SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS"

Átírás

1 Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Kézikönyv a képzési program gyakorlati alkalmazásához július

2 1. BEVEZETÉS A szakképzés az Európa 2020 Stratégia tükrében ECVET : definíció, célok, eszközök és módszertan... 5 ELSŐ RÉSZ : SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CENTRAL MUNKAKÖRI PROFIL A munkakör besorolása A munkakör leírása Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények KÉPZÉSI MÓDSZERTAN Tevékenységek Javaslatok az oktatók / képzők kiválasztásához Angol nyelvi követelmények Gyakorlati foglalkozások Célcsoport - tanulók Csoportlétszám A képzés időtartama Képző központok AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Általános tudás és készségek, személyes és társadalmi kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok Oktatási Egység Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségeinek felmérése Oktatási Egység Oktatási Egység Oktatási Egység A szállítási és logisztikai műveletek megvalósítása és koordinálása Oktatási Egység Oktatási Egység Szállítási és logisztikai műveletek felügyelete Oktatási Egység Oktatási Egység A vállalat által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának értékelése és erősítése Oktatási Egység ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER/MÓDSZEREK A KÉPESÍTÉS KIADÁSA MÁSODIK RÉSZ : RAKTÁROS KÖZPONTI SZAKMAI PROFIL A munkakör besorolása A munkakör leírása CENTRAL Project - n FR1-LEO

3 7.3. Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények KÉPZÉSI MÓDSZERTAN Foglalkozások Javaslatok az oktatók/képzők kiválasztásához Angol nyelvi követelmények Gyakorlati foglalkozások Célcsoport - tanulók Csoportlétszám A képzés időtartama Képző központok AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Oktatási Egység Általános tudás és képességek, személyi és szociális kompetenciák, beállítottságok és jellemzők Karbantartás, munkavédelem és biztonságtechnika Oktatási Egység Áruátvétel és szállítás Átrakodás és újracsomagolás Rendelések kiszállítása Oktatási Egység Raktározás és áruvisszahívás Oktatási Egység Komissiózás és csomagolás ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER/MÓDSZEREK A KÉPESÍTÉS KIADÁSA CENTRAL Project - n FR1-LEO

4 1. BEVEZETÉS Ez a fejezet bemutatja a szakképzéshez (röviden VET) kapcsolódó legfontosabb európai koncepciókat. A fejezet az alábbi témaköröket foglalja magában : az EU szakképzési stratégiája a szállítási és logisztikai szektor általános áttekintése, a tanulmány erre az iparágra fókuszál a CENTRAL projekt céljainak és tevékenységeinek összefoglalása és az ECVET rendszer bemutatása, amely közvetlenül kapcsolódik jelen projekthez A szakképzés az Európa 2020 Stratégia tükrében Az emberi erőforrások minősége kulcsfontosságú Európa sikere szempontjából. Az Európa 2020 Stratégia komoly hangsúlyt fektet az oktatásra és képzésre, hogy elősegítse a gyors, fenntartható és esélyegyenlő növekedést. Jelen közlemény reagál az Európa 2020 Stratégia felhívására, hogy megerősítse a szakképzés vonzerejét [...]. A szakképzésnek kettős szerepet kell betöltenie : egyrészt eszközként kell szolgálnia, hogy Európa rendelkezzen a jelenleg és a jövőben szükséges szakértelemmel, másrészt ezzel párhuzamosan hozzá kel járulnia a gazdasági válság társadalmi hatásainak enyhítéséhez és a válságból való kilábaláshoz. Ez a kettős kihívás sürgős reformokat tesz szükségessé. A szakértelem fejlesztésének kérdése Európában még sürgetőbb a tehetségekért való globális verseny valamint az oktatási és képzési rendszer olyan fejlődő államokbeli gyors fejlődésének fényében, mint Kína, Brazília és India. A 2020-ra vonatkozó előrejelzések növekvő igényt mutatnak a közép és felsőfokú képesítések iránt. A termékek és szolgáltatások folytatódó ICT (infokommunikációs technológiák) vezérlet fejlődése az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságok igényével és a lakosság elöregedésével párosulva fogja eredményezni, hogy a munkahelyek és szociális rendszerek is meg fognak változni : az oktatásnak és képzésnek beleértve a szakképzést is ezeknek megfelelően kell átalakulnia. Ráadásul ahogy a tradicionális tanulás-munka-nyugdíj életmodell módosul azáltal, hogy a középkorúak foglalkozása és munkája változik, így a felnőtteknek képesnek kell lenniük rá, hogy szakértelmüket és kompetenciáikat folyamatos szakképzés (CVET) keretében továbbfejlesszék. Európai Bizottság Brüsszel, COM(2010) 296. számú közlemény CENTRAL Project - n FR1-LEO

5 1.2. ECVET : definíció, célok, eszközök és módszertan A Szakképzés Európai Kreditrendszere (ECVET) egy technikai keretrendszer a képesítés megszerzésére irányuló nézőponttal az egyéni tanulmányi teljesítmények átvitelére, elismerésére és ahol releváns, akkumulálására. Az ECVET célja, hogy a megszerzett egyéni ismeretek felhasználására nagyobb teret adjon és az egyén számára vonzóbbá tegye a különböző országok és tanulási környezetek közötti mobilitást. A rendszer a szakképzési rendszerek és az általuk adott végzettségek és képzési programok közötti nagyobb kompatibilitást célozza meg Európán belül. Jelenleg az Európai Bizottság által kidolgozás alatt van egy ECVET felhasználói kézikönyv illetve létrehozás alatt az európai ECVET felhasználók csoportja és az európai ECVET hálózat. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden, a nemzeti vagy regionális hatóságaik által kiállított releváns képesítés és a hozzá kapcsolódó Europass dokumentumok egyértelmű információt tartalmazzanak az ECVET alkalmazásához kapcsolódóan. Számos projekt van jelenleg megvalósítás alatt amely az ECVET kidolgozására és használatának elősegítésére irányul különböző iparágakban, ezekhez a pénzügyi támogatást az EU Leonardo da Vinci szakképzési programja nyújtja. A CENTRAL egy ezek közül a projektek közül. Az ECVET egy eljárás a tanulmányok elismerésére és mobilitásra: a tanulók teljesítményeinek/eredményeinek elismerése csereprogramok és a kölcsönös bizalom elősegítése (az európai polgárok mobilitásának támogatása) a tanulmányi eredmények elismerése a tanuló képzési útjának meghosszabbítása nélkül (az élethosszig tartó tanulás támogatása) CENTRAL Project - n FR1-LEO

6 Az ECVET eszközrendszer és módszertan tartalma: a képesítés meghatározása a teljesítendő tanulmányi egységek (modulok) és a hozzájuk rendelt tanulmányi pontok (kreditpontok) alkalmazásával a kredit átviteli és gyűjtési eljárás és annak kiegészítő dokumentációja, úgymint tanulmányi szerződések, dokumentum másolatok és ECVET felhasználói kézikönyv 1.3. Képzési rendszerek a logisztikai és szállítmányozási iparágban Az EU-ban a szállítmányozó és logisztikai vállalatok melyeknek legtöbbje kis- vagy középvállalkozás foglalkoztatják az aktív korú népesség több mint 4%-át. Az európai államok a logisztikára és szállítmányozásra úgy tekintenek, mit egy iparágra, amelynek a célját definiálásra szorul. Ez egy globális és szakterületeken átívelő szektor és ez nehézségeket okozhat a munkakörök azonosításában és jellemzőik meghatározásában. A szállítmányozási és logisztikai szektor nagyobb figyelmet fordít az alkalmazási és képzési irányelvekre. A nemzeti trendek az európai szint irányába mutatnak a képzések és bizonyítványaik standardizálása, a társadalmi párbeszédből adódó együttműködés, illetve a közös megközelítések, eszközök és standardok iparágak vagy tagállamok közötti átvétele által. A szakképzés társadalmi szereplői közötti szakmai tárgyalások rámutattak, hogy a kielégítő erőforrások biztosítása terén vannak kockázatok. Franciaországban a májusában bevezetett jogszabályok feszültséget okoztak a munkaerőpiacon. Európa számára kulcsfontosságú, hogy előre lássa a globális foglalkoztatási minták változásának hatásait, azt az új típusú szakértelmet, ami ezeknek a kihívásoknak való megfeleléshez szükséges, valamint ennek a szakértelemnek az átvihetőségét. A logisztikai szektorban számos munkakör gyengén vagy rosszul meghatározott és ebből adódóan az iparág számára nehézkes a folyton változó globális világgazdaság igényeinek megfelelő képzettségi szinttel és szakértelemmel rendelkező szakemberek toborzása. A képzésekhez és képesítésekhez rendelt bizonyítványok sokfélék attól függően, hogy az egyes tagállamokban a különböző feladatok betöltéséhez szükséges tudást és képességeket mi alapján CENTRAL Project - n FR1-LEO

7 ítélik meg. Ez vagy azt eredményezi, hogy az ismeretek, amelyekkel az alkalmazottak valójában rendelkeznek, nem kerülnek a munkáltató vagy a képző intézmény által elismerésre (elfogadásra) vagy pedig a munkavállalók ténylegesen nem rendelkeznek, illetve megfelelő képzés során nem sajátítottak el minden olyan kompetenciát, amelyet a munkaadó elvárna. Az EUROFOUND szerint a képzett munkaerő hiánya valós problémává kezd válni. Szükség van olyan intézkedésekre is, amelyek csökkentik a különbséget az egyes tagállamok képzéseinek szintje és tartalma között. Az AFT-IFTIM által 2010-ben és 2011-ben vállalatok körében elvégzett felmérése erős igényt mutatott a képesítések és képzések iránt CENTRAL projekt: egy lépésről lépésre történő megközelítés A CENTRAL projekt amely az Európai Bizottság által társfinanszírozott az Élethosszig tartó Tanulás Program Leonardo Da Vinci projekten keresztül az európai képzések és képesítések kérdéskörére koncentrál. A projekt célja olyan specifikus munkaköri profilok és magas színvonalú képzési programok kidolgozása a szállítmányozási és logisztikai szektorban, amelyek megfelelnek az iparág európai szereplői által támasztott elvárásoknak. A megvalósítás módszertana a lépésről lépésre történő megközelítést követi, amely a munkakörök besorolásával kezdődik. A módszertan ezt követően meghatározza a munkaköri profilokat és ezzel egyidőben megkísérli megérteni a munkáltatói elvárások és az adott képzésekkel szemben támasztott igények belső összefüggéseit és egy új, specifikus és szakmaorientált képzési javaslatot tesz a szállítmányozási és logisztikai szektor kiválasztott munkaköreire. CENTRAL Project - n FR1-LEO

8 2. ábra CENTRAL projekt: egy lépésről lépésre történő megközelítés Az első lépés egy elemzés elkészítése volt a munkaköri profilok besorolási rendszeréről minden, a projektben résztvevő országra vonatkozóan, kimondottan a szállítmányozási és logisztikai szektorra koncentrálva. A munkaköri profilok besorolását és leírását szolgáló statisztikai adatgyűjtés az egyes országokban, illetve azok összevetése megtörtént. Ennek eredményeként a munkaköröket az alábbi négy fő csoportba soroltuk: logisztika, szállítás, támogató tevékenységek és szállítmányozás. A munkaköröket a fő funkciójuknak megfelelő csoportosítást követően további csoportokra osztottuk, amely meghatározta a különböző típusú tevékenységeket és feladatokat. Végül két konkrét munkakört emeltünk ki, a szállítmányozót és a raktárost, mivel ezek mindegyik partner államban megtalálhatóak. Mindkettőre úgy találtuk, hogy olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek hasonlóak az egyes résztvevőknél. A munkakörök tartalma és az ellátásukhoz szükséges kompetenciák szintén hasonlóságot mutattak. Szintén megállapítottuk, hogy mindkét munkakör komoly szakértelemmel rendelkező munkaerőt igényel, hogy a feladat teljességgel és hatékonyan ellátható legyen. CENTRAL Project - n FR1-LEO

9 Azt követően, hogy egy a CENTRAL project résztvevői egy közös ülés keretében eldöntötték, hogy a project fókusza a Szállítmányozó és Raktáros munkakörök munkaköri profiljának Tanulmányi Eredmények (TE) meghatározásán és kialakításán keresztül történő kidolgozása legyen, meghatározásra kerülhetett az ECVET rendszernek megfelelő közös minősítési referencia keretrendszer. 3. ábra: a feladatkörök csoportosítása Az Európai Minősítési Keretrendszer (EQF) az egyes képesítések szintjének és kreditértékének meghatározásán alapul. Az egyes képesítéseket a munkaköri feladatokhoz és munkaköri profilokhoz szükséges tudás, szakértelem és kompetenciák jellemzik, amelyek egyben meghatározzák az egyes TE-ket is. Minden egyes TE-hez rendelve van egy súlyszám, amely számításba veszi mind az adott TE teljesítéséhez szükséges tudást, szakértelmet és kompetenciákat, mind pedig a TE-k közötti belső összefüggéseket, ezáltal megteremtve egy olyan koherens minősítési (képesítési) rendszert, amely összhangban van az egyes munkakörök munkaköri profiljaival. Az ECVET pontrendszer célja, hogy elősegítse és támogassa a mobilitást a különböző képzési rendszerekben megszerzett ismeretek más európai államokban történő elismerésén keresztül. Az utolsó lépés a képzési keretrendszer minden egyes munkaköri profiljához tartozó képzés, azaz a tanterv megtervezése volt. A TE-kre építve a képzési modulok a következőekkel kerültek leírásra: a képzés összes óraszáma, elméleti és gyakorlati foglalkozások, valamint ismeretkörök (tematikák). CENTRAL Project - n FR1-LEO

10 A képzési program kialakítása során figyelembe vettük az angol nyelvhasználat és szakkifejezések kérdéskörét is. Ez az alábbiakat foglalja magában: útmutatás a képesítéssel kapcsolatban az oktatók, képzők és értékelők számára, a program módszertana, a gyakorlat alapú foglakozások lebonyolításának módszertana, a célcsoport, az EQF szint és a képző központtal szemben támasztott követelmények. A képzési programot egy teljes CENTRAL munkacsoport értékelte és hagyta jóvá a rendelkezése álló ECVET eszközök felhasználásával, így a képzési moduloknak erős összeurópai jellegük van. Ezek a képzési modulok adják az alapját a képzési modulok nemzeti változatainak, amelyek figyelembe veszik, hogy azokat az egyes államok speciális viszonyai között kell alkalmazni, ezek a különbségek megjelenhetnek a képzés tartalmában, a teljesítés módjában, szabályozásában, vagy pedig olyan ismeretkörökben, amelyek az adott állam számára kimondott fontossággal bírnak. A képzések nemzeti változatai úgy lettek megtervezve, hogy egyszerre rendelkezzenek összeurópai jelleggel és emellett integrálják az egyéni nemzeti követelményeket is. A képzési modulokat egy kompetens Tudományos Tanács hagyta jóvá és azok számos központban ki lettek próbálva és le lettek tesztelve. Ez a képzési kézikönyv azzal a céllal készült és került lefordításra az összes projekt résztvevő nyelvére, hogy útmutatóként szolgáljon a képzési modulok nemzeti verzióinak elkészítéséhez. A következő lépés az ECVET rendszer és a CENTRAL projekt keretében kidolgozott képzési programok bevezetése a résztvevő államokban, ezzel is lehetővé téve a munkavállalók és az oktatók nagyobb európai mobilitását. Jelen project része annak a széles értelemben vet európai stratégiának, amelynek célja a szakképzés integrált szemléletű kezelése és annak Európa minden államában történő elismerése, ezáltal az Egyszerűsített Európai Hálózat kialakítása, amely része egy olyan tudás-alapú gazdaságnak, amely amellett, hogy versenyképesebb a globális piacon, megtartja az egyes államok nemzeti sajátosságait is. CENTRAL Project - n FR1-LEO

11 ELSŐ RÉSZ : SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2. CENTRAL MUNKAKÖRI PROFIL A fejezet leírja a szállítmányozó munkakör munkaköri profilját. A következőekben a munkakör besorolására, leírására és a képzési keretrendszer szerinti képzési programra vonatkozó információkat ismertetjük. KÉPESÍTÉS: szállítmányozó 2.1. A munkakör besorolása Feladatkör: szállítmányozási feladatok 11. csoport: szállítmányozás A munkakör-csoport leírása A szállítmányozás [ ] magában foglal minden, a szállításhoz (legyen az egyszerű vagy kombinált (multimodális) módon megvalósított), szállítások egyesítéséhez, raktározáshoz, anyagkezeléshez, csomagoláshoz vagy a termékek elosztásához kapcsolódó szolgáltatást illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő és tanácsadó szolgáltatásokat is. Mindezekbe beletartoznak, de nemcsak erre korlátozódnak a vám- és pénzügyi ügyletek, a termékekkel kapcsolatos hivatalos bejelentések megtétele, termékbiztosítás intézése, kintlévőségek kezelése, illetve a termékhez kapcsolódó dokumentumok beszerzése. A szállítmányozási szolgáltatások szintén magukban foglalják a modern infokommunikációs technológiákkal a szállítással, anyagkezeléssel és raktározással összefüggésben nyújtott logisztikai szolgáltatásokat és tulajdonképpen a teljes ellátási lánc menedzsmentet. Ezek a szolgáltatások testre szabhatóak, hogy rugalmasan megfeleljenek a nyújtandó szolgáltatással szembeni elvárásoknak. (A szállítmányozás hivatalos meghatározása a CLECAT & FIATA által alkalmazottak szerint.) 2.2. A munkakör leírása A szállítmányozó a saját vagy egy adott vállalat nevében megtervezi, szervezi, ellenőrzi, nyomon követi és adminisztrálja a rakodást és a szállítást, a költségek, idő és biztonság szempontjai szerinti lehető legjobb megoldás kiválasztásával. Együttműködhet a szállító vállalatokkal és kiegészítő vagy tanácsadó szolgáltatásként szervezheti a szállítások egyesítését, a raktározást, az anyagkezelést, a csomagolást vagy az elosztást. CENTRAL Project - n FR1-LEO

12 2.3. Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények A végzettségi és képzési modulok közös referenciájának alapja az 5 európai ország szállítmány továbbító szállítmányozó ügynökeinek szánt közös képzési tartalom kiértékelése volt. A képzés magját a tanulási eredmények tekintetében határozták meg, amelyek megfelelnek az ECVET (Európai Szakmunkásképzés Kreditrendszere) követelményeinek és az EQF-nek (Európai Képzési Keretrendszer) is. Minden egyes tanulási eredmény leírható tudás, készségek és kompetenciák tekintetében, és összhangban van egy vagy több képzési egységgel. Egységek száma 0. Egység* TANULÁSI EREDMÉNYEK (TE) Általános tudás és készségek, személyes és társas kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok 1. Egység Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségének felmérése 2. Egység Szállítási és logisztikai műveletek megvalósítása és koordinálása 3. Egység Szállítási és logisztikai műveletek megfigyelése 4. Egység A cég által kívánt szolgáltatási skála szélességének és hatékonyságának kiértékelése és növelése * A 0. egység átfogó tudást nyújt, amely az összes további egységben követelmény; az 1-4-es leckék munkafolyamat orientáltak. 1. ábra - Képzési keretrendszer CENTRAL Project - n FR1-LEO

13 Minden egyes Tanulási Eredmény elérhető egy vagy több képzési modulon történő részvétellel. A modulok megmutatják a Tanulási Eredményt, valamint jelölik a képzési készségeket, a tudást és képességeket. A képzési modulok alapját képezik a Tanulási Eredmények, valamint a vonatkozó ECVET pontok elérésének és a Tanulási Eredmények leírásához közvetlenül kapcsolódó témakörök jellemzik őket. 3. KÉPZÉSI MÓDSZERTAN A 3-as fejezet mutatja be azokat a szervezést érintő fő kérdéseket, illetve a tanfolyami képzés azon alkalmazását, amelyet a CENTRAL-on belül részletezve találunk Tevékenységek A tanfolyami képzés két részre oszlik: tantermi tevékenységek és munkaalapú tevékenységek; munkahelyen vagy valós munkakörnyezetben Javaslatok az oktatók / képzők kiválasztásához A jogi követelményeket a képzési központok határozzák meg és hagyják jóvá azoknak a rendeleteknek megfelelően, amelyek egy adott országban érvényben vannak. Ugyanakkor az is elvárható, hogy a tanfolyamok / képzések oktatóinak megfelelő ipari vagy műszaki tapasztalata legyen az alábbiaknak megfelelően: Amennyiben az oktató cégtől jön, akkor az adott területen 5 éves tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben az oktató általános iskolából, főiskoláról, egyetemről vagy képzési központból jön, akkor legalább 3 éves tapasztalatról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen a tanítás és az érintett terület tekintetében egyaránt Angol nyelvi követelmények Az angol nyelv ismerete alapkövetelmény, mivel a szakkifejezések jelentős része angol. Ezen okból kifolyólag az angol nyelv tanítására van egy külön Tanítási Egység Gyakorlati foglalkozások A gyakorlati foglalkozásokat munkahelyeken vagy valós munkakörnyezetben végzik, s több lépésre feloszthatók. (Pl.: A szakmai gyakorlat lehet egyben 300 órás, vagy két részletben órás.) CENTRAL Project - n FR1-LEO

14 3.5. Célcsoport - tanulók Azok tartoznak ide, akik az EQF 5-ös szintjén, a QCF 4-es szintjén szereztek képesítést, vagy azok, akiknek elfogadott, korábban szerzett tudása vagy tapasztalata van egy releváns 4-es vagy QCF 3- as szinten Csoportlétszám Várhatóan 15 és 25 fő között lesz a képzési programban részt vevők száma. Megjegyzés: ez változhat az egyéni országok szabályainak értelmében, valamint a munkáltató vagy a képzést tartók kapacitásának tekintetében A képzés időtartama A képzés teljes tartalma: óra Ez változhat a tagországok szabályainak értelmében, valamint a munkáltató elvárásainak tekintetében Képző központok A Képző Központ jóváhagyása A képzési központ jóváhagyása az illetékes és kompetens szervek által történik a nemzeti és európai képzés tükrében Felszerelések/Eszközök (az elméleti órákhoz): Tanterem IKT (Információs és Kommunikációs Technikák) Oktatási anyagok, felszerelések Felszerelések/Eszközök (a gyakorlati órákhoz): Hozzáférés megfelelő felszereléshez munkaadónál, vagy életszerű munkahelyi környezetben IKT (Információs és Kommunikációs Technikák) A modulnak és a nemzeti szabályozásoknak megfelelő felszerelések/eszközök, berendezés kezelése CENTRAL Project - n FR1-LEO

15 4. AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Az egészéves képzés 60 kreditpontot ér az ECVET rendszerén belül. Ez a tréningprogram órás képzést nyújt, ami 60 kreditpontot ér. Az ECVET pontok alapján minden egyes Tanulási Eredmény és Tanulási Egység képzési órái definiálva vannak. EP TE N OE Oktatási egységek (OE) címe Időtartam Elmélet Gyakorlat* 12 0 OE 1 Az üzleti menedzsment és logisztika általános fogalmai, IKT és angol 220 óra 160 óra 60 óra TE 1a Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 óra 40 óra TE 1b Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 óra 8 óra OE 1c Angol nyelv 50 óra 50 óra OE 1e Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 óra 54 óra OE 1f Alkalmazási készségek 8 óra 8 óra OE 2 Szállítási törvények és szabályozás 130 óra 90 óra 40 óra 15 1 OE 3 Terrmékek és anyagok szállításának megszervezése 80 óra 55 óra 25 óra OE 4 Szállítási fuvarozási szolgáltatások költségei 40 óra 30 óra 10 óra OE 5 A beszerzési lánc menedzselése 115 óra 80 óra 35 óra OE 6 Szállítástervezés 125 óra 85 óra 40 óra OE 7 A szállítás megfigyelése: Az IKT használata 98 óra 68 óra 30 óra OE 8 Munkavédelem és munkabiztonság 47 óra 32 óra 15 óra 9 4 OE 9 A szolgáltatások elemzésének és értékelésének módszertanai 145 óra 100 óra 45 óra Részösszeg 1000 óra 700 óra 300 óra Értékelés (írásbeli és gyakorlati vizsga) 80 óra 50 óra 30 óra Látogatások 20 óra Teljes képzés 1100óra Jelmagyarázat EP: ECVET pontok TE: Tanulási Eredmények OE: Oktatási Egység *Minden egyes képzési egység mellett utalást találunk azon Tanulási Eredményre (tudás, készség és kompetencia tekintetében), amely közvetlen kapcsolódik az adott Tanulási Egységhez. CENTRAL Project - n FR1-LEO

16 4.1. Általános tudás és készségek, személyes és társadalmi kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok Képzési keretrendszer (Tanulási Eredmény 0. Oktatási Egység 1.) Tudás A képzés után a jelentkező az alábbiakat ismeri: költségkalkuláció A logisztikai piac: szállítási módok, módozatok és szereplők szerződések és a vonatkozó szabályok Nemzetközi szállítmányozás és kereskedelem minőségbiztosítás termékek, csomagolás, raktározási technikák, logisztikai rendszerek irányítása angol nyelv vonatkozó dokumentáció a cégek által felajánlott szolgáltatások köre és szerkezete, valamint az üzleti folyamatok közlekedésföldrajz a beszerzési lánc igazgatása és logisztikája nemzetközi kereskedelem az üzleti tranzakciók jogi háttere pénzügy (banki ügyintézés) Készségek A képzés után a jelentkező az alábbi készségekkel rendelkezik: a cég információs és kommunikációs technikáinak használata, valamint a hagyományos és munkahelyspecifikus szoftverek használata a segítségnyújtás a minőségbiztosítás kivitelezésében Az üzletfelekkel képes kapcsolatot tartani és kommunikálni angol nyelven, valamint képes angol nyelvű dokumentumok feldolgozására költséghatékony és gyors megoldásokra törekszik, amikor munkáját tervezi és szervezi kutatási módszereket alkalmaz Kompetenciák A képzés után a jelentkező az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: információk ismeretében gyorsan hoz döntést hatásosan és hatékonyan szervezi saját és mások munkáját a vásárlókkal és más osztályokkal / részlegekkel hatékonyan kommunikál más osztályokkal / részlegek kel, valamint a csapat többi tagjával összhangban végzi munkáját vállalkozói szerepet tölt be, amikor új üzleti tervek kigondolásáról és a cégen kívüli hálózatról van szó CENTRAL Project - n FR1-LEO

17 Oktatási Egység 1 Cím: Az üzleti menedzsment és logisztika általános fogalmai, alapszintű IKT-s ismeretek és angol nyelv Időtartam: 220 óra Osztálytermi foglalkozás: 160 óra Munkaalapú tevékenységek: 60 óra AZONOSÍTÓ A MODUL CÍME ELMÉLET OE1 M1 Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 óra OE1 M2 Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 óra OE1 M3 Angol nyelv 50 óra OE1 M4 Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 óra OE1 M5 Alkalmazási készségek 8 óra OE1 M1 Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 ÓRA Ez a tanulási egység bemutatja a fő gazdasági és üzleti területeket beleértve a logisztikát is. Felfedezi a kapcsolatot a logisztika és az üzleti szektorok között, úgy, mint a beszerzési lánc igazgatása menedzselése, a szállítás különböző módozatai, útvonaltervezés és az ütemtervi információ. Bemutatja a környezeti fenntarthatóság fogalmait, a különböző szervezési szerkezeteket, amelyek a logisztikai szervezeteken belül találhatók, a részletes szerepeket, valamint a személyzet felelősségét. 1.1a. A gazdaság fő fogalmai A különböző gazdasági és üzleti szektorok Kapcsolat a logisztika és a különböző üzleti szektorok között Szervezési szerkezetek Fenntartható fejlődés Költségvetés és jelentés; útvonaltervezés és ütemterv 1.1b. A cég Emberi erőforrás Politikai, gazdasági, társadalmi és technikai tényezők Csapatmenedzselés és csapatépítés Pénzügy Marketing Fordított logisztika CENTRAL Project - n FR1-LEO

18 OE1 M2 Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 ÓRA Ez a rész magában foglalja a törvényhozás alapismereteit, beleértve a polgári és üzleti tevékenységeket egyaránt. Tartalmazza továbbá a szerződéskötés jogi fogalmait, a kollektív megállapodásokat, valamint a munkáltatók és munkavállalók jogait. Polgári jog; Jogi fogalmak, valamint üzleti tevékenységek szabályozása Szerződések OE1 M3 Angol nyelv 50 ÓRA Ehhez a tanulási egységhez elengedhetetlen az angol nyelv ismerete. A képzés résztvevői az angol nyelvet, valamint a tanulási egységben használt szakmai angol kifejezéseket tanulják meg a követelményeknek megfelelően. Íráskészség Olvasáskészség Beszédkészség Hallott szöveg értése OE1 M4 Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 ÓRA Ez a rész azt a két fő IKT eszközt mutatja be, amelyeket a szállítmánytovábbításban alkalmaznak: az Excel táblázatkezelőt, valamint az Access adatbázis-kezelőt. Segítségükkel az adatok összegyűjthetők, elemezhetők és továbbíthatók, majd felhasználhatók a termékek és az anyagok szállításakor. Az Excel táblázatkezelő funkciói és alkalmazása Az Access adatbázis-kezelő funkciói és alkalmazása CENTRAL Project - n FR1-LEO

19 OE1 M5 Alkalmazási készségek 8 ÓRA E tanegység elsajátítása arra teszi alkalmassá a résztvevőt, hogy munkahelyen elhelyezkedjen, s hogy be tudja mutatni a készségeit, valamint azt a tudását, amit a tanfolyamon sajátított el. A jelentkezők az állásinterjúkra szintén felkészülnek. Megjegyzés: a résztvevők támogatása érdekében ez a rész a tanfolyam végén kerülhet oktatásra. Állásleheőségek felkutatása Önéletrajz (CV) készítés Állásajánlatra beadandó levél írása, valamint jelentkezési lap kitöltése Felkészülés az állásinterjúkra 4.2. Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségeinek felmérése Képzési keretrendszer (Tanulási eredmény 1. - OE 2.,3., és 4.) Tudás A képzés után a jelentkező az alábbiakat ismeri: Az áruk szállításával kapcsolatos szabályozások (hazai és nemzetközi) A szokásokkal, társadalommal, egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos szabályozások Környezeti szabályozások Szállítási körülmények Megfelelés a protokollnak és a szabályoknak Vámeljárások Kutatási módszerek Készs szségek A képzés után a jelentkező az alábbi készségekkel rendelkezik: azonosítani a vevői igényeket, támogatást nyújtani és tanácsot adni az ügyfeleknek árkalkuláció, magába foglalva az elemek kalkulációját és ellenőrzését, hogy képződik egy complex logisztikai szolgáltatás költsége fejlesztési javaslatok hálózatok kiépítésében és megszilárdításában nyújtott támogatás, intézkedés és áruszállítás támogatás a logisztikai koncepciók fejlesztésében kutatási módszerek alkalmazására CENTRAL Project - n FR1-LEO

20 együttműködés a költségek kalkulációjában, a visszáruk és kereskedelmi ellenőrzési eljárásokban tárgyalni az árakról Kompetenciák A képzés után a jelentkező az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: munkája során a gazdasági vonatkozások figyelembe vételére (lehetőségek kihasználása, a nagyobb rakodási egységek alkalmazására) környezeti szempontok figyelmbe vételére szállítási megoldások kidolgozása és végrehajtás a partner vállalat igényének és üzleti partnereinek megfelelően alternatív megoldások javaslására Oktatási Egység 2 Cím: Szállítás jogszabályi és rendeleti háttere Időtartam: 130 óra Elmélet: 90 óra Gyakorlat: 40 óra AZONOSÍTÓ A MODUL CÍME ELMÉLET OE2 M1 Incoterms 8 óra OE2 M2 Tengeri és belvízi szállítás dokumentációja 32 óra OE2 M3 Légiszállítás dokumentációja 8 óra OE2 M4 Közúti dokumentáció 8 óra OE2 M5 Vasúti szállítás dokumentációja 10 óra OE2 M6 Vámeljárások 24 óra CENTRAL Project - n FR1-LEO

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

BESZERZÉSI TÁRGYALÁSTECHNIKA

BESZERZÉSI TÁRGYALÁSTECHNIKA BESZERZÉSI TÁRGYALÁSTECHNIKA A KÉPZÉSRŐL Szeretne sikeresebben tárgyalni? Szeretné, ha lenne egy hatékony tárgyalási forgatókönyve, amellyel mindig felkészülten ülhet le a beszállítókkal szemben? Nem általános,

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010.

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010. Lajstromszám: AL-1017 F.ny.t.sz.: 01-0271-04 OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010. Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során igyekezett a

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben