Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken. Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Kormányhivatala Munkavédelmi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken. Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Kormányhivatala Munkavédelmi"

Átírás

1 Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Bp. Főváros F Kormányhivatala Munkavédelmi és s Munkaügyi Szakigazgatási Szerve

2 Tartalomjegyzék Fertőzések, járványok Jogszabályi háttér bemutatása Kockázatbecslés biológiai expozíció esetén Külön rendelkezések orvosi, állatorvosi szolgálatok esetén Munkáltatói kötelezettségek Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata Változások a jogszabályi háttérben 2012 Higiénés és egyéni védelem Expozíciós nyilvántartás Bejelentési kötelezettség Hatósági ellenőrzési tapasztalatok 2

3 Biológiai kóroki tényező A biológiai kóroki tényezők szerepe, jelentősége napjainkban egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül mind a hazai, mind nemzetközi tekintetben, mert megbetegedéseket, járványokat okozhatnak. Ahhoz azonban, hogy a munkahelyek járványügyi biztonságát megértsük, a járványokat okozó fertőző megbetegedések ellen hatékonyan tudjunk védekezni, nélkülözhetetlen néhány járványtani fogalmat tisztázni és a fertőző betegségek terjedési mechanizmusát megérteni. 3

4 Biológiai kóroki tényező A biológiai kóroki tényezők alatt értjük azokat a mikroorganizmusokat, gombákat és a parazitákat, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak. A mikroorganizmusok szabad szemmel nem látható legkisebb élő szervezet (baktériumok, vírusok stb.) Aspergillus flavus gomba Lyssa vírus Legionella baktérium 4

5 A fertőző betegségek tovaterjedéséhez három dolog szükséges. Fertőző forrás Terjedési mód, közvetítő közeg Fogékony szervezet Amennyiben a fenti három feltétel közül bármelyik is hiányzik, nem tud létrejönni újabb fertőző betegség, és természetesen járvány sem tud kialakulni. Mivel e három feltétel megléte nélkülözhetetlenül szükséges az újabb fertőző betegség, vagy betegségek (járvány) kialakulásához, ezeket a járványfolyamat elsődleges mozgatóerőinek nevezzük. 5

6 A biológiai kóroki tényező a szervezett munkavégzésben is expozíciós veszélyt jelenthet, ezért figyelembe kell venni a munkavédelmi követelményeket a munkavállalók egészsége és biztonsága érdekében. Szervezett munkavégzés esetén, a munkavédelemre vonatkozó alapvető, általános szabályokat a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) határozza meg. A munkájuk során biológiai kockázatoknak kitett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó speciális szabályokat pedig a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (továbbiakban Rendelet) tartalmazza, amely megfelel az Európai Unió előírásainak. 6

7 A biológiai tényezők a fertőzés kockázatának szintjétől függően négy csoportba sorolhatók 1.csoport: az olyan biológiai tényező, amely nem képes emberi megbetegedést okozni. 2. csoport: az olyan biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségben nem valószínű, az általa kiváltott betegség többnyire eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos. Pl. legionella pneumophila, salmonella enteritidis. 3. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést képes okozni, ezért komoly veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének kockázata az emberi közösségben fennállhat, de általában eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos. Pl. hepatítis vírusok B, C, D. 4. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a munkavállaló számára, az emberi közösségben való szétterjedésének nagy a kockázata, általában nem előzhető meg, vagy nem kezelhető hatásosan. Pl. ebola vírus, fehérhimlő vírus. 7

8 A besorolás egyben egészségkockázati szinteket is jelent, és ezek alapján meghatározhatók a biológiai kóroki tényezők elleni hatékony megelőzés stratégiájának konkrét megvalósítási lehetőségei. A munkavégzés során a biológiai kóroki tényező hatása többféle módon érheti a munkavállalót: belégzés útján, szennyezett tárgyak közvetítésével, közvetlen kontaktus útján, baleset kapcsán (szúrás, vágás, stb.) 8

