DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám június. Gyermeknap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap"

Átírás

1 DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám június Gyermeknap

2

3 Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők (Olaszország, Bulgária, Lengyelország, Németország, Románia és Magyarország) találkozójára. Június 3 6-áig a görögországi Lokrisz tartományban található Atalanti város önkormányzata szervezte a konferenciát. Az előadásokat Nikolao Liolio Lokrisz tartomány polgármestere, Polou Giota Levadia város polgármestere, Theodosiou Ioanna Lokrisz tartomány alpolgármestere, Pappos Michail rendőrkapitány, Kotsafiti Antigone önkormányzati szociológus, Vlahavas Georgios, az oktatásért felelős tanácsos tartották, valamint hallhattuk bevándorlók személyes beszámolóját is, akik Bulgáriából és Albániából érkeztek. A vendégországok résztvevői ellátogattak a helyi Arc - heo lógiai Múzeumba, ahol több ezer éves régészeti tárgyakat tekinthettek meg tárlatvezetéssel. A helyi általános iskola látogatásának alkalmával bevándorló családok gyermekei mesélték el pár mondatban a beilleszkedésükkel kapcsolatos jó és rossz élményeiket, majd kérdéseket tettek fel a résztvevőknek a saját országukon belül tapasztalható bevándorlással kapcsolatban. A szervezők sok programot szerveztek, és különböző lehetőségeket biztosítottak a szabadidő eltöltéséhez. Ennek köszönhetően a csodálatos görög tengerparton töltött idő élményével gazdagodhattunk, megismerkedhettünk a hagyományos görög konyha ízeivel, a görög borokkal, a görög népzenével és néptánccal, s nem utolsó sorban a görög vendégszeretettel. A kétnapos konferencia fő témái: a migráció és bevándorlás társadalmi hatásai Görögországban; a helyi önkormányzat és a bevándorlás (az EU tagállamaiból, valamint a harmadik országokból érkező állampolgárok és az önkormányzat kapcsolata); huzamosabb tartózkodási engedéllyel, jogszerűen Görögországban tartózkodó lakosok helyzete; bevándorló családok gyermekeinek iskolai elhelyezése, hivatalos okmányokkal rendelkező és nem rendelkező családok regisztrációja; migránsok integrációja; integráció az oktatásban, görög nyelv oktatása bevándorlóknak; egészségügyi tagság biztosítása migránsok és emigránsok részére; munkahelyi integráció; állami és önkormányzati támogatások; bevándorlás, embercsempészet, bűnözés. Szamák Beatrix Szent Jakab hava Július A római naptárban a hónap eredetileg a Quintilis, Ötödik nevet viselte, mivel az egykori márciusi évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. Kr.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12. napján született. Júliust régen Oroszlán havának is nevezték. 23-án lép a Nap az Oroszlán jegyébe, és a hónap első dekádjának apostolszentje után Szent Jakab hava volt. július 2. Sarlós Boldogasszony: az aratás ünnepélyes kezdőnapja, fodormenta szentelése. július 15. Apostolok oszlása: Oszlanak a zivatarok, javul az idő. Régen ezen a napon történt az új kenyér megáldása, melyből a papnak és a koldusoknak is ajándékoztak, egy darabot pedig eltettek szántásig. július 20. Illés: Ha vihar volt, azt tartották, hogy Illés hordókat gurigál, csatázik. Más napokon is Szent Illés csinálta a vihart. július 22. Mária, Magdolna: A kislányok haját levágták, hogy jól nőjön. Ha esik az eső, rossz lesz a dió- meg a mogyorótermés. július 25. Jakab: A szőlő abbahagyja a növekedést. A csillagok állása megmutatja a jövő évi időjárást. A szép idő jó gyümölcstermést jelent. július 26. Anna: Szent Anna a szülő asszonyok, beteg nők pártfogója volt, tiszteletére a katolikus asszonyok keddi napokon böjtöltek. július 30. Abdon: Patkányűző nap. A július és augusztus hónap nem bővelkedik ünnepekben, csak jeles napokban. Talán azért, mert a nyár a legfontosabb mezőgazdasági munka, az aratás időszaka. A terménybetakarítás annyira igénybe vette az emberek erejét és idejét, hogy nem értek rá ünnepelni. KALENDÁRIUM DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 3

4 Városházi hírek Az iskola üzemeltetése Képviselő-testületünk május 28-án nyílt ülésen tárgyalta azt az előterjesztést, amely alapján a testület arról dönthetett, hogy a város a továbbiakban is üzemeltetni kívánja a tulajdonában lévő oktatási intézményt, vagy átengedi azt az állami intézményfenntartó központnak. A Köznevelési törvény arra ad lehetőséget a települési önkormányzatnak, hogy a helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig nyilatkozatot tegyen arról, hogy az adott év szeptember 1-jétől nem kívánja tovább működtetni a tulajdonát képező oktatási- nevelési intézményt. Nekünk a városunk tulajdonában lévő Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola további üzemeltetéséről kellett döntenünk, s a kérdés alapos vitáját követően a testület úgy határozott, hogy továbbra is működteti az intézményt. Óvodabővítési pályázat Tájékoztatom a város polgárait arról is, hogy a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot írt ki Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (költségvetés) 3. melléklet 5. pontja szerint óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására. A pályázat célja, hogy forrást teremtsen az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére, illetve önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciójú épületek átalakítására, vagy akár új óvodák építésére azért, hogy a férőhelyhiány megszüntethető legyen. A pályázat nagy előnye a vissza nem térítendő támogatás biztosítása. Előírás viszont, hogy a pályázott célhoz szeptember 30-áig építésügyi hatósági engedéllyel kell rendelkezni, illetve a pályázat elnyerése esetén a beruházást december 31-éig be kell fejezni. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a fenti cél megvalósítására, ezt a pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadta, s örömmel értesíthetem a lakosságot arról, hogy döntésük pozitív volt: 93,5 millió forint támogatást kaptunk az óvodai férőhelyek bővítésére. Ehhez közel 30 millió forint saját erőt kell biztosítanunk, mert önkormányzatunknak a tervezett beruházás tényleges bekerülési értékéből 25 %-os önrészt kellett vállalni, illetve kell majd viselni. Így nyílik lehetőségünk arra, hogy a tervünket megvalósítsuk: a kisiskolából hat csoport számára otthont adó óvodát alakítsunk ki. Reményeim szerint, ha befejezzük a beruházást, képesek leszünk eleget tenni a három éves kortól kötelező óvodai felvételek teljesítésének. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha a TIGÁZ épülete alkalmas arra, hogy 9-10 tantermes iskolává alakítsuk. Jó hír, hogy a TIGÁZ két cége közötti problémák miatti huzavona véget ért, így a TIGÁZ területére, épületeire vonatkozó új szerződést az előzetesen megállapodott összeggel újra aláírhattuk. Az első részlet fizetése is megtörtént. A jelenlegi fázisban a tervezői ötletpályázat zajlik, ennek alapján látjuk majd, hogy az épületben hogyan lehet elhelyezni a már fentebb említett 9-10 tantermes iskolát, s az átalakítás milyen költségekkel fog járni. Ez után tudunk dönteni a végleges átalakításról. Diósdi sípálya Képviselő-testületünk döntött egy korábbi április 23-ai testületi döntésben engedélyezett, és ennek nyomán kiirt meghívásos, nyílt, egyfordulós pályázatról. A testület a pályázatra felkért meghívottaktól az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon a pályázó által megvalósítandó diósdi sípálya létesítésére, s ezt követően üzemeltetésére kért ajánlatot. A testület eredményt hirdetett, a pályázaton részt vevők közül kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt. Az eredményes pályázó havi bérletidíj-fizetés vállalása és egyéb kedvezmények ígérete (pl. nyílt nap szer vezése, diósdiak kedvezménye, óvodások ingyenes oktatása stb.) mellett valósíthatja meg a sípályát a Zöldfa utcai (1187/3 hrsz) ingatlanon, mely a Sportközpont melletti területen található. Bringapark Régi vágyát teljesítette a településen egyre szaporodó kerékpárosoknak képviselő-testületünk, amikor hozzájárult a Géza fejedelem utca és a Pincesor közötti 1346-os helyrajzi számú területen egy szabadidős létesítmény, a bringapark kialakításához számukra. Elsődleges célunk, hogy ezekben a létesítményekben biztonságos feltételeket biztosítsunk a szabadidő eltöltéséhez a bicikliseknek. Őszintén reméljük, hogy hamarosan terveink megvalósulásáról számolhatunk be a város érdeklődő polgárainak. Bogó László polgármester KÖZÉLET DIÓSDHÉJBAN Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. megbízásából kiadja a Kornétás Ki a dó Kft Bu da pest, Nép für dõ u. 15/D, telefon/fax: , , honlap: A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, Főszerkesztő: Kovács Ilona, Szerkesztőségi munkatárs: Pákhné Fekete Alexandra, Tervezőszerkesztő: Mikó László, Fotók: Nyom dai mun kák: Font Press Kft., Fe le lõs ve zetõ: Truckenbrod József ügy ve zetõ A hirdetésfelvétel a kiadóban: Máté István , Di ós don: a Városgazda Nonprofit Kft-nél, tel.: ; a Kövirózsa Virágkuckóban, Sas he gyi út 4., Kővári Krisztinánál, tel.: 23/ , 30/ A hirdetések valóságtartalmáért nem vállalunk fel elõs sé get. 4 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

5 Az óvodabővítés margójára Kedves Diósdi Lakosok! Nagy örömömre szolgál, hogy Diósd városában a gyermeklétszám annyira növekszik, hogy új óvodai férőhelyekre van szükség. Ez a tény ismét csak igazolja a kormány döntésének helyességét, amikor az idei költségvetés terhére két és fél milliárd forintos kerettel lehetőséget biztosított az ország óvodáinak kapacitásbővítésére. Még nagyobb öröm azonban, hogy miután polgármester úr jelezte, hogy a településnek szüksége volna erre a támogatásra Diósd is a 64 nyertes közé került, és részesülhetett ebből a kormányzati segítségből. Már korábban is jeleztem, hogy vannak olyan témák és társadalmi feladatok, amelyek kezelésénél magasabb erkölcsi szempontok szerint félre kell tenni a politikai vagy egyéb nézetkülönbségeket, esetleg szembenállást, mert emberek, családok hosszú távú jövőjéről, az ország, a nemzet jövőjéről döntünk. Ilyenkor összefogásra van szükség. Ennek szellemében és eredményeként indulhat meg a diósdi óvoda korszerűsítése mintegy 93,5 millió forint kormányzati támogatással. Adja Isten, hogy az óvoda kibővített és átalakított épületei az elkövetkező évtizedekben megfelelő szolgálatot tegyenek a diósdi gyermekek nevelésében, iskolára való felkészítésében, és nem utolsó sorban a szülők munkaidő alatti tehermentesítésében, ezáltal pedig a nyugodtabb otthoni, családi körülmények megteremtésében. Mert elsők a gyermekek! Dr. Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő Diósd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2014-ben és 2015-ben is kérte a diósdi művészeti iskola megalapítását, a sóskúti központról való leválást. Ez most megvalósulhatott. Köszönjük minden támogatónknak, aki segítette ezt, elsősorban dr. Aradszki András államtitkárnak és Sárközi Mártának, a KLIK Érdi Tankerülete igazgatójának! Bogó László polgármester TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzati Televízió honlapjára havonta feltöltjük a képviselő-testületi ülés hanganyagait, ezek elérhetőek az alábbi linken: Csapdában Csizmadia János Június első napján zsúfolásig megtelt teremben Közmeghallgatás során csaptak össze az egyre szenvedélyesebben megfogalmazott érvek városunk fejlesztési koncepciójáról. A diósdi lakosok, a képviselő-testület tagjai, valamint a felkért szakértők keresték az utakat, és igyekeztek megtalálni a kölcsönösen elfogadható megoldásokat. Ennek ellenére jobbára elutasított, vagy nem teljesen érvényesíthető álláspontok jellemezték a vitát. Főleg két területen folyt a közös gondolkodás: útjaink, utcáink állapota és a közlekedés feltételei. Azoknak a családoknak, akik szűk, esetleg csak hat méter szélességű utcán közlekedve érhetik el otthonukat, érthető a kérése, hogy a forgalmat egyirányúvá alakítsák. Hangsúlyosan hangzott el a vitában, hogy ezeken a lakóövezetté átminősített területeken már megépültek a kerítések, a lakóházak, kialakították a közműcsatlakozásokat (gáz, víz, csatorna), és mindezek az akkori település-fejlesztési koncepció alapján történtek. Átrendezésükre, az utcák szélesítésére ma már esély sincs. A lakossági vélemények alapján joggal kérdezhető, hogy az önkormányzat gondolkodása az elmúlt években távlatos vagy pillanatnyi érdekeket szolgált. A lakóövezetek kijelölése, a kiadott építési engedélyek jogilag, szakmailag megalapozottak voltak-e? Felelőtlen, szakmai érveket lebecsülő, önhitt vezetési stílus sodorta településünk egyes részeit ebbe a nehezen élhető, talán már nem is javítható helyzetbe mondta indulatosan a mellettem ülő idős úr. Való igaz, a véget nem érő magyarázkodás, a felelősség elhárítása már semmit sem javít a csapdába szorultak helyzetén. Záporoztak a fájdalmas mondatok: a járda nélküli, forgalmas utakon babakocsit tolni, gyerekkel sétálni életveszélyes, kevés a közösségi zöld terület, a zúzott kővel fedett utcák pora lehetetlenné teszi a szellőztetést, a város jelentős területein nincs megoldva a tömegközlekedés, az esti órákban szinte csak gyalog lehet a hegyre feljutni, a házszámok káosza már elérte a nevetségesség szintjét... Órákon keresztül vitatkoztunk, de volt, amiben egyetértettünk: a lakosság létszámának erőltetett növekedésétől elszakadt az infrastruktúra fejlesztése. Ma már kirakható Diósd bejáratánál a MEGTELT tábla. Az izgalmas est alapján ajánlom a polgármester, illetve a képviselő-testület figyelmébe a jogszerűség és szakszerűség kiemelt fontosságát a tervezés során, valamint a lakossággal történő egyeztetés tiszteletét. Harmonikusan fejlődő vagy vergődő város legyen a mi Diósdunk? Ez itt a kérdés. Csizmadia János - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 5

6 KÖZÉLET A mi Diósdunk belülről Új rovatunkban azokat az embereket mutatjuk be Önöknek, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy városi ügyeink gördülékenyen haladjanak, valamint a lakosság egyéni és közös problémái megoldódjanak. Mostani számunkban az Igazgatási és Településüzemeltetési Iroda munkatársainak egy részét mutatjuk be. Szrimacz Attila 2014 decembere óta vagyok a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál műszaki ügyintéző. 40 éve dolgozom műszaki szakterületen, ezzel a tapasztalattal igyekszem segíteni a diósdi lakosok ügyeinek intézését. Feladatom jelenleg az Igazgatási és Településüzemeltetési Irodánál a szennyvízelvezetéssel, a vízbekötéssel, a felszíni vízelvezetéssel, a kapubejáró-létesítéssel, a reklámtábla-elhelyezéssel, a közterület-foglalással, az útburkolat-bontási engedélyek és nyilatkozatok kiadásával, valamint egyéb műszaki területekkel kapcsolatos teendők ellátása. Szabadidőmet a gyermekeimmel, a feleségemmel és a barátaimmal töltöm, hobbim a kirándulás. Elek Éva Építészmérnökként végeztem a BME-n, majd hét évig tervezőként dolgoztam. Ezután egy keresztény rádiónál (www.mera.hu) dolgoztam félállásban szerkesztő riporterként, hangtechnikusként. Ezt a munkát mint alkotó tevékenységet a mai napig végzem önkéntesként a saját örömömre, csak már munkaidő után vagy hétvégeken szeptemberében kezdtem meg munkámat Diósdon a műszaki irodán. Mérnökként a közigazgatás rejtelmeivel, nyelvezetével majd egy évig küszködtem, de lassan belerázódtam. Azt tudom mondani, ma már a helyemen vagyok, és mindent megteszek, hogy vezetőim megelégedésére, az ügyfelek segítségére legyek. A hat év alatt folyamatosan alakult a munkaköröm. A fő irányvonal megmaradt, vagyis az önkormányzati beruházások A-Z-ig történő koordinálása, és a településüzemeltetés egyes feladatainak elvégzése tól a telekalakítás és az érdi építéshatósággal való folyamatos kapcsolattartás tette változatosabbá a munkámat. Szabadidőmben ismeretlen tájakat fedezek fel, nagyokat sétálok, élvezem a csendet, fúrok, faragok, könyveket olvasok, és megannyi baráti kapcsolatot ápolok. Kondola Mónika Környezetmérnöki alapdiplomával rendelkezem, ezen felül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán környezetjogot hallgattam. 20 éve foglalkozom környezetvédelemmel, ami nemcsak a szakmám, hanem a hivatásom is. A Diósdi Polgármesteri Hivatalban két éve elsősorban környezetvédelmi hatósági és műszaki ügyeket látok el. Férjem születése óta Diósdon élt, jómagam két éve költöztem a településre. Leginkább a hűvös, hideg évszakok kedveznek kedvenc szabadidős tevékenységeimnek, a túrázásnak, hegymászásnak. Tóth Tibor Tizenöt éve vagyok közterület-felügyelő. A diósdi hivatalban közterület-felügyelőként és közbiztonsági referensként dolgozom. Feladatom a közterületi rend és tisztaság fenntartásának segítése, valamint a közösségi élet szabályaira vonatkozó központi jogszabályok és a helyi önkormányzati rendeletek betartatása. A január 1-jén hatályba lépő törvénnyel a hatásköröm bővült az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével. Erről részletesen a Hivatal honlapján olvashatnak. Mint közbiztonsági referens a polgármesterrel egyeztetve én végzem el a településre vonatkozó katasztrófavédelmi feladatokat, melyek a lehetséges veszélyhelyzetek feltérképezésére, megelőzésére, elhárítására, illetve a védelmi feladatokra terjednek ki. Szabadidőmben lovas edzőként oktatok, és a budapesti szabadidős bajnokságban tekézek. Orbán Gabriella Felsőfokú építészmérnöki végzettségem van, belsőépítészként dolgoztam, mielőtt másfél éve Diósdon, a hivatalban helyezkedtem el. A házszámozás rendezése, valamint az utak és a közterületek műtárgyainak karbantartása a fő profilom. Hozzám tartozik az óvodabővítési pályázat, illetve a kőbánya helyreállítási projektjének koordinálása is. Szabadidőmben a gyermekeimmel vagyok, futok, kertészkedem. ANYAKÖNYVI HÍREK május Újszülöttek: Bakos Richárd Áron, Berczi-Dobrádi Áron, Bilibók Bernadett, Branson Asher Timoty, Dávid Szofia, Démy-Gerő Zétény, Gyöngyösi Máté, Hajdú Hédi Viktória, Halász-Szabó Ádám, Marót-Csere Félix, Pintye-Pauer Erik Dániel, Száraz Olivér. Gratulálunk gyermekük érkezéséhez! Házasságot kötöttek: Faragó Adrienn és Diriczi Zoltán Horváth Edina Eszter és Bibity Zoltán Iványi Gyöngyi és Fejérpataky Zsolt Losonczi Adrienn és Rákóczy Botond György Pári Alexandra Anna és Dénes Viktor Polgár Katalin és Bagoly Attila Tilly Eszter és Máté Ákos. Hosszú, boldog házaséletet kívánunk! Elhunytak: Angyal József Gyuláné, Kurucz László Ferenc, Szilvási Mihály, Végh Lajos. Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak. 6 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

7 A Szeretem Diósdot című fotópályázat eredménye Bemutatkozik Varga Attila E havi cikkünkben Varga Attilát, a Hangya Magyarország Kereskedőház Kft. ügyvezető igazgatóját mutatjuk be. 1. helyezett fotó: Borbély Bori 2. helyezett fotó: Borbély Bori 3. helyezett fotó: Ezt a képet a nagyváradi Szacsvay Imre Általános iskola 3. C osztályának egyik tanulója készítette, ettől igazán különleges. A kis fotós elmondása szerint négy csodálatos napot töltött osztályával itt, Diósdon az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola 3.B osztályának (test vér osz - tá lyá nak) meghívására. A nyertesek az Edinafoto egyik munkatársával tölthetnek el egy izgalmas napot. Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, köszönünk szépen minden beküldött fotót! Varga Attila vagyok, egy diósdi székhelyű, Pest megyében több érdekeltséggel rendelkező vállalkozás ügyvezetője. Olyan régóta élek Diósdon, hogy amikor ide költöztünk, az Osváth Cukrászdában csak mesélték, mi van a süteményes pultban, mert nem értem fel. Boldog párkapcsolatban élek párommal, és van egy nyolcéves kisfiam is, akit a legjobb barátommá szeretnék nevelni december 2. reggel 8 óra óta vagyok vállalkozó. Akkor nyitottam meg a XI. kerületben vegyesiparcikk-üzletemet. A másnapra meglesz az áru ígéretekből ma már négy szakma számára árut forgalmazó üzletté nőttük ki magunkat. Elsősorban építési vasanyagok forgalmazásával (zárt szelvények, csövek, lemezáru, kötőelemek stb.) foglalkozunk. A tavalyi évtől egy uniós pályázat megnyerésének köszönhetően beindítottuk betonacél-hajlítás üzletágunkat is. Ezzel elsősorban nem a plusz profit elérése volt a cél, hanem az, hogy az alapok megépítésétől a tető elkészültéig tudjuk szállítani az alapanyagokat ügyfeleink építkezéséhez. Profitunk egy részéből Diósd Város Önkormányzatának nemes céljait támogatjuk. Diósdi partnereink ajánlására léptem be a Vállalkozói Klubba, melyet csak javasolni tudok a kis- és középvállalkozó diósdi lakosoknak. Diósdon 2015 márciusában indult el a Vállalkozói Klub, mely a rendszeres, havonta megrendezésre kerülő klub - esteken való kapcsolatteremtési, bemutatkozási lehetőségen kívül számos egyéb előnyt nyújt tagjainak: ingyenes megjelenést Diósd új honlapján, a Diósdhéjban stb.) ingyenes könyvtári tagságot; részvételi lehetőséget más vállalkozói klubok rendezvényein; az önkormányzat egyes kiemelt rendezvényein való részvételi, megjelenési lehetőséget; egyéb további kedvezményeket. VÁLLALKOZÓI KLUB DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 7

8 Idősügyi Tanácsunk 5 éves Életünk mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőtté fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen érint, hiszen mindannyian egyre idősebbek leszünk, és a legtöbben kapcsolatban állunk, foglalkozunk idős emberekkel. Minél többet tudunk az öregedésről, annál jobban megértjük önmagunkat és a többi embert is. Az öregedés nem csupán képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma. Az öregedés elfogadása, tiszteletben tartása egyéni és társadalmi felelősségünk. A kormány az idősek életkörülményeinek javításért érzett felelősségre tekintettel idősügyi tanácsot hozott létre, melynek mintájára a Pest Megyei Közgyűlés is döntött a Pest Megyei Idősügyi Tanács létrehozásáról, kifejezte ezzel elkötelezettségét az idős emberek életkörülményeinek javítására. Így gondolta ezt 2010-ben az akkori diósdi képviselő-testület is, ezért létrehozták a Diósdi Idősügyi Tanácsot öt fővel a polgármester irányításával. Alapvető célkitűzése a diósdi időskorú lakosok képviselete volt. Az idősügyi tanács feladatkörei: a településünkön élő idős lakosok érdekeinek megismerése és támogatása; az időseket érintő települési döntések meghozatalában való részvétel; az idősek társadalmi kapcsolatainak erősítése; az idősek jogainak védelme; az Idősek Világnapja rendezvények támogatása. Az eddigi munkánk eredménye: Városunk Idősügyi Tanácsának összetétele elnök: Bogó László polgármester titkár: Orosz Imre idősügyi referens: Dölles Anna delegált képviselők: Andor László Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára Beke Jánosné Albitz Teréz Illyésné Hehl Mária Nagy Lászlóné Podráczkyné Szöllősi Mária Subositsné dr. Kálózi Katalin Szakoly Istvánné Dr. Tóth Alajos 2011 óta településszinten megünnepeljük az Idősek Világnapját; elindítottuk az idősek gyógytorna foglalkozását, ahol 50 időskorú lakos kap gyógytornász irányításával segítséget, gyógyító mozgásterápiát betegségei enyhítésére; elindítottuk az aktív idősödés mozgalmat, amelynek feltételeihez az Önkormányzat jelentős mértékben járult hozzá, mivel 2012-ben az EU tagállamai is úgy határoztak, hogy 2012 az aktív idősödés éve legyen. A WHO definíciója szerint az aktív idősödés olyan társadalmi és egyéni gyakorlatot jelent, amellyel az időskori életminőség javítható. Az aktív idősödés az egyén szintjén olyan időskor megélését fejezi ki, mely magában foglalja a civil életben való aktív részvételt is. Mindehhez természetesen hozzátartozik egy olyan közpolitikai gyakorlat, ami megteremti az aktív idősödés feltételeit az életkor alapján történő diszkrimináció csökkentésétől kezdve az időseknek történő segítségnyújtásig. Igyekszünk ráirányítani a figyelmet az idősebb generációk képességeire, hogy jobban elismerje a környezetük azokat. Célkitűzéseink teljesítéséhez a jelenlegi képviselő-testület már nem tartotta elegendőnek az öt fős tanácsot, ezért javaslatukra 14 főre emeltük a tagok számát. Reméljük, hogy a kibővített Idősügyi Tanács Diósd sok idős lakójának tud majd segítségére lenni, ha arra szüksége lenne. Orosz Imre FELHÍVÁS Az Idősügyi Tanács megbízásából a Diósdi Társaskör szervezésében számítógép-használati tanfolyamot (informatikai továbbképzést) indítunk nyugdíjas korú lakosok számára. KÖZÉLET A tanfolyam július 6-a és 10-e között (hétfőtől péntekig) minden nap délelőtt ig tart. Helyszín: Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános iskola, 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 14. A részvétel ingyenes. Jelentkezni a Társasköri Kártyaklubban (Kék Géza Közösségi Ház) hétfőnként délután óráig lehet. Telefon: Podráczkyné 30/ DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

9 Lelkeket bíznak ránk Gondolatok pedagógusnapra Június első vasárnapja a pedagógusnap hivatalosan is. Kitüntetések, virágok Pedagógus lelkünk ilyenkor eltűnődik egy kicsit, megállunk a napi rohanásban, elgondolkodunk, mik vagyunk, tükörbe nézünk, mi a szerepünk, mi a hatásunk, és mit kapunk vissza abból, amit adunk. Itt, Diósdon több mint ötven pedagógus dolgozik, különböző személyiségek, különböző korosztályok képviselői. Egy valami közös: lelkeket bíznak ránk. Nem szeretnék plagizálni, de elém került egy régi tanítvány kis emlékezése jelenleg is iskolánkban tanító kollégáról:. Én is tudok mondani, elsőként Bali Ildikó jut eszembe, mert tartalmas és humorral fűszerezett óráin nem egyszerűen megszerettette velem a magyar nyelvet, az irodalmat, de kedvet csinált ahhoz is, hogy gondolkodjam róla. S felnőtt fejjel már az is nyilvánvaló, hogy valahol az ő óráin dőlt el, úgy tizenhatéves korom táján, hogy kibekkelem ugyan a szakközépiskolát, ami nagy tévedés volt, de érettségi után bizony rögtön irányt váltok. Nagyon sokunkról gondolhatnak ilyet a volt tanítványok, a mi érzékeny pedagóguslelkünknek ez az elismerés a legtöbb, ami kapható. Tudjuk, benne vagyunk a nagy rendszerben, tudjuk, mérnek, minősítenek bennünket, tanterveket kapunk, készítünk, kompetenciákat mérünk, kevés az eszköz, rossz az udvar, és így tovább. Ugyanakkor megyünk előre Diósdon is. Német nemzetiségi oktatás, felsős emelt szintek, és most már művészeti iskola is röpke két év alatt. Jöhetnek a portfóliók, előmeneteli rendszerek, interaktív táblák, csoda herkentyűk, de az alábbiakat soha nem szabad elfelejtenünk: A gyerekek naponta sok-sok órát töltenek el együtt a tanítóikkal, hogyan is lenne elég a tudásátadás S ha már rájuk bíztuk, elfogadjuk azt is, hogy emberek ők, akik lehetnek akár fáradtak, türelmetlenek is néha. Mert csak valódi, tökéletlen, de szerethető és jó emberektől tanulhat bármit is egy iskolás. Mert lelkeket bíznak ránk! Az idézetek forrása: Leszák Ferenc KÖZÉLET DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 9

10 Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá A trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Diósd Város Önkormányzata az I. világháborús és trianoni emlékműnél. KÖZÉLET A megemlékezésen beszédet mondott Bárdyné Dr. Scneider Sarolta alpolgármester asszony, valamint Szűcs Anna képviselő asszony, a Kulturális és Közművelődési Bizottság elnöke. A két beszédet lentebb közöljük. Wass Albert Mikor a bujdosó Istennek beszél című versét Csaplár Éva, a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusa mély átéléssel szavalta el. A koszorúzás után Nem lehet feledni, nem soha! címmel Trianon emlékműsort tartott Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az irodalmi és zenést est igen gazdag élményt nyújtott a kis számú, de hálás közönségnek. Bárdyné Dr. Schneider Sarolta alpolgármester asszony köszöntő beszéde: Azért jöttünk össze most az I. világháborús és trianoni emlékműnél, hogy megemlékezzünk a 95 évvel ezelőtt Magyarországra erőltetett békeszerződés aláírásáról, amely a magyarság legnagyobb történelmi katasztrófája. Az első világháborúból vesztesként kikerült magyar állam olyan mértékű területi, gazdasági, és nem utolsó sorban emberi veszteséget szenvedett el, amelynek mind a mai napig hatása van Magyarországra. Manapság a történelemtanítás során a gyermekek már szabadon tanulhatnak erről a békeszerződésről. A történelmi adatokat mindenki ismeri, de ezeknél tekinthetünk mélyebbre is. Az emberre. Arra a milliónyi magyar emberre, akik az új országhatárokon kívülre rekedtek, és elnyomatás alatt, megaláztatások közepette kellett nap mint nap élniük, és felvállalniuk magyar identitásukat. Sokan útra keltek, hogy az anyaországban vagy Nyugat-Európában, esetleg az amerikai kontinensen találják meg a békésebb életet. Diósdon is számos Erdélyből származó magyar él, akikkel most együtt mondhatjuk magunkat diósdinak. Ugyanakkor sokan vannak, akik a mai napig ragaszkodnak szülőföldjükhöz. Azok a magyar közösségek, amelyeket 95 év alatt nem lehetett elpusztítani, s amelyekben ugyanolyan erős az élni akarás vágya, mint az elhagyott gyárépületeket visszafoglaló természeté. A mai napon koszorúinkkal egyben sorsközösséget, az összetartozásunkat is kifejezzük minden magyar emberrel a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Meg kell említenünk még erdélyi testvértelepülésünket is, Marosvécset, ahol számos magyar él. Éppen ez idő tájt zajlik egy migrációs projekt, melynek első állomása Diósd volt. E programnak eddigi legfontosabb üzenete a mai napra, hogy azt a szerződést, amit Tri- 10 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

11 anonban június 4-én aláírtak, azt nem egy másik szerződés írta már felül, hanem maga az Élet. Szűcs Anna képviselő asszony, a Kulturális és Közművelődési Bizottság elnökének gondolatai: Csodálatos a magyar nyelv! Az 1456-os nándorfehérvári csatát nándorfehérvári diadalnak nevezzük, az 1526-os mohácsi csatát pedig mohácsi vésznek. Az első világháborút lezáró békeszerződést, melyet június 4-én írtak alá a Párizs melletti Trianonban, egyszerűen így nevezzük: Trianon. Vajon miért? Mert 95 év elteltével sem tudtuk feldolgozni. Az Európai Unió megnyitotta, átjárhatóvá tette Európa határait, de a saját fájdalmainkkal, veszteségeinkkel, sérelmeinkkel magunknak kell szembe nézni, meg-, át- és kibeszélni. Ugyanúgy, ahogy azt ki-ki egyéni életében megteszi, vagy ha nem, hát képtelen a fájdalomtól megszabadulni. A 2010-es törvény fontos lépés ebben a folyamatban, hiszen a nemzeti összetartozás napjává tette június 4-ét. A nemzeti összetartozás lényege az együttműködést jelenti és feltételezi. Határainkon kívül és belül, de egyéni szinten is sokat kell még tennünk a valódi nemzeti összetartozásért. A mi dolgunk nem egyszerűen emlékezni, hanem feldogozni, értékrendünkben a helyére tenni, közösen, együttműködve a Kárpát-medencében élők egyéni és közösségi boldogulásának jegyében. FELHÍVÁS Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete évben megalapította a település arculatának, esztétikai képének alakítása, a rendezett, ápolt zöldövezet megtartása érdekében a VIRÁGOS DIÓSDÉRT díjat. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy amennyiben ismer olyan előkertet, udvart, utcaszakaszt, balkont stb., melynek tulajdonosa méltó lehet a Virágos Diósdért díjra, kérem, hogy a nevezését július 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájához juttassa el. Akinek van rá lehetősége, küldjön fotót a kertjéről dr. Varga Dániel címére hiszen vannak virágok, amelyek júniusban a legszebbek. Zsűrink július 15. és augusztus 15. közötti időszakban járja végig Diósd város területét. A díjak átadására a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között fog sor kerülni. Bogó László polgármester Éneklő Magyarok A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. (Kodály Zoltán) A Diósdi Női Kar május 30-án a Csepeli Munkásotthonban az Éneklő Magyarok címet viselő, hagyományteremtő céllal megrendezett kórustalálkozón szerepelt. A találkozón az országból 12 kórus vett részt. Nagytétény, május 20. A Csepeli Munkásotthonban nagy hagyománya van a kóruséletnek, hiszen a csepeliek híres Vigalmi Dalárdája már 1919 májusában méltóképpen kapcsolódott dalaival a főváros akkori zenei ünnepeihez. Az 1906-ban megalakított csepeli Általános Munkás Dalkörrel együtt meghatározó közösségei voltak Csepel zenei életének. A találkozó célja Csepel nagyhagyományú zenei életé - nek megújítása volt. Azon a szombat délutánon kialakult felforrósodott fesztiválhangulat biztató jövőt jósolt ennek a törekvésnek. Háromtagú zsűri értékelte a kórusokat: Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész, Jankovits József, Liszt Ferenc-díjas művész, színész és Holló Gyula, karnagy, zenei vezető, a csepeli Fasang Árpád Zeneiskola tanára, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Csepeli Önkormányzat kórusának karnagya, akinek munkásságát Kodály-emlékéremmel és egyéb rangos zenei elismerésekkel jutalmazták. A zenei paletta igen változatos volt. Ezen a délutánon az éneklés öröme volt a cél ez teljesült is. Női karok, férfi karok és vegyes kórusok váltották egymást a színpadon a zenéé volt a főszerep! Ahogy az fesztiválokon lenni szokott, a zenét szerető, művelő emberek hamar megtalálták a közös hangot, és új ismeretségekkel gazdagodva tértek haza. A Diósdi Női Kar és Diósd hírét öregbítve búcsúztunk a rendezőségtől és a többi kórustól. Benkő Judit Akik hasonló szép élményre vágynak, jöjjenek hozzánk énekelni! Keressék karnagyunkat, Sirákné Kemény Kingát ( mobilszámon), minden kedves, jó hangú, énekelni vágyó lánynak, aszszonynak örülünk. Kórusunkról a weboldalon vagy Facebook felületünkön tájékozódhatnak, és hagyhatnak üzenetet. KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 11

12 100 éves a Védőnői szolgálat KRÓNIKA Június 11-én, a Védőnői Szolgálat 100 éves fennállása alkalmából ünnepséget rendeztek a Kék Géza Közösségi Házban. A hivatalos program után családokat, gyermekeket, szülőket érdeklő előadások következtek: bábelőadás, Maminbaby torna, kerekítő foglalkozás és csecsemőgondozási bemutató az iskola tanulóinak részvételével. 18 órától gyermekelsősegély-oktatáson vehettek részt az érdeklődők. Az ingyenes rendezvényt szakmai kiállítás tette teljessé. A védőnői hivatás története június 13-án ünnepeljük a Védőnői Szolgálat megalakulásának 100. évfordulóját ben Tauffer Vilmos, Madzsar József, Apponyi Albert és Stefánia hercegasszony voltak a szervezet létrehozásának kezdeményezői. Így alakult meg az Országos Stefánia Szövetség. Az anya- és csecsemővédelem országos szervezését az 1917-ben megjelent belügyminiszteri rendelet állami feladatnak minősítette. A védőnő gondozási munkáját a terhesség 6-7. hónapjától a gyermekágy végéig, valamint az újszülött, csecsemő és kisgyermek hároméves koráig végezte, továbbá az arra rászoruló családok szociális gondjainak megoldásában is segítséget adott. Az Országos Stefánia Szövetség csak a nagyobb városokban működött, ezekben tevékenysége eredményes volt, de az ország kisebb településein továbbra is kedvezőtlen volt a lakosság egészségügyi ellátottsága. Az anyavédelem Semmelweis Ignác tanainak elfogadásával Magyarországról indult el, és terjedt el egyes országokban már a 19. század vége felé. Magyarország élen járt abban is, hogy az anyavédelmet először itt kapcsolták össze a gyermekek, különösen az újszülöttek védelmével. Az első világháború végéig nagyjából kialakult a hazai anya- és gyermekvédelem intézményrendszere. Az intézményes terhesgondozás, az anya-, gyermek- és családvédelem meghatározó szereplője a védőnő volt. Tauffer Vilmos az évi Népegészségügyi Országos Nagygyűlésen a következőképpen fogalmazta meg: az anyát otthonában felkeresni, bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása, és egészségben való felnevelése érdekében. Tehát nem karitatív, hanem nemes hivatás szolgálatában álló tevékenység. Móricz Zsigmond mai magyar tündérek -nek nevezte a védőnőket, akik kinyitják a szellőzetlen téli ablakokat és a szegény tudatlan fejeket, munkájukkal megindul a magyar újjászületés folyamata től a megelőző jellegű közegészségügyi munka kezdett kibontakozni, melynek kialakításában jelentős szerepe volt az Országos Közegészségügyi Intézet munkájának. Johan Béla, az intézet igazgatója dolgozta ki a falusi egészségvédelmi munka rendszerét, melynek során létrejött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat. A falvakban kisebbnagyobb egészségházakat hoztak létre, melyekben tisztiorvosok irányításával egészségvédelmi rendelések, tanácsadások folytak, s ehhez a védőnők családlátogatásai kapcsolódtak. A Stefánia szövetség 1940-ben megszűnt, feladatát a továbbiakban a Zöldkeresztes Mozgalom látta el után átszervezték az anya- és csecsemővédelmet ben életre hívták az állami egészségvédelmi szolgálatot, kizárólag a védelemre összpontosítva elválasztották a beteggondozási feladatoktól. Az állami egészségvédelemről szóló /1948. sz. N. M. rendelet a védőnői tevékenységet is szabályozta. Az Egészségügyi Minisztérium megalakulását követően 1951-től egységes irányítás alá került a gyógyítómegelőző ellátás. Ekkor kezdett igénynyé válni, hogy minden körzeti orvos mellett egy védőnő dolgozzon. Az 1970-es években kezdett szerveződni országosan az iskola-egészségügyi ellátás. A körzeti védőnők feladata volt az orvosi vizsgálatok, védőoltások szervezése, és bizonyos szűrővizsgálatok önálló szervezése, valamint az iskolai egészségnevelésben is részt vettek. A kormány 1973-as határozata alapján a védőnő az általánosés gyermekorvosi szolgálat keretében az orvos beosztott munkatársaként, annak irányításával és ellenőrzésével végezte tevékenységét. Az 1975/1976- os tanévtől felsőoktatási rendszerben indult a védőnők hároméves főiskolai képzése, mely alkalmassá tette őket az önálló munka végzésére. A Diósdi Védőnői Szolgálat története és előzményei Az 1900-as évek első évtizedeiben körorvos járt hetente Diósdra a község betegeit ellátni. Szülésznők viszont éltek és működtek a faluban Szinger Antalné, majd Király Dezsőné személyében ban letelepedett a községben dr. Pessek István orvos. Őt tekinthetjük Diósd első orvosának, mivel ő már helyben is lakott. A Kossuth Lajos utcai négyszobás szolgálati lakás két szobáját lakta a doktor úr, egy másik 12 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

13 szoba volt a váróterem, a negyedik szoba pedig rendelőként funkcionált. Pessek doktor katonai szolgálata alatt (1941-től) dr. Antoni Alfonz látta el az egészségügyi feladatokat. Katonai szolgálata leteltével haláláig (1965-ig) ismét Pessek doktor gyógyította a falu betegeit. Őt dr. Bányai László követte ( ). Bányai doktor rendelője a Községháza egyik szobájában volt, mivel Pessek doktor özvegye továbbra is a szolgálati lakásban lakott december l-jén dr. Kovács Csaba kapta meg a körzeti orvosi állást. Az orvosi rendelő továbbra is a Községháza egyik helyiségében kapott helyet ban indult a településen a gyermek szakorvosi rendelés, Dr Ilylyés Anna látta el a gyermekorvosi teendőket. A faluban korábban nem működött Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat. Az idősek elmondása alapján Érdligetről járt át védőnő Diósdra után először egy, majd a lakótelep megépülése és a lakosság számának növekedése miatt két védőnői állás létesült az anya- és csecsemővédelmi munka javítására. Később, 2000 után a gyarapodó lakosság miatt további két védőnői körzet létesült. Az ötödik körzet pedig ban alakult. Dr. Tusch Alajosné volt Diósd első önálló védőnője. Nyugdíjba vonulása után helyét Tátrai Antalné vette át. Időközben a lakosság száma egyre növekedett, megépült a lakótelep, így szükség volt még egy védőnőre. A megalakult második védőnői körzetet Vanek Ferencné látta el, aki 1977 és 2007 között volt védőnő Diósdon. Tátrai Antalné gyermekvállalás utáni megüresedett körzetére Bakaisz Ildikó került, ő 1995-ig, gyermeke születéséig dolgozott itt ben Bakaisz Ildikó helyére Baczó Zsuzsanna került ban az újonnan létesített harmadik körzetet Ondreák Anita látta el nyarán Rózsa Nikolett vette át az addig helyettesített üres körzetet, amely az általános iskolai teendőket is magában foglalta. Szintén 2007-ben Vanek Ferencné nyugdíjba vonult, körzetét Kőberling Judit vette át ban már négy védőnői körzet volt, ekkor jött a negyedik körzetre Kiss Katalin és 2013 között az iskolát Rózsa Nikolett és Kiss Katalin látta el. A lakosság számának folyamatos emelkedése szükségessé tette egy ötödik körzet kialakítását, ez ban megtörtént. Ekkor négy területi védőnői és egy vegyes körzet alakult, vagyis négyen csak körzeti munkát végzünk, Rózsa Nikolett kolléganőnk pedig körzete mellett az általános iskolát is ellátja től Ferencz Lászlóné dolgozik az ötödik körzetben. Jelenleg öten látják el Diósd területi- és iskolavédőnői teendőit az alábbiak szerint: I. körzet: Kőberling Judit II. körzet: Baczó Zsuzsanna III. körzet: Kiss Katalin IV. körzet és Eötvös József Általános Iskola: Rózsa Nikolett V. körzet: Ferencz Lászlóné Gyöngyi F.A. Megújult Diósd város önkormányzati honlapja Tisztelt Diósdi Lakosok! Örömmel jelentjük be, hogy megújult Diósd város önkormányzati honlapja. A diosd.hu ezelőtti verziója nehezen kezelhető volt, már-már átláthatatlanná vált az évek során. A web-fejlesztő csapattal és a hivatalból kijelölt felelősökkel nagy kihívás előtt álltunk, a feladatot próbáltuk lehetőségeinkhez mérten teljesíteni. A fejlesztés alatt kikértük a lakosságnak, a hivatal dolgozóinak és az önkormányzati intézmények dolgozóinak véleményét is. Az új honlapon helyet kaptak a civil szervezetek, a Vállalkozói Klub tagjai. Az új térképrendszer megkönnyíti a turisták tájékozódását is. A diosd.hu kidolgozásánál szem előtt tartottuk, hogy letisztult, átlátható legyen, ezért esett a választás a kék és fehér színek használatára. A kék szín a békességet, nyugalmat, a kommunikációt szimbolizálja, s még sok más pozitív jelentést hordoz, a fehér pedig a megújulást és a változást jelképezi. Ez a két szín lehetőséget ad arra, hogy pozitív kisugárzású portálon barangoljon minden diósdi lakos, érdeklődő és turista. A portálon helyet kapnak a lakosok fotói, amelyekkel színesíteni szeretnénk az oldalt. Első körben egy fotópályázatot írtunk ki gyermekeknek, mely már lezárult. A nyertesek fotói is felkerültek a főoldalra, ezzel azt szeretnénk kezdeményezni, hogy a lakosok is teret kapjanak a honlapon, hogy minél több szemszögből bemutathassuk Diósdot és annak minden szépségét. A jövőben sem áll meg a fejlesztés, a következő célkitűzésünk az, hogy a képviselő-testület és a bizottsági tagok munkáját megkönnyítsük. Létrehozunk egy úgynevezett képviselő-bizottsági felhőt, ahová pillanatok alatt feltölthetik saját ügyeiket, előterjesztéseiket, rendeleteket. Ezt követően a lakosok célirányosan kereshetnek, és könnyebben megtalálhatják az őket érintő témákat. Jó barangolást és felfedezést! Huszár Henrietta KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 13

14 Gyermeknap Diósdon már több mint húsz éve hagyománya van a gyermeknap szervezésének. Az idei volt az első olyan gyereknap városunk történelmében, ahol az önkormányzat, a civil szervezetek és a cégek, vállalkozások, egyéni segítők önzetlenül összefogva, időt és energiát nem kímélve, minden egyéb szempontot félretéve, közösen azért dolgoztak, hogy a gyerekek arcára mosolyt varázsoljanak. A rendezvény minden szolgáltatása, programja ingyenes volt, ez lehetővé tette, hogy minden gyerek addig ugrálóvárazhasson, amíg a lábacskái bírják, kézműveskedjen, amíg kedve tartja, ehessen, ihasson, játszhasson és ámulhasson. Bárdyné Dr. Schneider Sarolta alpolgármestert kérdeztük személyes élményeiről a rendezvénnyel kapcsolatban. Már több éve aktív szervezője vagyok a Diósdi gyereknapnak, ez az egyetlen olyan rendezvény, melyre kifejezetten kértem aktív részvételemet. Nagyon büszke vagyok városunk ra, mert erre a napra ténylegesen összefogott az önkormányzat a civil segítőkkel. Már hetekkel a gyereknap előtt készülődtünk. Külön öröm volt számomra a rendezvény előtti délelőttön az utcát festeni a gyerekekkel, majd miután kimosakodtunk a szivárvány színeiből, futottunk vissza a rendezvény előtti utolsó simításokat elvégezni. Már a hivatalos kezdés előtt sok volt az érdeklődő, 15 órakor szinte berobbant a gyereknapi hangulat. Az ugrálóvárak, az állatsimogató, a baranta harcművészet kipróbálása előtt hosszú sorok kígyóztak, csakúgy, mint a haj- és arcfestők előtt. A hagyománnyá vált lufiosztás nagy sikert aratott, a zsíros zsíros kenyér, szörp és palacsinta is sok kis maszatos szájacskát vonzott. A kis póniló türelmesen fordult hátán a kisgyermekekkel, és öröm volt nézni a szőnyegen jógázó kis csöppségeket is. A kisfiúk örömmel játszottak az autóverseny terepasztalánál, és nagyon kedvelték a rendőrautót, a -motort is. A kislányok sok szépet alkottak a kézműves asztaloknál. Aki a hét próbát teljesítette, értékes ajándékokban részesülhetett. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ismert helyi előadók is emelték részvételükkel a rendezvény fényét: Bánhidi Petra Passé tánccsoportja lenyűgöző előadással szórakoztatta a közönséget, és eljött Ördög Nóra is, aki, mint a tévében, felvezette a kis előadó művészeket az önálló produkcióknál. Itt volt velünk a színpadon Kovácsovics Fruzsina mókás, interaktív gyermekelőadásával, valamint a Majorka bábszínház vásári komédiájával. A Class Dance és a Hipp-hopp tánccsoport kis szereplői is szép műsort adtak. Sok pozitív visszajelzést kaptunk az idei gyermeknappal kapcsolatban, melyet ezúton is nagyon köszönök. Továbbra is lelkesítem a kedves diósdi lakosokat és vállalkozókat, hogy foglalkozzunk az ilyen remek lehetőségekkel, és bizonyítsuk be együtt, hogy az összefogás erejével ilyen egyedülálló eredményeket vagyunk képesek elérni. n KRÓNIKA A VÁROSI GYERMEKNAP TÁMOGATÓI Bánhidi Petra Passé Tánccsoport; Budakeszi Vadaspark; Class Dance tánccsoport; Cooptim Kft. Érd; Családok Átmeneti Otthona Diósd; Dió Óvoda; Diósdi ÁMK; Diósdi Rendőrőrs; Diósdi rendőrség; Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány; Görög Abc; Hangya Magyarország Vasáru Kft.; Hírkő Kft.; Iron-Dance Hip-Hop Tánccsoport; IZGILAND Játszóház, Törökbálint; Kovács László lakatos; Levendula szépségszalon; MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásári Brunszvik Kastély; Nippon Zengő; Országos Branta Szövetség; Osváth Kereskedőház; QMS Kft.; Sebők és Társa; Sebők és Társa Kft.; Sensient Food Colors Hungary Kft.; Swimwars (úszótábor); Szász Anna, fodrász; Szent Gellért Gyógyszertár; Történelmi Bajvívó Egyesület Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok; Zabhegyezők. 14 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

15 Garázsmenet akusztik koncert a Kápolnakertben A nyár folyamán új programsorozat indul Diósdon, amely a Kápolnakerti Nyári Zenés Esték címet viseli. A szombat esténkénti koncertek célja, hogy a Kápolnakertben kulturált, minden korosztály számára kellemes zenei élményt nyújtó koncertsorozat kezdődjön el. Akusztikus előadások lesznek minimális hangosítással, garantáltan jó hangulattal. Az első fellépő zenekar a Garázsmenet lesz, melyet a diósdi közönség az utóbbi időben többször hallhatott. Bazsó Bálinttal, a zenekar egyik alapító tagjával beszélgettünk. Kérlek, mutasd be Diósdhéjban a Garázsmenetet! A zenekar 2003-ban alakult, többségében diósdi fiatalok részvételével, bár az évek során igen sűrű tagcserével. A kezdeti időkben inkább több lelkesedéssel, mint hangszeres tudással rendelkezve reménykedtünk a világot jelentő deszkák vagy legalább a környékük meghódításában. Szerencsénkre szüleink és mindenkori barátnőink nagy türelemmel álltak szórakoztató, ám igen hangos hobbinkhoz. Kik a zenekar tagjai? Molnár Gyula, a gitárosunk a zenekar másik alapító tagja, Németh Tamás szintén gitáros, Tóth Gábor dobos, Diriczi Zoltán hegedűs, Raffer Attila énekes, Koczkás Zsolt játszik ütős hangszereken, én basszusgitáron. Milyen zenei stílust képviseltek? Nagyon jó kérdés, alapvetően nekünk sincs erről kialakított álláspontunk. Gyulával éveken keresztül vitatkoztunk arról, tulajdonképpen mit is csinálunk, végül minden alkalommal megállapodunk, hogy azt, ami jól esik. Meg nagyon örülünk magunknak, ha sikerül is lejátszanunk az egyébként általunk írt számokat. Hogyan születik meg egy szám? Gyula, Tomi, Attila vagy nagy ritkán én hozunk egy témát, amit a szövegeimmel igyekszünk egy kalap alá hozni. Ha ez sikerül, elkezdődhet az összegyakorlás. Amióta Zoli 2012 nyarán belépett, a számok egy részét átalakítottuk hegedűre, illetve most Koczkás Zsolt barátunkkal az ütős szekciót fogjuk feldobni. Csak saját számokat játszotok? Jelenleg hivatalosan csak sajátot játszunk, bár régebben számos feldolgozás volt a repertoáron. Nyilván olyan nótákat, amelyeket nagyon szerettünk. Miről szólnak a szövegek? Erre nagyon nehéz válaszolni. Szeretném azt mondani, hogy a súlyos, nehéz mondanivalónkkal kibontjuk a ház oldalát, de igazából olyan, alig közhelyes, soha, senki által meg nem énekelt témákkal foglalkozunk, mint például a szerelem, a szakítás és persze a világbéke. Komolyra fordítva a szót: ahogy esik, úgy puffan alapon zenéljük el a bajunkat vagy boldogságunkat. Hol érhetnek el titeket az olvasók? Például az Intersparban, ha bevásárolni megyünk. S ha komolyra fordítjuk a szót? Jó, nyilván a Facebookon fent vagyunk, és június 20-án ott leszünk a Kápolnakertben. n A környezetbarát kertészkedés feltétele az esővíztároló Tagadhatatlanul megérkezett a nyár. Már a hónap elején többször is igen magasra kúszott a hőmérők mutatója. Ilyenkor, az évnek ebben az időszakában a legfontosabb kerti munka a megfelelő mennyiségű víz biztosítása. A talaj a nyári kánikulában hamar veszít a nedvességtartalmából, így azt pótolni kell. Az öntözésre a legalkalmasabb időszak a kora reggel. Ha ilyenkor öntözünk, minimális lesz a párolgási veszteség. Az esti locsolás azért nem a legmegfelelőbb, mert a levelekre jutó víz nem tud elég hamar elpárologni, így az éjszakára nedvesen maradó levelek könnyebben kaphatnak gombás fertőzést. Régóta köztudott, hogy öntözésre az esővíz a legalkalmasabb. Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki észrevette, hogy egy kiadós nyári zápor után a gyep egy-két nap alatt akkorát nő, hogy az már szinte hihetetlen. Mintha húznák. Most, hogy a csatornázás városunkban a végéhez közeledik, csak bátorítani tudok mindenkit, hogy rákötés után a feleslegessé vált emésztőket ciszternává alakítsák. Bár az átalakítás (újraszigetelés, szivattyú) nem olcsó, hosszútávon mégis megéri. Az esővíz ugyanis ingyen van, nem beszélve az egyéb pozitív mellékhatásokról. Például arról, hogy kevesebb ivóvizet használunk el, vagy csökkentjük a talajerózió lehetőségét. Szerintem a környezetbarát kertészkedéshez elengedhetetlen egy nagy esővíztároló. Az öntözésen kívül ugyanilyen fontos a megfelelő tápanyag-utánpótlás. Főleg a cserépben lévő növényeknél. A leandert vagy muskátlit, illetve a többi virágzót hetente szükséges tápozni. Használjanak kimondottan virágzóknak készült tápot, vagy speciális, kimondottan a konkrét növény számára kifejlesztett műtrágyát. Ne feledkezzenek meg a legfontosabb dologról! A kert nemcsak munka, hanem szórakozás is! Ilyenkor már nyugodtan lehet a délutáni órákban flekkenezni, fák hűs árnyékában ebédelni. Nyáron nincs is jobb hely a család és a barátok számára a kertnél! Rónyai Gábor ZÖLD ROVAT DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 15

16 Az Úr napja A húsvéti ünnepkör lezárása pünkösd, majd Szentháromság vasárnapja. Ezt követő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, mely katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az Úrnap a legünnepélyesebb hitvallás, az Egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma. hoz. A négy sátor a négy égtájat jelképezi, bennük oltár áll. Az abban az évben elsőáldozó kislányok az oltáriszentség előtt jobb- és baloldalon álltak az elsőáldozási ruhájukban (Mária-lányok), kis kosár volt a kezükben tele virágszirommal, és azt szórták az oltáriszentség elé. Az útvonalon a házak ablakában szentképek voltak, gyertya égett. A menetet EGYHÁZ A XIV. századtól tartanak körmenetet, amelynek célja kettős volt: hitvallás az eretnekekkel szemben; illetve Krisztus felmutatása a világnak, és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. A körmenetnek a néphagyomány a gonoszt, a betegségeket és a természeti csapást elűző erőt tulajdonított. Erre az ünnepre hazalátogattak az elszármazott családtagok. Régen Diósdon az egész falut körbedíszítették, körbejárták, később a szűk belvárost, ma csak a templom környékét. Egész héten feljártak a hegyre virágokat szedni, szinte az egész falu gyűjtötte a búzavirágot, pipacsot, margarétát, szarkalábat (amelyek ma már nem találhatók vadon), aztán pincékben helyezték el, hogy friss maradjon. Az asszonyok összejártak és napokig koszorúkat fontak. Ezt tették a zászlókra, a sátrakban lógtak, a szélükön fonákszerűen be voltak szegve. A férfiak szombaton ágakat hoztak az erdőből a sátrak- zenekar és tűzoltók kísérték. A férfiak baldachint vittek (ma is), alatta a plébános az oltáriszentséggel, mellette lámpások. A pap a sátraknál felolvas a Szentírásból, könyörgést mond, majd áldást oszt. A virágokból magukkal vittek a résztvevők, így viszik haza az Úr áldását. Vagy a temetőben a sírokra visznek, azokra gondolva, akik már nem lehetnek köztünk. A szertartás mára annyiban változott, hogy rövidebb az útvonala, és nem kíséri zenekar, tűzoltók. (Lehet ötletet meríteni a régiektől!) Idén újra virágot hintettek az elsőáldozók. A virágszőnyeg-készítés ebben az évben is megmozgatta a hívők és nem hívők nagy részét. Az előkészületekben, a virághintésben, felügyeletben, takarításban közel 100 jószándékú, hagyományokat ápolni akaró és tudó diósdi polgár vett részt. Gyönyörűre sikerült az útvonal, a jó Isten szépen tartotta számunkra a sok virágot, az időjárás is mellettünk volt. Köszönjük mindazoknak, akik szükségét érezték a munkálatokban való részvételnek (díszítők), akik vigyáztak ránk (Polgárőrség), akik részt vettek a nélkülözhetetlen takarításban (Városgazda dolgozói), segítettek méltón megünnepelni az Eucharisztiát! Köszönjük, hogy fontos a hagyományőrzés, vigyék tovább a fiatalok! Egyet azonban soha ne felejtsünk el, ez a nap az Úr Jézus, az Oltáriszentség napja! Wágnerné Sady Sára 16 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

17 Emlékezetes délután Ercsiben A Diósdi Hagyományőrző Klub Népdalköre és tagsága a napokban Ercsibe látogatott. Ercsi Város Horvát Önkormányzata és a Jorgovani Rác Kórus hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az I. Julcsika-Tercsike Dalostalálkozót. A rendezvény szentmisével kezdődött a Nagyboldogaszszony műemlék kegytemplomban, majd a templom bemutatása következett. Ezeken a programokon az autóbuszok érkezésének függvényében vettek részt a csoportok. Ezután következett a Művelődési Házban megrendezett találkozó. A bemutatkozó műsorban elhangzottak magyar népdalok csakúgy, mint a kórusok gyökereit ápoló rác/hor vát szövegű énekek. Első Diósdi Piknik Napsütéses, de kissé szeles időben május 17-én, vasárnap került sor az Első Diósdi Piknikre, melynek célja, hogy a város lakossága természeti környezetben, jelentős anyagi ráfordítás nélkül találkozzon egymással, és kellemesen töltsenek együtt egy napot. Néhány család annak rendje, s módja szerint ki is költözött plédekre, pokrócokra, és élvezte a hamisítatlan tavaszt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert az előző napi esőzéseket követően gyönyörű napsütéses vasárnapra ébredtünk, de a sárkányozáshoz szükséges szél azért úgy fújt, hogy néha már sok volt a jóból. A találkozón jelen volt Besnyő (egykor Ercsi település része), Diósd, Ercsi, Kalocsa, Pusztaszabolcs, Tárnok, Tököl daloskedvű vendégserege. A felhőtlen hangulatot biztosította az a tudat, hogy nem versenyről, csupán egy kellemes találkozóról volt szó. A csoportok néhány mondatos bemutatkozását ismert és ismeretlen dalok követték. Ezután ebéd következett. Mi szem-szájnak ingere a tányérokon ínycsiklandóan megjelent. A továbbiakban harmonikaszó mellett közös dalolás, táncolás, távolabb beszélgetés, ismerkedés, tapasztalok cseréje folyt. Kellemes és hasznos találkozón vehettünk részt. Köszönet illeti a rendezvény megálmodóit, közreműködőit, továbbá a csoportokat, akik a találkozó sikeréhez fellépésükkel hozzájárultak. G.H.K. KERESEM Keresem annak az autónak a tulajdonosát, akinek az autójába a diósdi temetőnél beletolattam. Telefonszámom leadásra került a Polgármesteri Hivatalban Pákhné Fekete Alexandránál, címe: Volt ott büfé annak, aki elemózsia nélkül érkezett, volt lehetőség borozgatásra annak, aki itóka nélkül érkezett, és volt lehetőség lovaskocsikázásra vagy sárkánykészítéssel egybekötött sárkányozásra annak, aki szórakozásra vágyott. Ezúton is köszönjük a fáradozását mindazoknak, akik részt vettek a program lebonyolításában, a szolgáltatások biztosításában,és köszönjük minden diósdinak, aki időt szánt erre a közösségépítő programra! n CIVILEK DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 17

18 Olykor többet talál a szív, mint várni mer A Horváth család története Sokan ismerik a Diósdon élő ötgyermekes Horváth család történetét. Évekig úgy tűnt, hogy nem lehet gyermekük. Már kezdtek szomorúan beletörődni, amikor megszületett első lányuk, aki most 7 éves, aztán szép sorban a többiek. Igen szegényen éltek, de annál nagyobb gondoskodással, példamutató szeretettel vették körül gyermekeiket. Az édesapának decemberben egy nagyon-nagyon súlyos betegség miatt abba kellett hagynia a munkáját. Sajnos a mai napig nem épült fel. Szívmelengető volt látni azt a közösségi összefogást, amit a Horváth család megsegítése kapcsán megtapasztalhattunk. Mindenki úgy segített, ahogy tudott: ki élelmiszerrel, ki munkalehetőséggel, ki pénzzel, ki kapcsolatokkal, ki a jótékonysági rendezvényen, ki egyéb adományokkal... Az anyuka is csodaként élte ezt meg, azt mondta, hogy eddigi élete során ennyi szeretettel, segítőkész emberrel nem találkozott, mint itt Diósdon élete legnehezebb hónapjaiban. Nagyon hálás érte minden segítőnek. Sajnos tényleg igaz a mondás, hogy a szegény embert még az ág is húzza. A bürokrácia útvesztője miatt a közmunka elkezdéséhez szükséges papírok is csigalassan érkeznek, ráadásul még az egyetlen bevételük, az állami családtámogatás kifizetése is szintén a bürokrácia miatt heteket csúszik. Így most néhány hétre még ettől a segítségtől is elestek... Az anyuka szívesen varr, az apuka farag (azt ülve vagy fekve is képes végezni). Az Álompapírboltban kézműves termékeiket is meg lehet vásárolni, meg lehet rendelni. Olyan kiszámíthatatlan az élet, bármikor jöhetnek nem várt nehézségek, próbatételek, de jó érzés egy olyan közösséghez tartozni, ahol így figyelnek egymásra az emberek. Házi muzsika Schuberttel Május 21-én ünnepelte Podráczky József énekesi pályafutásának 45. évfordulóját az Önkormányzat Dísztermében. A Franz Schubert ismert és híres dalaiból készült öszszeállítás nagy sikert aratott. Az estén közreműködött Tordai Éva operaénekes, énekmester, a Magyar Állami Operaház nyugdíjas művészei, zongorán Fekete Valéria kísért. A különleges összeállításban az autentikus megszólaltatásban elhangzó, ritkán hallható dalok nagy sikert arattak, igazi zenei csemegének számítottak. Köszönjük a szép estét, a felejthetetlen hangulatot, amellyel a művész, Podráczky József megajándékozta a diósdiakat. P.Sz.M. Az estén a kárpátaljai Nagygejőc város számára gyűjtött Ft adomány adományt május 22-én befizettük az Önkormányzat által a K&H Bank Érdi fiókjában erre a célra nyitott adományszámlára. FIGYELEM! Sakk-klubot indítunk! VÖRÖSKERESZTES RUHACSEREBERE KRÓNIKA Minden sakkozni vágyó 6 és 106 év közötti hölgyet, urat és gyermeket szeretettel várunk a diósdi Dezső Lajos Sakkegylet tagtoborzójára július 14-én, kedden 16-tól 20 óráig a közösségi házba. Ezt követően minden kedden és csütörtökön 16 és 20 óra között a Tájházban (Béla u. 4.) tartjuk majd a sakk-klubot. Várják a sakkozni vágyókat a szervezők: Schneider Péter és Párkányi Zoltán június 24-én, szerdán ismét csereberét tartunk a Kék Géza Közösségi Ház kistermében délután óráig. Várjuk a tiszta és használható gyerek és felnőtt ruhákat, ágyneműket, játékokat, használati tárgyakat, könyveket, egyebeket, valamint várjuk azokat is, akiknek erre szükségük van. További információ: Farkas Ottóné, Gizi tel.: DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

19 Judo Kiváló szereplés az Országos Diákolimpián Május 23-án, Cegléden rendezték az idei Diákolimpia Országos Döntőjét, ahova tíz sportolónk érkezett. Nem várt sikert aratott csapatunk, hiszen közülük hatan dobogóra állhattak az országos versenyen. Diák C korosztályban a lányok aranyozták be napunkat. Büki Viktória és Kovács Boglárka egyaránt aranyérmet szerzett. A fiúknak sajnos aznap kevésbé ment jól a versenyzés ebben a korosztályban. Dobovits Keve kilencedik lett, Kővágó Levente az első meccsén búcsúzott. Diák B korosztályban bronzérmeket nyertünk Riedl Dóri és Sarkadi Benjamin jóvoltából. Beninek nagyon meg kellett dolgoznia az éremért, hat mérkőzése volt, amiből ötöt megnyert. László Olivér sajnos egyet hibázott az első meccsén, melyet nem tudott már javítani, így nem jutott tovább. Az éremgyűjteményt korosztályos versenyzőink egészítették ki két ezüstéremmel. Bíró Botondot és Vargha Zsoltot is csak a döntőben tudták megállítani. Zsolt szoros mérkőzést vívott, és csak az aranypontért folyó hosszabbításban maradt alul. Bodor Sára ugyanebben a korosztályban ötödik helyen végzett. Az érmek Diósdon maradtak Botond, Tölgyfa János, Révay Balázs, Madarász Kornél, Talabér Milán, Kiss Marcell. Ezüstérmes lett: Büki Viktória, Pálfalvi Benjamin, Dobovits Keve, Riedl Ákos, Darabos Gergő, Szatmári Szabolcs, Horváth Nándor, Jüttner Janka, Solomon Botond, Vörös Richárd, Kutala Zsombor. Bronzérmes lett: Madarász Cecília, Kovács Gergő, Pipei Patrik, Kökény Brúnó, Jágfalvi Milán. Gratulálunk! A versenyt támogatta a Foodtest, Diósd város és az Auchan Savoya Park. Külön köszönet illeti a szülőket, akik segítettek a lebonyolításban, a pakolásban, a büfé szervezésében és ellátásában! Nemzetközi sikerek a Budapest Kupáról Május első hétvégéjén rendezték idén a nemzetközi Budapest Kupát az UTE jégcsarnokában. Versenyzőink diák és serdülő korosztályban tették próbára magukat a gigászi mezőnyben. Több mint tíz ország ezerkétszáz versenyzője látogatott el az eseményre. A serdülők között Tóth Patrik végzett pontszerző helyen. Három nyertes és két vesztes meccsel a kilencedik helyig jutott. Veres Marcellnek és Zimek Sándornak sajnos nem sikerült nyernie. A tizenhárom év alattiak között Hajdu Ilang eljutott a döntőig, és ezüstérmet szerzett. Vargha Zsolt is remekül dolgozott, így a dobogó harmadik fokára állhatott. Bíró Botond három győztes és két vesztes meccsel tudott az ötödik helyre érni. László Olivér is nyert mecset, de sajnos helyezést nem ért el. A legkisebbek között Balog Bálint és Bodor Sebestyén képviselte csapatunkat, de sajnos nekik nem sikerült a győzelem. Weinhardt Csaba újra a Soling világbajnokság győztese! Május 9-én rendeztük az első Sárközy Dezső Emlékversenyt. Meghívásos verseny lévén, az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők. Az esemény főként a versenyző korosztályon aluli sportolóknak szólt, de diák C korosztály is elindulhatott, tehát minden 11 évnél fiatalabb sportoló részt vehetett rajta. Rendhagyó módon két kategóriában is nevezhettek a fiatal sportolók, kezdőben és haladóban. A több kategóriának köszönhetően kétszer annyi érmet vihettek haza a gyerekek. Az érmek többségét a mi csapatunk nyerte. Aranyérmet szerzett: Kovács Boglárka, Jüttner Ábel, Balog Bálint, István Szilárd, Kutala A 2013-as hazai rendezésű Soling világbajnokságon elért győzelem után másodszor is a dobogó legfelső fokára állhatott a magyar trió: Litkey Farkas, Vezér Károly és a diósdi illetékességű Weinhardt Csaba. Az olaszországi Castiglione della Pescaiaban megrendezett jubileumi versenyen 14 ország 45 egysége közül bizonyultak újra a legjobbnak. Gratulálunk nekik! SPORT DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 19

20 Légúti megbetegedések és a dohányzás Közismert tény, hogy a dohányzás és a légúti megbetegedések között szoros összefüggés van. Tudjuk, hogy a dohányosok körében gyakrabban fordulnak elő, és súlyosabb formában jelentkeznek a légúti megbetegedések (pl.: allergia, aszthma, COPD). A statisztikai adatok szerint a világon 6 másodpercenként 1, naponta pedig Diósd lakosságánál is több, világpolgár hal meg a dohányzás következményeként. Ez évi 4,9 millió embert jelent. A hazai statisztikák szerint 19 percenként 1 (egy), naponta 77, évente pedig honfitársunk halála hozható összefüggésbe a dohányzással. Bár mindannyian úgy gondoljuk, hogy a dohányzás egészségkárosító hatásait jól ismerjük, azért álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány tény: A dohányzó férjek nemdohányzó feleségei között gyakoribb a tüdőrákos megbetegedés, mint a nemdohányzó férjek nemdohányzó feleségei körében. A környezeti dohányfüst súlyosbítja a szívbetegek panaszait, növeli a szívinfarktus-halálozás kockázatát. A várandós időszak alatti dohányzás következményeként gyakoribb a magzati halálozás, vetélés, koraszülés és a szülés körüli halálozás. Az anyatej közvetíti a dohányfüst méreganyagait. A várandós időszak alatti dohányzás a születendő gyermek értelmi fogyatékosságának lehet az okozója. Az apa dohányzása növeli az utódok rákos megbetegedésének a kockázatát. (A dohányzás miatt károsodott ondósejt átörökítheti a rákos megbetegedési hajlamot!) A dohányzás impotenciát okozhat. A dohányzás hátrányos a fogam - zás ra. A dohányzó betegeknél az egyes gyógyszerek anyagcseréje a szer - vezetben gyorsabb, s a fokozott átalakulás következményeként ha té - konyságuk mérsékeltebb, mint ez a nemdohányzók esetében észlel he tő. Általános az a megállapítás, hogy a dohányzók több gyógyszert fogyasztanak, mint a nemdohányzók. A mozgásszervi betegségek közül a combfejpusztulás kialakulásában, valamint más, több ízületet érintő idült folyamat "fellobbantásában", ezen állapotok súlyosbításában a dohányzás szerepet játszik. A dohányzás oki tényezőként szerepel az ínygyulladás, s a fogágybetegség létrejöttében. Az erős dohányzás az időskori vakság egyik okozója. A dohányzás a csontritkulás, az osteoporosis egyik rizikófaktorának tekinthető. A dohányzás csökkenti a szervezet C, B-12 és B-6 vitamin tartalmát. A dohányzás elhagyásának következményei Általános megállapítások Minden életkorban érdemes el hagy - ni a dohányzást. Előnyös mind a férfiak, mind pedig a nők számára. Jó hatású, hasznot jelent, kevesebb elhalálozással kell számolni! A dohányzásról való lemondás csökkenti a tüdőrák és egyéb rákféleségek: a gége, a szájüregi, a nyelőcső, a hasnyálmirigy, a hólyag, a méhnyakrák, a szívbetegségek, a szívroham, az agyvérzés, a stroke, valamint az idült légzési betegségek kockázatát. Mérséklődnek a korábbi légzési panaszok: a köhögés, köpetürítés, nehézlégzés, jó irányban változnak a légzésfunkciós értékek, javulnak a fekélybetegek gyógyulási esélyei. Az ex-dohányosok tovább élnek, mint a változatlanul dohányzó társaik. Azok a nők, akik gyermekvállalás előtt vagy a várandós állapotuk első 3-4 hónapjában elhagyják a dohányzást, általában ugyanolyan súlyú gyermekeket szülnek, mint azok az anyák, akik sohasem dohányoztak. A dohányzás elhagyását mintegy 2,3 kg testsúlygyarapodás követheti, és tünetként felléphet a dohányzás nélküli napok miatt átmeneti feszültség is. Mindezek minimális állapot-romlásnak minősíthetőek az egészségi állapot nyereségével szemben. Ha valóban tudjuk azt, hogy a dohányzás káros az egészségre, akkor miért látunk annyi dohányost, miért engedjük meg gyermekeinknek, unokáinknak, hogy maguk alatt vágják a fát? Sokan sokféleképpen próbálták az embereket a dohányzás elhagyására rávenni. I. Jakab, angol király például 1603-ban adta ki a világ első dohányzás elleni tanulmányát, melyben az alattvalókhoz a következő intelmeket intézte: Kedves Polgártársak! Hagyjátok abba végre ezt az őrültséget, amelyet szégyenből fakadt tévedésből fogadtatok el, és korlátoltságból használtatok: őrültség ez, amely az istenség haragját lángra gyújtotta, a testi egészséget legyengíti, a vagyont kikezdi, a nemzet méltóságát elhomályosítja... szaga undorító, káros az agyvelőre és a fekete füst kigőzölgése leginkább a pokol fortyogásához hasonlít. dr. Kustár Emília KRÓNIKA BARKÁCSKÖR Június 27-én óra között hirdetőtábla és szemetes készítése a Vadászháznál. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Telefon: INGYENES JOGSEGÉLY július és augusztus hónapokban az ingyenes jogsegély-szolgáltatást előzetes telefonon történő időpont-egyeztetést követően tudják igénybe venni az ügyfelek. Időpontot a es telefonszámon tudnak egyeztetni. Megértésüket köszönöm! Dr. Tóth Beáta ügyvéd 20 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 126/2009. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat háziorvos tájékoztatójáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte dr. Kovács Éva helyettes háziorvos tájékoztatását a sióagárdi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott nyilvános

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1. napján tartandó rendkívüli ülésére Szob Város Önkormányzata 2628 Szob, Szent Imre utca 12. Telefon: 27-570-690, 27-570-691 ; Fax: 27-570-531 E-m ail: szob@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Egészségügyi program összefoglaló 2007-2009

Egészségügyi program összefoglaló 2007-2009 Egészségügyi program összefoglaló 2007-2009 1. Felnőtteknek, családoknak szóló egészségügyi program A Napkerék Egyesület és a Kaposi Mór Oktató Kórház együttműködését a roma/cigány lakosság gyermekek,

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/61-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 10. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben