a főszabály volt (és a személyszállításban még ma is az), mindössze úgy határozza meg önmagát, mint a két pont közötti megteendő távolságot. Napjainkban a szállítást a logisztikai folyamat részeként értelmezzük. Közgazdasági alapelvek a logisztikában A logisztikai folyamatot termelési tényezők határozzák meg. Ezek a következők: Költség, idő minőség A különböző csomópontok földrajzi elhelyezkedése ezért függ: a termelési költségektől, különösképp a személyi, energia és a termelési feltételek meglététől illetve azok költségétől a raktározás költségétől és a raktárépületek megvalósítási lehetőségétől a termékek szétosztásának költség- és időtényezőitől a termelés, szétosztás és a szállítás minőségi tényezőitől az egyes csomópontok közötti szállítás kivitelezhetőségének a lehetőségétől valamint ennek az idő- és költségtényezőjétől A logisztikai folyamatban, a termelésre és a termékek elosztására alkalmazott végső változat az az optimális kombináció, amelyet a piac használ. Az adott helyszínt, szállítási módot és a szállítási útvonalakat úgy választják meg, hogy a termék a fogyasztóhoz mindig a legjobb áron, megfelelő időben, a szükséges mennyiségben és kifogástalan állapotban jusson el. Példák A termelési helyek mindig az alacsony termelési költségek alapján kerülnek kiválasztásra. Napjainkban, ezek a helyek egyre inkább olyan országokban találhatók, ahol a jövedelmek alacsonyak és nem nagyon törődnek környezeti kérdésekkel. Bár távolabb esnek a felhasználás helyszínétől, de a szállítás még így is olcsóbb, mint a magas munkaerő költség. A raktározást ha csak lehet kerülik, mivel általában a raktározás során kevés a hozzáadott érték, néhány kivételtől eltekintve. Megjegyzendő, hogy a raktározás során a befektetett tőke nem termel nyereséget. A megfelelő termék-kiszerelés alkalmazásával optimalizálhatók a szállítási költségek azáltal, hogy nagyobb szállítási egységeket használnak, így csökkentve a szállítandó csomagolóanyagok mennyiségét. Ezen kívül, az egyes logisztikai folyamatokhoz tartozó információáramlás egyszerűsödik. Teherszállítás városon belül 10

11 1. kép: A high-tech termékek magas munkaerőköltségű országokban készülnek Mivel a szállítási távolságok a termelés és a fogyasztás helyszínei között megnőttek, az időtényező gazdasági tekintetben a logisztikai folyamat egyre inkább fontosabb elemévé vált. Egyfelől, a szállítás és a tőke együtteséből lesz a szállítási költség. Másfelől, a raktározás minél alacsonyabb szintre való szorítása egyre nagyobb szintű megbízhatóságot igényel. Ez vezetett a just in time rendszerű műveletekhez, amely rövid szállítási időt és nagy megbízhatóságot követel meg. A megbízhatóság a legfontosabb tényező, kivéve a nagy értékű illetve a romlandó termékek esetében. A szállítási eszközök és utak közötti választást egyfelől önmagukban is optimalizálják. Másfelől, ezeket más elemek is korlátozzák, így az összehangolási lehetőségek eleve korlátozottak. A tömegtermelés munkaerőköltség-megfontolásai miatt a termelés helyszíne gyakran távolabb esik, mivel ez az összköltségből nagyobb hányadot tesz ki, mint a szállítási költség. Ha a munkaerőköltségnek a munka összértékből való részesedése nagy, ez a szállítási időben nagy szerepet játszik. Ez túlzottan drága légi szállítást eredményez. A jelenlegi világgazdaság részben a nagy termelési költség megoszlások és részben a költségkímélő és sokszínű szállítási lehetőségek mentén tagozódik. A jelentősen növekvő szállított mennyiségeket ezért elsősorban a különböző termelési költségek határozzák meg inkább, mint a szállítási költségek. Személyszállítás Teherszállítás A teherszállításnál a személyszállítással ellentétben nincsenek olyan termékek, amelyek szó szerint önmaguktól mozognak. A termékeket mindig szállítani kell, és a szállítást mindig emberek szervezik. A legszembetűnőbb különbség az, hogy az áruk nem tudnak bemenni, illetve kijönni a szállításukra használt konténerből külső erő igénybevétele nélkül. Ebből következik az is, hogy a szállítási eszközök és módok megváltoztatása igen költségérzékeny. Utasok Utazás (aktív) Beszállás, leszállás, átszállás segítség nélkül Feldolgozza az információt és cselekszik segítség nélkül Döntéseket hoz az egyes utazási módok között segítség nélkül, bár gyakran irracionálisan Áruk Szállítva (passzív) Berakás, kirakás, átrakás Az információt fel kell dolgozni a logisztikai menedzsereknek A logisztikai menedzserek hoznak döntéseket az egyes szállítási módok között racionálisan 2. Ábra: A személyszállítás és a teherszállítás közötti különbségek Teherszállítás városon belül 11

12 Míg a személyszállításban passzív információk (pl.: jelek, jelzések, hangosbemondó, stb.) irányítják az utasokat, információáramlás (a szállítási volumennek megfelelő) irányítja a teherszállítást a termékek áramlásával összhangban. A szállítási módok megválasztásának főbb kritériumai: Szállítási költség Szállítási idő Szállítás megbízhatósága (az időt tekintve) Szállított termékek biztonsága. 2. kép: A termékek átrakásához rendkívül költséges berendezésekre van szükség Az információáramlás bonyolultsága miatt az egyfajta szállítási eszközt igénybe vevő szállítási módokat (mint pl.: vasút gyártól-gyárig, közúti szállítás) napjainkban csakúgy, mint korábban előnyben részesítik még akkor is, hogyha a többi kritérium inkább egy többfajta szállítási módot vagy egy különböző szállítási módokból álló folyamatot követelne meg. 2.3 Termékáramlás és áruszállítás Termékáramlási elméletek A logisztikai folyamatokat alapvetően két típusra oszthatjuk. Single-Step System (Egylépéses rendszer) A termékáramlás a kiindulási ponttól (eredet) a fogadó pontig (cél) közvetlen. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy a termékáramlás az ellátási ponttól a fogadó pontig folyamatos. Ennek köszönhetően nincs szükség plusz raktárra vagy szállítási műveletre. Ellátási pont Fogadó pont 3. Ábra: Egylépéses rendszer közvetlen termékáramlással. Teherszállítás városon belül 12

13 Multi-Step Systems (Többlépéses rendszerek) Itt a termékáramlás az ellátási pont és a fogadó pont között indirekt. A termékáramlás legalább egy helyen megszakad. Ezen a megszakítási ponton elosztás vagy valamilyen más csoportosítási folyamatok történnek. Disztribúció: a szállítási egységek csökkentése (mivel a fogyasztói igények korlátozottak). Konszolidáció: sok kis termékáramlás egyesítése egy nagy csomagba. Csomagfelbontási pont Elosztási pont Fogadó pont Elosztási pont Egységesítő pont Fogadó pont 4. Ábra: Multi-step system indirekt termékáramlással [4] Kombinált rendszer A kombinált rendszerben a direkt és az indirekt termékáramlás egyaránt lehetséges. Nagy távolságok esetén a termékáramlás túl lassú lehet például ahhoz, hogy időben kielégítse az igényeket a fogadási oldalon. Az elosztási pontokra jellemző a regionális raktár. A több lépéses rendszerek alkalmazását az a tény is alátámasztja, hogy a termékáramlás gazdaságossága általában direkt összefüggésben áll a szállított mennyiséggel. Elosztási pont Fogadó pont 5. Ábra: Kombinált rendszer direkt és indirekt termékáramlással Teherszállítás városon belül 13

14 Szállítási folyamat A szállítási probléma megoldása magába foglalja a szállítási lánc felépítését. Az áruszállítás esetén ezeket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: Egymással kapcsolatban álló események láncolata, amelyek révén a termékeket a forrástól (beszállító) a célig (címzett) eljuttatjuk. A szállítási lánc a termékáramlás egy része és a szállításnak csak a logisztikai funkciójára utal. Szervezetileg a szállítási láncok a következőképpen épülhetnek fel. Beszállító Helyi szállítási cég Továbbszállító cég Egyéni szállítás Nagy távolságra szállító cég Továbbszállító cég Helyi szállítási cég Fogadó 6. Ábra: Szállítási láncok szervezeti felépítése Az áruszállítás két alapvető folyamata a következő: Közvetlen, ajtótól-ajtóig szállítás, egyedi be- és kirakodási eszközökkel. Csatlakozási ponttól-csatlakozási pontig szállítás, kisebb szállítmányok elosztása és csoportosítása a csatlakozási pontokon (úgy is ismert, mint általános szállítmányozás) és nagyobb cargo egységek közötti szállítás (ami úgy is ismert, mint vagon szállítmány). Ezeket a csatlakozási pontokat további logisztikai célokra használják, mint például raktározás és szortírozás. A szállítási láncok egylépéses (single-step) és többlépéses (multi-step) folyamatokként is felépülhetnek, ebben az értelemben többdimenziós funkciókat értünk alattuk. A single-step szállítási módban kizárólag egyféle szállítási módra van szükség a gyártó és a fogadó között. Ezért itt az egyetlen kérdés, hogy ez úgynevezett megszakítatlan vagy közvetlen szállítás. A multi-step szállítási láncban a szállítási módnak egyfajta változtatása történik a gyártási és a fogadási pontok között. Az ilyen megszakított vagy kombinált szállításokról a legtágabb értelemben beszélünk. A kombinált szállítás szűkebb értelemben véve azt jelenti, hogy a szállítási konténert nem cserélik. Itt szállítási eszköz lehet a konténer, egy jármű, vagy egy vontató egy része. Teherszállítás városon belül 14

15 3. kép: Intermodális rakodás egy kikötőben Szállítási lánc Egylépéses szállítási lánc Többlépéses szállítási lánc = megszakítás nélküli termékáramlás = direkt szállítás (szállítási eszköz cseréje nélkül) = megszakított termékáramlás = kombinált szállítás (szállítási eszköz cseréjével) Külön kezelt forgalom Szállítási egység megváltoztatásával, gyakran raktározással; köztes szállítmányozás lehetővé tétele raklapok segítségével Kombinált szállítás Szállítási egység megváltoztatása nélkül Szállítás kísérettel Járművek teljes vagy részleges megrakása, gördülő országút stb. Konténeres szállítás Szállítási egységek megrakása, kis konténerek szállítása 7. Ábra: A szállítási lánc felépítése Teherszállítás városon belül 15

16 3. A városi teherszállítás tulajdonságai 3.1 Külső körülmények A városon belüli áruszállítás körülményei nagyban különböznek a vidéki szállítmányozásétól. Csupán ebből a tényből kifolyólag is indokolt a városon belüli áruszállítás körülményeinek különálló vizsgálata. Térbeli megszorítások A városközpontokban különleges logisztikai megoldásokra van szükség a térkapcsolatok miatt. Gyakran a szokásos áruszállítási eszközöket (40 tonnás kamion, vasút) nem lehet alkalmazni. Sokszor csak max. 3.5 tonnás kisteherautóval lehet megoldani a városközpontokba történő szállítást. Mivel ezen járművek kapacitása korlátozott, többször kell fordulnia, ami további megterhelést jelent a közúthálózatra. A városkép követelményeit szem előtt tartva lehetetlen a konténereket hosszabb ideig egy helyben tárolni. A be-és kirakodásnak a szállítással egyidejűleg kell megtörténnie. 4. kép: A városközpontban nagyon korlátozott a hely, sokszor még egy 3.5 tonnás kisteherautó számára is szűknek bizonyul Közlekedési infrastruktúra A szállítási (áru-és személy egyaránt) kapacitás növelésére irányuló igény éles ellentétben áll a nagyvárosok által kínált infrastrukturális lehetőségekkel. Ez forgalmi torlódáshoz vezet, ami igen jelentős késedelmet okoz a szállítási folyamatban. További infrastrukturális fejlesztés szinte lehetetlen a helyhiány valamint a magas járulékos költségek miatt. Teherszállítás városon belül 16

17 Környezeti érzékenység A nagyvárosok központjában a szállítást a lehető leginkább környezetbarát módon kellene kezelni a magasabb népsűrűség miatt. Ezzel összhangban áll a kipufogógázok szintjének ellenőrzése, valamint zajvédelmi létesítmények alkalmazása, és a takarékos helyfelhasználás. 5. kép: A városok közlekedési infrastruktúrája nagyon magas költségigénnyel jár 3.2 A szállítási lánc összekötő elemei A nagyvárosi teherszállítás összetettségének megértéséhez szükséges megvizsgálni a különböző logisztikai megoldásokat. A logisztikai folyamatok és szállítmányozási megoldások résztvevőinek alapvetően négy különböző csoportját különböztetjük meg: Gyártók: Szállítmányozó cégek: áruszállító cégek, csomagküldő szolgálatok Fogyasztók/Címzettek: kiskereskedések, élelmiszer-ellátók Hatóságok: Az egyes szereplők különböző érdekei miatt a logisztikai megoldások nagyon különbözőek lehetnek Fogadók különleges kiszállítási logisztikai támogatás nélkül Az európai nagyvárosok kiszállítási helyeinek megközelítően egynegyede nem rendelkezik szervezett logisztikai megoldással. Áruikat vagy közvetlenül a gyártótól kapják, vagy valamilyen szállítmányozó cégen keresztül. Így több termelő kínálja termékeit az egyes fogyasztóknak, és következésképpen több jármű nem teljesen megrakodva közlekedik. Teherszállítás városon belül 17

18 Termelő B termelés/gyártás raktározás fogyasztás Termelő A Szállítmányozó C városközpont 8. Ábra: Szervezett logisztikai rendszerrel nem rendelkező fogyasztó/felhasználó szállítási megoldásai Felhasználó szállítmányozó cég bevonásával megszervezett szállítási megoldással Átfogó szállítási logisztikai megoldással nem rendelkező fogyasztók által gerjesztett forgalom általában összefogottabb, amint az a korábbi fejezetből kiderült. A szállítmányozó cégeknek gyakran több ügyfelük van a városközponton belül. Általában különböző felhasználókat látnak el teljesen eltérő áruval (általában kis egységben, pl. csomag), ezért optimalizálják a belvárosi szállítási útvonalukat, ami az elosztási forgalom megkívánt összesítését és a kiszállítások gyakoriságának csökkenését eredményezi. 6. kép: Az éttermekbe gyakran több beszállító küld árut Teherszállítás városon belül 18

19 Szállítmányozó cég Szállítmányozó cég Városközpont Rendszer határa 9. Ábra: Szervezett logisztikával rendelkező fogyasztó Saját szervezett logisztikai eljárással rendelkező fogadók Az európai városi felhasználók kb. háromnegyede olyan vállalkozásokból áll, akik megszervezték saját logisztikai rendszerüket. Ezek többnyire az áruházláncok pl. ABC-k, bevásárlóközpontok. Mivel ezeknek a láncoknak általában több szállítási címe van, ezért az árut központi raktárba szállíttatják. Így nagyobb mennyiségű árut tudnak rendelni egyszerre, és kedvezőbb feltételeket tudnak kialkudni a beszállítóktól. Ezekben az elosztási központokban az árut elosztják, tárolják, valamint az egyes kiszállítási pontok igénye szerinti küldeménybe csoportosítják. Az elosztó központ és a kiszállítási pont között fennálló közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kívánt árut pontosan kiküldjék. Így a kiszállítási ponton nem szükséges tárolási kapacitást kialakítani. Az elosztó központ és a kiszállítási pont közötti áruforgalmat vagy maga az áruházlánc bonyolítja le saját járművel, vagy kiadja szállítmányozó cégnek megbízásba. Ilyen módon a felhasználóhoz csak a saját küldeményei kerülnek kiszállításra. Befogadó Városközpont 10. Ábra: Szervezett logisztikai eljárással rendelkező címzett Teherszállítás városon belül 19

20 3.3 Fellépő problémák A városon belüli áruszállításból eredő problémák globális gazdasági (makrogazdasági) természetűek, jelentősen eltérnek az optimális megoldástól és folyamattól. 7. kép: Az üzlethálózatok saját logisztikai eljárással rendelkeznek A teljes rendszer átfogó kepének hiánya Az áruszállítással kapcsolatos döntések általában racionális megfontolásokon nyugszanak (pl. a megfelelő szállítási mód kiválasztása). Az ilyen optimalizáció eredménye következésképpen függ a fennálló rendszerek alakjától és méretétől. Minél nagyobb egy rendszer, annál optimalizáltabbak a folyamatok önmagukban és a különböző kombinációkban egyaránt. Ahogy a rendszerhatárok kitolódnak, úgy teljesülnek a makrogazdasági célok a gazdasági optimalizáció által. Bár az áruszállításban elfogadható eredmény általában a racionális döntési folyamatnak köszönhető, sok szállítási folyamat makrogazdasági szemszögből nézve nem optimális. Ez a rendszerek kis méretéből adódik, amit az üzleti megfontolásoknak megfelelően optimalizálnak. Szállítási problémák Azok a címzettek/fogyasztók, akik nem koordinálják a saját logisztikai folyamataikat - akik a folyamatokat nem tekintik a saját belső működésük részének -, gyakran az optimálisnál kedvezőtlenebb szállítási megoldásokat hoznak létre. (ld. 8. ábra) Sok beszállító látja el áruval a címzettet vagy közvetlenül, vagy szállítmányozó cégen keresztül. Ez sok kiszállítást és kis kiszállított mennyiségeket eredményez. Teherszállítás városon belül 20

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

CITY LOGISZTIKAI RENDSZEREK. Avagy mindenki másképp csinálja

CITY LOGISZTIKAI RENDSZEREK. Avagy mindenki másképp csinálja CITY LOGISZTIKAI RENDSZEREK Avagy mindenki másképp csinálja Bíró Koppány Ajtony ügyvezető igazgató Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Intermodális csomópontok optimalizálási kérdései

Intermodális csomópontok optimalizálási kérdései Intermodális csomópontok optimalizálási kérdései Tartalomjegyzék 1. Intermodális és komodális rendszerek alkotóelemei 2. Konténerek műszaki jellemzői és kezelhetősége 3. Intermodális konténerek fejlesztési

Részletesebben

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből Ügyfelünk a Hilti Testreszabott szolgáltatások egy kézből Áruszállítás rövid határidővel Kiindulópont: két raktár Ausztriában és Németországban. Cél: vevők ezrei Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK ( LSZK )

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK ( LSZK ) LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK ( LSZK ) 1 A vállalatok saját alkalmazottaival végeztetik a logisztikát szervezeten belül Esetenként kihelyezik (outsourcing) a logisztikai feladatokat erre szakosodott cégekhez

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

A Mi VÁLASZAiNK AZ AUTÓiPAR LOGiSZTiKAi KiHÍVÁSAiRA

A Mi VÁLASZAiNK AZ AUTÓiPAR LOGiSZTiKAi KiHÍVÁSAiRA A Mi VÁLASZAINK AZ AUTÓIPAR LOGISZTIKAI KIHÍVÁSAIRA Logisztikai szakértőjétől dinamizmust és intelligenciát vár el. Mi vagyunk ez a logisztikai szakértő. A komplex szállítási láncok kezelésének tökéletesnek

Részletesebben

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Környezetbarát trendek a city logisztikában

Környezetbarát trendek a city logisztikában NAGYVÁLLALATOK LOGISZTIKAI VEZETŐINEK 9. ORSZÁGOS ÉS 4. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 2015. MÁJUS 14. EGER, HOTEL EGER & PARK**** Környezetbarát trendek a city logisztikában KILIÁN ZSOLT OKL. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

A mobil térrendszerek szakértője

A mobil térrendszerek szakértője A mobil térrendszerek szakértője Az Ön mobil térrendszereinek szakértője CONTAINEX a WALTER GROUP tagja Értékeink A CONTAINEX a konténerek és mobil térrendszerek vezető értékesítője egész Európában több

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA.

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Települési Önkormányzatok Szövetsége. A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Integrációs, Szervezeti és Finanszírozási lehetőségek. Budapest 2012. Szeptember 26. Danka Lajos TÖOSZ Közlekedéspolitikai

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KÖZLEKEDÉS ÉS TURIZMUS AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén Ügyfelünk a Daikin Áruelosztás könnyedén 20 000 küldemény, 15 ország, egyetlen globális logisztikai partner Hogyan juttathatunk el évente 20 000 küldeményt a 15 különböző országban található ügyfeleinkhez?

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése igény-kapacitás összerendelése (tervezés, lebonyolítás) - igények részletes jellemzői (térbeliség, időbeliség, utas-összetétel, stb.), mértékadó utasszám

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE A beszerzési logisztika mutatószámai Az elosztási láncba épülő raktárak helyzetüknél fogva mind beszerzési, mind értékesítési tevékenységet folytat(hat)nak.

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G A Molok mélygyűjtésű rendszer a cég alapítójának, Veikko Sallinak innovatív ötletéből alakult ki. Terve egy függőleges szerkezet

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. Cikk: Az 561/2006/EK rendelet

Részletesebben

A cég telephelye. A vállalkozás alapításakor meg kell jelölni a cég székhelyét (és a telephelyeket ha vannak).

A cég telephelye. A vállalkozás alapításakor meg kell jelölni a cég székhelyét (és a telephelyeket ha vannak). A cég telephelye 1. Székhely és telephely közötti különbség A vállalkozás alapításakor meg kell jelölni a cég székhelyét (és a telephelyeket ha vannak). A székhely az a földrajzi hely, ahol a cég, vagy

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben