ONKOGENO-NKFP1a A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel"

Átírás

1 ONKOGENO-NKFP1a A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen- Cilag Kft, Roche Magyarország kft, Szilak Labor kft, Zenon Bio Kft Alvállalkozók: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, MTA Enzimológiai Intézete project vezető: dr. Tímár József 1.sz részjelentés szeptember szeptember 30. 1

2 Tartalomjegyzék ONKOGENO-NKFP1a oldal 1.sz beszámoló részfeladatai.3 1.sz beszámolási időszak eredményei...5* 1. programcsomag programcsomag programcsomag programcsomag 42 Publikációk.55 Tervezett és tényleges költségek összehasonlítása 57 Monitoring adatszolgáltatás 59 K+F-ben résztvevő személyek/munkaidő elszámolása..61 *A szakmai jelentés hosszát a dokumentációs anyag bősége (TÁBLÁZATOK, GRAFIKONOK ÉS MIKROSZKÓPOS ÁBRÁK) és a klinikai protokollok synopsisai indokolják 2

3 1.sz Beszámolási időszak feladatai 1. beszámoló A beszámoló időpontja: szeptember 15. Konzorciumi tag neve: Országos Onkológiai Intézet Részfeladatok A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási A részfeladat státusza megnevezése Örökletes daganatok Fúziós gének kimutatására alkalmas módszerek kidolgozása (lágyrész tumorokban és non- Hodgkin lymphomákban) Vaszkularizáció sajátosságai különböző típusú tüdőrákokban Keringő Angioblaszt kimutatás különböző típusú tüdőrákokban Előállítjuk a rekombináns PEX fehérjét és származékait, valamint az α v β 3 integrin extracelluláris régióját és vizsgáljuk kölcsönhatásukat Új melanóma markerek expressziójának vizsgálata naevusban és melanómában-rt-pcr segítségével A motilitási szignálútvonal kulcs-elemeinek expressziós mintáza-tának meghatározása Molekuláris terápiás célpontok meghatározása emlő és fej-nyak daganatokban Antraciklin molkuláris imaging A CRC-k adjuváns kezelésének költséghatékony optimalizálása a farmakogenomikai vizsgálatok alapján időszakban A daganatos megbetegedésekre hajlamosító öröklött genetikai változások (mutációk, polimorfizmusok) meghatározása familiaris daganatos betegek vérmintáiból nyert 300DNS mintában Fúziós gén és staging vizsgálatok beállítása (bcl2, MBR/MCR régiókra tervezett próbák tesztelése, Anyaggyűjtés tüdőrák altípusban (laphámrák, adenokarcinóma, kissejtes rák) vizsgáljuk az érellátás sajátosságait immunhisztokémiai módszerrel 50 NSCLC beteg vérének analízise Előállítjuk a rekombináns PEX fehérjét és származékait, valamint az α v β 3 integrin extracelluláris régióját és vizsgáljuk kölcsönhatásukat. A programban a CyclinE, b3endonexin, decorin expressziót határozzuk meg 50 melanoma, 20 naevus, 10 dysplasticus naevus esetében A vizsgálatokhoz általunk tervezett makrochipet fogunk használni, mely segítségével a korábban azonosított motilitási mintázatot elemezzük. A fenti anyagban lézermikrodisszekció, q-pcr segítségével elemezzük a chipen megváltozott gének expresszióját. EGFR és steroid receptorok jelátviteli mechanizmusának felderítése DNS chip módszerrel emlő és fej-nyak daganatokban. Antraciklin sejten belüli lokalizációjának kimutatása humán emlőráksejtekben fibroblasztban és endotélsejtben MTHFR, XPD és UDP-glukuronát TF polimorfizmus vizsgálatok colorectalis rákos szövetekben elkészült elkészült Későbbre halasztott (lsd. Szakmai jelentés) Előre hozott, elkészült elkészült Elkészült, módosítva (lsd. Szakmai jelentés) Elkészült, kibővített elkészült elkészült elkészült 3

4 Részfeladatok megnevezése A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban A részfeladat státusza Konzorciumi tag Zenon Bio Örökletes daganatok A daganatos megbetegedésekre hajlamosító öröklött genetikai változások (mutációk, polimorfizmusok) meghatározása familiaris daganatos betegek vérmintáiból nyert 300DNS elkészült mintában Konzorciumi tag Auroscience Fúziós gének kimutatására alkalmas módszerek Fúziós gén és staging vizsgálatok beállítása (bcl2, MBR/MCR régiókra tervezett próbák tesztelése, elkészült kidolgozása (lágyrész tumorokban és non- Hodgkin lymphomákban) Anyaggyűjtés Konzorciumi tag Janssen-Cilag EPO kezelés hatása fejnyaki, tüdő- Klinikai protokoll kidolgozása, engedélyeztetése elkészült és rectumrák ereződésére Konzorciumi tag AstraZeneca ZD6474 kezelés Klinikai protokoll kidolgozása, engedélyeztetése elkészült GSK Melanóma Protokoll kidolgozása, engedélyeztetése progresszió gátlása elkészült LMWH segítségével Konzorciumi tag Szilak Labor LMWH Syndecan4 knockout human melanoma sejetek biológiai viselkedésének tesztelése in vitro, heparin+dtic kezelés szignalizációjuk meghatározása St-III melanómás elkészült betegek esetében Konzorciumi tag Molekuláris terápiás célpontok meghatározása emlő és fej-nyak daganatokban. Konzorciumi tag ER+ fejnyaki laphámrákok kiegészítő hormonterápiája Roche Diagnosztika Csont-markerek kimutatásának infrastrukturális alapjainak megteremtése, a diagnosztikus kitek tesztelése, validálása AsztraZeneca Protokoll kidolgozása és engedélyeztetése elkészült elkészült 4

5 1. Programcsomag: Molekuláris Diagnosztikai szolgáltatások fejlesztése 1.1. Örökletes daganatok predikciója és detektálása Magyarországon (dr. Oláh Edit, dr. Forrai Gábor, Zenon Bio kft) Rákra hajlamosító gének daganatos családokban Összefoglalás Új ismereteket szereztünk a genetikailag determinált daganatokról, hazai előfordulásukról és a rák iránti genetikai fogékonyság molekuláris alapjairól. Az emlő-, petefészek-, méh-, vastagbél- és hererák familiáris eseteiben jellemeztük az ismert rákra hajlamosító géneket, leírtuk azok betegségre hajlamosító mutációit és a hererákos családok vonatkozásában nemzetközi együttműködés keretében új hajlamosító gént sikerült megismerni. A rák iránti genetikai hajlam meghatározása révén olyan célpopuláció azonosítására nyílt lehetőség, amely legtöbbet profitál a rákkockázat és a halálozás csökkentését célzó beavatkozásokból. Ezért az eredmények hozzájárulnak az örökletes daganatok diagnózisához, megelőzéséhez, késleltetéséhez és a kezelési modalitások megválasztásához a hazai familiáris megbetegedésekben. Betegek és módszerek A mutáció hordozói státuszt határoztuk meg familiáris daganatos megbetegedésekben abból a célból, hogy a populáció szintjén ritka előfordulású örökletes rákszindrómák újabb eseteit azonosíthassuk. Minden esetben EDTAval konzervált vérből nyert DNS-ben vizsgáltuk a BRCA1/2, CHECK-2 örökölt mutációit emlő- és petefészekrákban; az APC, STK-11, MYH, MADH4 mutációkat polipózisban és az MLH1, MSH2 gének örökölt mutációinak jelenlétét nem polipózis talaján kifejlődő vastagbélrákos családokban. Összesen 340 daganatos családot vizsgáltunk: 218 emlő- és petefészekrákos családban, 52 polipózisos szindrómában, 57 nem polipózis talaján kialakuló vastagbélrákos családban és 13 hererákos családban fejeztük be a hajlamosító gének elemzését. A gének valamennyi kódoló szekvenciájára kiterjedő mutációvizsgálatot a hagyományos SSCP, HDA és közvetlen DNS szekvenálási módszerekkel végeztük. A konzorcium 6.sz. kisvállalkozó partnerével (Zenon Bio Kft.) szoros együttműködésben sikerült bevezetni két új mutáció elemző módszert, a DHPLC és a nagy genomi deléciók azonosítására szolgáló MPLA módszert, abból a célból, hogy javítsuk az öröklött génmutációk költséghatékony kimutatását a BRCA1/2, APC, MLH1 és MSH2 génekre. Ez úgy volt lehetséges, hogy a kisvállalkozó partner alkalmazásában álló Kovács András biológust franciaországi továbbképzésre küldte és a hazahozott módszereket alkalmaztuk a Wave3500 Mutáció Detektáló készülékre. A készülék folyamatos működését, szervizelését szintén az ipari partner biztosította. Eredmények Emlő- és petefészekrákos családok genetikai elemzése (BRCA1/2 és CHEK2 gének vizsgálata) Az örökletes emlő- és petefészekrákos családok kialakulásáért leggyakrabban a BRCA1 és a BRCA2 gének öröklött meghibásodása felelős. 198 női- és 20 férfi emlőrákos családban végeztünk genetikai vizsgálatot a BRCA1 és BRCA2 gének öröklött mutációinak kimutatására. Eddig 20 családban sikerült mutációt azonosítani, további 21 DNS szekvencia eltérés funkcionális szerepét még tanulmányozzuk. Az egyes mutációk előfordulási gyakoriságát az alábbiakban ismertetjük: BRCA1 gén: 5382insC (6 család), 185delAG (3 család), 300T>G (2 család), 2415delAG (1 család) BRCA2 gén: 9326insA (2 család), 6174delT (2 család), 3303GA>TT (1 család) a világon először azonosított elváltozás., 6884C>G (1 család), 8141del5 (1 család), C39R (1 család) Az utóbbi évben végzett mutáció elemzések eredményei megerősítik korábbi megfigyeléseinket, amelyek szerint a BRCA1 gén meghibásodása gyakran a gén azonos szekvenciáját érinti, aminek következtében több családban is ugyanaz a mutáció fordul elő. Ezzel szemben ezt az úgynevezett alapító hatást a BRCA2 génben kizárólag a magyarokban előforduló 9326insA mutáció és a zsidó származásúakra jellemző 6174delT mutáció esetében észleltük. A CHEK2 gén allélvariánsainak feltérképezése magyar emlőrákos családokban A CHEK2 egy, a sejtciklus ellenőrző mechanizmusában részt vevő "checkpoint" fehérje, mely fontos szerepet játszik a DNS-ben kódolt genetikai tartalom megóvásában. A CHEK2 csíravonalas mutációit számos, különféle rákos megbetegedéssel hozták összefüggésbe. Az emlőrákra nézve legjelentősebb mutációja a 10. exonban elhelyezkedő 1100delC, mely a fő hajlamosító génekhez (BRCA1, BRCA2) képest kis penetranciájú ugyan, de a skandináv térségben populációs szinten is viszonylag gyakori (1,5-2%), familiáris emlőrákos esetekben pedig 4-5%. Célunk volt, hogy feltérképezzük a magyarországi emlőrákos populációban a CHEK2 csíravonalas mutációit különös tekintettel az 1100delC allélre. 147 olyan emlőrákos családot vizsgáltunk, ahol a betegség 60 éves kor előtt jelentkezett és ennek ellenére nem találtunk BRCA1/2 csíravonalas mutációt. Az eredményeink azt mutatják, hogy egyetlen esetben sem fordult elő az 1100delC allél. Hat betegnél azonosítottunk T470C mutációt. Egy esetben figyeltünk meg G>A splice site mutációt, további egy esetben észleltünk A252G neutrális hatású elváltozást és néhány, már leírt polimorfizmust. Azt a következtetést vonjuk le, hogy az 1100delC mutáció előfordulási gyakorisága Magyarországon 5

6 nem jelentős, szűrése nem indokolt. A T470C elváltozás azonban más országokban mért adathoz (1-2%) képest gyakoribb (4%). Vizsgálatát érdemes kiterjeszteni más típusú rákszindrómákra is. Örökletes vastagbélrák polipózis szindrómák genetikai háttere Magyarországon A vastag- végbélrák daganatok egyik legfontosabb kockázati faktorát a pozitív családtörténet jelenti, amely több tünetcsoportban is megnyilvánulhat. Ezek közé tartozik a familiáris adenomatosus polipózis, az MYH-asszociált polipózis, a Peutz-Jeghers, valamint a juvenilis polipózis szindróma. Vizsgálataink arra irányultak, hogy hazai családokban meghatározzuk a fenti szindrómák hajlamosító génjeinek (APC, MYH, STK11, SMAD4) magyarországi mutációs spektrumát, valamint értékeljük a genotípus és fenotípus esetleges összefüggéseit. A vizsgálatba beleegyező és genetikai tanácsadáson megjelent több, mint 50 család tagjainak vérmintáiból DNS-t izoláltunk, majd a fenti gének teljes kódoló régióját kombinált mutációvizsgálatnak vetettük alá. A variánsokat direkt szekvenálással azonosítottuk. A vizsgált családok mintegy kétharmada esetében mutattuk ki valamely gén inaktiváló, a daganatos fenotípushoz egyértelműen kapcsolható mutációját, emellett több bizonytalan hatású variánst, illetve polimorfizmust is azonosítottunk. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a polipózis talaján kialakuló vastagbélrákos szindrómák kialakulásának hátterében hazánkban az esetek mintegy kétharmadában volt kimutatható az ezt okozó tumorszuppresszor gének mutációja. A kimutatott szekvenciavariánsok legnagyobb része visszatérő jellegű volt. A mutációs spektrum további értékelése nagyobb esetszámú vizsgálat elvégzését teszi szükségessé. Nem polipózis talaján kialakuló örökletes vastagbélrák (HNPCC) hajlamosító génjeinek elemzése 57 család kombinált mutációvizsgálata (HDA/SSCP/MLPA/szekvenálás) alapján ezek 31,6%-a (18/57) hordozott patogén mutációt. Az azonosított 18 mutáció fele az MLH1, másik fele az MSH2 génben volt. A vizsgált populációban minden mutáció csak egyszer fordult elő, azaz alapító hatással nem találkoztunk. A detektált mutációk fele új, azaz eddig még egyetlen populációból sem írták le. A mutációk jelentős része (4/18, 22%) genomi aberráció (nagy deléció vagy duplikáció), ezekből 1 az MLH1 génben, 3 pedig az MSH2-ben volt kimutatható. A betegség kialakulásával biztosan kapcsolatba hozható mutációkon kívül 7-féle besorolatlan variánst is találtunk (10 családnál, azaz a családok 17,5%-ban), ezek közül 2 (1 az MLH1-ben, egy az MSH2-ben) előzetes vizsgálataink szerint erősen valószínűsíthetően patogén. A többi besorolatlan variáns karakterizálása folyamatban van. A fentieken túl 6-féle, változó gyakoriságú (5-50% heterozigóta) polimorfizmust is azonosítottunk (3 az MLH1-ben, 3 az MSH2-ben). A mutációk és a patogénnek tartott besorolatlan variánsok túlnyomó többségét a szigorú nemzetközi Amsterdam I-II klinikai kritériumoknak megfelelő családokban detektáltuk (>80%). Hererákos családok A Hererák Konzorciummal végzett genom-elemzés után megállapítottuk, hogy az emlőrákok esetében megismert nagy penetranciájú genetikai változások nem játszanak szerepet a familiáris hererákos megbetegedések kialakulásában (Crockford és mtsai., 2006). Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomban az első olyan genetikai változást írtuk le, amely mérsékelten fokozza a hererák kialakulásának kockázatát (Nathanson és mtsai., 2005). 6

7 1.2.Molekuláris diagnosztikai szolgáltatások fejlesztése (dr. Szentirmay Z, Soós Miklós, Auroscience kft, dr. Józsa Adrienne, Roche Diagnoasztika kft) Fúziós gének kimutatására alkalmas módszerek kidolgozása (lágyrész tumorokban és non-hodgkin lymphomákban) 1. Bcl-2/IgH génátrendeződés és molekuláris staging meghatározás tüsző eredetű lymphomákban. A follikuláris lymphomák (FL) az összes non-hodgkin lymphoma mintegy 30%-át teszik ki. Ez országosan évi 380 új megbetegedést jelent, ebből az Országos Onkológiai Intézetben kb új beteget kezelnek. FL-ban a daganatos klón t(14;18) kromoszómális translocatioval jellemezhető. Az ilyen esetek több mint 90%-ban a Bcl-2 gén áthelyeződik az immunglobulin nehéz lánc (IgH) gén promoter régiójába. Follikuláris (és más alacsony malignitású) B-sejtes non- Hodgkin lymphomáknál különösen előrehaladott stádiumban a kezelés után gyakran relapsus következik be, amit jelenlegi ismereteink szerint a vérben és csontvelőben jelenlévő residualis daganatsejtek (minimális residualis betegség) okoznak. A klinikai vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy betegkövetés során a Bcl-2/IgH génátrendeződést hordozó daganatsejtek hiánya a csontvelőben vagy a perifériás vérben szignifikánsan hosszabb remisszióhoz vezet. A betegség molekuláris módszerekkel történő követésekor a PCR-rel kimutatott Bcl-2/IgH génátrendeződés szekvenciája a kiújulások során mindig azonos az eredeti FL klónban talált génátrendeződéssel. Ritkábban az is előfordul, hogy a kimutatott génátrendeződés nem azonos az eredeti MBR/JH fúziós szekvenciával. Ez a meglepő lelet abból adódik, hogy hasonló típusú génátrendeződés a perifériás vérben tumoros folyamat fennállása nélkül is kialakulhat. Ezért alapvető fontosságú annak meghatározása, hogy azok a sejtek, amelyekben a Bcl-2/IgH transzlokációt a perifériás vérben kimutattuk, azonosak vagy különböznek az eredeti daganatos klóntól. A PCR-rel amplifikált termék szekvencia analízise széles körben elfogadott, de egyúttal időigényes és drága módszere a probléma megoldásának. Ezért fluorescens olvadáspont analízisre alapozott valós idejű PCR módszert dolgoztunk ki a kérdéses DNS fragmentek analízisére. A módszer azon alapszik, hogy az olvadáspont értéke az adott szekvencia GC tartalmától, és a szekvencia hosszától függ. Az általunk kifejlesztett fluorescencia rezonancia energia transzfer (FRET) próba kombinálva a SYBER Green I. festéssel alkalmas az olvadáspont analízisére. 115 különböző klinikai stádiumú FL-ben szenvedő beteg alábbi klinikai adatait táblázatba foglaltuk: (a) a beteg azonosítója, neve, életkora; (b) a kórszövettani diagnózis; (c) a primer tumorból végzett molekuláris vizsgálat eredménye; (d) a perifériás vérből vagy csontvelőből végzett molekuláris vizsgálatok eredményei. A betegek vérmintáiból a lymphocytákat Biocoll szeparáló oldattal feldúsítottuk, a DNS izolálás Roche izoláló kittel történt. A major breakpoint (MBR)- és minor cluster régióra (MCR) specifikus PCR primereket az NCBI GenBank adatbázis alapján terveztük. A töréspont régió szekvenciájának megsokszorozását valós idejű PCR módszerrel LightCycler (Roche) segítségével végeztük. 20 µl reakcióelegybe 2 µl FastStart mastermixet (Roche), 5 µm MgCl 2 -t, 0,5 µm primert és próbát, 2 µl templátot mértünk. Az amplifikáció után minden egyes kapillárisba további 2 µl mastermix-et adtunk és elvégeztük az olvadáspont analízist. Tizenegy esetben a PCR termékek szekvencia analízise is megtörtént. 1. ábra. Bcl2-IgH fúziós gén kimutatása NHL-ben 7

8 Az 1. ábrán két betegnél a primer tumorból származó daganatsejtek és a vérben keringő daganatsejtek töréspont régió szekvenciáit és olvadáspontjait hasonlítottuk össze. Az ábra felső részén a primer tumorban lévő és a vérben keringő daganatsejtek töréspont régiója azonos, a szekvenciák olvadáspontja is azonos, és ez daganatos relapsus jele. Az ábra alsó részén a primer tumor és a vérben keringő daganatsejtek töréspont régiója eltér, a két szekvencia olvadáspontja is eltér, ez pedig a Bcl-2 génátrendeződés ellenére sem utal daganatos kiújulásra. 2. ábra. FL betegek adatai. A 2. ábrán tizenegy beteg kezelésének és kórlefolyásának adatai láthatók. A vizsgált vér- és csontvelő minták időrendi sorrendben vannak feltüntetve (0-56 hónap). Nyilak jelzik a kezelések időpontját, és a betegkövetések végén található a jelenlegi klinikai állapot. Három esetben (9, 10, 11) volt kimutatható az eredeti nyirokcsomóban található génátrendeződéstől eltérő t(14,18) transzlokáció. Az általunk kidolgozott módszernek az a jelentősége, hogy a relapsus előre jelzése a klinikai tüneteknél sokkal korábban megtörténhet, a vizsgálat olcsó, gyors, más esetben pedig szükségtelenné válhat drága kezelés, ami nem csak költséghatékony, hanem a beteg életminőségét is nagy mértékben javítja. 2. Fúziós gének és génamplifikációk kimutatása lágyrész tumorokban A lágyrész tumorok szövettani diagnosztikája az egyes elváltozásokban meglévő szöveti mintázaton, jellegzetes sejttípuson és a stroma eltérésein alapszik. A szöveti szerkezet segítségével kialakított daganat csoportok között nincs éles határvonal, a csoporton belül pedig egyedül a morfológiai kép nem ad elegendő támpontot az egyes daganatféleségek további elkülönítéséhez. Az immunhisztokémia a diagnosztikus patológia elfogadott módszere. Rendszerint olyan antigéneket mutatunk ki, amelyek normális körülmények között csak egy-két meghatározott ép szövetben fordulnak elő. Lágyrész tumorokban ezen antigének aberrans expressioja gyakori. Tovább nehezíti a diagnosztikát, hogy rutin szövettani metszetekben egy-egy tumorra egyébként jellemző fehérje marker immunhisztokémiával az ép szövetnél sokkal kisebb mennyiségben, és rendszerint csak 50%-80% gyakorisággal mutatható ki. Ezért mondhatjuk, hogy az immunhisztokémia sokszor szintén nem elég specifikus a hisztogenetikai diagnosztikához. A kromoszómális génátrendeződések gyakoriak lágyrész tumorokban. Ezekre jellemző, hogy két, egyébként nem daganatkeltő gén egy-egy jól körülhatárolt szakaszon eltörik és egymással összekapcsolódva egyetlen új daganatkeltő fúziós génné alakul át. A különböző fúziós gének más-más daganatokban találhatók, tehát kimutatásuk diagnosztikus jelentőségű. A vizsgálatokat a tumorszövetből történő RNS izolálás után RT-PCR technikával végezzük. A PCR primereket az 1. táblázatban feltüntetett tumor típusokban meglévő specifikus génelváltozások kimutatására terveztük. 1. táblázat. Fúziós gének lágyrész sarcomakban Tumor-specifikus Tumor típusok hybrid gének FUS CHOP EWS Fli1 EWS AFT1 EWS WT1 EWS CHN SYT SSXT FKHR PAX3 NTRK3 ETV6 COL1A1 PDGFB Jól differenciált és myxoid liposarcoma Ewing sc./ PNET / Askin tu. / Esthesioneuroblastoma Világossejtes sarcoma Desmoplasticus kis kereksejtes tumor Extraseletalis myxoid chondrosarcoma Synoviális sarcoma Alveoláris rhabdomyosarcoma Congenitalis fibrosarcoma Dermatofibrosarcoma protuberans Tapasztalatok szerint a génvizsgálatok szükségessége gyakorlatilag mindig a rutin szövettani diagnosztika során merül fel, amikor legtöbbször már csak formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövetek állnak rendelkezésre. Az ilyen mintákban az RNS gyakran degradálódik és ezért a fúziós gén kimutatása sokszor sikertelen. Ezért jelenleg új, rövidebb RNS szakaszokat igénylő primer készlet kidolgozását végezzük, ami jobban használható formalin-fixált 8

9 szövetmintán.számos olyan génelváltozás található lágyrész sarcomákban, amelyek nem kötődnek szorosan valamely daganat-típushoz, ezért kimutatásuk inkább prognosztikai mint diagnosztikai jelentőségű. Ezek közül vizsgáltuk az MYCN onkogén amplifikáció mértékének meghatározását neuroblastomában. A neuroblastomák rizikó csoportokba sorolása a klinikai stádium, a szövettani kép, a MYCN státus és a sejtenkénti DNS tartalom (DNS ploidia) alapján történik. A neuroblastomák prognózisának fentiek szerinti meghatározása a korszerű kezelés elengedhetetlen feltétele, mert alacsony rizikójú tumoroknál elegendő a műtéti eltávolítás, átmeneti rizikójú daganatok esetén a műtét után mérsékelt dózisú kemoterápia, míg magas rizikójú tumoroknál nagy dózisú csontvelő ablatív terápia is szükséges és között összesen 32 műtéttel eltávolított neuroblastomában valósidejű kvantitatív PCR (LightCycler) és kvantitatív dual-color-fish módszerrel (Q-BIOgene) meghatároztuk a MYCN gén amplifikációjának mértékét. A műtéti preparátumok fixálatlanul érkeztek molekuláris patológiai diagnosztikára. A tumorszövetből félre tettünk DNS izolálás és mélyfagyasztásos tárolás céljára, továbbá lenyomati keneteket készítettünk DNS cytometria és FISH vizsgálatokra, végül a daganatot formalinban fixáltuk és paraffinba ágyaztuk szövettani analízisre. A sejtenkénti FISH szignál szám vizsgálata a Központi Fizikai Kutatóintézet Anyagtudományi Intézetében Eördögh Imre és munkatársai által kifejlesztett színes kvantitatív képfeldolgozó rendszer (IMAN) segítségével történt. Jelenleg a kétféle módszerrel (PCR, FISH) meghatározott MYCN kópiaszámot hasonlítottuk össze. Előzetes eredményeinket a 3. ábrán mutatjuk. A FISH képeken (3 éves kislány III. stádiumú magas rizikójú tumora) a 2. kromoszóma centromer (α-satellita) régiója zöld szignál, az MYCN gén vörös szignál formájában látható. A képfeldolgozó rendszer külön kijelöli, elkülöníti és megszámolja a vörös és zöld szignált. Egy szignál egy kromoszómának illetve gén-kópiának felel meg. Nagyon jó lineáris pozitív korrelációt találtunk a FISH és LightCycler segítségével meghatározott MYCN kópiaszám között (a képen a bal alsó ábra, a koordinátákon a MYCN kópiaszám van ábrázolva). Kvantitatív PCR nem ad felvilágosítást a 2. kromoszóma számbeli eltéréseiről, átlagos sejtenkénti MYCN kópiaszámot ad meg, de akár 200-szoros amplifikáció is meghatározható. Kvantitatív FISH jól tükrözi a sejtek heterogenitását, mutatja a 2. kromoszóma esetleges polysomiáját (3. ábra) de 25- szörös amplifikáció fölött a MYCN kópiaszámot nem tudja megadni. 3. ábra N-myc gén státusz meghatározása NBL-ben IMAN program segítségével 3. A vastagbélrákok molekuláris diadnosztikája és prognosztikája Előzetes vizsgálataink arra utalnak, hogy a vastagbélrákok prognózisát a lokalizáció és a TNM-re alapozott klinikai stádium mellett leginkább a Braf gén V600E mutációja és microsatellita státusa határozza meg. A sejtek növekedését és proliferációját többféle mechanizmus is kontrollálja. Ezek egy része külső szignál, ami az un. mitogén-aktiválta protein kináz (MAPK) úton keresztül jut el a sejtmagba. Ha e szignálút kulcs-génjeiben mutációk alakulnak ki, azok többféle emberi daganat kialakulását is elősegítik. A 7q34 kromoszóma régióra lokalizálódó Braf is ilyen kulcs-gén, amit a növekedési faktorok a receptor tyrozin kinázokon és a G-proteinhez kapcsolt receptorokon, majd a ras fehérjén keresztül aktiválnak. A Braf specifikus mutációi önmagukban előidézik a génaktivációt, így növekedési faktor szignál nélkül is beindítják a sejtproliferációt és gátolják a differenciációt. Microsatellitáknak nevezzük a genomban előforduló nagyszámú ismétlődő szekvenciákat, amelyek hossza genetikailag meghatározott és állandó. Microsatellita instabilitásról akkor beszélünk ha ezen repetitív szekvenciák hossza változik a mismatch repair gének valamelyikének mutációja vagy az MLH1 gén promoter metilációja okozta inaktivitás következtében. Ezen az alapon a colorectalis rákok mikrosatellita instabil (MSI-H) illetve mikrosatellita stabil (MSS) csoportba sorolhatók. Az Országos Onkológiai Intézetből, a Debreceni Egyetem Sebészeti Klinikájáról és a zentai (Szerbia) Dr. Gerő István Egészségügyi Centrum kórházából származó összesen 206 beteg klinikai pathologiai és genetikai adatait dolgoztuk fel. A DNS mintákat fixálatlan vagy paraffinba ágyazott tumorszövetből izoláltuk. A microsatellita instabilitást valós idejű kvantitatív PCR (LightCycler) módszerrel, olvadáspont analízis segítségével vizsgáltuk és standard microsatellita 9

10 markereket használtunk. A BRAF mutációt a laboratóriumban kifejlesztett LightCycler teszt és olvadáspont analízis segítségével mutattuk ki. Az eredményt DNS szekvencia analízissel is igazoltuk. Eredmények és diszkusszió: (1) Azt találtuk, hogy a colorectalis carcinomák (CrC) prognózisa leginkább az alábbi 4 paramétertől függ: klinikai stádium, lokalizáció, microsatellita- és BRAF státusz. (2) Az MSI-H CrC-k szignifikánsan jobb prognózisúak, mint az MSS tumorok. (3) Mutáns BRAF gén nem fordult elő 14 HNPCC-s beteg daganatában. (4) A BRAF V600E mutáció 7-szer gyakoribb MSI-H tumorokban (9/23), mint MSS rákokban. (10/169). (5) A BRAF V600E mutációt hordozó vastagbélrákok sokkal kedvezőtlenebb biológiai viselkedést mutatnak, mint a BRAF negatív tumorok. Az ilyen betegeknél tanácsos agresszívebb daganatellenes gyógykezelést alkalmazni már II. stádiumú tumorok esetén is, mert korai tumor stádiumban a betegek jelenleg nem kapnak kemoterápiát, ráadásul a mutáns BRAF ellenes célzott kemoterápia is rövidesen rendelkezésre fog állni. A vizsgálatoktól azt várjuk, elősegíti a vastagbélrákok hisztogenetikai osztályozását és segít megítélni a várható kórlefolyását. Számítunk arra, hogy esetleg optimalizált terápiás javaslattal szolgálhatunk, vagy elősegítjük új terápiás eljárás kifejlesztését. 4. ÚJ alkalmazás: A humán papillomavírus (HPV) kimutatás jelentősége az anogenitális daganatok szűrésében és megelőzésében. A világon az összes emberi daganat 6.1%-a HPV eredetű. Egyértelmű bizonyítékok szólna a mellett, hogy az anogenitális régió rákmegelőző állapotait és carcinomáit valamint számos, a fej-nyaki régióból kiinduló laphámrák HPV fertőzéssel függ össze. Magyarországon a női lakosság mintegy 25%-a genitálisan HPV-vel fertőzött, és az ilyen anyák újszülöttjeinek száj-nyálkahártyájában sok esetben a vírus évek múlva is kimutatható. Több mint 100-féle HPV típust azonosítottak, de ennek csak a fele okozza a nyálkahártya sejtek malignus átalakulását. A HPV fertőzés kimutatásának népegészségügyi jelentőségét az alábbi kérdések világítják meg: 1.) Nagy anyagon nemzetközi együttműködéssel végzett összehasonlító vizsgálatokban kimutatták, hogy a rákszűrésre alkalmazott cervix cytologiai vizsgálatok önmagukban a rákmegelőző közepes-és súlyosfokú hámelváltozást (CIN 2/3) csak 53%-ban deríti fel, HPV kimutatással kombinálva ez az arány 90-98%. 2.) Magyarországon év elején kerül bevezetésre a leggyakoribb HPV fertőzések (HPV 6, 11, 16, 18) megelőzésére szolgáló oltóanyag. Kérdés, hogy cytologiai elváltozást nem, vagy csak enyhe elváltozást mutató fertőzések esetén a vakcina hatásos vagy nem? 3.) Hatásos-e a védőoltás a fenti négy típushoz genetikailag nagyon hasonló ezért azonos filogenetikai csoportokba tartozó további 15-féle papillomavírus fertőzés vagy többszörös vírusfertőzés esetén is? 4.) Csökkenti-e a HPV vakcináció a fej-nyaki régió juvenilis papillomatosisának és bizonyos laphámrák-típusainak előfordulási gyakoriságát? 5.) A HPV pozitív nők férfi partnereinek HPV fertőzöttségi gyakorisága indokolja-e a férfiak vakcinációba történő bevonását? A Roche cég nagyon érzékeny un. Linear Array HPV Genotyping Test -et fejlesztett ki, amellyel eddig összesen 59 vizsgálatot végeztünk és az eredményeket a saját korábban kifejlesztett PCR-alapú HPV tesztünkkel összevetettük. Az array-hpv teszt sajátunknál sokkal érzékenyebbnek és megbízhatóbbnak mutatkozik a HPV fertőzések, különösen a többes vírus fertőzések kimutatásában (5. ábra). Tervezzük az array-hpv tesztnél sokkal olcsóbb és gyorsabb, de ugyanannyira megbízható valósidejű PCR alapú eljárás kidolgozását. Saját HPV tesztünket rutinszerűen kívánjuk alkalmazni a cervix cytologiai minták vizsgálata során a méhnyakrák szűrés hatékonyságának növelésére és a HPV vakcináció hatásosságának monitorizálására. Az array-hpv tesztet pedig rendszeres minőségi kontrollként továbbra is alkalmazzuk. 5. ábra. HPV pattern citológiai mintákban 10

11 2. Programcsomag: Daganatereződés diagnosztikus, prognosztikus jelentősége és terápiás kiaknázása 2.1. A daganat-ereződés sajátosságainak meghatározása az egyes tüdőrák-altípusokban. Témavezető: dr. Döme Balázs (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet) Keringő angioblaszt kimutatás különböző típusú tüdőrákokban Miután a program keretében az angiogenezis gátló ZD6474 klinikai vizsgálata is meg fog indulni tüdőrákos betegeken, úgy gondoltuk, hogy a 3. évre tervezett programpontot előre hozzuk, mert szükség van egy olyan érzékeny diagnosztikus-monitorozásra alkalmas gyors módszerre, amely a betegek ilyen szerekkel történő kezelése során a terápiás választ a daganaton mérhető válasz előtt a célponton (angiogenezis) már jelzi. Napjainkig általánosan elfogadott volt, hogy a daganatok ereződése a már meglévő erek endotheliális sejtjei proliferációjának és a daganatba történő benövésének eredménye. Azonban egyre több adat áll rendelkezésünkre, amelyek ettől eltérő, a daganatok által indukált angiogenesis mechanizmusokat írnak le. Ezen mechanizmusok egyike a vasculogenezis, a csontvelői eredetű endoteliális prekurzor sejtek (EPC-k) beépülése a daganatos erek endotheliális borításába. Ezek az őssejtek jól jellemezhetőek a sejtfelszínen megjelenő antigénjeikkel: CD34, CD133, VEGFR2 és VE-cadherin. Azonban a daganatok angiogenezisében betöltött szerepük mértéke ma még nem egyértelműen tisztázott, a legtöbb daganatféleség esetében ismeretlen. Munkánkban nem-kissejtes tüdőrákos (NSCLC) betegek (53 páciens) perifériás vérében határoztuk meg a CD34+/VEGFR2+ EPC-k számát flow-citométerrel a kezelések előtt és azt követően. Ezen felül quantitativ PCR segítségével meghatároztuk a VEGFR2, CD34, CD133 és a VE-cadherin mrns expressziót is a perifériás vérmintákban. Eredményeink azt mutatják, hogy a keringő EPC-k száma emelkedett a daganatos betegekben az egészséges kontrollokhoz képest (1.ábra), és a magas EPC szint szorosan korrelált a rosszabb átlagos túléléssel (2. ábra). A terápia előtt nem volt semmilyen összefüggés az EPC szint és a vizsgált standard prognosztikus paraméterek között (1. táblázat), azonban a terápia utáni EPC szint szignifikánsan alacsonyabb volt a terápiára reagálók mintáiban a rezisztens esetekhez képest (1. ábra). A molekuláris diagnosztikai módszerrel végzett vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy csak a VEGFR2 receptor mrns expressziója emelkedett szignifikánsan a daganatos betegekben és ennek szintje is párhuzamosan alakult a terápiás válasszal (3. ábra) 1. ábra. A keringő EPC-k száma NSCLC betegek perfériás keringésében. Circulating EPC number 7000 ** EPCs / ml of blood * Control Tumor Responder Non-responder 2. ábra. Keringő EPC-k száma és a túlélés összefüggése. Kaplan-Meier analízis. Magas EPC: több mint 1000 sejt/ml vér. EPC low EPC high 11

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérôl

A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérôl A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérôl Beszámoló Tímár József 1, Kásler Miklós 1, Kátai József 2, Soós

Részletesebben

a daganatos halálozás csökkentésére

a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Molekuláris pathologia alkalmazása a mindennapi pathologiai diagnosztikában. Hogyan?

Molekuláris pathologia alkalmazása a mindennapi pathologiai diagnosztikában. Hogyan? Molekuláris pathologia alkalmazása a mindennapi pathologiai diagnosztikában Tóth Erika, Csernák Erzsébet, Gallai Mónika Mit? Országos Onkológiai Intézet Hogyan? Miért? The field of molecular diagnostics

Részletesebben

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A doktori értekezés tézisei Kovács Marietta Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

p16 - p21- p27- p53 - p63

p16 - p21- p27- p53 - p63 p16 - p21- p27- p53 - p63 Dako Szimpózium, 2010 december 3 Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest A sejtciklus szabályozása Cyklin-Dependens

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

METASZTÁZISKÉPZÉS. Láng Orsolya. Kemotaxis speciálkollégium 2005.

METASZTÁZISKÉPZÉS. Láng Orsolya. Kemotaxis speciálkollégium 2005. METASZTÁZISKÉPZÉS Láng Orsolya Kemotaxis speciálkollégium 2005. TUMOROK ÉS MIGRÁCIÓ PRIMER TUMOR METASZTÁZIS Angiogenezis Adhézió SEJT - SEJTCIKLUS Apoptózis Kemokinek Növekedési faktorok Szabályozó fehérjék

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

A humán papillomavírus (HPV) elleni vakcináció bevezetése 2014-ben

A humán papillomavírus (HPV) elleni vakcináció bevezetése 2014-ben Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A humán papillomavírus (HPV) elleni vakcináció bevezetése 2014-ben Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2014. június 25. 1 A humán papillomavírus Fehérjeburokból

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg!

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Dr. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. felkérésére készült A méhnyakrák gyakori betegség Világszerte:

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Neoplazma - szabályozottság nélküli osztódó sejt

Neoplazma - szabályozottság nélküli osztódó sejt 9. előadás Rák Rák kialakulása: A szervezet 10 14 sejtet tartalmaz, ezek mutálnak és osztódnak A rákos sejt nem követi a sejtosztódás korlátait és végül a rákos sejtek elfoglalják a normál szövetek helyét.

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A hereditaer emlőrákok klinikai sajátosságai irodalmi adatok és kecskeméti tapasztalatok alapján

A hereditaer emlőrákok klinikai sajátosságai irodalmi adatok és kecskeméti tapasztalatok alapján A hereditaer emlőrákok klinikai sajátosságai irodalmi adatok és kecskeméti tapasztalatok alapján Pajkos Gábor, Markó László, Soós Györgyi, Maráz Róbert, Oláh Edit Bács-Kiskun Megyei Kórház Onkoradiológiai

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Az emlőrák öröklődő kockázata és ennek diagnosztikai lehetőségei

Az emlőrák öröklődő kockázata és ennek diagnosztikai lehetőségei Az emlőrák öröklődő kockázata és ennek diagnosztikai lehetőségei Dr. Oláh Edit Ambassador Nancy G. Brinker Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztály Budapest Ambassador Eleni Tsakopolous

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN?

IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN? IBV HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JELENLEGI FERTŐZŐ BRONCHITIS (IB) HELYZETBEN AZ EUAFME REGIÓBAN? IB VARIÁNSOK TÖRTÉNETE EUAFME 1930 s: Massachussetts (mortalitás 40-90%) 2 1951: Első variáns törzs az USA-ban:

Részletesebben

Nem-szteroid gyulladásgátlók alkalmazása az 5- fluorouracil hatékonyságának növelésére kísérletes rendszerekben. Réti Andrea

Nem-szteroid gyulladásgátlók alkalmazása az 5- fluorouracil hatékonyságának növelésére kísérletes rendszerekben. Réti Andrea Nem-szteroid gyulladásgátlók alkalmazása az 5- fluorouracil hatékonyságának növelésére kísérletes rendszerekben Doktori értekezés tézisei Réti Andrea Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem Doktori

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Profilaktikus emlősebészet. Maráz Róbert. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ

Profilaktikus emlősebészet. Maráz Róbert. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ Profilaktikus emlősebészet Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ BReast CAncer BRCA gén Mary-Claire King volt a névadó, aki 1990- ben

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe

A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe Bevezetés: A prosztatarák (PCA) az egyik leggyakoribb rosszindulatú

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA Az ellenanyagok orvos-biológiai alkalmazása PhD kurzus előadás Semmelweis Egyetem 2012.04.03. Szilvási István ANTIGÉN - ANTITEST és a nukleáris medicina Diagnosztika

Részletesebben

MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA

MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA Támogatja a Magyar Szenológiai Társaság PROGRAM- ÉS ELÕADÁSKIVONATOK 2006. március 16-18. Budapest, Congress Park Hotel

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

FÜGGETLEN KONTROLLOK ALKALMAZÁSA A NAPI GYAKORLATBAN

FÜGGETLEN KONTROLLOK ALKALMAZÁSA A NAPI GYAKORLATBAN FÜGGETLEN KONTROLLOK ALKALMAZÁSA A NAPI GYAKORLATBAN Debreczeni Lóránd, Kovácsay Anna, Komlovszki Éva Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Központi Laboratórium Bio-Rad, Budapest 2006 Establishing

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában Magyar Tudomány 2007/8 A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában és a betegségek kimenetelének előrejelzésében Kopper László az orvostudomány doktora

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Tudományos és publikációs tevékenység

Tudományos és publikációs tevékenység Tudományos és publikációs tevékenység 1998: 1. Csuka O., Doleschal1 Z., Kámory E., Tóth K., Péter I., Köves I., Rahóty P., Vámosi-Nagy I., Ottó Sz.: Genetic markers of colorectal cancers 17th International

Részletesebben

Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria

Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria Szöllősi János, Vereb György Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL A RÁK KEZELÉSÉRE MAGYARORSZÁGON ÉS NORVÉGIÁBAN

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Az Ig génátrendeződés

Az Ig génátrendeződés Az Ig génátrendeződés Háromféle változás játszódik le a molekula szerkezetét tekintve: B sejtek fejlődése alatt: VDJ átrendeződés (rekombináció) IgH izotípusváltás rekombináció (CSR) Szomatikus hipermutáció

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 1 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 5 II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK... 1 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 5 II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS... Köszönetnyilvánítás Mindenekelőtt témavezetőmnek, Dr. Patthy László professzornak szeretnék köszönetet mondani, aki érdemesnek tartott arra, hogy kutatócsoportjában dolgozhassam, és végig támogatta munkámat.

Részletesebben

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása.

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kerekasztal moderátor Péter Ilona Dako Workshop A Frank Diagnosztika Kft. és az Országos Onkológiai Intézet szervezésében

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Az egyénre szabott molekulárisan célzott terápia és a kemoterápia költségei tüdôrák esetében

Az egyénre szabott molekulárisan célzott terápia és a kemoterápia költségei tüdôrák esetében Az egyénre szabott molekulárisan célzott terápia és a kemoterápia költségei tüdôrák esetében Eredeti közlemény Moldvay Judit Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest A tüdôrák szerte a világon

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Genetikai marker-vizsgálatok fej-nyaki daganatokban

Genetikai marker-vizsgálatok fej-nyaki daganatokban Genetikai marker-vizsgálatok fej-nyaki daganatokban Eredeti közlemény Csuka Orsolya 1, Olasz Judit 1, Juhász Alíz 1, Hargitai Árpád 1, Remenár va 2, Kásler Miklós 2 Országos Onkológiai Intézet, Pathogenetikai

Részletesebben