SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS"

Átírás

1 Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Kézikönyv a képzési program gyakorlati alkalmazásához július

2 1. BEVEZETÉS A szakképzés az Európa 2020 Stratégia tükrében ECVET : definíció, célok, eszközök és módszertan... 5 ELSŐ RÉSZ : SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CENTRAL MUNKAKÖRI PROFIL A munkakör besorolása A munkakör leírása Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények KÉPZÉSI MÓDSZERTAN Tevékenységek Javaslatok az oktatók / képzők kiválasztásához Angol nyelvi követelmények Gyakorlati foglalkozások Célcsoport - tanulók Csoportlétszám A képzés időtartama Képző központok AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Általános tudás és készségek, személyes és társadalmi kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok Oktatási Egység Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségeinek felmérése Oktatási Egység Oktatási Egység Oktatási Egység A szállítási és logisztikai műveletek megvalósítása és koordinálása Oktatási Egység Oktatási Egység Szállítási és logisztikai műveletek felügyelete Oktatási Egység Oktatási Egység A vállalat által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának értékelése és erősítése Oktatási Egység ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER/MÓDSZEREK A KÉPESÍTÉS KIADÁSA MÁSODIK RÉSZ : RAKTÁROS KÖZPONTI SZAKMAI PROFIL A munkakör besorolása A munkakör leírása CENTRAL Project - n FR1-LEO

3 7.3. Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények KÉPZÉSI MÓDSZERTAN Foglalkozások Javaslatok az oktatók/képzők kiválasztásához Angol nyelvi követelmények Gyakorlati foglalkozások Célcsoport - tanulók Csoportlétszám A képzés időtartama Képző központok AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Oktatási Egység Általános tudás és képességek, személyi és szociális kompetenciák, beállítottságok és jellemzők Karbantartás, munkavédelem és biztonságtechnika Oktatási Egység Áruátvétel és szállítás Átrakodás és újracsomagolás Rendelések kiszállítása Oktatási Egység Raktározás és áruvisszahívás Oktatási Egység Komissiózás és csomagolás ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER/MÓDSZEREK A KÉPESÍTÉS KIADÁSA CENTRAL Project - n FR1-LEO

4 1. BEVEZETÉS Ez a fejezet bemutatja a szakképzéshez (röviden VET) kapcsolódó legfontosabb európai koncepciókat. A fejezet az alábbi témaköröket foglalja magában : az EU szakképzési stratégiája a szállítási és logisztikai szektor általános áttekintése, a tanulmány erre az iparágra fókuszál a CENTRAL projekt céljainak és tevékenységeinek összefoglalása és az ECVET rendszer bemutatása, amely közvetlenül kapcsolódik jelen projekthez A szakképzés az Európa 2020 Stratégia tükrében Az emberi erőforrások minősége kulcsfontosságú Európa sikere szempontjából. Az Európa 2020 Stratégia komoly hangsúlyt fektet az oktatásra és képzésre, hogy elősegítse a gyors, fenntartható és esélyegyenlő növekedést. Jelen közlemény reagál az Európa 2020 Stratégia felhívására, hogy megerősítse a szakképzés vonzerejét [...]. A szakképzésnek kettős szerepet kell betöltenie : egyrészt eszközként kell szolgálnia, hogy Európa rendelkezzen a jelenleg és a jövőben szükséges szakértelemmel, másrészt ezzel párhuzamosan hozzá kel járulnia a gazdasági válság társadalmi hatásainak enyhítéséhez és a válságból való kilábaláshoz. Ez a kettős kihívás sürgős reformokat tesz szükségessé. A szakértelem fejlesztésének kérdése Európában még sürgetőbb a tehetségekért való globális verseny valamint az oktatási és képzési rendszer olyan fejlődő államokbeli gyors fejlődésének fényében, mint Kína, Brazília és India. A 2020-ra vonatkozó előrejelzések növekvő igényt mutatnak a közép és felsőfokú képesítések iránt. A termékek és szolgáltatások folytatódó ICT (infokommunikációs technológiák) vezérlet fejlődése az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságok igényével és a lakosság elöregedésével párosulva fogja eredményezni, hogy a munkahelyek és szociális rendszerek is meg fognak változni : az oktatásnak és képzésnek beleértve a szakképzést is ezeknek megfelelően kell átalakulnia. Ráadásul ahogy a tradicionális tanulás-munka-nyugdíj életmodell módosul azáltal, hogy a középkorúak foglalkozása és munkája változik, így a felnőtteknek képesnek kell lenniük rá, hogy szakértelmüket és kompetenciáikat folyamatos szakképzés (CVET) keretében továbbfejlesszék. Európai Bizottság Brüsszel, COM(2010) 296. számú közlemény CENTRAL Project - n FR1-LEO

5 1.2. ECVET : definíció, célok, eszközök és módszertan A Szakképzés Európai Kreditrendszere (ECVET) egy technikai keretrendszer a képesítés megszerzésére irányuló nézőponttal az egyéni tanulmányi teljesítmények átvitelére, elismerésére és ahol releváns, akkumulálására. Az ECVET célja, hogy a megszerzett egyéni ismeretek felhasználására nagyobb teret adjon és az egyén számára vonzóbbá tegye a különböző országok és tanulási környezetek közötti mobilitást. A rendszer a szakképzési rendszerek és az általuk adott végzettségek és képzési programok közötti nagyobb kompatibilitást célozza meg Európán belül. Jelenleg az Európai Bizottság által kidolgozás alatt van egy ECVET felhasználói kézikönyv illetve létrehozás alatt az európai ECVET felhasználók csoportja és az európai ECVET hálózat. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden, a nemzeti vagy regionális hatóságaik által kiállított releváns képesítés és a hozzá kapcsolódó Europass dokumentumok egyértelmű információt tartalmazzanak az ECVET alkalmazásához kapcsolódóan. Számos projekt van jelenleg megvalósítás alatt amely az ECVET kidolgozására és használatának elősegítésére irányul különböző iparágakban, ezekhez a pénzügyi támogatást az EU Leonardo da Vinci szakképzési programja nyújtja. A CENTRAL egy ezek közül a projektek közül. Az ECVET egy eljárás a tanulmányok elismerésére és mobilitásra: a tanulók teljesítményeinek/eredményeinek elismerése csereprogramok és a kölcsönös bizalom elősegítése (az európai polgárok mobilitásának támogatása) a tanulmányi eredmények elismerése a tanuló képzési útjának meghosszabbítása nélkül (az élethosszig tartó tanulás támogatása) CENTRAL Project - n FR1-LEO

6 Az ECVET eszközrendszer és módszertan tartalma: a képesítés meghatározása a teljesítendő tanulmányi egységek (modulok) és a hozzájuk rendelt tanulmányi pontok (kreditpontok) alkalmazásával a kredit átviteli és gyűjtési eljárás és annak kiegészítő dokumentációja, úgymint tanulmányi szerződések, dokumentum másolatok és ECVET felhasználói kézikönyv 1.3. Képzési rendszerek a logisztikai és szállítmányozási iparágban Az EU-ban a szállítmányozó és logisztikai vállalatok melyeknek legtöbbje kis- vagy középvállalkozás foglalkoztatják az aktív korú népesség több mint 4%-át. Az európai államok a logisztikára és szállítmányozásra úgy tekintenek, mit egy iparágra, amelynek a célját definiálásra szorul. Ez egy globális és szakterületeken átívelő szektor és ez nehézségeket okozhat a munkakörök azonosításában és jellemzőik meghatározásában. A szállítmányozási és logisztikai szektor nagyobb figyelmet fordít az alkalmazási és képzési irányelvekre. A nemzeti trendek az európai szint irányába mutatnak a képzések és bizonyítványaik standardizálása, a társadalmi párbeszédből adódó együttműködés, illetve a közös megközelítések, eszközök és standardok iparágak vagy tagállamok közötti átvétele által. A szakképzés társadalmi szereplői közötti szakmai tárgyalások rámutattak, hogy a kielégítő erőforrások biztosítása terén vannak kockázatok. Franciaországban a májusában bevezetett jogszabályok feszültséget okoztak a munkaerőpiacon. Európa számára kulcsfontosságú, hogy előre lássa a globális foglalkoztatási minták változásának hatásait, azt az új típusú szakértelmet, ami ezeknek a kihívásoknak való megfeleléshez szükséges, valamint ennek a szakértelemnek az átvihetőségét. A logisztikai szektorban számos munkakör gyengén vagy rosszul meghatározott és ebből adódóan az iparág számára nehézkes a folyton változó globális világgazdaság igényeinek megfelelő képzettségi szinttel és szakértelemmel rendelkező szakemberek toborzása. A képzésekhez és képesítésekhez rendelt bizonyítványok sokfélék attól függően, hogy az egyes tagállamokban a különböző feladatok betöltéséhez szükséges tudást és képességeket mi alapján CENTRAL Project - n FR1-LEO

7 ítélik meg. Ez vagy azt eredményezi, hogy az ismeretek, amelyekkel az alkalmazottak valójában rendelkeznek, nem kerülnek a munkáltató vagy a képző intézmény által elismerésre (elfogadásra) vagy pedig a munkavállalók ténylegesen nem rendelkeznek, illetve megfelelő képzés során nem sajátítottak el minden olyan kompetenciát, amelyet a munkaadó elvárna. Az EUROFOUND szerint a képzett munkaerő hiánya valós problémává kezd válni. Szükség van olyan intézkedésekre is, amelyek csökkentik a különbséget az egyes tagállamok képzéseinek szintje és tartalma között. Az AFT-IFTIM által 2010-ben és 2011-ben vállalatok körében elvégzett felmérése erős igényt mutatott a képesítések és képzések iránt CENTRAL projekt: egy lépésről lépésre történő megközelítés A CENTRAL projekt amely az Európai Bizottság által társfinanszírozott az Élethosszig tartó Tanulás Program Leonardo Da Vinci projekten keresztül az európai képzések és képesítések kérdéskörére koncentrál. A projekt célja olyan specifikus munkaköri profilok és magas színvonalú képzési programok kidolgozása a szállítmányozási és logisztikai szektorban, amelyek megfelelnek az iparág európai szereplői által támasztott elvárásoknak. A megvalósítás módszertana a lépésről lépésre történő megközelítést követi, amely a munkakörök besorolásával kezdődik. A módszertan ezt követően meghatározza a munkaköri profilokat és ezzel egyidőben megkísérli megérteni a munkáltatói elvárások és az adott képzésekkel szemben támasztott igények belső összefüggéseit és egy új, specifikus és szakmaorientált képzési javaslatot tesz a szállítmányozási és logisztikai szektor kiválasztott munkaköreire. CENTRAL Project - n FR1-LEO

8 2. ábra CENTRAL projekt: egy lépésről lépésre történő megközelítés Az első lépés egy elemzés elkészítése volt a munkaköri profilok besorolási rendszeréről minden, a projektben résztvevő országra vonatkozóan, kimondottan a szállítmányozási és logisztikai szektorra koncentrálva. A munkaköri profilok besorolását és leírását szolgáló statisztikai adatgyűjtés az egyes országokban, illetve azok összevetése megtörtént. Ennek eredményeként a munkaköröket az alábbi négy fő csoportba soroltuk: logisztika, szállítás, támogató tevékenységek és szállítmányozás. A munkaköröket a fő funkciójuknak megfelelő csoportosítást követően további csoportokra osztottuk, amely meghatározta a különböző típusú tevékenységeket és feladatokat. Végül két konkrét munkakört emeltünk ki, a szállítmányozót és a raktárost, mivel ezek mindegyik partner államban megtalálhatóak. Mindkettőre úgy találtuk, hogy olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek hasonlóak az egyes résztvevőknél. A munkakörök tartalma és az ellátásukhoz szükséges kompetenciák szintén hasonlóságot mutattak. Szintén megállapítottuk, hogy mindkét munkakör komoly szakértelemmel rendelkező munkaerőt igényel, hogy a feladat teljességgel és hatékonyan ellátható legyen. CENTRAL Project - n FR1-LEO

9 Azt követően, hogy egy a CENTRAL project résztvevői egy közös ülés keretében eldöntötték, hogy a project fókusza a Szállítmányozó és Raktáros munkakörök munkaköri profiljának Tanulmányi Eredmények (TE) meghatározásán és kialakításán keresztül történő kidolgozása legyen, meghatározásra kerülhetett az ECVET rendszernek megfelelő közös minősítési referencia keretrendszer. 3. ábra: a feladatkörök csoportosítása Az Európai Minősítési Keretrendszer (EQF) az egyes képesítések szintjének és kreditértékének meghatározásán alapul. Az egyes képesítéseket a munkaköri feladatokhoz és munkaköri profilokhoz szükséges tudás, szakértelem és kompetenciák jellemzik, amelyek egyben meghatározzák az egyes TE-ket is. Minden egyes TE-hez rendelve van egy súlyszám, amely számításba veszi mind az adott TE teljesítéséhez szükséges tudást, szakértelmet és kompetenciákat, mind pedig a TE-k közötti belső összefüggéseket, ezáltal megteremtve egy olyan koherens minősítési (képesítési) rendszert, amely összhangban van az egyes munkakörök munkaköri profiljaival. Az ECVET pontrendszer célja, hogy elősegítse és támogassa a mobilitást a különböző képzési rendszerekben megszerzett ismeretek más európai államokban történő elismerésén keresztül. Az utolsó lépés a képzési keretrendszer minden egyes munkaköri profiljához tartozó képzés, azaz a tanterv megtervezése volt. A TE-kre építve a képzési modulok a következőekkel kerültek leírásra: a képzés összes óraszáma, elméleti és gyakorlati foglalkozások, valamint ismeretkörök (tematikák). CENTRAL Project - n FR1-LEO

10 A képzési program kialakítása során figyelembe vettük az angol nyelvhasználat és szakkifejezések kérdéskörét is. Ez az alábbiakat foglalja magában: útmutatás a képesítéssel kapcsolatban az oktatók, képzők és értékelők számára, a program módszertana, a gyakorlat alapú foglakozások lebonyolításának módszertana, a célcsoport, az EQF szint és a képző központtal szemben támasztott követelmények. A képzési programot egy teljes CENTRAL munkacsoport értékelte és hagyta jóvá a rendelkezése álló ECVET eszközök felhasználásával, így a képzési moduloknak erős összeurópai jellegük van. Ezek a képzési modulok adják az alapját a képzési modulok nemzeti változatainak, amelyek figyelembe veszik, hogy azokat az egyes államok speciális viszonyai között kell alkalmazni, ezek a különbségek megjelenhetnek a képzés tartalmában, a teljesítés módjában, szabályozásában, vagy pedig olyan ismeretkörökben, amelyek az adott állam számára kimondott fontossággal bírnak. A képzések nemzeti változatai úgy lettek megtervezve, hogy egyszerre rendelkezzenek összeurópai jelleggel és emellett integrálják az egyéni nemzeti követelményeket is. A képzési modulokat egy kompetens Tudományos Tanács hagyta jóvá és azok számos központban ki lettek próbálva és le lettek tesztelve. Ez a képzési kézikönyv azzal a céllal készült és került lefordításra az összes projekt résztvevő nyelvére, hogy útmutatóként szolgáljon a képzési modulok nemzeti verzióinak elkészítéséhez. A következő lépés az ECVET rendszer és a CENTRAL projekt keretében kidolgozott képzési programok bevezetése a résztvevő államokban, ezzel is lehetővé téve a munkavállalók és az oktatók nagyobb európai mobilitását. Jelen project része annak a széles értelemben vet európai stratégiának, amelynek célja a szakképzés integrált szemléletű kezelése és annak Európa minden államában történő elismerése, ezáltal az Egyszerűsített Európai Hálózat kialakítása, amely része egy olyan tudás-alapú gazdaságnak, amely amellett, hogy versenyképesebb a globális piacon, megtartja az egyes államok nemzeti sajátosságait is. CENTRAL Project - n FR1-LEO

11 ELSŐ RÉSZ : SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2. CENTRAL MUNKAKÖRI PROFIL A fejezet leírja a szállítmányozó munkakör munkaköri profilját. A következőekben a munkakör besorolására, leírására és a képzési keretrendszer szerinti képzési programra vonatkozó információkat ismertetjük. KÉPESÍTÉS: szállítmányozó 2.1. A munkakör besorolása Feladatkör: szállítmányozási feladatok 11. csoport: szállítmányozás A munkakör-csoport leírása A szállítmányozás [ ] magában foglal minden, a szállításhoz (legyen az egyszerű vagy kombinált (multimodális) módon megvalósított), szállítások egyesítéséhez, raktározáshoz, anyagkezeléshez, csomagoláshoz vagy a termékek elosztásához kapcsolódó szolgáltatást illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő és tanácsadó szolgáltatásokat is. Mindezekbe beletartoznak, de nemcsak erre korlátozódnak a vám- és pénzügyi ügyletek, a termékekkel kapcsolatos hivatalos bejelentések megtétele, termékbiztosítás intézése, kintlévőségek kezelése, illetve a termékhez kapcsolódó dokumentumok beszerzése. A szállítmányozási szolgáltatások szintén magukban foglalják a modern infokommunikációs technológiákkal a szállítással, anyagkezeléssel és raktározással összefüggésben nyújtott logisztikai szolgáltatásokat és tulajdonképpen a teljes ellátási lánc menedzsmentet. Ezek a szolgáltatások testre szabhatóak, hogy rugalmasan megfeleljenek a nyújtandó szolgáltatással szembeni elvárásoknak. (A szállítmányozás hivatalos meghatározása a CLECAT & FIATA által alkalmazottak szerint.) 2.2. A munkakör leírása A szállítmányozó a saját vagy egy adott vállalat nevében megtervezi, szervezi, ellenőrzi, nyomon követi és adminisztrálja a rakodást és a szállítást, a költségek, idő és biztonság szempontjai szerinti lehető legjobb megoldás kiválasztásával. Együttműködhet a szállító vállalatokkal és kiegészítő vagy tanácsadó szolgáltatásként szervezheti a szállítások egyesítését, a raktározást, az anyagkezelést, a csomagolást vagy az elosztást. CENTRAL Project - n FR1-LEO

12 2.3. Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények A végzettségi és képzési modulok közös referenciájának alapja az 5 európai ország szállítmány továbbító szállítmányozó ügynökeinek szánt közös képzési tartalom kiértékelése volt. A képzés magját a tanulási eredmények tekintetében határozták meg, amelyek megfelelnek az ECVET (Európai Szakmunkásképzés Kreditrendszere) követelményeinek és az EQF-nek (Európai Képzési Keretrendszer) is. Minden egyes tanulási eredmény leírható tudás, készségek és kompetenciák tekintetében, és összhangban van egy vagy több képzési egységgel. Egységek száma 0. Egység* TANULÁSI EREDMÉNYEK (TE) Általános tudás és készségek, személyes és társas kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok 1. Egység Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségének felmérése 2. Egység Szállítási és logisztikai műveletek megvalósítása és koordinálása 3. Egység Szállítási és logisztikai műveletek megfigyelése 4. Egység A cég által kívánt szolgáltatási skála szélességének és hatékonyságának kiértékelése és növelése * A 0. egység átfogó tudást nyújt, amely az összes további egységben követelmény; az 1-4-es leckék munkafolyamat orientáltak. 1. ábra - Képzési keretrendszer CENTRAL Project - n FR1-LEO

13 Minden egyes Tanulási Eredmény elérhető egy vagy több képzési modulon történő részvétellel. A modulok megmutatják a Tanulási Eredményt, valamint jelölik a képzési készségeket, a tudást és képességeket. A képzési modulok alapját képezik a Tanulási Eredmények, valamint a vonatkozó ECVET pontok elérésének és a Tanulási Eredmények leírásához közvetlenül kapcsolódó témakörök jellemzik őket. 3. KÉPZÉSI MÓDSZERTAN A 3-as fejezet mutatja be azokat a szervezést érintő fő kérdéseket, illetve a tanfolyami képzés azon alkalmazását, amelyet a CENTRAL-on belül részletezve találunk Tevékenységek A tanfolyami képzés két részre oszlik: tantermi tevékenységek és munkaalapú tevékenységek; munkahelyen vagy valós munkakörnyezetben Javaslatok az oktatók / képzők kiválasztásához A jogi követelményeket a képzési központok határozzák meg és hagyják jóvá azoknak a rendeleteknek megfelelően, amelyek egy adott országban érvényben vannak. Ugyanakkor az is elvárható, hogy a tanfolyamok / képzések oktatóinak megfelelő ipari vagy műszaki tapasztalata legyen az alábbiaknak megfelelően: Amennyiben az oktató cégtől jön, akkor az adott területen 5 éves tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben az oktató általános iskolából, főiskoláról, egyetemről vagy képzési központból jön, akkor legalább 3 éves tapasztalatról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen a tanítás és az érintett terület tekintetében egyaránt Angol nyelvi követelmények Az angol nyelv ismerete alapkövetelmény, mivel a szakkifejezések jelentős része angol. Ezen okból kifolyólag az angol nyelv tanítására van egy külön Tanítási Egység Gyakorlati foglalkozások A gyakorlati foglalkozásokat munkahelyeken vagy valós munkakörnyezetben végzik, s több lépésre feloszthatók. (Pl.: A szakmai gyakorlat lehet egyben 300 órás, vagy két részletben órás.) CENTRAL Project - n FR1-LEO

14 3.5. Célcsoport - tanulók Azok tartoznak ide, akik az EQF 5-ös szintjén, a QCF 4-es szintjén szereztek képesítést, vagy azok, akiknek elfogadott, korábban szerzett tudása vagy tapasztalata van egy releváns 4-es vagy QCF 3- as szinten Csoportlétszám Várhatóan 15 és 25 fő között lesz a képzési programban részt vevők száma. Megjegyzés: ez változhat az egyéni országok szabályainak értelmében, valamint a munkáltató vagy a képzést tartók kapacitásának tekintetében A képzés időtartama A képzés teljes tartalma: óra Ez változhat a tagországok szabályainak értelmében, valamint a munkáltató elvárásainak tekintetében Képző központok A Képző Központ jóváhagyása A képzési központ jóváhagyása az illetékes és kompetens szervek által történik a nemzeti és európai képzés tükrében Felszerelések/Eszközök (az elméleti órákhoz): Tanterem IKT (Információs és Kommunikációs Technikák) Oktatási anyagok, felszerelések Felszerelések/Eszközök (a gyakorlati órákhoz): Hozzáférés megfelelő felszereléshez munkaadónál, vagy életszerű munkahelyi környezetben IKT (Információs és Kommunikációs Technikák) A modulnak és a nemzeti szabályozásoknak megfelelő felszerelések/eszközök, berendezés kezelése CENTRAL Project - n FR1-LEO

15 4. AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Az egészéves képzés 60 kreditpontot ér az ECVET rendszerén belül. Ez a tréningprogram órás képzést nyújt, ami 60 kreditpontot ér. Az ECVET pontok alapján minden egyes Tanulási Eredmény és Tanulási Egység képzési órái definiálva vannak. EP TE N OE Oktatási egységek (OE) címe Időtartam Elmélet Gyakorlat* 12 0 OE 1 Az üzleti menedzsment és logisztika általános fogalmai, IKT és angol 220 óra 160 óra 60 óra TE 1a Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 óra 40 óra TE 1b Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 óra 8 óra OE 1c Angol nyelv 50 óra 50 óra OE 1e Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 óra 54 óra OE 1f Alkalmazási készségek 8 óra 8 óra OE 2 Szállítási törvények és szabályozás 130 óra 90 óra 40 óra 15 1 OE 3 Terrmékek és anyagok szállításának megszervezése 80 óra 55 óra 25 óra OE 4 Szállítási fuvarozási szolgáltatások költségei 40 óra 30 óra 10 óra OE 5 A beszerzési lánc menedzselése 115 óra 80 óra 35 óra OE 6 Szállítástervezés 125 óra 85 óra 40 óra OE 7 A szállítás megfigyelése: Az IKT használata 98 óra 68 óra 30 óra OE 8 Munkavédelem és munkabiztonság 47 óra 32 óra 15 óra 9 4 OE 9 A szolgáltatások elemzésének és értékelésének módszertanai 145 óra 100 óra 45 óra Részösszeg 1000 óra 700 óra 300 óra Értékelés (írásbeli és gyakorlati vizsga) 80 óra 50 óra 30 óra Látogatások 20 óra Teljes képzés 1100óra Jelmagyarázat EP: ECVET pontok TE: Tanulási Eredmények OE: Oktatási Egység *Minden egyes képzési egység mellett utalást találunk azon Tanulási Eredményre (tudás, készség és kompetencia tekintetében), amely közvetlen kapcsolódik az adott Tanulási Egységhez. CENTRAL Project - n FR1-LEO

16 4.1. Általános tudás és készségek, személyes és társadalmi kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok Képzési keretrendszer (Tanulási Eredmény 0. Oktatási Egység 1.) Tudás A képzés után a jelentkező az alábbiakat ismeri: költségkalkuláció A logisztikai piac: szállítási módok, módozatok és szereplők szerződések és a vonatkozó szabályok Nemzetközi szállítmányozás és kereskedelem minőségbiztosítás termékek, csomagolás, raktározási technikák, logisztikai rendszerek irányítása angol nyelv vonatkozó dokumentáció a cégek által felajánlott szolgáltatások köre és szerkezete, valamint az üzleti folyamatok közlekedésföldrajz a beszerzési lánc igazgatása és logisztikája nemzetközi kereskedelem az üzleti tranzakciók jogi háttere pénzügy (banki ügyintézés) Készségek A képzés után a jelentkező az alábbi készségekkel rendelkezik: a cég információs és kommunikációs technikáinak használata, valamint a hagyományos és munkahelyspecifikus szoftverek használata a segítségnyújtás a minőségbiztosítás kivitelezésében Az üzletfelekkel képes kapcsolatot tartani és kommunikálni angol nyelven, valamint képes angol nyelvű dokumentumok feldolgozására költséghatékony és gyors megoldásokra törekszik, amikor munkáját tervezi és szervezi kutatási módszereket alkalmaz Kompetenciák A képzés után a jelentkező az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: információk ismeretében gyorsan hoz döntést hatásosan és hatékonyan szervezi saját és mások munkáját a vásárlókkal és más osztályokkal / részlegekkel hatékonyan kommunikál más osztályokkal / részlegek kel, valamint a csapat többi tagjával összhangban végzi munkáját vállalkozói szerepet tölt be, amikor új üzleti tervek kigondolásáról és a cégen kívüli hálózatról van szó CENTRAL Project - n FR1-LEO

17 Oktatási Egység 1 Cím: Az üzleti menedzsment és logisztika általános fogalmai, alapszintű IKT-s ismeretek és angol nyelv Időtartam: 220 óra Osztálytermi foglalkozás: 160 óra Munkaalapú tevékenységek: 60 óra AZONOSÍTÓ A MODUL CÍME ELMÉLET OE1 M1 Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 óra OE1 M2 Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 óra OE1 M3 Angol nyelv 50 óra OE1 M4 Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 óra OE1 M5 Alkalmazási készségek 8 óra OE1 M1 Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 ÓRA Ez a tanulási egység bemutatja a fő gazdasági és üzleti területeket beleértve a logisztikát is. Felfedezi a kapcsolatot a logisztika és az üzleti szektorok között, úgy, mint a beszerzési lánc igazgatása menedzselése, a szállítás különböző módozatai, útvonaltervezés és az ütemtervi információ. Bemutatja a környezeti fenntarthatóság fogalmait, a különböző szervezési szerkezeteket, amelyek a logisztikai szervezeteken belül találhatók, a részletes szerepeket, valamint a személyzet felelősségét. 1.1a. A gazdaság fő fogalmai A különböző gazdasági és üzleti szektorok Kapcsolat a logisztika és a különböző üzleti szektorok között Szervezési szerkezetek Fenntartható fejlődés Költségvetés és jelentés; útvonaltervezés és ütemterv 1.1b. A cég Emberi erőforrás Politikai, gazdasági, társadalmi és technikai tényezők Csapatmenedzselés és csapatépítés Pénzügy Marketing Fordított logisztika CENTRAL Project - n FR1-LEO

18 OE1 M2 Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 ÓRA Ez a rész magában foglalja a törvényhozás alapismereteit, beleértve a polgári és üzleti tevékenységeket egyaránt. Tartalmazza továbbá a szerződéskötés jogi fogalmait, a kollektív megállapodásokat, valamint a munkáltatók és munkavállalók jogait. Polgári jog; Jogi fogalmak, valamint üzleti tevékenységek szabályozása Szerződések OE1 M3 Angol nyelv 50 ÓRA Ehhez a tanulási egységhez elengedhetetlen az angol nyelv ismerete. A képzés résztvevői az angol nyelvet, valamint a tanulási egységben használt szakmai angol kifejezéseket tanulják meg a követelményeknek megfelelően. Íráskészség Olvasáskészség Beszédkészség Hallott szöveg értése OE1 M4 Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 ÓRA Ez a rész azt a két fő IKT eszközt mutatja be, amelyeket a szállítmánytovábbításban alkalmaznak: az Excel táblázatkezelőt, valamint az Access adatbázis-kezelőt. Segítségükkel az adatok összegyűjthetők, elemezhetők és továbbíthatók, majd felhasználhatók a termékek és az anyagok szállításakor. Az Excel táblázatkezelő funkciói és alkalmazása Az Access adatbázis-kezelő funkciói és alkalmazása CENTRAL Project - n FR1-LEO

19 OE1 M5 Alkalmazási készségek 8 ÓRA E tanegység elsajátítása arra teszi alkalmassá a résztvevőt, hogy munkahelyen elhelyezkedjen, s hogy be tudja mutatni a készségeit, valamint azt a tudását, amit a tanfolyamon sajátított el. A jelentkezők az állásinterjúkra szintén felkészülnek. Megjegyzés: a résztvevők támogatása érdekében ez a rész a tanfolyam végén kerülhet oktatásra. Állásleheőségek felkutatása Önéletrajz (CV) készítés Állásajánlatra beadandó levél írása, valamint jelentkezési lap kitöltése Felkészülés az állásinterjúkra 4.2. Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségeinek felmérése Képzési keretrendszer (Tanulási eredmény 1. - OE 2.,3., és 4.) Tudás A képzés után a jelentkező az alábbiakat ismeri: Az áruk szállításával kapcsolatos szabályozások (hazai és nemzetközi) A szokásokkal, társadalommal, egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos szabályozások Környezeti szabályozások Szállítási körülmények Megfelelés a protokollnak és a szabályoknak Vámeljárások Kutatási módszerek Készs szségek A képzés után a jelentkező az alábbi készségekkel rendelkezik: azonosítani a vevői igényeket, támogatást nyújtani és tanácsot adni az ügyfeleknek árkalkuláció, magába foglalva az elemek kalkulációját és ellenőrzését, hogy képződik egy complex logisztikai szolgáltatás költsége fejlesztési javaslatok hálózatok kiépítésében és megszilárdításában nyújtott támogatás, intézkedés és áruszállítás támogatás a logisztikai koncepciók fejlesztésében kutatási módszerek alkalmazására CENTRAL Project - n FR1-LEO

20 együttműködés a költségek kalkulációjában, a visszáruk és kereskedelmi ellenőrzési eljárásokban tárgyalni az árakról Kompetenciák A képzés után a jelentkező az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: munkája során a gazdasági vonatkozások figyelembe vételére (lehetőségek kihasználása, a nagyobb rakodási egységek alkalmazására) környezeti szempontok figyelmbe vételére szállítási megoldások kidolgozása és végrehajtás a partner vállalat igényének és üzleti partnereinek megfelelően alternatív megoldások javaslására Oktatási Egység 2 Cím: Szállítás jogszabályi és rendeleti háttere Időtartam: 130 óra Elmélet: 90 óra Gyakorlat: 40 óra AZONOSÍTÓ A MODUL CÍME ELMÉLET OE2 M1 Incoterms 8 óra OE2 M2 Tengeri és belvízi szállítás dokumentációja 32 óra OE2 M3 Légiszállítás dokumentációja 8 óra OE2 M4 Közúti dokumentáció 8 óra OE2 M5 Vasúti szállítás dokumentációja 10 óra OE2 M6 Vámeljárások 24 óra CENTRAL Project - n FR1-LEO

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Koncepció az európai kiegészítő képesítések nemzeti szakképzési rendszerekbe való beillesztéséhez Oktatói kézikönyv Florian Hans / Klaus-Jürgen Rupp

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben