BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS."

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL Készítette: Túri Attila Budapest 2012

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Kombinált fuvarozás bemutatása Történelmi kialakulás Közút-vasút kombinált fuvarozás Kísért forgalom Kíséretlen forgalom Közút-vízi kombinált fuvarozás Vízi-vízi kombináció Kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete: az UIRR Európa közlekedéspolitikája A közlekedéspolitika által kitűzött célok Fehér Könyvek irányelvei Ellentmondások, dilemmák és következtetések a közlekedéspolitikában Infrastrukturális helyzet az Európai Unión belül Közút hálózat infrastruktúrája Vasúti hálózat infrastruktúrája Kombiterminálok, logisztikai központok Európa Uniós projektek és programok PACT program Marco Polo program Transzeurópai Hálózatok (TEN) Új TEN-T projektek TEN projektektől várt hatások A közút-vasút kombinált szállítás szerepe az Európai Unión belül Költség, mint befolyásoló tényező Tagállamok közötti forgalom 57 3

3 5.3. Közút-vasút kombinált fuvarozás összforgalmának elemzése Összefoglalás Ábrajegyzék Irodalomjegyzék 68 4

4 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájaként igyekeztem olyan területét választani a fuvarozásnak, amely fejlődése töretlennek mutatkozik, és még közel sincsenek kiaknázva a benne rejlő lehetőségek. A kombinált fuvarozás igazából még ifjúkorban található. Dolgozatom célja, hogy közút/vasút kombinációnak a jelenlegi helyzetét és a jövőben várható fejlődését, esetleges növekedését és térhódítását bemutassam az Európai Unión belül és elemezzem azokat a statisztikai adatokat, amelyek e fuvarozási módra vonatkozólag készültek. Ahhoz, hogy a dolgozat értékelhető minőségben tudjam felvázolni, akár csak a pillanatnyi helyzetet, szükséges lesz egy alapos bemutatás. Hiszen milyen ház építhető szilárd alap nélkül? Fontosnak tartom, hogy a kombinált fuvarozás valamennyi, lehetséges változatát bemutassam, még akkor is, ha a legtöbbjüket csak érintőlegesen fogom megemlíteni. Ennek oka, hogy a közút-vasút kombinációt helyeztem előtérbe szakdolgozatomban, így az erre való összpontosítás a leglényegesebb. Természetesen nem szabad elfeledkezni az infrastruktúráról sem. Mivel több fuvarozási mód kapcsolódik össze egy kombinált fuvarozás esetén, nyilvánvaló, hogy a közút, vasút fuvarozáshoz használt pályákat is elemezni kell. Nagyon fontos említést tenni a logisztikai központokról, kombi terminálokról, amelyek nélkülözhetetlenek a kombinált fuvarozás akadálymentes működésében. Mivel a dolgozatom az Európai Uniós helyzetet fogja elemezni, megkerülhetetlen, hogy említést tegyek és elemezzem a Transzeurópai Hálózatokat. Ez egy fontos alappillére az egész kontinenst érintő fuvarozásnak. Ugyan így fontosnak tartom, hogy az Unió által kidolgozott projektekre is figyelmet irányítsak. A PACT és a Marco Polo programok a TEN-hez hasonlóan igyekszik javítani a fuvarozás infrastrukturális és hálózatbeli problémáin. A központi témában kerül sor egy átfogó elemzésre, ahol fontosabbnak vélt tagállamok forgalmi viszonyait mutatnám be. Ugyan így fontos, hogy a kísért és a kíséretlen forgalom helyzete külön bontva szerepeljen, majd a kettőt összegezve egy teljesebb képet kaphassunk Európa kombinált forgalmának volumenéről. Korábbi évek statisztikai adatait feldolgozva remélem láthatóvá válik, hogy miként is változik a forgalom nagysága. Ráadásul az elmúlt években történtek olyan események, amelyek az 5

5 előre gondolásom szerint hatást gyakorolhattak a kombinált fuvarozásra. Ilyen az Unió bővülése új tagállamokkal, illetve a gazdasági válság, aminek nyilvánvalóan negatív hatása lehet. Izgalmasabb megközelítés végett a már megvalósított különböző programok főleg TEN-T hatását kívánom bemutatni. Vajon egy projektben elvárt hatások érvényesülni tudnak-e a megvalósítást követően, vagy az Unió elvárásai túlzottak voltak? Természetesen terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségem arra, hogy minden egyes program elemzésre kerüljön. Igyekszem a legfontosabbnak vélteket kiemelni és azokat bemutatni. Bízom abban, hogy a szakdolgozat végén meg tudom valósítani mindazon célokat, amiket az elején kitűztem magam elé. Ha tudom magam tartani a tervekhez, akkor egy színvonalas és izgalmas dolgozat fog megszületni. 6

6 2. A kombinált fuvarozás bemutatása A mai kibővült világban már elképzelhetetlen, hogy akár egy fuvarozás is, csak az adott ország határain belül valósuljon meg. A külkereskedelmi ügyletek nagy hányadán az áru fuvarozása nem is oldható meg szimpla fuvarozási móddal és egyetlen fuvarozó bevonásával. Ezért egyre gyakrabban van szükségünk kombinált fuvarozásra. Ha a fogalmát szeretnénk meghatározni azt mondhatjuk, hogy olyan szállítási módról van szó, ahol legalább kettő szállítási módot kapcsolnak össze egy szállítási láncolatban, ahol csak a rakodási egység átrakása történik, miközben az áru a feladótól eljut a címzettig. Az áru ugyan akkor egy fuvarozási szerződés keretében kerül szállításra, miközben végig a fuvareszközben, vagy a konténerben marad, és ezeket rakodják át a csatlakozó helyeken; vagy maga a szállítójármű gördül fel egy másik szállító eszközre. Ennek alapján a kombinált árufuvarozáson belül kettő fajta rendszert különböztetünk meg: kísért és kíséretlen áruszállítás. Szállítás nagy része környezetbarát vasúton, belföldi vízi úton vagy tengeri úton történik, miközben a közúton folytatott le- és felrakodási utat legkisebb mértékben veszik igénybe. A fel- és elfuvarozást leginkább a fuvaroztatói igények rugalmas kielégítése végett végzik. A kombinált fuvarozás lényegét megállapítva kijelenthetjük, hogy az összekapcsolt közlekedési alágazatok (szállítási módok) előnyeit kívánja egyesíteni, míg ezzel egyidejűleg a hátrányokat kiküszöbölni. Az utóbbi évtizedeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a kombinált szállítás a modern közlekedési rendszerek jelképévé vált. Az áruszállítási technológiák korszerűsítése világszerte megkezdődött, ami mellett már környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontok is fontossá váltak. Ezek a tények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kombinált fuvarozásnak egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak, amivel elterjedtebbé válhat. A kombinált szállítás egyszerre érdek, kényszer és lehetőség. Kényszernek tekinthető, mert az egyes országok korlátozzák és szabályozzák a közúti áthaladási engedélyeket és olykor még a tengelynyomásra is megszorításokat írnak elő. De fizetni kell az össztömeg után, valamint úthasználati díjat is. Egyes országok, köztük Ausztria is korlátozza az éjszakai fuvarozást, ami mellett a hétvégi tilalmak is fennállnak a 7

7 kamionok szempontjából. Ezek a korlátozások és tiltások kényszerítik ki, hogy a kombinált szállítási módot használják. Érdek abból a szempontból, hogy az utakon folyamatosan növekszik a forgalom, egyre több fennakadást okoznak a dugók, a járművek károsanyag kibocsátásával pedig környezet szennyező hatása van, amit a Fehér Könyv célkitűzéseit tekintve (ami inkább már közérdek) le kell csökkenteni. A kombinált szállítás fő előnye, hogy integrált szállítási (logisztikai) láncok kialakítását teszi lehetővé az egységes szállítóeszközök, rakodó berendezések, valamint az átfogó információs és kommunikációs rendszerek alkalmazása révén. 1 Azonban szervezés és eszköz szempontjából nézve többlet ráfordítást igényel. Az átrakások pedig idő veszteséget jelentnek. Terminálokra van szükség, amelyeknek megfelelő rakodó és tároló egységekkel kell rendelkeznie. A feladó és fogadó helyeken az átrakások gördülékenységét kell biztosítani, ami mellett szükség van a megfelelő dokumentálásra és az egész folyamatot tekintve az információk nyomon követésére Történelmi kialakulás Az intermodális szállítás (többféle szállítási mód kombinációja) leglényegesebb elemeinek, a konténereknek a története szinte egyidős a modern közlekedéssel, hiszen különféle szállítótartályokat már a XIX. században is eredményesen használtak a különböző közlekedési ágazatok. A XX. század elején már megtörténtek a kísérletek, hogy szabványosítsák, és egységes méretűvé tegyék a tartályokat az áruk könnyebb szállítása és a göngyölegek csereszabatossága érdekében. A századforduló környékén indult meg a vasút látványos fejlődése. Abban az időben a kor legmeghatározóbb eszköze volt a kontinentális kereskedelem számára. Gyorsan épültek a vasúti pályák, amelyek nagy teljesítményre voltak képesek. Több amerikai és európai vasúttársaság is végzett kísérleteket különböző kialakítású és célú konténerekkel, főként a kocsirakománynál kisebb szállítások gazdaságosabb megvalósítása érdekében. A II. Világháborút követően, amint a gazdasági élet fellendülése kezdődött, a vasút dinamikus fejlődése lelassult. 60-as években a motorizáció és az infrastruktúra egymást ösztönözve fellendülni látszódott. A megbízói igények is már rugalmasabb megoldásokat kívántak meg, amilyen a háztól házig szolgáltatás is volt. Megkezdődött a 1 Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztikamenedzsment, Kossuth Kiadó, 2010, 141. old. 8

8 közúti fuvarozás diadalmenete. Olyan mértékű volt a fejlődés, hogy a vasúton fuvarozott tömegáruk és nyersanyagok egy részét a közút is el tudta hódítani. Egy idő után már a társadalom számára hátrányokkal jelentkezett az áruszállítási megosztásnak az eltolódása. A közutak által legjobban terhelt országoknak rá kellett döbbenniük, hogy a mobilitásnak vannak határai is. A közúton történő fuvarozásnak környezetkárosító hatásait kezdték megismerni, ami vasúthoz és a belvízi hajózáshoz viszonyítva sokkal magasabb volt. Mindazon tényezők, amelyek kedvezőtlen hatást váltottak ki a közúti szállítás révén, negatívan hatottak a közúton történő közlekedés számára. Egyre több korlátozó intézkedést vezettek be, amik a szállítási idő növekedéséhez is vezetett. A kialakult helyzet arra kényszerítette a nemzetközi fuvarozás szereplőit, hogy új megoldásokat keressenek az áruk szállítására, aminek környezetkímélőbb hatása is van. Ez lehetett az egyik ok, hogy felmerült a közúti-vasúti kombinált fuvarozás ötlete. Először Nyugat-Európában teremtették meg a szükséges feltételeket. Első sorban műszaki, szervezeti, forgalmi és fuvarjogi szempontok alapján. Végül 1969-ben megalakult az első kombitársaság is. Innentől kezdve térhódításba kezdett a fuvarozás új változata. Magyarországon ben alakult meg a Hungarokombi. Ma már a kombinált fuvarozás jelentős piaci szereppel bír. Igaz, egyelőre csak a nagyobb távolságok áthidalásakor Közút-vasút kombinált fuvarozás Ennél a módozatnál a közúti járművek menetrend szerint közlekedő zárt vonattal, vasúton továbbítják két vasúti terminál között. Két változatát különböztetjük meg: kísért és kíséretlen Kísért forgalom A kísért forgalom esetében a kamion saját maga hajt fel egy rámpa segítségével a speciális alacsony felépítésű vasúti kocsira. Ez a fajta rakodási mód a horizontális, ami a kíséretlen forgalom rakodásától eltérő. Közismert neve (RoLa gördülő országút, Rollende Landstraße) is ebből ered, hogy a közúti fuvareszközt más fuvareszközzel 9

9 szállítják, így az út nagy részét nem a saját kerekein teszi meg. A kamionsofőrök (kísérők) az utazás során a vonaton utaznak egy számukra biztosított, fekvőhellyel ellátott vasúti kocsiban. Ez lehetőséget biztosít számukra a pihenésre, amiből előnyük is származik. Szerencsére sok ország hivatalosan is elismeri (igaz, csak korlátozottan) a vonaton töltött időt pihenő időnek, ezzel könnyen betarthatóvá válik a pihenő- és vezetési időre vonatkozó előírások, amit az AETR szabályoz. Emellett nincs hétvégi korlátozás, a vonatok vasárnap, és ünnepnap is közlekednek. Másik előnye, hogy az éjszakai vezetésre a továbbiakban ezért nincs szükség, így a munkakörülmények nagymértékben javulnak. A RoLa-val vitt küldeményeknek ugyanakkor nincs szükségük különleges átrakodási egységekre, vagy bármilyen más berendezésre. Ezzel jelentős előnyt tud élvezni a kíséretlen forgalommal szemben. Társadalmi szinten jelentős hatásokkal bír. A közutak terhelése és a levegő szennyezettsége csökkenthető általa. Javul a közlekedés biztonsága és a vasút kihasználtsága is. 1. Ábra: Alacsony rakfelületű kocsi A kísért forgalom vonatai gyorsan és könnyedén le- illetve felrakodhatóak. Jelentős mértékű sikert az Alpok országain keresztül haladó forgalom lebonyolításában és azon helyeken ért el, ahol a kombinált fuvarozást rövid előkészítési idővel kell megoldani. Így a rendszer alkalmas arra, hogy mind rövid és mind közepes távolságokat áthidaljon azokon a helyeken, ahol rövid fordulóidejű vonatokra van szükség. Azok a fuvarozók is alkalmazhatják ezt, akiknek nincsen nagy szakmai tapasztalatuk kombinált fuvarozás terén. Nem feltétlenül szükséges az sem, hogy kiterjedt szállítmányozói kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek. Ahhoz, hogy RoLa-n fuvarozzunk, nem szükséges a meglévő eszközparknak az átalakítása, vagy annak lecserélése. Különleges infrastrukturális megoldásokra csak kisebb mértékben van igényük, mint a kíséretlennél. Az előnyök mellett természetesen hátrányai is vannak, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Mivel a közúti jármű, küldemény és annak sofőrje együtt utazik a 10

10 vonaton, a kíséretlen forgalommal szembe állítva nem annyira gazdaságos. A kamionok fülkéje üres térnek számít, ami által nagyobb a szállított holttömeg. Az operátorok szemszögéből nézve kijelenthetjük, hogy költségesebb egy speciális alacsony felépítésű vasúti kocsinak a fenntartása, mint a hagyományos tehervagonoké. Ráadásul a beszerzésük is drágább Kíséretlen forgalom A kombinált fuvarozás piacának 80%-át a kíséretlen szállítási mód teszi ki. Ha a tengeri konténerek szárazföldi vasút szállítását is idevesszük, akkor ez az arány 90%. 2 Leggyakoribb formája a konténerek, csereszekrények és félpótkocsik szállítása. Ezek közül is a konténer az, ami a legrugalmasabban kezelhető, köszönhetően annak, hogy lehet halmozni, tengeri fuvarozásra is alkalmas, míg a másik kettő abból eredően, hogy döntően ponyvásak, a halmozhatóság nem megoldható náluk. Ráadásul speciális kialakítása miatt könnyű megfogni és mozgatni rakodógépekkel. A kísért forgalommal ellentétben itt már igen komoly infrastrukturális felszereltségre van szükség. Ezért is fontos, hogy a szállítóeszközökről gondoskodnia kell a szállítmányozónak, vagy a fuvarozó vállalatnak. Míg a RoLa esetében horizontális, addig itt vertikális rakodásról beszélhetünk. Itt olyan technológiáról van szó, amikor a küldemény, rakodási egység rakása függőleges irányú mozgatással jár együtt. Mindezt mobil rakodógépekkel, vagy bakdaruval oldják meg. Konténeres szállítás terjedt el a leghamarabb, ha a kombinált áruszállítás különböző fajtáit vesszük figyelembe. Vasúton történő szállítását, forgalmát (fel- és elfuvarozást is) vagy a vasúttársaság intézi, vagy egy erre szakosodott szervezet. Vasúton a nagykonténeres szállítás terjedt el, aminek 40, 30 és 20 láb hosszú változata van. Ezek közül a 20 láb egységűt használják a konténerforgalom volumenének meghatározására, aminek a jele TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). A csereszekrény, az a közúti járműnek a levehető felépítménye, ami lehet fém oldalfalú vagy ponyvázott is. Szállítására normál pőrekocsi és konténerszállító vasúti kocsi is alkalmas. Előnye, hogy súlyukat tekintve lényegesen könnyebbek, mint a konténerek. Hátránya viszont, hogy szállítás és tárolás során sem lehet halmozni. 2 Középpontban a kombinált fuvarozás, UIRR S.C., Brüsszel,

11 A bimodális rendszer lehetővé teszik, hogy a félpótkocsikat vasúton tudjuk szállítani. Bár ez inkább az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el, Európában még csekély jelentősége van. A vasúti teherkocsik helyett sajátos forgóvázak vannak, amelyeknek adapterei lehetővé teszik, hogy a félpótkocsikkal össze lehessen kapcsolni. Ez a rendszer teljesen önálló fékberendezéssel is rendelkezik Közúti-vízi kombinált fuvarozás Ez a technológia részben hasonlít a közút-vasút rendszerhez, csak ennél a formánál a közúti járművek vízi jármű (komp, uszály, hajó) rakfelületére gördülnek fel, majd az út végén elhagyják azt. A Ro-Ro (Roll on Roll off) elnevezés itt is a szállítási mód jellegzetességére utal. Előnyének számít, hogy valamennyi közúti jármű számára elérhető, valamint a fel- és lehajtás gyors és egyszerű folyamat, amit a különleges kiépítésű parti létesítmények és áthidaló szerkezetek biztosítanak. A nagy fuvaridő különbségek ellenére bizonyos körülmények között gazdaságosnak tekinthető. A Ro-Ro hajóknak a mellső vagy hátsó része nyitható, és itt rámpák segítségével oldják meg a közúti járművek részére, hogy fel illetve legördülhessenek. Ezek a hajók általában több szintesek, ami által több fedélzeten lehet elhelyezni a tehergépkocsikat. Ráadásul egyes fedélzetek között is megoldott a közlekedés, amit vagy rámpák, vagy felvonók biztosítanak. Folyami viszonylatban nézve ez a kombinált fuvarozási mód egyre nagyobb szerepet tölt be Európában, ami elsősorban a Duna-Majna-Rajna csatorna kiépítésének is köszönhető. Egy Ro-Ro hajó ugyanakkor kevesebb üzemanyagot is használ el, mint az általa szállított járművek együttesen. Ezzel pedig környezet védelem szempontjából kímélőbb megoldás. Hátránya, hogy e hajó típus beszerzése nagyobb költségeket jelent a hagyományos hajókéhoz képest. Ráadásul a Ro-La-hoz hasonlóan itt is megjelenik a nagy holttér, ami hordképesség szempontjából nem előnyös Vízi-vízi kombináció Ez a kombináció azért alakult ki, mert a nagy tengeri hajók, amik a kontinensek közötti kapocs szerepet jelentik a mély merülésük végett nem képesek a folyami 12

12 hajózási útvonalakon közlekedni. Ezért van szükség különleges kialakítású uszályokra, amelyek a kontinens belsejében lévő árut el tudják juttatni egy másik kontinens belsejébe átrakás nélkül. Az uszályokat toló hajók segítségével tengeri kikötőkbe juttatják el, ahol a bárkaszállító felveszi őket, majd a szállítási útvonal végén ismét vízre engedik őket. Így teljes egészében csak is vízi úton történő szállítási eszközöket vettek igénybe, ami a legkörnyezetkímélőbb megoldásnak tekinthető. Ezt a kombinált fuvarozási módot hívják Si-So-nak (Swim in-swim out) Kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete: az UIRR 3 Minden egyes európai országon belül megtalálhatóak a kombinált fuvarozást szervező társaságok, amelyek egymással szoros kapcsolatban állnak szervezési, üzleti és információs téren is. Erre azért is van szükség, mert a kombinált szállítási módozat nem csak ország határokon belül valósul meg, hanem azokon túlra is kiterjed. Ennek érdekében, hogy a különböző országok különböző társaságainak a munkája kellő mértékben össze legyen hangolva megalakult az UIRR (Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route), amit a kombitársaságok nemzetközi szervezetének tekinthetünk ben alapították meg. Kezdetben még önálló joggal nem rendelkezett. A legtöbb feladatot a tagtársaságok kijelölt munkatársai végezték. Idővel a tevékenységi köre bővülni kezdett, ami előrevetítette, hogy a társasági forma is megváltozzon, és saját irodával rendelkezzen ben Brüsszelben új társasági formában újraalakult, ettől kezdve pedig önálló jogi személyként működött. Jelenleg 14 országból 20 társaságot tömörít. 3. Európa közlekedéspolitikája Az Európai Unió által megfogalmazott közlekedéspolitikának történelmi szinten vannak előzményei. Már kezdetben is problémát jelentett, hogy minden egyes országnak eltérő volt a gazdasági fejlődése és a közlekedési infrastruktúrája is. Nem beszélhettünk egységességről, ezért is sürgették már 1986-ban közösségi programok megvalósítását. De még az 1970-es évek táján is voltak akciótervek, amelyek között 3 13

13 már akkor ott szerepelt a kombinált fuvarozás előmozdítása. Igyekezték megteremteni a szállítás közös piacát, ami mindegyik közlekedési ágra vonatkozott. Ezzel azt érték el, hogy könnyebbé vált a külföldi piacra jutni és a verseny általa megnövekedett. Ezt a versenyt össze kellett hangolni ben így megszületett az Európai Közösségi Bizottság első komolyabb dokumentuma Zöld Könyv címmel, majd pár hónappal később a Közös közlekedéspolitika jövőbeli kialakítása a fenntartható mobilitás közösségi kereteinek globális szemléletű létrehozatala című dokumentum is. Ettől tekinthetjük igazából egységesítettnek az Európai Unió közlekedési piacát. Az Európai Unió közlekedéspolitikája továbbra is a fenntarthatóságra törekszik és erre irányulva vannak célkitűzései. Ezek közül igyekszem csak azokat megemlíteni és felvázolni, amelyek szakdolgozatom témájához kapcsolódnak. Ily módon a személyforgalomra, gépkocsikra irányuló törekvések és intézkedések nem kerülnek említésre dolgozatom során. A közlekedés és vele együtt az áruforgalom fontos szerepet tölt be Európán belül. Fontos, hogy egy magas színvonalú közlekedési rendszer legyen, ami hozzájárulhat a kontinens gazdasági növekedéséhez is. Ezért is fontos megnézni, hogy erre vonatkozólag milyen feladatokat tűztek ki, milyen törekvéseket sürgetnek A közlekedéspolitika által kitűzött célok A célkitűzés legfontosabb és egyben legátfogóbb eleme egy olyan közlekedési rendszer megvalósítása, amely jól kiépített hálózattal rendelkezik, ami hozzájárul a közlekedés így az árufuvarozáshoz is gördülékeny működéséhez, és közben a környezetét a lehető legkisebb mértékben károsítja. Mindez azt jelenti, hogy a megnövekedett mobilitást igyekszenek magas színvonalúvá tenni. Egy megfizethető és minőségileg kifogásolhatatlan közlekedés ugyan is hatással bír nem csak a társadalmi vagy gazdasági kohézió fejlődésére, de a versenyképesség szempontjából is elengedhetetlen. Ezért is fontos a hatékonyság és gazdaságosság közötti összhang. Ezért kell a piacgazdaságon belül biztosítani a különböző közlekedési alágazatok közötti versenyt, és ha szükséges, kedvező feltételeket kell biztosítani a versenytársak közötti megállapodások segítéséhez. 4 4 Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004, 199. old. 14

14 Közlekedéspolitikán belül nem szabad megfeledkezni a struktúrapolitikáról sem. Itt már nem csak gazdasági szempontok kerülnek előtérbe. Egy állam követhet olyan stratégiát, aminek célja az infrastruktúra fenntartás. Ez azonban szembeütközik azzal a ténnyel, hogy a vasút esetében ennek éppen az ellenkezője valósult meg. Ezt bizonyítja az infrastruktúra fejezetben tárgyalt elmélkedés is. Ha a fenntartás nem is sikerül, érdemes a fejlesztéseket elősegíteni. Fontos, hogy Európán belül legyen szó országok közötti, vagy országon belüli a régióknak és térségeknek megfelelő összeköttetés legyen biztosítva infrastrukturális téren. Ennek hiányában maga az áruforgalom korlátok közé lesz szorítva. Ezért is kell kiemelkedő jelentőséget tulajdonítani az infrastrukturálisan gyenge területeknek, ahol ha sikerül megvalósítani jobb szállítási és közlekedési feltételeket, az hozzájárulhat az adott régió fellendüléséhez. Ez pedig vonzóvá teheti őket üzemek, gyárak vagy raktárak letelepedéséhez. Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy a folyamatosan növekedő mobilitásnak teret tudjon adni. Ennek növekedése azonban már olyan mértékű, hogy elviselhetetlenné vált egyes helyeken. Általa megnövekedett a környezetterhelés is, ami a jövőben jelentős környezeti és egyben egészségügyi problémákhoz vezethet. A fokozódó mobilitással együtt járó légszennyezés csökkentése így értelemszerűen a kiemelt célok között szerepel. Legfontosabb célok között nem szabad megfeledkezni a vasút hatékonyabb kihasználásáról sem. Jelentős mértékben veszített piacot a közúti árufuvarozással szemben. Hanyatlása pedig a kombinált fuvarozásban is negatív változásokat eredményezhet. A jelenleg meglévő vasúthálózat nem igazán vonzó a fuvaroztatók számára. Sok helyen közös pályán közlekednek a személy és tehervonatok. Ráadásul nem az áruszállítás élvez prioritást. Ennek áthidalására lenne jó, ha a közös infrastruktúra használat megszüntethető lenne. Ezt talán elő segítheti, ha a megépülő nagy sebességű pályákra átterelődne a személyforgalom Fehér Könyvek irányelvei A közlekedéspolitika célkitűzéseivel szoros kapcsolat figyelhető meg az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyvekben szereplő célokkal. A másodikat 2001-ben 15

15 adták ki, amiben 2010-ig vonatkozó közlekedéspolitikai elveket fektettek le. Több mint 60 intézkedést írtak le, amiből természetesen jóval kevesebb kapcsolható hozzá a szakdolgozatomban tárgyalt témához. Így az egész Fehér Könyv 5 tárgyalásától eltekintek és a következő irányelveket hangsúlyoznám ki: A vasút újjáélesztése a vasúttársaságok között létrehozott versenyhelyzet megteremtésével. A vasút újabb előre törése érdekében olyan hálózatot kívánnak kialakítani, amin kizárólag az áruszállítást szolgálná. Ez nagyban hozzájárulhatna azon kombinált fuvarozások fejlődéséhez is, amelyek a vasutat is bevonják. A vasút versenyképességét növelheti, ha az üzemeltetők közötti versenyt előremozdítják. Ez azonban nehézségekbe ütközik, mert a jelenlegi (a Fehér Könyv kiadásának évében: 2001) technikai és szabályozási korlátok a már meglévő vállalatoknak kedveznek, míg újabb üzemeltetőknek a piacra lépését akadályozza. Vasút belső piacának megteremtése. Ehhez a vasúton történő nemzetközi árufuvarozásnak nyitottá kell válnia. Hosszú távon a lehető legmagasabb szinten ki kell használni a vasúton történő áruszállítást. Ehhez szükséges, hogy az infrastruktúra optimálisan legyen ugyan csak kihasználva. Egy nagysebességű hálózat kiépítése elősegítheti, hogy a jelenlegi vonalakon lebonyolított forgalom egy része átterelődjön. A vasúti közlekedés biztonságának szavatolása. Műszaki követelményeket szabványosítani kell. Ez többek között azt is jelenti, hogy a konténereket és cserefelépítményeket egységesíteni kell (a kettő előnyeinek egyesítésével új egységrakományok tervezése), ami a kombinált fuvarozás esetében megkönnyíti az átrakodást. Ez az irányelv a konténerek által hozzákapcsolódik a belvízi és tengeri fuvarozáshoz is. Intermodalitást gyakorlati szinten meg kell valósítani. Ehhez nyújt segítséget a Marco Polo program. Transzeurópai hálózatok kiépítése, ami a nemzetközi árufuvarozás növekedését eredményezheti. 5 Fehér Könyv, Európai közlekedés politika 2010-ig: itt az idő dönteni,

16 Fuvarintegrátorok megjelenésének ösztönzése. Képesek a különböző közlekedési módokat úgy összekapcsolni, hogy azok előnyei érvényesüljenek a kombinálás során. Ezzel lehetővé válik a legjobb szolgáltatások nyújtása. A 2011-ben újabb Fehér Könyvet adtak 6 ki, aminek oka, hogy az előzőben leírt célkitűzések nem mindegyike valósult meg illetve nem haladt abba az irányba, mint elvárták volna. Ezért is érezték szükségességét, hogy a pillanatnyi helyzethez igazodva egy jobban kidolgozott és kibővített irányelveket tűzzenek ki. Elsődleges irányelvként a kőolajtól való függőség csökkenését kell megemlíteni. Végesnek tekinthető a kőolaj tartalékok a világon. Ráadásul a kőolaj ára az elmúlt években jelentősen megemelkedett, ami azt jelenti, hogy a közúton történő fuvarozás költségesebbé vált. Új energiahordózók felhasználása és az előbb említett probléma is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közúton történő fuvarozás egy része más közlekedési módra terelődjön. Torlódások csökkentése a közutakon. Ha különböző bevezetett díjakkal nem sikerül elérni a csökkenést, az idő előre haladtával a torlódások súlyos gondokat okozhatnak a közúti árufuvarozásban is. Egyrészt a tranzit idők megnőnek, másodsorban pedig a kapcsolód költségek is növekedni fognak. Környezetbarát, de egyben hatékony árufuvarozási hálózat kialakítása. Ennek az irányelvnek az oka, hogy jelenleg az Európai Unión belül az árufuvarozás 47,3%-át tehergépkocsikkal végzik, ami által a szén-dioxid kibocsátás nagy része (76,1%) is ebből ered. 7 Ezért szeretnék, ha nagy távolságon az árukat multimodálisan fuvaroznák és a közút szerepe csak az elő- és utófuvarozásnál jelenne meg. Cél, hogy 2030-ra előbb a közúti szállítás 30%-a, majd 2050-re 50%-a tolódjon át más elsősorban vasút közlekedési eszközre. Információcsere egyszerűsítése kiváltképp a multimodális fuvarozásnál és szállításnál jelenthet költség megtakarításokat. Egy kombinált fuvarozás esetén könnyebb és egyszerűbb egységes fuvarokmányt használni, amit ráadásul digitalizált formában is bekívánnak vezetni. 6 Fehér Könyv, Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, Európai Bizottság, EU Energy and Transport in Figures,

17 3.3. Ellentmondások, dilemmák és következtetések a közlekedéspolitikában A legtöbb esetben előirányzott célok a környezetszennyezés megszüntetésére, pontosabban annak mérséklésére irányulnak. Tény és való, hogy az egyre nagyobb méretben globalizálódó világban környezetünk szennyezése olyan szintre jutott el, hogy tényleges beavatkozásra van szükség. Ennek a problémának a kialakulásához természetesen az árufuvarozás is hozzájárult, főleg a közúton történő szállítás miatt. Azonban nem lehet a gondot könnyen és gyorsan megoldani. Fuvarozási cégek, kombinált társaságok és még sorolható lehetne a sor is gazdasági szempontok alapján működnek. Náluk a bevételszerzés fontos szerepet tölt be. Így nem várható el, hogy csak a környezet megóvása érdekében váltsanak szemléletet. Ahhoz, hogy mégis változások következzenek be, erősebb ráhatásra van szükség politikailag magasabb szintekről. Talán, ha agresszívebb politikát folytatnának a közúton történő fuvarozással szemben. Drasztikusnak mondható díjakat vezetnének be, amelyek már képesek lennének kiváltani azt a hatást, hogy más fuvarozási módokat, alternatívákat válasszanak, amelyek kevésbé lennének környezet kárósító hatásúak. Természetesen nehéz diszkriminatív módon például csak a teherkocsikra kivetni adókat és díjakat. Megoldás lehetne, ha műszakilag történnének fejlesztések és a kivetett díjakból befolyó pénzösszegeket útjavításokra fordítanák. Sokan úgy tartják, hogy a torlódások a nem megfelelő minőségű utakból származtathatóak. Ezért is kellene azokat fejleszteni. Ellentmondás is e probléma által keletkezik. Környezetünk megóvására természetesen megvannak a megfelelő törekvések és intézkedések. Hiszen az EU az utak tehermentesítésével igyekszik a vasútra terelni az áruforgalom nagy részét. Ezzel szemben a liberalizáció következtében a közlekedés hatékonyabbá tétele miatt - a közúti fuvarozók a jóval kevesebb ráfordítások miatt olcsóbban tudnak fuvarozni. Ezzel pedig a vasút nem tud versenyezni. Ráadásul a liberalizáció által előirányzott mobilitás növekedése szembeáll a különböző adókkal megterhelni kívánt forgalom visszaszorításával. Megfigyelhető, hogy a legtöbb cél és probléma általában egy bizonyos közlekedési módozatra irányul. Vagy a vasutat, vagy a közutat érinti. De a jövőbeni tervek alapján észrevehető, hogy igyekeznek kapcsolatot teremteni a különböző 18

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2013.11.07. Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás Az infrastruktúra alapjai 9. előadás Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás A vízi közlekedési infrastruktúra hatása a területi fejlődésre

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Közlekedéspolitika az i Unióban Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Az i Unió joga Közlekedés, közlekedéspolitika Gazdasági megfontolások, versenyképesség Környezetvédelem Közlekedésbiztonság Technikai-műszaki

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

A szállítás, mint növekedési barométer

A szállítás, mint növekedési barométer GKI Gazdaságkutató Zrt. / Üzleti Konferencia TÍZ ÉVE AZ EU-BAN FELZÁRKÓZÁS NÉLKÜL A szállítás, mint növekedési barométer Vásárhelyi Árpád, Schenker Kft., Budapest, 2014. január 21. 1 TEMATIKA 2 A világban

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2013. november 7. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, PTE PMMIK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési

Részletesebben

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban Vasútfejlesztési támogatások változásai a 2014-2020-as időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. június 5. RAILHUC, Budapest 1 2014-2020-as vasúti támogatások az Európai

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Évről évre gyorsabban köszönt be a tél, és ilyenkor az ember felteszi a kérdést, hogy az európai országokban milyen előírások vonatkoznak a téli gumiabroncsra,

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1. A dolgozat célja... 1.2. Források... 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 3. Fuvarozási ágazatok az Európai

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos II. EPAL RAKLAP SZIMPÓZIUM 2015. május 28. Az előadás

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Miskolc, 2016. november 17. A gazdaság erősítése Kiemelt cél

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben