BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS."

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL Készítette: Túri Attila Budapest 2012

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Kombinált fuvarozás bemutatása Történelmi kialakulás Közút-vasút kombinált fuvarozás Kísért forgalom Kíséretlen forgalom Közút-vízi kombinált fuvarozás Vízi-vízi kombináció Kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete: az UIRR Európa közlekedéspolitikája A közlekedéspolitika által kitűzött célok Fehér Könyvek irányelvei Ellentmondások, dilemmák és következtetések a közlekedéspolitikában Infrastrukturális helyzet az Európai Unión belül Közút hálózat infrastruktúrája Vasúti hálózat infrastruktúrája Kombiterminálok, logisztikai központok Európa Uniós projektek és programok PACT program Marco Polo program Transzeurópai Hálózatok (TEN) Új TEN-T projektek TEN projektektől várt hatások A közút-vasút kombinált szállítás szerepe az Európai Unión belül Költség, mint befolyásoló tényező Tagállamok közötti forgalom 57 3

3 5.3. Közút-vasút kombinált fuvarozás összforgalmának elemzése Összefoglalás Ábrajegyzék Irodalomjegyzék 68 4

4 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájaként igyekeztem olyan területét választani a fuvarozásnak, amely fejlődése töretlennek mutatkozik, és még közel sincsenek kiaknázva a benne rejlő lehetőségek. A kombinált fuvarozás igazából még ifjúkorban található. Dolgozatom célja, hogy közút/vasút kombinációnak a jelenlegi helyzetét és a jövőben várható fejlődését, esetleges növekedését és térhódítását bemutassam az Európai Unión belül és elemezzem azokat a statisztikai adatokat, amelyek e fuvarozási módra vonatkozólag készültek. Ahhoz, hogy a dolgozat értékelhető minőségben tudjam felvázolni, akár csak a pillanatnyi helyzetet, szükséges lesz egy alapos bemutatás. Hiszen milyen ház építhető szilárd alap nélkül? Fontosnak tartom, hogy a kombinált fuvarozás valamennyi, lehetséges változatát bemutassam, még akkor is, ha a legtöbbjüket csak érintőlegesen fogom megemlíteni. Ennek oka, hogy a közút-vasút kombinációt helyeztem előtérbe szakdolgozatomban, így az erre való összpontosítás a leglényegesebb. Természetesen nem szabad elfeledkezni az infrastruktúráról sem. Mivel több fuvarozási mód kapcsolódik össze egy kombinált fuvarozás esetén, nyilvánvaló, hogy a közút, vasút fuvarozáshoz használt pályákat is elemezni kell. Nagyon fontos említést tenni a logisztikai központokról, kombi terminálokról, amelyek nélkülözhetetlenek a kombinált fuvarozás akadálymentes működésében. Mivel a dolgozatom az Európai Uniós helyzetet fogja elemezni, megkerülhetetlen, hogy említést tegyek és elemezzem a Transzeurópai Hálózatokat. Ez egy fontos alappillére az egész kontinenst érintő fuvarozásnak. Ugyan így fontosnak tartom, hogy az Unió által kidolgozott projektekre is figyelmet irányítsak. A PACT és a Marco Polo programok a TEN-hez hasonlóan igyekszik javítani a fuvarozás infrastrukturális és hálózatbeli problémáin. A központi témában kerül sor egy átfogó elemzésre, ahol fontosabbnak vélt tagállamok forgalmi viszonyait mutatnám be. Ugyan így fontos, hogy a kísért és a kíséretlen forgalom helyzete külön bontva szerepeljen, majd a kettőt összegezve egy teljesebb képet kaphassunk Európa kombinált forgalmának volumenéről. Korábbi évek statisztikai adatait feldolgozva remélem láthatóvá válik, hogy miként is változik a forgalom nagysága. Ráadásul az elmúlt években történtek olyan események, amelyek az 5

5 előre gondolásom szerint hatást gyakorolhattak a kombinált fuvarozásra. Ilyen az Unió bővülése új tagállamokkal, illetve a gazdasági válság, aminek nyilvánvalóan negatív hatása lehet. Izgalmasabb megközelítés végett a már megvalósított különböző programok főleg TEN-T hatását kívánom bemutatni. Vajon egy projektben elvárt hatások érvényesülni tudnak-e a megvalósítást követően, vagy az Unió elvárásai túlzottak voltak? Természetesen terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségem arra, hogy minden egyes program elemzésre kerüljön. Igyekszem a legfontosabbnak vélteket kiemelni és azokat bemutatni. Bízom abban, hogy a szakdolgozat végén meg tudom valósítani mindazon célokat, amiket az elején kitűztem magam elé. Ha tudom magam tartani a tervekhez, akkor egy színvonalas és izgalmas dolgozat fog megszületni. 6

6 2. A kombinált fuvarozás bemutatása A mai kibővült világban már elképzelhetetlen, hogy akár egy fuvarozás is, csak az adott ország határain belül valósuljon meg. A külkereskedelmi ügyletek nagy hányadán az áru fuvarozása nem is oldható meg szimpla fuvarozási móddal és egyetlen fuvarozó bevonásával. Ezért egyre gyakrabban van szükségünk kombinált fuvarozásra. Ha a fogalmát szeretnénk meghatározni azt mondhatjuk, hogy olyan szállítási módról van szó, ahol legalább kettő szállítási módot kapcsolnak össze egy szállítási láncolatban, ahol csak a rakodási egység átrakása történik, miközben az áru a feladótól eljut a címzettig. Az áru ugyan akkor egy fuvarozási szerződés keretében kerül szállításra, miközben végig a fuvareszközben, vagy a konténerben marad, és ezeket rakodják át a csatlakozó helyeken; vagy maga a szállítójármű gördül fel egy másik szállító eszközre. Ennek alapján a kombinált árufuvarozáson belül kettő fajta rendszert különböztetünk meg: kísért és kíséretlen áruszállítás. Szállítás nagy része környezetbarát vasúton, belföldi vízi úton vagy tengeri úton történik, miközben a közúton folytatott le- és felrakodási utat legkisebb mértékben veszik igénybe. A fel- és elfuvarozást leginkább a fuvaroztatói igények rugalmas kielégítése végett végzik. A kombinált fuvarozás lényegét megállapítva kijelenthetjük, hogy az összekapcsolt közlekedési alágazatok (szállítási módok) előnyeit kívánja egyesíteni, míg ezzel egyidejűleg a hátrányokat kiküszöbölni. Az utóbbi évtizedeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a kombinált szállítás a modern közlekedési rendszerek jelképévé vált. Az áruszállítási technológiák korszerűsítése világszerte megkezdődött, ami mellett már környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontok is fontossá váltak. Ezek a tények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kombinált fuvarozásnak egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak, amivel elterjedtebbé válhat. A kombinált szállítás egyszerre érdek, kényszer és lehetőség. Kényszernek tekinthető, mert az egyes országok korlátozzák és szabályozzák a közúti áthaladási engedélyeket és olykor még a tengelynyomásra is megszorításokat írnak elő. De fizetni kell az össztömeg után, valamint úthasználati díjat is. Egyes országok, köztük Ausztria is korlátozza az éjszakai fuvarozást, ami mellett a hétvégi tilalmak is fennállnak a 7

7 kamionok szempontjából. Ezek a korlátozások és tiltások kényszerítik ki, hogy a kombinált szállítási módot használják. Érdek abból a szempontból, hogy az utakon folyamatosan növekszik a forgalom, egyre több fennakadást okoznak a dugók, a járművek károsanyag kibocsátásával pedig környezet szennyező hatása van, amit a Fehér Könyv célkitűzéseit tekintve (ami inkább már közérdek) le kell csökkenteni. A kombinált szállítás fő előnye, hogy integrált szállítási (logisztikai) láncok kialakítását teszi lehetővé az egységes szállítóeszközök, rakodó berendezések, valamint az átfogó információs és kommunikációs rendszerek alkalmazása révén. 1 Azonban szervezés és eszköz szempontjából nézve többlet ráfordítást igényel. Az átrakások pedig idő veszteséget jelentnek. Terminálokra van szükség, amelyeknek megfelelő rakodó és tároló egységekkel kell rendelkeznie. A feladó és fogadó helyeken az átrakások gördülékenységét kell biztosítani, ami mellett szükség van a megfelelő dokumentálásra és az egész folyamatot tekintve az információk nyomon követésére Történelmi kialakulás Az intermodális szállítás (többféle szállítási mód kombinációja) leglényegesebb elemeinek, a konténereknek a története szinte egyidős a modern közlekedéssel, hiszen különféle szállítótartályokat már a XIX. században is eredményesen használtak a különböző közlekedési ágazatok. A XX. század elején már megtörténtek a kísérletek, hogy szabványosítsák, és egységes méretűvé tegyék a tartályokat az áruk könnyebb szállítása és a göngyölegek csereszabatossága érdekében. A századforduló környékén indult meg a vasút látványos fejlődése. Abban az időben a kor legmeghatározóbb eszköze volt a kontinentális kereskedelem számára. Gyorsan épültek a vasúti pályák, amelyek nagy teljesítményre voltak képesek. Több amerikai és európai vasúttársaság is végzett kísérleteket különböző kialakítású és célú konténerekkel, főként a kocsirakománynál kisebb szállítások gazdaságosabb megvalósítása érdekében. A II. Világháborút követően, amint a gazdasági élet fellendülése kezdődött, a vasút dinamikus fejlődése lelassult. 60-as években a motorizáció és az infrastruktúra egymást ösztönözve fellendülni látszódott. A megbízói igények is már rugalmasabb megoldásokat kívántak meg, amilyen a háztól házig szolgáltatás is volt. Megkezdődött a 1 Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztikamenedzsment, Kossuth Kiadó, 2010, 141. old. 8

8 közúti fuvarozás diadalmenete. Olyan mértékű volt a fejlődés, hogy a vasúton fuvarozott tömegáruk és nyersanyagok egy részét a közút is el tudta hódítani. Egy idő után már a társadalom számára hátrányokkal jelentkezett az áruszállítási megosztásnak az eltolódása. A közutak által legjobban terhelt országoknak rá kellett döbbenniük, hogy a mobilitásnak vannak határai is. A közúton történő fuvarozásnak környezetkárosító hatásait kezdték megismerni, ami vasúthoz és a belvízi hajózáshoz viszonyítva sokkal magasabb volt. Mindazon tényezők, amelyek kedvezőtlen hatást váltottak ki a közúti szállítás révén, negatívan hatottak a közúton történő közlekedés számára. Egyre több korlátozó intézkedést vezettek be, amik a szállítási idő növekedéséhez is vezetett. A kialakult helyzet arra kényszerítette a nemzetközi fuvarozás szereplőit, hogy új megoldásokat keressenek az áruk szállítására, aminek környezetkímélőbb hatása is van. Ez lehetett az egyik ok, hogy felmerült a közúti-vasúti kombinált fuvarozás ötlete. Először Nyugat-Európában teremtették meg a szükséges feltételeket. Első sorban műszaki, szervezeti, forgalmi és fuvarjogi szempontok alapján. Végül 1969-ben megalakult az első kombitársaság is. Innentől kezdve térhódításba kezdett a fuvarozás új változata. Magyarországon ben alakult meg a Hungarokombi. Ma már a kombinált fuvarozás jelentős piaci szereppel bír. Igaz, egyelőre csak a nagyobb távolságok áthidalásakor Közút-vasút kombinált fuvarozás Ennél a módozatnál a közúti járművek menetrend szerint közlekedő zárt vonattal, vasúton továbbítják két vasúti terminál között. Két változatát különböztetjük meg: kísért és kíséretlen Kísért forgalom A kísért forgalom esetében a kamion saját maga hajt fel egy rámpa segítségével a speciális alacsony felépítésű vasúti kocsira. Ez a fajta rakodási mód a horizontális, ami a kíséretlen forgalom rakodásától eltérő. Közismert neve (RoLa gördülő országút, Rollende Landstraße) is ebből ered, hogy a közúti fuvareszközt más fuvareszközzel 9

9 szállítják, így az út nagy részét nem a saját kerekein teszi meg. A kamionsofőrök (kísérők) az utazás során a vonaton utaznak egy számukra biztosított, fekvőhellyel ellátott vasúti kocsiban. Ez lehetőséget biztosít számukra a pihenésre, amiből előnyük is származik. Szerencsére sok ország hivatalosan is elismeri (igaz, csak korlátozottan) a vonaton töltött időt pihenő időnek, ezzel könnyen betarthatóvá válik a pihenő- és vezetési időre vonatkozó előírások, amit az AETR szabályoz. Emellett nincs hétvégi korlátozás, a vonatok vasárnap, és ünnepnap is közlekednek. Másik előnye, hogy az éjszakai vezetésre a továbbiakban ezért nincs szükség, így a munkakörülmények nagymértékben javulnak. A RoLa-val vitt küldeményeknek ugyanakkor nincs szükségük különleges átrakodási egységekre, vagy bármilyen más berendezésre. Ezzel jelentős előnyt tud élvezni a kíséretlen forgalommal szemben. Társadalmi szinten jelentős hatásokkal bír. A közutak terhelése és a levegő szennyezettsége csökkenthető általa. Javul a közlekedés biztonsága és a vasút kihasználtsága is. 1. Ábra: Alacsony rakfelületű kocsi A kísért forgalom vonatai gyorsan és könnyedén le- illetve felrakodhatóak. Jelentős mértékű sikert az Alpok országain keresztül haladó forgalom lebonyolításában és azon helyeken ért el, ahol a kombinált fuvarozást rövid előkészítési idővel kell megoldani. Így a rendszer alkalmas arra, hogy mind rövid és mind közepes távolságokat áthidaljon azokon a helyeken, ahol rövid fordulóidejű vonatokra van szükség. Azok a fuvarozók is alkalmazhatják ezt, akiknek nincsen nagy szakmai tapasztalatuk kombinált fuvarozás terén. Nem feltétlenül szükséges az sem, hogy kiterjedt szállítmányozói kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek. Ahhoz, hogy RoLa-n fuvarozzunk, nem szükséges a meglévő eszközparknak az átalakítása, vagy annak lecserélése. Különleges infrastrukturális megoldásokra csak kisebb mértékben van igényük, mint a kíséretlennél. Az előnyök mellett természetesen hátrányai is vannak, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Mivel a közúti jármű, küldemény és annak sofőrje együtt utazik a 10

10 vonaton, a kíséretlen forgalommal szembe állítva nem annyira gazdaságos. A kamionok fülkéje üres térnek számít, ami által nagyobb a szállított holttömeg. Az operátorok szemszögéből nézve kijelenthetjük, hogy költségesebb egy speciális alacsony felépítésű vasúti kocsinak a fenntartása, mint a hagyományos tehervagonoké. Ráadásul a beszerzésük is drágább Kíséretlen forgalom A kombinált fuvarozás piacának 80%-át a kíséretlen szállítási mód teszi ki. Ha a tengeri konténerek szárazföldi vasút szállítását is idevesszük, akkor ez az arány 90%. 2 Leggyakoribb formája a konténerek, csereszekrények és félpótkocsik szállítása. Ezek közül is a konténer az, ami a legrugalmasabban kezelhető, köszönhetően annak, hogy lehet halmozni, tengeri fuvarozásra is alkalmas, míg a másik kettő abból eredően, hogy döntően ponyvásak, a halmozhatóság nem megoldható náluk. Ráadásul speciális kialakítása miatt könnyű megfogni és mozgatni rakodógépekkel. A kísért forgalommal ellentétben itt már igen komoly infrastrukturális felszereltségre van szükség. Ezért is fontos, hogy a szállítóeszközökről gondoskodnia kell a szállítmányozónak, vagy a fuvarozó vállalatnak. Míg a RoLa esetében horizontális, addig itt vertikális rakodásról beszélhetünk. Itt olyan technológiáról van szó, amikor a küldemény, rakodási egység rakása függőleges irányú mozgatással jár együtt. Mindezt mobil rakodógépekkel, vagy bakdaruval oldják meg. Konténeres szállítás terjedt el a leghamarabb, ha a kombinált áruszállítás különböző fajtáit vesszük figyelembe. Vasúton történő szállítását, forgalmát (fel- és elfuvarozást is) vagy a vasúttársaság intézi, vagy egy erre szakosodott szervezet. Vasúton a nagykonténeres szállítás terjedt el, aminek 40, 30 és 20 láb hosszú változata van. Ezek közül a 20 láb egységűt használják a konténerforgalom volumenének meghatározására, aminek a jele TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). A csereszekrény, az a közúti járműnek a levehető felépítménye, ami lehet fém oldalfalú vagy ponyvázott is. Szállítására normál pőrekocsi és konténerszállító vasúti kocsi is alkalmas. Előnye, hogy súlyukat tekintve lényegesen könnyebbek, mint a konténerek. Hátránya viszont, hogy szállítás és tárolás során sem lehet halmozni. 2 Középpontban a kombinált fuvarozás, UIRR S.C., Brüsszel,

11 A bimodális rendszer lehetővé teszik, hogy a félpótkocsikat vasúton tudjuk szállítani. Bár ez inkább az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el, Európában még csekély jelentősége van. A vasúti teherkocsik helyett sajátos forgóvázak vannak, amelyeknek adapterei lehetővé teszik, hogy a félpótkocsikkal össze lehessen kapcsolni. Ez a rendszer teljesen önálló fékberendezéssel is rendelkezik Közúti-vízi kombinált fuvarozás Ez a technológia részben hasonlít a közút-vasút rendszerhez, csak ennél a formánál a közúti járművek vízi jármű (komp, uszály, hajó) rakfelületére gördülnek fel, majd az út végén elhagyják azt. A Ro-Ro (Roll on Roll off) elnevezés itt is a szállítási mód jellegzetességére utal. Előnyének számít, hogy valamennyi közúti jármű számára elérhető, valamint a fel- és lehajtás gyors és egyszerű folyamat, amit a különleges kiépítésű parti létesítmények és áthidaló szerkezetek biztosítanak. A nagy fuvaridő különbségek ellenére bizonyos körülmények között gazdaságosnak tekinthető. A Ro-Ro hajóknak a mellső vagy hátsó része nyitható, és itt rámpák segítségével oldják meg a közúti járművek részére, hogy fel illetve legördülhessenek. Ezek a hajók általában több szintesek, ami által több fedélzeten lehet elhelyezni a tehergépkocsikat. Ráadásul egyes fedélzetek között is megoldott a közlekedés, amit vagy rámpák, vagy felvonók biztosítanak. Folyami viszonylatban nézve ez a kombinált fuvarozási mód egyre nagyobb szerepet tölt be Európában, ami elsősorban a Duna-Majna-Rajna csatorna kiépítésének is köszönhető. Egy Ro-Ro hajó ugyanakkor kevesebb üzemanyagot is használ el, mint az általa szállított járművek együttesen. Ezzel pedig környezet védelem szempontjából kímélőbb megoldás. Hátránya, hogy e hajó típus beszerzése nagyobb költségeket jelent a hagyományos hajókéhoz képest. Ráadásul a Ro-La-hoz hasonlóan itt is megjelenik a nagy holttér, ami hordképesség szempontjából nem előnyös Vízi-vízi kombináció Ez a kombináció azért alakult ki, mert a nagy tengeri hajók, amik a kontinensek közötti kapocs szerepet jelentik a mély merülésük végett nem képesek a folyami 12

12 hajózási útvonalakon közlekedni. Ezért van szükség különleges kialakítású uszályokra, amelyek a kontinens belsejében lévő árut el tudják juttatni egy másik kontinens belsejébe átrakás nélkül. Az uszályokat toló hajók segítségével tengeri kikötőkbe juttatják el, ahol a bárkaszállító felveszi őket, majd a szállítási útvonal végén ismét vízre engedik őket. Így teljes egészében csak is vízi úton történő szállítási eszközöket vettek igénybe, ami a legkörnyezetkímélőbb megoldásnak tekinthető. Ezt a kombinált fuvarozási módot hívják Si-So-nak (Swim in-swim out) Kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete: az UIRR 3 Minden egyes európai országon belül megtalálhatóak a kombinált fuvarozást szervező társaságok, amelyek egymással szoros kapcsolatban állnak szervezési, üzleti és információs téren is. Erre azért is van szükség, mert a kombinált szállítási módozat nem csak ország határokon belül valósul meg, hanem azokon túlra is kiterjed. Ennek érdekében, hogy a különböző országok különböző társaságainak a munkája kellő mértékben össze legyen hangolva megalakult az UIRR (Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route), amit a kombitársaságok nemzetközi szervezetének tekinthetünk ben alapították meg. Kezdetben még önálló joggal nem rendelkezett. A legtöbb feladatot a tagtársaságok kijelölt munkatársai végezték. Idővel a tevékenységi köre bővülni kezdett, ami előrevetítette, hogy a társasági forma is megváltozzon, és saját irodával rendelkezzen ben Brüsszelben új társasági formában újraalakult, ettől kezdve pedig önálló jogi személyként működött. Jelenleg 14 országból 20 társaságot tömörít. 3. Európa közlekedéspolitikája Az Európai Unió által megfogalmazott közlekedéspolitikának történelmi szinten vannak előzményei. Már kezdetben is problémát jelentett, hogy minden egyes országnak eltérő volt a gazdasági fejlődése és a közlekedési infrastruktúrája is. Nem beszélhettünk egységességről, ezért is sürgették már 1986-ban közösségi programok megvalósítását. De még az 1970-es évek táján is voltak akciótervek, amelyek között 3 13

13 már akkor ott szerepelt a kombinált fuvarozás előmozdítása. Igyekezték megteremteni a szállítás közös piacát, ami mindegyik közlekedési ágra vonatkozott. Ezzel azt érték el, hogy könnyebbé vált a külföldi piacra jutni és a verseny általa megnövekedett. Ezt a versenyt össze kellett hangolni ben így megszületett az Európai Közösségi Bizottság első komolyabb dokumentuma Zöld Könyv címmel, majd pár hónappal később a Közös közlekedéspolitika jövőbeli kialakítása a fenntartható mobilitás közösségi kereteinek globális szemléletű létrehozatala című dokumentum is. Ettől tekinthetjük igazából egységesítettnek az Európai Unió közlekedési piacát. Az Európai Unió közlekedéspolitikája továbbra is a fenntarthatóságra törekszik és erre irányulva vannak célkitűzései. Ezek közül igyekszem csak azokat megemlíteni és felvázolni, amelyek szakdolgozatom témájához kapcsolódnak. Ily módon a személyforgalomra, gépkocsikra irányuló törekvések és intézkedések nem kerülnek említésre dolgozatom során. A közlekedés és vele együtt az áruforgalom fontos szerepet tölt be Európán belül. Fontos, hogy egy magas színvonalú közlekedési rendszer legyen, ami hozzájárulhat a kontinens gazdasági növekedéséhez is. Ezért is fontos megnézni, hogy erre vonatkozólag milyen feladatokat tűztek ki, milyen törekvéseket sürgetnek A közlekedéspolitika által kitűzött célok A célkitűzés legfontosabb és egyben legátfogóbb eleme egy olyan közlekedési rendszer megvalósítása, amely jól kiépített hálózattal rendelkezik, ami hozzájárul a közlekedés így az árufuvarozáshoz is gördülékeny működéséhez, és közben a környezetét a lehető legkisebb mértékben károsítja. Mindez azt jelenti, hogy a megnövekedett mobilitást igyekszenek magas színvonalúvá tenni. Egy megfizethető és minőségileg kifogásolhatatlan közlekedés ugyan is hatással bír nem csak a társadalmi vagy gazdasági kohézió fejlődésére, de a versenyképesség szempontjából is elengedhetetlen. Ezért is fontos a hatékonyság és gazdaságosság közötti összhang. Ezért kell a piacgazdaságon belül biztosítani a különböző közlekedési alágazatok közötti versenyt, és ha szükséges, kedvező feltételeket kell biztosítani a versenytársak közötti megállapodások segítéséhez. 4 4 Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004, 199. old. 14

14 Közlekedéspolitikán belül nem szabad megfeledkezni a struktúrapolitikáról sem. Itt már nem csak gazdasági szempontok kerülnek előtérbe. Egy állam követhet olyan stratégiát, aminek célja az infrastruktúra fenntartás. Ez azonban szembeütközik azzal a ténnyel, hogy a vasút esetében ennek éppen az ellenkezője valósult meg. Ezt bizonyítja az infrastruktúra fejezetben tárgyalt elmélkedés is. Ha a fenntartás nem is sikerül, érdemes a fejlesztéseket elősegíteni. Fontos, hogy Európán belül legyen szó országok közötti, vagy országon belüli a régióknak és térségeknek megfelelő összeköttetés legyen biztosítva infrastrukturális téren. Ennek hiányában maga az áruforgalom korlátok közé lesz szorítva. Ezért is kell kiemelkedő jelentőséget tulajdonítani az infrastrukturálisan gyenge területeknek, ahol ha sikerül megvalósítani jobb szállítási és közlekedési feltételeket, az hozzájárulhat az adott régió fellendüléséhez. Ez pedig vonzóvá teheti őket üzemek, gyárak vagy raktárak letelepedéséhez. Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy a folyamatosan növekedő mobilitásnak teret tudjon adni. Ennek növekedése azonban már olyan mértékű, hogy elviselhetetlenné vált egyes helyeken. Általa megnövekedett a környezetterhelés is, ami a jövőben jelentős környezeti és egyben egészségügyi problémákhoz vezethet. A fokozódó mobilitással együtt járó légszennyezés csökkentése így értelemszerűen a kiemelt célok között szerepel. Legfontosabb célok között nem szabad megfeledkezni a vasút hatékonyabb kihasználásáról sem. Jelentős mértékben veszített piacot a közúti árufuvarozással szemben. Hanyatlása pedig a kombinált fuvarozásban is negatív változásokat eredményezhet. A jelenleg meglévő vasúthálózat nem igazán vonzó a fuvaroztatók számára. Sok helyen közös pályán közlekednek a személy és tehervonatok. Ráadásul nem az áruszállítás élvez prioritást. Ennek áthidalására lenne jó, ha a közös infrastruktúra használat megszüntethető lenne. Ezt talán elő segítheti, ha a megépülő nagy sebességű pályákra átterelődne a személyforgalom Fehér Könyvek irányelvei A közlekedéspolitika célkitűzéseivel szoros kapcsolat figyelhető meg az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyvekben szereplő célokkal. A másodikat 2001-ben 15

15 adták ki, amiben 2010-ig vonatkozó közlekedéspolitikai elveket fektettek le. Több mint 60 intézkedést írtak le, amiből természetesen jóval kevesebb kapcsolható hozzá a szakdolgozatomban tárgyalt témához. Így az egész Fehér Könyv 5 tárgyalásától eltekintek és a következő irányelveket hangsúlyoznám ki: A vasút újjáélesztése a vasúttársaságok között létrehozott versenyhelyzet megteremtésével. A vasút újabb előre törése érdekében olyan hálózatot kívánnak kialakítani, amin kizárólag az áruszállítást szolgálná. Ez nagyban hozzájárulhatna azon kombinált fuvarozások fejlődéséhez is, amelyek a vasutat is bevonják. A vasút versenyképességét növelheti, ha az üzemeltetők közötti versenyt előremozdítják. Ez azonban nehézségekbe ütközik, mert a jelenlegi (a Fehér Könyv kiadásának évében: 2001) technikai és szabályozási korlátok a már meglévő vállalatoknak kedveznek, míg újabb üzemeltetőknek a piacra lépését akadályozza. Vasút belső piacának megteremtése. Ehhez a vasúton történő nemzetközi árufuvarozásnak nyitottá kell válnia. Hosszú távon a lehető legmagasabb szinten ki kell használni a vasúton történő áruszállítást. Ehhez szükséges, hogy az infrastruktúra optimálisan legyen ugyan csak kihasználva. Egy nagysebességű hálózat kiépítése elősegítheti, hogy a jelenlegi vonalakon lebonyolított forgalom egy része átterelődjön. A vasúti közlekedés biztonságának szavatolása. Műszaki követelményeket szabványosítani kell. Ez többek között azt is jelenti, hogy a konténereket és cserefelépítményeket egységesíteni kell (a kettő előnyeinek egyesítésével új egységrakományok tervezése), ami a kombinált fuvarozás esetében megkönnyíti az átrakodást. Ez az irányelv a konténerek által hozzákapcsolódik a belvízi és tengeri fuvarozáshoz is. Intermodalitást gyakorlati szinten meg kell valósítani. Ehhez nyújt segítséget a Marco Polo program. Transzeurópai hálózatok kiépítése, ami a nemzetközi árufuvarozás növekedését eredményezheti. 5 Fehér Könyv, Európai közlekedés politika 2010-ig: itt az idő dönteni,

16 Fuvarintegrátorok megjelenésének ösztönzése. Képesek a különböző közlekedési módokat úgy összekapcsolni, hogy azok előnyei érvényesüljenek a kombinálás során. Ezzel lehetővé válik a legjobb szolgáltatások nyújtása. A 2011-ben újabb Fehér Könyvet adtak 6 ki, aminek oka, hogy az előzőben leírt célkitűzések nem mindegyike valósult meg illetve nem haladt abba az irányba, mint elvárták volna. Ezért is érezték szükségességét, hogy a pillanatnyi helyzethez igazodva egy jobban kidolgozott és kibővített irányelveket tűzzenek ki. Elsődleges irányelvként a kőolajtól való függőség csökkenését kell megemlíteni. Végesnek tekinthető a kőolaj tartalékok a világon. Ráadásul a kőolaj ára az elmúlt években jelentősen megemelkedett, ami azt jelenti, hogy a közúton történő fuvarozás költségesebbé vált. Új energiahordózók felhasználása és az előbb említett probléma is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közúton történő fuvarozás egy része más közlekedési módra terelődjön. Torlódások csökkentése a közutakon. Ha különböző bevezetett díjakkal nem sikerül elérni a csökkenést, az idő előre haladtával a torlódások súlyos gondokat okozhatnak a közúti árufuvarozásban is. Egyrészt a tranzit idők megnőnek, másodsorban pedig a kapcsolód költségek is növekedni fognak. Környezetbarát, de egyben hatékony árufuvarozási hálózat kialakítása. Ennek az irányelvnek az oka, hogy jelenleg az Európai Unión belül az árufuvarozás 47,3%-át tehergépkocsikkal végzik, ami által a szén-dioxid kibocsátás nagy része (76,1%) is ebből ered. 7 Ezért szeretnék, ha nagy távolságon az árukat multimodálisan fuvaroznák és a közút szerepe csak az elő- és utófuvarozásnál jelenne meg. Cél, hogy 2030-ra előbb a közúti szállítás 30%-a, majd 2050-re 50%-a tolódjon át más elsősorban vasút közlekedési eszközre. Információcsere egyszerűsítése kiváltképp a multimodális fuvarozásnál és szállításnál jelenthet költség megtakarításokat. Egy kombinált fuvarozás esetén könnyebb és egyszerűbb egységes fuvarokmányt használni, amit ráadásul digitalizált formában is bekívánnak vezetni. 6 Fehér Könyv, Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, Európai Bizottság, EU Energy and Transport in Figures,

17 3.3. Ellentmondások, dilemmák és következtetések a közlekedéspolitikában A legtöbb esetben előirányzott célok a környezetszennyezés megszüntetésére, pontosabban annak mérséklésére irányulnak. Tény és való, hogy az egyre nagyobb méretben globalizálódó világban környezetünk szennyezése olyan szintre jutott el, hogy tényleges beavatkozásra van szükség. Ennek a problémának a kialakulásához természetesen az árufuvarozás is hozzájárult, főleg a közúton történő szállítás miatt. Azonban nem lehet a gondot könnyen és gyorsan megoldani. Fuvarozási cégek, kombinált társaságok és még sorolható lehetne a sor is gazdasági szempontok alapján működnek. Náluk a bevételszerzés fontos szerepet tölt be. Így nem várható el, hogy csak a környezet megóvása érdekében váltsanak szemléletet. Ahhoz, hogy mégis változások következzenek be, erősebb ráhatásra van szükség politikailag magasabb szintekről. Talán, ha agresszívebb politikát folytatnának a közúton történő fuvarozással szemben. Drasztikusnak mondható díjakat vezetnének be, amelyek már képesek lennének kiváltani azt a hatást, hogy más fuvarozási módokat, alternatívákat válasszanak, amelyek kevésbé lennének környezet kárósító hatásúak. Természetesen nehéz diszkriminatív módon például csak a teherkocsikra kivetni adókat és díjakat. Megoldás lehetne, ha műszakilag történnének fejlesztések és a kivetett díjakból befolyó pénzösszegeket útjavításokra fordítanák. Sokan úgy tartják, hogy a torlódások a nem megfelelő minőségű utakból származtathatóak. Ezért is kellene azokat fejleszteni. Ellentmondás is e probléma által keletkezik. Környezetünk megóvására természetesen megvannak a megfelelő törekvések és intézkedések. Hiszen az EU az utak tehermentesítésével igyekszik a vasútra terelni az áruforgalom nagy részét. Ezzel szemben a liberalizáció következtében a közlekedés hatékonyabbá tétele miatt - a közúti fuvarozók a jóval kevesebb ráfordítások miatt olcsóbban tudnak fuvarozni. Ezzel pedig a vasút nem tud versenyezni. Ráadásul a liberalizáció által előirányzott mobilitás növekedése szembeáll a különböző adókkal megterhelni kívánt forgalom visszaszorításával. Megfigyelhető, hogy a legtöbb cél és probléma általában egy bizonyos közlekedési módozatra irányul. Vagy a vasutat, vagy a közutat érinti. De a jövőbeni tervek alapján észrevehető, hogy igyekeznek kapcsolatot teremteni a különböző 18

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1. A dolgozat célja... 1.2. Források... 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 3. Fuvarozási ágazatok az Európai

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság

A magyar vasút kitörési lehetőségei. 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A magyar vasút kitörési lehetőségei A magyar vasút kitörési lehetőségei történelmi örökségek és mai konzekvenciák 2011. Szeptember 30. Molnár Béla KDNP Közlekedési Szakbizottság A történelmi előképek szinte

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KÖZLEKEDÉS ÉS TURIZMUS AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Intermodalis logisztika HCT-vel (Új gondolatok a szárazföldi logisztikában)

Intermodalis logisztika HCT-vel (Új gondolatok a szárazföldi logisztikában) 1 LOXODON Gépgyártó Kft 1211 Budapest, Bethlen Gábor utca 4/E Intermodalis logisztika HCT-vel (Új gondolatok a szárazföldi logisztikában) Mottó: A szállításban a kiszámíthatóság az els dleges megrendel

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA.

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Települési Önkormányzatok Szövetsége. A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Integrációs, Szervezeti és Finanszírozási lehetőségek. Budapest 2012. Szeptember 26. Danka Lajos TÖOSZ Közlekedéspolitikai

Részletesebben

Multimodális fuvarozás az EU-ban

Multimodális fuvarozás az EU-ban Multimodális fuvarozás az EU-ban Szerzők: Kiss Erika Kovács Judit Nagy Tímea Vezetőtanár: drd. Nagy Bálint Zsolt, egyetemi tanársegéd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Dr. Köllő Gábor Egyetemi tanár Kolozsvár

Dr. Köllő Gábor Egyetemi tanár Kolozsvár Dr. Köllő Gábor Egyetemi tanár Kolozsvár Áruszállítás és személyszállítás - 80%-a vasúthálózaton bonyolódott le - 20%-a közúton A közúthálózat állapota nem megfelelő A vasúthálózat állapota jónak mondható

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

Elektronikus útdíjkivetés településen belül és kívül. Levegő Munkacsoport

Elektronikus útdíjkivetés településen belül és kívül. Levegő Munkacsoport Elektronikus útdíjkivetés településen belül és kívül Levegő Munkacsoport 1 Elektronikus útdíjkivetés településen belül és kívül Vázlat: 1. Városban dugódíj, két példa. 2. Országúton úthasználati díj, felosztás

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A magyarországi vasúti szállítmányozás munkaerő-piaci hatása

A magyarországi vasúti szállítmányozás munkaerő-piaci hatása A magyarországi vasúti szállítmányozás munkaerő-piaci hatása LIPTÁK Katalin Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc liptak.katalin@uni-miskolc.hu A tanulmányban a magyarországi vasúti szállítmányozás

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai

Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai KTE Konferencia 2014. Február 7. TÉNYEK Jogszabályi környezet: 913/2010/EU rendelet a versenyképes árufuvarozást

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

közlekedési kiadó 2002. Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra

közlekedési kiadó 2002. Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra A 2008-ban kezdődő gazdasági világválság negatívan érintette a gazdaság minden ágazatát. Számos vállalkozás ment csődbe, közöttük

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben