Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére"

Átírás

1 XIX. évfolyam. 9. szám * 2009 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére NYILAS HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium (részlet) Nyilas, November 23-án a Skorpióból a Nyilas (Sagittarius) havába lépünk. A hónap névadója a hasonnevű állatövi csillagkép. Nyilazó kentaurt mintáz Mezopotámiában, Hellászban, Egyiptomban, és hellenisztikus hatásra az arab, hindu csillagtérképeken is. Kétlábú változatban szintén ismerték, de ez a Nyilas nem tett szert nagy népszerűségre. A görög mitológia kentaurjai egy napisteni eredetű, Kentaurosz nevű félistennek és thesszáliai kancáknak az ivadékai. Alsótestük ló, felsőtestük ember, és részeges, kéjsóvár, ám ugyanakkor bölcsességgel megáldott lényeknek írják le őket. Dionüszosz extázisban lóvá tett kísérői voltak. Hiedelmi eredetükről több, egymással megférő magyarázat született. Egyesek a vad thesszáliai lovaspásztorokban keresik az előképüket. (folytatás a 10. oldalon) Újabb emlékhely létesült a HM HIM díszudvarán. Október 17-én a jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyét avatták fel ünnepélyes keretek között. A rendezvényen részt vett a Jászság több polgármestere, Kiskunlacháza, Kisújszállás, Szabadszállás, Lajosmizse, Karcag, Kunmadaras, Kenderes és Kuncsorba települések polgármesterei, illetve képviseltette magát a rendezvényen a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, a Jászok Egyesülete, a hármas kerület jelen kapitányai, valamint a Nagykunsági Szellemi Műhely is. (folytatás az 5. oldalon)

2 2 Jász Szó Testületi ülés: A Jászsági Többcélú Társulás írásos beszámolóját tudomásul vette a testület. - A két ülés közötti tájékoztató keretén belül, köszönetünket fejeztük ki Guba Bernadettnek és társainak, akik a TESCO-ban az Élelmezési Világnap alkalmából gyűjtést szerveztek a szentandrási rászorulóknak, amelyek szétosztása hamarosan megtörténik. - Szintén gratuláció illeti meg Dr. Boros Csaba háziorvosunkat, mert sikeresen védte meg értekezését és megkapta a nagydoktori címet. - A Kertész úti lakosok beadványát költségelni fogjuk és vizsgáljuk a megvalósítás lehetőségeit. - A helyi Polgárőrök kérelmét a testület támogatja és hozzájárul a téli viselet vásárlásához. - A REHABIT dolgozói is segítséget kértek, mert fölmerült annak a lehetősége, hogy Jászapáti telephellyel összevonják a szentandrásit és be kell járni dolgozni annak, aki be tud. A testület úgy foglalt állást, hogy komoly garanciát kérve /pld. öt évig folyamatos foglalkoztatása lesz minimum 20 főnek/, nem zárkózik el a helyiség bérleti díj elengedésétől. - A LEADER program keretén belül lehetőség nyílik a Sportpálya megvilágítására, valamint játszótér kialakítására, ezért pályázatokat nyújt be az önkormányzat. - Október 23-án megemlékeztünk az 1956-os eseményekről. Az ünnepi beszédet Banka Ferenc polgármester úr mondta, a Pávakör pedig az események felidézésével és dalokkal színesítette az ünnepséget. Az alábbiakban közöljük a polgármester úr beszédét: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság! Emlékezni és tiszteletet leróni gyűltünk ma itt össze, apáink és nagyapáink nemzedéke előtt, akik több mint fél évszázada felkeltek egy zsarnoki rendszer ellen, Közérdekű amelyik elvette tőlük még a gondolkodás szabadságát is. Ők voltak az elsők, akik nyíltan szembefordultak a Szovjetunió néven ismert, erőszakkal összetákolt államalakulattal, a Kelet-Európát gúzsba kötő hatalommal. Magyarország újkori történelme olyan dicsőséges kudarcokban bővelkedik, mint a Rákóczi szabadságharc, az es forradalom és szabadságharc, vagy Mindegyik mozgalom alulról, nem a politikusok kezdeményezésére indult el, mindegyik a magyar nemzet politikai szabadságának elérését tűzte ki célul, mindegyiknél megvolt az a pont, ahol úgy tűnt, nem kudarc, hanem győzelem lesz a vége. A közgondolkodást mindegyik formálta, kialakult bennünk, hogy nem vagyunk képesek a győzelemre, kicsik, kevesek vagyunk ahhoz, hogy elérjük a függetlenségünket, ez azonban nem igaz. Mindegyik dicsőséges kudarc élő példája a helytállásnak, amit akkor mutatott meg a magyar nép, amikor valóban sikerült összefognia. Egyik alkalommal sem egyenlő ellenféllel küzdöttünk, hanem a parittya nélküli Dávid vívott a megállíthatatlan Góliáttal. Mi, magyarok nem bizonyultunk sem gyávának, sem ügyetlennek, de a történelmi körülmények erősebbek voltak nálunk ban már tizenegy éve voltunk a szovjet tábor része, egy elnyomott tartomány, látszat-függetlenséggel. Előtte két háborúban vérzett ki az ország. Felelőtlen, vagy csak gyengének bizonyuló vezetői, mindkétszer a vesztes oldalon vitték bele hazánkat a világégésbe. Emberek százezrei haltak meg a harctéren, a munkaszolgálaton, a haláltáborokban, vagy az oda vivő úton. Százezrek szóródtak szét a világban, kiszakadva az anyaország öleléséből. A minket tipró diktatúrák a nemzeti önbecsülést, gerincességet próbálták megtörni, hogy fiaink és lányaink kellően alázatos és engedelmes alattvalók legyenek, ugyanúgy, mint ma. Azt szokás mondani, hogy a forradalmak nem akkor robbannak ki, amikor a legnagyobb az elnyomás, hanem amikor enyhülni kezd az. 56-ra ez a tétel igaznak bizonyult, mondhatni, mint minden forradalom, a kedvező körülmények szerencsés együttállásából született meg egy világrenden ütött lyukat. Pedig a forradalom célkitűzései sokkal szerényebbek voltak. Szabad, semleges Magyarországot szerettek volna elérni azok a műegyetemi diákok, akiknek a tüntetésével elindultak az események. Egy forradalom sikerességét viszont nem abban kell lemérni, hogy résztvevőinek sikerült-e kivívni a győzelmet. Egy forradalom gyakran nagyobb hatással bír, ha elbukik. Van, hogy egy forradalom akkor megy tévútra, amikor eléri a győzelmet és az irányítás a forradalmárok kezéből a hivatásos politikusokéba megy át jelentőségét abban látom, hogy annyi évtized, évszázad után a nemzet megint kiegyenesítette a gerincét, ha csak egy pillanatra is. Ha le is törték a forradalmat, ha a megtorlás szörnyű is volt, a miénk volt nak több üzenete is van. Soha nem szabad megtörni! Soha nem szabad feladni! Soha nem szabad beletörődni! Emberré és magyarrá a megőrzött, vagy a visszaszerzett méltóság tesz minket. Szüleink és nagyszüleink generációja ezt tette értünk, nekik kell ezt megköszönnünk. Ünnepeljük hát Őket, mert példát tudtak nekünk mutatni. Én rájuk gondolok, amikor kimondom azt, hogy magyar vagyok. Rájuk vagyok büszke. Legyenek hát velem együtt Önök is azok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a figyelmet.

3 Jász Szó 3 Zászló a Szent István parkból /Egy szentandrási "parkőr" verse a hazaszeretetről./ Lobogó. Lobog szüntelen. Széllel szemben. Nagy küzdelem, Mint sirály, repked, És repeg. Ijesztgeti a szenteket. Hosszú bambusznád leghegyén, Pirs fehérzöld. Nézem én: szétfoszlik egy idő után. Hiába fut a szél után... Azért van = lobogjon, azért. Lecsendesül, ha hazaért. S ha valaki kézbe veszi, majd holtig nagyon szereti! Lobogó. Forradalmi már, Szállj! Csillagos-ég a határ. Donkó László 1956-ra EMLÉKEZTÜNK 2009.október 23-án ismét emlékeztünk 1956 forradalmára. A Polgármester megemlékező beszédében higgadt méltósággal beszélt 1956 hőseiről. A beszéd átültette a mai ember szívébe 1956 ma is aktuális üzenetét. A demokratikus elvek megvalósításának hiányosságait, az útkeresést a demokrácia gyakorlati megvalósulásához, a mai átlagembereket sújtó gazdasági válság kilátástalanságának a gondolatait. Az ünnepi beszéd bennem az 1956 hősei és eszméi iránt érzett őszinte tisztelet érzését erősítette meg. Az ünnepség folytatásaként a Kunráth Sándor Pávakör gondosan összeállított, 1956 eseményeit tömören felidéző megemlékezést hallgatva, erre az időre megszűnt körülöttem a jelen világ, képzeletben már én is ott voltam az október 23-ai békés tüntetésen. Egy voltam a tömegben, aki jobbat és szebbet remélt a demokratikus jövőtől. A megemlékezés narrátora az 56-os események felfokozott hangulatát, lelkesedését adta át gondolatainknak. Az elhangzott verseket, idézeteket, népdalokat hallgatva a lelkembe egyszerre viaskodott a remény, a fájdalom és a reménytelenség. A narrátort idézve: NOS, SZÉGYEN NEM SZÉGYEN, AZ UJABB GENE- RÁCIÓK NINCSENNEK TISZTÁBAN EZZEL AZ ÉV- FORDULÓVAL, DE MÉG A SZÜLŐK, A NAGYSZÜLŐK ELBESZÉLÉSEIBEN IS SOK A BIZONYTALANSÁG. Megszólított engem is ez a gondolat, hisz Én is egy nagymama vagyok, akinek az elbeszéléseiből a felnövő ifjak megértenék mi is volt Én akkor még csak 5 éves voltam. Én csak a szüleim és a környezetemben élő felnőtt emberek aggódó, félelemmel és könnyel teli tekintetét láttam és éreztem azt, hogy valami történik, és ez a valami az egyszerű emberek tekintetéből visszatükröződött. Újraéledt bennem kicsiny házunk besötétített, zsúfolt kis szobája, ahol az éjszakai órákban a telepes rádiót körbeülő környékbeli emberek hallgatták a Szabad Európa Rádió közleményeit. Budapesten kitört a forradalom. A békés tüntetők közé lőttek. A fiatalok tömegesen menekültek külföldre a megtorlás elől, sokan estek áldozatul, váltak sebesültté, meghurcolttá, hosszú évekre börtönlakóvá, vallatástól megkínzottá, ismeretlen tömegsír lakójává. Pár nappal később tudtuk meg, hogy a tüntetők között volt a nagynéném, aki akkor még mindössze 17 éves volt. Később Ő is Ausztráliában talált új hazára, s még ma is a megtorlástól félve éli honvággyal teli életét. Aztán jöttek a nélkülözések, az üldözés. Én már ekkor harmadik osztályba jártam és csak azért nem kaphattam a jó tanúlásomért ötöst, mert édesanyám ragaszkodott ahhoz, hogy hittanra járjak. Amikor ötödikes voltam, történelem tanárom 1956 ellenforradalmáról oly élethűen és hazafiasan beszélt, hogy én azt hittem, az volt az igaz. Azt hittem, hogy 56 fiataljai tévúton jártak. Ma már sejtem mi az igazság, és megbékélve veszem tudomásul életünknek ma már történelmet jelentő szakaszát. Remélem, hogy az 1956-os forradalom eszméi csiszolt gyémántként fognak ragyogni a most felnövő generáció szívében is. Valóban, rajtunk is múlik, hogy ez így legyen. Balogh Jné ban történt Magyarországon Eltiporták a népet testvérek barátok! Hívták őket nem maguktól jöttek A hazát árulók hívására öltek! Dicsőségben negyven évig éltek Szégyenbe tartva várost és vidéket! Szunnyadó parázson hízott a zsarnok Bízva abban, hogy örök a hatalmuk! Változott az idő új szelek jöttek Ámítanak újból a júdási szentek! Apulpitusra ismét piros szegfűkültek Halottak sírjára koszorúkat visznek! Siratják a múltnak elkövetett bűnét Éltetik a jelent építik a békét! Berg Man A napokban értesültem arról, hogy községünkben él olyan személy, aki noha gyermekként - aktív résztvevője volt az 56-os pesti eseményeknek. Balázs László rendelkezésünkre bocsátotta azt az életút-interjút, amelyet 1996-ban készített vele Csete Örs.

4 4 Jász Szó A pesti srácok nem féltek Gyerek szemmel a Corvin közről március 18-án születtem. 56. október huszonkettedikén a délutáni órákban négy-öt óra felé lehetett egy tákolt vascsapágyas rollerrel száguldoztam a Mester utcában a járdán. Elém állt egy katonatiszt. Ne zörögjek ezzel a szarral, menjek a kurva anyámba, szó szerint ezt mondta. Fogta a rolleromat és a földhöz vágta, darabokra törte. Akkora pofont adott, hogy berepültem a kapu alá. A kapu alatt pityeregtem, fogtam az arcomat. Odajött hozzám egy bácsi, összeszedte a rolleremet és azt mondta, jól jegyezzem meg: akiknek zöld vagy kék csík van a sapkájukon és a vállpántjukon (a zöld a határőröké, a kék az ávéhásoké), azok a legszemetebb emberek az országban. Az én tisztem kék parolis volt, a sapkáján kék csík. Alacsony, agresszív csizmás ember volt. ( ) A Drégely utcában tizenheten laktunk 45-ös srácok. Futbaloztunk délutánonként. Rongylabdával. Délután hat-hét óra felé járhatott. Jöttek az emberek a Mester utcán, és kiabálták: Kitört a forradalom, a kommunizmus megbukott, az ávósokat ki kell nyírni, az oroszokat ki kell zavarni a hazából, szabadságot, függetlenséget Magyarországnak! Ment a tömeg a Körút felé. Abbahagytuk a focizást, és a haverommal elindultunk a Körút felé a tömeggel. A mester utca sarkán, a huszas és harmincas villamos végállomásánál állt egy mentőautó. Nők, férfiak, fiatal srácok álltak sorban fegyverért. Volt gránát, géppisztoly, puska. Az egyik terhes nő ránk is szólt, hogy menjünk haza, gyerekek vagyunk, itt még bajok lehetnek, ne avatkozzunk bele, mert otthon kapunk a pofánkra. Hajtott a kíváncsiság a Kilián laktanya felé, mentünk, mert ott volt a legnagyobb tömeg. ( ) Másnap reggel anyámék mondták, hogy nem kell iskolába menni, mert harcok vannak az utcán, kitört a forradalom. ( ) Kíváncsiságból mondom az egyik haveromnak, gyere, menjünk el megnézni, mi van a Körúton. Elindultunk, de akkor már ez huszonötödikén volt erősen ropogtak a fegyverek. Kapualjról kapualjra mentünk. Be voltak zárva a kapuk, nem tudtunk bemenni egyiken se. A Kilián laktanyánál nagy volt a lövöldözés. ( ) Kiabáltak, hogy menjünk el onnan. Elzavartak. Megint visszamentünk. ( ) Mondtam a haveromnak, hogy szerezzünk valamit, mert fegyver nélül Jöttek az oroszok, lövöldöztek rendesen. Meg az ávósok is. Honnan szerezzünk fegyvert? Nem tudtunk sehonnan sem. Benzines üveg kell, hozzunk benzines üvegeket benzinnel, kiabált valaki, és ha jön az orosz tank, dobjuk rá. Nem volt se üveg, se benzin. Hát hazaindultunk. ( ) Megbeszéltem a haverral, hogy reggel találkozunk. Nyolc óra lehetett. Kiértünk a Körút és a Mester utca sarkára, és arra lettünk figyelmesek, hogy a Petőfi hídról két harckocsi jön lefelé. Jó nagy sebességgel jöttek! Elkapott a félelem. Meneküljünk, mert ezek szétlőnek minket! És elkezdtünk rohanni a Kilián laktanya felé. A Tűzoltó utca sarkáig rohantunk. A tankok csak jöttek, jöttek utánunk, aztán lelassítottak, föntről, a tetőkről, szórták őket rendesen, gránátokat meg benzines üvegeket dobáltak rájuk. Ők meg felfelé lövöldöztek. A negyvenes számú ház kapuja nyitva volt! Na, nyomás le a pincébe! Odalentről emberi hangokat hallottunk. Na, ide nem megyünk, mert itt gáz lehet, ki tudja, kik vannak ott lent. Menjünk fel az emeletre! Első emelet, második emelet, harmadik Fölértünk a padlásfeljáróhoz. Nézzük, nyitva van a padlásföljáró ajtaja. Bementünk. Padlásgerendák, por, mindenféle limlomok. A padlás szélén a cserép ki volt bontva, odakint egy széles zárt csatornaszerűség volt. Ott feküdt öt-hat srác. Tizenöt-tizenhat évesek lehettek. Csak annyit mondtak: srácok, gyertek ide, és ha jönnek a ruszkik tankkal, ott vannak a benzines üvegek a ruháskosárban, fogjátok meg és dobjátok rájuk őket! Mi meg tüzelünk. Látjuk, jönnek a ruszkik a Petőfi hídról, jó svunggal, de amikor elértek a Tűzoltó utca sarka előtti házhoz, akkor lassítottak. Lépésben jöttek. Forgott a torony, mint az őrültek, úgy lőttek. Akkor az egyik srác elkiáltotta magát: Most! Egymást keresztezték az üvegek, és az Úristen tudja, hogyan, de az a benzines üveg, amit én dobtam le, pont a szívó torokhoz esett. A srácok abban a pillanatban rálőttek. Marha nagy robbanást hallottunk. Ki volt nyitva a lőtorony ajtaja és lehetett látni, hogy az erős láng onnan is kicsapott. A Körút és a Corvin köz között még a Falábú Jancsiék is megkínálták őket piszkosul ágyúval, szakadt a torony, leragadt a lánctalp, az égő orosz katonák kiugráltak a tankokból, a srácok meg lőtték őket. Akkor megijedtünk, hogy a kurva életbe, itt baj van, embereket öltünk, elvisznek a rendőrségre! Ilyen gyerek gondolatok jöttek. Hülyére vernek, meg intézetbe visznek, gondoltuk. Közben hazamentünk, mert mondták a srácok: Na, menjetek haza, mert már sötétedik! A padláson nem lehet aludni, mert hideg van, nincs takaró. /folytatjuk/

5 Jász Szó 5 IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE Október elseje az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból október 17-én a jászapáti színjátszók előadásában egy musicallel köszöntötte az önkormányzat községünk időskorú lakóit. Amikor a Jászszentandrási Művelődési Ház tetőn hegedült a muzsikus, Budapesten a 13. Jász-Kun huszárok emlékmű avatásán vettem részt, így lemaradtam egy ünnepélyes aktusról. Nevezetesen Kardos Józsefné, született Banka Erzsébet köszöntéséről, mint a legidősebb jászszentandrási lakosnak kijáró tiszteletadásról. Ez azért is bánt, mert amikor Erzsike néni fiával találkozom, mindig azt mondom neki, hogy szervusz, apám keresztanyjának a fia. Azaz Erzsike néni, mint elég közeli rokon, édesapámnak a keresztanyja volt. Na, de sebaj! - majd a századiknál bepótoljuk. Addig is jó egészséget kívánok neki és vigyázzon, nehogy utolérje a szomszédja Besenyei Lajosné Erzsike néni, Csikós Ferencné Marika néni, vagy Boros Béla bácsi, mert azok is ott toporognak szorosan mögötte. És hagy ne soroljam fel valamennyi idősödő társukat, akiknek szívből kívánom, hogy sokáig legyenek még közöttünk és ne csak az Idősek Világnapján jussanak eszünkbe. Jó egészséget mindnyájuknak! Boxi A Gyöngy Női Nyugdíjasklub tagjai szeretettel köszöntik André Lajosné Klárikát és férjét 50. házassági évfordulójuk alkalmából, kívánva még sok szép együtt töltött évet nekik! Emlékművet avattunk a jászkun huszárezred katonáinak tiszteletére Zord időben, szívet-lelket melengető eseményre jöttek össze a Jászság, a Nagy- és Kiskunság küldöttei, a meghívott vendégek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán, hogy méltón emlékezzenek meg a jászok és a kunok huszárezredének katonáiról. A rendezvény elején kilencszer kondult meg a lélekharang, majd a magyar és a jász-kun zászlóvivők, a jász-kun kapitányok, illetve a nádor honvéd díszőrség tagjai a jászkun induló hangjaira foglalták el helyüket a leleplezés előtt álló emlékmű közelében. Az avató ünnepséget a túrkevei Egres Kis Lajos Néptánccsoport nyitotta meg, akik kun verbunkosokat és katonatoborzókat adtak elő. Ezt követően Balogh Márton népdalénekes, nagykunkapitány katonadalokat énekelt. Az ünnepi beszédet Szekeres Imre honv. miniszter mondta. A jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének létrejöttét településünk Önkormányzata is támogatta, hiszen Jászszentandrásról tizenheten szolgáltak a Jász-kun 13. Huszárezredben és közülük hatan hősi halált haltak. Jótékonysági felhívás Tisztelt Jászszentandrási Lakosok! Az Önkormányzat Szociálpolitikai Bizottsága (Kertész Zoltán, Gonda Lászlóné, Éles Andor, Czékmán Lászlóné, Donkó Lászlóné) ismét azzal a kéréssel fordul minden jászszentandrási lakoshoz, hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, zöldséggel, gyümölccsel támogassa az egyre nehezebb körülmények között élő családokat. Az elmúlt évben elindított folyamat bizonyítja, hogy sok jó szándékú ember él községünkben, és bizonyította segíteni akarását. Nem nagy adományokra gondolunk, csak annyit, amennyit nélkülözni tudnak. Ez lehet akár egy kg cukor, liszt, olaj, egy csomag tészta, ami segítheti, hogy több kerülhessen az asztalra. Akinek módjában áll és teheti, pénzbeli adományt is felajánlhat. Ebből tüzelőt szeretnénk vásárolni a nélkülöző családoknak. Ha ismer olyan környezetében élőt, aki ön szerint szerény körülmények között él, kérjük jelezze azt a bizottság tagjainak. Vannak olyan családok, ahol még az élelmiszer is ajándéknak számít. A közelgő szeretet-ünnep néhol gondot is jelenthet, hisz az is kérdés lehet, kerül-e vacsora az asztalra. Gondoljuk végig, mit érez az a család, ahol nem képesek, még ha apró ajándékkal is meglepni a gyermekeket karácsonykor. Segítsük Őket, hogy az év utolsó napjaiban lehetőségük legyen számukra is szebbé tenni az ünnepet. Segítsenek, hogy segíthessünk, hiszen az elmúlt évben is sok családnak tudott ily módon örömet szerezni bizottságunk - településünk lakói segítségével, felajánlásával. Az adományok leadási helye: Pm. Hivatal - Tóth Istvánné Iduka szobája. Felajánlásokat december 10-ig fogadunk. A Bizottság tagjai személyesen juttatják el az adományokat a rászorulóknak. A megvalósításról ezen újság hasábjain fogjuk tájékoztatni az adományozókat!

6 6 Jász Szó JÁSZSZENTANDRÁSI KAMARAKÓRUS Zenei Világnap és Joseph Haydn halálának 200., valamint Budai Péter halálának 5. évfordulója alkalmából október 3-án a Fegyverneki Művelődési Házban emlékeztünk és ünnepeltünk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Kórusok XIX. Ünnepi Hangversenyére kaptunk megtisztelő meghívást a Fegyvernek Nagyközség Művelődési Háztól! Budai Péter tiszteletére közösen elénekeltük a Jaj, de széles jaj, de hosszú az az út kezdetű népdalt. Emlékszem a Jászszentandrási Kunráth Sándor Pávakör 40. évfordulóján Ő is jelen volt és már indulni akart, amikor elkezdtük énekelni ezt a dalt, mire Ő huncutkás mosollyal megjegyezte: de tudjátok, mivel tudtok maradásra itt tartani, és Ő is velünk énekelte a dalt. Majd Fegyvernek nagyközség polgármestere, Huber Ferenc köszöntötte a 14 kórust és megnyitotta Mondhatnánk, hogy már a csapból is a H1N1 vírus okozta influenza, az utóbbi évtized várhatóan legnagyobb járványáról szóló hír folyik. Mégis nagy a bizonytalanság: beoltassuk-e magunkat vagy ne? Tudunk-e mindent az új járványról, vagy csak sejtéseink motiválnak? Az alábbi információkat az ÁNTSZ bocsátotta rendelkezésünkre a hangversenyt. A Zenei Világnapot méltatta Szatlóczi Edit Fegyvernek Nagyközség Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke, az Orczy Anna Általános Iskola igazgatóhelyettese. Joseph Haydn: Az évszakok című oratóriumából a szerző halálának 200. évfordulója emlékére az egyesített énekkar a Tavasz kórust énekelte el, zongorán kísérte: Almainé Szabó Gabriella. Vezényelte: Vajna Katalin Csokonai Alkotói Díjas karnagy. A órakor megkezdett hangverseny ig tartott. A művelődési ház megtelt hallgatósággal és a Jászszentandrási Kamarakórust is hosszantartó tapssal jutalmazták. Köszönjük Ilike (Nagy Ilona karnagy), hogy megtanítottad az énekeket, és hogy részt vehettünk - igen nagy kórusok között - ezen a találkozón! André Tiborné Mit kell tudni az influenzáról? A PANDÉMIA-nak nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században többször is megjelent a Földön olyan influenzavírus, amely pandémiát idézett elő ban a H1N1 vírus által okozott és spanyolnátha néven ismertté vált pusztító járvány alakult ki, amely a becslések szerint millió ember halálát okozta. Az ezt követő pandémiák kevésbé Cél a Sportcsarnok felújítása Tisztelt jászszentandrási lakosok! Községünk egyetlen fedett sportolásra alkalmas épülete a Jámbor Lajos Sportcsarnok. Sok rendezvénynek ad és adott otthont. Nem csak a sportnak, hanem egyéb rangos községi ünnepnek is, legutóbb például a Jászok Világtalálkozójának. Az iskola udvarán megrendezett Falunapon idén is sok embernek feltűnt, hogy milyen lerobbant állapotban van a csarnok külseje. Az iskola tavaly önerőből kifestette, rendbe tette a belső falakat. De a külső rendbehozatalához már segítségre lesz szükség. Ezért a Kunráth Sándor Általános Iskola idei Jótékonysági Báljának bevételét erre a célra fogja felhasználni. Mivel ez a létesítmény a község valamennyi lakóját szolgálja, arra kérjük Önöket, hogy aki teheti támogatójegy vásárlásával támogassa ebbéli célunkat. A támogatójegy ára 500 Ft, ami megvásárolható a Művelődési Házban. Sok kicsi sokra megy! Támogatásukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Kókai Béláné Szüsz elnök ugyan, de szintén súlyos következményekkel jártak ben jelent meg a H2N2 vírus, amely az ázsiai influenzát, 1968-ban pedig a H3N2 vírus, amely a hongkongi influenzát okozta. Ez utóbbi két járvány összesen 2-8 millió becsült áldozattal járt. A szakemberek régóta állítják, hogy az ezredfordulót követően is hasonló járvány fog végigsöpörni a világon.

7 Jász Szó 7 A madárinfluenza megjelenésével beigazolódni látszott ez az állítás, amikor azt valószínűsítették, hogy ennek a vírusnak egy mutációja az emberekre is fertőző lehet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbb 2004 januárjában hívta fel a figyelmet a pandémia kialakulásának veszélyére, amikor laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták a H5N1 altípusú vírus jelenlétét Vietnamban, egy súlyos légúti tünetekkel megbetegedett embertől származó mintában április 17-én az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) lázas, légúti tünetekkel járó megbetegedésekről számolt be, amelyeket egy 9 és egy 10 éves gyermeknél diagnosztizáltak. Az A(H1N1)v elnevezésű új, emberi megbetegedést okozó influenzavírust először áprilisában mutatták ki emberi szervezetben. A vírus májusában érte el Magyarországot, és újabb, jelentős hulláma várható. AZ ÚJ VÍRUS Az A influenzavírus az egyik legrégebben ismert víruscsalád, ami madarakban és emlősökben is okozhat megbetegedést. Egyes típusait a tipikus hordozók alapján illetve az altípusok szerint különböztetik meg, H és N betűkkel, valamint számokkal jelölik, a különböző mutációkat. Az új influenza és a hagyományos influenza közötti leglényegesebb eltérés a szezonalitásban mutatkozik: míg a humán influenza szezonhoz kötött, addig az új influenza bármikor fertőzhet. Az új influenza tünetei hasonlóak a hagyományos influenzavíruséhoz, és a fertőzés ugyanúgy terjed, mint más influenzavírusok: cseppfertőzéssel, illetve a nyálkacseppek által szennyezett kéz és tárgyak útján. A FERTŐZÉS TÜNETEI Az új influenza vírus okozta fertőzés tünetei ugyanolyanok, mint a szezonális influenzáé: hirtelen kezdődő hő emelkedéssel vagy lázzal indul, torokfájás, nátha, izom- és ízületi fájdalom, fejfájás, fáradtság jellemző rá, de hányás és hasmenés is felléphet. A felnőttek az 1-4 napos lappangási időt követően, a tünetek megjelenésétől számított 5 napig fertőzőképesek, míg a gyerekek akár 7 napig is képesek átadni a vírust. Az új influenza a szezonális influenzához hasonlóan súlyos megbetegedéseket és különleges esetben halálesetet is okozhat. KIK VANNAK LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN? Az új influenza vírust, ugyanúgy, mint a hagyományos influenza vírust, bárki elkaphatja, függetlenül az életkorától, nemétől, és szövődmények is előfordulhatnak bárkinél. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a 65 év feletti idősek, a krónikus betegségben szenvedők, és a várandós kismamák. A súlyosan elhízott cukorbetegek különösen veszélyben vannak. VÉDEKEZÉS A JÁRVÁNY ELLEN A járványt elkerülni nem lehet, de mindent el kell követni annak érdekében, hogy a terjedését lassítsuk, és a hatásait mérsékeljük. Az új influenza elleni védekezés legjobb döntése a védőoltás felvétele. Az új influenza vírusa cseppfertőzéssel terjed, ezért a megelőzés szempontjából óriási jelentősége van a megfelelő kéz higiénének, a helyes zsebkendő-használatnak, valamint a körülöttünk lévő tárgyak tisztán tartásának. Kézhigiéne A megfelelő kézmosás gyakori, meleg folyóvízzel és szappannal történik, legalább 20 másodpercig. Különösen fontos kezet mosni köhögés, tüsszentés, orrfújás és a zsebkendő használata után. A kéz törlése, szárítása történhet eldobható papírtörlővel, illetve szárítással. Javasolt a saját textiltörölköző használata. A megfelelő kézmosás által megakadályozható, hogy a kézről a szabad szemmel nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre és onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek. Köhögés, tüsszentés és a zsebkendőhasználat Köhögéskor, vagy tüsszentéskor nagyon fontos a zsebkendő orr és száj elé tartása. Ez meggátolja, hogy az influenza vírusa a cseppekkel szétszóródjon a levegőben, rákerüljön a tárgyakra, mást is megfertőzve ezzel. A célra az eldobható papír zsebkendő javasolt, amelyet használat után zárt szemetesbe kell dobni, hiszen a kórokozók a zsebkendőben még néhány óráig életképesek maradnak. Ha zárt szemétgyűjtő nem érhető el, a papír zsebkendőt az eldobásig egy zárható tasakban célszerű tartani. Környezetünk tisztán tartása Takarítsunk rendszeresen! A szokásos tisztítószerekkel és módszerrel végzett gyakori takarítás elegendő a felületek és a tárgyak tisztán tartására, külön fertőtlenítésre nincs szükség. A gyakran, sok ember által megérintett felületek (pl. kilincsek, kapcsolók, csapok, számítógépes billentyűzet, stb.) takarítása naponta akár többször is javasolt. Nem gyógyszeres egészségügyi beavatkozások között elsősorban olyan intézkedéseket kell megemlíteni, melyek a társas érintkezések lehetőségeit csökkentik. Ide sorolandók a gyermekintézmények és a munkahelyek egy vagy több napra történő bezárása, tömegrendezvények elkerülése (konferenciák, koncertek és egyéb nagyobb események), vagyis minden olyan rendezvény mellőzése, mely a nagyszámú jelenlevő miatt a vírus terjedését elősegíti. Minden pandémiás időszakban óriási vitákat váltanak ki a közlekedési korlátozásokkal, elszigetelésekkel kapcsolatos intézkedések. A járvány méretétől függően azonban szükség lehet ezekre az intézkedésekre is. GYÓGYSZEREK VÍRUSELLENES (ANTIVIRÁLIS) SZEREK A jelenleg elfogadott nemzetközi stratégia szerint csökkenteni lehet az influenzavírus terjedését és annak hatását, ha az influenzatünetek jelentkezésekor minél előbb elkezdődik az antivirális kezelés.

8 8 Jász Szó A vírusellenes szerek nem gyógyítják meg az influenzát, de lerövidíthetik a betegség lefolyását, és így csökkenthető a komplikációk előfordulásának gyakorisága. Ez különösen akkor érvényes, ha a kezelést a tünetek jelentkezése után 48 órán belül elkezdik. Jelen ismereteink szerint két vírusellenes szer hatásos a H1N1 influenza vírusával szemben: az oseltamivir (Tamiflu) és a zanamivir (Relenza). Magyarország vírusellenes gyógyszerekből megfelelő mennyiségű készlettel rendelkezik. Nagyon fontos, hogy a vírusellenes szereket (is) csak orvosi javaslatra, receptre szabad beszerezni és alkalmazni! VÉDŐOLTÁS Az influenza ellen a jelenleg ismert leghatékonyabb védekezés a specifikus védőoltás. A szezonális influenza elleni védőoltás nem hatásos az új influenza ellen, ezért az új vírus ellen új vakcina előállítására volt szükség. A védőoltások beadását követően mintegy nap szükséges ahhoz, hogy a megfelelő védettség kialakuljon. A járványhullámok következményeinek kivédésére a leghatékonyabb védelmet a védőoltás biztosítja, mind közösségi, mind egyéni szinten. A SZEZONÁLIS ÉS AZ ÚJ INFLU- ENZA ELLENI OLTÓANYAGOK A es szezonban két különböző influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre. SZEZONÁLIS INFLUENZA ELLENI OLTÓANYAG (FLUVAL AB). Kik kapják? A 3 évesnél idősebb személyek számára 1 millió 300 ezer (Fluval AB), míg a 3 éven aluli gyermekek influenza elleni védőoltására 10 ezer adag oltóanyag (Fluarix) áll rendelkezésre térítésmentesen a mostani influenza szezonban. Emellett a gyógyszertárakban többféle szezonális influenza elleni oltóanyag is megvásárolható receptre. AZ ÚJ INFLUENZA ELLENI OLTÓANYAG (FLUVAL P) Kik kapják? Azt, hogy egy-egy országban kik kaphatnak a térítésmentes vakcina-készletből, a kormányok döntik el, meghatározva, hogy mely lakossági csoportok védelme a legfontosabb és kik kellenek leginkább a mindennapi élet zavartalan működtetéséhez. A WHO ajánlása szerint a fontossági listák élén a krónikus betegek, az asztmások, az anyagcserebetegséggel küszködők (például cukorbetegek), az egészségügyi dolgozók, a terhes nők vannak. Az új influenza megelőzésére Magyarországon 6 millió vakcina áll rendelkezésre. Ebből 4 millió térítésmentesen felhasználható a meghatározott csoportok (a legveszélyeztetettebb, krónikus betegek, a kritikus infrastruktúrát működtető személyek, illetve az egészségügyi dolgozók) számára. Azok számára, akik nem kaphatnak a térítésmentes oltóanyagból, 2 millió vakcina áll rendelkezésre, ezek gyógyszertárakban receptre felírva vásárolhatók meg. A magyar Fluval P vakcinát szemben a legtöbb külföldi oltóanyaggal elegendő egyszer, egy dózisban beadni. A FLUVAL P VAKCINA INAKTI- VÁLT TELJES VÍRUST TARTAL- MAZÓ VAKCINA Ez azt jelenti, hogy a vakcina előállítási eljárása során a nagy mennyiségben felszaporított vírust elölik. Ettől a vírusnak az immunrendszert aktiváló tulajdonságai megmaradnak, de emberbe beoltva nem képes szaporodni, tehát nem képes megbetegíteni az oltott egyént. A FLUVAL P VAKCINA MONOVALENS (AZAZ EGY VÍRUSTÖRZSET TARTALMAZ) Szemben a szezonális vakcinával, amely 3 különböző influenza vírustörzset tartalmaz, a Fluval P vakcinában 1 vírustörzs található. A FLUVAL P VAKCINA TOJÁSBAN SZAPORÍTOTT VÍRUST TARTALMAZÓ, valamint ALUMÍNIUM FOSZFÁTOT TARTALMAZÓ VAKCINA EGYÉB ÖSSZETEVŐI: A vakcina hatékonyságát alapvetően az immunválaszt kiváltó komponensek határozzák meg, az oltás után jelentkező esetleges mellékhatásokat viszont a vakcinában található összes komponens egyedi, vagy egyesített hatása okozhatja. Antibiotikumok Az antibiotikumokat szinte mindenki ismeri, ugyanis széles körben alkalmazott antibakteriális gyógyszerek. A vakcinákba is ugyanazon okok miatt kerülnek, amiért az orvosok a betegeknek felírják őket: a bakteriális fertőzés elleni védelem biztosítására. Sokan allergiásak az antibiotikumokra, és az ilyen személyeknél gondot okozhat a vakcina beadása. AZ INFLUENZA VAKCINÁK MELLÉKHATÁSAI lokális mellékhatások: oltás helyén enyhe bőrpír, viszketés és/vagy enyhe fájdalom szisztémás mellékhatások: fáradtságérzés, rossz közérzet, enyhe fejfájás Súlyos mellékhatást, komoly, az oltáshoz köthető betegség kialakulását nem regisztráltak. GYAKORI KÉRDÉSEK Mikor van szükség az elkülönítésre? Elkülönítésre az influenzaszerű megbetegedés tüneteinek észlelésekor van szükség, mert a betegek cseppfertőzéssel terjeszthetik a vírust. A betegek elkülönítése önkéntes alapon, otthonukban történik. Azt a helyiséget, ahol a beteg fekszik, célszerű naponta többször átszellőztetni. Gondoskodni kell minden esetben a megfelelő higiénés feltételekről. A betegség idején lehetőleg senki ne látogassa a beteget, a vele egy háztartásban élők a higiénés szabályok fokozott betartásával védhetik magukat a fertőzéstől. Célszerű eldobható szájmaszkot viselnie a betegnek olyankor, ha feltétlenül szükséges a lakását elhagynia, vagy másokkal közeli kontaktusba kerül, esetleg betegvizsgálatra várakozik. A kezelőorvos dönthet arról, hogy kórházba utalja-e a beteget. Ebben az esetben az elkülönítés a kórházi osztályon, a kórházi higiénés szabályok betartásával történik. Milyen korlátozó intézkedésekre lehet számítani magyarországi járvány esetén?

9 Jász Szó 9 Szórványos megbetegedések esetén nincs szükség korlátozó intézkedésekre. Országos járvány esetén a tömegrendezvények, a zsúfoltsággal járó események felgyorsíthatják az influenzajárvány terjedését, ugyanakkor kevés a bizonyíték arra, hogy ezeknek a rendezvényeknek az elhalasztása valóban jelentős kedvező hatással bírna. A járvány terjedését ilyen módon lehet valamelyest késleltetni, azonban nem lehet megállítani. A programszervezők maguk is dönthetnek úgy, hogy a veszélyeket elkerülendő, inkább elhalasztják az adott rendezvényt. Járvány idején az ÁNTSZ jogszabályi felhatalmazás alapján korlátozhatja az összejöveteleket. Hogyan lehet megelőzni a megfertőződést, illetve a fertőzés terjedését? Velem történt A nejemnek a nagybátyja, már nem volt fiatal, amikor a nagymama meghalt. Utána gondolta meg, hogy megnősül. Szólt nekem, hogy menjek el az egyik násznagynak. Én igent mondtam néki. A kitűzött nap előtt megkérdeztem, rendben van-e minden a tanácsnál, a papnál, - azt mondta: igen. Azon a tavaszi szombaton 8 órára ünneplőbe öltözve mentünk a Tanácsházához. Kerestük Bálint Károly v.b. titkárt, aki az eskütétellel volt felhatalmazva, akkor még nem volt szabad szombat, és dolgoztak délig mindenhol. Azt mondta a hölgy, hogy Bálint elvtárs nincs bent, kimentek a járási agronómussal és a tanácselnökkel határszemlére. Gondolkoztunk, mitévők legyünk? A hölgy szerint az Aranykalász tsz-ben kezdhették a szemlét. Elmentem az Aranykalász tszbe, ott azt mondták, hogy már kint vannak a Kompér Pista bácsi borpincéjénél, ott kezdtek. Hazamentem, átöltöztem hétköznaplóba, motorra ültem és indultam a pincéhez. Jogosítványom sem volt, a motornak rendszáma sem volt. Odaértem, ott azt A fertőződés esélye csökkenthető, ha kerülik a szoros érintkezéseket, és betartják az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a légzőszervi higiénére és köhögés-etikettre, továbbá erre gyermekeiket is megtanítják Gyógyszerszedéssel megelőzhető az influenza? Az egészséges személyek számára tünetmentes állapotban NEM indokolt semmilyen vírus ellenes gyógyszerkészítmény szedése. A tömeges gyógyszerszedés hatásaként ugyanis a vírus rezisztenssé (ellenállóvá) válhat a gyógyszerrel szemben, így előfordulhat, hogy a készítmények éppen akkor nem fognak hatni, amikor valóban szükség lenne rájuk Lakodalmak idején mondták, hogy a bemelegítőt beszedték és indultak tovább. Akkor éjjel eső esett, így én is mentem a gumi kocsi nyoma után. Végre a Tadrában valahol utol értem őket. Elmondtam Bálint elvtársnak a problémát. Azt mondta, nem teheti meg most, majd a jövő héten valamelyik nap megcsináljuk. Mondtam néki, hogy most vannak rákészülve, az asszonyok sütnekfőznek. Mondta ő, hogy sajnálja, de most nem teheti. Akkor jött ki a tanyából a tanácselnök Tóth P. Sándor. Kérdezte, mi újság? Elmondtam neki is. Megkérdezte beviszem-e motorral, meg ki is kellene hozni. Igent mondtam és már indultunk is. Jöttünk végig a Kossuth úton, amikor a darálóhoz értünk a rendőr épp akkor fordult ki a Czakó Béla háza sarkánál. Lassabban adtam a gázt, már éppen utolértük volna, amikor a motor gyertyája besült, a motor leállt. Amíg a gyertyát pucoltam, Tóth P. elvtárs szóval tartotta a rendőrt. A násznép már izgatottan várt. A polgári eskü nem sokáig tartott. Mentünk kifelé, a pap Érdemes-e gyógyszert szedni, ha valaki már megbetegedett? Az influenza megbetegedés általában enyhe lefolyású, tüneti kezelés mellett (lázcsillapítás, bőséges folyadékfogyasztás, pihenés) gyógyul. Orvosi ellátásra akkor van szükség, ha valakinél életkoránál (3 éven aluli, vagy 65 éven felüli) illetve krónikus alapbetegségénél (pl. szív-érrendszeri megbetegedés, tüdőbetegség, immunhiány, cukorbetegség) fogva fokozott kockázattal léphet fel szövődmény. Ugyancsak jobban kell figyelni a várandós kismamákra. Az új influenza kezelésére (nem a megelőzésre) szolgáló készítmények vénykötelesek. Az orvos dönthet a megfelelő kezelésről és az esetleges kórházi beutalásról. már a kapunál várt. Mondtam neki, hogy hazamegyek átöltözni és jövök rögtön. Akkorra odaért Tóth P. elvtárs is és mondta, hogy őt gyorsan vissza kell vinnem. A pap megfogott és mondta: jöjjön kedves barátom, így ahogy van. A Jó isten ilyen esetekben elnéző lesz és megbocsájtja, hogy nem ünneplő ruhába van. A hevesi násznagy ünneplőbe én meg munkásruhába álltunk az oltár előtt. Meg volt az esküvő, kifelé menet a templomból három asszony állt a bejáratnál és biztosan rólam suttogtak, mert meg is jegyezte az egyik mellettük elhaladva, hogy szegény ember lehet ez a násznagy, még ilyen nagy eseményre sincs ünneplő ruhája Hát ilyenek az emberek, a külsőségekből ítélnek. Az esküvő után aztán visszavittem Tóth P. elvtársat a Tadrába. Én meg visszafelé a járási iskola úton jöttem, átöltöztem és mentem a lakodalomba. Már tálalva volt a tyúkleves, várt a pálinka, piros bor az asztalon. Jól laktunk, jót mulattunk, a napi esemény aztán feledésbe merült. (Faragó Géza)

10 10 Jász Szó Kölcsönös Megfeleltetés (KM) A KM egy komplex ellenőrzési rendszer. Nem tesz mást, mint a nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó különböző szabályokat (környezetvédelmi, állatjelölési, állatvédelmi stb.) betartsák. A KM két alapvető eleme: jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai (HMKÁ) A JFGK 19 közösségi rendelet és irányelv egyes rendelkezései 4 összefoglaló csoportba oszthatóak: természetvédelem (madárvédelem, élőhely-védelem), környezetvédelem (felszín alatti vizek védelme, szennyvíziszap felhasználás szabályai, nitrátszennyezés elleni védelem), állatjelölés állategészségügy (megbetegedések bejelentése, élelmiszer- és takarmánybiztonság, állatvédelem), valamint növényegészségügy. A HMKÁ az alábbi előírásokat tartalmazza: -Talajerózió elleni védekezés -A talaj szervesanyag-tartalmának megtartása vetésforgó tarlóművelésre vonatkozó előírások -Talajszerkezet megtartása megfelelő gépek használata ( Az első oldal folytatása) Thesszália híres volt lótenyészetéről az ókorban, s a kentaurosz név lényegében csikóst jelent, kentaó annyi mint hajtok, ösztökélek, sarkallok. Mások lókultusz sámánpapjait látják bennük, ismét mások a védikus gandharvák hellén megfelelőinek tartják őket. A gandharvák is emberlovak voltak, éppúgy, mint kentaurtársaik, Gazdálkodók tájékoztatója -A környezetmegőrzés minimális szintjének biztosítása és az élőhelyek károsításának elkerülése minimális állománysűrűség és/vagy a megfelelő állattartási rendszer az állandó legelők védelme atáj jellegzetességeinek megtartása a mezőgazdasági földterületen a nem kívánt növényzet elszaporodásának megakadályozása. A KM rendszeres (helyszíni) ellenőrzés során a jogsértés (meg nem felelés) következménye nem csupán az eddig ismert hatósági bírság lehet, hanem bizonyos mértékű támogatáscsök.kentés. A mezőgazdasági szaktanácsadó rendszeren keresztül a gazdálkodók nemcsak a betartandó követelményekről és előírásokról értesülnek, hanem elméleti segítséget is kapnak ahhoz, hogy gazdaságuk minden szempontból kielégítse a KM keretében ellenőrzött elvárásokat. Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség A nitrátrendelet (59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet) szerinti adatszolgáltatást a szeptember augusztus 31. közötti nyilvántartási időszakról december 31-ig kell teljesíteni a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal székhely szerint illetékes hivatala felé. Nitrát adatszolgáltatásra kötelezett: a nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytató továbbá, NYILAS HAVA maszkos termékenységrítusok beöltözött szereplői. A két legnevezetesebb kentaur Nesszosz és Kheirón volt. Az előbbi okozta Héraklész vesztét azzal, hogy amikor a hős nyilától eltalálva haldokolt Héraklész azért nyilazta le a kentaurt, mert az megszöktette a feleségét, rábeszélte az asszonyt, hogy mártsa férje ingét az ő vérébe, így az, ha magára ölti, sebezhetetlen lesz. Amikor az ország területén minden a háztartási igényeit meghaladó (az egy háztartás igényeit meg nem haladó állatlétszám vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlanban került meghatározásra, a számosállat az 500 kg élőtömegű állategyedet, vagy csoportot jelenti) mértékben állattartást végző gazdálkodó. Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályokban szerepelő településeken megvalósuló fejlesztésekhez: a) mezőgazdasági üzemek korszerűsítése; b) mezőgazdasági termékek értéknövelése; c) mikrovállalkozások támogatása; d) turizmus fejlesztése; e) vidéki települések fejlesztése; f) vidéki örökség védelme. A támogatási kérelmet november 16. és 2009.december 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) Budai Gábor Ügyfélszolgálati tanácsadó Magyar Agrárkamara aztán a hős belebújt a nesszoszingbe, az tüzes méregként égett a testébe. Kheirón viszont az ő halálát is, bár véletlenül, Héraklész nyila okozta nemes és bölcs kentaur volt, számos istenfi és hős (Aszklépiosz, Aktaión, Akhilleusz és mások) nevelője. Kheirónt a monda szerint Zeusz az égre emelte halála után, belőle csinálta a Nyilas csillagképet.

11 Jász Szó 11 Méltán lehetünk rá büszkék "A harcos, ki megacélozza testét, annak lelke is nemesedik és megvalósítja test, lélek és szellem tökéletes összhangját..." A fegyelmezett felnőtt életben, a céltudatos magatartás kialakulásában a sportnak fontos szerepe van. Az eredményekre pedig mindig büszkék vagyunk. Örülünk, ha községünkből egyegy fiatal bármilyen területen legyen az - országos versenyen szerepel, képviseli településünk legjobbjait. Soós Lászlóra akkor figyeltem fel, amikor támogatásért fordult alapítványunkhoz. Szűkszavú, nyúlánk, határozott megjelenésű fiatalember. Őt faggatom eredményeiről, mindennapjairól. - Hogyan kerültél kapcsolatba a küzdő sporttal? ben a helyi általános iskolában tartott bemutatót a Jászberényi Kondor ITF Taekwondo Szakosztály klubja, melyet Eperjesi Nándor II. danos mester vezet jelenleg is. Elmentem az első edzésre, ami itt volt a sportcsarnokban és azóta járok. - Miért éppen a taekwon-do? A közember számára is érthetőn, mi ennek a sportnak a lényege, miben különbözik a többi keleti küzdő sporttól? - Régóta szerettem volna kipróbálni valamilyen harcművészetet, de előtte nem volt erre lehetőségem. Mint minden harcművészetnek, így ennek is az önvédelem a fő célja, és ez egyben egy életmód is. Megtanít sok mindenre, aminek a későbbi életben nagy hasznát vehetem, mint pl. az önuralmat. Ez a harcművészet Koreából ered és legfőképpen abban külünbözik a többi harcművészettől, hogy 70%-ban a láb-technikára épül, ezért is tetszett meg annyira. Milyen eredményeid vannak? - Rengeteg kisebb-nagyobb eredményem van, Számos diákolimpiai, Európa kupai, nemzetközi és magyar bajnoksági. A legrangosabb pedig az Európa bajnoki helyezésem. Legtöbbször formagyakorlat és küzdelem versenyszámban indulok, de ahol van rá lehetőség ott speciál technikai törésben is. - Hogyan sikerült az Európa bajnokság? (és azóta?) - Idén márciusban letettem az I. dan mesterfokozatot és így lehetőségem volt bekerülni a magyar válogatottba. Májusban Szlovéniában vettem részt az Euróba Bajnokságon, ahol formagyakorlatban a nyolcadik helyezést értem el, a későbbi európa bajnoktól kaptam ki, és sajnos a küzdelem sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ha minden összejön, akkor márciusban ismét megpróbáljuk, ezúttal már Olaszországban lesz megrendezve az Európa Bajnokság. - Mennyi időt fordítasz edzésre? Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulással? - Hetente háromszor másfél órás edzéseim vannak, de én általában kétszer megyek a tanulás miatt. Decembertől elindulnak a válogatott edzések is, ahol az olaszországi Európa Bajnokságra készülünk majd. - Mi a legközelebbi cél? Mire készülsz most? - A november 28-án megrendezésre kerülő versenyre készülünk, ami Szlovéniában, Velenjében lesz. Díjkiosztás Formagyakorla I.Dan 1. helyezés - Kinek ajánlanád ezt a sportot? - Ez a harcművészet kortól és nemtől független, én körülbelül éves kortól ajánlanám bárkinek. A győzelemért az embernek mindenek előtt tudni kell önmagát legyőznie..." Soós Lászlónak ez sikerült. Sport eredményei jó okot adtak arra, hogy a Jász-Szó Alapítvány anyagilag is támogatta őt az Európa Bajnokságon való részvételhez. Reméljük e küzdeni tudás és vágyás minden területen jellemzője lesz életének. Nos, aki kedvet kapott a harcművészet ezen ágának műveléséhez, és nemcsak a testi edzést, hanem a test, lélek és szellem tökéletes összhangját is szeretné megvalósítani, máris elkezdheti az edzést. davidne A SZJA-ból származó 1 % felajánlásokból évben 8.876,- forint folyt be, melyből 8.000,- Ft-ot Soós László Európa Bajnokságon való részvételhez támogatásként, 876,- Ft-ot pedig az alapítvány működéséhez használtunk fel.

12 12 Jász Szó ELŐZETES Mindenki Karácsonya ünnepségünk ez évben december 22-én kerül megrendezésre a Művelődési Házban. Időben szólunk... Időben szólunk IDŐBEN SZÓLUNK. KUNRÁTH SÁNDOR PÁVAKÖR TISZTELETTEL ÉRTESITI MULATNI, SZÓRAKOZNI VÁGYÓ BARÁTAIT, hogy január 16-án - szombaton - tartja a hagyományőrző HÁZASOK BÁLJÁT Jászszentandráson a Művelődési házban. Belépő: 3500 Ft/fő EMLÉKEZÉS BOROS ALAJOSNÉ sz. Kerek Margit halálának 5. évfordulójára. Múlhatnak hónapok, múlhatnak évek, kik szívből szeretnek, nem felednek Téged! Fiad, menyed, unokáid KARÁCSONYI FALU Ez évben először szervezik meg településünk intézményei, alapítványai, civil szervezetei a Szent István parkban hagyományteremtő szándékú ADVENTI programjukat jótékonysági vásárral egybekötve. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk. Időpontja: december 11. (péntek) órától óráig. Készüljön velünk a karácsonyi ünnepekre! Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben üzletünkben Ft feletti értékben vásárol, értékes ajándékokat nyerhet. 1. díj: Kerékpár MEGHALTAK Kis Sándor 90 éves Bata László 64 éves Magda István 41 éves Ördög Ferencné Boros Margit (Gyömrő) 82 éves Tari Tibor 47 éves Faragó Pálné Tóth Róza 87 éves Szántó Lajosné Budai Terézia 80 éves Ördög Éva Gyenes László Tősér Emánuel László 53 éves Varjú Jánosné Győri Magdolna 72 éves 2.díj: Hétvége Mátraderecskén (2 fő részére) 3.díj: Ajándékkosár Szeretettel várunk minden kedves vásárlót! Előre is köszönöm: Faragó Lajos JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Főszerkesztő: Dávid Sándor

MIT KELL TUDNI A VÉDŐOLTÁSRÓL?

MIT KELL TUDNI A VÉDŐOLTÁSRÓL? 2009. OKTÓBER 1.szám ÚJ INFLUENZA Tisztelt Olvasó! A világ valamennyi országa arra készül, hogy a következő hónapokban szembenézzen az új influenza járvánnyal hivatalos nevén a A(H1N1)v vírus okozta járvánnyal.

Részletesebben

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009.

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. Hogyan terjed az influenza? Mint bármely más influenza járvány,

Részletesebben

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése A 05/06. évi influenza szezon összefoglaló értékelése Az influenza figyelőszolgálat 05. 0. hetétől 06. 0. hetéig működött. A résztvevő orvosok hetente jelentették az adott héten orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Influenza szezon 2010/2011: gyakran ismételt kérdések és válaszok 1. verzió 2010. szeptember 21.

Influenza szezon 2010/2011: gyakran ismételt kérdések és válaszok 1. verzió 2010. szeptember 21. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ Készített: Rektori Hivatal 2009. május 1. BEVEZETÉS A pandémia pontosabban a H5N1 madárinfluenza-vírus és az emberi influenzavírus génjeinek kombinálódásából

Részletesebben

védelme az influenza ellen

védelme az influenza ellen HUNGARIAN translation Pre-school Flu Leaflet Gyermekének védelme az influenza ellen Védőoltás kisgyermekek és óvodások részére 2016 Gyermekének védelme az influenza ellen Az éves influenza elleni védőoltást

Részletesebben

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben.

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben. Influenza Mi az influenza? Az influenza heveny fertőző vírusos betegség, mely közvetlenül vagy a levegőben cseppek által közvetítve terjed, amikor pl. valaki köhög. Tünetei a következők: 1-2 napig tartó

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30

Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30 Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30 Tartalom 1 Történelmi járványok 2 Milyen kérdésekre adhat választ a matematika? 3 Influenzajárvány az iskolában - miért ér

Részletesebben

A védőoltásokról és az influenza járványról

A védőoltásokról és az influenza járványról A védőoltásokról és az influenza járványról Dr NemesZsuzsanna 10/09/09 2006. január 1-jétől hatályos oltási rend Életkor Oltás 0-6 hét BCG 2 hónap DTPa+Hib+IPV 3 hónap DTPa+Hib+IPV 4 hónap DTPa+Hib+IPV

Részletesebben

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ Budapest 2009 1. Általános tájékoztató A pandémia pontosabban a H5N1 madárinfluenza-vírus és az emberi influenzavírus génjeinek kombinálásából létrejövő új vírus-altípus által

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

védelme az influenza ellen

védelme az influenza ellen HUNGARIAN translation Primary School Flu Leaflet Gyermekének védelme az influenza ellen Vádőoltás általános iskolás gyermeke számára Iskolai oltásprogram 2016 Gyermekének védelme az influenza ellen Az

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

H1N1, más néven sertés influenza

H1N1, más néven sertés influenza H1N1, más néven sertés influenza Mi is a H1N1? A H1N1 egy új influenza vírus, amely az emberiséget veszélyezteti. 2009 áprilisában azonosítottak először H1N1 vírust emberben az amerikai kontinensen. Azóta

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Hungarian translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child

Hungarian translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child Gyermekének influenza elleni védelme P6 osztályos gyermekének beoltása Hungarian translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child Gyermekének influenza elleni védelme Az

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Higiénés tanácsok CF-ben Pseudomonas aeruginosa (PA) infectio megelőzése. Dr. Szabó Ágnes Szeged, SZTE Gyermekklinika B Csillebérc 2012.11.17.

Higiénés tanácsok CF-ben Pseudomonas aeruginosa (PA) infectio megelőzése. Dr. Szabó Ágnes Szeged, SZTE Gyermekklinika B Csillebérc 2012.11.17. Higiénés tanácsok CF-ben Pseudomonas aeruginosa (PA) infectio megelőzése Dr. Szabó Ágnes Szeged, SZTE Gyermekklinika B Csillebérc 2012.11.17. CYSTIC FIBROSIS WORLDWIDE (CFW) HIGIÉNIAI ALAPELVEI 2008. Cisztás

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Mi az influenza? Az influenza az influenzavírusok által okozott légúti betegség. A legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi illetve izomfájdalom,

Részletesebben

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Hungary ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 287 INFLUENZA Q1. Tervezi e, hogy idén beoltatja magát szezonális influenza ellen? Igen, már be is oltatta magát...

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Újabb adatok a H1N1 vírusról. Miért hívják H1N1-nekÍ?

Újabb adatok a H1N1 vírusról. Miért hívják H1N1-nekÍ? Újabb adatok a H1N1 vírusról Miért hívják H1N1-nekÍ? Az Influenza vírusnak három nagy csoportja van az A, B és C. típus- Ezek közül az A vírus a veszélyesebb és fordul elő gyakrabban emberekben is. A rezervoire

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS

A HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS A HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS ELFOGADOTTSÁGA ÉS ISMERTSÉGE A 7. OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEI KÖRÉBEN ÚJBUDÁN Preszuly Ildikó 2016.09.14. I. EGÉSZSÉG Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO)

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

szeretettel meghívja Önt

szeretettel meghívja Önt III. évfolyam, 1. szám 2009. március Betűk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Tompa Mihály MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 11. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 11. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 11. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A kézfertőtlenítés gyakorlata

A kézfertőtlenítés gyakorlata A kézfertőtlenítés gyakorlata 2012. október 24-25. Fábián Dóra Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A KÉZHIGIÉNE JELENTŐSÉGE IX. század: Semmelweis gyermekágyi lázzal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 4. szám 2011. április

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 4. szám 2011. április KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Az elmúlt hónap is programokkal gazdagon telt el. Sajnos az áprilisi szám egy kis technikai hiba miatt késve jelent

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben