Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ"

Átírás

1 Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa Előterjesztő neve és beosztása: Mitev Hrisztó Felnőttképzési Intézet igazgató Veszprém, június

2 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SPECIALISTA szakirányú továbbképzési szak képesítési és kimeneti követelményei, képzési program Készítette: Dr. Szabó Lajos Veszprém, június hó 2. nap.

3 Tartalomjegyzék I. ADATLAP A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: A kérelem tárgya: Az intézmény bemutatása: A képzés indoklása:... 5 II. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A szakirányú továbbképzés képzési területe: A felvétel feltétele: A képzési idő: A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték A szakdolgozat kreditértéke... 7 III. KÉPZÉSI PROGRAM A képzés mintatanterve Tantárgyi tematikák... 9 Szakdolgozat:... 9 A záróvizsga:... 9 Az oklevél minősítése: Az oklevél kiadásának feltétele: A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: MELLÉKLETEK... 11

4 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u A kérelem tárgya: Szakirányú továbbképzési szak indítása 3. Az intézmény bemutatása: 1949-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átszervezése után a belőle kialakított és csak mérnöki karokból álló Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehézvegyipari Karának telephelyéül választották Veszprémet őszén Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) néven önálló egyetemmé vált. Az 1960-as évek második felében alakították ki Veszprém és Keszthely közös képzését, az agrárkémikus szakot. Ez a közös képzés megkönnyítette a Veszprémi Egyetem és a keszthelyi Georgikon későbbi, 2000-ben végrehajtott integrációját. Az egyetem neve az 1990/91. tanévben változott Veszprémi Egyetemre, és ekkor alakult meg két kar: a Mérnöki Kar és a Tanárképző Kar. 1991/92-ben a Veszprém Megyei Hittudományi Főiskolával közös képzés indult, és a tanárképzés a teológiával bővült. Egy évvel később a Mérnöki Karon az országban elsőként megkezdődik a műszaki menedzser és a környezetmérnök képzés, valamint a PhD-képzés. 1995/96. tanév kezdetén a Mérnöki Karon 10, a Tanárképző Karon 19 szakon kezdhették meg a hallgatók tanulmányaikat. Ennyi szak oktatása a hagyományos rendszerben összeállított tantervek alapján nehézkessé vált. Ezért a Veszprémi Egyetem is áttért a kötött tanterveken alapuló képzésről a kreditrendszerre, az intézményt a Magyar Akkreditációs Bizottság 1997/98-ban akkreditált egyetemnek minősíti. Ezt követően a Tanárképző Kar kezdeményezésére létrejött a Pedagógiai Kutatóintézet Pápán, egyidejűleg 1998-ban Nagykanizsán kilenc alapító létrehozta a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványt, majd ben megszületett a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helye. Az agrárkémikus-agrármérnök képzésben Keszthely és Veszprém között kialakult együttműködés több mint 30 éves múltra tekint vissza. Nem meglepő tehát, hogy a felsőoktatási intézmények integrációja Veszprémben is változásokat hozott: 2000-ben hivatalosan is egyesült a két régi szövetséges, a Veszprémi Egyetem és a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. Szintén ebben az évben a Mérnöki Karból kivált és önálló fejlődési úton indult el a Gazdaságtudományi Önálló Intézet, valamint a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet szeptemberében a két intézet kari státuszt kapott, Gazdaságtudományi Kar és Műszaki Informatikai Kar néven önálló karként kezdtek funkcionálni. Ennek következtében az intézmény ötkarú egyetemmé vált. Az ezt követő évben az egyetem minden karán elindultak az új típusú, többciklusú lineáris képzési rendszerbe illeszkedő alapszakok (BSc, BA), és megkezdődött a mester képzések előkészítése.

5 A többciklusú képzés 2006-tól való bevezetésével a felsőfokú szakképzés, az egyetemi alapképzés, valamint a mester- és doktori kurzusok egymásra épülő rendszere valósul meg. Ebben a képzési struktúrában adott a lehetőség az eggyel magasabb szintű oklevél megszerzésére, vagy az egyes fokozatok után - a megszerzett végzettség és szakképzettség birtokában - a munkaerőpiacon való boldogulásra. A Veszprémi Egyetem március elsejétől a Pannon Egyetem nevet vette fel, melynek használatával jobban kifejezésre jut az egyetem regionális szerepvállalása és küldetése, valamint stratégiai üzenetet is hordoz. Az Egyetem jelenlegi 5 kara (Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar) a tudományterületek és képzési ágak széles repertoárját fogja át a felsősokú szakképzésektől az alap- és mesterképzéseken át a szakirányú továbbképzésekig és doktori iskolákig. 4. A képzés indoklása: Napjainkban a termékfejlesztés, a szolgáltatások kialakítása, a szociális és non-profit pályázatok, környezetvédelmi, minőségbiztosítási programok, és szervezet átalakítások mind projekt keretében valósulnak meg. Összességében tehát elmondható, hogy minden szakterületen vannak projektek, és ezek megoldásához a szakmai ismereteken túl szükség van projektmenedzsment ismertekre is. Sokan találkoznak munkájuk során olyan kihívásokkal, amelyek legyőzéséhez szükségesnek érzik olyan módszerek elsajátítását, mint célok meghatározása, költségvetési és időkeretek meghatározása, erőforrások kiválasztása és összehangolása. Képzésünket elsősorban azoknak a diplomás szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék megismerni a XXI. században elengedhetetlen projektszemléletet, új kihívásokat keresnek, jelenlegi vagy jövőbeli munkahelyükön szeretnének előrébb lépni, illetve akik saját vállalkozás indítását és vezetését, vagy jelenlegi vállalkozásuk megújítását, fejlesztését tervezik. Nagy hangsúlyt szánunk a nagy bizonytalansággal járó projektek kezeléséhez szükséges menedzsment módszerek elsajátítására. Kiemelten kezeljük a pályázati projektek előkészítését segítő projektmódszerek közvetítését. A Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán folyó Projektmenedzsment képzésen többek között a General Electric, a Flextronics, a Honeywell, az ELMIB Zrt., Szabadics Zrt., valamint több közintézmény és civil szervezetet vesznek részt. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán jelenleg is több olyan kutatás folyik, ahol az említett projekt módszereket alkalmazzuk, többek között Nagykanizsa Megyei Jogú Város stratégiájának készítése során.

6 II. Képzési és kimeneti követelmények 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista szak A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/975-1/2008. A létesítő intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem. 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: projektmenedzsment specialista 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 4. A felvétel feltétele: A képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 5. A képzési idő: 4 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben - a képzés során elsajátítandó kompetenciák: készség szakmailag megalapozott és szakszerűen megfogalmazott projektek kialakítására, stratégiai célok alapján, projektötletek életképességének értékelésére; projektteljesítés tervezésére és értékelésére; projektvezetési eszközök differenciált, adott projekt kontextushoz leginkább illeszkedő- alkalmazására. - a képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. - a képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: stratégiaorientált projektvezetési szemléletmód; a projekt érintettjeivel történő szakszerű kommunikáció és tárgyalás; csoportépítő és problémamegoldó, valamint konfliktuskezelési képesség.

7 - a képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek lesznek a projektekkel összefüggő projektvezetési tevékenység szakszerű ellátására, mind a projektet kezdeményező (projekttulajdonosi), mind a teljesítést végző (külső közreműködői) szervezetekben, függetlenül a létrehozandó projekteredmény szakmai tartalmától, de függetlenül a projektben résztvevő szervezetek típusától (vállalatok, intézmények, önkormányzatok stb.) is. A képzési program a nemzetközi gyakorlatban kialakult standardokkal összhangban a legmagasabb szintű nemzetközi minősítés megszerzését teszi lehetővé a sikeresen végzett hallgatók számára. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték - Alapozó tantárgyak: 21 kredit Vállalatgazdaságtan, szervezeti stratégia, marketingstratégia, szervezetirányítás. - Speciális ismereteket adó szakmai tantárgyak: 52 kredit Bevezetés a projektmenedzsmentbe, döntésmódszertan, projekttervezés, csoportos alkotástechnikai módszerek, szerződésjog, projektirányítás, vezetői magatartás, tárgyalástechnika. - Kiegészítő ismereteket adott szaktárgyak: 27 kredit Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, nemzetközi szállítmányozás és logisztika ingatlanfejlesztési projektek vezetése, PRINCE projektvezetési eljárás, pályázatkészítés és értékelés. 9. A szakdolgozat kreditértéke 20 kredit

8 III. Képzési program 1. A képzés mintatanterve 1. félév Előírt ismeretkör óraszám Vállalati Vállalati gazdaságtan gazdaságtan Általános menedzsment Döntésmódszertan, szervezetirányítás elmélete Kredit Számonkérés KKK szerinti ismeretkör 5 K Alapozó 5 K Alapozó (20%) + Speciális (80%) Humán menedzsment Vezetői magatartás 5 K Speciális Szervezési technikák 5 K Speciális Csoportépítő Csoportos alkotási technikák módszerek 5 Gy Speciális Bevezetés a Bevezetés a projekt projekt menedzsmentbe menedzsmentbe 5 K Speciális Félév összesen: félév Kommunikáció Tárgyalástechnika 5 Gy Speciális Vállalati információs rendszerek 5 Gy Alapozó Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai projektek Általános projekt menedzsment Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, Nemzetközi szállítmányozás és logisztika Projektirányítás, Prince projektvezetési eljárás elmélete, Pályázati projektek 5 K Kiegészítő 5 K Speciális (80%) +Kiegészítő (20%) Projektmarketing Marketing stratégia 5 K Alapozó Választható tárgy 1. 3 Gy Kiegészítő Félév összesen: félév Gazdasági jog Szerződésjog 5 K Speciális Ingatlanfejlesztési Ingatlanfejlesztési 5 Gy Kiegészítő

9 projektek projektek vezetése Projekttervezés Projekttervezés, Pályázatkészítés és értékelés 5 Gy Speciális (80%)+kiegészítő (20%) Projekt szoftverek I. 5 Gy Speciális Projektfinanszírozás 5 K Speciális Üzleti szimuláció 5 Gy Kiegészítő Választható tárgy 2. 2 Gy Kiegészítő Félév összesen: félév Stratégiai menedzsment Projekt szoftverek II. Szervezeti stratégia, Szervezetirányítás gyakorlata Prince projektvezetési eljárás gyakorlata 5 K Alapozó 5 Gy Kiegészítő Szakdolgozat 20 A Félév összesen: (Megjegyzés: K= kollokvium; GY= gyakorlati jegy; A= aláírás) 2. Tantárgyi tematikák Mellékletben Szakdolgozat: A szakdolgozat eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A záróvizsga: A záróvizsga részei: A szakdolgozat megvédése Ennek az eredménye a védésen alakul ki a bíráló véleményének figyelembevételével. A szóbeli vizsga tartalma: komplex szóbeli számonkérés a szakképzés tárgyaiból, megadott tételsor alapján.

10 Az oklevél minősítése: Az oklevél minősítését (M) a szakdolgozat védés eredményének (SZ) és a komplex szóbeli vizsgának (V) a számtani átlaga adja: M=(Sz+V)/2 A minősítés: 5,00: kiváló 4,51-4,99: jeles 3,51-4,50: jó 2,51-3,50: közepes 2,00-2,50: elégséges Az oklevél kiadásának feltétele: A záróvizsga eredményes letétele. Az EU hivatalos nyelvei vagy a Magyarországgal szomszédos országok hivatalos nyelvei egyikéből, illetve oroszból középfokú (KER B2) C típusú általános nyelvvizsga. 4. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: A korábban szerzett ismeretek beszámítása a PE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Amennyiben a hallgató felsőfokú végzettség keretében az adott tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet szerzett, és a tantárgyi tematika hiteles bemutatása alapján az érintett tantárgyak ismeretanyagában legalább 75%-os tartalmi lefedettség áll fenn.

11 Mellékletek Tantárgyi tematikák

12 Tantárgy neve: Vállalati gazdaságtan 5 1. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Ismeretközvetítés, mely a vállalat mibenlététnek, fejlődésének, kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő összefüggéseinek és sajátosságainak megismerésére irányul. A vállalati gazdálkodás alapvető összefüggéseinek átlátásához, elemzéséhez, a lehetőség kreatív újragondolásához szükséges lényeglátási képességek fejlesztése, a dinamikus szemléletének elsajátítása, továbbá a gazdálkodás bonyolult összefüggésrendszereiben való eligazodási és probléma-felismerési képességek, valamit a probléma-megoldási készségek meggyökereztetése. A vállalati gazdaságtan alapkérdései A vállalat és környezete A vállalatok típusai, vállalati kapcsolatrendszerek, vállalatfejlődési tendenciák A vállalati gazdálkodás feltételei, folyamata, költségképződés Költségtípusok. A lineáris összköltségfüggvény és a klasszikus fedezeti ábra Árszámítási elvek és árpolitikai megfontolások. Nyereség, jövedelmezőség, gazdaságosság A vállalati gazdálkodás funkcionális részterületei A vállalati gazdálkodás főbb ágazati sajátosságai A vállalati versenyképesség A stratégia, mint a vállalati gazdálkodás vezérfonala A stratégia kialakítását megalapozó elemzések A vállalati tervezés általános kérdései Üzleti terv Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, KJK, 2006

13 Tantárgy neve: Általános menedzsment 5 1. Tantárgy leírása: előadás Kollokvium A vezetői tevékenység bemutatása a vezetői funkciókon és tipikus vezetői feladatokon keresztül A vezetéstudomány történeti kialakulása A vezetői funkciók, mint a vezetési tevékenység összetevői Mai vezetési irányzatok Vezetési stílus Vezetési technikák. Management by Exception... Management by Crisis A vezetés tervezési funkciója A vezető döntési funkciója. A döntési alapmodell. A döntés szerkezete Az ember, mint döntéshozó korlátai Döntési osztályok, kritériumok. A döntéshozatal társadalmi motívumai Utilitáselmélet, többtényezős döntések Motiválás, mint vezetői funkció. A motiváció tartalom- és folyamatelméletei Csoportalakítás, hatalom a szervezetben A vezető ellenőrzési funkciója Konfliktusok kezelése Változások vezetése Gaál Zoltán: Általános menedzsment. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001 Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet az Általános menedzsmenthez. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001 Drucker, P.J.: Praxis des Management Springer. 1962, Düsseldorf Mintzberg, M.: Power in around Organizations. Englewood Cliffs N.Y. Prentice Hal

14 Tantárgy neve: Humánmenedzsment 5 1. Tantárgy leírása: előadás Kollokvium A vezetői tevékenység bemutatása a vezetői funkciókon és tipikus vezetői feladatokon keresztül Stratégiai alapok Stratégiai emberi erőforrás menedzsment (SEEM) Stratégiai emberi erőforrás menedzsment modellje Munkavégzési rendszerek Emberi erőforrás áramlás Teljesítmény menedzsment Kompenzációs és javadalmazási rendszerek Emberi erőforrás fejlesztés Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment Esettanulmányok a stratégia emberi erőforrás menedzsmentben Bakacsi Bokor Császár Gelei Kováts Takács: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006 Elbert Farkas Karoliny- Poór: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Kiadó, 2001

15 Tantárgy neve: Szervezési technikák 5 1. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: A vezetők és/vagy menedzserek által használatos szervezési munkafolyamat logikájának megismertetése és ennek során alkalmazott menedzsment technikák alkalmazási területeinek bemutatása és elsajátítása. Menedzsment vagy vezetés - A menedzsment definíciója. Menedzsmentfunkciók. A szervezési munkafolyamat - Az előkészítés feladatai. A ténymegállapítás. Az elemzés. A tervezés és szabályozás. A bevezetés ellenőrzés. További szervezési folyamat logikák. A szervezés, mint probléma megoldási folyamat - Problémafeltárás, problémaelemzés. Döntés előkészítés és döntés. Végrehajtás. Ellenőrzés. Egyéb problémamegoldó technikák - 8 D módszer Egyéni és csoportmunkában használható menedzsment technikák Csoportos módszerek - Csoportos módszerek csoportosítása, fajtái. Csoportmunka szervezése. Csoportmunka előnyei, hátrányai. Ábrázolás-technika - Szervezési ábrázolás-technika diagramjai. Állapotok ábrázolása. Folyamatok ábrázolása. Hálótervezés - A hálótervezés értelmezése, alkalmazásának céljai. Hálótervezési módszerek ismertetése. CPM módszer. PERT módszer. Költségtervezés. Erőforrás-tervezés Dr. Gaál Zoltán Dr. Szabó Lajos: Segédlet a menedzsment alapjaihoz. Pannon Egyetemi Kiadó. Veszprém, 2007 Dr. Szakály Dezső: Csoportmunka. Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc, 2002 Keith Lockyer - James Gordon: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák. Kossuth Kiadó. Budapest, 2000

16 Tantárgy neve: Csoportépítő technikák 5 1. Tantárgy leírása: gyakorlat Félévközi jegy A csoportmunka lényege, csoportok fajtái, egyének a csoportokban. Csoportszerepek megértése Csoportcélok pontos meghatározása Csoportszerződések, csoportösszefüggések, csoportfejlődés, csoportösszetétel, csoportviselkedés, információáramlás a csoportban, csoportgondolkodás, konfliktusok a csoportban. Egyéni és csoportfejlődés Kommunikációs készségek fejlesztése Egyedül nem megy, a vezetői team, kulcsszerepek a csoportokban, vezetői feladatok, feladat-csoport-egyén Csoportok vezetéséhez szükséges készségek elsajátítása Konfliktusok kezelése a csoportban Csoportalakítás és működés: csoportos tréning gyakorlatok, pl. csoportalakító gyakorlatok, ismerkedési technikák, Tárgyalás és érveléstechnikai gyakorlat, problémafeltárás és értékelés technikái, Döntést segítő és problémamegoldó csoportos alkotótechnikák, szerepjátékok, pszichodráma módszerek stb. Csoportépítő tréninggyakorlatok John Whitmore: Coaching a csúcsteljesítményért. A jobb teljesítményre való ösztönzés, Z Press, Budapest, 2008 Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasman: Trénerek kézikönyve, Z Press, Budapest, 2008 E. Aronson: A társas lény. Akadémiai Kiadó. 2008

17 Tantárgy neve: Bevezetés a projektmenedzsmentbe 5 1. elmélet Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a projektek meghatározásával, tervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal és módszerekkel. A tárgy célja továbbá, hogy képessé tegye a hallgatókat projektekben való részvételre, elemzésekre, aktív és sikeres csapattagként való munkavégzésre. A projekt fogalma. A projekt menedzsment meghatározása. A projektek ismérvei. Projekttipológia. A projekt menedzsment rendszerorientált megközelítése. Hallgatói beadandó feladatok ismertetése. Csoportok kialakítása. Projektek sikere. A projektsiker különböző értelmezései. A projekt sikerét befolyásoló tényezők. Projektek életciklusa. Görög projekt életciklus rendszere. Corsten projekt életciklus rendszere. Projektek minőségbiztosítása. A Project Excellence modell. Pályázati projektek életciklus rendszere. SWOT-elemzés, BCG-mátrix, problémafa, célfa. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Projektek kockázatelemzése. Erőforrás-, idő- és költségtervezés. Logikai keretmátrix. Projektek vezetése a projekt menedzser szemszögéből. Meghívott előadó. Hallgatói prezentációk, vitafórum. Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez I. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez III. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Aggteleky Béla Bajna Miklós: Projekttervezés, Projektmenedzsment. KözDok Rt. Budapest, Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest, Corsten, Hans: Projektmanagement. Oldenbourg Verlag, München, 2000.

18 Tantárgy neve: Kommunikáció 5 2. gyakorlat Félévközi jegy Tantárgy leírása: Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció fontosságát a szervezetek működésében és a vezető munkájában. Ismerjék meg a kommunikációs rendszereket. Rendelkezzenek biztos tudással a közvetlen emberi kommunikáció és a szervezeti kommunikáció szabályszerűségeit illetően. Sajátítsák el az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzeteinek sajátosságait. Az elméleti ismereteken túl nyújtson lehetőséget a gyakorlati képességek és készségek kialakítására, megszilárdítására A kommunikáció fogalma, folyamata, elemei, A kommunikáció formái és szerepük az üzleti kapcsolatokban. A közvetlen emberi kommunikáció nehézségei, kommunikációs gátak. A verbális kommunikáció alkalmazása az üzleti életben. A non-verbális kommunikáció szerepe és alkotóelemei. A prezentáció szerepe és szabályai. A munkahelyi kommunikáció. A szervezeti kultúra, struktúra és a kommunikáció kapcsolata Értekezlet. Értekezlettípusok, értekezletszervezés és lebonyolítás. Az üzleti tárgyalás. Szerepe, típusai, folyamata. Alkudozás és tárgyalási technikák. A jegyzőkönyv és az emlékeztető. A tárgyalás utáni teendők. A telefonos kommunikáció. Az írásos kommunikáció. Külső és belső levelezés. Íratok, bizonylatok alkalmazása. Kommunikáció interkulturális környezetben. Borgulya Ágnes, Somogyvárui Márta (2007): Kommunikáció az üzleti világban, Akadémiai Kiadó, Budapest Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó, Budapest Allan Pease (1996): Testbeszéd Park Kiadó, Budapest Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni, Bagolyvár Kiadó, Balhó András: Térjünk a tárgyra! Tárgyalástan. Aula Kiadó, 1999 Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996

19 Tantárgy neve: Vállalati információs rendszerek 5 2. gyakorlat Félévközi jegy Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat az integrált vállalatirányítási rendszerek fejlődésével és a vállalkozásban betöltött szerepükkel. Részletesen foglalkozni az ERP rendszerek kiválasztásának és bevezetésének kérdéseivel, feladataival. Megismerés, megértés, kijelentés, ismeret, gondolkodás, tudás. Ismeretközlés, információ, kommunikáció, közismeret, tudomány. Számítógép, adatbázis-kezelés, hálózat, információs rendszer. Ismeretleírás, tartalomelemzés, tudásmenedzsment. A Vállalati információs rendszerek főbb jellemzői, felépítésük. A vállalati információs rendszerek életpályája. vállalati vezetői információs rendszerek. A vállalati integrált információs rendszerek jellemzői, felépítésük. Esetpéldák: az SAP és a BPCS rendszer. A vállalati információs rendszerek szervezése. Az információs rendszerek megbízhatósága, validálása. Az információs rendszerek biztonsága Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Kiss Pálné - Kálmán Endre - Dr. Roóz József - Sütő Gergely - Szertaridisz Hrisztosz: Irányítás és Informatika. Perfekt Rt. Budapest, Tóth Tünde - Rozsnyai Gábor: Integrált vállalat és termelésirányítási szoftverek. Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar: ERP vállalatirányítási rendszerek, HVG Kiadói RT., Budapest, 2006.

20 Tantárgy neve: Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai projektek 5 2. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a zavartalan, hatékony anyag és energiaáramlást biztosító folyamatok kialakításának elveivel. Elmélyíteni a rendszerszemléletű gondolkodásmódot. Mi a logisztika? Új vagy régi? Eredet és fontosság. Az üzleti logisztika meghatározása. A logisztika iránti vezetői érdeklődés kialakulása. A logisztika fejlesztésének tényezői. A logisztikai tevékenységek. A logisztika és a rendszerelemzés. Logisztika a gazdaságban. A logisztika és a vállalati funkciók kapcsolata Anyagmozgatás, szállítás. Alapfogalmak. A különböző tömegszerűségű gyártási típusok anyagmozgatásának sajátosságai. A különböző rendszerű gyártások anyagmozgatásának jellemzői. A különböző termelési fázisok anyagmozgatása. Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása. Az anyagfolyamat elemzésére szolgáló módszerek. Az anyagmozgatás leírásának matematikai eszközei. Az anyagáramlással kapcsolatos számítási módszerek. Súlypont keresés módszere. A háromszög módszer. Gépelhelyezés. Szállítási feladat. Az anyagmozgatás gépesítettségi szintjei. Gépkiválasztás. Racionalizálási lehetőségek. Anyagmozgatás korszerű gyártórendszereken. Esettanulmány: a CORGO szállítmányozási vállalat. A TIR jelentősége. A termelésirányítás feladatai. A termelésirányítás alapelvei, elemei. A termelésirányítás ütemezési kérdései. A TIR számítógépes támogatása. A számítógépes TIR fontosabb moduljai. Sorozat és tömeggyártás TIR szükségletszámítása. Operatív programozás. Műhelyszintű irányítás. (GYEK számbavétel). Egyedi és kissorozatgyártás TIR-je. Készletezés. A készletezési rendszer összetevői. Készletezési modellek. A készletezési rendszer vizsgálata szimulációval. A készletezés gyakorlati kérdései. A logisztikai rendszerek integrációjának kérdései. Tervezés és stratégia. Költségkonfliktusok és optimalizálás. Szervezeti megoldások Fuvarjogi egyezmények, szabályozások. Fuvarozási és szállítmányozási okmányok. Szerződésből adódó fuvarozói és fuvaroztatói jogok és kötelezettségek. Logisztikai szolgáltató központok, kikötők szerepe. A raktározási funkció, mint szállítmányozói tevékenység Speciális szállítmányozás. Veszélyes anyagok szállítása és raktározása. Szállítmányozási díjszabások.

21 Kovács Zoltán (2004): Logisztika, Egyetemi Kiadó, Veszprém Kovács Z. Pató G.-né Szűcs B. (2007): Raktározás, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest Kovács Z. Pató G.-né Szűcs B. (2007): Szállítás, anyagmozgatás, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest Kovács Z. Pató G.-né Szűcs B. (2007): Szállítási útvonalak, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest

22 Tantárgy neve: Általános projektmenedzsment 5 2. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a projektek tervezésével, irányításával, megvalósításával, és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal és módszerekkel. A tárgy célja továbbá, hogy képessé tegye a hallgatókat projektek irányítására, projektek vezetésében való részvételre. A projekt és a projekt menedzsment fogalmának, kereteinek, feladatának áttekintése. Projekt esettanulmányok. Projekt esettanulmány. Projektek irányítási struktúrája. Vállalati stratégia és projekt stratégia. Projektorientált stratégiai tervezési rendszer. PRINCE projektvezetési eljárás elmélete. Cronenbroeck projekt életciklus rendszere. A tervezési fázis hatása a projektek sikerére. Erőforrás-, idő- és költségtervezés. Projekttervezést támogató technikák: életciklus és portfolióelemzések. Szerződésstratégia I. Szerződés típusok: tradicionális, kulcsrakész és menedzsment típusú projektszerződések. Szerződésstratégia II. A pénzügyi elszámolás típusai: árbázisú, költségbázisú és célbázisú pénzügyi elszámolási módok. Az optimális szerződésstratégia kialakítása. A projekt profil és a vállalati profil. A versenyeztetés stratégiája. Módszerek és technikák a projekt menedzsment rendszerében. Vezetői döntések. A döntés-előkészítő módszerek rövid áttekintése. Projektek indításának kritériumai. Szervezeti struktúrák a projekt menedzsment szolgálatában. A koordináció-, a funkció- és a projektre-orientált szervezeti struktúrák. A mátrix-szervezet, valamint a projektre-orientált vállalkozás. Multi-projekt menedzsment és nemzetközi menedzsment. Az ajánlati kalkuláció. Projektek ellenőrzése. A projekt végrehajtása és ellenőrzése. A projektkontroll: teljesítés-, erőforrás- és költség monitoring. Pályázati projektek Hallgatói prezentációk.

23 Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez I. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Gaál Zoltán Szabó Lajos: Segédlet a projekt menedzsmenthez II. Segédlet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Szabó Lajos Dancsecz Gabriella: Segédlet a projekt menedzsmenthez IV. Segédlet. elektronikus tananyag, Kerzner: Project management. Wiley, New York, Cronenbroeck: Handbuch Internationales Projektmanagement. Cornelsen Verlag, Berlin, 2004.

24 Tantárgy neve: Projektmarketing 5 2. előadás Kollokvium Tantárgy leírása: A marketing alapjai. A szolgáltatásmarketing alapelvei. A projektmarketing jellemzői. A projekt létrehozásától az utógondozásig terjedő vállalati tevékenységek számbavétele. A termék és szolgáltatáscsoportok sikerét vagy bukását befolyásoló tényezők. Piackutatás, elemzés. A vállalat szempontjából optimális kutatási terv kiválasztása, a marketingkutatás területén belül piackutatási, termékprojektkutatási, árkutatási, értékesítés-kutatási és piacbefolyásolás-kutatási módszerek vizsgálata. Primer és szekunder, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek elemzése. Adatgyűjtés, elemzés, értékelés. A marketing-mix elemeinek (termék, ár, hely, promóció) ezen belül is külön hangsúlyt fektetve a promóciós mix eszközökre, úgymint PR, reklám, eladásösztönzés, személyes eladás megjelenése a projekt támogatásában. Utógondozás, fogyasztói elégedettségvizsgálat, ellenőrzés. A vevőkapcsolatok projektek sikerére gyakorolt hatása. Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing, AULA Kiadó, Budapest, 2004 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein: Marketing mérések, Scolar Kiadó, 2008 Kotler, P. Keller, K. L.: Marketing menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben