SMS: 06-20/ RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester"

Átírás

1 XXIV. év fo lyam 21. szám december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz évi színes falinaptárt mellékeltünk SMS: 06-20/ Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez. December 4-én reggel az általános iskola alsó tagozatosaihoz kopogtatott be a nagyszakállú, akit zeneszámokkal, verssel köszöntöttek a tanulók. KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN Szerencs város valamennyi lakójának kellemes karácsonyi ünnepet, jó egészségben és sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánok! A fehérszakállú öreg a legkisebbeknek is hozott ajándékot. Közmeghallgatáson tájékozódott a lakosság a helyi önkormányzat idén végzett munkájáról november 26-án Szerencsen. A fórumon számos, a várost és az önkormányzat munkáját érintõ kérdésre is választ kaptak az érdeklõdõk. A Rákóczi-várban a közmeghallgatás elején Rónavölgyi Endréné polgármester foglalta össze a 2009-es év eredményeit és szólt a jövõben megvalósítandó feladatokról. Mint elhangzott, az elmúlt idõszakban 2002-höz képest több mint két és félszeresére, kettõmilliárdról 5,4 milliárd forintra bõvült a város költségvetése, miközben a RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester HÓ NÉLKÜL ÉRKEZETT A MIKULÁS Ugyancsak örülhettek az ajándékoknak az ondi óvodában is, ahol a város polgármestere kíséretében érkezett meg a Télapó. Rónavölgyi Endréné ezen a délelõttön sorra látogatta a település óvodáit, hogy gyümölccsel, édességekkel ajándékozza meg a kicsiket. A Bocskai gimnáziumban az elsõ évfolyamos diákok piros ruhája, vagy tél - apósapka jelezte az ünnepet. A legifjabb középiskolásoknak kötelezõ volt magukra ölteni a jelmezeket, majd a végzõs diákok különbözõ próbatételekre buzdították társaikat, akik lelkesen teljesítették a tréfás feladatokat. Nem maradt el a Mikulás ünnep a városi nyugdíjasklub foglalkozásán sem, ahol a Napsugár óvoda apróságai érkeztek vendégségbe, hogy mûsorral kedveskedjenek az idõs embereknek és nem utolsó sorban a piros ruhás jótevõnek, aki itt is csomagot osztott a jó gyerekeknek. Rónavölgyi Endréné polgármester is üdvözölte a klub tagjait, majd Ficsor Ádám ajándékát szintén a Télapó adta át az idõseknek. A szerencsi Napsugár óvodába de - cember 7-én érkezett meg a Mikulás. A gyermekek nagy örömmel fogadták a piros ruhás öreget és erre a nem mindennapi eseményre a szülõk is kíváncsiak voltak, így zsúfolásig megteltek az óvoda termei. A gyermekdalok után mindenki megkapta a neki járó ajándékcsomagot a jótevõtõl. A Napsugár óvoda gyermekei hagyományosan idén is ellátogattak a helyi gondozóházba. Az intézményben igazi ünnepi hangulat fogadta a kicsiket, akik ezúttal is vidám, télköszöntõ mûsorral kedveskedtek az idõs embereknek. A BETLEHEMI CSILLAG Gyermekkoromban úgy gondolkoztam, mint a gyerek, de elértem a felnõtt kort Szent Máté evangéliumának 2. fejezetében a napkeleti bölcsekrõl olvasunk. Egy rendkívüli égi jelenségbõl ismerték fel a zsidók királyának megszületését, s indultak el, hogy elõtte hódoljanak. Itt egyesek valami rendkívüli isteni beavatkozásra gondolnak, mások meg inkább a mesék világába utalják az eseményt, mert nem tudnak mit kezdeni ezzel a résszel. Ma a horoszkópok világában, a Mit üzennek a csillagok? tanácsaira éberen figyelõ emberek babonás, naiv elképzeléseivel szemben érdemes alaposabban megfigyelni Szent Máté leírását: ebbõl kitûnik, hogy itt nem asztrológiáról, azaz csillagjóslásról van szó, hanem felhasználja a kora asztronómiai, tudományos csillagászati ismereteit. Régebben is foglalkoztatta a tudósokat az itt leírt jelenség, esemény. A babiloni asztronómusok már a Krisztus elõtti 4-3. században matematikai számítások alapján határozták meg az égitestek keringési idejét, mozgásuk periódusát. Évtizedekre elõre ki tudták számítani az egyes égi jelenségek bekövetkeztének idejét és helyét az állócsillagok között, a Nap járásához igazítva. Ezek a kõbe vésett táblázatok a babiloni templom földalatti irattárából kerültek elõ az ásatások alkalmával. Azt az ékírásos tábla feliratot, melyben szó van a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállásáról, ben fejtették meg. Kopernikusz elméletének elfogadása után (ti. a bolygók keringése a Nap körül) a 17. század elején Kepler már úgy nyilatkozik, hogy a betlehemi csillag nem valami üstökös lehetett, hanem a Jupiter és Szaturnusz nevû bolygók együttállása (konjunkció). Ezt számításokkal is igazolta, s megállapította, hogy Krisztus elõtt 7-ben ilyen konjunkció volt a Halak nevû csillagképben: ott együtt állt a Jupiter és a Szaturnusz. Mivel a Jupiter bolygót a királyok, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották, a Halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza volt, ebbõl a ténybõl a bölcsek arra következtettek, hogy Zsidóországban egy nagyon jelentõs király született. A fent említett ékírásos táblák megfejtésébõl tudjuk, hogy azok évszázadokkal elõre jelezték ezt a Jupiter Szaturnusz együttállást, s így a bölcsek elõ - re tudhattak a rendkívüli jelenségrõl, és értelmezhették úgy, mint jelet. Ma már a csillagászok számításai alapján azt is pontosan tudjuk s Máté evangélista az akkor ismert legpontosabb csillagászati szakkifejezéseket használja evangéliumában, hogy a bölcsek Kr. elõtt 7. szeptember 15-én láthatták utoljára a Jupiter és Szaturnusz együttes esti feljövetelét, ami után elindultak Babilonból. Eddig a babiloni torony 51 méteres talapzatáról figyelték a bolygókat, majd elindultak Damaszkusz és Jeruzsálem felé, mert a számítások szerint a két vándorcsillag megállásának idõpontja november 12-re volt várható. Tudhatták, hogy Jeruzsálem 700 méterrel magasabban fekszik a sivatagi szint felett, mint a babiloni torony, ezért onnan jobban láthatók a csillagok. Ott megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával (Mt 2, 10). Szent Máté csak õt nevezi meg tanúnak, aki minden bizonnyal beszámolhatott az evangélistának az eseményekrõl: a József életében szereplõ fontos, figyelmeztetõ álmokról, Heródes nyomozásáról, akinek az írástudók felolvassák Mikeás próféta jövendölését: De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, mégis belõled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az õsidõkre, a régmólt idõkre nyúlik viszsza. (Mik 5, 1) (Folytatás a 2. oldalon.) KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN ÉS ONDON A város jelenérôl és jövôjérôl tájékozódtak a fórum résztvevôi. település vagyona 3 milliárd forintról 6,8 milliárd forintra nõtt. Ezzel együtt az önkormányzat hitelállománya is emelkedett, de az egymilliárd forintos kötvénykibocsátásból származó pénzt nem az intézményeknek a mûköd te - tésére fordították, hiszen abból kiváltották a korábbi kölcsönöket és jelentõs összeget tartalékoltak további fej - lesztések önerejére. A polgármester ismertette, hogy a gazdasági és pénzügyi világválság hatásai Szerencset sem kerülték el. A cukorgyár bezárása és a vállalkozások csökkenõ bevételei miatt kisebb lett a helyiadó-bevétel, amibõl október 31-ig 545 millió forint érkezett az önkormányzat számlájára. (Folytatás a 7. oldalon.)

2 DECEMBER 18. HÁROM HÉT A VÉRADÓK ELISMERÉSE Hetvenkét önkéntes véradó részesült elismerésben azon az ünnepségen, amit december 11-én rendezett meg a Népházban a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Területi Szervezete. Elsõ alkalommal hirdetett országos shotokan karate bajnokságot az SKS-SKDUN Hungary Szövetség. A december 5-én Szerencsen megtartott viadalon huszonöt hazai klub 181 egyéni versenyzõje szerepelt. Mihályi Jánosné (fotónkon), városunk köztiszteletben álló, Radnótidíjas vers- és prózamondója az elmúlt idõ szak ban több országos rendezvényen öregbítette Szerencs hírnevét. Vályi Tibor (jobbra) ötvenszeres véradóként kapott ajándékot. Fehér ruhába öltözött fiatalok népesítették be szombaton délelõtt a Kulcsár Anita Sportcsarnokot, hogy formagyakorlatokban és küzdelmekben egyaránt bemutassák tudásukat a zsûri elõtt. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Rónavölgyi Endréné polgármester köszöntötte a résztvevõket, majd emléklappal és könyvutalvánnyal jutalmazta Császár Csilla szerencsi karatékát, aki a közelmúltban Egerben megrendezett világbajnokságon bronzérmet szerzett. Rövidesen mindhárom kijelölt küzdõtéren megkezdõdött a különbözõ korosztá lyok és övfokozatok szerinti beosztásban a formagyakorlatok bemutatása, amit a küzdelmek Ica néni díszvendégként kapott meghívást a november én Gyõrben megtartott Radnóti Miklós Regionális és Nemzetközi Vers- és Prózamondó Versenyre. A népes közönség elõtt a szerencsi elõadó - mûvész Pilinszky János: Harbach 1944 és Lakárdy Éva: Zsidó fiú címû költeményét adta elô. Örök pódiumon címmel rendezték meg november 21-én Pintér Tibor emlékére Veszprémben az V. Országos Vers- és Prózamondó Versenyt, amelynek megnyitóján külön köszöntötték az idén 88. életévét betöltõ Mihányi Jánosnét. Ica néni teljesítményét Veszprém Város Önkormányzatának különdíjával jutalmazták. A programot a Szerencsi Általános Iskola mûvészeti képzésben részesülõ diákjainak mûsora nyitotta meg. Az elhangzott hegedûjáték és a Jézus születését felidézõ színpadi elõ - adás után a rendszeres véradókat Bobkó Géza köszöntötte. A helyi Vöröskereszt elnöke beszédében többek között az önzetlen segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozta, amivel emberi életek menthetõk meg. A fõorvos kitért a rendelõintézet és az egészségház jövõ évben elkezdõdõ fejlesztésére, ami mérföldkõnek számító fejlõdést eredményez majd a helyi és a térségben élõ lakosság egészségügyi ellátásában. Az ünnepi gondolatok után Kiss Lajosné titkár az elmúlt években a Magyar Vöröskereszt tevékenységének segítése érdekében végzett munkája elismeréseként kitüntetést adott át Kiliánné Láng Erikának. Ötvenszeres véradóként Bodnár Lászlót és Vályi Tibort köszöntötték, negyvenszeres segítségnyújtásért pedig Havriló Jánosné és Domoszlai István vett át oklevelet és tárgyjutalmat. Az ünnepi eseményen további hatvannyolc önkéntes kapott oklevelet harmincszoros, húszszoros és tízszeres véradásért. KARATÉKÁK VERSENYE A SPORTCSARNOKBAN A szerencsi karateklub tagjai két arany-, öt ezüst- és hat bronzérmet szereztek. AZ ORSZÁGJÁRÓ VERSMONDÓ követtek. Juhász Ferenc, az SKS- SKDUN Hungary Szövetség elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a via dal résztvevõinek a száma meghaladta az elõzetes várakozásokat. Egy-egy stílusszövetségi magyar bajnokságra általában en jelentkeznek, amihez képest a szerencsi megmérettetésre érkezett 181 egyéni és 32 csapat nevezõ magas létszámnak számít. A viadalon öt megye 24 klubja képviseltette magát, ami rangot adott az eseménynek. Az elnök szerint a bemutatók és a küzdelmek egyaránt színvonalasak voltak. A szervezõk kiemelt figyelmet fordítottak a sérülések elkerülésére, amiben a bírókban jó partnerekre találtak. A szerencsi karateklubot kilenc fia - tal képviselte az országos versenyen, akik két arany-, öt ezüst- és hat bronzérmet szereztek. A legkisebbek között Bertalan Balázs katában elsõ, míg kumitében második helyezést ért el. Árvay Bálint gyûjteményében egy-egy arany-, ezüst- és bronzérem szerepelt. Varga Csaba tanítványai közül Dobos Dávid egy második és egy harmadik helyezéssel büszkélkedhet, Császár Csilla ugyancsak egy ezüst- és egy bronz - érmet vett át. György Jácint formagyakorlatát második helyezéssel jutalmazták, Császár Levente küzdelemben harmadik lett. Bronzérmet kapott az elsõ versenyén bemutatkozó Gál Réka és a már rutinos katázónak számító Nánássy Attila, míg Orosz Marcellnak a tisztes helytállás jutott az elsõ szerencsi országos shotokan karateversenyen. Szent Miklós-napi bormustra helyszíne volt december 4-én a világ - örökségi kapuzat. A Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. által a hagyományteremtés szándékával életre hívott eseményen a hangulatot a Szerencsi Férfikar bordalai alapozták meg. A programon Botár Zsolt tájékoztatta a jelenlévõket az idei évjárat jellegzetességeirõl, majd Szabó Gyula és Varkoly István helyi borászok mutatták be saját és kollégáik borait a jelenlévõ érdeklõdõknek. A bormustrán helyi termelõk ne - dûivel ismerkedtek a résztvevõk. A BETLEHEMI CSILLAG A Duma napjára invitálták a közönséget december 4-én a Bocskai gimnáziumba. Az intézmény auláját zsúfolásig megtöltötte a Kiss Ádám fellépésére kíváncsi közönség, akik közül szép számmal az emeleti folyosók korlátja mellõl hallgatták a stand-up comedy mûfaj szerencsi származású sztárját, aki a Dumaszínház és Showder Klub rendszeres fellépõjeként szerzett magának népsze - rûséget. Az egykori bocskais diák egyórás mûsorral tette próbára a nézõk rekeszizmait. Az est során hajdani gimnáziumi élményeit is felelevenítette Kiss A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezeti és Energia Operatív Programja keretében indult országos roadshow, a Környezettudatosság tudatos környezeti magatartásra nevelés címmel. A sorozat november 24-én érkezett Szerencsre, hogy az elhangzó elõadások helyi szinten próbáljanak segítséget nyújtani a környezetvédelem és fenntarthatóság gyakorlati alkalmazásához. Az eseményt megelõzõ sajtótájékoztatón Rónavölgyi Endréné, a há - zi gazda város polgármestere többek között hangsúlyozta, hogy Szerencsen nem ismeretlen a környezettudatos szemlélet, hiszen az elmúlt években megvalósult a szelektív hulladék - (Folytatás az 1. oldalról.) Beszámolhatott a bölcsek látogatásáról is, akik felfedezték és látták csillagát az esti felkeltében, s eljöttek hódolni neki. Így erõsíti meg Szent Máté örömhírének történelembe ágyazott hitelességét a csillagászat tudománya. Ezzel a gondolattal szeretném elmélyíteni szentírási ismeretünket karácsony ünneplésével kapcsolatban, hogy még komolyabban vegyük Isten üzenetét: Jézus születése számunkra nem felnõtteknek és gyerekeknek szóló érzelgõs mese, hanem egész emberi személyiségünket és történelmünket alakító tény. Tudatában lévén annak, hogy Benne az Izaiás (Izajás, Ézsaiás) próféta által megjövendölt Fiú jött közénk, akit így fognak hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme (Iz. 9, 5-). Ebben a Gyermekben, aki nekünk született, meg kell látnunk Szabadítónkat, hiszen azért jött, hogy a nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Mindez azért, mert eljövetelével Velünk az Isten! Karácsonyunk akkor lesz igazán lélekemelõ ünnep, ha az ajándékozás és elõkészületek szeretetbõl fakadó tettei mellett a középpontban a szeretetbõl közénk testesült Jézus áll, mindannyiunk reménye, akitõl megtanulhatunk néhány egész életünket befolyásoló jó tanácsot, békességet, türelmet, alázatosságot, mások megbecsülését, szeretetet gyakorolni. Így szeretnék minden kedves olvasónak áldásos, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kívánni. Damjanovics Pál görög katolikus parókus REKESZIZOMPRÓBA A GIMNÁZIUMBAN Kiss Ádám visszatért egykori iskolájába. KIVÁLÓ SZERENCSI BOROK Ádám, aki poénjaival megnevettette a közönséget. A KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETÉRT gyûj tés a település közterületein és az oktatási intézményekben. Példaként említette továbbá, hogy Szerencsen épült meg a megyében az elsõ hulladékudvar. A sajtótájékoztatót követõ roadshow keretében F. Nagy Zsuzsanna elõadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a globális problémák, mint például a világ népességének emelkedése, a növekvõ élelmiszer- és energiafelhasználás erõsítik egymást és ezért sürgetõ feladatok várnak a mai kor emberére. Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlõdésért Alapítvány munkatársa szerint a fenntarthatóság nem attól valósul meg, ha többet birtokolunk, hanem ha kevesebbet igénylünk.

3 AKTUÁLIS DECEMBER MI A VÉLEMÉNYE A DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAMRÓL? Galambosi Imre polgármester, Mád: Mindenképpen üdvözlendõ törekvésnek tartom, hogy a térségben élõk a cukorgyár bezárása miatt megszûnt termelésért, a felszámolt munkahelyekért valamilyen kompenzációban részesüljenek. Ugyanakkor nem látom azt, hogy a Szerencs térségében lévõ települések és vállalkozások miként tudják az erre a célra rendelkezésre álló több mint ötmilliárd forintot felhasználni. Az önkormányzatok esetében a beruházások nettó összege száz százalékban igényelhetõ ebbõl a forrásból, vagyis a 25 százalékos áfát nekünk kell biztosítani. Ezt a pénzt nehéz lesz elõteremteni. Mi a községi könyvtár tetõszerkezetének és pincerendszerének felújításában, illetve a ravatalozó-rekonstrukció második ütemének a megvalósításában gondolkodunk. Sándor Ferenc vállalkozó, Szerencs: Négy évvel ezelõtt nyitottuk meg az Árpádhegyi horgásztavat Ond határában. Az azóta eltelt idõszakban azt vettük észre, hogy vendégeink egy része szívesen venne igénybe szálláshelyet a vízterület szomszédságában, hogy komfortos körülmények között több napon keresztül hódolhassanak a szenvedélyüknek. Különösen a hétvégék forgalmának tenne jót, ha néhány faházat létesítenénk, amelyek csoportok fogadását is lehetõvé tennék. A pályázati kiírásban szerepel a horgászturizmus fejlesztése, ami egybevág az elképzeléseinkkel. A hatvan százalékos támogatási arány elõnyösnek tûnik, amennyiben minden feltételnek meg tudunk felelni, élni fogunk a lehetõséggel. Gadóczi Bertalan jegyzõ, Szerencs: A város várakozással tekintett a kárenyhítést szolgáló diverzifikációs pályázatok megjelenésére, hiszen a program elõkészítése során sikerült elérni, hogy az elsõ tervezetekkel ellentétben a szerencsi önkormányzat és a településen mûködõ vállalkozások is részesülhessenek a rendelkezésre álló 5,6 milliárd forintból. Az elképzelések között kertészet létesítése és az útfelújítások folytatása szerepelt. Ilyen célokra azonban sajnos nem szerepel kiírás a szaktárca által megjelentetett rendeletekben. A városban megvalósítás elõtt álló nagyszabású beruházások mellett kellett a meghirdetett programmal harmonizáló fejlesztéseket találni. Így a szerencsi önkormányzat várhatóan a gyárkertben szabadidõpark kialakítására és a tûzoltóság melletti volt cukorraktár épületének a felújítására nyújt be pályázatot. Lehóczky Gyõzõ vállalkozó, Szerencs: A szerencsi tájékoztató rendkívül hasznos volt számomra és mindazoknak a vállalkozóknak, akik talpon szeretnének maradni, illetve fejlõdni kívánnak a jövõben. A diverzifikációs program felkeltette az érdeklõdésemet. Én nem a mezõ - gazdaságban dolgozom, így elsõsorban a pályázati lehetõségek munkahelyteremtõ és -megtartó része érdekel. Emellett látok fantáziát az eszköz-, illetve telephelyfejlesztésben is. Jelenleg négy fõt foglalkoztatok és szeretném, ha a pályázati támogatás segítségével a jövõben is tudnám õket alkalmazni. A december 15-ei határidõ szinte tarthatatlan lett volna, így nagyon jól jött a módosítás, mely szerint január 15-éig lehet beadni az igényléseket. Már kerestem is egy pályázatkészítéssel foglalkozó céget, akivel felvettem a kapcsolatot. ÜNNEPI PROGRAMAJÁNLÓ A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL December 17., 18 óra: Karácsonyi hangverseny a Munkás Szent József római katolikus templomban. Fellépõk: Hegyalja Pedagógus Kórus, Szerencsi Férfikar, Bocskai Gimnázium énekkara, Református Gyülekezeti Énekkar, Szerencsi Általános Iskola énekkarai. December 22., 17 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi koncertje a Rákóczi-várban. December 23., 14 óra: Városi karácsony Mindenki karácsonyfája a Rákóczi út várkert elõtti szakaszán. Mûsor: Karácsonyi dallamok, Hópelyhek tánca, Városi Nyugdíjas Klub énekkara, Szerencsi Általános Iskola énekkara, Nyárutó Klub énekkara. Sztárvendég: Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita. Karácsonyi forgatag: betlehem megtekintése, ajándéksátrak, térzene, gyertya- és csillagszórógyújtás. Sült malac, lepcsák, zsíros kenyér lila hagymával, bundás kenyér, csöröge, sült krumpli, sült tök, boros tea, forralt bor, narancs, szaloncukor, kenyérlángos. December 26., óra: Hooligans együttes karácsonyi koncertje a Rákóczi-várban. Belépõdíj: 1500 Ft/fõ. December 31., 22 óra: Óévbúcsúztató nosztalgiakoncert a Miskolci Mûvek együttessel. 23 óra: Matyi és a táncosok. Az új évet köszönti: Rónavölgyi Endréné polgármester. Tûzijáték, pezsgõs koccintás, szerencseleves a Geisenheim téren. VÁLTOZÁSOK A HELYI ADÓKNÁL HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK SEGÉLYKONCERT a szerencsi Scholtz Jenõ Alapítvány szervezésében, január 16. (szombat). Helyszín: Szerencs, Sörház, Petõfi u. 5., 17 óra: WILD DRUMMERS DOB - SHOW. 18 óra: Idiot Side óra: JOIN. 21 óra: MÉRFÖLDKÕ. Támogatói jegy ára: 1000 Ft, amely belépõjegyként is szolgál. Az alapítvány a koncert teljes bevételébõl hangszereket vásárol a Szerencsen zenét tanuló diákok részére. Támogatói jegyek kaphatók: Ágnes Lakástextil, Szerencs, Rákóczi út, Fodrászat-kozmetika, Szerencs, Huszárvár út. Mindenkit szeretettel várunk! BATYUS SZILVESZTER A MÛVÉ- SZETI ISKOLÁÉRT. A Szerencsi Mûvészeti Iskola tantestülete és szülõi munkaközössége szervez jótékonysági célú szilveszteri batyus mulatságot december 31-én 19 órától a Rákóczi épület aulájában. Program: élõ zene hajnalig, tanulók, szülõk fergeteges mûsora, karaoke show, vetélkedõ, éjfél után virsli, tombolasorsolás értékes ajándékokkal. Belépõjegy ára: 2000 Ft. Belépõ vásárlása és asztalfoglalás de cember 28-ig. A rendezvény bevétele a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ Alapítvány számlájára kerül. Érd.: 47/ , 30/ ÁLLÁSAJÁNLAT az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének nyilvántartása alapján: gépjármû-technikai szerelõ (Szerencs), pék (Szerencs), felszolgáló (Baskó), pék (Bodrogkisfalud), szakács (Tolcsva), szarvasmarha-gondozó (Tiszalúc). Tel.: 47/ ÜNNEPI FÚVÓSHANGVERSENY. A szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar december 22-én 17 órától tartja ünnepi hangversenyét a Rákóczivár színháztermében. A koncertre a belépés díjtalan. MEGJELENÉS Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek 2010-ben az alábbi idõpontokban jelenik meg: január 15., január 29., február 12., február 26., március 12., március 26., április 16., április 30., május 14., május 28., június 11., június 25., augusztus 6., augusztus 27., szeptember 10., szeptember 24., október 8., október 29., november 12., november 26., december 17. Lapzárta: a megjelenés elõtti héten, pénteken 10 óra. VÉRÜKET ADTÁK A VASUTA- SOK. Harmadik alkalommal rendezett országos vasutas véradónapot december 11-én a Magyar Államvasutak Zrt., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Az Úton a segítség! elnevezéssel meghirdetett akció a MÁV-dolgozók, az utasok és a civil lakosság összefogását, szolidaritását jelképezi. Az önkéntesek ez alkalommal a szokásos juttatás mellett jelképes ajándékot is kaptak azért, hogy karácsony elõtt legdrágább adományukkal, a vérükkel segítettek. A MÁV Miskolci Területi Igazgatósága mûködési területén két helyszínen, a Tiszai pályaudvaron és a szerencsi vasútállomás várótermében várták az önkénteseket. Ez utóbbi helyszínen 9 és 16 óra között 32-en adtak vért. PETÁRDA ÉS TÛZIJÁTÉK. Az év utolsó napjaiban egyre többen vásárolnak különbözõ kistûzijátékokat, látványos, pirotechnikai eszközöket. Az erre vonatkozó szabályok az elmúlt évben sem változtak, így az idén szilveszterkor is tilos petárdát használni. A játékos pirotechnikai termékek, mint például a tortagyertya, vagy a kisvulkánok, azonban szabadon vásárolhatók és használhatók. A kis- és közepes tûzijátékokat, mint a római gyertya, a vulkán, a vezetõpálcás rakéta, esetleg a bombetta telep csak december 28-a és 31-e között, az arra kijelölt és engedélyezett helyeken, kizárólag nagykorúak vásárolhatnak, legfeljebb három kilogramm menynyiségben. Ezek a pirotechnikai eszközök szilveszter estén 18 órától az újév reggelén 6 óráig használhatók. Petárdázni azonban ebben az idõ - szakban is szigorúan tilos: birtoklásáért 50 ezer forint, árusításáért és használatáért 100 ezer forint pénzbírságot szab ki a hatóság. BEZÁR A RENDELÕINTÉZET. Karácsony után december 28-án van az utolsó idei nyitvatartási nap a szerencsi rendelõintézetben. A dolgozók december 29-én, 30-án és 31-én A jövõ év január 1-jétõl a helyi adóknál az alábbi változások lépnek érvénybe: A gépjármûadónak a személyszállító gépjármûvek után fizetett adó mértéke a következõk szerint módosul: gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, gyártási évet követõ 4 7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, gyártási évet követõ naptári évben 230 Ft/kilowatt, gyártási évet követõ naptári évben 185 Ft/kilowatt, gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 140 Ft/kilowatt. Tehergépjármûvek és pótkocsik esetében minden megkezdett 100 kg után 1380 Ft, a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft. Az adózó légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási kedvezményt csak akkor tudja majd érvényesíteni, ha arról a hiteles igazolást legkésõbb január 15-ig hatóságunknál bemutatja. Az adóhatóság a fizetendõ adó mértékérõl határozatban tájékoztatja az érintetteket. A helyi iparûzési adó bevallási, bejelentkezési és befizetési kötelezettsége a jövõ évtõl átkerül az állami adóhatósághoz még egy átmeneti év lesz, mert a március 15- én esedékes adót még a helyi adóhatósághoz kell befizetni, illetve a május 31-én esedékes évrõl szóló bevallási és befizetési kötelezettségnek ugyanitt kell eleget tenni. A szeptember 15-én esedékes elõleget viszont már az APEHhez kell majd befizetni, és ezt követõen minden bejelentkezést, bevallást, befizetést, fizetési könnyítési kérelmet is adóhatóság felé kell teljesíteni. Kommunális adó megfizetése alól mentesülhet a lakás tulajdonosa, ha a közös háztartásban együtt lakók egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, és az igénylõ életvitelébõl szociális rászorultsága valószínûsíthetõ. Feltétel, hogy a közös háztartásban együttlakók átlagéletkora adóévben a 70 évet meghaladja. A mentességet továbbra is március 15-ig kell igényelniük az adózóknak. Béni Gyula adócsoport-vezetõ Polgármesteri Hivatal, Szerencs szabadságukat töltik, emiatt az intézmény az újév elõtti három napon zárva tart. A felnõtt és gyermek háziorvosok ebben az idõszakban is megszokott munkarend szerint dolgoznak. Ünnep- és munkaszüneti napokon a központi háziorvosi ügyelet meg erõ sített szolgálattal áll a betegek rendelkezésére. RAJZOK AZ EGÉSZSÉGES TÁP- LÁLKOZÁSRÓL. A novemberben megtartott Egészséges Városok Hete rendezvénysorozat alkalmából meghirdetett gyermek alkotópályázat eredményhirdetését rendezték meg november 30-án a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében. A város önkormányzata és az Egészséges Városok Szerencsi Szervezete felhívására összesen 120 pályamunka érkezett a helyi oktatási és nevelési intézményekbõl, melyek témája az egészséges táplálkozás volt. Az eseményen Gyõrik Ferenc koordinátor és Fábián Ottóné fõ igazgató adták át a jutalmakat a gyermekeknek. OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, üzleti partnereinket, hogy a Szerencsi Hírek szerkesztõsége munkatársai december , valamint december között rendes évi szabadságukat töltik. Lapunk következõ száma január 15-én jelenik meg. Lapzárta: január 10. Szabadságunk idõtartama alatt sürgõs ügyekben a 06-20/ es telefonon ügyeletet tartunk, január 4-tôl személyesen kereshetnek bennünket. A Szerencsi Képújság a szabadság idõtartama alatt is folyamatosan üzemel, ahol az ünnepeket kivéve naponta friss helyi hírekkel jelentkezünk. Hirdetések és közérdekû információk közzététele a 06-20/ es telefonszámon történõ egyeztetéssel történik. Olvasóinknak békés karácsonyi ünnepet és boldog új esztendõt kívánunk! A szerkesztõség ANYA KÖNY VI HÍ REK Születtek: Drizner Ákos, Lipniczki Veronika, Matuscsák Anett, Szendrei Anna Cseperke, Glonczi Diána, Takács Éda, Jakab Janka Emília. Üdvözöljük városunk ifjú polgárait! Házasságot kötött: Nyíri Barbara Reithauser Roland László. Elhunytak: Ruszkai Sándor 53 éves, Nikházi Lajos 77 éves, Lõrin - czi Károlyné (Rubi Rozália) 79 éves, Vasvári Tamás 55 éves.

4 DECEMBER 18. KÖRKÉP A PEDAGÓGUSSZAKMA SZERETETE A szerencsi Bocskai István Gimnázium tanára a közelmúltban vette át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közoktatásáért Alapítványa által adományozott Pedagógiai díjat, amivel évente egy gimnáziumi pedagógust tüntetnek ki. Az elismerést három évvel ezelõtt alapították, Szerencsrõl elõször Gál András fõigazgatónak, majd Nyíri Tibor igazgatóhelyettesnek ítélték oda, idén az iskola történelemtanára, Kocsis József (fotónkon) részesült a kitüntetésben. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk a pedagógussal. Ön szerint minek köszönhetõ ez az elismerés? Elõször is le kell szögeznem, hogy a díj alapítása óta a szerencsi gimnázium tanárai büszkélkedhetnek az elismeréssel annak ellenére, hogy a megyében számos rangos középiskola, és még több kiváló pedagógus dolgozik. Ez a tény szerintem jelzés értékû. Hozzáteszem azt is, hogy nem csak az én személyemnek szól a dicséret, hiszen elismerték ezzel az iskolában folyó munkát, a tantestületét és a vezetõségét egyaránt. Szintén tény, hogy a térségben demográfiai okok miatt jelentõsen csökkent a gyermeklétszám, de nálunk nincsenek beiskolázási problémák. Nem kell harcolnunk a tanulókért, hiszen szívesen jönnek hozzánk, a szülõk is tudják, hogy jó helyen van nálunk a gyerek és az oktatás mellett kiváló nevelõ munkát végzünk. Az országban tapasztalható fegyelmi gondok nálunk ismeretlen fogalomnak számítanak. Ez nem azt jelenti, hogy itt minden szép és jó és csupa okos, szorgalmas gyerek jár a Bocskaiba, de mégis úgy érezzük, hogy kis sziget vagyunk. Az iskolánk általános gimnáziumi oktatástól a közgazdasági ismereteken át, a rendészeti tagozatig nagyon sokszínû képzést biztosít. Szerintem bármilyen érdeklõdésû tanuló megtalálja itt a neki megfelelõ helyet. Az iskolai rendezvényeink is kielégítik a fiatalok igényeit és ne feledjük, hogy a megye egyik legjobban felszerelt gimnáziumáról beszélünk, ahol a szellemi képzés mellett a testi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A fiatal tantestületben én már az idõ - sebbek közé tartozom az ötven évemmel. Összességében ennek köszönhetõ ez a díj, ami a harmincéves pályafutásomat megkoronázta, de még egyszer mondom: elsõsorban nem a személyemnek, hanem az egész Bocskai István Gimnáziumnak szól mindez. Tagadhatatlan azonban, hogy nagyon jól esett, hogy a város határain kívül is eljutott a munkám híre. Ez egyfajta elégtétel a mindennapos küzdelmekért. Küzdelemként éli meg a mindennapokat? Igen, de nemes és jó értelemben vett küzdelemként. A legnagyobb kihívás talán a diákok motiválatlansága. Megérkezik a gyerek, nem ismeri az igazi értékeket, nincsenek számára követendõ példaképek. A média olyan embereket próbál bálványként eléjük állítani, akik emberileg, szakmailag nem adják át az igazi értéket. Nos, ezért gondolom azt, hogy nemes küzdelem a mi munkánk, amit immár három évtizede végzek töretlen lelkesedéssel. Hogyan kezdõdött a pályája? Budapesten születtem, majd Mádon nõttem fel. A középiskola után DIÁKZENÉSZEK A SZÍNPADON A jótékonysági koncerten az országos ismertségû Idiot Side is színpadra lépett. Jótékonysági koncertet rendeztek december 10-én a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban. A csütörtöki rendezvényen a középiskola diákjaiból álló zenekarok léptek fel. Az est hangulatát a K. T. nevû formáció alapozta meg. A középiskolás fiúk régi idõk rock- és filmzenefeldolgozásaival léptek a közönség elé. Õket követte az Idiot Side. A csapat az elmúlt idõszakban egyre nagyobb népszerûségnek örvend szerte az országban, ami köszönhetõ részben a jó menedzseri munkának és a fiúk törhetetlen lelkesedésének. A csapat 2008 szeptemberében elkészítette elsõ videoklipjét a Könnyen jön címû dalhoz, majd 2009 februárjában a Szárnyak nélkül címû szám kisfilmje látott napvilágot, amelyek sokszor tûntek fel a televíziók hazai zenei mûsoraiban. A jótékonysági koncert 15 ezer forintos bevételét a rászoruló bocskais diákok támogatására fordítják a szervezõk ben Nyíregyházán szereztem magyar népmûvelés szakos tanári diplomát. Az utolsó két évben levelezõ tagozatra jártam, így már ben a szerencsi Hunyadi János Általános Iskolában helyezkedtem el. A munka mellett továbbképeztem magam, és Egerben végeztem el a történelem szakot, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem ugyancsak történelem szakos oklevelet. Folytattam a tanulást, hiszen az ELTE-n társadalom- és állampolgári ismeretek szakra jártam, majd ugyanitt tettem pedagógus szakvizsgát, így vehettem át az ötödik diplomámat is. Tehát ifjú pedagógusként Szerencsre vezetett az útja. Igen, ez még a Sári Laci bácsi idejében történt. Az egy teljesen más világ volt. Elsõsorban azért gondolok rá vissza nosztalgiával, mert pályakezdõ voltam, mások voltak a diákok, a világ. A munkanélküliség ismeretlen fogalom volt akkoriban, reggelente ezrek özönlöttek a településre buszokkal, vonatokkal a munkahelyeikre. Mi pedig egy nagy mamut iskolában dolgoztunk, 1800 diákkal, 110 fõs tantestülettel. Tanítottunk az úttörõházban, a Béke úton, a régi R épületben. Más világot éltünk és más volt a nevelési szemlélet is. Az akkori politikai rendszer hatásaiból mi nem sokat éreztünk, nem ez hatotta át mindennapjainkat. Idõközben családot is alapított a városban. Így igaz. Szerencsi feleségem szintén pedagógus ben házasodtunk össze, majd 1987-ben költöztünk Szerencsre. Két lányunk született. A nagyobbik most doktorált, gyógyszerészként helyezkedett el egy multinacionális cégnél. A kisebbik gyermekünk most nyolcadikos és elképzelhetõ, hogy a Bocskaiban folytatja a tanulmányait. Hogyan lett a gimnázium tanára? A Hunyadiban kezdtem, majd annak a jogutódjában, a Bolyai iskolában tanítottam. Az évek során óra - adóként kerültem a Bocskaiba, majd a munkámat megismerve a fõigazgató úr felajánlotta, hogy jöjjek át. Végül 2000-ben lettem a Bocskai gimnázium tantestületének tagja. Öt diplomával rendelkezik. Melyik terület, tantárgy áll leginkább közel a szívéhez? A történelem. Sokszor elgondolkodom azon, hogy az utóbbi húsz évben szakmai témájú köny vön kívül nem is igazán olvastam mást, abból viszont könyvtárnyi mennyiséget. Fontosnak tartom a keresztény nemzeti értékek, a magyarságtudat ápolását. Van két kutatási területem. Az egyik a hegyaljai zsidóság holokausztja, illetve a délszláv háború, Jugoszlávia felbomlása. Ebbe a két témába ásom bele magam és igyekszem átadni az újonnan szerzett ismereteimet a diákjaimnak is. Úgy tûnik, szívesen fogadják. Jól érzi magát a katedrán? Az életem során voltak csábítások, ami miatt elmehettem volna a pályáról, de végül a szakma szeretete, a tanítás iránti alázat itt tartott. Igen, jól érzem magam pedagógusként. Amikor magamra zárom az osztályterem ajtaját, elfelejtem a külvilágot, a mindennapi gondokat és csak a munkára koncentrálok. Azt hiszem, hogy a diákjaim és a szülõk is látják mindezt, és kölcsönös tisztelet, megbecsülés van közöttünk. M. Z. A KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZÁS JELKÉPE Az osztályfõnökök száz végzõs diák ruhájára tûzték fel a szalagot. A Szerencsi Szakképzõ Iskola végzõs diákjainak szalagavatóját de - cember 11-én tartották a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az ünnepi eseményen két szakközépiskolai és három szakmunkás osztály sorakozott fel. Összesen száz tanuló ruhájára került fel az érettségi, illetve szakmai vizsga elõtt álló tanulók jele. A diákok prózai mûvekkel és táncprodukciókkal készültek az alkalomra. A mûsorokat egy-egy ének zárta, mellyel a diákok az osztályfõnöküknek kedveskedtek. A rendezvényen fellépett az iskola énekkara. Kovács Julianna igazgató beszédében hangsúlyozta, hogy a díszes szalag egy állomást jelent a fiatalok életében, ami elválasztja õket a gyermekkortól, ugyanakkor kifejezi az iskola közösségéhez tartozásukat. Az igazgató beszédének zárásaként Márai Sándor üzenetét hangsúlyozta, miszerint: Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. ÖSZTÖNDÍJJAL STUTTGARTBAN Három hetet tölthetett Stuttgartban Bûdi György (fotónkon), a Sze rencsi Szakkép zõ Iskola végzõs tanulója. A villany - szerelõ szakos diák tanulmányi eredménye alapján az ÉMÁSZ Nyrt. ösztöndíját nyerte el. Magyarországról összesen három középiskolás kapott lehetõséget az utazásra, akiket tolmács segített a külföldi tartózkodásuk alatt. Bûdi György beszámolt arról, hogy szoros napirend szerint teltek a németországi napok, az út hasznos volt szakmai szempontból. Kipróbálhattak új, modern eszközöket, erõmûveket és múzeumokat látogattak, képet kaptak az áramszolgáltatás minden területérõl és más hasonló mûszaki szakmákról. A tanulás mellett hétvégenként szórakozni is jutott idejük a fiataloknak. A három hét meghatározó volt a szerencsi diáknak, aki esti tagozaton végzi a szakmatanulással párhuzamosan a középiskolát, ahol a következõ évben érettségizik és szeretne fõiskolán továbbtanulni. Révész Marianna GYÕZELEM A KARÁCSONYI VERSENYEN Pályaválasztási nyílt napot tartott a közelmúltban a Szerencsi Szakképzõ Iskola. A rendezvény helyszínéül a helyi Rákóczi-vár szolgált. A Városi Kulturális Központ és Könyvtárban már napokkal az esemény elõtt megkezdõdtek az elõkészületek. Az iskola minden szakmája színes plakátokkal és a rá jellemzõ technikai eszközeivel vonult fel, amiket az érdeklõdõk a helyszínen ki is próbálhattak. Színfoltja volt a délelõttnek a haj- és divatbemutató, A miskolci Kazinczy Ferenc Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Iskolában december 1-jén délután rendezték meg a karácsonyi játékos angol nyelvi vetélkedõt a két tanítási nyelvû oktatási intézmények tanulóinak. A versenyre a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületébõl két csapattal neveztünk. A kedves köszöntõ és a vidám táncos mûsor után a diákok játékos formában adtak számot a tudásukról. Az alapos felkészülésnek meglett az eredménye, hiszen az 1 2. osztályos korcsoportban a Kiss Bettina, Mizák Anna, Jamriska Réka és Keller Enikõ által alkotott csapat az 1. helyen végzett. A 3 4. osztályos korcsoportba benevezett fiataljaink nem értek el dobogós helyezést, de a sokrétû és magas színvonalú feladatok megoldásában õk is szépen helytálltak. Gratulálunk a nyerteseknek és további szép eredményeket kívánunk nekik! Bakosné Lapis Erika NYÍLT NAP A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN amit tanáraik segítségével szintén az intézmény tanulói állítottak össze. A nálunk választható szakmák között szerepel a villanyszerelõ, bútorasztalos, csõhálózat-szerelõ, fodrász, nõi szabó és az informatika-elektronika szak. Az iskolai videó által nem csak az intézmény komoly oldalát ismerhették meg az érdeklõdõ szülõk és gyerekek, hanem betekintést nyertek a diákok életébe, mindennapjaiba. R. M.

5 KONZULTÁCIÓ A KÁRENYHÍTÉSI PROGRAM KIÍRÁSAIRÓL Helyi és környékbeli vállalkozók érdeklôdtek a pályázatokról. A bezárt hazai cukorgyárak miatt keletkezett károk enyhítésére szolgáló pályázatokról tartottak fórumokat december 2-án Szerencsen, a Rákóczi-várban. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében rendelkezésre álló 17 milliárd forintból a szerencsi üzem megszûnése miatt hátrányos helyzetbe került térségekben 5,6 milliárd forint használható fel gazdaság- és településfejlesztésre. Azonnali kérdést intézett november 23-án a parlamentben az oktatási és kulturális miniszterhez Rónavölgyi Endréné. Az országgyûlési képviselõ a világ - örökségi törvény elõkészítésérõl kérdezte a minisztert. Szerencs polgármestere kiemelt fontosságúnak tartotta a világörökségi törvény mielõbbi megszületését, mert a szabályozás körüli jelenlegi ellentmondásos helyzet a Tokaji borvidéken olyan munkahelyteremtõ ipari jellegû beruházások megvalósítását is akadályozza, amelyek nem jelentenek veszélyt a környezetre, az értékekre. Az elmúlt év végén A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium november 9-én megjelentetett pályázati kiírásai harmonizálnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program rendelkezéseivel, ami a beérkezett támogatási igények gyors elbírálását teszi lehetõvé emelte ki tájékoztatójában Keszthelyi Krisztián, a szaktárca tanácsadója a szerencsi és tokaji kistérségek polgármestereinek, jegyzõinek és önkormányzati szakembereinek, valamint vállalkozóknak külön megtartott fórumokon. Az általános szabályok között szerepel, hogy a nyerteseknek a másfél éves megvalósítási idõszakban háromszor lehet kifizetési kérelmet benyújtani, az elbírálásnál plusz pontot jelentõ munkahelyteremtés esetén a vállalt dolgozói létszámot tartani kell. A beruházásokhoz elnyerhetõ támogatás mértéke önkormányzatoknál általában a nettó öszszeg 100 százaléka, míg vállalkozásoknál a projekttõl függõen 40 vagy 60 százalék lehet. Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek a település fejlesztésére, valamint a vidéki örökség védelmére juthatnak támogatáshoz, amire a kiírás szerint a teljes keretösszeg tíz százaléka fordítható. A rendelkezésre álló 5,6 milliárd forintnak több mint a felét mezõgazdasági vállalkozások használhatják fel üzemeik korszerûsítésére és termékeik értéknövelésére. Vállalkozók támogatására és a turizmus fejlesztésére közel kettõmilliárd forint jut, amire Szerencsrõl is mutatkozik igény. A konzultációs fórumokon felmerült, hogy az önkormányzatoknak a gazdasági és pénzügyi világválság kedvezõtlen hatásai miatt a 100 százalékos nettó finanszírozás mellett komoly gondot okozhat a 25 százalékos általános forgalmi adó megfizetése. Jó tanácsként hangzott el, hogy az érintettek alaposan tanulmányozzák a kiírásokat, hogy a beadásra kerülõ dokumentációk megfeleljenek az elõírt feltételeknek, hiszen ezáltal is gyorsítható a kifizetés. az Oktatási és Kulturális Minisztérium jelezte, hogy készülõben van a jogszabály, és várhatóan az idei év közepén az Országgyûlés elé kerül, ami egyértelmûen meghatározza az állam, az önkormányzatok és a világörökséget kezelõ szervezetek kötelezettségeit, feladat- és hatáskörét. Egy esztendõ elteltével Rónavölgyi Endréné arról érdeklõdött: hol tart a szakminisztérium a világörökségi törvény elõ - készítésével? Mikor kívánják az egyeztetéseket és konzultációkat megtartani az érintett területek önkormányzataival, az érintett lakosokkal és mikorra várható a törvényjavaslat országgyûlési vitája és elfogadása? KRÓNIKA DECEMBER Szerencs város polgármestere, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke is a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez fordult annak érdekében, hogy a szaktárca vezetõje hoszszabbítsa meg a Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) pályázatai beadásának a határidejét. A bezárt Szerencsi Cukorgyár térségében 5,6 milliárd forint használható fel az önkormányzatoknak, vállalkozóknak elsõsorban a munkahelyek megõrzésére és a foglalkoztatás bõvítésére. A Szerencsi Cukorgyár ügyében invitálta tájékoztatóra a sajtó képviselõt a szerencsi polgármesteri hivatalba december 10-én a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke. Koncz Ferenc (fotónkon) újság írók elõtt ismertette, hogy az elmúlt napokban Kabán szerzett tapasztalatokat arról, hogy az ottani önkormányzat hatékonyan képviselte a helyi gazdasági élet szereplõinek az érdekeit a diverzifikációs alap felhasználásának az elõkészítése során. Az alelnök kiemelte, hogy szerencsi és a környék vállalkozóitól és civil szervezeteitõl származó információi alapján a közelmúltban megjelent kár enyhítési pályázatok nem szolgálják megfelelõen a Szerencsi Cukorgyár bezárásából származó hátrányoknak a csökkentését. A nehéz helyzetben lévõ vállalkozások közül az alacsony, 40 és 60 százalékos támogatási intenzitás miatt kevesen tudnak majd élni a lehetõséggel, miközben a különbözõ engedélyek és más dokumentumok beszerzésére a kiírásokban szereplõ december 15-ei beadási dátumig kevés az idõ. Koncz Ferenc nehezményezte, AZ MSZP HÚSZÉVES SZÜLETÉSNAPJA Mesterházy Attila szerint a társadalom valós problémáira kell válaszokat adni. A párt és a helyi nõtagozat fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte december 4-én az MSZP szerencsi koordinációs tanácsa. A Rákóczi-várban péntek délután megtartott eseményen musicalslágerek szórakoztatták az egybegyûlteket. A mûsort követõen Szabó György, a 11. számú egyéni országgyûlési választókerület képviselõje idézte fel az 1989 óta eltelt két évtized eseményeit, amely idõszakban az ország és ezen belül Szerencs és térsége is jelentõsen fejlõdött. Ficsor Ádám képviselõ-jelölt beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az MSZP-kormányok mindig felelõsen gondolkodtak az ország jövõjérõl, amit a pénzügyi és gazdasági világválság idején tett intézkedések is igazolnak. Ezeknek köszönhetõen hazánk az egykori keleti blokk álla mai közül a legjobb állapotban várja majd a gazdasági fellendülést. Mesterhá zy Attila, az MSZP parlamenti frakcióvezetõje beszédében fontosnak tartotta, hogy a párt valós megoldásokat kínáljon a valós társadalmi problémákra. A Magyar Szocialista Párt kormányfõjelöltje szerint az elmúlt idõszakban a Bajnai Gordon által vezetett kabinet ilyen programot valósít meg, fejlõdési pályára állítva Magyarországot. KÉRDÉS A VILÁGÖRÖKSÉGI TÖRVÉNYRÕL Arató Gergely, a szaktárca államtitkára kiemelte, hogy a törvény szakmai tervezete már az év elején rendelkezésre állt, azonban annak formába öntésével megvárták az UNESCO világörökségi bizottságának nyári ülését, hogy a tapasztalatokat beépíthessék az anyagba. Így készült el a javaslat, amelynek folyamatos a minisztériumon belüli és a társadalmi egyeztetése. Az államtitkár leszögezte: szándékuk szerint még ebben a parlamenti ciklusban az Országgyûlés elé terjesztik a tervezetet, hogy 2010 tavaszán elfogadott világörökségi törvénye lehessen Magyarországnak. MEGHOSSZABBÍTOTT PÁLYÁZATI HATÁRIDÕ hogy a pályázatokból kimaradt a Szerencs számára az egyetlen kitörési pontot jelentõ csokoládégyártás támogatása. Az alelnök bejelentette: december 9-én írásban fordult a szaktárca vezetõjéhez annak érdekében, hogy hosszabbítsa meg a támogatási igények benyújtási határidejét. Rónavölgyi Endréné (fotónkon) a november 26-ai szerencsi közmeghallgatáson szólt a diverzifikációs pályázatok beadására rendelkezésre álló szûkös határidõrõl és megemlítette, hogy ennek a meghosszabbítása érdekében szóban egyeztetett Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel és még ezen a napon levélben erõsítette meg a kérését. Ennek eredményérõl a polgármester a december 10-ei szerencsi önkormányzati ülésen tájékoztatta a képviselõ-testület tagjait. Mint elhangzott, az elmúlt egy évben több alkalommal tartottak tájékoztatókat, egyeztetéseket a minisztérium szakemberei a programról a térség önkormányzati vezetõinek és vállalkozóknak. Ezek a fórumok azt a célt szolgálták, hogy az érintettek felkészülhessenek a pályázati lehetõségek kihasználására. A polgármester hangsúlyozta, hogy alacsony a gazdálkodóknak nyújtható 40 és 60 százalékos támogatási arány, azonban a pályázatok finanszírozását a hazai pénzügyi források mellett többségében az Európai Unió biztosítja, a feltételek pedig egységesek a tagországokban. Ennek a megváltoztatását az Európai Parlament képviselõ kezdeményezhették volna. Rónavölgyi Endréné tájékoztatójában kiemelte, hogy az NDP pályázatainak rendkívül szoros beadási határidejérõl szóban egyeztetett a szaktárca vezetõjével, annak meghosszabbítását még november 26-án írásban is kérte Gráf Józseftõl. Az agrárminiszter az érveit elfogadta, és de - cember 9-én aláírta a rendeletet, amiben a határidõt január 15-ére módosította. Talán ez a változtatás is segítséget nyújt ahhoz, hogy minél több sikeres pályázat érkezzen a bezárt cukorgyárak térségeibõl, enyhítve ezzel a pótolhatatlan veszteségeket. Á. A. MÁTYÁS KIRÁLY A RÁKÓCZI-VÁRBAN EGYÜVÉ TARTOZUNK A nagyváradi Kiss Stúdió Színház tartott elõadást december 3-án a szerencsi Rákóczi-várban, ahol Nyíri Tibor, a rendezvényt szervezõ helyi Sziget Alapítvány elnöke köszöntötte a közönséget. Az irodalmi est keretében Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos tolmácsolásában láthatta a közönség az Egyszer Mátyás király címû reneszánsz színpadi játékot. Az erdélyi színmûvészek többek között Arany János, Czuczor Gergely, Kisfaludy Károly és Móra Ferenc szövegei alapján idézték a közönség elé Mátyás király uralkodásának korát. A nagyváradi Kiss Stúdió Színház 1994 márciusában alakult. Jelenleg õk az egyetlen folyamatosan mûködõ erdélyi magyar nyelvû magánszínház, amely nem részesül állami támogatásban. Repertoárjukban színházi elõadások, pódiummûsorok, gyermekmûsorok, szerzõi estek bemutatása szerepelnek. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos neve nem ismeretlen a szerencsi közönség elõtt, hiszen a Sziget Alapítvány meghívására immár ötödik alkalommal látogattak városunkba. Lipusz Zsolt idézte fel a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás körülményeit. A kettõs állampolgárságról tartott népszavazásra emlékeztek december 5-én Szerencsen a Jobbik Magyarországért Mozgalom zempléni szervezetei. A I. világháborús emlék - mû nél megtartott esemény szónoka, Lipusz Zsolt történelemtanár idézte fel a párt által a szégyen napjává mi - nõsített, öt esztendõvel ezelõtti voksolás elõzményeit és körülményeit. Mint hangsúlyozta, népszavazáson a résztvevõk szerény többsége ugyan megadta volna a magyar állampolgárságot a trianoni határokon túl rekedt nemzettestvéreknek, azonban az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett a referendum. Ez olyan bûn, amiért a jogos igény ellen kampányolókat súlyos felelõsség terheli. A szónok kiemelte: Szerencs egyik jelképe a határon inneni és azon túli magyarság együvé tartozásának, hiszen egykor itt választották meg Magyarország fejedelmévé az ezt a címet korábban Erdélyben, Nyárádszeredán elnyerõ Bocskai Istvánt.

6 DECEMBER 18. VISSZATEKINTÔ A NÉPMÛVÉSZET SZOLGÁLATÁBAN Szepesvári Lászlóné (fotónkon), a Király Zsiga-életmûdíjas népi ipar mû vész, a Népmûvészet Mestere 1964-ben hozta létre a szerencsi mûvelõdési központ fenntartásában mûködõ Népi Díszítõmûvészeti Szakkört. A népmûvészetet ápolni, szívvel és szeretettel megõrizni az eleinktõl ránk maradt értékeket mindannyiunk kötelessége e gondolatok je - gyében a szakkör tagjaival igyekezett az ország minden tájegységének mintakincsét elsajátítatni. Az évek múltával a határ menti országok hímzéskultúrájából is merítettek, fõleg a szlovákiai magyar eredetû hímzésekre szorítkozva. Szepesvári Lászlóné 1971-ben keltette életre Csáki Imrével, a kulturális intézmény egykori igazgatójával a Kalárist, ami 1989-ben már Borsod-Abaúj-Zemp lén, Heves, Nógrád megyék tárgyalkotó népmûvészetét, és a népi kismesterségeket ölelte fel. Országos hírûvé és példaértékûvé vált a Szerencsen megrendezett Észak-magyarországi Kaláris. A három megye amatõr népmûvészetét prezentáló kiállítást színesítették és gazdagították a népi hagyományok bemutatói, rangos szakmai tanácskozások, népmûvészeti vásárok és hangulatos folklórmûsorok. Szepesvári Lászlóné alkotásait, tervezõ munkáját és az általa vezetett Népi Díszítõmûvészeti Szakkör tevékenységét a legmagasabb kitüntetések és elismerések fémjelzik: Kis Jankó Bori országos pályázaton és az országos amatõr népmûvészeti pályázatokon: Nívódíj, Kis Jankó Bori-díj, I., II., III. díjak, munkajutalmak, számos különdíj. A nyíregyházi országos pályázaton elért Gránátalma-díj, arany-, ezüst- és bronzplakettek a szakmai elismerések kifejezõi. Az Észak-magyarországi Kaláris zsûrije nívódíjjal és különdíjjal jutalmazta az aranykezû szerencsi asszonyok pályamunkáit. A Népmûvelési Intézet nívódíjat és Örökösen Kiváló Együttes címet adományozott a Népi Díszítõmûvészeti Szakkörnek. Szerencs Város Önkormányzata Pro Urbe Szerencs díjjal tüntette ki a nagy múltú, a népmûvészeti hagyományokat több évtizede ápoló és átörökítõ közösséget. Szepesvári Lászlóné életének gazdag termését szétszórta közöttünk. Több mint három évtizeden keresztül küldetésének tekintette a nép - mûvészet ápolását, átörökítését, új értékek létrehozását. Tanítványai közül kerültek ki a népmûvészet meghatározó egyéniségei, többek között a tálylyai Schneider Imréné népi ipar - mûvész, a Népmûvészet Mestere. Hálás szívvel köszönjük talentumát, mely megsokszorozódva tanítványai - ban él tovább, köszönjük az embe - rek között a szétosztott kincseit, mûve gazdagságát január hónaptól Galamb Lászlónét követõen a szakkör vezetõje Bodnár Lászlóné lett. Mint megtudtuk, már gyermekkorában megismerkedett a hímzéssel, de bevallása szerint a kiteljesedés útjára akkor lépett, amikor 1997-ben Schneider Imréné tanítványává fogadta. Bodnár Lászlóné népi iparmûvész minden egyes munkája az évek során zsûrizett lett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kalárison oklevéllel ismerték el pályamunkáit. A Tokajban megrendezett országos népmûvészeti kiállításon III. helyezést ért el. A Néprajzi Múzeum kiállításán tíz hónapon keresztül tekinthették meg az érdeklõdõk Schneider Imréné által tervezett, Bodnár Lászlóné kivitelezésében készült úri hímzéses terítõt. A szerencsi Népi Díszítõmûvészeti Szakkör pályamunkáit évben a XII. Kaláris B.-A.-Z. megyei nép - mûvészeti kiállításon különdíjjal jutalmazta a zsûri. A szakkör 2007-ben a Munkás Szent József római katolikus templomba hat részbõl álló zsûrizett templomi garnitúrát készített, évben a szerencsi református egyházközség részére úri hímzéssel díszített hatrészes templomi kollekciót adott át. A népmûvészeti alkotások õrzõi nemzetünk azonosságtudatának, a magyar nép szellemi-erkölcsi gazdagságának. A népmûvészet jelképeiben, a színek harmóniájában, a viseletek színösszeállításában, a hímzésben, szövésben, fafaragásban és a díszítõkedv megannyi formavilágában él nemzeti jellemünk. Kodály Zoltán szerint a kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának. Mély tiszteletemet és nagyrabecsülésemet kifejezve kívánok a szerencsi Népi Díszítõmûvészeti Szakkör vezetõjének és tagjainak fennállásuk 45 éves jubileuma alkalmából jó egészséget, további alkotómunkát, nemzetünk és szûkebb pátriánk népmûvészeti hagyományainak ápolásához, közkinccsé tételéhez. Uray Attiláné igazgató Városi Kulturális Központ és Könyvtár HÁROM MECCSBÕL ÖT PONT Az elmúlt három találkozóból kettõt megnyert, egyet pedig elveszített a város NB II-es férfi kosárlabdacsapata. Együttesünk eddigi teljesítményével az élmezõnyben szerepel a tizenhat csapatot felvonultató mezõnyben. * Cegléden vendégszerepelt november 23-án a város NB II-es kosárlabdacsapata. A két kezdõjátékosát nélkülözõ szerencsi együttes tisztes helytállással arányú vereséget szenvedett a bajnokság listavezetõjének otthonában. Csapatunkból a legtöbb pontot Endrész Tamás szerezte. * A szerencsi kosárlabdázók ugyancsak idegenben javították mérlegüket. Az együttes december 6-án Hatvanban a házigazdák felett arányú gyõzelmet aratott. Az elsõ negyedben még közel azonos pontot gyûjtött a két együttes, azonban a második játékrész már os állással SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN A Kõszegi György Súlyemelõ Emlékversenyen zárta az idei esztendõt a városi sportegyesület súlyemelõ szakosztálya. A november 28-ai tiszaújvárosi országos viadalon Szerencs színeiben 19 versenyzõ lépett dobogóra, akik tíz arany, öt ezüst és egy bronzérmet szereztek. Jól indult a verseny a szerencsi súlyemelõknek, akik közül a fiú korcsoportban Sipos Márk, Balla Zsolt, Csiszár Gábor és Bárány Gergõ szerzett aranyérmet, Motkó Dániel pedig második lett. Balla Zsolt az elért pontszáma alapján elnyerte a korcsoport legjobbjának járó kupát. A serdülõk mezõnyében nyolc szerencsi érem született. Elsõ helyen Zsebesi Bálint, Balla Dávid, Krisztián Bence és Czibik Tamás végzett. Második lett Runda Tamás, Szilágyi Bence és Hallgató Ákos, míg Molnár Péter a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Czibik Tamás 227 kilogrammos összteljesítményével a serdülõ korcsoportban a legjobbnak járó Sinclair kupát is kiérdemelte. Az ifjúsági korcsoportban szereplõ Dudás Balázs eddigi legjobb teljesítményén húsz kilogrammot javítva lett aranyérmes. A felnõtt férfiak között induló Morvai Zoltán második lett, míg a nõk mezõnyében Fekete Diána szerezte meg a szerencsi csapat tizedik aranyérmét. zárult. Rövid hullámvölgy után az utolsó tíz percben meghatározó volt a szerencsi gárda fölénye. Gulyás László edzõ játékosai végül megérdemelten nyerték meg huszonöt ponttal a találkozót. Együttesünk legeredményesebb játékosai Kovács Sándor és Endrész Tamás voltak. * Újabb szép sikerrel gyûjtötte be a két pontot hazai környezetben de - cember 11-én a hazaiak kosárlabdacsapata. A helyiek a Kulcsár Anita Sportcsarnokban a Nyíregyházi Fõiskola együttesénél arányban bizonyult jobbnak. SZVSE: Endrész T. (26), Kovács S. (19/3), Szárnya G. (14/3), Birk L. (12/6), Takács P. (10/6), Kovács Á. (6), Marton P. (4), Jánossi T. (4), Pallai Á. (3/3), Szarka I. Edzõ: Gulyás László. A negyedek eredményei: I , II , III , IV A mérkõzés elsõ negyedében a szabolcsiak vették magukhoz a kezdeményezést és úgy tûnt, hogy néhány pontos különbséggel õk lehetnek eredményesebbek az elsõ játékrész során. Azonban egy hárompontos dobás, Endrész estében eldobott találata és Kovács hátrafelé pördített kosara szertefoszlatta a fõiskolások gyõzelmi reményeit, akik négypontos hátránnyal vonultak le elõször a kispadra. A vendég együttes támadásait a szerencsi fiúk fegyelmezett védekezéssel blokkolták, és lendületes akciókkal tromfolták meg, ennek eredményeként a második játékrész utáni állás volt. A nyíregyházi csapat egyre nehezebben tudott lépést tartani a gyors tempót diktáló hazai együttessel: a húszpontos különbség beállítása Birk nevéhez fûzõdött, amely Takács egyéni akciója és késõbbi hárompontos találata után huszonötre növekedett. A határozott védekezés mellett a lepattanó labdákat mindkét palánk alatt rendre a SZVSE játékosai szerezték meg, és társaikat keresve indították õket a lehetõség szerint rövidebb vagy hosszabb passzokkal. Gulyás László legénysége szervezett, látványos játékkal megérdemelten aratott jelentõs arányú gyõzelmet. HÍRMOZAIK HÍRMOZAIK MIKULÁS-NAPON A PÁLYÁN Az idén is meghirdette a Mikuláskupa elnevezésû kispályás labdarúgótornát a középiskolai kollégium diákönkormányzata. A december harmadikai hagyományos sporteseményre öt diákszálló fogadta el a szerencsiek invitálását. A miskolci, sárospataki, tiszaújvárosi és tokaji kollégiumok képviselõi mellett a megyén kívülrõl, Tiszavasváriból is érkeztek résztvevõk a rendezvényre, amelynek fõ célja a más városokban tanuló fiatalok között a baráti kapcsolatok erõsítése volt. Leány- és fiú - csapatok egyaránt összemérték ügyességüket. A nõknél a sárospatakiak, míg a legények között a miskolciak szerezték meg a Mikuláskupát. A házigazdáknak ez alkalommal a második, illetve a negyedik hely jutott. EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS RAJZOKON Az idén õsszel megtartott Egészséges Városok Hete rendezvénysorozat alkalmából meghirdetett gyermek alkotópályázat díjkiosztóját rendezték meg november 30-án a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében. A város önkormányzata és az Egészséges Városok Szerencsi Szervezete felhívására összesen 120 pályamunka érkezett a helyi oktatási és nevelési intézményekbõl, melyek témája az egészséges táplálkozás volt. Az eseményen Gyõrik Ferenc koordinátor és Fábián Ottóné fõigazgató adták át a jutalmakat a gyermekeknek. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN A Városi Kulturális Központ és Könyvtár által szervezett gyermekkönyvtári napok programsorozat vendége volt november 25-én Gál Halász Anna. A Rákóczi-vár lovagtermében megtartott találkozón az írónõ a közelmúltban megjelent Nagyi mesélj még címû könyvével ismertette meg a közönséget. A gyerekek érdeklõdéssel hallgatták a vidám és sokszor komoly tanulságokat rejtõ történeteket. Gál Halász Anna Mezõzomboron született és már a sárospataki gimnáziumban élete fontos részévé vált Úszó diákolimpiai körzeti versenyt rendeztek november 28-án a szerencsi tanuszodában. A szombat délelõtti viadalra a körzet nyolc településérõl négy korcsoportban közel hetven általános iskolás fiatal nevezett. A gyõztesek továbbjutottak a jövõ év eleji megyei döntõkbe. Az összesen huszonnyolc versenyszámból huszonnégyet szerencsi diákok nyertek meg, négy alkalommal tokaji, megyaszói és taktaharkányi fiatalok értek célba. TEREMTORNÁN FOCIZNAK A Hegyalja Teremlabdarúgó Bajnokság elsõ játéknapját tartották december 6-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A megyei harmadosztályú bajnokság szerencsi csoportjában szereplõ csapatoknak meghirdetett viadal keretében tizenöt összecsapást láthatott a közönség. Három forduló után a tabellát veretlenül a Zemplén Bekecs vezeti az ugyancsak kilencpontos Felsõdobsza és a hatpontos Szerencs elõtt. Eredmények: I. forduló: Tolcsva Szerencs 1 8, Golop Tiszaladány 1 9, Zemplén-Bekecs Taktaszada 6 0, Felsõdobsza Monok 3 0, Taktakenéz Abaújkér 6 2. II. forduló: Tiszaladány Tolcsa 2 1, Szerencs Zemplén-Bekecs 1 3, Abaújkér Felsõdobsza 3 7, Taktaszada Taktakenéz 3 2, Monok Golop 6 1. III. forduló: Felsõdobsza Taktaszada 5 4, Szerencs Tiszaladány 8 3, Tolcsva Monok 1 2, Golop Abaújkér 1 9, Zemplén-Bekecs Taktakenéz 5 1. az írás. A napjainkban Alsózsolcán élõ irodalmár hat fiú boldog nagymamája és talán ennek is köszönhetõ, hogy számtalan kalandos, izgalmas történetet mesél el könyveiben. A TÛZOLTÓ EMLÉKÉRE A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság ötödik alkalommal rendezte meg a Bodnár Ferenc Kispályás Labdarúgó Emléktornát. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban december 12-én megtartott via - dalra az eddigi rekordot megdöntve összesen 17 csapat nevezett, akik között Borsod-Abaúj-Zemplén megye kilenc hivatásos önkormányzati tûzoltósága és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mellett hajdúnánási tûzoltók, a tiszaújvárosi és a szerencsi rendõrök együttesei léptek pályára. A jótékonysági sporteseményen Encs gárdája végzett az élen, Ózd és Sátoraljaújhely elõtt. A legjobb kapus az encsi Hegedûs István, a legjobb játékos az ugyancsak Encsrõl érkezett Jakab Gyula volt. A gólkirályi címet az ózdi Bíró Lajos kapta, a legsportszerûbb csapat díját pedig a kazincbarcikai tûzoltó-parancsnokság gárdája vette át. A tornán 140 ezer forint adomány gyûlt össze, amit egykori kollégájuk családjának ajánlottak fel a szervezõk. GULLIVER S TRAVELS ANGOL NYELVEN November végén a The American Drama Group Europe elõadását már második alkalommal tekintették meg a Rákóczi épület növendékei Miskolcon, az Ady Endre Kulturális és Szabadidõközpontban. A produkció iránt nagy volt az érdeklõdés, különösen a két tannyelvû osztályok diákjai közül jelentkeztek sokan nézõnek. Nagy élményt jelentett mindenki számára a hangulatában, színpadi mozgásban, a különbözõ olykor szokatlan hangfekvésben megjelenített darab, melyet monumentalitása ellenére viszonylag kevés szereplõvel adtak elõ a színészek. A modern feldolgozás még a legfiatalabbak elragadtatását is kiérdemelte. Igazi nyelvtanulás volt ez a másfél órás elõadás. Ha rajtunk áll, jövõre is megyünk! MEGYEI DÖNTÕBEN AZ ÚSZÓK A gyõztesek: I. kcs. leány, 50 gyors: Képes Petra, 50 m mell: Mizák Anna, 50 m hát: Mészáros Zsófia. II. kcs. leány, 50 m. gyors: Vasvári Adél, 50 m mell: Majoros Réka, 50 m hát: Vasvári Adél, 4 x 50 m, gyorsváltó: Szerencsi Általános Iskola. III. kcs. leány: 100 m gyors: Kiss Viktória, 50 m mell Csurgivich Alexandra, 100 m hát Kiss Viktória. IV. kcs. leány, 100 m gyors: Gáti Enikõ, 100 m mell: Gáti Enikõ, 100 m hát: Nagy Bernadett. I. kcs. fiú, 50 m gyors: Horváth Márton, 50 m. mell: Horváth Márton, 50 m hát: Fige Bálint. II. kcs. fiú: 50 m gyors: Farmosi Zsombor, 50 m mell: Farmosi Zsombor, 50 m hát: Csizmarik Balázs, 4 x 50 gyorsváltó: Szerencsi Általános Iskola. III. kcs. fiú: 100 m gyors Kovács Kristóf, 50 m mell: Mozgi Milán, 100 m hát: Kovács Kristóf, 4 x 50 m gyorsváltó: Szerencsi Általános Iskola. IV. kcs. fiú: 100 m gyors: Petrusovics Máté, 100 m mell: Petrusovics Máté, 100 m hát: Kovács Bálint, 4 x 50 m gyorsváltó: Szerencsi Általános Iskola.

7 KÖZÉLET DECEMBER Közmeghallgatást tartott november 25-én a Szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A Rákóczi-várban szerény érdeklõdés mellett megtartott fórumon Marosvölgyi János elnök számolt be az ötfõs testület elmúlt idõ - szakban végzett munkájáról. KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN ÉS ONDON A KISEBBSÉG HELYI ÜGYEI (Folytatás az 1. oldalról.) Ugyaneddig az idõpontig szociális juttatásokra több mint 171 millió forintot költöttek, miközben a közfoglalkoztatás keretében 112 millió forint állami támogatás felhasználásával összesen több mint 350 fõnek biztosítottak segély helyett munkából szerzett jövedelmet. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentõsége van a korábbi években megvalósított intézményi átszervezésnek, aminek köszönhetõen évi millió forinttal csökkent a mûködési kiadásoknak a hiánya. Rónavölgyi Endréné kiemelt fontosságúnak nevezte a foglalkoztatási helyzet javítását. Ennek érdekében az önkormányzat pályázatok segítségével dolgozónként 200 ezer forinttal támogatta az újonnan létrehozott munkahelyeket, a kisvállalkozóknak évi 2,5 millió forintos bevételig pedig nem kell iparûzési adót fizetniük. Sajnos azonban a szalmatüzelésû erõmû létesítése körül kialakult perpatvar nem vonzza, hanem inkább taszítja a befektetõket a térségbõl. A jövõ évi feladatokról szólva a polgármester az intézmények biztonságos mûködtetése és a munkahelyteremtés elõsegítése mellett a tervezett beruházások megvalósítását tartotta a legfontosabb feladatnak. Ez utóbbi jelentõségét növeli, hogy a sikeres pályázatoknak köszönhetõen számos építkezés veszi kezdetét Szerencsen, amelyekre európai uniós és hazai pénzügyi forrásokból együttesen hárommilliárd forintot meghaladó összeget nyert el támogatásként az önkormányzat. A fórumon többen elismeréssel szóltak az önkormányzat 2009-es eredményeirõl, köszönetet mondva helyi civil szervezetek támogatásáért, a piactér fejlesztéséért. Volt, akit a lebontott cukorgyár területének további sorsa érdekelt, mások a rendelõintézet tervezett fejlesztésénél a gép- és esz köz - beszerzések ütemezésérõl szerettek volna többet megtudni. Felmerült, hogy Gesztely és Szerencs között elmarad a 37-es számú fõút négysávosítása, amiért a város polgármestere is felelõsséggel tartozik. Miközben Szerencs szépen fej - lõdik, egyes területek például Takta utca környéke kimarad a beruházásokból. Kérdésként merült fel, hogy a Bonbon Kft. milyen célra szeretett volna városi ingatlanhoz jutni. Volt, aki a gyakori fecskési csõtöréseket és a gazos patakmedret tette szóvá. Véleményként fogalmazódott meg, hogy a 60 literes kukák használatát minden igénylõ számára hozzáférhetõvé kellene tenni, és ennek a kisebb gyûjtõedénynek az ürítési díját mérsékelhetné a szolgáltató. Az egyik felszólaló a Csalogány utcai fekvõrendõrök átépítéséért mondott köszönetet és megemlítette, hogy a közeli szelektív hulladékgyûjtõ szigetet egyesek nem rendeltetésszerûen használják. Felmerült, hogy a Nestlé gyára elõtt a személyautóknak kialakított parkolókat gyakran az üzembe érkezõ kamionok foglalják el, balesetveszélyes helyzeteket teremtve. Volt, aki szerint rossz fényt vet a városra, hogy a nagy port kavart szociálpolitikai csalásokban a szerencsi polgármesteri hivatal is érintett. Az egyik jelenlévõ a böl csõ - debõvítésért mondott köszönetet, míg a másik felszólaló szerint el kellene már felejteni a cukorgyárbezárás és a szalmatüzelésû erõmû ügyében a felelõsök keresését. Szóba került, hogy a város jövõre hatalmas fejlõdésnek indul, ami felveti a turizmusban rejlõ lehetõségek kihasználását. Ehhez azonban par - kolókra is szükség volna. Mások a szalmatüzelésû erõmû megépítésének fontosságát hangsúlyozták, ami a kap - csolódó beruházásokkal jelentõs számú munkahelyet teremtene. A világörökségi kapuzattal kapcsolatban is megfogalmaztak kifogásokat, amely szerint az építmény tervezésénél nem volt elég körültekintõ az önkormányzat. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a Bonbon Kft. egy mûködõ csokoládémúzeum létesí - téséhez keresett ingatlant, amiért fizettek volna. Takács István hangsúlyozta, hogy errõl a tervükrõl továbbra sem mondtak le, azonban most az újonnan létrehozott cukorkaüzem körüli teendõk kötik le a forrásaikat. Koncz Ferenc sze - rint Szerencsen súlyos gondot jelent, hogy folyamatosan csökken a népesség, nincs, ami a városban tartaná a fiatalokat. Véleménye szerint, amennyiben megfogadták volna a szalmatüzelésû erõ - mûvel kapcsolatos javaslataikat, már régen mûködne a létesítmény. A sze - rencsi közterületek szépek, de nin - csenek munkahelyek. Abban, hogy ez változzon, az önkormányzatnak tevõ - legesen is kellene közre mûködnie. Elhangzott, a cukorgyár területe a Mátra Cukor Zrt. tulajdona, amit a jövõben is ipari célokra lehet csak hasznosítani. A belváros átépítése több utcát is érint. A Fecskésen elöregedtek az ivóvízvezetékek, azonban a rekonstrukciót a közeljövõben nem tervezi a szolgáltató. Érdeklõdésre válaszolva Gadóczi Bertalan jegyzõ közölte, hogy a polgármesteri hivatalban elszigetelt eset volt a szociálpolitikai kedvezményekkel történõ visszaélés, amit az ügyészségi vizsgálat is megerõsített. A hivatal vezetõi megtették a szükséges intézkedéseket, hogy hasonló ügyek ne fordulhassanak elõ. Felvetésre vála szolva elhangzott, hogy a rendelõintézetben jövõre történnek meg a gyógyítás színvonalának a javítását szolgáló mû - szerbeszerzések. A rendõr kapi tányság képviselõje szólt arról, hogy a városban kiépített térfigyelõ rendszer jól mûködik, a rendõrök több esetben a kamerák segítségével fogtak el bûnelkövetõket. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat munkájáról Marosvölgyi János elnök számolt be. Elhangzott, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a roma tanulók tanulásának elõ - segítését, aminek az érdekében folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyi oktatási intézményekkel. Segítik a cigánygyerekek ösztöndíjhoz jutását, aminek köszönhetõen idén 24 fiatal részesült támogatásban. Fontosnak tartják, hogy minél több gyerek maradjon bent a közoktatás rendszerében. Lehetõségük szerint igyekeznek segítséget nyújtani a nehéz sorsú romáknak, közremûködnek abban, hogy minél több, cigány származású munkanélküli kerüljön be a közmunkaprogramokba. Emellett ingyenes füzetcsomag biztosításával segítik a szegény családok gyermekeinek iskolakezdését. Karácsony elõtt étkezési utalványokat, szaloncukorcsomagokat adományoznak a rászorulóknak. Kulturális rendezvényeikkel a hagyományok ápolásán túl a cigányság értékeinek a bemutatására törekednek. Sportprogramjaik az egészséges életmódra nevelést szolgálták és sikeres közéleti szakemberképzõ programokat is szerveztek. A kisebbségi önkormányzat november 25-ig összesen kettõmillióhétszázhatvanezer forintból gazdálkodott. Ebbõl a pénzbõl fedezték többek között a költségeiket és a támogatásokat, valamint szakmai konferenciákat szerveztek. A felszólalók között voltak, akik a segítségnyújtást hiányolták a kisebbségi önkormányzat részérõl kifogásolva, hogy a konkrét ügyekben pénzhiányra hivatkozva mindig elutasításban részesültek. Elhangzott, hogy a romák hátrányt szenvednek a foglalkoztatásban, ami a helyi cégeknél is érvényesül. Felmerült, hogy a városüzemeltetõ társaságnál dolgozók nem kapnak élelmiszer-utalványokat. Mások köszönetet mondtak a kisebbségi önkormányzatnak a helyi roma családoknak biztosított füzetcsomagokért és az ünnepek elõtti ajándékokért, amire kevés településen van példa az országban. A kérdésekre válaszolva Marosvölgyi János kiemelte, hogy a hozzájuk fordulóknak igyekeznek segítséget nyújtani, a kisebbségi önkormányzat feladata az érdekérvényesítés és a kultúra ápolása. Szociális segélyt senkinek nem tudnak biztosítani, erre a szerencsi polgármesteri hivatalnak van lehetõsége. Mûködésükhöz az állam csekély összeget ad, a városi önkormányzat támogatása nélkül nem tudnának mûködni. Gadóczi Bertalan, Szerencs jegyzõje megerõsítette, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak nincs önálló igazgatási és szabályozási hatáskörük, jogszabályt sértenének, ha szociális támogatást biztosítanának a rászorulóknak. Erre a települési önkormányzatnak van lehetõsége. A Városgazda Kft. állományában lévõ dolgozók kapnak étkezési utalványt, a közmunkaprogramokban résztvevõknek pedig nem jár ez a juttatás. Porkoláb Béláné, a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályvezetõje hangsúlyozta, hogy munkatársaival a törvényes keretek és a pénzügyi lehetõségek figyelembe vételével minden esetben igyekeznek segítséget adni a nehéz helyzetbe került szerencsi lakosoknak. Á. A. Az Ondon élôket elsôsorban a településrész ügyei foglalkoztatták. Tudomásuk szerint a gyár elõtt várakozó kamionok új parkolójának kijelölésére pedig folyamatban van az egyeztetés az illetékesekkel. Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy az önkormányzat számára minden szerencsi vállalkozás egyaránt fontos, ezért valamennyi céget egyenlõ mércével kell segíteni. A polgármester szerint a szerencsi emberek mindig értékelték, ha tisztelettel fordultak feléjük és elismerték a becsületesen elvégzett munkát. AZ ONDI FÓRUM A november 27-ei ondi közmeghallgatáson Rónavölgyi Endréné polgármester felidézte, hogy az elmúlt idõszakban részben felújították az idõsek otthonának a tetõszerkezetét, így már nem ázik be az épület. Az általános iskolában is jelentõs fejlesztést valósított meg az önkormányzat, aminek köszönhetõen a kor követelményeinek megfelelõ körülmények között tanulhatnak az ondi gyerekek. Kicserélték a nyílászárókat, belsõ vakolást végeztek, megújult a vizesblokk. Rónavölgyi Endréné ismertette, megtörtént a fõutca újraaszfaltozása, aminek a szélén sajnos negyven centimétert kihagyott a kivitelezõ. Ennek a pótlására szükség van, ezért hosszas levelezés után a közeljövõben személyesen találkoznak a cég vezetõivel. Két térfigyelõ ka - mera is került a településrészre, ami a közbiztonság erõsítését szolgálja. Danyi László köszönetet mondott a városüzemeltetõ társaságnak a központi vízelvezetõ árok, a temetõ és környékének a rendbetételéért. A településrész önkormányzati képviselõje szerint sok minden történt Ondon, azonban továbbra is megvalósításra vár a faluközpont, illetve az iskola melletti dísztér kialakítása, valamint a Hunyadi utca végén lévõ játszótér felújítása. A fiataloknak a kulturált szórakozáshoz, a faluõrségnek pedig melegedõnek kellene helyiséget biztosítani. Átépítésre vár a ravatalozó, hogy Lelkes kolléganõm, Kitta Józsefné szervezésével fantasztikus utazásra kísértük december 2-án az általános iskola Rákóczi épületének közel száz kisdiákját. Két busszal utaztunk Miskolcra az izgatott gyerekekkel. Karácsonyi díszben pompázó kisvonat vitt fel bennünket Lillafüredre, miközben bájos krampuszlányok szórakoztatták a gyerekeket és felkészítették õket a rájuk váró feladatokra. Énekeltünk és verset is tanultunk tõlük, fokozva a diákok lelkesedését. Lillafüreden hangulatos zene és híres meseszereplõk várták a fiatalokat. Miután elõadták dalos-táncos köszöntõjüket, a Mikulás is megjelent és együtt indultunk a mesék birodalmába. Négy helyszínen az épületbe hûtõt lehessen beszerelni és urnafalra is van igény. A csapadékvízelvezetõ rendszer továbbépítése is fontos feladatként jelentkezik, amit meg kívánnak valósítani. A település nyugalmát és közbiztonságát 2-3 család veszélyezteti, a bûnmegelõzésben szükség van a rendõrség közremûködésére. A hozzászólók kifogásolták, hogy akkor is díjat kell a kukák ürítéséért fizetni, ha nem rakják ki a porta elé a gyûjtõedényt. Volt, aki a szemétdíj havi befizetésére tett javaslatot. Más úgy vélte, hogy Szerencs kiemelkedõen jól sze - repel a különbözõ pályázatokon, amit örömmel vesznek. Köszönet hangzott el a fõ vízelvezetõ árok kitisztításáért, ami nagy munka volt. Az idén megalakult Ond Fejlõdésért Egyesület több programot szervezett és a közösségnek szerepe volt abban, hogy a településrészrõl leszerelt nyilvános telefon helyére segélykérõ készülék került. Elhangzott, hogy közmunkára helyi embereket kellene foglalkoztatni, és javaslatként fogalmazódott meg, hogy Ond vezérnek létesítsenek emlékhelyet. Volt, ki a tanuszodában a gyógyúszás beindítását szorgalmazta, más arra kérte a lakosokat, hogy sérelem esetén tegyenek bejelentést a rendõrségen. A felvetésekre adott válaszokból kiderült, hogy a város tervezi az Ond feletti teljes övárokrendszer kiépítését, amire pályázat került benyújtásra. Elkészült a terve a településrész közösségi házának, amit az óvoda szomszédságában létesítenének. Az épületben tanterem, orvosi rendelõ és rendez vény - terem kapna helyet. A szemétszállítás közszolgáltatás, amiért akkor is fizetni kell, ha azt valaki nem veszi igénybe, a havi számlázásnak pedig díjnövelõ hatása lenne. A gyógyúszást rövidesen megszervezik a tanuszodában, ahol korábban már volt ilyen szolgáltatás. A rendõrségnek tudomása van a bûnözõi életmódot folytató családokról, akiket nem tartanak kívánatosnak az emberek a településen. Á. A. S. L. MESEBELI UTAZÁS A MIKULÁSVONATTAL jártunk, ahol kedves feladatokat kaptak a gyerekek: Dorothy vezetésével Óz birodalmában barangoltunk és segítettünk a lány barátainak. Micimackóéknál Fülest köszöntöttük fel a születésnapján. Süsüék várában fényt derítettünk a mû-süsüre, s végül Télapó manójának is megjavítottuk az ajándékcsomagoló gépét. Jutalmul s mert egész évben jól viselkedtek a gyerekek a Mikulás a zenélõ kincsesládájából minden gyereket csomaggal ajándékozott meg. Távozásunkkor az összes meseszereplõ vidám hangulatban kísért bennünket a kisvonathoz. Elköszönés után kellemesen elfáradva, élményekkel telve indultunk haza. B. L. E.

8 DECEMBER 18. SZIRÉNA RENDÔRSÉGI HÍREK DÜHBÕL HATSZOR SZÚRT A gyanúsított maga sem tudta megmondani cselekedetének okát, egyszerûen csak dühös lett feltételezhetõ, hogy a tetemes mennyiségû alkohol miatt, és a bekecsi presszóból kifelé jövet hatszor szúrt. Az egyik áldozat egy Kia Picanto három gumiabroncsa, a másik egy Mazda 323-asé volt. Miután megsemmisítette mind a hat kereket, dolga végeztével immár megnyugodva elindult hazafelé. A két megrongált gépjármû tulajdonosa szintén a presszóban múlatta az idõt, ahonnan távozóban észlelték a kárt. Azonnal értesítették a rendõrséget és fél órán belül meglett a rongáló is, aki otthonában küzdött az álmatlansággal, de nem a tette miatt bánkódott, hanem az alkohol nem engedte nyugovóra térni. Az egyenruhások a lakáson az elkövetéshez használt rugós kést is lefoglalták. H. Csaba bekecsi lakos beismerõ vallomást tett. Az okozott kárt új gumiabroncsok vásárlásával már a rongálás másnapján megtérítette a sértetteknek. WEBKAMERA BUKTATTA LE A TOLVAJT Az elmúlt két hónapban különös események borzolták a kedélyeket az egyik Szerencs környéki általános iskolában. Októbertõl kisebb-nagyobb összegek tûntek el a tanári szobában hagyott táskákból, kabátokból. Az alkalmanként 1-2 ezer forintos lopásokat elõször még nem is jelentették a sértettek, de az esetek folytatódtak egészen november 30- ig, amikor két pedagógus ismét észlelte, hogy amíg tanítottak, valaki belenyúlt a pénztárcájukba, egy-, illetve kétezer forinttal rövidítve meg õket. Sajnos, ekkor sem látott senki sem mozgást az iroda környékén, ugyanis mindenki órán volt, a tanári szoba ajtaja pedig mint mindig nyitva állt. Az igazgatónõnek azonban feltûnt, hogy az elõzõ szünetben a kollégája által használt számítógép bekapcsolt állapotban van és az azon lévõ webkamera mûködik. Az így véletlenül készített képeket visszanézve megdöbbenve nyugtázták a pedagógusok, hogy az egyik diákjuk járt néhány perccel korábban a tanári szobában, ahol a táskákban kutatott és magához vette a hiányzó pénzösszeget. A fiatalkorú elkövetõ elõször hallani sem akart a lopásokról, de az elé tárt bizonyítékra megeredt a nyelve. Elismerte, hogy a tanárait akkor károsította meg, amikor az órákról különféle indokokkal kikéredzkedett. VÉGIG A FEHÉR PORON Tarcalról érkezett feljelentés december 8-án a Tokaji Rendõrõrsre arról, hogy a község egyik felújítás alatt álló lakatlan családi házának udvaráról elvittek húsz zsák vakolatot. A nyomozók a helyszíni szemle során felfigyeltek a szomszédos telken egy apró jelre, amit közelebbrõl is megvizsgáltak. A néhány centiméter átmérõjû fehér, porszerû anyag több helyen is elszóródott az udvaron. Mint utóbb kiderült, a lopás közben vékonyan pergõ vakolóanyag nyomait vették észre a nyomozók és ez vezetett el az elkövetõkhöz, akik értékesítési szándékkal lopták el a zsákos anyagot az építési területrõl. A kihallgatás során a három tarcali férfi elmondta, hogy játék közben átrepült a szomszédba a labda és ekkor fedezték fel a raklapon feldolgozásra váró vakolatot, aminek az eladásából pénzre számítottak. CSATORNA VÁNDORÚTON A helyi rendõrõrs járõrei november 8- án éjfél elõtt néhány perccel egy gyanús alakra lettek figyelmesek Tokaj belvárosában. Gyalogosan megközelítették a két csatornadarabot vivõ férfit. Felszólították, hogy álljon meg és igazolja magát, õ azonban eldobta a fémlemezeket és futva menekülni kezdett. A rendõrök természetesen utána eredtek, de az egyik pillanatban miután a menekülõ beugrott az óvoda udvarára szem elõl tévesztették. Miután sok menekülési útvonal nem volt a helyszínen, a járõrök elkezdték módszeresen átkutatni a területet, megvizsgálva a lehetséges búvóhelyeket. Az egyik, használaton kívüli épület padlásterében rátaláltak B. Zoltán tokaji lakosra, aki a rendõrõrsön részletes beismerõ vallomást tett. Elmondta, hogy a csatornadarabokat a Tokaji Múzeum épületérõl szedte le, de a jól megválasztott kihallgatási taktikának köszönhetõen egy korábbi lopásra is fény derült, amikor a református templomról vitt el még október végén négy méternyi vízelvezetõ lemezt. KÖLCSÖNTALICSKA VISSZAJÁR Munkába akartak állni november 17- én reggel egy bodrogkeresztúri cég telephelyén a munkások, amikor észrevették, hogy elõzõ éjszaka valaki leszerelte és eltulajdonította a kerítésen belül tárolt teherkocsi darujáról a rönkrakodó kanalat és annak hidraulikus forgató rotorját. A tokaji nyomozók a helyszíni szemle során a közelben egy talicska sáros nyomára bukkantak, amelyet követve rövidesen a szállítóeszközt is megtalálták az egyik családi ház udvarán. A nyomok viszont tovább vezettek a szomszédos telekre, ahonnan a közel egymillió forint értékû alkatrészek is elõkerültek. Utóbb kiderült, hogy a talicska tulajdonosa mit sem sejtett arról, hogy az éjszaka a szomszéd kölcsön vette az eszközt feketefuvarra. LOPÁS A VONATON Hazafelé tartott a Miskolc Nyíregyháza között közlekedõ személyvonaton november 19-én Cs. J., aki zenét hallgatott headsettel rendelkezõ mobilján. A taktaharkányi állomásnál a férfi a felés leszálló embereket figyelte, amikor kikapták a kezébõl a készüléket és elszaladtak vele. Az ismeretlen elkövetõ leugrott a vonatról, a sértett utána iramodott, de néhány másodperc múlva szem elõl tévesztette a fiatal férfit. Cs. J. feljelentést tett a helyi rendõrõrsön. A nyomozók a megadott személyleírás alapján a lakásán elfogták fiatalkorú R. Dávidot, akinél a telefont is megtalálták. A 26 ezer forint értékû készülék visszakerült jogos tulajdonosához. KISTÉRSÉGI DROGTERJESZTÕK Droghálózat mûködését számolta fel a rendõrség Sátoraljaújhelyen és környékén. Az összehangolt akció keretében közel két tucat, kábítószer-terjesztésben, illetve fogyasztásában érdekelt személyt fogtak el. A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság nyomozóinak információi alapján sikerült eredményesen lezárni azt az összehangolt rendõrségi akciót, ami során kábítószereket és felhasználásukhoz szükséges eszközöket foglalt le a hatóság. A házkutatások során fõleg növényi származékokat, mérlegeket, gyorszáras mûanyag tasakokat gyûjtött be a rendõrség. Három sátoraljaújhelyi, illetve hollóházi terjesztõvel szemben visszaélés csekély mennyiségû kábítószerrel vétségének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság. A lefoglalt drogok hatóanyag-tartalmát, illetve annak pontos értékét szakértõk bevonásával vizsgálja a rendõrség. A gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek. Eddig tizenhat eljárás indult olyan sátor - aljaújhelyi, füzéri, hollóházi fogyasztókkal szemben, akik megalapozottan gyanúsíthatóak visszaélés csekély menynyiségû kábítószerrel vétségével. A TÁRGYALÓTEREMBÕL JELENTJÜK: GYILKOSSÁGÉRT ÉLETFOGYTIGLAN Életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a Borsod-Abaúj-Zemp lén Megyei Bíróság a márciusi tokaji pénzszállító-rablás és gyilkosság elsõ- és harmadrendû vádlottját. Az elsõ fokú, nem jogerõs ítélet a két férfit elõre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta bûnösnek. KARÁCSONYI AKCIÓK A Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regio - nális Parancsnoksága által lefoglalt, huszonkétezer liter, illegálisan elõállított vagy forgalmazott alkoholterméket szigorú szabályok szerint semmisítettek meg november között Sátoraljaújhelyen. Az elmúlt két évben jövedéki eljárásokban lefoglalt és jogerõsen elkobzott mintegy 20 millió forint értékû árut a határ menti város vámhivatalának udvarán tartályokba öntötték a pénzügyõrök. A megsemmisítésre ítélt szeszes italok között sör, bor, pálinka és A bíróság szigorú büntetést hozott. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság december 1-jén megtartott tárgyalásán az utolsó szó jogán nyilatkozó elsõrendû vádlott sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Mint fogalmazott, bûnbánatot érez, de a rablás helyszínérõl távozva még látta, ahogy a pénzszállító kocsi mellett feltápászkodik az áldozat. A harmadrendû vádlott bocsánatot kért a megölt férfi hozzátartozóitól, õ is megbánta, hogy részt vett a bûncselekményben, ha tehetné, visszaforgatná az idõ kerekét. A Sebe Mária által vezetett büntetõ - tanács által hozott ítélet szerint az ügy elsõ-, másod-, harmad- és negyedrendû vádlottjai közösen tervelték ki a pénzszállító kirablását, amelyen egyikük járatvezetõként dolgozott. Az elsõrendû vádlott által kidolgozott verziókban tényként szerepelt a másik õr meggyilkolása március 5-én a Nyíregyháza felõl Miskolcra tartó pénzszállító autó sofõrje, a büntetõügy harmadrendû vádlottja egy földútra hajtott azzal az ürüggyel, hogy vizelnie kell. Ott Sz. János kiszállt a jármûbõl, majd az elõre kigondolt terv szerint H. Roland és S. Krisztián, el - sõrendû és másodrendû vádlottak elõ jöttek a rejtekhelyükrõl és a bûntársuktól átvett szolgálati fegyverrel a kocsit kísérõ biztonsági õrt is a jármû elhagyására kényszerítették. Ezután H. Roland és Sz. János súlyosan bántalmazták a férfit, akit egy elõre elkészített zsineggel fojtogattak, a fejét viperával ütötték és többször nyakon szúrták. A bíró hosszú perceken keresztül sorolta az áldozat sérüléseit, amelyek a halállal szükségszerûen együtt járó fájdalmat jelentõsen meghaladó szenvedést okoztak a megölt férfinak. Ezután a kocsiból 166 millió forintot vettek ki és a helyszínrõl eltávoztak. A környéken a rendõrség mozgását figyelõ G. Tamás negyedrendû vádlottal utólag közölték, hogy megölték a biztonsági õrt. A sofõrt késõbb megkötözték és a felsõzsolcai körforgó közelében az út szélén kitették. Itt találtak rá a rendõrök. Az elsõ és másodrendû vádlott rövid ideig Miskolcon, majd a fõvárosban bujkált. Ezt követõen költöztek egy Kiskunhalas melletti tanyára, amelyet az elrabolt pénzbõl a szüleik segítségével vásároltak. Itt fogta el õket a rendõrség. A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL A szerencsi kistérség 18 egyesülete csatlakozott az Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ) elnöksége által meghirdetett Karácsonyi Polgárõr Bûnmegelõzési Napok feladatainak végrehajtásához. Az önkéntesek az ünnepek elõtt és alatt fokozott ellenõrzéseket tartanak a piacokon, nagyobb bevásárlóközpontokban, üzleteknél, pénzváltóés pénzkiadó helyeknél, postáknál, bankoknál és környékükön. A bûnmegelõzési akcióban a polgárõrök posztos és mobil jelenléttel, a rendõrökkel való közös szolgálattal kívánják megelõzni a lopásokat, zsebtolvajlásokat, a parkoló gépkocsik feltörését. Az ünnepek alatt még nagyobb figyelmet fordítanak az idõs, egyedül élõ emberekre. Lehetõségek függvényében részt vesznek karitatív akciókban, ilyen tevékenységet folytató szervezetek munkájának támogatásában. A karácsonyi bûnmegelõzési feladatok nyitányaként december 12-én óra közötti idõben valamennyi egyesület részt vett az OPSZ által meghirdetett országos polgárõr akcióban. A megyei szövetség irányításával öt darab rendszámfelismerõ mûszerrel felszerelt polgárõr szolgálati gépkocsi ellenõrizte a megye fõútvonalain közlekedõket. A polgárõrakciót támogatta, végrehajtását segítette a B.-A.-Z. Megyei Rendõrfõkapitányság, illetve a Szerencsi Rendõrkapitányság szolgálatban lévõ állománya. RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSEK Az elmúlt napokban több polgárõregyesület tartott és fog tartani éves ALKOHOL A SZENNYVÍZBE A vámosok húszmillió forint értékû illegális alkoholterméket semmisítettek meg. pezsgõ egyaránt szerepelt, de mintegy kétszáz liter tiszta szesz is bekerült a tárolókba, amelyeket a sátoraljaújhelyi szennyvíztelepen ürítettek ki. A bíróság az elsõ- és harmadrendû vádlottakat társtettesként elõre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bûntettében és lõfegyverrel visszaélésben találta bûnösnek és mindkettõjüket életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte. H. Roland legkorábban 35 év, Sz. János 30 esztendõ elteltével bocsátható feltételesen szabadlábra. A másodrendû vádlott a bírósági ítélet szerint bûnsegédként vett részt az emberölésben. Neki 15 évet kell fegyházban eltöltenie, míg a negyedrendû vádlott bûnsegédként elkövetett sikkasztás és bûnpártolás miatt három év börtönbüntetést kapott. Az elsõ- és másodrendû vádlottak szüleire az ügy ötöd-, hatod-, heted- és nyolcadrendû vádlottjaira bûnpártolás miatt másfél évtõl három és fél évig terjedõ szabadságvesztést szabott ki a bíróság. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság ítélete ellen a vádlottak és védõik fellebbezést jelentettek be, ezért az ügy a Debreceni Ítélõtáblán folytatódik. Á. A. vagy rendkívüli közgyûlést, melynek egyik napirendi pontja az OPSZ által közzétett 2010-es szakmai célkitûzések megtárgyalása. Az országos szövetség a helyi közösségeknek ismét a kistelepülések biztonságát célzó, a városi közterületi bûnözés visszaszorítását szolgáló, a gyermekek ezen belül a hátrányos helyzetûek védelmének programjait ajánlja központi feladatként. A súlyponti feladatok vállalása esetén, annak végrehajtásához az OPSZ központi támogatást nyújt az egyesületeknek. Ehhez a vállalást tartalmazó közgyûlési határozatot december 31-ig meg kell küldeni a megyei szövetség hez. Bõvebb információ az OPSZ internetes honlapján, illetve a Polgárõr Magazin 10. számában olvasható. SZAKMAI OKTATÁS Iskolapadba ültek a monoki polgárõrök. Az egyesület vezetõsége úgy döntött, hogy a jelenlegi és leendõ tagoknak oktatást szervez. Az képzés célja a közelmúltban módosított polgárõr törvény és az ehhez kapcsolódó helyi feladatok megismerése voltak. A szakmai felkészítés az eredményesebb és hatékonyabb bûnmegelõzést, a szolgálati fellépés jogszerûségét és törvényességét szolgálta. JÓTÉKONYSÁGI BÁL Már hagyomány Újcsanáloson, hogy a polgárõrök báloznak. A november közepén megtartott jótékonysági mulatság bevételét az egyesület szolgálati gépkocsijának az üzemeltetésére használják fel.

9 HONISMERET DECEMBER SZERENCSI KARÁCSONYOK A RÉGMÚLTBAN Advent idején fényben tündöklik, csillog az egész város. Az ünnepi várakozás ugyanakkor alkalom arra is, hogy értékeljük a tegnapot. Sokszor merengünk arról, milyen is volt az ünnep tavaly, vagy mennyire magasztosabb volt régebben, gyermekkorunkban. Arra már nem emlékezhetünk, hogyan karácsonyoltak Szerencsen egykor, a múlt század elején. Ezért megpróbáljuk elõvarázsolni, feleleveníteni a korabeli források alapján a régi gyertyafényes ünnepek hangulatát. HOL KÉSZÜLT A FOTÓ? Játékunkban alkalmanként egyegy szerencsi archív felvételt teszünk közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû olvasóinktól most arra kérünk választ, hogy hol készült a fotó? A megfejtéseket január 8-ig várjuk postai levelezõlapon (3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a 20/ os számra. A helyes választ beküldõk között 2000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki. Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: a Rákóczi úton. A szerencse ez alkalommal Zsofcsák Valentin, Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky út 30. szám alatti olvasónknak és a 70/ es telefonszámról SMS-t küldõ játékosnak kedvezett. Nyereményüket január 5 8. között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. A játék folytatásához továbbra is várjuk olvasóinktól a több évtizeddel ezelõtt Szerencsen készült fényképeket, amelyeket sértetlenül viszszajuttatunk a tulajdonosának. Elevenítsünk fel együtt településünkbõl egy-egy régi pillanatot! Karácsony. E szó hallatán a legtöbb emberben kellemes emlékképek jelennek meg: együtt a család, gyertyát gyújtunk, megajándékozzuk a szeretteinket ajándékokkal, boldogság, nyugalom és szeretet különös érzése járja át az ember testétlelkét. Ahhoz, hogy ez az idilli kép a valóságban is megmaradjon, s egy váratlan karácsonyfatûz ne zavarja meg az ünneplést, a biztonság kedvéért tekintsük át újra az ez idõ tájt betartandó tûzvédelmi szabályokat, hogy mindenkinek csak a szép emlékek maradjanak meg az év talán legszebb ünnepérõl. Elsõ és talán legfontosabb a karácsonyfa rögzítése és helyének megválasztása. Karácsonyfatartót, vagy talpat a fa méretéhez arányosan vásároljunk. Nagy fához szélesebb talp szükséges, hogy a magasan elhelyezett szaloncukor levételének ne legyen egyenes következménye a fa felborulása. Nagyon szépen mutat a szobában az ablak elõtt elhelyezett karácsonyfa, jelezve az utcai járókelõknek, hogy abban a házban is megünneplik Jézus születését. Ha azonban az ablakon könnyen gyulladó csipkefüggöny, esetleg sötétítõ is van, és ez túl közel helyezkedik el a fához, akkor az öröm gyertyalángjai könnyen a rettegés lángjaivá válhatnak. Tehát fontos szabály, hogy távolítsunk el a fa környékérõl Az 1890-es években településünkön még nem karácsonyfát, hanem annak csak ágait tették feldíszítve az ablakba, de azt is csak a módosabb házaknál. Már ekkor úgy vélekedtek, hogy az erdõ siratja a fákat, amelyeket koronájuktól megfosztottak. Örvendetes meglepetések ideje a karácsony ünnepe. Mindenki azon igyekszik, hogy minél szebb és becsesebb ajándékkel kedveskedjen szeretteinek. A szerencsiek, többek között a különbözõ csábító hirdetési ajánlatok hatására is, decemberben tömegesen utaztak Budapestre ajándékokat vásárolni. A helyi kereskedõk azonnal reagáltak a keresletre, karácsonyi bazárokat nyitottak. Rochlitz Dezsõ kínálata kínai ezüst tárgyakból, törhetetlen Ivor babákból, gyermekjátékokból állt. Stern Zsigmond bazáros pedig egy fõvárosi árverésen olyan kedvezõ áron jutott hozzá karácsonyi ajándékokhoz, hogy azokat a nagyközönségnek féláron tudta árusítani. Gyakori probléma volt a más vallású kereskedõk hozzáállása a karácsony ünnepéhez. A keresztény egyház egyik nagy eseményének, Jézus születésének napján sok üzlet nyitva volt, amin a város polgárai megbotránkoztak. Az elöljáróság rövid idõn belül rendeletet hozott a 24-i zárva tartásra. A Tokaj-Hegyalja hasábjain sorra jelentek meg a novemberi-de - cemberi hónapokban az ajándékozásra alkalmas tárgyak reklámjai: imakönyv, képeskönyv, nyomdai termékek, órák, dísztárgyak hirdetései. Eisler Bertalan divat - áru-, kalap- és cipõ - üzlet-tulajdonos reklámja szerint karácsonyi és újévi ajándékoknak alkalmas cikkekkel felszerelve és szolid árakkal várja vásárlóit. Az ünnepeket megelõzõ napokban a postai forgalom is nagyobb méreteket öltött, ezért annak kifogástalan lebonyolítása érdekében Matterny postafõnök külön szabályokat iktatott be. A levél- és csomagforgalom gyorsítása, a helyiek igényeinek maradéktalan kielégítése érdekében bevezette a meghosszabbított nyitva tartást. A régi magyar gondolkodás úgy tartotta, hogy akinek a sors jobb módot adott, azért adta, hogy abból másnak is jusson. Szent karácsony ünnepe mûködésbe hozta a jótékonysági egyesületeket, hiszen a leghidegebb és legzárkózottabb szívû ember is megilletõdik, ha mezítlábas gyerekeket lát iskolába sietni. Ekkor még sok ilyen diák rótta Szerencs utcáit. Az állami iskolába járó gyerekek a legszegényebb néposztályból kerültek ki, hiszen a módosabb szülõk, akik tandíjat is tudtak fizetni, a felekezeti iskolákba járatták csemetéiket. A város kulturális élete felpörgött advent idején. A szerencsi polgári magániskola tantestülete a szegény gyermekek felruházására, Marovcsik Angela tanárnõ irányításával színi elõadást rendezett. Színre kerültek Az elkényeztetett leány és az Arany pillangók címû ifjúsági darabok, melyekre az ülõ belépõdíj egy korona, az állóhely pedig ötven fillér volt. Az összegyûlt 267 koronából vásárolt ruhanemût karácsonyra szétosztották a rászorulók között. A cukorgyár alkalmazottainak és azok gyermekeinek minden évben ajándékokkal kedveskedett az igazgatóság. A gyári elemi iskola tanítói pedig kisebb színdarabokkal, elõ adásokkal, pásztorjátékok betanításával fokozták az ünnep hangulatát. Kappel Károly igazgatónak köszönhetõen aki ekkor még csak törve beszélte a magyar nyelvet a cseh, morva, német és tót nyelvû iskolás gyermekek évrõl évre tisztább magyar nyelven adták elõ mûsorukat a szent ünnep alkalmával. A szerencsiek számára a Nagy- Szálloda dísztermében, villanyvilágítás s többszöri görögtûz alkalmazása mellett magyarul elõadott vallásos színdarabok méltán arattak sikert. Szenzációt keltett városunkban a hír, mely szerint Rozmann Ferenc aki szüleivel hosszabb ideig lakott Szerencsen Amerikába kivándorolt és az új hazából tíz koronát küldött a helybeli szegény gyermekek felruházására. Az óvoda karácsonyfa-ünnepélyét felavatásától kezdve minden évben abból a gazdatiszti alapítvány kamataiból rendezték meg, melyet még 1895-ben gyûjtöttek össze. Dr. Erõs Jánosné és dr. Kessõ Gézáné vásárolták meg az ajándékokat, amiket a nemes szívû jó angyalkák osztottak ki. Szilva Katalin óvónõ gondos fáradozásának köszönhetõen hangos lett az utca is a gyermekek örömétõl, akik büszkén vitték haza ajándékaikat. A helyi református, római és görög katolikus ifjúság minden évben a szegények karácsonyi segélyezésére zsúfolt nézõtér elõtt, hol az Ipartestület székházában, hol a Nagy-Szállodában tartotta meg jótékony célú elõadását. A huszadik század második negyedében a karitatív tevékenységet az egyletek mellett a cserkészek és Vöröskereszt szervezetei is felvállalták. Szeretetcsomagok szétosztásában segédkeztek, az óvodások karácsonyi ünnepélyére fából játékokat készítettek, karácsonyi tábortüzeket gyújtottak, gyermekeket láttak vendégül uzsonnával. Az Ond Vezér Cserkészcsapat Pap Miklós vezetésével, a vöröskeresztes lányok Golda Ilona tanárnõ irányításával szervezett karácsonyi ünnepélyrõl a feldíszített fát a helybeli szegényházba vitték, ahol a munkaképtelen elaggott lakóknak szereztek vele örömet. A háború idején karácsonyi vásárt rendeztek, melyen a saját készítésû ajándékok értékesítésébõl befolyt összegbõl a katonáknak fontos használati tárgyakat vásároltak és csomagoltak a frontra. A Dolgozó Leányok és a Legényegylet tagjai várbeli otthonukban ünnepeltek, s a karácsonyfát egy szegény családnak ajándékozták. A háború minden társadalmi csoportosulást megmozdított karácsony idején. A szerencsi Bajtársi Szolgálat összejövetelt tartott a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezésére, így 21 családnak juttatott szenet, burgonyát, babot és szaloncukrot az ünnepekre. Az adományozók sorából a legkisebbek sem maradtak ki, a szerencsi állami népiskola növendékei tábori csomagokat küldtek Oroszországba. Minden csomagban gyermekkéz írta, szívhez szóló, meleg hangú üdvözletet tettek, hogy a harctéren küzdõk számára enyhítsék a család hiányát a szent estén. E szomorú években azért jutalmazásra és örömre is alkalmat adott a karácsony. Az iparügyi miniszter elismerõ oklevélben és kitüntetésben részesítette a cukorgyár több régi dolgozóját: Éliás József 41, Tóth Péter 31, Hegedûs Mihály 38 évet szolgált a gyárban. Merengésünknek az ad értelmet, ha általa tisztul és erõsödik, megújul a jelen. Napjainkban, amikor a lelki élet sivárrá válik és behódol az anyagi elõnyöknek, akkor az emberek a hízelgés álarca mögé bújnak és a szeretet a Földrõl elköltözik. Ezzel ellentétben értéket jelentenek elõdeink összetartó, segítõkész egyesületeinek társadalmi fontossága az adventi várakozás idõ szakában. O. Z. M. ÜNNEPELJÜNK BIZTONSÁGBAN A SZERETET ÜNNEPÉN! FENYÔTÜZEK minden éghetõ anyagot, és a fát tegyük biztonságos távolságra az ablaktól. Mielõtt gyufát gyújtanánk, minden esetben legyen elõkészítve egy hamutálca, amelybe az elégett gyufaszálakat helyezhetjük. Talán semmi sem pótolja a gyertyaláng vibrálását és jellegzetes illatát, azonban általánosan elterjedt szokás a fenyõfa elektromos karácsonyfaégõkkel való feldíszítése. A piacon vásárolt ellenõrizetlen, olcsó áru nagyon sokba kerülhet a családnak. A rosszul méretezett, gyenge szigetelésû, zárlatos termék könynyen túlmelegedhet. Ez elõfordulhat régi, boltban vásárolt terméknél is, ezért nem árt minden karácsony elõtt átvizsgálni, a kritikus részeket szigetelni és a kiégett izzókat ugyanolyan teljesítményûre cserélni. Lefekvés után lehetõleg ne hagyjuk bekapcsolva a díszkivilágítást és fõleg ne engedjük, hogy gyermekünk kísérletezzen vele. Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánunk a lap minden kedves olvasójának! Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Tûzmegelõzési Osztálya Ezek a kínaiak ûrhajót már tudnak építeni, csak egy francos karácsonyfaizzót nem...

10 DECEMBER 18. ÉRVEK, VÉLEMÉNYEK A POS TÁ JÁ BÓL (Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/ ) JÓTÉKONYSÁGI BÁLON VOLTUNK Ötödik alkalommal szervezte meg az Összefogás Szerencsért képviselõcsoportja az immár hagyományos jótékonysági bált. Az évrõl évre egyre meghittebbé, barátibbá váló együttlét jó példát mutat arra, hogyan lehet egyszerre önmagunknak is és másoknak is örömet szerezni, egymást jobban megismerni, másoknak segíteni. Összejövetelünk célja az önfeledt szórakozás mellett most is a rászorult embertársaink megsegítése volt. A november 28-án megtartott alkalmunkon 133 ezer forint gyûlt össze a tombolajegyekbõl. Ebbõl az összegbõl a képviselõk döntése révén kb családot tudunk megajándékozni. Az együttlétünket tehetséges szerencsi fiatalok színesítették, tették még gazdagabbá. Tapsolhattunk a Szerencsi Általános és Mûvészeti Alapiskola néptáncosainak, majd gyönyörködhettünk a Cini-Mini Tánciskola szerencsi csoportjának fellépésében. Jó volt hallani a különbözõ hangszereken játszó gyermekek vidám mûsorát is. Szeretném felsorolni õket: Kiss Bettina, Talián Tímea, Fige Balázs, Asszú Ádám, Talián Zoltán, Koncz Ferenc, Kovács Péter, Kovács Bálint, Kovács Kristóf. A mûsort Petró Dalma és Gazdóf Dániel gyönyörû éneke zárta. Ezúton köszönjük meg minden szereplõnek a magával ragadó, tartalmas produkciókat, és a Fortuna zenekar közremûködését is. S köszönjük a sok-sok tombolanyereményt, és minden résztvevõnek azt, hogy jelenlétével hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Korondi Klára önkormányzati képviselõ EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA Sok kiállítás-megnyitón vettem már részt. A megjelentek köszöntése, zene, vers, megnyitó beszéd, az alkotó méltatása, az alkotások megtekintése, baráti koccintás és beszélgetés. Általában ez a forgatókönyv az ilyen eseményeken. December 4- én, Sárospatakon azonban a tárlatnyitás különös tartalommal bírt. Egy nyugdíjas pedagógus házaspár, Gombos Béla és Gombosné Karajz Mária magángalériát hozott létre a Kossuth utca 26. szám alatt, saját tulajdonú mûemlék épületükben. A kiállítás anyagát a 33 éve mûködõ a Mûvelõdés Háza Sárospatak által fenntartott Zempléni Rajztanárok Alkotóköre tagjai - nak alkotásaiból válogatták a rendezõk. Mi, szerencsiek büszkék lehetünk arra, hogy az alkotókörnek négy szerencsi és egy Szerencsrõl elszármazott tagja van. A kiállítás anyagában valamennyiüknek három-három mûve szerepel. Ezek a mûvészek: Cseh Antal, Csehné Matisz Ágnes, Kissné Fábián Katalin, Matuscsákné Jobbágy Erika és Schlosserné Báthory Piroska. Közülük Piroska alapító tag, és õ rendezte a legtöbb önálló kiállítást, például az idén tavasszal Szerencsen, augusztusban Sárospatakon, decemberben pedig Miskolcon. A kiállítás-megnyitó különleges élmény volt. A vendégeket köszöntötte a tulajdonos, Gombos Béla, majd Bach fennkölt zenéje után Schlosserné Báthory Piroska egy Márai-vers részletével, az alkotókör történetének ismertetésével és a galéria létrehozásának fontosságával ajánlotta a megjelentek figyelmébe a kiállítást. A rendezvényen megjelentek Sárospatak vezetõi, az intézmények képviselõi, a mûvészetek iránti érdeklõdõk. Külön említést érdemel, hogy a római katolikus, a református és a görög katolikus egyház képviselõi méltató szavak kíséretében áldották meg a felújított épületet és a tárlatot. Az ezt követõ koccintás és baráti beszélgetés alatt érezhetõ volt az alkotók összetartozása, az, hogy értékelik egymás munkáját és szakmai sikereit. Ez a délután is bizonyítéka volt annak, hogy Sárospatak szellemiségével méltán érdemelte ki a Bodrog-parti Athén megtisztelõ címet. Kardos Sándorné nyugalmazott pedagógus EGY MAI ADVENTI CSODA MONOKON A monoki református templomba hívták a szervezõk de cember 6-án a zenét szeretõ embereket. Bátor gondolat volt ebbe a kis templomba meghirdetni V. Molnár Judit adventi koncertjét, hiszen az épület még soha nem adott helyet ilyen rendezvénynek. A parányi gyülekezet aggódott, de hála Istennek, sokan eljöttek. Kit a zeneszeretet hozott el, mást a kíváncsiság. A karácsonyi ünnep elõtti készülõdésben, emlékezve ez egykori nagy csodára, Jézus születésére, advent második vasárnapján Monokon a református templomban megtörtént egy mai csoda. A nem fûthetõ templom megtelt a szeretet melegével, az elõadó csodálatos énekeinek varázsával, a kísérõzene szívet melegítõ dallamaival és V. Molnár Judit õszinte, közvetlen egyéniségének a sugárzásával. Ebben a rohanó világban nagyon jó volt, hogy a koncert alatt a jelenlévõk szíve, lelke egyszerre érezte azt a gyönyörû érzést, amit csak a zene adhat az embereknek. A zene mindenkit összekötött, annál is inkább, hogy az adventi várakozásról, a karácsonyról, a szeretetrõl szólt. A hallgatóságnak nagy ajándék volt, hogy a koncert alatt elfelejthette a mindennapok problémáit, anyagi, családi, munkahelyi gondokat. Ezen estének a hangulatát a jelenlévõk egyhamar nem felejtik el. Köszönjük a szervezõknek és V. Molnár Judit mûvész - nõnek a szép estét. A gyülekezet tagjai és a magam nevében Istentõl megáldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Kovács Béláné KELL-E RAGASZKODNI EGY ROSSZ DÖNTÉSHEZ? Salus aegroti suprema lex est, azaz: a beteg érdeke mindenek felett. Ezt az örök érvényû még a római orvosok által leírt etikai alaptételt úgy módosítanám, hogy: a gondozottak érdeke mindenek felett! Az, hogy a szerencsi idõsek otthonában ez az érdek a legutóbbi igazgatói döntés miatt sérült, egyértelmû. Hiszen eddig minden idõs ember a szobájához közel kialakított ebédlõben étkezhetett, most pedig reggel, délben és este át kell gyalogolni a szomszéd épületbe. Ehhez háromszor fel kell öltözni és jön a tél ez még nehézkesebb és mint Riskó Ágnes fõorvos asszony írta: még kockázatosabb. Igazán korrekt választ, magyarázatot arra nem kaptunk, hogy miért született ez a döntés. Kedves igazgató asszony! Tudjuk, az intézet magas színvonalon mûködik. Senki nem vonja kétségbe a szakmai elkötelezettségét, és az Ön jó szándékát. De az írása óta sem változott semmi. Én azt gondolom, az a jó vezetõ, aki képes legyõzni önmagát ha szükséges és belátja: most ez egy rossz döntés volt, de képes ezt megváltoztatni. Szerintem nem esne csorba a renoméján! Sõt! De, ha Ön nem képes változtatásra, remélem, az intézetet felügyelõ megyei közgyûlési alelnök ezt megteszi. A gondozottak érdekében! Bobkó Géza igazgató fõorvos, Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet, Szerencs BÁLOZTUNK A RÁKÓCZIBAN Az oktatási intézmény hagyományos jótékonysági bálját november 21-én tartottuk a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében. Szülõk, pedagógusok és gyerekek egyaránt lelkesen készültünk erre a napra. Nagy örömünkre szolgált, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sokan elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel támogatták a Rákóczi épületbe járó gyerekeket. Az este legnagyobb meglepetése a tombola fõnyereménye volt, amit Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke ajánlott fel: egy hosszú hétvége a kékedi kastélyban két személy részére. Vendégünk, Ficsor Ádám volt miniszter 30 ezer forintot ajánlott fel az iskola alapítványának. Nem maradt el örökös támogatónk, Vaszily Miklós meglepetése sem. Nemcsak a bálozók örülhettek, hiszen az iskola tanulói számára egy versenyt hirdettünk: amelyik osztály a legtöbb támogatójegyet vásárolta, értékes díjat vehetett át. A III. helyezett az 1. a osztály lett, akik Sándor Ferenc felajánlását nyerték, egy ingyenes belépõt az Árpád-hegyi horgásztóra. A II. díjnak a 7. a osztály örülhetett, õk egy ingyenes miskolci vadasparki belépõt nyertek a létesítmény igazgatója, Jánosi Ferenc jóvoltából. Az I. helyezett a versenyben a 3. c osztály lett, akik Király András 25 ezer forint értékû buszkirándulását nyerték. Itt szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, vállalkozóknak, üzleteknek, szülõknek, nevelõknek, hogy tombola-felajánlásukkal emelték a bál színvonalát, és hajnalban sokan mehettek boldogan haza az értékes nyereményekkel. A bál bevétele 303 ezer forint. Az összegbõl az iskola az öltözõszekrényeknek a cseréjét, illetve a termek lambériázását folytatja. A szülõi munkaközösség vezetõsége nevében: Pelbárt Tiborné Szviatkovszkyné Géczi Melinda Asszú Szabolcsné HUSZONÖT ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT Huszonöt éves találkozójukat tartották az 1984-ben végzett 8.c osztály tanulói november 28-án az egykori Hunyadi János Általános Iskolában. A jubileumi eseményen az egykori közösség 18 öregdiákja ült be egykori termébe Horváth Józsefné Katika néni osztályfõnöki órájára. A hivatalos program után közös vacsora, majd jó hangulatú, hajnalig tartó beszélgetések, diákcsínyek felidézése zárták az osztálytalálkozót, amelyet a tervek szerint öt év múlva megismételnek. Az egykori 8. c., elsõ sor balról: Báthori Tímea, Jenei Mariann, Tóth Dankó Tímea, Horváth Józsefné osztályfõnök, Tóth Andrea, Marokházi Mária, Zakár Erika, Buri József, Tóth Tibor, Földi Erika. Hátsó sor: Takács Valéria, Szerbin Attila, Gacs Zoltán, Tóth Zoltán, Czakó Attila, Szabó Zoltán, Haraszty Zsolt, Rábai Attila. GIMNÁZIUMI OSZTÁLYTALÁLKOZÓ Az egykori IV. B osztály tagjai november 14-én találkoztak a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában. Az eseményen részt vett osztályfõnökünk, Lapis Lászlóné is. Az ünnepélyes osztályfõnöki óra a hiányzók számbavételével kezdõdött. Mécsest gyújtva emlékeztünk elhunyt osztálytársunkra, majd mindenki részletesen elmesélte, hogy mi történt vele az elmúlt évek alatt. A beszélgetést vacsora közben sem hagytuk abba, élményeinket és emlékeinket idéztük fel a dolgozatokról, április elsejei tréfáinkról, az érettségirõl, tanárainkról. Piriczné Sima Judit FEJLÕDÉST HOZNA A TERMÁLVÍZ Végérvényesen és visszavonhatatlanul megtörténik a cukorgyár lebontása, megsemmisítése. A fennmaradó néhány épület úgymond ipari mûemlék. A lepusztult kazánház, a romos raktárak komoly felújításra szorulnának. Mibõl lesz rájuk pénz, és mi lesz a késõbbi szerepük? Vajon hoz-e valaki szívében akár egy kis megnyugvást is, hogy ezek az épületek még megmaradnak, de a többi megsemmisült? Kárenyhítés céljából a Nemzeti Diverzifikációs Program 5,6 milliárd forintot biztosít Szerencs és környéke számára. Röpködnek a kisember számára ismeretlen és kézzelfoghatatlan fogalmak, feldolgozó üzemek korszerûsítése, mezõgazdasági termékek értéknövelése, mikrovállalkozások fejlesztése, vidéki örökség védelme, stb. Röpködnek a milliárdok, százmilliók. Ebbõl mi válik valóra például egy volt cukorgyári dolgozónak, akinek van 800 négyszögöl szõlõje? A szõlõ szempontjából, gondolom semmi, munka szempontjából pedig elmehet esetleg egy mezõgazdasági vagy más vállalkozóhoz minimálbéren, szabadság, táppénz nélkül rabszolgának. Akkor kiken segítettek? A városi pletykák szerint a cukorgyár 24 hektáros területéért már folyik a harc, hogy abból ki mennyit birtokoljon. Mi, városlakók nem tudjuk elhinni, hogy ilyen megtörténhet. Ugyanakkor javasolnék egy lehetõséget megvizsgálni. A területen található két kút is, ami kb. 27 Celsius-fokos. A környéken elõfordul termálvíz. Szerencsen is volt már két fúrás ez ügyben a kenyérgyár túloldalán és a MOL üzemanyagkút mögött. Tudomásunk szerint ezek azonban elegendõ pénz hiányában nem voltak elég eredményesek. Ha most, a diverzifikációs programban ilyen milliárdos lehetõségek vannak, meg kellene célirányosan próbálni egy újabb fúrást. Siker esetén a város szívében egy ilyen szép nagy területen strandfürdõt, gyógyfürdõt, kezeléseket, szállodát lehetne létesíteni. A város bevételei, munkalehetõségei, ingatlanpiaca szárnyra kaphatnának. A gyógyturizmus és a borturizmus összekapcsolódhatna. Szerintem és sok emberrel beszélve szerintük is egy lehetõséget megérne a dolog mindnyájunk boldogulása érdekében. Szabó László, Korvin Ottó utcai lakos

11 Mád A JELENT ÉPÍTETTÉK A település idõs polgárait köszöntötték november 24-én Mádon. A község mûvelõ - dési házában Galambosi Imre a helyi önkormányzat nevében köszöntötte a nyugdíjasokat. A polgármester beszédében többek között hangsúlyozta, hogy az idõs emberek építették fel a fiatalok számára a jelent, így az ifjabb nemzedék dolga nem más, mint felkészülni ugyanerre a feladatra. Galam - bosi Imre szerint mindez csak akkor lehetséges, ha a soksok tapasztalattal rendelkezõ, bölcs idõ - sek ott állnak a fiatalság háta mögött. A köszöntõ után a polgármester virágcsokorral és ajándékkosárral gratulált a jelenlévõ, idén 97. születésnapját ünneplõ Takács Miklósnak. Az A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának november 27- ei ülésén a jelenlévõ településvezetõk elfogadták a testület évi költségvetési koncepcióját. A napirend tárgyalásakor felmerült, hogy a jelzõ - rendszeres házi segítségnyújtás jövõ A Tokaj-Hegyalja Zemplén Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) Szövetség november 11-én tartotta közgyûlését Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrumban. A polgármester külön köszöntötte a 97 éves Takács Miklóst. ünnepi mûsor keretében a helyi óvodások után a Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola diákjai léptek színpadra. A délutáni program zárásaként Újvári Marika népdalénekes mûsorára nótázott a mádi közönség. évi finanszírozásában bizonytalanságot jelent, hogy erre a feladatra igényelhetõ-e támogatás. A mûködéshez szükséges pénzt azonban biztosítani szükséges. Elhangzott, hogy a kistérségi társulások támogatására a korábbinál nagyobb összeg szerepel az ZEMPLÉNI KITEKINTÔ DECEMBER A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás igazgatói munkaközössége december 9-én a prügyi általános iskolában ülésezett. A tanácskozáson a település polgármestere köszöntötte a fórum résztvevõit. Boros-Leskó Géza az ország jövõje szempontjából meghatározó jelentõségûnek nevezte az oktatást, a felnövekvõ generációk megfelelõ képzését és nevelését. Tiszlavicz Csaba prügyi iskolaigazgató tájékoztatta a résztvevõket az oktatási intézményben idén megvalósított több mint kétszázmillió forintos fejlesztésrõl, amihez a költségek jelentõs részét az Európai Unió biztosította. A beruházásnak köszönhetõen gazdaságosabb lett az épület üzemeltetése, és a kor követelményeinek megfelelõ tárgyi feltételek között tanulhatnak a prügyi diákok, akik között magas a hátrányos helyzetû fiatalok száma. A tanácskozáson Bodnárné Göndör Magdolna tájékoztatójában kitért arra, hogy a társulás keretében 16 pedagógiai munkaközösség mûködik, a diákoknak egy-egy tanévben tizenöt kistérségi és hat felmenõ rendszerû versenyt hirdetnek, a pedagógusoknak BÕVÜLT A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNDÉKOK AZ ÓVODÁSOKNAK A bekecsi Lurkó Ház Napközi Otthonos Óvoda de - cember 5-én tartotta Mikulás-ünnepségét. A község általános iskolájának az aulájában a mûsort követõen Karcsi bácsi és Bobó segédkezett az eseményre érkezett fehérszakállúnak az ajándékok kiosztásában. A legkisebbek még félve közelítettek a piros ruhás öreghez, azonban a nagyobbak már bátran vették át az apótól az édességeket rejtõ csomagokat a bekecsi óvoda Mikulás-ünnepségén. A rendezvény szakmai fórumként indult, amelynek legfontosabb kérdései a TDM-szervezet továbbfejlõdése, a térségi pályázat benyújtása és az együtt - mûködés kibõvítésének lehetõségei voltak. A programra meghívást kapott minden olyan szervezet, amely a térség turizmusának fejlõdésében szerepet játszik, így a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat, valamennyi helyi TDMszervezet (Abaúj, Tokaj-Szerencs, Sátoraljaújhely-Hegyköz, Sárospatak és környéke), az illetékes vízügyi, nemzeti parki és erdészeti igazgatóságok, a térségi jelentõségû múzeumok, a legnagyobb szolgáltatók és attrakciók képviselõi, a kistérségi társulások vezetõi, valamint a Magyar Turizmus Zrt., az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Regionális Marketing Igazgatóság képviselõi. Az ülésen jelenlévõk egyértelmû szándékukat fejezték ki, hogy a térségi együttmûködést Zemplén valamennyi helyi TDM-szervezetével közösen valósítják meg, és döntés született a közös pályázat szakmai részének összeállításáról, amit a helyi menedzserek közösen dolgoznak ki. Mivel a térségi TDM-szervezet elsõsorban turisztikai marketing-tevékenységet végez, mûködése valódi ûrt töltene be a vidék piacra jutása érdekében. Ehhez a munkához a szövetség elnöksége szerint elengedhetetlenül szükséges jól felkészült TDM-menedzser alkalmazása, aki a helyi szakemberekkel szorosan együttmûködve gondoskodna végsõ soron több vendégrõl és nagyobb bevételekrõl. A szövetséggel történõ ország jövõ évi büdzséjében, így várhatóan a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra is jut majd elegendõ pénz. Véleményként fogalmazódott meg, hogy hasonló finanszírozásnak az önkormányzatok is örülnének. Ugyancsak elfogadta a tanács a társulás III. negyedéves pénzügyi beszámolóját és módosították a költségvetést. A hozzászólók az elõterjesztéseket a korábbi évekhez hasonlítva alaposabbnak találták, ami a szakmai munka minõségének a javulását mutatja. Ezt követõen döntött a testület arról, hogy a korábbi ülésen héttagúra bõvített pénzügyi bizottságnak Béki József, Vajtó János és Molnár Tibor polgármesterek mellett Novák András és Bazsó Áron jegyzõk legyenek a tagjai. Határozott a tanács arról, hogy a pénzügyi körülményekre tekintettel 2010-ben szüneteltetik a Kistérség Közoktatásáért Díj odaítélését. A tanácskozáson arról is szó esett, hogy az elkövetkezõ idõszakban két közmunkaprogramba is bekapcsolódhatnak a társult települések. A már megszokott téli foglalkoztatás mellett romáknak külön biztosítanak munkát többek között folyómedrek tisztításánál, a cigánytelepek környezetének a rendbetételénél. SZÖVETSÉGBEN A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉÉRT IGAZGATÓK PRÜGYI LÁTOGATÁSA együtt mûködési szándékát fejezte ki a fórumon többek között az Aba Turisztikai Egyesület, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Füzérkomlós Önkormányzata, ami magában hordozza a szervezet továbbfejlõdésének és a turizmusfejlesztést szolgáló pályázat eredményességét. Víz minden cseppje érték! címmel rendeztek regionális konferenciát december 3- án Miskolcon. A tanács kozáson Észak-Ma - gyarország ivóvízkészletével, annak megõrzésével és az ivóvízminõséget javító programokkal foglalkoztak a rendezvényen résztvevõ szakemberek. Szerencsre látogatott november 23- án az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága. A HARMINCHETES BURKOLAT-MEGERÕSÍTÉSE A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. tervei között szerepel a 37-es számú fõút Gesztely és a tarcali elágazás közötti szakaszának burkolat-megerõsítése, ami a Közlekedés Operatív Program (KOP) keretében valósulhat meg tájékoztatott lapunk kérdésére Fazakas Orsolya, a társaság kommunikációs vezetõje. Az idén szeptember 3-án megtartott projekttervzsûrin a beruházás elõkészítését támogatásra javasolták a döntéshozók. Várhatóan 2010 januárjában kiírja a cég a közbeszerzési eljárást az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a szükséges engedélyek beszerzésére. A fejlesztéssel a 37-es számú fõút érintett szakaszán a korábbi elképzeléseknek megfelelõen 11,5 tonnára erõsítenék meg az aszfaltburkolatot. A KOP utánra ütemezi a fejlesztés megvalósítását. pedig valós igények alapján továbbképzéseket szerveznek. A szerencsi polgármesteri hivatal osztályveze tõje ismertette, hogy a társulás a szakmai szolgáltatás területén ellátandó feladatokat részben a Borsod-Abaúj- Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázati forrásából finanszírozta, azonban a következõ tanévtõl ez a lehetõség megszûnik. A találkozón az igazgatók megvitatták, hogyan lehetne az oktatással kapcsolatos társulási feladatokat továbbra is színvonalasan ellátni. AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ ÉRTÉK A szerencsi polgármesteri hivatal és a GW- Borsodvíz Kft. munkatársai a tanácskozáson. A Kezünkben a jövõnk országos konferenciasorozat egyik állomásaként a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában megtartott fórumon elhangzott, hogy hazánk és ezen belül Észak-Magyarország bõvelkedik vizekben. Azonban ahhoz, hogy az éltetõ folyadék a következõ nemzedékek számára is megfelelõ mennyiségben és minõ - ségben álljon rendelkezésre, felelõsen kell gazdálkodni a meglévô készletekkel. A szigorú minõségi követelmények teljesítése érdekében az elmúlt idõszakban több, európai uniós támogatással megvalósuló program indult a térségben. Ezek közül a legnagyobb szabású beruházást a GW-Borsodvíz Kft. valósítja meg. A több mint négymilliárd forint értékû projekt elõ - készítése a szerencsi önkormányzat gesztorságával történik. A közelmúltban lezárult eredményes közbeszerzési eljárás után megkez dõdött a konkrét kiviteli tervek készítése, a szükséges engedélyek beszerzése. A tényleges beruházások az újabb pályázati forduló eredményének a függvényében a jövõ év õszén indulhatnak el az érintett nyolcvan egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen annak érdekében, hogy a lakosságnak egészséges tiszta víz kerüljön a poharába. KISTÉRSÉGI MONITORING A nemzetközi testület tagjai elégedettek voltak a kistérségi pályázati program megvalósításával. A hazai és európai bizottsági szakemberekbõl álló testület a szerencsi kistérség hosszú távú fejlõdésének a módszertani megalapozására szolgáló pályázat megvalósításáról tájékozódott. A polgármesteri hivatal nagytermében megtartott tanácskozáson elhangzott, hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2008-ban nyújtott be pályázatot a leghátrányosabb helyzetû kistérségek fejlesztési és együttmûködési kapacitásának megerõsítésére az Államreform Operatív Program keretében megjelent kiírásra, amelyet kedvezõen értékeltek a bírálók. A projekt célja olyan szellemi kapacitás kialakítása, amely biztosítja a különbözõ fejlesztések eredményességét, végsõ soron a leghátrányosabb helyzetbõl való kitörését. Ennek érdekében az elnyert 15 millió forintos támogatás felhasználásával a térségben élõk együttmûködését elõsegítõ elõ adásokat, partnerségi találkozókat szerveznek, területfejlesztési, esélyegyenlõségi, szociális és felzárkóztatási stratégiát dolgoznak ki. A projekt fontos része az esélyegyen - lõség biztosítása, ami többek között a cigány kisebbségi önkormányzatok és a fogyatékkal élõk érdekvédelmi szervezetének a tervezésbe és a végrehajtásba történõ bevonásával valósul meg. A monitoring bizottság tagjai számos kérdést fogalmaztak meg a térséggel kapcsolatban, amelyek a környezetvédelemhez, a helyi lakosság megélhetéséhez és a fenntartható fejlõdés feltételeinek a megteremtéséhez kapcsolódtak. A válaszokból kiderült, hogy a kistérség településein a legnagyobb problémát az alacsony foglalkoztatás jelenti, amibõl a természeti értékeket nem veszélyeztetõ ipar megteremtése jelenthet kivezetõ utat.

12 DECEMBER 18. SZOLGÁLTATÁS Egészségünkért KARÁCSONYI ÉTKEZÉS MÉRTÉKLETESEN A kereszténység legfontosabb ünnepének étkezési szokásai között a táplálkozási kultúra számos elemét fellelhetjük. A karácsonyi készülõdés a családok, a háziaszszonyok fontos feladata, ezért érdemes a vásárlást, a konyhai munkákat megtervezni és egymás között megosztani a feladatokat. Így a közös készülõdéssel az ünnepi este is kellemesen, örömmel telhet el. A karácsonyi finomságok nemzetenként változnak, de vannak, amelyek szinte mindenhol fellelhetõk. Ilyenek a méz, a dió, a mogyoró, de a csokoládé, a szaloncukor, egyes fûszerek: a fahéj, gyömbér, szegfûszeg is. Sajnos ezek a csemegék nem mindenki számára élvezhetõk maradéktalanul. A cukorbetegek, az epe- és gyomorbajjal küzdõk, az allergiások ünnepi vacsorájának elkészítése még nagyobb odafigyelést igényel. A cukorbetegeknek a vacsora megtervezésekor már a nyersanyagok kiválasztásánál is körültekintõnek kell lenni. Fõként a zsírszegényebb húsokat, tejterméket válasszuk, a gabonanemûek közül pedig a teljes kiõrlésû lisztbõl készült termékeket tegyük az ünnepi asztalra. A cukorbetegeknek szánt sütemények mesterséges édesítõvel készüljenek, de az érintettek csak a szénhidrátbevitel figyelembevételével fogyasszanak belõ lük. Édességként már számukra is készül szaloncukor, csokoládé, de ezek esetében is mértékletesnek kell lenni. A gyümölcsök, a narancs, mandarin, az alma a kisétkezések fontos részei lehetnek. Az epebetegeknek is a zsírszegény készítmények, a megfelelõ konyhatechnikai eljárások alkalmazása tanácsolható. A grillezés, az alufóliában sütés, párolás jól beilleszthetõ az ételkészítési technológiák közé. A bõséges táplálkozás, a nagyobb mennyiségû étel egyszerre való fogyasztása megterhelõ az emésztõ szervrendszernek, a görcsök és a diszkomfort érzet megjelenését eredményezheti. Étkezés közben figyelni kell arra, hogy lassan együnk és legyünk mértékletesek. Az ünnepek alatt is fontos, hogy ne feledkezzünk meg a testmozgásról, a felesleges energia ledolgozásáról. Egy családi kirándulás, séta, lehetõség szerint szánkózás, hógolyózás vidámmá is teszi az ünnepet és egészségünkre is válik. Egy finom, karácsonyi halétel: töltött pisztráng Hozzávalók: 2 db nagyobb, tisztított, filézett pisztráng, dkg apróra vágott olívabogyó, 1 fej vöröshagyma, olívaolaj, vaj, só, bors, citrom. Elkészítés: Sózzuk meg enyhén a pisztrángokat, majd keverjük össze az apróra vágott hagymát és az olívabogyót. Töltsük meg a halakat. Közben olvasszuk fel a vajat, tegyük hozzá az olívaolajat, és kenjünk ki vele egy tûzálló tálat. A halakat helyezzük bele a tálba, tegyük meleg sütõbe percre, süssük, közben szórjuk meg borssal, és süssük készre. Tálaláskor egy kevés citromlevet facsarjunk rá, és díszítsük citromkarikával. Friss salátával, vagy burgonyapürével is tálalhatjuk! A pisztráng fehérjékben és Omega 3 zsírsavakban igen gazdag, de energiaszegény, sovány húsféle. Az olívaolaj és az olajbogyó segít a káros szabadgyökök megkötésében, támogatja az idegrendszer mûködését és csökkenti az érrendszeri betegségek kockázatát! Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Váradi Ferencné dietetikus DIETETIKAI SZOLGÁLAT Minden páratlan hét hétfõjén (legközelebb január 4-én és 18-án) a szerencsi rendelõintézetben Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában, lehetõség van a felvetõdõ problémák egyéni megbeszélésére. A rendelés beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû idõ pontot egyeztetni. Ro va tunk meg je le né sét az Orosz lán gyógy szer tár tá mo gat ja. NYUGTÁVAL DICSÉRD A KALÁCSOT December a kereskedelemben számos év végi akció idõszaka, amikor az adóhatóság is fokozottan ellenõrzi az áruk és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó szabályok betartását. A közeledõ ünnepekhez kapcsolódva megerõsödõ áruforgalomban az adóellenõrök kiemelt figyelmet fordítanak a nyugta- és számlaadási kötelezettség betartására, valamint az eladásra kínált termékek eredetére. Emellett a revizorok az árusokra is kíváncsiak: esetükben a foglalkoztatás szabályszerûségét vizsgálják. Az adóhatóság munkatársai az akció során bárhol felbukkanhatnak. Biztosan lehet azonban számítani a megjelenésükre a karácsonyi vásárokban, a szezonális árucikkeket forgalmazó ideiglenes elárusítóhelyeken, illetve az ünnepekhez kötõdõ rendezvények helyszínein. Elõfordulhat, hogy a különbözõ hatóságok ellenõrei együtt érkeznek: az APEH, a Vám- és Pénzügyõrség, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az ÁNTSZ, a Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelõség, a Mezõ - gazdasági Szakigazgatási Hivatal és a rendõrség egymással együtt mûködve, összehangoltan törekszik a jogkövetõ adózók számára versenyhátrányt jelentõ szabálysértések leleplezésére. ÚJÉVI ADÓJOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK A jövõ év elejétõl számos változás lép életbe az adózásnál és a járulékfizetésnél. Ezeket gyûjtötte csokorba az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága. A hétköznapi nyelvben elterjedt ún. szuperbruttósítás lényege, hogy januártól az adóalap részévé válik a munkáltató által fizetett, foglalkoztatót terhelõ társadalombiztosítási járulék, illetve biztosítás hiányában az egészségügyi hozzájárulás összege is. Mindkettõ mértéke 27% lesz. Az így meghatározott ún. szuperbruttó jövedelem után kell a számított személyi jövedelemadót megállapítani. Ezzel együtt jelentõsen megemelkedik az alsó sávhatár az adókulcsok csökkenése mellett: évi 5 millió forintos jövedelemig az adó mértéke 17 százalék lesz, e felett pedig 32 százalék. Változik az adójóváírás mértéke is: ez a bér 17 százaléka, legfeljebb havi forint lesz, amely teljes egészében utoljára az évi forintos jövedelemnél vehetõ igénybe. Ezt követõen 12 százalékkal kell csökkenteni, így forintos éves jövedelemszintig érvényesíthetõ, felette már nem. A személyi jövedelemadó módosítása és a különadó megszüntetésének a hatására emelkedik az alkalmazottak nettó keresete. Ennek legnagyobb összege a évi nettó keresethez képest havi 16 ezer 500 forint, amely a bruttó havi 240 ezer forintnál jelentkezik. A nettó kereset csökkenése elõször havi 2 millió forintnál mutatható ki. A ténylegesen hazavitt munkabér öszszegére hatással lesznek még az adókedvezmények, illetve a béren kívüli juttatások körében történõ módosulások. Megszûnnek az összevont adókedvezmények, többek között a biztosítás, tandíj, háztartási adókedvezmény, azonban megmarad a családi és személyi kedvezmény. Változnak a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozások, egyes, korábban adómentes juttatások (pl. hideg étkezésre jogosító utalvány, csekély értékû ajándék) adókötelessé válnak, mások pedig egy kedvezményes 25 százalékos kulccsal adóznak. Ez utóbbi vonatkozik többek között az üdülési csekkre, a meleg étkeztetés formájában juttatott bevételre és az iskolakezdési támogatásra is bizonyos öszszeghatárig. A társadalombiztosítást érintõen talán egyik legfontosabb módosulás, hogy a tb-törvény tartalmazza majd a munkaerõ-piaci célok fedezetére teljesítendõ befizetésekre vonatkozó elõ - írásokat is. Ennek megfelelõen a biztosított és a foglalkoztató által fizetendõ kötelezettségek kiegészülnek a munkaerõ-piaci járulékkal, ami a munkaadói és munkavállalói, illetve vállalkozói járulékot váltja fel január 1-jétõl megszûnik a tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a 11 százalékos EHO 27 százalékra emelkedik. KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT * A Szerencsi Tehetségekért Alapítvány nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk javára ajánlották fel. A befizetett összeget a tehetséges tanulók nyelvvizsgadíjára, nyelvi szaktáborba utazók támogatására, különbözõ szaktárgyi versenyen való részvételére és a pedagógusok tehetséggondozó konferenciákon való költségeire használtuk fel. Gyõrik Ferenc, a kuratórium elnöke * A Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogattak minket! Az ebbõl a forrásból származó forintot a Gyárkerti Óvoda játékainak bõvítésére és fejlesztésére kívánjuk fordítani. Kérem, lehetõség szerint a jövõben is segítsék munkánkat és támogassák alapítványunkat. Adószámunk: Minden kedves támogatónknak békés boldog, karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Nagy Sándorné kuratóriumi elnök, valamint az óvoda gyermekei és dolgozói KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK POLGÁRMESTERI HIVATAL Rónavölgyi Endréné polgármester: minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb január 6-án 8 12 óráig. Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8 16 óráig, legközelebb január 13-án. VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ Minden páratlan héten szerdán óra között. Legközelebb január 6-án. SZERENCSI VÁROSI ÜGYÉSZSÉG Munkanapokon 9 15 óráig Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket. SZERENCSI VÁROSI BÍRÓSÁG Elnök: csütörtök 9 11 óráig. Végrehajtási ügyintézõ, polgári és büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8 15 óráig, a hét többi munkanapján 9 11 óráig. Panasznap: minden héten csütörtökön 8 15 óráig. SZERENCSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG Kapitányságvezetõi fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén legközelebb január 4-én 9 12 óráig. A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb január 4-én 9 12 óráig tart fogadónapot. Fegyverengedély ügyintézése Dankó Anita hétfõn és csütörtökön óráig. REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8 12 óráig, óráig, kedd és csütörtök: 8 12 óráig, péntek: 8 11 óráig. GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA December 21 27: Centrum: hétfõ péntek óráig, szombat óráig. Oroszlán: hétfõ péntek 8 19 óráig. Alba: hétfõ péntek 8 17 óráig, szombaton 8 12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ szombat 8 20 óráig, vasárnap 8 19 óráig. December 28 január 3: Centrum (ügyeletes): hétfõ péntek óráig, szombat óráig. Oroszlán: hétfõ péntek 8 16 óráig. Alba: hétfõ péntek 8 17 óráig, szombat 8 12 óráig. Szerencs: ÜGYFÉLFOGADÁS hétfõ szombat 8 20 óráig, vasárnap 8 19 óráig. Január 4 10: Centrum: hétfõ péntek óráig, szombat óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfõ péntek 8 19 óráig, szombat vasárnap 8 14 óráig. Alba: hétfõ péntek 8 17 óráig, szombaton 8 12 óráig. Szerencs: hétfõ szombat 8 20 óráig, vasárnap 8 19 óráig. Január 11 18: Centrum: hétfõ péntek óráig, szombat óráig. Oroszlán: hétfõ péntek 8 16 óráig, Alba (ügyeletes): hétfõ péntek 8 19 óráig, szombat vasárnap 8 14 óráig. Szerencs: hétfõ szombat 8 20 óráig, vasárnap 8 19 óráig. Címek, telefonszámok: Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/ Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/ Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/ Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ , KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Telefonszám: 47/ KÖRZETI FÖLDHIVATAL Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/ , fax: Ügyfélfogadási idõ, hétfõ és szerda: 8 12, óráig. Kedd és csütörtök: óráig. Pénteken az ügyfélfogadás szünetel. ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETE Hétfõ és szerda: óráig, péntek: óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfõ csütörtök óráig és pénteken óráig. Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9 15 óráig, kedd: óráig, szerda és csütörtök: 9 13 óráig, péntek: óráig. APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház) Hétfõ, szerda és csütörtök: 8 15 óra. Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ 8 18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8 12 óra, péntek 8 11 óra. SZERENCSI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fekete Diána 20/ , Király Judit 20/ Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig óráig. PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon eltérõ munkaszüneti napok esetén az utolsó munkanapon a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak óra között rendelõjükben, óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint: December 18.: II. körzet (Dr. Móré László) Tel.: 47/ Január 8.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/ Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

13 HIRDETÉS DECEMBER Nehezen tud beszélgetni családtagjaival? Nem érti, amit Önnek? mondanak? szakorvosi tanácsadás 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat korszerű szervizháttér több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete fülzúgás esetén tanácsadás Bejelentkezés munkanapokon óra között: 47/ /22 mellék, Somogyvári Zsoltné. Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10. TEGYE PRÓBÁRA HALLÁSÁT! INGYEN SZEMÜVEGKERET! Amennyiben nálunk készítteti szemüvegét, megajándékozzuk Önt TELJESEN INGYEN egy második szemüvegkerettel, melyet a megjelölt készletbõl Ön választhat ki. Sõt! Amennyiben vékonyított, vagy fényre sötétedõ, vagy multifokális lencsét vásárol, az elsõ keret árából is elengedünk 30%-ot! Az akciók december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Szakorvosi szemvizsgálat minden kedden és csütörtökön, elõzetes bejelentkezés alapján, kedden gyermekeknek is. Telefon: Miért is várna ki hosszú sorokat az SZTK-ban, ha nálunk azonnal megvizsgálják? Szivárvány-Ép Kft. Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/ , 47/ Zsalukõ közvetlenül a gyártótól a legolcsóbban Zsalukõ 20-as Zsalukõ 25-ös Zsalukõ 30-as Zsalukõ 40-es Béléstest EB 60/ Ft/db 250 Ft/db 288 Ft/db 363 Ft/db 250 Ft/db Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival. Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, bedolgozás igény szerint betonpumpával ADK autódaru-bérbeadás Minõsített keverõbõl minõsített beton SUA VITA ORVOSI ELEKTROKOZMETIKA Eszközök, szolgáltatások: IPL villanófényes kezelések tartós szõrtelenítés pattanásos bõr kezelése herpesz, acne kezelése pigmentfolt-kezelés hegek kezelése arcbõr rendellenességeinek kezelése (kipirosodás) SOPHIDERM mikrodermabráziós kezelés elzáródott, tág pórusú acnés bõr kezelése hegek kezelése pigment- és öregségi foltok halványítása, eltüntetése striák kezelése, halványítása bõrfiatalítás finom ráncok simítása öregedõ bõr simítása, rugalmasságának növelése LUX-STAR tû nélküli mezoterápiás módszer, a hatóanyagokat a bõr mélyebb rétegeibe juttatja izomerõsítés bõrfeszesítés bõrtisztítás masszírozás bõrtáplálás sejtfeltöltés VEINWAVE termokoagulációs kezelés (hamarosan!) bõrfelszíni érproblémák kezelése tágult hajszálerek kezelése érproblémák kezelése az egész testen arcbõr érproblémáinak kezelése seprûvéna-kezelés Bõvebb információ, idõpont-egyeztetés: Dr. Fodor Edit 30/ Vargáné Tímea 70/ Szalon: 3900 Szerencs, Széchenyi u. 57. WEEKEND PANZIÓ Szerencs, Rákóczi út 19. Tel.: 47/ Fax: 47/ Egy-, két- és háromágyas, zuhanyzós szobákkal, lakosztállyal, reggelivel és zárt parkolóval biztosít minden kényelmet. A tíz szoba mindegyikében színes tv, légkondicionált társalgó, reggelire bôséges ételválaszték áll vendégeink rendelkezésére! Várjuk ügyfeleinket a MOL-benzinkút melletti AUTÓ- MOSÓBAN, ahol a mosás mellett belsõ takarítás, kárpittisztítás, pasztázás, polírozás is igényelhetõ. A várakozást kulturált környezet teszi kellemessé az AUTÓSBÜFÉBEN. KÉZI AUTÓMOSÓ és AUTÓKOZMETIKA Szerencs, Gyár út 13. Tel.: 30/ Egyéb kedvezményeinket és az akciók pontos részleteit megtudhatja, ha ellátogat üzletünkbe....szeretne egy ajándékot kapni?... La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az»observer«observer BU DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11. Tel.: Fax: A Spar Áruház mellett 60 NÉGYZETMÉTERES ÜZLETHELYISÉG KIADÓ SZERENCSEN. Telefon: 20/

14 DECEMBER 18. HIRDETÉS IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCS MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a 37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m 2 telkes, kétlakásos, 89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház 3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba, WC, lépcsõház, közlekedõ helyiséges, összkomfortos (113 m 2 ). Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A lakás szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kandalló fûtésû (50 m 2 ). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik. Befektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a környékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, vagy Szerencs környéki, legalább 2 szobás, akár komfort nélküli ingatlant is. Irányár: Ft. Tel.: 20/ RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös udvarban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkonvektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m 2 ). A szoba parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: Ft. Tel.: 20/ RÁKÓCZI U III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rendezett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha, kamra, elõszoba, fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos, gázfûtésû, lakás (55 m 2 ) beépített szekrénnyel, konyhával, gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ. Irány ár: Ft. Tel: 20/ LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a 70- es években igényesen megépített, jó karbantartott, nappali, 3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba, helyiséges, komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Teljesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús növényzetû kert a zempléni hegyek panorámájával. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: Ft. Tel.: 20/ KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk- és für - dõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m 2 területû része 30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZ- LETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2 nagyméretû kirakat. Irányár: Ft. Tel.: 20/ , munkahely: 47/ VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m 2 saroktelken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér, 2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõ - szoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges (130 m 2 ), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõ - nyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kiválóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3 szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant. Irányár: Ft. Tel.: 20/ , munkahely: 47/ BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9 buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalatti végállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasházban 22 m 2, szoba, konyha helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakításra. A társasháztól 8-10 m 2 folyósórész megvásárolható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: Ft. Tel.: 20/ LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldalban 781 m 2 telken, évben részbeni belsõ felújítású, 3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m 2 ), garázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök. Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Budapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, öszkomfortos lakást. Irányár: Ft. Tel.: 30/ BÉRELHETÔ INGATLAN BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által használt, Városligethez közeli lakásba, fiú szobatársat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv, hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/ ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD 3900 Sze rencs, Ár pád út 11. Tel./fax: 47/ FERROPROFIL KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/ , 47/ Te le fon/fax: 47/ Acélszerkezetek gyártása, szerelése Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése Gépek, berendezések gyártása, szerelése Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése Üzemek, üzemrészek felújítása, karbantartása Felrakóhegesztések Lv = 30 mm-ig történõ lemezhengerelések Forgácsolás középesztergákon DP 200 síkesztergán történõ nagy súlyú és méretû munkadarabok megmunkálása Marógépeken, gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások Komplett számítógépes ügyviteli szolgáltatások KARÁCSONYI AKCIÓ! Szemüvegkeretek 30%, 50%, 70% kedvezménnyel! Ingyenes szemvizsgálat szerdán és pénteken! Bejelentkezés: 47/ SZINVA OPTIKA Szerencs, Rákóczi út 118. (a cukorgyári körforgalomnál, a Rossmann mellett) Kellemes karácsonyi ünnepeket, és egészségben megélt, békés, boldog, sikeres új esztendõt kíván Szerencs város minden lakójának Vaszily Miklós, a 8-as számú választókerület képviselõje. Ond minden lakójának áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok! ABLAKTÖRLÔK MÁR 750 Ft/db-tól AUTÓFELSZERELÉS: Méretpontos üléshuzatok Dísztárcsák Csomagtértálcák Fûthetô ülésvédôk Gumiszônyegek AUTÓALKATRÉSZEK: Fékbetétek, féktárcsák, fékpofák Futómûalkatrészek, lengéscsillapítók Fagyállók, téli szélvédômosó folyadékok Szíjak, szûrôk, szimmeringek Kerékcsapágyak GYÁRI ALKATRÉSZEK: VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford, Nissan Danyi László önkormányzati képviselô Bereczk Autósbolt Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/ Web: Szerencs valamennyi lakójának szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánnak a Bocskai Társaság önkormányzati képviselôi: Bíró István Danyi László Dr. Gál András AKKUMULÁTOROK LEG LEG LEGOLCSÓBBAN! VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával! Szerencsen és környékén a legolcsóbb! Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása. Szerencs, Kassa út 4. Nyitva: H P 8 16-ig. Ebédidõ: ig. A 9. számú választókörzet lakóinak örömteljes karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Bíró István önkormányzati képviselô Típusválaszték: Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés, meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN! Tel.: 47/ , 30/ , 20/ Honlap:

15 AZ ADOMÁNYOZÁS ÖRÖM A Szerencsejáték Zrt. évente bruttó árbevételének a 0,8 százalékát fordítja adományokra, amellyel különbözõ közösségi célok megvalósulását szolgálja. A Szerencsejáték Zrt. Miskolci Területi Igazgatóságán november 24-én hét közösségnek adtak át adománylevelet. HIRDETÉS DECEMBER Az eseményen Gál Mihály osztályvezetõ köszöntõjében hangsúlyozta, hogy ajándékot nem csupán kapni öröm, hanem hasonló érzés adni is. A miskolci igazgatósághoz tartozó öt megyében az idei eszten - dõben 21 szervezet munkáját segítette a cég 26 millió forinttal. Veres István területi igazgató az eseményen szólt arról, hogy a vezérigazgatóságon a szponzorációs tanács évente közel egymilliárd forintról dönt. Az Az Európai Unió támogatásával valósult meg településünkön a helyi általános iskola felújítása, melynek finanszírozását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program kerete biztosítja. A Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Észak-magyarországi Területi Iroda közre - mûködésével kiírt: A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola fejlesztése a modern oktatás környezet megteremtése érdekében címû és ÉMOP /2F I.-II. kódszámú pályázaton a Kedvezményezett (Prügy Község Önkormányzata) Ft összegû támogatásban részesül. Az ünnepélyes záró rendezvényre november 11.(szerda) 14 órától került sor. A rendezvényen számos hivatalos és civil szervezet képviselõje jelent meg. A fejlesztéssel érintett intézmény a Móricz Zsigmond Általános Iskola (Prügy, Kinizsi u. 2.). A projekttel a pályázati felhívásnak megfelelõ infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés keretében a XXI. századi elvárásokhoz igazodó nevelési-oktatási környezet jön létre. Kialakításra kerültek hiányzó helyiségek, a meglévõk MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) Tel./fax: 47/ , 70/ KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET! Év végi rotációskapa-vásár! KF5,5H Dragon rotációs kapa: Ft KF Quantum 60 rotációs kapa: Ft Fûnyíró gépek év végi árengedménnyel! egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területén tevékenykedõ alapítványok, egyesületek és közhasznú szervezetek közül azoknak a pályázatai számíthatnak kedvezõ elbírálásra, akik hasznos és nemes célokért dolgoznak. A Szerencsejáték Zrt. egyéneknek nem nyújt segítséget, de a támogatások a közösségeken keresztül az embereket szolgálják. Ezt követõen az igazgató az alábbi szervezetek képviselõinek adta át az adományleveleket: Nyírbátorért Alapítványnak és a debreceni Békefény Alapítványnak technikai eszközök beszerzésére, a Borsod Megye Újszülöttjeiért Alapítványnak betegváróhelyek korszerûsítésére, a Diósgyõri Várfejlesztésért Alapítványnak a Mikulásvonat mûködtetéséhez, a Bodrogközi Mûvelõdési Egyesületnek monográfia kiadásához, a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 20 éves jubileum alkalmából, a miskolci nyugdíjasok megyei és városi szervezeteinek a mûködési feltételeknek a biztosításához. A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola fejlesztése a modern oktatás környezet megteremtése érdekében pedig alkalmasak lesznek a rugalmas, magas színvonalú, a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatását segítõ eszközök és módszerek befogadására. A tervezett felújítás után az intézmény mûködési költségei az energiatakarékos felújítás eredményeként várhatóan 20-30%-kal csökkennek. Az újonnan kialakított tantermek, valamint a beszerzésre kerülõ eszközök hosszú távon segítik a megfelelõ képzési körülmények kialakítását, a sikeres és hatékony integrált oktatás megvalósítását. Bõvebb információ: Boros-Leskó Géza polgármester Prügy, Kossuth L. út 3. Telefon: 47/ A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Tyúkvásár! A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI AKCIÓT HIRDET a siskai tojótelepen január 8-tól (szombat, vasárnap is), amíg a készlet tart, 350 Ft/db áfás áron. Kiadás: reggel 7 órától óráig. Érdeklõdni a 20/ es telefonszámon lehet. Megközelíthetõ: Szerencs felõl a 37-es számú fõúton a 15-ös kilométer-jelzôtábla után balra, Taktaharkány felé. Manikûr, pedikûr, mûkörömépítés! Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft Pedikûr és lakkozás: 1200 Ft Manikûr és lakkozás: 800 Ft Érdeklõdni: 20/ MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK! VÁRJUK 2010-BEN IS RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL, HA SZÜKSÉGE VAN: Eng.sz.: R-1787/1998 belföldi transzferre (háztól repülôtérre és vissza) vízumra repülôjegyre Valutaváltás kedvezô árfolyamon! Kellemes ünnepeket kíván a Zemplén Tourist Utazási Iroda! ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA 3900 SZERENCS, Rákóczi út 67. Tel./fax: 47/ Mobil: 30/ Honlap: Angol társalgási foglalkozások indulnak heti egy alkalommal (az esti órákban) Szerencsen. Érdeklõdés és egyeztetés Képes Tamásnénál a 30/ es számon. 100 órás kezdõ, alapfokú C típusú nyelvvizsgára felkészítõ angol nyelvtanfolyam indul Szerencsen szombatonként. A tanfolyam díja Ft, mely részletekben fizethetõ. Érdeklõdni lehet Képes Tamásnénál a 30/ es számon. Az Összefogás Párt szívélyesen meghívja Önt szerencsi alakuló ülésére! Idõpont: január 5. (kedd) 18 óra Helyszín: Rákóczi-vár, lovagterem A rendezvény térítés- és kötelezettségmentes. Viszontlátásra, a rendezvényen! Szepessy Zsolt pártelnök Összefogás Párt

16 DECEMBER 18. HIRDETÉS LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE Bekecsen elveszett egy fekete-fehér havanese kutya. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jelentkezzen. Tel.: 30/ (20-21) INGATLAN Budapesten a Stadionok megállónál lakás kiadó. Érd: 20/ éve épült családi ház (háromszobás, a konyha, étkezõ és a nappali egyben) a bekecsi polgármesteri hivatal mellett eladó. Irányár: 16 millió forint. Érd.: 70/ (21-1) Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszobás (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/ vagy a helyszínen. (21-1) EMLÉKEZÉS BROGYÁNSZKI TIBOR Három éve már, hogy nincs közöttünk Õ, azóta otthona neki a temetõ. Itt maradtunk nélküle, semmi sem olyan már, éljük a napokat, de belül valami fáj. Hiányzik Õ nagyon, a huncut mosolya, a figyelmessége, tanácsa, jó szava. A féltõ gondoskodás, amivel körülvett, segítõkészsége, mely nem mondta: nem lehet. Örökké ûr tátong mibennünk, míg élünk, nagyon szeretünk, s jó, hogy voltál nekünk! Fájó szívvel emlékezünk: feleséged, gyermekeid, unokád és menyed. EMLÉKEZÉS 2 éve már, hogy nem láttunk Téged. Kimondani sem tudom, milyen rossz Nélküled. Álmodtunk egy idõskort, egy szépet, De a váratlan halál mindent összetépett. Már nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, Hiába hívlak, hangom már nem hallod. Milyen szomorú is egyedül lenni, Téged mindenhol hiába keresni. Téged várni, ki nem jössz soha többé, Téged szeretni mindig és örökké. Emberi törvény tovább élni az életet, De az egymással eltöltött 39 évet, Feledni nem lehet. Szeretõ férj voltál, drága jó édesapa, nagyapa, Bánatos családod nem feled el soha. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor KOMÁROMI ISTVÁN december 18-án örökre távozott közülünk. Szeretõ családod Áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön bejáratú családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/ (21-1) Szerencsen a Pozsonyi út 37. szám alatt kertes családi ház eladó. Érd.: 20/ (21-1) Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház (vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek: Érd.: 47/ , vagy 70/ (21-1) 20 m 2 -es bolthelyiség Szerencsen, a Kossuth tér 4. szám alatt kiadó. Érd.: 47/ (21-1) Szerencsen a Petrikovics utcában szintes családi ház eladó. Érd.: 30/ (21) Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses társasházi lakás eladó. Érd.: 30/ , vagy 20/ (21) Szerencsen háromszobás, gázos, garázsos társasházi (kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 70/ (21) MEZÕGAZDASÁG Szerencs-Ondon borospince és üveg-, mûanyag ballonok eladók. Érd.: 47/ (21) VEGYES Emeletes ágy eladó. Érd.: 30/ (21-1) 400 literes hûtõláda, jó állapotú, 35 ezer forintért eladó. Érd.: 47/ , vagy 20/ (21-1) 50 literes fagyasztószekrény újszerû állapotban eladó. Érd.: 20/ , vagy 20/ Néhány darab lucfenyõ tavalyi áron eladó. Érd.: 20/ , óráig. (21) Megyaszón alig használt Kamino típusú, 6 kw-os, öntvény kandalló újszerû állapotban eladó. Érd.: 20/ (21) Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik RUSZKAI SÁNDORT drága halottunkat temetésén a családdal együtt utolsó útjára kísérték, és fájdalmunkban más módon részvéttel osztoztak. EMLÉKEZÉS SZABÓ MIKLÓS Egy lélek távozott Tõlünk, Hiánya a mai napig érzõdik. Ez kellett, hogy meggyónjuk bûnünk? Valami véget ért és valami kezdõdik. Egy élet nélküle, egy fájdalmas út, Néha útközben beköszönt a múlt. Emlékek kísértenek, s szorítják torkom, De el kell viselnem, ez a sorsom. A halál, ami akkor jön, mikor akar, Minden lelket a másvilágra zavar. Így Nélküled néma már az éjszaka, Mindennap egy gondolat: Hiányzol, Nagyapa! Nem ezt akartam, nem így szerettem volna elmenni. Élni még. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok, vagy rám gondoltok, Mosolyogjatok, így békében nyugodhatok. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy VASVÁRI TAMÁS életének 55. évében, december 4-én elhunyt. Örökké bánatos felesége, fiai, Tamás és Zsolt, Gyászoló családja A gyászoló család Házi tej (120 Ft/l), túró (800 Ft/kg), tejföl (30 Ft/dl) kapható! Házhoz szállítást vállalom Szerencsen. Érd.: 70/ (21) KIADÓ Szerencs fõutcáján bevezetett víz-, gáz-, szerelvényüzlet kiadó. Vizesblokk, riasztó, udvarhasználat. Az üzlet más tevékenységre is kiválóan alkalmas. Érd.: 30/ (21) VÁLLAL Nyugdíjas házaspár vállal gyermekfelügyeletet, ház körüli munkát, üdülõgondnokságot, stb. Érd.: 30/ (21) Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõ - nyomását, horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.: 47/ (21) KERES Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával munkát keresek. Minden megoldás érdekel. Érd.: 70/ (21-1) Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával munkát keresek, akár segédmunkát is. Minden megoldás érdekel. Érd.: 70/ (21-1) TÁRSAT KERES Feleséget keres egy 50 éves, 168 cm magas, 75 kg súlyú mozgáskorlátozott férfi. Villamos kerekes székkel közlekedek. 15 éve a Szerencsi Idõsek Otthonában élek. Tamás András, Szerencs, Bekecsi út 10., B épület, fsz. (20-21) ÁLLAT Másfél éves, Beagle kan kutya, hõszigetelt kutyaházzal együtt eladó. Érd.: 20/ (21-1) valamint édesanyja TÓTH ISTVÁN (SZPITY) Öt év nagyon hosszú idõ, mert már öt éve annak, hogy eltûntél, és értelmetlenül. Azon az utolsó estén boldogan indultál barátaiddal diszkóba. És hajnalban jött a borzasztó hír, hogy eltûntél. Állítások sze - rint a Tiszába ugrottál, de öt év alatt nem találtunk meg. Bár én azt sem hiszem el, hogy te ezt megtetted. Nem volt rá okod. Én úgy érzem, nem a fiam voltál (vagy), hanem a barátom. Nagyon sok közös emlék fûz hozzád, amit együtt csináltunk. Mindenrõl te jutsz eszembe, minden rád emlékeztet. Ezt az öt évet csak úgy tudtam elviselni, hogy minden nap arra vártam, bekopogsz az ajtón. Nekem nem haltál meg, nekem élsz! Én hiszem, tudom, érzem!!! Minden percben arra várok, mikor kopogtatsz végre! Szeretõ édesanyád Belovecz és Társa Kft. Szerencs, fecskési húsboltja MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU Csirkemell-filé Csirkecomb Csirkeszárny Egész csirke Csirkemáj Csirkemell (csontos) Csirkefarhát Sertésoldalas Sertésláb Stevlik és Társa Temetkezés 3900 Szerencs, Rákóczi út órás temetkezési szolgáltatás. Tel.: 20/ , 20/ , ill. 47/ Ványai Temetkezés Szerencs, Bekecsi út óráig. Telefon: 47/ , 20/ forint kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a szelvényt január 8-ig bemutatja a szerkesztõségünkben. A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes: AKCIÓS ÁRAK: 1150 Ft/kg 640 Ft/kg 510 Ft/kg 640 Ft/kg 610 Ft/kg 940 Ft/kg 190 Ft/kg 880 Ft/kg 280 Ft/kg Zsírszalonna 290 Ft/kg Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg Ló-szárazkolbász 1480 Ft/kg Füstölt oldalas 1180 Ft/kg Füstölt csülök 960 Ft/kg Füstölt bordaporc 880 Ft/kg Sertészsír (házi, sült) vödrös és poharas kiszerelésben 440 Ft/kg Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk! Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: , 30/ Angol kilós használtruhakereskedés Szerencs, kisvásártér 17. (piac) Bálabontás december 19-én nyitás: 6 órakor Ruhanemû, táska, játék, cipõ, ajándéktárgyak, mûszaki cikkek 1500 Ft/kg Kellemes ünnepeket kíván az Igniker Kft. január 15., január 29.

17 SZABADIDÔ DECEMBER KARÁCSONY Idézet: Az ember sosem tudja meg, mi is az a...,... egy idegen országban el nem veszíti. (Ernest Hemingway) Vízszintes: 2. Vonat megy rajta. 4. Idegen cukorka (CANDY). 7. Gyertyavirág. 11. Amely tárgy. 12. Nitrogénfixáló baktérium. 16. Szülõföldem. 17. Abban az idõben. 19. Könyv mûfaja. 22. Gyakori kötõszó. 24. Hegy közepe! 25. Növény kapaszkodó szerve. 27. Szigetrész! 29. Az... érõ paszuly. 32. Egyetemi, fõiskolai végbizonyítvány. 33. Az egyik szülõ. 34. Gabon, Olaszország és Luxemburg nemzetközi jelei. A MIS KOL CI NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA NAGYSZÍNHÁZ DECEMBER 19. (szombat) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet) 20. (vasárnap) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet) 25. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet) 26. (szombat) és óra: DIÓTÖRÕ (a Kassai Állami Színház vendégjátéka) 27. (vasárnap) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet) 29. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet) 30. (szerda) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet) 31. (csütörtök) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet) JANUÁR 8. (péntek) 19 óra: A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR ÚJÉVI HANGVERSENYE (Bérletszünet) 9. (szombat) 19 óra: A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR ÚJÉVI HANGVERSENYE (Bérletszünet) 10. (vasárnap) óra: A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR ÚJÉVI HANGVERSENYE (Bérletszünet) 12. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet) 13. (szerda) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK (Bérletszünet) 14. (csütörtök) 18 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Schiller ifj. bérlet) 15. (péntek) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet) Függõleges: 1. Az elején okít. 2. Székely András. 3. Tóparti növény. 4. Borítékra írják. 5. Rendõr teheti. 6. Japán pénzneme. 7. Kevert hám! 8. Nagyszerû. 9. Fehér szárnyasok. 10. Alumínium röviden. 12. Az egyik csillagjegy József, hazai színész. 14. Férfinév. 15. Magyar Optikai Mûvek röviden. 17. Telivér jelzõje lehet. 18. Megsült a süti! 20. Lehetõséggel kecsegtet. 21. Indium, jód, urán. 23. Szuper becézve! 25. Kicsinyítõ képzõ. 26. Kettõs mássalhangzó. 27. Locsolócsõ. 28. Folyadék, innivaló. 30. Glikémiás index röviden. 31. General Motors. Sz. A. A november 27-ei keresztrejtvény helyes megfejtése: pár egymásnak szóló mosolyát senki más nem értheti. A helyes megfejtést beküldõk közül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-os vásárlási utalvány: Szepesi Éva, 3904 Le gyesbénye, Dózsa Gy. út 47., 1500 Ft-os vásárlási utalvány: Lesnyoszki Lászlóné, Szerencs, Kossuth u. 19/D, 1/4., 1000 Ft-os vásárlási utalvány: Hámori Lajosné, Szerencs, Ondi u. 41. A helyes megfejtést SMSben beküldõk közül a 70/ es telefonszám tulajdonosa 1500 Ftos vásárlási utalványt nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesz tõségében (Szerencs, Népház) január 5 8. között vehetik ZENEALATTJÁRÓ avagy kön nyû ze ne min den ki nek KARÁCSONYI HOOLIGANS-KONCERT Hagyományos karácsonyi, szerencsi koncertjére készül a Hooligans együttes. A zenekar december 26-án a Rákóczi-várba várja a rajongókat. A nap vendégzenekara lesz az Idiot Side és a Join, majd a már sokak által ismert Huligánok lépnek színpadra. Kapunyitás 17 órakor lesz. BIKINI November közepén kerül az üzletekbe a Bikini együttes pályafutását öszszegzõ válogatás-album dupla CD-n, amelyen a zenekar életmûvének 28 legsikeresebb dala hallható. A válogatás azért is különlegesség, mert a régi, nagysikerû dalokat a mai kornak megfelelõ, friss zenei köntösbe bújtatta a hat kitûnõ muzsikus: D. Nagy Lajos, Németh Alajos, Lukács Peta, Makovics Dénes, Bördén Szabolcs és Mihalik Viktor. Szinte lehetetlen kiemelni egy-egy darabot a kétszer 14 dalból és minden bizonnyal nagy örömmel fogadják a Bikini pályafutását figyelemmel kísérõ rajongók. BEST OF BALÁZS FECÓ Itt egy újabb válogatás, egy szintén legendás hírû muzsikustól. Balázs Fecó a legszebb lírai dalokat gyûjtötte csokorba, és meglepetésként egy eddig kiadatlan duett is hallható, amelyben Cserháti Zsuzsával énekel együtt a sztár. A válogatáslemezen olyan nagy slágerek kaptak helyet, mint például A csönd éve, az Érints meg, a Homok a szélben, vagy a Maradj velem címû szerzemények. Az anyag különlegességét adja, hogy található rajta egy dal, amely elõször jelenik meg hanghordozón, és így kerül a nyilvánosság elé. Ez az a gyöngyszem, amelyben Magyarország legnagyobb dívájával, Cserháti Zsuzsával énekel együtt Balázs Fecó. A Tudod, ünnep lesz megint címû dalt Fecó a Magyar Televízió külön felkérésére írta, a társaság 45. születésnapja alkalmából. A dal bemutatója 2002-ben lett volna, de sajnálatos tragédia miatt erre már nem kerülhetett sor. MINDEN NAP KARÁCSONY A címet talán ezzel a mondattal kell kiegészíteni: legszebb karácsonyi gospelek hazai sztárok elõadásában. A gospel egy olyan egyedülálló zenei mûfaj, amit a világ minden pontján ismernek és szeretnek az embe - rek. A kellemes, mély érzelmekkel átitatott, fekete zenei gyökerekbõl táplálkozó stílus az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít. Ennek bizonyítéka, hogy egyre több énekes próbálja ki magát e mûfajban. Hazánk egyik legkiválóbb kórusa, a John Palmer által vezetett Gospel Star Mass Choir és a nemzetközileg is elismert szaktekintély, a zenei producerként közremûködõ Bolyki Balázs a legkiválóbb garancia arra, hogy a hamarosan megjelenõ Minden nap karácsony! címû album igazi zenei csemegének ígérkezik mind a szakma, mind pedig a nagyközönség számára. KONCERT ROUGE át. A december 18-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: január 8. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/ számra. Zséda május 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adott egy fergeteges teltházas koncertet. Az énekesnõ közel 15 éves pályafutásának keresztmetszetét adta a koncert, amelyen valamennyi nagy slágere, legkedvesebb dalai csendültek fel, és természetesen a legfrissebb, a Rouge album legjobbjai sem maradhattak ki a mûsorból. A dalok egyedi hangszerelésben szólaltak meg úgy, ahogy korábban még soha nem hallhatta õket a közönség. Zséda csodálatos hangja mellett szenvedélyes tánccal, és káprázatos fellépõ ruháival is elvarázsolta az Aréna közönségét. A hazai könnyûzene történetének leglátványosabb koncertjérõl készített felvételek alapján olyan koncertfilm látott napvilágot, amely szinte egyedül - álló a hazai zenei életben. A filmet Gyöngyösi Szabolcs rendezte, a hangszereléseket Moldvai Márk és Létray Ákos készítette. A DVD olyan izgalmas extrákkal is meglepi a rajongókat, mint például egy exkluzív interjú Zsédával, melyben mesél a Rou - ge-album és a koncertshow születésérõl, de megismerhetjük alkotótársait és megtudhatjuk, mi az, ami a zenén túl foglalkoztatja az énekesnõt. Tehát valóban kihagyhatatlan az ajánlat: lemezen még soha nem hallott Zsédadalok és 15 év legnagyobb slágerei, azaz 23 fantasztikus Zséda-sláger dupla CD-n és DVD-n. A LEGJOBB FILMEK ZENÉI Talán az utóbbi idõszak két legnagyobb sikerû filmjének zenei anyagát ajánljuk most olvasóinknak. Az elsõ, az Oscar-díjas James Cameron új filmje, az Avatar címû nagyszabású produkció, amely digitális 3D technikával, egy virtuális stúdióban készült. A szemkápráztató alkotás minden bizonnyal az év legjobban várt, különleges moziélménye lesz. Az azonos címû filmzenealbum december már megjelent, a zeneszerzõ pedig nem más, mint a szintén Oscar-díjas James Horner. A nagysikerû Twilight Saga sorozat második része is sok meglepetést ígér a mozilátogatóknak. A New Moon betétdalait tartalmazó filmzenei album is megjelent és már hazánkban is elérhetõ. JÁTÉK: Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: november 8-án. A helyes választ beküldõk közül Szendrei Viktória, Szerencs, Kolozsvári út 3. szám alatti olvasónk 1500 forintos vásárlási utalványt nyert. A helyes megfejtést SMS-ben beküldõ 70/ es telefonszám tulajdonosa 1500 forintos vásárlási utalványt nyert. A nyeremények a szerkesztõségben, munkaidõben átvehetõk. Új kérdésünk: Milyen koncert helyszíne lesz december 26-án a szerencsi Rákóczi-vár? A válaszokat postai borítékban, vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. REJT VÉNY FEJ TÕK, FI GYE LEM! A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé - nyének aján dék sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyekhez mellé kelték ezt a szel vényt: KE RESZT REJT VÉNY december 18. Két he ten te megjelenô köz éle ti lap Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la Szerkesztôségi munkatárs: Muhi Zoltán Szerkesztôségi tit kár: Szegedi Adrienn Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1. Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85 Te le fon: 47/ , te le fax: 47/ Skype: szerencsihirek Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén Sze dés, tör de lés: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Ké szült: a Né met Nyom dá ban 3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17. Áru sít ja: Észak hír Zrt Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49. Tel.: 06-46/ Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél. A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni, írá so kat új ra kö zöl ni ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het. ISSN

18 DECEMBER 18. SPORT ÉVÉRTÉKELÕ LABDARÚGÓEDZÕK Felemás eredménnyel zárta a megyei III. osztályú bajnokság szerencsi csoportjának õszi idényét a városi sportegyesület labdarúgó-szakosztálya. A felnõtt csapat pontvesztések miatt a tabella harmadik helyén található, az utánpótlás-együttes a tavalyi jó szereplését megismételve a rangsor élérõl várja a folytatást. Az elmúlt nyáron edzõváltás történt a szerencsi labdarúgóknál, amikor Takács László helyett Tóth István és Lukács Bertalan vették át a csapatok szakmai irányítását. A trénerek új módszerekkel készítették fel az együtteseket a bajnoki idényre, miközben a játékos keret is több poszton kibõvült. A õszi idény eredményei azonban csak részben váltották be az edzõk és a szurkolók várakozását. A bajnokság elõtt gyakorlatilag egy hónap állt rendelkezésünkre a közös felkészülésre emelte ki lapunk érdeklõdésére Tóth István. Az új játékosoknak meg kellett találni a megfelelõ posztot, ami idõt vett igénybe. Ez sajnos a bajnokságban elért eredményre is rányomta a bélyegét annak ellenére, hogy minden mérkõzésen egyenrangú partnerei voltunk az ellenfeleinknek. A Taktakenézen és Felsõzsolcán elszenvedett vereség, valamint a hazai pályán Monokkal játszott döntetlen visszavetette az eredményességünket. Az utolsó meccseken azonban már meglátszott az együttes teljesítményén a közösen elvégzett munka. Tartása lett a csapatnak, aminek köszönhetõen vesztett helyzetekbõl is sikerült fordítanunk. Az ifi gárda mindössze egyetlen meccsen kapott ki vitatható körülmények között. Játékukkal sok örömet szereztek a szurkolóknak, amiért dicséretet érdemelnek. Közülük az utóbbi találkozókon különösen a ligakupa mér - kõzésein többen a felnõtt csapatot erõsítették sikeresen. Látszik, hogy a jövõ együttesét rájuk lehet majd építeni Szerencsen. Külön dicséretet érdemel Novák Ádám, Kalup Roland, Barna Gergõ, Király Gábor, Takács Máté és Tóth Roland. A bajnokság õszi fordulójában kilenc mérkõzést játszottunk, amibõl ötöt megnyertünk, kettõt elveszítettünk, kettõnek pedig döntetlen lett az eredménye ismertette Lukács Bertalan. A fájó pontvesztések oka elsõ - sorban a felnõtt csapat rossz helyzetkihasználásának köszönhetõ. A 22 rúgott és 12 kapott gól számunkra negatív statisztika. Ezért az edzésmunkában kiemelt figyelmet fordítunk a támadások szervezésére és a kombinatív játékra. A rossz talajú, viszonylag kis pályákon ez hozhat eredményt. Remélem, hogy sikerült javítani a felnõtt gárda küzdõ szellemén, amiben a lelkes ifikre is számítunk. JUTALOM A SÚLYEMELÕKNEK A helyi sportegyesület súlyemelõ szakosztályánál tett látogatást november 24-én a város polgármestere. Rónavölgyi Endréné azért kereste fel a nehéz tárcsákat emelgetõ fia - talokat, hogy gratuláljon a versenyzõknek a közelmúltban Oroszlányban megrendezett utánpótlás országos bajnokságon elért sikereikhez. Fekete László, Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai összesítésben 31 szakosztály közül a hatodik helyet szerezték meg. A polgármester a rangos viadalon aranyérmet szerzett Balla Dávidot és Czibik Tamást emléklappal, valamint könyvutalvánnyal jutalmazta. A jutalmazott fiatalok mesterükkel (balról): Balla Dávid, Fekete László és Czibik Tamás. SPORTHÍREK SPORTHÍREK SPORTHÍREK BIRKÓZÓ-ÉREMESÕ Nyolc csapat részvételével rendeztek szabadfogású birkózóversenyt december 5-én Abaújszántón. A hét korosztályban meghirdetett viadalon Szerencset 32 fiatal képviselte. Az összesen 118 versenyzõt felvonultató mezõnyben Illésy László tanítványai 11 arany, 8 ezüst és 13 bronzérmet szereztek. Gyõztek: Béni Szilárd, Béni Roland, Nagy Bence, Szabó Áron, Balázs Petra, Balázs Ákos, Vinnai Patrik, Tokár László, Golopi József, Komenczi Dóra, Sztankovics András. Másodikok lettek: Szoboszlai Dániel, Csengõ Krisztián, Suhaj Trisztán, Molnár Olivér, Sztankovics Attila, Kecskés Marcell, Golopi Gergõ, Stefán Ádám. Harmadik helyen végeztek: Földi Gergõ, Nagy Márk, Kalmár Máté, Katona Ádám, Baumell Márton, Stefán Erik, Szepesi Bennó, Vitelki Márton, Hudacskó Ádám, Stevlik Tamás, Katona Máté, Illésy Márton, Sági Márk. PINGPONGEREDMÉNYEK Az elõzõ fordulóban Tiszaújvárosban elszenvedett vereség után Tóth István és Lukács Bertalan. december 5-én kiköszörülte a csorbát a város NB III-as asztaliteniszcsapata. Együttesünk hazai környezetben a MEAFC együttesénél 11 7 arányban bizonyult jobbnak. Jól kezdõdött az általános iskola Rákóczi épületének tornatermében lejátszott találkozó a házigazdák számára, hiszen a páros mérkõzéseken a Köllõ Filácz és Stadler Gazdóf kettõs egyaránt diadalmaskodott. A folytatásban az egyik vendégjátékos sérülése is a szerencsiek malmára hajtotta a vizet, akik közül egyéniben Stadler Tamás és Filácz Attila egyaránt háromszor volt eredményes. A 11 7 arányú szerencsi sikerhez Köllõ András kettõ, Gazdóf Barnabás pedig egy nyert játszmával járult hozzá. Csapatunk holtversenyben a második helyen szerepel az NB III Észak-magyarországi B csoportjában. December 9-én a megyei bajnokságban szereplõ szerencsi asztalitenisz-csapat Sárospatak együttesét fogadta. A találkozón 13 5 arányú hazai gyõzelem született. Párosban a Korály Csorba kettõs nyert, míg egyéniben Korály Csaba és ifj. Csorba István négy-négy, Derda Péter és Rakóczki András két-két alkalommal gyõzött, kialakítva a két csapat közötti nyolcpontos különbséget. SIKERES SAKKNYITÁNY Gyõzelemmel nyitotta az idényt a város megyei I. osztályú bajnokságban szereplõ sakkcsapata. Együttesünk november 29-én hazai környezetben Encs gárdájánál bizonyult jobbnak. A Népházban lejátszott találkozón elsõ alkalommal ült asztalhoz Szerencs színeiben Barva Attila, Szerencs aljegyzõje, aki FIDE-mesterként az elsõ táblán meg is nyerte a mérkõzését. További négy helyi sikerrel már 5 0 volt a találkozó állása, amikor két hazai vereség és három döntetlen árnyalta az eredményt. A találkozót két újabb szerencsi pontszerzés zárta, beállítva a nyolc és fél három és fél arányú végeredményt. Gyõzelmet ért el Barva Attila, Ág Norbert, Tóth Ferenc, Tóth Levente, Jakab János, Döme Aladár és Nagy Attila. Döntetlenre Balogh László, Belinszky Sándor és Samók Csaba mérkõzött. HOROSZKÓP december 18. január 15. Kos (III. 21. IV. 20.) Általában nehéz megállapítani, hogy egy Kos mennyire gondolja komolyan szerelmi ígéreteit, ugyanis sokszor maga a szerelem érzése hiányzik neki, és õ bizony ilyenkor néhány óra alatt képes megtalálni a nagy Õ-t. Ebben a fázisban elbûvöli kedvesét, élénk és szárnyaló. Valójában olyan partnert keres, aki mellett ez az állapot állandóan megmarad, és nem igényel különösebb erõfeszítést a megtartása. Amíg azonban ezt meg nem találja, idõnként enged a kísértésnek és belemegy olyan kapcsolatokba, amelyek megközelítõleg megfelelnek igényeinek. Emiatt jellemzõek szerelmi életére a hirtelen kezdõdõ, hirtelen véget érõ viszonyok, amelyek többnyire barátságként folytatódnak tovább. Bika (IV. 21. V. 20.) Amikor sok stressz éri, hajlamos rá, hogy saját maga még tovább fokozza a feszültséget. Ilyenkor nem hagy magának egy pillanat kikapcsolódást sem, hanem állandóan és makacsul a megoldást keresi. Jusson eszébe, hogy bízhat az életben, hiszen eddig is minden pozitívan alakult. Vegye észre azokat az elfoglaltságokat, amelyek percekre vagy néhány órára képesek kikapcsolni, és amikor csak teheti, ezekkel foglalkozzon. Ját sszon, élvezze a szabadságát, dolgoztassa meg kicsit a testét és a szellemét is. Megoldása anynyira lesz könnyed és felszabadult, amennyire Ön azzá tud válni. Ebben az idõszakban felismerheti, mennyivel több rejlik Önben, mint ahogy önmagáról gondolta. Ikrek (V. 21. VI. 21.) Ha már régóta tervezi, hogy egy estét arra szentelnek kedvesével, hogy mindent átbeszélnek, akkor ez lesz ehhez az ideális periódus. Most egyszerre vannak jelen olyan erõk, amelyek megadják a kellõ bátorságot, és amelyek segítenek megfogalmazni olyan gondolatokat, amelyek eddig csak érzés szintjén voltak jelen. A nagy beszélgetésekkel kapcsolatban azonban két fontos szabályt be kell tartani. Az egyik, hogy az ilyenkor elhangzó vallomások miatt sohasem szabad neheztelnünk partnerünkre. Értékeljük nagyobbra a megnyílás, az õszinteség tényét, mint a tartalmat. A másik lényeges dolog, hogy ezek az információk csak minket illetnek, senki mással nem beszélhetünk róluk. Rák (VI. 22. VII. 22.) Azt mondják, az ember egész személyisége benne rejlik abban, ahogyan csókol. Aligha találhatunk jegyet, amelyre jellemzõbb lenne a csókja, mint a Rákra. Sokszor ezen keresztül igyekszik kedvese tudtára adni, mennyire gyengéd és odafigyelõ szeretettel veszi õt körül. Új kapcsolat kezdetén ez többnyire tetszik a partnernek, de az is elõfordulhat, hogy kicsit meg is ijed, mert olyan önátadást tapasztalhat meg, amire csak nagyon kevesen képesek. A Rákok feladata most az, hogy minden lehetséges helyzetben megéljék és átadják mély szeretet-érzésüket. Kicsit olyanok õk, mintha szeretet-követek lennének, akik mindenkit arra emlékeztetnek, milyen áradónak és melegnek kellene lennie minden érzésünknek. Oroszlán (VII. 23. VIII. 23.) Az Oroszlánokra általában jellemzõ, hogy mindent azonnal akarnak és csak akkor hajlandóak várni, ha az a játék része. Ugyanakkor a vadászat örömétõl sem szabad megfosztani õket, hiszen ha túl könnyen megszerzik, amit akarnak, lelohadhat lelkesedésük. A nem -ekkel azonban óvatosan kell bánni, mert egyet-kettõt még el tud viselni a hiú - sága, de a harmadikat már úgy fogja megélni, hogy nem értékelik õt és rekordidõ alatt eltûnik. Ez az idõszak tartogathat néhány meglepetést. Olyan helyzetekbe kerülhet, amelyeket alig várt, most mégis felkészületlennek érzi magát. Kiderülhet, hogy sokkal összetettebb a kép, mint ahogy Ön gondolta és több dologra, több személyre kell tekintettel lennie. Szûz (VIII. 24. IX. 23.) Ez a periódus a szerelemrõl fog szólni a Szüzek számára. Minden erejével egy bizonyos problémát szeretne megoldani és ezért bármire képes. Az elsõ és legfontosabb feladat, hogy felmérje, mi akadályozza tervei vagy álmai megvalósulását. Akár az is elõ - fordulhat, hogy egyszerûen nem reális, amit kitalált, de ebben az esetben sem kell elvetni, hiszen ha újragondolja, és kicsit átszabja, máris tökéletes lehet a cél. A másik fontos tényezõ, amit nem szabad figyelmen kívül hagynia, az az idõ. Fogadja el, hogy mindennek megvan a maga ideje, csak tudni kell várni rá. Utólag valószí - nûleg még hálás is lesz, amiért csak akkor történt meg valami, amikor már valóban, minden tekintetben felkészült volt rá. Mérleg (IX. 24. X. 23.) Ebben az idõszakban különösen nagy hasznát veszi képzelõ - erejének és kifogyhatatlan belsõ erejének. Olyan intenzíven éli meg a történéseket, élményeket, mint már régen. Annak azonban jó, ha tudatában van, hogy a képzelet és az erõ különösen a teremtõ erõ veszélyes párosítás. Valószínûleg többször tapasztalja majd, hogy egy-egy esemény, amire nagyon vágyott, amire sokat gondolt, váratlanul megtörténik Önnel, üzenetet kap valakitõl, akire épp aznap gondolt hosszú idõ után elõször vagy éppen elhárulnak az útjából az akadályok. Fontos az ilyen periódusokban, hogy kellõen pozitív legyen a hozzáállásunk a világhoz, hiszen ugyanez a teremtõ folyamat a negatív történésekben is realizálódhat. Skorpió (X. 24. XI. 22.) Ez a szakasz most igazán az Öné, még ha apróbb nehézségekkel indul is. Pár nap után azonban talán élete legszebb idõszaka veszi kezdetét. Mély nyugalmat érez, ami közben óriási tetterõvel és számtalan ötlettel jár együtt. Lazán, ugyanakkor mégis határozottan alakítja maga körül a történéseket és senki sem kérdõjelezi meg, amit Ön mond vagy tesz. Koncentráljon valóban fontos céljaira és csak abba fektessen energiát, most ugyanis bármit el tud érni, ami igazán fontos Önnek. Problémás helyzetekben egyszerûen csak legyen önmaga! Van Önben ugyanis egy olyan veleszületett, ösztönös nagyság, ami segít úgy megoldani szituációkat, hogy végül mindenki elismertnek és megbecsültnek érezze magát. Nyilas (XI. 23. XII. 21.) Féltékenység gyötri. Egyrészt nem szívesen lát más lehetséges partnert kedvese körül, másrészt bár értékeli, ha párja öntudatos és intelligens, az irányítást nem szívesen engedi át neki. Most elõfordulhatnak hatalmi harcok a kapcsolaton belül, illetve alakulóban lévõ párkapcsolatok zátonyra futhatnak hatalmi kérdések miatt. Talán érdemes lenne kipróbálnia, milyen az, amikor nem Ön szabja meg az irányt és nem az Ön által ismert úton haladnak. Kockáztasson, merje rábízni magát kedvesére! Az ilyen új tapasztalások kihatnak az élet minden területére, hiszen megmozgatják egész személyiségünket. Márpedig egyetlen apró mély, belsõ változás teljes egészében megújíthatja az életét. Bak (XII. 22. I. 20.) A Bakok szerelmi életét az adás témája fogja meghatározni. Partnere már megtapasztalhatta, mi mindent képes Ön adni, de valami miatt az adást lekorlátozza az érzéki örömökre. Ha érzéseiben, gondolataiban is ennyire hagyná lubickolni kedvesét, ahogy azt a kényeztetéseivel teszi, garantáltan egy életre magához tudná kötni. Sejti õ, hogy jóval több érzés és értelem rejlik Önben, de ha ezek sohasem öntenek formát, ha nem tudja megosztani másokkal, akkor élvezhetetlenek maradnak. Nyilván mindenkinek a saját feladata a legnehezebb, nincs is értelme önmagát hibáztatni ezért. Fogadja el és ismerje meg zárkózottságát. Figyelje meg, milyen helyzetekben, milyen társaságban oldódik fel! Vízöntõ (I. 21. II. 19.) Olyan partnerre vágyik már egy ideje, aki nem csupán néhány területen felel meg az igényeinek, hanem szinte minden szabad vegyértékét leköti. Gondot csak az jelenthet, hogy az utóbbi idõben annyira kiélesedtek az érzékelõi, hogy az elsõ pillanatban pontosan tudja, mi lehet az adott kapcsolatból, és hogy érdemes-e egyáltalán belefogni. Talán emiatt vannak mostanában csak viszonyai, igazi kapcsolat helyett. Bár néha elbizonytalanodik, hogy létezik-e az az ideális társ, akit Ön makacsul keres, de ebben a kérdésben olyan erõs Önben a maximalizmus, hogy nem inog meg, és nem éri be kompromisszumos megoldással. Ne is tegye, egy ilyen próbálkozással csak fájdalmat okozna a másiknak. Halak (II. 20. III. 20.) Most inkább kerülje a túlzásokat. Ezzel hitelesebbé teszi önmagát és elkerülhet néhány kellemetlen helyzetet. A karácsonyi ajándékokban se engedjen a kísértésnek és ne költekezzen túl. Így elkerülheti, hogy aránytalanul sok dolgot vásároljon egyik szerettének, míg a másiknak csak jelképes ajándékot adjon. Érdemes önként meghozni a döntést, hogy tiszteletben tartja a határokat, mert könnyen elõfordulhat, hogy máskülönben fizikai szinten egy betegség vagy bármilyen más szigorítás miatt kénytelen megtapasztalni a tehetetlenséget. Gondoskodjon róla, hogy ki tudja pihenni magát! Keresse a lehetõséget az ellazulásra, az elmélyülésre. Ez az egyetlen terület, ahol túllépheti a határokat.

19 SZERENCSI TÜKÖR DECEMBER Szerencsi beruházások III. AZ ERZSÉBET TÉR FELÚJÍTÁSA Sorozatunkban azokat a beruházásokat mutatjuk be, amelyeket az elkövetkezõ idõszakban jelentõs pályázati támogatás felhasználásával valósít meg az önkormányzat Szerencsen. Az Erzsébet tér felújítása a városközpont átépítésének a keretében történik, ami közel egymilliárd forint értékû beruházás. A több részbõl álló projekthez az Észak-Magyarországi Operatív Program révén 791 millió forint támogatást nyert a település. Az Erzsébet tér egyik legnagyobb problémája a leromlott állaga mellett az, hogy ide érkezik a Rákóczi út egy jelentõs szakaszáról zárt rendszerben a csapadékvíz, amely nyitott árokban halad tovább és ez jelentõs felületet elvesz a rendelkezésre álló területbõl. A tervezett átépítés során az árkok lefedésével új parkolók jönnek létre. Ugyancsak a jármûvek várakozására szolgáló részt alakítanak majd ki a jelenlegi elhanyagolt zöldfelület egy részén. Eközben a játszótér a tervezett rekonstrukció révén újra visszanyeri eredeti funkcióját és pihenõparkot is kialakítanak ezen a részen, az utak, járdák új burkolatot kapnak. Az Erzsébet tér átépítése a Bors Kálmán utcáig történik, így az érinti a Molnár István út betorkolló szakaszát is. SZERENCSEN A JOGÁSZEGYLET ELNÖKSÉGE A testület fontos kérdésekrõl tanácskozott. Szerencsen tartotta elnökségi ülését december 4-én a Magyar Jogász Egylet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöksége. A tizenkét fõs grémium tagjai áttekintették a testület 2009-ben végzett tevékenységét és szót váltottak FEJLÕDÉSI PÁLYÁN A KÕVÁGÓ ÜZEM Folyamatos a termelés a Margraf Kft. szerencsi kõvágó üzemében. Az ipari parkban létesített gyártócsarnok 15 dolgozó számára biztosít munkalehetõséget. Lapra vágás után dolgozzák fel a kõtömböt. Az elmúlt idõszakban a társaság jelentõs fejlesztéseket valósított meg a 2007 tavaszára elkészült üzemben és környékén. Befejezõdött az irodaház kialakítása, újabb gépeket szereztek be, aszfaltozott út veszi körül az épületet, napjainkban már a létesítmény elõtti tér díszburkolása történik. A kivitelezést minden esetben helyi szakemberekkel, vállalkozókkal valósították meg. Mornailla Gábor, a cég általános igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy 2009-ben a szerencsi kõvágó üzemnek a külsõ megrendelések mellett a perkupai klímagyár építése adott munkát, amelynek a Margraf Kft. volt a generálkivitelezõje. Napjainkban a Beneluxállamok piacára gyártanak az európai uniós minõségi követelményeknek megfelelõ burkolólapokat és a cég stratégiai raktárkészletét töltik fel. Az általános igazgató kiemelte: komoly erõfeszítések árán sikerült fej - lõdési pályára állítani az üzemet, ahol hazai és több európai országból származó alapanyag feldolgozása történik. A cég a térségben élõknek is kínálja a többek között gránitból, márványból és tufából készült termékeit, amelyekbõl a tervek szerint a közeljövõben a Szerencsi Tüzépen mintakollekciót mutatnak be. A Margraf Kft. hosszú távra tervezi a jövõjét a városban hangsúlyozta Mornailla Gábor. Ezt bizonyítja, hogy a napokban kapták kézhez a helyi építésügyi hatóságtól egy újabb gyártócsarnok létesítésére az engedélyt. a jövõ évi tervekrõl. Megállapították, hogy a megyei szervezet eredményesen mûködött közre a szlovák magyar, magyar szlovák jogi szakszótár kiadásának elõkészületeiben. Az elnökség fontosnak tartotta, hogy elõsegítse a jogászhallgatók szakmai versenyeken, tudományos rendezvényeken történõ részvételét. A szak mai civil szer vezet kiemelt figyelmet fordít a különbözõ szakvizsgákra történõ felkészítésre és szándékuk szerint az orvosokhoz hasonlóan az ügy - védek tovább - képzését is naprakésszé és folyamatossá tenné a Magyar Jogász Egylet Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöksége. ÚJÉVKÖSZÖNTÕ Évbúcsúztató programot szervez szilveszterkor a szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár. A rendezvény december 31-én 22 órakor kezdõdik a Rákóczi-vár kertjének bejárata elõtti útszakaszon, ahol nosztalgiakoncert várja az érdeklõ - dõket a Miskolci Mûvek együttessel. 23 órától Matyi és a hegedûs produkciója szórakoztatja majd a közönséget. Éjfélkor Rónavölgyi End - réné polgármester újévköszöntõje után tûzijátékot láthat a közönség. A program idején szerencseleves, lepcsák, bundás kenyér, virsli, lángos, sült krumpli, kürtõskalács, boros tea és forralt bor várja a szilveszterezõket a Rákóczi-vár környékén. A VÁROSBAN SÉTÁLVA Az elmúlt egy esztendõben öszszesen huszonegy alkalommal tettünk kisebb-nagyobb sétát Szerencs városában. Hagyományainkhoz híven igyekeztünk csokorba kötni a mindennap emberét foglalkoztató problémákat, figyelembe véve a hozzánk betérõ helybéliek gondjait. Felhívtuk a figyelmet a hiányosságokra, válaszokat kerestünk az embereket leginkább foglalkoztató kérdésekre. E mellett szívesen adtunk hírt a pozitív változásokról is. Végigkísértük a település fejlõdését, az épületek megújulását, az új létesítmények megvalósulását. Reméljük, hogy felvetéseink a település javát szolgálták az elmúlt idõ szakban. Hamarosan beköszönt a 2010-es esztendõ. Azt kérjük olvasóinktól, hogy a jövõben is tiszteljenek meg bennünket leveleikkel, észrevételeikkel, mi pedig igyekszünk válaszokat találni azokra. Sétáljunk együtt 2010-ben is Szerencsen! METSZETTÉK A FÁKAT Az elmúlt idõszakban fejezte be a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. az utak mentén található fák metszését. Ezt a munkát minden esztendõben el kell végeznie a társaságnak, hogy a növények lombkoronája megõrizze a formáját. MÁR LÁTSZIK! A közelmúltban adtunk hírt arról, hogy a lebontott Szerencsi Cukorgyár egykori szeletszárító épülete helyén megkezdõdött a kerítés építése. Többen jelezték szerkesztõségünknek, hogy a kivitelezõ talán nem a régi gyáregységet övezõ, kõlábazattal ellátott kerítéshez hasonló építményt készít el. Nos, a kétke dõket már nem kell meggyõzni, hiszen már látszik a lábazat. Igaz, hogy az idõjárás az elmúlt idõ - szakban nem kedvezett a beruházásnak, így már napok óta nem látni itt a szakembereket. KILENCVENÉVESEN KÖSZÖNTÖTTÉK Az idén kilencven esztendõs Tirpák Lászlónét kereste fel otthonában november 20-án a város polgármestere. Rónavölgyi Endréné a kerek évforduló alkalmából köszöntötte Jolánka nénit. A kitûnõ egészségnek örvendõ idõs asszony egyedül él a Gárdonyi Géza utcában lévõ lakásában. Két lánygyermeknek adott életet, napjainkban három unokával és négy dédunokával büszkélkedhet. Szerettei rendszeresen látogatják. Jolánka néni máig ellátja magát, azonban mint mondja, a kerti munka már nehézséget jelent számára, a lába már nem igazán bírja a kapálást. Szerencsére jó szomszédai vannak, akiktõl sok segítséget kap. A város polgármestere virágcsokorral és ajándékkal lepte meg Tirpák Lászlónét. Kívánunk Jolánka néninek további, egészségben és boldogságban eltöltött éveket! MEGÉRKEZETT A KARÁCSONYFA Bizonyára sokan látták, hogy a városi karácsony egyik hagyományos kellékét, a fenyõfát idén ismét a polgármesteri hivatallal szemben helyezték el. A hatalmas fa felállításában a szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság ügyeletes egysége nyújtott segítséget. Az ünnep közeledtével szerte a településen újra kigyulladtak a karácsonyi fények. Szerencsen a Rákóczi és Bekecsi utakon, valamint Ondon is színes izzók sora is jelzi az ünnepet. IPARI TERÜLET Az idei közmeghallgatáson kérdésként hangzott el, hogy mi lesz a lebontott cukorgyári terület sorsa? Lapunkban többször foglalkoztunk már ezzel a témával. A szerencsi polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje megerõsítette, hogy a terület a Mátra Cukor Zrt. tulajdona, amit a városrendezési tervnek megfelelõen a jövõ - ben is csak ipari célokra lehet hasznosítani. Ez kizárja azt a mendemondát, mely szerint szociális bérlakások épülnének az üzem helyén. KAMERÁK AZ ONDI FÕ UTCÁN Az elmúlt idõ szakban több esetben bebizonyosodott, hogy jó szolgálatot tesznek a közterületeken elhelyezett térfigyelõ kamerák. Néhány alkalommal a rendõrségnek bûnelkövetõ - ket sikerült munka közben nyakon csípniük, akik fittyet hányva a kamerákra, az éj leple alatt próbáltak könnyû zsákmányhoz jutni. A közelmúltban történt, hogy egy közlekedési balesetet sikerült rögzítenie a rendszernek, ez szintén hasznosnak bizonyult a rendõrségi vizsgálat során. Ma már Ondon is két kamera pásztázza a Fõ utca forgalmas részeit, reméljük, hogy ezek is hozzájárulnak majd a településrészen a közbiztonság javításához. SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb január 15-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47) Fax: +36(47) Ügyelet: +36(20) SMS-számunk: +36(20) Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.

20 DECEMBER 18. HIRDETÉS Az AA-MED Kft. örömmel értesíti régi és új kedves betegeit, hogy szolgáltatásainak a körét bõvítette! MAGÁNRENDELÉSEINK: Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-uh, emlõváladékcitológia, cysta punctio, biopsziák, stb.), CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.), Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.), Vesekõ mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés), 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben! NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK! Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt! Szeretetteljes karácsonyt és békés, boldog új évet kívánunk! MSZP szerencsi alapszervezete és önkormányzati képviselői: Rónavölgyi Endréné Heves János Fekete József Sipos Attila Suskó Viktor Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon: 06-30/ , valamint CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET Miskolc, Semmelweis Kórház Csabai kapu A Szerencsi Televízió az interneten: A Szerencsi Hírek következô száma január 15-én jelenik meg. Lapzárta: január 8., 10 óra. KARÁCSONYI KÉSZLETKISÖPRÉS, MOST VÁSÁROLJON SZERENCSEN! TESZTAUTÓK akár 20% kedvezménnyel Használt autók széles választékban akár 20% kedvezménnyel MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNYOK beszámítása. Szervizelés, karambolos javítás, biztosítós ügyintézés Téligumi-vásárlás esetén ajándék téli átvizsgálás Rácz Kft Szerencs, Rákóczi út 110. Tel.: 47/ , 20/

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Szakmai elismere sek az egyesü letben

Szakmai elismere sek az egyesü letben Szakmai elismere sek az egyesü letben 2015. június 4-én, Pedagógusnap alkalmából Dr. Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott pedagógusoknak. A díjak Egyesületünket nagy megtiszteltetés

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének decemberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben