Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ"

Átírás

1 Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa Előterjesztő neve és beosztása: Mitev Hrisztó Felnőttképzési Intézet igazgató Veszprém, június

2 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SPECIALISTA szakirányú továbbképzési szak képesítési és kimeneti követelményei, képzési program Készítette: Dr. Szabó Lajos Veszprém, június hó 2. nap.

3 Tartalomjegyzék I. ADATLAP A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: A kérelem tárgya: Az intézmény bemutatása: A képzés indoklása:... 5 II. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A szakirányú továbbképzés képzési területe: A felvétel feltétele: A képzési idő: A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték A szakdolgozat kreditértéke... 7 III. KÉPZÉSI PROGRAM A képzés mintatanterve Tantárgyi tematikák... 9 Szakdolgozat:... 9 A záróvizsga:... 9 Az oklevél minősítése: Az oklevél kiadásának feltétele: A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: MELLÉKLETEK... 11

4 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u A kérelem tárgya: Szakirányú továbbképzési szak indítása 3. Az intézmény bemutatása: 1949-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átszervezése után a belőle kialakított és csak mérnöki karokból álló Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehézvegyipari Karának telephelyéül választották Veszprémet őszén Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) néven önálló egyetemmé vált. Az 1960-as évek második felében alakították ki Veszprém és Keszthely közös képzését, az agrárkémikus szakot. Ez a közös képzés megkönnyítette a Veszprémi Egyetem és a keszthelyi Georgikon későbbi, 2000-ben végrehajtott integrációját. Az egyetem neve az 1990/91. tanévben változott Veszprémi Egyetemre, és ekkor alakult meg két kar: a Mérnöki Kar és a Tanárképző Kar. 1991/92-ben a Veszprém Megyei Hittudományi Főiskolával közös képzés indult, és a tanárképzés a teológiával bővült. Egy évvel később a Mérnöki Karon az országban elsőként megkezdődik a műszaki menedzser és a környezetmérnök képzés, valamint a PhD-képzés. 1995/96. tanév kezdetén a Mérnöki Karon 10, a Tanárképző Karon 19 szakon kezdhették meg a hallgatók tanulmányaikat. Ennyi szak oktatása a hagyományos rendszerben összeállított tantervek alapján nehézkessé vált. Ezért a Veszprémi Egyetem is áttért a kötött tanterveken alapuló képzésről a kreditrendszerre, az intézményt a Magyar Akkreditációs Bizottság 1997/98-ban akkreditált egyetemnek minősíti. Ezt követően a Tanárképző Kar kezdeményezésére létrejött a Pedagógiai Kutatóintézet Pápán, egyidejűleg 1998-ban Nagykanizsán kilenc alapító létrehozta a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványt, majd ben megszületett a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helye. Az agrárkémikus-agrármérnök képzésben Keszthely és Veszprém között kialakult együttműködés több mint 30 éves múltra tekint vissza. Nem meglepő tehát, hogy a felsőoktatási intézmények integrációja Veszprémben is változásokat hozott: 2000-ben hivatalosan is egyesült a két régi szövetséges, a Veszprémi Egyetem és a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. Szintén ebben az évben a Mérnöki Karból kivált és önálló fejlődési úton indult el a Gazdaságtudományi Önálló Intézet, valamint a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet szeptemberében a két intézet kari státuszt kapott, Gazdaságtudományi Kar és Műszaki Informatikai Kar néven önálló karként kezdtek funkcionálni. Ennek következtében az intézmény ötkarú egyetemmé vált. Az ezt követő évben az egyetem minden karán elindultak az új típusú, többciklusú lineáris képzési rendszerbe illeszkedő alapszakok (BSc, BA), és megkezdődött a mester képzések előkészítése.

5 A többciklusú képzés 2006-tól való bevezetésével a felsőfokú szakképzés, az egyetemi alapképzés, valamint a mester- és doktori kurzusok egymásra épülő rendszere valósul meg. Ebben a képzési struktúrában adott a lehetőség az eggyel magasabb szintű oklevél megszerzésére, vagy az egyes fokozatok után - a megszerzett végzettség és szakképzettség birtokában - a munkaerőpiacon való boldogulásra. A Veszprémi Egyetem március elsejétől a Pannon Egyetem nevet vette fel, melynek használatával jobban kifejezésre jut az egyetem regionális szerepvállalása és küldetése, valamint stratégiai üzenetet is hordoz. Az Egyetem jelenlegi 5 kara (Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar) a tudományterületek és képzési ágak széles repertoárját fogja át a felsősokú szakképzésektől az alap- és mesterképzéseken át a szakirányú továbbképzésekig és doktori iskolákig. 4. A képzés indoklása: Napjainkban a termékfejlesztés, a szolgáltatások kialakítása, a szociális és non-profit pályázatok, környezetvédelmi, minőségbiztosítási programok, és szervezet átalakítások mind projekt keretében valósulnak meg. Összességében tehát elmondható, hogy minden szakterületen vannak projektek, és ezek megoldásához a szakmai ismereteken túl szükség van projektmenedzsment ismertekre is. Sokan találkoznak munkájuk során olyan kihívásokkal, amelyek legyőzéséhez szükségesnek érzik olyan módszerek elsajátítását, mint célok meghatározása, költségvetési és időkeretek meghatározása, erőforrások kiválasztása és összehangolása. Képzésünket elsősorban azoknak a diplomás szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék megismerni a XXI. században elengedhetetlen projektszemléletet, új kihívásokat keresnek, jelenlegi vagy jövőbeli munkahelyükön szeretnének előrébb lépni, illetve akik saját vállalkozás indítását és vezetését, vagy jelenlegi vállalkozásuk megújítását, fejlesztését tervezik. Nagy hangsúlyt szánunk a nagy bizonytalansággal járó projektek kezeléséhez szükséges menedzsment módszerek elsajátítására. Kiemelten kezeljük a pályázati projektek előkészítését segítő projektmódszerek közvetítését. A Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán folyó Projektmenedzsment képzésen többek között a General Electric, a Flextronics, a Honeywell, az ELMIB Zrt., Szabadics Zrt., valamint több közintézmény és civil szervezetet vesznek részt. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán jelenleg is több olyan kutatás folyik, ahol az említett projekt módszereket alkalmazzuk, többek között Nagykanizsa Megyei Jogú Város stratégiájának készítése során.

6 II. Képzési és kimeneti követelmények 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista szak A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/975-1/2008. A létesítő intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem. 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: projektmenedzsment specialista 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 4. A felvétel feltétele: A képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 5. A képzési idő: 4 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben - a képzés során elsajátítandó kompetenciák: készség szakmailag megalapozott és szakszerűen megfogalmazott projektek kialakítására, stratégiai célok alapján, projektötletek életképességének értékelésére; projektteljesítés tervezésére és értékelésére; projektvezetési eszközök differenciált, adott projekt kontextushoz leginkább illeszkedő- alkalmazására. - a képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. - a képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: stratégiaorientált projektvezetési szemléletmód; a projekt érintettjeivel történő szakszerű kommunikáció és tárgyalás; csoportépítő és problémamegoldó, valamint konfliktuskezelési képesség.

7 - a képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek lesznek a projektekkel összefüggő projektvezetési tevékenység szakszerű ellátására, mind a projektet kezdeményező (projekttulajdonosi), mind a teljesítést végző (külső közreműködői) szervezetekben, függetlenül a létrehozandó projekteredmény szakmai tartalmától, de függetlenül a projektben résztvevő szervezetek típusától (vállalatok, intézmények, önkormányzatok stb.) is. A képzési program a nemzetközi gyakorlatban kialakult standardokkal összhangban a legmagasabb szintű nemzetközi minősítés megszerzését teszi lehetővé a sikeresen végzett hallgatók számára. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték - Alapozó tantárgyak: 21 kredit Vállalatgazdaságtan, szervezeti stratégia, marketingstratégia, szervezetirányítás. - Speciális ismereteket adó szakmai tantárgyak: 52 kredit Bevezetés a projektmenedzsmentbe, döntésmódszertan, projekttervezés, csoportos alkotástechnikai módszerek, szerződésjog, projektirányítás, vezetői magatartás, tárgyalástechnika. - Kiegészítő ismereteket adott szaktárgyak: 27 kredit Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, nemzetközi szállítmányozás és logisztika ingatlanfejlesztési projektek vezetése, PRINCE projektvezetési eljárás, pályázatkészítés és értékelés. 9. A szakdolgozat kreditértéke 20 kredit

8 III. Képzési program 1. A képzés mintatanterve 1. félév Előírt ismeretkör óraszám Vállalati Vállalati gazdaságtan gazdaságtan Általános menedzsment Döntésmódszertan, szervezetirányítás elmélete Kredit Számonkérés KKK szerinti ismeretkör 5 K Alapozó 5 K Alapozó (20%) + Speciális (80%) Humán menedzsment Vezetői magatartás 5 K Speciális Szervezési technikák 5 K Speciális Csoportépítő Csoportos alkotási technikák módszerek 5 Gy Speciális Bevezetés a Bevezetés a projekt projekt menedzsmentbe menedzsmentbe 5 K Speciális Félév összesen: félév Kommunikáció Tárgyalástechnika 5 Gy Speciális Vállalati információs rendszerek 5 Gy Alapozó Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai projektek Általános projekt menedzsment Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, Nemzetközi szállítmányozás és logisztika Projektirányítás, Prince projektvezetési eljárás elmélete, Pályázati projektek 5 K Kiegészítő 5 K Speciális (80%) +Kiegészítő (20%) Projektmarketing Marketing stratégia 5 K Alapozó Választható tárgy 1. 3 Gy Kiegészítő Félév összesen: félév Gazdasági jog Szerződésjog 5 K Speciális Ingatlanfejlesztési Ingatlanfejlesztési 5 Gy Kiegészítő

9 projektek projektek vezetése Projekttervezés Projekttervezés, Pályázatkészítés és értékelés 5 Gy Speciális (80%)+kiegészítő (20%) Projekt szoftverek I. 5 Gy Speciális Projektfinanszírozás 5 K Speciális Üzleti szimuláció 5 Gy Kiegészítő Választható tárgy 2. 2 Gy Kiegészítő Félév összesen: félév Stratégiai menedzsment Projekt szoftverek II. Szervezeti stratégia, Szervezetirányítás gyakorlata Prince projektvezetési eljárás gyakorlata 5 K Alapozó 5 Gy Kiegészítő Szakdolgozat 20 A Félév összesen: (Megjegyzés: K= kollokvium; GY= gyakorlati jegy; A= aláírás) 2. Tantárgyi tematikák Mellékletben Szakdolgozat: A szakdolgozat eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A záróvizsga: A záróvizsga részei: A szakdolgozat megvédése Ennek az eredménye a védésen alakul ki a bíráló véleményének figyelembevételével. A szóbeli vizsga tartalma: komplex szóbeli számonkérés a szakképzés tárgyaiból, megadott tételsor alapján.

10 Az oklevél minősítése: Az oklevél minősítését (M) a szakdolgozat védés eredményének (SZ) és a komplex szóbeli vizsgának (V) a számtani átlaga adja: M=(Sz+V)/2 A minősítés: 5,00: kiváló 4,51-4,99: jeles 3,51-4,50: jó 2,51-3,50: közepes 2,00-2,50: elégséges Az oklevél kiadásának feltétele: A záróvizsga eredményes letétele. Az EU hivatalos nyelvei vagy a Magyarországgal szomszédos országok hivatalos nyelvei egyikéből, illetve oroszból középfokú (KER B2) C típusú általános nyelvvizsga. 4. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: A korábban szerzett ismeretek beszámítása a PE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Amennyiben a hallgató felsőfokú végzettség keretében az adott tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet szerzett, és a tantárgyi tematika hiteles bemutatása alapján az érintett tantárgyak ismeretanyagában legalább 75%-os tartalmi lefedettség áll fenn.

11 Mellékletek Tantárgyi tematikák

12 Tantárgy neve: Vállalati gazdaságtan 5 1. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Ismeretközvetítés, mely a vállalat mibenlététnek, fejlődésének, kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő összefüggéseinek és sajátosságainak megismerésére irányul. A vállalati gazdálkodás alapvető összefüggéseinek átlátásához, elemzéséhez, a lehetőség kreatív újragondolásához szükséges lényeglátási képességek fejlesztése, a dinamikus szemléletének elsajátítása, továbbá a gazdálkodás bonyolult összefüggésrendszereiben való eligazodási és probléma-felismerési képességek, valamit a probléma-megoldási készségek meggyökereztetése. A vállalati gazdaságtan alapkérdései A vállalat és környezete A vállalatok típusai, vállalati kapcsolatrendszerek, vállalatfejlődési tendenciák A vállalati gazdálkodás feltételei, folyamata, költségképződés Költségtípusok. A lineáris összköltségfüggvény és a klasszikus fedezeti ábra Árszámítási elvek és árpolitikai megfontolások. Nyereség, jövedelmezőség, gazdaságosság A vállalati gazdálkodás funkcionális részterületei A vállalati gazdálkodás főbb ágazati sajátosságai A vállalati versenyképesség A stratégia, mint a vállalati gazdálkodás vezérfonala A stratégia kialakítását megalapozó elemzések A vállalati tervezés általános kérdései Üzleti terv Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, KJK, 2006

13 Tantárgy neve: Általános menedzsment 5 1. Tantárgy leírása: előadás Kollokvium A vezetői tevékenység bemutatása a vezetői funkciókon és tipikus vezetői feladatokon keresztül A vezetéstudomány történeti kialakulása A vezetői funkciók, mint a vezetési tevékenység összetevői Mai vezetési irányzatok Vezetési stílus Vezetési technikák. Management by Exception... Management by Crisis A vezetés tervezési funkciója A vezető döntési funkciója. A döntési alapmodell. A döntés szerkezete Az ember, mint döntéshozó korlátai Döntési osztályok, kritériumok. A döntéshozatal társadalmi motívumai Utilitáselmélet, többtényezős döntések Motiválás, mint vezetői funkció. A motiváció tartalom- és folyamatelméletei Csoportalakítás, hatalom a szervezetben A vezető ellenőrzési funkciója Konfliktusok kezelése Változások vezetése Gaál Zoltán: Általános menedzsment. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001 Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet az Általános menedzsmenthez. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001 Drucker, P.J.: Praxis des Management Springer. 1962, Düsseldorf Mintzberg, M.: Power in around Organizations. Englewood Cliffs N.Y. Prentice Hal

14 Tantárgy neve: Humánmenedzsment 5 1. Tantárgy leírása: előadás Kollokvium A vezetői tevékenység bemutatása a vezetői funkciókon és tipikus vezetői feladatokon keresztül Stratégiai alapok Stratégiai emberi erőforrás menedzsment (SEEM) Stratégiai emberi erőforrás menedzsment modellje Munkavégzési rendszerek Emberi erőforrás áramlás Teljesítmény menedzsment Kompenzációs és javadalmazási rendszerek Emberi erőforrás fejlesztés Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment Esettanulmányok a stratégia emberi erőforrás menedzsmentben Bakacsi Bokor Császár Gelei Kováts Takács: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006 Elbert Farkas Karoliny- Poór: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Kiadó, 2001

15 Tantárgy neve: Szervezési technikák 5 1. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: A vezetők és/vagy menedzserek által használatos szervezési munkafolyamat logikájának megismertetése és ennek során alkalmazott menedzsment technikák alkalmazási területeinek bemutatása és elsajátítása. Menedzsment vagy vezetés - A menedzsment definíciója. Menedzsmentfunkciók. A szervezési munkafolyamat - Az előkészítés feladatai. A ténymegállapítás. Az elemzés. A tervezés és szabályozás. A bevezetés ellenőrzés. További szervezési folyamat logikák. A szervezés, mint probléma megoldási folyamat - Problémafeltárás, problémaelemzés. Döntés előkészítés és döntés. Végrehajtás. Ellenőrzés. Egyéb problémamegoldó technikák - 8 D módszer Egyéni és csoportmunkában használható menedzsment technikák Csoportos módszerek - Csoportos módszerek csoportosítása, fajtái. Csoportmunka szervezése. Csoportmunka előnyei, hátrányai. Ábrázolás-technika - Szervezési ábrázolás-technika diagramjai. Állapotok ábrázolása. Folyamatok ábrázolása. Hálótervezés - A hálótervezés értelmezése, alkalmazásának céljai. Hálótervezési módszerek ismertetése. CPM módszer. PERT módszer. Költségtervezés. Erőforrás-tervezés Dr. Gaál Zoltán Dr. Szabó Lajos: Segédlet a menedzsment alapjaihoz. Pannon Egyetemi Kiadó. Veszprém, 2007 Dr. Szakály Dezső: Csoportmunka. Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc, 2002 Keith Lockyer - James Gordon: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák. Kossuth Kiadó. Budapest, 2000

16 Tantárgy neve: Csoportépítő technikák 5 1. Tantárgy leírása: gyakorlat Félévközi jegy A csoportmunka lényege, csoportok fajtái, egyének a csoportokban. Csoportszerepek megértése Csoportcélok pontos meghatározása Csoportszerződések, csoportösszefüggések, csoportfejlődés, csoportösszetétel, csoportviselkedés, információáramlás a csoportban, csoportgondolkodás, konfliktusok a csoportban. Egyéni és csoportfejlődés Kommunikációs készségek fejlesztése Egyedül nem megy, a vezetői team, kulcsszerepek a csoportokban, vezetői feladatok, feladat-csoport-egyén Csoportok vezetéséhez szükséges készségek elsajátítása Konfliktusok kezelése a csoportban Csoportalakítás és működés: csoportos tréning gyakorlatok, pl. csoportalakító gyakorlatok, ismerkedési technikák, Tárgyalás és érveléstechnikai gyakorlat, problémafeltárás és értékelés technikái, Döntést segítő és problémamegoldó csoportos alkotótechnikák, szerepjátékok, pszichodráma módszerek stb. Csoportépítő tréninggyakorlatok John Whitmore: Coaching a csúcsteljesítményért. A jobb teljesítményre való ösztönzés, Z Press, Budapest, 2008 Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasman: Trénerek kézikönyve, Z Press, Budapest, 2008 E. Aronson: A társas lény. Akadémiai Kiadó. 2008

17 Tantárgy neve: Bevezetés a projektmenedzsmentbe 5 1. elmélet Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a projektek meghatározásával, tervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal és módszerekkel. A tárgy célja továbbá, hogy képessé tegye a hallgatókat projektekben való részvételre, elemzésekre, aktív és sikeres csapattagként való munkavégzésre. A projekt fogalma. A projekt menedzsment meghatározása. A projektek ismérvei. Projekttipológia. A projekt menedzsment rendszerorientált megközelítése. Hallgatói beadandó feladatok ismertetése. Csoportok kialakítása. Projektek sikere. A projektsiker különböző értelmezései. A projekt sikerét befolyásoló tényezők. Projektek életciklusa. Görög projekt életciklus rendszere. Corsten projekt életciklus rendszere. Projektek minőségbiztosítása. A Project Excellence modell. Pályázati projektek életciklus rendszere. SWOT-elemzés, BCG-mátrix, problémafa, célfa. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Projektek kockázatelemzése. Erőforrás-, idő- és költségtervezés. Logikai keretmátrix. Projektek vezetése a projekt menedzser szemszögéből. Meghívott előadó. Hallgatói prezentációk, vitafórum. Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez I. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez III. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Aggteleky Béla Bajna Miklós: Projekttervezés, Projektmenedzsment. KözDok Rt. Budapest, Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest, Corsten, Hans: Projektmanagement. Oldenbourg Verlag, München, 2000.

18 Tantárgy neve: Kommunikáció 5 2. gyakorlat Félévközi jegy Tantárgy leírása: Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció fontosságát a szervezetek működésében és a vezető munkájában. Ismerjék meg a kommunikációs rendszereket. Rendelkezzenek biztos tudással a közvetlen emberi kommunikáció és a szervezeti kommunikáció szabályszerűségeit illetően. Sajátítsák el az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzeteinek sajátosságait. Az elméleti ismereteken túl nyújtson lehetőséget a gyakorlati képességek és készségek kialakítására, megszilárdítására A kommunikáció fogalma, folyamata, elemei, A kommunikáció formái és szerepük az üzleti kapcsolatokban. A közvetlen emberi kommunikáció nehézségei, kommunikációs gátak. A verbális kommunikáció alkalmazása az üzleti életben. A non-verbális kommunikáció szerepe és alkotóelemei. A prezentáció szerepe és szabályai. A munkahelyi kommunikáció. A szervezeti kultúra, struktúra és a kommunikáció kapcsolata Értekezlet. Értekezlettípusok, értekezletszervezés és lebonyolítás. Az üzleti tárgyalás. Szerepe, típusai, folyamata. Alkudozás és tárgyalási technikák. A jegyzőkönyv és az emlékeztető. A tárgyalás utáni teendők. A telefonos kommunikáció. Az írásos kommunikáció. Külső és belső levelezés. Íratok, bizonylatok alkalmazása. Kommunikáció interkulturális környezetben. Borgulya Ágnes, Somogyvárui Márta (2007): Kommunikáció az üzleti világban, Akadémiai Kiadó, Budapest Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó, Budapest Allan Pease (1996): Testbeszéd Park Kiadó, Budapest Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni, Bagolyvár Kiadó, Balhó András: Térjünk a tárgyra! Tárgyalástan. Aula Kiadó, 1999 Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996

19 Tantárgy neve: Vállalati információs rendszerek 5 2. gyakorlat Félévközi jegy Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat az integrált vállalatirányítási rendszerek fejlődésével és a vállalkozásban betöltött szerepükkel. Részletesen foglalkozni az ERP rendszerek kiválasztásának és bevezetésének kérdéseivel, feladataival. Megismerés, megértés, kijelentés, ismeret, gondolkodás, tudás. Ismeretközlés, információ, kommunikáció, közismeret, tudomány. Számítógép, adatbázis-kezelés, hálózat, információs rendszer. Ismeretleírás, tartalomelemzés, tudásmenedzsment. A Vállalati információs rendszerek főbb jellemzői, felépítésük. A vállalati információs rendszerek életpályája. vállalati vezetői információs rendszerek. A vállalati integrált információs rendszerek jellemzői, felépítésük. Esetpéldák: az SAP és a BPCS rendszer. A vállalati információs rendszerek szervezése. Az információs rendszerek megbízhatósága, validálása. Az információs rendszerek biztonsága Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Kiss Pálné - Kálmán Endre - Dr. Roóz József - Sütő Gergely - Szertaridisz Hrisztosz: Irányítás és Informatika. Perfekt Rt. Budapest, Tóth Tünde - Rozsnyai Gábor: Integrált vállalat és termelésirányítási szoftverek. Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar: ERP vállalatirányítási rendszerek, HVG Kiadói RT., Budapest, 2006.

20 Tantárgy neve: Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai projektek 5 2. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a zavartalan, hatékony anyag és energiaáramlást biztosító folyamatok kialakításának elveivel. Elmélyíteni a rendszerszemléletű gondolkodásmódot. Mi a logisztika? Új vagy régi? Eredet és fontosság. Az üzleti logisztika meghatározása. A logisztika iránti vezetői érdeklődés kialakulása. A logisztika fejlesztésének tényezői. A logisztikai tevékenységek. A logisztika és a rendszerelemzés. Logisztika a gazdaságban. A logisztika és a vállalati funkciók kapcsolata Anyagmozgatás, szállítás. Alapfogalmak. A különböző tömegszerűségű gyártási típusok anyagmozgatásának sajátosságai. A különböző rendszerű gyártások anyagmozgatásának jellemzői. A különböző termelési fázisok anyagmozgatása. Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása. Az anyagfolyamat elemzésére szolgáló módszerek. Az anyagmozgatás leírásának matematikai eszközei. Az anyagáramlással kapcsolatos számítási módszerek. Súlypont keresés módszere. A háromszög módszer. Gépelhelyezés. Szállítási feladat. Az anyagmozgatás gépesítettségi szintjei. Gépkiválasztás. Racionalizálási lehetőségek. Anyagmozgatás korszerű gyártórendszereken. Esettanulmány: a CORGO szállítmányozási vállalat. A TIR jelentősége. A termelésirányítás feladatai. A termelésirányítás alapelvei, elemei. A termelésirányítás ütemezési kérdései. A TIR számítógépes támogatása. A számítógépes TIR fontosabb moduljai. Sorozat és tömeggyártás TIR szükségletszámítása. Operatív programozás. Műhelyszintű irányítás. (GYEK számbavétel). Egyedi és kissorozatgyártás TIR-je. Készletezés. A készletezési rendszer összetevői. Készletezési modellek. A készletezési rendszer vizsgálata szimulációval. A készletezés gyakorlati kérdései. A logisztikai rendszerek integrációjának kérdései. Tervezés és stratégia. Költségkonfliktusok és optimalizálás. Szervezeti megoldások Fuvarjogi egyezmények, szabályozások. Fuvarozási és szállítmányozási okmányok. Szerződésből adódó fuvarozói és fuvaroztatói jogok és kötelezettségek. Logisztikai szolgáltató központok, kikötők szerepe. A raktározási funkció, mint szállítmányozói tevékenység Speciális szállítmányozás. Veszélyes anyagok szállítása és raktározása. Szállítmányozási díjszabások.

21 Kovács Zoltán (2004): Logisztika, Egyetemi Kiadó, Veszprém Kovács Z. Pató G.-né Szűcs B. (2007): Raktározás, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest Kovács Z. Pató G.-né Szűcs B. (2007): Szállítás, anyagmozgatás, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest Kovács Z. Pató G.-né Szűcs B. (2007): Szállítási útvonalak, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest

22 Tantárgy neve: Általános projektmenedzsment 5 2. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a projektek tervezésével, irányításával, megvalósításával, és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal és módszerekkel. A tárgy célja továbbá, hogy képessé tegye a hallgatókat projektek irányítására, projektek vezetésében való részvételre. A projekt és a projekt menedzsment fogalmának, kereteinek, feladatának áttekintése. Projekt esettanulmányok. Projekt esettanulmány. Projektek irányítási struktúrája. Vállalati stratégia és projekt stratégia. Projektorientált stratégiai tervezési rendszer. PRINCE projektvezetési eljárás elmélete. Cronenbroeck projekt életciklus rendszere. A tervezési fázis hatása a projektek sikerére. Erőforrás-, idő- és költségtervezés. Projekttervezést támogató technikák: életciklus és portfolióelemzések. Szerződésstratégia I. Szerződés típusok: tradicionális, kulcsrakész és menedzsment típusú projektszerződések. Szerződésstratégia II. A pénzügyi elszámolás típusai: árbázisú, költségbázisú és célbázisú pénzügyi elszámolási módok. Az optimális szerződésstratégia kialakítása. A projekt profil és a vállalati profil. A versenyeztetés stratégiája. Módszerek és technikák a projekt menedzsment rendszerében. Vezetői döntések. A döntés-előkészítő módszerek rövid áttekintése. Projektek indításának kritériumai. Szervezeti struktúrák a projekt menedzsment szolgálatában. A koordináció-, a funkció- és a projektre-orientált szervezeti struktúrák. A mátrix-szervezet, valamint a projektre-orientált vállalkozás. Multi-projekt menedzsment és nemzetközi menedzsment. Az ajánlati kalkuláció. Projektek ellenőrzése. A projekt végrehajtása és ellenőrzése. A projektkontroll: teljesítés-, erőforrás- és költség monitoring. Pályázati projektek Hallgatói prezentációk.

23 Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez I. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez II. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Szabó Lajos Dancsecz Gabriella: Segédlet a projekt menedzsmenthez IV. Segédlet. elektronikus tananyag, Kerzner: Project management. Wiley, New York, Cronenbroeck: Handbuch Internationales Projektmanagement. Cornelsen Verlag, Berlin, 2004.

24 Tantárgy neve: Projektmarketing 5 2. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: A marketing alapjai. A szolgáltatásmarketing alapelvei. A projektmarketing jellemzői. A projekt létrehozásától az utógondozásig terjedő vállalati tevékenységek számbavétele. A termék és szolgáltatáscsoportok sikerét vagy bukását befolyásoló tényezők. Piackutatás, elemzés. A vállalat szempontjából optimális kutatási terv kiválasztása, a marketingkutatás területén belül piackutatási, termékprojektkutatási, árkutatási, értékesítés-kutatási és piacbefolyásolás-kutatási módszerek vizsgálata. Primer és szekunder, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek elemzése. Adatgyűjtés, elemzés, értékelés. A marketing-mix elemeinek (termék, ár, hely, promóció) ezen belül is külön hangsúlyt fektetve a promóciós mix eszközökre, úgymint PR, reklám, eladásösztönzés, személyes eladás megjelenése a projekt támogatásában. Utógondozás, fogyasztói elégedettségvizsgálat, ellenőrzés. A vevőkapcsolatok projektek sikerére gyakorolt hatása. Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing, AULA Kiadó, Budapest, 2004 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein: Marketing mérések, Scolar Kiadó, 2008 Kotler, P. Keller, K. L.: Marketing menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

PROJEKTFELADAT I. Termelésmenedzsment témacsoport

PROJEKTFELADAT I. Termelésmenedzsment témacsoport PROJEKTFELADAT I. Termelésmenedzsment témacsoport 1 Oktatók Dr. Koltai Tamás, egyetemi tanár, szakcsoport-vezető Dr. Kalló Noémi, egyetemi docens Kelemen Tamás, mesteroktató Dr. Romhányi Gábor, mesteroktató

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei I. A szakirányú továbbképzés neve Klinikai vizsgálati asszisztens (Clinical Trial Assistant, CTA) II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja III.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben