TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja"

Átírás

1 Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg az interakció világát, a kommunikáció folyamatát, a verbális és nem verbális kommunikáció fajtáit, a távolságtartás szükségességét. A gyakorlatban is elsajátítja a különböző tárgyalás és kommunikációs technikákat Az előadások anyaga 1. A kommunikáció kompetenciája 1.1. A társadalmi kommunikáció általános törvényszerűségei 1.2.A személyközi közvetlen kommunikáció modellje, a modell elemei 1.3 Az emberi kommunikáció alapfunkciói 1.4. Az emberi kommunikáció pszichikai alapjai 2. A kommunikációs stílusok és a személyiség jellemző vonásainak összefüggései 2.1. Kommunikáció a társadalmi csoportokban 2.2. Kommunikációs képességfejlesztés módszerei 3. A verbális és nonverbális kommunikáció alkalmazása az üzleti kapcsolatokban 4. Az üzleti kultúra, a cég és a személyes image összefüggései 5. Érdekérvényesítés konfliktushelyzetekben 6. Munkahelyi konfliktusok és a hozzájuk kapcsolódó vezetési stratégiák 7. Az üzleti kommunikáció alaphelyzetei 7.1. Álláspályázat, szakmai életrajz, jegyzőkönyv, jelentés, munkaterv, stb Munkahelyi kommunikáció 7.3. A telefonálás szabályai az üzleti életben 7.4. Üzleti levelek tartalmi és formai követelményei 7.5. Kereskedelmi levelezés 8. Viselkedéskultúra 8.1. A protokoll alapelvei 8.2. Viselkedési szabályok 8.3. Öltözködés 8.4. Névjegy, meghívó 8.5. Ajándékozás 8.6. Vendéglátás 8.7. Protokoll nemzeti sajátosságai 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok.

2 A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A félév során egy szóbeli beszámoló (kiselőadás) készítése kötelező. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kiselőadás (50 pont). Udvarhelyi: Ismeretek az emberi kommunikációról (SZIF-Universitas Kft ) Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001.) E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.) Béres Harsányi: Társadalmi kommunikáció (Osiris 1999.) Szabó: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth 2001.) Sillye: Protokoll (KJK Budapest, 2001.) Görög: Kommunikáció felsőfokon (KJK Budapest, 2001.)

3 Ügyviteltechnika LG1502 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskola docens Tantárgyfelelős egység kódja MY A hallgatók megismerik az ügyvitel alapvető eljárásait, a használt technikát és szabályzatokat. 1. Általános irodai munka 1.1. Operatív (szignálás, iktatás) 1.2. Archív (kézi, központi irattári kezelés, selejtezés) 1.3. Iratelőállítás, szövegfeldolgozás, kiadványszerkesztés, irodai grafika 1.4. Adatkezelés, nyilvántartás, táblázatkezelés, statisztika készítés 1.5. Irodai kommunikáció, telefonálás, , ügyfelek tájékoztatása 2. Ügyiratkezelés rendszere 2.1. Sorszámos iktatási rendszer 2.2. Az ügyiratkezelés szervezete (centralizált, decentralizált, vegyes) 2.3. Iratkezelési szabályzat 2.4. Az ügyiratkezelés folyamata, nyilvántartásba vétel, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában, archiválás 3. Levél-, irattípusok 3.1. Üzleti levelek, tájékoztató levél, ajánlatkérő levél 3.2. Az iratkészítés általános szabályai 4. Adatvédelem 4.1. Államtitok 4.2. Szolgálati titoksértés 4.3. Titokvédelmi szabálysértés 4.4. Adatvédelmi szabálysértés 4.5. Személyi, biztonsági védelem 4.6. Felmentés titoktartási kötelezettség alól 5. Minősített adatok kezelésével kapcsolatos általános szabályok 6. Rendezvények lebonyolítása 6.1. Hivatalos utak megszervezése (helyfoglalás, szállásfoglalás) A hallgatók rendszeres munkáját három írásbeli dolgozattal ellenőrizzük. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kiselőadás (50 pont).

4 Temesi: Titkársági és levelezési ismeretek (Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., Budapest) Bartha-Bauer: Általános titkársági ismeretek (Szókratész Kiadó Budapest, 2001.) Sillye: Titkársági kézikönyv (KJK Budapest, 2001.) Kalóczkiné - Venczel: Hivatalos levelezés (GATE Interwood Gödöllő, 2000.)

5 Ügyviteli munkaerőpiaci alapismeretek LG1503 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók megismerik a munkaerőpiac fő jellemzőit, a munkaügyi kapcsolatok jogi kereteit, a munkahelyek betöltésének jogszabályi kereteit Az előadások anyaga 1. A munkaerőpiac szerkezete, munkavállaló és munkáltatói magatartás 2. A foglalkoztatási törvény, a munkanélküliség kezelésének intézményei 3. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai tényezők 4. Munkaerőpiac 5. Álláskeresési technikák. Motivációs levél 6. Az önéletrajzokban előforduló gyakori hibák. Álláskeresés 7. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei 8. Álláspályázat pályázati kiírás a munkaadó részéről 9. Munkaerőpiaci szolgáltatók 10. Álláspályázat a munkavállaló részéről 11. Felkészülés a felvételi beszélgetésre 12. Interjútípusok 13. Munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi konfliktusok 14. Munkavállalási lehetőségek az Európai Unióban 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Zsigmond-Szép: Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák (EKTF Líceum Kiadó, Eger, 1998.) Pintér: Hogyan csináljunk karriert? (Horton Books Kiadó Budapest, 2001.) Munkaügyi jogi ismeretek céljegyzet

6 EU ismeretek LG1504 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja PO A hallgatók megismerik az Európai Unió célrendszerét, szervezeti (politikai és jogi) struktúráját, az Európai Unió alapvető programjait Az előadások anyaga 1. Az európai integrációs folyamat 2. Az Európai Unió intézményei 3. A közösségi jogforrások 4. A Közösség jogrendszere 5. Az egységes belső piac megteremtése és hatása a gazdaságpolitika egyes területeire 6. Az egységes piac négy alapszabadságjoga 7. Az Európai Unió politikai rendszere 8. Az Európai Unió mezőgazdasági és környezetpolitikája 9. A közös kereskedelempolitika eszközrendszere 10. A közösség szociálpolitikája 11. Az Európai Unió regionális politikája 12. A pénzügyi integráció: az európai monetáris rendszer 13. Az Európai Unió és Magyarország 14. Munkavállalás az Európai Unióban 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Esettanulmányok önálló feldolgozása, referátumok tartása. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Csapó: EU jog (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gazdag.: Európai Integrációs Intézmények (OSIRIS, 1999.) Kátai-Nagy: Útmutató az Európai Unióról (Zrínyi Kiadó, 2001.)

7 Vállalkozások információs és kommunikációs rendszere LG1601 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók ismerjék meg a számítógépet, számítógépes hálózat felépítését, az elektronikus levelezés és a szövegszerkesztés alapjait. Legyen képes idegen nyelvű szoftverekkel dolgozni, kezelni, működtetni a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét Az előadások anyaga - Információs rendszerek. Vállalati információs rendszerek. Idegen nyelvű szoftverek rendszere. Elektronikus levelezés. A számítógép, számítógépes hálózat. Az EDIT program használata. Számítógép hálózatok, operációs rendszerek. A Novell NetWare elemi parancsai. A DOS operációs rendszer, az EDIT szerkesztő. Az elektronikus levelezés. Szövegszerkesztése, szövegszerkesztők funkciói A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Zárthelyi dolgozatok a gyakorlati anyagból. Záró komplex feladat megoldása számítógépen. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Sonja Zwißler : Electronic Commerce, Electronic Business, Springer D Ahlert, J. Becker, R. Olbrich, R. Schütte: Informationssysteme für das Handelsmanagement, Springer J. Becker, W. Uhr, O Vering Retail Informations Systems Based on SAP Products Springer. Allaga-Avar-Dr.Nádor-Melis-Rónay-Sárkány : Kártyás rendszerek. PRIM. Budapest, 1997 Dr. Pálinkás Jenő : Piacfejlesztés. A marketing elmélete és gyakorlata informatikai vonatkozásokkal. LSI Oktatóközpont. A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. Budapest, OFFICE-CAR Bt. Internet : (METRO Future-Store) Géró Imre: Kereskedelmi informatika kézirat Duleba Egri: Vállalkozási informatika kézirat

8 Marketing alapismeretek LG1602 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg a főbb marketing elemeket, a 4P lényegét, legyenek képesek marketing stratégia felállítására. Ezek alapján legyen képes üzletpolitikai döntésekben részt venni, legyen képes a vállalkozások reklám- és marketingtevékenységek szervezésére. 1. A marketing gondolkodásmód kialakulása és fejlődésének főbb fázisai 2. A marketing menedzsment folyamata 3. Fogyasztói magatartás 3.1. Szükséglet 3.2. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők 3.3. A vásárlási folyamat 3.4. Szervezeti és vásárlói magatartás 4. Piacszegmentáció 4.1. Célpiaci marketing 4.2. A fogyasztói piac szegmentációja 4.3. Célcsoport képzés, termékpozicionálás 5. Vállalati termékpolitika 5.1. A termékek piaci életgörbéje 5.2. Az új termék kialakításának lépései 5.3. Termék és választék politikai döntések 6. Árpolitika 6.1. Az árkialakítás piaci tényzeői 6.2. Árstratégia és ártaktika 6.3. Árképzési elvek 7. Elosztás politika 7.1. Az értékesítési csatorna szereplői 7.2. A közvetlen értékesítés 8. A marketing-mix 9. Piackutatás 9.1. A vállalkozás információigénye 9.2. A piackutatás területei, módszerei 9.3. A secunder piackutatás lényege, szerepe 9.4. A primer piackutatási módszer 9.5. A primer információszerzés módszerei 9.6. Adatelemzés 9.7. Piackutató jelentés elkészítése 10. Marketing információs rendszer A marketing kutatás folyamata A marketing kutatás módszerei

9 11. Marketing tervezés Stratégiai tervezés Operatív marketingterv 12. Nemzetközi marketing A nemzetközi piacok szegmentálása Export-import árstratégia és ártaktika Nemzetközi csatornapolitika Marketing logisztika Nemzetközi marketing kommunikáció 13. A reklám fogalma, funkciói 14. Public Relations 15. Szponzorálás 16. Vásárlásösztönzés sales promotion 17. Személyes eladás 18. Marketingkommunikációs eszközök Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Kotler: Marketingmenedzsment (KJK Budapest, 2002.) Makádi: Marketing (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gál etall: Kereskedelmi marketing (BGF KVIF Budapest, 1999.) Kandik-Mulder: Marketing esettanulmányok európai dimenzióban (Képzőművészeti Kiadó Budapest 1997.) Jobber: Európai marketing (KJK Budapest, 2002.) Józsa-Veres: Piackutatás (KJK Budapest, 2000.) Józsa-Mouthinho: Marketingstratégia-marketing strategy (KJK Budapest, 2003.) Malhotra: Marketingkutatás (KJK Budapest, 2002.) Ford: Business marketing (KJK Budapest, 2003.) Gálik: Médiagazdaságtan (Aula Kiadó Budapest, 2000.) Incze-Pénzes: A reklám helye (Stardust Budapest, 2002.) Szeles: Public Relations a gyakorlatban (Geomédia Budapest, 1999.) Austin: A PR alapjai (Park Kiadó, 1998.) Rivers-Mathews: Médiaetika (Bagolyvár Kiadó Budapest, 1999.)

10 Marketing kommunikáció LG1603 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók ismerjék meg a piackutatás fogalmát, szükségességét és metodikáját. Legyenek képesek egy konkrét piackutatás lebonyolítására. Képessé válnak döntések előkészítésére, marketingstratégia kialakítására, PR módszerek alkalmazására. Alkalmazza a marketing-mix elemeit, ismeri a reklám jogi, etikai követelményeit. Marketing, kommunikációs gyakorlat elméleti témakörönként. Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Kotler: Marketingmenedzsment (KJK Budapest, 2002.) Makádi: Marketing (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gál etall: Kereskedelmi marketing (BGF KVIF Budapest, 1999.) Kandik-Mulder: Marketing esettanulmányok európai dimenzióban (Képzőművészeti Kiadó Budapest 1997.) Jobber: Európai marketing (KJK Budapest, 2002.) Józsa-Veres: Piackutatás (KJK Budapest, 2000.) Józsa-Mouthinho: Marketingstratégia-marketing strategy (KJK Budapest, 2003.) Malhotra: Marketingkutatás (KJK Budapest, 2002.) Ford: Business marketing (KJK Budapest, 2003.) Gálik: Médiagazdaságtan (Aula Kiadó Budapest, 2000.) Incze-Pénzes: A reklám helye (Stardust Budapest, 2002.) Szeles: Public Relations a gyakorlatban (Geomédia Budapest, 1999.) Austin: A PR alapjai (Park Kiadó, 1998.) Rivers-Mathews: Médiaetika (Bagolyvár Kiadó Budapest, 1999.)

11 Kereskedelmi gazdálkodás vezetése, szervezése LG1604 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hegedűs László Zsigmond főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók elsajátítják a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának kereteit, módszereit, a hatékony gazdálkodás eszközeit Az előadások anyaga 1. Vállalati pénzügyek 2. Költségvetés és eredményértékelés 3. Kapcsolat a bankrendszerrel 4. Fizetési formák 5. Fizetési bizonylatok 6. Adózás 7. Árképzés 8. Költségelemzés 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Kereskedelmi ismeretek, Céljegyzet Egri: Vállalkozási ismeretek, Stúdium Egri Papp: Vállalkozási ismeretek, Debreceni Egyetem 2004.

12 Kereskedelmi informatika, logisztika LG1605 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Duleba Szabolcs főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók megismerik a kereskedelem informatikai rendszerét. A raktározás, az áruelosztás, az áruterítés szervezési, informatikai programjait Az előadások anyaga 1. A kiskereskedelem munkaszervezése 1.1. A logisztika értelmezése, tagozódása Beszerzési folyamat 1.3. Áruátvétel 1.4. Árutárolás 1.5. Értékesítés 1.6. Áruházak, bolti információ rendszer 2. Raktározás és nagykereskedelem 2.1. A raktározás és a raktárak helye és szerepe a logisztikában 2.2. Raktári munkafolyamatok 2.3. Tárolási módok, rendszerek 2.4. Áruáramlás 2.5. Komissiózás 3. Fuvarozás és szállítmányozás, nemzetközi logisztika 3.1. Adásvételi, fuvarozási szerződések 3.2. Választás a fuvarozási módok és partnerek között 3.3. Szállítmányozás 3.4. Áruszállítási rendszerek 3.5. Nemzetközi áruáramlatok 3.6. Külkereskedelmi ügyletek 4. Kereskedelmi informatika 4.1. Információ rendszerek alapjai 4.2. Vállalati információs rendszerek 4.3. Vonalkódos rendszerek 4.4. Központi áruforgalmi irányító rendszerek 4.5. Bolti áruforgalmi irányító rendszerek 4.6. RFID 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok.

13 Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Kereskedelmi ismeretek, Céljegyzet Egri: Vállalkozási ismeretek, Stúdium Egri Papp: Vállalkozási ismeretek, Debreceni Egyetem 2004.

14 Nemzetközi kereskedelem, nemzetközi ügyletek szervezése LG1606 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 4+4 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók megismerik a külkereskedelem alapvető céljait, előnyeit, szervezeti formáit, a nemzetközi kereskedelmi szervezeteket, a vámokat, a nemzetközi kereskedelem bonyolítását Az előadások anyaga 1. Nemzetközi ügyletek szervezése 1.1. A vállalati gazdálkodás nemzetközi pénzügyi környezete 1.2. Hazai és nemzetközi pénzügyi intézmények 1.3. Pénzügyi kockázatok 1.4. Világgazdaság kereskedelmi blokkjai, regionális külkereskedelmi hatások 1.5. Nemzetközi áruáramlás 1.6. Nemzetközi fuvarozás szabályai és okmányai 2. Külkereskedelmi ismeretek elmélete 2.1. A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége 2.2. A nemzetközi kereskedelem fejlődése 2.3. Nemzetközi kereskedelmi szervezetek 2.4. EU egységes piaci és külkereskedelmi szabályozása 2.5. Külkereskedelmi állami szabályozás eszközei 3. Külkereskedelmi technika 3.1. Külkereskedelmi szerződések 3.2. Külkereskedelmi ügylet formái 3.3. INCOTERMS 3.4. Külkereskedelmi ügylet lebonyolítása, szerződések tartalmi elemei 3.5. Fizetési módok a külkereskedelemben 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont).

15 Constantinovics Milán-Sipos Zoltán: Külkereskedelmi technika (Stúdium Kiadó) Kereskedelmi ismeretek, Céljegyzet Egri: Vállalkozási ismeretek, Stúdium Egri Papp: Vállalkozási ismeretek, Debreceni Egyetem Vámkézikönyv

16 Minőségbiztosítás, garancia LG1505 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók megismerik a minőségbiztosítási rendszereket, nemzetközi szabványokat, az ISO rendszert. A vállalati minőségirányítási rendszert. 1. A minőségügyi rendszer 1.1. Az áruminőséget meghatározó tényezők 1.2. Az ISO 9000 szabványcsoport 1.3. Minőségköltségek 1.4. A minőség piaci értéke 1.5. Marketingszemléletű minőségfelfogás 2. Minőségi jellemzők 3. Minőségszabályozás és biztosítás 3.1. Minőségértékelés 3.2. Az értékelemzés minőségszemlélete 4. Termékfelelősség 4.1. A termékfelelősségi törvény 4.2. A termékfelelősség kockázatcsökkentési lehetőségei 4.3. Termékfelelősség az Európai Unióban 5. Szabványosítás és szabványok 5.1. A szabványok rendszere 5.2. Az EU szabványjellegű dokumentumai 6. Minőségtanúsítási rendszerek 7. A fogyasztói árutájékoztatási formák 8. Szavatosság és jótállás 9. Áruvédelem Zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont).

17 Demis Lock: Minőségmenedzsment (Akadémia Kiadó, 1999.) Gaál: A világpiac minőségkövetelménye (Minfor Kiadó Budapest, 1997.) Parányi: Minőséget-gazdaságosan (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1999.) Tenner-Detoro: TQM (Műszaki Kiadó 1996.)

18 Vállalkozás-gazdaságtan, gazdálkodási ismeretek LG1506 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók megismerik a vállalkozások létrejöttét, technikai és jogi szervezeti formáit. A vállalkozások működtetésének, tervezésének módjait. 1. Vállalkozás, vállalat, vállalkozó A vállalkozás fogalma és jellemzői, a főbb vállalkozási elméletek. A vállalkozó kockázatai. A modern vállalkozási formák típusai és fejlődéstörténete. A vállalat belső és külső érintettjei. A vállalat célrendszere. A társadalmi felelősség színterei. 2. A vállalkozás környezete, vállalatok típusai A nemzeti gazdaságfejlesztési stratégia (gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszer). A gazdasági mechanizmus összetevői. A piaci környezet (a beszerzési és értékesítési piac, a tőkepiac és a munkaerőpiac) A tudományos-technikai környezet. Természeti környezet. Kulturális környezet. A vállalkozást segítő és gátló faktorok a mai Magyarországon. 3. A vállalatok típusai, csoportosítása A vállalkozások választható jogi formái (egyéni vállalkozás, szövetkezet, gazdasági társaságok: KKT,BT,KFT,RT, egyesülés, közös vállalat). A vállalatok csoportosítása a végzett tevékenységek szerint (termelő, szolgáltató). A vállalatok méret szerinti csoportosítása A vállalatok működési terület szerinti csoportosítása (helyi, regionális, országos, nemzetközi, off-shore). Vegyesvállalatok. Nonprofit szervezetek. 4. Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv. 5. Válságkezelés, csőd, vég és felszámolás A válság lehetséges okai, főbb jelei és kezelésének módjai. A csőd. A csődeljárás kezdeményezésének feltételei és következményei. Az adós és a hitelezők egyezségének feltételei és lehetőségei. A csődeljárás menete. A felszámolási eljárás. A végelszámolás végrehajtásának mozzanatai és következményei. 6. Szervezeti kultúra, TQM A szervezeti kultúra helye és szerepe az üzleti siker formálásban. A közgazdasági és szociológiai megközelítés lényege, a főbb minősítési szempontok. A társadalmi értékek és azok zavarainak visszatükröződése a szervezeti kultúrában. A szervezeti önismeret a szervezeti kultúra tudatos alakításának fő feltétele. Állapotjellemzők. A szervezet működési mechanizmusának milyensége. A menedzsment szerepe a cég üzleti stratégiája, taktikai céljai és a gazdálkodási kultúra egyes elemei közötti összhang biztosításában. A menedzsment tipikus viselkedési reflexeinek vizsgálata. Érdekvédelem és részvétel. A TQM modell lényege és jellegzetességei. A hosszú távú minőségjavítási gyakorlat technikája.

19 7. Vállalati árpolitika, ármunka, erőforrások, erőforrás gazdálkodás Az ár fogalma, gazdasági szerepe. A vállalati ármagatartást befolyásoló külső és belső tényezők. Az árkialakítás és ármagatartás jogi szabályozása (versenytörvény, ártörvény). A fogyasztói ár felépítése. Az import bekerülési ár főbb elemei. Az általános forgalmi adó, valamint a fogyasztási adó (illetve fogyasztói árkiegészítés) beépülése az árba. 8. Vagyon és vállalatértékelés. A vállalati vagyon és a cégérték fogalma. A vagyonértékelés menete, az értékelés módszerei. Az egyes módszerek összehasonlítása. A vagyonmérleg, az egyes vagyoncsoportok értékelési elvei. Az eszmei vagyonelemek számszerűsítésének lehetőségei. 9. Stratégiai tervezés, beruházás gazdaságossági számítások A stratégiai tervezés fogalma, kialakulásának szükségessége és főbb jellemzői. A stratégiai közelítések típusai. A stratégiai tervezés szintjei és lépései a különböző szinteken. A szervezet egészére és a stratégiai egységekre készített portfoliók különbözései. Az egyes mátrix-mezők mellé rendelt stratégiák. A stratégiai menedzsment. 10. Controlling: A gazdálkodó szervezetek pénzügyi kimutatásai A controlling, mint vállalati funkció. A controlling tartalma. A controlling helye a vállalati szervezetben. A controlling idődimenziói. Controlling funkciók, vezetői számvitel, pénzügyi és üzemgazdasági elemzés, MIS (Management Information System), beszámolási beszámoltatási rendszer, szervezetelemzés szervezetépítés, becslések. 11. Innováció Az innováció fogalma. A termék és az eljárás innováció közötti különbségek és következményeik. Az innováció szerepe a vállalat működésében. Az innováció hajtóerői, az innovációs lánc elemei. A sikeres innovációs stratégia feltételei, jellemzői, szervezeti keretei. A vállalatok közötti együttműködés és verseny az innováció terén. 12. Költséggazdálkodás, amortizáció, készletértékelési módszerek 13. Szervezetközi kapcsolatok, külpiaci fellépés A gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés növekvő szerepe. Tipikus informális kapcsolatok (területi-és termék agglomeráció). A különböző piaci súlyú felek közötti formalizált kooperáció főbb válfajai napjainkban. Fővállalkozás. Franchise. Kereskedőház. Koncesszió. Zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Chikán: Vállalati gazdaságtan (AULA KIADÓ 2003.) Egri: Üzleti tervezés (Stúdium) Egri: Vállalkozási ismeretek (Stúdium)

20 Statisztika LG1507 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók ismerjék meg a különböző statisztikai mutatószámokat, elemzési módszereket, a matematikai-statisztikai számítási eljárások alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. Részt vesz az üzletpolitikai döntések meghozatalában, az elemző munkában Az előadások anyaga 1. A statisztika feladatai, kapcsolatai 1.1. Alapfogalmak 1.2. Egyszerű elemzési módszerek (csoportosítás, statisztikai sorok képzése) 1.3. Statisztikai táblák szerkesztése, grafikus ábrázolás 2. Statisztikai adatok összehasonlítása viszonyszámok segítségével 3. Szóráselemzés 3.1. Reprezentatív adatfelvétel 3.2. Statisztikai becslés 4. A statisztikai alapindexek számítása aggregát formában 4.1. Az indexek számítása átlag formában 4.2. Vásárlói többletkiadás számítása, tartalma 4.3. Index sorok képzése 5. Standardizálás 5.1. A standardizáláson alapuló indexek 5.2. Átlagkeresetek alakulásának elemzése 5.3. Az áruk forgási sebességének vizsgálata 5.4. Átlagárak vizsgálata 5.5. A munka termelékenységének vizsgálata 5.6. A költségek színvonalának elemzése 6. Idősorok elemzése 6.1. A trend kimutatásának módjai 6.2. Idényszerű hullámzás kimutatásának módjai 6.3. Az alapirányzat és a szezonális letérés mutatószámainak felhasználása, előrejelzésnél 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az előadás anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Zárthelyi dolgozat írása.

21 Zárthelyi dolgozat (30 pont) + félévközi teljesítmény (70 pont). Manczel - Kiss: Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása (Egyetemi jegyzet, Gödöllő 1994.) Nyitrai: Gazdaságstatisztika (KSH Budapest, 1996.) Hunyadi-Mundruczó-Vita: Statisztika (Aula Kiadó Budapest, 1995.)

22 Stratégiai menedzsment LG1508 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatók megismerik a szervezetek és vállalkozások életében meghatározó stratégiai menedzsment szervezetét, működését, irányítását, a stratégia alkotás folyamatát. 1. A vállalati stratégia tartalma. A vállalat küldetése, működési köre, tartós versenyelőnye, szinenergia. 2. A stratégia megközelítései. A vállalkozói megközelítés. Az adaptív megközelítés. A tervezői megközelítés. A stratégiai megközelítések összevetése. 3. A stratégiai menedzsment folyamata. A helyzetelemzés. A lényegi képesség meghatározása. 4. A küldetés kapcsolata a stratégiával. A működési kör. A stratégiai üzleti egységek. Belső működési alapelvek. Az érintettekhez való viszonyok alapelvei. Kiszámíthatóság és érdekeltség. A küldetés elemzésének összetevői és az összetevők kapcsolata. 5. A környezeti kihívások. Makroökonómiai trendek, demográfiai tendenciák, munkaerőpiaci trendek, technológiai fejlődés, politikai kilátások, kormányzati gazdaságpolitika, ökológiai tendenciák, szociológiai és kulturális trendek. 6. A vállalat versenyhelyzete. A fogyasztói igények. A vállalat versenyképessége. A tényleges és a potenciális versenytársak. A stratégiai üzleti egységek versenyhelyzete. Az üzletági portfólió elemzése. 7. A vállalati képességek értékelése. Tartalékok. Erőforrás- orientált és igénykielégítésorientált teljesítménymutatók osztályozása. A kiegyensúlyozott értékelőlap. 8. Stratégiatípusok. Stratégiatípusok a versenyhelyzet szerint. A költségvezető, a megkülönböztető és a koncentráló stratégia két változata. 9. Stratégiatípusok a vállalati működési kör alakításának jellemzői szerint. Stratégiatípusok a működési kör változtatásának iránya és dinamikája szerint. A csökkentés stratégiája. A passzív stabilitási stratégia. A növekedés stratégiája. A kombinációs stratégia. 10. Stratégiatípusok a környezettel való kölcsönhatás jellemzői szerint. A védők, kutatók, elemzők, a reagálók csoportjai. Stratégiatípusok orientáció szerint. A vállalatorientált és a versenytárs- orientált stratégiák. Fejlesztési stratégiák. 11. A stratégiai alternatívák értékelése és kiválasztása. Stratégiai megfelelés. 12. Megvalósítás és visszacsatolás. A szükséges erőforrások meghatározása. Szervezetalakítás. Vezetés, irányítás. A teljesítmény értékelése. 13. Stratégia és szervezet. A szervezettervezést befolyásoló tényezők. Szervezetfejlesztési pályák. 14. Stratégia és vezetés. A stratégiai és operatív menedzsment kapcsolata. A stratégia melletti elkötelezettség erősítése. A célok alapján való vezetés. Ellenőrzés és visszacsatolás. A stratégiai visszacsatolás. 15. Alternatív stratégiák. A vállalkozói, az adaptív, a kisvállalati stratégiák. Nemzetközi vállalatok. A stratégiai szövetségek.

23 Egy zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + kollokvium (70 pont). Dr. Ferke János: Stratégiai menedzsment, Műszaki Kiadó, Budapest, Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó, Budapest, Egri Szénás: Stratégiai menedzsment (Stúdium 2004.)

24 Szervezési ismeretek LG1509 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A hallgatók megismerik a szervezetelmélet alapjait, a szervezési iskolákat, a modern szervezeti modelleket, a szervezeti célokat és eszközöket. 1. A szervezéstudomány története: A klasszikus vállalkozásirányítás bemutatása; Az emberközpontú irányzatok elemzése; A szervezéselméleti irányzatok integrációs törekvései: a strukturalista és a választási elméletek; A stratégiai szemlélet megjelenése a szervezéstudományi gondolkodásban. 2. A gazdasági szerkezetek strukturális és irányítási kérdései: A gazdaság rendszereinek szervezet-szociológiai megközelítése; A szervezeti kultúra; A szervezetek adottságai; A különböző szervezeti formák jellemzői; A stratégia és a gazdasági szerveződések jellemzői. 3. A gazdasági szervezetek irányítási kérdései: A menedzseri személyiség, a vezetői szerepek és a vezetői stílus; Menedzserek és/vagy vezetők; A hatalom a szervezetekben; Döntések és döntéstípusok a szervezetekben; A szervezeti stratégia és a szervezeti irányítás összefüggései. 4. A gazdasági szervezetek dinamikai kérdései: A szervezeti innováció; Az innovációs lánc; A szervezeti struktúra és az innováció; A szervezeti változások menedzselése; A változás iránti fogadókészség fejlesztése; A szervezeti stratégia és az innováció összefüggései. 5. A szervezeti kommunikáció kérdései: A kommunikáció a kapcsolatteremtésben és a munkahelyen; A hatékony kommunikáció megtervezése, tudatos irányítása és feltételei; A szervezeti kommunikációs folyamatok és a stratégia összefüggései. 6. A szervezeti folyamatok menedzselése: Ösztönzésmenedzsment: motiváció és ösztönzés; A bérezés, a javadalmazás különböző összetevői; A teljesítményértékelés; Az eredményes ösztönzés formái és módszerei; A teamek menedzselése; A feladatok átruházása: a delegálás; A szervezeti folyamatok menedzselése a stratégia kialakításának szempontjából. Zárthelyi dolgozat írása. Zárthelyi dolgozat (30 pont) + félévközi teljesítmény (70 pont). Egri: Szervezeti formák és vezetés (céljegyzet- kézirat) Dobák Miklós: Szervezési ismeretek (Aula Kiadó 2002.) Szakcikkek

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben