LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási területe, munkaerő-piaci, társadalmi igény a várható szakemberszükséglet bemutatásával 4 2. Nemzetközi trendek az új szak vonatkozásában, ezek várható megjelenése Magyarországon 5 3. A szak képzési céljának és követelményeinek a szakterület és más szakterületek rokon szakjaival történő összehasonlítása, illetve a karakterisztikus különbségek meghatározása 5 4. Annak bemutatása, hogy a meglevő szakok képesítési követelményei nem elégítik ki az új szak által elérni kívánt célt, az új szak tanterve nem illeszthető bele a meglévő szakok képesítési követelményei által megadott keretbe, tehát feltétlenül új szakot kell létrehozni 6 5. Az új szak létrehozásának képzési és kutatási előzményei az intézményben 6 A szakindítás indoklása 7 6. A végzők iránti regionális és/vagy országos igény prognosztizálása (a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával) 7 7. Az adott szakon folyó képzés helyzete országos szinten (felvételi keretszámok más felsőoktatási intézményekben, az ott végzettek elhelyezkedési lehetőségei, a szak jövője, a szakon folyó képzés kínálatának változása országos szinten az indítás után) 7 8. A felsőoktatási intézménynek a képzés szerkezetét, a hallgatói létszám alakulását, a belső munkaerő kihasználását befolyásoló céljai a szak indításával 7 III. A szak tanterve és tantárgyi programok leírása 9 1. Logisztika kontrolling szakirányú továbbképzési szak tantervi előlapja 9 2. A szak mintatanterve esti tagozaton A szak mintatanterve levelező tagozaton Tantárgyi programok 12 IV. Mellékletek számú melléklet: Az Óbudai egyetemoktatási Bizottságának a szak létesítését véleményező határozata 2. számú melléklet: Az Óbudai Egyetem Szenátusának a szak létesítését kezdeményező határozata 3. számú melléklet: A Logisztika Kontrolling szakirányú továbbképzési szakképzési és kimeneti követelménye 2

3 I. Adatlap 1. A bejelentő felsőoktatási intézmény : Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. A képzésért felelős kar: Keleti Károly Gazdasági Kar 2. A szak megnevezése: Logisztika-kontrolling szakember Szakirányú továbbképzés 3. Szakirányú továbbképzés szintje: főiskolai 4. A képzési terület megnevezése: gazdasági Prof. Dr. Rudas Imre rektor 3

4 II. A szaklétesítési kérelem indoklása Az új szak létrehozásának indoklása 1. A szakképzettség várható hasznosítási területe, munkaerő-piaci, társadalmi igény a várható szakemberszükséglet bemutatásával A logisztika az emberiség modern történelmével egyidős gyakorlati tudomány, amely napjainkban az élet minden területén újra előtérbe került. Az ellátási, inkluzíve anyag-, információ- szolgáltatás- és általában erőforrás-áramoltatási tevékenységek és folyamatok a modern társadalom alapvető igénye. A logisztikai folyamatok és tevékenységek hatékonysága pedig azt jelenti, hogy mindezt tervszerűen és ellenőrzött módon, a megfelelő időben, helyen és elfogadható, azaz a lehető legkisebb költségráfordítással kell megvalósítani. Ez utóbbi feltétel tejesítésének alapja a kontrolling, egybeépítve a logisztikával: így jön létre a logisztikai kontrolling koncepciója. A logisztika kontrolling a logisztikai tevékenységek hatékony megtervezésére, lebonyolítására, folyamatos ellenőrzésére és szabályozására irányuló komplex tevékenyég, amely egyúttal új tudással és szemlélettel rendelkező szakembereket igényel a gazdaság minden területén. Magyarország földrajzi fekvésénél fogva és a nyitott nemzetgazdaság koncepcióját követve az európai logisztikai rendszer szerves része, mondhatni a régió logisztikai központja. Ez a helyzet makroszintű logisztikai ismeretek és alkalmazások bővítésének igényével jár. Vállalatgazdasági szinten a termék előállítás és szolgáltatás területén a fejlődés az értékteremtő folyamatok rendszerszerű és hatékony megszervezése a gyártási és szolgáltatási logisztika áramlási és hatékonysági koncepcióját hozta előtérbe. Ezért a logisztika hatékony művelése megköveteli a mikro szintű logisztika kontrolling megjelenését és alkalmazását. A konvergencia, mint jelenség a fejlett világ országaiban, különböző szakterületeken egyre inkább tapasztalható. Az említett folyamat megjelent a logisztika és a kontrolling vonatkozásában is. Mind elméleti megközelítésben, mind pedig a gyakorlatban a két szakterület erőteljesen összefonódik. Ezen tendenciák felismerése, valamint a termelő és szolgáltató vállalkozások által folyamatosan jelzett szakember igény vezette intézetünket a Logisztika Kontrolling Szakirányú Továbbképzési Szak létrehozására. 4

5 Fentieket összesítve, kurzusonként mintegy 30 hallgató jelentkezése várható a Logisztika Kontrolling Szakirányú Továbbképzési Szakra, akik végzés után alkalmassá válnak a logisztikai folyamatok tervezési, szervezési, fejlesztési, ellenőrzési és értékelési feladatainak ellátására. 2. Nemzetközi trendek az új szak vonatkozásában, ezek várható megjelenése Magyarországon A logisztika és a kontrolling térhódítása Európában és az egész világon is jól megfigyelhető, mondhatni a globalizáció szükségszerű velejárója. A két szakterület önálló fejlődési pályát fut be, miközben kísérletek vannak újra és újra a szakterületek összekapcsolására és együttes fejlesztésére. Az elmúlt években számos kiváló szakembernek köszönhetően a logisztika mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból előtérbe került a vállalati gazdálkodás területén. Természetesen ez elmondható kontrolling vonatkozásában is. A logisztika a vállalat különböző területein szétszórtan elhelyezkedő, de a termék fizikai mozgatásához kapcsolódó tevékenységek, koordinálását végzi. Felismerve azt a tényt, hogy ezek a funkciók nem függetlenek egymástól, tehát rendszerszemlétetű megközelítés a célravezető. Ugyanakkor a két terület - a logisztika és a kontrolling - sok tekintetben egymástól bizonyos mértékben elkülönülve működik. A logisztikai szakemberek viszont gyakorlati munkájuk során többször szembesülnek azzal, hogy a kontrolling szemlélet és a kontrolling módszerek és eszközök ismerete, valamint alkalmazása hatékonyabbá tehetné tevékenységüket. Ezért fontos - a logisztikai funkciók összehangolása mellett - ezeknek, a tevékenységeknek a minél szorosabb összekapcsolása a kontrolling folyamatokkal. 3. A szak képzési céljának és követelményeinek a szakterület és más szakterületek rokon szakjaival történő összehasonlítása, illetve a karakterisztikus különbségek meghatározása A logisztikai munkálatok a szállítás, a raktárgazdálkodás, az anyagmozgatás, a választék kialakítása, az összeszerelés, a csomagolás stb. - csak jelentős ráfordítás mellett valósíthatók meg. Ez indokolttá teszi a logisztikai költségek elemzését, valamint a helyes és hatékony költséggazdálkodás kialakítását. A logisztikai folyamatok szervezésének, tervezésének a vállalati tervekkel és a pénzügyi folyamatokkal való összehangolása a logisztika- kontrolling feladata, és fő jellemzője. 5

6 A szakirány képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a vállalaton belüli logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására, valamint a logisztikai folyamatok kontrolling szemléletű elemzésére és felügyeletére. Fontosnak tartjuk a gyakorlatorientált képzést és a hallgatók szakiránynak megfelelő rendszerszemléletének kialakítását. A várható logisztika kontrolling szakember igény fő/év. Az új szakirány megjelenése jelenleg hiánypótlónak tekinthető, miután a logisztikai képzés és a kontrolling képzés egymástól elkülönült, önálló fejlesztése figyelhető meg. A kettő összekapcsolása a fejlődés új irányát nyitja meg a leendő hallgatók előtt, és reális gazdasági, vállalti igényeke kielégítését szolgálja. 4. Annak bemutatása, hogy a meglevő szakok képesítési követelményei nem elégítik ki az új szak által elérni kívánt célt, az új szak tanterve nem illeszthető bele a meglévő szakok képesítési követelményei által megadott keretbe, tehát feltétlenül új szakot kell létrehozni A jelenleg meglévő szakok a különböző szinteken a logisztika és a kontrolling szakterületet külön fejezetekben tárgyalják, ráadásul a logisztika műszaki szakterületen és gazdasági, menedzsment szakterületen is megjelenik. Ezért a kettő összekapcsolása a menedzsment ismeretek új aspektusában jelent továbbfejlesztési irányt, amely mindenképpen vonzó lehet nemcsak a leendő hallgatók, hanem a vállalkozások számára is. Ezt az igényt egyetlen jelenleg is meglévő szak sem tudja ilyen módon kielégíteni. A szakirány indítása illeszkedik az egyetemi célkitűzéshez, amely a teljes továbbképzési rendszer fejlesztését és korszerűsítését kívánja megvalósítani, valamint a kidolgozott tanterv rendszerben kezeli a szakirányú továbbképzési szak oktatását. 5. Az új szak létrehozásának képzési és kutatási előzményei az intézményben Az intézetünk szakirányú továbbképzés területén már korábban jelentős tapasztalatokat szerzett. A 90-es években és a 2000-es években is jelenlegi vezető oktatóink - kandidátusi értekezésekben fejlesztették a logisztika és a kontrolling szakterületeket, és összekapcsolták javaslat szintjén a logisztikát és a kontrollingot, és megjelent a logisztika kontrolling a különböző publikációkban. 6

7 Jelenlegi képzési rendszerünkben egy-egy tantárgy keretében megjelenik a logisztika kontrolling fogalma, lényege, mint alapismeret a további fejlődéshez. A BSc képzést követő szakirányú továbbképzésnek tehát van mire építeni, és erre az igény rendszeresen meg jelenik. A szakindítás indoklása 6. A végzők iránti regionális és/vagy országos igény prognosztizálása (a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával) Korábbi szakirányú továbbképzéseinkben a végzetteknek elhelyezkedési gondja nem volt, hiszen a jelentkezők döntő többsége munkahelyének támogatásával (képzési díj, tanulmányi szabadság, előléptetési lehetőség, stb.) iratkozott be posztgraduális képzéseinkre. Jelentős mértékben támaszkodtunk és ezután is igényeljük azoknak a vállalati szakembereknek az észrevételeit, akikkel az intézetünk kapcsolatban áll, illetve együttműködik. Ezek a vállalati kapcsolatok is megerősítést adtak a végzett hallgatóink szakmai ismeretének bővítésére. Több oktatónk vesz részt vállalati szakmai tanfolyamok szervezésében és oktatásában, valamint végez szakértői tanácsadást. A szakirányú továbbképzés gazdaságosan fővel indítható, a várható létszámot ennek megfelelően adtuk meg két kurzusra (50-60 fő). A kurzusok indítását a jelentkezések függvényében tavasszal és ősszel bontva is tervezzük. A szakterületen működő cégek visszajelzéséből kitűnik, hogy ez a létszám összhangban van a cégek szakember igényével. 7. Az adott szakon folyó képzés helyzete országos szinten (felvételi keretszámok más felsőoktatási intézményekben, az ott végzettek elhelyezkedési lehetőségei, a szak jövője, a szakon folyó képzés kínálatának változása országos szinten az indítás után) A továbbképzés illeszkedik a nemzetközi felsőoktatási normatívák elvárásaihoz. Az élethosszig tartó tanulás elvét tartja szem előtt, és emellett az új kihívások életben tartják az oktatók érdeklődését, valamint fejlődését az adott szakterületen. A tervezett kurzus létszámok nem befolyásolják érdemben a meglévő szakok piaci helyzetét, az egyetem kapacitását és kifejezetten a jelenleg meglévő piaci rés kitöltésére irányul. Ilyen értelemben a képzési kínálat színesítését, teljességét is szolgálja. 8. A felsőoktatási intézménynek a képzés szerkezetét, a hallgatói létszám alakulását, a belső munkaerő kihasználását befolyásoló céljai a szak indításával Az Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Karának Szervezési és Vezetési Intézetét a Logisztika Kontrolling Szakirányú Továbbképzési Szak kidolgozásában és 7

8 indításában elsősorban a szakma rendkívül gyors fejlődése és az ebből következő a képzésre vonatkozó igény vezette. A felsőfokú alapképzésben résztvevő hallgatóink, vagy korábban végzettek továbbképzését szolgáló új képzés lehetőséget teremt a hallgatói létszám megtartására, esetleg növelésére a más területen bekövetkező csökkenés kiegyenlítésére. A képzés formája illeszkedik a nemzetközi felsőoktatási normatívák elvárásaihoz. A szak indítása nem csak a hallgatóknak nyújt lehetőséget új szakmai ismeretek elsajátítására, hanem elősegíti és ösztönzi az oktatóink érdeklődését és fejlődését az adott területen. Ezáltal a BSc és MSc képzéshez szükséges szakoktatás és posztgraduális szakképzés megfelelő színvonala is folyamatosan biztosított. Az új szakirányú továbbképzés az oktató és kutató munkaerő jobb, minőségi kihasználását, szakmai fejlődését is elősegíti, miközben a közismerten mérsékelt jövedelemszerzési lehetőségeket is bővíteni szándékozik. Az intézet és a kar szellemi kapacitása, felkészültsége és aktivitása biztosított az új továbbképzési szak elindításához és magas színvonalú fenntartásához. 8

9 III. A szak tanterve és tantárgyi programok leírása 1. Logisztika kontrolling szakirányú továbbképzési szak tantervi előlapja Képzési cél: Az alapképzési szakon szerzett ismeretekre illetve kompetenciákra építve, a továbbképzés során olyan gyakorlati ismeretek átadása, amelyek birtokában a jelentkezettek képesek lesznek a logisztikai funkciók koordinálása mellett, a logisztika és a kontrolling összekapcsolására, és rendszerben történő alkalmazására. Képzési idő: két félév Jelentkezés feltétele: BA/BSc, vagy ezzel egyenértékű (korábbi) végzettség Megszerzendő kreditek száma: 60 Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: logisztikakontrolling szakember Szakmai gyakorlat: nincs Az ismeretek ellenőrzése: félévközi jegy, vizsga, záróvizsga A szakdolgozati téma kiadásának feltétele: 45 kredit megszerzése Záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek szakdolgozat, diplomamunka teljesítése nélkül eleget tett, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga részei: Egy komplex kérdéssor és a szakdolgozat védése. A záróvizsga eredménye: A komplex kérdés és a szakdolgozat védés eredményeinek egyszerű számtani átlaga. Az oklevél minősítése: A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: Kiváló 4,51-5,00 Jó 3,51-4,50 Közepes 2,51-3,50 Elégséges 2,00-2,50 9

10 2. A szak mintatanterve esti tagozaton MINTATANTERV Szakirányú továbbképzés, logisztika-kontrolling szak Esti tagozat óraszámokkal ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) heti össz. Félévek Kód Tantárgyak óra kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr A Alapismeret és szakmai törzsanyag GSVÜGLK1EB Üzleti gazdaságtan v 5 GSVSMLK1EB Stratégiai menedzsment v 5 GSVVSLK1EB Vezetői számvitel és kontrolling v 5 GSVVALK1EB Szabadon választható I f 3 B Speciális szakismeret GSVKMLK1EB Kontrolling módszertan f 4 GSVKILK2EB Kontrolling információs rendszerek f 4 GSVLKLK2EB Logisztika - kontrolling f 4 GSVKJLK2EB Kereskedelmi jog v 4 GSVLRLK2EB Logisztikai rendszerek szervezése v 4 GSVAKLK2EB Anyagellátás és készletgazdálkodás v 4 GSVVALK2EB Szabadon választható II f 3 C Szakdolgozat GSVSDLK2EB Szakdolgozat f 15 Összes óraszám vizsga (v) 3 3 Félévközi teljesítmény (f) 2 4 Összes követelmény 5 7 Előtanulmányi rend Szabadon választható tárgyak: I. Üzleti kommunikáció Érvelés és tárgyalástechnika Üzleti etika EU ismeretek II. Ellátási lánc menedzsment Vevőkapcsolat menedzsment Kaizen menedzsment Környezetgazdaságtan 10

11 3. A szak mintatanterve levelező tagozaton MINTATANTERV Szakirányú továbbképzés, logisztika-kontrolling szak Levelező tagozat óraszámokkal ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) félév össz. Félévek Kód Tantárgyak óra kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr A Alapismeret és szakmai törzsanyag GSVÜGLK1LB Üzleti gazdaságtan v 5 GSVSMLK1LB Stratégiai menedzsment v 5 GSVVSLK1LB Vezetői számvitel és kontrolling v 5 GSVVALK1LB Szabadon választható I v 3 B Speciális szakismeret GSVKMLK1LB Kontrolling módszertan v 4 GSVKILK2LB Kontrolling információs rendszerek f 4 GSVLKLK2LB Logisztika - kontrolling v 4 GSVKJLK2LB Kereskedelmi jog v 4 GSVLRLK2LB Logisztikai rendszerek szervezése v 4 GSVAKLK2LB Anyagellátás és készletgazdálkodás v 4 GSVVALK2LB Szabadon választható II v 3 C Szakdolgozat GSVSDLK2LB Szakdolgozat f 15 Összes óraszám vizsga (v) 5 5 Félévközi teljesítmény (f) 2 Összes követelmény 5 7 Előtanulmányi rend Szabadon választható tárgyak: III. Üzleti kommunikáció Érvelés és tárgyalástechnika Üzleti etika EU ismeretek IV. Ellátási lánc menedzsment Vevőkapcsolat menedzsment Kaizen menedzsment Környezetgazdaságtan 11

12 4. Tantárgyi programok Üzleti gazdaságtan Az üzleti gazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái. A vállalati működésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás működésére. A külső érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói. A gazdaságirányítás alaptípusai, a gazdaságpolitika eszközrendszere. Külső érdekeltek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, természeti környezet Az üzleti döntések alapjai. Tervezési, szervezési, ellenőrzési döntések. Az emberi erőforrással való gazdálkodás. Termelés és szolgáltatás. Beruházás, mint a műszaki fejlesztés hordozója. Szervezeti döntések, a szervezeti struktúra kialakítása. Pénzügyi tervezés, a tőkeszükséglet meghatározása. Ellenőrzési döntések, controlling, reporting. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése. Francsovics Anna Kadocsa György: Vállalati gazdaságtan, Amicus kiadó, Budapest H. Schmalen (fordította Agárdi I.): Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, Chikán A.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest, Stratégiai menedzsment A vezetés- szervezés elméleti és módszertani ismeretanyagára alapozva fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az üzleti és nem üzleti szervezetek környezeti változásokhoz való hosszú távú alkalmazkodásának kérdéseivel. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mai stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, valamint a stratégiai vezetés koncepciójával, elemeivel. A stratégiai vezetés elméletének, módszertanának, a szervezetek stratégiai viselkedésének megismerésén túlmenően gyakorlati példákon keresztül, esettanulmányok feldolgozásával mélyíthetik el ez irányú ismereteiket. A korszerű stratégiai gondolkodás és stratégiai viselkedés nélkül sem az üzleti, sem pedig más, nem üzleti szervezetek nem lehetnek hosszú távon életképesek. Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati startégia - Alinea Kiadó, Budapest, Marosán György: Startégiai menedzsment Cédrus Kft. Vezetői számvitel és kontrolling Vezetői számvitel szerepe a kontrollingban. Kontrolling fejezetei. A vezetői számvitel szerepe és jelentősége a vállalat irányításában, fejlődési irány. A költségszámítás, a számvitel és a költségek viselkedésének vizsgálata. Erőforrás allokáció és kapacitásköltség, a költségközpontok alapjai. A termékek ára, költsége és nyereségessége. Költségszámításon alapuló vezetői döntések. A teljesítmények és költségek decentralizációja, feltételei. A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszere, az önálló üzleti egységek teljesítményének mérése. A pénzügyi teljesítmény mérése, eredménymutatók, hatékonysági mutatók. A teljesítmény pénzügyi mutatószámai, mint a befektetés arányos hozam (ROI) és a gazdasági hozzáadott érték (EVA). Teljesítménymérés nézőpontok szerint. Ösztönzési rendszerek. Éves operatív tervezés. Formális modellalkotás. 12

13 Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan. Budapest, Robert S. Kaplan Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem- Business Kft., Budapest, Kontrolling módszertan A tárgy oktatása során a hallgatók - korábbi alapismereteire alapozva - képet kapnak az informatikával támogatott kontrolling nyújtotta lehetőségekről, alkalmazásának módjáról és szükségességéről. A fontosabb részterületek a teljes körű minőségirányítás (TQM), a szervezetek radikális átszervezése (BPR), teljes bekerülési költség (TCO), projekt menedzsment, különös tekintettel az információs rendszerek, valamint a kontrolling rendszerek tervezésére, szervezésére és bevezetésére, ezek módszertani vonatkozásaira. Halassy Béla dr.: Ember - információ - rendszer. IDG, Budapest, Harold Kerzner: Project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Ninth Edition, John Wiley and Sons, ISBN Tenner - DeToro: BPR - Vállalati folyamatok újraformálása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Kontrolling információs rendszerek A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek egy meglevő kontrolling rendszert átvenni, létrehozni, majd működtetni a szervezet jellegétől, méretétől, helyétől és más környezetei tényezőktől függően. Elméleti rész a kontrolling rendszer szervezéséhez. Kontrolling rendszer követelményei. Moderációs technikák, mint a kontroller transzformációs segítségei. Kontrolling megoldása alkalmazói szoftverekkel (Excel, Access) Számviteli kontrolling egyedi megoldásai. Feladat tervező használata MS Office Project Kontrolling megoldás BI eszköz felhasználásával. OLAP modell tervezése. Valódi BI üzleti intelligencia rendszerek a számviteli kontrolling megoldásához. Grafikus kontrolling, térbeli informatikai megoldások. SPSS Statisztikai elemző eszközök. IT rendszerek kontrollingja. Dr. Halasy Gyula: Kontrolling rendszerek szervezése BMF jegyzet, kiadás alatt Boda Gy. - Szlávik P.: Kontrolling rendszerek CD-ROM melléklettel KJK-Kerszöv Logisztika kontrolling A logisztika koncepció és a kontrolling koncepció: a logisztika-kontrolling. Stratégiai és operatív logisztika-kontrolling. Logisztika teljesítmények megfogalmazása és kimutatása. Logisztika költségek kimutatása költséghelyekre. Logisztikai beszámoló jelentések. Logisztikai költségek kalkulációja. Logisztikai jelzőszám rendszerek. A logisztika-kontrolling kialakítása és bevezetése. Jürgen Weber: Logistic-Controlling - C.E. Poeschl V. Stuttgart, Francsovics Anna: Controlling Elmélet és módszertan, Budapest, 2009 Kovács Z. - Pató G-né Szűcs B.: Logisztikai tevékenységek, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, Chikán A. Demeter K. szerkesztésében Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje AULA Kiadó Budapest,

14 Jürgen P.: Logisztika controlling RAABE Kiadó Budapest, Kereskedelmi jog Az állam szabályozó szerepe, intézményrendszere. Jogszabály fogalma, jogszabályi hierarchia. A Polgári Törvénykönyv, mint a magánjogi jogviszonyok alaptörvénye, annak szerkezeti felépítése, alapelvei. Természetes és jogi személyek, jogképesség, cselekvőképesség. A tulajdonjogról általában. Tulajdoni formák, a tulajdonjog részjogosítványai. Birtokjog. Kötelmi jog általános alapok. Kötelmek fogalma. Kereskedelmi szerződések általános jellemzői. Szerződések megkötése, annak szükségszerű és lehetséges tartalmi ismérvei, elemei. A kereskedelem szerződéseinek specialitásai. A szerződésszegés, hibás teljesítés. Szavatosság, jótállás. A szerződések megszüntetése. Megszüntetési módok. Egyes nevesített szerződésekről általában, Kártérítés általános szabályai. Barta-Fazekas-Harsány-Kovács-Miskolczi-Ukváriné: Az üzleti élet szerződései UNIÓ Bíró György: Kötelem jog NOVOTNI Lemák Ella: Gazdasági jog Nemzet Tankönyvkiadó Gregóczki-Halmai-Heimné-Lenkovics-Szalay: Jogi alapismeretek BGF-UNIÓ Logisztikai rendszerek szervezése A logisztikai rendszerek környezete, logisztikai folyamatok és funkciók az ellátási és az értékláncban. A vevő-szállítói kapcsolatok a beszerzési folyamatban, piac- és szükségletelemzés, ár- és értékelemzés. A termelési folyamatok kapacitásai, aggregált szükséglettervezési programok, ütemezés, éppen időben rendszerek. Disztribúciós hálózatok kialakítása, logisztikai szolgáltató központok, a logisztikai kiszolgálás színvonala, teljesítmények mérése. Információ a logisztikai rendszerben, integrált vállalatirányítási rendszerek, gyakorlati logisztikai megoldások. Raktártechnológiai folyamatok, anyagmozgatási rendszerek. Szállítási rendszerek, fuvarozási módok, szállítmányozás és logisztikai szolgáltatás. A közlekedésföldrajz és közlekedéspolitika logisztikai vonatkozásai. Áruismeret és áruazonosítás, csomagolástechnológia, áru- és környezetvédelem, fogyasztóvédelem. Némon Z. Sebestény L. Vörösmarty Gy.: Logisztikai folyamatok az ellátási láncban KIT Kft.. Kiadó Budapest, Kulcsár B.: Ipari logisztika. LSI Oktatóközpont, 1998 Szegedi Z. - Prezenszki J.: Logisztika-menedzsment Kossuth Kiadó Budapest, Anyagellátás és készletgazdálkodás Az anyagellátás folyamatának vizsgálata, a készletek komplex elemzése. A készletekhez kapcsolódóan a mérleg és eredmény-kimutatás információi alapján, a vállalat készleteinek, készletgazdálkodásának vizsgálata, összekapcsolva az értékesítési forgalom időbeli alakulásával. Hatékony anyagellátás és készletgazdálkodás kialakítása, működtetése elsősorban kontrolling-szemléletű közelítés alapján. Az anyagellátás, és készletgazdálkodás tervezése, a színvonalas vevői kiszolgálás biztosítása, valamint a költségek minimalizálása mellett. Demeter K. és Gellei A. (szerk.) Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje BKÁE Budapest, Mucsi Barnabás: A készletezés menedzsmentje AULA Kiadó Budapest,

15 Kovács Z. - Pató G-né Szűcs B.: Beszerzés Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési intézet Budapest, Üzleti kommunikáció A kommunikáció általános összefüggései. Felkészülés a nyilvános szereplésre. Verbális kommunikáció: tájékoztatás, rábeszélés, meggyőzés, rögtönzés. Személyiségönismeret, emberismeret-kommunikáció. Közlés és befogadás egysége, a folyamat szereplőinek sajátosságai. Az üzenet verbális és nonverbális kódolása. A kódok jellemzői. Az üzleti élet kommunikációs alaphelyzetei. Előadás, tárgyalás, értekezlet, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák. Dale Carnegie: A hatásos beszéd módszerei - Minerva Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, szemelvénygyűjtemény BMF.KGK Allan Pease: Testbeszéd - Park Kiadó Allan Pease: Szó-beszéd - Park Kiadó Érvelés- és tárgyalástechnika A kommunikáció fontossága, előfeltételek. A hatásos beszéd alapjai. A kommunikáció szerkezete: Az előadó. A beszéd, a hallgató. Felkészülés a nyilvános szereplésre. Magabiztosság fejlesztése. Módszertani ajánlások. Együttműködés a hallgatósággal. Előadásmód, testbeszéd. Előkészített beszéd (rábeszélés, tájékoztatás, meggyőzés). Előkészített beszéd gyakorlása. Rögtönzött beszéd, alkalmi beszédek. Tárgyalási technikák. Rögtönzés és érvelés gyakorlása. Dale Carnegie: A hatásos beszéd módszerei Minerva Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai Szemimpex Kiadó Allan Pease: Testbeszéd Park Kiadó Terry Gillen: A meggyőzés mesterfogásai - Bagolyvár Könyvkiadó Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni Bagolyvár Könyvkiadó Üzleti etika Általános etika, jog, erkölcs, gazdaság. Vállalkozások társadalmi felelőssége. Üzleti erkölcs normarendszere és gyakorlata. Az üzleti élet alapelvei: hitelesség, megbízhatóság elve, a hosszú távú kapcsolatok. Az üzleti élet alapelvei: minőség, kölcsönösség, szolgálatkészség, segítőkészség. Az üzleti élet alapelvei: hagyomány- és értékmegőrzés, esztétikum, egészségmegőrzés és környezetvédelem, személyiség- és emberi méltóság tisztelete, a tisztességes versenyszellem, folytonos megújulás és pozitív viszonyulás elve. Etikai térkép, hazai üzleti erkölcsi viszonyok. Nemzetközi üzleti élet etikája. Vállalkozások ökológiai felelőssége. A világot behálózó marketing. Reklámetika. Biztosítási etika. Adómorál, bank- tőzsde etika. Üzleti lobbik, globalizáció. Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika Üzleti etika - Saldo Hársing László: Bevezetés az etikába - Bíbor Kiadó, Budapest, David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma Kapu Könyvek, Ellátási lánc menedzsment Az ellátási lánc, mint a logisztika egyik részfolyamatának tervezése és szervezése során jelentkező kontrolling-megoldások ismertetése. Az ellátási lánc kiépítése és 15

16 menedzselése. A teljes vevői kapcsolatrendszer a rendelés visszaigazolásától a számlák kiegyenlítéséig kontrolling megközelítésben. Az összes tranzakció (beszállító beszállítójától a vevő vevőjéig) menedzselése. Az ellátási lánc széleskörű értelmezése, az igények megértésétől a megrendelések teljesítéséig. Egy folyamat referencia modell (SCOR) bemutatása. Némon Z. Sebestény L. Vörösmarty Gy.: Logisztikai folyamatok az ellátási láncban MLBKT LFK Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Halászné Sipos E.: Logisztika (Szolgáltatások, versenyképesség). Magyar Világ Kiadó, Némon Z. Sebestény L. Vörösmarty Gy.: Logisztikai folyamatok az ellátási láncban KIT Kft. Budapest Vevőkapcsolat menedzsment A tematika lényege, hogy erősen épít a korábbi gazdasági és marketing tanulmányokra, valamint gyakorlati oldalról közelíti meg az ügyfélkezelést. Az elméleti alapok szoros kapcsolatban vannak a szervezés, vezetés, marketing tárgyakkal. Marketing és clienting. CRM. Az elégedettség fogalma és értelmezése. Az elégedettséget befolyásoló tényezők. Az elégedettség értelmezése és alkalmazása a gazdaság különféle területein. Mérések, módszerek. Eredmények beépítése a folyamatokba. Belső elégedettség fogalma és fontossága. Az ügyfélszolgálatok szerepe és feladatai. Ügyfélszolgálati formák és elvek. A kommunikáció szerepe az ügyfél-elégedettség kialakulásában. Az elégedett ügyfélkör "haszna. Bohnné Keleti Katalin: Elégedett az ügyfél? Public Press Kft. Budapest, Erdei Magdolna: Őfelsége az ügyfél Bagolyvár Kiadó Kaizen menedzsment A KAIZEN azon a japán történelemből, filozófiából, társadalmi eszmei és erkölcsi rendszerekből kialakult Japánban széleskörűen elterjedt és mélyen meggyökeresedett meggyőződésen alapul, miszerint mindenkinek, mindenhol, mindennap, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy élet- és munkakörülményei mai állapotát (ami elvileg sohasem lehet tökéletes) holnapra egy kicsit jobbá tegye. Ez vezetett oda, hogy szemben a nyugati egy-egy nagyberuházás tíz-húszévenként biztosítja az innovációt modellben való gondolkodás helyett a japán vállalati gazdálkodásban egy kevésbé költséges és kockázatos, de folyamatos innovációban gondolkozzanak. Többek között ez a megközelítés (és persze a fegyelmezett japán tömegek mozgósíthatósága, szorgalma és áldozatkészsége), valamint például a TOYOTA több évtizeden át kifejlesztett húzótechnológiát, éppen időben készletgazdálkodást és a gazdaságosan gyártható sorozatnagyság drasztikus csökkenését, valamint egyéb elemeket integráló TOYOTA Production System -e biztosította, hogy a japán autógyártás (és más iparágak is) több területen megelőzték amerikai és nyugat-európai versenytársaikat. Ez az áru, a tőke, a technológia, és a vállalatvezetési kultúra szellemi exportja erőteljes (néha agresszív) növekedéséhez vezetett, de világszerte a konkurensek részéről is készség mutatkozik a hasznos újítások átvételére. Irodalmjegyzék: Jeffrey K. Liker: A TOYOTA módszer - HVG Kiadó Budapest, Demeter- Gelei Jenei Nagy: Tevékenységmenedzsment AULA Kiadó Budapest,

17 EU ismeretek Az európai integráció története és fejlődése. Az EU intézményrendszerének története A három pillérre épülő Unió. Az Európai Unió költségvetése. Az egységes piac és a négy alapszabadság. Az EU monetáris politikája. A közös politikák és közösségi tevékenységek. Az EU bővítése Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció. Az EU környezetvédelmi akció programjai. Az EU természetvédelmi politikája. Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája. Az EU Kutatás-fejlesztési politikája. Az EU Ipar és energia politikája. Az EU Közlekedés politikája. Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlődése. Foglalkoztatás és szociálpolitika. Az EU támogatás politikája. Magyarországi EU támogatások Az EU támogatás politikája. EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei. Összefoglaló elemzés. Dr. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról HVG Kiadó Budapest, 2007 Fazekas István: Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció - Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Flamm Benedek László: Kulcs a sikeres pályázatokhoz - EU Munkacsoport, 2004 Környezetgazdaságtan A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlődésének gazdaságtörténeti bemutatása, a környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetőségeit és konkrét esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot. Főbb ismeretkörök: A fenntartható fejlődés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata. Az eltartóképesség és a gazdaság lehetséges összefüggései / Meadows. A fenntartható fejlődés elvei. A gazdasági növekedés és a környezeti minőség összefüggései. A környezeti Kuznets-görbék jellemzői. A jólét elemzése, jóléti mutatók- Ökológiai lábnyom. A természeti erőforrások A közjavak túlhasználata : a közlegelők tragédiája. Az újra nem termelhető természeti erőforrások- Megújuló erőforrások és optimális felhasználásuk- Nem kitermelhető természeti javak. A környezet monetáris értékelése. A környezetszennyezés gazdaságtana - Külső gazdasági hatások típusai. A környezetszennyezés két alaptípusa Az externális hatások közgazdasági következménye - Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai aspektusai. Környezetpolitikai eszközök- Környezeti szabályozás, vállalati alkalmazkodás - A környezetvédelem szabályozásának eszközei. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek. Az EU környezetpolitikája A környezeti szabályozás vállalati támogatottsága. Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai - Budapest, Aula Kiadó, 2009 ISBN

18 IV. Mellékletek 1. számú melléklet: Az Óbudai Egyetem Oktatási Bizottságának a szak létesítését véleményező határozata 2. számú melléklet: Az Óbudai Egyetem Szenátusának a szak létesítését kezdeményező határozata 3. számú melléklet: A Logisztika-kontrolling szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye 18

Logisztika-kontrolling szakirányú továbbképzés tantárgyainak rövid ismertetése

Logisztika-kontrolling szakirányú továbbképzés tantárgyainak rövid ismertetése Logisztika-kontrolling szakirányú továbbképzés tantárgyainak rövid ismertetése Alapismeret és szakmai törzsanyag Üzleti gazdaságtan Az üzleti gazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Az üzleti vállalkozás alapítása,

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

Üzleti információmenedzsment szakmérnök

Üzleti információmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Üzleti információmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, TARTALOMJEGYZÉK I Adatlap II A szak tanterve

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2017 Üzletfejlesztési menedzser Az innovatív szervezetek, mint az Apple, a Google és a többi nagynevű cég sikereinek vizsgálata során

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

PROJEKTFELADAT I. Termelésmenedzsment témacsoport

PROJEKTFELADAT I. Termelésmenedzsment témacsoport PROJEKTFELADAT I. Termelésmenedzsment témacsoport 1 Oktatók Dr. Koltai Tamás, egyetemi tanár, szakcsoport-vezető Dr. Kalló Noémi, egyetemi docens Kelemen Tamás, mesteroktató Dr. Romhányi Gábor, mesteroktató

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Indítási kérelem Székesfehérvár, 2010 AZ INDÍTÁSI KÉRELEM TARTALMA I. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve A GGAZBANE kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak Szakmai alapozó mintatanterve Szakmai alapozó Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBG_GI786K3

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben