DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám június. Gyermeknap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap"

Átírás

1 DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám június Gyermeknap

2

3 Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők (Olaszország, Bulgária, Lengyelország, Németország, Románia és Magyarország) találkozójára. Június 3 6-áig a görögországi Lokrisz tartományban található Atalanti város önkormányzata szervezte a konferenciát. Az előadásokat Nikolao Liolio Lokrisz tartomány polgármestere, Polou Giota Levadia város polgármestere, Theodosiou Ioanna Lokrisz tartomány alpolgármestere, Pappos Michail rendőrkapitány, Kotsafiti Antigone önkormányzati szociológus, Vlahavas Georgios, az oktatásért felelős tanácsos tartották, valamint hallhattuk bevándorlók személyes beszámolóját is, akik Bulgáriából és Albániából érkeztek. A vendégországok résztvevői ellátogattak a helyi Arc - heo lógiai Múzeumba, ahol több ezer éves régészeti tárgyakat tekinthettek meg tárlatvezetéssel. A helyi általános iskola látogatásának alkalmával bevándorló családok gyermekei mesélték el pár mondatban a beilleszkedésükkel kapcsolatos jó és rossz élményeiket, majd kérdéseket tettek fel a résztvevőknek a saját országukon belül tapasztalható bevándorlással kapcsolatban. A szervezők sok programot szerveztek, és különböző lehetőségeket biztosítottak a szabadidő eltöltéséhez. Ennek köszönhetően a csodálatos görög tengerparton töltött idő élményével gazdagodhattunk, megismerkedhettünk a hagyományos görög konyha ízeivel, a görög borokkal, a görög népzenével és néptánccal, s nem utolsó sorban a görög vendégszeretettel. A kétnapos konferencia fő témái: a migráció és bevándorlás társadalmi hatásai Görögországban; a helyi önkormányzat és a bevándorlás (az EU tagállamaiból, valamint a harmadik országokból érkező állampolgárok és az önkormányzat kapcsolata); huzamosabb tartózkodási engedéllyel, jogszerűen Görögországban tartózkodó lakosok helyzete; bevándorló családok gyermekeinek iskolai elhelyezése, hivatalos okmányokkal rendelkező és nem rendelkező családok regisztrációja; migránsok integrációja; integráció az oktatásban, görög nyelv oktatása bevándorlóknak; egészségügyi tagság biztosítása migránsok és emigránsok részére; munkahelyi integráció; állami és önkormányzati támogatások; bevándorlás, embercsempészet, bűnözés. Szamák Beatrix Szent Jakab hava Július A római naptárban a hónap eredetileg a Quintilis, Ötödik nevet viselte, mivel az egykori márciusi évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. Kr.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12. napján született. Júliust régen Oroszlán havának is nevezték. 23-án lép a Nap az Oroszlán jegyébe, és a hónap első dekádjának apostolszentje után Szent Jakab hava volt. július 2. Sarlós Boldogasszony: az aratás ünnepélyes kezdőnapja, fodormenta szentelése. július 15. Apostolok oszlása: Oszlanak a zivatarok, javul az idő. Régen ezen a napon történt az új kenyér megáldása, melyből a papnak és a koldusoknak is ajándékoztak, egy darabot pedig eltettek szántásig. július 20. Illés: Ha vihar volt, azt tartották, hogy Illés hordókat gurigál, csatázik. Más napokon is Szent Illés csinálta a vihart. július 22. Mária, Magdolna: A kislányok haját levágták, hogy jól nőjön. Ha esik az eső, rossz lesz a dió- meg a mogyorótermés. július 25. Jakab: A szőlő abbahagyja a növekedést. A csillagok állása megmutatja a jövő évi időjárást. A szép idő jó gyümölcstermést jelent. július 26. Anna: Szent Anna a szülő asszonyok, beteg nők pártfogója volt, tiszteletére a katolikus asszonyok keddi napokon böjtöltek. július 30. Abdon: Patkányűző nap. A július és augusztus hónap nem bővelkedik ünnepekben, csak jeles napokban. Talán azért, mert a nyár a legfontosabb mezőgazdasági munka, az aratás időszaka. A terménybetakarítás annyira igénybe vette az emberek erejét és idejét, hogy nem értek rá ünnepelni. KALENDÁRIUM DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 3

4 Városházi hírek Az iskola üzemeltetése Képviselő-testületünk május 28-án nyílt ülésen tárgyalta azt az előterjesztést, amely alapján a testület arról dönthetett, hogy a város a továbbiakban is üzemeltetni kívánja a tulajdonában lévő oktatási intézményt, vagy átengedi azt az állami intézményfenntartó központnak. A Köznevelési törvény arra ad lehetőséget a települési önkormányzatnak, hogy a helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig nyilatkozatot tegyen arról, hogy az adott év szeptember 1-jétől nem kívánja tovább működtetni a tulajdonát képező oktatási- nevelési intézményt. Nekünk a városunk tulajdonában lévő Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola további üzemeltetéséről kellett döntenünk, s a kérdés alapos vitáját követően a testület úgy határozott, hogy továbbra is működteti az intézményt. Óvodabővítési pályázat Tájékoztatom a város polgárait arról is, hogy a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot írt ki Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (költségvetés) 3. melléklet 5. pontja szerint óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására. A pályázat célja, hogy forrást teremtsen az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére, illetve önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciójú épületek átalakítására, vagy akár új óvodák építésére azért, hogy a férőhelyhiány megszüntethető legyen. A pályázat nagy előnye a vissza nem térítendő támogatás biztosítása. Előírás viszont, hogy a pályázott célhoz szeptember 30-áig építésügyi hatósági engedéllyel kell rendelkezni, illetve a pályázat elnyerése esetén a beruházást december 31-éig be kell fejezni. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a fenti cél megvalósítására, ezt a pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadta, s örömmel értesíthetem a lakosságot arról, hogy döntésük pozitív volt: 93,5 millió forint támogatást kaptunk az óvodai férőhelyek bővítésére. Ehhez közel 30 millió forint saját erőt kell biztosítanunk, mert önkormányzatunknak a tervezett beruházás tényleges bekerülési értékéből 25 %-os önrészt kellett vállalni, illetve kell majd viselni. Így nyílik lehetőségünk arra, hogy a tervünket megvalósítsuk: a kisiskolából hat csoport számára otthont adó óvodát alakítsunk ki. Reményeim szerint, ha befejezzük a beruházást, képesek leszünk eleget tenni a három éves kortól kötelező óvodai felvételek teljesítésének. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha a TIGÁZ épülete alkalmas arra, hogy 9-10 tantermes iskolává alakítsuk. Jó hír, hogy a TIGÁZ két cége közötti problémák miatti huzavona véget ért, így a TIGÁZ területére, épületeire vonatkozó új szerződést az előzetesen megállapodott összeggel újra aláírhattuk. Az első részlet fizetése is megtörtént. A jelenlegi fázisban a tervezői ötletpályázat zajlik, ennek alapján látjuk majd, hogy az épületben hogyan lehet elhelyezni a már fentebb említett 9-10 tantermes iskolát, s az átalakítás milyen költségekkel fog járni. Ez után tudunk dönteni a végleges átalakításról. Diósdi sípálya Képviselő-testületünk döntött egy korábbi április 23-ai testületi döntésben engedélyezett, és ennek nyomán kiirt meghívásos, nyílt, egyfordulós pályázatról. A testület a pályázatra felkért meghívottaktól az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon a pályázó által megvalósítandó diósdi sípálya létesítésére, s ezt követően üzemeltetésére kért ajánlatot. A testület eredményt hirdetett, a pályázaton részt vevők közül kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt. Az eredményes pályázó havi bérletidíj-fizetés vállalása és egyéb kedvezmények ígérete (pl. nyílt nap szer vezése, diósdiak kedvezménye, óvodások ingyenes oktatása stb.) mellett valósíthatja meg a sípályát a Zöldfa utcai (1187/3 hrsz) ingatlanon, mely a Sportközpont melletti területen található. Bringapark Régi vágyát teljesítette a településen egyre szaporodó kerékpárosoknak képviselő-testületünk, amikor hozzájárult a Géza fejedelem utca és a Pincesor közötti 1346-os helyrajzi számú területen egy szabadidős létesítmény, a bringapark kialakításához számukra. Elsődleges célunk, hogy ezekben a létesítményekben biztonságos feltételeket biztosítsunk a szabadidő eltöltéséhez a bicikliseknek. Őszintén reméljük, hogy hamarosan terveink megvalósulásáról számolhatunk be a város érdeklődő polgárainak. Bogó László polgármester KÖZÉLET DIÓSDHÉJBAN Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. megbízásából kiadja a Kornétás Ki a dó Kft Bu da pest, Nép für dõ u. 15/D, telefon/fax: , , honlap: A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, Főszerkesztő: Kovács Ilona, Szerkesztőségi munkatárs: Pákhné Fekete Alexandra, Tervezőszerkesztő: Mikó László, Fotók: Nyom dai mun kák: Font Press Kft., Fe le lõs ve zetõ: Truckenbrod József ügy ve zetõ A hirdetésfelvétel a kiadóban: Máté István , Di ós don: a Városgazda Nonprofit Kft-nél, tel.: ; a Kövirózsa Virágkuckóban, Sas he gyi út 4., Kővári Krisztinánál, tel.: 23/ , 30/ A hirdetések valóságtartalmáért nem vállalunk fel elõs sé get. 4 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

5 Az óvodabővítés margójára Kedves Diósdi Lakosok! Nagy örömömre szolgál, hogy Diósd városában a gyermeklétszám annyira növekszik, hogy új óvodai férőhelyekre van szükség. Ez a tény ismét csak igazolja a kormány döntésének helyességét, amikor az idei költségvetés terhére két és fél milliárd forintos kerettel lehetőséget biztosított az ország óvodáinak kapacitásbővítésére. Még nagyobb öröm azonban, hogy miután polgármester úr jelezte, hogy a településnek szüksége volna erre a támogatásra Diósd is a 64 nyertes közé került, és részesülhetett ebből a kormányzati segítségből. Már korábban is jeleztem, hogy vannak olyan témák és társadalmi feladatok, amelyek kezelésénél magasabb erkölcsi szempontok szerint félre kell tenni a politikai vagy egyéb nézetkülönbségeket, esetleg szembenállást, mert emberek, családok hosszú távú jövőjéről, az ország, a nemzet jövőjéről döntünk. Ilyenkor összefogásra van szükség. Ennek szellemében és eredményeként indulhat meg a diósdi óvoda korszerűsítése mintegy 93,5 millió forint kormányzati támogatással. Adja Isten, hogy az óvoda kibővített és átalakított épületei az elkövetkező évtizedekben megfelelő szolgálatot tegyenek a diósdi gyermekek nevelésében, iskolára való felkészítésében, és nem utolsó sorban a szülők munkaidő alatti tehermentesítésében, ezáltal pedig a nyugodtabb otthoni, családi körülmények megteremtésében. Mert elsők a gyermekek! Dr. Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő Diósd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2014-ben és 2015-ben is kérte a diósdi művészeti iskola megalapítását, a sóskúti központról való leválást. Ez most megvalósulhatott. Köszönjük minden támogatónknak, aki segítette ezt, elsősorban dr. Aradszki András államtitkárnak és Sárközi Mártának, a KLIK Érdi Tankerülete igazgatójának! Bogó László polgármester TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzati Televízió honlapjára havonta feltöltjük a képviselő-testületi ülés hanganyagait, ezek elérhetőek az alábbi linken: Csapdában Csizmadia János Június első napján zsúfolásig megtelt teremben Közmeghallgatás során csaptak össze az egyre szenvedélyesebben megfogalmazott érvek városunk fejlesztési koncepciójáról. A diósdi lakosok, a képviselő-testület tagjai, valamint a felkért szakértők keresték az utakat, és igyekeztek megtalálni a kölcsönösen elfogadható megoldásokat. Ennek ellenére jobbára elutasított, vagy nem teljesen érvényesíthető álláspontok jellemezték a vitát. Főleg két területen folyt a közös gondolkodás: útjaink, utcáink állapota és a közlekedés feltételei. Azoknak a családoknak, akik szűk, esetleg csak hat méter szélességű utcán közlekedve érhetik el otthonukat, érthető a kérése, hogy a forgalmat egyirányúvá alakítsák. Hangsúlyosan hangzott el a vitában, hogy ezeken a lakóövezetté átminősített területeken már megépültek a kerítések, a lakóházak, kialakították a közműcsatlakozásokat (gáz, víz, csatorna), és mindezek az akkori település-fejlesztési koncepció alapján történtek. Átrendezésükre, az utcák szélesítésére ma már esély sincs. A lakossági vélemények alapján joggal kérdezhető, hogy az önkormányzat gondolkodása az elmúlt években távlatos vagy pillanatnyi érdekeket szolgált. A lakóövezetek kijelölése, a kiadott építési engedélyek jogilag, szakmailag megalapozottak voltak-e? Felelőtlen, szakmai érveket lebecsülő, önhitt vezetési stílus sodorta településünk egyes részeit ebbe a nehezen élhető, talán már nem is javítható helyzetbe mondta indulatosan a mellettem ülő idős úr. Való igaz, a véget nem érő magyarázkodás, a felelősség elhárítása már semmit sem javít a csapdába szorultak helyzetén. Záporoztak a fájdalmas mondatok: a járda nélküli, forgalmas utakon babakocsit tolni, gyerekkel sétálni életveszélyes, kevés a közösségi zöld terület, a zúzott kővel fedett utcák pora lehetetlenné teszi a szellőztetést, a város jelentős területein nincs megoldva a tömegközlekedés, az esti órákban szinte csak gyalog lehet a hegyre feljutni, a házszámok káosza már elérte a nevetségesség szintjét... Órákon keresztül vitatkoztunk, de volt, amiben egyetértettünk: a lakosság létszámának erőltetett növekedésétől elszakadt az infrastruktúra fejlesztése. Ma már kirakható Diósd bejáratánál a MEGTELT tábla. Az izgalmas est alapján ajánlom a polgármester, illetve a képviselő-testület figyelmébe a jogszerűség és szakszerűség kiemelt fontosságát a tervezés során, valamint a lakossággal történő egyeztetés tiszteletét. Harmonikusan fejlődő vagy vergődő város legyen a mi Diósdunk? Ez itt a kérdés. Csizmadia János - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 5

6 KÖZÉLET A mi Diósdunk belülről Új rovatunkban azokat az embereket mutatjuk be Önöknek, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy városi ügyeink gördülékenyen haladjanak, valamint a lakosság egyéni és közös problémái megoldódjanak. Mostani számunkban az Igazgatási és Településüzemeltetési Iroda munkatársainak egy részét mutatjuk be. Szrimacz Attila 2014 decembere óta vagyok a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál műszaki ügyintéző. 40 éve dolgozom műszaki szakterületen, ezzel a tapasztalattal igyekszem segíteni a diósdi lakosok ügyeinek intézését. Feladatom jelenleg az Igazgatási és Településüzemeltetési Irodánál a szennyvízelvezetéssel, a vízbekötéssel, a felszíni vízelvezetéssel, a kapubejáró-létesítéssel, a reklámtábla-elhelyezéssel, a közterület-foglalással, az útburkolat-bontási engedélyek és nyilatkozatok kiadásával, valamint egyéb műszaki területekkel kapcsolatos teendők ellátása. Szabadidőmet a gyermekeimmel, a feleségemmel és a barátaimmal töltöm, hobbim a kirándulás. Elek Éva Építészmérnökként végeztem a BME-n, majd hét évig tervezőként dolgoztam. Ezután egy keresztény rádiónál (www.mera.hu) dolgoztam félállásban szerkesztő riporterként, hangtechnikusként. Ezt a munkát mint alkotó tevékenységet a mai napig végzem önkéntesként a saját örömömre, csak már munkaidő után vagy hétvégeken szeptemberében kezdtem meg munkámat Diósdon a műszaki irodán. Mérnökként a közigazgatás rejtelmeivel, nyelvezetével majd egy évig küszködtem, de lassan belerázódtam. Azt tudom mondani, ma már a helyemen vagyok, és mindent megteszek, hogy vezetőim megelégedésére, az ügyfelek segítségére legyek. A hat év alatt folyamatosan alakult a munkaköröm. A fő irányvonal megmaradt, vagyis az önkormányzati beruházások A-Z-ig történő koordinálása, és a településüzemeltetés egyes feladatainak elvégzése tól a telekalakítás és az érdi építéshatósággal való folyamatos kapcsolattartás tette változatosabbá a munkámat. Szabadidőmben ismeretlen tájakat fedezek fel, nagyokat sétálok, élvezem a csendet, fúrok, faragok, könyveket olvasok, és megannyi baráti kapcsolatot ápolok. Kondola Mónika Környezetmérnöki alapdiplomával rendelkezem, ezen felül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán környezetjogot hallgattam. 20 éve foglalkozom környezetvédelemmel, ami nemcsak a szakmám, hanem a hivatásom is. A Diósdi Polgármesteri Hivatalban két éve elsősorban környezetvédelmi hatósági és műszaki ügyeket látok el. Férjem születése óta Diósdon élt, jómagam két éve költöztem a településre. Leginkább a hűvös, hideg évszakok kedveznek kedvenc szabadidős tevékenységeimnek, a túrázásnak, hegymászásnak. Tóth Tibor Tizenöt éve vagyok közterület-felügyelő. A diósdi hivatalban közterület-felügyelőként és közbiztonsági referensként dolgozom. Feladatom a közterületi rend és tisztaság fenntartásának segítése, valamint a közösségi élet szabályaira vonatkozó központi jogszabályok és a helyi önkormányzati rendeletek betartatása. A január 1-jén hatályba lépő törvénnyel a hatásköröm bővült az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével. Erről részletesen a Hivatal honlapján olvashatnak. Mint közbiztonsági referens a polgármesterrel egyeztetve én végzem el a településre vonatkozó katasztrófavédelmi feladatokat, melyek a lehetséges veszélyhelyzetek feltérképezésére, megelőzésére, elhárítására, illetve a védelmi feladatokra terjednek ki. Szabadidőmben lovas edzőként oktatok, és a budapesti szabadidős bajnokságban tekézek. Orbán Gabriella Felsőfokú építészmérnöki végzettségem van, belsőépítészként dolgoztam, mielőtt másfél éve Diósdon, a hivatalban helyezkedtem el. A házszámozás rendezése, valamint az utak és a közterületek műtárgyainak karbantartása a fő profilom. Hozzám tartozik az óvodabővítési pályázat, illetve a kőbánya helyreállítási projektjének koordinálása is. Szabadidőmben a gyermekeimmel vagyok, futok, kertészkedem. ANYAKÖNYVI HÍREK május Újszülöttek: Bakos Richárd Áron, Berczi-Dobrádi Áron, Bilibók Bernadett, Branson Asher Timoty, Dávid Szofia, Démy-Gerő Zétény, Gyöngyösi Máté, Hajdú Hédi Viktória, Halász-Szabó Ádám, Marót-Csere Félix, Pintye-Pauer Erik Dániel, Száraz Olivér. Gratulálunk gyermekük érkezéséhez! Házasságot kötöttek: Faragó Adrienn és Diriczi Zoltán Horváth Edina Eszter és Bibity Zoltán Iványi Gyöngyi és Fejérpataky Zsolt Losonczi Adrienn és Rákóczy Botond György Pári Alexandra Anna és Dénes Viktor Polgár Katalin és Bagoly Attila Tilly Eszter és Máté Ákos. Hosszú, boldog házaséletet kívánunk! Elhunytak: Angyal József Gyuláné, Kurucz László Ferenc, Szilvási Mihály, Végh Lajos. Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak. 6 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

7 A Szeretem Diósdot című fotópályázat eredménye Bemutatkozik Varga Attila E havi cikkünkben Varga Attilát, a Hangya Magyarország Kereskedőház Kft. ügyvezető igazgatóját mutatjuk be. 1. helyezett fotó: Borbély Bori 2. helyezett fotó: Borbély Bori 3. helyezett fotó: Ezt a képet a nagyváradi Szacsvay Imre Általános iskola 3. C osztályának egyik tanulója készítette, ettől igazán különleges. A kis fotós elmondása szerint négy csodálatos napot töltött osztályával itt, Diósdon az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola 3.B osztályának (test vér osz - tá lyá nak) meghívására. A nyertesek az Edinafoto egyik munkatársával tölthetnek el egy izgalmas napot. Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, köszönünk szépen minden beküldött fotót! Varga Attila vagyok, egy diósdi székhelyű, Pest megyében több érdekeltséggel rendelkező vállalkozás ügyvezetője. Olyan régóta élek Diósdon, hogy amikor ide költöztünk, az Osváth Cukrászdában csak mesélték, mi van a süteményes pultban, mert nem értem fel. Boldog párkapcsolatban élek párommal, és van egy nyolcéves kisfiam is, akit a legjobb barátommá szeretnék nevelni december 2. reggel 8 óra óta vagyok vállalkozó. Akkor nyitottam meg a XI. kerületben vegyesiparcikk-üzletemet. A másnapra meglesz az áru ígéretekből ma már négy szakma számára árut forgalmazó üzletté nőttük ki magunkat. Elsősorban építési vasanyagok forgalmazásával (zárt szelvények, csövek, lemezáru, kötőelemek stb.) foglalkozunk. A tavalyi évtől egy uniós pályázat megnyerésének köszönhetően beindítottuk betonacél-hajlítás üzletágunkat is. Ezzel elsősorban nem a plusz profit elérése volt a cél, hanem az, hogy az alapok megépítésétől a tető elkészültéig tudjuk szállítani az alapanyagokat ügyfeleink építkezéséhez. Profitunk egy részéből Diósd Város Önkormányzatának nemes céljait támogatjuk. Diósdi partnereink ajánlására léptem be a Vállalkozói Klubba, melyet csak javasolni tudok a kis- és középvállalkozó diósdi lakosoknak. Diósdon 2015 márciusában indult el a Vállalkozói Klub, mely a rendszeres, havonta megrendezésre kerülő klub - esteken való kapcsolatteremtési, bemutatkozási lehetőségen kívül számos egyéb előnyt nyújt tagjainak: ingyenes megjelenést Diósd új honlapján, a Diósdhéjban stb.) ingyenes könyvtári tagságot; részvételi lehetőséget más vállalkozói klubok rendezvényein; az önkormányzat egyes kiemelt rendezvényein való részvételi, megjelenési lehetőséget; egyéb további kedvezményeket. VÁLLALKOZÓI KLUB DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 7

8 Idősügyi Tanácsunk 5 éves Életünk mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőtté fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen érint, hiszen mindannyian egyre idősebbek leszünk, és a legtöbben kapcsolatban állunk, foglalkozunk idős emberekkel. Minél többet tudunk az öregedésről, annál jobban megértjük önmagunkat és a többi embert is. Az öregedés nem csupán képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma. Az öregedés elfogadása, tiszteletben tartása egyéni és társadalmi felelősségünk. A kormány az idősek életkörülményeinek javításért érzett felelősségre tekintettel idősügyi tanácsot hozott létre, melynek mintájára a Pest Megyei Közgyűlés is döntött a Pest Megyei Idősügyi Tanács létrehozásáról, kifejezte ezzel elkötelezettségét az idős emberek életkörülményeinek javítására. Így gondolta ezt 2010-ben az akkori diósdi képviselő-testület is, ezért létrehozták a Diósdi Idősügyi Tanácsot öt fővel a polgármester irányításával. Alapvető célkitűzése a diósdi időskorú lakosok képviselete volt. Az idősügyi tanács feladatkörei: a településünkön élő idős lakosok érdekeinek megismerése és támogatása; az időseket érintő települési döntések meghozatalában való részvétel; az idősek társadalmi kapcsolatainak erősítése; az idősek jogainak védelme; az Idősek Világnapja rendezvények támogatása. Az eddigi munkánk eredménye: Városunk Idősügyi Tanácsának összetétele elnök: Bogó László polgármester titkár: Orosz Imre idősügyi referens: Dölles Anna delegált képviselők: Andor László Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára Beke Jánosné Albitz Teréz Illyésné Hehl Mária Nagy Lászlóné Podráczkyné Szöllősi Mária Subositsné dr. Kálózi Katalin Szakoly Istvánné Dr. Tóth Alajos 2011 óta településszinten megünnepeljük az Idősek Világnapját; elindítottuk az idősek gyógytorna foglalkozását, ahol 50 időskorú lakos kap gyógytornász irányításával segítséget, gyógyító mozgásterápiát betegségei enyhítésére; elindítottuk az aktív idősödés mozgalmat, amelynek feltételeihez az Önkormányzat jelentős mértékben járult hozzá, mivel 2012-ben az EU tagállamai is úgy határoztak, hogy 2012 az aktív idősödés éve legyen. A WHO definíciója szerint az aktív idősödés olyan társadalmi és egyéni gyakorlatot jelent, amellyel az időskori életminőség javítható. Az aktív idősödés az egyén szintjén olyan időskor megélését fejezi ki, mely magában foglalja a civil életben való aktív részvételt is. Mindehhez természetesen hozzátartozik egy olyan közpolitikai gyakorlat, ami megteremti az aktív idősödés feltételeit az életkor alapján történő diszkrimináció csökkentésétől kezdve az időseknek történő segítségnyújtásig. Igyekszünk ráirányítani a figyelmet az idősebb generációk képességeire, hogy jobban elismerje a környezetük azokat. Célkitűzéseink teljesítéséhez a jelenlegi képviselő-testület már nem tartotta elegendőnek az öt fős tanácsot, ezért javaslatukra 14 főre emeltük a tagok számát. Reméljük, hogy a kibővített Idősügyi Tanács Diósd sok idős lakójának tud majd segítségére lenni, ha arra szüksége lenne. Orosz Imre FELHÍVÁS Az Idősügyi Tanács megbízásából a Diósdi Társaskör szervezésében számítógép-használati tanfolyamot (informatikai továbbképzést) indítunk nyugdíjas korú lakosok számára. KÖZÉLET A tanfolyam július 6-a és 10-e között (hétfőtől péntekig) minden nap délelőtt ig tart. Helyszín: Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános iskola, 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 14. A részvétel ingyenes. Jelentkezni a Társasköri Kártyaklubban (Kék Géza Közösségi Ház) hétfőnként délután óráig lehet. Telefon: Podráczkyné 30/ DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

9 Lelkeket bíznak ránk Gondolatok pedagógusnapra Június első vasárnapja a pedagógusnap hivatalosan is. Kitüntetések, virágok Pedagógus lelkünk ilyenkor eltűnődik egy kicsit, megállunk a napi rohanásban, elgondolkodunk, mik vagyunk, tükörbe nézünk, mi a szerepünk, mi a hatásunk, és mit kapunk vissza abból, amit adunk. Itt, Diósdon több mint ötven pedagógus dolgozik, különböző személyiségek, különböző korosztályok képviselői. Egy valami közös: lelkeket bíznak ránk. Nem szeretnék plagizálni, de elém került egy régi tanítvány kis emlékezése jelenleg is iskolánkban tanító kollégáról:. Én is tudok mondani, elsőként Bali Ildikó jut eszembe, mert tartalmas és humorral fűszerezett óráin nem egyszerűen megszerettette velem a magyar nyelvet, az irodalmat, de kedvet csinált ahhoz is, hogy gondolkodjam róla. S felnőtt fejjel már az is nyilvánvaló, hogy valahol az ő óráin dőlt el, úgy tizenhatéves korom táján, hogy kibekkelem ugyan a szakközépiskolát, ami nagy tévedés volt, de érettségi után bizony rögtön irányt váltok. Nagyon sokunkról gondolhatnak ilyet a volt tanítványok, a mi érzékeny pedagóguslelkünknek ez az elismerés a legtöbb, ami kapható. Tudjuk, benne vagyunk a nagy rendszerben, tudjuk, mérnek, minősítenek bennünket, tanterveket kapunk, készítünk, kompetenciákat mérünk, kevés az eszköz, rossz az udvar, és így tovább. Ugyanakkor megyünk előre Diósdon is. Német nemzetiségi oktatás, felsős emelt szintek, és most már művészeti iskola is röpke két év alatt. Jöhetnek a portfóliók, előmeneteli rendszerek, interaktív táblák, csoda herkentyűk, de az alábbiakat soha nem szabad elfelejtenünk: A gyerekek naponta sok-sok órát töltenek el együtt a tanítóikkal, hogyan is lenne elég a tudásátadás S ha már rájuk bíztuk, elfogadjuk azt is, hogy emberek ők, akik lehetnek akár fáradtak, türelmetlenek is néha. Mert csak valódi, tökéletlen, de szerethető és jó emberektől tanulhat bármit is egy iskolás. Mert lelkeket bíznak ránk! Az idézetek forrása: Leszák Ferenc KÖZÉLET DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 9

10 Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá A trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Diósd Város Önkormányzata az I. világháborús és trianoni emlékműnél. KÖZÉLET A megemlékezésen beszédet mondott Bárdyné Dr. Scneider Sarolta alpolgármester asszony, valamint Szűcs Anna képviselő asszony, a Kulturális és Közművelődési Bizottság elnöke. A két beszédet lentebb közöljük. Wass Albert Mikor a bujdosó Istennek beszél című versét Csaplár Éva, a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusa mély átéléssel szavalta el. A koszorúzás után Nem lehet feledni, nem soha! címmel Trianon emlékműsort tartott Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az irodalmi és zenést est igen gazdag élményt nyújtott a kis számú, de hálás közönségnek. Bárdyné Dr. Schneider Sarolta alpolgármester asszony köszöntő beszéde: Azért jöttünk össze most az I. világháborús és trianoni emlékműnél, hogy megemlékezzünk a 95 évvel ezelőtt Magyarországra erőltetett békeszerződés aláírásáról, amely a magyarság legnagyobb történelmi katasztrófája. Az első világháborúból vesztesként kikerült magyar állam olyan mértékű területi, gazdasági, és nem utolsó sorban emberi veszteséget szenvedett el, amelynek mind a mai napig hatása van Magyarországra. Manapság a történelemtanítás során a gyermekek már szabadon tanulhatnak erről a békeszerződésről. A történelmi adatokat mindenki ismeri, de ezeknél tekinthetünk mélyebbre is. Az emberre. Arra a milliónyi magyar emberre, akik az új országhatárokon kívülre rekedtek, és elnyomatás alatt, megaláztatások közepette kellett nap mint nap élniük, és felvállalniuk magyar identitásukat. Sokan útra keltek, hogy az anyaországban vagy Nyugat-Európában, esetleg az amerikai kontinensen találják meg a békésebb életet. Diósdon is számos Erdélyből származó magyar él, akikkel most együtt mondhatjuk magunkat diósdinak. Ugyanakkor sokan vannak, akik a mai napig ragaszkodnak szülőföldjükhöz. Azok a magyar közösségek, amelyeket 95 év alatt nem lehetett elpusztítani, s amelyekben ugyanolyan erős az élni akarás vágya, mint az elhagyott gyárépületeket visszafoglaló természeté. A mai napon koszorúinkkal egyben sorsközösséget, az összetartozásunkat is kifejezzük minden magyar emberrel a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Meg kell említenünk még erdélyi testvértelepülésünket is, Marosvécset, ahol számos magyar él. Éppen ez idő tájt zajlik egy migrációs projekt, melynek első állomása Diósd volt. E programnak eddigi legfontosabb üzenete a mai napra, hogy azt a szerződést, amit Tri- 10 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

11 anonban június 4-én aláírtak, azt nem egy másik szerződés írta már felül, hanem maga az Élet. Szűcs Anna képviselő asszony, a Kulturális és Közművelődési Bizottság elnökének gondolatai: Csodálatos a magyar nyelv! Az 1456-os nándorfehérvári csatát nándorfehérvári diadalnak nevezzük, az 1526-os mohácsi csatát pedig mohácsi vésznek. Az első világháborút lezáró békeszerződést, melyet június 4-én írtak alá a Párizs melletti Trianonban, egyszerűen így nevezzük: Trianon. Vajon miért? Mert 95 év elteltével sem tudtuk feldolgozni. Az Európai Unió megnyitotta, átjárhatóvá tette Európa határait, de a saját fájdalmainkkal, veszteségeinkkel, sérelmeinkkel magunknak kell szembe nézni, meg-, át- és kibeszélni. Ugyanúgy, ahogy azt ki-ki egyéni életében megteszi, vagy ha nem, hát képtelen a fájdalomtól megszabadulni. A 2010-es törvény fontos lépés ebben a folyamatban, hiszen a nemzeti összetartozás napjává tette június 4-ét. A nemzeti összetartozás lényege az együttműködést jelenti és feltételezi. Határainkon kívül és belül, de egyéni szinten is sokat kell még tennünk a valódi nemzeti összetartozásért. A mi dolgunk nem egyszerűen emlékezni, hanem feldogozni, értékrendünkben a helyére tenni, közösen, együttműködve a Kárpát-medencében élők egyéni és közösségi boldogulásának jegyében. FELHÍVÁS Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete évben megalapította a település arculatának, esztétikai képének alakítása, a rendezett, ápolt zöldövezet megtartása érdekében a VIRÁGOS DIÓSDÉRT díjat. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy amennyiben ismer olyan előkertet, udvart, utcaszakaszt, balkont stb., melynek tulajdonosa méltó lehet a Virágos Diósdért díjra, kérem, hogy a nevezését július 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájához juttassa el. Akinek van rá lehetősége, küldjön fotót a kertjéről dr. Varga Dániel címére hiszen vannak virágok, amelyek júniusban a legszebbek. Zsűrink július 15. és augusztus 15. közötti időszakban járja végig Diósd város területét. A díjak átadására a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között fog sor kerülni. Bogó László polgármester Éneklő Magyarok A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. (Kodály Zoltán) A Diósdi Női Kar május 30-án a Csepeli Munkásotthonban az Éneklő Magyarok címet viselő, hagyományteremtő céllal megrendezett kórustalálkozón szerepelt. A találkozón az országból 12 kórus vett részt. Nagytétény, május 20. A Csepeli Munkásotthonban nagy hagyománya van a kóruséletnek, hiszen a csepeliek híres Vigalmi Dalárdája már 1919 májusában méltóképpen kapcsolódott dalaival a főváros akkori zenei ünnepeihez. Az 1906-ban megalakított csepeli Általános Munkás Dalkörrel együtt meghatározó közösségei voltak Csepel zenei életének. A találkozó célja Csepel nagyhagyományú zenei életé - nek megújítása volt. Azon a szombat délutánon kialakult felforrósodott fesztiválhangulat biztató jövőt jósolt ennek a törekvésnek. Háromtagú zsűri értékelte a kórusokat: Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész, Jankovits József, Liszt Ferenc-díjas művész, színész és Holló Gyula, karnagy, zenei vezető, a csepeli Fasang Árpád Zeneiskola tanára, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Csepeli Önkormányzat kórusának karnagya, akinek munkásságát Kodály-emlékéremmel és egyéb rangos zenei elismerésekkel jutalmazták. A zenei paletta igen változatos volt. Ezen a délutánon az éneklés öröme volt a cél ez teljesült is. Női karok, férfi karok és vegyes kórusok váltották egymást a színpadon a zenéé volt a főszerep! Ahogy az fesztiválokon lenni szokott, a zenét szerető, művelő emberek hamar megtalálták a közös hangot, és új ismeretségekkel gazdagodva tértek haza. A Diósdi Női Kar és Diósd hírét öregbítve búcsúztunk a rendezőségtől és a többi kórustól. Benkő Judit Akik hasonló szép élményre vágynak, jöjjenek hozzánk énekelni! Keressék karnagyunkat, Sirákné Kemény Kingát ( mobilszámon), minden kedves, jó hangú, énekelni vágyó lánynak, aszszonynak örülünk. Kórusunkról a weboldalon vagy Facebook felületünkön tájékozódhatnak, és hagyhatnak üzenetet. KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 11

12 100 éves a Védőnői szolgálat KRÓNIKA Június 11-én, a Védőnői Szolgálat 100 éves fennállása alkalmából ünnepséget rendeztek a Kék Géza Közösségi Házban. A hivatalos program után családokat, gyermekeket, szülőket érdeklő előadások következtek: bábelőadás, Maminbaby torna, kerekítő foglalkozás és csecsemőgondozási bemutató az iskola tanulóinak részvételével. 18 órától gyermekelsősegély-oktatáson vehettek részt az érdeklődők. Az ingyenes rendezvényt szakmai kiállítás tette teljessé. A védőnői hivatás története június 13-án ünnepeljük a Védőnői Szolgálat megalakulásának 100. évfordulóját ben Tauffer Vilmos, Madzsar József, Apponyi Albert és Stefánia hercegasszony voltak a szervezet létrehozásának kezdeményezői. Így alakult meg az Országos Stefánia Szövetség. Az anya- és csecsemővédelem országos szervezését az 1917-ben megjelent belügyminiszteri rendelet állami feladatnak minősítette. A védőnő gondozási munkáját a terhesség 6-7. hónapjától a gyermekágy végéig, valamint az újszülött, csecsemő és kisgyermek hároméves koráig végezte, továbbá az arra rászoruló családok szociális gondjainak megoldásában is segítséget adott. Az Országos Stefánia Szövetség csak a nagyobb városokban működött, ezekben tevékenysége eredményes volt, de az ország kisebb településein továbbra is kedvezőtlen volt a lakosság egészségügyi ellátottsága. Az anyavédelem Semmelweis Ignác tanainak elfogadásával Magyarországról indult el, és terjedt el egyes országokban már a 19. század vége felé. Magyarország élen járt abban is, hogy az anyavédelmet először itt kapcsolták össze a gyermekek, különösen az újszülöttek védelmével. Az első világháború végéig nagyjából kialakult a hazai anya- és gyermekvédelem intézményrendszere. Az intézményes terhesgondozás, az anya-, gyermek- és családvédelem meghatározó szereplője a védőnő volt. Tauffer Vilmos az évi Népegészségügyi Országos Nagygyűlésen a következőképpen fogalmazta meg: az anyát otthonában felkeresni, bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása, és egészségben való felnevelése érdekében. Tehát nem karitatív, hanem nemes hivatás szolgálatában álló tevékenység. Móricz Zsigmond mai magyar tündérek -nek nevezte a védőnőket, akik kinyitják a szellőzetlen téli ablakokat és a szegény tudatlan fejeket, munkájukkal megindul a magyar újjászületés folyamata től a megelőző jellegű közegészségügyi munka kezdett kibontakozni, melynek kialakításában jelentős szerepe volt az Országos Közegészségügyi Intézet munkájának. Johan Béla, az intézet igazgatója dolgozta ki a falusi egészségvédelmi munka rendszerét, melynek során létrejött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat. A falvakban kisebbnagyobb egészségházakat hoztak létre, melyekben tisztiorvosok irányításával egészségvédelmi rendelések, tanácsadások folytak, s ehhez a védőnők családlátogatásai kapcsolódtak. A Stefánia szövetség 1940-ben megszűnt, feladatát a továbbiakban a Zöldkeresztes Mozgalom látta el után átszervezték az anya- és csecsemővédelmet ben életre hívták az állami egészségvédelmi szolgálatot, kizárólag a védelemre összpontosítva elválasztották a beteggondozási feladatoktól. Az állami egészségvédelemről szóló /1948. sz. N. M. rendelet a védőnői tevékenységet is szabályozta. Az Egészségügyi Minisztérium megalakulását követően 1951-től egységes irányítás alá került a gyógyítómegelőző ellátás. Ekkor kezdett igénynyé válni, hogy minden körzeti orvos mellett egy védőnő dolgozzon. Az 1970-es években kezdett szerveződni országosan az iskola-egészségügyi ellátás. A körzeti védőnők feladata volt az orvosi vizsgálatok, védőoltások szervezése, és bizonyos szűrővizsgálatok önálló szervezése, valamint az iskolai egészségnevelésben is részt vettek. A kormány 1973-as határozata alapján a védőnő az általánosés gyermekorvosi szolgálat keretében az orvos beosztott munkatársaként, annak irányításával és ellenőrzésével végezte tevékenységét. Az 1975/1976- os tanévtől felsőoktatási rendszerben indult a védőnők hároméves főiskolai képzése, mely alkalmassá tette őket az önálló munka végzésére. A Diósdi Védőnői Szolgálat története és előzményei Az 1900-as évek első évtizedeiben körorvos járt hetente Diósdra a község betegeit ellátni. Szülésznők viszont éltek és működtek a faluban Szinger Antalné, majd Király Dezsőné személyében ban letelepedett a községben dr. Pessek István orvos. Őt tekinthetjük Diósd első orvosának, mivel ő már helyben is lakott. A Kossuth Lajos utcai négyszobás szolgálati lakás két szobáját lakta a doktor úr, egy másik 12 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

13 szoba volt a váróterem, a negyedik szoba pedig rendelőként funkcionált. Pessek doktor katonai szolgálata alatt (1941-től) dr. Antoni Alfonz látta el az egészségügyi feladatokat. Katonai szolgálata leteltével haláláig (1965-ig) ismét Pessek doktor gyógyította a falu betegeit. Őt dr. Bányai László követte ( ). Bányai doktor rendelője a Községháza egyik szobájában volt, mivel Pessek doktor özvegye továbbra is a szolgálati lakásban lakott december l-jén dr. Kovács Csaba kapta meg a körzeti orvosi állást. Az orvosi rendelő továbbra is a Községháza egyik helyiségében kapott helyet ban indult a településen a gyermek szakorvosi rendelés, Dr Ilylyés Anna látta el a gyermekorvosi teendőket. A faluban korábban nem működött Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat. Az idősek elmondása alapján Érdligetről járt át védőnő Diósdra után először egy, majd a lakótelep megépülése és a lakosság számának növekedése miatt két védőnői állás létesült az anya- és csecsemővédelmi munka javítására. Később, 2000 után a gyarapodó lakosság miatt további két védőnői körzet létesült. Az ötödik körzet pedig ban alakult. Dr. Tusch Alajosné volt Diósd első önálló védőnője. Nyugdíjba vonulása után helyét Tátrai Antalné vette át. Időközben a lakosság száma egyre növekedett, megépült a lakótelep, így szükség volt még egy védőnőre. A megalakult második védőnői körzetet Vanek Ferencné látta el, aki 1977 és 2007 között volt védőnő Diósdon. Tátrai Antalné gyermekvállalás utáni megüresedett körzetére Bakaisz Ildikó került, ő 1995-ig, gyermeke születéséig dolgozott itt ben Bakaisz Ildikó helyére Baczó Zsuzsanna került ban az újonnan létesített harmadik körzetet Ondreák Anita látta el nyarán Rózsa Nikolett vette át az addig helyettesített üres körzetet, amely az általános iskolai teendőket is magában foglalta. Szintén 2007-ben Vanek Ferencné nyugdíjba vonult, körzetét Kőberling Judit vette át ban már négy védőnői körzet volt, ekkor jött a negyedik körzetre Kiss Katalin és 2013 között az iskolát Rózsa Nikolett és Kiss Katalin látta el. A lakosság számának folyamatos emelkedése szükségessé tette egy ötödik körzet kialakítását, ez ban megtörtént. Ekkor négy területi védőnői és egy vegyes körzet alakult, vagyis négyen csak körzeti munkát végzünk, Rózsa Nikolett kolléganőnk pedig körzete mellett az általános iskolát is ellátja től Ferencz Lászlóné dolgozik az ötödik körzetben. Jelenleg öten látják el Diósd területi- és iskolavédőnői teendőit az alábbiak szerint: I. körzet: Kőberling Judit II. körzet: Baczó Zsuzsanna III. körzet: Kiss Katalin IV. körzet és Eötvös József Általános Iskola: Rózsa Nikolett V. körzet: Ferencz Lászlóné Gyöngyi F.A. Megújult Diósd város önkormányzati honlapja Tisztelt Diósdi Lakosok! Örömmel jelentjük be, hogy megújult Diósd város önkormányzati honlapja. A diosd.hu ezelőtti verziója nehezen kezelhető volt, már-már átláthatatlanná vált az évek során. A web-fejlesztő csapattal és a hivatalból kijelölt felelősökkel nagy kihívás előtt álltunk, a feladatot próbáltuk lehetőségeinkhez mérten teljesíteni. A fejlesztés alatt kikértük a lakosságnak, a hivatal dolgozóinak és az önkormányzati intézmények dolgozóinak véleményét is. Az új honlapon helyet kaptak a civil szervezetek, a Vállalkozói Klub tagjai. Az új térképrendszer megkönnyíti a turisták tájékozódását is. A diosd.hu kidolgozásánál szem előtt tartottuk, hogy letisztult, átlátható legyen, ezért esett a választás a kék és fehér színek használatára. A kék szín a békességet, nyugalmat, a kommunikációt szimbolizálja, s még sok más pozitív jelentést hordoz, a fehér pedig a megújulást és a változást jelképezi. Ez a két szín lehetőséget ad arra, hogy pozitív kisugárzású portálon barangoljon minden diósdi lakos, érdeklődő és turista. A portálon helyet kapnak a lakosok fotói, amelyekkel színesíteni szeretnénk az oldalt. Első körben egy fotópályázatot írtunk ki gyermekeknek, mely már lezárult. A nyertesek fotói is felkerültek a főoldalra, ezzel azt szeretnénk kezdeményezni, hogy a lakosok is teret kapjanak a honlapon, hogy minél több szemszögből bemutathassuk Diósdot és annak minden szépségét. A jövőben sem áll meg a fejlesztés, a következő célkitűzésünk az, hogy a képviselő-testület és a bizottsági tagok munkáját megkönnyítsük. Létrehozunk egy úgynevezett képviselő-bizottsági felhőt, ahová pillanatok alatt feltölthetik saját ügyeiket, előterjesztéseiket, rendeleteket. Ezt követően a lakosok célirányosan kereshetnek, és könnyebben megtalálhatják az őket érintő témákat. Jó barangolást és felfedezést! Huszár Henrietta KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 13

14 Gyermeknap Diósdon már több mint húsz éve hagyománya van a gyermeknap szervezésének. Az idei volt az első olyan gyereknap városunk történelmében, ahol az önkormányzat, a civil szervezetek és a cégek, vállalkozások, egyéni segítők önzetlenül összefogva, időt és energiát nem kímélve, minden egyéb szempontot félretéve, közösen azért dolgoztak, hogy a gyerekek arcára mosolyt varázsoljanak. A rendezvény minden szolgáltatása, programja ingyenes volt, ez lehetővé tette, hogy minden gyerek addig ugrálóvárazhasson, amíg a lábacskái bírják, kézműveskedjen, amíg kedve tartja, ehessen, ihasson, játszhasson és ámulhasson. Bárdyné Dr. Schneider Sarolta alpolgármestert kérdeztük személyes élményeiről a rendezvénnyel kapcsolatban. Már több éve aktív szervezője vagyok a Diósdi gyereknapnak, ez az egyetlen olyan rendezvény, melyre kifejezetten kértem aktív részvételemet. Nagyon büszke vagyok városunk ra, mert erre a napra ténylegesen összefogott az önkormányzat a civil segítőkkel. Már hetekkel a gyereknap előtt készülődtünk. Külön öröm volt számomra a rendezvény előtti délelőttön az utcát festeni a gyerekekkel, majd miután kimosakodtunk a szivárvány színeiből, futottunk vissza a rendezvény előtti utolsó simításokat elvégezni. Már a hivatalos kezdés előtt sok volt az érdeklődő, 15 órakor szinte berobbant a gyereknapi hangulat. Az ugrálóvárak, az állatsimogató, a baranta harcművészet kipróbálása előtt hosszú sorok kígyóztak, csakúgy, mint a haj- és arcfestők előtt. A hagyománnyá vált lufiosztás nagy sikert aratott, a zsíros zsíros kenyér, szörp és palacsinta is sok kis maszatos szájacskát vonzott. A kis póniló türelmesen fordult hátán a kisgyermekekkel, és öröm volt nézni a szőnyegen jógázó kis csöppségeket is. A kisfiúk örömmel játszottak az autóverseny terepasztalánál, és nagyon kedvelték a rendőrautót, a -motort is. A kislányok sok szépet alkottak a kézműves asztaloknál. Aki a hét próbát teljesítette, értékes ajándékokban részesülhetett. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ismert helyi előadók is emelték részvételükkel a rendezvény fényét: Bánhidi Petra Passé tánccsoportja lenyűgöző előadással szórakoztatta a közönséget, és eljött Ördög Nóra is, aki, mint a tévében, felvezette a kis előadó művészeket az önálló produkcióknál. Itt volt velünk a színpadon Kovácsovics Fruzsina mókás, interaktív gyermekelőadásával, valamint a Majorka bábszínház vásári komédiájával. A Class Dance és a Hipp-hopp tánccsoport kis szereplői is szép műsort adtak. Sok pozitív visszajelzést kaptunk az idei gyermeknappal kapcsolatban, melyet ezúton is nagyon köszönök. Továbbra is lelkesítem a kedves diósdi lakosokat és vállalkozókat, hogy foglalkozzunk az ilyen remek lehetőségekkel, és bizonyítsuk be együtt, hogy az összefogás erejével ilyen egyedülálló eredményeket vagyunk képesek elérni. n KRÓNIKA A VÁROSI GYERMEKNAP TÁMOGATÓI Bánhidi Petra Passé Tánccsoport; Budakeszi Vadaspark; Class Dance tánccsoport; Cooptim Kft. Érd; Családok Átmeneti Otthona Diósd; Dió Óvoda; Diósdi ÁMK; Diósdi Rendőrőrs; Diósdi rendőrség; Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány; Görög Abc; Hangya Magyarország Vasáru Kft.; Hírkő Kft.; Iron-Dance Hip-Hop Tánccsoport; IZGILAND Játszóház, Törökbálint; Kovács László lakatos; Levendula szépségszalon; MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásári Brunszvik Kastély; Nippon Zengő; Országos Branta Szövetség; Osváth Kereskedőház; QMS Kft.; Sebők és Társa; Sebők és Társa Kft.; Sensient Food Colors Hungary Kft.; Swimwars (úszótábor); Szász Anna, fodrász; Szent Gellért Gyógyszertár; Történelmi Bajvívó Egyesület Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok; Zabhegyezők. 14 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

15 Garázsmenet akusztik koncert a Kápolnakertben A nyár folyamán új programsorozat indul Diósdon, amely a Kápolnakerti Nyári Zenés Esték címet viseli. A szombat esténkénti koncertek célja, hogy a Kápolnakertben kulturált, minden korosztály számára kellemes zenei élményt nyújtó koncertsorozat kezdődjön el. Akusztikus előadások lesznek minimális hangosítással, garantáltan jó hangulattal. Az első fellépő zenekar a Garázsmenet lesz, melyet a diósdi közönség az utóbbi időben többször hallhatott. Bazsó Bálinttal, a zenekar egyik alapító tagjával beszélgettünk. Kérlek, mutasd be Diósdhéjban a Garázsmenetet! A zenekar 2003-ban alakult, többségében diósdi fiatalok részvételével, bár az évek során igen sűrű tagcserével. A kezdeti időkben inkább több lelkesedéssel, mint hangszeres tudással rendelkezve reménykedtünk a világot jelentő deszkák vagy legalább a környékük meghódításában. Szerencsénkre szüleink és mindenkori barátnőink nagy türelemmel álltak szórakoztató, ám igen hangos hobbinkhoz. Kik a zenekar tagjai? Molnár Gyula, a gitárosunk a zenekar másik alapító tagja, Németh Tamás szintén gitáros, Tóth Gábor dobos, Diriczi Zoltán hegedűs, Raffer Attila énekes, Koczkás Zsolt játszik ütős hangszereken, én basszusgitáron. Milyen zenei stílust képviseltek? Nagyon jó kérdés, alapvetően nekünk sincs erről kialakított álláspontunk. Gyulával éveken keresztül vitatkoztunk arról, tulajdonképpen mit is csinálunk, végül minden alkalommal megállapodunk, hogy azt, ami jól esik. Meg nagyon örülünk magunknak, ha sikerül is lejátszanunk az egyébként általunk írt számokat. Hogyan születik meg egy szám? Gyula, Tomi, Attila vagy nagy ritkán én hozunk egy témát, amit a szövegeimmel igyekszünk egy kalap alá hozni. Ha ez sikerül, elkezdődhet az összegyakorlás. Amióta Zoli 2012 nyarán belépett, a számok egy részét átalakítottuk hegedűre, illetve most Koczkás Zsolt barátunkkal az ütős szekciót fogjuk feldobni. Csak saját számokat játszotok? Jelenleg hivatalosan csak sajátot játszunk, bár régebben számos feldolgozás volt a repertoáron. Nyilván olyan nótákat, amelyeket nagyon szerettünk. Miről szólnak a szövegek? Erre nagyon nehéz válaszolni. Szeretném azt mondani, hogy a súlyos, nehéz mondanivalónkkal kibontjuk a ház oldalát, de igazából olyan, alig közhelyes, soha, senki által meg nem énekelt témákkal foglalkozunk, mint például a szerelem, a szakítás és persze a világbéke. Komolyra fordítva a szót: ahogy esik, úgy puffan alapon zenéljük el a bajunkat vagy boldogságunkat. Hol érhetnek el titeket az olvasók? Például az Intersparban, ha bevásárolni megyünk. S ha komolyra fordítjuk a szót? Jó, nyilván a Facebookon fent vagyunk, és június 20-án ott leszünk a Kápolnakertben. n A környezetbarát kertészkedés feltétele az esővíztároló Tagadhatatlanul megérkezett a nyár. Már a hónap elején többször is igen magasra kúszott a hőmérők mutatója. Ilyenkor, az évnek ebben az időszakában a legfontosabb kerti munka a megfelelő mennyiségű víz biztosítása. A talaj a nyári kánikulában hamar veszít a nedvességtartalmából, így azt pótolni kell. Az öntözésre a legalkalmasabb időszak a kora reggel. Ha ilyenkor öntözünk, minimális lesz a párolgási veszteség. Az esti locsolás azért nem a legmegfelelőbb, mert a levelekre jutó víz nem tud elég hamar elpárologni, így az éjszakára nedvesen maradó levelek könnyebben kaphatnak gombás fertőzést. Régóta köztudott, hogy öntözésre az esővíz a legalkalmasabb. Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki észrevette, hogy egy kiadós nyári zápor után a gyep egy-két nap alatt akkorát nő, hogy az már szinte hihetetlen. Mintha húznák. Most, hogy a csatornázás városunkban a végéhez közeledik, csak bátorítani tudok mindenkit, hogy rákötés után a feleslegessé vált emésztőket ciszternává alakítsák. Bár az átalakítás (újraszigetelés, szivattyú) nem olcsó, hosszútávon mégis megéri. Az esővíz ugyanis ingyen van, nem beszélve az egyéb pozitív mellékhatásokról. Például arról, hogy kevesebb ivóvizet használunk el, vagy csökkentjük a talajerózió lehetőségét. Szerintem a környezetbarát kertészkedéshez elengedhetetlen egy nagy esővíztároló. Az öntözésen kívül ugyanilyen fontos a megfelelő tápanyag-utánpótlás. Főleg a cserépben lévő növényeknél. A leandert vagy muskátlit, illetve a többi virágzót hetente szükséges tápozni. Használjanak kimondottan virágzóknak készült tápot, vagy speciális, kimondottan a konkrét növény számára kifejlesztett műtrágyát. Ne feledkezzenek meg a legfontosabb dologról! A kert nemcsak munka, hanem szórakozás is! Ilyenkor már nyugodtan lehet a délutáni órákban flekkenezni, fák hűs árnyékában ebédelni. Nyáron nincs is jobb hely a család és a barátok számára a kertnél! Rónyai Gábor ZÖLD ROVAT DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 15

16 Az Úr napja A húsvéti ünnepkör lezárása pünkösd, majd Szentháromság vasárnapja. Ezt követő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, mely katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az Úrnap a legünnepélyesebb hitvallás, az Egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma. hoz. A négy sátor a négy égtájat jelképezi, bennük oltár áll. Az abban az évben elsőáldozó kislányok az oltáriszentség előtt jobb- és baloldalon álltak az elsőáldozási ruhájukban (Mária-lányok), kis kosár volt a kezükben tele virágszirommal, és azt szórták az oltáriszentség elé. Az útvonalon a házak ablakában szentképek voltak, gyertya égett. A menetet EGYHÁZ A XIV. századtól tartanak körmenetet, amelynek célja kettős volt: hitvallás az eretnekekkel szemben; illetve Krisztus felmutatása a világnak, és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. A körmenetnek a néphagyomány a gonoszt, a betegségeket és a természeti csapást elűző erőt tulajdonított. Erre az ünnepre hazalátogattak az elszármazott családtagok. Régen Diósdon az egész falut körbedíszítették, körbejárták, később a szűk belvárost, ma csak a templom környékét. Egész héten feljártak a hegyre virágokat szedni, szinte az egész falu gyűjtötte a búzavirágot, pipacsot, margarétát, szarkalábat (amelyek ma már nem találhatók vadon), aztán pincékben helyezték el, hogy friss maradjon. Az asszonyok összejártak és napokig koszorúkat fontak. Ezt tették a zászlókra, a sátrakban lógtak, a szélükön fonákszerűen be voltak szegve. A férfiak szombaton ágakat hoztak az erdőből a sátrak- zenekar és tűzoltók kísérték. A férfiak baldachint vittek (ma is), alatta a plébános az oltáriszentséggel, mellette lámpások. A pap a sátraknál felolvas a Szentírásból, könyörgést mond, majd áldást oszt. A virágokból magukkal vittek a résztvevők, így viszik haza az Úr áldását. Vagy a temetőben a sírokra visznek, azokra gondolva, akik már nem lehetnek köztünk. A szertartás mára annyiban változott, hogy rövidebb az útvonala, és nem kíséri zenekar, tűzoltók. (Lehet ötletet meríteni a régiektől!) Idén újra virágot hintettek az elsőáldozók. A virágszőnyeg-készítés ebben az évben is megmozgatta a hívők és nem hívők nagy részét. Az előkészületekben, a virághintésben, felügyeletben, takarításban közel 100 jószándékú, hagyományokat ápolni akaró és tudó diósdi polgár vett részt. Gyönyörűre sikerült az útvonal, a jó Isten szépen tartotta számunkra a sok virágot, az időjárás is mellettünk volt. Köszönjük mindazoknak, akik szükségét érezték a munkálatokban való részvételnek (díszítők), akik vigyáztak ránk (Polgárőrség), akik részt vettek a nélkülözhetetlen takarításban (Városgazda dolgozói), segítettek méltón megünnepelni az Eucharisztiát! Köszönjük, hogy fontos a hagyományőrzés, vigyék tovább a fiatalok! Egyet azonban soha ne felejtsünk el, ez a nap az Úr Jézus, az Oltáriszentség napja! Wágnerné Sady Sára 16 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

17 Emlékezetes délután Ercsiben A Diósdi Hagyományőrző Klub Népdalköre és tagsága a napokban Ercsibe látogatott. Ercsi Város Horvát Önkormányzata és a Jorgovani Rác Kórus hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az I. Julcsika-Tercsike Dalostalálkozót. A rendezvény szentmisével kezdődött a Nagyboldogaszszony műemlék kegytemplomban, majd a templom bemutatása következett. Ezeken a programokon az autóbuszok érkezésének függvényében vettek részt a csoportok. Ezután következett a Művelődési Házban megrendezett találkozó. A bemutatkozó műsorban elhangzottak magyar népdalok csakúgy, mint a kórusok gyökereit ápoló rác/hor vát szövegű énekek. Első Diósdi Piknik Napsütéses, de kissé szeles időben május 17-én, vasárnap került sor az Első Diósdi Piknikre, melynek célja, hogy a város lakossága természeti környezetben, jelentős anyagi ráfordítás nélkül találkozzon egymással, és kellemesen töltsenek együtt egy napot. Néhány család annak rendje, s módja szerint ki is költözött plédekre, pokrócokra, és élvezte a hamisítatlan tavaszt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert az előző napi esőzéseket követően gyönyörű napsütéses vasárnapra ébredtünk, de a sárkányozáshoz szükséges szél azért úgy fújt, hogy néha már sok volt a jóból. A találkozón jelen volt Besnyő (egykor Ercsi település része), Diósd, Ercsi, Kalocsa, Pusztaszabolcs, Tárnok, Tököl daloskedvű vendégserege. A felhőtlen hangulatot biztosította az a tudat, hogy nem versenyről, csupán egy kellemes találkozóról volt szó. A csoportok néhány mondatos bemutatkozását ismert és ismeretlen dalok követték. Ezután ebéd következett. Mi szem-szájnak ingere a tányérokon ínycsiklandóan megjelent. A továbbiakban harmonikaszó mellett közös dalolás, táncolás, távolabb beszélgetés, ismerkedés, tapasztalok cseréje folyt. Kellemes és hasznos találkozón vehettünk részt. Köszönet illeti a rendezvény megálmodóit, közreműködőit, továbbá a csoportokat, akik a találkozó sikeréhez fellépésükkel hozzájárultak. G.H.K. KERESEM Keresem annak az autónak a tulajdonosát, akinek az autójába a diósdi temetőnél beletolattam. Telefonszámom leadásra került a Polgármesteri Hivatalban Pákhné Fekete Alexandránál, címe: Volt ott büfé annak, aki elemózsia nélkül érkezett, volt lehetőség borozgatásra annak, aki itóka nélkül érkezett, és volt lehetőség lovaskocsikázásra vagy sárkánykészítéssel egybekötött sárkányozásra annak, aki szórakozásra vágyott. Ezúton is köszönjük a fáradozását mindazoknak, akik részt vettek a program lebonyolításában, a szolgáltatások biztosításában,és köszönjük minden diósdinak, aki időt szánt erre a közösségépítő programra! n CIVILEK DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 17

18 Olykor többet talál a szív, mint várni mer A Horváth család története Sokan ismerik a Diósdon élő ötgyermekes Horváth család történetét. Évekig úgy tűnt, hogy nem lehet gyermekük. Már kezdtek szomorúan beletörődni, amikor megszületett első lányuk, aki most 7 éves, aztán szép sorban a többiek. Igen szegényen éltek, de annál nagyobb gondoskodással, példamutató szeretettel vették körül gyermekeiket. Az édesapának decemberben egy nagyon-nagyon súlyos betegség miatt abba kellett hagynia a munkáját. Sajnos a mai napig nem épült fel. Szívmelengető volt látni azt a közösségi összefogást, amit a Horváth család megsegítése kapcsán megtapasztalhattunk. Mindenki úgy segített, ahogy tudott: ki élelmiszerrel, ki munkalehetőséggel, ki pénzzel, ki kapcsolatokkal, ki a jótékonysági rendezvényen, ki egyéb adományokkal... Az anyuka is csodaként élte ezt meg, azt mondta, hogy eddigi élete során ennyi szeretettel, segítőkész emberrel nem találkozott, mint itt Diósdon élete legnehezebb hónapjaiban. Nagyon hálás érte minden segítőnek. Sajnos tényleg igaz a mondás, hogy a szegény embert még az ág is húzza. A bürokrácia útvesztője miatt a közmunka elkezdéséhez szükséges papírok is csigalassan érkeznek, ráadásul még az egyetlen bevételük, az állami családtámogatás kifizetése is szintén a bürokrácia miatt heteket csúszik. Így most néhány hétre még ettől a segítségtől is elestek... Az anyuka szívesen varr, az apuka farag (azt ülve vagy fekve is képes végezni). Az Álompapírboltban kézműves termékeiket is meg lehet vásárolni, meg lehet rendelni. Olyan kiszámíthatatlan az élet, bármikor jöhetnek nem várt nehézségek, próbatételek, de jó érzés egy olyan közösséghez tartozni, ahol így figyelnek egymásra az emberek. Házi muzsika Schuberttel Május 21-én ünnepelte Podráczky József énekesi pályafutásának 45. évfordulóját az Önkormányzat Dísztermében. A Franz Schubert ismert és híres dalaiból készült öszszeállítás nagy sikert aratott. Az estén közreműködött Tordai Éva operaénekes, énekmester, a Magyar Állami Operaház nyugdíjas művészei, zongorán Fekete Valéria kísért. A különleges összeállításban az autentikus megszólaltatásban elhangzó, ritkán hallható dalok nagy sikert arattak, igazi zenei csemegének számítottak. Köszönjük a szép estét, a felejthetetlen hangulatot, amellyel a művész, Podráczky József megajándékozta a diósdiakat. P.Sz.M. Az estén a kárpátaljai Nagygejőc város számára gyűjtött Ft adomány adományt május 22-én befizettük az Önkormányzat által a K&H Bank Érdi fiókjában erre a célra nyitott adományszámlára. FIGYELEM! Sakk-klubot indítunk! VÖRÖSKERESZTES RUHACSEREBERE KRÓNIKA Minden sakkozni vágyó 6 és 106 év közötti hölgyet, urat és gyermeket szeretettel várunk a diósdi Dezső Lajos Sakkegylet tagtoborzójára július 14-én, kedden 16-tól 20 óráig a közösségi házba. Ezt követően minden kedden és csütörtökön 16 és 20 óra között a Tájházban (Béla u. 4.) tartjuk majd a sakk-klubot. Várják a sakkozni vágyókat a szervezők: Schneider Péter és Párkányi Zoltán június 24-én, szerdán ismét csereberét tartunk a Kék Géza Közösségi Ház kistermében délután óráig. Várjuk a tiszta és használható gyerek és felnőtt ruhákat, ágyneműket, játékokat, használati tárgyakat, könyveket, egyebeket, valamint várjuk azokat is, akiknek erre szükségük van. További információ: Farkas Ottóné, Gizi tel.: DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

19 Judo Kiváló szereplés az Országos Diákolimpián Május 23-án, Cegléden rendezték az idei Diákolimpia Országos Döntőjét, ahova tíz sportolónk érkezett. Nem várt sikert aratott csapatunk, hiszen közülük hatan dobogóra állhattak az országos versenyen. Diák C korosztályban a lányok aranyozták be napunkat. Büki Viktória és Kovács Boglárka egyaránt aranyérmet szerzett. A fiúknak sajnos aznap kevésbé ment jól a versenyzés ebben a korosztályban. Dobovits Keve kilencedik lett, Kővágó Levente az első meccsén búcsúzott. Diák B korosztályban bronzérmeket nyertünk Riedl Dóri és Sarkadi Benjamin jóvoltából. Beninek nagyon meg kellett dolgoznia az éremért, hat mérkőzése volt, amiből ötöt megnyert. László Olivér sajnos egyet hibázott az első meccsén, melyet nem tudott már javítani, így nem jutott tovább. Az éremgyűjteményt korosztályos versenyzőink egészítették ki két ezüstéremmel. Bíró Botondot és Vargha Zsoltot is csak a döntőben tudták megállítani. Zsolt szoros mérkőzést vívott, és csak az aranypontért folyó hosszabbításban maradt alul. Bodor Sára ugyanebben a korosztályban ötödik helyen végzett. Az érmek Diósdon maradtak Botond, Tölgyfa János, Révay Balázs, Madarász Kornél, Talabér Milán, Kiss Marcell. Ezüstérmes lett: Büki Viktória, Pálfalvi Benjamin, Dobovits Keve, Riedl Ákos, Darabos Gergő, Szatmári Szabolcs, Horváth Nándor, Jüttner Janka, Solomon Botond, Vörös Richárd, Kutala Zsombor. Bronzérmes lett: Madarász Cecília, Kovács Gergő, Pipei Patrik, Kökény Brúnó, Jágfalvi Milán. Gratulálunk! A versenyt támogatta a Foodtest, Diósd város és az Auchan Savoya Park. Külön köszönet illeti a szülőket, akik segítettek a lebonyolításban, a pakolásban, a büfé szervezésében és ellátásában! Nemzetközi sikerek a Budapest Kupáról Május első hétvégéjén rendezték idén a nemzetközi Budapest Kupát az UTE jégcsarnokában. Versenyzőink diák és serdülő korosztályban tették próbára magukat a gigászi mezőnyben. Több mint tíz ország ezerkétszáz versenyzője látogatott el az eseményre. A serdülők között Tóth Patrik végzett pontszerző helyen. Három nyertes és két vesztes meccsel a kilencedik helyig jutott. Veres Marcellnek és Zimek Sándornak sajnos nem sikerült nyernie. A tizenhárom év alattiak között Hajdu Ilang eljutott a döntőig, és ezüstérmet szerzett. Vargha Zsolt is remekül dolgozott, így a dobogó harmadik fokára állhatott. Bíró Botond három győztes és két vesztes meccsel tudott az ötödik helyre érni. László Olivér is nyert mecset, de sajnos helyezést nem ért el. A legkisebbek között Balog Bálint és Bodor Sebestyén képviselte csapatunkat, de sajnos nekik nem sikerült a győzelem. Weinhardt Csaba újra a Soling világbajnokság győztese! Május 9-én rendeztük az első Sárközy Dezső Emlékversenyt. Meghívásos verseny lévén, az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők. Az esemény főként a versenyző korosztályon aluli sportolóknak szólt, de diák C korosztály is elindulhatott, tehát minden 11 évnél fiatalabb sportoló részt vehetett rajta. Rendhagyó módon két kategóriában is nevezhettek a fiatal sportolók, kezdőben és haladóban. A több kategóriának köszönhetően kétszer annyi érmet vihettek haza a gyerekek. Az érmek többségét a mi csapatunk nyerte. Aranyérmet szerzett: Kovács Boglárka, Jüttner Ábel, Balog Bálint, István Szilárd, Kutala A 2013-as hazai rendezésű Soling világbajnokságon elért győzelem után másodszor is a dobogó legfelső fokára állhatott a magyar trió: Litkey Farkas, Vezér Károly és a diósdi illetékességű Weinhardt Csaba. Az olaszországi Castiglione della Pescaiaban megrendezett jubileumi versenyen 14 ország 45 egysége közül bizonyultak újra a legjobbnak. Gratulálunk nekik! SPORT DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS 19

20 Légúti megbetegedések és a dohányzás Közismert tény, hogy a dohányzás és a légúti megbetegedések között szoros összefüggés van. Tudjuk, hogy a dohányosok körében gyakrabban fordulnak elő, és súlyosabb formában jelentkeznek a légúti megbetegedések (pl.: allergia, aszthma, COPD). A statisztikai adatok szerint a világon 6 másodpercenként 1, naponta pedig Diósd lakosságánál is több, világpolgár hal meg a dohányzás következményeként. Ez évi 4,9 millió embert jelent. A hazai statisztikák szerint 19 percenként 1 (egy), naponta 77, évente pedig honfitársunk halála hozható összefüggésbe a dohányzással. Bár mindannyian úgy gondoljuk, hogy a dohányzás egészségkárosító hatásait jól ismerjük, azért álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány tény: A dohányzó férjek nemdohányzó feleségei között gyakoribb a tüdőrákos megbetegedés, mint a nemdohányzó férjek nemdohányzó feleségei körében. A környezeti dohányfüst súlyosbítja a szívbetegek panaszait, növeli a szívinfarktus-halálozás kockázatát. A várandós időszak alatti dohányzás következményeként gyakoribb a magzati halálozás, vetélés, koraszülés és a szülés körüli halálozás. Az anyatej közvetíti a dohányfüst méreganyagait. A várandós időszak alatti dohányzás a születendő gyermek értelmi fogyatékosságának lehet az okozója. Az apa dohányzása növeli az utódok rákos megbetegedésének a kockázatát. (A dohányzás miatt károsodott ondósejt átörökítheti a rákos megbetegedési hajlamot!) A dohányzás impotenciát okozhat. A dohányzás hátrányos a fogam - zás ra. A dohányzó betegeknél az egyes gyógyszerek anyagcseréje a szer - vezetben gyorsabb, s a fokozott átalakulás következményeként ha té - konyságuk mérsékeltebb, mint ez a nemdohányzók esetében észlel he tő. Általános az a megállapítás, hogy a dohányzók több gyógyszert fogyasztanak, mint a nemdohányzók. A mozgásszervi betegségek közül a combfejpusztulás kialakulásában, valamint más, több ízületet érintő idült folyamat "fellobbantásában", ezen állapotok súlyosbításában a dohányzás szerepet játszik. A dohányzás oki tényezőként szerepel az ínygyulladás, s a fogágybetegség létrejöttében. Az erős dohányzás az időskori vakság egyik okozója. A dohányzás a csontritkulás, az osteoporosis egyik rizikófaktorának tekinthető. A dohányzás csökkenti a szervezet C, B-12 és B-6 vitamin tartalmát. A dohányzás elhagyásának következményei Általános megállapítások Minden életkorban érdemes el hagy - ni a dohányzást. Előnyös mind a férfiak, mind pedig a nők számára. Jó hatású, hasznot jelent, kevesebb elhalálozással kell számolni! A dohányzásról való lemondás csökkenti a tüdőrák és egyéb rákféleségek: a gége, a szájüregi, a nyelőcső, a hasnyálmirigy, a hólyag, a méhnyakrák, a szívbetegségek, a szívroham, az agyvérzés, a stroke, valamint az idült légzési betegségek kockázatát. Mérséklődnek a korábbi légzési panaszok: a köhögés, köpetürítés, nehézlégzés, jó irányban változnak a légzésfunkciós értékek, javulnak a fekélybetegek gyógyulási esélyei. Az ex-dohányosok tovább élnek, mint a változatlanul dohányzó társaik. Azok a nők, akik gyermekvállalás előtt vagy a várandós állapotuk első 3-4 hónapjában elhagyják a dohányzást, általában ugyanolyan súlyú gyermekeket szülnek, mint azok az anyák, akik sohasem dohányoztak. A dohányzás elhagyását mintegy 2,3 kg testsúlygyarapodás követheti, és tünetként felléphet a dohányzás nélküli napok miatt átmeneti feszültség is. Mindezek minimális állapot-romlásnak minősíthetőek az egészségi állapot nyereségével szemben. Ha valóban tudjuk azt, hogy a dohányzás káros az egészségre, akkor miért látunk annyi dohányost, miért engedjük meg gyermekeinknek, unokáinknak, hogy maguk alatt vágják a fát? Sokan sokféleképpen próbálták az embereket a dohányzás elhagyására rávenni. I. Jakab, angol király például 1603-ban adta ki a világ első dohányzás elleni tanulmányát, melyben az alattvalókhoz a következő intelmeket intézte: Kedves Polgártársak! Hagyjátok abba végre ezt az őrültséget, amelyet szégyenből fakadt tévedésből fogadtatok el, és korlátoltságból használtatok: őrültség ez, amely az istenség haragját lángra gyújtotta, a testi egészséget legyengíti, a vagyont kikezdi, a nemzet méltóságát elhomályosítja... szaga undorító, káros az agyvelőre és a fekete füst kigőzölgése leginkább a pokol fortyogásához hasonlít. dr. Kustár Emília KRÓNIKA BARKÁCSKÖR Június 27-én óra között hirdetőtábla és szemetes készítése a Vadászháznál. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Telefon: INGYENES JOGSEGÉLY július és augusztus hónapokban az ingyenes jogsegély-szolgáltatást előzetes telefonon történő időpont-egyeztetést követően tudják igénybe venni az ügyfelek. Időpontot a es telefonszámon tudnak egyeztetni. Megértésüket köszönöm! Dr. Tóth Beáta ügyvéd 20 DIÓSDHÉJBAN JÚNIUS

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben