SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS"

Átírás

1 Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Kézikönyv a képzési program gyakorlati alkalmazásához július

2 1. BEVEZETÉS A szakképzés az Európa 2020 Stratégia tükrében ECVET : definíció, célok, eszközök és módszertan... 5 ELSŐ RÉSZ : SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CENTRAL MUNKAKÖRI PROFIL A munkakör besorolása A munkakör leírása Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények KÉPZÉSI MÓDSZERTAN Tevékenységek Javaslatok az oktatók / képzők kiválasztásához Angol nyelvi követelmények Gyakorlati foglalkozások Célcsoport - tanulók Csoportlétszám A képzés időtartama Képző központok AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Általános tudás és készségek, személyes és társadalmi kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok Oktatási Egység Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségeinek felmérése Oktatási Egység Oktatási Egység Oktatási Egység A szállítási és logisztikai műveletek megvalósítása és koordinálása Oktatási Egység Oktatási Egység Szállítási és logisztikai műveletek felügyelete Oktatási Egység Oktatási Egység A vállalat által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának értékelése és erősítése Oktatási Egység ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER/MÓDSZEREK A KÉPESÍTÉS KIADÁSA MÁSODIK RÉSZ : RAKTÁROS KÖZPONTI SZAKMAI PROFIL A munkakör besorolása A munkakör leírása CENTRAL Project - n FR1-LEO

3 7.3. Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények KÉPZÉSI MÓDSZERTAN Foglalkozások Javaslatok az oktatók/képzők kiválasztásához Angol nyelvi követelmények Gyakorlati foglalkozások Célcsoport - tanulók Csoportlétszám A képzés időtartama Képző központok AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Oktatási Egység Általános tudás és képességek, személyi és szociális kompetenciák, beállítottságok és jellemzők Karbantartás, munkavédelem és biztonságtechnika Oktatási Egység Áruátvétel és szállítás Átrakodás és újracsomagolás Rendelések kiszállítása Oktatási Egység Raktározás és áruvisszahívás Oktatási Egység Komissiózás és csomagolás ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER/MÓDSZEREK A KÉPESÍTÉS KIADÁSA CENTRAL Project - n FR1-LEO

4 1. BEVEZETÉS Ez a fejezet bemutatja a szakképzéshez (röviden VET) kapcsolódó legfontosabb európai koncepciókat. A fejezet az alábbi témaköröket foglalja magában : az EU szakképzési stratégiája a szállítási és logisztikai szektor általános áttekintése, a tanulmány erre az iparágra fókuszál a CENTRAL projekt céljainak és tevékenységeinek összefoglalása és az ECVET rendszer bemutatása, amely közvetlenül kapcsolódik jelen projekthez A szakképzés az Európa 2020 Stratégia tükrében Az emberi erőforrások minősége kulcsfontosságú Európa sikere szempontjából. Az Európa 2020 Stratégia komoly hangsúlyt fektet az oktatásra és képzésre, hogy elősegítse a gyors, fenntartható és esélyegyenlő növekedést. Jelen közlemény reagál az Európa 2020 Stratégia felhívására, hogy megerősítse a szakképzés vonzerejét [...]. A szakképzésnek kettős szerepet kell betöltenie : egyrészt eszközként kell szolgálnia, hogy Európa rendelkezzen a jelenleg és a jövőben szükséges szakértelemmel, másrészt ezzel párhuzamosan hozzá kel járulnia a gazdasági válság társadalmi hatásainak enyhítéséhez és a válságból való kilábaláshoz. Ez a kettős kihívás sürgős reformokat tesz szükségessé. A szakértelem fejlesztésének kérdése Európában még sürgetőbb a tehetségekért való globális verseny valamint az oktatási és képzési rendszer olyan fejlődő államokbeli gyors fejlődésének fényében, mint Kína, Brazília és India. A 2020-ra vonatkozó előrejelzések növekvő igényt mutatnak a közép és felsőfokú képesítések iránt. A termékek és szolgáltatások folytatódó ICT (infokommunikációs technológiák) vezérlet fejlődése az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságok igényével és a lakosság elöregedésével párosulva fogja eredményezni, hogy a munkahelyek és szociális rendszerek is meg fognak változni : az oktatásnak és képzésnek beleértve a szakképzést is ezeknek megfelelően kell átalakulnia. Ráadásul ahogy a tradicionális tanulás-munka-nyugdíj életmodell módosul azáltal, hogy a középkorúak foglalkozása és munkája változik, így a felnőtteknek képesnek kell lenniük rá, hogy szakértelmüket és kompetenciáikat folyamatos szakképzés (CVET) keretében továbbfejlesszék. Európai Bizottság Brüsszel, COM(2010) 296. számú közlemény CENTRAL Project - n FR1-LEO

5 1.2. ECVET : definíció, célok, eszközök és módszertan A Szakképzés Európai Kreditrendszere (ECVET) egy technikai keretrendszer a képesítés megszerzésére irányuló nézőponttal az egyéni tanulmányi teljesítmények átvitelére, elismerésére és ahol releváns, akkumulálására. Az ECVET célja, hogy a megszerzett egyéni ismeretek felhasználására nagyobb teret adjon és az egyén számára vonzóbbá tegye a különböző országok és tanulási környezetek közötti mobilitást. A rendszer a szakképzési rendszerek és az általuk adott végzettségek és képzési programok közötti nagyobb kompatibilitást célozza meg Európán belül. Jelenleg az Európai Bizottság által kidolgozás alatt van egy ECVET felhasználói kézikönyv illetve létrehozás alatt az európai ECVET felhasználók csoportja és az európai ECVET hálózat. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden, a nemzeti vagy regionális hatóságaik által kiállított releváns képesítés és a hozzá kapcsolódó Europass dokumentumok egyértelmű információt tartalmazzanak az ECVET alkalmazásához kapcsolódóan. Számos projekt van jelenleg megvalósítás alatt amely az ECVET kidolgozására és használatának elősegítésére irányul különböző iparágakban, ezekhez a pénzügyi támogatást az EU Leonardo da Vinci szakképzési programja nyújtja. A CENTRAL egy ezek közül a projektek közül. Az ECVET egy eljárás a tanulmányok elismerésére és mobilitásra: a tanulók teljesítményeinek/eredményeinek elismerése csereprogramok és a kölcsönös bizalom elősegítése (az európai polgárok mobilitásának támogatása) a tanulmányi eredmények elismerése a tanuló képzési útjának meghosszabbítása nélkül (az élethosszig tartó tanulás támogatása) CENTRAL Project - n FR1-LEO

6 Az ECVET eszközrendszer és módszertan tartalma: a képesítés meghatározása a teljesítendő tanulmányi egységek (modulok) és a hozzájuk rendelt tanulmányi pontok (kreditpontok) alkalmazásával a kredit átviteli és gyűjtési eljárás és annak kiegészítő dokumentációja, úgymint tanulmányi szerződések, dokumentum másolatok és ECVET felhasználói kézikönyv 1.3. Képzési rendszerek a logisztikai és szállítmányozási iparágban Az EU-ban a szállítmányozó és logisztikai vállalatok melyeknek legtöbbje kis- vagy középvállalkozás foglalkoztatják az aktív korú népesség több mint 4%-át. Az európai államok a logisztikára és szállítmányozásra úgy tekintenek, mit egy iparágra, amelynek a célját definiálásra szorul. Ez egy globális és szakterületeken átívelő szektor és ez nehézségeket okozhat a munkakörök azonosításában és jellemzőik meghatározásában. A szállítmányozási és logisztikai szektor nagyobb figyelmet fordít az alkalmazási és képzési irányelvekre. A nemzeti trendek az európai szint irányába mutatnak a képzések és bizonyítványaik standardizálása, a társadalmi párbeszédből adódó együttműködés, illetve a közös megközelítések, eszközök és standardok iparágak vagy tagállamok közötti átvétele által. A szakképzés társadalmi szereplői közötti szakmai tárgyalások rámutattak, hogy a kielégítő erőforrások biztosítása terén vannak kockázatok. Franciaországban a májusában bevezetett jogszabályok feszültséget okoztak a munkaerőpiacon. Európa számára kulcsfontosságú, hogy előre lássa a globális foglalkoztatási minták változásának hatásait, azt az új típusú szakértelmet, ami ezeknek a kihívásoknak való megfeleléshez szükséges, valamint ennek a szakértelemnek az átvihetőségét. A logisztikai szektorban számos munkakör gyengén vagy rosszul meghatározott és ebből adódóan az iparág számára nehézkes a folyton változó globális világgazdaság igényeinek megfelelő képzettségi szinttel és szakértelemmel rendelkező szakemberek toborzása. A képzésekhez és képesítésekhez rendelt bizonyítványok sokfélék attól függően, hogy az egyes tagállamokban a különböző feladatok betöltéséhez szükséges tudást és képességeket mi alapján CENTRAL Project - n FR1-LEO

7 ítélik meg. Ez vagy azt eredményezi, hogy az ismeretek, amelyekkel az alkalmazottak valójában rendelkeznek, nem kerülnek a munkáltató vagy a képző intézmény által elismerésre (elfogadásra) vagy pedig a munkavállalók ténylegesen nem rendelkeznek, illetve megfelelő képzés során nem sajátítottak el minden olyan kompetenciát, amelyet a munkaadó elvárna. Az EUROFOUND szerint a képzett munkaerő hiánya valós problémává kezd válni. Szükség van olyan intézkedésekre is, amelyek csökkentik a különbséget az egyes tagállamok képzéseinek szintje és tartalma között. Az AFT-IFTIM által 2010-ben és 2011-ben vállalatok körében elvégzett felmérése erős igényt mutatott a képesítések és képzések iránt CENTRAL projekt: egy lépésről lépésre történő megközelítés A CENTRAL projekt amely az Európai Bizottság által társfinanszírozott az Élethosszig tartó Tanulás Program Leonardo Da Vinci projekten keresztül az európai képzések és képesítések kérdéskörére koncentrál. A projekt célja olyan specifikus munkaköri profilok és magas színvonalú képzési programok kidolgozása a szállítmányozási és logisztikai szektorban, amelyek megfelelnek az iparág európai szereplői által támasztott elvárásoknak. A megvalósítás módszertana a lépésről lépésre történő megközelítést követi, amely a munkakörök besorolásával kezdődik. A módszertan ezt követően meghatározza a munkaköri profilokat és ezzel egyidőben megkísérli megérteni a munkáltatói elvárások és az adott képzésekkel szemben támasztott igények belső összefüggéseit és egy új, specifikus és szakmaorientált képzési javaslatot tesz a szállítmányozási és logisztikai szektor kiválasztott munkaköreire. CENTRAL Project - n FR1-LEO

8 2. ábra CENTRAL projekt: egy lépésről lépésre történő megközelítés Az első lépés egy elemzés elkészítése volt a munkaköri profilok besorolási rendszeréről minden, a projektben résztvevő országra vonatkozóan, kimondottan a szállítmányozási és logisztikai szektorra koncentrálva. A munkaköri profilok besorolását és leírását szolgáló statisztikai adatgyűjtés az egyes országokban, illetve azok összevetése megtörtént. Ennek eredményeként a munkaköröket az alábbi négy fő csoportba soroltuk: logisztika, szállítás, támogató tevékenységek és szállítmányozás. A munkaköröket a fő funkciójuknak megfelelő csoportosítást követően további csoportokra osztottuk, amely meghatározta a különböző típusú tevékenységeket és feladatokat. Végül két konkrét munkakört emeltünk ki, a szállítmányozót és a raktárost, mivel ezek mindegyik partner államban megtalálhatóak. Mindkettőre úgy találtuk, hogy olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek hasonlóak az egyes résztvevőknél. A munkakörök tartalma és az ellátásukhoz szükséges kompetenciák szintén hasonlóságot mutattak. Szintén megállapítottuk, hogy mindkét munkakör komoly szakértelemmel rendelkező munkaerőt igényel, hogy a feladat teljességgel és hatékonyan ellátható legyen. CENTRAL Project - n FR1-LEO

9 Azt követően, hogy egy a CENTRAL project résztvevői egy közös ülés keretében eldöntötték, hogy a project fókusza a Szállítmányozó és Raktáros munkakörök munkaköri profiljának Tanulmányi Eredmények (TE) meghatározásán és kialakításán keresztül történő kidolgozása legyen, meghatározásra kerülhetett az ECVET rendszernek megfelelő közös minősítési referencia keretrendszer. 3. ábra: a feladatkörök csoportosítása Az Európai Minősítési Keretrendszer (EQF) az egyes képesítések szintjének és kreditértékének meghatározásán alapul. Az egyes képesítéseket a munkaköri feladatokhoz és munkaköri profilokhoz szükséges tudás, szakértelem és kompetenciák jellemzik, amelyek egyben meghatározzák az egyes TE-ket is. Minden egyes TE-hez rendelve van egy súlyszám, amely számításba veszi mind az adott TE teljesítéséhez szükséges tudást, szakértelmet és kompetenciákat, mind pedig a TE-k közötti belső összefüggéseket, ezáltal megteremtve egy olyan koherens minősítési (képesítési) rendszert, amely összhangban van az egyes munkakörök munkaköri profiljaival. Az ECVET pontrendszer célja, hogy elősegítse és támogassa a mobilitást a különböző képzési rendszerekben megszerzett ismeretek más európai államokban történő elismerésén keresztül. Az utolsó lépés a képzési keretrendszer minden egyes munkaköri profiljához tartozó képzés, azaz a tanterv megtervezése volt. A TE-kre építve a képzési modulok a következőekkel kerültek leírásra: a képzés összes óraszáma, elméleti és gyakorlati foglalkozások, valamint ismeretkörök (tematikák). CENTRAL Project - n FR1-LEO

10 A képzési program kialakítása során figyelembe vettük az angol nyelvhasználat és szakkifejezések kérdéskörét is. Ez az alábbiakat foglalja magában: útmutatás a képesítéssel kapcsolatban az oktatók, képzők és értékelők számára, a program módszertana, a gyakorlat alapú foglakozások lebonyolításának módszertana, a célcsoport, az EQF szint és a képző központtal szemben támasztott követelmények. A képzési programot egy teljes CENTRAL munkacsoport értékelte és hagyta jóvá a rendelkezése álló ECVET eszközök felhasználásával, így a képzési moduloknak erős összeurópai jellegük van. Ezek a képzési modulok adják az alapját a képzési modulok nemzeti változatainak, amelyek figyelembe veszik, hogy azokat az egyes államok speciális viszonyai között kell alkalmazni, ezek a különbségek megjelenhetnek a képzés tartalmában, a teljesítés módjában, szabályozásában, vagy pedig olyan ismeretkörökben, amelyek az adott állam számára kimondott fontossággal bírnak. A képzések nemzeti változatai úgy lettek megtervezve, hogy egyszerre rendelkezzenek összeurópai jelleggel és emellett integrálják az egyéni nemzeti követelményeket is. A képzési modulokat egy kompetens Tudományos Tanács hagyta jóvá és azok számos központban ki lettek próbálva és le lettek tesztelve. Ez a képzési kézikönyv azzal a céllal készült és került lefordításra az összes projekt résztvevő nyelvére, hogy útmutatóként szolgáljon a képzési modulok nemzeti verzióinak elkészítéséhez. A következő lépés az ECVET rendszer és a CENTRAL projekt keretében kidolgozott képzési programok bevezetése a résztvevő államokban, ezzel is lehetővé téve a munkavállalók és az oktatók nagyobb európai mobilitását. Jelen project része annak a széles értelemben vet európai stratégiának, amelynek célja a szakképzés integrált szemléletű kezelése és annak Európa minden államában történő elismerése, ezáltal az Egyszerűsített Európai Hálózat kialakítása, amely része egy olyan tudás-alapú gazdaságnak, amely amellett, hogy versenyképesebb a globális piacon, megtartja az egyes államok nemzeti sajátosságait is. CENTRAL Project - n FR1-LEO

11 ELSŐ RÉSZ : SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2. CENTRAL MUNKAKÖRI PROFIL A fejezet leírja a szállítmányozó munkakör munkaköri profilját. A következőekben a munkakör besorolására, leírására és a képzési keretrendszer szerinti képzési programra vonatkozó információkat ismertetjük. KÉPESÍTÉS: szállítmányozó 2.1. A munkakör besorolása Feladatkör: szállítmányozási feladatok 11. csoport: szállítmányozás A munkakör-csoport leírása A szállítmányozás [ ] magában foglal minden, a szállításhoz (legyen az egyszerű vagy kombinált (multimodális) módon megvalósított), szállítások egyesítéséhez, raktározáshoz, anyagkezeléshez, csomagoláshoz vagy a termékek elosztásához kapcsolódó szolgáltatást illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő és tanácsadó szolgáltatásokat is. Mindezekbe beletartoznak, de nemcsak erre korlátozódnak a vám- és pénzügyi ügyletek, a termékekkel kapcsolatos hivatalos bejelentések megtétele, termékbiztosítás intézése, kintlévőségek kezelése, illetve a termékhez kapcsolódó dokumentumok beszerzése. A szállítmányozási szolgáltatások szintén magukban foglalják a modern infokommunikációs technológiákkal a szállítással, anyagkezeléssel és raktározással összefüggésben nyújtott logisztikai szolgáltatásokat és tulajdonképpen a teljes ellátási lánc menedzsmentet. Ezek a szolgáltatások testre szabhatóak, hogy rugalmasan megfeleljenek a nyújtandó szolgáltatással szembeni elvárásoknak. (A szállítmányozás hivatalos meghatározása a CLECAT & FIATA által alkalmazottak szerint.) 2.2. A munkakör leírása A szállítmányozó a saját vagy egy adott vállalat nevében megtervezi, szervezi, ellenőrzi, nyomon követi és adminisztrálja a rakodást és a szállítást, a költségek, idő és biztonság szempontjai szerinti lehető legjobb megoldás kiválasztásával. Együttműködhet a szállító vállalatokkal és kiegészítő vagy tanácsadó szolgáltatásként szervezheti a szállítások egyesítését, a raktározást, az anyagkezelést, a csomagolást vagy az elosztást. CENTRAL Project - n FR1-LEO

12 2.3. Képzési keretrendszer Tanulási Eredmények A végzettségi és képzési modulok közös referenciájának alapja az 5 európai ország szállítmány továbbító szállítmányozó ügynökeinek szánt közös képzési tartalom kiértékelése volt. A képzés magját a tanulási eredmények tekintetében határozták meg, amelyek megfelelnek az ECVET (Európai Szakmunkásképzés Kreditrendszere) követelményeinek és az EQF-nek (Európai Képzési Keretrendszer) is. Minden egyes tanulási eredmény leírható tudás, készségek és kompetenciák tekintetében, és összhangban van egy vagy több képzési egységgel. Egységek száma 0. Egység* TANULÁSI EREDMÉNYEK (TE) Általános tudás és készségek, személyes és társas kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok 1. Egység Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségének felmérése 2. Egység Szállítási és logisztikai műveletek megvalósítása és koordinálása 3. Egység Szállítási és logisztikai műveletek megfigyelése 4. Egység A cég által kívánt szolgáltatási skála szélességének és hatékonyságának kiértékelése és növelése * A 0. egység átfogó tudást nyújt, amely az összes további egységben követelmény; az 1-4-es leckék munkafolyamat orientáltak. 1. ábra - Képzési keretrendszer CENTRAL Project - n FR1-LEO

13 Minden egyes Tanulási Eredmény elérhető egy vagy több képzési modulon történő részvétellel. A modulok megmutatják a Tanulási Eredményt, valamint jelölik a képzési készségeket, a tudást és képességeket. A képzési modulok alapját képezik a Tanulási Eredmények, valamint a vonatkozó ECVET pontok elérésének és a Tanulási Eredmények leírásához közvetlenül kapcsolódó témakörök jellemzik őket. 3. KÉPZÉSI MÓDSZERTAN A 3-as fejezet mutatja be azokat a szervezést érintő fő kérdéseket, illetve a tanfolyami képzés azon alkalmazását, amelyet a CENTRAL-on belül részletezve találunk Tevékenységek A tanfolyami képzés két részre oszlik: tantermi tevékenységek és munkaalapú tevékenységek; munkahelyen vagy valós munkakörnyezetben Javaslatok az oktatók / képzők kiválasztásához A jogi követelményeket a képzési központok határozzák meg és hagyják jóvá azoknak a rendeleteknek megfelelően, amelyek egy adott országban érvényben vannak. Ugyanakkor az is elvárható, hogy a tanfolyamok / képzések oktatóinak megfelelő ipari vagy műszaki tapasztalata legyen az alábbiaknak megfelelően: Amennyiben az oktató cégtől jön, akkor az adott területen 5 éves tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben az oktató általános iskolából, főiskoláról, egyetemről vagy képzési központból jön, akkor legalább 3 éves tapasztalatról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen a tanítás és az érintett terület tekintetében egyaránt Angol nyelvi követelmények Az angol nyelv ismerete alapkövetelmény, mivel a szakkifejezések jelentős része angol. Ezen okból kifolyólag az angol nyelv tanítására van egy külön Tanítási Egység Gyakorlati foglalkozások A gyakorlati foglalkozásokat munkahelyeken vagy valós munkakörnyezetben végzik, s több lépésre feloszthatók. (Pl.: A szakmai gyakorlat lehet egyben 300 órás, vagy két részletben órás.) CENTRAL Project - n FR1-LEO

14 3.5. Célcsoport - tanulók Azok tartoznak ide, akik az EQF 5-ös szintjén, a QCF 4-es szintjén szereztek képesítést, vagy azok, akiknek elfogadott, korábban szerzett tudása vagy tapasztalata van egy releváns 4-es vagy QCF 3- as szinten Csoportlétszám Várhatóan 15 és 25 fő között lesz a képzési programban részt vevők száma. Megjegyzés: ez változhat az egyéni országok szabályainak értelmében, valamint a munkáltató vagy a képzést tartók kapacitásának tekintetében A képzés időtartama A képzés teljes tartalma: óra Ez változhat a tagországok szabályainak értelmében, valamint a munkáltató elvárásainak tekintetében Képző központok A Képző Központ jóváhagyása A képzési központ jóváhagyása az illetékes és kompetens szervek által történik a nemzeti és európai képzés tükrében Felszerelések/Eszközök (az elméleti órákhoz): Tanterem IKT (Információs és Kommunikációs Technikák) Oktatási anyagok, felszerelések Felszerelések/Eszközök (a gyakorlati órákhoz): Hozzáférés megfelelő felszereléshez munkaadónál, vagy életszerű munkahelyi környezetben IKT (Információs és Kommunikációs Technikák) A modulnak és a nemzeti szabályozásoknak megfelelő felszerelések/eszközök, berendezés kezelése CENTRAL Project - n FR1-LEO

15 4. AZ OKTATÁSI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK Az egészéves képzés 60 kreditpontot ér az ECVET rendszerén belül. Ez a tréningprogram órás képzést nyújt, ami 60 kreditpontot ér. Az ECVET pontok alapján minden egyes Tanulási Eredmény és Tanulási Egység képzési órái definiálva vannak. EP TE N OE Oktatási egységek (OE) címe Időtartam Elmélet Gyakorlat* 12 0 OE 1 Az üzleti menedzsment és logisztika általános fogalmai, IKT és angol 220 óra 160 óra 60 óra TE 1a Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 óra 40 óra TE 1b Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 óra 8 óra OE 1c Angol nyelv 50 óra 50 óra OE 1e Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 óra 54 óra OE 1f Alkalmazási készségek 8 óra 8 óra OE 2 Szállítási törvények és szabályozás 130 óra 90 óra 40 óra 15 1 OE 3 Terrmékek és anyagok szállításának megszervezése 80 óra 55 óra 25 óra OE 4 Szállítási fuvarozási szolgáltatások költségei 40 óra 30 óra 10 óra OE 5 A beszerzési lánc menedzselése 115 óra 80 óra 35 óra OE 6 Szállítástervezés 125 óra 85 óra 40 óra OE 7 A szállítás megfigyelése: Az IKT használata 98 óra 68 óra 30 óra OE 8 Munkavédelem és munkabiztonság 47 óra 32 óra 15 óra 9 4 OE 9 A szolgáltatások elemzésének és értékelésének módszertanai 145 óra 100 óra 45 óra Részösszeg 1000 óra 700 óra 300 óra Értékelés (írásbeli és gyakorlati vizsga) 80 óra 50 óra 30 óra Látogatások 20 óra Teljes képzés 1100óra Jelmagyarázat EP: ECVET pontok TE: Tanulási Eredmények OE: Oktatási Egység *Minden egyes képzési egység mellett utalást találunk azon Tanulási Eredményre (tudás, készség és kompetencia tekintetében), amely közvetlen kapcsolódik az adott Tanulási Egységhez. CENTRAL Project - n FR1-LEO

16 4.1. Általános tudás és készségek, személyes és társadalmi kompetenciák, attitűdök és tulajdonságok Képzési keretrendszer (Tanulási Eredmény 0. Oktatási Egység 1.) Tudás A képzés után a jelentkező az alábbiakat ismeri: költségkalkuláció A logisztikai piac: szállítási módok, módozatok és szereplők szerződések és a vonatkozó szabályok Nemzetközi szállítmányozás és kereskedelem minőségbiztosítás termékek, csomagolás, raktározási technikák, logisztikai rendszerek irányítása angol nyelv vonatkozó dokumentáció a cégek által felajánlott szolgáltatások köre és szerkezete, valamint az üzleti folyamatok közlekedésföldrajz a beszerzési lánc igazgatása és logisztikája nemzetközi kereskedelem az üzleti tranzakciók jogi háttere pénzügy (banki ügyintézés) Készségek A képzés után a jelentkező az alábbi készségekkel rendelkezik: a cég információs és kommunikációs technikáinak használata, valamint a hagyományos és munkahelyspecifikus szoftverek használata a segítségnyújtás a minőségbiztosítás kivitelezésében Az üzletfelekkel képes kapcsolatot tartani és kommunikálni angol nyelven, valamint képes angol nyelvű dokumentumok feldolgozására költséghatékony és gyors megoldásokra törekszik, amikor munkáját tervezi és szervezi kutatási módszereket alkalmaz Kompetenciák A képzés után a jelentkező az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: információk ismeretében gyorsan hoz döntést hatásosan és hatékonyan szervezi saját és mások munkáját a vásárlókkal és más osztályokkal / részlegekkel hatékonyan kommunikál más osztályokkal / részlegek kel, valamint a csapat többi tagjával összhangban végzi munkáját vállalkozói szerepet tölt be, amikor új üzleti tervek kigondolásáról és a cégen kívüli hálózatról van szó CENTRAL Project - n FR1-LEO

17 Oktatási Egység 1 Cím: Az üzleti menedzsment és logisztika általános fogalmai, alapszintű IKT-s ismeretek és angol nyelv Időtartam: 220 óra Osztálytermi foglalkozás: 160 óra Munkaalapú tevékenységek: 60 óra AZONOSÍTÓ A MODUL CÍME ELMÉLET OE1 M1 Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 óra OE1 M2 Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 óra OE1 M3 Angol nyelv 50 óra OE1 M4 Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 óra OE1 M5 Alkalmazási készségek 8 óra OE1 M1 Az üzleti területek fő fogalmai és a gazdaság 40 ÓRA Ez a tanulási egység bemutatja a fő gazdasági és üzleti területeket beleértve a logisztikát is. Felfedezi a kapcsolatot a logisztika és az üzleti szektorok között, úgy, mint a beszerzési lánc igazgatása menedzselése, a szállítás különböző módozatai, útvonaltervezés és az ütemtervi információ. Bemutatja a környezeti fenntarthatóság fogalmait, a különböző szervezési szerkezeteket, amelyek a logisztikai szervezeteken belül találhatók, a részletes szerepeket, valamint a személyzet felelősségét. 1.1a. A gazdaság fő fogalmai A különböző gazdasági és üzleti szektorok Kapcsolat a logisztika és a különböző üzleti szektorok között Szervezési szerkezetek Fenntartható fejlődés Költségvetés és jelentés; útvonaltervezés és ütemterv 1.1b. A cég Emberi erőforrás Politikai, gazdasági, társadalmi és technikai tényezők Csapatmenedzselés és csapatépítés Pénzügy Marketing Fordított logisztika CENTRAL Project - n FR1-LEO

18 OE1 M2 Bevezetés a törvényhozásba és a szabályozásba 8 ÓRA Ez a rész magában foglalja a törvényhozás alapismereteit, beleértve a polgári és üzleti tevékenységeket egyaránt. Tartalmazza továbbá a szerződéskötés jogi fogalmait, a kollektív megállapodásokat, valamint a munkáltatók és munkavállalók jogait. Polgári jog; Jogi fogalmak, valamint üzleti tevékenységek szabályozása Szerződések OE1 M3 Angol nyelv 50 ÓRA Ehhez a tanulási egységhez elengedhetetlen az angol nyelv ismerete. A képzés résztvevői az angol nyelvet, valamint a tanulási egységben használt szakmai angol kifejezéseket tanulják meg a követelményeknek megfelelően. Íráskészség Olvasáskészség Beszédkészség Hallott szöveg értése OE1 M4 Számítástechnika: Az Excel táblázatkezelő és az Access adatbázis-kezelő 54 ÓRA Ez a rész azt a két fő IKT eszközt mutatja be, amelyeket a szállítmánytovábbításban alkalmaznak: az Excel táblázatkezelőt, valamint az Access adatbázis-kezelőt. Segítségükkel az adatok összegyűjthetők, elemezhetők és továbbíthatók, majd felhasználhatók a termékek és az anyagok szállításakor. Az Excel táblázatkezelő funkciói és alkalmazása Az Access adatbázis-kezelő funkciói és alkalmazása CENTRAL Project - n FR1-LEO

19 OE1 M5 Alkalmazási készségek 8 ÓRA E tanegység elsajátítása arra teszi alkalmassá a résztvevőt, hogy munkahelyen elhelyezkedjen, s hogy be tudja mutatni a készségeit, valamint azt a tudását, amit a tanfolyamon sajátított el. A jelentkezők az állásinterjúkra szintén felkészülnek. Megjegyzés: a résztvevők támogatása érdekében ez a rész a tanfolyam végén kerülhet oktatásra. Állásleheőségek felkutatása Önéletrajz (CV) készítés Állásajánlatra beadandó levél írása, valamint jelentkezési lap kitöltése Felkészülés az állásinterjúkra 4.2. Szállítási és logisztikai műveletek lehetőségeinek felmérése Képzési keretrendszer (Tanulási eredmény 1. - OE 2.,3., és 4.) Tudás A képzés után a jelentkező az alábbiakat ismeri: Az áruk szállításával kapcsolatos szabályozások (hazai és nemzetközi) A szokásokkal, társadalommal, egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos szabályozások Környezeti szabályozások Szállítási körülmények Megfelelés a protokollnak és a szabályoknak Vámeljárások Kutatási módszerek Készs szségek A képzés után a jelentkező az alábbi készségekkel rendelkezik: azonosítani a vevői igényeket, támogatást nyújtani és tanácsot adni az ügyfeleknek árkalkuláció, magába foglalva az elemek kalkulációját és ellenőrzését, hogy képződik egy complex logisztikai szolgáltatás költsége fejlesztési javaslatok hálózatok kiépítésében és megszilárdításában nyújtott támogatás, intézkedés és áruszállítás támogatás a logisztikai koncepciók fejlesztésében kutatási módszerek alkalmazására CENTRAL Project - n FR1-LEO

20 együttműködés a költségek kalkulációjában, a visszáruk és kereskedelmi ellenőrzési eljárásokban tárgyalni az árakról Kompetenciák A képzés után a jelentkező az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: munkája során a gazdasági vonatkozások figyelembe vételére (lehetőségek kihasználása, a nagyobb rakodási egységek alkalmazására) környezeti szempontok figyelmbe vételére szállítási megoldások kidolgozása és végrehajtás a partner vállalat igényének és üzleti partnereinek megfelelően alternatív megoldások javaslására Oktatási Egység 2 Cím: Szállítás jogszabályi és rendeleti háttere Időtartam: 130 óra Elmélet: 90 óra Gyakorlat: 40 óra AZONOSÍTÓ A MODUL CÍME ELMÉLET OE2 M1 Incoterms 8 óra OE2 M2 Tengeri és belvízi szállítás dokumentációja 32 óra OE2 M3 Légiszállítás dokumentációja 8 óra OE2 M4 Közúti dokumentáció 8 óra OE2 M5 Vasúti szállítás dokumentációja 10 óra OE2 M6 Vámeljárások 24 óra CENTRAL Project - n FR1-LEO

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program 2012 1 HU1 LEO05 04850 Az Agridiag projekt: áttekintés Balázs Katalin Gödöllő, Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttműködési programja a szakképzés

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

Kontakt személy

Kontakt személy 2016.06.28 frissességi ellenőr Dunakeszi(Pest-megye) http://www.jobinfo.hu/allas/megvaltozott-munkakepessegufrisseseg-ellenor Csapó Katalin Elérhetőség Tel: +36 1 301 7840 Szakirányú képesítés Szakmai

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára.

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára. BESZERZÉSI ABC A KÉPZÉSRŐL Beszerzési kurzus az alapoktól. Programunk elsősorban a hazai vállalatok tapasztalataira építve, de a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva fogalmaz meg áttekintést a legfontosabb

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben