2012 / Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: november 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18."

Átírás

1 Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u Telefon: 66/ Fax: 66/ Web: Főigazgató: Kohut Andrásné Pályaválasztási felelős: Bakulya Anna Gimnázium 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Telefon: 66/ Fax: 66/ Intézményegység-vezető: Tóthné Lipták Erzsébet INFORMÁCIÓ Szakképző Iskola 5540 Szarvas, Kossuth u Telefon: 66/ Fax: 66/ Vezetője: Kohut Andrásné OM azonosító: Mi segítünk dönteni! Vajda Péter Intézmény Ebben az intézményben megtaláljátok a "Vajda" és "Székely" összes korábbi képzését, sőt új lehetőségekkel is várunk benneteket! Kollégium 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 18. Telefon: 66/ Kollégiumvezető: Darida Károlyné Városi Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 26. Telefon: 66 / Fax: 66 / Intézményegység-vezető: Fabó Lászlóné Általános Iskola és Óvoda 5540 Szarvas, Fő tér 3. Telefon: 66/ Intézményegység-vezető: Rejtő Csaba Óvodavezető: Tóth Tímea Nyílt nap a középiskolákban: november 18. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató 2012 / 2013

2 Miért érdemes hozzánk jönni? 1. A képzési szintek között biztosítjuk az átjárhatóságot a 10. évfolyam végéig. 1. A képzési szinteken belül félévkor és tanév végén nyílik lehetőség átlépni. 2. Az OKJ-s szakmák tanulásába bármely iskolából jött tanuló bekapcsolódhat. 3. A kötelező nyelvórák mellett fakultatív nyelvórák keretében bárki tanulhat más 3. nyelvet. A testvériskolai kapcsolatok (Wittlich, Haan, Joroinen, Ramsgate) lehetővé 3. teszik a megszerzett nyelvtudás elmélyítését. 4. Mindenki számára lehetőség van igény szerint nem kötelező tanórai foglalkozásokon 4. is részt venni, melyek a következők: informatika, rajz, gépírás és szövegszerkesztés, 4. idegen nyelv, vers- és prózamondás, aerobik, kézilabda, matematika, atlétika, röplabda, 4. labdarúgás, stb. 5. A Tempus Közalapítvány - Leonardo mobilitás, Comenius pályázati programokba 5. bekapcsolódhatnak diákjaink. 6. Intézményünk támogatja az emeltszintű érettségiztetést. 7. Korszerű ruhaipari, faipari, fodrász tanműhelyünkben, kereskedelmi kabinetünkben, 7. tanirodánkban jól képzett szakoktatók, szaktanárok segítenek a szakma 7. magas szintű elsajátításában. 8. Saját tankonyhánk és tanéttermünk lehetőséget biztosít a vendéglátó 8. szakmacsoport gyakorlati képzésére. 9. Az építőipari szakmacsoportban gyakorlati képzés a saját telephelyünkön történik. 10. Az informatika szakmacsoport tanulói számára a hardvertechnikai és 10. mérő-laboratórium korszerű ismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget. 11. Jól felszerelt számítástechnikai szaktantermeket működtetünk. 12. Könyvtárunk több mint kötettel, illetve hangzó anyaggal és 12. elektronikus dokumentummal segíti a tanulók felkészülését. 13. Igény szerint tudjuk biztosítani a kollégiumi elhelyezést. 14. Folyamatosan versenyeztetjük tanulóinkat a szakmai, közismereti és sportversenyeken. 15. Lehetőséget biztosítunk mint akkreditált vizsgaközpont az 15. EBC*L jogosítvány megszerzésére. 16. Alapítványaink minden évben támogatják diákjainkat. 17. A Diákönkormányzat rendszeresen szervez kulturális és szórakoztató programokat, 17. biztosítja a tanulók képviseletét, jogainak érvényre juttatását az iskolában. 18. Akkreditált felnőttképzési intézmény vagyunk. 19. Igény szerint pályaorientációs foglalkozásokat, pszichológiai tanácsadást tartunk. 20. Korszerű tantermeink kabinetbútorokkal, digitális táblákkal ellátottak. OKJ SZERINTI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK Alapfokú végzettséghez kötött szakképzési lehetőségek Élelmiszer- és vegyiáru eladó Felvétel követelménye: elvégzett 8. vagy 10. osztály Fodrász Szociális gondozó és ápoló Bútorasztalos Festő, mázoló és tapétázó Kőműves Felvétel követelménye: elvégzett 8. vagy 10. osztály Pincér Szakács Női szabó A szakmákon belül választható idegen nyelv: német vagy angol Érettségi utáni szakképzési lehetőségek Középfokú szakképzések: Kereskedő - érettségi után 2 év Vendéglős - érettségi után 2 év Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető - érettségi után 2 év Ügyintéző titkár - érettségi után 2 év Pedagógiai asszisztens - érettségi után 1 év Választható idegen nyelv: angol vagy német Az informatika és ügyvitel szakmacsoportban csak angol nyelv tanulható. Akkreditált felsőfokú szakképzések: Informatikai statisztikus és gazdasági tervező érettségi után 2 év Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző érettségi után 2 év Tanulható idegen nyelv: angol 11

3 SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS Faipar szakmacsoport A tagozat kódja: 15 Informatika szakmacsoport A tagozat kódja: 14 Berettyó - Körös Szakképzés Szervezési Társulás Battonya - Békéscsaba - Gyomaendrod - Sarkad - Szarvas - Szeghalom skolánk szakközépiskolai osztályaiban évfolyamon általános műveltséget Imegalapozó, érettségi vizsgára felkészítő képzés folyik, amely 9-10; valamint, évfolyamon kiegészül szakmacsoportos alapozó oktatással. A képzés során egy idegen nyelv tanulására van lehetőség - ez angol vagy német nyelv, informatika szakmacsoportban csak angol nyelv. Szakmai gyakorlati képzés iskolánk jól felszerelt faipari tanműhelyében, valamint a számítástechnikai, hardvertechnikai termekben, valamint a mérőlaborban történik. A évfolyamban emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat tantervi órakeretben biztosítunk tanulóink számára. 3,5 vagy annál jobb tanulmányi eredményt elért diákokat várunk! OKJ szerint megszerezhető szakképesítések: bútoripari technikus informatikai hálózattelepítő és üzemeltető informatikai statisztikus és gazdasági tervező Intézményünk a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás tagja. A Társulás székhelye: Szarvas, Vajda Péter u. 20. A Társulás tagjai: 1 Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár (Szarvas) 2 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola (Szeghalom) 3 Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola (Battonya) 4 EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola (Békéscsaba) 5 Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium (Sarkad) 10 6 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyomaendrőd) 3

4 N É G Y É V F O L Y A M O S G I M N Á Z I U M I K É P Z É S IDEGEN NYELVI EMELT SZINTŰ OSZTÁLY A tagozat kódja: angol nyelvi 01, német nyelvi 02 zen osztályok tanulói választásuk alapján tanulják a nyelvet (egy angolos, egy németes Ecsoport). A magas óraszám (a 9. és 10. évfolyamon heti 6 óra, a 11. és 12. évfolyamon fakultációval együtt heti 8 óra) lehetővé teszi az eredményes felkészülést a középfokú nyelvvizsgára, emelt szintű érettségi vizsgára. Nyelvtanáraink a csoport nyelvi képzettségéhez igazítják a tanulmányok kezdő szintjét. A német nyelvet tanulók számára németországi (Wittlich, Haan), az angol nyelvet tanulók számára finnországi (Joroinen) tanulmányútra van lehetőség. Iskolánk folyamatosan bővíti nyelvoktató CD-készletét, mely számítógépes program segítségével szórakoztatva tanítja, ellenőrzi a nyelvi tudást. Második idegen nyelvet az angol, a német, a francia, az olasz, az orosz és a szlovák nyelvek közül választhatnak. A évfolyamban emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat tantervi órakeretben biztosítunk tanulóink számára. Indítható osztályok száma: 1 osztály 35 fővel. Felvételi követelmény: - az angolos csoportba angol nyelvismeret, - a németes csoportba német nyelvismeret, - általános iskolai tanulmányi eredmény alapján rangsorolunk MATEMATIKA - BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ OSZTÁLY A tagozat kódja: matematika 03, biológia 04 bben az osztályban az egyik csoport négy éven át, emelt óraszámban tanulja a Ematematikát. 9., 10., 11. osztályban heti 5 óra 12.osztályban heti 6 óra teszi lehetővé egyrészt a törzsanyag alaposabb elsajátítását, a feladatok megoldásában nagyobb rutin megszerzését; másrészt a törzsanyagon túl néhány olyan téma feldolgozását, amely tágítja a matematikai gondolkodást, segítséget nyújt a sikeres felvételi vizsgához. A másik csoport 9. osztályban heti 2 órában, 10. osztályban heti 3,5 órában, 11., 12.osztályban heti 4 órában tanulja a biológiát. Tanulható nyelvek: angol, német, olasz, francia, orosz, szlovák - választás alapján. Idegen nyelveket osztályban heti 5 órában, osztályban heti 6 órában sajátíthatják el a diákok. A évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítõ foglalkozásokat tantervi órakeretben biztosítunk tanulóink számára. Indítható osztályok száma: 1 osztály 35 fővel. Oktatás szakmacsoport A tagozat kódja: 16 SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS Kereskedelem-marketing szakmacsoport A tagozat kódja: 12 Ügyvitel szakmacsoport A tagozat kódja: 13 skolánk szakközépiskolai osztályaiban évfolyamon általános műveltséget megalapozó, Iérettségi vizsgára felkészítő képzés folyik, amely 9-10; valamint, évfolyamon kiegészül szakmacsoportos alapozó oktatással. A képzés során egy idegen nyelv tanulására van lehetőség - ez angol vagy német nyelv, ügyvitel szakmacsoportban csak angol nyelv. Szakmai gyakorlati képzés iskolánk jól felszerelt vendéglátóipari tankonyhájában és tanéttermében, kereskedelmi kabinetünkben valamint a tanirodában valósul meg. A évfolyamban emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat tantervi órakeretben biztosítunk tanulóink számára. 3,5 vagy annál jobb tanulmányi eredményt elért diákokat várunk! Vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport A tagozat kódja: 11 OKJ szerint megszerezhető szakképesítések: kereskedő nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző vendéglős ügyintéző titkár SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport A tagozat kódja: 17 skolánk szakközépiskolai osztályaiban évfolyamon általános műveltséget megalapozó, Iérettségi vizsgára felkészítő képzés folyik, amely 9-10; valamint, évfolyamon kiegészül szakmacsoportos alapozó oktatással. A képzés során egy idegen nyelv tanulására van lehetőség - ez angol vagy német nyelv. 4 9 Feltételi követelmény: általános iskolai tanulmányi eredmény alapján rangsorolunk. 4,0 vagy annál jobb tanulmányi eredményt elért diákokat várunk!

5 bbe az osztálytípusba azoknak a tehetséges tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik Etovább szeretnének tanulni. A negyedik osztály elvégzése után töretlen lendülettel juthat el a tanuló az érettségi megszerzéséig. A tanulók választásuk szerint angol vagy német csoportban tanulják az idegen nyelvet heti 5 órában. A tantárgyak egy része így a két idegen nyelv, mely a német és az angol különbözõ évfolyamokon lép be. Az utolsó két évben érdeklõdésüknek megfelelõen választhatnak tantárgyakat az emelt szintû érettségire való felkészülés érdekében. A hosszú időszak, melyet az iskolában töltenek, alapos tárgyi ismeretekhez és mély emberi kapcsolatokhoz vezethetnek. Indítható osztályok száma: 1 osztály 30 fővel. 8 NYOLCÉVFOLYAMOS NYELVI EMELT SZINTŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS A tagozat kódja: 05 KOLLÉGIUM ollégiumunk a Vajda Péter Intézmény intézményegységeként Kműködik. Diákjaink a gimnázium és a szakképző iskola tanulói közül kerülnek ki. A kollégium az iskolák közelében található. Az épület két emeletén és földszintes részén lévő 4-5 fős szobákban 118 tanuló helyezhető el. Emeletenként közös zuhanyzó és WC áll a diákok rendelkezésére. Jól felszerelt teakonyhánkban mikrohullámú sütő, elektromos tűzhely és hűtőszekrény is található. A szabadidő hasznos eltöltését 8 asztali számítógéppel, 3 laptoppal, szkennerrel és nyomtatóval berendezett számítógép terem segíti. A kollégium alagsorában kialakított kondi terem, pingpongasztal, helyi sportolási lehetőséget biztosít. A közeli sportcsarnokba heti 3 alkalommal járhatnak kollégistáink (focizni, asztali teniszezni, stb.) Tanulóink közül sokan vesznek részt heti rendszerességgel különböző edzéseken: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda. A kollégium fő feladata a diákok elhelyezése mellett az iskolai oktató munka kiegészítése, megalapozása, az iskolai tanulás elősegítése. A délutáni szilenciumok alkalmával nevelőtanárok segítik és felügyelik a tanulók felkészülését. A tanulószobákban Tv/DVD használat is segíti a munkát. Lehetőség van a gyengébb képességű tanulók korrepetálása mellett (matematika, német, angol, történelem, magyar) a tehetséges tanulók támogatására is. Az oktatás mellett a nevelés is hangsúlyos szerepet játszik. A diákok csoportfoglalkozáson vesznek részt heti rendszerességgel. Kötelezően választható foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik a tanulók számára, hogy érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságot találjanak. Jelenleg kézműves foglalkozás, főzőcske, kispályás labdarúgás és film klub működik. A diákélet színesebbé tételét a kollégiumban hagyományosan megrendezett programokkal biztosítjuk. A programok szervezését a kollégiumi diákönkormányzat végzi a nevelőtanárok segítésével. Hagyományos rendezvényeink: gyíkavató, foci és pingpong bajnokság, Mikulás napi vidámságok, Karácsonyi készülődés, farsang és kollégiumi ballagás. A kollégiumi diákok napi háromszori étkezést vesznek igénybe. Az étkezésekre a gimnázium ebédlőjében kerül sor, mely a kollégiummal szemben található. A térítési díjat minden hónap 15-től kell a gimnázium gazdasági irodájában befizetni. Az esetleges kedvezményekre jogosító igazolásokat a kollégiumba való beköltözéskor kell a tanulóknak magukkal hozni. A kollégiumi elhelyezés igényét az iskolába történő beiratkozáskor jelentkezési lapon kell kérelmezni. Az intézmény a felvett tanulókat írásban értesíti. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, a jelentkezést minden tanév végén meg kell újítani. 5

6 SZAKISKOLAI KÉPZÉS évfolyam + szakképzési évfolyamok "Előrehozott" 3 éves szakképzés skolánk szakiskolai osztályaiban évfolyamon általános műveltséget Imegalapozó képzés folyik, amely 9. évfolyamon kiegészül gyakorlati oktatással, 10. évfolyamon szakmai alapozó elméleti és gyakorlati képzéssel. Konkrét szakmaválasztás a 10. évfolyam második félévében történik, a szakképzésbe az 1/11, 2/12. évfolyamon lehet bekapcsolódni, a jelentkezési lapon a választott szakmacsoportot kell megjelölni. A tanulók tanulmányi eredménytől függően a szakmai vizsga letételét követően - tanulmányaik beszámításával - folytathatják tanulmányaikat az érettségi vizsgára történő felkészítés céljából. Tagozat kód Szakmacsoport Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Szociális szolgáltatások szakmacsoport Építészet szakmacsoport Faipar szakmacsoport Kereskedelem-marketing szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Szakképzést előkészítő évfolyam OKJ szerint megszerezhető szakképesítés: fodrász szociális gondozó és ápoló festő, mázoló és tapétázó bútorasztalos élelmiszer- és vegyiáru eladó pincér, szakács kőműves, élelmiszerés vegyiáru eladó közoktatási törvény 27. (4) bekezdés szerint "előrehozott" szakképzésbe Abekapcsolódhatnak azok a diákok, akik alapokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ebben a képzési típusban a képzési idő 3 év, a jelentkezési lapon a szakmacsoporton belül konkrétan a választott szakképesítést kell megjelölni. A tanulók tanulmányi eredménytől függően a szakmai vizsga letételét követően - tanulmányaik beszámításával - folytathatják tanulmányaikat az érettségi vizsgára történő felkészítés céljából. Tagozat kód Szakmacsoport Építészet szakmacsoport Építészet szakmacsoport Egyéb szolgáltatás szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Kereskedelem-marketing szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Szociális szolgáltatások szakmacsoport OKJ szerint megszerezhető szakképesítés: festő, mázoló és tapétázó kőműves fodrász női szabó bútorasztalos élelmiszer- és vegyiáru eladó szakács pincér szociális gondozó 6 7

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2014. november 05.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2014. november 05. GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2014. november 05. 1.Kérdés: Igaz-e, hogy a Boronkayba 4,5 alatt esélytelen bekerülni? A felvételi rendszerünk pontszámítása három elemre épül. Ebből csak az egyik

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014 KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014 Intézmény neve: V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Város: Sátoraljaújhely Iskolában tanuló diákok száma: 434 fő A jelenlegi tanévben folyik-e

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között

Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között Az iskolarendszerben oktatott szakképesítések a kilencvenes évek

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott

Új tanév kezdődött, amely számos változást hozott A Műszaki Kiadó ingyenes kiadványa www.muszakikiado.hu III. évfolyam 2. szám 2011. november Lapozó 7. szám A műszaki szakmák tanárainak lapja Műszaki Kiadó több, mint szakmai partner Új tanév kezdődött,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben