Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I /2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008."

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok, Hirka Tamás, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Bokros Mátyás, Baji Lajos, Tóth Károly, Benkóné Dudás Piroska, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Pap János, Vámos József, Hrabovszki György, Takács Péter, Halász Zsanett, Szilvásy Ferenc képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyzı, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzı, Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok Meghívottként jelen volt: Dr. Csák Gyula, a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója, Dr. Farnas József ügyvéd: Borbíró Zoltán, a Vagyonkezelı Zrt. Igazgatóságának elnöke, Pankucsi János az önkormányzat könyvvizsgálója Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetıje, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettese, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály csoportvezetıje, Hudák Katalin belsı ellenır, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály vezetıje, Bornné Dr. Stefkovics Valéria, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetıje, Kibédi-Varga Lajos vagyonkezelı, Marik Tibor Stratégiai-Fejlesztési Osztály csoportvezetıje, Márton László vagyonkezelı, Dr. Komán Ágnes a Személyzeti Csoport vezetıje, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály megbízott osztályvezetıje, Dr. Urbán-Zsilák Klára jogász, Varga Tamás ifjúsági referens, Nagy Árpád tanügyi ügyintézı, Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje, Dr. Kiss Gyula, Jogi, Önkormányzati és Szervezési csoportvezetı, Dr. László Jenı jogász, Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 24 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen Dr. Fábián Ágnes tanácsnok jelezte. Javasolta, hogy a zárt ülés megkezdése elıtt a képviselıi kérdésekre adott válaszokkal kezdjenek. A meghívóban jelzetteken túl, javasolta, hogy 3.6 jelzéssel vegye napirendjére a közgyőlés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenırzésére ideiglenes bizottság létrehozása és tagjainak megválasztása tárgyú elıterjesztést. (Kazetta 1/ )

2 2 Tóth Károly képviselı: Jelezte, hogy a zárt, illetve a nyilvános ülés megkezdését követıen kér szót. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: A nyilvános ülés elején kíván kérdést feltenni. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Javasolta, hogy a szociális blokkban a 18. és 19. számmal jelzett elıterjesztéseket, a Városüzemeltetést érintı ügyek befejezését követıen 5/6, illetve 5/7. jelzéssel tárgyalja a közgyőlés. Mindkét elıterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, témájuk szerint inkább tartoznak a Városüzemeltetési, mint a szociális, egészségügyi területet érintı ügyekhez. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Javasolta, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl az 5/2. jelzéső, az Árpád fürdı vagyonátvételére vonatkozó elıterjesztést. Idıközben a Békés Megyei Vízmővek Zrt. kezdeményezte ,- Ft megfizetését az átvétellel összefüggésben. Véleménye szerint ez olyan mértékben kérdıjelezi meg a Zrt. ez ügyben tanúsított álláspontjának komolyságát, ami a napirendrıl történı levételt igazolja. Javasolta, hogy Vantara Gyula polgármester vegyen részt a Zrt. soron következı tulajdonosi értekezletén, informálódjon fentiekkel kapcsolatban. Semmi nem kötelezi az önkormányzatot arra, hogy az Árpád fürdıt átvegye. Jelenleg érvényes szerzıdés van a Zrt-vel. Ilyen hozzáállás esetén a Zrt. üzemeltesse tovább a fürdıt. Ismételten kérte a téma napirendrıl történı levételét. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: Jelezte, hogy a Városüzemeltetést érintı ügyek elıtt kíván szót kérni. (Kazetta 1/ ) Hricsovinyi Tamás képviselı: A Bejelentések napirend keretében kíván kérést intézni Dr. Benedek Mária jegyzı asszonyhoz. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Jelezte, hogy délután, a nyilvános ülés megkezdése elıtt kíván szót kérni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Mezei Zsolt képviselı napirend cserére vonatkozó javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 egyhangú igen szavazattal, a javaslattal egyetértett. Takács Péter napirend levételét kezdeményezı javaslatával kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, hogy éppen azért tőzte a közgyőlés napirendre a téma tárgyalását, mivel a Békés Megyei Vízmővek Zrt szeptember 26-án tartandó közgyőlésén ez ügyben a polgármesternek állást kell foglalnia, képviselnie kell a közgyőlés döntését. A képviselı napirendrıl történı levételére irányuló kezdeményezése pontosan ezt a lehetıséget zárja ki. Abban az esetben is fenntartja a képviselı kezdeményezését, ha az ,- Ft megfizetése esetén nem veszi át az önkormányzat az Árpád fürdıt? (Kazetta 1/ )

3 3 Takács Péter képviselı: Igen. Üzenet értékő lenne a téma napirendrıl történı levétele. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy elıterjesztıként nem támogatja a téma napirendrıl történı levételét, hiszen abban az esetben nem tudja a közgyőlés döntését képviselni a zrt. közgyőlésén. Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselı, napirend levételére vonatkozó javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 9 igen, 13 nem szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elvetette. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, 1 nem szavazattal, a módosításokkal együtt a javasolt napirendi pontokat elfogadta. (Kazetta 1/ ) Nyilvános ülés: 1.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek 1. A Békéscsabai I. és II. Sz. TISZK koordinációs intézményének kijelölése Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 2. A 446/2008. (VII.10.) közgyőlési határozat 9. pontjának végrehajtása, tájékoztató az újkígyósi kihelyezett zeneiskolai képzés indításáról Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 3. Jankay-képek eladása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 4. A Csabai Garabonciás Alapítvány támogatásának jóváhagyása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 5. A 2008/2009-es tanév beiskolázásának véglegesítése, közalkalmazotti létszámváltozások lekövetése a közoktatási intézményekben Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 6. A Rákóczi Szövetség támogatása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály

4 4 2.) Helyi rádiók közszolgálati mősorainak támogatása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Kabinet 3.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Gerlai kastély értékesítése Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 2. A MÁV Zrt. tulajdonában lévı sporttelep megvásárlása Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 3. A Pósteleki Kastély értékesítése Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 4. Tájékoztatás a Csabai Életfa Kht. végelszámolásáról Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 5. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának megválasztása, valamint tájékoztatás a vállalat átalakításáról Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenırzésére ideiglenes bizottság létrehozása és tagjainak megválasztása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály 4.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 2. Tájékoztató a évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl CD melléklet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 3. Pályázat létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

5 5 4. Általános tartalékból forrás igénylése Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 5. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 5.) Városüzemeltetést érintı ügyek 1. Békés Megyei Vízmővek Zrt. szerzıdéseinek véleményezése CD melléklet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 2. Árpád fürdı vagyonátvétele Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 3. A hulladék győjtıedények zárható térben történı elhelyezésére kiírt pályázat Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 4. Almáskerti Ipari Park közmő és út átvétele Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 5. Telekgerendás szennyvíz elhelyezési kérelme Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 6. Javaslat a vállalkozásfejlesztési célelıirányzat felosztására CD melléklet Elıterjesztı: MSZP Képviselıcsoportja Elıkészítı: Képviselıcsoport 7. Javaslat beruházási kiadvány elkészítésére, szakmai fórum rendezésére Elıterjesztı: MSZP Képviselıcsoportja Elıkészítı: Képviselıcsoport 6.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. Tájékoztatás a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézettel kapcsolatos képviselıi kérdésrıl CD-melléklet Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet

6 6 2. Tagok delegálása a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet felügyelı tanácsába Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 3. A DARET határozatok jóváhagyása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 6. A gyermekek védıoltás költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 7. Habitat for Humanity otthonteremtési pályázata Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 8. Gerincvédelmi csomag támogatásáról szóló határozat módosítása Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 9. Tájékoztatás a 18. számú fogorvosi körzet helyettesítésérıl Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 10. Tájékoztató támogató szolgáltatás mőködtetésére benyújtott pályázatról Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 11. Hármas ikrek gondozásával kapcsolatos kérelem Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 7.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009 Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Közigazgatási Osztály

7 7 8.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I.26.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport 9.) A közgyőlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történı átruházásáról szóló 12/2007. (IV.2.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 10.) A Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 11.) A helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006. (IX.12.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 12.) A helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjérıl szóló 36/1992. (XII.18.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 13.) Tájékoztató a városi önkormányzatot érintı tárgyalásokról, tanácskozásokról július 10. és szeptember 18. között Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Kabinet 14.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 15.) Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt elıkészítéséhez létrejött NFH-ENV- 4/2005 azonosítási számú támogatási szerzıdés teljesítésérıl Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Projekt Végrehajtó Egység 16.) Helyiség biztosítása a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezete számára Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport

8 8 17.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás, valamint a Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása CD melléklet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 20.) BEJELENTÉSEK Napirend elıtti felszólalás Vantara Gyula polgármester: Felkérte Pankucsi János könyvvizsgálót, hogy a feltett kérdések sorrendjében válaszolja meg Tóth Károly képviselı kérdéseit. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Tájékoztatásul elmondta, hogy kérdéseit írásban is eljuttatta. Továbbra is fenntartja a könyvvizsgáló, hogy jogszerően járt el, amikor egyszerősített könyvvizsgálói jelentést adott a költségvetési beszámolóhoz, annak ismeretében, hogy azóta kiderült, hogy legalább egy (nem egy, hanem tízes nagyságrendben) esetben elıbb történt kifizetés, mint a szerzıdés ellenjegyzése? Vantara Gyula polgármester válaszlevelében elismerte, hogy a törvényesség utólag került helyreállításra. Amennyiben törvénysértés történt, nem adhatott volna egyszerősített könyvvizsgálói jelentést. Nem olyan tragédia, ha van törvénysértı, vagy más megállapítás, hiszen az Országos Számvevıszék is számos esetben jelenteti meg, mely esetben van észrevétele, kifogása. Ahhoz azonban nem volt joga, hogy egyszerősített záradékkal lássa el a költségvetési zárszámadást azok után, hogy egyértelmővé és világossá vált a törvénysértés ténye. Ha igen, akkor milyen következtetést von le, ha nem, akkor miután tudomására jutott az eljárás mit tett annak érdekében? Miért nem tájékoztatta a képviselıket 8 napon belül? Hogyan látja el tevékenységét? Második kérdése a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel kapcsolatos. A könyvvizsgáló, mint az egész tárgyalássorozat elindítója, illetve szakértıje, hogyan ítéli meg, fennáll-e az áfa fizetés kötelezettsége amennyiben az általa kidolgozott konstrukciót fogadja el a közgyőlés? Amennyiben csak színlelten, rövidtávon kerül az önkormányzat tulajdonába az Árpád fürdı, kell-e vagyonszerzési illetéket fizetnie? Van-e más megoldás? Milyen jogcímen vetette el a tárgyalás során azt a megoldást, amely biztosította volna a város teljes rendelkezési jogát? Ez azt jelentette volna, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel az önkormányzat közös Kft-t alakít, amelyben az önkormányzat 1 % tulajdonnal rendelkezik, viszont megállapodás alapján valamennyi jogot gyakorolhatta volna. Természetesen a kockázatviselés fordított, az önkormányzatot terhelné a kockázat többsége. Ebben az esetben nincs áfa, illetve illetékfizetési kötelezettség. Ezt a megoldást a könyvvizsgáló, mint az önkormányzat által megbízott szakértı elvetette. A város iránt felelısséget érzı személyként tette? Harmadik kérdését elızetesen írásban ugyan nem közölte, de szeretne rá választ kapni. A könyvvizsgáló véleménye szerint a jegyzı asszony a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-vel a pénzeszköz átadására vonatkozó közgyőlési döntés hiányában jogszerően írta alá a szerzıdést közel ,- Ft-os kötelezettséget vállalva? A szerzıdés nincs iktatva, az elsı és az utolsó oldala is 1. sorszámozású, csak egy helyen, az utolsó oldalon szerepel rajta szignó. İszintén megkönnyítené, ha

9 9 a polgármester iránti szolidaritás jegyében felajánlaná, hogy jövı évtıl olyan személy legyen a könyvvizsgáló, aki felelısséget visel a város és a polgármester iránt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselınek el lehet mondania véleményét. Kérte Pankucsi János könyvvizsgálót, hogy feltett kérdésekre adja meg a választ. Jogszerő-e az egyszerősített könyvvizsgálói jelentés annak tükrében, hogy a polgármester utólagosan állította helyre a törvényességet egy szerzıdés esetében, amikor az záradék formájában lett utólag jogilag ellenjegyezve a kifizetés megtörténte után? A könyvvizsgáló meglátása szerint a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel kötendı szerzıdésben szereplı áfa tartalom megnyugtató módon került rendezésre? Jogosult-e a jegyzı a Tóth Károly képviselı harmadik kérdésében vázolt szerzıdést aláírni? (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: A félreértések elkerülése érdekében értelmezése szerint az elsı kérdés arra irányult, hogy könyvvizsgálóként jogszerően adta-e ki a hitelesítı záradékot az önkormányzat évi egyszerősített, összevont beszámolójáról, miután elsı félévében ismertté vált, hogy a polgármester által október 11-én a Magyar Pályázatkészítı Iroda kft-vel kötött megbízási szerzıdés ellenjegyzése nem történt meg? Az ellenjegyzés záradék formájában június 10-én került aláírásra. Amennyiben tartalmát tekintve jól értelmezte a feltett kérdést, egyértelmően az a válasza, hogy a könyvvizsgálói záradékot jogszerően bocsátotta ki. Az ellenjegyzés elmaradása tényként került megállapításra, azzal kapcsolatban hozzáfőznivalója nincs. Annak ellenére maradt el, hogy a jogszabályok a szerzıdéskötést megelızı idıpontra írják elı. A hitelesítı záradékkal összefüggésben a könyvvizsgálónak azt kell vizsgálnia, hogy a hibának milyen számszerő kihatása volt, vagy lett volna a évi beszámolóra. A minısítéssel nem kíván foglalkozni. Az Államháztartási Törvény 12/A. (1) bekezdése gazdálkodási alapelvként rögzíti, hogy fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási elıirányzat mértékéig vállalható. Ennek a szigorú elıírásnak az érvényesítése érdekében a 98. -ban három lépcsıs kötelezettségvállalási rendszer mőködtetését írja elı a törvény, részletes szabályai a 217/2000. (XII.11.) Kormányrendelet a állapítja meg. Ennek alapján készült el az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzata és melléklete. A normál eljárás szerint, ha felmerül egy kiadási igény, a szakterület vezetıjének meg kell keresnie, hol van az adott idıszakra érvényes, közgyőlés által jóváhagyott költségvetésben elıirányzat. Meg kell keresni a melléklet szerint, ki az elıirányzat kötelezettségvállalója, be kell jelenteni a kiadási igényt. Ha a kötelezettségvállaló az igényt jóváhagyja, meg kell keresni a szabályzat melléklete szerint az ellenjegyzıt. Az ellenjegyzést követıen kerülhet sor a szerzıdés kidolgozására, elıkészítésére. Elkészültét követıen a Jogi Csoportnak kell bemutatni a jogi érvényesíthetıség szempontjából. A képviselı által hivatkozott esetben az illetékes szakterület megállapította, hogy a költségvetésben a évi pályázatokra elıirányzott önrésze címén ,- Ft áll rendelkezésre. Megkeresve a polgármester urat, elindították a szerzıdés kidolgozását. Itt csúszott be a hiba, hogy az illetékes szakterület nem vitte el a kötelezettségvállalási séta papírt ellenjegyzésre. Az elkészült szerzıdést a polgármester aláírta, megkötésre került. A második lépcsı az, hogy beérkezik a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos számla, vagy fizetési igény. Elıször a kötelezettségvállalónak, vagy az általa megbízott személynek a teljesítést igazolnia kell, majd át kell adni a gazdasági szervezetnél

10 10 kijelölt érvényesítınek. Az érvényesítés során vizsgálni kell az elsı lépcsıre vonatkozó szabályzatbeli feladatok maradéktalan teljesítését. Ekkor derült ki, hogy a kötelezettségvállalás esetében az ellenjegyzés nem történt meg. A kifizetés a szabályzat szerint valósult meg. Fentiek ismeretében azt kell megállapítani, hogy az államháztartásról szóló törvénynek a gazdálkodási alapelve nem sérült. A polgármester, mint a szabályzatban kijelölt kötelezettségvállaló, érvényes elıirányzat terhére vállalt kötelezettséget. Az ellenjegyzés nem tárt fel olyan körülményt, ami arra adott volna okot, hogy az ellenjegyzés utasításra történt. Az utólagos ellenjegyzésre nem a polgármester erıszakos intézkedésére, hanem a hiba kijavítása céljából került sor. A könyvvizsgálónak azt kell értékelnie, hogy fenti ténynek milyen a számszaki kihatása a évi költségvetési beszámolóra. A szerzıdéshez december 31-ig pénzmozgás nem kapcsolódott áprilisában történtek az elsı kifizetések, aminek értékelése a évi könyvvizsgálói jelentésben kell, hogy megjelenjen, amennyiben lényeges hiba. A kötelezettségvállalás nem sértett törvényt, az ellenjegyzés pótolva lett, ilyen értelemben nem vált szükségessé az, hogy a kifizetést az önkormányzat, mint szerzıdéskötı fél megtagadja, a belsı szabályozásbeli hiba kijavításra került. Álláspontja szerint a gazdasági esemény a évi költségvetés végrehajtásának a része, és nem szükséges a szerzıdés felbontása. Álláspontját az Állami Számvevıszék gyakorlatával is alátámasztotta évben az Állami Számvevıszék vizsgálta az önkormányzat korábbi három évét, megállapította, hogy a végrehajtás a vonatkozó 217/2000. (XII.11.) Kormányrendelet ának ellenére az írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági események 28 %-ánál nem történt meg. Ha nem volt írásbeli kötelezettségvállalás, akkor nem lehetett ellenjegyzés sem. Ennek ellenére a könyvvizsgálói jelentések rendre hitelesítı záradékról szóltak. Az Állami Számvevıszék is megkapta a hitelesítı záradékokat, észrevételt nem tett. Az Állami Számvevıszék sem úgy értékeli a belsı szabályozás elıírásának a hibáit, hogy az akadálya lenne az éves beszámoló hitelesítı záradékkal való ellátásának. Más szempontból megközelítve az egyszerősített könyvvizsgálói jelentés pontosan fogalmaz. A számviteli törvény, az államháztartási számviteli kormányrendelet és a Magyar Könyvvizsgálói Nemzeti Standardok pontosan, szó szerint elıírják, az egyszerősített könyvvizsgálói jelentés tartalmi követelményeit. Ebben szereplı kitétel szerint a Magyar Könyvvizsgálói Nemzeti Standardok szerint kell elvégezni az éves könyvvizsgálatot és a könyvvizsgáló köteles kellı bizonyosságot szerezni arról, hogy az önkormányzat beszámolója lényeges hibás állításokat nem tartalmaz. Ez általános megfogalmazás. De az, hogy a számviteli törvény kötelezıen elıírja a nemzeti könyvvizsgálói standardok alkalmazását, az ezt az általános megfogalmazást megtölti tartalommal. A szabványok azt mondják, hogy a könyvvizsgálónak olyan bizonyosságot kell szerezni, ami valószínősíti, hogy a beszámoló 95 %-os megbízhatósággal nem tartalmaz lényeges hibás állítást. Tehát a könyvvizsgálat nem végzıdhet azzal, hogy a könyvvizsgáló 100 %-ig hibamentes nyilatkozatot ad. 5 % a valószínősége annak, hogy lényeges hibás állítást tartalmaz a beszámoló. Lényeges hibás állítás a számviteli törvény 3. -a szerint addig, amíg a számviteli törvény a vállalkozásoknál a mérleg fıösszegének 2 %-ában állapítja meg a lényeges hibát, az önkormányzatok esetében 5 %-ban állapítja meg. Az, hogy a évi beszámoló lényeges hibás állítást nem tartalmaz, ez a kitétel a könyvvizsgálói jelentésben azt jelenti, hogy ,- Ft-os hiba az önkormányzat évi beszámolójában 5 %-os valószínőséggel nincs. A standard szerint a hibahatár ,- Ft, az egyedileg jelentıs tétel ,- Ft. Ebben az értelemben, a kérdésben szereplı ,- Ft-os szerzıdés még egyedileg sem minısül jelentıs tételnek. Amennyiben bekerült volna a mintába, akkor sem lett volna akadálya a hitelesítı záradék kiadásának. (Kazetta 1/ )

11 11 Takács Péter képviselı: Könyvvizsgáló említette, hogy a szerzıdésre kifizetések történtek évben. Mikor, milyen összegben? (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: április 24-én ,- Ft értékben történt kifizetés. A másik kifizetésre pedig májusban került sor, ,- Ft értékben. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A kifizetésre került két tétel milyen költséget fedez? (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: A Magyar Pályázatkészítı Iroda Kft-vel kötött szerzıdés költsége. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte, hogy Pankucsi János könyvvizsgáló következı válaszában a Békés Megyei Vízmővek Zrt. szerzıdésében szereplı áfa tartalommal kapcsolatban fejtse ki álláspontját. (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: Pontosításként elmondta, hogy az Árpád fürdı kivonásával kapcsolatos szerzıdéstervezetrıl van szó. Az új áfa törvény életbe lépésével kapcsolatban az önkormányzat visszaigénylési lehetısége megteremtıdött. A szóban forgó szerzıdés az Árpád fürdı vagyonkivonását térítésmentesen kívánja megvalósítani. A vonatkozó törvény szerint a szerzıdés megkötését követıen az átadónak számlát kell kibocsátania az átvevı önkormányzat felé. A számlában az átadandó eszközöknek piaci értéken kell szerepelniük. A piaci értéknek megfelelı áfát kell a számlában kimutatni, melyet kb ,- Ft értékben a Békés Megyei Vízmővek Zrt. részére kell átutalni. A vízmő a költségvetésbe befizeti, az önkormányzat pedig az aktuális adóbevallás idıszakában az összeget visszaigényli. Az önkormányzat adóbevallásai esetében ez az összeg szokatlanul magas visszaigénylési összeget jelent, nagy biztonsággal várható, hogy kiutalását az APEH ellenırzéssel fogja alátámasztani. Az áfa törvény szabályai szokványos, térítés nélküli átadásnál nem jelentenének gondot. A kiutalás elıtti ellenırzés azonban valószínő, hogy vizsgálja az önkormányzat és a Békés Megyei Vízmővek Zrt. által rekonstrukció finanszírozására megkötött megállapodást. Ezt figyelembe véve a térítés nélküli átadás esetében tulajdonképpen a térítés nélküli rész csak az állami támogatásnak megfelelı rész lenne, mert a másik felét az önkormányzat tıkeemelésre, hitel terheinek átvállalásával már ellentételezte. Ez bizonytalanságokat eredményezhetett volna. Ennek elkerülése érdekében a Békés Megyei Vízmővek Zrt. könyvvizsgálója és az önkormányzat részérıl a szerzıdés elıkészítıje konzultációs lehetıséget kért a Dél-alföldi Regionális Adó- és Pénzügyi Igazgatóság Békéscsabai Kirendeltségén, ahol a konzultáció megtörtént. A konzultáció során a szerzıdéstervezetet az APEH szakértıivel pontról-pontra áttekintették, a szöveg véglegesítésénél az APEH észrevételeit figyelembe vették. A kiutalási ellenırzésnél a megállapodást figyelembe veszik. Véleménye szerint, ha megvalósul az Árpád fürdı térítésmentes kivonása, akkor az áfa kiutalási ellenırzés aggálymentes lesz. (Kazetta 1/ )

12 12 Tóth Károly képviselı: Véleménye szerint amennyiben az önkormányzat a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-nek adja át az Árpád fürdı vagyonát, illetékfizetési kötelezettség is terheli. Ezzel kapcsolatban kérte Pankucsi János könyvvizsgálót, fejtse ki véleményét. (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: Jelezte, hogy azokra a kérdésrészekre, amelyek nem szerepelnek az írásban feltett kérdések között, jelen közgyőlésen nem kíván választ adni, mivel azt nem érti pontosan. Megtisztelınek érezte, hogy az önkormányzat megbízta a harmonikus, jövıbeli együttmőködés érdekében a Békés Megyei Vízmővek Zrt. szakértıivel folytatott egyeztetéssel. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Tóth Károly képviselıt, írásban tegye fel kérdéseit, ne a közgyőlés ülésén improvizatív módon terjessze elı. Javasolta, hogy a frakciócsoport bizottsági ülésén fejtse ki álláspontját, és méltatlanul ne hagyja ott az ülés résztvevıit. A közgyőlés mai ülésén, az Árpád fürdı vagyonátadásával kapcsolatos elıterjesztés tárgyalásakor van lehetıség a kérdések feltevésére, a szerzıdés egyeztetésében és összeállításában közremőködı ügyvéd jelenlétében. (Kazetta 1/ /2. 005) Mezei Zsolt képviselı: Véleménye szerint Tóth Károly képviselı tanulni szeretett volna a könyvvizsgálótól. Megjegyezte, hogy ingatlan esetében történt tulajdonszerzés illetékköteles. Tóth Károly képviselı azt szerette volna megtudni, hogy az említett esetben kell-e ,- Ft illetéket fizetni, vagy sem. Ismerete szerint illetékfizetési kötelezettség áll fenn. Tájékoztatásul elmondta, hogy informálódott az áfa fizetési kötelezettséggel kapcsolatban az APEH szakértıjétıl. Jelenlegi törvény alapján az áfa gazdasági tevékenységbıl igényelhetı vissza, amennyiben képzıdik akkora nyereség. Az APEH szakértıje sms-ben azt a tájékoztatást adta, az áfát még akkor tudja visszaigényelni az önkormányzat, ha a késıbbiekben a szerzett tulajdont más üzemelteti. Valóban igaz ez az állásfoglalás? (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: Az illetékfizetési kötelezettség egyértelmő, mivel az önkormányzat alanyi illetékmentes. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. által elıterjesztett és az önkormányzat által elızetesen elfogadott vagyonkivonási javaslat arról szól, hogy az Árpád fürdı eszközállományát az önkormányzat veszi át. Fel sem merült, hogy közvetlenül a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-nek adja át az önkormányzat. A vagyonkezelési szerzıdés melléklete kerül kiegészítésre az eszközállománnyal, így az áfa szempontjából is más fogja üzemeltetni. A vagyonkivonást problémamentesen kell megoldani, zökkenımentes üzemeltetést kell biztosítani. Az Árpád fürdı munkavállalóival kapcsolatos szerzıdéskötés a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. feladata. Az eszközállomány az önkormányzat tulajdonába kerül. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Számára a válasz meggyızı volt. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-nek. fogja átadni az önkormányzat, ezzel elkerüli az illetékfizetési kötelezettséget. Látta a könyvvizsgáló az Árpád fürdı tulajdoni lapját? (Kazetta 1/ )

13 13 Pankucsi János könyvvizsgáló: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem látta a tulajdoni lapot. Tudomása van viszont arról, hogy annak idején, a elıtti állapotában az önkormányzat az ingatlant átadta a Békés Megyei Vízmővek Zrt-nek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Javasolta, hogy a napirend tárgyalásakor foglalkozzanak a témával ben a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt-tıl megkapta az önkormányzat, majd következı évben térítésmentesen átadta a Békés Megyei Vízmővek Zrt-nek. Jelenleg is a Békés Megyei Vízmővek Zrt. tulajdona. (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: Tóth Károly képviselı harmadik kérdése kapcsolódik az elsıhöz is, mivel érinti a kötelezettségvállalási szabályzatot. Ahhoz, hogy válaszolni tudjon, ismernie kellene, hogy a kiadási elıirányzat a évi költségvetésben rendelkezésre áll-e, illetve ki a kötelezettségvállaló. Tudomása szerint a jegyzı asszonynak van kötelezettségvállalási jogosítványa a szabályzat melléklete szerint. Jelen pillanatban nem tudja megmondani, hogy az a jelen szerzıdéshez kapcsolódik, vagy sem. Ezért nem tud konkrét választ adni. Csak a szabályzat mellékleteinek átvizsgálását követıen tud választ adni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Tarné Stuber Évát, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettesét, hogy az egyablakos ügyintézés átalakítási munkálataival kapcsolatos szerzıdés részleteirıl adjon tájékoztatást. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı-helyettes: A közgyőlés júliusi ülésén a 30/2008. (VII. 14.) önkormányzati rendelettel döntött a évi költségvetési rendelet módosításáról. Az önkormányzat évi felújítási kiadásai között szerepeltetett polgármesteri hivatal létesítményeinek felújításai elıirányzatot feladatokra bontotta. A feladati alábontásba bekerült az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Szabadság tér szám alatti épületbe, másik két feladat mellett. Az összes elıirányzat a hivatal létesítményeinek felújítására ,- Ft. Elıirányzati és feladati oldalon a döntés a júliusi közgyőlés által jóváhagyott. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tóth Károly képviselı elfogadja a kérdésekre adott választ? (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Az elsı és a harmadik kérdésekre adott válaszok esetében szavazás elrendelését kérte, mivel azokat nem fogadja el. Az Árpád fürdı vagyonátvételét érintı kérdésre adott válasz esetében nem kér szavazást, tudomásul veszi, hogy a témát önálló napirend keretében tárgyalja a közgyőlés. Az elsı kérdésre adott választ azért nem fogadja el, mert kísérletet sem tett arra a könyvvizsgáló, hogy felhívja a közgyőlés figyelmét, miért nem adott 8 napon belül tájékoztatást, amikor észlelte a hiányosságot. Tudomása szerint július 18. a hosszú ellenjegyzések éjszakája volt a hivatalban. Valamennyi szerzıdést utólag pótoltatni kellett, a jegyzı asszony elfáradt, mivel több, mint száz esetben kellett aláírnia. Ez nem mind kifizetési ellenjegyzés volt. Vantara Gyula polgármester

14 14 legalább elismerte, hogy törvénysértés történt, amely az ellenjegyzéssel megszőnt. Ezzel szemben a könyvvizsgáló megpróbálta azzal magyarázni, hogy ugyan már, majd legközelebb figyelünk. Július 18-án évi szerzıdések is ellenjegyzésre kerültek, évi kifizetéssel. Ebben az esetben sem élt a könyvvizsgáló 8 napon belüli tájékoztatási kötelezettségével a közgyőlés felé. Kérte a képviselıket, ne fogadják el a kérdésére adott választ. Jelezte, hogy a második kérdésre adott választ elfogadja. A harmadik kérdésre adott válasz esetében is szavazás elrendelést kér. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Törvénysértéssel kapcsolatos levélrıl nincs tudomása. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Az elsı kérdéshez kapcsolódóan kérdését Dr. Benedek Mária jegyzı asszonyhoz intézte: A szóban forgó szerzıdés a Magyar Pályázatkészítı Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel október 11. napján kötötték. Utólagos záradékolásra került véleménye szerint a jegyzı asszony által július 10-én. Közben a szerzıdésre kifizetés történt. Az alatt az idıszak alatt, amíg nem történt meg a záradékolás, a szerzıdést törvényesnek tekintették, vagy sem? (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyzı: A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy törvényes volt a szerzıdés. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Meglepı, hogy a szerzıdésekkel kapcsolatban milyen tájékozottak a képviselık. Kérte, hogy a kifizetésekkel kapcsolatban Tarné Stuber Éva osztályvezetı-helyettes adjon tájékoztatást. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı-helyettes: Hivatalosan bejelentette, hogy a MAPI szerzıdésbıl egyetlen részlet ,- Ft mértékben, megfelelı aláírások után május 8-án átutalásra került. Több kifizetés nem történt. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Polgármester említette, hogy a képviselık milyen tájékozottak szerzıdések ügyében. Megjegyezte, hogy a polgármester által július 11. napján megküldött levélbıl szerezték az információkat. Ebben a levélben idézi a polgármester az államháztartás mőködési rendjérıl szóló törvényt, miszerint a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzı, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Fentiekbıl azt a konzekvenciát vonta le, hogy talán az ellenjegyzésnek azonnal a szerzıdésre kellett volna kerülnie, ami az elhangzottak alapján nem így történt, mégis törvényes. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyzı: Takács Péter képviselı által idézett törvény az önkormányzat feladatait és hatáskörét, így a jegyzı feladatkörét is rögzíti. A kötelezettségvállalás ellenjegyzését belsı,

15 15 koherens szabálynak minısíti. A polgármester által szerzıdésben vállalt kötelezettségen, a szerzıdésen nem érvényességi kellék a jegyzıi ellenjegyzés. A jegyzıi ellenjegyzésnek a kötelezettségvállalás belsı szabályozása során, - amit Pankucsi János könyvvizsgáló említett, hogy sétált a papír - a 4. és 9. számú mellékletben elıírtaknak megfelelıen történt. A szabályzat értelmében addig bármilyen szerzıdés által vállalt kötelezettség kifizetésére nem kerülhet sor, amíg vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen a séta papír a megfelelı ügyintézıkhöz érvényesítı, ellenjegyzı, utalványozó szignóval nincs ellátva. Vantara Gyula polgármester levelében is hivatkozott törvényhely a kötelezettségvállalásnak a szervezeti egységen belüli belsı, koherens szabályára vonatkozik. a jegyzıi ellenjegyzés a szerzıdésnek nem érvényességi kelléke. Érvényességi kellék viszont a kötelezettségvállalásnál a belsı sétapapíron való szereplése, a nélkül érvényesen, törvényesen kifizetni nem lehet. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Tóth Károly elsı kérdésére adott választ. - Megállapította, hogy a közgyőlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodással a választ elfogadta. A második kérdésre adott választ a képviselı elfogadta. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: A harmadik kérdésre adott válasszal kapcsolatban elmondta, hogy nem vonja kétségbe az osztályvezetı-helyettes által elmondottakat. Azért nem fogadja el a választ, mert nincs közgyőlési döntés arról, hogy a forrást átadják a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-nek. Ennek hiányában is köthet az önkormányzat szerzıdést, de akkor a hatályos törvények szerint közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatnia. A jegyzı asszony csak a lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint járhatott volna el: a szerzıdést a polgármester köti és idıben ellenjegyzi a jegyzı. A szerzıdést viszont a jegyzı írta alá, mintha lett volna határozat a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. részére történı vagyonátruházásról. Ilyen döntés azonban nem volt. Tudja, hogy a képviselı-testület többsége utólag bármit dönthet. Jelen állás szerint a jegyzı törvénysértést követett el, jogosulatlan volt a szerzıdés aláírására, mivel nem történt meg a forrás közgyőlés általi átadása. A törvényesség helyreállítható. A polgármester által írt levélben is az szerepel, hogy az ellenjegyzéssel helyreállt a törvényesség. Helyreállni csak az tud, ami nincs meg. Jelen esetben is helyreállítható a törvényesség, ha képviselık utólag jóváhagyják, hogy a jegyzı asszony kitalálva gondolatukat járt el. Ismételten kihangsúlyozta, hogy a jegyzı asszonynak nem volt joga a szerzıdés aláírására, mert nem került át a forrás a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-nek, így jogszerőtlenül járt el. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérdését Tarné Stuber Éva osztályvezetı-helyetteshez intézte: Szükséges a forrás átutalás jóváhagyása, vagy sem? (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı-helyettes: Jelezte, hogy nem minden esetben jogosult a válaszadásra, így a kérdés vonatkozásában csak részválaszokat tud adni. A forrás átadás pénzeszköz átadásnak minısül a költségvetésben. Amennyiben azonban számlára történik a kifizetés, annak fedezete rendelkezésre áll. (Kazetta 1/ )

16 16 Tóth Károly képviselı: Ügyrendi hozzászólásában kérdését Tarné Stuber Éva osztályvezetıhelyetteshez intézte. Ugye nem ez az útja a közbeszerzési törvény megsértésének? Mert akkor pályázattal kellett volna kiválasztani, hogy számla ellenében kivel végeztetik el a munkát. Pályázat nem volt. Szerzıdés volt, forrás átadás történt. Mondja inkább azt az osztályvezetı-helyettes asszony, hogy nem tudja a választ, de ne próbálja félrevezetni a képviselıket azzal, hogy álválaszt ad. Közgyőlési döntés nélkül került sor a forrás átadására. A jegyzı aláírta, a munkát elvégezték, véleménye szerint már ki is fizették. Nem érdemes megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tekintettel arra, hogy Tóth Károly képviselı szóban terjesztette elı kérdését, javasolta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálja meg. A vizsgálatot követıen ismételten térjen vissza a témára a közgyőlés. (Kazetta 1/ ) Pankucsi János könyvvizsgáló: Tóth Károly képviselı a harmadik kérdését hozzá intézte, melyre nyilatkozott, hogy a szerzıdést nem látta, így annak tartalmát sem ismeri, nem tud a feltett kérdésre választ adni. Gyakorlatilag nincs olyan elıírás, miszerint az apparátusnak minden szerzıdést meg kell mutatnia a könyvvizsgálónak. Így a kérdésre adott válasz elfogadása, illetve nem fogadása számára logikátlan. Nyilatkozott, hogy megfelelı információ hiányában nem tud választ adni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Pontosításként elmondta, hogy Pankucsi János könyvvizsgáló nincs az ismeret birtokában, így nem tud a feltett kérdésre választ adni. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: Véleménye szerint olyan típusú problémák merültek fel, amelytıl nem feltétlenül szabad eltekinteni. Azáltal, hogy a könyvvizsgáló válasza alól kivonásra került a válaszadás lehetısége, a kérdés címzettje önmagában megváltozott. A kérdés formálisan a könyvvizsgálónak lett címezve. A polgármester levezetésébıl azonban látható, hogy megváltozott a kérdés címzettje. Érdemes errıl tovább beszélgetni. 10 perc szünet elrendelését javasolta a szerzıdés megismerésére. A szerzıdésbıl egyértelmően kitőnnek azok az anomáliák, amelyekre Tóth Károly képviselı utalt. Vizsgálják meg, hogy valóban történt-e jogsértés, szabálysértés. Amennyiben igen, nem célszerő a következı közgyőlésig fenntartani, illetve annak a lehetıségét biztosítani, hogy hasonló esetek történjenek. A szerzıdést rendelkezésre tudja bocsátani. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy 10 perc alatt nem lehet a kérdést tisztázni. Javasolta, hogy a helyszínen feltett kérdés tekintetében szavazzanak. A szavazást követıen lehet tovább lépni, miszerint az illetékes bizottság hatáskörébe utalva tovább vizsgálják a kérdést. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselı: Javasolta, hogy a kérdéskörrel az Ügyrendi, Ellenırzési Bizottság is foglalkozzon. (Kazetta 1/ )

17 17 Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a könyvvizsgáló által adott választ. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 9 nem szavazattal, 7 tartózkodással a választ nem fogadta el. A téma a Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint az illetékes bizottsághoz kerül véleményezésre. Amennyiben az illetékes Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a véleményezésbe további bizottságot kíván bevonni, azt a bizottság vezetıje egyeztesse. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Problémát jelent, ha az illetékes bizottság elnöke az érintett cégnél alkalmazott? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte, hogy a kérdéssel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a jegyzı asszonnyal és az alpolgármesterrel, egyeztessenek a bizottság összetételérıl, annak bevonásával kezdjék meg a vizsgálatot. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: Véleménye szerint az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság illetékes a vizsgálatra. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak e vonatkozásban semmilyen hatásköre nincs, hiszen nem egy szerzıdés elızetes véleményezésérıl van szó, hanem egy megtörtént folyamat, törvénysértés ellenırzésérıl. Az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke dönthet arról, hogy mely egyéb bizottságokat vonja be az ellenırzésbe. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Mivel a kérdésnek pénzügyi hatása is van, ezért a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak is vizsgálnia kell a kérdést. Elfogadja, ha az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot is bevonja a vizsgálat lefolytatásába. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Jelezte, hogy a könyvvizsgálóhoz kíván felhívást intézni. Tóth Károly képviselı javaslatára nem nyújtotta be, hogy folytatja-e az önkormányzatnál a munkát, vagy sem. Amennyiben tovább folytatja munkáját, felhívja figyelmét arra, hogy az Állami Számvevıszék fokozott figyelemmel ellenırzi az önkormányzatok azon szerzıdéseit, amely szerzıdésekkel kapcsolatban mellékkötelezettség merül fel. Vantara Gyula polgármester többször kinyilatkozta, hogy az e-közigazgatás Unitis Rendszerházzal kapcsolatosan valamennyi dokumentum rendben volt. Információja szerint az Unitis Rendszerházzal szemben az önkormányzat nem érvényesítette késedelmi kötbér igényét. Amennyiben a évi költségvetést is a jelenlegi könyvvizsgáló ellenırzi, érdemes megvizsgálnia, túllépi-e az önkormányzat a ,- Ft-ot, ami engedélyezi az egyszerősített könyvvizsgálati jelentés benyújtását. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Úgy látszik elkerülte a képviselık figyelmét Pankucsi János könyvvizsgáló azon kijelentése, miszerint az Állami Számvevıszék a közötti

18 18 vizsgálatában a szerzıdések 28 %-át formailag alkalmatlannak találta. Megköszönte Pankucsi János könyvvizsgáló jelenlétét. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Jelezte, hogy a korábban írásban feltett öt kérdésre a képviselı-csoport nevében nem tudja a választ elfogadni. Arra szeretett volna választ kapni, hogy az önkormányzat éves szinten mekkora költséget fordított étkezési tikett, irodaszer, illetve villamos energia beszerzésre, ingatlanforgalmi értékbecslésre. Fentiek tárgyában történt-e közbeszerzési eljárás. Az adott válasz szerint ,- Ft értékhatárról beszélhetünk, de egyetlen esetben sem történt közbeszerzési eljárás. Az önkormányzat a városháza esetében közel 300 dolgozó számára biztosította az étkezési hozzájárulást. Önállóan szerzett be irodaszereket, amelynek értéke közbeszerzési értékhatár fölötti. A TISZK-nek közel 460 pedagógusa van. Kérte, hogy az adott választ ne fogadja el a közgyőlés, mivel nem törvényesítheti, hogy a jegyzı asszony saját hatáskörben közbeszerzés nélkül vásároljon. Közbeszerzés köteles beszerzésrıl van szó. A jegyzı asszony biztosan magyarázatot ad arra, hogy miért jogellenesen járt el, csak még szeretné húzni az idıt, amit méltatlannak tart. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyzı: Nem kíván magyarázkodni, hiszen a szakemberek bevonásával válaszolták meg a feltett kérdéseket. Nem azt kérdezte, amit az elıbb szóban elmondott. A feltett kérdéseket szó szerint válaszolták meg. Kérte, hogy a képviselı pontos kérdést tegyen fel, hiszen az önkormányzat jó szándékkal együttmőködve kíván tevékenykedni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem értelmezhetı a kérdésbıl, hogy a képviselı az önkormányzat megnevezés esetén annak intézményeire kiterjedıen szeretne választ kapni. A feltett kérdésre adott válasz az önkormányzat és intézményeinek együttes beszerzésére vonatkozott. Szavazásra bocsátotta a képviselıi kérdésre adott válasz elfogadását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodással a választ elfogadta. Felhívta a figyelmet, hogy a közgyőlés ismét 1 óra 25 percet tárgyalt bizottsági hatáskörbe tartozó témákról. Kérte, hogy az Árpád fürdı szerzıdésével kapcsolatos kérdések vonatkozásában vegyék komolyan a fórumot. A szerzıdés értelmezési kérdései már nem a közgyőlés munkájához tartoznak. Jó elıkészítı munkát követıen kiérlelt javaslatokat kívánnak a közgyőlés elé terjeszteni. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1, Z.2., Z.3. napirendet a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. A Z.4. és Z.5. napirendek zárt ülésen történı tárgyalásáról szavazni szükséges. Szavazásra bocsátotta a Z. 4. és Z. 5. jelzéső elıterjesztések zárt ülésen történı tárgyalását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a napirendi pontok zárt ülésen történı tárgyalásáról döntött. (Kazetta 1/ )

19 19 Takács Péter képviselı: A júniusi közgyőlésen képviselıi kérdést intézett a jegyzı asszony felé az Andrássy út számú ingatlan elıtt kivágott platánfa ügyében. Polgármestertıl az Agóra várható fenntartásának ügyében kívánt tájékozódni. A választ 15 napon belül megkapta, majd a júliusi közgyőlésen a jegyzı asszonnyal közösen megállapította, hogy a kérdésre adott válasz nem a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak megfelelıen lett kezelve, ezért a szeptemberi közgyőlésen kap valamennyi képviselı választ. Az Andrássy út számú U alakú ingatlan elıtt kivágtak egy platánfát. Annak idején is jelezte, hogy szerinte a város egyik legnagyobb értéke meglátása szerint az Andrássy úti platánsor. A választ azért nem tudja elfogadni, mivel szakemberrel történı egyeztetést követıen megállapították a kivágott fa törzsébıl, hogy szakszerő gallyazással a fát meg lehetett volna menteni. Ugyan megnyugtató, hogy a évi ıszi fásítás keretében kerül sor majd a pótlásra. Tart attól, hogy már nem fogja megérni, hogy a fa ugyan úgy fog kinézni, mint a kivágás elıtt. Éppen ezért a kérdésre adott választ nem tudja elfogadni. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyzı: Felkérte Csiaki Tamást, a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét, adjon tájékoztatást, a fa kivágását megelızı szakvéleményrıl. (Kazetta 1/ ) Csiaki Tamás osztályvezetı: A platánfa kivágása a vihart követıen történt. Lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz, illetve a tőzoltósághoz. A megsérült fáról fényképek is készültek. A helyszínen úgy döntöttek, hogy célszerő kivágni, mint annyira megcsonkítani, hogy városképileg eltérjen a platánfa sortól. A városi honlapra is felkerültek a vihart szenvedett fa állapotáról készített képek. A fa kivágásáról tájékoztatták a lakossági észrevételt tevıt, illetve a képviselıt is. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselı elfogadja a kiegészítést? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Nem fogadja el a tájékoztatást, mivel naponta látta a fa állapotát. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását. - Megállapította, hogy 15 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodással a közgyőlés elfogadta a választ. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Másik képviselıi kérdése az Agóra pályázat elfogadásával kapcsolatos. Amennyiben a pályázat nyer, várhatóan mekkora lesz a fenntartás költsége? Nem lehet közömbös, hogy amennyiben megépül a multifunkcionális kulturális központ, fenntartása évente mekkora terhet jelent az önkormányzat számára. Elhangzott információ szerint a jelenlegi fenntartási költség másfélszerese várható, ami közel ,- Ft terhet jelent éves szinten az önkormányzat számára. Vantara Gyula polgármester válaszában nem összegszerően szerepelt a nagyságrend. Reménykedett abban, hogy három elem tekintetében összegszerő választ kap: mekkora lesz az ott dolgozók bérköltsége és annak vonzata, a fenntartási költség, illetve mekkora költséget jelent a 41

20 20 település közmővelıdési szolgáltatással kapcsolatos ellátása. Jelezte, hogy választ nem kapott arra való hivatkozással, hogy a pályázat következı stádiuma lesz, amikor ki lehet számítani a kért összegeket. Tudomása szerint ,- Ft átutalásra került a város legutóbbi módosított költségvetésébıl az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör részére a tervezés költségeinek fedezeteként. Nem érti, miért kellett bevonni az Ifjúsági Házat. A tervet készítı cégnél energetikusok, illetve különbözı szakemberek dolgoznak. Az önkormányzat nem tudja megkérni arra ıket, hogy mutassák ki négyzetméter arányosan mekkora költséget jelent majd a fenntartás. A bért, TB járulékot, dologi költségeket ki lehet számolni. Kérdést jelent viszont, hogy a 41 település közmővelıdési szolgáltatással történı ellátása milyen konstrukcióban történik. Mennyibe kerül ez a város adófizetıinek. Mivel a polgármester által írt válaszlevél ezen kérdések megválaszolására nem terjed ki, nem tudja elfogadni a képviselıi kérdésre megfogalmazottakat. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Megkérte Szente Béla képviselıt, az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör igazgatóját, mint a pályázat összeállítóját Takács Péter képviselı kérdésének megválaszolására. (Kazetta 2/ ) Szente Béla képviselı: Biztos, hogy sok minden kiszámítható, de jelenleg csak építési koncepció áll rendelkezésre. A költségeket jelentısen befolyásolja, milyen anyagból készülnek a falak, azok hıtechnikai szempontból mennyire felelnek meg, stb. Pontos adat csak a tényleges építési tervbıl derül ki. Bizonyára az építészek meg tudják becsülni, hogy mai árakon mennyibe kerülhet az épület m 2 arányos energia költsége. Több évre elıre azonban nem lehet meghatározni a költségeket. A bérek a mai árakon kiszámíthatóak, mivel pontos létszámot kellett a pályázatban feltüntetni. Ebben az esetben sem ismert azonban, hogy az intézmény dolgozói milyen kategóriában fognak dolgozni, hiszen az I.10 besorolás alá esı személy jóval magasabb bért kap, mint az I. 6 besorolású. A 41 település közmővelıdési szolgáltatással történı ellátását egyre többen túlmisztifikálják. A települések ellátása nem azt jelenti, hogy a létrejövı intézménynek megyei mővelıdési központi feladatkört kell ellátnia, hanem azt, hogy a településekkel, illetve kistérségekkel kapcsolatot kell ápolnia. Ha ezt a feladatot ,- Ft-ból tudja ellátni, akkor abból teszi, amennyiben módja lesz ennél többet fordítani rá, akkor azt teszi. Nem arról van szó, hogy helyettesíteni kell a helyi mővelıdési intézményeket, és teljes körben kell ellátni a településeket közmővelıdési rendezvényekkel, illetve meg kell szervezni civil életüket. Erre minden településnek megmarad a saját lehetısége. A segítségnyújtás vállalás kérdése. Ennek a vállalásnak a mértékét az intézmény elkészültét követıen határozza meg a közgyőlés. A kérdéskör behatárolása a pályázatban sem került pontosan leírásra, valószínő, hogy a második kör kiírásában pontosabban szerepel. Véleménye szerint ezek a költségek nem jelenthetnek túl magas összeget. Valóban sokan azt gondolják, hogy a város veszi át a megye szerepét, amirıl szó sincs. Olyan szolgáltatásokról van szó, amelyeket a megyei szolgálattal együttmőködve átfedések nélkül ki lehet alakítani. Fenti kérdéskörbe pályázati forrás is bevonható. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A levélben is tájékoztatást adtak arról, illetve a vita során is elhangzott, hogy ez koncepció, vázlatterv. Nem részletes építési, kivitelezési terveket kellett benyújtani. A képviselı által számon kért fenntartási költségeket ezért nem lehet konkrétan megbecsülni. A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. szeptember 26-i közgyőlésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság:

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 218/2011. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ÜGYRENDI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK 2012. december 10-én 15,00

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben