ONKOGENO-NKFP1a A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel"

Átírás

1 ONKOGENO-NKFP1a A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen- Cilag Kft, Roche Magyarország kft, Szilak Labor kft, Zenon Bio Kft Alvállalkozók: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, MTA Enzimológiai Intézete project vezető: dr. Tímár József 1.sz részjelentés szeptember szeptember 30. 1

2 Tartalomjegyzék ONKOGENO-NKFP1a oldal 1.sz beszámoló részfeladatai.3 1.sz beszámolási időszak eredményei...5* 1. programcsomag programcsomag programcsomag programcsomag 42 Publikációk.55 Tervezett és tényleges költségek összehasonlítása 57 Monitoring adatszolgáltatás 59 K+F-ben résztvevő személyek/munkaidő elszámolása..61 *A szakmai jelentés hosszát a dokumentációs anyag bősége (TÁBLÁZATOK, GRAFIKONOK ÉS MIKROSZKÓPOS ÁBRÁK) és a klinikai protokollok synopsisai indokolják 2

3 1.sz Beszámolási időszak feladatai 1. beszámoló A beszámoló időpontja: szeptember 15. Konzorciumi tag neve: Országos Onkológiai Intézet Részfeladatok A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási A részfeladat státusza megnevezése Örökletes daganatok Fúziós gének kimutatására alkalmas módszerek kidolgozása (lágyrész tumorokban és non- Hodgkin lymphomákban) Vaszkularizáció sajátosságai különböző típusú tüdőrákokban Keringő Angioblaszt kimutatás különböző típusú tüdőrákokban Előállítjuk a rekombináns PEX fehérjét és származékait, valamint az α v β 3 integrin extracelluláris régióját és vizsgáljuk kölcsönhatásukat Új melanóma markerek expressziójának vizsgálata naevusban és melanómában-rt-pcr segítségével A motilitási szignálútvonal kulcs-elemeinek expressziós mintáza-tának meghatározása Molekuláris terápiás célpontok meghatározása emlő és fej-nyak daganatokban Antraciklin molkuláris imaging A CRC-k adjuváns kezelésének költséghatékony optimalizálása a farmakogenomikai vizsgálatok alapján időszakban A daganatos megbetegedésekre hajlamosító öröklött genetikai változások (mutációk, polimorfizmusok) meghatározása familiaris daganatos betegek vérmintáiból nyert 300DNS mintában Fúziós gén és staging vizsgálatok beállítása (bcl2, MBR/MCR régiókra tervezett próbák tesztelése, Anyaggyűjtés tüdőrák altípusban (laphámrák, adenokarcinóma, kissejtes rák) vizsgáljuk az érellátás sajátosságait immunhisztokémiai módszerrel 50 NSCLC beteg vérének analízise Előállítjuk a rekombináns PEX fehérjét és származékait, valamint az α v β 3 integrin extracelluláris régióját és vizsgáljuk kölcsönhatásukat. A programban a CyclinE, b3endonexin, decorin expressziót határozzuk meg 50 melanoma, 20 naevus, 10 dysplasticus naevus esetében A vizsgálatokhoz általunk tervezett makrochipet fogunk használni, mely segítségével a korábban azonosított motilitási mintázatot elemezzük. A fenti anyagban lézermikrodisszekció, q-pcr segítségével elemezzük a chipen megváltozott gének expresszióját. EGFR és steroid receptorok jelátviteli mechanizmusának felderítése DNS chip módszerrel emlő és fej-nyak daganatokban. Antraciklin sejten belüli lokalizációjának kimutatása humán emlőráksejtekben fibroblasztban és endotélsejtben MTHFR, XPD és UDP-glukuronát TF polimorfizmus vizsgálatok colorectalis rákos szövetekben elkészült elkészült Későbbre halasztott (lsd. Szakmai jelentés) Előre hozott, elkészült elkészült Elkészült, módosítva (lsd. Szakmai jelentés) Elkészült, kibővített elkészült elkészült elkészült 3

4 Részfeladatok megnevezése A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban A részfeladat státusza Konzorciumi tag Zenon Bio Örökletes daganatok A daganatos megbetegedésekre hajlamosító öröklött genetikai változások (mutációk, polimorfizmusok) meghatározása familiaris daganatos betegek vérmintáiból nyert 300DNS elkészült mintában Konzorciumi tag Auroscience Fúziós gének kimutatására alkalmas módszerek Fúziós gén és staging vizsgálatok beállítása (bcl2, MBR/MCR régiókra tervezett próbák tesztelése, elkészült kidolgozása (lágyrész tumorokban és non- Hodgkin lymphomákban) Anyaggyűjtés Konzorciumi tag Janssen-Cilag EPO kezelés hatása fejnyaki, tüdő- Klinikai protokoll kidolgozása, engedélyeztetése elkészült és rectumrák ereződésére Konzorciumi tag AstraZeneca ZD6474 kezelés Klinikai protokoll kidolgozása, engedélyeztetése elkészült GSK Melanóma Protokoll kidolgozása, engedélyeztetése progresszió gátlása elkészült LMWH segítségével Konzorciumi tag Szilak Labor LMWH Syndecan4 knockout human melanoma sejetek biológiai viselkedésének tesztelése in vitro, heparin+dtic kezelés szignalizációjuk meghatározása St-III melanómás elkészült betegek esetében Konzorciumi tag Molekuláris terápiás célpontok meghatározása emlő és fej-nyak daganatokban. Konzorciumi tag ER+ fejnyaki laphámrákok kiegészítő hormonterápiája Roche Diagnosztika Csont-markerek kimutatásának infrastrukturális alapjainak megteremtése, a diagnosztikus kitek tesztelése, validálása AsztraZeneca Protokoll kidolgozása és engedélyeztetése elkészült elkészült 4

5 1. Programcsomag: Molekuláris Diagnosztikai szolgáltatások fejlesztése 1.1. Örökletes daganatok predikciója és detektálása Magyarországon (dr. Oláh Edit, dr. Forrai Gábor, Zenon Bio kft) Rákra hajlamosító gének daganatos családokban Összefoglalás Új ismereteket szereztünk a genetikailag determinált daganatokról, hazai előfordulásukról és a rák iránti genetikai fogékonyság molekuláris alapjairól. Az emlő-, petefészek-, méh-, vastagbél- és hererák familiáris eseteiben jellemeztük az ismert rákra hajlamosító géneket, leírtuk azok betegségre hajlamosító mutációit és a hererákos családok vonatkozásában nemzetközi együttműködés keretében új hajlamosító gént sikerült megismerni. A rák iránti genetikai hajlam meghatározása révén olyan célpopuláció azonosítására nyílt lehetőség, amely legtöbbet profitál a rákkockázat és a halálozás csökkentését célzó beavatkozásokból. Ezért az eredmények hozzájárulnak az örökletes daganatok diagnózisához, megelőzéséhez, késleltetéséhez és a kezelési modalitások megválasztásához a hazai familiáris megbetegedésekben. Betegek és módszerek A mutáció hordozói státuszt határoztuk meg familiáris daganatos megbetegedésekben abból a célból, hogy a populáció szintjén ritka előfordulású örökletes rákszindrómák újabb eseteit azonosíthassuk. Minden esetben EDTAval konzervált vérből nyert DNS-ben vizsgáltuk a BRCA1/2, CHECK-2 örökölt mutációit emlő- és petefészekrákban; az APC, STK-11, MYH, MADH4 mutációkat polipózisban és az MLH1, MSH2 gének örökölt mutációinak jelenlétét nem polipózis talaján kifejlődő vastagbélrákos családokban. Összesen 340 daganatos családot vizsgáltunk: 218 emlő- és petefészekrákos családban, 52 polipózisos szindrómában, 57 nem polipózis talaján kialakuló vastagbélrákos családban és 13 hererákos családban fejeztük be a hajlamosító gének elemzését. A gének valamennyi kódoló szekvenciájára kiterjedő mutációvizsgálatot a hagyományos SSCP, HDA és közvetlen DNS szekvenálási módszerekkel végeztük. A konzorcium 6.sz. kisvállalkozó partnerével (Zenon Bio Kft.) szoros együttműködésben sikerült bevezetni két új mutáció elemző módszert, a DHPLC és a nagy genomi deléciók azonosítására szolgáló MPLA módszert, abból a célból, hogy javítsuk az öröklött génmutációk költséghatékony kimutatását a BRCA1/2, APC, MLH1 és MSH2 génekre. Ez úgy volt lehetséges, hogy a kisvállalkozó partner alkalmazásában álló Kovács András biológust franciaországi továbbképzésre küldte és a hazahozott módszereket alkalmaztuk a Wave3500 Mutáció Detektáló készülékre. A készülék folyamatos működését, szervizelését szintén az ipari partner biztosította. Eredmények Emlő- és petefészekrákos családok genetikai elemzése (BRCA1/2 és CHEK2 gének vizsgálata) Az örökletes emlő- és petefészekrákos családok kialakulásáért leggyakrabban a BRCA1 és a BRCA2 gének öröklött meghibásodása felelős. 198 női- és 20 férfi emlőrákos családban végeztünk genetikai vizsgálatot a BRCA1 és BRCA2 gének öröklött mutációinak kimutatására. Eddig 20 családban sikerült mutációt azonosítani, további 21 DNS szekvencia eltérés funkcionális szerepét még tanulmányozzuk. Az egyes mutációk előfordulási gyakoriságát az alábbiakban ismertetjük: BRCA1 gén: 5382insC (6 család), 185delAG (3 család), 300T>G (2 család), 2415delAG (1 család) BRCA2 gén: 9326insA (2 család), 6174delT (2 család), 3303GA>TT (1 család) a világon először azonosított elváltozás., 6884C>G (1 család), 8141del5 (1 család), C39R (1 család) Az utóbbi évben végzett mutáció elemzések eredményei megerősítik korábbi megfigyeléseinket, amelyek szerint a BRCA1 gén meghibásodása gyakran a gén azonos szekvenciáját érinti, aminek következtében több családban is ugyanaz a mutáció fordul elő. Ezzel szemben ezt az úgynevezett alapító hatást a BRCA2 génben kizárólag a magyarokban előforduló 9326insA mutáció és a zsidó származásúakra jellemző 6174delT mutáció esetében észleltük. A CHEK2 gén allélvariánsainak feltérképezése magyar emlőrákos családokban A CHEK2 egy, a sejtciklus ellenőrző mechanizmusában részt vevő "checkpoint" fehérje, mely fontos szerepet játszik a DNS-ben kódolt genetikai tartalom megóvásában. A CHEK2 csíravonalas mutációit számos, különféle rákos megbetegedéssel hozták összefüggésbe. Az emlőrákra nézve legjelentősebb mutációja a 10. exonban elhelyezkedő 1100delC, mely a fő hajlamosító génekhez (BRCA1, BRCA2) képest kis penetranciájú ugyan, de a skandináv térségben populációs szinten is viszonylag gyakori (1,5-2%), familiáris emlőrákos esetekben pedig 4-5%. Célunk volt, hogy feltérképezzük a magyarországi emlőrákos populációban a CHEK2 csíravonalas mutációit különös tekintettel az 1100delC allélre. 147 olyan emlőrákos családot vizsgáltunk, ahol a betegség 60 éves kor előtt jelentkezett és ennek ellenére nem találtunk BRCA1/2 csíravonalas mutációt. Az eredményeink azt mutatják, hogy egyetlen esetben sem fordult elő az 1100delC allél. Hat betegnél azonosítottunk T470C mutációt. Egy esetben figyeltünk meg G>A splice site mutációt, további egy esetben észleltünk A252G neutrális hatású elváltozást és néhány, már leírt polimorfizmust. Azt a következtetést vonjuk le, hogy az 1100delC mutáció előfordulási gyakorisága Magyarországon 5

6 nem jelentős, szűrése nem indokolt. A T470C elváltozás azonban más országokban mért adathoz (1-2%) képest gyakoribb (4%). Vizsgálatát érdemes kiterjeszteni más típusú rákszindrómákra is. Örökletes vastagbélrák polipózis szindrómák genetikai háttere Magyarországon A vastag- végbélrák daganatok egyik legfontosabb kockázati faktorát a pozitív családtörténet jelenti, amely több tünetcsoportban is megnyilvánulhat. Ezek közé tartozik a familiáris adenomatosus polipózis, az MYH-asszociált polipózis, a Peutz-Jeghers, valamint a juvenilis polipózis szindróma. Vizsgálataink arra irányultak, hogy hazai családokban meghatározzuk a fenti szindrómák hajlamosító génjeinek (APC, MYH, STK11, SMAD4) magyarországi mutációs spektrumát, valamint értékeljük a genotípus és fenotípus esetleges összefüggéseit. A vizsgálatba beleegyező és genetikai tanácsadáson megjelent több, mint 50 család tagjainak vérmintáiból DNS-t izoláltunk, majd a fenti gének teljes kódoló régióját kombinált mutációvizsgálatnak vetettük alá. A variánsokat direkt szekvenálással azonosítottuk. A vizsgált családok mintegy kétharmada esetében mutattuk ki valamely gén inaktiváló, a daganatos fenotípushoz egyértelműen kapcsolható mutációját, emellett több bizonytalan hatású variánst, illetve polimorfizmust is azonosítottunk. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a polipózis talaján kialakuló vastagbélrákos szindrómák kialakulásának hátterében hazánkban az esetek mintegy kétharmadában volt kimutatható az ezt okozó tumorszuppresszor gének mutációja. A kimutatott szekvenciavariánsok legnagyobb része visszatérő jellegű volt. A mutációs spektrum további értékelése nagyobb esetszámú vizsgálat elvégzését teszi szükségessé. Nem polipózis talaján kialakuló örökletes vastagbélrák (HNPCC) hajlamosító génjeinek elemzése 57 család kombinált mutációvizsgálata (HDA/SSCP/MLPA/szekvenálás) alapján ezek 31,6%-a (18/57) hordozott patogén mutációt. Az azonosított 18 mutáció fele az MLH1, másik fele az MSH2 génben volt. A vizsgált populációban minden mutáció csak egyszer fordult elő, azaz alapító hatással nem találkoztunk. A detektált mutációk fele új, azaz eddig még egyetlen populációból sem írták le. A mutációk jelentős része (4/18, 22%) genomi aberráció (nagy deléció vagy duplikáció), ezekből 1 az MLH1 génben, 3 pedig az MSH2-ben volt kimutatható. A betegség kialakulásával biztosan kapcsolatba hozható mutációkon kívül 7-féle besorolatlan variánst is találtunk (10 családnál, azaz a családok 17,5%-ban), ezek közül 2 (1 az MLH1-ben, egy az MSH2-ben) előzetes vizsgálataink szerint erősen valószínűsíthetően patogén. A többi besorolatlan variáns karakterizálása folyamatban van. A fentieken túl 6-féle, változó gyakoriságú (5-50% heterozigóta) polimorfizmust is azonosítottunk (3 az MLH1-ben, 3 az MSH2-ben). A mutációk és a patogénnek tartott besorolatlan variánsok túlnyomó többségét a szigorú nemzetközi Amsterdam I-II klinikai kritériumoknak megfelelő családokban detektáltuk (>80%). Hererákos családok A Hererák Konzorciummal végzett genom-elemzés után megállapítottuk, hogy az emlőrákok esetében megismert nagy penetranciájú genetikai változások nem játszanak szerepet a familiáris hererákos megbetegedések kialakulásában (Crockford és mtsai., 2006). Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomban az első olyan genetikai változást írtuk le, amely mérsékelten fokozza a hererák kialakulásának kockázatát (Nathanson és mtsai., 2005). 6

7 1.2.Molekuláris diagnosztikai szolgáltatások fejlesztése (dr. Szentirmay Z, Soós Miklós, Auroscience kft, dr. Józsa Adrienne, Roche Diagnoasztika kft) Fúziós gének kimutatására alkalmas módszerek kidolgozása (lágyrész tumorokban és non-hodgkin lymphomákban) 1. Bcl-2/IgH génátrendeződés és molekuláris staging meghatározás tüsző eredetű lymphomákban. A follikuláris lymphomák (FL) az összes non-hodgkin lymphoma mintegy 30%-át teszik ki. Ez országosan évi 380 új megbetegedést jelent, ebből az Országos Onkológiai Intézetben kb új beteget kezelnek. FL-ban a daganatos klón t(14;18) kromoszómális translocatioval jellemezhető. Az ilyen esetek több mint 90%-ban a Bcl-2 gén áthelyeződik az immunglobulin nehéz lánc (IgH) gén promoter régiójába. Follikuláris (és más alacsony malignitású) B-sejtes non- Hodgkin lymphomáknál különösen előrehaladott stádiumban a kezelés után gyakran relapsus következik be, amit jelenlegi ismereteink szerint a vérben és csontvelőben jelenlévő residualis daganatsejtek (minimális residualis betegség) okoznak. A klinikai vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy betegkövetés során a Bcl-2/IgH génátrendeződést hordozó daganatsejtek hiánya a csontvelőben vagy a perifériás vérben szignifikánsan hosszabb remisszióhoz vezet. A betegség molekuláris módszerekkel történő követésekor a PCR-rel kimutatott Bcl-2/IgH génátrendeződés szekvenciája a kiújulások során mindig azonos az eredeti FL klónban talált génátrendeződéssel. Ritkábban az is előfordul, hogy a kimutatott génátrendeződés nem azonos az eredeti MBR/JH fúziós szekvenciával. Ez a meglepő lelet abból adódik, hogy hasonló típusú génátrendeződés a perifériás vérben tumoros folyamat fennállása nélkül is kialakulhat. Ezért alapvető fontosságú annak meghatározása, hogy azok a sejtek, amelyekben a Bcl-2/IgH transzlokációt a perifériás vérben kimutattuk, azonosak vagy különböznek az eredeti daganatos klóntól. A PCR-rel amplifikált termék szekvencia analízise széles körben elfogadott, de egyúttal időigényes és drága módszere a probléma megoldásának. Ezért fluorescens olvadáspont analízisre alapozott valós idejű PCR módszert dolgoztunk ki a kérdéses DNS fragmentek analízisére. A módszer azon alapszik, hogy az olvadáspont értéke az adott szekvencia GC tartalmától, és a szekvencia hosszától függ. Az általunk kifejlesztett fluorescencia rezonancia energia transzfer (FRET) próba kombinálva a SYBER Green I. festéssel alkalmas az olvadáspont analízisére. 115 különböző klinikai stádiumú FL-ben szenvedő beteg alábbi klinikai adatait táblázatba foglaltuk: (a) a beteg azonosítója, neve, életkora; (b) a kórszövettani diagnózis; (c) a primer tumorból végzett molekuláris vizsgálat eredménye; (d) a perifériás vérből vagy csontvelőből végzett molekuláris vizsgálatok eredményei. A betegek vérmintáiból a lymphocytákat Biocoll szeparáló oldattal feldúsítottuk, a DNS izolálás Roche izoláló kittel történt. A major breakpoint (MBR)- és minor cluster régióra (MCR) specifikus PCR primereket az NCBI GenBank adatbázis alapján terveztük. A töréspont régió szekvenciájának megsokszorozását valós idejű PCR módszerrel LightCycler (Roche) segítségével végeztük. 20 µl reakcióelegybe 2 µl FastStart mastermixet (Roche), 5 µm MgCl 2 -t, 0,5 µm primert és próbát, 2 µl templátot mértünk. Az amplifikáció után minden egyes kapillárisba további 2 µl mastermix-et adtunk és elvégeztük az olvadáspont analízist. Tizenegy esetben a PCR termékek szekvencia analízise is megtörtént. 1. ábra. Bcl2-IgH fúziós gén kimutatása NHL-ben 7

8 Az 1. ábrán két betegnél a primer tumorból származó daganatsejtek és a vérben keringő daganatsejtek töréspont régió szekvenciáit és olvadáspontjait hasonlítottuk össze. Az ábra felső részén a primer tumorban lévő és a vérben keringő daganatsejtek töréspont régiója azonos, a szekvenciák olvadáspontja is azonos, és ez daganatos relapsus jele. Az ábra alsó részén a primer tumor és a vérben keringő daganatsejtek töréspont régiója eltér, a két szekvencia olvadáspontja is eltér, ez pedig a Bcl-2 génátrendeződés ellenére sem utal daganatos kiújulásra. 2. ábra. FL betegek adatai. A 2. ábrán tizenegy beteg kezelésének és kórlefolyásának adatai láthatók. A vizsgált vér- és csontvelő minták időrendi sorrendben vannak feltüntetve (0-56 hónap). Nyilak jelzik a kezelések időpontját, és a betegkövetések végén található a jelenlegi klinikai állapot. Három esetben (9, 10, 11) volt kimutatható az eredeti nyirokcsomóban található génátrendeződéstől eltérő t(14,18) transzlokáció. Az általunk kidolgozott módszernek az a jelentősége, hogy a relapsus előre jelzése a klinikai tüneteknél sokkal korábban megtörténhet, a vizsgálat olcsó, gyors, más esetben pedig szükségtelenné válhat drága kezelés, ami nem csak költséghatékony, hanem a beteg életminőségét is nagy mértékben javítja. 2. Fúziós gének és génamplifikációk kimutatása lágyrész tumorokban A lágyrész tumorok szövettani diagnosztikája az egyes elváltozásokban meglévő szöveti mintázaton, jellegzetes sejttípuson és a stroma eltérésein alapszik. A szöveti szerkezet segítségével kialakított daganat csoportok között nincs éles határvonal, a csoporton belül pedig egyedül a morfológiai kép nem ad elegendő támpontot az egyes daganatféleségek további elkülönítéséhez. Az immunhisztokémia a diagnosztikus patológia elfogadott módszere. Rendszerint olyan antigéneket mutatunk ki, amelyek normális körülmények között csak egy-két meghatározott ép szövetben fordulnak elő. Lágyrész tumorokban ezen antigének aberrans expressioja gyakori. Tovább nehezíti a diagnosztikát, hogy rutin szövettani metszetekben egy-egy tumorra egyébként jellemző fehérje marker immunhisztokémiával az ép szövetnél sokkal kisebb mennyiségben, és rendszerint csak 50%-80% gyakorisággal mutatható ki. Ezért mondhatjuk, hogy az immunhisztokémia sokszor szintén nem elég specifikus a hisztogenetikai diagnosztikához. A kromoszómális génátrendeződések gyakoriak lágyrész tumorokban. Ezekre jellemző, hogy két, egyébként nem daganatkeltő gén egy-egy jól körülhatárolt szakaszon eltörik és egymással összekapcsolódva egyetlen új daganatkeltő fúziós génné alakul át. A különböző fúziós gének más-más daganatokban találhatók, tehát kimutatásuk diagnosztikus jelentőségű. A vizsgálatokat a tumorszövetből történő RNS izolálás után RT-PCR technikával végezzük. A PCR primereket az 1. táblázatban feltüntetett tumor típusokban meglévő specifikus génelváltozások kimutatására terveztük. 1. táblázat. Fúziós gének lágyrész sarcomakban Tumor-specifikus Tumor típusok hybrid gének FUS CHOP EWS Fli1 EWS AFT1 EWS WT1 EWS CHN SYT SSXT FKHR PAX3 NTRK3 ETV6 COL1A1 PDGFB Jól differenciált és myxoid liposarcoma Ewing sc./ PNET / Askin tu. / Esthesioneuroblastoma Világossejtes sarcoma Desmoplasticus kis kereksejtes tumor Extraseletalis myxoid chondrosarcoma Synoviális sarcoma Alveoláris rhabdomyosarcoma Congenitalis fibrosarcoma Dermatofibrosarcoma protuberans Tapasztalatok szerint a génvizsgálatok szükségessége gyakorlatilag mindig a rutin szövettani diagnosztika során merül fel, amikor legtöbbször már csak formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövetek állnak rendelkezésre. Az ilyen mintákban az RNS gyakran degradálódik és ezért a fúziós gén kimutatása sokszor sikertelen. Ezért jelenleg új, rövidebb RNS szakaszokat igénylő primer készlet kidolgozását végezzük, ami jobban használható formalin-fixált 8

9 szövetmintán.számos olyan génelváltozás található lágyrész sarcomákban, amelyek nem kötődnek szorosan valamely daganat-típushoz, ezért kimutatásuk inkább prognosztikai mint diagnosztikai jelentőségű. Ezek közül vizsgáltuk az MYCN onkogén amplifikáció mértékének meghatározását neuroblastomában. A neuroblastomák rizikó csoportokba sorolása a klinikai stádium, a szövettani kép, a MYCN státus és a sejtenkénti DNS tartalom (DNS ploidia) alapján történik. A neuroblastomák prognózisának fentiek szerinti meghatározása a korszerű kezelés elengedhetetlen feltétele, mert alacsony rizikójú tumoroknál elegendő a műtéti eltávolítás, átmeneti rizikójú daganatok esetén a műtét után mérsékelt dózisú kemoterápia, míg magas rizikójú tumoroknál nagy dózisú csontvelő ablatív terápia is szükséges és között összesen 32 műtéttel eltávolított neuroblastomában valósidejű kvantitatív PCR (LightCycler) és kvantitatív dual-color-fish módszerrel (Q-BIOgene) meghatároztuk a MYCN gén amplifikációjának mértékét. A műtéti preparátumok fixálatlanul érkeztek molekuláris patológiai diagnosztikára. A tumorszövetből félre tettünk DNS izolálás és mélyfagyasztásos tárolás céljára, továbbá lenyomati keneteket készítettünk DNS cytometria és FISH vizsgálatokra, végül a daganatot formalinban fixáltuk és paraffinba ágyaztuk szövettani analízisre. A sejtenkénti FISH szignál szám vizsgálata a Központi Fizikai Kutatóintézet Anyagtudományi Intézetében Eördögh Imre és munkatársai által kifejlesztett színes kvantitatív képfeldolgozó rendszer (IMAN) segítségével történt. Jelenleg a kétféle módszerrel (PCR, FISH) meghatározott MYCN kópiaszámot hasonlítottuk össze. Előzetes eredményeinket a 3. ábrán mutatjuk. A FISH képeken (3 éves kislány III. stádiumú magas rizikójú tumora) a 2. kromoszóma centromer (α-satellita) régiója zöld szignál, az MYCN gén vörös szignál formájában látható. A képfeldolgozó rendszer külön kijelöli, elkülöníti és megszámolja a vörös és zöld szignált. Egy szignál egy kromoszómának illetve gén-kópiának felel meg. Nagyon jó lineáris pozitív korrelációt találtunk a FISH és LightCycler segítségével meghatározott MYCN kópiaszám között (a képen a bal alsó ábra, a koordinátákon a MYCN kópiaszám van ábrázolva). Kvantitatív PCR nem ad felvilágosítást a 2. kromoszóma számbeli eltéréseiről, átlagos sejtenkénti MYCN kópiaszámot ad meg, de akár 200-szoros amplifikáció is meghatározható. Kvantitatív FISH jól tükrözi a sejtek heterogenitását, mutatja a 2. kromoszóma esetleges polysomiáját (3. ábra) de 25- szörös amplifikáció fölött a MYCN kópiaszámot nem tudja megadni. 3. ábra N-myc gén státusz meghatározása NBL-ben IMAN program segítségével 3. A vastagbélrákok molekuláris diadnosztikája és prognosztikája Előzetes vizsgálataink arra utalnak, hogy a vastagbélrákok prognózisát a lokalizáció és a TNM-re alapozott klinikai stádium mellett leginkább a Braf gén V600E mutációja és microsatellita státusa határozza meg. A sejtek növekedését és proliferációját többféle mechanizmus is kontrollálja. Ezek egy része külső szignál, ami az un. mitogén-aktiválta protein kináz (MAPK) úton keresztül jut el a sejtmagba. Ha e szignálút kulcs-génjeiben mutációk alakulnak ki, azok többféle emberi daganat kialakulását is elősegítik. A 7q34 kromoszóma régióra lokalizálódó Braf is ilyen kulcs-gén, amit a növekedési faktorok a receptor tyrozin kinázokon és a G-proteinhez kapcsolt receptorokon, majd a ras fehérjén keresztül aktiválnak. A Braf specifikus mutációi önmagukban előidézik a génaktivációt, így növekedési faktor szignál nélkül is beindítják a sejtproliferációt és gátolják a differenciációt. Microsatellitáknak nevezzük a genomban előforduló nagyszámú ismétlődő szekvenciákat, amelyek hossza genetikailag meghatározott és állandó. Microsatellita instabilitásról akkor beszélünk ha ezen repetitív szekvenciák hossza változik a mismatch repair gének valamelyikének mutációja vagy az MLH1 gén promoter metilációja okozta inaktivitás következtében. Ezen az alapon a colorectalis rákok mikrosatellita instabil (MSI-H) illetve mikrosatellita stabil (MSS) csoportba sorolhatók. Az Országos Onkológiai Intézetből, a Debreceni Egyetem Sebészeti Klinikájáról és a zentai (Szerbia) Dr. Gerő István Egészségügyi Centrum kórházából származó összesen 206 beteg klinikai pathologiai és genetikai adatait dolgoztuk fel. A DNS mintákat fixálatlan vagy paraffinba ágyazott tumorszövetből izoláltuk. A microsatellita instabilitást valós idejű kvantitatív PCR (LightCycler) módszerrel, olvadáspont analízis segítségével vizsgáltuk és standard microsatellita 9

10 markereket használtunk. A BRAF mutációt a laboratóriumban kifejlesztett LightCycler teszt és olvadáspont analízis segítségével mutattuk ki. Az eredményt DNS szekvencia analízissel is igazoltuk. Eredmények és diszkusszió: (1) Azt találtuk, hogy a colorectalis carcinomák (CrC) prognózisa leginkább az alábbi 4 paramétertől függ: klinikai stádium, lokalizáció, microsatellita- és BRAF státusz. (2) Az MSI-H CrC-k szignifikánsan jobb prognózisúak, mint az MSS tumorok. (3) Mutáns BRAF gén nem fordult elő 14 HNPCC-s beteg daganatában. (4) A BRAF V600E mutáció 7-szer gyakoribb MSI-H tumorokban (9/23), mint MSS rákokban. (10/169). (5) A BRAF V600E mutációt hordozó vastagbélrákok sokkal kedvezőtlenebb biológiai viselkedést mutatnak, mint a BRAF negatív tumorok. Az ilyen betegeknél tanácsos agresszívebb daganatellenes gyógykezelést alkalmazni már II. stádiumú tumorok esetén is, mert korai tumor stádiumban a betegek jelenleg nem kapnak kemoterápiát, ráadásul a mutáns BRAF ellenes célzott kemoterápia is rövidesen rendelkezésre fog állni. A vizsgálatoktól azt várjuk, elősegíti a vastagbélrákok hisztogenetikai osztályozását és segít megítélni a várható kórlefolyását. Számítunk arra, hogy esetleg optimalizált terápiás javaslattal szolgálhatunk, vagy elősegítjük új terápiás eljárás kifejlesztését. 4. ÚJ alkalmazás: A humán papillomavírus (HPV) kimutatás jelentősége az anogenitális daganatok szűrésében és megelőzésében. A világon az összes emberi daganat 6.1%-a HPV eredetű. Egyértelmű bizonyítékok szólna a mellett, hogy az anogenitális régió rákmegelőző állapotait és carcinomáit valamint számos, a fej-nyaki régióból kiinduló laphámrák HPV fertőzéssel függ össze. Magyarországon a női lakosság mintegy 25%-a genitálisan HPV-vel fertőzött, és az ilyen anyák újszülöttjeinek száj-nyálkahártyájában sok esetben a vírus évek múlva is kimutatható. Több mint 100-féle HPV típust azonosítottak, de ennek csak a fele okozza a nyálkahártya sejtek malignus átalakulását. A HPV fertőzés kimutatásának népegészségügyi jelentőségét az alábbi kérdések világítják meg: 1.) Nagy anyagon nemzetközi együttműködéssel végzett összehasonlító vizsgálatokban kimutatták, hogy a rákszűrésre alkalmazott cervix cytologiai vizsgálatok önmagukban a rákmegelőző közepes-és súlyosfokú hámelváltozást (CIN 2/3) csak 53%-ban deríti fel, HPV kimutatással kombinálva ez az arány 90-98%. 2.) Magyarországon év elején kerül bevezetésre a leggyakoribb HPV fertőzések (HPV 6, 11, 16, 18) megelőzésére szolgáló oltóanyag. Kérdés, hogy cytologiai elváltozást nem, vagy csak enyhe elváltozást mutató fertőzések esetén a vakcina hatásos vagy nem? 3.) Hatásos-e a védőoltás a fenti négy típushoz genetikailag nagyon hasonló ezért azonos filogenetikai csoportokba tartozó további 15-féle papillomavírus fertőzés vagy többszörös vírusfertőzés esetén is? 4.) Csökkenti-e a HPV vakcináció a fej-nyaki régió juvenilis papillomatosisának és bizonyos laphámrák-típusainak előfordulási gyakoriságát? 5.) A HPV pozitív nők férfi partnereinek HPV fertőzöttségi gyakorisága indokolja-e a férfiak vakcinációba történő bevonását? A Roche cég nagyon érzékeny un. Linear Array HPV Genotyping Test -et fejlesztett ki, amellyel eddig összesen 59 vizsgálatot végeztünk és az eredményeket a saját korábban kifejlesztett PCR-alapú HPV tesztünkkel összevetettük. Az array-hpv teszt sajátunknál sokkal érzékenyebbnek és megbízhatóbbnak mutatkozik a HPV fertőzések, különösen a többes vírus fertőzések kimutatásában (5. ábra). Tervezzük az array-hpv tesztnél sokkal olcsóbb és gyorsabb, de ugyanannyira megbízható valósidejű PCR alapú eljárás kidolgozását. Saját HPV tesztünket rutinszerűen kívánjuk alkalmazni a cervix cytologiai minták vizsgálata során a méhnyakrák szűrés hatékonyságának növelésére és a HPV vakcináció hatásosságának monitorizálására. Az array-hpv tesztet pedig rendszeres minőségi kontrollként továbbra is alkalmazzuk. 5. ábra. HPV pattern citológiai mintákban 10

11 2. Programcsomag: Daganatereződés diagnosztikus, prognosztikus jelentősége és terápiás kiaknázása 2.1. A daganat-ereződés sajátosságainak meghatározása az egyes tüdőrák-altípusokban. Témavezető: dr. Döme Balázs (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet) Keringő angioblaszt kimutatás különböző típusú tüdőrákokban Miután a program keretében az angiogenezis gátló ZD6474 klinikai vizsgálata is meg fog indulni tüdőrákos betegeken, úgy gondoltuk, hogy a 3. évre tervezett programpontot előre hozzuk, mert szükség van egy olyan érzékeny diagnosztikus-monitorozásra alkalmas gyors módszerre, amely a betegek ilyen szerekkel történő kezelése során a terápiás választ a daganaton mérhető válasz előtt a célponton (angiogenezis) már jelzi. Napjainkig általánosan elfogadott volt, hogy a daganatok ereződése a már meglévő erek endotheliális sejtjei proliferációjának és a daganatba történő benövésének eredménye. Azonban egyre több adat áll rendelkezésünkre, amelyek ettől eltérő, a daganatok által indukált angiogenesis mechanizmusokat írnak le. Ezen mechanizmusok egyike a vasculogenezis, a csontvelői eredetű endoteliális prekurzor sejtek (EPC-k) beépülése a daganatos erek endotheliális borításába. Ezek az őssejtek jól jellemezhetőek a sejtfelszínen megjelenő antigénjeikkel: CD34, CD133, VEGFR2 és VE-cadherin. Azonban a daganatok angiogenezisében betöltött szerepük mértéke ma még nem egyértelműen tisztázott, a legtöbb daganatféleség esetében ismeretlen. Munkánkban nem-kissejtes tüdőrákos (NSCLC) betegek (53 páciens) perifériás vérében határoztuk meg a CD34+/VEGFR2+ EPC-k számát flow-citométerrel a kezelések előtt és azt követően. Ezen felül quantitativ PCR segítségével meghatároztuk a VEGFR2, CD34, CD133 és a VE-cadherin mrns expressziót is a perifériás vérmintákban. Eredményeink azt mutatják, hogy a keringő EPC-k száma emelkedett a daganatos betegekben az egészséges kontrollokhoz képest (1.ábra), és a magas EPC szint szorosan korrelált a rosszabb átlagos túléléssel (2. ábra). A terápia előtt nem volt semmilyen összefüggés az EPC szint és a vizsgált standard prognosztikus paraméterek között (1. táblázat), azonban a terápia utáni EPC szint szignifikánsan alacsonyabb volt a terápiára reagálók mintáiban a rezisztens esetekhez képest (1. ábra). A molekuláris diagnosztikai módszerrel végzett vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy csak a VEGFR2 receptor mrns expressziója emelkedett szignifikánsan a daganatos betegekben és ennek szintje is párhuzamosan alakult a terápiás válasszal (3. ábra) 1. ábra. A keringő EPC-k száma NSCLC betegek perfériás keringésében. Circulating EPC number 7000 ** EPCs / ml of blood * Control Tumor Responder Non-responder 2. ábra. Keringő EPC-k száma és a túlélés összefüggése. Kaplan-Meier analízis. Magas EPC: több mint 1000 sejt/ml vér. EPC low EPC high 11

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2 Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL EREDMÉNYEK Munkacsoportunk úttörő szerepet játszott a molekuláris onkológiai (onkogenetikai)

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

a daganatos halálozás csökkentésére

a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

a daganatos halálozás csökkentésére

a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérôl

A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérôl A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérôl Beszámoló Tímár József 1, Kásler Miklós 1, Kátai József 2, Soós

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Fónyad László 1, Moskovszky Linda 1, Szemlaky Zsuzsanna 1, Szendrői Miklós 2, Sápi

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia

Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia Eredeti közlemény Orosz Zsolt 1, Sápi Zoltán 4, Szentirmay Zoltán

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN Molnár Tamás 1, Lanszki József 1, Magyary István 1, Jeney Zsigmond 2, Lehoczky István 2 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar,

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. október 15. (csütörtök) TUDOMÁNYOS PROGRAM 08.30 08.40 Köszöntő Prof. Dr. Mátyus László dékán DE Általános Orvostudományi Kar, Debrecen 08.40 08.45 Megnyitó, Bevezető Dr. Horváth Zsolt 08.45 11.00

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

20 éves a Mamma Klinika

20 éves a Mamma Klinika 20 éves a Mamma Klinika A sejtdiagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában dr Járay Balázs, dr Székely Eszter Medserv Kft, Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet Budapest 1 22196 betegből

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A doktori értekezés tézisei Kovács Marietta Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

A Daganatos Betegellátás Innovatív Fejlesztése Genomikai Módszerekkel

A Daganatos Betegellátás Innovatív Fejlesztése Genomikai Módszerekkel A Daganatos Betegellátás Innovatív Fejlesztése Genomikai Módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen-Cilag Kft, Roche Magyarország kft, Szilak

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája

Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája OTKA nyilvántartási szám:t/f 043323 Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája ZÁRÓJELENTÉS A lymphomák diagnosztikája és klasszifikációja az elmúlt 10 évben jelentősen átalakult. A jelenlegi osztályozás

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok kialakulásában szerepet

Részletesebben

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

Molekuláris pathologia alkalmazása a mindennapi pathologiai diagnosztikában. Hogyan?

Molekuláris pathologia alkalmazása a mindennapi pathologiai diagnosztikában. Hogyan? Molekuláris pathologia alkalmazása a mindennapi pathologiai diagnosztikában Tóth Erika, Csernák Erzsébet, Gallai Mónika Mit? Országos Onkológiai Intézet Hogyan? Miért? The field of molecular diagnostics

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

p16 - p21- p27- p53 - p63

p16 - p21- p27- p53 - p63 p16 - p21- p27- p53 - p63 Dako Szimpózium, 2010 december 3 Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest A sejtciklus szabályozása Cyklin-Dependens

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára

A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára Eredeti közlemény 99 A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára Hegedűs Zita 1, Barbai Tamás 1, Tátrai Péter 1, Hegedűs Balázs 1, Kiss András 1, Rásó Erzsébet

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium 1. Bevezetés Minthogy a lágyrésztumorok

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

METASZTÁZISKÉPZÉS. Láng Orsolya. Kemotaxis speciálkollégium 2005.

METASZTÁZISKÉPZÉS. Láng Orsolya. Kemotaxis speciálkollégium 2005. METASZTÁZISKÉPZÉS Láng Orsolya Kemotaxis speciálkollégium 2005. TUMOROK ÉS MIGRÁCIÓ PRIMER TUMOR METASZTÁZIS Angiogenezis Adhézió SEJT - SEJTCIKLUS Apoptózis Kemokinek Növekedési faktorok Szabályozó fehérjék

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Onkológiai betegek és az oszteoporózis

Onkológiai betegek és az oszteoporózis Onkológiai betegek és az oszteoporózis Dr. Nusser Nóra Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház (2011.) Oszteoporózis (OP) jelentősége Az első törésig tünetmentes! Az 50 év feletti nők 50%-ának, férfiak

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák

Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály Országos Onkológiai Intézet Az előadás vázlata 1. Célzott terápia definíció

Részletesebben

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének merisztéma korai szimbiotikus zóna késői szimbiotikus zóna öregedési zóna gyökér keresztmetszet NODULÁCIÓ növényi jel Rhizobium meliloti rhizobium

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

A melanocyták (naevussejtek) daganatai. Benignus. Malignus. Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett.

A melanocyták (naevussejtek) daganatai. Benignus. Malignus. Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett. A melanocyták (naevussejtek) daganatai Benignus Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett Malignus Melanoma malignum Szerzett NP barna, 6 mm-nél kisebb, éles határú NP junctionalis

Részletesebben