9 Hol lehet biológiai kockázattal számolni? Néhány foglalkozási tevékenységet megemlítünk: 1. Élelmiszer előállító létesítményekben végzett munkák. 2. Mezőgazdasági munkák. 3. Olyan munkatevékenységek, amelyek állatokkal, állatok tetemeivel, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járnak (pl. állati fehérje feldolgozás). 4. Az egészségügyi és szociális ellátásban végzett munkák, beleértve az elkülönítő, valamint a kórbonctani részlegeket. 5. A klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák. 6. A hulladék megsemmisítő, ártalmatlanító létesítményekben végzett munkák. 7. A szennyvíztisztító berendezésekben, járható szelvényű szennyvízelvezető művekben végzett munkák. 9

10 Kockázatbecslés Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat érő expozíció jellegét, időtartamát és amennyiben lehetséges mértékét. 10

11 Kockázatbecslés folyt. Amennyiben egyidejűleg különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával kell számolni a végzett tevékenység során, a kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni. A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, ha a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja, baleset, foglalkozási megbetegedés előfordulása esetén, továbbá új biológiai tényező megjelenése esetén. 11

12 Kockázatbecslés folyt. Mvt. 54. kockázatértékelés Rendelet kockázatbecslés Szempontok a kockázatbecslés készítésénél: a munkavédelmi felügyelőség a bejelentés során tett ajánlásai, (Változás!) a foglalkozási, illetve a foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedésekre vonatkozó információk, a munkavállaló munkahelyi tevékenységéből adódó lehetséges allergizáló és toxikus hatások, a munkavállaló tényleges foglalkozási, illetve foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedései. 12

13 Rendelet 3.sz.Mell. Besorolási lista a kockázatbecsléshez Kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, hogy az embert megfertőzik. (allergizáló, toxikus hatás fel van tüntetve) A besorolt tényezők listája az említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Többletkockázat!! (gyógyszerszedés, terhesség, veszélyeztetett immunitás..) csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az 1. csop.ba sorolva. 13

14 Besorolási lista a kockázatbecsléshez folyt. Gyengített fertőzőképességű biológiai anyagoknál a virulencia megítélése az expozíció körülményeitől függ, ha azonban a biológiai anyag fertőzőképes a munkahelyi kockázatértékelésnél ki kell rá térni. A Rendelet nomenklatúrája a kiadáskori ismereteket, és tudományos álláspontot tükrözi korszerűsíteni kell ha már a tudomány ezt túlhaladta. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek, és amelyet a mellékletben nem soroltak be, minimálisan a 2.csop. ba kell sorolni. 14

15 Orvosi, állatorvosi szolgálatok külön rendelkezései Kockázatbecslés során különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a biológiai tényezőknek a beteg emberekben vagy állatokban, valamint a belőlük származó mintákban és hulladékokban való jelenlétét illető bizonytalanságokra, b) arra a veszélyre, amit a beteg emberekben és állatokban vagy róluk, illetve belőlük vett mintákban jelen lévő vagy esetleg előfordulóbiológiai tényezők jelentenek, c) a tevékenységgel szükségszerűen együtt járó kockázatokra. Fokozott védelmi intézkedések, fertőtlenítés, elkülönítés!! 15

16 Munkáltató kötelezettségei Veszélyes biológiai tényezők helyettesítése kevésbé veszélyessel, Kockázatbecslés a munkavállaló egészségének kockázatát igazolja expozíciót megakadályozni megszüntetni alacsony szintre csökkenteni érintett munkavállalók számát csökkenteni, munkafolyamatot, intézkedéseket úgy megtervezni, hogy megakadályozzák a biológiai tényezők szétterjedését, megfelelő védőberendezéseket, egyéni védőeszközöket biztosítani, használni (egyéni védőeszköz juttatás rendje.) 16

17 Munkáltató kötelezettségei kockázatot jelző, figyelmeztető jelzések, intézkedési terv készítése biológiai tényezőkkel kapcs. balesetek esetére, biztonságos hulladék gyűjtés, tárolás. (pl. egészségügyi hulladék) 17

18 Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata Munkavédelmi hatóság FESZ tevékenység megkezdése 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásai alapján kell eljárni. Azon kóroki tényezők okozta kockázatok esetében, ha a megbetegedéssel szemben védőoltással rendelkezünk, a foglalkoztatás feltételeként térítésmentesen kell a védőoltásokat biztosítani. Az oltást többnyire a foglalkozás egészségügyi szolgálat orvosa végzi. A munkavállalót részletesen tájékoztatni kell a védőoltásról és annak esetleges mellékhatásairól. 18

19 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. (1) bekezdése is szabályozza A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban jelenleg a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként a külön jogszabály szerint biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. 19

20 Figyelem! A foglalkozás egészségügyi szolgálat az általa végzett védőoltásokról évente összefoglaló jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő év január 5. napjáig megküldi a járási népegészségügyi intézetnek és a munkavédelmi felügyelőségnek. Oltási könyvet kérelemre a munkavédelmi felügyelőségnek be kell mutatni. Munkavállalói fertőződés, megbetegedés esetén a FESZ orvos kezdeményezésére a munkavédelmi felügyelőség a FESZ bevonásával kijelöli azon munkavállalói kört, akiket megfigyelés alá kell vonni, és a felügyelőség kezdeményezi a kockázatbecslés újraértékelését. 20

21 Figyelem! Azon laboratóriumban, ahol olyan anyagokkal dolgoznak, amelyeknél bizonytalan, hogy tartalmaznak e emberi megbetegedést okozó biológiai tényezőket, de nem céljuk a biológiai tényezők tenyésztése vagy koncentrálása, legalább a 2. fokozatú védelmi szintet kell alkalmazni azzal, hogy a tevékenység jellegétől függően a 3. vagy 4. szint bevezetése is szükséges lehet. A munkáltató megkeresésére a munkavédelmi felügyelőség indokolt esetben, a 3. vagy 4. szintnél alacsonyabb védelmi szintet is engedélyezhet. 21

22 Higiénés és egyéni védelem A munkáltató minden olyan biológiai tényezőkkel kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a munkavállaló biztonságára és egészségére, köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon, és ne dohányozzon a munkahelyen, a munkavállaló számára megfelelő védőruházatot biztosítani, a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelelő mosdót és illemhelyet, továbbá biztosítani a szemöblítés és amennyiben ez szükséges a bőrfertőtlenítés lehetőségét, 22

23 gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a szükséges védőeszközöket megfelelően tárolja, továbbá amennyiben az szükséges minden alkalommal megtisztítsa azokat, valamint az ismételten fel nem használható védőeszközt veszélyes hulladékként kezelje, megtiltani a meghibásodott védőeszköz használatát, írásban rögzíteni az emberi vagy állati eredetű minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat. 23

24 A munkavállalók tájékoztatása és képzése A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló, illetve a munkavédelmi képviselő megfelelő képzést kapjon: a) az egészséget fenyegető kockázatokról, b) az expozíció megelőzését szolgáló intézkedésekről, c) a higiénére vonatkozó előírásokról, d) az egyéni védőeszköz viseléséről és használatáról, e) az előre nem látható veszélyhelyzetekben teendő intézkedésekről, illetve a veszélyhelyzetek megelőzéséről., A képzést írásban dokumentálni! 24

25 Munkavállalók tájékoztatása különleges esetekben A munkáltató írásban a munkavállaló számára hozzáférhető módon rendelkezik a szükséges teendőkről, szükség esetén figyelmeztetéseket is ki kell függesztenie, amelyek minimálisan tartalmazzák: a) a biológiai tényezőkkel végzett munka során történt baleset vagy súlyos zavar, illetve b) a 4. csoportba tartozó biológiai tényezővel végzett munka esetén követendő előírásokat. Munkavállaló kötelezettségei!! (biológiai tényezővel kapcs. munkabaleset jelentése, 3.4. csop. ba tartozó kóroki tényező kijutása a munkakörnyezetbe jelentés) 25

26 Expozíciós nyilvántartás A munkáltatónak jegyzéket kell vezetni azokról a munkavállalókról, akik a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők kockázatának vannak kitéve, feltüntetve: a végzett munka jellegét, a biológiai tényezőt, továbbá az expozícióval, balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos adatokat. Adatmegőrzés legalább 10 évig! ( Munkáltatói feladat) 26

27 További expozíciós nyilvántartási feladat Olyan biológiai tényezők esetén: a) amelyek tartósan fennálló vagy latens fertőzéseket okozhatnak, b) amelyek által okozott megbetegedések nem diagnosztizálhatók c) amelyek által okozott megbetegedés inkubációs ideje különösen hosszú, d) amelyek megfelelő kezelés ellenére hosszan tartó, visszatérő megbetegedést okozhatnak, e) amelyek súlyos késői hatással járó fertőzést okozhatnak. Adatmegőrzés 40 évig! ( Munkáltatói feladat) 27

28 Bejelentési kötelezettség A munkáltató az adott tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha a 2.,3.,4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység szándékát első ízben a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 30 nappal a munkavédelmi felügyelőségnek bejelentette. A 4. csoportba tartozó, diagnosztikai szolgáltatást nyújtó szándékát a laboratórium legalább 30 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően a munkavédelmi felügyelőségnek kell bejelentenie. a) a munkáltató nevét és címét, illetve a munkavégzés helyének címét, b) a munkahelyen a biztonságért és az egészségvédelemért felelős személy nevét és beosztását, c) a kockázatbecslés eredményét, d) a biológiai tényezőt, amellyel a munkavégzés folyik, e) a tervezett megelőző intézkedéseket. 28

29 Foglalkozási betegségek A biológiai kóroki tényezők okozta foglalkozási betegségeket a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 4. számú melléklete szerint az észlelő orvosnak be kell jelenteni a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek. A hazai bejelentett foglalkozási megbetegedéseknél különösen szembetűnő az évek óta jelentős mértékű aluljelentés!! 29

30 A foglalkozási megbetegedések és s a fokozott expozíci ciós s esetek számának alakulása ( ) Forrás: NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály NMH Hírlevél évi 8. száma 30

31 A foglalkozási megbetegedések esetszáma főbb kórformk rformák k szerint ( ) 2011) Forrás: NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály NMH Hírlevél évi 8. száma 31

32 A foglalkozási megbetegedések száma és s megoszlása sa kóroki tényezt nyezők k főf csoportjai szerint, 2011 Forrás: NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály NMH Hírlevél évi 8. száma 32

33 Hatósági ellenőrzések Ellenőrzött területek mobil WC k tisztítása, fertőtlenítése kézi segédeszközzel és veszélyes anyagokkal/keverékekkel (főként ipari fertőtlenítőszerekkel), vasúti kocsik takarítása (WC k tisztítása, fertőtlenítése kézi segédeszközzel és veszélyes anyagokkal/keverékekkel (főként ipari fertőtlenítőszerekkel), hulladékgyűjtés (pl.: kontaktus ételmaradékkal, szúró/vágó eszközökkel, üvegtörmelékkel, emberi testnedvekkel) 33

34 Hatósági ellenőrzések repülőgépeken lévő WC tartályok ürítése, fertőtlenítése, karbantartása, szennyvízkezelő telepek, saját szennyvízkezelő teleppel rendelkező üzemek, ahol az ipari és a kommunális szennyvíz kezelése együtt történik, s a tevékenység során mintavételezés is történik laboratóriumi vizsgálat céljából, 34

35 Hatósági ellenőrzések kísérleti célból tartott állatok tartása (rovarok, rágcsálók), állat kereskedések, állattartó telepek, állatkertek [állat harapása/csípése, beteg vagy a másik állat által megsebzett, sérült állatok kezelése, allergia (szőr, toll), almok tisztítása], rovar és rágcsálóírtási tevékenység következtében elhullott állatok begyűjtése, karanténban tartott állatok, kertészeti tevékenységek, mezőgazdasági erdészeti munkák (kullancs!, tetanusz sérült bőr, EVE hiánya), 35

36 Hatósági ellenőrzések mélyépítés, csatornákban végzett munkák (javítások, karbantartások), egészségügyi szociális intézmények (fekália, sebek, tűszúrás, járványok, nosocomialis fertőzések), hulladék kezeléssel kapcsolatos tevékenységek (gyűjtés, válogatás, kezelés) 36

37 Hatósági ellenőrzés tapasztalatai Mezőgazdaság Növénytermesztők baktériumok, gombák, mikotoxinok, endotoxinok, stb. légúti megbetegedések, allergiás megbetegedések 37

38 Aflatoxint termelő Aspergillus fajok előfordulása Az aflatoxinok leggyakrabban és legnagyobb koncentrációban földimogyoróban fordulnak elő, de kimutatták egyéb fehérjedús olajos magvakban (gyapotmag, mandula, pisztácia), fűszerfélékben és kukoricában is. A mezőgazdasági termékek aflatoxin szennyezettsége a trópusi országokban igen elterjedt. 38

39 Hazánkban az A. flavust gyakran izolálják különböző mezőgazdasági terményekről (kukorica, paprika, búza, szőlő), A mérsékelt égövi/hazai éghajlati viszonyok között a hazai élelmiszerekben az Aflatoxinok feldúsulásának kicsi az esélye. Prevenció Gépesítés, oktatás, védőeszközök, 39

40 Állattenyésztés Zárt térben, épületekben, ólakban, istállókban dolgoznak. Állatokkal való érintkezés fertőzést, élősködő (parazita) betegségeket okozhat. állatról emberre terjedő betegségek együttműködés állatorvosok és orvosok között!!!!! Megelőzés a mezőgazdasági ágazatban: Műszaki Szervezési Egyéni védelem Védőoltás!!!! 40

41 Az ágazat ellenőrzött vállalkozásai a biológiai tényezők kockázatát nem becsülték, nem tulajdonítottak jelentőséget a kérdésnek, annak ellenére, hogy pl. a szerves trágya kezelés a növénytermesztés miatt is megvalósult. Állattartás során, kullancsveszély. Munkaegészségügyi szaktevékenység keretében szakmai tanácsot/közreműködést nem vettek igénybe a biológiai kockázatbecsléshez. 41

42 Klímaberendezések Hatósági ellenőrzés tapasztalatai Az egyedi klímaberendezések karbantartásáról, tisztításáról külön jogi szabályozás, szabvány nem rendelkezik. A berendezések tisztításáról, annak gyakoriságáról, a felhasználható fertőtlenítőszerek típusáról, stb. a készülék gyártója által készített gépkönyv ad iránymutatást. A szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell rendszeres tisztán tartásukat, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását [3/2002. (II. 8.) SzCsM EüM együttes rendelet 6. (4) c)] 42

43 Légúti panaszok és megbetegedések, különböző allergiás tünetek, alakulhatnak ki. A Legionella vízszerető baktérium, mindenhol előfordul ahol pangó meleg víz van. Bejelentendő fertőző betegség. Nagyjából ötször, hatszor annyi a valódi beteg, mint a bejelentett. Nagyon fontos a klímaberendezések folyamatos ellenőrzése ban Philadelphiában a háborús veterán legionáriusok gyűlésén 182 ember betegedett meg, 29 en meghaltak, mert a szállodai légkondicionáló párásítójában megtelepedett a Legionella. 43

44 A gombafertőzés még gyakoribb lehet, mint a legionellosis. Sokszor egyszerre több gombafaj okozza a betegséget. A gombák spórája a légutakba jutva, főleg alsólégúti megbetegedést és tüdőgyulladást okoz. Megelőzés: Szűrők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése, cseréje!!!! 44

45 Hatósági ellenőrzés tapasztalatai Egészségügy Az egészségügyi dolgozók foglalkozási fertőzései vérrel, és testváladékkal terjedő vírusfertőzések (HBV, HCV, HIV,) MRSA (methicillin rezisztens Staphylococcusaureus) az egészségügyi dolgozók tuberkulózisa (1993 után, az egészségügyi dolgozók Hepatitis B elleni oltásának kiterjesztését követően a foglalkozási eredetű akut hepatitis B esetek száma erőteljesen lecsökkent) Vérrel és testváladékkal terjedő vírusfertőzések éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések során következhetnek be. (ezzel kapcsolatos jogi szabályozás a vonatkozó EU Irányelv figyelembevételével készül) 45

46 Védőoltások a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként kell biztosítania mint pl. Hastífusz szennyvízzel, emberi ürülékkel kontaktusba kerülő dolgozók labor, fertőző osztály munkavállalói, Hepatitis B, Hepatitis A akik hepatitis A vagy arra gyanús beteget látnak el. Védőeszközök kesztyű, maszk, sapka, stb. köpeny használata, amit a higiénés szemlén szintén ellenőrizni kell. A szemle során meg kell győződni arról, hogy van e elegendő mennyiségben védőeszköz és azok használatának megfelelőségét is ellenőrizni kell. 46

47 Személyi higiéné!! Hatósági ellenőrzés tapasztalatai Gyakori kézmosás, és fertőtlenítőszer használat!! 47

48 Hatósági ellenőrzés tapasztalatai Leggyakrabban előforduló hiányosságok: a szennyeződött védőeszközök tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó szabályokat nem határozzák meg a munkáltatók, egyéni védőeszközöket szennyezett állapotban tárolják, sokszor együtt a tiszta védőeszközökkel, a munkavédelmi oktatások során a biológiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos tájékoztatást nem tartják meg (pl.: személyi higiéne fontossága, kockázatok, megelőzés módjai, egyéni védőeszköz használat) 48

49 Hatósági ellenőrzés tapasztalatai a kockázatbecslésekben egy két mondatban szerepeltetik a biológiai kockázatot; a biológiai kóroki tényezők csoportba sorolását nem végzik el, így a védőoltások szükségességét sem határozzák meg, hiányzik a bőrfertőtlenítő (kézfertőtlenítő) szer, több esetben folyékony szappant adnak, amely azonban fertőtlenítő hatással nem rendelkezik, nem megfelelő védelmi képességű védőeszközöket biztosít a munkáltató, a munkavállalókról nyilvántartást nem vezetnek, 49

50 Hatósági ellenőrzés tapasztalatai elmarad a védőoltásokról az összefoglaló jelentés megküldése, a munkáltató a munkavédelmi felügyelőség felé a bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, a munkavállalók nem ismerik és nem tartják be a megfelelő higiéniai előírásokat, (oktatás!!!!) a munkáltató a szükséges védőoltásokról nem gondoskodik. 50

51 Hatósági ellenőrzés tapasztalatai Tevékenységtől függően egyidejűleg a biológiai kockázat mellett az alábbi további kockázatok is előfordulhatnak : fizikai (pl.:nagynyomású mosóberendezések, kompresszor által okozott zaj ; rezgés) kémiai (felhasznált veszélyes anyagok/keverékek) ergonómiai (pl.: egyoldalú terhelés, szűk helyeken végzett munka) 51

52 Köszönöm a figyelmet! 52

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 41 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Biológiai hatóanyagok Bevezetés A 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét témája a veszélyes anyagok kockázatainak megelőzése. Az Ügynökség egy sorozat tájékoztató

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése Általános szabályok A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabályokat alkalmazni kell valamennyi

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.)

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lakóhelyén nagy ellentéteket váltott ki a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A polgármester felkéri mint egészségügyi dolgozót, hogy beszéljen az emberekkel a szelektív hulladékgyűjtésről,

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása

Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása PTE Munkavédelmi Szabályzat 14. számú melléklete Veszélyes és rákkeltő anyagokkal/keverékekkel kapcsolatos formanyomtatványok Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása Veszélyes anyag/készítménykeverék

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Dr. Bíró Zoltán állatorvos MH EK KJSZ ALAPFOGALMAK 1. egészségügyi ellátással

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Adat- és munkavédelem a hatósági ellenőrzés szemszögéből. Dudás Katalin 2012.12. 06.

Adat- és munkavédelem a hatósági ellenőrzés szemszögéből. Dudás Katalin 2012.12. 06. Adat- és munkavédelem a hatósági ellenőrzés szemszögéből Dudás Katalin 2012.12. 06. Munkaügyi ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés, TAJ szám Közérdekű bejelentő, panaszos Bizonyítási eszközök o Zárt adatkezelés-

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények helyes kialakításának jelentősége a nosocomiális fertőzések megelőzésében. Ifj. Pólya Endre

Az egészségügyi intézmények helyes kialakításának jelentősége a nosocomiális fertőzések megelőzésében. Ifj. Pólya Endre Az egészségügyi intézmények helyes kialakításának jelentősége a nosocomiális fertőzések megelőzésében Ifj. Pólya Endre VÁZLAT Főbb egységek Nosocomialis fertőzések Műszaki megoldások Meglepetés Az egészségügyi

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről 144. sz. Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1971.

Részletesebben

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Dr. Bereczki Edit A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Foglalkozás-egészségügyi Fórum A munkaegészségügy aktuális kérdései Budapest, 2010. szeptember 22. SE ÁOK - OMFI - OMMF 18/2007.

Részletesebben

Az állattenyésztés munkavédelme

Az állattenyésztés munkavédelme Az állattenyésztés munkavédelme Előadó: dr. Erősné dr. Bereczki Edit orvos szaktanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: erosnebe@lab.hu Telefonszám:

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A projekt közvetlen céljai A kiemelt projekt közvetlen céljai A projekt szakmai tartalma 1. Az ellenőrzési tevékenység és a működési folyamatok technikai támogatása

Részletesebben

A kockázatértékelés jelentősége a munkaegészségügyi gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra. csadó

A kockázatértékelés jelentősége a munkaegészségügyi gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra. csadó A kockázatértékelés jelentősége a munkaegészségügyi gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra Dr. Bereczki Edit - OMMF elnöki tanácsad csadó A munkavédelem célja és feladata A munkahelyi

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

KOMMÜNIKÉ A MUNKAHELYI STRESSZEL KAPCSOLATBAN

KOMMÜNIKÉ A MUNKAHELYI STRESSZEL KAPCSOLATBAN KOMMÜNIKÉ A MUNKAHELYI STRESSZEL KAPCSOLATBAN AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÁSA A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése CÉG NEVE CÍME 1 Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése Kockázatbecslés (munkáltató) neve, helyszíne: Kockázatbecslés dátuma: 2007. január 00. Kockázatbecslést készítette: Követelmény jegyzék: Adatokat

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi változások

A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Gödöllő, 2013. április 26. A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 33 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe Bevezetés A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült

Részletesebben

Mit jelent az AIDS? Mióta ismert az AIDS?

Mit jelent az AIDS? Mióta ismert az AIDS? VALENTIN-NAP KAPCSÁN: HIV/AIDS PREVENCIÓ Miitt jjellentt az AIDS? A négy betű a betegség angol nevének (Acquired Immune Deficiency Syndrome) rövidítése. Magyar jelentése: szerzett immunhiányos tünetegyüttes.

Részletesebben

Ellenőrzési időszak: 2014. január 1-december 31. Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Ellenőrzési időszak: 2014. január 1-december 31. Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve célja egészségügyi 2647 0 3 0 0 0 0 0 0 Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerekek nem bizonyultak glutén mentesnek. Emberen végzett beavatkozással

Részletesebben

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ Budapest 2009 1. Általános tájékoztató A pandémia pontosabban a H5N1 madárinfluenza-vírus és az emberi influenzavírus génjeinek kombinálásából létrejövő új vírus-altípus által

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY HELYZETE

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY HELYZETE Tájékoztató jelentés a Kormány részére a nemzetgazdaság 2007. évi munkavédelmi helyzetéről. Kivonatos közlés (Forrás: www.ommf.gov.hu) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY HELYZETE 1. Az OMMF 2007. évi munkaegészségügyi

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Túlsúlyos munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálata során lehetőség van arra, hogy életmódbeli tanácsokkal lássa el a munkavállalót. A rendelőbe érkező munkavállalót lássa el információkkal!

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ

INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INFLUENZA PANDÉMIÁS ÚTMUTATÓ Készített: Rektori Hivatal 2009. május 1. BEVEZETÉS A pandémia pontosabban a H5N1 madárinfluenza-vírus és az emberi influenzavírus génjeinek kombinálódásából

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Higiénés tanácsok CF-ben Pseudomonas aeruginosa (PA) infectio megelőzése. Dr. Szabó Ágnes Szeged, SZTE Gyermekklinika B Csillebérc 2012.11.17.

Higiénés tanácsok CF-ben Pseudomonas aeruginosa (PA) infectio megelőzése. Dr. Szabó Ágnes Szeged, SZTE Gyermekklinika B Csillebérc 2012.11.17. Higiénés tanácsok CF-ben Pseudomonas aeruginosa (PA) infectio megelőzése Dr. Szabó Ágnes Szeged, SZTE Gyermekklinika B Csillebérc 2012.11.17. CYSTIC FIBROSIS WORLDWIDE (CFW) HIGIÉNIAI ALAPELVEI 2008. Cisztás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég (EV) neve: Címe: Telefonszáma: E-mail: Adószáma: Kapcsolattartó neve: továbbiakban, mint Megbízó, FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS másrészről a foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység 1. számú melléklet: Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb speciális jogszabályi rendelkezések (külön jogszabályokban meghatározott szempontok) a kockázatbecsléssel/kockázatértékeléssel

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész)

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész) Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész) dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Dr. Kudász Ferenc Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: kudasz@omfi.hu Telefonszám: +36-1-459-3086 Ergonómiai

Részletesebben

Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában. Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende

Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában. Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende Bemutatkozás Pest megyében, Sülysáp és Úri község közötti területen található Sűrűpuszta, ahol két mezőgazdasági

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 35 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Információk gyűjtése a veszélyes anyagokról Bevezetés Az Ügynökség a 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét alkalmából számos a TÉNYEK című információs sorozatba

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben

Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa 2011. október 14-15., Siófok Nagy Béláné foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az új munkavédelmi törvény 2/2 37 2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az alábbiakban bemutatunk egy mintát egy építési munkahely kockázatértékelésének elvégzésére. Természetesen mivel nincs egy

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 Biztonságtechnikai adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 1. AZONOSÍTÁS Vegyi anyag neve: V12 Oil Cleaner 737 CAS-szám: - EU-szám: - Gyártó/Forgalmazó cég neve: Cleansberg

Részletesebben

VASASÉRT EGYESÜLET KoBeKo Művelődési Központ

VASASÉRT EGYESÜLET KoBeKo Művelődési Központ 2011 VASASÉRT EGYESÜLET KoBeKo Művelődési Központ Környezet-egészségügyi kockázat értékelés Készítette: Rab Attila Ákos Környezetgazdálkodási referens Környezet - egészségügyi kockázat értékelés 2011 2

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

HC3: ÚJ FEGYVER A KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK ELLENI HARCBAN

HC3: ÚJ FEGYVER A KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK ELLENI HARCBAN HC3: ÚJ FEGYVER A KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK ELLENI HARCBAN INNOVATÍV ANTIBAKTERIÁLIS BEVONAT A KILINCSEKEN Kórházi fertőzések Az egészségügyi intézményekben terjedő, és alapvetően megelőzhető fertőzések (HAI

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági rendszerek

Élelmiszerbiztonsági rendszerek Élelmiszerbiztonsági rendszerek» HACCP jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points=Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok» HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Budapest, 2007. JELEN SZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK Mvt.: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben