Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gelei Andrea szakmai önéletrajza"

Átírás

1 Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák József Attila Gimnázium, Székesfehérvár, érettségi Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdaságtan szak, okleveles közgazdász (végzés időpontja: 1991) 1990 Mannheim Universität, Németország ösztöndíj 1991 Harvard Buiness School, Boston, USA ösztöndíj 1992 Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA ösztöndíj 1996 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, egyetemi doktori fokozat megszerzése 2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, Ph.D.- fokozat megszerzése Szakmai, vezetői tevékenység 1990-től Tudományos segédmunkatárs, majd egyetemi adjunktus és egyetemi docens a BKÁE (később BCE) Vállalatgazdaságtan Tanszékén, majd Vállalatgazdaságtan Intézetén A BKÁE, majd BCE Vállalatgazdaságtan Tanszékén az Értékteremtő folyamatok menedzsmentje kutatócsoportjának vezetője 1

2 2005-től A BCE és az MLBKT közös Logisztika és ellátási lánc porsztgraduális képzési program felelős vezetője A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék megbízott tanszékvezetője A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének tanszékvezetője A BCE Logisztikai menedzsment mesterszak felelős vezetője 2013-tól A BCE Gazdálkodástudományi Karán a Kati Tanács tagja Szakmai - közéleti tevékenység 1991-től A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) alapító tagja Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság titkára Az AISZF Logisztikai menedzser szakasszisztens képzésének szakmai felelőse és konzultációs partnere A Logisztikai Tudományos Füzetek szerkesztőbizottságának tagja A Logisztikai Híradó szerkesztőbizottságának tagja 2005 A Budapesten megrendezett EUROMA (European Operations Management Association) éves konferenciáján a Bíráló Bizottság (Scientific Committee) tagja Az MTA Logisztikai Bizottságának állandó meghívott tagja 2008-tól 2008-tól Az MTA Logisztikai Bizottságának rendes tagja Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Elnökségének tagja 2010 Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group budapesti konferenciájának Szervező és Bíráló Bizottságainak tagja 2012-től MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja és titkára 2

3 Oktatási és kutatási súlypontok Logisztikai menedzsment, logisztikai stratégia, disztribúció, ellátásilánc-menedzsment, ellátási hálózatok stratégiája, termelésmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, tevékenységmenedzsment, szolgáltatási folyamatok menedzsmentje. Gelei Andrea fontosabb publikációi Könyvek könyvrészletek 1. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje II. 1. fejezet ( old.) (szerkesztő: Chikán Attila Demeter Krisztina), Aula Kiadó Kft., Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje Feladatgyűjtemény (társszerkesztő: Demeter Krisztina), BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Schmalen, H. : Üzleti gazdaságtan (szakmai szerkesztőként); Axel Springer Kiadó, Budapest; Teaching OM within Thenexom: Innovative practices and links to research (társszerző; szerkesztők: José A.D. Machuca Rafael Alfalla Macarena Sacristán); Kiadó: 3d/Thenexom, Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére; (szerk.: Czakó E. Dobos I. Kőhegyi A.); Kiadó: BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék (V. fejezet 5. tanulmánya); Supply Chain Theory and Application (társszerzők: Demeter Krisztina, Jenei István; 26. fejezet: Competence based Taxonomy of Supplier Firms in the Automotive Industry, pp ) (szerkesztő: Kordic, Vedran); Kiadó: I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria, Tevékenységmenedzsment (társszerzők: Demeter K. Jenei. I. Nagy Judit); Aula Kiadó, Budapest, (1., 2., 3., fejezetek) 8. Nemzetközi vállalatgazdaságtan (szerk.: Czakó Erzsébet Reszegi László), 2010; 13. fejezet: Az ellátási lánc menedzsmentje ( old.); Alinea Kiadó, Budapest;ISBN: Az értékteremtés folyamatai Termelés, szolgáltatás, logisztika (szerk.: Demeter Krisztina); 2010; 2. fejezet: Az ellátási lánc menedzsment (22 48.oldal), Egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet; ISBN: Dzsungel, vagy esőerdő? Az üzleti kapcsolatok hálózata (szerkesztő, szerkesztőtárs: Mandják Tibor); Akadémiai Kiadó, Marketing Szakkönyvtár sorozat; Budapest, 2011; ISBN ; 398 oldal 11. Kapcsolatok, hálózatok: Az üzleti világ valósága (társszerző: Mandják Tibor); in: Dzsungel, vagy esőerdő? Az üzleti kapcsolatok hálózata (szerkesztő, szerkesztőtárs: Mandják Tibor); oldal; Akadémiai Kiadó, Marketing Szakkönyvtár sorozat; Budapest,2011; ISBN Multinacionális vállalatok a járműgyártás iparágban (társszerzők: Venter Lóránt és Gémesi Katalin) In: A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre (szerk. Chikán Attila) IV.3. fejezet; old; 2011; ISBN ; Kiadó: BCE Versenyképesség Kutató Központ; 356 oldal; letölthető: 13. Chain coordination in a HMMS-type supply chain with quantity discount contract (co-authors: Imre Dobos, Vörösmarty Gyöngyi); in: Grubbström, R.W. Hinterhuber, H.H. (eds.) (2012): 3

4 Seventh International Working Seminar on Production Economics, Pre-prints, Vol. 4. pp Disztribúciós logisztika Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában; (szerkesztő); 2012, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi Jegyzet; Szerzőként: 1., 2., 3., 4. és 5. fejezet Cikkek, tanulmányok 1. Vállalati várakozások és gazdasági ciklusok (A változó magyar gazdaság ); Ipargazdasági Szemle 1990 / 3-4, old.; illetve az V. Ipar-és Vállalatgazdasági Tudományos Konferencia előadáskötete, szeptember Budapest 2. Termelésmenedzsment tegnap és ma (társszerző: Demeter Krisztina); Vezetéstudomány, 1994/3, old. 3. A logisztikai funkció helye és szerepe a vállalati szervezetben, Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság I. Éves Kongresszusának Tanulmánykötete, 1994; old. 4. Versenyképes vállalatok logisztikai jellemzői, Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság IV. Éves Kongresszusának Tanulmánykötete, A logisztika stratégiai kérdései; Doktori disszertáció, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, A logisztikai menedzsment szerepe a vállalati versenyképesség biztosításában; Gazdaság Vállalakozás Vezetés, 1997/4 7. Szolgáltatásnyújtás a tevékenységmenedzsment szemszögéből (társszerző: Demeter Krisztina), Vezetéstudomány 2002/2, old. 8. Késleltetés az értékesítési lánc menedzsmentjének eszköze, BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék 29. sz. Műhelytanulmány, január 9. Az ellátási lánc típusai és menedzsment kérdései; Vezetéstudomány, július-augusztus, old. 10. Elemzési keret az ellátási lánc menedzsmenthez (társszerző: Demeter Krisztina); Vezetéstudomány október, old. 11. A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsment eszközeire (társszerzők: Demeter Krisztina és Jenei István); Vezetéstudomány, 2004/ 4, old. 12. Versenyképesség az autóipari ellátási láncban A vevői érték és dimenziói az egyes beszállító típusok esetében (társszerző: Nagy Judit); Vezetéstudomány 2005/3. szám, old. 13. Az ellátási láncok és menedzsmentjük (társszerző Chikán Attila); Harvard Business Manager; január február, old. 14. Logisztikai képességek a magyar vállalatok gyakorlatában; Versenyben a világgal Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás 16. Műhelytanulmánya; Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, november 15. Magyarország regionális logisztikai központtá válása (társszerző Halászné Sipos Erzsébet); Európai Tükör - A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyóirata; XI. évfolyam 9. szám; szeptember, old. 16. The effect of strategy on supply chain configuration and mangement practices on the basis of two supply chains int he Hungarian automotive industry (with Krisztina Demeter and István Jenei); International Journal of Production Economics; 2006/ 104, pp Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban; PhD értekezés, BCE gazdálkodástani Doktori Iskola, Logisztikai információs rendszerek felépítése és fejlődési tendenciái (társszerző: Kétszeri Dávid), BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Műhelytanulmány sorozat: 80. sz.; július 19. Átalakuló logisztikai képzés, avagy a Logisztikai menedzsment mesterszakról; Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben II. (BCE BMGE VE ZMNE); a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Logisztikai Bizottságának kiadványa, 2007, old. 4

5 20. Vállalati versenyképesség a vevői érték és a képesség alapú megközelítés összekapcsolása (társszerző: Chikán Attila); Vezetéstudomány, 2007 XXXVIII. Évfolyam, 3. szám, old. 21. Hálózat - A globális gazdaság kvázi szervezete; Vezetéstudomány, XXXX. évf szám (Január), old. 22. Hatékonyság növelése tervezéssel - avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál (társszerzők: Dobos Imre és Pálfi József); Szigma, 2009, XL. Évfolyam, 3-4. szám, oldal 23. Hálózat - A globális gazdaság kvázi szervezete; Vezetéstudomány, XXXX. évf., 1. szám (Január), old., Nem a határ meghúzása a leglényegesebb A határ mindig a szükséges rossz!; Logisztikai Híradó, XIX. Évfolyam, 5. szám, október, old. 25. Lean logisztika? - Igen!: a Coca-Cola HBC Magyarország Kft példája (társszerző Nagy Zoltán); Logisztikai Híradó, február, XX. Évfolyam 1. szám, oldal 26. Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzői (társszerző Gémesi Katalin), Vezetéstudomány, 2010, XVI. Évfolyam 2. szám (február), oldal 27. Üzleti kapcsolatok modellezése (társszerzők: Dobos Imre, Kovács Erzsébet), Közgazdasági Szemle, LVII. Évfolyam, július augusztus, oldal 28. New Insight into the Competitiveness of Supplier Firms: Aligning Competences and Customer Expectations; (coauthor: Attila Chikán; Supply Chain Forum An International Journal, 2010, Vol. 11, No 2, pp Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban (társszerzők: Dobos Imre, Nagy Judit); Vezetéstudomány, XLII. Évfolyam, január, 1. szám, 2011; oldal 30. Logisztikai folyamatok informatikai támogatása Magyarországon Fókuszban a disztribúciós logisztika (társszerző: Nagy Judit); Vezetéstudomány, XLII. Évf. Június, 6. szám, 2011; old. 31. Bizalom és kockázat a kapcsolatokban egy kísérlet eredményei; (társszerző: Dobos Imre); 2012, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, TM 87. sz. műhelytanulmány; A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR program keretében végzett, A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége című kutatási program Az üzleti szféra és a versenyképesség nevű alprojekt 32. Túl a kritikus ponton - logisztikai képességek Magyarországon; Vezetéstudomány, XLII. Évf., 2012 november, old. 33. Capability-based value creation in Hungarian automotive supply chains; The IMP Journal, 2012, Volume 6. Issue 2, pp (Referált) 34. Lean production and leadership attributes the case of Hungarian production managers; (társszerzők: Losonci, Dávid Toarniczky, Andrea Báthory, Zsuzsanna); th World Conference P&OM, 1-5 July 2012, Amsterdam, Holland (No. LEA14) 35. Tanuló ellátási lánc Egy újabb elméleti konstrukció gyakorlati relevancia nélkül?; 2012; Logisztikai Híradó Különszám 5

6 B ÓDI-SCHUBERT A NIKÓ SZEMÉLYES ADATOK Születési név Schubert Anikó Állampolgárság Magyar Születési idő hl SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Cég neve Magyar Nemzeti Bank Szervezeti egység Készpénzlogisztika Beosztás Vezető Készpénzpolitikai Szakértő Dátum Cég neve Nestlé Hungária Kft. Purina üzletág Szervezeti egység IS-IT &Sales Beosztás SAP& Business Integration Manager TANULMÁNYOK Dátum Oktatási Intézmény neve és Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola típusa Fogadó tanszék Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Kutatási terület és oktatott tárgyak Végzettség szintje PhD Oktatási Intézmény neve és típusa Végzettség szintje Dátum Kutatási terület: üzleti kapcsolatok menedzsmentje, ellátási kockázatok, disztribúció Oktatott tantárgyak: Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Logisztikai informatika, Disztribúció, Ellátási Lánc Stratégia, Vállalatgazdaságtan Budapesti Corvinus Egyetem Okleveles közgazdász Logisztika és Ellátási Lánc főszakirány MsC SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Nyelvismeret Informatikai ismeretek Hobbi ANGOL, felső szintű szakmai nyelvismeret (aktív) NÉMET, középszintű szakmai nyelvismeret (passzív) MS Office felhasználói szint, SAP SD, BW Utazás, túrázás, sportesemények látogatása 6

7 REFERÁLT FOLYÓIRAT CIKKEK Bódi-Schubert Anikó publikációs jegyzéke Bódi-Schubert Anikó (2011): A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus szemléltetésük; Vezetéstudomány, Vol. 42. No. 2. pp ; Változatlanul közreadva: Magyar Minőség Vol. 20. No. 12. pp ; és Vol.21. No.1. pp Bódi-Schubert Anikó (2012): A disztribúció kiszervezéséhez kapcsolódó ellátási és működési kockázatok; Vezetéstudomány, Vol.43. No. 1. pp Bódi-Schubert Anikó (2012): A siker szerepe és jelentése a vevő-beszállító kapcsolatban Vezetéstudomány, Vol.43. No. 11. pp FOLYÓIRAT CIKKEK Bódi-Schubert Anikó (2012): A vevő-beszállító kapcsolat sikere, Logisztikai Híradó különszám március Bódi-Schubert Anikó (2010): A vevő-beszállító kapcsolat az Industrial Marketing and Purchasing Group szemléletében, Logisztikai Híradó Vol. 14. No.3. p Gelei Andrea Schubert Anikó (2008): Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCG vállalat példáján; Supply Chain Monitor Vol.3. No. 9 pp és Vol. 3. No. 10. pp KÖNYV RÉSZLETEK Bódi-Schubert Anikó- Gelei Andrea-Dobos Imre (2012): A várható kereslet meghatározása Tervezésének elméletei és módszerei, In: Disztribúciós logisztika, Egyetemi jegyzet, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, pp Bódi-Schubert Anikó (2012): Kockázatmenedzsment a disztribúciós láncban, In: Disztribúciós logisztika, Egyetemi jegyzet, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, pp Bódi-Schubert Anikó (2010): Értékteremtő folyamatok informatikai támogatása. In. Demeter K. (szerk., 2010): Az értékteremtés folyamatai. Egyetemi jegyzet. P Bódi-Schubert Anikó Nagy Judit (2010): Keresletmenedzsment. In. Demeter K. (szerk., 2010): Az értékteremtés folyamatai. Egyetemi jegyzet. P BELFÖLDI KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS TANULMÁNY Bódi-Schubert Anikó (2010): Szakadások és sérülések működési kockázatok az ellátási láncban - Konferencia előadás XVIII. MLBKT Kongresszus, Balatonalmádi Nagy Judit Schubert Anikó (2007): Partnerkapcsolatok struktúrája az FMCG ellátási láncokban Konferencia előadás XV. MLBKT Kongresszus, Balatonalmádi 7

8 Nagy Judit Schubert Anikó (2006): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- Konferencia előadás és tanulmány, OTDK PhD szekció, Miskolc Nagy Judit Schubert Anikó (2007): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- Konferencia előadás és tanulmány, BCE II. Vállalat és Tőkepiac Konferencia Királyhelmec KÜLFÖLDI KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS TANULMÁNY Bódi-Schubert Anikó (2012): Analyzing the nature of an institutional-business network case study example from the Hungarian cash supply, Cometitive paper at 28th IMP-conference in Rome, Italy in Url: Bódi-Schubert Anikó (2010): Analyzing Relationship Success, Working paper and presentation at 26th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) Conference September 2 4. Budapest Schubert Anikó (2008): Analysing Supplier-Buyer Relationships- Working paper and presentation at 24th Annual IMP Conference - Doctoral Consortium, Uppsala, 2008 Schubert Anikó (2007): Analysing partnerships in the Hungarian FMCG sector- working and presentation at 3rd IPSERA German Node Conference, Wiesbaden Schubert Anikó (2007): Analysing partnerships in the Hungarian FMCG sector- IFPSM Summer School working paper and presentation, Salzburg EGYÉB PUBLIKÁCIÓK Bódi-Schubert Anikó - Ábrahám Zsolt- Lajkó Erika (2012): A magyarországi készpénzellátás hálózati szempontú elemzése, Magyar Nemzeti Bank, Műhelytanulmányok sorozat 104. sz. tanulmány, URL: Bódi-Schubert Anikó (2010): Magas a hazai készpénzállomány mi állhat a háttérben? MNB szemle, március, URL:http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbh u_msz_201003/bodi_schubert_ pdf Schubert Anikó (2008): Kockázatmenedzsment az ellátási láncok működésében- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 101.sz. tanulmány Schubert Anikó (2007): Az ellátási lánc információs folyamatai- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 85.sz. tanulmány Nagy Judit Schubert Anikó (2007): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 77.sz. tanulmány Gelei Andrea Schubert Anikó (2006): Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCGvállalat példáján BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 72.sz. tanulmány 8

9 Dobos Imre szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Dobos, Dr. Imre magyar Születési idő: június 4. Születési hely: Családi állapot: Debrecen nős, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, PhD Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, szakterület operációkutatás, Budapest, doktor univ Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Tervgazdasági szak, Budapest, okleveles közgazda Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúnánás, matematika I. tagozat, érettségi Szakmai tevékenység 2001-től Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi docens Universität Bielefeld, Németország Lehrstuhl für BWL und Unternehmensforschung, Tudományos tanácsos Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Németország Lehrstuhl für ABWL, insb. Industriebetriebslehre, tudományos munkatárs 9

10 MATÁV Rt., Budapest, Piacelemző osztály, Főmunkatárs Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan tanszék, Tudományos munkatárs Vízgazdálkodási Intézet, Budapest Közgazdasági Iroda, Munkatárs Egyéb ismeretek nyelvvizsga aktív PC-alkalmazás Nyelvek: Angol - középfokú A nyelvvizsga, felsőfokú B Német - középfokú C nyelvvizsga Orosz - középfokú C nyelvvizsga Kitüntetések, elismerések Kutatási Kiválósági Program 2011, Budapesti Corvinus Egyetem Service Award 2010, International Society for Inventory Research Kutatási Kiválósági Ösztöndíj 2009, Budapesti Corvinus Egyetem Best Paper Award 2000 (Környezetgazdaságtan Tudományos Bizottság (Wissenschaftliche Kommission Umweltwirtschaft) ajánlására a Gazdálkodási Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesületétől (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.v.)) a Production Strategies under Environmental Constraints in an Arrow-Karlin Model, Int. J. of Prod. Econ. 59 (1999), pp cikk publikálásáért Közösségi Munkáért Plakett 1990, Egyetemi TDK-munkáért, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szerkesztőbizottsági tagság Society and Economy, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának folyóirata Oktatási és kutatási súlypontok: Termelésmenedzsment (termeléstervezés), Környezetgazdaságtan és -menedzsment, Készletezési elmélet, Logisztika, Ellátási Lánc Menedzsment, Operációkutatás, Kvantitatív módszerek alkalmazása a gazdálkodástanban. 10

11 Dobos Imre fontosabb publikációi Könyvek 1. Vállalatai versenyképesség, logisztika, készletek: Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, (2004), Budapest, (Társszerkesztők: Czakó Erzsébet, Kőhegyi Anita) 2. Készletgazdálkodás és visszutas logisztika, Budapesti Corvinus Egyetem, (2012), Budapest, Könyvrészletek 1. Optimal Production-Inventory Strategies for a Reverse Logistics System, (with K.-P. Kistner), In: Dockner, E. J., Hartl, R. F., Luptacik, M., Sorger, G. (Eds.): Optimization, Dynamics, and Economic Analysis: Essays in Honor of Gustav Feichtinger, (2000), Physica-Verlag, Heidelberg, New York, A Dynamic Environmental Theory of Production, (with K.-P. Kistner), In: Fleischmann, B., Lasch, R., Derigs, U., Domschke, W., Rieder, U. (Eds.): Operations Research Proceedings 2000: Selected Papers of the Symposium on Operations Research (SOR 2000), (2001) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, A Reverse Logistics Model with Integer Setup Numbers, (with K. Richter), In: Leopold- Wilbdurger, U., Rendl, F., Wäscher, G. (Eds.): Operations Research Proceedings 2002: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2002), (2003) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Production-inventory control in an EOQ-type reverse logistics system, (with K. Richter), In: Dyckhoff, H., Lackes, R., Reese, J. (Eds.): Supply Chain Management and Reverse Logistics, Springer Verlag, (2004), Berlin et al., Készletmodellek a visszutas logisztikában, In: Czakó E., Dobos I., Kőhegyi A. (Szerk.): Vállalatai versenyképesség, logisztika, készletek: Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, (2004), Budapest, Motivations Behind Sustainable Purchasing, (with Vörösmarty, Gy., Tátrai, T.), In: Burritt, R.L. (Editor-in-Chief), Schaltegger, S., Bennett, M., Pohjola, T., Csutora, M. (Eds.): Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer, (2011), Dordrecht, Supply chain coordination in a HMMS-type supply chain with purchasing price contract, (with B. Gobsch), In: Gobsch, B., Käschel, J., Vörös, J. (Eds.): Supply Chain and Corporate Environmental Management: Festschrift for Prof. Dr. h.c. Knut Richter, Verlag Dr. Kovač, (2011), Hamburg, Channel coordination in a HMMS-type supply chain with profit sharing contract, (with Gobsch, B., Pakhomova, N., Pishchulov, G., Richter, K.), In: Klatte, D., Schmedders, K., Luethi, H.-J. (Eds.): Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2011), (2012) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Remanufacturing of used products in a closed-loop supply chain with quantity discount, (with Gobsch, B., Pakhomova, N., Pishchulov, G., Richter, K.), In: Klatte, D., Schmedders, K., Luethi, H.-J. (Eds.): Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2011), (2012) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,

12 10. Együttműködés és verseny ellátási láncokban: Egy játékelméleti perspektíva, In: Solymosi, I., Temesi, J. (Szerk.): Egyensúly és optimum: Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, (2012), Aula Kiadó, Budapest, Ágazatok érzékenysége a karbonköltségek emelkedésére, (Társszerző: Csutora, M.), In: Kerekes, S., Jámbor, I. (Szerk.): Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj, I.kötet, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Cikkek 1. A dinamikus Leontief-modell rekurzivitása, Szigma, XX. ( ), The Modigliani-Hohn Model with Capacity and Warehousing Constraints, Int. J. of Production Economics 24 (1990), A Concept of Uncertainty and Risk, (with A. Chikán), Pure Mathematics and Applications, Ser. C (1991), A lineáris termeléssimítási probléma, Szigma XXIII. (1992), Aggregate Planning with Continuous Time, Int. J. of Production Economics 43 (1996), Production-Inventory Control under Environmental Constraints, Int. J. of Production Economics (1998), Analysis of the EOQ Repair and Waste Disposal Problem with Integer Setup Numbers, (with K. Richter), Int. J. of Production Economics 59 (1999), Production Strategies under Environmental Constraints in an Arrow-Karlin Model, Int. J. of Production Economics 59 (1999), The Integer EOQ Repair and Waste Disposal Model: A Further Analysis, (with K. Richter), Central European Journal of Operations Research 8 (2000), Production strategies under environmental constraints: Continuous time model with concave costs, Int. J. of Production Economics 71 (2001), Környezetvédelmi tevékenység egy dinamikus termelési modellje, Szigma XXXIII. (2002), Optimal production-inventory strategies for a HMMS-type reverse logistics system, Int. J. of Production Economics (2003), A production/recycling model with stationary demand and return rates, (with K. Richter), Central European Journal of Operations Research 11 (2003), Az újrahasznosítás hatása a gazdasági sorozatnagyságra, (Szerzőtárs K. Richter) Szigma XXXIV. (2003), An extended production/recycling model with stationary demand and return rates, (with K. Richter) Int. J. of Production Economics 90 (2004), The effects of emission trading on production and inventories in the Arrow-Karlin model, Int. J. of Production Economics (2005), 93-94, Visszutas logisztika: Egy fogalmi keret, (Szerzőtársak: Kohut Zs., Nagy A.) Vezetéstudomány (2005), XXXVI., A Dynamic Leontief Model with Non-renewable Resources, (with A Floriska), Economic Systems Research 17 (2005), A meg nem újuló erőforrások egy dinamikus Leontief modellje, (Szerzőtárs: Floriska A.), Alkalmazott Matematikai Lapok 23 (2006), Termeléstervezés a visszutas logisztikában, (Szerzőtárs: Grim T.), Vezetéstudomány (2006), XXXVII., A Wagner/Within natural resource stock model, (with K. Richter and N.V. Pakhomova), Int. J. of Production Economics 104 (2006),

13 22. A production/recycling model with quality considerations, (with K. Richter), Int. J. of Production Economics 104 (2006), Tradeable permits and production-inventory strategies of the firm, Int. J. of Production Economics 108 (2007), The resource conservation effect of the recycling in a dynamic Leontief model, (with A Floriska), Int. J. of Production Economics 108 (2007), Egy megjegyzés Bródy András: Leontief zárt dinamikus modellje című dolgozatához, Közgazdasági Szemle LIV. évf. (2007), The efficiency of remanufacturing in a dynamic input-output model, (with A. Floriska), Central European Journal of Operations Research 16, (2008), Visszutas logisztika és termeléstervezés. Szigma 3-4, (2008), Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell, Közgazdasági Szemle LV. évf. (2009), Hatékonyság növelése tervezéssel avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál, (Társszerzők: Gelei A., Pálfi J.) Szigma XL., (2009), A dynamic Leontief model with environmental standards, (with A Floriska), Journal of Applied Input-Output Analysis 15, (2009), Vállalatok egy Neumann-típusú gazdaságban, Vezetéstudomány XLI. (3), (2010), Üzleti kapcsolatok modellezése, (Társszerzők: Gelei A., Kovács E.), Közgazdasági Szemle LVVII. évf., (2010), Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban, (Társszerzők: Gelei A., Nagy J.), Vezetéstudomány XLII. (1), (2011), Bródy András gazdasági ciklus elmélete, (Társzerző: Ábel I.), Közgazdasági Szemle LVII. évf., (2011), The analysis of bullwhip effect in a HMMS-type supply chain, International Journal of Production Economics 131, (2011), An Alternative Solution to an Economic Order Quantities for Recoverable Item Inventory Systems, Periodica Politechnica: Social and Management Sciences 19, (2011), Chain coordination in a supply chain with purchasing price contract and linear costs, (with P. Tallos), PU.M.A. 23, A Dynamic Input-Output Model with Renewable Resources, (with P. Tallos), Central European Journal of Operations Research, (2012), DOI: /s Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory, (with M. Pintér), Periodica Politechnica: Social and Management Sciences 20, (2013), accepted 13

14 Gecse Gergely szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gecse Gergely magyar Születési idő: július 29. Születési hely: Családi állapot: Nagykanizsa nős Iskolák Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Termelésmenedzsment és logisztika főszakirány, Környezeti menedzsment mellékszakirány, okleveles közgazda Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, érettségi Szakmai tevékenység 2004-től Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, költségtérítéses PhD hallgató, óraadó Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődei (GM, GKM, NFGM) logisztikai szakértő 2010-től Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési tanácsadó Egyéb ismeretek aktív PC-alkalmazás Nyelvek: Angol - középfokú szakmai C nyelvvizsga Olasz - középfokú C nyelvvizsga Orosz felsőfokú szakmai C nyelvvizsga Kitüntetések, elismerések Miniszteri Elismerő Oklevél, október 23. Magyar Logisztikai Egyesület, aranyjelvény,

15 Miniszteri Elismerő Oklevél, március 15. Oktatási és kutatási súlypontok: Kormányzati közlekedési és logisztikai stratégia, támogatások Közlekedési infrastruktúra Közlekedés környezeti hatásai Kis- és középvállalkozások logisztikája Gecse Gergely fontosabb publikációi Tudományos könyv, könyvfejezet Gecse, G [2013]: Közlekedési infrastruktúra. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. ISBN Gecse, G. [2012a]: A disztribúció fenntarthatóságának dilemmái. in Gelei, A. szerk. [2012]: Disztribúciós logisztika. Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp Gecse, G. [2012b]: A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata. PhD disszertáció, Budapest. Gecse G. [2012c]: A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai költségei a nemzetközi felmérések függvényében. in Bokor, Z., Markovits-Somogyi R. és Adorján A. szerk. (2012): Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest. Gecse, G. [2012d]. Logistics practice of small- and medium-sized enterprises. PhD thesis, Budapest. Gecse, G. [2012e]: Makrologisztikai szempontok. in Gelei, A. szerk. [2012]: Disztribúciós logisztika. Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp Gecse, G. [2010]: Magyarországi kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata. in Bokor, Z. szerk. [2010]: Logisztikai Évkönyv. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest. Gecse, G. [2009]: Logisztikai akcióterv in Szegedi, Z. szerk. [2009]: Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület, Keszthely. pp Gecse, G. [2005]: Hungarian budding clusters. In. OECD [2005]: Business Clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe. OECD, Paris. pp Referált szakmai folyóirat Gecse, G., és Szűcs, L. [2011]: EU közlekedéspolitikai Új Fehér Könyv. Közlekedéstudományi Szemle, Vol. 61., No. 3., pp Markovits-Somogyi, R., Gecse, G. and Bokor, Z. [2011]: Basic efficiency measurement of Hungarian logistics centres using data envelopment analysis. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, Vol. 19., No. 2., pp

16 Bokor, Z., és Gecse, G. [2009]: Development of Hungarian logistics market with special regard to EU accession. UNECE Transport Review, Vol. 1., No. 2, pp Gecse, G., és Nikodémus, A. [2005]: Logisztika Európa Terv. Comitatus, Vol. 15., No. 1-2, pp Gecse, G., és Nikodémus, A. [2004]: Logisztika kormányzati megközelítésben. Területi Statisztika, Vol. 44, No. 4., pp Gecse, G., és Nikodémus A. [2003]: A hazai klaszterek lehatárolásának problémái lokációs hányados. Területi Statisztika, Vol. 43, No. 6, pp

17 Halászné dr. Sipos Erzsébet szakmai önéletrajza Halászné Sipos Erzsébet, közgazda, elméleti szakközgazda Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (korábban: Budapesti Közgazgdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, BKÁE), Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, egyetemi docens Tudományos fokozat: CSc, közgadaságtudományok kandidátusa Tudományos művészeti akadémiai tagság, habilitáció: MTA köztestületi tag 2006 MTA Logisztikai Bizottság MTA Marketing Bizottság választott tagja Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban eltöltött idő): Jövedelem- és árpolitika, lakossági szolgáltatások, közlekedés-gazdaságtan, közlekedési tarifák, nemzetközi szállítmányozás, eurologisztika, nemzetközi szállítmányozás és logisztikai szolgáltatások, nemzetközi logisztika menedzsment, logisztikai szolgáltatási tevékenységek (40 év oktatásban eltöltött idő) Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény: BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék docenseként végzett tevékenység: Logisztika és ellátási lánc szakirány felelőse ig Jelenleg oktatott tárgyak: Logisztikai szolgáltatási tevékenységek (MSC), Nemzetközi szállítmányozás és logisztika (BA), Logisztika (mérnök-orvos-jogász posztgraduális képzés) MLBKT-BCE posztgraduális képzésben oktatott tárgyak: Szállítmányozás és nemzetközi logisztika és Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje Az oktatott tárgyak kidolgozója, tananyagainak írója és tárgyfelelőse Nemzetközi logisztika c. tárgy kidolgozása, magyar és német nyelvű oktatása A Nemzetközi logisztika c. mellékszakirány alapítója és társfelelőse. Az Eurologisztika c. tárgy létrehozása, tananyag kidolgozása Nemzetközi szállítmányozás 2 féléves specializáció. Tananyag kidolgozása, és oktatása Közlekedésgazdaságtan c. tárgyban a Közlekedési árak és tarifák c. tananyag kidolgozása és oktatása Oktatás a KTI posztgraduális képzésben Külkereskedelmi Főiskola mellékállású oktatója a Nemzetközi 17

18 szállítmányozás c. tárgyban MKKE Gazdaságpolitikai Kutatócsoport és a Közlekedésgazdaságtan Tanszék keretében több mint 20 kutatási projekt témavezetője, illetve társszerzője (főbb témakörök: infrastruktúrafejlesztés, lakossági szolgáltatások, árufuvarozási és személyközlekedési tarifák és költségek, népgazdasági árrendszer, stb.) Eddig munkahelyek: BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék BKÁE Külgazdaságtan Tanszék BKÁE Közlekedés-gazdaságtan Tanszék MKKE Gazdaságpolitikai Kutatócsoport Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs Az eddig tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk: 1. A magyar közlekedés és szállítmányozás helyzete és perspektívái. Átrakóközpontok Magyarországon Trieszt, (megjelent a konferencia előadásait összefoglaló nemzetközi kiadványban) 2. Logisztikai kihívások a nemzetközi gazdasági versenyben XXXI. Közgazdász Vándorgyűlés, Szeged Megjelent: Gazdaság Logisztikai-szolgáltatások, versenyképesség c. könyv, 1998 (Logisztikai Fejlesztési Központ Magyar Világ Kiadó) 4. Nemzetközi szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások (2004) BCE egyetemi jegyzet Tudományos és/vagy szakmai-közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolat MTA Logisztikai Bizottság, osztályközi bizottság tagja MTA Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság tagja KTE Díjszabási Bizottság titkára MKT Magyar Közgazdasági Társaság tagja Az MLBKT (Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság) vezetőségi tagja MLE vezetőségi tagja Nemzetközi kapcsolat: BVL Német Logisztikai Egyesület Főbb szakirodalmi tudományos munkák Nemzetközi szállítmányozás, logisztika BCE egyetemi jegyzet (2004) Kombinált forgalom és logisztikai központok In: A Magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében 18

19 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Stratégiai Elemző Központ (szerk. Ehrlich Éva) 2003 Logisztikai szolgáltatási trendek a globális ellátási láncban Logisztika, ellátási láncok az új gazdaságban c. konferencia anyaga, az MTA Logisztikai Albizottság és a KBÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék kiadványa (2003) Átjáróház vagy logisztikai központ? Makrogazdasági döntések megalapozása menedzsment személettel (MLKBT Kongresszus előadáskötete, 2005) Társszerző: Gelei Andrea Magyarország regionális központtá válásának alapvető kérdései és feltételei Európai Tükör XI. évf. 9.sz Társszerző: Gelei Andrea Nemzetközi logisztikai tevékenység és rendszere In: Nemzetközi vállalatgazdaságtan szerk.: Czakó Erzsébet, Reszegi László. Alinea Kiadó, A kiszervezés dilemmája in: Disztribúciós logisztika szerk.: Gelei Andrea. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet,

20 Kazainé Ónodi Annamária szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Kazainé Ónodi Annamária magyar Születési idő: március 19. Születési hely: Családi állapot: Budapest férjezett, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, PhD Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vállalatértékelés, Számvitel, Számvitel tanári szakirány, Budapest, okleveles közgazda, közgazdász tanár II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest, számviteli gazdálkodási ágazat, érettségi, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus Szakmai tevékenység 2010-től Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 20

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak,

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak, Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász,

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

Dr. Deli Zsuzsa Orsolya PhD. C fokozatú fels4fokú állami nyelvvizsga (szakmai ismerettel kombinált)

Dr. Deli Zsuzsa Orsolya PhD. C fokozatú fels4fokú állami nyelvvizsga (szakmai ismerettel kombinált) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Beosztás: E-mail: SZAKKÉPZETTSÉG Okleveles Közgazda Érettségi Dr. Deli Zsuzsa Orsolya PhD delizs@sze.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem, Közgazdasági és Üzleti Tudományok

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz Záróbeszámoló Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz A kutatás időtartama: 2005. január 2007. június Témavezető: Demeter Krisztina Résztvevők:

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterszak komplex államvizsga témakörök

Logisztikai menedzsment mesterszak komplex államvizsga témakörök Logisztikai menedzsment mesterszak komplex államvizsga témakörök 1. Fogyasztói értékelőállítás A fogyasztói igény és a fogyasztói érték fogalma, típusai, dimenziói és előállítása. A termelés, a logisztika

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: 2007. július-

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2010-2012 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola

Szakmai önéletrajz. 2010-2012 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név Baracsi Mária Születési idő 1986.03.12. Cím 3700 Kazincbarcika, Deák Ferenc tér 3. 1050 Brüsszel, Avenue des Celtes 67. Tel 00 36 30 8988706 00 32 493 165070 E-mail

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Koordináció Termelési Hálózatokban

Koordináció Termelési Hálózatokban Koordináció Termelési Hálózatokban PhD értekezés tézisei Egri Péter Témavezető: Váncza József, PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Informatikai Doktori Iskola Az informatika alapjai és módszertana

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fodor Péter fodorp@ktk.pte.hu 23369

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fodor Péter fodorp@ktk.pte.hu 23369 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fodor Péter fodorp@ktk.pte.hu 23369 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tanársegéd. szeptember 1.- 2. Tanulmányok (csak

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

G Á S P Á R B E N C É N É DR. (DR. V ÉR K A T A L I N )

G Á S P Á R B E N C É N É DR. (DR. V ÉR K A T A L I N ) S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z G Á S P Á R B E N C É N É DR. (DR. V ÉR K A T A L I N ) SZEMÉLYI ADATOK Név: Gáspár Bencéné dr. Lánykori név: dr. Vér Katalin Születési év és hely: 1948. 09. 04., Kaposvár

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK

KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2014. ÁPRILIS 29-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencia a Nemzeti Tehetség Program Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen Fenntartható Lean az Emberrel 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen A Leonardo Group-ról Alapítás 1998 45 kollega (Ø 45 évesek) - A gyakorlatból a gyakorlat számára

Részletesebben

1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező

1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos

Részletesebben

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT 2014. OKTÓBER 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Szakmai önéletrajz SZÜLETÉSI IDŐ 1973.11.05. SZÜLETÉSI HELY BUDAPEST

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Kecskés Petra Születési hely, idő: Pápa, 1988. január 07. E- mail cím: kecskes.petra@sze.hu.

Önéletrajz. Személyes adatok. Kecskés Petra Születési hely, idő: Pápa, 1988. január 07. E- mail cím: kecskes.petra@sze.hu. Önéletrajz Személyes adatok Név: Kecskés Petra Születési hely, idő: Pápa, 1988. január 07. E- mail cím: kecskes.petra@sze.hu Tanulmányok 2013. szept. Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák

Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák 1. Összefoglalás 2. Projektadatok 3. A projekt célrendszere 4. Indikátorok 5. Tananyagok 6. Sajtómegjelenés 1. Összefoglalás Az üzleti és a közigazgatási szféra egy-egy, napjainkban meghatározó területén

Részletesebben