Nemzetközi logisztika szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi logisztika szakirány"

Átírás

1 Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév

2 A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános nemzetközi gazdálkodási képzésen túl olyan menedzsment-technikák elsajátítása, amelyek kipróbálásával, megtapasztalásával a logisztikát hivatásul választani tervezők felkészültebbekké, a problémák iránt érzékenyebbekké válnak, és megoldási készségük fejlődik. Mivel a Nemzetközi Gazdálkodási szak eredeti szakindítási kérelmében ez a szakirány nem szerepelt, ezért a képzési kínálat bővül, új lehetőséget tárva a hallgatók elé. Célunk kiemelten foglalkozni a különleges adottságú, tevékenységű logisztikai központokkal, amelyek esetében az általános szervezési, gazdálkodási eljárások egyedileg leképezve sajátosan alkalmazhatók. A szakirány ismeretkörei jól illeszkednek a szakindítási kérelem indoklásában megfogalmazottakhoz, az ismeretek széles alkalmazási lehetőségét biztosítják, ugyanakkor a logisztika egyes részterületeit kiemelten kezelik. A hazai és multinacionális nagyvállalatok, közép-, és kisvállalkozások tevékenységéhez jól hasznosítható ismereteket nyújt. Tanulmányozásra kerülnek a logisztika alapjain túl a logisztika aktualitásai, valamint olyan tevékenységek, prioritások, a logisztikai szakmával összefüggő szervezési vagy gazdálkodási döntés-előkészítő munka eljárásainak és módszereinek elméleti áttekintése, hogy a hallgató hozzá tudjon járulni a gyakorlati munkakörökben ellátandó feladatok sikeres megoldásához. A szakirány krediteket is tartalmazó óra és vizsgaterve NEMZETKÖZI LOGISZTIKA SZAKIRÁNY 7. félév 8. félév Logisztikai alapok 10 3 K Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája 18 5 K Logisztikai elemzések, kontrolling 10 3 K Logisztikai menedzsment 10 3 K Nemzetközi logisztika I K Nemzetközi logisztika II K Logisztikai esettanulmányok 10 3 K EU források és pályázatírás 18 4 K Szakdolgozati konzultáció 10 3 Gy

3 Előtanulmányi rend a Nemzetközi logisztika szakirányához Tantárgy Előtanulmányi tárgyak Logisztikai alapok Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika Logisztikai elemzések, kontrolling Logisztikai alapok Logisztikai menedzsment Logisztikai alapok Nemzetközi logisztika I. Logisztikai alapok Nemzetközi logisztika II. Nemzetközi logisztika I. Logisztikai esettanulmányok Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás EU források és pályázatírás EU tanulmányok Szakdolgozati konzultáció TANTÁRGYAK LOGISZTIKAI ALAPOK Tantárgyfelelős: Dr. Lakatos Péter, főiskolai docens Tantárgy helye: 7. félév Tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltételek: - Tantárgy célkitűzése: Olyan területek bemutatása, mely eligazodást nyújt az általános logisztikában, a termelés, a kereskedelem áruáramlási, árumozgatási, raktározási alapismereteiben de érinti napjaink korszerű logisztikai szolgáltatási fogalom köreit is. A tantárgy megalapozza, elősegíti a komplex logisztikai szemlélet, gondolkodás kialakítását. Segíti az egyes logisztikai rendszereken belüli- és közötti kapcsolódások megértését a mikro-, makro- és metalogisztikai összefüggések kezelését.

4 A tárgy sikeres teljesítésével a hallgatók képesek lesznek: definiálni a logisztika szakmai kifejezéseit, felidézni pontos tartalmukat és azokat a gyakorlatban szakszerűen megkülönböztetni, átlátni a vállalati logisztika alapvető funkcióit, az áruáramlás, áruazonosítás, szállítás, raktározás eszköz- és létesítmény rendszerét, felismerni a csomagolás fontosságát a készletezés szerepét a modern logisztikai koncepciókban, gyakorlatban is megkülönböztetni a különböző raktártípusokban alkalmazott tárolási rendszereket és tárolási módokat, felismerni és minősíteni az ellátási lánc kialakult gyakorlatát, működésük hiányosságait és versenyképességük sikereit, átlátni és szervezni a nagykereskedelmi raktárak technológia folyamatait. KÜLKERESKEDELEM ÉS BELSŐ KERESKEDELEM TECHNIKÁJA Tantárgyfelelős: Tantárgy helye: A tantárgy státusza: Kontaktórák száma 18 Kreditérték: 5 Előfeltételek: A Tantárgy célkitűzése: Sájer István PhD hallgató, főiskolai adjunktus 7. félév Differenciált szakmai ismeretek Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika A Tantárgy célkitűzése: felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. A hallgatók tanulmányaik során megismerik a szerződéskötések gyakorlati buktatóit és azok kivédési lehetőségeit. Az egyes szerződéses feltételek és azok teljesítéséhez szükséges tennivalók gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra. Megismertetni a hallgatóval a korábban tanult nemzetközi ügyletek gyakorlati lebonyolítását, a különböző ügyletek elszámolási technikáit. A tárgy elvégzésével Ön megismeri 1. a nemzetközi gazdaság és az EU vám és adózási változásait, 2. a nemzetközi gazdasági és az EU piaci folyamatait, 3. a nemzetközi kereskedelempolitika célkitűzéseit, eszközrendszerét, 4. a nemzetközi pénzügyek törvényszerűségeit, szereplőit, a nemzetközi pénzügyek technikáját, 5. a különböző ügyletekhez kapcsolódó vámtechnikai eljárásokat a gyakorlatban

5 LOGISZTIKAI ELEMZÉSEK, KONTROLLING Tantárgyfelelős: Dr. Lakatos Péter, főiskolai docens Tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltételek: Logisztikai alapok Tantárgy célkitűzése: A tárgy célja olyan ismeretek bemutatása, mely eligazodást nyújt a logisztikai döntéseket támogató teljesítménymérési, költséggazdálkodási eszközök alkalmazásában. Rávilágít a logisztikai kontrolling, a tevékenység alapú költségszámítás és a logisztikai teljesítménymérési mutatók használatára és jelentőségére. A hallgatók a tárgy teljesítése során megismerik az értékteremtés és a hozzá kapcsolódó logisztikai rendszerek elemzésének módszereit, a stratégiai és taktikai teljesítmény mérés elveit és gyakorlatát. Képességet és készséget szereznek a logisztikai kontrolling gyakorlatban történő működésére illetve képessé válnak a vizsgált területek mutatószám rendszereinek önálló megalkotására és alkalmazására. LOGISZTIKAI MENEDZSMENT Tantárgyfelelős: Dr. Lakatos Péter, főiskolai docens Tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltételek: Logisztikai alapok

6 Tantárgy célkitűzése: Olyan ismeretek bemutatása, amely megismertet napjaink korszerű logisztikai menedzsment felfogásával, összefogva és sokoldalúan tárgyalva a logisztikai irányítás legfőbb területeit. Átfogó ismeretet nyújt a logisztika legfőbb kapcsolódó területeiben és azokhoz való viszonyában, értelmezi és elemzi a logisztikai szervezetek gyakorlati működését és kihívásait. Vizsgálja a logisztikai irányítás eszközrendszerét és sajátosságait. A hallgató áttekintő képességet szerez a logisztikai stratégiai alkotástól az operatív tervezésig és irányításig. Készséget és képességet szerez a logisztikai rendszerek működési elveinek elsajátítására, az értékteremtő folyamatok és a logisztika korszerű összefüggéseinek feltárására, a termelés és a tárolás technológiai sajátosságairól, szervezési-, alkalmazási módszeréről, így alkalmassá teszi a hallgatót a logisztika területén az átfogó és menedzseri szintű tevékenységek végzésére mint az ellátási lánc vagy a stratégiai partnerkapcsolatok szervezési kérdéseiben. NEMZETKÖZI LOGISZTIKA I. Tantárgyfelelős: Dr. Lakatos Péter főiskolai docens Tantárgy helye: 7. félév A tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltétel: Logisztikai alapok A tantárgy célja: A hallgatókat megismerteti a közlekedés nemzetközi összefüggéseivel, az ide tartozó uniós és hazai alapdokumentumokkal, a közlekedés fejlődési tendenciáival és a hazai következményekkel. A hallgató megismertetése a nemzetközi logisztika fogalmaival, funkcióival és a közlekedésnek a gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével. A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek: az Európai Unió közlekedéspolitikai céljainak az alkalmazására megérteni a magyarországi közlekedéspolitika hátterét eligazodni a hazai és uniós alapdokumentumokban elhelyezni a nemzetközi logisztikát a gazdasági folyamatokban

7 NEMZETKÖZI LOGISZTIKA II. Tantárgyfelelős: Tantárgy helye: Tantárgy státusza: Dr. Lakatos Péter főiskolai docens 8. félév Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltételek: Nemzetközi logisztika I. A tantárgy célja: A hallgató megismertetése a nemzetközi (globális) logisztika és ellátási lánc menedzsment kategóriáival, fogalmaival, funkcióival és a logisztika globális gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével. A hallgatók megismerik a logisztika nemzetközi összefüggéseit, a globális, uniós és hazai tendenciákat, a logisztika menedzsment időszerű fejlődési trendjeit és azok hazai következményeit. Cél, hogy a hallgató megértse a logisztika, az ellátási lánc és közlekedés globális hatásait, ezen belül a hatékonysági, gazdaságossági valamint környezeti, fenntarthatósági összefüggéseit, megismerje az ide tartozó uniós és hazai fejlődési tendenciákat, eljárásokat és alkalmazott módszereket. Átláthatóvá tenni az ellátási lánc helyét és szerepét a vállalati és kormányzati rendszerekben, felismertetni a logisztika integrációs összefüggéseit. A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek: kiválasztani a logisztika és közlekedés környezetre gyakorolt hatásai alapján a legkedvezőbb megoldásokat megérteni a logisztika és ellátási lánc szerepét a vállalati és kormányzati rendszerekben, valamint a fenntartathatóság és a közlekedés környezeti összefüggéseit kiválasztani a korszerű technológiai megoldásokat és kapcsolatokat LOGISZTIKAI ESETTANULMÁNYOK Tantárgyfelelős: Dr. Lakatos Péter, főiskolai docens A tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltétel: Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás

8 A Tantárgy célkitűzése: A gazdasági felsőoktatásban az esettanulmányos módszer már széleskörűen elterjedt. Több külföldi egyetemen már felcserélik a didaktikai logikával: az oktató először egy esetet vitat meg a hallgatókkal, s csak utána tartja meg a kapcsolódó elméleti előadását. A kapcsolódó előadások bizony már kevésbé jutnak a hallgatók eszébe, de egy-egy üzleti szituációra és arra, hogy egy-egy hallgatótárs hogyan érvelt álláspontja mellett mindig élesebben emlékeznek. Meg kell tanulniuk a hallgatóknak, hogy a megoldást ne az oktatótól várják. Az oktató feladata, hogy a keretet adja: vitavezető legyen, esetleg elmondja a végén, hogy a vállalat hogyan oldotta meg a problémát. A tárgy elvégzésével a hallgató képes lesz megérteni az üzleti folyamatok gazdasági és logisztikai összefüggéseit megérteni a nemzetközi nagyvállalatok logisztikai stratégiáinak alapjait, az operatív tevékenységek kihatásait átlátni egyszerűbb ellátási láncok folyamatait, érvelni hatékonyság javító ötleteik mellett EU FORRÁSOK ÉS PÁLYÁZATÍRÁS Tantárgyfelelős: Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár A tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Kontaktórák száma: 18 Kreditérték: 4 Előfeltételek: EU tanulmányok A Tantárgy célkitűzése: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az aktuális Európai Uniós forrásokat, azok jellemzőit, a forráshoz jutás feltételeit és módszertanát. Ezen túlmenően lényeges részt képvisel az tananyagban a projektmenedzsment módszereinek és azok alapozó lépéseinek elsajátítása az EU-ban elfogadott módszer szerint. Részletesen kerül ismertetésre a projekt és a projektciklus fogalma, a projekt mint cselekvési modell, a hard és soft projektek, a projekt életszakaszai, ciklusai. Ezután következik a célorientált projekttervezés bemutatása, a projekttervezési eszközök, a problémafa, a célfa, a logframe, az indikátor rendszer, a ToR, az ex ante és ex post értékelés elsajátítása. A tárgy, az EU pályázatok, illetve források szemszögéből vizsgálja és gyakoroltatja az egyes elemeket. A kurzus erősen támaszkodik a projektmenedzsmentben tanultakra.

9 A tárgy elvégzésével Ön képes lesz 1. a regionális és hazai relációkban való gondolkodásra 2. átlátni az Európai Unió regionális politikáját és ennek alapján megérteni az EU társfinanszírozást biztosító pályázati rendszer működését 3. önálló problémafeltárásra, a megoldást jelentő alternatívák megadására és rangsorolására 4. alkalmazni az erőforrások pályázati úton való megszerzésének és felhasználásának technikáit (projektek kidolgozására és azok pályázati dokumentációba való beillesztésére) 5. önálló- és csoportmunkára SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ Tantárgyfelelős: dr. Meisel Sándor, főiskolai docens A tantárgy státusza: Differenciált szakmai ismeretek - Nemzetközi logisztika szakirány Előfeltételek: Tantárgy célkitűzése: A szakdolgozati konzultáció szakmai és módszertani támogatást nyújt a szakdolgozat elkészítésében. A főiskola tanszékei a szak képesítési követelményeinek megfelelő, a képzés tudományági és üzleti területének megfelelő szakdolgozati témákat írnak ki. A témára jelentkezett hallgató számára konzulenst jelöl ki a szakfelelős tanszék. A hallgató számára ajánlott a témát a gyakorlatban is művelő szakembert felkérni külső konzulensnek. A szakdolgozattal szemben elvárt, hogy tükrözze a hallgató felkészültségét, a szakterület és irodalmának kiváló ismeretét, a hallgató önálló elemzését, értékelését, véleményét. Leíró jellegű dolgozat, egyszerű esetismertetés, vállalatismertetés vagy a tananyagot meg nem haladó tartalmú munka nem elfogadható. Oktatás módszertana: A témaválasztást követően a hallgató az első konzultációs félév elején témavázlatot, irodalomjegyzéket és ütemtervet ad le konzulensének. Követelmény, hogy a hallgató az első félév végére megírja és konzulensének leadja a dolgozat egy harmadát (amely nem tartalmazhatja a dolgozat bevezető első fejezetét). Elvárt a konzulensekkel való folyamatos konzultáció. A 2. félév során megírásra kerül a szakdolgozat fennmaradó része. Számonkérés: gyakorlati jegy Értékelés: Vázlat: 10 % Folyamatos munka: 20 % Szakdolgozat harmada: 70 % 100 %

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban KÖZGAZDASÁG ÉS MÓDSZERTAN I. alszekció 2008. november 6., 14.00 órától

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban KÖZGAZDASÁG ÉS MÓDSZERTAN I. alszekció 2008. november 6., 14.00 órától I. alszekció SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u. 22-24. Északi szárny, I. emelet, 32. terem Szekcióvezető: DR. HARMAT ZSIGMOND főiskolai tanár

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben