BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS."

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL Készítette: Túri Attila Budapest 2012

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Kombinált fuvarozás bemutatása Történelmi kialakulás Közút-vasút kombinált fuvarozás Kísért forgalom Kíséretlen forgalom Közút-vízi kombinált fuvarozás Vízi-vízi kombináció Kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete: az UIRR Európa közlekedéspolitikája A közlekedéspolitika által kitűzött célok Fehér Könyvek irányelvei Ellentmondások, dilemmák és következtetések a közlekedéspolitikában Infrastrukturális helyzet az Európai Unión belül Közút hálózat infrastruktúrája Vasúti hálózat infrastruktúrája Kombiterminálok, logisztikai központok Európa Uniós projektek és programok PACT program Marco Polo program Transzeurópai Hálózatok (TEN) Új TEN-T projektek TEN projektektől várt hatások A közút-vasút kombinált szállítás szerepe az Európai Unión belül Költség, mint befolyásoló tényező Tagállamok közötti forgalom 57 3

3 5.3. Közút-vasút kombinált fuvarozás összforgalmának elemzése Összefoglalás Ábrajegyzék Irodalomjegyzék 68 4

4 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájaként igyekeztem olyan területét választani a fuvarozásnak, amely fejlődése töretlennek mutatkozik, és még közel sincsenek kiaknázva a benne rejlő lehetőségek. A kombinált fuvarozás igazából még ifjúkorban található. Dolgozatom célja, hogy közút/vasút kombinációnak a jelenlegi helyzetét és a jövőben várható fejlődését, esetleges növekedését és térhódítását bemutassam az Európai Unión belül és elemezzem azokat a statisztikai adatokat, amelyek e fuvarozási módra vonatkozólag készültek. Ahhoz, hogy a dolgozat értékelhető minőségben tudjam felvázolni, akár csak a pillanatnyi helyzetet, szükséges lesz egy alapos bemutatás. Hiszen milyen ház építhető szilárd alap nélkül? Fontosnak tartom, hogy a kombinált fuvarozás valamennyi, lehetséges változatát bemutassam, még akkor is, ha a legtöbbjüket csak érintőlegesen fogom megemlíteni. Ennek oka, hogy a közút-vasút kombinációt helyeztem előtérbe szakdolgozatomban, így az erre való összpontosítás a leglényegesebb. Természetesen nem szabad elfeledkezni az infrastruktúráról sem. Mivel több fuvarozási mód kapcsolódik össze egy kombinált fuvarozás esetén, nyilvánvaló, hogy a közút, vasút fuvarozáshoz használt pályákat is elemezni kell. Nagyon fontos említést tenni a logisztikai központokról, kombi terminálokról, amelyek nélkülözhetetlenek a kombinált fuvarozás akadálymentes működésében. Mivel a dolgozatom az Európai Uniós helyzetet fogja elemezni, megkerülhetetlen, hogy említést tegyek és elemezzem a Transzeurópai Hálózatokat. Ez egy fontos alappillére az egész kontinenst érintő fuvarozásnak. Ugyan így fontosnak tartom, hogy az Unió által kidolgozott projektekre is figyelmet irányítsak. A PACT és a Marco Polo programok a TEN-hez hasonlóan igyekszik javítani a fuvarozás infrastrukturális és hálózatbeli problémáin. A központi témában kerül sor egy átfogó elemzésre, ahol fontosabbnak vélt tagállamok forgalmi viszonyait mutatnám be. Ugyan így fontos, hogy a kísért és a kíséretlen forgalom helyzete külön bontva szerepeljen, majd a kettőt összegezve egy teljesebb képet kaphassunk Európa kombinált forgalmának volumenéről. Korábbi évek statisztikai adatait feldolgozva remélem láthatóvá válik, hogy miként is változik a forgalom nagysága. Ráadásul az elmúlt években történtek olyan események, amelyek az 5

5 előre gondolásom szerint hatást gyakorolhattak a kombinált fuvarozásra. Ilyen az Unió bővülése új tagállamokkal, illetve a gazdasági válság, aminek nyilvánvalóan negatív hatása lehet. Izgalmasabb megközelítés végett a már megvalósított különböző programok főleg TEN-T hatását kívánom bemutatni. Vajon egy projektben elvárt hatások érvényesülni tudnak-e a megvalósítást követően, vagy az Unió elvárásai túlzottak voltak? Természetesen terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségem arra, hogy minden egyes program elemzésre kerüljön. Igyekszem a legfontosabbnak vélteket kiemelni és azokat bemutatni. Bízom abban, hogy a szakdolgozat végén meg tudom valósítani mindazon célokat, amiket az elején kitűztem magam elé. Ha tudom magam tartani a tervekhez, akkor egy színvonalas és izgalmas dolgozat fog megszületni. 6

6 2. A kombinált fuvarozás bemutatása A mai kibővült világban már elképzelhetetlen, hogy akár egy fuvarozás is, csak az adott ország határain belül valósuljon meg. A külkereskedelmi ügyletek nagy hányadán az áru fuvarozása nem is oldható meg szimpla fuvarozási móddal és egyetlen fuvarozó bevonásával. Ezért egyre gyakrabban van szükségünk kombinált fuvarozásra. Ha a fogalmát szeretnénk meghatározni azt mondhatjuk, hogy olyan szállítási módról van szó, ahol legalább kettő szállítási módot kapcsolnak össze egy szállítási láncolatban, ahol csak a rakodási egység átrakása történik, miközben az áru a feladótól eljut a címzettig. Az áru ugyan akkor egy fuvarozási szerződés keretében kerül szállításra, miközben végig a fuvareszközben, vagy a konténerben marad, és ezeket rakodják át a csatlakozó helyeken; vagy maga a szállítójármű gördül fel egy másik szállító eszközre. Ennek alapján a kombinált árufuvarozáson belül kettő fajta rendszert különböztetünk meg: kísért és kíséretlen áruszállítás. Szállítás nagy része környezetbarát vasúton, belföldi vízi úton vagy tengeri úton történik, miközben a közúton folytatott le- és felrakodási utat legkisebb mértékben veszik igénybe. A fel- és elfuvarozást leginkább a fuvaroztatói igények rugalmas kielégítése végett végzik. A kombinált fuvarozás lényegét megállapítva kijelenthetjük, hogy az összekapcsolt közlekedési alágazatok (szállítási módok) előnyeit kívánja egyesíteni, míg ezzel egyidejűleg a hátrányokat kiküszöbölni. Az utóbbi évtizedeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a kombinált szállítás a modern közlekedési rendszerek jelképévé vált. Az áruszállítási technológiák korszerűsítése világszerte megkezdődött, ami mellett már környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontok is fontossá váltak. Ezek a tények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kombinált fuvarozásnak egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak, amivel elterjedtebbé válhat. A kombinált szállítás egyszerre érdek, kényszer és lehetőség. Kényszernek tekinthető, mert az egyes országok korlátozzák és szabályozzák a közúti áthaladási engedélyeket és olykor még a tengelynyomásra is megszorításokat írnak elő. De fizetni kell az össztömeg után, valamint úthasználati díjat is. Egyes országok, köztük Ausztria is korlátozza az éjszakai fuvarozást, ami mellett a hétvégi tilalmak is fennállnak a 7

7 kamionok szempontjából. Ezek a korlátozások és tiltások kényszerítik ki, hogy a kombinált szállítási módot használják. Érdek abból a szempontból, hogy az utakon folyamatosan növekszik a forgalom, egyre több fennakadást okoznak a dugók, a járművek károsanyag kibocsátásával pedig környezet szennyező hatása van, amit a Fehér Könyv célkitűzéseit tekintve (ami inkább már közérdek) le kell csökkenteni. A kombinált szállítás fő előnye, hogy integrált szállítási (logisztikai) láncok kialakítását teszi lehetővé az egységes szállítóeszközök, rakodó berendezések, valamint az átfogó információs és kommunikációs rendszerek alkalmazása révén. 1 Azonban szervezés és eszköz szempontjából nézve többlet ráfordítást igényel. Az átrakások pedig idő veszteséget jelentnek. Terminálokra van szükség, amelyeknek megfelelő rakodó és tároló egységekkel kell rendelkeznie. A feladó és fogadó helyeken az átrakások gördülékenységét kell biztosítani, ami mellett szükség van a megfelelő dokumentálásra és az egész folyamatot tekintve az információk nyomon követésére Történelmi kialakulás Az intermodális szállítás (többféle szállítási mód kombinációja) leglényegesebb elemeinek, a konténereknek a története szinte egyidős a modern közlekedéssel, hiszen különféle szállítótartályokat már a XIX. században is eredményesen használtak a különböző közlekedési ágazatok. A XX. század elején már megtörténtek a kísérletek, hogy szabványosítsák, és egységes méretűvé tegyék a tartályokat az áruk könnyebb szállítása és a göngyölegek csereszabatossága érdekében. A századforduló környékén indult meg a vasút látványos fejlődése. Abban az időben a kor legmeghatározóbb eszköze volt a kontinentális kereskedelem számára. Gyorsan épültek a vasúti pályák, amelyek nagy teljesítményre voltak képesek. Több amerikai és európai vasúttársaság is végzett kísérleteket különböző kialakítású és célú konténerekkel, főként a kocsirakománynál kisebb szállítások gazdaságosabb megvalósítása érdekében. A II. Világháborút követően, amint a gazdasági élet fellendülése kezdődött, a vasút dinamikus fejlődése lelassult. 60-as években a motorizáció és az infrastruktúra egymást ösztönözve fellendülni látszódott. A megbízói igények is már rugalmasabb megoldásokat kívántak meg, amilyen a háztól házig szolgáltatás is volt. Megkezdődött a 1 Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztikamenedzsment, Kossuth Kiadó, 2010, 141. old. 8

8 közúti fuvarozás diadalmenete. Olyan mértékű volt a fejlődés, hogy a vasúton fuvarozott tömegáruk és nyersanyagok egy részét a közút is el tudta hódítani. Egy idő után már a társadalom számára hátrányokkal jelentkezett az áruszállítási megosztásnak az eltolódása. A közutak által legjobban terhelt országoknak rá kellett döbbenniük, hogy a mobilitásnak vannak határai is. A közúton történő fuvarozásnak környezetkárosító hatásait kezdték megismerni, ami vasúthoz és a belvízi hajózáshoz viszonyítva sokkal magasabb volt. Mindazon tényezők, amelyek kedvezőtlen hatást váltottak ki a közúti szállítás révén, negatívan hatottak a közúton történő közlekedés számára. Egyre több korlátozó intézkedést vezettek be, amik a szállítási idő növekedéséhez is vezetett. A kialakult helyzet arra kényszerítette a nemzetközi fuvarozás szereplőit, hogy új megoldásokat keressenek az áruk szállítására, aminek környezetkímélőbb hatása is van. Ez lehetett az egyik ok, hogy felmerült a közúti-vasúti kombinált fuvarozás ötlete. Először Nyugat-Európában teremtették meg a szükséges feltételeket. Első sorban műszaki, szervezeti, forgalmi és fuvarjogi szempontok alapján. Végül 1969-ben megalakult az első kombitársaság is. Innentől kezdve térhódításba kezdett a fuvarozás új változata. Magyarországon ben alakult meg a Hungarokombi. Ma már a kombinált fuvarozás jelentős piaci szereppel bír. Igaz, egyelőre csak a nagyobb távolságok áthidalásakor Közút-vasút kombinált fuvarozás Ennél a módozatnál a közúti járművek menetrend szerint közlekedő zárt vonattal, vasúton továbbítják két vasúti terminál között. Két változatát különböztetjük meg: kísért és kíséretlen Kísért forgalom A kísért forgalom esetében a kamion saját maga hajt fel egy rámpa segítségével a speciális alacsony felépítésű vasúti kocsira. Ez a fajta rakodási mód a horizontális, ami a kíséretlen forgalom rakodásától eltérő. Közismert neve (RoLa gördülő országút, Rollende Landstraße) is ebből ered, hogy a közúti fuvareszközt más fuvareszközzel 9

9 szállítják, így az út nagy részét nem a saját kerekein teszi meg. A kamionsofőrök (kísérők) az utazás során a vonaton utaznak egy számukra biztosított, fekvőhellyel ellátott vasúti kocsiban. Ez lehetőséget biztosít számukra a pihenésre, amiből előnyük is származik. Szerencsére sok ország hivatalosan is elismeri (igaz, csak korlátozottan) a vonaton töltött időt pihenő időnek, ezzel könnyen betarthatóvá válik a pihenő- és vezetési időre vonatkozó előírások, amit az AETR szabályoz. Emellett nincs hétvégi korlátozás, a vonatok vasárnap, és ünnepnap is közlekednek. Másik előnye, hogy az éjszakai vezetésre a továbbiakban ezért nincs szükség, így a munkakörülmények nagymértékben javulnak. A RoLa-val vitt küldeményeknek ugyanakkor nincs szükségük különleges átrakodási egységekre, vagy bármilyen más berendezésre. Ezzel jelentős előnyt tud élvezni a kíséretlen forgalommal szemben. Társadalmi szinten jelentős hatásokkal bír. A közutak terhelése és a levegő szennyezettsége csökkenthető általa. Javul a közlekedés biztonsága és a vasút kihasználtsága is. 1. Ábra: Alacsony rakfelületű kocsi A kísért forgalom vonatai gyorsan és könnyedén le- illetve felrakodhatóak. Jelentős mértékű sikert az Alpok országain keresztül haladó forgalom lebonyolításában és azon helyeken ért el, ahol a kombinált fuvarozást rövid előkészítési idővel kell megoldani. Így a rendszer alkalmas arra, hogy mind rövid és mind közepes távolságokat áthidaljon azokon a helyeken, ahol rövid fordulóidejű vonatokra van szükség. Azok a fuvarozók is alkalmazhatják ezt, akiknek nincsen nagy szakmai tapasztalatuk kombinált fuvarozás terén. Nem feltétlenül szükséges az sem, hogy kiterjedt szállítmányozói kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek. Ahhoz, hogy RoLa-n fuvarozzunk, nem szükséges a meglévő eszközparknak az átalakítása, vagy annak lecserélése. Különleges infrastrukturális megoldásokra csak kisebb mértékben van igényük, mint a kíséretlennél. Az előnyök mellett természetesen hátrányai is vannak, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Mivel a közúti jármű, küldemény és annak sofőrje együtt utazik a 10

10 vonaton, a kíséretlen forgalommal szembe állítva nem annyira gazdaságos. A kamionok fülkéje üres térnek számít, ami által nagyobb a szállított holttömeg. Az operátorok szemszögéből nézve kijelenthetjük, hogy költségesebb egy speciális alacsony felépítésű vasúti kocsinak a fenntartása, mint a hagyományos tehervagonoké. Ráadásul a beszerzésük is drágább Kíséretlen forgalom A kombinált fuvarozás piacának 80%-át a kíséretlen szállítási mód teszi ki. Ha a tengeri konténerek szárazföldi vasút szállítását is idevesszük, akkor ez az arány 90%. 2 Leggyakoribb formája a konténerek, csereszekrények és félpótkocsik szállítása. Ezek közül is a konténer az, ami a legrugalmasabban kezelhető, köszönhetően annak, hogy lehet halmozni, tengeri fuvarozásra is alkalmas, míg a másik kettő abból eredően, hogy döntően ponyvásak, a halmozhatóság nem megoldható náluk. Ráadásul speciális kialakítása miatt könnyű megfogni és mozgatni rakodógépekkel. A kísért forgalommal ellentétben itt már igen komoly infrastrukturális felszereltségre van szükség. Ezért is fontos, hogy a szállítóeszközökről gondoskodnia kell a szállítmányozónak, vagy a fuvarozó vállalatnak. Míg a RoLa esetében horizontális, addig itt vertikális rakodásról beszélhetünk. Itt olyan technológiáról van szó, amikor a küldemény, rakodási egység rakása függőleges irányú mozgatással jár együtt. Mindezt mobil rakodógépekkel, vagy bakdaruval oldják meg. Konténeres szállítás terjedt el a leghamarabb, ha a kombinált áruszállítás különböző fajtáit vesszük figyelembe. Vasúton történő szállítását, forgalmát (fel- és elfuvarozást is) vagy a vasúttársaság intézi, vagy egy erre szakosodott szervezet. Vasúton a nagykonténeres szállítás terjedt el, aminek 40, 30 és 20 láb hosszú változata van. Ezek közül a 20 láb egységűt használják a konténerforgalom volumenének meghatározására, aminek a jele TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). A csereszekrény, az a közúti járműnek a levehető felépítménye, ami lehet fém oldalfalú vagy ponyvázott is. Szállítására normál pőrekocsi és konténerszállító vasúti kocsi is alkalmas. Előnye, hogy súlyukat tekintve lényegesen könnyebbek, mint a konténerek. Hátránya viszont, hogy szállítás és tárolás során sem lehet halmozni. 2 Középpontban a kombinált fuvarozás, UIRR S.C., Brüsszel,

11 A bimodális rendszer lehetővé teszik, hogy a félpótkocsikat vasúton tudjuk szállítani. Bár ez inkább az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el, Európában még csekély jelentősége van. A vasúti teherkocsik helyett sajátos forgóvázak vannak, amelyeknek adapterei lehetővé teszik, hogy a félpótkocsikkal össze lehessen kapcsolni. Ez a rendszer teljesen önálló fékberendezéssel is rendelkezik Közúti-vízi kombinált fuvarozás Ez a technológia részben hasonlít a közút-vasút rendszerhez, csak ennél a formánál a közúti járművek vízi jármű (komp, uszály, hajó) rakfelületére gördülnek fel, majd az út végén elhagyják azt. A Ro-Ro (Roll on Roll off) elnevezés itt is a szállítási mód jellegzetességére utal. Előnyének számít, hogy valamennyi közúti jármű számára elérhető, valamint a fel- és lehajtás gyors és egyszerű folyamat, amit a különleges kiépítésű parti létesítmények és áthidaló szerkezetek biztosítanak. A nagy fuvaridő különbségek ellenére bizonyos körülmények között gazdaságosnak tekinthető. A Ro-Ro hajóknak a mellső vagy hátsó része nyitható, és itt rámpák segítségével oldják meg a közúti járművek részére, hogy fel illetve legördülhessenek. Ezek a hajók általában több szintesek, ami által több fedélzeten lehet elhelyezni a tehergépkocsikat. Ráadásul egyes fedélzetek között is megoldott a közlekedés, amit vagy rámpák, vagy felvonók biztosítanak. Folyami viszonylatban nézve ez a kombinált fuvarozási mód egyre nagyobb szerepet tölt be Európában, ami elsősorban a Duna-Majna-Rajna csatorna kiépítésének is köszönhető. Egy Ro-Ro hajó ugyanakkor kevesebb üzemanyagot is használ el, mint az általa szállított járművek együttesen. Ezzel pedig környezet védelem szempontjából kímélőbb megoldás. Hátránya, hogy e hajó típus beszerzése nagyobb költségeket jelent a hagyományos hajókéhoz képest. Ráadásul a Ro-La-hoz hasonlóan itt is megjelenik a nagy holttér, ami hordképesség szempontjából nem előnyös Vízi-vízi kombináció Ez a kombináció azért alakult ki, mert a nagy tengeri hajók, amik a kontinensek közötti kapocs szerepet jelentik a mély merülésük végett nem képesek a folyami 12

12 hajózási útvonalakon közlekedni. Ezért van szükség különleges kialakítású uszályokra, amelyek a kontinens belsejében lévő árut el tudják juttatni egy másik kontinens belsejébe átrakás nélkül. Az uszályokat toló hajók segítségével tengeri kikötőkbe juttatják el, ahol a bárkaszállító felveszi őket, majd a szállítási útvonal végén ismét vízre engedik őket. Így teljes egészében csak is vízi úton történő szállítási eszközöket vettek igénybe, ami a legkörnyezetkímélőbb megoldásnak tekinthető. Ezt a kombinált fuvarozási módot hívják Si-So-nak (Swim in-swim out) Kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete: az UIRR 3 Minden egyes európai országon belül megtalálhatóak a kombinált fuvarozást szervező társaságok, amelyek egymással szoros kapcsolatban állnak szervezési, üzleti és információs téren is. Erre azért is van szükség, mert a kombinált szállítási módozat nem csak ország határokon belül valósul meg, hanem azokon túlra is kiterjed. Ennek érdekében, hogy a különböző országok különböző társaságainak a munkája kellő mértékben össze legyen hangolva megalakult az UIRR (Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route), amit a kombitársaságok nemzetközi szervezetének tekinthetünk ben alapították meg. Kezdetben még önálló joggal nem rendelkezett. A legtöbb feladatot a tagtársaságok kijelölt munkatársai végezték. Idővel a tevékenységi köre bővülni kezdett, ami előrevetítette, hogy a társasági forma is megváltozzon, és saját irodával rendelkezzen ben Brüsszelben új társasági formában újraalakult, ettől kezdve pedig önálló jogi személyként működött. Jelenleg 14 országból 20 társaságot tömörít. 3. Európa közlekedéspolitikája Az Európai Unió által megfogalmazott közlekedéspolitikának történelmi szinten vannak előzményei. Már kezdetben is problémát jelentett, hogy minden egyes országnak eltérő volt a gazdasági fejlődése és a közlekedési infrastruktúrája is. Nem beszélhettünk egységességről, ezért is sürgették már 1986-ban közösségi programok megvalósítását. De még az 1970-es évek táján is voltak akciótervek, amelyek között 3 13

13 már akkor ott szerepelt a kombinált fuvarozás előmozdítása. Igyekezték megteremteni a szállítás közös piacát, ami mindegyik közlekedési ágra vonatkozott. Ezzel azt érték el, hogy könnyebbé vált a külföldi piacra jutni és a verseny általa megnövekedett. Ezt a versenyt össze kellett hangolni ben így megszületett az Európai Közösségi Bizottság első komolyabb dokumentuma Zöld Könyv címmel, majd pár hónappal később a Közös közlekedéspolitika jövőbeli kialakítása a fenntartható mobilitás közösségi kereteinek globális szemléletű létrehozatala című dokumentum is. Ettől tekinthetjük igazából egységesítettnek az Európai Unió közlekedési piacát. Az Európai Unió közlekedéspolitikája továbbra is a fenntarthatóságra törekszik és erre irányulva vannak célkitűzései. Ezek közül igyekszem csak azokat megemlíteni és felvázolni, amelyek szakdolgozatom témájához kapcsolódnak. Ily módon a személyforgalomra, gépkocsikra irányuló törekvések és intézkedések nem kerülnek említésre dolgozatom során. A közlekedés és vele együtt az áruforgalom fontos szerepet tölt be Európán belül. Fontos, hogy egy magas színvonalú közlekedési rendszer legyen, ami hozzájárulhat a kontinens gazdasági növekedéséhez is. Ezért is fontos megnézni, hogy erre vonatkozólag milyen feladatokat tűztek ki, milyen törekvéseket sürgetnek A közlekedéspolitika által kitűzött célok A célkitűzés legfontosabb és egyben legátfogóbb eleme egy olyan közlekedési rendszer megvalósítása, amely jól kiépített hálózattal rendelkezik, ami hozzájárul a közlekedés így az árufuvarozáshoz is gördülékeny működéséhez, és közben a környezetét a lehető legkisebb mértékben károsítja. Mindez azt jelenti, hogy a megnövekedett mobilitást igyekszenek magas színvonalúvá tenni. Egy megfizethető és minőségileg kifogásolhatatlan közlekedés ugyan is hatással bír nem csak a társadalmi vagy gazdasági kohézió fejlődésére, de a versenyképesség szempontjából is elengedhetetlen. Ezért is fontos a hatékonyság és gazdaságosság közötti összhang. Ezért kell a piacgazdaságon belül biztosítani a különböző közlekedési alágazatok közötti versenyt, és ha szükséges, kedvező feltételeket kell biztosítani a versenytársak közötti megállapodások segítéséhez. 4 4 Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004, 199. old. 14

14 Közlekedéspolitikán belül nem szabad megfeledkezni a struktúrapolitikáról sem. Itt már nem csak gazdasági szempontok kerülnek előtérbe. Egy állam követhet olyan stratégiát, aminek célja az infrastruktúra fenntartás. Ez azonban szembeütközik azzal a ténnyel, hogy a vasút esetében ennek éppen az ellenkezője valósult meg. Ezt bizonyítja az infrastruktúra fejezetben tárgyalt elmélkedés is. Ha a fenntartás nem is sikerül, érdemes a fejlesztéseket elősegíteni. Fontos, hogy Európán belül legyen szó országok közötti, vagy országon belüli a régióknak és térségeknek megfelelő összeköttetés legyen biztosítva infrastrukturális téren. Ennek hiányában maga az áruforgalom korlátok közé lesz szorítva. Ezért is kell kiemelkedő jelentőséget tulajdonítani az infrastrukturálisan gyenge területeknek, ahol ha sikerül megvalósítani jobb szállítási és közlekedési feltételeket, az hozzájárulhat az adott régió fellendüléséhez. Ez pedig vonzóvá teheti őket üzemek, gyárak vagy raktárak letelepedéséhez. Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy a folyamatosan növekedő mobilitásnak teret tudjon adni. Ennek növekedése azonban már olyan mértékű, hogy elviselhetetlenné vált egyes helyeken. Általa megnövekedett a környezetterhelés is, ami a jövőben jelentős környezeti és egyben egészségügyi problémákhoz vezethet. A fokozódó mobilitással együtt járó légszennyezés csökkentése így értelemszerűen a kiemelt célok között szerepel. Legfontosabb célok között nem szabad megfeledkezni a vasút hatékonyabb kihasználásáról sem. Jelentős mértékben veszített piacot a közúti árufuvarozással szemben. Hanyatlása pedig a kombinált fuvarozásban is negatív változásokat eredményezhet. A jelenleg meglévő vasúthálózat nem igazán vonzó a fuvaroztatók számára. Sok helyen közös pályán közlekednek a személy és tehervonatok. Ráadásul nem az áruszállítás élvez prioritást. Ennek áthidalására lenne jó, ha a közös infrastruktúra használat megszüntethető lenne. Ezt talán elő segítheti, ha a megépülő nagy sebességű pályákra átterelődne a személyforgalom Fehér Könyvek irányelvei A közlekedéspolitika célkitűzéseivel szoros kapcsolat figyelhető meg az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyvekben szereplő célokkal. A másodikat 2001-ben 15

15 adták ki, amiben 2010-ig vonatkozó közlekedéspolitikai elveket fektettek le. Több mint 60 intézkedést írtak le, amiből természetesen jóval kevesebb kapcsolható hozzá a szakdolgozatomban tárgyalt témához. Így az egész Fehér Könyv 5 tárgyalásától eltekintek és a következő irányelveket hangsúlyoznám ki: A vasút újjáélesztése a vasúttársaságok között létrehozott versenyhelyzet megteremtésével. A vasút újabb előre törése érdekében olyan hálózatot kívánnak kialakítani, amin kizárólag az áruszállítást szolgálná. Ez nagyban hozzájárulhatna azon kombinált fuvarozások fejlődéséhez is, amelyek a vasutat is bevonják. A vasút versenyképességét növelheti, ha az üzemeltetők közötti versenyt előremozdítják. Ez azonban nehézségekbe ütközik, mert a jelenlegi (a Fehér Könyv kiadásának évében: 2001) technikai és szabályozási korlátok a már meglévő vállalatoknak kedveznek, míg újabb üzemeltetőknek a piacra lépését akadályozza. Vasút belső piacának megteremtése. Ehhez a vasúton történő nemzetközi árufuvarozásnak nyitottá kell válnia. Hosszú távon a lehető legmagasabb szinten ki kell használni a vasúton történő áruszállítást. Ehhez szükséges, hogy az infrastruktúra optimálisan legyen ugyan csak kihasználva. Egy nagysebességű hálózat kiépítése elősegítheti, hogy a jelenlegi vonalakon lebonyolított forgalom egy része átterelődjön. A vasúti közlekedés biztonságának szavatolása. Műszaki követelményeket szabványosítani kell. Ez többek között azt is jelenti, hogy a konténereket és cserefelépítményeket egységesíteni kell (a kettő előnyeinek egyesítésével új egységrakományok tervezése), ami a kombinált fuvarozás esetében megkönnyíti az átrakodást. Ez az irányelv a konténerek által hozzákapcsolódik a belvízi és tengeri fuvarozáshoz is. Intermodalitást gyakorlati szinten meg kell valósítani. Ehhez nyújt segítséget a Marco Polo program. Transzeurópai hálózatok kiépítése, ami a nemzetközi árufuvarozás növekedését eredményezheti. 5 Fehér Könyv, Európai közlekedés politika 2010-ig: itt az idő dönteni,

16 Fuvarintegrátorok megjelenésének ösztönzése. Képesek a különböző közlekedési módokat úgy összekapcsolni, hogy azok előnyei érvényesüljenek a kombinálás során. Ezzel lehetővé válik a legjobb szolgáltatások nyújtása. A 2011-ben újabb Fehér Könyvet adtak 6 ki, aminek oka, hogy az előzőben leírt célkitűzések nem mindegyike valósult meg illetve nem haladt abba az irányba, mint elvárták volna. Ezért is érezték szükségességét, hogy a pillanatnyi helyzethez igazodva egy jobban kidolgozott és kibővített irányelveket tűzzenek ki. Elsődleges irányelvként a kőolajtól való függőség csökkenését kell megemlíteni. Végesnek tekinthető a kőolaj tartalékok a világon. Ráadásul a kőolaj ára az elmúlt években jelentősen megemelkedett, ami azt jelenti, hogy a közúton történő fuvarozás költségesebbé vált. Új energiahordózók felhasználása és az előbb említett probléma is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közúton történő fuvarozás egy része más közlekedési módra terelődjön. Torlódások csökkentése a közutakon. Ha különböző bevezetett díjakkal nem sikerül elérni a csökkenést, az idő előre haladtával a torlódások súlyos gondokat okozhatnak a közúti árufuvarozásban is. Egyrészt a tranzit idők megnőnek, másodsorban pedig a kapcsolód költségek is növekedni fognak. Környezetbarát, de egyben hatékony árufuvarozási hálózat kialakítása. Ennek az irányelvnek az oka, hogy jelenleg az Európai Unión belül az árufuvarozás 47,3%-át tehergépkocsikkal végzik, ami által a szén-dioxid kibocsátás nagy része (76,1%) is ebből ered. 7 Ezért szeretnék, ha nagy távolságon az árukat multimodálisan fuvaroznák és a közút szerepe csak az elő- és utófuvarozásnál jelenne meg. Cél, hogy 2030-ra előbb a közúti szállítás 30%-a, majd 2050-re 50%-a tolódjon át más elsősorban vasút közlekedési eszközre. Információcsere egyszerűsítése kiváltképp a multimodális fuvarozásnál és szállításnál jelenthet költség megtakarításokat. Egy kombinált fuvarozás esetén könnyebb és egyszerűbb egységes fuvarokmányt használni, amit ráadásul digitalizált formában is bekívánnak vezetni. 6 Fehér Könyv, Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, Európai Bizottság, EU Energy and Transport in Figures,

17 3.3. Ellentmondások, dilemmák és következtetések a közlekedéspolitikában A legtöbb esetben előirányzott célok a környezetszennyezés megszüntetésére, pontosabban annak mérséklésére irányulnak. Tény és való, hogy az egyre nagyobb méretben globalizálódó világban környezetünk szennyezése olyan szintre jutott el, hogy tényleges beavatkozásra van szükség. Ennek a problémának a kialakulásához természetesen az árufuvarozás is hozzájárult, főleg a közúton történő szállítás miatt. Azonban nem lehet a gondot könnyen és gyorsan megoldani. Fuvarozási cégek, kombinált társaságok és még sorolható lehetne a sor is gazdasági szempontok alapján működnek. Náluk a bevételszerzés fontos szerepet tölt be. Így nem várható el, hogy csak a környezet megóvása érdekében váltsanak szemléletet. Ahhoz, hogy mégis változások következzenek be, erősebb ráhatásra van szükség politikailag magasabb szintekről. Talán, ha agresszívebb politikát folytatnának a közúton történő fuvarozással szemben. Drasztikusnak mondható díjakat vezetnének be, amelyek már képesek lennének kiváltani azt a hatást, hogy más fuvarozási módokat, alternatívákat válasszanak, amelyek kevésbé lennének környezet kárósító hatásúak. Természetesen nehéz diszkriminatív módon például csak a teherkocsikra kivetni adókat és díjakat. Megoldás lehetne, ha műszakilag történnének fejlesztések és a kivetett díjakból befolyó pénzösszegeket útjavításokra fordítanák. Sokan úgy tartják, hogy a torlódások a nem megfelelő minőségű utakból származtathatóak. Ezért is kellene azokat fejleszteni. Ellentmondás is e probléma által keletkezik. Környezetünk megóvására természetesen megvannak a megfelelő törekvések és intézkedések. Hiszen az EU az utak tehermentesítésével igyekszik a vasútra terelni az áruforgalom nagy részét. Ezzel szemben a liberalizáció következtében a közlekedés hatékonyabbá tétele miatt - a közúti fuvarozók a jóval kevesebb ráfordítások miatt olcsóbban tudnak fuvarozni. Ezzel pedig a vasút nem tud versenyezni. Ráadásul a liberalizáció által előirányzott mobilitás növekedése szembeáll a különböző adókkal megterhelni kívánt forgalom visszaszorításával. Megfigyelhető, hogy a legtöbb cél és probléma általában egy bizonyos közlekedési módozatra irányul. Vagy a vasutat, vagy a közutat érinti. De a jövőbeni tervek alapján észrevehető, hogy igyekeznek kapcsolatot teremteni a különböző 18

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN

A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2004. Közreadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MÁV Rt.

Részletesebben

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Közlekedés- politika Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása A versenyképes közlekedési rendszerek nemcsak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER Sikeres konferencia 7. oldal Air cargo bázis Budapesten 31. oldal Székesfehérvári raktáravató 32. oldal Mag. Elmar

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben