Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: XIX. évfolyam, szám 12 oldal Szombat Vasárnap augusztus 4 5. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Polgári napilap 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani Temesvár Arad összefogás Együtt erõsebbek vagyunk! KILIN SÁNDOR Világelsõk Nap mint nap kénytelenek vagyunk beszámolni közlekedési balesetekrõl. Az illetékes hatóságok vizsgálatai szerint a bûnös általában valamelyik gépkocsivezetõ, aki ittasan vezetett, fáradt volt, elaludt, nem tartotta be a közlekedési szabályokat, meggondolatlanul elõzött. Mindebben sok az igazság, hisz a közlekedési morál nálunk még gyerekcipõben jár, kevesebb szó esik azonban arról, hogy hány szerencsétlenséget okoznak, milyen sok emberáldozathoz vezetnek a hazai utakon száguldó, Nyugaton már ócskavasnak számító masinák, de fõleg az autósztrádák hiánya, a rosszul karbantartott utak, a városok körüli közlekedési gyûrûk hiánya. Hisz fõként ez utóbbiakkal magyarázható, hogy Romániában ahogy az az Akadémiai Társaság tegnapelõtt közzétett tanulmányából kiderül a közúti balesetek gyakorisága tekintetében világelsõk vagyunk, nálunk háromszor több közúti baleset történik, mint például az Európai Unió országaiban. És nemcsak ez tragikus, hanem az is, hogy ha gépkocsiba ülünk és balesetet szenvedünk, nálunk sokszorosan nagyobb az esély, mint az EU-ban, hogy életünket is elveszítjük. Nagy-Britanniában a közúti balesetet szenvedettek közül csak minden 93-ik hal meg, de még Bulgáriában is jobb a helyzet, ott csak minden nyolcadik, Ukrajnában minden hetedik, Oroszországban minden hatodik, míg nálunk minden harmadik. Igaz, ezeknek az országoknak nem volt olyan közlekedési minisztere, aki államfõ lett, s aki néhány évvel ezelõtt még azt vallotta, hogy Romániának nincs szüksége autósztrádára. Persze, az említett országokban az autósztrádára, utak építésére és javítására kiutalt pénz egy része nem vándorol magánzsebekbe. Persze, senki sem talál, és nem is akar találni magyarázatot arra, hogy nálunk miért kerül egy kilométer sztráda megépítése és karbantartása kétszeresébe, mint például Magyarországon vagy Lengyelországban. A tervek szerint az országban a következõ hét évben 1800 kilométer autópályát fognak építeni, ami majdnem 13 milliárd euróba kerül. Szép, kivihetetlen, megvalósíthatatlan álom. Amikor felébredünk, továbbra is a fekete krónikákat olvassuk, s most már azt is, hogy e tekintetben sem tud senki lehagyni minket. Engedély nélkül hozta be az országba Fegyverrakomány Lippán egy német házában Arad Valóságos fegyverrakományra bukkant a rendõrség Lippán egy német állampolgár ideiglenes lakásában. A több napos nyomozás eredményeként a felügyelõk eljutottak H. Ulrich otthonába, ahol több kategóriájú fegyvert és a hozzájuk tartozó lõszereket találtak. A fegyverek egy egyszerû gyûjtõt is megszégyenítenének. Ioan Roºca, a megyei rendõrség helyettes parancsnoka a Nyugati Jelennek elmondta: bármilyen nagy is a fogás, egyelõre nincs tudomásuk arról, hogy a férfi illegális tevékenységeket ûzött volna Románia területén. A nyomozásból kiderült, hogy a fegyvereket teljesen törvényesen Aradi tanácsos ismertette a fejlesztési stratégiát A címbeli mottóval fogott a város napja alkalmából neki a két szomszédvár, Temesvár és Arad önkormánykalmával, amelyen Aradot 18 összehívott díszközgyûlés alzata a hosszú távú közös jövõépítésnek, a közös gazdasá- tanácsosok, valamint Doina fõs küldöttség (köztük helyi gi és infrastrukturális fejlesztési stratégiák kidolgozásá- pedig a szabadságát töltõ Paul jegyzõ, a végrehajtásból nak, a meglévõ tervek összehangolásának. Ennek a pretert kimentõ Tiberiu De- Gheorghe Falcã polgármesmierszáma menõ közeledésnek az elsõ lépését a két város selte. kany alpolgármester) képvi- képviselõtestületeinek közös Folytatása a 12. oldalon tanácsülése jelentette, amit tegnap tartottak Temesváron, (PATAKY) birtokolta Németországban, majd június elején engedély nélkül hozta be õket Romániába a nagylaki határátkelõn keresztül. Folytatása a 8. oldalon SÓLYA R. EMÍLIA Pomogáts Béla: Költõ és kora Költészet nélküli korban élünk, pontosabban: a költészet ma nem tölti be azt a szerepet és nem találkozik olyan figyelmes szeretettel, mint néhány évtizede. Mint évszázadokon keresztül, midõn a magyar költészet a nemzet egyik legfontosabb szellemi, mi több, közéleti (és politikai) intézménye volt. A jelen költõje mind szûkebb körben képes visszhangot kelteni: természetesen vannak hívei a versnek, és vannak barátai a költõnek, de hol van ez attól, amikor a költõnek, mint egykoron Petõfinek, Adynak, Illyésnek, Nagy Lászlónak szinte az egész ország válaszolt. Éppen Erdélyben tudják igen sokan, hogy voltak idõk, nem is olyan régen, amikor a magyar vers egy nemzeti közösség összefogó és mozgósító intézményeként élt és hatott. Hogyan is mondotta Reményik Sándor: Egyetlen tett a költõ álma volt Már csak emiatt is örvendeznünk kell azon, hogy akadnak közösségek, községek ezen a magyar glóbuszon, amelyek ma is megbecsülik a költõket, a költészetet. Ahogy a most rendezett Simonyi Napok mutatják, Simonyifalva, ez a kis Arad megyei község és népe is ilyen. Folytatása a 2. oldalon

2 2 Szombat Vasárnap, augusztus 4 5. Napzárta Eltemették a pátriárkát Tegnap eltemették a Román Ortodox Egyház ötödik pátriárkáját, Teoctist Arãpa- ºut. Az eseményen több ezren vettek részt. A körmenet után a pátriárka koporsóját visszavitték a katedrálisba, és örök nyugalomra helyezték, miközben a kórus a Krisztus feltámadott éneket zengte. Teoctist holttestét az utolsó szabadon maradt sírhelyben helyezték el a Pátriárkák Katedrálisában. Ugyanott találhatóak elõdjei sírjai: Miron Cristea ( ), Nicodim Munteanu ( ) és Iustin Moisescu ( ). Amikor a Nemzet Üdvössége Katedrális elkészül, Teoctist koporsóját odaszállítják. C. V. Tudor csodálkozik Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt elnöke tegnap csodálkozását fejezte ki, hogy Traian Bãsescu elnök kitüntette Teoctist pátriárkát, miután korában felvállalta a Tismãneanu-jelentést, amely számos bírálatot fogalmaz meg az egyházi vezetõ ellen. Tudor sajtótájékoztatóján sötét és groteszk gesztusnak nevezte az államfõ gesztusát, miután a parlamentben szerinte alávaló káromlásokkal illette a keresztény egyházat. C. V. Tudor emlékeztetett arra, hogy az államfõ által felolvasott Tismãneanu-jelentés egyik fejezetében ez áll: a román értelmiség kritikusan fogadta, hogy a rendszerváltás után Teoctist visszatért az ortodox egyház élére, ezt ugyanis a neokommunista restauráció jeleként értelmezték, ráadásul megakadályozta a társadalom erkölcsi megújulását, és az egyházi vezetõ osztály megtisztulását a Szekuritáté örökségétõl. A Nagy-Románia Párt elnöke szerint a jelentés ezen részeit az ortodox egyház elfogadhatatlannak nevezte, és azt állította, hogy nem felel meg a történelmi valóságnak. Az elnöki rendeletben az áll, hogy a kitüntetést Teoctist a Román Ortodox Egyházért, a nemzet egységéért, valamint a keresztény egyházak közötti párbeszédért tett szolgálata elismeréseképpen kapja. Fenyegetõznek a gazdák A gazdák azzal fenyegetõznek, hogy augusztus közepe után sztrájkõrséget szerveznek a Mezõgazdasági Minisztérium, a kormány és a prefektúrák épülete elõtt, utcai felvonulásokat is szerveznek, ha nem kapnak anyagi támogatást az aszály okozta károk miatt. Ugyanakkor egységes intézkedéseket követelnek az aszály okozta károk enyhítésére, ellenkezõ esetben tiltakozó felvonulásokat szerveznek Bukarestben. Hangsúlyozzák azt is, hogy készek tárgyalni a kormány képviselõivel. Két héttel korában az állattenyésztõk helyeztek kilátásba tiltakozó megmozdulásokat. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Negyven éve, augusztus 6-án, néhány hónappal 80. születésnapja elõtt halt meg Budapesten a hárshegyi szanatóriumban Áprily Lajos, a tiszta ember és tiszta költõ, akinek életében Német László szerint... az erdélyi õsz piros fái hajoltak, s versei hasonlatosak az õszi levelekhez, melyekben sárga és piros színekké bomlik lehullás elõtt az élet zöld klorofillja. Versei a természet és az ember új intimitását jelentik az erdélyi irodalomban. Az egyetemes magyar líra nagy halottját augusztus 15-én kísérték utolsó útjára a visegrádi temetõben. Nagyenyedi barátai közül a temetésen részt vett néhai Kováts Pál református lelkipásztor. Az enyedi vén diákok, Jékely tanár úr egykori tanítványai nevében Benkõ Barna pesterzsébeti református lelkipásztor mondott megható búcsúbeszédet, melyben így szólt az elköltözötthöz: Folytatás az 1. oldalról Messzirõl, Budapestrõl köszöntöm és üdvözlöm ezt a közösséget és az ünnepet: rokonszenvvel és szolidaritással, minthogy a magyar költészet nekem is szent ügyem. Meggyõzõdésem szerint ugyanis a magyar történelemben a költészet mindig közösségi erõ és erõforrás volt, valóságos nemzetteremtõ és nemzetmegõrzõ tényezõ, szellemi hatalom, amelynek hitelesebb és hatékonyabb volt a befolyása, mint a politikai és gazdasági hatalomé. Abban a költészet nélküli korban, amelyben élnünk adatott, midõn a közélet, a társadalom a magánélet szférájába számûzi a költõt, és nem tart Közélet Ha meghalok, nagyon megváltozom majd: átszállok egy kis kék felhõ-közön és a tavasz lelkére rátalálok s a fiatal tavaszba költözöm. (Áprily: Levél) Áprily Lajos halálára Eljöttünk ravatalod mellé, néhány percre, hogy tovább hallgassuk a szépség csodáit Toldi hûségérõl vagy a bihari Remete múltba nézõ esti bánatáról. Hogy még egyszer szemünk elé táruljon a díszterem önképzõkörös diákserege, ünnepélyes áhítata, míg a katedra mögül diadalmasan felénk tekint a Nagy Fejedelem képe. Eljöttünk, hogy a gyász mélyén újra meghalljuk a régi és soha el nem múló öröm szavát, mikor a szeptemberi napfényben mind a két harang szavára kirándulásra gyülekeztünk az udvaron, s vidám énekszóval indultunk a Székelykõ, Kõköz és Torockó felé, és fiatalságunk öröme átragyogott a világháború bánatán. Te vezettél, Te adtad nekünk a testi és lelki szemünk messze nézõ távlatát, ott, az õsi falak között s rád tekintve, egy életen át. Köszönjük neked, hogy a Te messze nézõ szemeiddel láthatjuk a szépség és szeretet titkait. A költõ temetésén Lõrincze Lajos nyelvészprofesszor írja a költõ haláláról: Önmagával, életével, költészetével harmóniában távozott el, ahogy élt~ félelem, hangos panasz és pátosz nélkül, õrizve puritán Költõ és kora igényt arra, hogy a költészet a nemzet közösségi életének vérkeringése legyen, mindenképpen figyelmet érdemel az, hogy egy ünnepi alkalommal a költészet kerül az események egyik középpontjába. Arra a figyelemre és megbecsülésre gondolok, amelyet most a Simonyi Napok szervezõi és résztvevõi tanúsítanak két kiváló magyar költõ: Simonyi Imre és Szõcs Géza iránt. Mindketten annak a hagyományos költõi küldetésnek és felelõsségnek az örökösei és képviselõi, amely a magyar költészet sajátja volt a mögöttünk álló hosszú évszázadok során. A több mint egy évtizede eltávozott Simonyi Imre tragikus színezetû költészete azokat a tisztaságát, humanizmusát, emberméltóságát....közel a véghez / egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, // a túlsó partot látó révülésben / a»készen vagy?«- ra ezt felelni: Készen. írja a költõ a Kérés az öregséghez címû 1965-ben megjelent versében. Nem sokkal halála elõtt így búcsúzott olvasóitól: Közeledik felém a nagy Titok./ Halkul a dal, ritkul a Múzsa-csók./ Lehet, hogy holnap már elhallgatok./ Köszönöm a figyelmet, olvasók. Vita Zsigmond, az egykori tanítvány és barát, a költõ monográfusa találóan jellemzi Áprily mélyen humánus emberi és költõi tartását: Egy viharos korszakban õrizte meg»az ember szépbe-szõtt hitét«, amely nem fakul el az idõ múlásával, hanem új fényt és új hangsúlyt kap minden nemzedék lelkében. Az»ember dallama«nemcsak a megbékülést, a harmóniát, hanem az építés, a jövõ, az élet hitét is jelenti. Az alkotás felett ezért száll magasba, a végtelenbe töretlen erõvel. JÓZSA MIKLÓS személyes emberi drámákat szólaltatta meg, amelyeket a magyar költészet hagyományos küldetését korlátozni kívánó kommunista hatalomnak kiszolgáltatott magyar költõnek kellett átélnie, megszenvednie a mögöttünk álló, már lezárult korszakban. Mindig õszinte igazságkereséssel és forró szenvedélyességgel képviselte ezt a klasszikus Petõfit, Adyt és Illyést követõ költõi etikát. Szõcs Géza ugyanilyen igazságkereséssel, személyes szabadságát is kockáztatva, vetett számot a kisebbségi sorsba taszított, kifosztott, megalázott és elnyomott erdélyi magyarság tapasztalataival. Simonyi Imrére emlékezve és Szõcs Gézát köszöntve reménységgel gondolok arra, hogy a magyar költészet hagyományos közösségi felelõsségtudatának és szerepvállalásának bizony a jelenben is érvényesülnie kell. A NEMZETI KEZDEMÉNYE- ZÉS PÁRTJA arra kéri Eugen Ovidiu Chirovici-ot, a romániai szabadkõmûves páholy vezetõjét, határolódjon el azoktól a tevékenységektõl, amelyekben tagjai egy része Sorin Frunzãverde DP-alelnök vezetésével részt vesz, és amelynek célja befolyásolni az új pátriárkáról szóló választást. A PIN tegnapi közleménye szerint több szabadkõmûves páholy tagja az elmúlt napokban lobbizni próbált azon személyek mellett, akiknek joga van szavazni az új pátriárka személyérõl. A lobbi célja, hogy olyan pátriárkát válasszanak, aki közelebb áll a szabadkõmûves értékekhez. A közlemény azt állítja, hogy Sorin Frunzãverde irányítja leglátványosabban ezt a kezdeményezést, kihasználva a szabadkõmûves páholyokban elért pozícióját, valamint politikai és adminisztratív tisztségeit. A PIN szerint a helyzet azért is súlyos, mert Frunzãverde visszaesõnek számít: közismert ugyanis, hogy Laurenþiu Streza erdélyi metropolita megválasztásakor is latba vetette befolyását. A BUKA- RESTI ORVOSI KAMARA fegyelmi bizottsága hivatalból vizsgálatot indít Teoctist pátriárka operáció elõtti kezelésérõl. A törvényes elõírások szerint az Orvosi Kamara fegyelmi bizottsága elkéri majd a Fundeni kórház urológiai osztályán levõ dokumentumokat, hogy szakértõk elemezzék azokat jelentette be tegnap a fegyelmi bizottság. A dokumentumok elemzését a bizottság legközelebbi ülésén végzik majd el. Ugyanakkor a fõügyészség tájékoztatta a sajtót: hivatalból nem indíthatnak vizsgálatot Teoctist kezelése ügyében, ezt csak az Orvosi Kamara esetleges feljelentése után tehetik meg. A Fundeni kórház sebészei szerint a mûtét feltétlenül szükséges volt, hiszen Teoctist nagyon szenvedett. Az orvosok felmérték a kockázatot, hiszen Teoctist 20 éve szívbeteg volt. A mûtét nagyon jól zajlott, mindenki meg volt róla gyõzõdve, hogy sikeres volt nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Dan Tulbure, az intenzív osztály vezetõje. Mint mondta, a mûtét után néhány órával vérzés következett be, az orvosok pedig hiába próbálták megoldani a szívzavarokat. MIKÖZ- BEN AZ ARADIAK EGY RÉSZE a Békés megyei strandokat választja, a Szatmár megyei lakosok zöme a hétvégéket a vásárosnaményi strandon tölti. A Szamárnémetitõl 50 kilométerre levõ úszómedence ugyanis jól felszerelt, miközben a szatmárnémeti strand siralmas állapotban van. A szatmáriak elégedettek a magyarországi szolgáltatásokkal, és az árakat is megfelelõnek tartják. TESZÁRI ZOL- TÁN A MÁSODIK ROMÁNIAI DOLLÁRMILLIÁRDOS. Szakértõk szerint 1,5 és 2 milliárd dollár között mozog az RCS&RDS telekomcsoport értéke, ha az idei év pénzügyi kilátásait, illetve a következõ évek fejlõdési perspektíváját is figyelembe veszik. A Capital tavalyi toplistája szerint egyébként Teszári vagyona nagyságrendekkel kevesebb, millió dollár. Teszári ugyan direkt módon csak mintegy 2 százalékát birtokolja a telekom-multinak, de úgy tûnik, a többségi tulajdonos Cable Communications Systems cég mögött is õ áll. Ion Þiriac az elsõ román, akinek vagyona átlépte a dollármilliárdos küszöböt. A NOKIA MEGKAPTA AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYT leendõ Kolozs megyei gyárához, a munkálatokat pedig azonnal elkezdik, hiszen 2008 elsõ felében beindul a gyártás jelentette be tegnap a finn mobiltelefon-gyártó vállalat. Az új ipari létesítmény a nemeszsuki ipari parkban kap helyet. A Nokia március végén jelentette be, hogy 60 millió eurós befektetés keretében gyárat kíván létesíteni Nemeszsukon. A Nokia közleménye szerint 2007 végéig 500 munkást alkalmaznak, a Nokia-gyár alkalmazottainak száma azonban eléri majd a 3500-at. A finn Nokia társaság világszinten az egyik vezetõ vállalatnak számít a telekommunikációs ipar területén, ugyanakkor a legnagyobb mobiltelefon-gyártó vállalat. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 Visszarendelt útjavítók Temesvár Megyei viszonylatban alighanem premiernek számít a városi Útés Hídépítõ Szolgálat minapi intézkedése. A teljes hosszában felújított Liviu Rebreanu út bal oldali (a Megyei Kórház felé haladó) sávját átadták a forgalomnak. Mint ilyenkor lenni szokott, a városvezetõk dicsérõ szavakkal nyugtázták a sikert, és igyekeztek szemet hunyni a kisebb rendellenességek felett, nehogy folytatódjék az áldatlan állapot, vagyis az egyik legforgalmasabb út zárva tartása. Ám alig indult meg a jármûáradat, kiderült, hogy nem apró, hanem igen szembeszökõ szeplõfoltok egyik aknaszáj kiáll a felületbõl, a másik arasznyival süllyesztve veszélyezteti a jármûvek tengelyét, helyenként hatalmas tócsákban megáll a víz, mert nem szintezték jól a lejtést, a felület hengerlése is kifogásolható stb. tarkítják az új burkolatot. Mivel a felelõsség a jegyzõkönyv aláírójáé esetünkben a városi Út- és Hídépítõ Szolgálat az átvevõ, a megbízott csoport nemet mondott az átvételre. A kivitelezõ, a Confort cég kénytelen-kelletlen ismét le kellett hogy zárja a forgalom elõl az átadott fél pályát, és erõket csoportosítani a jelzett hibák kijavítására. Vannak és nem is kevesen a környéken lakók közül, akik lépésrõl lépésre követték az útépítõk munkáját, és anélkül, hogy bármi közük lenne a szakmához, elõre látták a végkifejletet. Busa János: Az aknaszájak egyenetlensége azoknak is szemet szúr, akik vajmi keveset értenek az útépítéshez. Hetekig itt egymást verték le Megjött a pénz a Turbina felújítására Temesvár Mint hírt adtunk róla, a városi tanács jóváhagyta a Bega-parti város 1910-ben üzembe állított vízerõmûvének felújítását. A kezdeményezõk a Colterm távfûtõ közhasznú társaság ügykezelésében van abban reménykednek, hogy felújításával ismét elkezdõdhet a nyereséges villanyáram-termelés. Most arról tájékoztattak, hogy minden szinten zöld utat nyert a felújítás. Az illetékes minisztérium átutalta a szükséges összeget 2,75 millió eurót a Colterm bankszámlájára. A kivitelezõ cég csak erre várt, hogy teljes erõbedobással elkezdhesse a munkát. Vállalása eléggé kecsegtetõ. Ígéri: tizennyolc hónap múlva beindulnak az új áramtermelõ aggregátok. (S.) Arad Központi szinten is rebesgették, hogy egyre kevesebb helyen lehet kapni az útadóra vonatkozó matricát (rovignetát), és hogy az ezt kiadó Országos Útkarbantartó Társaság (CNADNR) kezd kifogyni a tartalékokból a rovigneták megvételére szervezett licitálásnál fellépett problémák miatt. A Nyugati Jelennél magyar állampolgár is panaszkodott, hogy nem talált matricát. Ioan Balint, az országos társaság aradi vezetõje a Nyugati Jelennek el- Krónika A külföldiek nem találják a matricát Folytatódik a Templom és Iskola nagyjavítása lábról a szintezõ mûszereikkel foglalatoskodó mérnökök és fogdmegjeik. Az ember azt hihette volna, hogy milliméter pontossággal fog találkozni az aszfalt felszíne az aknaszáj fedelével. Nem így történt. De még csak nem is ez hökkentett meg bennünket, itt lakókat, hanem az elképesztõ felelõtlenség, amivel a munkálatot mûvezetõ mérnökök és mesterek kezelték az ügyet. Megjegyzésünkre, hogy az aknaszájak furcsa összevisszaságot mutatnak szemmel láthatóan egyik feljebb, másik mélyebben állt, csak a vállukat vonogatták: az aknaszájak beállítása nem az õ feladatuk. Folytatták a munkát a befejezéséig. De még jóformán meg sem dermedt a legfelsõ aszfaltréteg, megjelentek a csákányos munkások, és a kiöntött vadonatúj burkolatot minden aknaszáj körül félméteres körzetben feltörték. Õket a csatornaépítõk követték, betonvágó géppel, lánghegesztõvel és a szûk gödrökben, rendkívül mostoha körülmények között emelték (emelik) egy szintre az aszfalttal az aknaszájakat. Mennyivel könynyebb lett volna kezdettõl fogva pontosan bemérni és szintezni õket! Vagy higgyük, hogy a mérnökök csak mímelik a hozzáértést, miközben a munkásokra bízzák, hogy saccolják meg ezek szintjét?! Számunkra, kívülállók számára de azt is hozzátehetném, hogy adófizetõk számára, akiknek a pénzével könnyelmûsködnek enyhén szólva furcsa, hogy ilyesmi (teljes felelõsséggel kijelenthetem) sorozatban elõfordulhat. SIPOS JÁNOS Resicabánya/Krassó-Szörény Nagyjából befejezõdött a Templom és Iskola épülete tetõterének a rendbetétele úgyannyira, hogy az utolsó simításokkal is igencsak végeztek. A nagyjavításokat a napokban a tetõzeten folytatják, új divatú rozsdamentes fémtetõzetet kap az épület. Az elõ- mondta: jelenleg nincsenek problémák a matrica-tartalékokkal, melyekbõl a Mosóczy-telepen lévõ, Ardealul utca 39. szám alatti székhelyükön is lehet vásárolni. Egyébként a postahivataloknál is kaphatók, de ott csak a Romániában bejegyzett gépkocsik esetében. A külföldiek a postán nem kapnak matricát! Nekik javasolják az illetékesek, hogy az országba való bejövetelnél a határátkelõhelyeken keressék a rovigneta feliratot és a megfelelõ fülkénél kaphatnak matricát. Pár nappal ezelõtt Nagylakon voltak problémák, mert csak egyetlen fülkénél lehetett kapni, ezért a gépkocsivezetõknek hosszú ideig kellett sorban várakozniuk. A matricák határátkelõknél történõ szétosztásával foglalkozó Vasian Octavian szerint az elmúlt napokban növelték a kiadó fülkék számát a megye összes határátkelõjénél, hogy a gépkocsivezetõk ne vesztegessék az idõt a vásárlásnál. Az irodafõnök állítja: még Szombat Vasárnap, augusztus Újabb egymilliárd állami támogatás A korszerû cserepek leszabása az udvaron folyik tette, az egyházközség újabb százezer lej állami támogatást kapott a mûvelõdésügyi minisztérium célalapjából, de szeptemberben még ugyanekkora összegre számíthatnak. Az újabb összeg(ek) birtokában szinte száz százalékban fel lehet a Templom és Iskola épületét újítani és azt korszerûsíteni. MAKAY BOTOND Körforgalomháború Hunyad Alig telt el két nap az elsõ dévai körforgalom átadásától, s már elkezdõdött a politikai indíttatású marakodás. Cosmin Nicula, Hunyad megyei SZDP-s parlamenti képviselõ ugyanis túlzottnak tekinti a körforgalom építésére költött kétmillió lejt. Elmondása szerint pártja szakértõi vizsgálatot indítanak a közpénzpazarlás ügyében. Rossz nyelvek szerint az okozta az SZDP elégedetlenségét, hogy a liberális városvezetés még a zsíros megrendelés morzsáit sem volt hajlandó az SZDP-s klientúra cégeinek juttatni! Ioan Iniºconi, Déva demokrata párti alpolgármestere szerint is közpénzpazarlásról van szó. Több útépítõ céggel vették fel a kapcsolatot, amelyek mind olyan lejre becsülték egy körforgalom megépítésének költségeit, vagyis közel háromszor kevesebbre, mint amennyit a dévai önkormányzat fizetett! Florin Oancea, Déva liberális alpolgármestere szerint teljesen megalapozatlan vádakról van szó. A munkálatok azért voltak ilyen drágák, s azért húzódtak el majdnem 4 hónapig, mert nemcsak magát a körforgót kellett megépíteni, hanem el kellett terelni az alatta lévõ víz- és gázvezetékeket, a támadásokat pedig politikai ellenfeleik irigységére vezette vissza. CH. A. munkálatok már megkezdõdtek; a nagy táblákat a földön kell rendezni, és ahol kell, méretre szabni, hogy a tetõn minden gyorsabban és biztonságosabban mehessen. Közben Nagy Péter egyházközségi fõgondnok tájékoztatása szerint, s az információt Bálint Mihály megyei RMDSZ-elnök is megerõsí- Átalakulóban a város földrajza Resicabánya/Krassó-Szörény Kis túlzással elmondható, hogy 1771 óta, amikor megindult a kohászat Resicabányán, állandóan alakul a város földrajzi képe; az egykori hatalmas völgy, ahová a kohósalakot és a kohóselejtet hordták, 1990-re hatalmas, többcsúcsú dombbá növekedett. Pár évvel ezelõtt, amikor egy amerikai cég megvásárolta a salakhegyet, megkezdõdött a város eme részének domborzati képét állandóan változtató folyamat, mivel itt nagy ócskavas-bányászat indult, ami miatt a salakhegy állandóan változik. De nemcsak az ócskavasat és egykori kohóselejtet bányásszák ezertonna-szám, hanem maga a kohósalak is eltûnik elõbb-utóbb, mert útépítési nyersanyagként értékesítik. A Salakhegy nagyságát érzékelteti, hogy ötven hektár körüli a felszíne. Mindenképp érdekes látvány a Salakhegy, amelynek egyhangú szürkeségét már több helyt felváltotta a növényzet által kapott zöld színe. (MAKAY) Itt feketebánya mûködött, ahonnan ócskavasat termeltek ki nem fogyott ki a tartalékuk, sõt jövõ hét elején újabb csomagokat kapnak. A külföldiek a határátkelõkön kívül a CNADNR-vel szerzõdést kötött benzinkutaknál (Petrol, Rompetrol, Mol, OMV, Lukoil stb.) is kérhetik a matricát, az üzemanyagot forgalmazó cégeknél azonban elõfordulhat, hogy épp akkor nem rendelkeznek matricával. Ezért a legcélszerûbb, ha rögtön az országhatárnál megveszik azt. SÓLYA R. EMÍLIA A vad vadásszá alakult: A Mol most odasózott címmel tudósít a brit globális gazdasági napilap arról, hogy a magyar olajvállalat megvásárolta az Italiana Energia e Servizi (IES) nevû olasz céget. Bár a Mol nem említette a vételárat, szakértõk azt 800 millió euróra becsülik. Ezt az összeget az észak-itáliai, összesen 1,3 milliárd eurós forgalmat lebonyolító cégért a Mol szóvivõje túlzásnak nevezte. A vásárlás a Mol számára stratégiai jelentõségû, ezzel egyúttal védekezik osztrák konkurense, az ÖMV felvásárlási tervei ellen. Az IES felvásárlásával a cég egy finomító-részesedéshez jutott Észak-Olaszországban, valamint 165 benzinkút tulajdonosává vált, és kötelezettséget vállalt az IES 300 millió eurós adósságának átvállalására is. A budapesti konszern ígéretet tett arra, hogy 130 millió eurót fektet az IES-be. Hernádi Zsolt Mol-vezetõ kijelentette: a vásárlás jó alap a térségben történõ további terjeszkedéshez. A népszerû amerikai hírportálon megjelent cikk erõsen kárhoztatja azt, hogy a nyugati sajtó elsiklott David Milliband brit külügyminiszter azon kijelentése fölött, amely szerint a londoni kormány semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezik arról, hogy Iránnak is szerepe lenne az iraki instabilitásban vagy az ott állomásozó brit katonák elleni támadásban. Giuliano Amato volt olasz miniszterelnök, jelenlegi belügyminiszter londoni kijelentéseit idézi az uniós ügyekre szakosodó lap, amelyek szerint az EU új szerzõdési szövegét szándékosan olvashatatlanná tették a polgárok számára, hogy így kerüljék el a népszavazás követelését. Amato kommentárja azért érdekes, mert õ volt a szövegezõk egyike. Amerikai hadihajók elsüllyesztését szem elõtt tartva fejlesztik a kínaiak rakétáik infravörös rendszerét írja az amerikai fegyverkezési fejlesztési, törvény-végrehajtási és nemzetbiztonsági hírportál japán médiaforrásokat idézve. A hírek szerint a Dongfeng 21 rakétákat szerelnék fel az infravörös felderítõ eszközzel, hogy aztán be tudják velük célozni a vizeket szelõ amerikai jármûveket. A Dongfeng 21 hatótávolsága 2150 km körül van, és becslések szerint jelenleg 100 darab áll szolgálatban. A javított rakéták egy esetleges tajvani konfliktus esetén szolgálnának az Egyesült Államok elijesztésére, illetve az amerikai egységek semlegesítésére. (A MAGYAR NEMZET ÖSSZEÁLLÍTÁSA NYOMÁN )

4 4 Szombat Vasárnap, augusztus 4 5. Szent Domonkos Az Ó-Kasztíliát átszelõ Duero folyó völgyében, Caleruega városában született 1170 körül. Szülei egész kicsi korában az egyik nagybácsihoz, a közeli Gumiel de Izan esperes-plébánosához küldték, hogy ott kapja meg az alapvetõ iskolázást és a nagybácsi vezesse be õt a templomi szolgálatba ben került Domonkos a palenciai székesegyház iskolájába, s ekkor már világossá vált, hogy pap akar lenni. Pappá szentelése után felvették a szerzetesi fegyelemben élõ kanonokok sorába. Nem sokkal késõbb szubprior lett ban Diego püspökkel Rómába ment, és azt kérte a pápától, hogy adjon mindkettõjüknek felhatalmazást a kunok közötti misszionálásra. A pápa azonban Dél-Franciaországba küldte õket, ahol a katarok és az albigensek eretneksége pusztította az Egyházat. Ide küldte õket, hogy reformálják meg a papságot, és vezessék vissza a katolikus hitre az eretnekeket. Diego püspök és Domonkos teljes szegénységben és alázattal járták a vidéket. Prédikáltak a hívõknek, keresték a találkozási lehetõségeket a tévtanítókkal, vallási vitákat folytattak, és próbálták meggyõzni az igazságról az embereket. A pápának tetszett a módszer, és jóvá is hagyta. Ez az eljárás azért is volt olyan hatásos, mert ez a két eretnekség éppen azt hányta a papság és az Egyház szemére, hogy elhagyták az apostolok életformáját, meggazdagodtak és elárulták az evangéliumot. A püspök halála után Domonkos egyedül maradt, Prouille-ben házat alapított a katolikus leányok nevelésére, az albigens asszonyok,,kiképzõközpontjainak ellensúlyozására. A leányok számára nyitott házból hamarosan zárda, az elsõ domonkos apácakolostor lett, mert Domonkos igen fontosnak látta, hogy az apácák imádságai támogassák missziós munkájukat. Prouille-bõl járta be a környéket Domonkos és tanított, prédikált, vitatkozott fáradhatatlanul. Sem gúnyolódások, sem ellenségeskedés, sem sikertelenség nem tudta feltartóztatni a lelkek üdvösségéért végzett fáradozásban. Hitélet Közben egyre több társ csatlakozott hozzá ben Fulco toulouse-i püspök Domonkost és társait kinevezte egyházmegyei prédikátoroknak, kiknek feladatául adta az eretnekség kiirtását, a nép tanítását és a hívõ lelkek vezetését. Domonkos elõtt ennél átfogóbb tervek álltak: az egyházmegyei prédikátortársulaton túl egy világméretû szerzetesrendrõl álmodott, amely kizárólag az igehirdetésnek szenteli magát. Amikor Fulco püspök elindult a IV. lateráni zsinatra, Domonkost vitte magával kísérõnek. A zsinat határozatot hozott, hogy fokozni kell a prédikációs tevékenységet és a papság szellemi felkészítését, de azt is kijelentette: új kolostor csak úgy alapítható, ha a már meglévõ szerzetek regulái közül valamelyiket magukévá teszik a szerzetesek. Domonkos Toulouse-ban megtanácskozta társaival, hogy az ágostonos regulát tekintik életük alapszabályának, és azt egészítik ki sajátos céljuknak megfelelõen ban megkapták a Szent Romanus-templomot, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek, majd III. Honorius pápától megérkezett a jóváhagyás is. Ezzel megtörtént a domonkosok rendjének megalapítása ban és 1221-ben a domonkosok általános káptalanján, Bolognában elhatározták, hogy a rend tagjai mint közösség is lemondanak a földbirtokról, és ingatlan vagyonuk csak a konvent épülete és annak kertje lehet. Tevékenységük saját templomaikban az igehirdetés, a liturgia és a lelkek gondozása, s ebben nyújtanak segítséget a világi papságnak. Ezzel lett a domonkosok, más néven a Prédikátorok rendje kolduló renddé. Ebben a rendben az volt az újdonság, hogy felszentelt papok szerzetesi fogadalom szerint élnek, és teljesen a tanulásnak, a prédikálásnak és a lelkek mentésének szentelik magukat. Elvileg szigorú kolostori fegyelemben élnek, de ha ez a tanulást vagy a lelkek érdekében végzendõ munkát gátolja, felmentést kapnak a kolostori élet egyes gyakorlatai alól. Domonkos augusztus 6-án halt meg, a bolognai Szent Miklós-templom szentélyébe temették el. IX. Gergely pápa július 3-án szentté avatta, ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 5-re. Havas Boldogasszony napjának bevezetésekor, 1568-ban augusztus 4-re helyezték tõl augusztus 8-án ünnepeljük. Vendégszolgálatok a Temesvári Református Egyházmegyében Temes/Krassó-Szörény A Temesvári Református Egyházmegyében augusztus során a következõ vendégszolgálatok lesznek a szabadságok ideje alatt: Resicabányán az istentiszteleteket augusztus 24-ig egy teológus fogja tartani a megszokott idõpontokban. A boksánbányai istentiszteleti idõpontokról nem kaptunk tájékoztatást. Végváron augusztus 25-ig Makay Botond helyettesít, tartja az istentiszteleteket a megszokott idõpontban, illetve végzi az esetleges alkalmi szolgálatokat is, amelyeket Végváron kell idejében bejelenteni a fõgondnoknál vagy a kántornõnél. Lugoson augusztus 26-án mindkét istentiszteletet Makay Botond tartja a megszokott idõpontban. SZAKMÁRY KÁROLY Az ezeréves ünnepre A Gyulafehérvári Fõegyházmegye ezeréves fennállásának megünneplésére az Élõ reménység címû egyházmegyei pasztorális tervvel készül. Ennek keretében szeptember én kerül sor a IV. Lelkipásztori Napok megszervezésére Csíksomlyón a Jakab Antal tanulmányi házban, mottója: Életünk a szenvedõ Jézus Krisztussal. A Lelkipásztori Napok szervezõi együttgondolkodásra és közös munkálkodásra hívják a papokat és világi munkatársaikat, hitoktatókat, szerzetesrendek, lelkiségi közösségek tagjait és minden érdeklõdõt. Jelentkezési határidõ: augusztus 27. Elérhetõség: tel: 0743/ Arad Egyházaink hírei Ne hazudjatok egymásnak, vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul Teremtõjének képmására, a teljes megismerésig. (Kol. 3, 9 10) Ünnep Simonyifalván A Simonyifalvi Napok alkalmából a helybeli katolikus templomban ma 10 órától ünnepi szentmisét celebrál msgr. Tempfli József nagyváradi püspök, imát mond Böjte Csaba, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke, ferences szerzetes. Ugyanott vasárnap 10 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak. Az arad-ségai katolikus egyházközségben Popa Ioan házasságot kötött Kaupert Brigittével. A templomban megkeresztelték Raþiu Ariana Victoriát, Seifert Alexandrát és Budihalã Alexandrut. Az egyházközségben elhunyt Ferenczi Márton (79), Kovács Zoltán (60), Czifra Margit (88), Tapasztó András (76) és Moldovan Pavel (63). Meghívó közös imára Tisztelettel értesítjük a keresztény híveket, hogy augusztus 12-én, jövõ vasárnap 16 órai kezdettel közös imádsággal, énekekkel dicsõítjük a Szûzanyát és a Szent Fiát a tornyai Máriakápolnában. Azt a Szûzanyát, akinek oltalmába elsõ királyunk, Szent István egy országot és egy nemzetet ajánlott, egységre szólítva fel a nemzetet. Szeretettel vár minden tornyai és környékbeli hívet a Szûzanya és a tornyai Mária-kápolna, hogy szívben, lélekben egymással megbékélve, együtt imádjuk Istent és az Õ Szent Fiát. A tornyai hívek Hazaérkeztek a Mosóczy-telepi fiatalok A Mosóczy-telepi református gyülekezet fiataljai számára befejezõdtek a nyári táborozások. A Kladova völgyében lévõ táborhelyen a fiatalok és a gyermekek július 7-e és augusztus 2-a között három csoportban, összesen 230-an töltöttek el néhány kellemes napot együtt, aktív pihenésben. Mindnyájan keresztyén hitben megerõsödve, Jézus megismerésében elõbbre jutva tértek haza. A Mosóczy-telepi református templomban a megszokott rend szerint vasárnap két istentiszteletet tartanak, 15 órától a németszentpéteri szórványgyülekezetben lesz istentisztelet. Az arad-belvárosi református templomban ma 16 órakor Szakács Mihály és Molnár Linda, órakor Vajdovics Rajmond János és Somogyi Csilla Beáta, órakor Németh Tibor és Dávid Éva köt házasságot. Bibliaiskola Feketegyarmaton Tegnaptól szombatig bibliaiskolát tartanak Feketegyarmaton, ahol 3 évfolyamban, a konfirmáltaktól a legidõsebbekig bármelyik református hívõ részt vehet az ország egész területérõl. A bibliaiskola elõadásai a helybeli iskolában zajlanak, a résztvevõk a gyülekezeti teremben étkeznek, az imateremben és családoknál szállásolják el õket. Az ország különbözõ településeirõl érkezett elõadók és hallgatók, összesen an érdekes, változatos témaköröket dolgoznak fel. A szervezõk szeretettel várják a híveket a bibliaiskolába, illetve a templomban esténként 21 órakor kezdõdõ istentiszteletekre, ahol felváltva szolgál az elõadásokban közremûködõ 6 lelkipásztor. Ruhanemû-kiárusítás Nagyzerinden A nagyzerindi református gyülekezet tulajdonát képezõ régi iskolában szerdán 10 órától ruhanemû-kiárusítást tartanak, ameddig a készlet tart. Minden ruhanemû 1 lejért, míg a mûanyag asztalok 15, illetve 20 lej fejében várnak gazdára. A szervezõk a helybeli hívek mellett szeretettel várják a környékbelieket is. Német cserkészek Aradon Vasárnap az arad-belvárosi evangélikuslutheránus templomban 10 órakor kezdõdik a magyar nyelvû istentisztelet, úrvacsoraosztással, utána agapé. Ugyanaznap a németországi Mercklenburgból 23 cserkész érkezik Aradra, hogy a helybeli fiatalokkal együtt táborozzon 10 napig az egyházközség berzovai tanyáján. A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben folytatódnak a hétvégi szokásos gyermek- és ifjúsági programok. A helybeli templomban Fãt Tina kedden házasságot köt Kunos Györggyel. Az Ige Alapítvány istentiszteletei Temesváron minden szombaton órától a Bánáti Múzeumban, Déván vasárnaponként a Magyar Házban kerülnek megrendezésre. Fehér A nagyenyedi református egyházközségben ma, szombaton köt házasságot Oláh Zoltán Sándor Horváth Emesével délben fél egykor, a róm. kat. Pongrácz Zsolt Imre Enikõ Juliannával délután 6 órakor és ifj.tasnádi Attila Czuth Zsófiával 19 órakor. Az egyházközségben elhalálozott Nagy Istvánné Bándi Rebeka (73), Gergely Béla (81). A marosújvári református egyházközségben vasárnaptól (aug. 5.) vakációs biblianapokat tartanak a marosújvári és környékbeli református gyerekeknek. A magyarlapádi református egyházközségben elhunyt Szilágyi György (81). A felvinci református egyházközségben elhalálozott Nagy Tibor (44). Hunyad A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben ma kerül sor Olaru Rãzvan Iosif, illetve Paºca Victoria Alexandra keresztelõjére. A rákosdi református egyházközség presbiterei a székelyföldi nagyborosnyói testvérgyülekezetnél tettek látogatást. A petrozsényi római katolikus egyházközségben pénteken volt Szász Lorena Adriana keresztelõje. A lupényi unitárius egyházközségbõl 6 gyerek vett részt a Kolozs megyei Várfalván rendezett szórványtáborban. A dévai leánygyülekezetben ma lesz Dani Hunor és Ecaterina esküvõje. A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben ma kerül sor Sebestyén Ariana keresztelõjére. Temes Bunyaszekszárd ünnepe Az egyházi felekezetek papjai és világi elöljárói jelenlétében kerül sor augusztus 12-én a Bunyaszekszárdi Falunap megünneplésére. Az emlékmûnél 11 órakor kezdõdik a megemlékezés, amit ünnepi ökumenikus istentisztelet követ. A hagyományokhoz híven 13 órakor a bunyaszekszárdi temetõben megkoszorúzzák az elõdök tiszteletére emelt kopjafát. A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Babics Attila és Pârjol Viorica Sabina. Megkeresztelték Babics Vanessa Richanát, Coniarik Luca Marcust. Az egyházközségben elhalálozott Vörös Vilma (88), Fábri Mária (87), Maiores Ana (88). A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Grigoraº Florin és Koity Andrea. Megkeresztelték Grigoraº Dominic Nicolaét, Radu Briana Mayát. Az egyházközségben elhalálozott Bódi Ferenc (66). A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Radován János (72). Az igazfalvi református egyházközségben, Begamonostoron elhalálozott Pongrácz Ilona (72). Az újmosnicai református egyházközségben elhalálozott Nagy Etelka (86). Temesvár A belvárosi református templomban házasságot kötött Szabó Tibi Attila és Bokor Julianna, Ciotuº Adrian Ivan és Bartha Erzsébet Katalin, Trif Nicolae Rãzvan és Lengyel Noémi. Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Tatai András (79), Sipos János (71). Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Csapóné Hopán Irén (80). Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kalmusz István (66), Potscheller Katerina (96), Filip Mária (88). Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Kolla Kai és Kolla Éva. Megkeresztelték Abladalla Safát, Kolla Évát. Az egyházközségben elhalálozott Hiriák Ilona (62). A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Zarin Dumitru-Pier Andreit. Az egyházközségben elhalálozott Diósi Illés (65), Papp Péter (55), Reinhoffer Alexander (72), Pless Róbert (39). A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Tiba Sergiu József és Palincaº Lãcrãmioara. A mehalai római katolikus templomban házasságot kötött Ivaºcu Dean Florin és Rãdilã Ramona Helmina, Nagy Norbert István és Hoancea Lia.

5 Sport Szombat Vasárnap, augusztus Ma rajtol a 2007/2008-as IV. ligás szezon Kisiratoson hosszú távra terveznek Arad Alig telt el valamivel több, mint egy hét a labdarúgó IV. Liga menetrendjének kisorsolásától, máris változtatást kellett eszközölni, hiszen az óvások után eldõlt: a Mácsai Voinþa II csapata nem indulhat az Arad megyei IV. Ligában, hanem az Argeº megyeibe kellett kövesse III. ligás anyacsapatát, amelyik eladta a helyét a Piteºti-i Internaþionalnak. Arad megyei IV. ligás körképünket folytatva a Kisiratosi SE csapatához érkeztünk, az együttes nyári felkészülésérõl Szabó Roland menedzsert kérdeztük. A Kisiratosi SE-nél a nyár kis riadalommal kezdõdött, hiszen a következõ szezon büdzséje levegõben lógott, s úgy nézett ki, nem lesz elegendõ pénz egy ütõképes csapat kialakítására. Egy idõben volt arról szó, hogy a drága játékosaink el lesznek adva, engedve. A dolgok úgy egy hónappal ezelõtt rendezõdtek, el is kezdtük a felkészülést. Mivel a régi kisiratosi gárda igencsak kikopott, igyekszünk kiala- Ahogy az várható volt, a Buzãui Gloria Dinamo (1:2) bajnoki mérkõzésen történt szurkolói rendbontások miatt a Román Professzionális Labdarúgó Liga fegyelmi bizottsága két fordulóra kitiltotta a román bajnok otthonából a szurkolókat, azaz a Dinamónak a Vaslui és a Mioveni elleni hazai találkozóit zárt kapuk mögött kell megrendeznie, és egyben 50 ezer lej büntetést kell befizetnie a Liga kasszájába. A tegnapi fellebbviteli bizottsági döntés értelmében a Dinamónak a soron következõ két hazai mérkõzését már nem kell zárt kapuk mögött megrendeznie, de 50-rõl 100 ezerre növelték a befizetendõ büntetés értékét. Ez igen furcsa fegyelmezés: bal Büntetett a Liga!? kézzel elvették, jobb kézzel visszaadták, még mondja valaki, hogy nem tisztult a román labdarúgás. Bezzeg az aradi FCM UTA másodedzõjével, Nagy Rolanddal nem voltak ennyire elnézõek, hiszen a Vaslui elleni mérkõzésen reklamálásért kiállított tréner egyfordulós eltiltást és 140 lejes büntetést kapott, s ma nem ülhet ott Lãcãtuº mester mellett a Mioveni elleni mérkõzésen. Egyébként a Ceahlãul Steaua mérkõzésen kiállított Rusmir és Vranjikovic is megbocsátást nyert. Miután a Liga illetékesei megnézték a videofelvételeket, és elolvasták a megfigyelõi jelentést, arra a következtetésre jutottak, hogy mindkét Piatra Neamþi-i A Lazio jutott a Dinamónak Tegnap délután a svájci Nyonban kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezõkörének párosítását. A román bajnok Dinamónak az olasz bajnokság 3. helyezettjével, a Lazióval kell majd megmérkõznie, elsõ meccsét idegenben játssza, míg a Zaglebie Lubin/ Steaua (0:1) párharc gyõztese a Hafnarfjördur (izlandi)/bate Boriszov (fehérorosz) párharc gyõztesével játszik a csoportkörbe kerülésért. A magyar bajnok DVSC-TEVA, ha túljut a svéd Elfsborgon (aminek a debreceni 1:0-ás vereség után kicsi a valószínûsége szerk. megj.), a spanyol Valencia csapatával játszhat. A 3. selejtezõkör további párosítása: Tampere United (finn)/levszki Szófia Astana (kazah)/rosenborg, Szpartak Moszkva Celtic Glasgow, Werder Bremen Domzale (szlovén)/dinamo Zagreb, Ventspils (lett)/red Bull Salzburg Pjunik (örmény)/sahtar Donyeck, Ajax Zilina (szlovák)/slavia Praha, Genk (belga)/fk Sarajevo (bosnyák) Dinamo Kijev, Fenerbahce Anderlecht, Glasgow Rangers/Zeta (montenegrói) Crvena zvezda/levadia Tallinn (észt), Toulouse (francia) Liverpool, Benfica FC Köbenhavn (dán)/beitar Jerusalam (izraeli), Sparta Praha Arsenal, FC Zürich (svájc) Sheriff Tiraspol (moldáv)/besiktas, Sevilla AEK Athén. Az elsõ mérkõzéseket augusztus 14-én és 15-én rendezik, a visszavágókat két héttel késõbb. kítani egy saját nevelésû fiatal játékoskeretet, amire hosszú távon lehessen számítani. Az idei bajnokságban a legjobb nyolc között szeretnénk végezni, míg a megyei Román Kupában a legjobb négy csapat közé akarunk jutni nyilatkozta Szabó Roland menedzser. A csapat ügyes-bajos dolgaival Pálfi József (elnök) és Szabó Roland menedzser fog foglalkozni ebben az idényben, így utóbbi edzõi teendõit Marin Balint vette át. A kisiratosiaknak sikerült két korábban csak kölcsönben náluk lévõ játékost is leigazolni, a Gloria ISK-s Cristian Bukvát és a kürtösi Dumitru Ardeleant. A csapattól távozott Rãzvan Oiþã és Sandu Bilan, akik a Szentanna csapatához igazoltak, míg Alexandru Krajcarral (UTA-tól kölcsönbe), Silviu Grãdinaruval (Iratosi Testvériség) és Marin Balinttal (Horiai Regal) erõsödött az együttes. A kisiratosiak a következõ kerettel vágnak neki a 2007/2008-as idénynek: Krajcar, Miklós Tibor Pistrui Ciprian, Mirciov Rafael, Baul Cosmin, Tóth István, Tapasztó Róbert, Ghidescu Valentin, Ardelean, Varga Tibor, Lévai Zsolt, Szabó Roland, Szabó Róbert, Grãdinaru, Bukva, Balint, Pálfi Norbert, Horváth Zsolt, Covaci Marcel, Vastag Valentin, Dancia Dacian. Eddig 6 edzõmeccset játszottak a kisiratosiak, amelyek a fiatalok és az új szerzemények tesztelésében merültek ki. Három gyõzelmet arattak: Kürtös (3:2), Nagyvarjas (9:2) és Tornya (4:1) ellen, míg Pankotától (0:9), Kürtöstõl (0:2) és Battonyától (2:6) kikaptak. A Kisiratosi SE bajnoki mérkõzéseit a strand melletti felújított futballpályán játssza majd, míg a falu szélén kialakított ideiglenes pályán edzeni fognak, valamint az ifik mérkõzéseinek adhat majd otthont. Kisiratos Szentannán kezdi meg a IV. Liga 2007/2008-as idényének küzdelmeit, ahol ma 18 órától a helyi Unireával játszik. Jövõ héten és az azt követõ hét közepén Horia csapatával játszanak még egy-egy felkészülési mérkõzést. Aradiak remekeltek a Gloria Urziceni meccsen Az Urziceni-i Unireának egy évre kölcsönadott Cristian Dãnãlache, valamint az UTA-val a harmadosztályba esõ Ion Dumitra ismét bebizonyítja azt a tézist, miszerint az Aradra érkezõ játékosok többsége (tisztelet a kivételnek) elfelejt focizni, majd amikor távozik az UTA-tól, ismét szárnyallni kezd. Épp ennyire nehéz lehet az aradi közönség elõtt játszani? Sajnos, ezek a példák eddig ezt bizonyítják. Az egykor Aradon is megfordult két játékos egyébként a csütörtök esti Besztercei Gloria Urziceni-i Unirea (2:2) 1. fordulóbeli zárómérkõzésen lépett pályára. A találkozó négy góljából hármat egykor Aradon is megfordult játékosok szereztek: Dumitra (80.), illetve Mara (8.), Dãnãlache (81.). A hazaiak egyenlítõ gólját Frãsinescu szerezte a 90. percben. játékost tévesen (!!!) állította ki a játékvezetõ. Július 10-én egyébként az RLSZ végrehajtó bizottsága elfogadott egy szabálymódosítást, amelynek alapján játékosok elítélhetõk, vagy felmenthetõk videofelvételek alapján. A romániai tévés technikát ismerve ebben az idényben lesz még pár meglepetésben részünk. A 2. forduló tv-s menetrendje: Ceahlãul Buzãu, Farul Steaua mindkettõ tegnap lapzártánk után ért véget. Ma: Iaºi Craiova (Naþional TV, 18), UTA Mioveni (Telesport, 18), Dinamo Vaslui (Antena 1, 20.45). Vasárnap: Pandurii Oþelul (Telesport, 18), Urziceni Kolozsvári U (Telesport, 18), Rapid Gloria (Naþional TV, 20), Kolozsvári CFR Poli (Kanal D, 21.30). UEFA-kupa elsõ selejtezõkör Továbbjutott a Honvéd, kiesett az MTK A magyar labdarúgó klubcsapatoknak már az örmény és a moldáv együttesek is problémát jelentenek az európai kupasorozatokban. Az MTK együttese 2:1-es elõnynyel utazott az örmény Jereván otthonába, de miután 1:0-ás vereséget szenvedett, szégyenszemre búcsúzott az UEFA-kupától. A Honvéd is megszenvedett a moldvai Nistru Otaci ellen, miután kétszer is 1:1-re végzett a moldovaiakkal, majd a magyar együttes Tóth Iván kapus remek teljesítményének köszönhetõen 5:4-re nyert 11-esekkel. A labdarúgó UEFA-kupa elsõ selejtezõkörének érdekesebb eredményei: JK Trans Narva (észt) Helsingborg IF (svéd) 0:3. Továbbjutott: Helsingborg 9:0-val, Dinamo Minszk (fehérorosz) Skonto Riga (lett) 2:0. Tj.: Dinamo Minszk 3:1-gyel, Hibernians Paola (máltai) Újvidéki Vojvodina (szerb) 0:2. Tj.: Vojvodina 7:1-gyel, Neftchi Baku (azeri) SV Ried (osztrák) 2:1. Tj.: SV Ried 4:3-mal, Kisinyovi Zimbru (moldovai) Artmedia Bratislava (szlovák) 2:2. Tj.: Artmedia 3:3-mal, idegenben lõtt több góllal, Valerenga (norvég) Flora Tallin (észt) 1:0. Tj.: Valerenga 2:0-val, Brann Bergen (norvég) Carmarthen Town (walesi) 6:3. Tj.: Brann Bergen 14:3-mal, Partizan Belgrád (szerb) Zrinjski Mostar (bosnyák) 5:0. Tj.: Partizan 11:1-gyel (a szerb Uhrin mester meglepetéseket készít Andonénak Temesvár Ifjabb Dusan Uhrinra, a Temesvári Politehinca 1921 ªtiinþa csapatának vezetõedzõjére és tanítványaira újabb kemény vizsga vár, ugyanis vasárnap este tól a Kolozsvári CFR otthonában vendégszerepelnek. A csütörtök esti, meccs elõtti szokásos sajtókonferencián a cseh mester mondta el gondolatait az összecsapásról: A kezdõ tizenegyet ebben a pillanatban még nem tudom, viszont az biztos, Ifjabb Dusán Uhrin megkülönböztetett figyelmet fordít négy vasutas futballistára László-fotó hogy ritmust szeretnénk adni a játéknak, azt akarnám, hogy mi diktáljuk a tempót. Más taktikánk lesz az elsõ meccshez viszonyítva. Nem zárom ki annak az esélyét sem, hogy Artyom Karamiant egy kicsit hátravonom, hogy fogja õ Semedót, de semmi sem biztos még. Nagyon oda kell figyelnünk az ellentámadásaikra. Nagyon erõs ellenféllel találkozunk és nem szabad hi- báznunk. Különleges figyelmet fektetünk majd Fabbianira, Didyre, Semedóra és Tonyra, õk a legveszélyesebbek a CFR-tõl nyilatkozta a lila-fehérek trénerje. A cseh mester elmondása szerint nem híve a külföldi bírók lehozatalának, mint azt kérte több ízben is a kolozsváriak elnöke, Iuliu Mureºan. Uhrin szerint ezen esetben a mérkõzések elvesztik érdekességüket. Ami a vasárnapi ellenfelet illeti, a kolozsvári együttesnek jó edzõje van Ioan Andone személyében, aki a Bukaresti Dinamónál már bizonyított, és valójában van néhány kitûnõ képességekkel rendelkezõ játékosuk is. Semedo például a legutóbbi CFR Poli mérkõzésen akkor ment el Ifeany Emeghara mellett, amikor csak akart, ráadásul a nyáron távozott nigériai szélsõ a bajnokság egyik legjobb embere volt akkor is. A szerda esti, Besztercei Gloria elleni elsõ fordulós mérkõzésükön annak ellenére, hogy sikerült nyerniük, több vasutas kiábrándító teljesítményt nyújtott. A több mint kétmillió euróért vásárolt Christian Fabbiani nevetséges teljesítményt nyújtott, ugyanakkor a csereként beállt Ibazito Ogbonna valójában nem egy futballistára emlékeztetõ alkat, így sokan (jogosan) megkérdõjelezték Pászkány Árpád tulajdonos stratégiáját, hogy mennyire hasznos a portugál és más külföldi játékosok összevásárlása. A Gruia negyedben lévõ Dr. Constantin Rãdulescu stadionban rendezett mérkõzést a nagybányai Cristian Balaj vezeti, Székely Zoltán (Nagybánya) és Ionel Popa (Paºcani) lesznek a segítõi. A találkozót a Kanal D kereskedelmi tévécsatorna élõben közvetíti tól. A tervek szerint közel ötszáz temesvári Poli drukker a helyszínrõl bíztatja majd a lila-fehér labdarúgókat. LÁSZLÓ ÁRPÁD klubot az UEFA kizárta szurkolóinak botrányos viselkedése miatt a párharc elsõ felvonásán. A belgrádiak fellebbeztek az elsõfokú határozat ellen és amíg nincs jogerõs döntés, addig az UEFA döntése értelmében a pályán elért eredményt kell hivatalosnak tekinteni), Hajduk Split (horvát) Buducnost Podgorica (montenegrói) 1:0. Tj.: a Hajduk Split 2:1-gyel, AIK (svéd) Glentoran (északír) 4:0. Tj.: AIK 9:0-val. Tegnap Nyonban megejtették az UEFA-kupa 2. selejtezõkörének sorsolását is, amely körbe már a Kolozsvári CFR és az Intertotóból bekerült Galaci Oþelul is bekapcsolódik. A kolozsváriak augusztus 16-án hazai pályán fogadják a ciprusi Anarthoszisz Famagusztát, míg az Oþelul a bolgár Lokomotiv Szófiát. A Honvéd alaposan behúzott, ugyanis a német Hamburgot látja vendégül 16-án, majd a visszavágón, 30-án a német kikötõvárosban lép pályára. A rovatot szerkesztette: BERKI F LÁVIUSZ

6 6 Szombat Vasárnap, augusztus 4 5. Jelenidõ Aninószai csapások Orvosi szolgáltatások, amelyekért mi fizetünk Hunyad Valóságos szerencsétlenség-sorozat éri a Zsil völgye legkisebb városát, Aninószabányát. Az önkormányzat épületében már több mint egy hónapja nincs áram, így az alkalmazottak saját otthoni számítógépükön kénytelenek dolgozni. Ugyancsak azóta szünetel a közvilágítás is. Az ok egyszerû: nem fizették ki a számlákat. Aninósza ugyanis roppant súlyos anyagi válságban van, olyanynyira, hogy negatív csúcsot állít fel: az elsõ romániai önkormányzat, amely hivatalosan csõdöt jelent! A lejes villanyszámla kifizetésérõl álmodni sem mernek. Hasonló helyzetbe nemcsak az önkormányzat került, hanem néhány napja immár egy egész városnegyed. A Vulcãneºti nyo- Százéves évfordulóra készülnek Szapáryfalva/Temes Az 1881-ben telepített község 2009-ben ünnepli templomának százéves évfordulóját, amelyet szeretne úgy elérni, hogy a templom kívül-belül fel legyen újítva. A hatalmas munkának egy kicsiny hányadát már el is végezték, mert a templom befedése a korszerû zsindelyezéssel megtörtént. A munkálatok javarésze a falak átvakolása és kiszárítása, a bútorzat rendbetétele, a menynyezet és miegyéb kijavítása még hátra van, s azt csak komoly segítség és támogatás révén tudja az egyházközség elvégeztetni. Bódis Ferenc tiszteletes reméli, hogy idejében elkészülnek a munkálatokkal. Az eltelt évszázad alatt többször volt javítgatva a templom, de az inkább esztétikai, mint lényeges karbantartási munkálat volt valamennyiszer ben július 10-én volt a templomszentelés. Az évfordulós ünnepséget erre az A torony is kívánja a teljes nagyjavítást Halálának 70. évfordulóján Zala György megkövetése A Szabadság-szobor zseniális alkotójára emlékezünk ma Aradon lendvai és zalaegerszegi barátainkkal. Zala György, a magyar historikus szobrászat egyik nagymestere ezzel az alkotásával nemcsak páratlan mûkinccsel ajándékozta meg a 13 vértanú városát, hanem megalapozta késõbbi karrierét is. Mostanában, amikor örömmel mutatjuk az idegeneknek a város büszekeségét, nem hallgathatjuk el azt, amirõl a szobor kapcsán nemigen esett szó az újraállításáért folytatott harc során, de azóta sem. Nevezetesen azt, hogy Arad akkori városvezetése méltatlanul kicsinyesen járt el a nagy mûvésszel, és az 1890-es szoboravatással járó országos ünnepség fényét beárnyékolta a kivitelezés körüli utólagos méltatlan pró és kontra vita. A feszültséget Zala levele gerjesztette, amelyben arra kérte Salacz Gyula polgármestert, hogy ellenõrizze a szobor talapzatra emelésénél Turbain Károlyt, akinek a mûhelyében a bronzalakokat kiöntötték. Salacz erre azt válaszolta, hogy Turbain nem Aninószai nyomortelep. Mindenük összedõl? mornegyedben szintén kifizetetlen számlákért vágták le az áramszolgáltatást. Mintha mindez nem lenne elég, a napokban kiderült, hogy a Zsil egyik hídja nem felel meg a biztonsági elõírásoknak, mivel az idõ a várossal, hanem magával a mûvésszel szerzõdött, és ha a felállításnál valami baj lesz, akkor a város nem az öntõmestert, hanem Zalát vonja felelõsségre. Erre Zala nem jelent meg a szoboralakok talapzatra emelésénél. A feszültség fokozódott az ünnepséggel járó eufórikus hangulat csillapodtával. Ekkor helyi személyiségekbõl szakértõi bizottság alakult a szobor mûszaki átvételére, és a bizottság tagjai jó néhány kifogással éltek. A Parecz István, Hegedüs István, Nesnera Aladár, Virágh Lajos és Nachtnébel Ödön (az utóbbi kettõ városi fõmérnök volt) összetételû komisszió többek közt azt rótta fel a mûvésznek, hogy a talapzat a megegyezésben lekötött mauthauseni gránit helyett sziléziaiból készült és elég alacsony, maga a szobor pedig 75 cm-rel alacsonyabb a tervezettnél. Az egész kompozíció kissé zsúfolt. Kifogással éltek az Áldozatkészséget jelképezõ alak kivitelezését illetõen, mert az arcát szenvtelennek találták. A Harckészség megkomponálásában a római harcos kikezdte tartóoszlopait. Remélhetõleg a megyei tanács segítséget nyújt a konszolidációhoz, mivel az önkormányzatnak természetesen ezt sincs mibõl finanszírozni. CH. A. idõpontra szeretnék idõzíteni. MAKAY BOTOND alakja nézetük szerint túlságosan elvont. A Hungáriát érintõ legfõbb kifogás, hogy nincs a talapzat tengelyében. A teljes szoborcsoportot érte a legerõsebb vád: nem elég nemzeti jellegû. Az észrevételek ellenére a munka mûvészi összértékét viszont nem tagadták. A vitába bekapcsolódott a fõvárosi Egyetértés címû lap és a Budapesti Napló is. Szerintük az aradiak rõffel mérték a szobrot és csak azért emeltek kifogásokat, hogy szakértelmüket fitogtassák. Meg kellett volna hívniuk a mûvészt, aki a bírálatokat kivédhette volna érveltek. Barabás Béla neves aradi közéleti személyiség, országgyûlési képviselõ is védelmébe vette a mûvészt. Nézete szerint Zalát nem ünnepelték kellõképpen Aradon, sõt egészében véve rosszhiszemûleg jártak el vele. A vélt kifogásokkal pedig a honoráriumából visszamaradt összeget szerették volna lefaragni. Ez valóban így is történt, mert az október 26-án az Aradi Közlönyben megjelentetett hivatalos jegyzõkönyv szerint felkérték Aki külföldön akar dolgozni, forduljon az AJOFM-hez Zalát az apró javításokra és addig a hátralévõ 19 ezer Ftos járandóságából csak 10 ezer Ft-ot fizettek ki. (A teljes honorárium 117 ezer Ft volt.) Az erõsen konzervatív felfogású és a polgármesteri körökhez közel álló Aradi Közlöny ekkor azt írta, hogy Zala jó szobrász, de visszás modorú ember. Bizonyítékul az október 6-i ünnepségen elhangzott felkészületlen beszédét említették, amelyben azt mondta volt, hogy nem könyörög dicséretért, a magyar mûtörténet, az utókor mondhat majd ítéletet mûve felett. Az idõ Zalát igazolta. A mûvész igazi kiugrását az aradi Vértanú-szobor segítette elõ. Ezt követõen elárasztották megrendelésekkel. Hogy csak egyetlen releváns példát említsünk: a Millenniumi emlékmûvet Budapesten, a Hõsök terén. Zala György megkövetése a kicsinyes rágalmakért a késõbbiekben is sajnálatosan elmaradt. A szobor pedig a város elsõ számú látványossága lett. Érthetõ, hogy az embereket érdeklik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott, az alapcsomagba sorolt ingyenes orvosi szolgáltatások. Ezekrõl szerdai lapszámunkban írtunk bõvebben. Kiegészítésül anynyit még elmondanánk, hogy az alapcsomagba tartoznak a rehabilitációs (a felgyógyulást követõ, illetve az azt kiegészítõ, elõsegítõ) fizikoterápiás orvosi szolgáltatások is. Ezeket is fizeti az egészségbiztosító, de csak a kezelõorvos elõírásainak függvényében. Egy beteg maximum tíznapos (naponta négy gyógykezelési eljárás alkalmazásával) ingyenes rehabilitációs szolgáltatásra jogosult. A tíz nap lejárta után a szolgáltatásokért fizetni kell. Nem tartozik viszont az alapcsomagba a testszépítést, ápolást, testsúlycsökkentést szolgáló torna. A szépségért fizetni kell! A fizetéses szolgáltatások kategóriájába tartoznak a 18. életévüket betöltött személyeknél alkalmazott plasztikai mûtéti beavatkozások. Fizetni kell a mesterséges megtermékenyítésért; a szervátültetési mûtétekért (kivételt képeznek a vonatkozó országos egészségügyi programba foglalt esetek, mint például a veseátültetés); a páciens által az alapcsomagon felül igényelt orvosi szolgáltatásokért. Az Egészségügyi Minisztérium tervezete szerint kivétel nélkül mindenkinek fizetni kell az úgynevezett luxus orvosi szolgáltatásokért, valamint a legmodernebb orvosi felszerelésekkel, készülékekkel végzett, igen költséges vizsgálatokért (mint például a tomográfiai vizsgálatokért, Zala György sírja Budapesten a Fiumei úti köztemetõben Pár évvel késõbb, 1901-ben a mûvész még egy szép munkája került Arad fõterére. A vármegye kertjében (Astoria- Continental Szálló) egy oszlopoktól övezett mutatós ülõpad közepén helyezték el Erzsébet királyné márvány a RMN vizsgálatért stb.) Akár a páciens kéri saját megnyugtatása érdekében, akár a kezelõorvos ajánlja az ilyen vizsgálatot, de nem kötelezõ jellegû a megfelelõ diagnózis megállapításának szempontjából, elmulasztása nem veszélyezteti a páciens életét fizetni kell érte. Sürgõsségi esetekben (akkut agyvérzés, belsõ vérzés, kómás állapot stb.) viszont, amikor a beteg élete függ egy ilyen vizsgálat eredményétõl, a biztosító fizet. Nem fizet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a szakmai betegségek, munkabalesetek, sportbalesetek áldozatainak orvosi ellátásáért, gyógykezeléséért. Ezekben az esetekben az orvosi szolgáltatásokat az e célra létesített speciális pénzalapokból, vagy a felelõs intézmény költségvetésébõl fedezik. (BALÁZS) Arad Megszûnt a munkaerõ-vándorlással foglalkozó országos ügynökség. Az intézmény hatáskörébe tartozó feladatokat a megyei munkaerõfoglalkoztató ügynökségek (AJOFM) vették át. Ez azt jelenti, hogy azoknak a személyeknek, akik külföldön szeretnének dolgozni, a megyei ügynökségekhez kell fordulniuk kérésükkel, ahol nyilvántartásba veszik õket. Ahhoz, hogy az igénylõk bekerülhessenek az ügynökség adatbázisába, több iratot tartalmazó dossziét kell benyújtaniuk. A szükséges iratokról Alexandra Ducadam, az Arad Megyei Munkaerõ-foglalkoztató Ügynökség sajtószóvivõje tájékoztatja az érdekelteket: Kezdem azzal, hogy az aradiaknak, Arad megyeieknek ügynökségünk Cãlugãreni utca 1A. szám alatti székhelyén kell leadniuk a dossziét. A kért iratok: másolat a személyazonossági igazolványról; másolat a minimum hat hónapig érvényes útlevélrõl; egyéniesített személyi ûrlap (típusnyomtatvány); román nyelvû életrajz (CV, típusnyomtatvány); az iskolai vagy szakmai bizonyítvány közjegyzõileg hitelesített másolata; a munkakönyv valamennyi beírt oldaláról készített másolat, közjegyzõileg hitelesítve; hat hónapig érvényes feddhetetlenségi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen elõéletet; közjegyzõnél hitelesített, saját felelõsség - re tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénylõ nem betegnyugdíjas; közjegyzõileg hitelesített saját felelõsségre tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénylõnek hány gyermeke van eltartásban; igazolás arra vonatkozóan, hogy a külföldi munka idején kinek a gondozásában maradnak a gyerekek (683/2006-os kormányhatározat); két útlevélkép. Az említett típusnyomtatványokat (személyi ûrlap és életrajz) az igénylõk ügynökségünknél kapják meg. BALÁZS mellszobrát. (Trianon után ezt is lebontották, de a fehér ülõpad még évtizedekig látható volt a parkban.) Az Erzsébet-büszt ma a makói múzeum udvarát díszíti. PUSKEL PÉTER

7 Jelenidõ l Hirdetés Belga segítség a tbc-kórháznak Arad Jó három évvel ezelõtt alakult ki a kapcsolat az aradi tbc-kórház és a belgiumi Glaabeck városkában tevékenykedõ Acktiée Comittée for Romania jótékonysági civilszervezet között, amely igen hatékonynak, gyümölcsözõnek bizonyult a komoly anyagi gondokkal küszködõ egészségügyi intézmény számára. A kórházban tett látogatást követõen a szervezet eurót ajánlott fel az Resicabánya/Krassó-Szörény A múlt tanévben óvónõ voltam Resicabányán, a kereszthegyi 12-es számú óvodában, ahol a magyarul tanuló gyermekekkel együtt próbáltunk közelebb jutni anyanyelvünk alaposabb megismeréséhez. A tavalyi kezdõ év volt mindnyájunk, óvónõ és óvodások részére, elég lassan jöttünk bele a rendes kerékvágásba. Most már kezd változni a helyzet. A csoport létrehozásában a megyei RMDSZ vezetõsége támogatott leginkább, a megyei tanfelügyelõséggel együtt, lényegesebb anyagi és elméleti támogatást a katolikus és református közösségeken kívül az EHE-szervezet és elnöke, Bajkó Károly nyújtották játékokban és fõleg könyvekben. igencsak lerobbant állagú szalonok rehabilitációjára. Dr. Dana Olar tüdõgyógyász, a kórház osztályvezetõ fõorvosa (az õ érdeme az értékes kapcsolat megteremtése) elmondta, hogy az összeg felét már 2005-ben megkapták. Ezt a municípiumi tanácstól kapott pénzzel együtt a tüdõgyógyászati osztály földszinti kórtermeinek felújítására (festés, csempézés, padlócsempe stb.) fordították. Látogatás a Mesepalotában munkára Az együttmûködés következõ lépcsõfokaként idén júliusban az Erdélyi Hagyományokért Egyesület (ismertebb nevén KITTI HÁLÓ) segítségével meglátogattam a Budapest VIII. kerületében A Mesepalotában tett látogatás ösztönzõ a további Mesepalota néven mûködõ óvodát. A látogatás számomra különleges élettapasztalat marad Soós Erzsébet óvodavezetõ szeretetteljes és nagylelkû viselkedése által is. Az ilyen jellegû, vagyis az épület rehabilitációját célzó munkákat azonban abba kellett hagyni, mivel az ingatlan visszakerült a volt tulajdonos, az ortodox egyház birtokába. A belgiumi szervezet ekkor úgy döntött, hogy a euró másik részét a kórház szegényes orvosi-egészségügyi felszerelésének kiegészítésére, felújítására fordítják. Tavaly megérkezett az új ekográf, idén pedig átvehették a tüdõben felgyûlt víz leszívását végzõ modern készüléket, egy elektrokardiogramot és a vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló két orvosi mûszert. Mindegyik felszerelés komoly hiányt pótolt. A jövõ héten Aradra várják a szervezet képviselõit. Baráti látogatásról van szó, de a fõorvos asszony reméli, hogy egyben a kórház és a szervezet között kialakult jó kapcsolat folytatását is jelenti. (BALÁZS) A látogatás a mesebeli termekben, a pár órás beszélgetés, a jó és hasznos ötletek, a szép és érdekes könyvek: ezek volnának az elsõ konkrétumok, amire szeretnénk egy hosszabb idõre szóló együttmûködést felépíteni. Mivel közös célok az anyanyelv ápolása és a gyermekek egyenlõ esélyeinek megteremtése, elhatároztuk az elõkészületek megindítását, hogy minél hamarabb hivatalossá válhasson a budapesti Mesepalota és a kereszthegyi óvoda testvérisége. Mindez nem lett volna lehetséges az Erdélyi Hagyományokért Egyesület közremûködése nélkül. Ezúton is köszönjük támogatásukat. FAGET HAJNAL óvónõ Szombat Vasárnap, augusztus Bunyaszekszárdi emléknap Tavaly a szekszárdi közadakozásból öntetett harang felszentelése volt az egyik fõrendezvény Temes Idén augusztus 12-én, vasárnap rendezik meg a Bunyaszekszárdi Falunapot az Emlékbizottság szervezésében, a facsádi és igazfalvi önkormányzatok, a szekszárdi Tóti János és a facsádi Szigeti István támogatásával. Az 1980-as években teljesen elnéptelenedett Felsõ-Begavölgyi faluban a fõleg Igazfalvára, de Lugosra és Facsádra elszármazott bunyaiak, valamint az anyatelepülés Szekszárd képviselõi gyûlnek össze évente az emléknapra. A program: 7 órakor autóbusz indul Lugosról az RMDSZ-székház elõl a következõ útvonalon: 7.30 Bodófalva, 8.00 Igazfalva. 9 órakor indulás Bunyaszekszárdra a facsádi római katolikus templom elõl. 11 óra: ünnepség a bunyaszekszárdi emlékmûnél. 13 óra: koszorúzás a bunyaszekszárdi temetõben. 14 óra: bográcsos ebéd, kötetlen beszélgetések, nótázás. 16 óra: indulás Igazfalvára. 18 óra: foltvarró kiállítás a Nõk Szekszárdért Egyesület munkáiból. 20 óra: ünnepi vacsora az igazfalvi kultúrotthonban, majd nótaszó muzsikával. Akik másnapra is maradnak, azoknak hétfõn kirándulást szerveznek a Maros mentén. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak, a részvételi szándékot kérik elõre jelezni 0256/ es, vagy a 0256/ es telefonszámok egyikén.

8 8 Szombat Vasárnap, augusztus 4 5. Ötletekkel gazdagodva Arad Pusztaszabolcs önkormányzatának meghívására kétszemélyes kisiratosi küldöttség vett részt a Szabolcsi Napok rendezvénysorozaton. Almási Vince polgármester és Hadnagy Dénes iskolaigazgató feltöltõdve, gazdag tapasztalatokkal tértek haza. Szervezés és pontosság terén rengeteget tanultak a vendéglátóktól, akik a különféle rendezvényekre igen sok embert tudtak megmozgatni. A szombaton délelõtt meghirdetett könyvbemutatón 300, a délutáni másik hasonló bemutatón 250 ember volt jelen. A futóés kerékpárversenyen több mint 100 ember vett részt 16 éves korútól 82 évesig, férfiak, nõk vegyesen. Éjszakai túrákat is szerveztek, amelyeken a falu apraja-nagyja szintén ott volt, tehát a település lakói teljes mértékben a magukénak érzik a rendezvényt. Almási Vince abban reménykedik, hogy a Pusztaszabolcson szerzett tapasztalatok birtokában a Kisiratosi Napok következõ rendezvényére sokkal több helybelit tudnak bevonni a különbözõ versenyszámokba. Új testvértelepülési viszony is körvonalazódik, ugyanis a pusztaszabolcsi rendezvényen a polgármesterrel az élen a németországi testvértelepülés 12 tagú delegációja is részt vett. Akikkel kapcsolatba léptek, meghívták õket Kisiratosra soha nem lehet tudni, hova nõheti ki magát az együttmûködés. (B) Sajtóközlemény Az Iskola Alapítvány Szülõföldön magyarul projektirodája a második utalás során július 31-én gyerek után folyósította a támogatást azoknak a szülõknek, akik postán kérték az összeg kifizetését. A projektiroda 5258 gyerek után bankkártyájára történõ átutalással folyósítja a támogatást. A bankkártyára történõ átutalások a kérelmek feldolgozását követõen folyamatosak. A Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás összege a forint lej bankközi átlagárfolyama gyengülésének következtében 280 RON. Kolozsvár, július 31. Kelemen Hunor Nagy Zoltán elnök irodavezetõ Hegesztõk, kazánkovácsok, sofõrök kerestetnek Temesvár A Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség arról tájékoztatott, hogy sürgõsen közvetít hegesztõ, kazánkovács és sofõr képzettségû szakembert külföldi felvételre. A megbízhatóság garantált. Az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatásért forduljanak az ügynökség Republicii út 21. szám alatti hivatalához, ahol azonnal nyilvántartásba is veszik a követelményeknek megfelelõ szakembereket. (S. J.) A hétvégén még megtekinthetõ Temesvár Sikeres volt a Bega-parti városban a Salvador Dalí válogatott mûveibõl szervezett kiállítás. A frissen elkészült Barokk palota egykori Megyeház termeiben több ezren tekintették meg a múlt század egyik legfelkapottabb festõjének, nevezzük így, rendhagyó alkotásait. A hét vége az utolsó alkalom azok számára, akik még nem látták, hogy betérjenek, mert kedden, augusztus 7-én a Dalí-kiállítás zárja kapuját. A szervezõk ezen a hétvégen a nyugdíjasoknak kedveznek: számukra szombattól keddig a belépés féláras, azaz 5 lej. (S.) Új órarend a feddhetetlenségi bizonyítványoknál Arad A rendõrségen lévõ, a feddhetetlenségi bizonyítványokkal foglalkozó szolgálat értesíti az érdekelteket, hogy a forgalom fellendítésének és az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálásának érdekében a következõ program szerint mûködik: hétfõn csütörtökön , óra között, illetve pénteken: , óra között. S. R. E. Jelenidõ Vezetékszakadás, áramszedõ-törés Resicabánya/Krassó-Szörény Tegnap déli tizenkettõ elõtt pár perccel az Óvárosban a régi Universal és a Sud- Vestul szerkesztõsége között az egyik villamos áramszedõje A iaºi-i magyar vén diákok harmadik alkalommal szervezik meg találkozójukat augusztus között a szovátai Patakmajor kempingben. E rendezvényre azokat várják családjukkal együtt, akik a iaºi-i egyetemen, fõiskolán, bármely más oktatási intézményben magyarként jártak és végezték tanulmányaikat évfolyamtól függetlenül. A rendezvény eltörött és az úttestre esett, elszakítva a felsõvezetékkikötõ feszítõdrótot is. Szerencsére sérülés nem történt. A mûszaki hiba következtében másfél órát szü- A villamos tetején megfeszített munka folyik netelt a villamosforgalom, mely idõ alatt a Prescom esztendõs autóbusznak nevezett ócskavasai bonyolították le úgy-ahogy az utasforgalmat. Vakpali találkozó nemcsak lehetõség arra, hogy régi ismerõsök, iskolatársak, barátok, üzlettársak, szakmai partnerek találkozzanak. A szervezõk tartalmas mûsorral várják a meghívottakat, amibõl nem hiányoznak a sportrendezvények, vetélkedõk és a hetedhét országra szóló buli sok meglepetéssel. Lesz hagyományos Magyartalálkozó is. Ez idõ alatt megtekinthetõ fotó-emléktárgykiállítás, a résztvevõket a Csirik Rádió és a Vakpali diáklap fogja szórakoztatni és tájékoztatni. A gyerekekre gyermekmegõrzõ, játszóház, kézmûvesház, táncház vár. Az érdeklõdõk bõvebb információt a honlapon találnak. A szervezõk nevében: Puskás Attila Barna vén diák, Marosvásárhely Piaci árak Temes Ezen a hét végén tartják a 17. Röszkei Falunapokat, melyre népes küldöttséget hívtak meg Végvár testvértelepülésrõl is. Mint Pãºtean Erika tanítónõtõl megtudtuk, ötven személy utazik Röszkére, köztük lesz a Csûrdöngölõ táncegyüttes, mely szombaton délután a dettai Búzavirág és a csanádi Marosvár együttesekkel fellép a röszkei Nemzetközi Néptánc Gálán. De a programban Folytatás az 1. oldalról A felhozatal valóban értékes és ritka: egy IJ márkájú sörétes vadászpuska 295 tölténnyel, egy 7x57 mm-es Mauser vadászfegyver 159 tölténnyel, egy 22-es kaliberû, Long Life, Anschutz modellû fegyver a hozzátartozó 200 tölténnyel, egy Ruger-Security- Six márkájú Magnum revolver 104 tölténnyel és egyéb lõszerek. Az ilyen típusú fegyverekhez Romániában speciális Termék Arad Déva Enyed Resicabánya Temesvár Tej/l 1,50-2 1,50-2 1,50 1,30-1,40 1,60-1,80 Tejföl/4 dl 2,50 2-2, ,50-3,50 Tehéntúró/kg Juhtúró/kg Liptói túró/kg Tojás/db 0,30-0,40 0,30-0,40 0,30 0,35-0,40 0,35 Paradicsom/kg 1-3 2,50-3,50 2,50-3 1,50-4, Paprika/kg 1,50-4 3, Vegyes zöldség/kg ,50-3 3,50 1,50-2 Burgonya/kg 1-1,80 1,50-2,50 1,50-2 0,90-1 0,70-1,50 Hagyma/kg 1,50-3 2,50 1,50-2 1,50-2,50 1,50-2 Fokhagyma/kg Zellergumó/db 0, ,50-2,50 Karfiol/kg 2-6 4, , Karalábé/db 0, ,50 0,50-1 2,50-4, Káposzta/kg 2-3 0,80-1,50 2,50 2 2,50 Savanyú káposzta/kg ,60 - Kelkáposzta/kg Kistök/db 1-2 0, ,50-2 0,50-1,50 Spenót/kg ,50 Padlizsán/kg ,50-4,50 Zöldbab/kg 2, Kapor, petrezselyemzöld/csomó 0,50 0,50-0,80 0,50 0,50-1 0,50 Fejes saláta/fej ,50-1 Uborka/kg 1,50-4 1,50-2, ,50-3 1,50-2,50 Gomba/kg 7, Fõzni való kukorica/db 0, ,50 1 0,50 Alma/kg 0, ,50-4 1,50-3 Körte/kg 3,50-6,50 4,50-3-6, Szõlõ/kg 3-8 4,50-5,50-3,50-6, Õszibarack/kg 2,50-6 3, , Szilva/kg 1,50-6,50 3, Áfonya/kg Szeder/kg Sárgadinnye/kg 1-2, ,50 Görögdinnye/kg 0,80-1 0,80-1, Dióbél/kg Méz/kg Vendégségben Röszkén szereplõ 13-ik Nemzetközi töltöttkáposzta-fõzõ versenyre is beneveztek végvári ínyesmesterek Horváth Mária, Horváth János, Ciurãscu Gizella és Szabó Mihály személyében. A táncosok Pãºtean Erika és Tóth Rózsa irányításával több alkalommal is közönség elé lépnek. A csoportot elkíséri Valkai Németh György, Végvár alpolgármestere. (SIPÕS) Fegyverrakomány Lippán egy német házában engedélyek szükségesek, a német állampolgár azonban ezzel nem foglalkozott. Az elõzetes vizsgálatok szerint a fegyvereket nem használta, feltehetõen inkább csak szenvedélyes gyûjtõként tartogatta. Mindezt viszont a romániai törvények megszegésével. A német férfi ellen a fegyverek és lõszerek tartására vonatkozó elõírások megszegése, illetve minõsített fegyvercsempészet alapos gyanújával indult eljárás. Terményés állatpiac Arad Tegnap az aradi Oboron a felhozatal gyenge, a kereslet is közepes volt. Az elmúlt héten már megugrott gabonaárak közül a kukorica ára tovább emelkedett, így is hamar elfogyott. A búza, az árpa és a zab mázsája 80, a kukorica (!), a korpa 68 lejbe került, a napraforgó és a szója kilóját 0,80-1 lejért adták. A szalmabálát 5, a lucernabálát 10-12, a szénabálát 6 lejért árulták. A nagy vesszõseprû 4-6, a kis vesszõseprû 3, a nagy cirokseprû 5-7, a kis cirokseprû 3-4, a lapát 20-25, a fagereblye 10-15, a vasgereblye 15-20, az ásó 15-20, a fejsze 20-35, a kapa 15-25, a csákány 25-35, a vasvilla 20-22, favilla 10-15, a vesszõkosár 15, a veder 13-20, a fejsze-, kapa-, ásó-, lapátnyél 2-6, a kaszanyél lejbe került. Az oltatlan mész kilóját 1-1,20 lejért adták, kõsót 0,60-0,70 lejért. A deszka köbmétere lejbe került. A nagybani zöldségpiacon mind a kínálat, mind a kereslet közepes volt. Az állatpiac továbbra is szünetelt; választási malacokat, süldõket, hízott sertést, borjút háztól lehet vásárolni. K. K.

9 2007. augusztus 4 5., szombat vasárnap Naptár Szeretettel köszöntjük az ezekben a napokban a névnapjukat ünneplõ Domonkos, Dominika, Krisztina és Kriszta nevû kedves olvasóinkat. Évforduló 115 éve, 1892-ben született SIPOS Domokos író, költõ. Nagyenyeden, a kollégium önképzõkörében kezdett írogatni. Budapesten jogot hallgatott, több kitérõ után szülõvárosában, Dicsõszentmártonban lett megyei hivatalnok. Az impériumváltás után Templomrabló és Boldog idõk c. novelláival megnyerte a Zord Idõk pályázatát. Életmûvének legértékesebb darabjai a szociális igazságot keresõ, kritikai élû novellái, néhány szabadverse a magyar halállíra remeke ben halt meg. 95 éve, 1912-ben született Raoul WAL- LENBERG svéd diplomata ben Stockholmban a Háborús Menekültek Tanácsa tervet dolgozott ki az európai, köztük a magyar zsidóság megmentésére, s Wallenberget bízta meg a magyarországi akció irányításával július elsejétõl a bp.-i svéd nagykövetség titkáraként svéd menleveleket állított ki zsidók számára, a nyilas hatalomátvétel után a gettóban több házat svéd védelem alá helyezett összesen kb. 10 ezer életet mentett meg januárjában a szovjet hatóságok letartóztatták, Moszkvába vitték, ahol tisztázatlan körülmények között halt meg (valószínûleg) 1947 nyarán. Húzza ki! Húzza ki a betûhalmazból a lehetséges nyolc irányban az alább közölt szavakat. Ha jól dolgozott, nem marad kihúzatlan betû. AKÁRHOL, ÁTSIMÍ- TÓ, CASCO, CSERÉLGE- TÕ, CSONTOZ, EKETA- LIGA, ELIGAZÍTÓ, KA- MARADARAB, MEGDOB, MELODRÁMA, MO- LETT, MOTOZ, ODAA- DÁS, ODORATA, PANA- MAKALAP, PAPRIKA, POLARIZÁL, SZARKA- LÁB, SZEMÉTLÁDA, TÁ- TOGÓ, ZSÍRADÉK Temesvári Rádió Magyar nyelvû mûsor Naponta óra között a 630 khz-es középhullámú frekvencián, továbbá naponta óra között a MHz-es ultrarövidhullámú frekvencián és interneten a vagy a címen, valamint a Thor III mûholdon (0,8 Ny), a Focus Sat csomagban Augusztus 4., szombat (mûsorvezetõ Lehõcz László): Európa hullámhosszán (Kultúrdiplomácia beszélgetés a budapesti Román Kulturális Intézet vezetõjével); este (mûsorvezetõ Bartha Csaba): Zenés mûsor: magyar pop-rock felvételek. Augusztus 5., vasárnap (mûsorvezetõ Fall Ilona): Baptista egyházi mûsor, Zenés jókívánságok; este (mûsorvezetõ Erdély Rita): Zenés mûsor: magyar nóták és csárdások. Mai viccünk Dilemma A tûzrendészeti vizsgán megkérdezik a dolgozót: Mit tesz, ha látja, hogy a fõnöke köpenye kigyulladt? Habozok. Hogyhogy habozik? Nem tudom eldönteni, hogy a poroltóhoz nyúljak vagy a petróleumos kannához. P A M K S M E G D O B E A D E É Á O C S A C L K N Á L D D L R S S I Á E A L O A A E Z O G R Z T M T D R A T N A H O I A A É R I D T Z O T R R L K M Á S O I L O A G A I A E M Z T D M E L S L G L Z A O A T Á T O G O A A S K Õ B Á A K I R P A P Analfabéta címû rejtvényünk helyes megfejtése: Kérem, betûzze! Napról napra Regionális Simonyi Napok, Simonyifalva 125 éves Arad Augusztus 4-én és 5-én V. alkalommal szervezik meg a Regionális Simonyi Napokat, ami ezúttal egybeesik Simonyifalva megalapításának a 125. évfordulójával. A rendezvénysorozat ma 9 órakor a békésszentandrási kézmûves csoport kiállításának megnyitójával indul. 10 órakor a katolikus templomban kezdõdik a szentmise, amelyet msgr. Tempfli József nagyváradi megyés püspök celebrál, imát mond Böjte Csaba atya, énekel a helybeli iskola kórusa, Haász Tibor polgármester ünnepi megnyitó beszédet tart. Tóth Ibolya történelemtanár visszatekintõ elõadása emlékezik a 125 éves Simonyifalvára. 11 órakor kezdõdik a régiók találkozója neves meghívott politikusok részvételével. A továbbiakban lovasbemutató és fogathajtás, 12 órától A simonyiak emlékezete címmel versösszeállítás az iskolások közremûködésével; a Simonyi Imre díszpolgári oklevelek, továbbá a Pro Patria Alapítvány díszokleveleinek, emléklapjainak az átadása, a simonyifalvi asszonykórus fellépése. 13 órakor a képzõmûvészeti tárlat megnyitója; koszorúzás a Simonyiak Házánál és az iskolában; Ebéd után órától a nagyszalontai íjászcsoport bemutatója; debreceni és simonyifalvi hagyományõrzõk mûsora; a gyomaendrõdi mazsorettcsoport bemutatója, szabadtéri mulatság. A vasárnapi program 10 órakor ökumenikus szentmisével indul, majd sportvetélkedõk, motoros bemutató látható órától a kultúrházban Molière: Tartuffe címû darabjának az elõadása. 21 órától Neoton, szabadtéri megakoncert, illetve éjfélkor tûzijáték zárja a rendezvénysorozatot. A szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt. (B) Szombat Vasárnap, augusztus Változékony idõ Arad változékony Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Kedd C Temes változékony Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Kedd C Hunyad változékony Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Kedd C Krassó-Szörény borús Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Kedd C Fehér változékony Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Kedd C Nemzetközi alkotótábor Kisiratoson Arad Vasárnap nyílik és augusztus 16-ig tart a hetedik alkalommal megrendezésre kerülõ kisiratosi nemzetközi alkotótábor. A húsz résztvevõ képzõmûvész Aradról, Bukarestbõl, Kolozsvárról, Konstancáról, Temesvárról, Ausztriából, Hollandiából, Németországból, Spanyolországból, Szerbiából és ha sikerül elintézni a formaságokat Szíriából érkezik. Az alkotótábornak ezúttal is a Máltai Ház ad otthont, irányítója Maria Balea aradi képzõmûvész. A mûvészek három-három alkotást készítenek, az egyik külföldi értékesítésébõl kívánják fedezni a tábor költségeit, kettõt a Kisiratosi Ö Ö Ö Ö Máltai Segélyszolgálatnak adományoznak. Az itt készült mûvekbõl augusztus 15-én, szerdán 18 órai kezdettel a helybeli kis kultúrházban kiállítás nyílik Szekernyés János, a Romániai Képzõmûvész Szövetség temesvári tagozata elnökének bevezetõjével. K. K. Mozi Arad DACIA Transformers (am) ARTA A Robinson család (am) ( ). Temesvár TIMIª A tíz csapás (am) STUDIO A szellemlovas (am) Tõzsdei árfolyamok New York: Dow ,70 î 0,18% Nasdaq 2568,34 î 0,30% London: FTSE* 6224,30 î 1,21% Frankfurt: DAX* 7435,67 î 1,31% Párizs: CAC* 5597,89 î 1,48% Hongkong: SENG* ,44 ì 0,42% Tokió: NIK* ,86 î 0,03% Budapest: BUX* î 1,78% Bukarest: BET* ,76 ì 0,78% órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi. Tegnap este egy USA dollár 0,7256 eurót, 118,61 japán jent, 0,4898 angol fontot ért. Valutaárfolyam tegnap $ EURÓ HUF RNB 2,3114 3, Ft/1,2639 RKB 2,2650/2,3750 3,1250/3,2150 0,0121/0,0131 RFB 2,2650/2,3540 3,1150/3,2150 0,0117/0,0131 Sanpaolo IMI Bank 2,2700/2,3400 3,1200/3,1900 0,0115/0,0135 Raiffeisen Bank 2,2700/2,3550 3,1300/3,2100 0,0118/0,0135 Feketepiac 2,3000/2,3300 3,1400/3,1700 0,0127/0,0129 Horoszkóp KOS m (márc. 21. ápr. 20.) Ha még egyedülálló, könynyen megeshet, hogy ma megismeri álmai párját. A mai napon idõt tölt barátaival, mert ügy érzi, a társaságukban minden problémájáról megfeledkezhet. BIKA (ápr. 21. máj. 20.) Kedve van csatlakozni egy társasághoz, mert bár rendkívül magas a tagsági díj, de nagyon szimpatikusnak találja a tagokat. Egyik barátja Önnel is meg akarja kedveltetni új hobbiját. IKREK o (máj. 21. jún. 21.) Meglátogatja egyik rokonát, akivel elbeszélgetnek egy esetleges üzleti társulás lehetõségeirõl. Ha lát fantáziát a dologban, nyugodtan vágjon bele. RÁK p (jún. 22. júl. 22.) Ne siessen el semmit! Pihenjen, ne rohanjon! A munka megvárja! Egészségének is jár annyi, hogy a mai napi teendõket eltolja egy héttel! Kényeztesse magát! OROSZLÁN (júl. 23. aug. 23.) Társa vagy egyik rokona magányra vágyik, és nem akar senkivel beszélni. Ne próbálja meg kideríteni, hogy mi a baja, és ne hívja telefonon, mert csak rontana a helyzeten. SZÛZ (aug. 24. szept. 23.) Ez egy remek nap arra, hogy kipihenje a hét fáradalmait, és ha az idõ engedi, kimenjen családjával a szabadba. Az estét barátaival töltheti egy kellemes hangulatú összejövetelen. MÉRLEG s (szept. 24. okt. 23.) Egy váratlan reggeli incidens meggyorsítja az eseményeket befektetései terén, és ha ki tudja használni az alkalmat, nagy haszonra tehet szert. n q r SKORPIÓ t (okt. 24. nov. 22.) Meghívást kap egy nagyszabású rendezvényre, és ettõl teljesen lázban van. Egész nap készülõdik, sõt lehet, hogy egy új ruhát is vásárol erre az alkalomra. NYILAS u (nov. 23. dec. 22.) A szerelem, a szeretet jeleivel találkozik. Talán ráébred, milyen szerencsés, hogy ennyien szeretik. Ha még nem hódították meg a szívét, a nagy Õ ma valószínûleg betoppan életébe! BAK v (dec. 23. jan. 20.) Társa megunja azt, hogy mindig Ön irányítson, ezért ma Õ viszi el Önt egy szó rakozóhelyre. Ön örül, hogy végre egy ilyen társat talált. VÍZÖNTÕ w (jan. 21. febr. 19.) Ma megmutathatja a világnak kreativitását és egyéniségét. Ez könnyen hozzásegítheti Önt egy fontos feladat sikeres teljesítéséhez. HALAK x (febr. 20. márc. 20.) Úgy érzi, egyre jobban vonzódik szerelméhez, és szeretné még szorosabbra fûzni kapcsolatukat. Lehet, hogy hamarosan komoly döntést fog hozni, mely meghatározó lesz közös jövõjükre. A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta.

10 10 Szombat Vasárnap, augusztus 4 5. Hirdetés

11 Jókívánságok n Aradra KISS TÍMEA BOG- LÁRKA és PÁVA BERTALAN házasságkötése alkalmából jó egészséget, sok boldogságot és bõ gyermekáldást kívánnak szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik és testvéreik. n Zimándújfalura Vezér Ilonkának születésnapja alkalmából egy csokor virággal gratulál, jó egészséget, boldogságot kíván sok szeretettel férje, lánya, Tímea. Isten éltessen! n Zimándújfalura Vezér Ilonkának születésnapjára egészséget, örömet, boldogságot, szeretetben eltöltött éveket kívánnak apu, anyu. Isten éltessen! n Szentleányfalvára Bokor Idának még számtalan születésnapot, sok boldogságot kíván férje, édesanyja, apósa, sógornõje, Jutka. n Szentleányfalvára Bokor Idának születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál, jó egészséget kíván Edina és Krisztián. n Szentleányfalvára Bokor Idának születésnapja alkalmából erõt, egészséget, hosszú életet kíván Ervin és Beri. n Szentleányfalvára Bokor Idának még sok születésnapot és minden elképzelhetõ jót kíván Erzsike és Pici. Adásvétel n Eladó Békés megyében, Orosházán, a belvárosban, a Kós Károly utca 18. szám alatti polgári családi ház. 4 szoba, fürdõszoba gázfûtéssel, szárazkapu bejáró, üzlethelyiség, melléképületek. Irányár 16 millió Ft. Telefon: 06/68/ n Eladó 1987-es gyártmányú Peugeot 309 GT személygépkocsi. Telefon: n Eladó BMW 318 személygépkocsi, 1981-es gyártmány. Irányár 500 euró. Telefon: n kg-os hússertések eladók. Telefon: n Eladó különleges, kb. 44-es menyasszonyi ruha igen kedvezõ áron. Telefon: 0357/ n Eladó Aradon az Eminescu utca 25. számú házban kétszobás, összkomfortos lakás. Hívható telefonszám: 0256/ , mobilszám: n Eladó kertes ház Tornyán a 375. szám alatt. Telefon: n Eladó könyvszekrény és íróasztal olcsón. Telefon: 0357/ , n Veszek régi könyveket, levelezõlapot, mozsarat, szénvasalót, kávédarálót, mérleget, lámpákat, szódásüveget és mindenféle régiséget. Telefon: 0257/ n Eladók régi könyvek, térképek, atlaszok, ruhacsavaró, Vesta sparherd kitûnõ állapotban, mûholdvevõ. Telefon: 0257/ n Eladó gála, 41-es tiszti csizma sámfával, 4 db ötliteres demizson. Telefon: 0257/ n Eladó es méretû menyasszonyi ruha jutányos áron. Csipkébõl és tüllbõl készült. Telefon: , 0357/ , n Eladó 1986-os, kétajtós, sportkocsira átalakított Opel Kadett 1,6 D motorral 2200 euróért. Telefon: , n Eladó négyszoba-konyhás, közmûvesített, gázfûtéses, kertes ház Mezõkovácsházán, Magyarországon 8500 euróért. Telefon: , n Eladó háromszoba-konyhás, közmûvesített ház nagy kerttel Mezõkovácsházán, Magyarországon 7500 euróért. Telefon: , n Négykarikás aragáztûzhely olcsón eladó. Telefon: 0357/ n Eladó m 2 -es telek Iratos bejáratánál. Alkalmas házépítésre vagy privatizálásra. Telefon: 0257/ n Eladó négyszobás tömbházlakás az állomás környékén. Irányár euró. Érdeklõdni a ös telefonszámon. n Aradon, a Felsõtemetõben lebetonozott, fehér márványkeresztes, kettõs sírhely eladó. Telefon: 0257/ n A gáji temetõben 2 sírhely eladó kõkereszttel. Érdeklõdni Iratoson az 5. szám alatt vagy a es telefonszámon. n Zerinden jó állapotban lévõ ház eladó a 161. szám alatt. Érdeklõdni a 416-os házszámnál. n Iratoson nagy ház eladó. Telefon: 0257/ n Eladó Nikon F55D tükörreflexes filmezõgép. Professzionális, kisfilmes, kitûnõ állapotban, dobozában, cserélhetõ objektívos. Telefon: 0257/ n Eladó ruhafogas (80x130 cm), kovácsoltvas és fa kombináció. Telefon: 0257/ , délután. n Eladó gála, 41-es tiszti csizma sámfával, 4 db ötliteres demizson. Telefon: 0257/ n Sürgõsen eladó Renault 19-es felújított motorral, gázfelszereléssel országból való eltávozás miatt 1100 euróért. Telefon: n Eladó olcsón hatkarú csillár (bronz utánzat), szépirodalmi és ponyvaregények. Telefon: 0356/ , délután és este. n Eladó 1888 m 2 -es telek a Szurdok-tó partján, gyönyörû természeti környezetben. Út és villanyáram van, ideális panzió létesítésére is. Hívható telefonszám: 0766/ n Eladó fehér-fekete Diamant 163-as televízió 20 lejért és automata mosógép 100 lejért. Telefon: 0356/ délután, este. n Eladok régi magyar regényeket olcsón. Telefon: 0356/ délután, este. n Eladó nagy ház melléképülettel és kert Majláthfalván, a fõutcán. Érdeklõdni a es, ös telefonszámokon. n Eladó 3 szobás, 2 fürdõszobás, 96 m 2 -es, felújított blokklakás Temesváron, a Sági úton. Telefon: n Eladó Hoinar típusú Moped motorkerékpár. Hívható telefonszám: 0256/ , 19 óra után. n Eladó: kihúzható rekamié, libatoll, sporttévé (AN), hûtõgép, fagyasztóláda, írógép, varrógép, katonai csizmák, lemezek, nõi bicikli (Tohan), régi konyhabútor. Telefon: 0256/ n Régi képeslapokat, levélborítékot, karácsonyi üdvözlõlapot keresek megvételre. Telefon: 0256/ , délután, este. Hirdetés n Déván jó állapotú Škoda 100-as személygépkocsi, többrészes konyhabútor, illetve 4 személyes kempingsátor eladó. Telefon: 0254/ n Déván nagy választékban eladó makramé garnitúra. Telefon: n Nagyenyeden kéményes gázkonvektor eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon. n Nagyenyeden olcsón eladó ruhásszekrény, egyszemélyes ágyak, székek, éjjeliszekrények, tükör, fotelek, szõnyegek, porszívó, egyéb gazdasági tárgyak. Telefon: n Eladók Nagyenyeden Skoda 120-as alkatrészek. Telefon: 0258/ , este 6 órától. n Eladó családi ház, telek, szõlõ, erdõ Lõrincrévén (Fehér megye). Telefon: n Eladó Lada 2107, 1991-es gyártmány, 1557 köbcenti. Telefon: n Székelykocsárdon eladó magánház: két szoba, konyha, fürdõszoba, pince, nagy, füves udvar. Telefon: 0258/ n Nagyenyeden, az Ebháton eladó befejezés elõtt álló, hõszigetelt, négyszobás (két fürdõszoba, konyha, garázs) családi ház. Telefon: n Resicabányán a Laminoarelor utca 45. szám alatti több lakrészes családi ház mûködõképes kolbászfüstölõvel eladó. Telefon: 0256/ n Marosújváron 3 szobás (90 m 2 -es) földszinti tömbházlakás sürgõsen eladó. Irodahelyiségnek ideális. Telefon: n Nagyenyeden olcsón eladó konyhakredenc, dívány két fotellel, éjjeliszekrény, 2/1m-es tükör, képeslapok, könyvek, régi folyóiratok. Telefon: n Nagyenyeden jó állapotban levõ topolya (jegenyegyökér) hálószobabútor néhai Lõrincz Mihály munkája jutányos áron eladó. Telefon: , 0258/ Állásajánlat n Aradi cég rakodómunkásokat keres. Fizetés 700 lej + ebédjegyek. Telefon: 0357/ Szombat Vasárnap, augusztus n A Bartók Béla Elméleti Líceum versenyvizsgát hirdet a következõ állások betöltésére: - takarítónõ - karbantartó munkás További információk és beiratkozás az iskola titkárságán. Cím: Bv. Dragalina 11/A, telefon: 0256/ n A Nyugati Jelen munkakönyvvel alkalmaz lapterjesztõt Aradra. Telefon: 0257/ n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerk esztõsége lapterjesztõt (újságkihordót) alkalmaz Nagyenyedre. Jelentkezni az Avram Iancu u. 2 sz. alatt vagy a 0258/ telefonszámon naponta 9 14 óra között. Különféle n Aradon lindab tetõszerkezet építését, vasszerkezetek, gipszkarton, sandwich panel szerelését vállaljuk. Telefon: n Bolthelyiséget adok bérbe az E. Murgu 54. szám alatt. Gáz, vízvezeték, vécé van. Telefon: 0257/ n Aradon állandó vagy nappali betegápolásra szerény nénit keresünk. Szállást és ellátást is biztosítunk. Telefon: n Beteggondozást vállalok. Érdeklõdni a 0257/ ös telefonszámon. n Megbízható, komoly személy jelentkezését várom, 7 éves gyermek és mozgássérült, idõs beteg felügyeletére, szombat és vasárnap kivételével, napi 8 órára. Telefon: vagy 0357/ , 19 óra után. n Lakást vagy garzont bérelnék egy hónapra. Telefon: n Nem dohányzó diáklányt vagy munkáslányt keresek albérletbe. Külön szoba, tiszta lakás a Vlaicu negyedben. Telefon: 0257/ n Jegyelõvétel és társasutazás a Szegedi és Gyulai Szabadtéri Játékokra! Telefon: 0257/ , 0357/ , n Fiatal, komoly házaspár egy gyermekkel, lakás ellenében eltartana idõs személyt. Telefon: 0357/ as vagy n Vállalok rolójavítást, felújítást, szerelést, fa, mûanyag, alumínium, minden típust. Telefon: , n Kiadó téglagarázs a Podgoria negyedben. Telefon: 0357/ , n Temesváron csemperakásra keresek olyan személyt, aki jótállást vállal munkájáért. Telefon: 0723/ n Elcserélném két lakóépület bõl álló temesvári ingatlanomat kertes családi házra. Cím: Temesvár, E. Gârleanu utca 6. szám. Érdeklõdni egész nap lehet. n Gátaljára, idõs asszony gondozására komoly, megbízható személyt keresünk. Telefon: 0256/ n Parajdon szoba kiadó jutányos áron. Telefon: n Nagyenyeden értelmiségi házaspár idõs személy/házaspár gondozását vállalja lakás ellenében. Telefon: 0258/ , naponta 9 11 óra között. n Reflexo- és testmasszást vállalok Nagyenyed, Marosújvár és környékén, igény esetén a kliens lakásán is. Telefon: n 1952-ben Nagyenyeden végzett tanítóképzõsök találkoznak augusztus 25-én. Jelentkezés augusztus 10-ig, naponta 18 órától. Szakács József, telefon: 0258/ Polgári napilap Kiadja az OCCIDENT MEDIA Kft. Postai katalógusszám: ISSN Egyhavi elõfizetés: 9,00 lej + kézbesítési díj Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/ ; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: KURJATKÓ PÉTER tel.: 0765/ , Szerkesztõbizottság: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR GYUL A fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, KILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: Arad, Eminescu utca szám, telefonszám: , (0)257/ , (fax). Temesvári szerkesztõség: Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/ , , fax: , szerkesztõségvezetõ PATAKY LEHEL ZSOLT. Dévai szerkesztõség: Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/ , 0354/ Szerkesztõségvezetõ: CHIRMICIU ANDRÁS. Nagyenyedi szerkesztõség: Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/ , szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR IRÉN. Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND, tel.: (0 )255/ Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München). Internet: Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/ , fax: 0257/ A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhez címû versébõl származik.

12 12 Szombat Vasárnap, augusztus 4 5. Jelenidõ Veszélyes a Déva Vajdahunyad út Elkezdõdhet a Voluntarilor utcai épület felújítása Arad Kedden délben még izgatottan várta a leendõ székhely felújítására, korszerûsítésére kiírt licitálás nyertese, a Temes megyei Marraty Kft. jelentkezését Mihaela Vasil, az Arad Megyei Nyugdíjpénztár ügyvezetõ igazgatója. Alá kellett írni a szerzõdést, hogy mielõbb elkezdõdhessen a Voluntarilor utcai épület rehabilitációja. Nagyon sok a munkánk, kevesen vagyunk, emellett nehezíti az optimális munkavégzést a jelenlegi épületben szétszórt irodák zsúfoltsága, a nem megfelelõ körülmények sorolta az igazgatónõ a gondokat. Majd így folytatta: Bár Gázolásos baleset Fenlakon Elütötte, otthagyta, majd visszatért Hunyad Jóllehet áprilisban nagy lendülettel fogtak neki a Déva Vajdahunyad, pontosabban annak Szántóhalma és Vajdahunyad közötti szakaszának felújításához, s a kiszélesített út mára már majdnem készen van, a közlekedés mégis veszélyes. Különösképpen éjszaka. Az egyenes szakaszokat ugyanis hamar kiszélesítették, s immár nagyrészt 4 sávon lehet közlekedni. Kanyarokban, és különösképpen a hidaknál viszont ismét két sávra zsugorodik az út, s a jelzéseket gyakran csak az utolsó pillanatban lehet észrevenni. Emiatt az utat nem ismerõnek igencsak veszélyes lehet a közlekedés: a jó útsza- Munkálatok hídszélesítésnél. Nem hamarkodják el! kaszokon ugyanis a sofõrök A helyzet gyors megoldására sincs igazán kilátás. hajlamosak megtaposni a gázpedált. Szerencsére a legtöbb sofõr naponta közlenek határideje 2008 jú- A munkálatok befejezésékedik az úton, így hát megtanulta annak csínját-bínját. már elkészült az út niusa, mostanáig viszont 80%-a. tudom, hogy a költözködés nagy próbatétel lesz, mégis alig várom, hogy birtokba vehessük saját székhelyünket, ahol mindennek jut majd hely, biztosítani tudjuk a munka, az ügyfélfogadás, ügyintézés folyamatosságát, csökkenni fog a várakozási idõ. A Temes megyei cég vállalta, hogy 90 nap alatt befejezi a munkát, ami azt jelenti, hogy novemberben költözhetünk. A szerzõdés aláírása szerdán megtörtént. A cég hétfõn hozzáfog a munkához. Az épület felújítására RON-t kapott a megyei nyugdíjpénztár az Országos Nyugdíjpénztártól. B. K. Arad Elütött egy embert, otthagyta, majd visszatért a helyszínre egy 26 éves fenlaki fiatal, aki ellen meg is indult a rendõrségi eljárás. A baleset tegnap hajnali fél kettõ körül történt Fenlakon, a 682-es megyei úton. I. Silviu Vasile Németszentpéterrõl Arad felé hajtotta Dacia autóját, amikor elgázolta a 28 éves székesúti fiatalt. R. Florin Dan az út közepén leállított Opel autója mellett tartózkodott, amikor elütötték. Az áldozatot nagyon súlyos állapotban vitték kórházba, a sofõr gépkocsijával hazahajtott, ahonnan értesítette a helybeli rendõrséget. Ezek után viszszatért a baleset helyszínére. A közúti rendõrök szerint, bár a sofõr visszatért, mégis szabálytalanul cselekedett, hisz ilyen esetben tilos elhagyni a baleset színhelyét. Minden bizonnyal ezért és a gázolásért is felelõsségre vonják. SÓLYA R. EMÍLIA Együtt erõsebbek vagyunk! Folytatás az 1. oldalról A választott és kinevezett tisztviselõk szerint a vélt vagy valós sérelmeket, amelyek általában a múlt rendszerben a központi hatalom által hol egyik, hol másik település rovására tett fejlesztési terveibõl eredtek, félre kell tenni, és együttmûködésre törekedve biztosítani a régió jövõjét. Mindezt anélkül, hogy a két város identitása, hagyományai sérülnének. A kommunizmus sokat ártott mindannyiunknak, de íme, S mivel a szokásos késésekhez szokott útépítõk ez esetben roppant kedvezõ helyzetben vannak, lazára vették a tempót. CH. A. Temesvár Vasárnap délutánig megtekinthetõ, megtapintható, kipróbálható az elsõ, még lóvontatású szerelvények egyike, amelyet a Helyi Közszállítási Vállalat a városnapi rendezvények alkalmából tett közszemlére a Szabadság téren. Az 1869-es bécsi gyártmányú, nemrég kívül-belül felújított kocsi elég nagy népszerûségnek örvendett a járókelõk és a villamosra várakozók kö- 17 évvel a rendszerváltás után eljutottunk oda, hogy megkeressük azokat a pontokat, amelyek összekötnek fogalmazott az ülésvezetõ tanácsos, Constantin Cãtanã. Gheorghe Ciuhandu vendéglátó polgármester bevezetõjében elmondta, hogy augusztus 3-án a román közigazgatás 1919-es bevezetését ünnepli a temesvári helyhatóság, de Temesvár történelme sokkal régebbi és gazdag. Adrian Orza alpolgármester a Bega-parti város Zsizsik Margit veszi át a díszoklevelet a polgármestertõl Nosztalgiajármûvek Sokan megcsodálták a 19. századi lóvontatású kocsit Csigatempós javítások Tornyán rében, sokan felmásztak rá, kipróbálták fa üléseit. Temesváron egyébként 1869-ben, Küttel Károly polgármester mandátuma alatt vezették be a lóvasutat, amely összesen hat kilométer hosszú sínpályán közlekedett. A korlátozott sebességû és befogadó képességû lóvasutat 1899-ben villamos üzemre építették át, s ezzel kezdõdött meg a mai értelemben vett villamosközlekedés. A tömegközlekedési társaság egy nosztalgia-villamost is üzembe helyezett a hétvégére, ez tegnaptól vasárnap estig a 6-os vonalán közlekedik, az utazás ingyenes. P. L. ZS. jelenkori demográfiai helyzetérõl, gazdaságának, iparának, idegenforgalmának alakulásáról tartott ismertetõt, míg Adrian Niþu aradi képviselõtestületi tag a Temesvár Arad gazdasági tengely projektjét mutatta be. E szerint két lehetõség közül választhat a két város: vagy konkurál egymással, de ez esetben a Maros-parti település 2015-ben lehagyja Temesvárt, vagy összefognak, és 2025-re kikerülnek a fõváros árnyékából. Hogy a terv Arad Tornyán a középületek javítása, felújítása csigaléptekkel halad. A kultúrotthon felújítását két éve kezdték el, még mindig van rajta tennivaló. A felvételünkön látható óvoda épületére német támogatással vásároltak hõszigetelõ ablakokat, de több mint egy év nem volt elég a falak újrafestéséhez. Elõtte, az utcán lassan embermagasságúra nõ a burján, noha fizetett karbantartó tevékenykedik a helybeli oktatási intézményekben. A takarító vagy karbantartó az óvoda elõtt idén még nem kaszálta le a gyomot Andrásy-fotó Ezt a lapszámot BEGE MAGDOLNA szerkesztette Számítógépes tördelés: SZABÓ BALÁZS, VAJDOVICS ATTILA, VERES RUDOLF mennyire életképes, azt viszont csak a gyakorlat dönti majd el Tiberiu Dekany aradi alpolgármester azt tette hozzá, hogy a szó szoros és átvitt értelmében a leendõ autópálya köti majd össze Temesvárt és Aradot, az e mentén létrejövõ beruházások, az ezzel járó fellendülés elõnyeit fogják élvezni. A pénteki díszközgyûlésen egyébként az elöljáróság díszoklevéllel ismerte el több temesvári közéleti és közmûvelõdési személyiség munkásságát. Kitüntették többek között Nicolae Secoºant, a Temesvári Rádió sportkommentátorát, a 60 éve létesült Banatul Filharmónia zenészei, karmesterei közül például Oschanitzky Pétert, Gheorghe Uivaroºanut, Ioan Gârboni jelenlegi igazgatót, a szintén 60 éve fennálló Opera egykori mûvészeit, köztük Airizer Csabát és Zsizsik Margitot, a legnagyobb tapsot viszont az as szezonban kupagyõztes ªtiinþa labdarúgócsapatának jelenlévõ tagjai kapták. A városnapi rendezvények a hétvégén is folytatódnak; ma este nyolctól a Dóm téren a Horia Cri- ºovan Adrian Dinu duó, a Blues Doctors, az Iris és Paula Seling koncertezik, fél tizenegytõl meg az angol kultuszzenekar, a Uriah Heep lép színpadra, vasárnap este meg a Fly Proiect, majd Ana Lesko lesz látható ugyanitt.

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

11/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 11. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 11. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

11/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 11. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 11. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 11/2016-2017 sz. Hivatalos

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

Az NBII. Nyugati csoport csapatairól 2006/07. ősz

Az NBII. Nyugati csoport csapatairól 2006/07. ősz Az NBII. Nyugati csoport csapatairól 2006/07. ősz TABELLA 2006 ősz Átl. Hazai: NÉZŐSZÁMOK Idegenbe elkíséri: 500 fő Gyirmót 0 1000 fő Lombard FC Pápa 50 fő 600 fő Dunaújvárosi Kohász 50 fő 2000 fő Haladás

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők A bajnokság résztvevői és

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Ki Érted Véled szállna szembe

Ki Érted Véled szállna szembe XVIII. évfolyam 7. szám 2006. augusztus 16. Ki Érted Véled szállna szembe Vajon tudták, érezték Vajk szülei, amikor újszülött gyermekükre néztek, hogy fiúk mennyire fontos szerepet fog betölteni a magyarság

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

6/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 6. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 6. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

6/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 6. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 6. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 6/2015-2016 sz. Hivatalos

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13 Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK 2014. SZEPTEMBER 1-13 DÁTUM SZAK TANÁR NEVE ÓRA TEREM Megjegyzés Szeptember 1 hétfő Szeptember 2 kedd Német nyelv és irodalom, dr. Nagy Ágota dr.jános Szabolcs

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 19. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 19. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG TABELLA U-19-ES BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 19. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 19. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG TABELLA U-19-ES BAJNOKSÁG Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolnalsz@enternet.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 20/2010-2011

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Nyírbogdány. - Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselõ-Testületének 2009. évi üléstervét elfogadta.

Nyírbogdány. - Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselõ-Testületének 2009. évi üléstervét elfogadta. Hírek AUKCIÓNeves képzõmûvészek alkotásaiból, a Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány javára rendezett jótékonysági árverés anyaga 2009. február 9-tõl megtekinthetõ a Székely

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben