Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében..."

Átírás

1

2

3

4 Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről... 6H5 A munka világában... 7H19 Nagyon kevés a siker, nagyon kell vigyázni rájuk Schutzmann Réka beszélget Kecskés Diána szociális munkással... 8H47 Akinek szárnya van, az marad hűségből a földön Takács Nóra beszélget Szűcs Ágnes szociális munkással... 9H56 Áment Zsuzsa: (A)mi motivál... 10H67 Személyes érintettség... 11H67 Fejlődés, kiteljesedés... 12H68 Hit... 13H69 Jókhel Tibor: Hűséggel és türelemmel... 14H70 Képzés... 15H70 Pályakezdés... 16H71 Munka, fejlődés, megújulás... 17H72 A jövő... 18H72 Szakali Tibor: A jó pásztor keresztény vezetés... 19H73 Zagyva Richárd: A hajléktalan-ellátástól a szeretetszolgálatig... 20H76 Kónya Norbert: Szociális munka a közigazgatásban... 21H77 Kalocsai Adrienn Magvas Mária: Terepgyakorlatok a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociálismunkás-képzésében... 22H80 A gyakorlati képzés felépítése... 23H80 Laikus gyakorlat... 24H80 Intézménylátogatás... 25H82 Kisgyakorlatok... 26H83 Nagygyakorlat... 27H86 A terepgyakorlat szereplői, tapasztalatai, dilemmái... 28H88 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola terephelyei... 29H92 Magyar Zsófia: Karitász specializáció a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán... 30H96 A Katolikus Karitász intézményei... 31H97 A karitász specializáció fő tantárgy blokkjai... 32H97 Tanulmányi tudnivalók... 33H98 Eredmények... 34H99 Hermann Stinglhammer: Fel-segíteni... 35H101 Gyógyítás és üdvözülés kapcsolatához Helyzetmeghatározás... 36H101 Megváltás és megszabadítás... 37H102 Szabaddá tenni a szabadságra: Jézus terápiás gyógyító gyakorlata... 38H103

5 Győri Piroska: Szociotáborok... 39H113 A szociotábor célja, helye a szociális munkás képzésben... 40H113 Szociotáborok szervezése... 41H114 Helyszínek... 42H115 Hallgatók a szociotáborban... 43H szociotábor, 12 település... 44H117 Kutatási összefoglalók... 45H130 Bálint Bánk: Szakmai napok a VHF-en... 46H133 Kalocsai Adrienn Magvas Mária: A Szociális munka szak szakmai kapcsolatai, együttműködése intézményekkel, szervezetekkel... 47H147 Kapcsolat Veszprém Város Polgármesteri Hivatalával... 48H149 Erasmus... 49H150 Karitász specializáció... 50H151 Kapcsolat az Iskolaszövetséggel, a VEAB-bal és más szervezetekkel... 51H151 Albert József: Kutatások a Szociális munka szakon... 52H153 Szerepek és kapcsolatok a szociális munkában... 53H153 Megyei jogú városok önkormányzati szociális tevékenysége... 54H153 Dolgozatok Veszprém szociális helyzetéről... 55H154 Az esélyegyenlőségi törvény és a veszprémi mozgáskorlátozottak... 56H155 Veszprémi szociális munkások... 57H155 A veszprémi romák életkörülményei, társadalmi, szociális helyzete... 58H156 Hajléktalanok Veszprémben... 59H158 Cigány munkanélküliség, a cigányok és az iskola Sárkeresztúron... 60H160 A kórházi szociális munka helyzete Magyarországon... 61H161 Droghasználat a veszprémi egyetemisták körében... 62H163 A Pokoli torony gettósodás Veszprémben... 63H164 Nyugdíjas klubok vizsgálata... 64H166 Középsúlyos értelmi fogyatékosok helyzete Veszprém megyében... 65H166 Agresszió Veszprém általános iskoláiban... 66H169 Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben... 67H170 A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán végzett szociális munkások... 68H170 Szociálismunkás-hallgatók dolgozatai Egyéb, kutatással kapcsolatos tevékenységek... 69H172 A kutatásokról megjelent publikációk... 70H172 Könyvek szerkesztése... 71H177 A Szociális Munka Szak munkatársai... 72H178

6 Előszó Tizenöt év nem nagy idő egy ember életében sem, hiszen éppen csak serdülőkorba kerül, és mint tudjuk, ez az időszak meglehetősen nehéz, sőt, talán a legnehezebb. Ilyenkor jönnek elő a különféle problémák, bizonytalanságok, ekkor kételkedünk leginkább önmagunkban, létünk értelmében, keressük helyünket, önazonosságunkat. A professzionális szociális munka oktatása a világon alig több mint száz, Magyarországon a rendszerváltással egyidős, éppen 20 éves. A mi intézményünkben 15 éve kezdődött el a szociális munkások főiskolai szintű képzése, pár évvel a Hittudományi Főiskola újraszervezése után. Az akkori rektor, dr. Balázs Pál úgy vélte, hogy a hitoktatás mellett, sőt azzal együtt szükség lenne szociálismunkás-képzésre is. Deák Ákos atya javasolta, hogy próbálják megnyerni az ügynek a Csáky-házaspárt, akikkel neki kapcsolata volt, korábban részt vett egyházi jellegű szociális képzésükön. Csáky Pallavicini Roger és dr. Tomcsányi Teodóra a felkérésre igent mondtak, s mivel az elképzelést az érsek, dr. Szendi József is támogatta, elkezdődött a szociális munkás szak megszervezése. Az új szak a hittanár szakkal párban indult, majd két év múlva önállóvá vált. Nagyobb strukturális átalakulás később a bolognai rendszerre való áttéréssel történt, amikor az alapszak (Ba) időtartamát 8 félévről 7-re csökkentettük, valamint bevezettük a kredit rendszerű oktatást. Nálunk sokáig csak nappali tagozaton folyt képzés, csak 4 éve indult levelezőn is. Visszatérve a kiinduló kérdésfeltevésre, hogy miért született meg ez a számadás és ünnepi kötet, több oka is van. Arra gondoltunk, hogy éppen most, a serdülőkorban fontos megvizsgálnunk, hogy mire jutottunk, mit kell újragondolnunk, mi az, amin változtatni vagy amit erősítenünk kell. Mik azok az eredmények, amelyeket érdemes megtartani, amelyekre építeni lehet a következő időszakban? Éppen ezért szociológiai vizsgálatot végeztünk volt hallgatóink körében, akik már dolgoznak, és egy kicsit kívülről is látják iskolájukat, az itt folyó képzést. Szerettük volna azt is megtudni, hogy miként boldogulnak, milyen örömeik, sikereik, nehézségeik vannak. Szeretik-e a munkájukat, tartósnak látszik-e pályán maradásuk? Milyen a szociális munka presztízse, mit kellene tenni a megbecsültség növelése érdekében? A felvetett kérdésekre a tanulmányban próbálunk válaszokat adni. Ebben a blokkban kapnak helyet interjúk is, amelyek egy-egy szociális munkást hoznak emberközelbe. A 15. éves jubileumi Szakmai Napunkon volt hallgatóink közül kilencen előadást tartottak munkájukról, közülük öten (Áment Zsuzsa, Jókhel Tibor, Kónya Norbert, Szakali Tibor, Zagyva Richard) előadásuk tömörített változatát rendelkezésünkre bocsátották a kötetben történő megjelenéshez. Ezek az előadások szintén szervesen kapcsolódnak a tanulmányban felmerült gondolatokhoz. A következő szerkezeti egységben a Szociális Munka Tanszék munkájáról írunk. Főfoglalkozású munkatársaink áttekintik a képzés egy-egy területét. Kalocsai Adrienn és Magvas Mária bemutatják gyakorlati képzésünk szisztémáját és a szak kapcsolatrendszerét. Győri Piroska szociotáboraink világába vezeti be az olvasót,

7 ízelítőt adván a táborokban folytatott tevékenységről. Feketéné Magyar Zsófia a karitász specializációról tudósít. Bálint Bánk a Szakmai Napok célját, programjait mutatja be, helyezi el egy tágabb kontextusban. Albert József a szak tudományos tevékenységét vette górcső alá, közreadva a tanszék főfoglalkozású munkatársainak és a diákoknak a publikációit, a műhelyben készült könyvek és jegyzetek címeit és elérhetőségét. Tóth Szilvia összeállította, csokorba szedte a Tanszéken dolgozók fontosabb adatait, névsorát, végzettségét, munkahelyét. A kötet szerkesztésénél arra törekedtünk, hogy mondanivalónkat képekkel is szemléltessük, érzékletesebbé tegyük. Az évfordulós kiállítás anyagát amelyet Kalocsai Adrienn és Magvas Mária rendeztek a könyv mellékleteként CD-n örökítettük meg és adjuk közre. Végül szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik munkánkat különösen segítették, mindenekelőtt dr. Márfi Gyula érsek és dr. Varga István rektor atyáknak, a gazdasági osztály munkatársainak, hitoktató tanártársainknak, továbbá mindazoknak, akik munkánk technikai feltételeit biztosították Köszönöm Veszprém város Önkormányzatának az évek óta folyamatos választási ciklusokon átívelő erkölcsi és anyagi támogatását, amely nélkül ez a könyv sem készülhetett volna el. Veszprém, december 31. A szerkesztő

8 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében Hallgatók a szociálismunkás-képzésről Idén, 2010-ben ünnepeljük, hogy 15 éve kezdődött meg a szociális munkás képzés a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán től 2005-ig összesen hét évfolyamon 182 hallgató végzett, őket szerettük volna megszólítani és véleményüket kérni az oktatásról, a Főiskolán töltött évekről, a munkába állás körülményeiről, munkájukról, sikereikről, kudarcaikról, megbecsültségükről, jövőbeni terveikről. Kérdőívünk összesen 61 fő kérdésből állt. 0F1 A kérdőíves módszer mellett mélyinterjúk is készültek, 2006-ban tíz, majd a következő két évben további 20 nálunk végzett szociális munkással. A kutatást a hallgatók egy csoportja tervezte és bonyolította le a szociális kutatás tárgy keretében1f2. Ebben az írásban a kutatás legfontosabb tapasztalatait összegzem és adom közre a jubileumi kötetben. 1. Tanévnyitó, Lásd az 1. számú mellékletet. 2 A kutatásban a következő hallgatók vettek részt: Albeck Tamás, Budai Kinga, Csaba Tímea, Horváth Katalin, Kárpáti Attila, Kissné Köcski Enikő, Korponai Dávid, Marián András, Németh Zsuzsanna, Piltmann Katalin, Takács Nóra.

9 A megkérdezettek köre és néhány demográfiai, szociológiai jellemzője Teljes körű megkérdezést terveztünk, valamennyi nálunk végzett hallgató képezte a vizsgálandó populációt, az 1999-től 2005-ig végzett valamennyi, összesen 182 személyhez juttattuk el kérdőívünket postán március 23-án. Az április 5-i visszaküldési határidő után egy alkalommal küldtünk sürgetést közvetlenül húsvét előtt. Egy húsvéti képeslapot juttattunk el üdvözlettel valamennyi végzett hallgatóhoz, azzal a kiegészítő mondattal, hogy amennyiben még nem juttatta vissza a kérdőívet, kérjük, tegye meg. Ezt követően május közepéig az első alkalommal beérkezett 85 kérdőív további 18 kérdőívvel egészült ki, tehát összesen 103 kérdőív gyűlt össze, ami a megkérdezettek valamivel több mint fele, 56,6 százaléka. Két kérdőív annyira hiányos volt, hogy nem is kódoltuk le, nem vontuk be az értékelésbe. Nézzük meg, hogy hogyan alakult a válaszolók aránya a megkérdezettekhez képest. 1. táblázat A megkérdezettek és a válaszolók száma a végzés éve szerint Végzettek száma Válaszolók száma fő % fő % ,4 9 8, , , , , , , , , , , , ,8 Összesen , ,0 Ha az egyes évfolyamokon végzettek számához viszonyítom a válaszolókét, noha véletlenül alakult így, meglehetősen arányosnak tűnik, az első két végzett évfolyamnál a válaszolók aránya picit alul, az utolsó évfolyamnál az átlaghoz képest enyhén felülreprezentált. Ez a visszaküldési arány a módszertani szakirodalom szerint jónak mondható. A válaszolók nemi megoszlását tekintve az ismert tendenciát láthatjuk, a döntő többség itt is, hasonlóan más szociális képzésekhez nő, de nálunk az országos átlaghoz képest valamivel kisebb mértékben. 21% A válaszadók megoszlása nemek szerint 79% nő férfi

10 Családi állapot szerint a következőket kaptuk. 2. táblázat A válaszolók családi állapota fő % Nőtlen, hajadon 48 48,0 házas 31 31,0 élettársi kapcsolatban él 15 15,0 elvált 6 6,0 összesen ,0 válaszhiány 1 Viszonylag sokan vannak egyedül, a válaszolók közel fele, 6 fő elvált, és 15-en élettársi kapcsolatban élnek. Érdemes megnézni a lakóhely szerinti merítési bázist: honnét, mely településekről, megyékből érkeztek hallgatóink. 36% 17% A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása, rekrutáció 1% 2% 44% Veszprém megye Egyéb dunántúli település Nem dunántúli település Budapest Külföld A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociális munkás hallgatói összesen 33 településről érkeztek. Veszprém város adta a legtöbb hallgatót, 36 személyt. Térségenként nézve Veszprém megye 50 százalékkal szerepel, egyéb dunántúli település 32, Budapest 1, nem dunántúli település 15, külföld 2 százalék (Erdély, Felvidék). A főiskolák többnyire helyi, térségi intézmények, nálunk viszonylag szép számmal tanulnak távolabbi településekről érkezett hallgatók is, amelynek magyarázata, hogy egyházi intézmény vagyunk. Ezek a fiatalok elsősorban azért jelentkeztek hozzánk, mert ezt a világnézetet vallják és várják el főiskolánktól is. Ezt látszik erősíteni az is, hogy szép számmal végeztek egyházi középiskolában (egyharmad rész), s ezek a hallgatók olykor nagy távolságból (Nyíregyháza, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Csongrád, Kisújszállás, Szeged) jöttek hozzánk. A mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskolába kerültem át a plébános ajánlásával Héregről, mivel Héregen megszűnt a felső tagozat. Ott is érettségiztem le. Egy fölöttem végzett gimnazista haverem S. Csabi sokszor nevetve, feltöltődve mesélt a Főiskoláról, és addig-addig beszélt, míg végül elkezdett érdekelni, hogy mi az a szociális munka egyáltalán, mint fogalom mit jelent. El kezdtem gondolkodni rajta, és rájöttem, hogy nem is áll tőlem olyan távol Egyből fel is vettek minden gond nélkül. F3 3 M. Józseffel készült interjú, Köcskei, 2006

11 A válaszadók középiskolájának jellege 33% 67% Egyházi Nem egyházi Érdekes összevetni az érkezés színhelyeit a jelenlegi lakóhellyel. Nyilvánvalóvá válik, hogy a vonzó munkahelyek inkább nagyobb településeken, városokban, megyeszékhelyeken vannak, Budapestről egy személy érkezett, jelenleg tíz válaszoló lakik ott, községekben csupán 19 személy. 3. táblázat A jelenleg hol él? kérdésre adott válaszok eloszlása fő % főváros 10 9,9 megyeszékhely 38 37,6 város 32 31,7 község 19 18,8 külföld 2 2,0 összesen ,0 A minta szocio-kulturális hátteréhez szorosan hozzá tartozik a szülők foglalkozásának vizsgálata is. 4. táblázat A szülők legmagasabb iskolai végzettsége Apa Anya Fő % fő % 8 osztály alatt 3 3, általános 8 7, ,8 szakmunkásképző 27 26, ,8 középiskola 38 37, ,6 egyetem, főiskola 24 23, ,8 egyéb 1 1,0 - - Összesen , ,0 A táblázaton látható, hogy a többség mind az apák, mind az anyák iskolai végzettsége legfeljebb középiskola, néhány esetben 8 osztály alatti, vagy 8 általános. Csupán a szülők egynegyede rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. Tehát a nálunk tanulók nagyobbrészt első generációs értelmiségiek lesznek.

12 Kik kerülnek a szociális munkás szakra? Egy korábbi célzott hallgatói felmérés szerint a hallgatók közel 40 százaléka családi, baráti körből, köztük szép számmal VHF-es hallgatóktól szerzett tudomást erről a képzési lehetőségről..a hallgatók fele a felvételi tájékoztatóban fedezte fel a főiskolát és a szakot. A többiek tanároktól, hirdetőanyagokból értesültek róla. A megkérdezettek családjában 42 százaléknál volt segítő foglalkozású, az édesanya illetve más rokon. 3F4 Kutatásunkban még valamivel magasabb volt a Főiskolára jelentkezők körében a szociális területen dolgozó ismerősök aránya (51 %), feltehetően azért, mert mi a szűkebb rokonsági kört kitágítottuk. Megkérdeztük azt is, hogy a végzett szociális munkásnak tanulmányai előtt volt-e környezetében szociális problémával küzdő ismerőse. Közel egyharmaduk (30 százalék) válaszolt igennel. E két kérdésre kapott válaszok alapján feltételezzük, hogy a képzés motivációiban szerepe lehetett mind a szociális problémával, mind a segítő foglalkozásúval való találkozásnak és tapasztalatoknak. Egyik interjúalanyunk erről a következőket mondta: Én már középiskolás elsős korom óta folyamatosan jártam fogyatékos gyerekeket táboroztatni, meg programokat szervezni nekik Ez volt az egyik motiváció. A másik családi ok lehet, a szüleim elváltak, ez nekem nagy törés volt gyerekként, más szociális probléma nem volt a családunkban a váláson kívül Az akkori egri baráti társaságomban volt olyan, aki szociális szakot kezdett el és nagyon sokat mesélt és bíztatott Igazából ez teljesen új dolog volt még akkor, nem volt híre. Sokan megpróbáltak elijeszteni tőle, de engem vonzott ez a szak. 4F5 A már hivatkozott tanulmány szerint a szakra felvettek több mint egyharmada (36%) hiányos (kevésbé elfogadott szóhasználattal csonka) családban élt. 2. Tanévzáró, Zárótanulmány a hallgatók életkörülményei, identitása, motivációi az iskolaválasztásról c. kutatásról. Készítették: Áment Zsuzsa, Baranyai Gábor, Vitai Zoltán. Kézirat, A VHF könyvtára, Részlet a Z. R-rel készült interjúból, Köcskei, 2006

13 3. Az oklevelek átvétele után, A képzés értékelése osztályzatokkal Arra gondoltunk, hogy évek távlatából is értékelni tudják összbenyomásaikat kifejezve osztályzatokkal a képzés egy-egy területét, arányait, az iskola nyitottságát. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az osztályzatok sok szubjektív elemet tartalmaznak, lehet benne némi sértettség vagy pozitív elfogultság is olykor, eltérhetnek az egyes osztályzatok abban, hogy ki mennyire szigorú vagy lojális, és még sorolhatnánk. Mégis kifejeznek tendenciaszerűen olyan hallgatói vélekedéseket, amelyeket érdemes megfontolni, megerősíthetnek vagy elbizonytalaníthatnak bennünket eddigi véleményeinkben, beállítódásainkban. Lássuk előbb a kapott osztályzatok átlagait. Úgy tűnik, hogy a szociális munkások képzésében a legsikeresebb az elméleti képzés, s vele szoros összefüggésben a tanárok felkészültsége. Mind az elméleti képzés, mind a tanárok felkészültsége itemek átlagai 4 felett vannak egy kicsivel, és az átlagtól való eltérés, a szórás is alacsony (0,62). Közepesnél rosszabb osztályzatot senki nem adott. Noha erősen megoszlanak a vélemények a személyiségfejlesztés milyenségéről, itt a legmagasabb a szórás, egészében eredményesnek tekinthető, a 3,96-os átlag magas. Később látni fogjuk, hogy a szöveges megfogalmazások hogyan árnyalják ezt a vélekedést, s hogy mi a konkrét tartalma. A gyakorlati képzés rosszabb az elméleti képzéshez képest, de a 3,76-os átlag eredmény még mindig jónak értékelhető. Itt is érdemes lesz majd megfigyelni a kapott szöveges válaszokat, amelyek sok ötletet adnak a fejlesztéshez, a korrekcióhoz.

14 5. táblázat A VHF-en folyó képzés értékelése osztályzatokkal. 5F6 Min. Max. Átlag Szórás elméleti képzés 3,0 5,0 4,08 0,62 tanárok felkészültsége 3,0 5,0 4,04 0,61 isk. nyitottsága diákok meghallgatására 2,0 5,0 3,99 0,82 személyiségfejlesztés 1,0 5,0 3,96 1,02 társtudományok aránya 2,0 5,0 3,96 0,78 gyakorlati képzés 2,0 5,0 3,76 0,91 terepen dolgozó tanárok aránya 2,0 5,0 3,63 0,89 képzéssel kapcsolatos információról 2,0 5,0 3,61 0,89 időben való tájékoztatás elmélet gyakorlat aránya 1,0 5,0 3,55 1,01 szakmai készségek fejlesztése 1,0 5,0 3,54 0,84 szoc. munka részterületeire felkészítés 1,0 5,0 3,46 0,88 módszertani képzés 1,0 5,0 3,39 0,79 isk. nyitottsága ötletek megvalósítására 1,0 5,0 3,38 0,86 Az átlagosnál valamivel jobbnak ítélik a megkérdezettek a társtudományok és a terepen dolgozó tanárok arányát, az elmélet-gyakorlat arányát, a képzéssel kapcsolatos információkról történő időbeni tájékoztatást, a szakmai készségek fejlesztését is. Az utolsó helyekre került a szociális munka részterületeire való felkészítés, a módszertani képzés, az iskola nyitottsága a hallgatók ötleteinek megvalósítására. A képzés erényei és hiányosságai a szociális munkások szerint Arra a kérdésre, hogy a képzésnek milyen erényei, pozitívumai voltak, a legtöbben az oktatók felkészültségét, elhivatottságát említették (25 említés) Kitűnő szakemberek az oktatásban Elhivatott, jó tanárok Az előadások után is elérhető oktatók Másodikként legtöbben a családias hangulatot, barátságos légkört, a személyes kapcsolatokat sorolták (17 említés) Alacsony létszám, jó személyes kapcsolatok A hallgatói igények figyelembe vétele Jó közösség alakult ki Hallgatóközpontú képzés. A képzés erényei között harmadik csoportként az oktatás valamely oldalát kiemelő, hangsúlyozó válaszokat említették (11 fő) Kiváló elméleti alapozás, jó gyakorlati képzés jó vallási háttér, keresztény irányultság Sok hasznos pszichológiai ismeret, aminek hasznát vesszük Személyiségfejlesztés. 6 Szücs Ágnes Takács Vera: Veszprémi szociális munkások c. könyvében ugyanezzel a módszerrel dolgoztak, a kérdés megfogalmazását onnét vettük át, kis módosítással azt használtuk vizsgálatunkban. VHF, Veszprém, 2004.

15 A szöveges válaszokból kigyűjtöttük és csoportosítottuk a képzés hátrányos, negatívnak ítélt jellemzőit. A legtöbben azokat a negatívumokat említették, amelyek az oktatás kiforratlanságával kapcsolatosak.(15 fő). Főiskolás éveim alatt még nem volt kiforrott az oktatás Számítógépek, idegen nyelvoktatás, külföldi kapcsolatok hiánya Szakmai tárgyakat oktatónak kevés gyakorlati tapasztalata van Nem volt iskolai szociális munka tárgy Kevés a szakkönyv a könyvtárban Átfedések a tantárgyak között Specializáció hiánya. A felsorolások időbeniségét is vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a korábban tapasztalt hiányosságok többségét azóta sikerült pótolni. Ilyen például a számítógépek és az idegen nyelvoktatás hiánya. Sikerült kapcsolatot kialakítani a bécsi és a passau-i karitásszal, ahol gyakorlaton vehetnek részt hallgatóink. Létesült egy specializáció is, az iskola jellegéből fakadóan évek óta működik a Főiskolán karitász specializáció. Öt éve oktatjuk az iskolai szociális munka tárgyat. Az oktatók összetétele szintén változott, gyakorlatibbá vált. Ugyanakkor több felsorolt hiányosság ma is aktuális, például a tantárgyak anyagai közötti részbeni átfedés, a fejlesztések ellenére hiányos könyvtári ellátás, angol nyelvterületű külföldi kapcsolat stb. Kifejezetten az oktatás hiányosságait 11-en említették. Több gyakorlati óra kellene elismert szakemberekkel Több gyakorlati lehetőség, s ennek szigorúbb utánkövetése Sok felesleges tárgy van és kevés a nyelvoktatás Nem életszerű a gyakorlati képzés A gyakorlatra későn jutottunk és nem következetes a számonkérés, az osztályozás. Egyéb hiányosságok. (10 említés) Néhányan azt kifogásolták, hogy nincs felvételi alkalmassági vizsga, és hiányzik később is a kiszűrés, a szociális munkára alkalmatlanok diplomához juthatnak. Bárki bekerülhet (a szakra) és rontják a presztízst Túl sok az elmélet Az önismereti és konfliktuskezelési órák aránya minimális volt Túlzott engedékenység, az ellenőrzés lazasága Aki akarja nem sajátítja el a fontos dolgokat Burokban voltak a hallgatók Voltak olyan értelmiségképző tárgyak (filozófia, médiaismeret), amelyeket túl szigorúan kértek számon. Az alkalmatlanok kiszűrése a felvételi vizsgán nehéz feladat, eredménye részben vitatható, és morális problémákat is felvet. A személyiség az évek során változhat. Mindemellett kétségtelen, hogy az elmúlt években néhány olyan hallgató is részt vett a képzésben, akikről valóban kiderült, hogy nagy valószínűséggel alkalmatlanok a szociális munkás szerep hiteles és felelősségteljes betöltésére. Kétségtelen, hogy ezeknek a hallgatóknak a későbbi kiszűrését sem vállaltuk fel. És ez valóban hozzájárult a szak presztízsének rontásához. Miért hagytuk, hogy elvégezhessék tanulmányaikat? Az elméleti stúdiumok követelményeinek megfeleltek. A gyakorlatvezetők nem vállalták, hogy miattuk ne kapjanak diplomát. Egymásra mutogattunk. Ezt a gyakorlatot erősíti, hogy nincs bevált módszere és elfogadott indoka az eltanácsolásnak. A munkáltató eldöntheti, hogy alkalmazza-e, majd elküldi, ha nem végzi megfelelően a munkáját. Az utóbbi években eleve nincs az iskoláknak beleszólási lehetősége abba, hogy kit vesz fel, ugyanis a felvétel az osztályzatok alapján központilag történik, nem is ta-

16 lálkozunk a jelentkezővel, csupán már felvettként az első órán. S ma újabb, erősödő tendencia, hogy egyre többen úgy jelentkeznek a szakra, hogy eleve nem is akarnak szociális munkásként dolgozni. A diplomáért járnak a főiskolára. Mit lehet tenni azokkal, akik ezt a stratégiát követik? Egy másik kérdés, amit többen felvetettek, milyen legyen a szak elvárása, menynyire engedheti meg, hogy alkalmanként a hallgatók választhassanak. Ez a kérdés főleg a kisgyakorlati helyek kapcsán merül fel, ugyanis itt az a gyakorlat alakult ki, hogy a hallgatók dönthetik el, hogy a kisgyakorlati helyek közül melyik hat helyet választják ki a kétségtelenül gazdagabb kínálatból. Valóban előfordulhat, hogy hallgatók inkább a kényelmi szempontokat helyezik előtérbe, olyan helyeket választanak, ahol a problémás kliensekkel (kábítószer-fogyasztók, alkoholisták, hajléktalanok, romák stb.) nem vagy alig találkoznak. Előszeretettel mennek ifjúsági tanácsadó irodákhoz, olyan civil szervezetekhez, alapítványokhoz, ahol kevesebb a nehéz eset. Kétségtelen, hogy előfordul ilyen választás, s valószínűleg változtatnunk kell eddigi gyakorlatunkon, csak részben engedhetjük meg a szabad választást. Ugyanakkor tény az is, hogy felelős hallgatók jól éltek a kapott szabadsággal, s érdeklődésüknek, irányultságuknak megfelelően, tudatosan keresik a számukra hasznos gyakorló helyeket. Az egyik volt hallgatónkkal készült mélyinterjúból idézzük a következőket: Ennek a munkának fontos része a gyakorlat, fontos látni a terepet Én tudatosan készültem a gyakorlatokra, gyerekjólétis helyre szerettem volna menni. Összeválogattam magamnak a terephelyeket, mint például a rákospalotai leánynevelő intézetet, ahol egy hetet voltam. A Flaszter Alapítványnál is töltöttem egy hetet Pesten. Azt a mentalitást megismerni teljesen más volt egy olyan hajléktalan szállóhoz képest, mint ami itt van. Ott egy profi csapat dolgozott csupa két-három diplomás emberrel Nagyon sokat segítettek. Voltam a VIII. kerületi gyermekszolgálatnál is, ott van ugye a Rákóczi tér, a József város, direkt oda kértem magam Az ott dolgozók is minimum két diplomával rendelkeztek. Szerintem az Magyarországon a kemény mag. Olyan helyekre vittek el, hogy még azóta sem találkoztam annyira durva esetekkel, pedig már hosszabb ideje dolgozom. Szerettem volna egy menekült táborba is eljutni, de nem sikerült. Kénytelen voltam a Vöröskereszthez menni gyakorlatra, de azt már az elején tudtam, hogy oda nem fogok menni (dolgozni) utána. 6F7 (D.B-vel készült interjú) Mi hiányzott a képzésből? Tulajdonképpen a korábban már hiányosságként leírtakat árnyaljuk, majd hozzáfűzünk néhány reflexiót. A felsorolások egy része tantárgyak, ismeretkörök, új módszertani eljárások hiányai, készségfejlesztéssel kapcsolatos észrevételek, közösségi, nevelési feladatok. Felsoroljuk ezeket. Ami a képzésből hiányzott: Szakosodási lehetőség Több, alaposabb ismeret a szociális munka részterületeiről (hajléktalanellátás) 7 Részlet a D.B.-vel készült interjúból. Takács, 2006

17 Alkoholizmus, fogva tartottakkal való foglalkozás, munkanélküliség körének bővebb kifejtése A szociális munka adminisztrációjával kapcsolatos tárgyak Pályázatírási ismeretek Több önismereti és személyiségfejlesztő órát az első évtől Több szituációs és készségfejlesztő gyakorlat Több módszertani és szakmai készségfejlesztés A szociálpedagógia mélyebb megismerése A gyermekvédelemhez gyakorlati ismeretek A szociális munka veszélyeire való felkészítés Konkrétabb módszertani képzés A magyar gyakorlati tapasztalatok elméleti bemutatása (jórészt csak külföldi minták voltak) Mediáció, programszervezés, verbális és non verbális kommunikáció Problémamegoldó tréning Új technikák, különböző terápiák és orientációk megtanítása Több kliens közeli helyzet Szupervízió Több élethű szituációs gyakorlat Diákszervezetekbe való bekapcsolódás, külföldi tanulási lehetőségek Évfolyamok közötti összetartás erősítése Önállóságra nevelés Reflexiónkat kezdjük a szakosodási lehetőség hiányával. Valóban nincs rá lehetőség az intézményben, legfeljebb a vallásos hallgatók részére áll rendelkezésre a karitász specializáció. Ezt évfolyamonként csupán néhány hallgató veszi fel tanrendjébe, önkéntes vállalásként, ami többletmunkát igényel. Újabban hittanár szakosok is felvehetik, ők még nagyobb terhet vállalnak magukra a szociális munka szakmai tárgyak egy részének kötelező teljesítésével. Kis létszámú (nálunk 40 fős) évfolyamokon a szakosodás több akadályba ütközik, ezek részben szervezésiek, részben anyagiak. Alapelvünk: adjunk jó alapképzést, a szakosodás arra épüljön, de az legyen későbbi feladat. A szociális munka annyira szerteágazó, oly sok területet magába foglaló, hogy nehéz olyan szakirányt indítani, ami ilyen kis évfolyamon racionálisan és önkéntes választással megvalósítható. Ide tartozik az is, hogy mindig lesznek olyan részterületek, amelyek kimaradnak a képzésből. Magáról a problémáról tanulnak, de olykor külön tantárgyként nem szerepelnek. A túlzott elaprózás, a minden terület önálló tantárgyként történő oktatása több hátránnyal jár, mint a minden áron való külön stúdiumként való oktatása. Többen említették a korszerű módszerek, új eljárások, terápiák (mediáció, videótréning, pályázatírás, stb.) hiányát az oktatásban. Ezek valóban fontos ismeretek, egy-egy tanfolyam keretében később is megtanulhatók. Főiskolánkon a szociálterápiás szerepjátékot és a drámapedagógiát választhatják fakultációként több féléven keresztül. Gyakran úgy tűnik, hogy ezekre a receptekre nagyobb az igény, mint az alapképzésre, az általánosabb érvényű ismeretekre. Jogosan szerettek volna a megkérdezett szociális munkások több élethű szituációs gyakorlatot,

18 több kliens közeli helyzetet, gyakorlatiasabb, beszédközpontú nyelvoktatást, és még idézhetnénk a kérdőívekből. Mi is úgy véltük, hogy kevés a pedagógia óraszáma, ezt mára már tartalmazzák az új szakindítási követelmények is. Találtunk olyan elvárásokat, hiányosságokat is, ami elsődlegesen a hallgatókon múlt. Ilyenek például a diákszervezetekbe történő bekapcsolódás, az évfolyamok közötti összetartás erősítése. Persze ezt is segíthette volna jobban a tanszék, de ezek elsősorban önálló kezdeményezést igényeltek volna. Volt hallgatóink leleményesen ezt a hiányosságot is ránk, a tanárokra hárították, mint írják, hiányzott az önállóságra nevelés. Magyarázó reflexióim ellenére elfogadom, hogy valóban voltak olyan hiányosságok, hiányok az oktatásban, amelyekre nem fordítottunk megfelelő figyelmet, amelyek pótlására szükséges energiát fordítani Felesleges tantárgyak Megkérdeztük azt is, hogy mely tárgyak voltak feleslegesek? Sokan voltak olyanok, akik teljesen lojálisak ilyen tárgyakat nem említettek. Még ha nem is volt eddig szükségük azokra az ismeretekre, amit nyújtott egy-egy tárgy, lehet, hogy később hasznos lesz számukra válaszolták. Kigyűjtöttük a felesleges tárgyakat és az említés gyakorisága szerint közreadjuk, majd néhány megjegyzést fűzünk a kapott eredményhez. Felesleges tárgyak: Kommunikáció és médiaismeret (15 említés) Közgazdaságtan (10) Hitélettel kapcsolatos tárgyak (8) Egyházjog (8) Bibliai alapismeretek (4) Egyháztörténet (3) Szerepek és kapcsolatok (6) Filozófia (5) Andragógia (4) Menedzser alapismeretek (3) Szociális menedzsment (2) Szociális animáció (2) Személyiségfejlesztési tréning (2) Büntetőjog (2) Azokat a tárgyakat, amelyeket csupán egy-egy személy említett, nem soroltuk fel. Nehéz érvényes reflexiót fűzni a kapott eredményről, ugyanis nem tudjuk, hogy miért tartják a volt hallgatók az említett tantárgyakat feleslegesnek. Meglepő a kommunikáció és médiaismeret ilyen mérvű elutasítása, ugyanis mai erősen mediatizált világunkban ezek az ismeretek szakmán kívül is fontosak és érdekesek lehetnek. A képi kommunikáció átjárja mindennapjainkat. Miért volt idegen ez a tárgy ennyi hallgató számára? Az oktató (Péterffy András) filmrendező, a magyar médiaoktatás úttörő személyisége. Az egyik szociális munkás így emlékezik a tantárgyra:

19 Amikor suliba jártam voltak olyan órák, amelyek kifejezetten magukkal ragadtak. Nagyon tetszettek, éreztük, hogy egy-egy előadás egyetemi szinten is megállná a helyét. Volt olyan is, ami egyszerűen katasztrófa volt. A mai napig nem tudom, hogy mi köze volt az egészhez. Például az egyik órán Berzsenyit rajzolgattuk egy kockás papírra X- ekből, ez a médiaismeret volt. Azért érdekes is volt, mert a tanár megpróbált valami színvonalat is belevinni. 7F8 Ha összeadjuk a hitélettel kapcsolatos tárgyak negatív szavazatait, elsőként említhettük volna. Miért érzik sokan feleslegesnek ezeket a tárgyakat? Több összetevője van. A szakon tanulók jelentős része nem vallásos. Ezek a tárgyak egyházi főiskola lévén intézményi sajátosságként kerültek be a tantervbe. A cél az volt, hogy a hallgatók ismerjék meg a katolikus egyház történetét, jogi szabályozását, a bibliai alapismereteket, hisz ezek a kultúra részei, általános műveltségi tárgyaknak is tekinthetők. Tehát a szándék alapvetően nem hittérítői, hanem műveltséggyarapító. A vallásos hallgatók részére annál több, identitáserősítő. Az elutasítás, szembenállás jórészt abból fakad, hogy többen vallási meggyőződés hiányában olyan kényszernek érzik, ami haszontalan számukra. Ráadásul néhány tanár túlságosan szigorúan osztályozott, túlzott követelményeket támasztott a vallási ismeretekkel nem, vagy alig rendelkező hallgatókkal szemben. A feleslegessé minősítésnek az is oka ezt néhányan meg is fogalmazták hogy a tárgy oktatója, módszerei ellenszenvesek (Szerepek és kapcsolatok), vagy mást vártak a tárgytól. Olykor a tárgy tudományos jellege és logikája riasztotta el a hallgatót, úgy érezték, hogy a szociális munkás számára így nem hasznos, és ami fontos lett volna, azt nem közvetítette. Erre egy példa: A jogi tárgyakat csak nagyon alap szinten tudom használni. Például a büntetőjogról azt gondolom, hogy valamilyen szinten tisztában kell vele lenni, de akkora nagy részletességnek talán nincs értelme. Nekem sokkal nagyobb segítség lenne, ha ezzel kapcsolatban inkább gyakorlati dolgokat tanítanának. Én azzal találkozom a leginkább, hogyha a családból valaki börtönbe kerül, akkor nekem nem azt kell tudnom, hogy milyen bűncselekménynél milyen ítéletre lehet számítani. Sokkal hasznosabb lett volna általánosabb információkat tudni például a csomagról, a kapcsolattartásról, vagy a pártfogók, felügyelők munkájáról. (Sz.Á.)8F9 Kérdés, hogyan lehet kompetenciákat kialakítani az eddigieknél kevésbé tantárgy centrikusan? Hogyan lehet jobban integrálni az ismereteket, magas színvonalon, de gyakorlatiasabban képezni hallgatóinkat? Milyen módon biztosítható jobban a problémák interdiszciplináris, reflektív, kliensközpontú megközelítése? A tanulmányi évek hatása Próbáltuk megtudni, hogy milyen hatása volt a tanulmányi éveknek a szakma megkedvelésére, fokozódott-e korábbi vonzalma vagy csökkent? Megbánta-e volt hallgatónk, hogy ezt a Főiskolát választotta? A képzéshez kapcsolódó gyakorlatok változtatták-e, s ha igen, hogyan a pálya iránti érdeklődését. Ezek a kérdések elé- 8 Részlet az Sz. Á-val készült interjúból. Takács, Részlet az Sz. Á-val készült interjúból. Takács, 2006.

20 gedettségi tesztként kifejezik a megkérdezett szociális munkások összbenyomását, összegző véleményét a képzésről. A kérdésekre adott válaszok a következők. 6. táblázat A tanulmányi évek hatása fő % jobban megkedvelte a szakmát 85 85,9 csalódott 8 8,1 semmilyen hatás 6 6,1 összesen ,0 8% 6% A tanulmányi évek hatása jobban megkedvelte a szakmát csalódott semmilyen hatás 86% 7. táblázat Megbánta-e, hogy ezen a szakon tanult? fő % igen 6 5,9 nem 94 93,1 nem válaszolt 1 1,0 összesen ,0 8. táblázat A VHF-et választaná-e, ha újra kezdené? fő % igen 75 74,3 nem 19 18,8 nem válaszolt 7 6,9 összesen ,0 Hízelgő lehet számunkra, hogy munkánk eredményeképpen, az elkövetett hibák, hiányosságok ellenére a tanulmányi évek hatására a válaszolók döntő többsége (86 százaléka) megkedvelte a szakmát. Mindössze 8 százalékuk válaszolta, hogy csalódott, s 6 százalék szerint a négy év alatt nem történt változás. Azt, sajnos, nem

21 tudjuk, hogy milyen volt az induló állapot, a kérdés csak a változás dinamikájára és irányára vonatkozik, azt próbálja meg mérni. Alig akad néhány személy (6 fő), aki válasza szerint megbánta, hogy ezen a szakon tanult tovább. Még a munkanélküliek, vagy pályamódosítók sem bánták meg korábbi választásukat. Arra a kérdésre, hogy ha újra kezdené, a VHF-et választanáe, kevesebben válaszoltak igennel, de ez a háromnegyed rész magasnak, jó eredménynek értékelhető. Lássunk néhányat előbb az iskola újraválasztása elleni érvekből. Nem választanám újra, mert nehéz szociális munkás diplomával elhelyezkedni Sajnálnám rá az időt Nem, mert az egyetemen látom, hogy a Bárcin végzettek jobban felkészültek, olvasottabbak Inkább egyetemre járnék, alapképzésben Az érdeklődésem már másfelé mutat Nem, mert teljesen más munkakörben dolgozom Nem választanám újra a szociális munkát, mert nem az életre nevel Inkább pénzügyi vonalra mennék Inkább pszichológiával foglalkoznék Nem nekem való pálya, és nem is piacképes A Hittudományi Főiskola újraválasztása melletti érvek: Összegzés Mert széles ismeretanyagot kaptunk, és a tanárok mindig egyenrangú félnek tekintettek Mert jól éreztem ott magam Mert nagyon jó összetartó csoportom volt Igen, mert ha másért nem, de a gyermekeimet másként nevelem A Főiskola segített abban, hogy ezt a szakot megszerettem és a hivatásomnak tekintsem Mert nagyon lelkes emberekkel találkoztam Széleskörű alapot adott további tanulmányaimhoz Igen, mert családias légkörben egyénközpontú a fejlesztés Kis közösség jó tanárokkal, jó óraadókkal A Tanszék nagyon nyitott, nagyon jó, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is Sokrétű a képzés, személyközpontú, mindenki önálló egyénként van jelen Igen, mert a szociális szakmára való nyitottság és a teológiai alap fontos nekem Nagyon sok erőt és realitást kapott a hitem, szakmailag is nagy támasz volt a hasonló gondolkodású csodabogarakkal találkozni, tanulni tőlük vagy velük Itt a keresztény szellemiség erőteljesebb, mint más képző intézményekben Jó volt a légkör, személyiségérlelő Hibái ellenére szerteágazó, használható tudást adott Nagyon szerettem odajárni, érdekelt amit tanultunk, szerettem az ottani embereket és az iskolát is A képzés korrekt volt, másoknak is ajánlom. Volt hallgatóink a képzéssel egészében nagymértékben elégedettek, de a képzés egyes területeivel nem egyenlő mértékben. A Főiskola elméleti képzését értékelték legmagasabbra, vele párhuzamosan a képző tanárok teljesítményét is hasonló módon tartották jónak. Legkevésbé a szak szociális munka különböző részterületeire történő felkészítését honorálták, de még ez is átlagon felüli. A képzés erényeit és hibáit a nyitott kérdésekre adott szabad válaszok megfogalmazásaiból gyűjtöttük ki és csoportosítottuk. Az oktatás erényei között legtöbben az oktatás színvonalát, az oktatók felkészültségét, majd a családias, barátságos légkört, a jó személyes kapcsolatokat említették. A hátrányoknál legtöbben a képzés kialakulatlanságából fakadó problémákat, a képzés különféle hiányosságait sorolták fel. A problémák egy része időközben megoldódott, de találunk bőven olya-

22 nokat is, amelyeknek a megoldása feladatot jelent számunkra... Egy másik kérdésre adott válaszban a volt hallgatók felsorolták az oktatás általuk vélt hiányosságait. Ezek egy része elfogadható kritika, de több olyan hiányosságot is említettek, amelyek megoldása hallgatói kompetencia. A feleslegesnek vélt tárgyak említése mögött tényleges egyéb problémák húzódnak meg, amelynek figyelembe vétele fontos feladat. Az oktatás sommás, összegző értékelése kedvező, mind a szakmai identifikáció, mind az intézményhez való viszony tekintetében. A munka világában Ebben a fejezetben arra törekszem, hogy bemutassam a szakmai felkészültségről alkotott véleményeket, a frissen végzett szociális munkások elhelyezkedésének tapasztalatait. Vajon milyen mértékben képzettek, meg tudják-e valósítani elképzeléseiket? A munkavégzésnek milyen akadályai és segítő tényezői vannak? Hol dolgoznak, milyenek a munkafeltételek, vannak-e jó és elrettentő példák? Mennyire elégedettek a VHF-en végzett szociális munkások munkakörülményeikkel, a végzett munkával, vezetőikkel, munkatársaikkal? Milyen munkájuk társadalmi presztízse, erkölcsi és anyagi megbecsültsége? Van-e különbség ebben nemek szerint, hogyan látják helyzetüket munkahelyükön, s mit gondolnak arról, hogy milyen a helyzet e tekintetben országosan? Vannak-e gyakran sikereik? Mennyire vonzó, megtartó a pálya, várható-e nagymérvű pályaelhagyás? Milyen a közvetlen környezet támogatása, a család, a rokonok, ismerősök és barátok viszonya ehhez a munkához? Terveznek-e továbbtanulást, van-e továbbképzési lehetőségük? Milyen a jó szociális munkás? Munkavállalás, elhelyezkedés Fontos annak vizsgálata, hogy valójában milyen arányban tudtak végzett hallgatóink elhelyezkedni, mi segített ebben, honnét szereztek tudomást a munkahelyi lehetőségekről. Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném, hogy nem tudjuk pontosan mennyien nem találtak végzettjeink közül munkát, ugyanis feltételezhetően a sikertelenek közül kevesebben válaszoltak megkeresésünkre, nagy valószínűséggel többen vannak a nem, vagy nem a szakmában dolgozók, mint a feldolgozott kérdőívekből kapott eredmény mutatja. Ezt látszik erősíteni Bass László és Mányai Judit országos kutatása is. 9F10 Ők legalább egyharmadosra teszik azoknak a szociális felsőfokú képzésben végzettek arányát, akik nem a szakmában dolgoznak. Nálunk, a mintánkban, a kapott válaszok alapján tíz százalék dolgozik szakmán kívül (masszőr, kereskedő, olajimportőr, stb.), további 4 százalék olyan helyen, ahol nem azonosítható egyértelműen a munka jellege, 3 százalék munkanélküli és 4 százalék a Gyesen, GYED-en lévők aránya. Megkérdeztük, hogy milyen tényezők játszottak szerepet az elhelyezkedésnél. Több válaszlehetőséget is megemlíthettek. Nem volt meglepő, hogy első helyen fel- 10 Lásd erről Mányai Judit és Bass László tanulmányát, Esélyek a szociális képzések megújulására, szerk. Albert József, Veszprém Budapest 2006, 146. oldal

23 tételezésünknek megfelelően legnagyobb arányban a nagygyakorlati hely szerepelt (31%). A hirdetés 21, a pályázat 15, a munkaügyi központ 14 százalék említést kapott, és meglepően sokan jelölték (41%) az egyéb alternatívát, amely főleg informális utakat jelent, családi, ismerősi kapcsolatot, ajánlást tartalmaz (volt tanárom szólt, szüleim révén, aki korábban a VHF-en tanult, ő szólt, stb.) Személyes tapasztalatainkkal egyezően a korábban végzettek könnyebben és gyorsabban tudtak elhelyezkedni, s nagyobb arányban elsősorban városokban. A szociális és később a gyermekjóléti törvény hatályba lépésének következtében keresték a végzettséggel rendelkező szakembereket, később az elhelyezkedési lehetőségek beszűkültek, különösen a képző intézmény székhelyén, Veszprémben és a közeli városokban. Az elhelyezkedési lehetőségekről az egyik szociális munkás a következőket mondta: Akik az első években végeztek, azok elhelyezkedtek az államigazgatásban, azokat beszippantotta az önkormányzat és a megyei igazgatási hivatal és a gyámügy. A második évben végzettek is mehettek még ilyen helyekre. Minket, 2002-ben végzetteket a szociális szolgáltatás szippantott fel: családsegítő, idősek otthona, fogyatékkal élők intézménye. A következő évfolyamot a családsegítő új feladatköre miatt vették fel, a 2004-es és 2005-ös évben végzetteknek már voltak problémáik. A 2005-ben végzettek között már láttam olyant, aki ruházati előadóként tudott csak elhelyezkedni. Lehetőség van (az elhelyezkedésre A.J.), de egyre kevesebb. (G.B.J.) Megkérdeztük azt is, hogy a munkavállalásnál, az álláskereső próbálkozásoknál volt-e jelentősége annak, hogy valaki a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán szerezte meg a diplomáját. Jelentett-e előnyt, vagy esetleg hátrányosan befolyásolta a felvételt? A többség szerint (85%) nem volt jelentősége. Csupán a megkérdezettek egyötöde válaszolt igennel, az indoklások szerint többnyire ez előnynek számított. Közel háromnegyed rész (71%) tapasztalata szerint a munkaerő-piacon azonos értékűek a különböző helyeken szerzett szociális diplomák, a többiek úgy vélték, hogy vannak különbségek. Említettek olyan intézményeket, ahol szerintük színvonalasabb a képzés (ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar, Szekszárd), és olyanokat is, amelyeken a színvonal szerintük a VHF-nél gyengébb. (Kodolányi Gyula Főiskola, Soproni Egyetem). A szakmai felkészültség megítélése Kíváncsiak voltunk, hogy végzett hallgatóink közvetlenül a diploma megszerzése után mennyire tartották magukat önálló szakmai munkára felkészültnek. Általunk megfogalmazott különböző alternatívák közül jelölhették meg a számukra jellemzőt. Ezek közül a legtöbben (47,5%) általában jól felkészültnek, de részkérdésekben bizonytalannak érezte magát választ adták. A válaszolók egynegyede csak jó szakmai kontroll mellett mert volna elmenni dolgozni. Ezt az elfogadható, alapvetően pozitív választ erősítik a teljes mértékben felkészültnek érezte magát választ adók 7 százalékos aránya, amely összesen jó kétharmados (69%) elégedettséget fejez ki. Az öszszességében bizonytalanok és a szinte felkészületlenek összesen tíz százalékot tesznek ki. Közel ennyien a bizonyos területekre nem mert volna elmenni dolgozni alternatívát választották, amely nem feltétlenül negatívum, ugyanis a szociális mun-

24 ka rendkívül széles, sokrétű terület, helye lehet az óvatosságnak. Nem véletlen, hogy a hallgatók egy része már eleve úgy választ a gyakorlati helyek közül, hogy leendő szakterületéhez illeszkedjen, lényegében szakosodik. A kérdésre kapott válaszok érvényességét erősíti egy másik kérdésre adott válasz. Megkérdeztük, hogy jelenlegi munkájához képest mennyire érzi magát képzettnek. A képzettség mértéke a szociális munkások szerint 19% 69% 12% túlképzettnek érzi magát alulképzettnek érzi magát megfelelően képzettnek érzi magát A válaszolók több mint kétharmada (69%) megfelelően képzettnek, 19 százaléka túlképzettnek, és 12 százaléka alulképzettnek tartja magát. Tehát a végzett szociális munkások döntő többsége elégedett a képzéssel, amelyet már a korábbi fejezetben is megállapíthattunk. Elgondolkodtató viszont a magukat túlképzettnek tartók magas aránya, amelynek különböző okai vannak. Közülük csupán két tipikusnak tartott okot említek, az egyik a szociális munkás helytelen szerepértelmezéséből következik, amikor elvonnak hatásköröket, olykor a szociális munkást a szociális gondozóval azonosítják. Főleg kisebb településeken, falvakban fordul elő. A főnököm a polgármester. A településen egy intézmény működik, a szociális intézmény. Minden települési önkormányzat által fenntartott szociális alapellátási intézmény forráshiánnyal küzd. Érdektelenséget és teljes tájékozatlanságot tapasztalok az önkormányzati képviselőtestületek részéről. Hatáskör megvonás, az intézményvezetői feladatokat a polgármester látja el, munkahelye/tartózkodási helye a gondozási- ill. alapszolgáltatási központ. Ő határozza meg a mindennapi munka menetét, akár a gondozást illetően is. Ő dönt minden intézményi forint felhasználásáról, ő igazolja az intézményi számlákat, ő bontja fel az intézménybe érkező leveleket, ő engedélyezi a szabadságokat, stb. A polgármesterek a vezetői ambícióikat élik ki a szociális intézményben, hátráltatva ezzel a szakmai munkát szeptemberében megváltozott a munkaköröm. A b-i gondozói központot egy szociális alapszolgáltatások nyújtására szerveződött kistérségi társulás tartja fenn, amely 12 települést tömörít. Ennek az új, igen csak nagy ellátási központnak lettem a jelképes vezetője. A problémáim ugyanazok, mint előtte: érdektelenség, tudatlanság, hatáskörmegvonás, felelősségáthárítás, kicsinyes személyeskedések. A különbség annyi, hogy most 12 polgármesterrel kellene szót értenem, őket kellene meggyőznöm a szociális szolgáltatások fontosságáról, és arról, hogy szociális kérdésekben szakmai alapon szülessenek döntések, és ne egyéni szimpátia-unszimpátia, vélt vagy valós személyes sérelmek alapján. (S.R.) A másik gyakori eset, amikor a képzetlen vezető nem hagyja kibontakozni kreatív, a szakmailag igényes beosztottat. Fel kellett vennem azt a szédületes munkatempót, amit diktáltak. Rájöttem, azt kell csinálni, amit mondanak. A szakmai színvonal nem játszik akkora szerepet, mint a

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Diákok a harmadfokú képzésben

Diákok a harmadfokú képzésben Diákok a harmadfokú képzésben Kutatásunkkal azt a hipotézist szeretnénk ellenőrizni, mely szerint az érettségi vizsga megszerzésének általánossá válásával a harmadfokú képzés intézményrendszere különösen

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Qualitas Pedagógiai Központ Szeged

Qualitas Pedagógiai Központ Szeged Elemzés a 3.1.4-es projekt keretében lezajlott pedagógus-továbbképzések elégedettségi méréseiről HEFOP-3.1.4/05/1.-2005-10-0019/1.0 Qualitas Pedagógiai Központ Szeged Qualitas Pedagógiai Központ, Szeged

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_földmérő és földrendező mérnöki 203/204. tanév I. félévi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról A Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok száma évről évre növekszik, mégsem készült róluk eddig átfogó felmérés.

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013

Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013 Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013 A Cegos kutatása nemzetközi és magyar eredményekkel 2013. június 27. A felmérés módszertana 3 A felmérés módszertana és jellemzői Nem tudományos kutatás, az eredmények

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben