Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gelei Andrea szakmai önéletrajza"

Átírás

1 Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák József Attila Gimnázium, Székesfehérvár, érettségi Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdaságtan szak, okleveles közgazdász (végzés időpontja: 1991) 1990 Mannheim Universität, Németország ösztöndíj 1991 Harvard Buiness School, Boston, USA ösztöndíj 1992 Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA ösztöndíj 1996 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, egyetemi doktori fokozat megszerzése 2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, Ph.D.- fokozat megszerzése Szakmai, vezetői tevékenység 1990-től Tudományos segédmunkatárs, majd egyetemi adjunktus és egyetemi docens a BKÁE (később BCE) Vállalatgazdaságtan Tanszékén, majd Vállalatgazdaságtan Intézetén A BKÁE, majd BCE Vállalatgazdaságtan Tanszékén az Értékteremtő folyamatok menedzsmentje kutatócsoportjának vezetője 1

2 2005-től A BCE és az MLBKT közös Logisztika és ellátási lánc porsztgraduális képzési program felelős vezetője A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék megbízott tanszékvezetője A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének tanszékvezetője A BCE Logisztikai menedzsment mesterszak felelős vezetője 2013-tól A BCE Gazdálkodástudományi Karán a Kati Tanács tagja Szakmai - közéleti tevékenység 1991-től A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) alapító tagja Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság titkára Az AISZF Logisztikai menedzser szakasszisztens képzésének szakmai felelőse és konzultációs partnere A Logisztikai Tudományos Füzetek szerkesztőbizottságának tagja A Logisztikai Híradó szerkesztőbizottságának tagja 2005 A Budapesten megrendezett EUROMA (European Operations Management Association) éves konferenciáján a Bíráló Bizottság (Scientific Committee) tagja Az MTA Logisztikai Bizottságának állandó meghívott tagja 2008-tól 2008-tól Az MTA Logisztikai Bizottságának rendes tagja Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Elnökségének tagja 2010 Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group budapesti konferenciájának Szervező és Bíráló Bizottságainak tagja 2012-től MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja és titkára 2

3 Oktatási és kutatási súlypontok Logisztikai menedzsment, logisztikai stratégia, disztribúció, ellátásilánc-menedzsment, ellátási hálózatok stratégiája, termelésmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, tevékenységmenedzsment, szolgáltatási folyamatok menedzsmentje. Gelei Andrea fontosabb publikációi Könyvek könyvrészletek 1. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje II. 1. fejezet ( old.) (szerkesztő: Chikán Attila Demeter Krisztina), Aula Kiadó Kft., Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje Feladatgyűjtemény (társszerkesztő: Demeter Krisztina), BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Schmalen, H. : Üzleti gazdaságtan (szakmai szerkesztőként); Axel Springer Kiadó, Budapest; Teaching OM within Thenexom: Innovative practices and links to research (társszerző; szerkesztők: José A.D. Machuca Rafael Alfalla Macarena Sacristán); Kiadó: 3d/Thenexom, Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére; (szerk.: Czakó E. Dobos I. Kőhegyi A.); Kiadó: BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék (V. fejezet 5. tanulmánya); Supply Chain Theory and Application (társszerzők: Demeter Krisztina, Jenei István; 26. fejezet: Competence based Taxonomy of Supplier Firms in the Automotive Industry, pp ) (szerkesztő: Kordic, Vedran); Kiadó: I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria, Tevékenységmenedzsment (társszerzők: Demeter K. Jenei. I. Nagy Judit); Aula Kiadó, Budapest, (1., 2., 3., fejezetek) 8. Nemzetközi vállalatgazdaságtan (szerk.: Czakó Erzsébet Reszegi László), 2010; 13. fejezet: Az ellátási lánc menedzsmentje ( old.); Alinea Kiadó, Budapest;ISBN: Az értékteremtés folyamatai Termelés, szolgáltatás, logisztika (szerk.: Demeter Krisztina); 2010; 2. fejezet: Az ellátási lánc menedzsment (22 48.oldal), Egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet; ISBN: Dzsungel, vagy esőerdő? Az üzleti kapcsolatok hálózata (szerkesztő, szerkesztőtárs: Mandják Tibor); Akadémiai Kiadó, Marketing Szakkönyvtár sorozat; Budapest, 2011; ISBN ; 398 oldal 11. Kapcsolatok, hálózatok: Az üzleti világ valósága (társszerző: Mandják Tibor); in: Dzsungel, vagy esőerdő? Az üzleti kapcsolatok hálózata (szerkesztő, szerkesztőtárs: Mandják Tibor); oldal; Akadémiai Kiadó, Marketing Szakkönyvtár sorozat; Budapest,2011; ISBN Multinacionális vállalatok a járműgyártás iparágban (társszerzők: Venter Lóránt és Gémesi Katalin) In: A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre (szerk. Chikán Attila) IV.3. fejezet; old; 2011; ISBN ; Kiadó: BCE Versenyképesség Kutató Központ; 356 oldal; letölthető: 13. Chain coordination in a HMMS-type supply chain with quantity discount contract (co-authors: Imre Dobos, Vörösmarty Gyöngyi); in: Grubbström, R.W. Hinterhuber, H.H. (eds.) (2012): 3

4 Seventh International Working Seminar on Production Economics, Pre-prints, Vol. 4. pp Disztribúciós logisztika Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában; (szerkesztő); 2012, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi Jegyzet; Szerzőként: 1., 2., 3., 4. és 5. fejezet Cikkek, tanulmányok 1. Vállalati várakozások és gazdasági ciklusok (A változó magyar gazdaság ); Ipargazdasági Szemle 1990 / 3-4, old.; illetve az V. Ipar-és Vállalatgazdasági Tudományos Konferencia előadáskötete, szeptember Budapest 2. Termelésmenedzsment tegnap és ma (társszerző: Demeter Krisztina); Vezetéstudomány, 1994/3, old. 3. A logisztikai funkció helye és szerepe a vállalati szervezetben, Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság I. Éves Kongresszusának Tanulmánykötete, 1994; old. 4. Versenyképes vállalatok logisztikai jellemzői, Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság IV. Éves Kongresszusának Tanulmánykötete, A logisztika stratégiai kérdései; Doktori disszertáció, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, A logisztikai menedzsment szerepe a vállalati versenyképesség biztosításában; Gazdaság Vállalakozás Vezetés, 1997/4 7. Szolgáltatásnyújtás a tevékenységmenedzsment szemszögéből (társszerző: Demeter Krisztina), Vezetéstudomány 2002/2, old. 8. Késleltetés az értékesítési lánc menedzsmentjének eszköze, BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék 29. sz. Műhelytanulmány, január 9. Az ellátási lánc típusai és menedzsment kérdései; Vezetéstudomány, július-augusztus, old. 10. Elemzési keret az ellátási lánc menedzsmenthez (társszerző: Demeter Krisztina); Vezetéstudomány október, old. 11. A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsment eszközeire (társszerzők: Demeter Krisztina és Jenei István); Vezetéstudomány, 2004/ 4, old. 12. Versenyképesség az autóipari ellátási láncban A vevői érték és dimenziói az egyes beszállító típusok esetében (társszerző: Nagy Judit); Vezetéstudomány 2005/3. szám, old. 13. Az ellátási láncok és menedzsmentjük (társszerző Chikán Attila); Harvard Business Manager; január február, old. 14. Logisztikai képességek a magyar vállalatok gyakorlatában; Versenyben a világgal Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás 16. Műhelytanulmánya; Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, november 15. Magyarország regionális logisztikai központtá válása (társszerző Halászné Sipos Erzsébet); Európai Tükör - A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyóirata; XI. évfolyam 9. szám; szeptember, old. 16. The effect of strategy on supply chain configuration and mangement practices on the basis of two supply chains int he Hungarian automotive industry (with Krisztina Demeter and István Jenei); International Journal of Production Economics; 2006/ 104, pp Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban; PhD értekezés, BCE gazdálkodástani Doktori Iskola, Logisztikai információs rendszerek felépítése és fejlődési tendenciái (társszerző: Kétszeri Dávid), BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Műhelytanulmány sorozat: 80. sz.; július 19. Átalakuló logisztikai képzés, avagy a Logisztikai menedzsment mesterszakról; Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben II. (BCE BMGE VE ZMNE); a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Logisztikai Bizottságának kiadványa, 2007, old. 4

5 20. Vállalati versenyképesség a vevői érték és a képesség alapú megközelítés összekapcsolása (társszerző: Chikán Attila); Vezetéstudomány, 2007 XXXVIII. Évfolyam, 3. szám, old. 21. Hálózat - A globális gazdaság kvázi szervezete; Vezetéstudomány, XXXX. évf szám (Január), old. 22. Hatékonyság növelése tervezéssel - avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál (társszerzők: Dobos Imre és Pálfi József); Szigma, 2009, XL. Évfolyam, 3-4. szám, oldal 23. Hálózat - A globális gazdaság kvázi szervezete; Vezetéstudomány, XXXX. évf., 1. szám (Január), old., Nem a határ meghúzása a leglényegesebb A határ mindig a szükséges rossz!; Logisztikai Híradó, XIX. Évfolyam, 5. szám, október, old. 25. Lean logisztika? - Igen!: a Coca-Cola HBC Magyarország Kft példája (társszerző Nagy Zoltán); Logisztikai Híradó, február, XX. Évfolyam 1. szám, oldal 26. Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzői (társszerző Gémesi Katalin), Vezetéstudomány, 2010, XVI. Évfolyam 2. szám (február), oldal 27. Üzleti kapcsolatok modellezése (társszerzők: Dobos Imre, Kovács Erzsébet), Közgazdasági Szemle, LVII. Évfolyam, július augusztus, oldal 28. New Insight into the Competitiveness of Supplier Firms: Aligning Competences and Customer Expectations; (coauthor: Attila Chikán; Supply Chain Forum An International Journal, 2010, Vol. 11, No 2, pp Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban (társszerzők: Dobos Imre, Nagy Judit); Vezetéstudomány, XLII. Évfolyam, január, 1. szám, 2011; oldal 30. Logisztikai folyamatok informatikai támogatása Magyarországon Fókuszban a disztribúciós logisztika (társszerző: Nagy Judit); Vezetéstudomány, XLII. Évf. Június, 6. szám, 2011; old. 31. Bizalom és kockázat a kapcsolatokban egy kísérlet eredményei; (társszerző: Dobos Imre); 2012, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, TM 87. sz. műhelytanulmány; A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR program keretében végzett, A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége című kutatási program Az üzleti szféra és a versenyképesség nevű alprojekt 32. Túl a kritikus ponton - logisztikai képességek Magyarországon; Vezetéstudomány, XLII. Évf., 2012 november, old. 33. Capability-based value creation in Hungarian automotive supply chains; The IMP Journal, 2012, Volume 6. Issue 2, pp (Referált) 34. Lean production and leadership attributes the case of Hungarian production managers; (társszerzők: Losonci, Dávid Toarniczky, Andrea Báthory, Zsuzsanna); th World Conference P&OM, 1-5 July 2012, Amsterdam, Holland (No. LEA14) 35. Tanuló ellátási lánc Egy újabb elméleti konstrukció gyakorlati relevancia nélkül?; 2012; Logisztikai Híradó Különszám 5

6 B ÓDI-SCHUBERT A NIKÓ SZEMÉLYES ADATOK Születési név Schubert Anikó Állampolgárság Magyar Születési idő hl SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Cég neve Magyar Nemzeti Bank Szervezeti egység Készpénzlogisztika Beosztás Vezető Készpénzpolitikai Szakértő Dátum Cég neve Nestlé Hungária Kft. Purina üzletág Szervezeti egység IS-IT &Sales Beosztás SAP& Business Integration Manager TANULMÁNYOK Dátum Oktatási Intézmény neve és Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola típusa Fogadó tanszék Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Kutatási terület és oktatott tárgyak Végzettség szintje PhD Oktatási Intézmény neve és típusa Végzettség szintje Dátum Kutatási terület: üzleti kapcsolatok menedzsmentje, ellátási kockázatok, disztribúció Oktatott tantárgyak: Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Logisztikai informatika, Disztribúció, Ellátási Lánc Stratégia, Vállalatgazdaságtan Budapesti Corvinus Egyetem Okleveles közgazdász Logisztika és Ellátási Lánc főszakirány MsC SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Nyelvismeret Informatikai ismeretek Hobbi ANGOL, felső szintű szakmai nyelvismeret (aktív) NÉMET, középszintű szakmai nyelvismeret (passzív) MS Office felhasználói szint, SAP SD, BW Utazás, túrázás, sportesemények látogatása 6

7 REFERÁLT FOLYÓIRAT CIKKEK Bódi-Schubert Anikó publikációs jegyzéke Bódi-Schubert Anikó (2011): A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus szemléltetésük; Vezetéstudomány, Vol. 42. No. 2. pp ; Változatlanul közreadva: Magyar Minőség Vol. 20. No. 12. pp ; és Vol.21. No.1. pp Bódi-Schubert Anikó (2012): A disztribúció kiszervezéséhez kapcsolódó ellátási és működési kockázatok; Vezetéstudomány, Vol.43. No. 1. pp Bódi-Schubert Anikó (2012): A siker szerepe és jelentése a vevő-beszállító kapcsolatban Vezetéstudomány, Vol.43. No. 11. pp FOLYÓIRAT CIKKEK Bódi-Schubert Anikó (2012): A vevő-beszállító kapcsolat sikere, Logisztikai Híradó különszám március Bódi-Schubert Anikó (2010): A vevő-beszállító kapcsolat az Industrial Marketing and Purchasing Group szemléletében, Logisztikai Híradó Vol. 14. No.3. p Gelei Andrea Schubert Anikó (2008): Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCG vállalat példáján; Supply Chain Monitor Vol.3. No. 9 pp és Vol. 3. No. 10. pp KÖNYV RÉSZLETEK Bódi-Schubert Anikó- Gelei Andrea-Dobos Imre (2012): A várható kereslet meghatározása Tervezésének elméletei és módszerei, In: Disztribúciós logisztika, Egyetemi jegyzet, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, pp Bódi-Schubert Anikó (2012): Kockázatmenedzsment a disztribúciós láncban, In: Disztribúciós logisztika, Egyetemi jegyzet, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, pp Bódi-Schubert Anikó (2010): Értékteremtő folyamatok informatikai támogatása. In. Demeter K. (szerk., 2010): Az értékteremtés folyamatai. Egyetemi jegyzet. P Bódi-Schubert Anikó Nagy Judit (2010): Keresletmenedzsment. In. Demeter K. (szerk., 2010): Az értékteremtés folyamatai. Egyetemi jegyzet. P BELFÖLDI KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS TANULMÁNY Bódi-Schubert Anikó (2010): Szakadások és sérülések működési kockázatok az ellátási láncban - Konferencia előadás XVIII. MLBKT Kongresszus, Balatonalmádi Nagy Judit Schubert Anikó (2007): Partnerkapcsolatok struktúrája az FMCG ellátási láncokban Konferencia előadás XV. MLBKT Kongresszus, Balatonalmádi 7

8 Nagy Judit Schubert Anikó (2006): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- Konferencia előadás és tanulmány, OTDK PhD szekció, Miskolc Nagy Judit Schubert Anikó (2007): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- Konferencia előadás és tanulmány, BCE II. Vállalat és Tőkepiac Konferencia Királyhelmec KÜLFÖLDI KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS TANULMÁNY Bódi-Schubert Anikó (2012): Analyzing the nature of an institutional-business network case study example from the Hungarian cash supply, Cometitive paper at 28th IMP-conference in Rome, Italy in Url: Bódi-Schubert Anikó (2010): Analyzing Relationship Success, Working paper and presentation at 26th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) Conference September 2 4. Budapest Schubert Anikó (2008): Analysing Supplier-Buyer Relationships- Working paper and presentation at 24th Annual IMP Conference - Doctoral Consortium, Uppsala, 2008 Schubert Anikó (2007): Analysing partnerships in the Hungarian FMCG sector- working and presentation at 3rd IPSERA German Node Conference, Wiesbaden Schubert Anikó (2007): Analysing partnerships in the Hungarian FMCG sector- IFPSM Summer School working paper and presentation, Salzburg EGYÉB PUBLIKÁCIÓK Bódi-Schubert Anikó - Ábrahám Zsolt- Lajkó Erika (2012): A magyarországi készpénzellátás hálózati szempontú elemzése, Magyar Nemzeti Bank, Műhelytanulmányok sorozat 104. sz. tanulmány, URL: Bódi-Schubert Anikó (2010): Magas a hazai készpénzállomány mi állhat a háttérben? MNB szemle, március, URL:http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbh u_msz_201003/bodi_schubert_ pdf Schubert Anikó (2008): Kockázatmenedzsment az ellátási láncok működésében- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 101.sz. tanulmány Schubert Anikó (2007): Az ellátási lánc információs folyamatai- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 85.sz. tanulmány Nagy Judit Schubert Anikó (2007): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 77.sz. tanulmány Gelei Andrea Schubert Anikó (2006): Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCGvállalat példáján BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 72.sz. tanulmány 8

9 Dobos Imre szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Dobos, Dr. Imre magyar Születési idő: június 4. Születési hely: Családi állapot: Debrecen nős, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, PhD Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, szakterület operációkutatás, Budapest, doktor univ Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Tervgazdasági szak, Budapest, okleveles közgazda Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúnánás, matematika I. tagozat, érettségi Szakmai tevékenység 2001-től Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi docens Universität Bielefeld, Németország Lehrstuhl für BWL und Unternehmensforschung, Tudományos tanácsos Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Németország Lehrstuhl für ABWL, insb. Industriebetriebslehre, tudományos munkatárs 9

10 MATÁV Rt., Budapest, Piacelemző osztály, Főmunkatárs Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan tanszék, Tudományos munkatárs Vízgazdálkodási Intézet, Budapest Közgazdasági Iroda, Munkatárs Egyéb ismeretek nyelvvizsga aktív PC-alkalmazás Nyelvek: Angol - középfokú A nyelvvizsga, felsőfokú B Német - középfokú C nyelvvizsga Orosz - középfokú C nyelvvizsga Kitüntetések, elismerések Kutatási Kiválósági Program 2011, Budapesti Corvinus Egyetem Service Award 2010, International Society for Inventory Research Kutatási Kiválósági Ösztöndíj 2009, Budapesti Corvinus Egyetem Best Paper Award 2000 (Környezetgazdaságtan Tudományos Bizottság (Wissenschaftliche Kommission Umweltwirtschaft) ajánlására a Gazdálkodási Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesületétől (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.v.)) a Production Strategies under Environmental Constraints in an Arrow-Karlin Model, Int. J. of Prod. Econ. 59 (1999), pp cikk publikálásáért Közösségi Munkáért Plakett 1990, Egyetemi TDK-munkáért, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szerkesztőbizottsági tagság Society and Economy, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának folyóirata Oktatási és kutatási súlypontok: Termelésmenedzsment (termeléstervezés), Környezetgazdaságtan és -menedzsment, Készletezési elmélet, Logisztika, Ellátási Lánc Menedzsment, Operációkutatás, Kvantitatív módszerek alkalmazása a gazdálkodástanban. 10

11 Dobos Imre fontosabb publikációi Könyvek 1. Vállalatai versenyképesség, logisztika, készletek: Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, (2004), Budapest, (Társszerkesztők: Czakó Erzsébet, Kőhegyi Anita) 2. Készletgazdálkodás és visszutas logisztika, Budapesti Corvinus Egyetem, (2012), Budapest, Könyvrészletek 1. Optimal Production-Inventory Strategies for a Reverse Logistics System, (with K.-P. Kistner), In: Dockner, E. J., Hartl, R. F., Luptacik, M., Sorger, G. (Eds.): Optimization, Dynamics, and Economic Analysis: Essays in Honor of Gustav Feichtinger, (2000), Physica-Verlag, Heidelberg, New York, A Dynamic Environmental Theory of Production, (with K.-P. Kistner), In: Fleischmann, B., Lasch, R., Derigs, U., Domschke, W., Rieder, U. (Eds.): Operations Research Proceedings 2000: Selected Papers of the Symposium on Operations Research (SOR 2000), (2001) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, A Reverse Logistics Model with Integer Setup Numbers, (with K. Richter), In: Leopold- Wilbdurger, U., Rendl, F., Wäscher, G. (Eds.): Operations Research Proceedings 2002: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2002), (2003) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Production-inventory control in an EOQ-type reverse logistics system, (with K. Richter), In: Dyckhoff, H., Lackes, R., Reese, J. (Eds.): Supply Chain Management and Reverse Logistics, Springer Verlag, (2004), Berlin et al., Készletmodellek a visszutas logisztikában, In: Czakó E., Dobos I., Kőhegyi A. (Szerk.): Vállalatai versenyképesség, logisztika, készletek: Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, (2004), Budapest, Motivations Behind Sustainable Purchasing, (with Vörösmarty, Gy., Tátrai, T.), In: Burritt, R.L. (Editor-in-Chief), Schaltegger, S., Bennett, M., Pohjola, T., Csutora, M. (Eds.): Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer, (2011), Dordrecht, Supply chain coordination in a HMMS-type supply chain with purchasing price contract, (with B. Gobsch), In: Gobsch, B., Käschel, J., Vörös, J. (Eds.): Supply Chain and Corporate Environmental Management: Festschrift for Prof. Dr. h.c. Knut Richter, Verlag Dr. Kovač, (2011), Hamburg, Channel coordination in a HMMS-type supply chain with profit sharing contract, (with Gobsch, B., Pakhomova, N., Pishchulov, G., Richter, K.), In: Klatte, D., Schmedders, K., Luethi, H.-J. (Eds.): Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2011), (2012) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Remanufacturing of used products in a closed-loop supply chain with quantity discount, (with Gobsch, B., Pakhomova, N., Pishchulov, G., Richter, K.), In: Klatte, D., Schmedders, K., Luethi, H.-J. (Eds.): Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2011), (2012) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,

12 10. Együttműködés és verseny ellátási láncokban: Egy játékelméleti perspektíva, In: Solymosi, I., Temesi, J. (Szerk.): Egyensúly és optimum: Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, (2012), Aula Kiadó, Budapest, Ágazatok érzékenysége a karbonköltségek emelkedésére, (Társszerző: Csutora, M.), In: Kerekes, S., Jámbor, I. (Szerk.): Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj, I.kötet, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Cikkek 1. A dinamikus Leontief-modell rekurzivitása, Szigma, XX. ( ), The Modigliani-Hohn Model with Capacity and Warehousing Constraints, Int. J. of Production Economics 24 (1990), A Concept of Uncertainty and Risk, (with A. Chikán), Pure Mathematics and Applications, Ser. C (1991), A lineáris termeléssimítási probléma, Szigma XXIII. (1992), Aggregate Planning with Continuous Time, Int. J. of Production Economics 43 (1996), Production-Inventory Control under Environmental Constraints, Int. J. of Production Economics (1998), Analysis of the EOQ Repair and Waste Disposal Problem with Integer Setup Numbers, (with K. Richter), Int. J. of Production Economics 59 (1999), Production Strategies under Environmental Constraints in an Arrow-Karlin Model, Int. J. of Production Economics 59 (1999), The Integer EOQ Repair and Waste Disposal Model: A Further Analysis, (with K. Richter), Central European Journal of Operations Research 8 (2000), Production strategies under environmental constraints: Continuous time model with concave costs, Int. J. of Production Economics 71 (2001), Környezetvédelmi tevékenység egy dinamikus termelési modellje, Szigma XXXIII. (2002), Optimal production-inventory strategies for a HMMS-type reverse logistics system, Int. J. of Production Economics (2003), A production/recycling model with stationary demand and return rates, (with K. Richter), Central European Journal of Operations Research 11 (2003), Az újrahasznosítás hatása a gazdasági sorozatnagyságra, (Szerzőtárs K. Richter) Szigma XXXIV. (2003), An extended production/recycling model with stationary demand and return rates, (with K. Richter) Int. J. of Production Economics 90 (2004), The effects of emission trading on production and inventories in the Arrow-Karlin model, Int. J. of Production Economics (2005), 93-94, Visszutas logisztika: Egy fogalmi keret, (Szerzőtársak: Kohut Zs., Nagy A.) Vezetéstudomány (2005), XXXVI., A Dynamic Leontief Model with Non-renewable Resources, (with A Floriska), Economic Systems Research 17 (2005), A meg nem újuló erőforrások egy dinamikus Leontief modellje, (Szerzőtárs: Floriska A.), Alkalmazott Matematikai Lapok 23 (2006), Termeléstervezés a visszutas logisztikában, (Szerzőtárs: Grim T.), Vezetéstudomány (2006), XXXVII., A Wagner/Within natural resource stock model, (with K. Richter and N.V. Pakhomova), Int. J. of Production Economics 104 (2006),

13 22. A production/recycling model with quality considerations, (with K. Richter), Int. J. of Production Economics 104 (2006), Tradeable permits and production-inventory strategies of the firm, Int. J. of Production Economics 108 (2007), The resource conservation effect of the recycling in a dynamic Leontief model, (with A Floriska), Int. J. of Production Economics 108 (2007), Egy megjegyzés Bródy András: Leontief zárt dinamikus modellje című dolgozatához, Közgazdasági Szemle LIV. évf. (2007), The efficiency of remanufacturing in a dynamic input-output model, (with A. Floriska), Central European Journal of Operations Research 16, (2008), Visszutas logisztika és termeléstervezés. Szigma 3-4, (2008), Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell, Közgazdasági Szemle LV. évf. (2009), Hatékonyság növelése tervezéssel avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál, (Társszerzők: Gelei A., Pálfi J.) Szigma XL., (2009), A dynamic Leontief model with environmental standards, (with A Floriska), Journal of Applied Input-Output Analysis 15, (2009), Vállalatok egy Neumann-típusú gazdaságban, Vezetéstudomány XLI. (3), (2010), Üzleti kapcsolatok modellezése, (Társszerzők: Gelei A., Kovács E.), Közgazdasági Szemle LVVII. évf., (2010), Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban, (Társszerzők: Gelei A., Nagy J.), Vezetéstudomány XLII. (1), (2011), Bródy András gazdasági ciklus elmélete, (Társzerző: Ábel I.), Közgazdasági Szemle LVII. évf., (2011), The analysis of bullwhip effect in a HMMS-type supply chain, International Journal of Production Economics 131, (2011), An Alternative Solution to an Economic Order Quantities for Recoverable Item Inventory Systems, Periodica Politechnica: Social and Management Sciences 19, (2011), Chain coordination in a supply chain with purchasing price contract and linear costs, (with P. Tallos), PU.M.A. 23, A Dynamic Input-Output Model with Renewable Resources, (with P. Tallos), Central European Journal of Operations Research, (2012), DOI: /s Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory, (with M. Pintér), Periodica Politechnica: Social and Management Sciences 20, (2013), accepted 13

14 Gecse Gergely szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gecse Gergely magyar Születési idő: július 29. Születési hely: Családi állapot: Nagykanizsa nős Iskolák Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Termelésmenedzsment és logisztika főszakirány, Környezeti menedzsment mellékszakirány, okleveles közgazda Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, érettségi Szakmai tevékenység 2004-től Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, költségtérítéses PhD hallgató, óraadó Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődei (GM, GKM, NFGM) logisztikai szakértő 2010-től Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési tanácsadó Egyéb ismeretek aktív PC-alkalmazás Nyelvek: Angol - középfokú szakmai C nyelvvizsga Olasz - középfokú C nyelvvizsga Orosz felsőfokú szakmai C nyelvvizsga Kitüntetések, elismerések Miniszteri Elismerő Oklevél, október 23. Magyar Logisztikai Egyesület, aranyjelvény,

15 Miniszteri Elismerő Oklevél, március 15. Oktatási és kutatási súlypontok: Kormányzati közlekedési és logisztikai stratégia, támogatások Közlekedési infrastruktúra Közlekedés környezeti hatásai Kis- és középvállalkozások logisztikája Gecse Gergely fontosabb publikációi Tudományos könyv, könyvfejezet Gecse, G [2013]: Közlekedési infrastruktúra. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. ISBN Gecse, G. [2012a]: A disztribúció fenntarthatóságának dilemmái. in Gelei, A. szerk. [2012]: Disztribúciós logisztika. Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp Gecse, G. [2012b]: A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata. PhD disszertáció, Budapest. Gecse G. [2012c]: A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai költségei a nemzetközi felmérések függvényében. in Bokor, Z., Markovits-Somogyi R. és Adorján A. szerk. (2012): Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest. Gecse, G. [2012d]. Logistics practice of small- and medium-sized enterprises. PhD thesis, Budapest. Gecse, G. [2012e]: Makrologisztikai szempontok. in Gelei, A. szerk. [2012]: Disztribúciós logisztika. Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp Gecse, G. [2010]: Magyarországi kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata. in Bokor, Z. szerk. [2010]: Logisztikai Évkönyv. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest. Gecse, G. [2009]: Logisztikai akcióterv in Szegedi, Z. szerk. [2009]: Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület, Keszthely. pp Gecse, G. [2005]: Hungarian budding clusters. In. OECD [2005]: Business Clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe. OECD, Paris. pp Referált szakmai folyóirat Gecse, G., és Szűcs, L. [2011]: EU közlekedéspolitikai Új Fehér Könyv. Közlekedéstudományi Szemle, Vol. 61., No. 3., pp Markovits-Somogyi, R., Gecse, G. and Bokor, Z. [2011]: Basic efficiency measurement of Hungarian logistics centres using data envelopment analysis. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, Vol. 19., No. 2., pp

16 Bokor, Z., és Gecse, G. [2009]: Development of Hungarian logistics market with special regard to EU accession. UNECE Transport Review, Vol. 1., No. 2, pp Gecse, G., és Nikodémus, A. [2005]: Logisztika Európa Terv. Comitatus, Vol. 15., No. 1-2, pp Gecse, G., és Nikodémus, A. [2004]: Logisztika kormányzati megközelítésben. Területi Statisztika, Vol. 44, No. 4., pp Gecse, G., és Nikodémus A. [2003]: A hazai klaszterek lehatárolásának problémái lokációs hányados. Területi Statisztika, Vol. 43, No. 6, pp

17 Halászné dr. Sipos Erzsébet szakmai önéletrajza Halászné Sipos Erzsébet, közgazda, elméleti szakközgazda Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (korábban: Budapesti Közgazgdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, BKÁE), Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, egyetemi docens Tudományos fokozat: CSc, közgadaságtudományok kandidátusa Tudományos művészeti akadémiai tagság, habilitáció: MTA köztestületi tag 2006 MTA Logisztikai Bizottság MTA Marketing Bizottság választott tagja Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban eltöltött idő): Jövedelem- és árpolitika, lakossági szolgáltatások, közlekedés-gazdaságtan, közlekedési tarifák, nemzetközi szállítmányozás, eurologisztika, nemzetközi szállítmányozás és logisztikai szolgáltatások, nemzetközi logisztika menedzsment, logisztikai szolgáltatási tevékenységek (40 év oktatásban eltöltött idő) Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény: BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék docenseként végzett tevékenység: Logisztika és ellátási lánc szakirány felelőse ig Jelenleg oktatott tárgyak: Logisztikai szolgáltatási tevékenységek (MSC), Nemzetközi szállítmányozás és logisztika (BA), Logisztika (mérnök-orvos-jogász posztgraduális képzés) MLBKT-BCE posztgraduális képzésben oktatott tárgyak: Szállítmányozás és nemzetközi logisztika és Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje Az oktatott tárgyak kidolgozója, tananyagainak írója és tárgyfelelőse Nemzetközi logisztika c. tárgy kidolgozása, magyar és német nyelvű oktatása A Nemzetközi logisztika c. mellékszakirány alapítója és társfelelőse. Az Eurologisztika c. tárgy létrehozása, tananyag kidolgozása Nemzetközi szállítmányozás 2 féléves specializáció. Tananyag kidolgozása, és oktatása Közlekedésgazdaságtan c. tárgyban a Közlekedési árak és tarifák c. tananyag kidolgozása és oktatása Oktatás a KTI posztgraduális képzésben Külkereskedelmi Főiskola mellékállású oktatója a Nemzetközi 17

18 szállítmányozás c. tárgyban MKKE Gazdaságpolitikai Kutatócsoport és a Közlekedésgazdaságtan Tanszék keretében több mint 20 kutatási projekt témavezetője, illetve társszerzője (főbb témakörök: infrastruktúrafejlesztés, lakossági szolgáltatások, árufuvarozási és személyközlekedési tarifák és költségek, népgazdasági árrendszer, stb.) Eddig munkahelyek: BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék BKÁE Külgazdaságtan Tanszék BKÁE Közlekedés-gazdaságtan Tanszék MKKE Gazdaságpolitikai Kutatócsoport Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs Az eddig tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk: 1. A magyar közlekedés és szállítmányozás helyzete és perspektívái. Átrakóközpontok Magyarországon Trieszt, (megjelent a konferencia előadásait összefoglaló nemzetközi kiadványban) 2. Logisztikai kihívások a nemzetközi gazdasági versenyben XXXI. Közgazdász Vándorgyűlés, Szeged Megjelent: Gazdaság Logisztikai-szolgáltatások, versenyképesség c. könyv, 1998 (Logisztikai Fejlesztési Központ Magyar Világ Kiadó) 4. Nemzetközi szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások (2004) BCE egyetemi jegyzet Tudományos és/vagy szakmai-közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolat MTA Logisztikai Bizottság, osztályközi bizottság tagja MTA Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság tagja KTE Díjszabási Bizottság titkára MKT Magyar Közgazdasági Társaság tagja Az MLBKT (Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság) vezetőségi tagja MLE vezetőségi tagja Nemzetközi kapcsolat: BVL Német Logisztikai Egyesület Főbb szakirodalmi tudományos munkák Nemzetközi szállítmányozás, logisztika BCE egyetemi jegyzet (2004) Kombinált forgalom és logisztikai központok In: A Magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében 18

19 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Stratégiai Elemző Központ (szerk. Ehrlich Éva) 2003 Logisztikai szolgáltatási trendek a globális ellátási láncban Logisztika, ellátási láncok az új gazdaságban c. konferencia anyaga, az MTA Logisztikai Albizottság és a KBÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék kiadványa (2003) Átjáróház vagy logisztikai központ? Makrogazdasági döntések megalapozása menedzsment személettel (MLKBT Kongresszus előadáskötete, 2005) Társszerző: Gelei Andrea Magyarország regionális központtá válásának alapvető kérdései és feltételei Európai Tükör XI. évf. 9.sz Társszerző: Gelei Andrea Nemzetközi logisztikai tevékenység és rendszere In: Nemzetközi vállalatgazdaságtan szerk.: Czakó Erzsébet, Reszegi László. Alinea Kiadó, A kiszervezés dilemmája in: Disztribúciós logisztika szerk.: Gelei Andrea. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet,

20 Kazainé Ónodi Annamária szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Kazainé Ónodi Annamária magyar Születési idő: március 19. Születési hely: Családi állapot: Budapest férjezett, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, PhD Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vállalatértékelés, Számvitel, Számvitel tanári szakirány, Budapest, okleveles közgazda, közgazdász tanár II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest, számviteli gazdálkodási ágazat, érettségi, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus Szakmai tevékenység 2010-től Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 20

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE Economic Freedom and Development. A Perspective from Austrian Economics. (társszerző: Czeglédi Pál) Akadémiai Kiadó Budapest, 2009. 1. Trón Zsuzsanna:

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

Erdélyi Ferenc közleményei

Erdélyi Ferenc közleményei 1 / 22 2014.09.18. 22:47 Erdélyi Ferenc közleményei 1 Bikfalvi Péter, Erdélyi Ferenc, Kulcsár Gyula, Tóth Tibor, Kulcsárné Forrai Mónika On Some Functions of the MES Applications Supporting Production

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban Demeter Krisztina Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége a kkv szektor vállalkozásainak

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet

TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet 2011 ISSN 2063-1227 ISBN 978-963-88162-8-3 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 8. kötet Gazdaság

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzıi

Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzıi Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Szolgáltatások ellátási láncának speciális

Részletesebben