Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! Közmeghallgatás"

Átírás

1 XIX. évfolyam, december KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata december 20-án órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városháza Gaál Kálmán Termében. A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk. Karácsonyi hangverseny a Református templomban december 21-én, szerdán órakor. Mindenkit szeretettel várunk. Kalendárium A évi Kisújszállási nagykun kalendárium december 20-án jelenik meg. Kapható: a szokott helyeken K e dv es K i sú jsz ál lási L a k os ok! Ha megkérdeznék tőlünk, melyek életünk legszebb pillanatai, biztos vagyok benne, hogy a szülőgyermek ölelése lenne a legelső. Ha megáldott bennünket az Ég azzal, hogy gyermekünk született, akkor tudjuk, hogy az ölelés pillanatait nem lehet elfelejteni. Nekem azok életem legszebb percei, amikor lányomat és fiaimat magamhoz ölelhetem, és láthatom, hogy egészségesek, vidámak. Ha így érkezik el hozzánk a karácsony, a Gyermek születésének ünnepe, bennem már ünnep van, nem is vágyom másra Jól sejtem, hogy felnőtt fejjel már nagyon sokan gondolkodunk így? Egy ókori görög filozófus, Hérakleitosz azt mondta, hogy Az Úr nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez. A Biblia is igazolta őt: Ez lesz nektek a jel kisdedet találtok jászolban fekve így szólt az Angyal a pásztorokhoz, mielőtt azok elindultak az ígért Megváltót megkeresni. Szívük mélyén biztosan fényes, pompás csodára számítottak. Ám a betlehemi éjszaka csillaga csupán egy jászolhoz vezette őket, amelyben valóban egy újszülött kicsi gyermeket találtak az édesanyja karjaiban, a legnagyobb szegénységben és a legtisztább egyszerűségben. Ez a gyermek hordozta magában a csodát. A legenda szerint benne született emberré az Isten fia. A történet minden mozzanata valóban jel. Kétezer éves, máig is élő üzenet. Útmutatás, amely ma is vezetne bennünket, ha eltévednénk. Mert most nagy szükségünk van arra, hogy utunkat biztonsággal és a helyes út reményében folytathassuk. A világot válság szaggatja. Megbénítja és a bankrendszer kiszolgáltatottjává teszi az országokat, hazánkat is. A félelem belopakodik az egyes emberek személyes életébe, mert munkahelyek lehetetlenülnek el, családok vergődnek az adósságokban és a megélhetés gondjaiban. Akik azt hitték, hogy a gazdasági válságtól valamiért megmenekülhetnek, sorra tapasztalják ennek ellenkezőjét. A fogyasztói versenyben egyre nehezebb a pálya, vele együtt minden nehezebbé válik az egyes ember számára is. Az adventi éjszakák egyre sötétebbek. Hol van hát a jel? kérdezhetjük. Van csillag, van út? Hol van a csillag, hol van az út, amerre mehetünk? A karácsony lényege nem a külsőségekben rejlik. A kicsi gyermek születése olyan belső békét és derűt ad az embernek, amely megmutatja, hogy valami más mértékkel is lehet mérni az emberi létet, magát az embert, mint ahogyan azt ma a világ kínálja. Amikor gyermekünket karjainkkal, gondolatainkkal, szívünkkel magunkhoz öleljük, kicsit el tudunk határolódni attól, ami a világ zűrzavarában körülvesz bennünket. Azt gondolom, hogy ebből az őszinte szeretetből kellene tudnunk újraépíteni az életünket. Valahogy úgy, ahogy a pásztorok mentek. Nem azt mondták, hogy na, még éjszaka sem hagynak minket nyugodni, s el kell menni oda, hogy az emberiséget képviseljük a kis Jézus körül. Hanem csak mentek, s örültek, hogy láthatnak valakit, akinek az öröme meg a derűje betölti a szívüket, s talán egy életre elég lesz nekik ahhoz, hogy újra meg újra más lélekkel keljenek föl, s vágjanak neki a munkájuknak. * Advent végén, a karácsonyhoz közeledve azt a reményt és beteljesülést kívánom minden embernek, de különösen szeretett városom, Kisújszállás lakóinak, hogy amikor majd az égbolt megnyitja felettünk a karácsony ünnepét, gyermekeink, családunk körében fel tudjunk töltekezni szeretetből olyannyira, hogy azzal megtölthessük életünket, és a kinti világ zűrzavarával szemben megtaláljuk mindig az emberi értékeket. Legalább próbáljuk meg. Hiszem, hogy képesek vagyunk rá. *Jelenits István: Karácsonyi gondolatok, Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró december 17. MEGKÉRDEZTÜK... Mit jelent a pacsér iak számára a magyar állampolgár sági eskü? Dr. Varga Sándor Pacsér volt polgármestere A honosítással odakerültünk, ahol valójában a helyünk van. Olyan ez, mint amikor a kiscsirkék a kotlóstól eltávolodnak, de mindig visszatalálnak, mert tudják, hogy hova tartoznak. A magyar állampolgárrá válás megerősítette bennünk az érzéseket. Kinyílt számunkra a világ, hiszen nagyon sokat ér a magyar oklevél nekünk. Magyarságunkat megerősítve határoztunk úgy, hogy kinyilatkoztatjuk érzelmeinket magyar állampolgárrá váltunk. Sokan eljöttünk ma ide, köztünk sok fiatallal, hiszen rokonoknak érezzük magunkat a kisújszállásiakkal. Nagyon jó érzés, hogy az itt lakók lelkükön viselik a sorsunkat.1996-ban dr. Ducza Lajossal írtuk alá a testvértelepülési megállapodást, azóta is példaértékű az iskoláink közötti kapcsolat. A két település évente többször látogatja egymást, sokan már a barátaikhoz térnek vissza. Csányi Erzsébet Pacsér lelkész asszonya Nagyon hálás vagyok Kisújszállásnak, amiért felajánlotta, hogy itt tehessük le a magyar állampolgársági esküt. Ezt a döntést pozitívan értékelem, mert ez még inkább megerősíti a testvértelepüléseink közötti kapcsolatot, mely hosszú évekre nyúlik vissza. Már Lőrincz Gáspár egykori kisújszállási lelkésszel is jó kapcsolatunk volt, az iskoláink is nyitottak egymás felé, megismerték egymást, barátságok szövődtek a települések lakói között. Úgy gondolom, ennek így kellene működnie, és remélem, az új lelkészelnökkel hasonlóan jó kapcsolatot tudunk majd kiépíteni, hiszen a kisújszállásiak és a pacsériak kölcsönösen gazdagítják, erősítik egymást. Érzelmileg sokat jelentett számunkra ez az ünnepség, illetve az, hogy elismernek és vállalnak bennünket. Csomortán Melinda pacséri lakos Nagyon sokat jelent számomra a magyar állampolgárság, hiszen végre megkaphattam harmadik állampolgárságként. Erdélyi magyarként román állampolgárként születtem, majd Rózsa Imre fafaragóval kötött házasságom után szerb állampolgár lettem. Nagyon meghatott az ünnepség, úgy érzem, kellőképpen nem tudjuk meghálálni, hogy visszafogadtak bennünket. Mélyen érintett, hogy a szüleim nem érhették ezt meg. Kisújszálláshoz többféleképpen kötődünk, sok alkotást készítettünk már a városnak, például a Morgó udvarán a beszélő fát, a Kunkaput és a Pásztorkodás emlékhelyén a kutyát. Ezután is jönni fogunk Kisújszállásra, hiszen ide már hazajövünk. Czérna Orsi pacséri lakos Nagy öröm számomra is, hogy magyar állampolgárrá válhattam. Már régóta vártunk erre, és végre eljött ez a pillanat. Mindenkinek nagyon köszönjük a lehetőséget, illetve ezt a felemelő ünnepséget. Habár messziről jöttünk és korán keltünk, mégis megérte, mert nagyon megható volt az ünnepség, szinte fojtogatta a torkunkat a sírás. Azért is fontos ez számunkra, mert ott kint sem vagyunk otthon. Az őseinket nem kérdezte meg annak idején senki, hogy hol szeretnének élni. Amikor a lelkésznő szólt, hogy van lehetőségünk a magyar állampolgárságot megkapni, rögtön intéztük a papírokat, végigjártuk a hivatalos útját az ügyintézésnek, és nagyon örültünk, hogy egyből sikerült. (ZLR DG) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 29-ei soron következő ülésén és december 6-ai rendkívüli ülésén hozott döntéseiről Rendeletek: 41/2011.(XI.30.) a évi költségvetésről szóló 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 42/2011.(XI.30.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 43/2011.(XI.30.) a tiszteletdíjról 44/2011.(XI.30.) az első lakáshoz jutók támogatásáról 45/2011.(XI.30.) a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 46/2011.(XII.7.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 40/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 290/2011.(XI.29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 291/2011.(XI.29.) a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 292/2011.(XI.29.) munkabérhitel igénybevételéről 293/2011.(XI.29.) a évi költségvetési koncepció elfogadásáról 296/2011.(XI.29.) Kisújszállás Város Önkormányzata helyi adórendszer koncepciójáról 297/2011.(XI.29.) Szabályzat az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásáról, jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatásokról szóló 25/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat módosításáról 298/2011.(XI.29.) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok évi működésének szabályozásáról J E G Y Z É K 300/2011.(XI.29.) a évi belvízkár-elhárítási, csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról, lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott intézkedésekről, valamint javaslat a évi csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákra és feladatokról 301/2011.(XI.29.) leltár készítésének elrendelése a belvízrekonstrukció kapcsán keletkezett anyagokról 302/2011.(XI.29.) a Kisújszállás Város Településrendezési tervének évi felülvizsgálatának a szélerőmű park telepítésével érintett területegység módosításáról 303/2011.(XI.29.) gyermekmedence megvalósítása a Kumánia Gyógyfürdő fedett medencecsarnokában 305/2011.(XI.29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ idősek otthonának fejlesztéséről 306/2011. (XI. 29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ szociális alapellátásainak és a gyermekjóléti szolgáltatásnak a Baptista Szeretetszolgálat részére történő átadásáról 307/2011.(XI.29.) a Nagycsaládosok Egyesülete kérelmének támogatásáról 308/2011.(XI.29.) melegétel osztásáról 309/2011.(XI.29.) a évi Kisújszállás városi parlagfűmentesítési pályázat kiírásáról 310/2011.(XI.29.) a Rákóczi Szövetség által meghirdetett Beiratkozási ösztöndíj program támogatásáról 311/2011.(XI.29.) az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásról 312/2011.(XI.29.) aktuális közoktatási feladatokról 313/2011.(XI.29.) sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosításáról a Városi Óvodai Intézményben 314/2011.(XI.29.) a víziközmű közszolgáltatás megszervezéséről 326/2011.(XII.6.) a Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása tárgyú projekt keretében kapott tisztázó kérdés megválaszolásáról 329/2011.(XII.6.) a XI. Országos Kürtverseny megrendezéséről 331/2011.(XII.6.) személyesen érintett települési képviselő döntéshozatalban való részvételéről * * * A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését december 20-án, kedden órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg csatornahasználatért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet szabályainak felülvizsgálatára Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének megállapítására Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről, a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról Tájékoztató a város szociális ellátásáról Előterjesztés Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díj adományozására A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon.

3 2011. december 17. Kisbíró 3. oldal Kecze István polgármester: Vallom, hogy soha, egyetlen magyarnak, egyetlen kisújszállásinak sem szabad azt éreznie, hogy nem lelé honját e hazában. Nektek Magyarországon hazátok van, Kisújszálláson otthonotok van. Magyar állampolgárrá válni... Az Országgyűlés május 26-án döntött arról, hogy január elsejétől lehetővé teszi a Magyarország határain túl élő magyar testvéreink úgynevezett egyszerűsített honosítását. A magyar állampolgárság iránti kérelmet kinek-kinek egyedileg kell benyújtania. Önkormányzatunk ebben a hivatalos eljárásban segítséget nyújtott kisújszállási őseink mai, pacséri leszármazottainak. Ennek eredményeként 71-en nyújtották be kérelmüket. November 19-ig 62 személy kérelmét bírálták el, és küldték meg a kisújszállási Polgármesteri Hivatalba a honosítási okirataikat. A nevezett napot ünneppé tettük. A Városháza dísztermében Kecze István polgármester előtt hangzott el pacséri-kisújszállási testvéreink, barátaink eskütétele. Emelkedett percek, torokszorító pillanatok voltak ezek. Az eskütételt kisújszállási fiatalok szép műsora ölelte át. Az Arany-iskolások Népi Műhelye, Varga Dóra tanítónő és művészeti iskolánk gyermekkórusa énekkel, művészeti iskolánk vonószenekara és hegedű tanszakos növendékei zenével, Finta Zoltán pedig verssel lépett fel. (Szerk.) Csányi Erzsébet pacséri lelkipásztor: az, hogy mi ma itt lehetünk, annak is köszönhető, hogy áldott elődeink szeretettel neveltek bennünket arra, hogy őrizzük meg magyarságunkat és református hitünket. Ez testvérként összeköt bennünket Pacséri testvéreink eskütétele A művészeti iskola növendékei és a Városi Vonószenekar Az Arany-iskola Népi Műhelye

4 4. oldal Kisbíró december 17. Meghívó Kisújszállás Város Önkormányzata szeretettel meghívja városunk minden kedves lakosát a december 21-én, szerdán este 17 órakor a Református templomban tartandó karácsonyi ünnepi hangversenyre A vendégeket köszönti: Szilágyi Gábor református lelkész Köszöntőt mond: Kecze István polgármester A műsorban fellépnek: az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekkórusa, fuvolás növendékei és női kara Felkészítő tanár: Bögösné Szász Edit az Arany János Általános Iskola Népi Műhelye Felkészítő tanár: Szilágyiné Horváth Henriette a Kossuth Lajos Általános Iskola ének-zenei tagozatos kórusa Vezényel: Monoki Kálmánné tanárnő a Mellofon Fúvósegyüttes Vezényel: Szálkai János karnagy a Phoenix Vegyeskar Vezényel: Vajna Katalin Csokonai alkotói díjas karnagy Jelen Cintia, a Török Pál Református Általános Iskola diákja Nagy Renáta Nikole, a Móricz Zsigmond Gimnázium diákja a Városi Vonószenekar Vezényel: Papp László művész-tanár Közreműködnek: Mihály Árpád kántor orgonán Orosz Balázs művészeti iskolai tanár zongorán Szász Veronika tanárnő ének Szeretettel várja a hangversenyre kedves vendégeit Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Református Egyházközség és az est valamennyi fellépője. A hangverseny után, a Kálvin parkban az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola diákjai forró teával és krampampulival, a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület tagjai pedig bodaggal várják a hangversenyről érkezőket. Karácsonyi könyvajánló Az alábbiakban három könyvet ajánlunk kedves olvasóink figyelmébe. A Kisújszállási nagykun kalendáriumot december 20-tól kereshetik a megszokott árusító helyeken (gyógyszertárak, városi könyvtár, Szalay könyvesbolt, Református Lelkészi Hivatal, Városháza portája). Kalendáriumunk változatos témákkal várja olvasóit. Krónikát ad az elmúlt évről, bemutat sikeres vállalkozókat, tanácsokat ad az egészséges életmódhoz, megszólaltat gazdálkodó és virágszerető embereket, bemutat helyi művészeket, megtudhatjuk, mit ígérnek a csillagok jövőre Emellett még számos izgalmas cikkel várja olvasóit a 2012-es kalendárium, melyet a szerkesztők szeretettel ajánlanak az olvasók figyelmébe. Gulyás Sándor Kisújszállás a dualizmus korában című Helytörténeti füzetek sorozatának 27. kötetét azoknak a figyelmébe ajánljuk, akik szívesen foglalkoznak helytörténettel, mélyednek el egy-egy korszak részletes bemutatásában. A dualizmus kora azért is különösen érdekes lehet a kisújszállásiak, az elszármazottak számára, mert ez az az időszak Kisújszállás történetében, amikor jelentősen fejlődött, formálódott városunk. Farkas Kálmán Hát, azt hallottátok-e? című, a Helytörténeti füzetek sorozat 28. kötete azon olvasóink tetszését minden bizonnyal megnyeri, akik az 50-es, 60-as években voltak gyermekek, fiatalok. A szerző részletesen mutat be számos eltűnt, megszűnt, illetve feledésbe merülő szokást, tárgyat, tevékenységet. Mindenképpen vegyék kézbe az írást azok is, akik érdeklődnek szüleik, nagyszüleik gyermekkora iránt. Ez a könyv mesél A Helytörténeti füzetek sorozat köteteihez az Arany János Városi Könyvtárban juthatnak hozzá. Külön alkalmat kínál a karácsonyi hangverseny, amikor ott, a helyszínen mindhárom könyvet megvásárolhatják. Zaharán-Lapikás Réka Karácsonyi köszöntő A karácsony ünnepi fénye egyre nagyobb fényességgel világít, egyre nagyobb izgalommal várjuk megérkezését, csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. De vajon mi lehet a karácsony igazi titka? Bizonyára az, hogy megmutatja a szeretet útját, amely úgy jön létre, hogy rájövünk: szükségünk van egymásra. Ezen a napon szeretettel gondolunk gyermekeink örömére, szüleinkre, nagyszüleinkre és mindazokra, akiknek segíteni tudtunk egy-egy apróság elintézésében. Úgy gondolom, ha tápláljuk egymást, ha kiegészítjük egymás hiányosságait, akkor értelmet és örömet adunk egymás életének. Kívánom mindenkinek, hogy ez a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket, akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt. Segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez és felgyógyuláshoz, hogy az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. E gondolatok jegyében Szilágyi Domokos Karácsony című nagyon szép versével kívánok városunk minden kedves lakosának békés, boldog karácsonyt, és egészségben, megértésben bővelkedő, sikeres új esztendőt! A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson, Láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig egy kis melegség,, Hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, Ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony! Demeter Jánosné települési képviselő

5 2011. december 17. Kisbíró 5. oldal Új gyermekmedence a strandon Munkában az új fürdővezető Az októberi testületi ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy ki legyen a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője. A hat pályázó közül Torkos Györgyöt, a cserkeszőlői fürdő korábbi vezetőjét tartották a legmegfelelőbbnek a posztra. Torkos György Cserkeszőlőn él. Mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki, illetve műszaki tanári diplomával rendelkezik. Több évig oktatott is, illetve önállóan gazdálkodott ben A Magyar Mezőgazdaságért kitüntető címmel is elismerték. Cserkeszőlőn között települési képviselő volt, javaslatára alapították meg az Idegenforgalmi Bizottságot, amelynek elnöke is volt. A cserkeszőlői fürdő élére 2004-ben nevezték ki, amikor a korábbi igazgató váratlanul távozott. Nagy lendülettel látott hozzá a strand fejlesztéséhez: három év alatt helyiből országos jelentőségűvé minősítették át az intézményt. Így már nemcsak a helyiek, hanem az ország bármely részéről érkezhettek a gyógyulni vágyó betegek. A kisújszállási fürdőt is szeretné minél hamarabb országos rangra emelni. Ez nemcsak a strand, hanem a hotel szempontjából is fontos, hiszen az új, háromcsillagos szállodában már kényelmesen pihenhetnek a városba érkezők. A fürdővezető december 1-jén kezdett el dolgozni: jelenleg a tervek megismerése mellett a beruházás figyelemmel kísérését is fontosnak tartja. Ahogyan elmondta, nagyon jó és egyedi az új komplexum, amely a kisújszállási kun hagyományokkal kiegészülve igazán vonzó lehet. Jónak tartja a szaunavilágot, a talpmasszázst bárki számára elérhetővé tevő, kavicsos Kneipp-medencét, illetve azt is, hogy több medence is fedett lesz, így rossz időben és télen is használható. Az új igazgató egyik fontos feladata lesz a leendő dolgozók kiválasztása is várhatóan jövő márciusban. Torkos György szeretne olyan lelkiismeretes, elhivatott alkalmazottakat, akik rendelkeznek a megfelelő szaktudással és akár továbbképzéseket is vállalnak. Már több mint száz önéletrajz érkezett hozzá, vannak azonban hiányzó szakterületek: a fürdő gépészetének működtetéséhez uszodamesterekre, ezek hiányában tanulásra nyitott villanyszerelőkre, lakatos-gépszerelőkre vagy vízvezeték-szerelőkre lenne szükség. Az új fürdővezető azt is kiemelte, fontos, hogy a kisújszállásiak is megismerhessék a beruházást, az új fürdőt és szállodát. Ezért szeretne számukra egy tájékoztatót tartani. Kéri emellett a helyieket, segítsenek abban, hogy az egész ország megismerje Kisújszállást és a Kumániát, s vigyék a fürdő és a hotel jó hírét. Csordás-Tán Eszter A november végi testületi ülésen ismét tárgyalták a képviselők a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-vel kapcsolatos kérdést. Most döntöttek arról, hogy az eredeti terveket kibővítik, s építtetnek egy új gyermekmedencét is a strandon. Az új medence a fedett rész alatt lesz, így a család legkisebb tagjai télen-nyáron vidáman pancsolhatnak. A medence építésére az önkormányzat 12 millió forintot biztosít. A munkálatok hamarosan kezdődnek, így várhatóan a fürdő jövő évi megnyitásakor már az új gyermekmedencét is birtokba vehetik majd az apróságok. (Szerk. CsTE) Képek a Kumánia Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdő és a Hotel Kumánia*** építéséről hotelkumania.blog.hu kumaniafurdo.blog.hu Keresse a Kumánia fürdőt és hotelt a Facebookon is!

6 6. oldal Kisbíró december 17. Széljegyzet a kutyáról és a karavánról Szokatlan témában kívánok szólni. Úgy gondolom ugyanis, hogy az önkormányzati munka egyik fontos követelménye, a hitelesség szenvedett csorbát, amit nem tudok és nem is hagyhatok szó nélkül. Elöljáróban annyit, hogy képviselő-testületünknek alapvető törekvése, hogy döntéseiről hitelesen, pontosan, tárgyszerűen tájékoztassa a lakosságot. Ezért is jelentetjük meg a városi hírlevelet, a Kisbírót. Örülök, hogy a lakosság valóban ezt tekinti a leghitelesebb önkormányzati hírforrásnak. Azt már megszokhattuk, hogy postaládáinkban időnként különböző szervezetek felhívásait, hírleveleit is megtaláljuk. Ezek többnyire véleményeket fogalmaznak meg, de miért is ne tennék, hiszen a vélemény szabad. Vannak azonban, akik időnként elfeledkeznek a határokról. A türelmesebb olvasó még ezt is elfogadja, legyint egyet, és hamar el is felejti. Tudom, ez lenne a helyes reagálás a napokban postaládáinkba került szórólapok egyikére is, arra, amelyikben Nagy Lajosné képviselőtársam nyilatkozott. Hogy mégsem teszem, annak az az oka, hogy megnyilatkozása sérti a hitelességet, csúsztatásokat és pontatlanságokat tartalmaz, amelyekkel rossz színben tünteti fel személyemet és ezzel együtt az önkormányzat képviselő-testületét is. Képviselőként mindannyiunknak a helyi lakosság szolgálata a kötelessége és a felelőssége hisz erre esküdött fel, nem pedig a saját érdekeinek az előtérbe helyezése. Nagy Lajosné írása azonban arról győz meg, hogy képviselői juttatásait fontosabbnak tartja, mint a felkészült képviselői munkát. (Ez utóbbit, tehát a felkészültségének hiányát sajnos már többször meg is tapasztaltuk.) Arról ír ugyanis, hogy A polgármester fájó pontja, hogy ki kell fizetnie az önkormányzatnak azokat a munkából kiesett időket, melyeket a testületi, vagy a bizottsági üléseken töltök. Higgyék el, attól a közel hétezer forinttól, melyet kifizettek október hónapban, nem fog csődbe menni az önkormányzat és így tovább. Ami többek között hiányzik az írásból az néhány tényadat. Álljon itt példaként csupán annyi, hogy 2010 októbere és 2011 szeptembere között nettó ,- Ft tiszteletdíjat vett fel képviselő asszony testületi és bizottsági üléseken való megjelenéséért, a képviselői munkájáért. Ez ugye, rendben is van Viszont. Azokra a napokra, amikor dolgozna, további juttatást kér. (Zárójelben jegyzem meg, hogy az önkormányzatiság 1990-től számított testületeiben eddig 101 képviselő tevékenykedett. 100 nem élt ezzel a jogával, csupán egy ) Tehát, a jelzett időszakban húsz alkalommal foglalta el székét képviselőasszony a Városháza üléstermében, közte a munkatervünk szerint előre megtervezett 11 soros testületi ülésből 6 alkalommal!!! Ez további Ft-jába került az önkormányzatnak. Úgy is mondhatjuk, hogy az itt töltött 59,2 óráját figyelembe véve, ez átlagosan Ft-os órabért jelent. És itt a jelenlét tartalmáról nem is beszélnék. Sajnálom, hogy a képviselő asszony írásával ilyen, a képviselői munkához méltatlan helyzetet teremtett, és hogy ebben a témában szólnom kell. Képviselőtársam ilyen felszínes, pontatlan megnyilvánulása ugyanis gyengíti a testület tekintélyét, gyengíti a munkáját. E széljegyezettel az előbbin, tehát a képviselő-testület tekintélyén esett csorbát szerettem volna kiköszörülni, és elmondani Önöknek azt, hogy szerencsére a képviselő-testület működését nem az ilyen vádaskodó, öncélú viselkedés határozza meg, hanem a felkészült és átgondolt munka. És hogy jön ide a kutya meg a karaván? Annak kifejezésére, hogy egy-egy ilyen sérelmes-sértő, csúsztatásokkal teli vádaskodáson felül tudunk emelkedni, mert valahogy úgy vagyunk ezzel, ahogy a mondás szól: a kutya ugat, a karaván halad. Kecze István polgármester Olyan programokat nyújthattak az iskolák, óvodák és a művészeti iskola pedagógusai idén a város oktatási intézményeiben, illetve a kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskolába járó gyerekeknek, amire ebben a témában eddig nem volt példa. Erre a Van új a nap alatt! című TÁMOP /10-1-es pályázatunk keretén belül van lehetőségünk. E gazdag művészeti programkínálatról e helyen is örömmel adok hírt a város lakosságának. A Városi Óvodai Intézmény óvodásai számára szaktanáraink közreműködésével foglalkozásokat tartottunk sok zenével, hangszereink bemutatásával, táncoktatással, korosztályuknak megfelelő játékos formában. Az Arany János Általános Iskola első osztályosaival egy egész délelőttön át tartott az első foglalkozás, amely ritmusokra épült. A második foglalkozás megtartására Faragó Laurát kértük fel, a harmadikon a hangszereinket mutattuk be a gyerekeknek, akik ezt nagy érdeklődéssel hallgatták. Bár a foglalkozásokra havonta kerül sor, rendkívül kedvező tapasztalat, hogy a gyerekek emlékeznek a korábban történtekre. Néhány különleges, egész éven át tartó foglalkozást is szerveztünk, amelyet felkért előadók tartottak. Ilyen a művészetterápia vagy a romológia. Tánctanárunk népifurulya-szakkört tart. A zenei világnap alkalmából a Szolnoki Szimfonikus zenekar sikeres Liszt-hangversenyt tartott. A Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói számára számítógépes kottaíró programot dolgozott ki két tanárunk. Ezt kifejezetten olyan gyerekek részére hirdettük meg, akik nem tanulnak zenét. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium számára Korokon át címmel szerveztünk hangversenysorozatot. Kezdődött a Talamba Ütőegyüttes ütőhangszereket Van új a nap alatt! bemutató programjával, majd egy régi zenei együttes látogatott el hozzánk Dinyés Soma csembalista vezetésével, pár hete pedig a Prima Primissima díjas Fourtissimo Együttes adott egy fergeteges koncertet. A programjuk felölelte a zenetörténet különböző korszakait, mindezt népszerű fúvós átiratban. Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola tanulói egy éven át viselettörténetet hallgathatnak, citerázni tanulhatnak, illetve rajz és vizuális kultúra foglalkozáson vehetnek részt. Hangszerismeret órán megszólaltatjuk az iskolánkban tanulható hangszereket, illetve ismertetjük azok rövid történetét. Tánctanáraink irányításával a város minden iskolájában folyik néptáncoktatás, amihez kapcsolódik a jeles ünnepek népszokásainak bemutatása. Alkalmanként élőzenével, meghívott előadók, illetve a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület segítségével. A kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskolában beavató koncertsorozat keretén belül játszott a Mellofon Fúvósegyüttes, majd karácsonyi műsorral léptek fel tanáraink, illetve növendékeink. A felsorolás nem teljes. Csak azokat említettem, amelyek újdonságnak számítanak az iskolák tanrenden kívüli programjai között. Az elnyert pályázatnak komoly hozadéka az iskolákkal való jobb együttműködés, egymás munkájának megismerése. A már lezajlott programok alapján leszűrhető, hogy a gyerekek (mindhárom korosztály!) figyelemmel, érdeklődéssel fordulnak a művészetek felé, és remélhető, hogy ez csak a kezdet. Talán sikerül egy olyan területre kalauzolnunk őket, ahová nélkülünk nem merészkedtek volna, és a jövőben maguk is keresik a lehetőségeket. Lovász Beatrix igazgató

7 2011. december 17. Kisbíró 7. oldal Megújul a K ak at Nemrég zárult le a város déli részeinek felújításával kapcsolatos projekt, s már a város északi részein is véget értek a munkálatok. Ahhoz, hogy az új csatornák által Kisújszállásról kijuttatott víz tovább tudjon haladni, hamarosan megújul a Kakat főcsatorna is. Az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatának részeként megújulnak a csatorna műtárgyai, illetve a csatorna medrét is mélyítik. Ezzel nemcsak a belvízelvezetést segítik, hanem száraz időben is biztosítják az öntözéshez szükséges csapadékot a környező területeken. A KÖTI-KÖVÍZIG pályázata mintegy 500 millió forintból valósul meg. A projekt már elkezdődött, a munkákkal várhatóan jövő augusztusra végeznek. (Szerk.-CsTE) NEM CSAK MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELMÉBE! DECEMBER 31-IG MEG KELL HOSSZABBÍTANI A LEJÁRÓ ÜGYFÉLKAPUJELSZAVAK ÉRVÉNYESSÉGÉT! Felhívom az ügyfélkapuval rendelkezők figyelmét, hogy sok esetben december 31-ével lejár az ügyfélkapuk jelszavainak érvényessége. A jelszó érvényességének a dátuma a belépést követően a magyarorszag.hu portál saját adatok ablak alján található meg. A jelszó meghosszabbításának lépései: a jelszó a bejelentkezést követően a Saját adatok/beállítások fül/jelszóváltás menüpontban módosítható. A megjelenő ablakban meg kell adni a felhasználónevet, a régi és az új jelszót. A jelszó lejáratára vonatkozó mezőt nem kötelező kitölteni, így a jelszó érvényességi ideje alapértelmezetten két év lesz. Az új jelszó megegyezhet a régivel, nem kötelező annak cseréje. Amennyiben nem sikerült az ügyfélkaput a megadott időpontig újból érvényesítenie, a jelszó a lejáratot követő 60 napig az Elfelejtett jelszó opcióval még újból aktiválható. 60 napot követően azonban már az okmányirodában személyes eljárás szükséges. Kérem, hogy az ügyfélkapu zavartalan működésének érdekében a fenti eljárás szerint mindenki újítsa meg az ügyfélkapuját! Nagy László kamarai tanácsadó Hírek, programok, aktualitások: Módosul a szélerőmű park helye november 14-én lakossági fórumot rendeztünk a város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról. A fórum egyik eleme a Kisújszállás külterületének nyugati részét érintő szélerőmű park létesítése volt. A fórumon résztvevő, a kijelölt terület miatt érintett gazdálkodók, tulajdonosok ellenezték azt, hogy a szélerőművek számára öntözéses művelésű területeket is kijelöljenek. Kérték, hagyják meg a lehetőségét annak, hogy később alkalmazhassák a földterületeken a lineár rendszerű öntözést. A gazdákkal való megbeszélés eredményeként Zsemberi István települési főépítész a mezőgazdasági művelés korszerűsítésének figyelembevételével módosította az eddigi elképzeléseket. Az új javaslat lényege, hogy nyugati irányban csökkenjen a szélerőműpark kijelölt területe. Ezzel együtt mniél nagyobb területen maradjon meg a lehetőség az öntözésre. A szélerőmű park korábban kijelölt területe - kompenzálva a nyugati területek kivételét - kibővült északi irányban, a Budapest-Záhony vasútvonaltól északra elhelyezkedő mezőgazdasági területek bevonásával. (Megtekinthető: A képviselő-testület november 29-én tartott testületi ülésen elfogadta a fenti területmódosítást. A szélturbinák elhelyezhetőségének szabályait, valamint a lineárral öntözött területek szélturbina elhelyezhetőségéből történő kizárását is a Helyi építési szabályzat tartalmazza majd januárjában a Településrendezési terv jóváhagyandó munkarészei hivatalosan ki lesznek állítva az önkormányzat előterében, illetve felkerülnek az önkormányzat honlapjára is, melyet minden érdekelt (a lakosság, a vállalkozók is) még egyszer megtekinthet, véleményezhet. Építési és Városüzemeltetési Osztály A parlagfű elleni védekezésről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy csatlakozzunk a évi Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap -hoz. A képviselő-testület november 29-én az erre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan nem csatlakozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kezdeményezésével létrejövő évi Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap -hoz, hanem 2012-ben városi parlagfű-mentesítési pályázatot ír ki, amelynek Ft-os összegű forrását a évi költségvetésben biztosítani kell. Az új pályázat kiírására várhatóan a évi februári soros ülésen kerül majd sor, amelyet a Kisbíróban is közzé fogunk tenni. Ökrös János csoportvezető Köszönet a szobanövényért Ezúton szeretnénk megköszönni Balla Albertné Kisújszállás, Ifjúság utca 4. szám alatti lakosnak az önkormányzat részére felajánlott szép szobanövényt. Az általa adott növénynek a Városháza épületében fogunk méltó helyet keresni, ezzel is emelve az épület belső környezetének színvonalát. Megtisztelő felajánlását még egyszer köszönjük, a növénynek igyekszünk jó gazdái lenni. Kecze István polgármester

8 8. oldal Kisbíró december 17. Advent első vasárnapján zsúfolásig megtelt a kisújszállási Református templom. Beiktatási istentiszteletre hívogattak a harangok. Szilágyi Gábort júniusban választotta meg a gyülekezet lelkipásztorának, miután Sípos Árpád nagytiszteletű úr nyugdíjba vonult. Az istentisztelet kezdetén az óvodás hittanos gyermekek köszöntése hangzott el, Ökrösné Virágh Noémi hitoktató vezetésével. A beiktatás szolgálatát nagytiszteletű Szabó József, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese végezte. Az igehirdetésében hallhattunk arról, hogy mi is a 142. zsoltár üzenete számunkra most, advent időszakában. A zsoltár alaphelyzete: egy szorongattatott helyzetben lévő ember magára marad, és kéri a Mindenható Isten kegyelmét. Nem adott fel mindent, nézett előre, és várt. Várt az Úr érkezésére, várt az Úr kegyelmére. A beiktatást megelőzően a lelkészi kar elénekelte a 370. dicséret első versét. A beiktatásban elhangzott áldás után az esperes úr egyházunk szokása szerint átadta a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét a lelkipásztornak. Majd a palástos lelkészek egy-egy igeverssel kívántak áldást a beiktatott lelkipásztor életére és szolgálatára. Az ünnepség fényét emelte a Kossuth Lajos Általános Iskola kórusa is, akik két kánont énekeltek Monoki Kálmánné vezényletével. Az énekkar szolgálata után Szilágyi Gábor hirdette az igét 1Mózes 12, 1-3 verse alapján. Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Az ige alapján személyes bizonyságot tett arról, hogy hogyan vezetett az útja a Teológiára, onnan Sátoraljaújhelyre, majd Szendrőre és Szendrőládra, Martfűre, Mezőtúrra, onnan Kisújszállásra. Az elhívás nem más, mint engedelmesség. Az elhívott lemond addigi biztos életéről, lakhelyéről, hogy valami újat kapjon. Az új azonban mindig tele van kérdésekkel. De aki az Úr útját járja, az nem az Beiktatási istentisztelet Kisújszálláson emberekben bízik, hanem az Isten kegyelmében, az Ő segítségében. A nyilvános presbiteri gyűlés megnyitása után hangzottak el a további köszöntések. Szerencsi Eszter, a Török Pál Református Általános Iskola diákjának szavalata után Szabó János, a gyülekezet főgondnoka köszöntött és adta át a gyülekezet ajándékát, egy Bocskai-öltönyt. A család nevében a lelkipásztor kisfia, Szilágyi Péter köszöntötte édesapját Nádudvari Nagy János Biztató köszöntés című költeményével. A városvezetők közül Tatár Zoltán alpolgármester úr szólt a megjelentekhez: Hogy ki és mi által válhatunk összetartó közösséggé? A válasz nem könnyű. Egy biztos, olyan egyéniségek által, akik tudással, hittel és küldetéstudattal állnak közösségük élére. A folytatásban Csányi Erzsébet pacséri lelkésznő, Pethő Sándor, a négyfalui testvérgyülekezet gondnoka, Vitális Sándor nyugalmazott lelkipásztor szavai, Sípos Emese igazgatónő, Garaguly Zsigmondné nőszövetségi elnök és Nagy István Zoltán, a Nagykun Polgári Kör képviselőjének köszöntése hangzott el. Megható volt a felszólalók sorában Szilágyi Gábor előző gyülekezeteinek biztató, erőt adó szavai. Nagyné Gajdos Mária martfűi presbiter személyes szavai, a kis kórusuk éneke szívet melengető volt. A presbiterasszony kitért arra, hogy a lelkész Isten ügyét és a gyülekezet épülését szolgálta az ott eltöltött három esztendő alatt. A mezőtúri Református Idősek Otthona lakói nevében Váradiné Sipos Judit diakónus köszöntötte a volt lelkész-igazgatót. Megköszönte neki azt, hogy amikor odakerült, családfője lett az otthonnak, és az otthon lakóinak. A lelkipásztor megköszönte a szeretetteljes köszöntéseket és a soksok imádságot. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, amihez a helyszínt Kecze István polgármester úr jóvoltából a Városháza díszterme adta. Szilágyi Gábor lelkipásztor és Szabó József esperes a beiktatáson Szilágyi Zsuzsanna Tájékoztatás Intézményünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 12 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert a október 5-én meghirdetett Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) Tanulj, hogy taníthass, az inkluzív oktatásért című TÁMOP /A azonosító számú pályázatával. A támogató döntést június 23-án írta alá az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. A projekt időtartama: jétől jéig tart. A pályázat keretében olyan pedagógusok oklevéllel záruló felsőoktatási képzésére lehetett támogatást kérni, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg. A pályázat keretében Balláné Tóth Éva gyógypedagógus az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakon tanul, Szekeres József gyógypedagógus az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógus szakvizsgára készül, Kis Ernő szakoktató a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar agrármérnöktanár szakán folytatja tanulmányait. A támogatott pedagógusok számára munkaidő-kedvezményt, a képzések költségeinek teljes körű megtérítését, utazási költségtérítést, tankönyveket, a szakirodalom beszerzését, valamint laptopot biztosít a projekt. Megszerzett ismereteik segíthetik intézményünket abban, hogy erősítsük eddigi folyamatainkat, versenyképességünket eredményesebbé tegyük, partnerkapcsolatainkat professzionális módon szervezzük. A képzések az osztálytermi gyakorlaton túl olyan szakmai területekre készítik fel a pedagógusokat, amelyek a pedagógiai programunk hatékony, minőségi megvalósulását garantálják. A projekttel kapcsolatban részletesebben az intézmény honlapján: található információ. Török Csilla projektmenedzser

9 2011. december 17. Kisbíró 9. oldal Az oktatás az egyetlen biztos alap Az ország drámai állapotában az oktatás az egyetlen biztos alap, amelyre jövő épülhet ezzel az alaptétellel, mondhatni beajánlással kezdődik a nemzeti köznevelési törvény tervezete, amelyet 2011 októberében nyújtott be a Kormány az Országgyűlésnek, és amelyről ezen írás elkészítésének időpontjáig még nem fogadtak el. A közoktatási rendszerben nagy változásokat ígérnek, ami súlyos döntések elé állítja az önkormányzatokat, közöttük a mienket is. Arról van szó, hogy az eddigi önkormányzati fenntartású iskolákat állami fenntartásba tervezik átvenni. Új elemek a hagyományos keretek között Kevesebb gyermek erősödő végletek a teljesítményekben A változások közelében a képviselő-testület november végén tájékoztatást kapott az általa működtetett közoktatási intézmények jelenlegi állapotáról és a nevelést, oktatást jellemző helyi folyamatokról. Az önkormányzatnak fontos, hogy az óvodában, iskolákban tanuló gyermekek, fiatalok számára minél több lehetőséget biztosítson, és támogassa az intézmények erre irányuló kezdeményezéseit. Az elmúlt tanévben például a testület támogatta, hogy a Kossuthiskolában egy elsős osztályban iskolaotthonos oktatás kezdődhessen, az Arany-iskola pedig idén felnőttek esti oktatását szervezhette meg a 7-8. évfolyamon. Segített abban, hogy az Aranyiskola bekapcsolódjon a tehetségpontok országos hálózatába, és ennek révén is több lehetőséget kínálhasson tehetséges tanulóinak fejlesztésére. Ehhez kapcsolódva az önkormányzat biztosította annak pénzügyi hátterét, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat keretében szeptembertől iskolapszichológus segíthessen az önkormányzati közoktatási intézményekben ellátott gyermekek problémáinak kezelésében. Az önkormányzat hozzájárult ahhoz is, hogy az óvoda, a Kossuth-iskola és a Móricz-gimnázium induljon a referenciaintéménnyé válásra vonatkozó pályázaton. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ezek az intézmények egy-egy jó gyakorlatukat mint referenciát átadják más intézményeknek, másrészt pedig azt, hogy újabb pályázatok és képzések lehetősége nyílik meg előttük. Az önkormányzat az eddigieknél határozottabb elvárása nyomán iskoláink mindegyikében bevezették szeptembertől az elektronikus naplót is. Itt jegyezzük meg azt is, hogy sikeres pályázatok nyomán az elmúlt évben 115 millió Ft plusz forrás került a közoktatásba. Ezek közül a művészeti iskola által elnyert Van új a nap alatt című projekt a legnagyobb horderejű, izgalmas művészeti programokat ígér. Sajnos kedvezőtlen és kivédhetetlen folyamatok állnak szemben az iskolák és az önkormányzat törekvéseivel. Továbbra is egyre kevesebb gyermek születik, ez a jelen tanév kezdésekor azt jelenti például, hogy az önkormányzat közoktatási intézményeiben a tavalyinál 133 fővel van kevesebb gyermek. (Idén az önkormányzat 2645 gyermek/tanuló közoktatási ellátásáról gondoskodik.) Ha az osztályok számát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a tavalyinál eggyel kevesebb általános iskolai osztály indult, a Móricz-gimnázium öt helyett három és fél, az Illéssy-iskola pedig öt helyett három induló osztályt tudott szervezni. Ez hosszabb távon azt is jelenti, hogy kevesebb pedagógusra lesz szükség. Mindemellett a gyerekeknek is nehezebb. Az elmúlt öt évben például 9%-kal többen lettek hátrányos helyzetűek (a gyerekek közel fele), 4%-kal többen pedig a halmozottan hátrányos helyzetűek (a gyerekek 15%-a). Tíz év távlatában megduplázódott az évfolyamismétlők aránya (!). A tavalyinál kevesebben tettek nyelvvizsgákat, ECDL-vizsgákat, és kevesebben jelentkeztek továbbtanulásra is a középiskola után. Nőttek ugyanakkor a tanulmányi eredményekben megmutatkozó különbségek, amit jelez, hogy több lett a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő diák, akiknek sikereit az önkormányzat is elismerte. A tanulmányi és sportversenyeken elért szerepléséért 172 diák (tavaly 132) és 19 csapat, csoport (tavaly 7), valamint több mint hatvan pedagógus kapott idén nyáron elismerést. A testület elé került tájékoztató iránt érdeklődőknek a városi honlapot ajánljuk figyelmébe (www.kisujszallas.hu, önkormányzati hírek menüpontban az archívumban, a nov. 29-ei ülés anyagában). Kocsisné Monoki Julianna Pedagógiai nap a Kossuthban A Kossuth Lajos Általános Iskolában az éves munkaterv, valamint a Kéz a kézben projekt keretén belül szakmai műhelymunkára került sor november 25-én. A szakmai műhelymunkán részt vettek Kaba, Jánoshida, Túrkeve, Kenderes, Tiszapüspöki, Hajdúszoboszló, Dévaványa és a helyi általános iskola nevelői, valamint jelen volt az Oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézet vezetője is. A pedagógusok bemutató órákon vettek részt, melyeket szakmai megbeszélés, tapasztalatcsere követett. Az óvoda-iskola átmenet feladatait valósította meg matematikaórán Oláhné Horváth Ibolya tanítónő. A játékosság, a mozgás, a cselekvéses megtapasztalás mellett jelen voltak az új tanulásszervezési módok is. A csoportmunkában a gyerekek ügyesen dolgoztak, segítették lassabban haladó társaikat. A Lük nevű képességfejlesztő játék a gyengébb képességű tanulók differenciált fejlesztését szolgálta. Az alsó tagozatos énekóra az együttmuzsikálás örömét mutatta be, amely változatos módszerekkel, ritmushangszerekkel szólalt meg. Bemutatkoztak a hangszeres gyerekek is furulyával, fuvolával, hegedűvel. Az együttzenélésbe bekapcsolódott Vadas Ilona tanítónő is, aki az órát vezette. Az SNI tanulók rehabilitációs foglalkoztatását Farkasné Hímer Hajnalka gyógypedagógus óráján láttuk. A bemutató foglalkozáson a felső tagozatos tanulók önállóan és csoportmunkában oldottak meg játékos feladatokat (szójáték, családfa, képrabló, hibakereső, közmondások stb.), melyek fejlesztették a koncentrációjukat, figyelmüket, szókincsüket, differenciáló képességüket, gondolkodásukat. Az idelátogató nevelők tanórákon is hasznosítható ötleteket, tapasztalatokat szerezhettek. A felső tagozatos énekórán Monoki Kálmánné vezetésével a tanulók összehasonlították a magyar népdalok és más népek népdalainak sajátosságait a multikulturális tartalmak szem előtt tartásával. Énekeltek lengyel, finn, orosz, amerikai népdalokat, cigánydalt. A roma gyerekek kannáztak, a többiek furulya- és ritmushangszer-kísérettel színesítették a dalokat. A térképen megkeresték az illető országot, a táblán pedig megnézték a népek zászlóit és népviseleteit. Majd egy angol dal hangzott fel zongorakísérettel színesítve. Az óra végén amerikai néger spirituálét hallgattak az órán résztvevő 5. osztályosok és a vendégek. A pedagógiai nap zárásaként Szabó Győzőné pszichológus, a Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója tartott előadást: A személyiségfejlődés genetikai, családi és egyéb tényezői címmel. A nevelőtestület a következő szakmai műhelymunkát tavasszal tervezi. Varga Vincéné

10 10. oldal Kisbíró december 17. Változik az if jú házasok támogatási rendszere A november 29-én tartott önkormányzati ülésen felülvizsgálta a képviselő-testület az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az első lakáshoz jutók támogatásának legfőbb változása január 1-jétől a támogatás összegében van, melyet a képviselő-testület Ft-ban határozott meg. A teljes összeg vissza nem térítendő támogatás. Jövőre az első lakáshoz jutók támogatásában részesülő házaspároknak a támogatás összegéből nem kell visszafizetniük az önkormányzatnak, így a támogatás felhasználásával vásárolt, épített vagy felújított ingatlanra nem kerül bejegyzésre jelzálogjog, elidegenítési vagy terhelési tilalom. A támogatást az önkormányzat 30 napon belül utalja át a jogosult számlájára, továbbá rendelkezik az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről. A támogatás igénybevételének jogosultsági feltételei részben változtak. A támogatás továbbra is új vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez, új lakás építéséhez vagy megkezdett lakásépítés befejezéséhez vehető igénybe, azonban január 1-jétől építési telek megvásárlásához a támogatás nem igényelhető. Lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, lakásépítés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, míg megkezdett lakásépítés befejezése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedéstől számított egy éven belül igényelhető a támogatás. Támogatás az építési szakértői vélemény alapján lakhatás céljára alkalmas ingatlan vásárlásához nyújtható, illetve ugyanazon lakáshoz 5 éven belül nem nyújtható támogatás. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal 23-as irodájában lehet kérni, illetve letölthető a honlapról. A december 31-ig benyújtott kérelmekre a jelenleg hatályban lévő, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutó fiatal házasok évi támogatásáról szóló 37/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletének szabályai alapján kerül megállapításra a támogatás. Rácz Szilvia csoportvezető András-napi bál a Kossuthban Az ünnepek megállópontok életünkben, melyekre iskolánkban is különös figyelemmel készülődünk. Minden évben, így idén is együtt várjuk a gyerekekkel, szülőkkel advent idején a karácsonyt. A jó gyakorlatként működő Adventtől karácsonyig projektünk első nagy közös rendezvénye az András-napi bál, melyet a napján, november 30-án délután rendezett iskolánk alsó tagozatos közössége. A programra meghívtuk az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket is. Az András-napi bált előzetes tevékenységek készítették elő. A mulatság egy névnapi verses köszöntővel és néptánccal vette kezdetét. Ezután került sor a gyerekek által összeállított gyűjtőmunkák bemutatására. A kisebbek az ünnepkörhöz kapcsolódó csúfolódókat, csujjogatásokat gyűjtöttek. Szívesen kiabálták a mondókákat, a bálban végre kiereszthették a hangjukat. Egy másik osztály népi gyermekjátékokkal folytatta a sort. Az András-napi jelenetből megtudhattuk, hogy ez a nap a legjelentősebb házasságjósló nap volt a régi világban. A nagyobbak ezeknek a praktikáit gyűjtötték csokorba. E napoknak meghatározó eseménye az első adventi gyertyagyújtás. Néhány tanuló az adventi koszorú, mások a karácsony történetéről, szimbólumairól adtak számot. Mire eljutottunk András napjától szentestéig, adventi koszorúnkon is meggyulladtak a gyertyák. Eközben felcsendültek az énekórákon tanult, az ünnepkörhöz kapcsolódó dalok is. Nincsen bál tánc nélkül! A rendezvény egy fergeteges táncházzal zárult, melyet Nagyné Majláth Emesének köszönhettek a táncoslábúak. A tartalmas program számos ismeretet nyújtott, továbbá lehetőséget adott az együttünneplésre, hagyományaink ápolására. Projektünk következő rendezvénye lesz: Karácsonyi hangverseny: december 19., hétfő 17 óra Helye: Rákóczi úti iskolánk tornaterme Sok szeretettel várjuk további programjainkra is a leendő első osztályosokat és szüleiket. Akik velünk együtt készülődnek az ünnepre, egy-egy Kossuth-bankót kapnak. A Kossuth vár játékok keretében a tanév során még további rendezvényünkre invitáljuk az ovisokat. Minden alkalommal egy újabb bankóval köszönjük meg a látogatást, melyeket tavasszal ajándékokra váltunk. Zsolnainé Szilágyi Zita tanítónő november 26-án nyílt napot rendeztünk iskolánkban, ahol az érdeklődő, pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok és szüleik ismerkedhettek meg képzési formáinkkal, az iskola felszereltségével és a továbbtanulás helyi lehetőségeivel. Reggel 9-re közel 200 érdeklődő általános iskolás és hozzátartozója érkezett a tornatermi nyitórendezvényre. Nem csak szóbeli információk alapján volt lehetőség tájékozódni, hanem az egyes munkaközösségek, a DSE, a DÖK és az iskolaújság standjainál bepillantást kaphattak az adott terület munkájába, a diákvállalkozások standjain pedig megtekinthették azok termékeit, melyekből akár vásárolhattak is. A program kezdetén ráhangolódásként Nagy Renáta Nicole, Barta Richárd gitárkíséretével egy Eric Clapton számot adott elő, bemutatva, hogy a tanulás mellett más lehetőségeknek is teret ad az iskola. Szabó Tamás igazgató úr mutatta be ezt követően az iskola főbb jellemzőit és a képzési formákat. Az érdeklődők a tanulók szemszögéből is képet kaphattak képzéseinkről, mivel Tóth Réka a gimnázium és nyelvi előkészítő oktatás, Tóth Katinka a közgazdasági, Oros Tibor az informatikai szakközépiskolai képzés tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, míg Tichy-Rács Alex a kollégiumi életről beszélt. A tornatermi közös programot követően a látogatók kisebb csoportokban Nyílt nap a Móriczban tekinthették meg az intézmény egyes termeit, ahol azon túl, hogy részletes tájékoztatást kaptak a gimnáziumi, szakközépiskolai és szakképzésről, magyar, idegen nyelvi és informatikai játékos vetélkedők keretében fabatkákat gyűjthettek, melyet a rendezvény végén nyereményekre válthattak át. Az iskolai séta egyik állomása a Jermy Gusztáv Természetrajzi Szertármúzeum megtekintése volt. A program befejezéseként a DÖK rendezvényeire szóló belépőket, budapesti kirándulásokat és móriczos ajándékokat sorsoltunk ki. A nyílt nap csak egyike beiskolázási rendezvényeinknek, hiszen számtalan ezt a célt szolgáló egyéb iskolai programot is ajánlunk a hozzánk jelentkezők figyelmébe, így többek között: ismét meghirdetésre kerül a bölcs bagoly vetélkedő, melynek két internetes fordulóját követően február elején szóbeli döntőre várjuk a legjobb négy fős 7-8. osztályos csapatokat január között az iskolai nyílt hét keretében egy-egy napon tetszőleges tanórákat látogathatnak az intézmény iránt érdeklődő általános iskolás tanulók. DÖK rendezvényeinkre is várjuk a sorsoláson szerencsés diákokat. Bízunk benne, hogy sok mostani és későbbi érdeklődőt is diákjaink között üdvözölhetünk 2012 szeptemberében. Tóth József igazgatóhelyettes

11 2011. december 17. Kisbíró 11. oldal MINISZTERI KITÜNTETÉS A FOGYATÉKOS EMBEREK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL Örömmel értesítjük a tisztelt olvasót, hogy a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon nevelőtestülete december 5-én a sérült gyermekért végzett kiváló munkájáért miniszteri elismerésben részesült. A kitüntetésre a fenntartónk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke terjesztette fel a nevelőtestületet. A kitüntetés átadására a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban került sor. Az ünnepségen először dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter köszöntötte a résztvevőket. Közös ügyünk tudatosítani a társadalommal, hogy a fogyatékossággal élő emberek is ugyanúgy élnek, éreznek, mint ép társaik. Ők is képesek értékeket létrehozni, kiegyensúlyozott életet élni hangsúlyozta. Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elismerően szólt azokról a szakemberekről, akik arra tették fel életüket, hogy a sérült embereken segítsenek. Úgy fogalmazott: e napnak az üzenete elindíthat egy olyan gondolkodást a társadalomban, amely sokkal inkább előtérbe helyezi az egymás közötti kapcsolatokat, az egymásra különösképpen a rászorulókra való odafigyelést. A kitüntetéseket olyan szakemberek vehették át, akik hosszú évek óta dolgoznak a sérült gyermekek és emberek esélyegyenlőségének megteremtéséért. Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos pohárköszöntőjében méltatta a kitüntetetteket és hangsúlyozta a Fogyatékos Emberek Világnapja fontosságát, hiszen ez alkalmat teremt arra, hogy ilyenkor kicsit jobban odafigyeljünk azokra, akik nagyobb segítséget, megértést, türelmet igényelnek embertársaiktól. Intézményünk részéről a miniszteri elismerő oklevelet Vighné Károlyi Katalin igazgatónő vette át, akit a Megyei Önkormányzat intézményi szakreferense, Csidérné Lévai Anikó és Tatár Jánosné általános igazgatóhelyettes kísért el az ünnepségre. Néhány szó arról, miért is kapta az elismerést a tantestület: A Kádas György Iskola és Szakiskola mindennapos tevékenysége során sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai, általános iskolai, szakiskolai oktatását, kollégiumi nevelését végzi. A többcélú közoktatási intézményben olyan gyermekek fejlődnek, tanulnak, élnek, és ha szükséges, találnak otthonra, akik az élet árnyékos oldalára születtek. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként az együttnevelést segítik hatékony módon, utazótanári hálózatot működtetve, kora gyermekkori intervenciót, logopédiai, pszichopedagógiai, gyógytestnevelői, autizmus-specifikus szakszolgáltatást biztosítva. Pedagógiai szakmai szolgáltatásként gyógypedagógiai szaktanácsadást és a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítését végzik. Fontos célja az intézménynek, hogy jól működő forrásközponttá váljon a térségben. E célok megvalósítása elképzelhetetlen az intézmény képzett, együttműködő, összetartó humán erőforrása nélkül, mely képes megújulni, folyamatosan változni a közoktatás új és folyamatos kihívásait figyelembe véve. A nevelőtestület szakmai munkája magas színvonalú. A közösség minden tagja arra törekszik, hogy az alkalmazott módszereket a tananyag és a sérült gyermekek sajátosságaihoz igazítsa. Pedagógiai munkájuk során nagy gondot fordítanak a cselekvéses, képi-szemléletes, tevékenységközpontú módszerek alkalmazására, folyamatos továbbképzésekkel fejlesztik a tudásukat a tanulók minél célravezetőbb neveléséért és oktatásáért. Példaértékű nevelői magatartásukkal, kifogástalan stílusukkal, az órák igényességével, gondosságával és tervszerűségével, kreatív élménynyújtással a gyermekek harmonikus fejlődéséért tesznek folyamatosan a mindennapokban. Iskolai preventív gyermekvédelmi munkát végeznek a hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére. A Kádas György Iskola több pedagógusa kiváló szakértője az inklúzív nevelésnek (SNI, IKT), akik között vannak országos szaktanácsadói hálózati tagok is. A szakiskolai képzésben megjelent szakmák oktatása során minden esetben a kétkezi munka becsületére nevelnek, hangsúlyozva a népi hagyományokat (agyagtárgykészítő, szőnyegszövő, kosárfonó és mézeskalács-készítő), az egészséges életmódot, a környezettudatos gondolkodást (kerékpárszerelő), a föld művelését és tiszteletét (kerti munkás, zöldségtermesztő). A nevelőtestületet a partnerközpontúság jellemzi, a korábbi elszigeteltségből évek alatt egy nyitott, inklúzív közösséggé váltak. A minőségi munka a mindennapok részévé vált, rendszeressé váltak a belső mérések eredményeire épített fejlesztések. Az intézmény nevelőtestülete felismerte, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek különnevelése vagy együttnevelése csak akkor lehet eredményes, ha adaptív oktatással, változatos tanulásszervezési és módszertani eljárások hatékony alkalmazásával igazodik az oktatáspolitika kihívásaihoz. E feltétel megteremtése érdekében mindkét tantestület és a gyermekvédelmi szakmaegységek is az utóbbi hat évben több sikeres EU pályázatok megírásával, megvalósításával, fenntartásával váltak még ismertebbé. Az intézmény pedagógusai elérték azt, hogy március 30-a óta előminősített referencia intézmény, az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában referencia területen. Folyamatosan ápolják azt a kialakult hagyományt, hogy sérült tanulóikkal részt vesznek a városi rendezvényeken, bekapcsolódva a város vérkeringésébe. Ezen alkalmakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek is bemutassák erősségüket, rátermettségüket egy-egy tevékenység kapcsán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon kisújszállási és karcagi nevelőtestülete méltó a fogyatékosságügy területén együttesen kifejtett eredményes tevékenységért miniszteri elismerésre. E szép miniszteri elismerés alkalmából gratulálunk az intézmény nevelőtestületének, és szeretettel kívánunk erőt, egészséget a további munkájukhoz! Tatár Jánosné igazgatóhelyettes

12 12. oldal Kisbíró december 17. Advent Budapesten A Millennium Utazási Iroda szervezésében december 8-án 45 Arany-iskolás felső tagozatos tanuló és három pedagógus vett részt az adventi kiránduláson a diákönkormányzat kezdeményezésére. Elsősorban azokat a gyerekeket vittük el osztályfőnökeik kíséretében a programra az iskola vezetősége ösztönző jutalmazásaként, akik szorgalmuk, képességeik révén kiemelkedő tanulmányi eredményeket érnek el. A támogatók segítségével gazdaggá tett program, illetve ajándék olyan élményt jelentett a gyermekeknek, ami vidámságával távol röpítette őket a mindennapok gondjaitól, tanulmányi jellegével pedig nevelte őket, játékosan, tapasztalati úton bővítette az iskolában már megszerzett tudást. Talán szebbé, különlegessé teszi ezáltal a karácsonyukat is! A program keretében buszos városnézésen vettünk részt. Voltunk a Parlamentben és a Szent István Bazilikában. A Vörösmarty téri Karácsonyi faluban szervezett barangolást is élveztük. A kellemetlen időjárási körülmények ellenére is sok felejthetetlen, szép élményben volt részünk. Gulyás Sándor, a diákönkormányzat segítő pedagógusa Móricz-hét a gimnáziumban Ebben az évben rendhagyó módon Móricz-hetet rendeztünk november között. Ekkor emlékeztünk meg Móricz Zsigmondról, születésének 132. évfordulója alkalmából. A Móricz-héten vegyes feladatokból álló vetélkedővel lehetett elnyerni a Legjobb Móricz-osztály táblát és a kiírt jutalmakat, amelyek az első három helyezettnek jártak. Minden osztálynak egy feladatsort kellett megoldania. Ezek egy részét a diákok már az őszi szünetben megoldhatták. A legsikeresebb feladat az osztályok által készített prezentációk voltak, melyekből az első három helyezett megtekinthető az iskola honlapján is. A magyar munkaközösség 2011 októberében Évfordulók címmel vetélkedőt hirdetett Csukás István születésének 75. évfordulója alkalmából. A vetélkedőre a szomszédos települések és a kisújszállási általános iskolák 7-8. osztályos diákjai nevezhettek. Az írásbeli forduló alapján a legjobb hét csapat jutott be a szóbeli döntőbe: három csapat a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolából, egy csapat a dévaványai Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskolából, egy csapat a kisújszállási Török Pál Református Általános Iskolából és két csapat a kisújszállási Arany János Általános Iskolából. Dr. Kiss Kálmánné címzetes igazgatónő köszöntője után a versenyzők öt feladatból álló vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A Csukás-vetélkedő első és második díját a kisújszállási Arany János Általános Iskola csapata (Nagy Krisztina, Szabó Sára Zsófia, Cs. Nagy Eszter Sára, Borók Kitti, Toldi Borbála, Pápai Georgina, Cs. Kiss Ágnes Anna, Finta Zsanett), a harmadik díját a törökszentmiklósi csapat nyerte el. A Móricz-heti vetélkedő győztese a G. 9. C osztály lett (osztályfőnök Ágotainé Áy Gabriella). A második és a harmadik helyezést a K.12.C (osztályfőnök Koncsek Zoltán), illetve a G.12.B (osztályfőnök K. Szabó János) osztály nyerte el. Köszönetet mondunk rendezvényünk támogatóinak: Kisújszállás Város Önkormányzatának, a Művelődési és Ifjúsági Központnak, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának, Tanka Sándor, Juhász Attila és Komáromi Lajos vállalkozóknak, valamint a Cuk-Hor Bt.-nek. Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes Tudósítás a Illéssy-bálról Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma és az Illéssy Sándor Szakközépés Szakiskola november 12-én rendezte meg hagyományos alapítványi bálját a művelődési házban. Az este fővédnökei Kecze István polgármester és Illéssy Ádám nagykunkapitány voltak. A bál házigazdáinak (Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő és Toldi Attila igazgató) ünnepélyes megnyitója után került sor az Illéssy Sándordíjak átadására. Idén iskolánk közötti igazgatója, Gortva Imre tanár úr és Csutka Mihályné ny. igazgatóhelyettes részesült e kitüntetésben. A díjazottakat a Kisújszállási Salsa Klub táncosai köszöntötték ezzel is megalapozva az est hangulatát. Az ízletes vacsora elfogyasztása után a tanári kar lelkes csapatának műsora következett, a javító érettségi vizsgán (le)szerepeltek bankettjébe nyerhettünk bepillantást. Zenés műsorral és videobejátszásokkal elevenítették fel a diákéveket, s az ezzel együttjáró kellemes és kellemetlen perceket. A kiváló Resistan együttes pedig gondoskodott arról, hogy a vendégek a vacsorától felhalmozódott kalóriáktól megszabaduljanak. Az éjféli tombolahúzás után Márta István szakoktató és tanulói töltött és toros káposztát kínáltak a vendégeknek. Ezt követően hajnal négyig tartott a tánc, a zene és a szórakozás. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a bál sikeréhez (a támogatók gazdag listája és a báli képek az iskola honlapján megtekinthetők: Dr. Pappné Major Zita Gyógytestnevelés A gyógytestnevelés tágabb értelemben a testkultúra, a testneveléstudomány része. Szűkebb értelemben önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességekben visszamaradott tanulók stratégiai jellegű, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik mindazok részvételével, kiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. A szakszolgálatok csoportjába sorolt pedagógiai tevékenység ellátása, a heti három órához szükséges feltételek biztosítása a területileg illetékes önkormányzat feladata. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hypertonia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek, a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. Gyógytestnevelésre utalt tanuló az, akit fejlődésben visszamaradott volta, mozgásszervi és/vagy belgyógyászati panaszok miatt a szakorvos gyógytestnevelésre javasol, akit e javaslat alapján az iskolai gyermekgyógyász orvos gyógytestnevelési csoportba sorol, s számára a gyógytestnevelő tanár a panaszok megszüntetésére irányuló testgyakorlatokat tervez és ír elő. Gyógytestnevelő tanár az a testnevelő tanár, aki második diplomaként megszerezte a gyógytestnevelő tanári képesítést. A képesítés olyan típusú testi képesség fejlesztésére, betegségtípusok szerinti gyakorlatok összeállítására, megtervezésére és irányítására jogosítja fel a diplomást, amelynek hatására a gyermek panaszai enyhülnek, majd megszűnnek. E feladatot orvossal, szakorvossal együttműködésben látja el. A pedagógiai tevékenység szabályozó eszköze a gyógytestnevelési tanterv, amely lehet központi vagy a gyógytestnevelő által készített helyi. A gyógytestnevelő tanári munka speciális felkészülést, szaktudást igényel. Illyésné Nagy Olga gyógytestnevelő

13 2011. december 17. Kisbíró 13. oldal A kisújszállási Arany János Általános Iskolában 1961-ben végzett 8. a) osztály tanulói 50 év után először tartottak találkozót. Többen is voltunk, akik ezalatt az idő alatt egyáltalán nem találkoztunk egymással. Ezért különösen nagy izgalommal vártuk a találkozót november 5-én. A régi iskolánk átalakulása miatt a Kisúj étteremben találkoztunk. Az osztály tagjainak felkeresését, címek kutatását és az összes szervezést három osztálytársunk végezte nagy kitartással és lelkesedéssel: Balogh Lajos, Ignácz Endre és Oláh Lajos. Köszönet érte! A 37 fős osztályból 12 régi társunkkal sajnos már soha nem találkozunk, és néhányan betegségük miatt nem tudtak eljönni. A Találkozás 50 év után Balról jobbra az első sorban: Bogya Ferenc, Nyitrai Károly, Monoki Dezső, Csepregi György, Balogh Lajos, Szabó Tibor, Posztós János, Ignácz Endre, Oláh Lajos, Varga Kálmán, Nagy Balázs; a második sorban: Téglási Tibor, Oros József, Dajka György, Balogh Imre, Borók István, Balogh Lajos, Juhász Imre, Szűcs László. legizgalmasabb a megérkezés és a találkozások percei voltak, néha keresgélni kellett a régi gyerekkori emlékek között, hogy ki is lehet az az ősz ember? Csodálatos volt, ahogyan visszatértek az emlékek. Volt tanáraink közül sajnos csak Szabó Tibor tudott eljönni, ő vállalta az ilyenkor szokásos osztályfőnöki óra levezetését (osztályfőnökünk Herczegh Gyula volt). Ennek megkezdése előtt volt olyan zsenyegés, mint régen egy-egy óra előtt, majd a szervezők egy poharat használtak csengő helyett erre a fiú társaság füle érzékeny lehetett, mert elcsendesedtünk. Egyperces néma csendben emlékeztünk azokra, akik nem lehetnek már közöttünk, ezután elkezdődött személyenként a rövid beszámoló. Névsor szerint sorban mindenki röviden elmondta az elmúlt 50 év sikereit, problémáit, munkahelyét vagy vállalkozását, családi életének, esetleg egészségi állapotának alakulását. A beszámolók alapján kijelenthetjük, hogy jó indítást kaptunk, tovább tudtunk lépni, és az életben megálltuk a helyünket. Többen a nyugdíjkorhatár átlépése után még most is aktívan dolgoznak. Külön öröm az, hogy a megjelentek egészségi állapota általában elfogadható, életkorunknak megfelelő. A jó hangulatból sem volt hiány! Dajka Gyurka hozta a hegedűjét, és el is húzta a nótánkat! (Mert akinek nótája nincs, annak lelke sincs.) Kedves emlékek maradnak a beszélgetések, a régi események A Művelődési és If júsági Központ hírei felelevenítése. Szép nap volt! Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a találkozót hamarosan meg kell ismételni. Tánciskola Minden hétfőn a művelődési házban. Bővebb információ: Jándi István 30/ SZILVESZTERI BULI a művelődési házban december 31. Bővebb információ: Horváth-kert vendéglő 30/ péntekoncert a művházban január 20. Kapunyitás: 21 óra 21 óra: Városi DARTS Bajnokság (jelentkezés a helyszínen) 22 óra: A LÁMA DALAI koncert (reggae, ska) 24 óra-02 óra START FM Night Belépő: 600 Ft A Művelődési és If júsági Központ működési rendje az év végi ünnepi időszakban december január 8. között az intézmény és telephelyei ZÁRVA lesznek. A fenti zárva tartási rendtől függetlenül a már bejelentett és hagyományos rendezvények (karácsonyi, szilveszteri programok, családi ünnepségek) megvalósulnak. Nyitás: január 9.

14 14. oldal Kisbíró december 17. Gratulálunk! 50. házassági évforduló Hűség és önzetlenség. Ez a két szó jut az embernek az eszébe, ha Bana Sanyi bácsit hallgatja, miközben életéről és feleségéről mesél. Sanyi bácsi több mint fél éve veszítette el feleségét, akivel 51 évig élt szeretetben, hűségben, és akinek halála a legnagyobb megrendülést okozta számára. Látogatásunkkor imádattal beszélt feleségéről és büszkén mutatta párja doktori oklevelét. Sanyi bácsit november 28-án, 90. születésnapján ajándékcsomaggal köszöntötte Kecze István polgármester és dr. Varga Zsolt jegyző az önkormányzat nevében. Nem gondoltam volna, hogy valaki még megemlékezik rólam. Ezzel a mondattal fogadott minket Barabás Imréné Jusztika néni, aki meghatottan és háláját kifejezve vette át 92. születésnapján az önkormányzat ajándékát, melyet Kecze István polgármester adott át november 30-án. Jusztika néni korához képest jó egészségnek örvend. A ház körüli teendőket egyedül látja el, és ha teheti, sokat olvas, többek között Jókai-regényeket. Ezúton is további szép, egészségben eltöltött éveket kívánunk neki. Derecskei Gabriella Nemrég ünnepelte 50. házassági évfordulóját Kiss Sándor és neje, Rácz Ilona. Az aranylakodalmon családjuk gyermekeik, unokáik és dédunokáik köszöntötték őket. A jeles évforduló alkalmából ezúton kívánunk további boldog, békés házas évtizedeket! (Szerk. CsTE) Az Arany János Városi Könyvtár hírei Kedves Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy december között 50% kedvezménnyel iratkozhatnak be a könyvtárba. Ünnepi nyitva tartás December 24. (szombat): zárva December 25. (vasárnap), 26. (hétfő): zárva December 27. (kedd), 28. (szerda): 8-17 December 29. (csütörtök): zárva December 30. (péntek): 8-17 December 31. (szombat), január 1. (vasárnap): zárva Január 2-tól (hétfő) a nyitva tartás a szokásos rendben folytatódik. A Helytörténeti füzetek sorozat két új kötete: Gulyás Sándor: Kisújszállás a dualizmus korában (27.) és Farkas Kálmán: Hát, azt hallottátok-e? Kisújszállási emlékek (28.) megvásárolhatók a könyvtárban. Köszönjük a TÁMOP pályázat záró rendezvényén és a könyvbemutatókon való részvételüket. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÉS KÖNYVTÁRLÁTOGATÓNAK! Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető H í r e k, p r o g r a m o k, a k t u a l i t á s o k : w w w. k i s u j s z a l l a s. h u

15 2011. december 17. Kisbíró 15. oldal Bűnmegelőzési tanácsok nyugdíjasainknak 6. rész Az utóbbi időben országszerte elszaporodtak a szélhámosok által elkövetett bűncselekmények, az úgynevezett trükkös lopások. Pedig az ilyen jellegű jogsértéseket körültekintéssel, odafigyeléssel sok esetben meg lehetne előzni. Sorozatunk hatodik részében néhány hasznos információt teszünk közzé, melyekkel e bűncselekmények egy részét megelőzhetjük, elkerülhetjük az áldozattá válást. - A kertkaput, lakásajtót mindig zárják kulcsra, a nyitva maradt nyílászárók fokozott veszélyt jelentenek a betolakodókkal szemben! - Az éjszakai hívatlan látogatóknak soha ne nyissanak ajtót, ne engedjék be őket. Ellenük minden esetben jó szolgálatot tehet egy éber kutya! - Lakótelepi lakás esetében mielőtt bárkinek ajtót nyitnának, a kitekintő nyíláson át nézzék meg, ki akar bejutni önökhöz! - Idegeneket semmilyen körülmények között ne engedjenek be a lakásukba, ha mégis, mindig legyen jelen egy szomszéd, egy rokon! - Elutazás esetén kérjék meg a rokonokat, jó szomszédokat, gyakran ellenőrizzék a házat, ürítsék rendszeresen a postaláda tartalmát! - Ismeretlen embereket soha, egyetlen pillanatra se hagyjanak magukra a lakásban, ne hagyják értékeiket, irataikat könnyen elérhető helyen! - Lehetőség szerint ne kössenek üzletet házalókkal, felvásárlókkal, ismeretlenektől ne vegyenek semmit, azokhoz rendszerint bűncselekmény, szabálysértés párosul! - Idegeneknek ne váltsanak fel nagycímletű bankjegyet, nem lehetnek biztosak abban, hogy a pénz valódi, inkább ajánljanak egy közeli boltot vagy postát, ahol fel lehet váltani a pénzt! - A mobiltelefon feltöltőkártyájának számát soha ne adják meg senkinek, megadott számra soha ne tegyenek egyetlen fillért sem! - Bűncselekmény észlelése után azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélykérő ingyenes telefonszámon, közölve a szükséges információkat! Ezen bűncselekmények megelőzése közös érdekünk, ezért kérjük, vegyék figyelembe javaslatainkat. Ne adjanak esélyt a bűnözőknek! Ne essenek áldozatul a szélhámosoknak! Demeter Jánosné, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a faosztás kapcsán a Polgármesteri Hivatal dolgozói minden esetben levélben tartják a kapcsolatot. Ne engedjék be azokat, akik becsengetéskor a faosztásra hivatkoznak! A szeretet szárnyán érkezett a Mikulás December 5-én a finom ebéd elköltése után kis ünnepséget tartottunk az Idősek Klubjában. A klubtagok versekkel, történetekkel emlékeztek a Mikulás-nap alkalmából. Ezután megjelent a Mikulás bácsi is, aki mindenkinek személyesen adta át a kis csomagot, és mindenkit külön-külön dicsérő szóval köszöntött. Bizony volt olyan klubtársunk is, aki sírva köszönte meg talán inkább a jó szót. Érezhető volt a közénk ereszkedő szeretet. Jó volt látni a mosolygó arcokat, a csillogó szemeket, melyek talán a könnyektől is csillogtak. Biztosan mindnyájunknak eszébe jutottak a hatvan, hetven, nyolcvanöt évvel ezelőtti Mikulás-napok. Szép volt ez a délután, meghitt és szeretetben gazdag. Kívánom minden klubtársamnak, hogy még sok ilyen meghitt ünnepségben legyen részük. Ö. Tóth Istvánné klubtag A Városi Nyugdíjas Klub tevékenysége A Városi Nyugdíjas Klub életében a 2011-es év jelentős változást hozott. Nehezen indult az év, Ö. Tóthné Marika betegsége miatt tétován kezdtük a tevékenységünket, azt szerettük volna, ha egészségesen továbbviszi a munkáját. Június 18-án a klub 45 éves évfordulóját, Marika munkásságának, vezetői tevékenységének 15. és születésének 75. évfordulóját ünnepeltük. Ez alkalommal Marika bejelentette a klub vezetéséből való távozását, egészségi állapotára hivatkozva. Ezután egy vezetői csoport vette át a klub irányítását. Igyekeztünk összehangolni a tevékenységünket, és ennek megfelelően szervezni és továbbvinni a klub életét. Azóta már jó néhány sikeres rendezvényen vagyunk túl, és úgy érzékeljük, a módszer bevált. A klubtagok legutóbb arra kérték a vezetői csoport tagjait, hogy amennyiben lehetséges, vigyék tovább így a klub irányítását, felajánlva segítségüket. December 16-án tartottuk évzáró rendezvényünket. A 2011-es év tapasztalatait felhasználva készülünk a 2012-es esztendőre. Munkánkat sokszor segítette ifj. Angyal Ferenc citerás, akinek stabil segítő munkájára ezután is számítunk. A 2012-es munkatervünket a városi program figyelembe vételével állítjuk össze, hogy tevékenységünkkel segítsük a város rendezvényeit is. Megköszönjük ez alkalommal is Ö. Tóth Lajosné Marika odaadó munkáját, és reméljük, mint tag sokáig köztünk marad. A klubot továbbvivő vezetésnek és a tagoknak boldog új évet kívánunk, valamint eredményes munkát 2012-ben is. A Városi Nyugdíjas Klub vezetése Szeretetteljes nappali gondoskodás az Idősek Klubjában Az Idősek Klubja országosan ben alakult meg. Talán kevesen tudják, hogy városunkban 1969-ben alapították meg. Kezdetben a Deák Ferenc úton, a volt fürdő épületében, ezután a 70- es évek közepétől a Rákóczi úton működött. Jelenlegi helye a Kálvin u. 13. szám alatt a városközpontban van. Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllét megszüntetése, az ellátottak szociális helyzetének, valamint egészségügyi és higiénés viszonyainak javítása. A klub hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig tart nyitva. Jelenlegi vezetője Szőke Lukácsné. Háromszori étkezés igényelhető, az ebédből A és B menü választható, diétás menü is van epebetegek és cukorbetegek részére. A klubban igényelhető napközbeni tartózkodás, kézimunkázás, TV, rádió, heti- és napilapok biztosítják a szabadidő tartalmas eltöltését, ezen kívül a beszélgetések biztosítják az információcserét. Megemlékeznek társadalmi- és családi ünnepekről is. Az itt dolgozó gondozónők segítenek hivatalos ügyek intézésében, bevásárlásban, gyógyszeríratásban és annak kiváltásában. A mentális funkciókat figyelemmel kísérik. Az ellátást rokkantnyugdíjasok, idősebb nyugdíjasok és szociális rászorulók is igénybe vehetik. Egy idősebb nyugdíjast, Varga Lajosné Eszti nénit megkérdezve a következőket mondta: E hónap 29-én lesz 90 éves, 25 éve a klub tagja és nem bánta meg, hogy ide jelentkezett, nagyon jól érzi itt magát. Kevesen tudják, hogy itt csak az ebédért kell térítési díjat fizetni. Aki igényli, napközben fürödhet és moshat is. A klub célja még, hogy az egyedülálló idős emberek ne éljenek magányosan, elszigetelve. Az intézményvezető szeretettel várja az új tagokat a 2012-es évben. Az ide járó idős emberek jól érzik itt magukat. Mint tudjuk Nem években áll a vénség, de midőn a tűz kihal, Ifjú lélek! S az ember még hatvan évvel fiatal. Váróczi Istvánné

16 16. oldal Kisbíró december 17. Megjelent a városvédő naptár Kedves Városlakók, Érdeklődők! Ismét megjelent a Városvédő naptár, melyet szeretettel ajánlunk figyelmükbe. A megszokott kivitelű, színes, Kisújszállás új köztéri alkotásait, régi értékeit és az év városvédős eseményeit képekben bemutató naptár nagy örömünkre évről évre kelendő a város lakói és az elszármazottak körében. Most is gazdagíthatja a karácsonyi ajándékok sorát, valamint a nevezetes névnapokon, családi ünnepeken is megajándékozhatják vele szeretteiket. Az érdeklődők a Városi Könyvtárban juthatnak hozzá a Városvédő naptárhoz. A Városvédő és -Szépítő Egyesület nevében: Tatár Zoltán elnök Köszönet az szja 1%-ért A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az szja 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. A 2010-ben felajánlott összeget, Ft-ot a Báránykút kialakítására és védettségi táblák készítésére fordítottuk. Tatár Zoltán Fekete Imréné elnök pénztáros KÖSZÖNET november 19-én a Művelődési és Ifjúsági Központban egy könnyűzenei koncert került megrendezésre, melyet olyan magánemberek kezdtek el szervezni, akiket a rockzene szeretete mellett a segítségadás, a sérült emberek, gyermekek megsegítése is jellemez. A fellépő zenekarok: a Dogs, az Anonym, a Tűzvihar, valamint a Roar. Ezt a segítséget szeretnénk megköszönni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Iskolában tanuló autista gyermekek nevében. Köszönjük, hogy a koncert bevételével hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola udvarán a gyermekek játszóterét bővíteni, felújítani tudjuk. A szervezést, a kezdeményezést szeretnénk megköszönni ifj. Kása Gábornak és Majláth Lajosnak, továbbá a fellépő zenekaroknak, a jegyszedőknek és minden egyéb támogatónak, résztvevőnek. A zenekarok zenei munkájához, a szervezőknek szakmai és magánéletükben boldogságot, jó egészséget, egyben áldott karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánok. Vighné Károlyi Katalin igazgató ÉRTESÍTÉS A Betánia Egészségházban (Karcag, Szabó J. u. 14/a) sebész-gastroenterológiai magánrendelés nyílt. Szakredel: Dr. Szentes Gábor sebész-gasztroenterológus szakorvos Szolgáltatásaink: kis sebészeti beavatkozások gyomor-, vastagbél- és végbéltükrözés szűrővizsgálatok szövettani vizsgálatok endoscopos beavatkozások Rendelési idő: hétfő, csütörtök óráig Telefonos előjegyzés: 06 (20) Figyelem! A Magyar Vöröskereszt 130 éves és az Ifjúsági Vöröskereszt 90 éves születésnapja alkalmából a Kisújszállási Területi Szervezete rajz- és kisfilmpályázatot hirdet: Nekem a Vöröskereszt azt jelenti..., illetve Hogyan segít a Vöröskereszt? címmel A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet nevezni: 1. óvodás 2. általános iskola alsó tagozat 3. általános iskola felső tagozat 4. középiskola A rajzokat A3-as méretben lehet elkészíteni. A kisfilm maximum 3 perces lehet. Az elkészített pályaműveket szakmai zsűri értékeli. Díjazás: kategóriánként az első három helyezett értékes jutalomban részesül. Beadási határidő: február 29. A rajzokat a Vöröskeresztes irodába várjuk ügyfélfogadási időben (Kisújszállás, Kossuth L. u 9.) A pályamunkákat kiállítjuk a művelődési házban! A Vöröskereszt hírei Önkénteseket várunk A Magyar Vöröskereszt önkéntesek jelentkezését várja kórházi, szociális és egyéb intézményekben való önkéntes munkára. Segítő kezet nyújtunk, támogatunk, beszélgetünk, mosolyunkkal simogatunk. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen nyújtanák kezüket, adnák mosolyukat. Információ: Magyar Vöröskereszt kisújszállási szervezete Telefon: 06-30/ , 06-70/ Mert adni jó Házi betegápoló képzés A Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete megfelelő számú jelentkező esetén házi betegápoló, -gondozó képzést indít Kisújszálláson. A képzés díja: Ft (részletfizetés lehetséges). A képzés elvégzése után sikeres vizsga esetén a résztvevők magyar-angol-német-francia nyelvű tanúsítványt kapnak, mely segíthet számukra házi betegápolóként elhelyezkedni itthon vagy külföldön. Várjuk az érdeklődők jelentkezését a következő telefonszámokon: 06-30/ vagy 06-70/ Tisztelt Ügyfeleink és Partnereink! Ezúton kíván kellemes, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

17 2011. december 17. Kisbíró 17. oldal Ahogyan minden évben, 2012 januárjában is fotókiállítással készül a magyar kultúra napjára a Kossuth Fotóklub. Ebből az alkalomból idén is fotópályázatot hirdettünk. A kisújszállásiak, illetve az innen elszármazottak A/4-es méretű képekkel pályázhatnak. Egy jelentkező legfeljebb 10 fotóval vehet részt a versenyben. A képek leadási határideje: január 9. A fotók hátulján az alkotó neve mellett fel kell tüntetni a kép címét, a pályázó lakcímét és címét is. A képeket a Művelődési és Ifjúsági Központba kell eljuttatni. Bővebb információ: 30/ Papi Lajos, a Kossuth Fotóklub elnöke PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet 26. -a értelmében üzlet, iroda céljára bérbe adja az alábbi ingatlant: Kisújszállás, Szabadság u. 1. szám alatt lévő 24 m 2 alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális ,-Ft/hó bérleti díjért. A fenti üzlethelyiség jelenlegi állapotában bármilyen üzleti, kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmas. Az ingatlan 5 év meghatározott időre adható bérbe. Használatba vételi díjat nem kell fizetni. Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségben gyakorolni kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek. Az üzlethelyiség bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. A pályázatokat december 23-án óráig lehet benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74. szám, Pf.: 46.). Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt egyeztetést követően óra közötti időpontban (telefon: 59/ ). A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: december 27-én 9.00 órakor a helyszínen történik. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Tóth Zoltán ügyvezető igazgató Bontható épület A Porcsalmi Lajos Sporttelepen a régi öltöző és felvonulási épület bontásra elvihető. További információ: Farkas Tamás 30/ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet 1.. (2) bekezdés c.) pontja értelmében bérbe adja az alábbi lakást: Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 4. szám alatt lévő 85,2 m 2 alapterületű 2,5 szobás, komfortos komfortfokozatú lakásbérleményt minimális ,-Ft/hó (458,-Ft/m 2 ) bérleti díjért. A lakás 5 év meghatározott időre adható bérbe, mely bérleti idő szükség esetén meghosszabbítható. A lakás bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. Amennyiben a lakásra több érvényes pályázat érkezik, az a pályázó nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. A pályázatokat december 23-án óráig lehet benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 74., Pf.: 46.) az erre a célra biztosított formanyomtatványon. A lakás megtekinthető munkanapokon, előzetesen történt egyeztetést követően óra közötti időpontban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon: 59/ , ). Tóth Zoltán ügyvezető igazgató VÁLTOZÁS A HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJÉBEN! Felhívjuk a tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy december 26-án, hétfőn NEM LESZ KUKÁS HULLADÉKGYŰJTÉS. Az ürítési rend az alábbiak szerint változik: december 26., hétfő helyett december 27-én, kedden lesz szállítás. Kérjük önöket, hogy a fent leírtaknak megfelelően keddi napon helyezzék ki kukaedényeiket. Az átrendezett hulladékgyűjtési napon, illetve december 30-án fokozottan kérjük, hogy már reggel 7.00 órára helyezzék ki a kukaedényeiket, a hulladékok begyűjtésének időpontja az átszervezés miatt a megszokottól eltérhet. Megértésüket és segítőkész együttműködésüket előre is köszönjük! Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Tapossa Laposra szelektív hulladékgyűjtésre használható gyűjtőzsákok beszerzésével kapcsolatban technikai problémák adódtak, mely következtében készleteink kimerültek. Szelektív hulladékaikat bármilyen kereskedelmi forgalomban megvásárolható áttetsző gyűjtőzsákba kihelyezhetik a megszokott módon, a szelektív hulladékgyűjtés rendjében nincs változás. A évi szelektív hulladékgyűjtési napokról szórólapokon, illetve a Kisbíró következő számában kapnak tájékoztatást. Segítőkész együttműködésüket előre is köszönjük! Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Hírek, programok, aktualitások:

18 18. oldal Kisbíró december 17. KATT tehetségpont Az Arany János Általános Iskolában 2011 májusában alapítottuk meg a Kisújszállási Aranyos Tanulóinkért Tehetségpontot (KATT), mely szeptembertől megkezdte működését. Korábbi színes szakköri, versenyeztetési munkánkat kiegészítette egy pszichológus tevékenysége. Ő az osztályfőnökök javaslata alapján tehetségazonosító pszichológiai vizsgálatot végzett, ami segíthet a tanulók további fejlesztésében. Az iskola pedagógusai sok tehetségfejlesztő munkát végeznek a mérésben résztvevő - és azon kívüli - ügyes tanulók esetében is. Ennek eredményeként szép sikereket érnek el tanítványaink. Úgy gondoltuk, ennek elismerése, valamint az alsó tagozatban befejeződött pszichológiai vizsgálatok értékelése most vált aktuálissá december 8-án a Szabadság téri iskolában szerény vendéglátással egybekötött beszélgetésre került sor, ahol a tehetséges gyerekek és szüleik, valamint az iskola pedagógusai mellett a tehetségpont pszichológusa is jelen volt. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte a szülők és tanulók részéről is, jó hangulatban töltöttünk együtt néhány órát. Tuka Antal, a Tehetségpont kapcsolattartója Őszi sporteredmények az Aranyban A nyári szünet után a szeptembert is kemény sportolással kezdték tanulóink. A körzeti duatlon versenyen nagy létszámban és lelkesen álltak a starthoz. A berekfürdői megyei döntőre 15-en jutottak tovább. A következő eredmények születtek: I. korcsoportban (1-2. osztályosok) egyéni versenyszámban: II. Túri Laura III. Szarvák Rebeka csapatban megyei bajnok:: Túri Laura, Toldi Zsófia, Szarvák Rebeka, Kelemen Zsófi A kislányok a Balassagyarmaton megrendezett országos döntőn a 12. helyezést érték el. III. korcsoportban Oros Péter megyei bajnok lett, az országos versenyen pedig a középmezőnyben végzett. Forgács Loretta Fanni: megyei 8. hely, országos versenyen középmezőny Kelemen Anna: megyei 9., országos versenyen középmezőny Csizi Tünde: megyei 15., országos versenyen középmezőny IV. korcsoportban Csapatban megyei 4. helyezés: Barát Barbara, Cs. Nagy Eszter Sára, Herczegh Veronika, Borók Kitti A jó eredmények folytatódtak a Szolnokon megrendezett atlétikai csapatbajnokságon. Kislabdahajításban fiú csapatunk megyei 2. helyezést ért el. Csapattagok: Nagy Szilárd, Demeter Roland, Király Zoltán, Kittlinger Ákos, Szombat Zoltán Távolugrásban megyei 2. hely: Fábián Barnabás, Király Zoltán, Nagy Szilárd, Túri László, Palágyi Dániel A 10x200-as vegyes váltó megyei 4. helyezést ért el Nagy Szilárd Forgács Loretta Fanni Palágyi Dániel Darvas Nikolett Túri László Barát Barbara Király Zoltán Cs. Nagy Eszter Sára Szombat Zoltán Hercegh Veronika Az őszi atlétikai versenyek sorát a megyei mezei CROSS futóverseny zárta, ahol három csapatunk futott a jó helyezésekért. A III. korcsoportos lányok a 4. helyezést érték el Forgács Loretta Fanni, Jenei Petra, Csizi Tünde, Herczeg Lilla, Barabás Zsófia A IV. korcsoportos lányok a 6. helyen végeztek Barát Barbara, Borók Kitti, Csillag Virág, Nádas Klaudia, Hercegh Veronika A III. korcsoportos fiúk a 7. helyen végeztek Oros Péter, Vékony András Dániel, Kui Krisztián, Szűcs Dávid A diákolimpia 20 lövéses 10 m-es légpuskás számban Orovicz Réka megyei 1., Nánási Petra megyei 2., Jenei Péter megyei 2. helyezést ért el. A Hódmezővásárhelyen megrendezett országos döntőn egyéniben a középmezőnyben végeztek, de a megyei légpuskás csapat tagjaként országos 4. helyet szereztek. A versenyzők utaztatásában a Kisújszállási Lövészklub nyújtott anyagi segítséget. Súlyemelés Rácz László 2011 őszén Oroszlányban serdülő, +85 kg-ban utánpótlás országos bajnokságon 225 kg-os összetettel 1. helyezett lett. (Szakításban 100 kg sikerült, míg 125 kg-al utánpótlás csúcsot lökött.) 2011-ben Lengyelországban korosztályos bajnok lett. Hazai pályán területi minősítő és nemzetközi versenyekről 18 db aranyérmet hozott haza. Ebben az évben Országos Diákolimpián II. helyezést ért el április 24-én súlyemelésben a magyar válogatott hivatalos tagja lett. Nagyon sokat köszönhet az edzőnek, Szabolcsi Károlynak is. Szeretnénk megköszönni azoknak a támogatóknak, szülőknek az önzetlen segítségét, akik részt vállaltak abban, hogy versenyzőink eljussanak a versenyek helyszíneire. Továbbá gratulálok a felkészítő tanároknak is, akik iskolánkban az emelt szintű sportcsoportokba járók felkészítésében is jelentős részt vállalnak. A jó idő végeztével még nincs vége a versenyidőszaknak. Előtérbe kerültek a tornatermi mérkőzések, és az edzések keretein belül felkészülés a tavaszi időszakra. A Kisúj SE-vel együttműködésben városi szinten tartunk labdarúgó és kosárlabdaedzéseket minden korosztály számára. Ide várjuk a többi iskola tanulóit, versenyzőit is. Nagy Lajos igazgató

19 2011. december 17. Kisbíró 19. oldal SAKK! MATT! A Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya újabb két akadályt vett felemás sikerrel az NB I/B Maróczy-csoportjában. A 3. forduló hazai mérkőzésén Orosháza ellen úgy szereztük meg az első győzelmünket, hogy az egy percig sem forgott veszélyben. Az első hat táblán 5 pontot szereztünk, míg az utolsó haton csak kettőt... A végeredmény a vendégekre nézve hízelgő! A 4. fordulóban komoly nyerési lehetőséget szalasztottunk el Hajdúszoboszlón. Ellenfelünk minden táblán remire játszott, és ahogy az lenni szokott: mi kockáztattunk, így mi veszítettünk... A csapat őszi szereplése ezzel lezárult, a folytatás január 29-én Miskolc ellen lesz. Második csapatunk sorban aratja győzelmeit a megyei bajnokságban. Törökszentmiklós magabiztos legyőzése után Túrkeve, Karcag és Kunmadaras csapatai is elvéreztek a kisúji harcmezőn. A tavaszi folytatás előtt 6,5 pont előnnyel állunk a tabella élén Karcag II. előtt. Eredmények: Kun-Metalokála Kisújszállási SE Orosházi SE 7 : 5 Hajdúszoboszlói SSE Kun-Metalokála Kisújszállási SE 6,5 : 5,5 Túrkevei VSE Kisújszállási SE II. 4 : 6 Kisújszállási SE II. Karcagi SE II. 7,5 : 2,5 Kunmadarasi DSE Kisújszállási SE II. 1,5 : 8,5 Kecze István SE-elnök Súlyemelői eredmények A Magyar Súlyemelő Szövetség, az Oroszlányi Súlyemelő Sportegyesület rendezésében november án Oroszlányban tartotta meg a Súlyemelők Utánpótlás Országos Bajnoksága egyéni versenyeinek küzdelmeit. Az országos bajnokságra 29 súlyemelő egyesület 159 versenyzője nevezett. A súlycsoportok egyéni küzdelmeibe a legjobb hat versenyző nevezhetett be. Ennek figyelembe vételével is elismerésre méltó a kisúji csapat teljesítménye. A sportág utánpótlását jelentő serdülő, ifjúsági, junior korcsoportokban a résztvevő hét kisúji erős fiú eredménymérlege: három arany-, egy ezüst-, egy bronzérem, egy negyedik és egy ötödik helyezés. Visszatekintve a súlyemelők elmúlt évi egyéni magyar bajnokságára, akkor még nem sikerült korosztályos bajnoki címeket, csak érmes helyezéseket elérniük a kisúji emelőknek. Most viszont Rácz László (13) serdülő, Budai Attila (16), Kiss Milán (16) ifjúsági korcsoportú versenyzők révén már három magyar bajnoki címnek is örülhettek a fiúk és edzőjük, Szabolcsi Károly. A további dobogós helyezések sorában Mészáros András (20) junior korcsoportban ezüstérmet, Kun Sándor (15) serdülő korcsoportban bronzérmet vehetett át. Elismerést érdemel Szoboszlai Róbert (17) ifjúsági korcsoportban emelő negyedik, a juniorok között kézsérüléssel bajlódó Ulveczki Zoltán (18) ötödik helyezése is. A kisúji súlyemelők az év eddigi versenyein összesen nyolcvan érmet gyűjtöttek be. Ari Géza

20 20. oldal Kisbíró december 17. A Kisbíró következő száma február 11-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta február 3-án, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. KE) Ladányi és Társa Bt. Autószerviz Kisújszállás, Eszperantó utca 10. Ladányi Zsigmond: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Vállalunk: műszaki vizsgáztatásra teljes körű felkészítést, olaj+szűrő cseréjét, ellenőrzését, téli-nyári átállást, akkumulátorszerelést, -ápolást, -vizsgálatot, fényszóróállítást, -vizsgálatot, szélvédőcserét, -javítást, gépkocsi háztól házig szállítását, gyári és utángyártott alkatrészek beszerzését és forgalmazását. Julcsi Üveg Ajándék Kisújszállás, Széchenyi utca 1. Ladányi Zsigmondné: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Választékunk: poharak, tányérok, evőeszközök készletben vagy darabra is, porcelán, kristály: vázák, poharak, dísztárgyak (hollóházi, zsolnay, ajkai), olasz bőr- és műbőr táskák, pénztárcák, övek, kiegészítők, vendéglátós mértjelzéses poharak, tányérok, evőeszközök, csemegekosarak (vevő kérésére egyedileg is összeállítom), jénai tálak, főzőedények, ajándéktasakok, csomagolóanyagok, ón díszüvegek, poharak: névnapos, születésnapos, évszámos. Szakszerű és udvarias kiszolgálás, versenyképes árak! Minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! * Kifejezetten városközponti, gazdaságosan beépíthető, 2 db szomszédos, nagy építési telek reális áron eladó, együtt vagy külön is! Tel: 06-30/ TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Kiss Endre ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/1/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 13.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 1/2015.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 48/2012.(III.29.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 5/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Farkas István, Horváth Imre, Dr. Szabó Béla, Szabó Gábor, Dr.Trippon Norbert, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Farkas István, Horváth Imre, Dr. Szabó Béla, Szabó Gábor, Dr.Trippon Norbert, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2014. szeptember 12-én (péntek) 12,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből A

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben