Kutatásmódszertan I. 1. Előadás tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatásmódszertan I. 1. Előadás tartalma"

Átírás

1 Kutatásmódszertan I. Bevezető előadás dr. Mara Gyöngyvér A scientist in his laboratory is not a mere technician: he is also a child confronting natural phenomena that impress him as though they were fairy tales. Marie Curie 1. Előadás tartalma Mi a tudomány? A megismerés formái. Kutatás definíciója, jellemzői. A kutatás típusai. Korábbi tapasztalatok, gyakori hibák. Szakdolgozat. Véletlen felfedezések a természettudományokban. 1

2 Mi a tudomány? A tudomány = a valóság megismerésének módja 4 fő megismerési módszer: Köznapi megismerés (felszínes) Tudományos megismerés Művészi megismerés Vallásos megismerés módszeres Megismerés formái TUDOMÁNYOS Megismételhetőség Emberi tényező visszaszorítása Megismerés elemeit be kell illeszteni az addig felgyűlt ismeretekbe MŰVÉSZI Egyediség Megismételhetetlenség Személy függő Statikus 2

3 Megismerés formái TUDOMÁNYOS Bármely tudományos tétel elvethető új ismeretek fényében Szigorúan analitikus VALLÁSOS Kijelentések kérdőjel nélküli elfogadása Misztikus Megismerési folyamat és a megismerés csapdái FOLYAMAT Véletlen észlelés Ismételt észlelés Felismerés Megfigyelés Jártasság Vélemény Elmélet Tudás CSAPDÁK Időcsapda Komfortcsapda (figyelmen kívül hagyni adatot) Orientációs csapda (különböző struktúrájú információkra fogékony az agy) Pongyolaság csapdája (kevés információ) Tetszetősség csapdája (meghökkentő elméletek elfogadása) 3

4 Kutatás fogalma Kutatás: perifériáról központba került Kutatás (research) = ismeret/tudás keresése (search for knowledge) Kutatás: a tudományos vizsgálódás/adatgyűjtés művészete Kutatás fogalma Kutatás: válaszol azokra a kérdésekre amelyekre a válaszokat nem ismerjük Arra hivatott, hogy egyes jelenségek előfordulásának körülményeit határozza meg Egyedi hozzájárulás a tudományos ismeretek halmazához Research is systematized effort to gain new knowledge Redman and Mory 4

5 Kutatás fogalma Szisztematikus módszer: Problémafelvetés Hipotézis Adatgyűjtés Adatértékelés Kiértékelés megfigyelés adatgyűjtés KUTATÓ JELENSÉG KÖVETKEZTETÉS rendszeres megfigyelés adatok értékelése Miért kutatunk? Tudományos fokozatszerzés (MSc, PhD) Kihívás: megoldást találni egy eddig megoldatlan problémára Intellektuális szórakozás, kreatív munka Társadalmat szolgálni Tisztelet kivívni 5

6 Kutatás jellemzői Új ismeretet vagy adatokat eredményez Általános alapelvek leírását szolgálja Egzakt, rendszeres és pontos vizsgálat Megfelelő műszerezettséget használ Logikus és objektív Minden adatot figyelembe vesz, nemcsak a hipotézist szolgálót Kizárja a személyes érzéseket és preferenciákat Törekszik az adatok rendszerezésére és kiértékelésére Nyugodt, ráérős tevékenység Figyelmesen végzett feljegyzés és közlés Figyelmes és óvatos általánosítás és következtetés levonás Kutatás típusai, osztályozás ALAP KUTATÁS A kutatás eredménye nem azonnal használható fel gyakorlati alkalmazásban Új tudást szerezni a tudás kedvéért (Gathering knowledge for knowledge s sake) Természeti jelenségek, matematika, viselkedéstan, stb. ALKALMAZOTT KUTATÁS A kutatás eredménye gyakorlati alkalmazás 6

7 Kutatás típusai, osztályozás ELMÉLETI KUTATÁS Elvont gondolatok és elméletek Filozófia KÍSÉRLETI/EMPIRIKUS KUTATÁS Megfigyelésen, kísérleten alapul Adatokra épül Kutatás típusai, osztályozás KVANTITATÍV KUTATÁS Hipotézis tesztelés Mér, tesztel Strukturált Kutató nincs érzelmileg bevonva: objektív Nagy mintaszám Egzakt tudományok KALITATÍV KUTATÁS Elmélet megfogalmazás Megfigyel, értékel Nem strukturált Kutató érzelmileg bevont: szubjektív Kis mintaszám Pszichológia, humán viselkedés, hogyan vélekedik/mit érez? 7

8 Kutatás típusai, osztályozás KIS KUTATÁS Kevesebb pénz Kisebb téma Kevesebb kutató NAGY KUTATÁS Részecskefizika Űrkutatás Fúziós kísérletek Humán genom projekt Humán mikrobióta 8

9 Kutatás típusai, osztályozás HOSSZIRÁNYÚ KUTATÁS Többszöri felmérés eredménye KERESZTMETSZET KUTATÁS Egy időszakra vonatkozik Kutatás típusai OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által kidolgozott osztályozás Természettudományok Műszaki tudományok Orvostudományok Mezőgazdasági tudományok Társadalomtudományok Humán tudományok 9

10 Korábbi tapasztalatok Gyakori hibák Mit tanultunk belőle? SZAKDOLGOZAT Gyakori hibák Kevés idő a szakdolgozat elkészítésére. Túl sok/kevés szakirodalom. A Word funkcióinak szegényes ismerete. Internetes és könyvtári kutatás terén való tapasztalatlanság. Idegen nyelv ismerete (nem tud nemzetközi szakirodalmat és adatokat használni). Saját gondolat. Tartalmi idézet. 10

11 Gyakori hibák Hivatkozás problémája (hogyan illessze szakdolgozatába a szakirodalmakból vett gondolatokat). Kutatása tárgya, témájának kiválasztása. Dolgozat elméleti és gyakorlati része közötti különbség megértése. Önálló, értelmező gondolatok hiánya. Hipotézis felvetés. Bírálati szempontok A témaválasztás aktualitása, egyedisége. A szakdolgozat címében megjelölt téma és a dolgozat tartalmának egysége. A téma egyes részeinek arányos kibontása. A tagolás jellege. Tanult szakismeretek jelenléte. Szakirodalomban való jártasság. Leíró, elemző és következtető részek aránya. Elemző részekből levonható tanulságok önálló megfogalmazása. 11

12 Bírálati szempontok Egyéni gondolatok, látásmód jelenléte. Elméleti és gyakorlati tájékozottság, a kettő szinkronja. Szakmai színvonal (legyen tárgyi hibáktól mentes). A dolgozat külalakja (fejezetek, alfejezetek elkülönülése, következetes hivatkozások). A szakdolgozat szerkezetének felépítése, átláthatósága és arányai. A szakdolgozat nyelvezete, a szakkifejezések szakszerű és pontos használata, a megfogalmazás stílusa és pontossága, helyesírása. Illusztrációk (táblázatok, ábrák, grafikonok, fotók) kivitelezése, alkalmazása és illeszkedése a dolgozatba Szakirodalmazás Ha túl sok a szakirodalom, akkor azok olvasásával jelentős időt kell eltölteni. Ha túl kevés, nincs kellő anyagod. Egy-egy szakdolgozathoz minimum 15, maximum szakirodalom szükséges (témafüggő). A jó irodalomjegyzék ismérve, hogy szerepelnek benne elsősorban szakkönyvek, szakcikkek, internetes források, valamint statisztikai adatok forrásai. 12

13 A B C A B C D D E F G E F G A térkép ellenőrzése: A B C * a gondolatok teljessége * a kapcsolatok relevanciája * a térkép sűrűsége D * a térkép bejárhatósága * hol kezdődik az útvonal a térképen E F G Előtanulmányok A kutatási téma majd probléma meghatározása Előzetes információgyűjtés Előzetes információk értékelése forráslelőhelyek feltárása forrásdokumentumok megismerése Tárgyszavak meghatározása A kutatási vázlat elkészítése Szekunder kutatási módszerek Primer kutatási módszerek Adatfeldolgozás, elemzés, értékelés A dolgozat elkészítése A dolgozat bemutatása 13

14 A kutatás általános menete, anyaga és forrásai A forrásadatok előállítása: Szakirodalmi forrásmunkák megállapításai Megfigyelés, kísérlet, adatértékelés, korábbi primer kutatások anyagainak ismételt feldolgozása Saját gondolataink, ötleteink dokumentációja Az analizáló fázis: Összerendezés, logikai csoportosítás Interaktív ismeretelemzés (szinergikus) A szintetizálás: az előző kettő alapján Az eredmények, következtetések kialakítása A kutatások forgatókönyve A kutatás előkészítése A primer kutatás A saját új kutatási eredmények, megállapítások megfogalmazása Véglegesítés közlemény (cikk), előadás, riport, disszertáció alakban Közzététel (megjelentetés) Védés és hasznosítás 14

15 A kutatás előkészítése A célok kitűzése A kutatási terv (vázlat) elkészítése A legfontosabb fogalmak, tárgyszavak összeállítása Szakirodalmi kutatás elvégzése, dokumentálása Hiányzó ismeretek tisztázásához szükséges hipotézis megfogalmazása A dokumentációs egységek (fejezetek) megtervezése A primer kutatás További szakirodalmi kutatás elvégzése A primer kutatás módjának meghatározása (kísérlet, megfigyelés, interjú, stb.) A primer kutatás metodikája (adatfelvétel módja, hely, idő, minta nagysága, értékelési modellek, kritériumok) A primer kutatás kivitelezése (végrehajtása) A primer kutatás statisztikai és szakmai értékelése, a fő megállapítások összefoglalása 15

16 A saját új eredmények megfogalmazása A primer és szekunder kutatások eredményeinek résztémánként történő szintetizálása Az új és saját megoldások adatokkal alátámasztott összegyűjtése A közlemény megszövegezése: előzmények, alkalmazott módszerek, kísérleti adatok, információk, következtetések, megállapítások Közlemény (cikk), előadás, riport, vagy disszertáció A nyers kézirat csiszolása (tárgymutató, következetes szóhasználat ellenőrzése, új fogalmak definiálása, stílus ellenőrzése) Az eredmények hasznosításának előkészítése (írásmű elkészítése, gyakorlati felhasználás lehetőségeinek kimunkálása, szabadalmi leírás megszerkesztése, bejegyeztetése) A kutatás hasznosítása (publikálás, a dolgozat megvédése, tananyagfejlesztés, ipari gyártás és alkalmazás, elterjesztés, továbbfejlesztés) 16

17 Véletlen felfedezések a természettudományokban 1. KININ Chinchon grófné úgy gyógyult ki a maláriájából, hogy orvosságként egy perui fa kérgének a kivonatát vette be. Spanyolországba visszatérve (1638) magával vitte a fakereg egy darabját. A svéd botanikus, Linne 1742-ben Cinchona (kínafa) névvel illete a fafajt. Francisca Chinchon Cinchona succyruba A kininnek mint a malária gyógyszerének használatárol szóló első megbízható feljegyzés a Limában állomásozó jezsuita szerzetesektől származik az 1630-as évekből. 17

18 2. VÉDŐOLTÁS Tehén himlő humán himlő Fejőnők szerzett immunitása 1796-ban Edward Jenner olyan anyaggal oltott be egy nyolcéves fiúcskát, James Phippset, ami egy tehénhimlővel fertőzött fejőnő himlőhólyagjából származott Vaccination [vedőoltás] kifejezés: a tehén (hólyagos) kiütései - a variolae vaccinae 1880-ban Louis Pasteur kifejlesztett csirkék számára egy kolera elleni védőoltást 3. KÉJGÁZ ÉRZÉSTELENÍTŐ HATÁSA Joseph Priestley (1772) dinitrogén oxid: nevető v. kéjgáz a gáz hatása: az emberek mintha megbolondultak volna, énekelni, verekedni vagy nevetgélni kezdenek Humphry Davy (1798) magán is tesztelte a gázt, majd beszámolójában azt írta, hogy a hét perc alatt belélegzett tizenöt liternyi gáztól teljesen elkábult Javasolja műtéti beavatkozásokra Humphry Davy A kéjgáz használata szórakoztatásra Szórakoztatásra használva derül fény az érzéstelenítő hatására: Samuel Cooley nevű fiatalember használja, barátja társaságában (Horace Wells fogorvos) 18

19 4. PASTEUR KÉMIAI FELFEDEZÉSE Louis Pasteur: mikrobiológia terén folytatott munkássága következtében vált ismertté (miként idézik elő baktériumok az erjedést, ő javasolta a tej pasztörizálását, műtéti sterilizáció, védőoltás) Kémiai érdeklődése: hogyan lehetséges az, hogy a borkősav s a racémsav sója kémiai összetételük és kristályszerkezetük tekintetében állítólag teljesen azonosak, de a poláros fényre mégsem egyformán vannak hatással Kétféle kristály: úgy hasonlítottak egymásra, mint az ember jobb es bal keze, szétválogatta ezeket, majd oldatot készített és polariméterbe vizsgálta. A balkezes kristályok oldata jobbra, a jobb pedig balra forgatta a poláros fényt 5. FRIEDEL ÉS CRAFTS Charles Friedel, James Mason Crafts (1877) Amil-jodidot szerettek volna előallítani amil-kloridból, alumíniumból es jódból Szénhidrogén- és ketongyartó eljárás Repülőgép üzemanyag: toluol és egyéb alkilezett aromás szénhidrogén-vegyületek Benzin, mesterséges gumi, műanyag, mesterséges tisztítószerek 19

20 6. INZULIN Joseph von Mering és Oscar Minkowski (1889) Hasnyálmirigy emésztesben betöltött szerepe: eltávolítják egy kutya hasnyálmirigyét 1921, Frederick G. Banting, John J. R. MacLeod és Charles H. Best: egészséges kutyák hasnyálmirigyeiből kivont váladékot beinjekciózták olyan állatokba, amelyeket előzőleg a hasnyálmirigyük eltavolítása révén cukorbeteggé tettek 1922, humán kísérlet 7. FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTA ÉS AZ LSD A szájon át szedhető fogamzásgátlót az 1960-as években vezették be Russel E. Marker, 1930-as évek végen felfedezte, hogyan lehet előállítani egészen egyszerű, közönséges szteroidfélékből, az úgynevezett szapogeninekből a női nemi hormont, a progeszteront Mexikóban, 10 tonna jamgyökeret gyűjt, 2000 g progeszteront gyárt George Rosenkranz a jamgyökérből tesztoszteront von ki, Carl Djessari gyomorban lebomló szintetikus, progeszterin hatású vegyületet szintetizál Hallucinogén: lizergsav-dietil-amid (LSD) Lizergsavból állítják elő, természetes formában az anyarozsgombában található meg A mérgezés következtében: összeszűkülnek a vérerek, és a végtagok elüszkösödnek Albert Hofmann (1938): migrén elleni vagy a szülés utáni vérzések csillapítására szolgáló gyógyszert keresett 20

21 8. PENICILLIN Sir Alexander Fleming Az első világháborúban Fleminget és Wrightot Franciaországba küldték a sebesült katonák ellátására Könnyben található antibiotikus enzim: lizozim (1922) Penicillium penészgomba által termelt penicillin 1930: Howard W. Florey és Ernst Boris Chain tisztítják és koncentrálják a penicillint Fleming, Florey es Chain 1945-ben megosztva kaptak az orvosi Nobel-dijat 9. TEFLON Poli(tetrafluor-etilén) - a DuPont termékének a márkaneve: le nem ragadó serpenyők, űrruhák, mesterséges szívbillentyűk Roy J. Plunkett: április 6-án kinyitott egy tetrafluor-etilént tartalmazó gázpalackot, hűtőfolyadék előállítása céljából Viaszos fehér port talált benne, amely a homoknál is ellenállóbbnak bizonyult Elsőként: atombomba tömítőanyagaként használták 1960-tól használják edénybevonatként 21

22 10. GYÓGYSZEREK: ASZPIRIN Természetes előfordulása: fűzfa kérgében található Aszpirin kémiai szintézise: bakteriális fertőzésben szenvedő betegeknek kerestek gyógyszert, 1870-es években szintetizálták a szalicilsavat (lázcsillapító, de nem gátolta a fertőzést) Felix Hoffmann, a Bayer gyógyszergyár kémikusa állítja elő a szalicilsav acetilszármazékát, amely lázcsillapító, ízületi gyulladás csökkentő és nem volt mellékhatása 1890-es években került fel a gyógyszertárak polcaira, ma USA 20millió kg aszpirint gyárt évente (1 főre 300 tabletta) 11. GYÓGYSZEREK SZENNYVÍZBŐL ÉS TALAJBÓL Antibiotikus hatású kefalosporinokat, ezeket az új típusú penicillingombákat Szardínia szigetén, Cagliari szennyvizében találták Giuseppe Brotzu, 1948, Cephalosporium acremonium által termelt antibiotikus hatású anyag Ciklosporint, ami a szervátültetések sikeréhez járul hozza, a szer ugyanis megakadályozza a kilökődést Bázelben üzemelő Sandoz Rt.-ben, Jean Borel, 1970-ben vizsgálta a Wisconsini és Norvég talajmintákat amelyeket kollegái gyűjtöttek 1978 júniusában, vese és csontvelő átültetése közben használták 22

23 12. TÉPŐZÁR George demestral (1950) Bojtorján szerkezetének mikroszkópos megfigyelése Tulajdonságának gyakorlati alkalmazása Az első horgas-kampós rögzítőszalagok Franciaországban készültek Előadás üzenete (Take home message) Tudományos megismerés jellemzői: megismételhető, analitikus, felülírható, objektív. Kutatás típusai: alap és alkalmazott Kutatás menete: forrásadatok, analizálás, szintetizálás, eredmények és következtetések megfogalmazása Kutatás eredménye: új ismeret, amelyet közlünk a tudományos szférával Kutatási eredmények általában megtervezett kutatások eredményei, DE születtek véletlen felismerésből is új tudományos eredmények ( A megfigyelés során a szerencse csak a felkészült éles elmét támogatja L.Pasteur) 23

24 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 24

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TUDOMÁNYOS KUTATÁS MÓDSZEREI METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH Jelen cikk legfontosabb célkitűzése, hogy a tudományos kutatás elméleti, gyakorlati illetve módszertani kérdéseivel foglalkozó olvasó korszerű

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Esse Bálint Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Döntéselmélet Tanszék témavezető: Dr. Wimmer Ágnes Esse Bálint 2012 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Mustár 135 Vízitorma 138 Körömvirág 141 Lapachokéreg 143 Fertőzések kezelése természetes úton 146 Acne; Mandulagyulladás; Arterioszklerózis;

Mustár 135 Vízitorma 138 Körömvirág 141 Lapachokéreg 143 Fertőzések kezelése természetes úton 146 Acne; Mandulagyulladás; Arterioszklerózis; Tartalom Előszó 7 Bevezető 9 A penicillin felfedezése 13 Az antibiotikumok hatásmechanizmusa 24 Alkalmazási területek, mellékhatások és rezisztencia 30 A természetes antibiotikumok hatása 48 A természet

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN Research Design and Research Methods. Készítette: Csépányi Zsolt KomMédia Tanszék

KUTATÁSMÓDSZERTAN Research Design and Research Methods. Készítette: Csépányi Zsolt KomMédia Tanszék KUTATÁSMÓDSZERTAN Research Design and Research Methods Készítette: Csépányi Zsolt KomMédia Tanszék 1 Különbségek a tudományos kutatásban Empirikus kutatás (tapasztalati) - nem-empirikus kutatás (elméleti)

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT KRITÉRIUMORIENTÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGYI TARTALMAKKAL AZ 5. ÉVFOLYAMON PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Meghívó. Időpont: 2014. április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem

Meghívó. Időpont: 2014. április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem Meghívó Szeretettel meghívunk mindenkit a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tudományos Diákköri Bizottsága által a 2013/2014. tanév II. félévében megrendezendő Tudományos Diákköri Konferenciára. Időpont:

Részletesebben

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A SZERVEZETI

Részletesebben