Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gelei Andrea szakmai önéletrajza"

Átírás

1 Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák József Attila Gimnázium, Székesfehérvár, érettségi Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdaságtan szak, okleveles közgazdász (végzés időpontja: 1991) 1990 Mannheim Universität, Németország ösztöndíj 1991 Harvard Buiness School, Boston, USA ösztöndíj 1992 Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA ösztöndíj 1996 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, egyetemi doktori fokozat megszerzése 2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, Ph.D.- fokozat megszerzése Szakmai, vezetői tevékenység 1990-től Tudományos segédmunkatárs, majd egyetemi adjunktus és egyetemi docens a BKÁE (később BCE) Vállalatgazdaságtan Tanszékén, majd Vállalatgazdaságtan Intézetén A BKÁE, majd BCE Vállalatgazdaságtan Tanszékén az Értékteremtő folyamatok menedzsmentje kutatócsoportjának vezetője 1

2 2005-től A BCE és az MLBKT közös Logisztika és ellátási lánc porsztgraduális képzési program felelős vezetője A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék megbízott tanszékvezetője A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének tanszékvezetője A BCE Logisztikai menedzsment mesterszak felelős vezetője 2013-tól A BCE Gazdálkodástudományi Karán a Kati Tanács tagja Szakmai - közéleti tevékenység 1991-től A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) alapító tagja Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság titkára Az AISZF Logisztikai menedzser szakasszisztens képzésének szakmai felelőse és konzultációs partnere A Logisztikai Tudományos Füzetek szerkesztőbizottságának tagja A Logisztikai Híradó szerkesztőbizottságának tagja 2005 A Budapesten megrendezett EUROMA (European Operations Management Association) éves konferenciáján a Bíráló Bizottság (Scientific Committee) tagja Az MTA Logisztikai Bizottságának állandó meghívott tagja 2008-tól 2008-tól Az MTA Logisztikai Bizottságának rendes tagja Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Elnökségének tagja 2010 Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group budapesti konferenciájának Szervező és Bíráló Bizottságainak tagja 2012-től MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja és titkára 2

3 Oktatási és kutatási súlypontok Logisztikai menedzsment, logisztikai stratégia, disztribúció, ellátásilánc-menedzsment, ellátási hálózatok stratégiája, termelésmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, tevékenységmenedzsment, szolgáltatási folyamatok menedzsmentje. Gelei Andrea fontosabb publikációi Könyvek könyvrészletek 1. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje II. 1. fejezet ( old.) (szerkesztő: Chikán Attila Demeter Krisztina), Aula Kiadó Kft., Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje Feladatgyűjtemény (társszerkesztő: Demeter Krisztina), BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Schmalen, H. : Üzleti gazdaságtan (szakmai szerkesztőként); Axel Springer Kiadó, Budapest; Teaching OM within Thenexom: Innovative practices and links to research (társszerző; szerkesztők: José A.D. Machuca Rafael Alfalla Macarena Sacristán); Kiadó: 3d/Thenexom, Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére; (szerk.: Czakó E. Dobos I. Kőhegyi A.); Kiadó: BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék (V. fejezet 5. tanulmánya); Supply Chain Theory and Application (társszerzők: Demeter Krisztina, Jenei István; 26. fejezet: Competence based Taxonomy of Supplier Firms in the Automotive Industry, pp ) (szerkesztő: Kordic, Vedran); Kiadó: I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria, Tevékenységmenedzsment (társszerzők: Demeter K. Jenei. I. Nagy Judit); Aula Kiadó, Budapest, (1., 2., 3., fejezetek) 8. Nemzetközi vállalatgazdaságtan (szerk.: Czakó Erzsébet Reszegi László), 2010; 13. fejezet: Az ellátási lánc menedzsmentje ( old.); Alinea Kiadó, Budapest;ISBN: Az értékteremtés folyamatai Termelés, szolgáltatás, logisztika (szerk.: Demeter Krisztina); 2010; 2. fejezet: Az ellátási lánc menedzsment (22 48.oldal), Egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet; ISBN: Dzsungel, vagy esőerdő? Az üzleti kapcsolatok hálózata (szerkesztő, szerkesztőtárs: Mandják Tibor); Akadémiai Kiadó, Marketing Szakkönyvtár sorozat; Budapest, 2011; ISBN ; 398 oldal 11. Kapcsolatok, hálózatok: Az üzleti világ valósága (társszerző: Mandják Tibor); in: Dzsungel, vagy esőerdő? Az üzleti kapcsolatok hálózata (szerkesztő, szerkesztőtárs: Mandják Tibor); oldal; Akadémiai Kiadó, Marketing Szakkönyvtár sorozat; Budapest,2011; ISBN Multinacionális vállalatok a járműgyártás iparágban (társszerzők: Venter Lóránt és Gémesi Katalin) In: A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre (szerk. Chikán Attila) IV.3. fejezet; old; 2011; ISBN ; Kiadó: BCE Versenyképesség Kutató Központ; 356 oldal; letölthető: 13. Chain coordination in a HMMS-type supply chain with quantity discount contract (co-authors: Imre Dobos, Vörösmarty Gyöngyi); in: Grubbström, R.W. Hinterhuber, H.H. (eds.) (2012): 3

4 Seventh International Working Seminar on Production Economics, Pre-prints, Vol. 4. pp Disztribúciós logisztika Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában; (szerkesztő); 2012, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi Jegyzet; Szerzőként: 1., 2., 3., 4. és 5. fejezet Cikkek, tanulmányok 1. Vállalati várakozások és gazdasági ciklusok (A változó magyar gazdaság ); Ipargazdasági Szemle 1990 / 3-4, old.; illetve az V. Ipar-és Vállalatgazdasági Tudományos Konferencia előadáskötete, szeptember Budapest 2. Termelésmenedzsment tegnap és ma (társszerző: Demeter Krisztina); Vezetéstudomány, 1994/3, old. 3. A logisztikai funkció helye és szerepe a vállalati szervezetben, Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság I. Éves Kongresszusának Tanulmánykötete, 1994; old. 4. Versenyképes vállalatok logisztikai jellemzői, Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság IV. Éves Kongresszusának Tanulmánykötete, A logisztika stratégiai kérdései; Doktori disszertáció, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, A logisztikai menedzsment szerepe a vállalati versenyképesség biztosításában; Gazdaság Vállalakozás Vezetés, 1997/4 7. Szolgáltatásnyújtás a tevékenységmenedzsment szemszögéből (társszerző: Demeter Krisztina), Vezetéstudomány 2002/2, old. 8. Késleltetés az értékesítési lánc menedzsmentjének eszköze, BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék 29. sz. Műhelytanulmány, január 9. Az ellátási lánc típusai és menedzsment kérdései; Vezetéstudomány, július-augusztus, old. 10. Elemzési keret az ellátási lánc menedzsmenthez (társszerző: Demeter Krisztina); Vezetéstudomány október, old. 11. A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsment eszközeire (társszerzők: Demeter Krisztina és Jenei István); Vezetéstudomány, 2004/ 4, old. 12. Versenyképesség az autóipari ellátási láncban A vevői érték és dimenziói az egyes beszállító típusok esetében (társszerző: Nagy Judit); Vezetéstudomány 2005/3. szám, old. 13. Az ellátási láncok és menedzsmentjük (társszerző Chikán Attila); Harvard Business Manager; január február, old. 14. Logisztikai képességek a magyar vállalatok gyakorlatában; Versenyben a világgal Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás 16. Műhelytanulmánya; Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, november 15. Magyarország regionális logisztikai központtá válása (társszerző Halászné Sipos Erzsébet); Európai Tükör - A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyóirata; XI. évfolyam 9. szám; szeptember, old. 16. The effect of strategy on supply chain configuration and mangement practices on the basis of two supply chains int he Hungarian automotive industry (with Krisztina Demeter and István Jenei); International Journal of Production Economics; 2006/ 104, pp Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban; PhD értekezés, BCE gazdálkodástani Doktori Iskola, Logisztikai információs rendszerek felépítése és fejlődési tendenciái (társszerző: Kétszeri Dávid), BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Műhelytanulmány sorozat: 80. sz.; július 19. Átalakuló logisztikai képzés, avagy a Logisztikai menedzsment mesterszakról; Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben II. (BCE BMGE VE ZMNE); a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Logisztikai Bizottságának kiadványa, 2007, old. 4

5 20. Vállalati versenyképesség a vevői érték és a képesség alapú megközelítés összekapcsolása (társszerző: Chikán Attila); Vezetéstudomány, 2007 XXXVIII. Évfolyam, 3. szám, old. 21. Hálózat - A globális gazdaság kvázi szervezete; Vezetéstudomány, XXXX. évf szám (Január), old. 22. Hatékonyság növelése tervezéssel - avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál (társszerzők: Dobos Imre és Pálfi József); Szigma, 2009, XL. Évfolyam, 3-4. szám, oldal 23. Hálózat - A globális gazdaság kvázi szervezete; Vezetéstudomány, XXXX. évf., 1. szám (Január), old., Nem a határ meghúzása a leglényegesebb A határ mindig a szükséges rossz!; Logisztikai Híradó, XIX. Évfolyam, 5. szám, október, old. 25. Lean logisztika? - Igen!: a Coca-Cola HBC Magyarország Kft példája (társszerző Nagy Zoltán); Logisztikai Híradó, február, XX. Évfolyam 1. szám, oldal 26. Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzői (társszerző Gémesi Katalin), Vezetéstudomány, 2010, XVI. Évfolyam 2. szám (február), oldal 27. Üzleti kapcsolatok modellezése (társszerzők: Dobos Imre, Kovács Erzsébet), Közgazdasági Szemle, LVII. Évfolyam, július augusztus, oldal 28. New Insight into the Competitiveness of Supplier Firms: Aligning Competences and Customer Expectations; (coauthor: Attila Chikán; Supply Chain Forum An International Journal, 2010, Vol. 11, No 2, pp Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban (társszerzők: Dobos Imre, Nagy Judit); Vezetéstudomány, XLII. Évfolyam, január, 1. szám, 2011; oldal 30. Logisztikai folyamatok informatikai támogatása Magyarországon Fókuszban a disztribúciós logisztika (társszerző: Nagy Judit); Vezetéstudomány, XLII. Évf. Június, 6. szám, 2011; old. 31. Bizalom és kockázat a kapcsolatokban egy kísérlet eredményei; (társszerző: Dobos Imre); 2012, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, TM 87. sz. műhelytanulmány; A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR program keretében végzett, A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége című kutatási program Az üzleti szféra és a versenyképesség nevű alprojekt 32. Túl a kritikus ponton - logisztikai képességek Magyarországon; Vezetéstudomány, XLII. Évf., 2012 november, old. 33. Capability-based value creation in Hungarian automotive supply chains; The IMP Journal, 2012, Volume 6. Issue 2, pp (Referált) 34. Lean production and leadership attributes the case of Hungarian production managers; (társszerzők: Losonci, Dávid Toarniczky, Andrea Báthory, Zsuzsanna); th World Conference P&OM, 1-5 July 2012, Amsterdam, Holland (No. LEA14) 35. Tanuló ellátási lánc Egy újabb elméleti konstrukció gyakorlati relevancia nélkül?; 2012; Logisztikai Híradó Különszám 5

6 B ÓDI-SCHUBERT A NIKÓ SZEMÉLYES ADATOK Születési név Schubert Anikó Állampolgárság Magyar Születési idő hl SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Cég neve Magyar Nemzeti Bank Szervezeti egység Készpénzlogisztika Beosztás Vezető Készpénzpolitikai Szakértő Dátum Cég neve Nestlé Hungária Kft. Purina üzletág Szervezeti egység IS-IT &Sales Beosztás SAP& Business Integration Manager TANULMÁNYOK Dátum Oktatási Intézmény neve és Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola típusa Fogadó tanszék Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Kutatási terület és oktatott tárgyak Végzettség szintje PhD Oktatási Intézmény neve és típusa Végzettség szintje Dátum Kutatási terület: üzleti kapcsolatok menedzsmentje, ellátási kockázatok, disztribúció Oktatott tantárgyak: Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Logisztikai informatika, Disztribúció, Ellátási Lánc Stratégia, Vállalatgazdaságtan Budapesti Corvinus Egyetem Okleveles közgazdász Logisztika és Ellátási Lánc főszakirány MsC SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Nyelvismeret Informatikai ismeretek Hobbi ANGOL, felső szintű szakmai nyelvismeret (aktív) NÉMET, középszintű szakmai nyelvismeret (passzív) MS Office felhasználói szint, SAP SD, BW Utazás, túrázás, sportesemények látogatása 6

7 REFERÁLT FOLYÓIRAT CIKKEK Bódi-Schubert Anikó publikációs jegyzéke Bódi-Schubert Anikó (2011): A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus szemléltetésük; Vezetéstudomány, Vol. 42. No. 2. pp ; Változatlanul közreadva: Magyar Minőség Vol. 20. No. 12. pp ; és Vol.21. No.1. pp Bódi-Schubert Anikó (2012): A disztribúció kiszervezéséhez kapcsolódó ellátási és működési kockázatok; Vezetéstudomány, Vol.43. No. 1. pp Bódi-Schubert Anikó (2012): A siker szerepe és jelentése a vevő-beszállító kapcsolatban Vezetéstudomány, Vol.43. No. 11. pp FOLYÓIRAT CIKKEK Bódi-Schubert Anikó (2012): A vevő-beszállító kapcsolat sikere, Logisztikai Híradó különszám március Bódi-Schubert Anikó (2010): A vevő-beszállító kapcsolat az Industrial Marketing and Purchasing Group szemléletében, Logisztikai Híradó Vol. 14. No.3. p Gelei Andrea Schubert Anikó (2008): Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCG vállalat példáján; Supply Chain Monitor Vol.3. No. 9 pp és Vol. 3. No. 10. pp KÖNYV RÉSZLETEK Bódi-Schubert Anikó- Gelei Andrea-Dobos Imre (2012): A várható kereslet meghatározása Tervezésének elméletei és módszerei, In: Disztribúciós logisztika, Egyetemi jegyzet, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, pp Bódi-Schubert Anikó (2012): Kockázatmenedzsment a disztribúciós láncban, In: Disztribúciós logisztika, Egyetemi jegyzet, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, pp Bódi-Schubert Anikó (2010): Értékteremtő folyamatok informatikai támogatása. In. Demeter K. (szerk., 2010): Az értékteremtés folyamatai. Egyetemi jegyzet. P Bódi-Schubert Anikó Nagy Judit (2010): Keresletmenedzsment. In. Demeter K. (szerk., 2010): Az értékteremtés folyamatai. Egyetemi jegyzet. P BELFÖLDI KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS TANULMÁNY Bódi-Schubert Anikó (2010): Szakadások és sérülések működési kockázatok az ellátási láncban - Konferencia előadás XVIII. MLBKT Kongresszus, Balatonalmádi Nagy Judit Schubert Anikó (2007): Partnerkapcsolatok struktúrája az FMCG ellátási láncokban Konferencia előadás XV. MLBKT Kongresszus, Balatonalmádi 7

8 Nagy Judit Schubert Anikó (2006): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- Konferencia előadás és tanulmány, OTDK PhD szekció, Miskolc Nagy Judit Schubert Anikó (2007): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- Konferencia előadás és tanulmány, BCE II. Vállalat és Tőkepiac Konferencia Királyhelmec KÜLFÖLDI KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS TANULMÁNY Bódi-Schubert Anikó (2012): Analyzing the nature of an institutional-business network case study example from the Hungarian cash supply, Cometitive paper at 28th IMP-conference in Rome, Italy in Url: Bódi-Schubert Anikó (2010): Analyzing Relationship Success, Working paper and presentation at 26th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) Conference September 2 4. Budapest Schubert Anikó (2008): Analysing Supplier-Buyer Relationships- Working paper and presentation at 24th Annual IMP Conference - Doctoral Consortium, Uppsala, 2008 Schubert Anikó (2007): Analysing partnerships in the Hungarian FMCG sector- working and presentation at 3rd IPSERA German Node Conference, Wiesbaden Schubert Anikó (2007): Analysing partnerships in the Hungarian FMCG sector- IFPSM Summer School working paper and presentation, Salzburg EGYÉB PUBLIKÁCIÓK Bódi-Schubert Anikó - Ábrahám Zsolt- Lajkó Erika (2012): A magyarországi készpénzellátás hálózati szempontú elemzése, Magyar Nemzeti Bank, Műhelytanulmányok sorozat 104. sz. tanulmány, URL: Bódi-Schubert Anikó (2010): Magas a hazai készpénzállomány mi állhat a háttérben? MNB szemle, március, URL:http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbh u_msz_201003/bodi_schubert_ pdf Schubert Anikó (2008): Kockázatmenedzsment az ellátási láncok működésében- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 101.sz. tanulmány Schubert Anikó (2007): Az ellátási lánc információs folyamatai- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 85.sz. tanulmány Nagy Judit Schubert Anikó (2007): A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban- BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 77.sz. tanulmány Gelei Andrea Schubert Anikó (2006): Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCGvállalat példáján BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmány sorozat 72.sz. tanulmány 8

9 Dobos Imre szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Dobos, Dr. Imre magyar Születési idő: június 4. Születési hely: Családi állapot: Debrecen nős, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, PhD Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, szakterület operációkutatás, Budapest, doktor univ Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Tervgazdasági szak, Budapest, okleveles közgazda Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúnánás, matematika I. tagozat, érettségi Szakmai tevékenység 2001-től Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi docens Universität Bielefeld, Németország Lehrstuhl für BWL und Unternehmensforschung, Tudományos tanácsos Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Németország Lehrstuhl für ABWL, insb. Industriebetriebslehre, tudományos munkatárs 9

10 MATÁV Rt., Budapest, Piacelemző osztály, Főmunkatárs Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan tanszék, Tudományos munkatárs Vízgazdálkodási Intézet, Budapest Közgazdasági Iroda, Munkatárs Egyéb ismeretek nyelvvizsga aktív PC-alkalmazás Nyelvek: Angol - középfokú A nyelvvizsga, felsőfokú B Német - középfokú C nyelvvizsga Orosz - középfokú C nyelvvizsga Kitüntetések, elismerések Kutatási Kiválósági Program 2011, Budapesti Corvinus Egyetem Service Award 2010, International Society for Inventory Research Kutatási Kiválósági Ösztöndíj 2009, Budapesti Corvinus Egyetem Best Paper Award 2000 (Környezetgazdaságtan Tudományos Bizottság (Wissenschaftliche Kommission Umweltwirtschaft) ajánlására a Gazdálkodási Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesületétől (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.v.)) a Production Strategies under Environmental Constraints in an Arrow-Karlin Model, Int. J. of Prod. Econ. 59 (1999), pp cikk publikálásáért Közösségi Munkáért Plakett 1990, Egyetemi TDK-munkáért, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szerkesztőbizottsági tagság Society and Economy, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának folyóirata Oktatási és kutatási súlypontok: Termelésmenedzsment (termeléstervezés), Környezetgazdaságtan és -menedzsment, Készletezési elmélet, Logisztika, Ellátási Lánc Menedzsment, Operációkutatás, Kvantitatív módszerek alkalmazása a gazdálkodástanban. 10

11 Dobos Imre fontosabb publikációi Könyvek 1. Vállalatai versenyképesség, logisztika, készletek: Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, (2004), Budapest, (Társszerkesztők: Czakó Erzsébet, Kőhegyi Anita) 2. Készletgazdálkodás és visszutas logisztika, Budapesti Corvinus Egyetem, (2012), Budapest, Könyvrészletek 1. Optimal Production-Inventory Strategies for a Reverse Logistics System, (with K.-P. Kistner), In: Dockner, E. J., Hartl, R. F., Luptacik, M., Sorger, G. (Eds.): Optimization, Dynamics, and Economic Analysis: Essays in Honor of Gustav Feichtinger, (2000), Physica-Verlag, Heidelberg, New York, A Dynamic Environmental Theory of Production, (with K.-P. Kistner), In: Fleischmann, B., Lasch, R., Derigs, U., Domschke, W., Rieder, U. (Eds.): Operations Research Proceedings 2000: Selected Papers of the Symposium on Operations Research (SOR 2000), (2001) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, A Reverse Logistics Model with Integer Setup Numbers, (with K. Richter), In: Leopold- Wilbdurger, U., Rendl, F., Wäscher, G. (Eds.): Operations Research Proceedings 2002: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2002), (2003) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Production-inventory control in an EOQ-type reverse logistics system, (with K. Richter), In: Dyckhoff, H., Lackes, R., Reese, J. (Eds.): Supply Chain Management and Reverse Logistics, Springer Verlag, (2004), Berlin et al., Készletmodellek a visszutas logisztikában, In: Czakó E., Dobos I., Kőhegyi A. (Szerk.): Vállalatai versenyképesség, logisztika, készletek: Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék, (2004), Budapest, Motivations Behind Sustainable Purchasing, (with Vörösmarty, Gy., Tátrai, T.), In: Burritt, R.L. (Editor-in-Chief), Schaltegger, S., Bennett, M., Pohjola, T., Csutora, M. (Eds.): Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer, (2011), Dordrecht, Supply chain coordination in a HMMS-type supply chain with purchasing price contract, (with B. Gobsch), In: Gobsch, B., Käschel, J., Vörös, J. (Eds.): Supply Chain and Corporate Environmental Management: Festschrift for Prof. Dr. h.c. Knut Richter, Verlag Dr. Kovač, (2011), Hamburg, Channel coordination in a HMMS-type supply chain with profit sharing contract, (with Gobsch, B., Pakhomova, N., Pishchulov, G., Richter, K.), In: Klatte, D., Schmedders, K., Luethi, H.-J. (Eds.): Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2011), (2012) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Remanufacturing of used products in a closed-loop supply chain with quantity discount, (with Gobsch, B., Pakhomova, N., Pishchulov, G., Richter, K.), In: Klatte, D., Schmedders, K., Luethi, H.-J. (Eds.): Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (SOR 2011), (2012) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,

12 10. Együttműködés és verseny ellátási láncokban: Egy játékelméleti perspektíva, In: Solymosi, I., Temesi, J. (Szerk.): Egyensúly és optimum: Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, (2012), Aula Kiadó, Budapest, Ágazatok érzékenysége a karbonköltségek emelkedésére, (Társszerző: Csutora, M.), In: Kerekes, S., Jámbor, I. (Szerk.): Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj, I.kötet, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Cikkek 1. A dinamikus Leontief-modell rekurzivitása, Szigma, XX. ( ), The Modigliani-Hohn Model with Capacity and Warehousing Constraints, Int. J. of Production Economics 24 (1990), A Concept of Uncertainty and Risk, (with A. Chikán), Pure Mathematics and Applications, Ser. C (1991), A lineáris termeléssimítási probléma, Szigma XXIII. (1992), Aggregate Planning with Continuous Time, Int. J. of Production Economics 43 (1996), Production-Inventory Control under Environmental Constraints, Int. J. of Production Economics (1998), Analysis of the EOQ Repair and Waste Disposal Problem with Integer Setup Numbers, (with K. Richter), Int. J. of Production Economics 59 (1999), Production Strategies under Environmental Constraints in an Arrow-Karlin Model, Int. J. of Production Economics 59 (1999), The Integer EOQ Repair and Waste Disposal Model: A Further Analysis, (with K. Richter), Central European Journal of Operations Research 8 (2000), Production strategies under environmental constraints: Continuous time model with concave costs, Int. J. of Production Economics 71 (2001), Környezetvédelmi tevékenység egy dinamikus termelési modellje, Szigma XXXIII. (2002), Optimal production-inventory strategies for a HMMS-type reverse logistics system, Int. J. of Production Economics (2003), A production/recycling model with stationary demand and return rates, (with K. Richter), Central European Journal of Operations Research 11 (2003), Az újrahasznosítás hatása a gazdasági sorozatnagyságra, (Szerzőtárs K. Richter) Szigma XXXIV. (2003), An extended production/recycling model with stationary demand and return rates, (with K. Richter) Int. J. of Production Economics 90 (2004), The effects of emission trading on production and inventories in the Arrow-Karlin model, Int. J. of Production Economics (2005), 93-94, Visszutas logisztika: Egy fogalmi keret, (Szerzőtársak: Kohut Zs., Nagy A.) Vezetéstudomány (2005), XXXVI., A Dynamic Leontief Model with Non-renewable Resources, (with A Floriska), Economic Systems Research 17 (2005), A meg nem újuló erőforrások egy dinamikus Leontief modellje, (Szerzőtárs: Floriska A.), Alkalmazott Matematikai Lapok 23 (2006), Termeléstervezés a visszutas logisztikában, (Szerzőtárs: Grim T.), Vezetéstudomány (2006), XXXVII., A Wagner/Within natural resource stock model, (with K. Richter and N.V. Pakhomova), Int. J. of Production Economics 104 (2006),

13 22. A production/recycling model with quality considerations, (with K. Richter), Int. J. of Production Economics 104 (2006), Tradeable permits and production-inventory strategies of the firm, Int. J. of Production Economics 108 (2007), The resource conservation effect of the recycling in a dynamic Leontief model, (with A Floriska), Int. J. of Production Economics 108 (2007), Egy megjegyzés Bródy András: Leontief zárt dinamikus modellje című dolgozatához, Közgazdasági Szemle LIV. évf. (2007), The efficiency of remanufacturing in a dynamic input-output model, (with A. Floriska), Central European Journal of Operations Research 16, (2008), Visszutas logisztika és termeléstervezés. Szigma 3-4, (2008), Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell, Közgazdasági Szemle LV. évf. (2009), Hatékonyság növelése tervezéssel avagy: aggregált tervezés alkalmazása egy magyar vállalatnál, (Társszerzők: Gelei A., Pálfi J.) Szigma XL., (2009), A dynamic Leontief model with environmental standards, (with A Floriska), Journal of Applied Input-Output Analysis 15, (2009), Vállalatok egy Neumann-típusú gazdaságban, Vezetéstudomány XLI. (3), (2010), Üzleti kapcsolatok modellezése, (Társszerzők: Gelei A., Kovács E.), Közgazdasági Szemle LVVII. évf., (2010), Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban, (Társszerzők: Gelei A., Nagy J.), Vezetéstudomány XLII. (1), (2011), Bródy András gazdasági ciklus elmélete, (Társzerző: Ábel I.), Közgazdasági Szemle LVII. évf., (2011), The analysis of bullwhip effect in a HMMS-type supply chain, International Journal of Production Economics 131, (2011), An Alternative Solution to an Economic Order Quantities for Recoverable Item Inventory Systems, Periodica Politechnica: Social and Management Sciences 19, (2011), Chain coordination in a supply chain with purchasing price contract and linear costs, (with P. Tallos), PU.M.A. 23, A Dynamic Input-Output Model with Renewable Resources, (with P. Tallos), Central European Journal of Operations Research, (2012), DOI: /s Cooperation in an HMMS-type supply chain: A management application of cooperative game theory, (with M. Pintér), Periodica Politechnica: Social and Management Sciences 20, (2013), accepted 13

14 Gecse Gergely szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gecse Gergely magyar Születési idő: július 29. Születési hely: Családi állapot: Nagykanizsa nős Iskolák Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Termelésmenedzsment és logisztika főszakirány, Környezeti menedzsment mellékszakirány, okleveles közgazda Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, érettségi Szakmai tevékenység 2004-től Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, költségtérítéses PhD hallgató, óraadó Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődei (GM, GKM, NFGM) logisztikai szakértő 2010-től Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési tanácsadó Egyéb ismeretek aktív PC-alkalmazás Nyelvek: Angol - középfokú szakmai C nyelvvizsga Olasz - középfokú C nyelvvizsga Orosz felsőfokú szakmai C nyelvvizsga Kitüntetések, elismerések Miniszteri Elismerő Oklevél, október 23. Magyar Logisztikai Egyesület, aranyjelvény,

15 Miniszteri Elismerő Oklevél, március 15. Oktatási és kutatási súlypontok: Kormányzati közlekedési és logisztikai stratégia, támogatások Közlekedési infrastruktúra Közlekedés környezeti hatásai Kis- és középvállalkozások logisztikája Gecse Gergely fontosabb publikációi Tudományos könyv, könyvfejezet Gecse, G [2013]: Közlekedési infrastruktúra. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. ISBN Gecse, G. [2012a]: A disztribúció fenntarthatóságának dilemmái. in Gelei, A. szerk. [2012]: Disztribúciós logisztika. Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp Gecse, G. [2012b]: A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata. PhD disszertáció, Budapest. Gecse G. [2012c]: A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai költségei a nemzetközi felmérések függvényében. in Bokor, Z., Markovits-Somogyi R. és Adorján A. szerk. (2012): Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest. Gecse, G. [2012d]. Logistics practice of small- and medium-sized enterprises. PhD thesis, Budapest. Gecse, G. [2012e]: Makrologisztikai szempontok. in Gelei, A. szerk. [2012]: Disztribúciós logisztika. Stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp Gecse, G. [2010]: Magyarországi kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata. in Bokor, Z. szerk. [2010]: Logisztikai Évkönyv. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest. Gecse, G. [2009]: Logisztikai akcióterv in Szegedi, Z. szerk. [2009]: Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület, Keszthely. pp Gecse, G. [2005]: Hungarian budding clusters. In. OECD [2005]: Business Clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe. OECD, Paris. pp Referált szakmai folyóirat Gecse, G., és Szűcs, L. [2011]: EU közlekedéspolitikai Új Fehér Könyv. Közlekedéstudományi Szemle, Vol. 61., No. 3., pp Markovits-Somogyi, R., Gecse, G. and Bokor, Z. [2011]: Basic efficiency measurement of Hungarian logistics centres using data envelopment analysis. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, Vol. 19., No. 2., pp

16 Bokor, Z., és Gecse, G. [2009]: Development of Hungarian logistics market with special regard to EU accession. UNECE Transport Review, Vol. 1., No. 2, pp Gecse, G., és Nikodémus, A. [2005]: Logisztika Európa Terv. Comitatus, Vol. 15., No. 1-2, pp Gecse, G., és Nikodémus, A. [2004]: Logisztika kormányzati megközelítésben. Területi Statisztika, Vol. 44, No. 4., pp Gecse, G., és Nikodémus A. [2003]: A hazai klaszterek lehatárolásának problémái lokációs hányados. Területi Statisztika, Vol. 43, No. 6, pp

17 Halászné dr. Sipos Erzsébet szakmai önéletrajza Halászné Sipos Erzsébet, közgazda, elméleti szakközgazda Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (korábban: Budapesti Közgazgdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, BKÁE), Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, egyetemi docens Tudományos fokozat: CSc, közgadaságtudományok kandidátusa Tudományos művészeti akadémiai tagság, habilitáció: MTA köztestületi tag 2006 MTA Logisztikai Bizottság MTA Marketing Bizottság választott tagja Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban eltöltött idő): Jövedelem- és árpolitika, lakossági szolgáltatások, közlekedés-gazdaságtan, közlekedési tarifák, nemzetközi szállítmányozás, eurologisztika, nemzetközi szállítmányozás és logisztikai szolgáltatások, nemzetközi logisztika menedzsment, logisztikai szolgáltatási tevékenységek (40 év oktatásban eltöltött idő) Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény: BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék docenseként végzett tevékenység: Logisztika és ellátási lánc szakirány felelőse ig Jelenleg oktatott tárgyak: Logisztikai szolgáltatási tevékenységek (MSC), Nemzetközi szállítmányozás és logisztika (BA), Logisztika (mérnök-orvos-jogász posztgraduális képzés) MLBKT-BCE posztgraduális képzésben oktatott tárgyak: Szállítmányozás és nemzetközi logisztika és Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje Az oktatott tárgyak kidolgozója, tananyagainak írója és tárgyfelelőse Nemzetközi logisztika c. tárgy kidolgozása, magyar és német nyelvű oktatása A Nemzetközi logisztika c. mellékszakirány alapítója és társfelelőse. Az Eurologisztika c. tárgy létrehozása, tananyag kidolgozása Nemzetközi szállítmányozás 2 féléves specializáció. Tananyag kidolgozása, és oktatása Közlekedésgazdaságtan c. tárgyban a Közlekedési árak és tarifák c. tananyag kidolgozása és oktatása Oktatás a KTI posztgraduális képzésben Külkereskedelmi Főiskola mellékállású oktatója a Nemzetközi 17

18 szállítmányozás c. tárgyban MKKE Gazdaságpolitikai Kutatócsoport és a Közlekedésgazdaságtan Tanszék keretében több mint 20 kutatási projekt témavezetője, illetve társszerzője (főbb témakörök: infrastruktúrafejlesztés, lakossági szolgáltatások, árufuvarozási és személyközlekedési tarifák és költségek, népgazdasági árrendszer, stb.) Eddig munkahelyek: BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék BKÁE Külgazdaságtan Tanszék BKÁE Közlekedés-gazdaságtan Tanszék MKKE Gazdaságpolitikai Kutatócsoport Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs Az eddig tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk: 1. A magyar közlekedés és szállítmányozás helyzete és perspektívái. Átrakóközpontok Magyarországon Trieszt, (megjelent a konferencia előadásait összefoglaló nemzetközi kiadványban) 2. Logisztikai kihívások a nemzetközi gazdasági versenyben XXXI. Közgazdász Vándorgyűlés, Szeged Megjelent: Gazdaság Logisztikai-szolgáltatások, versenyképesség c. könyv, 1998 (Logisztikai Fejlesztési Központ Magyar Világ Kiadó) 4. Nemzetközi szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások (2004) BCE egyetemi jegyzet Tudományos és/vagy szakmai-közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolat MTA Logisztikai Bizottság, osztályközi bizottság tagja MTA Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság tagja KTE Díjszabási Bizottság titkára MKT Magyar Közgazdasági Társaság tagja Az MLBKT (Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság) vezetőségi tagja MLE vezetőségi tagja Nemzetközi kapcsolat: BVL Német Logisztikai Egyesület Főbb szakirodalmi tudományos munkák Nemzetközi szállítmányozás, logisztika BCE egyetemi jegyzet (2004) Kombinált forgalom és logisztikai központok In: A Magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében 18

19 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Stratégiai Elemző Központ (szerk. Ehrlich Éva) 2003 Logisztikai szolgáltatási trendek a globális ellátási láncban Logisztika, ellátási láncok az új gazdaságban c. konferencia anyaga, az MTA Logisztikai Albizottság és a KBÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék kiadványa (2003) Átjáróház vagy logisztikai központ? Makrogazdasági döntések megalapozása menedzsment személettel (MLKBT Kongresszus előadáskötete, 2005) Társszerző: Gelei Andrea Magyarország regionális központtá válásának alapvető kérdései és feltételei Európai Tükör XI. évf. 9.sz Társszerző: Gelei Andrea Nemzetközi logisztikai tevékenység és rendszere In: Nemzetközi vállalatgazdaságtan szerk.: Czakó Erzsébet, Reszegi László. Alinea Kiadó, A kiszervezés dilemmája in: Disztribúciós logisztika szerk.: Gelei Andrea. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet,

20 Kazainé Ónodi Annamária szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Kazainé Ónodi Annamária magyar Születési idő: március 19. Születési hely: Családi állapot: Budapest férjezett, 2 gyermek Telefon/Fax: (1) Iskolák Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, PhD Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vállalatértékelés, Számvitel, Számvitel tanári szakirány, Budapest, okleveles közgazda, közgazdász tanár II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest, számviteli gazdálkodási ágazat, érettségi, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus Szakmai tevékenység 2010-től Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Vállalatgazdaságtan Intézet, Egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 20

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) 2013. ÉV (6) 1. MOLNÁR L. [2013]: A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők hatásmechanizmusa szerinti különbségek a kis- és

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N )

G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N ) S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N ) SZEMÉLYI ADATOK DIPLOMA Név: Gáspár Bencéné dr. Lánykori név: dr. Vér Katalin Születési év és hely: 1948. 09.

Részletesebben

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen Fenntartható Lean az Emberrel 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen A Leonardo Group-ról Alapítás 1998 45 kollega (Ø 45 évesek) - A gyakorlatból a gyakorlat számára

Részletesebben

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Kajos Attila Születési dátum: 1982.09.12 (Pécs) Lakcím: 7632 Pécs, Tildy Z. u. 57. Telefon: 20/562-8329 email: kajosattila@gmail.com Iskolai Végzettség

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Cím(ek) 18. Borostyánkő utca, 9700,Szombathely,Magyarország Telefonszám(ok) 94-504-455 Mobil: 06-20-530-37-17 E-mail(ek)

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Szebeni Dávid. Állampolgárság: magyar E-mail: szebeni.david@enrawell.eu Telefonszám: 06-70-3616-478

Szebeni Dávid. Állampolgárság: magyar E-mail: szebeni.david@enrawell.eu Telefonszám: 06-70-3616-478 Szebeni Dávid SZEMÉLYES ADATOK Állampolgárság: magyar E-mail: szebeni.david@enrawell.eu Telefonszám: 06-70-3616-478 SZAKMAI TAPASZTALAT 2011- : Ellenőrző Bizottság tagja Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak. Nyelv Olvasás Beszéd Írás. Magyar (anyanyelv) 1 1 1.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak. Nyelv Olvasás Beszéd Írás. Magyar (anyanyelv) 1 1 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 1952. július 15. 4. Állampolgárság: magyar 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség: Intézmény:

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KONCZ ZSUZSA Cím 1135 Budapest Szent László út 80B. III/1. Mobil +36-30-9071895 E-mail koncz_zsuzsa@yahoo.com Állampolgárság MAGYAR Születési idő 1983. május 08. TANULMÁNYOK 2014.09.01-

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. Név Dr. Farkas Éva Andrea Telefon 06/20/9514-533 E-mail feva@jgypk.u-szeged.hu

SZEMÉLYES ADATOK. Név Dr. Farkas Éva Andrea Telefon 06/20/9514-533 E-mail feva@jgypk.u-szeged.hu Ö N É L E T R J Z SZEMÉLYES DTOK Név Dr. Farkas Éva ndrea Telefon 06/0/954-533 E-mail feva@jgypk.u-szeged.hu MUNKHELYEK Időtartam (-tól -ig) Munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Foglalkozás,

Részletesebben

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Zsemlye Tamás Október 05, 2014 HTE Infokomm 2014 DEFINÍCIÓ 3 ÚT A FELHŐ FELÉ Standardizált -> Virtualizált -> Menedzselt -> Dinamikus -> Automatizált 4 4 REFERENCIA

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Marketing-logisztika

Marketing-logisztika Marketing-logisztika MARKETING-LOGISZTIKA szerkesztette Komáromi Nándor AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST xxxxxxx TARTALOM A SZERZŐKRŐL..............................................................................

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Oktatói adatlap SIPOS NORBERT

Oktatói adatlap SIPOS NORBERT Oktatói adatlap SIPOS NORBERT 1. Születési év, (oklevél szerinti) végzettség és szakképzettség: 1985 a) Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, gazdálkodási szak, Menedzsment-vezetési tanácsadás

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Cím(ek) 3529 MISKOLC, Testvérvárosok útja 24. 3/3. Telefonszám(ok) +36 46 565 197 Mobil: +36 30 228 6540 Fax(ok) +36 46 565 196

Részletesebben

Bronz fokozatú szponzor: Program. 2011. március 24. Plenáris ülés

Bronz fokozatú szponzor: Program. 2011. március 24. Plenáris ülés X V I. L o g i s z t i k a i F ó r u m 2 0 1 1. m á r c i u s 2 4-2 5. H e l y s z í n : 1 1 0 1 B u d a p e s t, E x p o t é r 2. 2011. március 24. Plenáris ülés Program 8:30 9:00 Regisztráció 9:00 9:10

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. szeptember 3. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor főosztályvezető

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

Dr. Karmazin György 1. BEVEZETÉS

Dr. Karmazin György 1. BEVEZETÉS A logisztikai szolgáltató vállalatok gazdálkodási sikertényezőinek és stratégia-választásának hatása a vállalat eredményességére Fókuszban a vállalati méret Dr. Karmazin György Dr. Karmazin György, a BI-KA

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Kabai Gergely Született: 1986. 01. 15., Keszthely Lakcím: 8360. Keszthely, Vaszary Kolos utca 14./A Telefon: 30-462-80-57 vagy 30-827-33-72 Email: kabaig88@gmail.com ill. kabai.gergely@pannonelemzo.hu

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 6. Országos Konferenciája

Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 6. Országos Konferenciája Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 6. Országos Konferenciája Sikeres nemzetközi módszerek első kézből Biztos vagyok abban, hogy az Ön számára is kifejezetten hasznos lesz a rendezvény. Jöjjön el, és

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Tanulmány címe. Title

Tanulmány címe. Title Tanulmány címe NEM LEHET UTALÁS A SZERZŐ NEVÉRE ÉS MUNKAHELYÉRE Ez a tájékoztató segíti szerzőinket a kézirat végleges változatának elkészítésében. Egyrészt információkat tartalmaz a tanulmányokkal szembeni

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szűcs Viktória Beosztás: tudományos munkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben