PORTAL írásos oktatási segédanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTAL írásos oktatási segédanyag"

Átírás

1 Teherszállítás városon belül 1

2 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok és tanfolyamok létrehozásával kívánja elérni. A projekt haszonélvezői (célzott személyei) a felsőfokú oktatási intézmények. A projektek nagy száma és mérete lehetetlenné teszi minden egyes eredmény részletes közlését, azaz jelen írott dokumentumban való közreadását. Az itt látható anyag legfőbb feladata, hogy PORTAL-ként, azaz kapuként működjön, hogy hozzásegítse az olvasót további információ(k)hoz. Ezért sem állíthatjuk, hogy teljes és lezárt anyagról van szó. Az oktatók elvárásainak skálája igen nagy - az EU-kutatásának felmérési eredményeinek keresése egy meghatározott témakörben -től egészen az egy kutatási projekt különleges eredményeinek részletes kimutatása -ig terjed. Megkíséreltünk kompromisszumot kötni és - az adott lehetőségek szerint- az összes felhasználói csoport elvárásainak megfelelni. Az itt látható gyűjtemény az egyes EU kutatások eredményeit, valamint kiegészítő nemzeti kutatási eredményeket tartalmaz. A PORTAL köszönetet mond partnereinek az itt látható projektekben való együttműködésükért. A projektek teljes listája, a konzorcium, valamint a felhasznált irodalom listája az anyag végén található. Ezt az anyagot Városon belüli teherszállítás és city logisztika címmel Ulrich Schäffeler and Jost Wichser IVT-ETH, (Institute for Transport Planning and Systems, Swiss Federal Institute of Technology) állította össze 2001-ben, majd egy előadásokat is tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben. LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIRECT Teherszállítás városon belül 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Előszó A teherszállítás fogalma a városokban A városi teherszállítás jelentősége... 6 A városi teherszállítás okozta problémák... 6 A városi teherszállítás szükségessége Kapcsolat az EU irányelvekkel Összefoglalás A logisztikai folyamat bemutatása A logisztika fogalma A logisztikai folyamat... 9 Struktúra... 9 Közgazdasági alapelvek a logisztikában Példák Személyszállítás Teherszállítás Termékáramlás és áruszállítás Termékáramlási elméletek Single-Step System (Egylépéses rendszer) Multi-Step Systems (Többlépéses rendszerek) Kombinált rendszer Szállítási folyamat A városi teherszállítás tulajdonságai Külső körülmények Térbeli megszorítások Közlekedési infrastruktúra Környezeti érzékenység A szállítási lánc összekötő elemei Fogadók különleges kiszállítási logisztikai támogatás nélkül Felhasználó szállítmányozó cég bevonásával megszervezett szállítási megoldással Saját szervezett logisztikai eljárással rendelkező fogadók Fellépő problémák A teljes rendszer átfogó kepének hiánya Szállítási problémák Szuboptimális szállítási hálózatok makrogazdasági szemszögből Az optimalizálás lehetőségei A szervezés új formái Áruelosztó központok Az érdeklődés hiánya a vállalatvezetés részéről Az együttműködési készség hiánya A személyes kapcsolat hiánya Az igények mérséklődése Fuvar-falvak (Teherszállítási központok) Infrastrukturális szolgáltatások Kedvező makrogazdasági hatások Lehetséges negatív hatások Új műszaki fejlesztések Új átrakodási technológiák Üzemeltetési követelmények Kisebb konténerek a logisztikai szférában [14] Mik is azok a kis méretű konténerek műszaki értelemben? Javaslatok a kis konténerek szabványaira Teherszállítás városon belül 3

4 4.12 Tapasztalatok kis konténerekkel További fejlesztések Közigazgatási ellenőrzési mechanizmusok [1] Az ellenőrző mechanizmusok lehetséges területei Nemzeti sajátosságok/helyi alkalmazások Ajánlott olvasmányok Feladatok Szükségtelen teherszállítás Célok Beszélgetési egységek Kis konténerek hatékonysága Beszélgetési egységek Politikai kompromisszumok keresése Célok Beszélgetési egységek Fuvar-falvak Célok Beszélgetési egységek Szójegyzék Irodalomjegyzék Városon belüli teherszállítás és city logisztika - A konzorcium tagjai...45 Teherszállítás városon belül 4

5 1. Bevezetés 1.1 Előszó A következő fejezetekben a teherszállítás városi, világvárosi területekre jellemző sajátos jellemzőiről lesz szó. Mivel a szállítóhálózatok általában mind műszakilag, mind szervezetileg egységet alkotnak, valamint a nagyvárosok területeinek földrajzi határait is átlépik csak a városi teherszállítás különálló vizsgálata nem lehetséges. Ezért a következő fejezetekben a teljes szállítóhálózat bemutatásra kerül. A városi áruszállítást gyakran összefüggésbe hozzák a city logisztika fogalmával. A city logisztika, azaz a városközpontok termékekkel való ellátása (teherszállítással) is része a továbbiakban tárgyaltaknak. A teherszállítás azonban a városokban sokkal több, mint csupán a városokba- és városokból való szállítás. 1.2 A teherszállítás fogalma a városokban A városokban való teherszállítás feltételei nagymértékben különböznek a nem városi területeken történő teherszállítástól. Egyik oka a különbözőségeknek a sűrűn lakott területek környezeti hatásokra való jelentős érzékenysége. Ennek hatására az utóbbi években kiterjedt kutatómunka folyt ezen a területen. Noha ezek az új fejlesztések/módszerek nem kerültek előtérbe a teherszállítás területén, feltétlenül szükségesek a jövőbeni fejlődés szempontjából. A fejlesztések csak akkor lehetségesek, ha minden résztvevő megfelelő módon járatos az új típusú tudásanyagban és alkalmazza is azt. Politikai szabályozás Kemény külső feltételrendszer Gazdasági szükségszerűségek Kedvező makrogazdasági hatások Célorientált működés A mai logisztikai folyamatok sajátosságai Kutatás-fejlesztés Új elképzelések a városi teherszállítás területén Kötött, régimódi gondolkodásmód Kedvezőtlen makrogazdasági hatások Jelenlegi folyamat Jövőbeni folyamat 1. Ábra: A kutatás fontossága a városi áruszállításban Teherszállítás városon belül 5

6 1.3 A városi teherszállítás jelentősége Európában a lakosság több mint 75 %-a él városokban [3] és az ipari termelés is itt koncentrálódik. Ez a teherszállítás magas fokú potenciáljához vezet. A teljes városi forgalom körülbelül 10 %-át adja a teherszállítás (3,5 t-nál nagyobb össztömegű tehergépkocsik). Ha az utóbbi években egyre nagyobb számban használt kisteherautókat és személyautókat is tekintjük, ez az arány jóval nagyobb.[13] A városi teherszállítás jelentősége kihangsúlyozható a teherszállítási hálózaton belüli költségmegoszlással. A városokra igen jellemző, az árukat a feladótól a címzetthez szolgáltatásoknak a háztól-házig történő szállítás költsége a teljes szállításból körülbelül 40%-ot tesz ki [7]. Ezen költségek súlya tovább nőtt az áruk méretének csökkentésével, minél kisebb a küldemények mérete, annál nagyobb a mennyiségük. A városi teherszállítás okozta problémák A városokon belüli nagy népsűrűség és a korlátozott erőforrások (infrastruktúra, környezeti erőforrások, ) következtében a városi teherszállításnak sok nehézséggel kell megküzdenie. A nagy népsűrűség és koncentrált fogyasztás mellett a nagyvárosok fő jellemzője a sűrű beépítettség. Ennél fogva a közlekedési infrastruktúra korlátozott és a kiterjesztésének lehetőségei is kötöttek a kihasználatlan területek hiánya miatt. Másrészről viszont a felszín alatti építkezés nagyon drága és csak néhány esetben engedhető meg. A közlekedési infrastruktúra korlátain túl a környezeti szempontok is igen nagy jelentőséggel bírnak a városokban. Ezek a szigorú követelmények összefüggésben vannak a népsűrűséggel. Brémában ahol közel lakos él, a közlekedés napi üzemanyag szükséglete több mint 500 tonna (teher és személyszállítás). Ez a következő légszennyező anyagok kibocsátásához vezet: Szén-monoxid Por NOx CH 34 tonna/nap 0.16 tonna/nap 18 tonna/nap 8 tonna/nap A teherszállítás részesedése az energia-felhasználásból és a légszennyezésből nagyobb arányú, mint a jármű-kilométerekre jutó százalékos aránya [13]. Egy további környezeti szempont a forgalom által keltett zaj a városokban. Zürichben a népesség 1/3-a olyan területeken él, ahol a zajkibocsátás fölötte van a szövetségi zajvédelmi törvényben rögzített értéknek [12]. A városi teherszállítás szükségessége Az előző fejezetben leírt problémák ellenére igen ellentmondásos a városokban való teherszállítás korlátozásának haszna a társadalom számára. A városok gazdasági versenyképességhez fontos garantálni egy ingyenes és olcsó árucserét. A városközpontok megszenvedhetik, összehasonlítva a külterületek bevásárlóközpontjaival, ha túl költséges a szállítás. Ebben az összehasonlításban figyelembe kell venni, hogy egy tehergépkocsi, ami egy lakott területen lévő boltba szállít, kevesebb problémát okoz, mint 100 személygépkocsi, ami ugyanazt az árumennyiséget szállítja egy távolabbi bevásárlóközponttól. Teherszállítás városon belül 6

7 1.4 Kapcsolat az EU irányelvekkel Az Európai Unió egyik központi célja, hogy egységesítse és harmonizálja a gazdasági tevékenységet az unión belül. Ez a cél természetesen szoros összefüggésben van az áruszállító rendszerek hatékonyságával. Habár az áruszállítás nagyobbik része főleg az egyes régiók között történik, majdnem minden áru a városokba érkezik, hiszen ott vannak a fő fogyasztói piacok. Más okok, főleg környezeti vonatkozásai miatt az unió részt vesz a szállítással kapcsolatos politikai döntéshozatalban. Továbbá a problémák jelentős része, amelyekről a politika, stratégia kidolgozásakor döntenek mint például légszennyezés, forgalmi torlódás a városokban a leggyakoribbak. Bár okkal feltételezhető, hogy a városi áruszállítás egy központi kérdés az európai irányelvek kialakítása során, azonban azokban a dokumentumokban, melyeket a bizottság kiadott a közös Európai szállítási irányelvek támogatásáról, a városi logisztika és azzal összefüggő kérdések valójában alig van megemlítve. A téma összetettségéből következően, különösen a gazdasági versennyel való összefüggések, valamint a társadalmi kezdeményezések korlátozott mozgástere lehetnek az okai annak a látszólagos nyugalomnak, ami a hivatalos dokumentumokból tükröződik. Ezen témák összetettségének tudomásulvétele az ún. Zöld papírban A közlekedés környezetre gyakorolt hatása [COM(92)46] jelent meg 1992-ben. Ebben az áll, hogy A termékek szállítását a gyártási és elosztási folyamatokhoz szervesen hozzátartozónak kell tekinteni. Példákat adtak meg a strukturális változásokról, amik általános növekedést okoztak az áruszállítási igényekben, mint például az Időzített szállítási menedzsment és az igény orientált termelés. A teherszállítási eljárások megvitatásra kerültek, aminek eredményeképp a minőségi szempontok, mint a megbízhatóság és rugalmasság feltételezhetően teret nyernek, és nagyobb súllyal veszik őket figyelembe. A városi, helyi, stb. áruelosztásokat azonban nem vizsgálták külön-külön. Az 1990-es évek második felében a legtöbb közlekedési politikával kapcsolatos vita kereszttüzében a költségek álltak. Ennek eredményeként 1998-ban közzétették az ún. Fehér könyvet: Az infrastruktúra használatnak tisztességes megfizetése címmel. A könyvben különböző javaslatok szerepelnek egy átfogó uniós, közlekedéssel kapcsolatos egységes díjrendszer megvalósítására. Az alapfelvetés az, hogy a valós költséget közelebb hozzák a használókhoz, ezáltal egy jobb alapot teremtve a hatékony döntéshozatalra az útvonal-és módválasztás tekintetében. Az infrastruktúra használatnak tisztességes megfizetése című munkából az a következtetés vonható le, hogy ha az árképzés a társadalmi határköltségen alapul, figyelembe véve a közlekedési externáliákat is, akkor ez egy új, hatékonyabb rendszerhez vezetne a logisztikában és az áruelosztás területén. Tisztán látszik, hogy az említett rendszerek jelenlegi kialakítása társadalmi szempontból nem optimális. A piac azonban feltételezhetőleg képes megoldani azokat a műszaki és szervezési problémákat, amik egy jobb kialakításhoz szükségesek, feltételezve, hogy a megfelelő árképzési mechanizmusokat alkalmazzák. A közelmúltban került kiadásra az Európai közlekdéspolitikát megfogalmazó átfogó dokumentum Európai közlekdéspolitika 2010-ig: ideje dönteni címmel [COM(2001) 370]. E szerint a határköltségen alapuló árképzési rendszerbe vetett hit némileg csökkent. Noha még mindig az említett árképzési rendszer az egyik javasolt eszköz, az intézkedések sokkal szélesebb körének alkalmazásával lehet csökkenteni a közlekedési/szállítási rendszerben jelenleg meglévő hiányosságokat. Azt azonban a szubszidiaritás elvével kapcsolatban elismeri, hogy a nemzeti vagy regionális ügynökségek/hivatalok a legtöbb eszköz tekintetében sokkal hatékonyabb döntéshozónak bizonyulnak, mint az európai szinten működő hivatalok. A régiók közötti áruszállítás, ami a legtöbb esetben nemzetközi szállítást Teherszállítás városon belül 7

8 jelent, meghatározó szerepet játszik a kereskedelmi versenyben és a gazdasági integrációban, ezért tárgya a dokumentumban szereplő részletes javaslatoknak és megvalósítandó intézkedéseknek. A megfogalmazott javaslatok között szerepel egy új szakma teherszállítási koordinátor (freight integrator), illetve pénzügyi támogatás az intermodális eljárások/technológiák fejlesztésére. A korábban említett érvekkel kapcsolatban a dokumentum Európai közlekdéspolitika ig: ideje dönteni című dokumentumban nincsenek hasonló részletességű javaslatok a városi áruszállítással kapcsolatos fejlesztésekre. Azonban a dokumentum egyértelműen tartalmazza, hogy az integrációval kapcsolatosan növekvő igények és az új műszaki megoldások a termékek végső elosztása során is alkalmazandók. Ezáltal a bizottság kinyilvánította a széleskörű, de nem helyi támogatását a városi logisztikával kapcsolatosa politikai kezdeményezésekkel kapcsolatban. 1.5 Összefoglalás A városi áruszállítást széleskörű összefüggésekben kell vizsgálni, mivel az része a teljes szállítási folyamatnak. A városi szállításnak, mint az áruszállító láncolat részének megvannak a saját követelményei: A városközpontokba való behajtás Európában korlátozott a - Szűk utak - A túlterhelt úthálózatok - Forgalmi korlátozások a lakosok nagy száma és az ő környezeti érzékenységük miatt Mivel a városi teherszállítás elsősorban termékelosztást jelent a szállító hálózat végén, az áruk főleg kisméretűek, ami sok szállítást eredményez. Mivel a városi áruszállítást egységesen kell kezelni a teljes szállítási folyamattal, kompromisszumot kell találni a városi áruszállítás és a szállító láncolat többi résztvevőjének igényei között. Sajnos ez a kompromisszum gyakran a hosszú távú szállítások túlsúlyához vezet anélkül, hogy számításba venné a városi teherszállítás követelményeit. A városközpontokban a forgalom optimalizálása gyakran nem összeegyeztethető a résztvevő felek érdekeivel. Hajlandóak ugyan optimalizálni a saját forgalmukat a saját érdekeik függvényében, ami azonban nem felel meg egy általános optimalizáció elvárásainak. Ennek következtében az áruelosztó központok a legtöbb esetben sikertelenek voltak. Az áruforgalmi központok kialakítása terén vannak elért eredmények. Ezen központok célja a jelentős teherforgalmi teljesítményű vállalkozások koncentrációja a jól megközelíthető ipari területeken. Az ilyen jellegű teherforgalmi központok intermodális terminálokká történő fejlesztése támogatandó. Teherszállítás városon belül 8

9 2. A logisztikai folyamat bemutatása 2.1 A logisztika fogalma A logisztika fogalmát több tudomány, mint például a matematika (görögül a logisztika a számítás művészetét jelenti), a hadtudomány illetve a közgazdaságtan is használja. A logisztika fogalmát eredetileg a hadászatban használták és a harcoló egységeket támogató személyi illetve tárgyi eszközöket értették alatta (élelem, lőszerutánpótlás, különböző anyagok, javító és egészségügyi ellátás és szállítás). Később a fogalom a közgazdaságban is meghonosodott. Az eredeti definíció látható a szó eredetében; a kifejezés a francia nyelvből származik; logistique, Logis: lakás, szállás. A jelen elemzésben a szónak csak a közgazdasági értelmezése szükséges és azt használjuk: A logisztika az ellátási lánc azon része, amely megtervezi, végrehajtja és ellenőrzi a termékek, szolgáltatások megfelelő és hatékony áramlását és tárolását illetve az ehhez a folyamathoz tartozó információkat a kiindulási helytől egészen a fogyasztás pontjáig, ezáltal biztosítva az ügyfelek igényeit. Így, a szállítás a logisztika része, különös tekintettel a termékek beszerzésének és elosztásának logisztikai folyamatára. 2.2 A logisztikai folyamat Struktúra A logisztikai folyamat a termelés, szállítás és az áruk tárolása közötti kapcsolatot írja le. Ebből következik, hogy egy ilyen folyamat hálózatként jellemezhető. A hálózaton keresztül tárgyak (termékek) mozognak. A logisztikai folyamatok fő funkcióit a hálózat két különböző eleme jellemzi: Csomópontok Raktározás Kapcsolatok Mozgatás A csomópontoknak különböző funkciói lehetnek: Termelés, például a termék minőségi megváltoztatása Szétosztás, például a szállítmányok egyesítése vagy szétosztása Raktározás, például a termékeket addig raktározzák, amíg a vásárló meg nem vásárolja azokat Fogyasztás, például a termékek fogyasztása illetve azok további minőségi megváltoztatása Hulladéklerakás, például a már használt termékek elhelyezése Teherszállítás városon belül 9

10 A kapcsolatok a közlekedési útvonalak. A közlekedés klasszikus szemlélete, amely korábban a főszabály volt (és a személyszállításban még ma is az), mindössze úgy határozza meg önmagát, mint a két pont közötti megteendő távolságot. Napjainkban a szállítást a logisztikai folyamat részeként értelmezzük. Közgazdasági alapelvek a logisztikában A logisztikai folyamatot termelési tényezők határozzák meg. Ezek a következők: Költség, idő minőség A különböző csomópontok földrajzi elhelyezkedése ezért függ: a termelési költségektől, különösképp a személyi, energia és a termelési feltételek meglététől illetve azok költségétől a raktározás költségétől és a raktárépületek megvalósítási lehetőségétől a termékek szétosztásának költség- és időtényezőitől a termelés, szétosztás és a szállítás minőségi tényezőitől az egyes csomópontok közötti szállítás kivitelezhetőségének a lehetőségétől valamint ennek az idő- és költségtényezőjétől A logisztikai folyamatban, a termelésre és a termékek elosztására alkalmazott végső változat az az optimális kombináció, amelyet a piac használ. Az adott helyszínt, szállítási módot és a szállítási útvonalakat úgy választják meg, hogy a termék a fogyasztóhoz mindig a legjobb áron, megfelelő időben, a szükséges mennyiségben és kifogástalan állapotban jusson el. Példák A termelési helyek mindig az alacsony termelési költségek alapján kerülnek kiválasztásra. Napjainkban, ezek a helyek egyre inkább olyan országokban találhatók, ahol a jövedelmek alacsonyak és nem nagyon törődnek környezeti kérdésekkel. Bár távolabb esnek a felhasználás helyszínétől, de a szállítás még így is olcsóbb, mint a magas munkaerő költség. A raktározást ha csak lehet kerülik, mivel általában a raktározás során kevés a hozzáadott érték, néhány kivételtől eltekintve. Megjegyzendő, hogy a raktározás során a befektetett tőke nem termel nyereséget. A megfelelő termék-kiszerelés alkalmazásával optimalizálhatók a szállítási költségek azáltal, hogy nagyobb szállítási egységeket használnak, így csökkentve a szállítandó csomagolóanyagok mennyiségét. Ezen kívül, az egyes logisztikai folyamatokhoz tartozó információáramlás egyszerűsödik. Teherszállítás városon belül 10

11 1. kép: A high-tech termékek magas munkaerőköltségű országokban készülnek Mivel a szállítási távolságok a termelés és a fogyasztás helyszínei között megnőttek, az időtényező gazdasági tekintetben a logisztikai folyamat egyre inkább fontosabb elemévé vált. Egyfelől, a szállítás és a tőke együtteséből lesz a szállítási költség. Másfelől, a raktározás minél alacsonyabb szintre való szorítása egyre nagyobb szintű megbízhatóságot igényel. Ez vezetett a just in time rendszerű műveletekhez, amely rövid szállítási időt és nagy megbízhatóságot követel meg. A megbízhatóság a legfontosabb tényező, kivéve a nagy értékű illetve a romlandó termékek esetében. A szállítási eszközök és utak közötti választást egyfelől önmagukban is optimalizálják. Másfelől, ezeket más elemek is korlátozzák, így az összehangolási lehetőségek eleve korlátozottak. A tömegtermelés munkaerőköltség-megfontolásai miatt a termelés helyszíne gyakran távolabb esik, mivel ez az összköltségből nagyobb hányadot tesz ki, mint a szállítási költség. Ha a munkaerőköltségnek a munka összértékből való részesedése nagy, ez a szállítási időben nagy szerepet játszik. Ez túlzottan drága légi szállítást eredményez. A jelenlegi világgazdaság részben a nagy termelési költség megoszlások és részben a költségkímélő és sokszínű szállítási lehetőségek mentén tagozódik. A jelentősen növekvő szállított mennyiségeket ezért elsősorban a különböző termelési költségek határozzák meg inkább, mint a szállítási költségek. Személyszállítás Teherszállítás A teherszállításnál a személyszállítással ellentétben nincsenek olyan termékek, amelyek szó szerint önmaguktól mozognak. A termékeket mindig szállítani kell, és a szállítást mindig emberek szervezik. A legszembetűnőbb különbség az, hogy az áruk nem tudnak bemenni, illetve kijönni a szállításukra használt konténerből külső erő igénybevétele nélkül. Ebből következik az is, hogy a szállítási eszközök és módok megváltoztatása igen költségérzékeny. Utasok Utazás (aktív) Beszállás, leszállás, átszállás segítség nélkül Feldolgozza az információt és cselekszik segítség nélkül Döntéseket hoz az egyes utazási módok között segítség nélkül, bár gyakran irracionálisan Áruk Szállítva (passzív) Berakás, kirakás, átrakás Az információt fel kell dolgozni a logisztikai menedzsereknek A logisztikai menedzserek hoznak döntéseket az egyes szállítási módok között racionálisan 2. Ábra: A személyszállítás és a teherszállítás közötti különbségek Teherszállítás városon belül 11

12 Míg a személyszállításban passzív információk (pl.: jelek, jelzések, hangosbemondó, stb.) irányítják az utasokat, információáramlás (a szállítási volumennek megfelelő) irányítja a teherszállítást a termékek áramlásával összhangban. A szállítási módok megválasztásának főbb kritériumai: Szállítási költség Szállítási idő Szállítás megbízhatósága (az időt tekintve) Szállított termékek biztonsága. 2. kép: A termékek átrakásához rendkívül költséges berendezésekre van szükség Az információáramlás bonyolultsága miatt az egyfajta szállítási eszközt igénybe vevő szállítási módokat (mint pl.: vasút gyártól-gyárig, közúti szállítás) napjainkban csakúgy, mint korábban előnyben részesítik még akkor is, hogyha a többi kritérium inkább egy többfajta szállítási módot vagy egy különböző szállítási módokból álló folyamatot követelne meg. 2.3 Termékáramlás és áruszállítás Termékáramlási elméletek A logisztikai folyamatokat alapvetően két típusra oszthatjuk. Single-Step System (Egylépéses rendszer) A termékáramlás a kiindulási ponttól (eredet) a fogadó pontig (cél) közvetlen. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy a termékáramlás az ellátási ponttól a fogadó pontig folyamatos. Ennek köszönhetően nincs szükség plusz raktárra vagy szállítási műveletre. Ellátási pont Fogadó pont 3. Ábra: Egylépéses rendszer közvetlen termékáramlással. Teherszállítás városon belül 12

13 Multi-Step Systems (Többlépéses rendszerek) Itt a termékáramlás az ellátási pont és a fogadó pont között indirekt. A termékáramlás legalább egy helyen megszakad. Ezen a megszakítási ponton elosztás vagy valamilyen más csoportosítási folyamatok történnek. Disztribúció: a szállítási egységek csökkentése (mivel a fogyasztói igények korlátozottak). Konszolidáció: sok kis termékáramlás egyesítése egy nagy csomagba. Csomagfelbontási pont Elosztási pont Fogadó pont Elosztási pont Egységesítő pont Fogadó pont 4. Ábra: Multi-step system indirekt termékáramlással [4] Kombinált rendszer A kombinált rendszerben a direkt és az indirekt termékáramlás egyaránt lehetséges. Nagy távolságok esetén a termékáramlás túl lassú lehet például ahhoz, hogy időben kielégítse az igényeket a fogadási oldalon. Az elosztási pontokra jellemző a regionális raktár. A több lépéses rendszerek alkalmazását az a tény is alátámasztja, hogy a termékáramlás gazdaságossága általában direkt összefüggésben áll a szállított mennyiséggel. Elosztási pont Fogadó pont 5. Ábra: Kombinált rendszer direkt és indirekt termékáramlással Teherszállítás városon belül 13

14 Szállítási folyamat A szállítási probléma megoldása magába foglalja a szállítási lánc felépítését. Az áruszállítás esetén ezeket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: Egymással kapcsolatban álló események láncolata, amelyek révén a termékeket a forrástól (beszállító) a célig (címzett) eljuttatjuk. A szállítási lánc a termékáramlás egy része és a szállításnak csak a logisztikai funkciójára utal. Szervezetileg a szállítási láncok a következőképpen épülhetnek fel. Beszállító Helyi szállítási cég Továbbszállító cég Egyéni szállítás Nagy távolságra szállító cég Továbbszállító cég Helyi szállítási cég Fogadó 6. Ábra: Szállítási láncok szervezeti felépítése Az áruszállítás két alapvető folyamata a következő: Közvetlen, ajtótól-ajtóig szállítás, egyedi be- és kirakodási eszközökkel. Csatlakozási ponttól-csatlakozási pontig szállítás, kisebb szállítmányok elosztása és csoportosítása a csatlakozási pontokon (úgy is ismert, mint általános szállítmányozás) és nagyobb cargo egységek közötti szállítás (ami úgy is ismert, mint vagon szállítmány). Ezeket a csatlakozási pontokat további logisztikai célokra használják, mint például raktározás és szortírozás. A szállítási láncok egylépéses (single-step) és többlépéses (multi-step) folyamatokként is felépülhetnek, ebben az értelemben többdimenziós funkciókat értünk alattuk. A single-step szállítási módban kizárólag egyféle szállítási módra van szükség a gyártó és a fogadó között. Ezért itt az egyetlen kérdés, hogy ez úgynevezett megszakítatlan vagy közvetlen szállítás. A multi-step szállítási láncban a szállítási módnak egyfajta változtatása történik a gyártási és a fogadási pontok között. Az ilyen megszakított vagy kombinált szállításokról a legtágabb értelemben beszélünk. A kombinált szállítás szűkebb értelemben véve azt jelenti, hogy a szállítási konténert nem cserélik. Itt szállítási eszköz lehet a konténer, egy jármű, vagy egy vontató egy része. Teherszállítás városon belül 14

15 3. kép: Intermodális rakodás egy kikötőben Szállítási lánc Egylépéses szállítási lánc Többlépéses szállítási lánc = megszakítás nélküli termékáramlás = direkt szállítás (szállítási eszköz cseréje nélkül) = megszakított termékáramlás = kombinált szállítás (szállítási eszköz cseréjével) Külön kezelt forgalom Szállítási egység megváltoztatásával, gyakran raktározással; köztes szállítmányozás lehetővé tétele raklapok segítségével Kombinált szállítás Szállítási egység megváltoztatása nélkül Szállítás kísérettel Járművek teljes vagy részleges megrakása, gördülő országút stb. Konténeres szállítás Szállítási egységek megrakása, kis konténerek szállítása 7. Ábra: A szállítási lánc felépítése Teherszállítás városon belül 15

16 3. A városi teherszállítás tulajdonságai 3.1 Külső körülmények A városon belüli áruszállítás körülményei nagyban különböznek a vidéki szállítmányozásétól. Csupán ebből a tényből kifolyólag is indokolt a városon belüli áruszállítás körülményeinek különálló vizsgálata. Térbeli megszorítások A városközpontokban különleges logisztikai megoldásokra van szükség a térkapcsolatok miatt. Gyakran a szokásos áruszállítási eszközöket (40 tonnás kamion, vasút) nem lehet alkalmazni. Sokszor csak max. 3.5 tonnás kisteherautóval lehet megoldani a városközpontokba történő szállítást. Mivel ezen járművek kapacitása korlátozott, többször kell fordulnia, ami további megterhelést jelent a közúthálózatra. A városkép követelményeit szem előtt tartva lehetetlen a konténereket hosszabb ideig egy helyben tárolni. A be-és kirakodásnak a szállítással egyidejűleg kell megtörténnie. 4. kép: A városközpontban nagyon korlátozott a hely, sokszor még egy 3.5 tonnás kisteherautó számára is szűknek bizonyul Közlekedési infrastruktúra A szállítási (áru-és személy egyaránt) kapacitás növelésére irányuló igény éles ellentétben áll a nagyvárosok által kínált infrastrukturális lehetőségekkel. Ez forgalmi torlódáshoz vezet, ami igen jelentős késedelmet okoz a szállítási folyamatban. További infrastrukturális fejlesztés szinte lehetetlen a helyhiány valamint a magas járulékos költségek miatt. Teherszállítás városon belül 16

17 Környezeti érzékenység A nagyvárosok központjában a szállítást a lehető leginkább környezetbarát módon kellene kezelni a magasabb népsűrűség miatt. Ezzel összhangban áll a kipufogógázok szintjének ellenőrzése, valamint zajvédelmi létesítmények alkalmazása, és a takarékos helyfelhasználás. 5. kép: A városok közlekedési infrastruktúrája nagyon magas költségigénnyel jár 3.2 A szállítási lánc összekötő elemei A nagyvárosi teherszállítás összetettségének megértéséhez szükséges megvizsgálni a különböző logisztikai megoldásokat. A logisztikai folyamatok és szállítmányozási megoldások résztvevőinek alapvetően négy különböző csoportját különböztetjük meg: Gyártók: Szállítmányozó cégek: áruszállító cégek, csomagküldő szolgálatok Fogyasztók/Címzettek: kiskereskedések, élelmiszer-ellátók Hatóságok: Az egyes szereplők különböző érdekei miatt a logisztikai megoldások nagyon különbözőek lehetnek Fogadók különleges kiszállítási logisztikai támogatás nélkül Az európai nagyvárosok kiszállítási helyeinek megközelítően egynegyede nem rendelkezik szervezett logisztikai megoldással. Áruikat vagy közvetlenül a gyártótól kapják, vagy valamilyen szállítmányozó cégen keresztül. Így több termelő kínálja termékeit az egyes fogyasztóknak, és következésképpen több jármű nem teljesen megrakodva közlekedik. Teherszállítás városon belül 17

18 Termelő B termelés/gyártás raktározás fogyasztás Termelő A Szállítmányozó C városközpont 8. Ábra: Szervezett logisztikai rendszerrel nem rendelkező fogyasztó/felhasználó szállítási megoldásai Felhasználó szállítmányozó cég bevonásával megszervezett szállítási megoldással Átfogó szállítási logisztikai megoldással nem rendelkező fogyasztók által gerjesztett forgalom általában összefogottabb, amint az a korábbi fejezetből kiderült. A szállítmányozó cégeknek gyakran több ügyfelük van a városközponton belül. Általában különböző felhasználókat látnak el teljesen eltérő áruval (általában kis egységben, pl. csomag), ezért optimalizálják a belvárosi szállítási útvonalukat, ami az elosztási forgalom megkívánt összesítését és a kiszállítások gyakoriságának csökkenését eredményezi. 6. kép: Az éttermekbe gyakran több beszállító küld árut Teherszállítás városon belül 18

19 Szállítmányozó cég Szállítmányozó cég Városközpont Rendszer határa 9. Ábra: Szervezett logisztikával rendelkező fogyasztó Saját szervezett logisztikai eljárással rendelkező fogadók Az európai városi felhasználók kb. háromnegyede olyan vállalkozásokból áll, akik megszervezték saját logisztikai rendszerüket. Ezek többnyire az áruházláncok pl. ABC-k, bevásárlóközpontok. Mivel ezeknek a láncoknak általában több szállítási címe van, ezért az árut központi raktárba szállíttatják. Így nagyobb mennyiségű árut tudnak rendelni egyszerre, és kedvezőbb feltételeket tudnak kialkudni a beszállítóktól. Ezekben az elosztási központokban az árut elosztják, tárolják, valamint az egyes kiszállítási pontok igénye szerinti küldeménybe csoportosítják. Az elosztó központ és a kiszállítási pont között fennálló közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kívánt árut pontosan kiküldjék. Így a kiszállítási ponton nem szükséges tárolási kapacitást kialakítani. Az elosztó központ és a kiszállítási pont közötti áruforgalmat vagy maga az áruházlánc bonyolítja le saját járművel, vagy kiadja szállítmányozó cégnek megbízásba. Ilyen módon a felhasználóhoz csak a saját küldeményei kerülnek kiszállításra. Befogadó Városközpont 10. Ábra: Szervezett logisztikai eljárással rendelkező címzett Teherszállítás városon belül 19

20 3.3 Fellépő problémák A városon belüli áruszállításból eredő problémák globális gazdasági (makrogazdasági) természetűek, jelentősen eltérnek az optimális megoldástól és folyamattól. 7. kép: Az üzlethálózatok saját logisztikai eljárással rendelkeznek A teljes rendszer átfogó kepének hiánya Az áruszállítással kapcsolatos döntések általában racionális megfontolásokon nyugszanak (pl. a megfelelő szállítási mód kiválasztása). Az ilyen optimalizáció eredménye következésképpen függ a fennálló rendszerek alakjától és méretétől. Minél nagyobb egy rendszer, annál optimalizáltabbak a folyamatok önmagukban és a különböző kombinációkban egyaránt. Ahogy a rendszerhatárok kitolódnak, úgy teljesülnek a makrogazdasági célok a gazdasági optimalizáció által. Bár az áruszállításban elfogadható eredmény általában a racionális döntési folyamatnak köszönhető, sok szállítási folyamat makrogazdasági szemszögből nézve nem optimális. Ez a rendszerek kis méretéből adódik, amit az üzleti megfontolásoknak megfelelően optimalizálnak. Szállítási problémák Azok a címzettek/fogyasztók, akik nem koordinálják a saját logisztikai folyamataikat - akik a folyamatokat nem tekintik a saját belső működésük részének -, gyakran az optimálisnál kedvezőtlenebb szállítási megoldásokat hoznak létre. (ld. 8. ábra) Sok beszállító látja el áruval a címzettet vagy közvetlenül, vagy szállítmányozó cégen keresztül. Ez sok kiszállítást és kis kiszállított mennyiségeket eredményez. Teherszállítás városon belül 20

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Eredmények és tapasztalatok A projekt az Európai Unió

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2011/22 Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS

Részletesebben

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV KALAUZ

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV KALAUZ MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV KALAUZ TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A CO 2 mmerce projekt...3 A Munkahelyi Közlekedési Terv Kalauz...4 Kihívások, definíciók, alapok; minden, amit tudni érdemes

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok Tanulmány 2007.április Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ Fejlesztési

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben