Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére"

Átírás

1 XIX. évfolyam. 9. szám * 2009 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére NYILAS HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium (részlet) Nyilas, November 23-án a Skorpióból a Nyilas (Sagittarius) havába lépünk. A hónap névadója a hasonnevű állatövi csillagkép. Nyilazó kentaurt mintáz Mezopotámiában, Hellászban, Egyiptomban, és hellenisztikus hatásra az arab, hindu csillagtérképeken is. Kétlábú változatban szintén ismerték, de ez a Nyilas nem tett szert nagy népszerűségre. A görög mitológia kentaurjai egy napisteni eredetű, Kentaurosz nevű félistennek és thesszáliai kancáknak az ivadékai. Alsótestük ló, felsőtestük ember, és részeges, kéjsóvár, ám ugyanakkor bölcsességgel megáldott lényeknek írják le őket. Dionüszosz extázisban lóvá tett kísérői voltak. Hiedelmi eredetükről több, egymással megférő magyarázat született. Egyesek a vad thesszáliai lovaspásztorokban keresik az előképüket. (folytatás a 10. oldalon) Újabb emlékhely létesült a HM HIM díszudvarán. Október 17-én a jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyét avatták fel ünnepélyes keretek között. A rendezvényen részt vett a Jászság több polgármestere, Kiskunlacháza, Kisújszállás, Szabadszállás, Lajosmizse, Karcag, Kunmadaras, Kenderes és Kuncsorba települések polgármesterei, illetve képviseltette magát a rendezvényen a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, a Jászok Egyesülete, a hármas kerület jelen kapitányai, valamint a Nagykunsági Szellemi Műhely is. (folytatás az 5. oldalon)

2 2 Jász Szó Testületi ülés: A Jászsági Többcélú Társulás írásos beszámolóját tudomásul vette a testület. - A két ülés közötti tájékoztató keretén belül, köszönetünket fejeztük ki Guba Bernadettnek és társainak, akik a TESCO-ban az Élelmezési Világnap alkalmából gyűjtést szerveztek a szentandrási rászorulóknak, amelyek szétosztása hamarosan megtörténik. - Szintén gratuláció illeti meg Dr. Boros Csaba háziorvosunkat, mert sikeresen védte meg értekezését és megkapta a nagydoktori címet. - A Kertész úti lakosok beadványát költségelni fogjuk és vizsgáljuk a megvalósítás lehetőségeit. - A helyi Polgárőrök kérelmét a testület támogatja és hozzájárul a téli viselet vásárlásához. - A REHABIT dolgozói is segítséget kértek, mert fölmerült annak a lehetősége, hogy Jászapáti telephellyel összevonják a szentandrásit és be kell járni dolgozni annak, aki be tud. A testület úgy foglalt állást, hogy komoly garanciát kérve /pld. öt évig folyamatos foglalkoztatása lesz minimum 20 főnek/, nem zárkózik el a helyiség bérleti díj elengedésétől. - A LEADER program keretén belül lehetőség nyílik a Sportpálya megvilágítására, valamint játszótér kialakítására, ezért pályázatokat nyújt be az önkormányzat. - Október 23-án megemlékeztünk az 1956-os eseményekről. Az ünnepi beszédet Banka Ferenc polgármester úr mondta, a Pávakör pedig az események felidézésével és dalokkal színesítette az ünnepséget. Az alábbiakban közöljük a polgármester úr beszédét: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság! Emlékezni és tiszteletet leróni gyűltünk ma itt össze, apáink és nagyapáink nemzedéke előtt, akik több mint fél évszázada felkeltek egy zsarnoki rendszer ellen, Közérdekű amelyik elvette tőlük még a gondolkodás szabadságát is. Ők voltak az elsők, akik nyíltan szembefordultak a Szovjetunió néven ismert, erőszakkal összetákolt államalakulattal, a Kelet-Európát gúzsba kötő hatalommal. Magyarország újkori történelme olyan dicsőséges kudarcokban bővelkedik, mint a Rákóczi szabadságharc, az es forradalom és szabadságharc, vagy Mindegyik mozgalom alulról, nem a politikusok kezdeményezésére indult el, mindegyik a magyar nemzet politikai szabadságának elérését tűzte ki célul, mindegyiknél megvolt az a pont, ahol úgy tűnt, nem kudarc, hanem győzelem lesz a vége. A közgondolkodást mindegyik formálta, kialakult bennünk, hogy nem vagyunk képesek a győzelemre, kicsik, kevesek vagyunk ahhoz, hogy elérjük a függetlenségünket, ez azonban nem igaz. Mindegyik dicsőséges kudarc élő példája a helytállásnak, amit akkor mutatott meg a magyar nép, amikor valóban sikerült összefognia. Egyik alkalommal sem egyenlő ellenféllel küzdöttünk, hanem a parittya nélküli Dávid vívott a megállíthatatlan Góliáttal. Mi, magyarok nem bizonyultunk sem gyávának, sem ügyetlennek, de a történelmi körülmények erősebbek voltak nálunk ban már tizenegy éve voltunk a szovjet tábor része, egy elnyomott tartomány, látszat-függetlenséggel. Előtte két háborúban vérzett ki az ország. Felelőtlen, vagy csak gyengének bizonyuló vezetői, mindkétszer a vesztes oldalon vitték bele hazánkat a világégésbe. Emberek százezrei haltak meg a harctéren, a munkaszolgálaton, a haláltáborokban, vagy az oda vivő úton. Százezrek szóródtak szét a világban, kiszakadva az anyaország öleléséből. A minket tipró diktatúrák a nemzeti önbecsülést, gerincességet próbálták megtörni, hogy fiaink és lányaink kellően alázatos és engedelmes alattvalók legyenek, ugyanúgy, mint ma. Azt szokás mondani, hogy a forradalmak nem akkor robbannak ki, amikor a legnagyobb az elnyomás, hanem amikor enyhülni kezd az. 56-ra ez a tétel igaznak bizonyult, mondhatni, mint minden forradalom, a kedvező körülmények szerencsés együttállásából született meg egy világrenden ütött lyukat. Pedig a forradalom célkitűzései sokkal szerényebbek voltak. Szabad, semleges Magyarországot szerettek volna elérni azok a műegyetemi diákok, akiknek a tüntetésével elindultak az események. Egy forradalom sikerességét viszont nem abban kell lemérni, hogy résztvevőinek sikerült-e kivívni a győzelmet. Egy forradalom gyakran nagyobb hatással bír, ha elbukik. Van, hogy egy forradalom akkor megy tévútra, amikor eléri a győzelmet és az irányítás a forradalmárok kezéből a hivatásos politikusokéba megy át jelentőségét abban látom, hogy annyi évtized, évszázad után a nemzet megint kiegyenesítette a gerincét, ha csak egy pillanatra is. Ha le is törték a forradalmat, ha a megtorlás szörnyű is volt, a miénk volt nak több üzenete is van. Soha nem szabad megtörni! Soha nem szabad feladni! Soha nem szabad beletörődni! Emberré és magyarrá a megőrzött, vagy a visszaszerzett méltóság tesz minket. Szüleink és nagyszüleink generációja ezt tette értünk, nekik kell ezt megköszönnünk. Ünnepeljük hát Őket, mert példát tudtak nekünk mutatni. Én rájuk gondolok, amikor kimondom azt, hogy magyar vagyok. Rájuk vagyok büszke. Legyenek hát velem együtt Önök is azok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a figyelmet.

3 Jász Szó 3 Zászló a Szent István parkból /Egy szentandrási "parkőr" verse a hazaszeretetről./ Lobogó. Lobog szüntelen. Széllel szemben. Nagy küzdelem, Mint sirály, repked, És repeg. Ijesztgeti a szenteket. Hosszú bambusznád leghegyén, Pirs fehérzöld. Nézem én: szétfoszlik egy idő után. Hiába fut a szél után... Azért van = lobogjon, azért. Lecsendesül, ha hazaért. S ha valaki kézbe veszi, majd holtig nagyon szereti! Lobogó. Forradalmi már, Szállj! Csillagos-ég a határ. Donkó László 1956-ra EMLÉKEZTÜNK 2009.október 23-án ismét emlékeztünk 1956 forradalmára. A Polgármester megemlékező beszédében higgadt méltósággal beszélt 1956 hőseiről. A beszéd átültette a mai ember szívébe 1956 ma is aktuális üzenetét. A demokratikus elvek megvalósításának hiányosságait, az útkeresést a demokrácia gyakorlati megvalósulásához, a mai átlagembereket sújtó gazdasági válság kilátástalanságának a gondolatait. Az ünnepi beszéd bennem az 1956 hősei és eszméi iránt érzett őszinte tisztelet érzését erősítette meg. Az ünnepség folytatásaként a Kunráth Sándor Pávakör gondosan összeállított, 1956 eseményeit tömören felidéző megemlékezést hallgatva, erre az időre megszűnt körülöttem a jelen világ, képzeletben már én is ott voltam az október 23-ai békés tüntetésen. Egy voltam a tömegben, aki jobbat és szebbet remélt a demokratikus jövőtől. A megemlékezés narrátora az 56-os események felfokozott hangulatát, lelkesedését adta át gondolatainknak. Az elhangzott verseket, idézeteket, népdalokat hallgatva a lelkembe egyszerre viaskodott a remény, a fájdalom és a reménytelenség. A narrátort idézve: NOS, SZÉGYEN NEM SZÉGYEN, AZ UJABB GENE- RÁCIÓK NINCSENNEK TISZTÁBAN EZZEL AZ ÉV- FORDULÓVAL, DE MÉG A SZÜLŐK, A NAGYSZÜLŐK ELBESZÉLÉSEIBEN IS SOK A BIZONYTALANSÁG. Megszólított engem is ez a gondolat, hisz Én is egy nagymama vagyok, akinek az elbeszéléseiből a felnövő ifjak megértenék mi is volt Én akkor még csak 5 éves voltam. Én csak a szüleim és a környezetemben élő felnőtt emberek aggódó, félelemmel és könnyel teli tekintetét láttam és éreztem azt, hogy valami történik, és ez a valami az egyszerű emberek tekintetéből visszatükröződött. Újraéledt bennem kicsiny házunk besötétített, zsúfolt kis szobája, ahol az éjszakai órákban a telepes rádiót körbeülő környékbeli emberek hallgatták a Szabad Európa Rádió közleményeit. Budapesten kitört a forradalom. A békés tüntetők közé lőttek. A fiatalok tömegesen menekültek külföldre a megtorlás elől, sokan estek áldozatul, váltak sebesültté, meghurcolttá, hosszú évekre börtönlakóvá, vallatástól megkínzottá, ismeretlen tömegsír lakójává. Pár nappal később tudtuk meg, hogy a tüntetők között volt a nagynéném, aki akkor még mindössze 17 éves volt. Később Ő is Ausztráliában talált új hazára, s még ma is a megtorlástól félve éli honvággyal teli életét. Aztán jöttek a nélkülözések, az üldözés. Én már ekkor harmadik osztályba jártam és csak azért nem kaphattam a jó tanúlásomért ötöst, mert édesanyám ragaszkodott ahhoz, hogy hittanra járjak. Amikor ötödikes voltam, történelem tanárom 1956 ellenforradalmáról oly élethűen és hazafiasan beszélt, hogy én azt hittem, az volt az igaz. Azt hittem, hogy 56 fiataljai tévúton jártak. Ma már sejtem mi az igazság, és megbékélve veszem tudomásul életünknek ma már történelmet jelentő szakaszát. Remélem, hogy az 1956-os forradalom eszméi csiszolt gyémántként fognak ragyogni a most felnövő generáció szívében is. Valóban, rajtunk is múlik, hogy ez így legyen. Balogh Jné ban történt Magyarországon Eltiporták a népet testvérek barátok! Hívták őket nem maguktól jöttek A hazát árulók hívására öltek! Dicsőségben negyven évig éltek Szégyenbe tartva várost és vidéket! Szunnyadó parázson hízott a zsarnok Bízva abban, hogy örök a hatalmuk! Változott az idő új szelek jöttek Ámítanak újból a júdási szentek! Apulpitusra ismét piros szegfűkültek Halottak sírjára koszorúkat visznek! Siratják a múltnak elkövetett bűnét Éltetik a jelent építik a békét! Berg Man A napokban értesültem arról, hogy községünkben él olyan személy, aki noha gyermekként - aktív résztvevője volt az 56-os pesti eseményeknek. Balázs László rendelkezésünkre bocsátotta azt az életút-interjút, amelyet 1996-ban készített vele Csete Örs.

4 4 Jász Szó A pesti srácok nem féltek Gyerek szemmel a Corvin közről március 18-án születtem. 56. október huszonkettedikén a délutáni órákban négy-öt óra felé lehetett egy tákolt vascsapágyas rollerrel száguldoztam a Mester utcában a járdán. Elém állt egy katonatiszt. Ne zörögjek ezzel a szarral, menjek a kurva anyámba, szó szerint ezt mondta. Fogta a rolleromat és a földhöz vágta, darabokra törte. Akkora pofont adott, hogy berepültem a kapu alá. A kapu alatt pityeregtem, fogtam az arcomat. Odajött hozzám egy bácsi, összeszedte a rolleremet és azt mondta, jól jegyezzem meg: akiknek zöld vagy kék csík van a sapkájukon és a vállpántjukon (a zöld a határőröké, a kék az ávéhásoké), azok a legszemetebb emberek az országban. Az én tisztem kék parolis volt, a sapkáján kék csík. Alacsony, agresszív csizmás ember volt. ( ) A Drégely utcában tizenheten laktunk 45-ös srácok. Futbaloztunk délutánonként. Rongylabdával. Délután hat-hét óra felé járhatott. Jöttek az emberek a Mester utcán, és kiabálták: Kitört a forradalom, a kommunizmus megbukott, az ávósokat ki kell nyírni, az oroszokat ki kell zavarni a hazából, szabadságot, függetlenséget Magyarországnak! Ment a tömeg a Körút felé. Abbahagytuk a focizást, és a haverommal elindultunk a Körút felé a tömeggel. A mester utca sarkán, a huszas és harmincas villamos végállomásánál állt egy mentőautó. Nők, férfiak, fiatal srácok álltak sorban fegyverért. Volt gránát, géppisztoly, puska. Az egyik terhes nő ránk is szólt, hogy menjünk haza, gyerekek vagyunk, itt még bajok lehetnek, ne avatkozzunk bele, mert otthon kapunk a pofánkra. Hajtott a kíváncsiság a Kilián laktanya felé, mentünk, mert ott volt a legnagyobb tömeg. ( ) Másnap reggel anyámék mondták, hogy nem kell iskolába menni, mert harcok vannak az utcán, kitört a forradalom. ( ) Kíváncsiságból mondom az egyik haveromnak, gyere, menjünk el megnézni, mi van a Körúton. Elindultunk, de akkor már ez huszonötödikén volt erősen ropogtak a fegyverek. Kapualjról kapualjra mentünk. Be voltak zárva a kapuk, nem tudtunk bemenni egyiken se. A Kilián laktanyánál nagy volt a lövöldözés. ( ) Kiabáltak, hogy menjünk el onnan. Elzavartak. Megint visszamentünk. ( ) Mondtam a haveromnak, hogy szerezzünk valamit, mert fegyver nélül Jöttek az oroszok, lövöldöztek rendesen. Meg az ávósok is. Honnan szerezzünk fegyvert? Nem tudtunk sehonnan sem. Benzines üveg kell, hozzunk benzines üvegeket benzinnel, kiabált valaki, és ha jön az orosz tank, dobjuk rá. Nem volt se üveg, se benzin. Hát hazaindultunk. ( ) Megbeszéltem a haverral, hogy reggel találkozunk. Nyolc óra lehetett. Kiértünk a Körút és a Mester utca sarkára, és arra lettünk figyelmesek, hogy a Petőfi hídról két harckocsi jön lefelé. Jó nagy sebességgel jöttek! Elkapott a félelem. Meneküljünk, mert ezek szétlőnek minket! És elkezdtünk rohanni a Kilián laktanya felé. A Tűzoltó utca sarkáig rohantunk. A tankok csak jöttek, jöttek utánunk, aztán lelassítottak, föntről, a tetőkről, szórták őket rendesen, gránátokat meg benzines üvegeket dobáltak rájuk. Ők meg felfelé lövöldöztek. A negyvenes számú ház kapuja nyitva volt! Na, nyomás le a pincébe! Odalentről emberi hangokat hallottunk. Na, ide nem megyünk, mert itt gáz lehet, ki tudja, kik vannak ott lent. Menjünk fel az emeletre! Első emelet, második emelet, harmadik Fölértünk a padlásfeljáróhoz. Nézzük, nyitva van a padlásföljáró ajtaja. Bementünk. Padlásgerendák, por, mindenféle limlomok. A padlás szélén a cserép ki volt bontva, odakint egy széles zárt csatornaszerűség volt. Ott feküdt öt-hat srác. Tizenöt-tizenhat évesek lehettek. Csak annyit mondtak: srácok, gyertek ide, és ha jönnek a ruszkik tankkal, ott vannak a benzines üvegek a ruháskosárban, fogjátok meg és dobjátok rájuk őket! Mi meg tüzelünk. Látjuk, jönnek a ruszkik a Petőfi hídról, jó svunggal, de amikor elértek a Tűzoltó utca sarka előtti házhoz, akkor lassítottak. Lépésben jöttek. Forgott a torony, mint az őrültek, úgy lőttek. Akkor az egyik srác elkiáltotta magát: Most! Egymást keresztezték az üvegek, és az Úristen tudja, hogyan, de az a benzines üveg, amit én dobtam le, pont a szívó torokhoz esett. A srácok abban a pillanatban rálőttek. Marha nagy robbanást hallottunk. Ki volt nyitva a lőtorony ajtaja és lehetett látni, hogy az erős láng onnan is kicsapott. A Körút és a Corvin köz között még a Falábú Jancsiék is megkínálták őket piszkosul ágyúval, szakadt a torony, leragadt a lánctalp, az égő orosz katonák kiugráltak a tankokból, a srácok meg lőtték őket. Akkor megijedtünk, hogy a kurva életbe, itt baj van, embereket öltünk, elvisznek a rendőrségre! Ilyen gyerek gondolatok jöttek. Hülyére vernek, meg intézetbe visznek, gondoltuk. Közben hazamentünk, mert mondták a srácok: Na, menjetek haza, mert már sötétedik! A padláson nem lehet aludni, mert hideg van, nincs takaró. /folytatjuk/

5 Jász Szó 5 IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE Október elseje az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból október 17-én a jászapáti színjátszók előadásában egy musicallel köszöntötte az önkormányzat községünk időskorú lakóit. Amikor a Jászszentandrási Művelődési Ház tetőn hegedült a muzsikus, Budapesten a 13. Jász-Kun huszárok emlékmű avatásán vettem részt, így lemaradtam egy ünnepélyes aktusról. Nevezetesen Kardos Józsefné, született Banka Erzsébet köszöntéséről, mint a legidősebb jászszentandrási lakosnak kijáró tiszteletadásról. Ez azért is bánt, mert amikor Erzsike néni fiával találkozom, mindig azt mondom neki, hogy szervusz, apám keresztanyjának a fia. Azaz Erzsike néni, mint elég közeli rokon, édesapámnak a keresztanyja volt. Na, de sebaj! - majd a századiknál bepótoljuk. Addig is jó egészséget kívánok neki és vigyázzon, nehogy utolérje a szomszédja Besenyei Lajosné Erzsike néni, Csikós Ferencné Marika néni, vagy Boros Béla bácsi, mert azok is ott toporognak szorosan mögötte. És hagy ne soroljam fel valamennyi idősödő társukat, akiknek szívből kívánom, hogy sokáig legyenek még közöttünk és ne csak az Idősek Világnapján jussanak eszünkbe. Jó egészséget mindnyájuknak! Boxi A Gyöngy Női Nyugdíjasklub tagjai szeretettel köszöntik André Lajosné Klárikát és férjét 50. házassági évfordulójuk alkalmából, kívánva még sok szép együtt töltött évet nekik! Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére Zord időben, szívet-lelket melengető eseményre jöttek össze a Jászság, a Nagy- és Kiskunság küldöttei, a meghívott vendégek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán, hogy méltón emlékezzenek meg a jászok és a kunok huszárezredének katonáiról. A rendezvény elején kilencszer kondult meg a lélekharang, majd a magyar és a jász-kun zászlóvivők, a jász-kun kapitányok, illetve a nádor honvéd díszőrség tagjai a jászkun induló hangjaira foglalták el helyüket a leleplezés előtt álló emlékmű közelében. Az avató ünnepséget a túrkevei Egres Kis Lajos Néptánccsoport nyitotta meg, akik kun verbunkosokat és katonatoborzókat adtak elő. Ezt követően Balogh Márton népdalénekes, nagykunkapitány katonadalokat énekelt. Az ünnepi beszédet Szekeres Imre honv. miniszter mondta. A jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének létrejöttét településünk Önkormányzata is támogatta, hiszen Jászszentandrásról tizenheten szolgáltak a Jász-kun 13. Huszárezredben és közülük hatan hősi halált haltak. Jótékonysági felhívás Tisztelt Jászszentandrási Lakosok! Az Önkormányzat Szociálpolitikai Bizottsága (Kertész Zoltán, Gonda Lászlóné, Éles Andor, Czékmán Lászlóné, Donkó Lászlóné) ismét azzal a kéréssel fordul minden jászszentandrási lakoshoz, hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, zöldséggel, gyümölccsel támogassa az egyre nehezebb körülmények között élő családokat. Az elmúlt évben elindított folyamat bizonyítja, hogy sok jó szándékú ember él községünkben, és bizonyította segíteni akarását. Nem nagy adományokra gondolunk, csak annyit, amennyit nélkülözni tudnak. Ez lehet akár egy kg cukor, liszt, olaj, egy csomag tészta, ami segítheti, hogy több kerülhessen az asztalra. Akinek módjában áll és teheti, pénzbeli adományt is felajánlhat. Ebből tüzelőt szeretnénk vásárolni a nélkülöző családoknak. Ha ismer olyan környezetében élőt, aki ön szerint szerény körülmények között él, kérjük jelezze azt a bizottság tagjainak. Vannak olyan családok, ahol még az élelmiszer is ajándéknak számít. A közelgő szeretet-ünnep néhol gondot is jelenthet, hisz az is kérdés lehet, kerül-e vacsora az asztalra. Gondoljuk végig, mit érez az a család, ahol nem képesek, még ha apró ajándékkal is meglepni a gyermekeket karácsonykor. Segítsük Őket, hogy az év utolsó napjaiban lehetőségük legyen számukra is szebbé tenni az ünnepet. Segítsenek, hogy segíthessünk, hiszen az elmúlt évben is sok családnak tudott ily módon örömet szerezni bizottságunk - településünk lakói segítségével, felajánlásával. Az adományok leadási helye: Pm. Hivatal - Tóth Istvánné Iduka szobája. Felajánlásokat december 10-ig fogadunk. A Bizottság tagjai személyesen juttatják el az adományokat a rászorulóknak. A megvalósításról ezen újság hasábjain fogjuk tájékoztatni az adományozókat!

6 6 Jász Szó JÁSZSZENTANDRÁSI KAMARAKÓRUS Zenei Világnap és Joseph Haydn halálának 200., valamint Budai Péter halálának 5. évfordulója alkalmából október 3-án a Fegyverneki Művelődési Házban emlékeztünk és ünnepeltünk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Kórusok XIX. Ünnepi Hangversenyére kaptunk megtisztelő meghívást a Fegyvernek Nagyközség Művelődési Háztól! Budai Péter tiszteletére közösen elénekeltük a Jaj, de széles jaj, de hosszú az az út kezdetű népdalt. Emlékszem a Jászszentandrási Kunráth Sándor Pávakör 40. évfordulóján Ő is jelen volt és már indulni akart, amikor elkezdtük énekelni ezt a dalt, mire Ő huncutkás mosollyal megjegyezte: de tudjátok, mivel tudtok maradásra itt tartani, és Ő is velünk énekelte a dalt. Majd Fegyvernek nagyközség polgármestere, Huber Ferenc köszöntötte a 14 kórust és megnyitotta Mondhatnánk, hogy már a csapból is a H1N1 vírus okozta influenza, az utóbbi évtized várhatóan legnagyobb járványáról szóló hír folyik. Mégis nagy a bizonytalanság: beoltassuk-e magunkat vagy ne? Tudunk-e mindent az új járványról, vagy csak sejtéseink motiválnak? Az alábbi információkat az ÁNTSZ bocsátotta rendelkezésünkre a hangversenyt. A Zenei Világnapot méltatta Szatlóczi Edit Fegyvernek Nagyközség Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke, az Orczy Anna Általános Iskola igazgatóhelyettese. Joseph Haydn: Az évszakok című oratóriumából a szerző halálának 200. évfordulója emlékére az egyesített énekkar a Tavasz kórust énekelte el, zongorán kísérte: Almainé Szabó Gabriella. Vezényelte: Vajna Katalin Csokonai Alkotói Díjas karnagy. A órakor megkezdett hangverseny ig tartott. A művelődési ház megtelt hallgatósággal és a Jászszentandrási Kamarakórust is hosszantartó tapssal jutalmazták. Köszönjük Ilike (Nagy Ilona karnagy), hogy megtanítottad az énekeket, és hogy részt vehettünk - igen nagy kórusok között - ezen a találkozón! André Tiborné Mit kell tudni az influenzáról? A PANDÉMIA-nak nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században többször is megjelent a Földön olyan influenzavírus, amely pandémiát idézett elő ban a H1N1 vírus által okozott és spanyolnátha néven ismertté vált pusztító járvány alakult ki, amely a becslések szerint millió ember halálát okozta. Az ezt követő pandémiák kevésbé Cél a Sportcsarnok felújítása Tisztelt jászszentandrási lakosok! Községünk egyetlen fedett sportolásra alkalmas épülete a Jámbor Lajos Sportcsarnok. Sok rendezvénynek ad és adott otthont. Nem csak a sportnak, hanem egyéb rangos községi ünnepnek is, legutóbb például a Jászok Világtalálkozójának. Az iskola udvarán megrendezett Falunapon idén is sok embernek feltűnt, hogy milyen lerobbant állapotban van a csarnok külseje. Az iskola tavaly önerőből kifestette, rendbe tette a belső falakat. De a külső rendbehozatalához már segítségre lesz szükség. Ezért a Kunráth Sándor Általános Iskola idei Jótékonysági Báljának bevételét erre a célra fogja felhasználni. Mivel ez a létesítmény a község valamennyi lakóját szolgálja, arra kérjük Önöket, hogy aki teheti támogatójegy vásárlásával támogassa ebbéli célunkat. A támogatójegy ára 500 Ft, ami megvásárolható a Művelődési Házban. Sok kicsi sokra megy! Támogatásukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Kókai Béláné Szüsz elnök ugyan, de szintén súlyos következményekkel jártak ben jelent meg a H2N2 vírus, amely az ázsiai influenzát, 1968-ban pedig a H3N2 vírus, amely a hongkongi influenzát okozta. Ez utóbbi két járvány összesen 2-8 millió becsült áldozattal járt. A szakemberek régóta állítják, hogy az ezredfordulót követően is hasonló járvány fog végigsöpörni a világon.

7 Jász Szó 7 A madárinfluenza megjelenésével beigazolódni látszott ez az állítás, amikor azt valószínűsítették, hogy ennek a vírusnak egy mutációja az emberekre is fertőző lehet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbb 2004 januárjában hívta fel a figyelmet a pandémia kialakulásának veszélyére, amikor laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták a H5N1 altípusú vírus jelenlétét Vietnamban, egy súlyos légúti tünetekkel megbetegedett embertől származó mintában április 17-én az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) lázas, légúti tünetekkel járó megbetegedésekről számolt be, amelyeket egy 9 és egy 10 éves gyermeknél diagnosztizáltak. Az A(H1N1)v elnevezésű új, emberi megbetegedést okozó influenzavírust először áprilisában mutatták ki emberi szervezetben. A vírus májusában érte el Magyarországot, és újabb, jelentős hulláma várható. AZ ÚJ VÍRUS Az A influenzavírus az egyik legrégebben ismert víruscsalád, ami madarakban és emlősökben is okozhat megbetegedést. Egyes típusait a tipikus hordozók alapján illetve az altípusok szerint különböztetik meg, H és N betűkkel, valamint számokkal jelölik, a különböző mutációkat. Az új influenza és a hagyományos influenza közötti leglényegesebb eltérés a szezonalitásban mutatkozik: míg a humán influenza szezonhoz kötött, addig az új influenza bármikor fertőzhet. Az új influenza tünetei hasonlóak a hagyományos influenzavíruséhoz, és a fertőzés ugyanúgy terjed, mint más influenzavírusok: cseppfertőzéssel, illetve a nyálkacseppek által szennyezett kéz és tárgyak útján. A FERTŐZÉS TÜNETEI Az új influenza vírus okozta fertőzés tünetei ugyanolyanok, mint a szezonális influenzáé: hirtelen kezdődő hő emelkedéssel vagy lázzal indul, torokfájás, nátha, izom- és ízületi fájdalom, fejfájás, fáradtság jellemző rá, de hányás és hasmenés is felléphet. A felnőttek az 1-4 napos lappangási időt követően, a tünetek megjelenésétől számított 5 napig fertőzőképesek, míg a gyerekek akár 7 napig is képesek átadni a vírust. Az új influenza a szezonális influenzához hasonlóan súlyos megbetegedéseket és különleges esetben halálesetet is okozhat. KIK VANNAK LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN? Az új influenza vírust, ugyanúgy, mint a hagyományos influenza vírust, bárki elkaphatja, függetlenül az életkorától, nemétől, és szövődmények is előfordulhatnak bárkinél. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a 65 év feletti idősek, a krónikus betegségben szenvedők, és a várandós kismamák. A súlyosan elhízott cukorbetegek különösen veszélyben vannak. VÉDEKEZÉS A JÁRVÁNY ELLEN A járványt elkerülni nem lehet, de mindent el kell követni annak érdekében, hogy a terjedését lassítsuk, és a hatásait mérsékeljük. Az új influenza elleni védekezés legjobb döntése a védőoltás felvétele. Az új influenza vírusa cseppfertőzéssel terjed, ezért a megelőzés szempontjából óriási jelentősége van a megfelelő kéz higiénének, a helyes zsebkendő-használatnak, valamint a körülöttünk lévő tárgyak tisztán tartásának. Kézhigiéne A megfelelő kézmosás gyakori, meleg folyóvízzel és szappannal történik, legalább 20 másodpercig. Különösen fontos kezet mosni köhögés, tüsszentés, orrfújás és a zsebkendő használata után. A kéz törlése, szárítása történhet eldobható papírtörlővel, illetve szárítással. Javasolt a saját textiltörölköző használata. A megfelelő kézmosás által megakadályozható, hogy a kézről a szabad szemmel nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre és onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek. Köhögés, tüsszentés és a zsebkendőhasználat Köhögéskor, vagy tüsszentéskor nagyon fontos a zsebkendő orr és száj elé tartása. Ez meggátolja, hogy az influenza vírusa a cseppekkel szétszóródjon a levegőben, rákerüljön a tárgyakra, mást is megfertőzve ezzel. A célra az eldobható papír zsebkendő javasolt, amelyet használat után zárt szemetesbe kell dobni, hiszen a kórokozók a zsebkendőben még néhány óráig életképesek maradnak. Ha zárt szemétgyűjtő nem érhető el, a papír zsebkendőt az eldobásig egy zárható tasakban célszerű tartani. Környezetünk tisztán tartása Takarítsunk rendszeresen! A szokásos tisztítószerekkel és módszerrel végzett gyakori takarítás elegendő a felületek és a tárgyak tisztán tartására, külön fertőtlenítésre nincs szükség. A gyakran, sok ember által megérintett felületek (pl. kilincsek, kapcsolók, csapok, számítógépes billentyűzet, stb.) takarítása naponta akár többször is javasolt. Nem gyógyszeres egészségügyi beavatkozások között elsősorban olyan intézkedéseket kell megemlíteni, melyek a társas érintkezések lehetőségeit csökkentik. Ide sorolandók a gyermekintézmények és a munkahelyek egy vagy több napra történő bezárása, tömegrendezvények elkerülése (konferenciák, koncertek és egyéb nagyobb események), vagyis minden olyan rendezvény mellőzése, mely a nagyszámú jelenlevő miatt a vírus terjedését elősegíti. Minden pandémiás időszakban óriási vitákat váltanak ki a közlekedési korlátozásokkal, elszigetelésekkel kapcsolatos intézkedések. A járvány méretétől függően azonban szükség lehet ezekre az intézkedésekre is. GYÓGYSZEREK VÍRUSELLENES (ANTIVIRÁLIS) SZEREK A jelenleg elfogadott nemzetközi stratégia szerint csökkenteni lehet az influenzavírus terjedését és annak hatását, ha az influenzatünetek jelentkezésekor minél előbb elkezdődik az antivirális kezelés.

8 8 Jász Szó A vírusellenes szerek nem gyógyítják meg az influenzát, de lerövidíthetik a betegség lefolyását, és így csökkenthető a komplikációk előfordulásának gyakorisága. Ez különösen akkor érvényes, ha a kezelést a tünetek jelentkezése után 48 órán belül elkezdik. Jelen ismereteink szerint két vírusellenes szer hatásos a H1N1 influenza vírusával szemben: az oseltamivir (Tamiflu) és a zanamivir (Relenza). Magyarország vírusellenes gyógyszerekből megfelelő mennyiségű készlettel rendelkezik. Nagyon fontos, hogy a vírusellenes szereket (is) csak orvosi javaslatra, receptre szabad beszerezni és alkalmazni! VÉDŐOLTÁS Az influenza ellen a jelenleg ismert leghatékonyabb védekezés a specifikus védőoltás. A szezonális influenza elleni védőoltás nem hatásos az új influenza ellen, ezért az új vírus ellen új vakcina előállítására volt szükség. A védőoltások beadását követően mintegy nap szükséges ahhoz, hogy a megfelelő védettség kialakuljon. A járványhullámok következményeinek kivédésére a leghatékonyabb védelmet a védőoltás biztosítja, mind közösségi, mind egyéni szinten. A SZEZONÁLIS ÉS AZ ÚJ INFLU- ENZA ELLENI OLTÓANYAGOK A es szezonban két különböző influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre. SZEZONÁLIS INFLUENZA ELLENI OLTÓANYAG (FLUVAL AB). Kik kapják? A 3 évesnél idősebb személyek számára 1 millió 300 ezer (Fluval AB), míg a 3 éven aluli gyermekek influenza elleni védőoltására 10 ezer adag oltóanyag (Fluarix) áll rendelkezésre térítésmentesen a mostani influenza szezonban. Emellett a gyógyszertárakban többféle szezonális influenza elleni oltóanyag is megvásárolható receptre. AZ ÚJ INFLUENZA ELLENI OLTÓANYAG (FLUVAL P) Kik kapják? Azt, hogy egy-egy országban kik kaphatnak a térítésmentes vakcina-készletből, a kormányok döntik el, meghatározva, hogy mely lakossági csoportok védelme a legfontosabb és kik kellenek leginkább a mindennapi élet zavartalan működtetéséhez. A WHO ajánlása szerint a fontossági listák élén a krónikus betegek, az asztmások, az anyagcserebetegséggel küszködők (például cukorbetegek), az egészségügyi dolgozók, a terhes nők vannak. Az új influenza megelőzésére Magyarországon 6 millió vakcina áll rendelkezésre. Ebből 4 millió térítésmentesen felhasználható a meghatározott csoportok (a legveszélyeztetettebb, krónikus betegek, a kritikus infrastruktúrát működtető személyek, illetve az egészségügyi dolgozók) számára. Azok számára, akik nem kaphatnak a térítésmentes oltóanyagból, 2 millió vakcina áll rendelkezésre, ezek gyógyszertárakban receptre felírva vásárolhatók meg. A magyar Fluval P vakcinát szemben a legtöbb külföldi oltóanyaggal elegendő egyszer, egy dózisban beadni. A FLUVAL P VAKCINA INAKTI- VÁLT TELJES VÍRUST TARTAL- MAZÓ VAKCINA Ez azt jelenti, hogy a vakcina előállítási eljárása során a nagy mennyiségben felszaporított vírust elölik. Ettől a vírusnak az immunrendszert aktiváló tulajdonságai megmaradnak, de emberbe beoltva nem képes szaporodni, tehát nem képes megbetegíteni az oltott egyént. A FLUVAL P VAKCINA MONOVALENS (AZAZ EGY VÍRUSTÖRZSET TARTALMAZ) Szemben a szezonális vakcinával, amely 3 különböző influenza vírustörzset tartalmaz, a Fluval P vakcinában 1 vírustörzs található. A FLUVAL P VAKCINA TOJÁSBAN SZAPORÍTOTT VÍRUST TARTALMAZÓ, valamint ALUMÍNIUM FOSZFÁTOT TARTALMAZÓ VAKCINA EGYÉB ÖSSZETEVŐI: A vakcina hatékonyságát alapvetően az immunválaszt kiváltó komponensek határozzák meg, az oltás után jelentkező esetleges mellékhatásokat viszont a vakcinában található összes komponens egyedi, vagy egyesített hatása okozhatja. Antibiotikumok Az antibiotikumokat szinte mindenki ismeri, ugyanis széles körben alkalmazott antibakteriális gyógyszerek. A vakcinákba is ugyanazon okok miatt kerülnek, amiért az orvosok a betegeknek felírják őket: a bakteriális fertőzés elleni védelem biztosítására. Sokan allergiásak az antibiotikumokra, és az ilyen személyeknél gondot okozhat a vakcina beadása. AZ INFLUENZA VAKCINÁK MELLÉKHATÁSAI lokális mellékhatások: oltás helyén enyhe bőrpír, viszketés és/vagy enyhe fájdalom szisztémás mellékhatások: fáradtságérzés, rossz közérzet, enyhe fejfájás Súlyos mellékhatást, komoly, az oltáshoz köthető betegség kialakulását nem regisztráltak. GYAKORI KÉRDÉSEK Mikor van szükség az elkülönítésre? Elkülönítésre az influenzaszerű megbetegedés tüneteinek észlelésekor van szükség, mert a betegek cseppfertőzéssel terjeszthetik a vírust. A betegek elkülönítése önkéntes alapon, otthonukban történik. Azt a helyiséget, ahol a beteg fekszik, célszerű naponta többször átszellőztetni. Gondoskodni kell minden esetben a megfelelő higiénés feltételekről. A betegség idején lehetőleg senki ne látogassa a beteget, a vele egy háztartásban élők a higiénés szabályok fokozott betartásával védhetik magukat a fertőzéstől. Célszerű eldobható szájmaszkot viselnie a betegnek olyankor, ha feltétlenül szükséges a lakását elhagynia, vagy másokkal közeli kontaktusba kerül, esetleg betegvizsgálatra várakozik. A kezelőorvos dönthet arról, hogy kórházba utalja-e a beteget. Ebben az esetben az elkülönítés a kórházi osztályon, a kórházi higiénés szabályok betartásával történik. Milyen korlátozó intézkedésekre lehet számítani magyarországi járvány esetén?

9 Jász Szó 9 Szórványos megbetegedések esetén nincs szükség korlátozó intézkedésekre. Országos járvány esetén a tömegrendezvények, a zsúfoltsággal járó események felgyorsíthatják az influenzajárvány terjedését, ugyanakkor kevés a bizonyíték arra, hogy ezeknek a rendezvényeknek az elhalasztása valóban jelentős kedvező hatással bírna. A járvány terjedését ilyen módon lehet valamelyest késleltetni, azonban nem lehet megállítani. A programszervezők maguk is dönthetnek úgy, hogy a veszélyeket elkerülendő, inkább elhalasztják az adott rendezvényt. Járvány idején az ÁNTSZ jogszabályi felhatalmazás alapján korlátozhatja az összejöveteleket. Hogyan lehet megelőzni a megfertőződést, illetve a fertőzés terjedését? Velem történt A nejemnek a nagybátyja, már nem volt fiatal, amikor a nagymama meghalt. Utána gondolta meg, hogy megnősül. Szólt nekem, hogy menjek el az egyik násznagynak. Én igent mondtam néki. A kitűzött nap előtt megkérdeztem, rendben van-e minden a tanácsnál, a papnál, - azt mondta: igen. Azon a tavaszi szombaton 8 órára ünneplőbe öltözve mentünk a Tanácsházához. Kerestük Bálint Károly v.b. titkárt, aki az eskütétellel volt felhatalmazva, akkor még nem volt szabad szombat, és dolgoztak délig mindenhol. Azt mondta a hölgy, hogy Bálint elvtárs nincs bent, kimentek a járási agronómussal és a tanácselnökkel határszemlére. Gondolkoztunk, mitévők legyünk? A hölgy szerint az Aranykalász tsz-ben kezdhették a szemlét. Elmentem az Aranykalász tszbe, ott azt mondták, hogy már kint vannak a Kompér Pista bácsi borpincéjénél, ott kezdtek. Hazamentem, átöltöztem hétköznaplóba, motorra ültem és indultam a pincéhez. Jogosítványom sem volt, a motornak rendszáma sem volt. Odaértem, ott azt A fertőződés esélye csökkenthető, ha kerülik a szoros érintkezéseket, és betartják az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a légzőszervi higiénére és köhögés-etikettre, továbbá erre gyermekeiket is megtanítják Gyógyszerszedéssel megelőzhető az influenza? Az egészséges személyek számára tünetmentes állapotban NEM indokolt semmilyen vírus ellenes gyógyszerkészítmény szedése. A tömeges gyógyszerszedés hatásaként ugyanis a vírus rezisztenssé (ellenállóvá) válhat a gyógyszerrel szemben, így előfordulhat, hogy a készítmények éppen akkor nem fognak hatni, amikor valóban szükség lenne rájuk Lakodalmak idején mondták, hogy a bemelegítőt beszedték és indultak tovább. Akkor éjjel eső esett, így én is mentem a gumi kocsi nyoma után. Végre a Tadrában valahol utol értem őket. Elmondtam Bálint elvtársnak a problémát. Azt mondta, nem teheti meg most, majd a jövő héten valamelyik nap megcsináljuk. Mondtam néki, hogy most vannak rákészülve, az asszonyok sütnekfőznek. Mondta ő, hogy sajnálja, de most nem teheti. Akkor jött ki a tanyából a tanácselnök Tóth P. Sándor. Kérdezte, mi újság? Elmondtam neki is. Megkérdezte beviszem-e motorral, meg ki is kellene hozni. Igent mondtam és már indultunk is. Jöttünk végig a Kossuth úton, amikor a darálóhoz értünk a rendőr épp akkor fordult ki a Czakó Béla háza sarkánál. Lassabban adtam a gázt, már éppen utolértük volna, amikor a motor gyertyája besült, a motor leállt. Amíg a gyertyát pucoltam, Tóth P. elvtárs szóval tartotta a rendőrt. A násznép már izgatottan várt. A polgári eskü nem sokáig tartott. Mentünk kifelé, a pap Érdemes-e gyógyszert szedni, ha valaki már megbetegedett? Az influenza megbetegedés általában enyhe lefolyású, tüneti kezelés mellett (lázcsillapítás, bőséges folyadékfogyasztás, pihenés) gyógyul. Orvosi ellátásra akkor van szükség, ha valakinél életkoránál (3 éven aluli, vagy 65 éven felüli) illetve krónikus alapbetegségénél (pl. szív-érrendszeri megbetegedés, tüdőbetegség, immunhiány, cukorbetegség) fogva fokozott kockázattal léphet fel szövődmény. Ugyancsak jobban kell figyelni a várandós kismamákra. Az új influenza kezelésére (nem a megelőzésre) szolgáló készítmények vénykötelesek. Az orvos dönthet a megfelelő kezelésről és az esetleges kórházi beutalásról. már a kapunál várt. Mondtam neki, hogy hazamegyek átöltözni és jövök rögtön. Akkorra odaért Tóth P. elvtárs is és mondta, hogy őt gyorsan vissza kell vinnem. A pap megfogott és mondta: jöjjön kedves barátom, így ahogy van. A Jó isten ilyen esetekben elnéző lesz és megbocsájtja, hogy nem ünneplő ruhába van. A hevesi násznagy ünneplőbe én meg munkásruhába álltunk az oltár előtt. Meg volt az esküvő, kifelé menet a templomból három asszony állt a bejáratnál és biztosan rólam suttogtak, mert meg is jegyezte az egyik mellettük elhaladva, hogy szegény ember lehet ez a násznagy, még ilyen nagy eseményre sincs ünneplő ruhája Hát ilyenek az emberek, a külsőségekből ítélnek. Az esküvő után aztán visszavittem Tóth P. elvtársat a Tadrába. Én meg visszafelé a járási iskola úton jöttem, átöltöztem és mentem a lakodalomba. Már tálalva volt a tyúkleves, várt a pálinka, piros bor az asztalon. Jól laktunk, jót mulattunk, a napi esemény aztán feledésbe merült. (Faragó Géza)

10 10 Jász Szó Kölcsönös Megfeleltetés (KM) A KM egy komplex ellenőrzési rendszer. Nem tesz mást, mint a nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó különböző szabályokat (környezetvédelmi, állatjelölési, állatvédelmi stb.) betartsák. A KM két alapvető eleme: jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai (HMKÁ) A JFGK 19 közösségi rendelet és irányelv egyes rendelkezései 4 összefoglaló csoportba oszthatóak: természetvédelem (madárvédelem, élőhely-védelem), környezetvédelem (felszín alatti vizek védelme, szennyvíziszap felhasználás szabályai, nitrátszennyezés elleni védelem), állatjelölés állategészségügy (megbetegedések bejelentése, élelmiszer- és takarmánybiztonság, állatvédelem), valamint növényegészségügy. A HMKÁ az alábbi előírásokat tartalmazza: -Talajerózió elleni védekezés -A talaj szervesanyag-tartalmának megtartása vetésforgó tarlóművelésre vonatkozó előírások -Talajszerkezet megtartása megfelelő gépek használata ( Az első oldal folytatása) Thesszália híres volt lótenyészetéről az ókorban, s a kentaurosz név lényegében csikóst jelent, kentaó annyi mint hajtok, ösztökélek, sarkallok. Mások lókultusz sámánpapjait látják bennük, ismét mások a védikus gandharvák hellén megfelelőinek tartják őket. A gandharvák is emberlovak voltak, éppúgy, mint kentaurtársaik, Gazdálkodók tájékoztatója -A környezetmegőrzés minimális szintjének biztosítása és az élőhelyek károsításának elkerülése minimális állománysűrűség és/vagy a megfelelő állattartási rendszer az állandó legelők védelme atáj jellegzetességeinek megtartása a mezőgazdasági földterületen a nem kívánt növényzet elszaporodásának megakadályozása. A KM rendszeres (helyszíni) ellenőrzés során a jogsértés (meg nem felelés) következménye nem csupán az eddig ismert hatósági bírság lehet, hanem bizonyos mértékű támogatáscsök.kentés. A mezőgazdasági szaktanácsadó rendszeren keresztül a gazdálkodók nemcsak a betartandó követelményekről és előírásokról értesülnek, hanem elméleti segítséget is kapnak ahhoz, hogy gazdaságuk minden szempontból kielégítse a KM keretében ellenőrzött elvárásokat. Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség A nitrátrendelet (59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet) szerinti adatszolgáltatást a szeptember augusztus 31. közötti nyilvántartási időszakról december 31-ig kell teljesíteni a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal székhely szerint illetékes hivatala felé. Nitrát adatszolgáltatásra kötelezett: a nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytató továbbá, NYILAS HAVA maszkos termékenységrítusok beöltözött szereplői. A két legnevezetesebb kentaur Nesszosz és Kheirón volt. Az előbbi okozta Héraklész vesztét azzal, hogy amikor a hős nyilától eltalálva haldokolt Héraklész azért nyilazta le a kentaurt, mert az megszöktette a feleségét, rábeszélte az asszonyt, hogy mártsa férje ingét az ő vérébe, így az, ha magára ölti, sebezhetetlen lesz. Amikor az ország területén minden a háztartási igényeit meghaladó (az egy háztartás igényeit meg nem haladó állatlétszám vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlanban került meghatározásra, a számosállat az 500 kg élőtömegű állategyedet, vagy csoportot jelenti) mértékben állattartást végző gazdálkodó. Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályokban szerepelő településeken megvalósuló fejlesztésekhez: a) mezőgazdasági üzemek korszerűsítése; b) mezőgazdasági termékek értéknövelése; c) mikrovállalkozások támogatása; d) turizmus fejlesztése; e) vidéki települések fejlesztése; f) vidéki örökség védelme. A támogatási kérelmet november 16. és 2009.december 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) Budai Gábor Ügyfélszolgálati tanácsadó Magyar Agrárkamara aztán a hős belebújt a nesszoszingbe, az tüzes méregként égett a testébe. Kheirón viszont az ő halálát is, bár véletlenül, Héraklész nyila okozta nemes és bölcs kentaur volt, számos istenfi és hős (Aszklépiosz, Aktaión, Akhilleusz és mások) nevelője. Kheirónt a monda szerint Zeusz az égre emelte halála után, belőle csinálta a Nyilas csillagképet.

11 Jász Szó 11 Méltán lehetünk rá büszkék "A harcos, ki megacélozza testét, annak lelke is nemesedik és megvalósítja test, lélek és szellem tökéletes összhangját..." A fegyelmezett felnőtt életben, a céltudatos magatartás kialakulásában a sportnak fontos szerepe van. Az eredményekre pedig mindig büszkék vagyunk. Örülünk, ha községünkből egyegy fiatal bármilyen területen legyen az - országos versenyen szerepel, képviseli településünk legjobbjait. Soós Lászlóra akkor figyeltem fel, amikor támogatásért fordult alapítványunkhoz. Szűkszavú, nyúlánk, határozott megjelenésű fiatalember. Őt faggatom eredményeiről, mindennapjairól. - Hogyan kerültél kapcsolatba a küzdő sporttal? ben a helyi általános iskolában tartott bemutatót a Jászberényi Kondor ITF Taekwondo Szakosztály klubja, melyet Eperjesi Nándor II. danos mester vezet jelenleg is. Elmentem az első edzésre, ami itt volt a sportcsarnokban és azóta járok. - Miért éppen a taekwon-do? A közember számára is érthetőn, mi ennek a sportnak a lényege, miben különbözik a többi keleti küzdő sporttól? - Régóta szerettem volna kipróbálni valamilyen harcművészetet, de előtte nem volt erre lehetőségem. Mint minden harcművészetnek, így ennek is az önvédelem a fő célja, és ez egyben egy életmód is. Megtanít sok mindenre, aminek a későbbi életben nagy hasznát vehetem, mint pl. az önuralmat. Ez a harcművészet Koreából ered és legfőképpen abban külünbözik a többi harcművészettől, hogy 70%-ban a láb-technikára épül, ezért is tetszett meg annyira. Milyen eredményeid vannak? - Rengeteg kisebb-nagyobb eredményem van, Számos diákolimpiai, Európa kupai, nemzetközi és magyar bajnoksági. A legrangosabb pedig az Európa bajnoki helyezésem. Legtöbbször formagyakorlat és küzdelem versenyszámban indulok, de ahol van rá lehetőség ott speciál technikai törésben is. - Hogyan sikerült az Európa bajnokság? (és azóta?) - Idén márciusban letettem az I. dan mesterfokozatot és így lehetőségem volt bekerülni a magyar válogatottba. Májusban Szlovéniában vettem részt az Euróba Bajnokságon, ahol formagyakorlatban a nyolcadik helyezést értem el, a későbbi európa bajnoktól kaptam ki, és sajnos a küzdelem sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ha minden összejön, akkor márciusban ismét megpróbáljuk, ezúttal már Olaszországban lesz megrendezve az Európa Bajnokság. - Mennyi időt fordítasz edzésre? Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulással? - Hetente háromszor másfél órás edzéseim vannak, de én általában kétszer megyek a tanulás miatt. Decembertől elindulnak a válogatott edzések is, ahol az olaszországi Európa Bajnokságra készülünk majd. - Mi a legközelebbi cél? Mire készülsz most? - A november 28-án megrendezésre kerülő versenyre készülünk, ami Szlovéniában, Velenjében lesz. Díjkiosztás Formagyakorla I.Dan 1. helyezés - Kinek ajánlanád ezt a sportot? - Ez a harcművészet kortól és nemtől független, én körülbelül éves kortól ajánlanám bárkinek. A győzelemért az embernek mindenek előtt tudni kell önmagát legyőznie..." Soós Lászlónak ez sikerült. Sport eredményei jó okot adtak arra, hogy a Jász-Szó Alapítvány anyagilag is támogatta őt az Európa Bajnokságon való részvételhez. Reméljük e küzdeni tudás és vágyás minden területen jellemzője lesz életének. Nos, aki kedvet kapott a harcművészet ezen ágának műveléséhez, és nemcsak a testi edzést, hanem a test, lélek és szellem tökéletes összhangját is szeretné megvalósítani, máris elkezdheti az edzést. davidne A SZJA-ból származó 1 % felajánlásokból évben 8.876,- forint folyt be, melyből 8.000,- Ft-ot Soós László Európa Bajnokságon való részvételhez támogatásként, 876,- Ft-ot pedig az alapítvány működéséhez használtunk fel.

12 12 Jász Szó ELŐZETES Mindenki Karácsonya ünnepségünk ez évben december 22-én kerül megrendezésre a Művelődési Házban. Időben szólunk... Időben szólunk IDŐBEN SZÓLUNK. KUNRÁTH SÁNDOR PÁVAKÖR TISZTELETTEL ÉRTESITI MULATNI, SZÓRAKOZNI VÁGYÓ BARÁTAIT, hogy január 16-án - szombaton - tartja a hagyományőrző HÁZASOK BÁLJÁT Jászszentandráson a Művelődési házban. Belépő: 3500 Ft/fő EMLÉKEZÉS BOROS ALAJOSNÉ sz. Kerek Margit halálának 5. évfordulójára. Múlhatnak hónapok, múlhatnak évek, kik szívből szeretnek, nem felednek Téged! Fiad, menyed, unokáid KARÁCSONYI FALU Ez évben először szervezik meg településünk intézményei, alapítványai, civil szervezetei a Szent István parkban hagyományteremtő szándékú ADVENTI programjukat jótékonysági vásárral egybekötve. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk. Időpontja: december 11. (péntek) órától óráig. Készüljön velünk a karácsonyi ünnepekre! Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben üzletünkben Ft feletti értékben vásárol, értékes ajándékokat nyerhet. 1. díj: Kerékpár MEGHALTAK Kis Sándor 90 éves Bata László 64 éves Magda István 41 éves Ördög Ferencné Boros Margit (Gyömrő) 82 éves Tari Tibor 47 éves Faragó Pálné Tóth Róza 87 éves Szántó Lajosné Budai Terézia 80 éves Ördög Éva Gyenes László Tősér Emánuel László 53 éves Varjú Jánosné Győri Magdolna 72 éves 2.díj: Hétvége Mátraderecskén (2 fő részére) 3.díj: Ajándékkosár Szeretettel várunk minden kedves vásárlót! Előre is köszönöm: Faragó Lajos JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Főszerkesztő: Dávid Sándor

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

a Mi Lapunk MEGHÍVÓ A tartalomból: 10 éves a Mi Lapunk

a Mi Lapunk MEGHÍVÓ A tartalomból: 10 éves a Mi Lapunk a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. január XII. évf. 1. szám MEGHÍVÓ 10 éves a Mi Lapunk Ebbõl az alkalomból kiállítás nyílik a mûvelõdési házban, ahová minden kedves olvasónkat szeretettel

Részletesebben

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013.

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013. XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Európa a Polgárokért Program 2013. Nagyajta Demir Kapija

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! XXI. évfolyam 1. szám 2014. március Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! Hozz rá víg esztendőt Alig két hónapja, szilveszter éjfélkor valamennyien azt énekeltük:

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról G ENERÁCIÓN XIII. évfolyam 1. szám Ára: 240 Ft K Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával NYOSZ-hírek Postabontás Életmese 35 éves a Postás klub Vallomás az ifjúságról Festészet mindörökké 16.

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

A Május 1-jei hosszú hétvégén gazdag programokkal

A Május 1-jei hosszú hétvégén gazdag programokkal Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 5. szám Izsáki Tészta Majális 2012 Negyedik alkalommal került megrendezésre május 12-én az Izsáki

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2006. NOVEMBER 8. Ladányi Andrea

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2006. NOVEMBER 8. Ladányi Andrea A Kerület Napja 2006 KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS XVI. ÉVF. 42. SZÁM A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2006.

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 4. szám, 2012. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Õrizve megújulni. Somorjai szép napunk. Ismét jól sikerült a sítábor. A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ. Közélet Kultúra Mindennapok

Õrizve megújulni. Somorjai szép napunk. Ismét jól sikerült a sítábor. A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ. Közélet Kultúra Mindennapok Közélet Kultúra Mindennapok 2010. február 10. 120 forint Õrizve megújulni A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ "A kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog,

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége A nyák napjához közeledve elgondolkod- tam, hogy észre sem véve, mi mindent tanulunk

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó 2015. január 15. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. évfolyam 1. szám Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia Maradunk Csepelen Cikkünk a 3. oldalon Cikkünk a 20-21. oldalon Ingyen használhatják

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben