SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül pl.: klímaváltozás hatása az élővilágra hazai vagy globális viszonylatban -; nemzetközi környezetjogi intézkedések, konferenciák tanulságai; természetvédő civil szervezetek szerepe és lehetőségei, stb.) 2. Természetvédelmi programok elemzése és értékelése / pl.: biodiverzitás, in situ és ex situ konzerváció, fajok és területek védelme és problémái 3. Települések ökológiája / urbanizálódó élővilág; előnyök, hátrányok, hatások, lehetőségek; saját lakókörnyezetben végzett vizsgálatokkal is egybeköthető Dr. Bukovics István 1. A katasztrófák ellenei védekezés szervezeti és irányítási rendszere 2. Katasztrófavédelmi feladatok (felkészülés, megelőzés, védekezés, rehabilitáció) 3. Kríziskommunikáció 4. Lakossági tájékoztatás, lakossági felkészítés 5. Globális klímaváltozás környezetbiztonsági kérdései 6. Kockázatelemzés, kockázatkezelés Dancsecz Balázs 1. Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) helye és szerepe a munkavédelemben 2. Munkavédelmi kockázatok értékelése a hazai/nemzetközi gyakorlatban (módszerek bemutatása) dr. Dezsény Zoltán 1. Környezeti konfliktusok in situ vizsgálata és megoldásuk adott/kiválasztott helyszínen 2. Javaslatok a Tiszavölgy ár és hullámtereinek ökológiai szempontú hasznosítására a környezeti károk minimalizálása 3. A globális éghajlatváltozás hatásai a rurális jellegű területekre Magyarországon (jelenlegi helyzet, tendenciák)

2 Fehér János 1. A környezetvédelmi szabályozás fejlődése (története, hazai, - EU-s vonatkozás, nemzetközi kitekintés, direkt, - indirekt jogi, - gazdasági-szabályozás, a környezetpolitika szerepe stb, ) dr. Bánlaky Pál 1. A környezeti szemlélet megjelenése a helyi társadalomban (egy település helyi társadalmának vizsgálata alapján) 2. Környezetbiztonsági kérdések kistérségi fejlesztési programban (egy vagy néhány kistérségi fejlesztési program elkészítése alapján) Dr. Potóczki György 1. A kritikus infrastruktúra, mint a környezetbiztonság szerves része 2. Kihívások, kockázatok, fenyegetettségek a hazai kritikus infrastruktúra közegében 3. A kritikus infrastruktúra védelmének hazai helyzete, továbbfejlesztési javaslatok dr. Galambos József 1. A globális klímaváltozás társadalom teljes környezetére gyakorolt hatásainak elemzése 2. Klímatikus szélsőségek magyarországi környezeti hatásainak elemzése 3. A környezettudatosságra nevelés bevezetésének elméleti és módszertani kérdései Dr. Papp Antal 1. Környezetbiztonsági indikátorok szerepe a környezetterhelési mutatók meghatározásában 2. Környezetbiztonsági indikátorok tipizálása, osztályozása, főbb mutatóik és használati területeik 3. Környezetbiztonsági indikátorok, monitoring rendszerek szerepe a lakosság tájékoztatásában (a meglévő rendszerek ez irányú elemzése) 4. Rendészeti igazgatás helye, szerepe a Magyar Köztársaság jogrendjében 5. Rendészeti igazgatás specifikus elemei a közigazgatás más egyéb területeihez képest 6. Rendészeti igazgatás területei, eszközrendszerének fejlesztési lehetőségei 7. Rendészet rendvédelem, közigazgatás védelemigazgatás viszonypárok közötti kapcsolatok elemzése 8. Rendészeti szervek szerepe a Magyar Köztársaságban Mayer Éva 1. A pedagógus szerepének elemzése egy szabadon választott krízishelyzetben, egy iskolai csoportban

3 2. A sikeres kommunikáció folyamatába tudatosan beépíthető verbális és nonverbális kommunikációs elemek. Egy szabadon választott krízishelyzet elemzése Környezettisztítási (technológiai) szakirány Ritz Tibor 1. A környezi fizika és kémia a tisztítás-technológiai vonatkozási 2. A környezet mikrobiológia a tisztítás-technológiai vonatkozási 3. A környezetbarát szolgáltatás elvi alapjai és gyakorlati megvalósításának lehetőségei 4. Tárgyi és tételnormák, a hálóterv alkalmazása a tisztítás-technológiai szolgáltatások tervezése kapcsán 5. Alkalmassági feltételek és bírálati szempontok a tisztítás-technológiai szolgáltatások köz- és piaci beszerzéseiben 6. A hozzáadott érték szempontjai a tisztítás-technológiai szolgáltatások díjainak elemzése során Környezet- és közlekedésbiztonsági szakirány Potóczki György 1. A közlekedés és a környezetvédelem összefüggéseinek elemző vizsgálata. 2. A közlekedési alágazati munkamegosztás helyzete, alakításának elvi és gyakorlati problémái. 3. Az európai és a magyar közlekedéspolitika összehasonlító elemzése. 4. Közlekedésbiztonság közúton és vasúton. 5. A kombinált árutovábbítás helyzete. Fejlesztési javaslatok. 6. Az üres kilométerek csökkentésének lehetőségei a belföldi közúti közlekedésben. 7. A CEP piac elemzése az internetes kereskedelem tükrében. 8. Magyarország, mint közép-európai logisztikai fordítókorong. 9. Hol tart napjainkban a belföldi állomási szállítmányozás? 10. Logisztikai módszerek a gazdaságfejlesztés szolgálatában. 11. Árutovábbítási szolgáltatások az új PTK tükrében. 12. Gondolatok a visszutas logisztika fejlesztési irányairól. 13. Kiválasztott csomópontok forgalombiztonsági elemzése.

4 14. Javaslat adott település közlekedésbiztonságának fejlesztésére. 15. Logisztikai funkciók a veszélyes áruk továbbítása során. 16. A közlekedési infrastruktúra helyzetelemzése, fejlesztési javaslatok. 17. A közúti közlekedés érdekképviseleti, érdekérvényesítési helyzetképe a XXI. század elején. 18. Van-e jövője a nagyüzemi fuvarozásszervezésnek hazánkban? 19. A közúti közlekedési szolgáltatások díjképzési rendszerének sajátosságai napjainkban. 20. Hogyan függ össze a szállítás, a fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika? 21. A megbízói értékítéletet befolyásoló tényezők elemző vizsgálata a közlekedés és a logisztika területén. 22. City logisztikai megoldások egy kiválasztott településen. 23. Logisztikai helyzetkép a versenyszférában és a közszolgálatban. 24. Informatikai módszerek a gépjárműközlekedés szolgálatában. 25. A magyar vízi közlekedés elemző vizsgálata, különös tekintettel a folyami árutovábbítás helyzetére. 26. Nyomkövető megoldások a közlekedésben. 27. A nehézteherárufuvarozás elmélete és gyakorlata hazánkban. 28. Az air-cargo forgalom alakulása a MALÉV utáni időszakban. 29. Az ipari parkok és a logisztikai központok sajátosságai Magyarországon. 30. Készletgazdálkodási megoldások összehasonlító elemzése. 31. A csomagolás szerepe az áruáramlási folyamatok egészében. 32. A közlekedésstatisztika befolyásoló szerepe a közúti közlekedési szolgáltatásokban. 33. A közlekedés, mint a kritikus infrastruktúra része. 34. A közlekedés-igazgatás helye, szerepe a közlekedési ágazat rendszerében. 35. Minőségbiztosítás a közlekedésben. 36. Költség- és jövedelmezőségi karakterisztikák a gépjármű-közlekedésben. 37. A nemzetközi közúti árufuvarozás a globalizáció és az EU tagság tükrében.

5 39. Az időtényező szerepe a közúti közlekedés üzem- és gazdaságtanában. 40. A szállítmányozói tevékenységi kör bővülésének piaci indítékai, technológiai következményei. 41. Partnerkapcsolati szintek a logisztikai folyamat egészében. 42. Az e-logisztika fejlődési irányai. 43. Áruk, okmányok, pénzügyi folyamatok a közlekedési rendszerekben. 44. A raktározási folyamat fejlődése egy konkrét gazdálkodási egység példáján keresztül. 45. Az árutovábbítási és a vámfolyamatok illesztési problémáinak elvi vizsgálata. 46. Érdekviszonyok vizsgálata az egységrakományképzés- és a konténerizáció területén. 47. Közlekedési piackutatás, teherkereskedelem. 48. A hazai áruforgalmi kikötők, valamint a tengeri árutovábbítási kapcsolatok elemzése. 49. A rakodástechnológia fejlesztésének kérdései a közlekedési rendszerekben. 50. Biztosítási formák, kockázatok az árutovábbítási folyamatokban. 51. A közlekedési szolgáltatások biztonsági kihívásai technikai és társadalmi értelemben.

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 8. NÉS Társadalmi vita EDUTUS Főiskola, Tatabánya

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 224-234. o. A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Pálfalvi József 1 Az Európai

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. sz. melléklet a 2/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2012. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA... 3 II.

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben