Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország"

Átírás

1 rotary címlap nov:layout 1 12/2/10 7:34 AM Page 1 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR Városszépító programok a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája Életet ajándékba Gift of Life Magyarország Székelyudvarhelyi életképek

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Kedves Barátaim! Gondolatok kavarognak a fejemben! Az események sod rában csak szavak zakatolnak az agyamban. Árvíz, vö rös iszap, munkanélküliség, gazdasági nehézségek, tag jelöltek felvétele. Naponta, óránként változik a helyzet. Mit tegyünk? Melyik legyen az elsô? A Nemzeti Segély vonal, mint azonnali hozzájárulás, vagy az Adomány számla MKB 888 hosszú távra. De most ez túl lassú megoldás lett volna. Tanácstalan voltam. Ekkor három klub összefogott, a szervezôbizottság pilla - natok alatt felállt, és megszervezte a segítséget. A klubok önállósága örök, az érzelmi kötôdés a leg fontosabb. Félretettek mindent, és Ft-ot azonnal rendel - kezésre bocsátottak. Ajka testvérvárosa, Weiz Rotary Clubja Ausztria jelölt kormányzóját adja. Herr Eberer telefonon tájékoztatott, hogy december 3-án koncertet szerveznek a károsul - taknak eurós tervezett bevétellel. Szeretne egy állandó partnert kapni egy Global Grant szervezésére. Csakhogy nincs a három klub között olyan, aki kvalifikálta volna magát egy District Grantre. A 45 klubból 12 pályázatra kész csapat van, ezért november 6-án a Közgyûlés keretében bepótoljuk a szükséges papírokat. Legyen mindenki kész arra, hogy fogadni tudja a nemzetközi támogatásokat, és a Rotary Alapítvány segítségével megduplázza azt. A Jótékonyság a negyedik legnagyobb forgalmú gazdasági tevékenység a világban. Aktivitásunk fokozásával keresletet teremtünk a piacon. Élénkül tôle a gazdaság. Többszörösen hasznosul a tevékenységünk. A WHO számításai szerint a Rotary International haté - konysága négyszerese bármelyik segély szer vezet nek. Állandó képviselônk van az Egyesült Nemzetek Szer - GOVERNOR S LETTER DG András Kercsmár is emphasizing how much Rotary matters in the world and in our land, so we have to take action to eliminate the obstacles towards a better and more livable environment. According to WHO Rotary s efficiency is four times bigger than any other aid organization s. Rotary has its own representative at the UN so we need to help as well and build communities to bridge continents. We have to teach people how to use their assets and we are not giving up. The same is said by those disabled who are putting The world is better with us concert on November 21 and teaching others how to give and be selfless. vezetében. November 6-án New Yorkban velünk tanács - koznak a Világszervezet szakosított intézményei, hogy miben tudnánk segíteni. Miben is? Kovácsolj közösségeket és köss össze konti nen - seket! Mi hálót adunk, nem halat. Megtanítjuk az embereket halászni. Eszközt és szakmát adunk Erdélyben Böjte atya gondozottainak. Fenntartható eredményekre törekszünk. Jobb velünk a világ!, mert Nem adom fel! és ezt fogyatékos felnôttek tanítják egészséges állami gondozott gyerekeknek a november 21-i koncerten. Nem, nem adjuk fel! Azért senkit ne engedjünk el a klubból, mert most nincs munkája! Szervezzünk saját klubtársaink köré is szociális baráti hálót. Szervezzünk Business Day -t. A megoldást együtt megtaláljuk! Sok - szor az is segít, hogyha elmondhatom valakinek, mert miközben elmondom, új lehetôségek merülnek fel. Új kapcsolatok építésével bôvítsük a lehetôségeinket és a klubtagságot is egyben. Érzem, hogy 2011 a FELLENDÜLÉS éve lesz Magyar - országon. Európa vezetését bízták ránk. Európa kor - mány zói látogatnak meg minket január 8-án. Alázattal és önbizalommal várhatjuk a kihívást. Vegyük kezünkbe életünk irányítását, hogy jobb jövôt építsünk! Ba rát ság gal: Kercsmár András Governor 2010/2011 ROTARY 3

4 T A R T A L O M KÖSZÖNTÔ 3 Kedves Barátaim! JEGYZET 5 Fôszerkesztôi levél ROTARY WORLD 6 Életet ajándékba INTERJÚ 10 Kercsmár András, az új kormányzó 8 CÍMLAPON 8 A szeretet keresztjei KULTÚRA 12 RID 2010 győztes Szilasi László: Szentek hárfája 14 Interjú Szilasi Lászlóval, a RID 2010 győztesével 24 A tehetségkutató Halász László, aki észreveszi a csiszolatlan gyémántokat KÖZÉLET 16 A székelyudvarhelyi Rotary Club Tatabányán 17 Rotary adományátadások Székelyudvarhelyen 18 Az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak Baráti Társasága 21 Csángók a felsőoktatásban 22 A pécsi Rotary Club és Európa Kulturális Fôvárosa 26 Rotaract Hungary Roundtrip RETRO 30 A humanista Szent-Györgyi Albert és a Rotary (I. rész) ROTARY KISOKOS 32 Rotary Kisokos SZERKESZTÔI OLDALAK 36 Rotary Clubok Magyarországon 22 ROTARY HÍREK 38 Rotary-összefogás Gyôr a fröccs városa Nemzetközi szegedi hallé Szegedi rotaristák Cambridge-ben és Észak-Walesben Az RC Sasad bútorozott Címlapon: A felújított keresztek a szekszárdi Kálvária-hegyen 4 ROTARY

5 J E G Y Z E T Fôszerkesztôi levél Furcsa világban élünk. Semmi nem az, aminek látszik és semmi nem úgy mûködik, ahogy elképzeljük. A Rotary Irodalmi Díj alapításakor az alapítók egy olyan elismerésrôl álmodtak, amely a minôségi munkát minôségi módon jutalmazza. Egy olyan díjról, amelyhez olyan magas anyagi elismerés jár, ami túlmutat a mindennapi élet gondjain. Túlmutat azon a szociális típusú segítségen, amit nap mint nap végzünk. A Rotary Irodalmi Díjra büszkék lehetünk, szép karriert futott be rövid idô alatt, így megálmodói elvárásai nagyjából teljesültek, ugyanakkor a magyar irodalom helyzetére sajnos jellemzô módon az anyagi elismerés a díjazottaknak csak arra elegendô, hogy foltozzák vele mindennapi egzisztenciális gondjaikat. Nem befoltozzák, csak foltozzák. Az elsô Rotary-díjas Lator László azt mondta, a pénzt félrerakja idôs napjaira, mert attól tart, másképp nem lesz képes egészségügyi ellátását megoldani. Mostani díjazottunk pedig devizahitelét akarta volna csökkenteni, de mint kiderült, az azóta megemelkedett tartozására való tekintettel, a megnyert összeg a hitel harmadára se lett volna elegendô. Így tartós fogyasztási cikkeket vesz majd, mert mostani eszközei már a végüket járják. Nem sokan emlékeznek már arra, hogy a devizahitelek indulásakor a magyar sajtó kivételesen a helyzet magaslatán állva, rengeteg beszámolót közölt a devizahitel veszélyeirôl. Sôt, még az állami szervek is kiadtak különbözô közleményeket, hogy felhívják a figyelmet a devizahitel kockázataira. Mindez a propaganda teljesen hatástalanná vált, amikor az emberek találkoztak saját esendô vágyaikkal It is a strange world because the things are not always what they seem like to be. The Rotary Prize for Hungarian Literature was founded to support the authors of quality pieces in the Hungarian literature community. It has grown to be one of the biggest awards but it is still not enough to truly eliminate difficulties in an author s life. It just helps a bit. We should be able to make our world to become a place where it is in everybody s best interest to grow together and not to grow on each other s misery. és a magas jutalékon tartott banki ügynö - kökkel. Gyôzött a vágy, a hinniakarás, és a horgot több százezren bekapták. Aztán jött a válság, és a magyar bankrendszer csodát produkált. Miközben hitelezési forgal - muk a harmadára csökkent, többszörös nye - re séget értek el. Ez olyan, mint amikor egy vegyes bolt forgalma a harmadára esik vissza, a tulajdonos pedig soha nem látott nagyságú nyereséget ér el. Ugye, ez lehetetlen. Nem úgy a bankvilágban, ott minden lehetséges. A befogott madarak, a devizahitelesek ott voltak, és a banki erôfölénnyel visszaélve szó szerint gatyára lehetett ôket vetkôztetni. Meg is tették. Hogy mindennek ki fizeti majd az árát, még nagy kérdés. A kormány azt szeretné, ha bankadó formájában ehhez a bankok is hozzájárulnának. Ugyanakkor még nem láttam olyan bankvezetôt, aki beismerte volna saját és intézménye hibáját. Sôt! Ez pedig bankadó ide vagy oda, azt jelenti, hogy senki nem csökkentette profitelvárásait, vagyis hosszú távon a szolgáltatási díjak emelésével be fogják vasalni azt, ami a tulajdonosok elvárása. Mi meg mindannyian fizetünk majd, mert a gazdaságnak meg mûködni kell. Hollós János fôszerkesztô ROTARY 5

6 R O T A R Y W O R L D Életet ajándékba Alakulóban a Gift of Life Magyarország Robert Donno (képünkön jobbra) a Rotary District évi-, és Karsai Gábor (balra) a évi megválasztott Kormányzója (GE) Magyarországon A magyar Gift of Life program valószínű több tekintetben világrekorder. A program gondolatának megszületése után alig több mint fél évvel megtörtént az elsô életmentô mûtét, majd nem sokkal ezt követôen a magyar kormányzóság elnyert egy húszmilliós támogatást a Rotary International-tôl. Ilyen gyorsaság nem mindennapi, ehhez azonban kellett a nagyszerû ötlet. Egy ugandai kislány hazafelé bandukolt a földúton, amikor megtámadta egy éhes hiéna, és elcsúfította az arcát. Amikor az amerikai rotarista, Robbie Donno errôl a balesetrôl tudomást szerzett, elhatározta, hogy mindenképpen segít rajta. A kislány orvosi leleteit elküldte egy amerikai kórháznak, de közben megtudta, hogy a faluban él egy Grace Ugaru nevû, súlyosan szívbeteg ötéves kislány is, akinek szívmûtét nélkül nem nincs esélye arra, hogy felnôjön. Robbie Donno ezért Grace leleteit is elküldte az USA-ba. Végül úgy alakult, hogy a hiéna által megtámadott kislányt Ausztráliában kezelték, míg Grace életmentô szív mûtétjére az Államokban került sor, ahová az édes - apja kísérte el ôt. A sikeres mûtétet követô haza utazásuk elôtt a repülôtéren a kislány édesapja zokogva borult Robbie Donno nyakába, és az általa ismert egyetlen angol kifejezést ismételgette: Thank you! Thank you! Thank you! Ha valakin segítünk, nemcsak a segítségre szoruló élete változik meg, hanem a segítséget adóé is. Robbie Donno ekkor határozta el, hogy még több szívbeteg gyerek életét szeretné megmenteni. Ezért hozta létre harmincöt évvel ezelôtt a Gift of Life programot, és a repülôtéren történtek a mai napig több mint esetben ismét - lôdtek meg a világ legkülönbözôbb nyelvén és orszá - gában. Felnôttként Grace is a Gift of Life prog ramjának szentelte az életét. A rendszerváltást követôen, 1990-ben, amikor a magyar - 6 ROTARY

7 R O T A R Y W O R L D A Rotary-segítséggel lehetô sé - get tudunk teremteni arra, hogy itthon mûtsünk olyan súlyosan szívbeteg határon kívüli gyer - mekeket, akiknek életmentô mûtétre nem lenne lehetôségük. országi Rotary-mozgalom újraszervezôdött, dr. Feke te Farkas Pál Pali bácsi a Gift of Life segít ségével 40 magyar súlyosan szívbeteg gyermeknek aján dékozott ilyen módon életet. Akkor a gyerekeket az USA New Jersey államában mûtötték meg, azonban ma már ilyen életmentô mûtéteket Magyarországon is rutin sze rûen végeznek. Karsai Gábor, az USA New York-i 7250-es számú Kormányzóságának kormányzójelöltje kezdeménye zé sére és közremûködésével december 10-én a Magyar Rotary Kormányzóság vezetôsége összeült Robbie Donnóval, a Gift of Life program alapítójával, aki erre a találkozóra utazott hazánkba. Az ülésen többek között részt vett még dr. Fekete Farkas Pál gyermek kardiológus, a magyarországi Rotary-mozgalom egyik úttörôje, prof. dr. Szatmári András, az Országos Kardioló giai Intézet Gyermekszív Centrumának vezetôje, prof. dr. Hartyánszky István szívsebész, az Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Szívsebészeti Osztályának vezetôje, Lang Tamás, a cseh és szlovák 2240-es számú Kor mány zóság kormányzó - jelöltje és neje. Itt merült fel az a gondolat, hogy éledjen újra a Gift of Life program Magyarországon oly módon, hogy a program a határainkon kívül élô és arra rászoruló olyan gyermekeken segítsen, akiknek országában ilyen életmentô szívse bészeti mûtétre nem lenne lehetôség. Az elmúlt 20 évben Magyarországon a gyermekszívsebészet világszín vona lúvá fej - lôdött. Ily módon, Rotary-segítséggel, lehe - tôséget tudunk teremteni arra, hogy itthon mûtsünk olyan súlyosan szívbeteg gyer - mekeket, akiknek életmentô mûtétre nem lenne lehetôségük. A rotaristák által ajándé - kozott mûtétek eredményeképpen ezek a gyerekek teljes életet fognak élni, és mindig emlékezni fognak a magyarok és a rotaristák jóságára. Életet ajándékozni rászoruló gyerekeknek a legjobb dolog a világon. Ezért örülök nagyon a meleg fogad tatásnak és végtelen segítô - kész ségnek, amit a magyar rotaristák és a Karsai Gábor ezen kívül, egy olyan programot fejlesztett ki és mûködtet kambodzsai falvakban, amely az emberkereskedelem megelôzését tûzte ki célul. A program a felvilágosítás mellett három fô terület az oktatás, az élelmezés és a foglalkoztatás megszervezését próbálja megvalósítani, a helyi közösségekkel és a térség Rotary klubjaival együttmûködve szívsebészközösség mutatott. Amikor Robbie Donno barátommal, a Gift of Life ala - pí tójával december elején Magyar - országra utaztunk, fogalmunk sem volt róla, hogy ilyen sikeres lesz a látogatásunk nyilatkozta Karsai Gábor. Hollós János és Karsai Gábor D-7250 kormányzó GIFT OF LIFE IN HUNGARY Grace Ugaru from Uganda was the first child whose life was saved by a heart surgery in the USA and thus the Gift of Life program was started by Robbie Donno. Since the start 11,000 cases were handled in the program all over the world. In 1990, when the Hungarian Rotary rechartered, Pál Fekete Farkas arranged surgery for 40 children through the Gift of Life program. In 2009, DG Gábor Karsai (New York, D7250) came to Hungary to talk about starting the program in Hungary as well. His initiative was taken so well that the Hungarian Rotary is now involved in helping Hungarian children across the border to get the lifesaving surgery. ROTARY 7

8 C Í M L A P O N A szeretet keresztjei Az áthelyezett és felújított keresztek a szekszárdi Kálvária-tetôn A szekszárdi Rotary Club 2009-ben célul tûzte ki a csurgó és a Kálvária-tetôn lévô, Klausberger család által 1932-ben felállított keresztek rendbehozatalát. A felújítást a várossal közösen, támogatók bevonásával végeztük, és a restaurálási feladatokra Bojás János mórágyi kôfaragó mestert kértük fel. Letenyei László és Kôvári László klubtársaink jelölték ki a keresztek új helyét úgy, hogy a középsô Krisztusi feszület a helyén maradt, csak 90 fokkal, déli irányba lett elfordítva, mellé pedig a két kereszt új alapokra került Az ötlet megszületése. Sólyom Bódog klub - társunkról tudni való, hogy szívesen és sokat utazik szabad idejében, így számos alkalma nyílott megismerni más városok turisztikai adottságait. Vele beszélgetve több alkalommal szóba került városunk, Szekszárd helyzete. Igaz, hogy a jó minôségû borok, a köz épületek, a gemenci erdô közelsége vonzó ténye - zôk, de látott számos hiányosságot (a csurgó kihasz - nálatlan lehetô sége, a Kálvária-tetô méltatlan állapota). Sólyom Bódogot a decem ber 16-ai köz - gyûlésünkön meg válasz tottuk klub elnöknek a 2009/10- es Rotary-ciklusra, és akkor már meg emlí tette, hogy szeretne vala mit tenni a város értékeinek védelmében. A június 27-ei char terünkön elmondott elnöki prog ram beszé dében már hivatalosan is bejelentette, hogy a régi vállalásaink mellett új elemként célul tûzi ki a csurgó és a Kálvária-tetôn lévô keresztek rendbe - hoza talát. 8 ROTARY

9 C Í M L A P O N A keresztek az 1940-es években A keresztek daruzással kerülnek áthelyezésre Tervezés, szervezés. Alig akadt a 2009/10- es Rotary-év elsô felében olyan klubülés, ahol ne került volna szóba a két új, város - szépítô projektünk. Szinte minden alkalom - mal volt elnökünknek beszámol nivalója, annyi emberrel konzultált a témában, fôleg a keresztekkel kapcsolatban. Elôször ki kellett nyomozni, hogy ki a gazdája a feszületeknek. Egyik egyházi felekezet sem jelezte saját já - nak, és a Klausberger családról sem lehetett kinyomozni semmit. Végül kide rült, hogy a kôkeresztek a város tulajdo nát képezik. Ez a tény és a helyi önkormányzattal való jó kapcsolat adta az ötletet, hogy a felújítást a várossal közösen, támogatók bevonásával oldjuk meg. Támogatók felkérése. A következôkben nagy kihívás várt ránk. Mivel az év eleji költség vetésben csak a régi projektjeink számára tudtunk anyagiakat biztosítani, ezért elô kellett teremteni a restaurálás pénzügyi fedezetét. A munkálatokra Bojás János mórágyi kôfaragó mestert kértük fel, aki 550 ezer forintért vállalta a kivitelezést. Közel 20 helyi céget és vállalkozót kerestünk fel szemé lyesen, tájékoztatva ôket elkép zelé - seink rôl. Támogatást kérô levelet is küldtünk nekik. Az igyekezetünket kivétel nélkül mindenki értékelte, de csak kevesen tudtak anyagiakkal is segíteni. Klubunk minden tagja egyénileg is hozzájárult pénz befizetéssel a kiadások fedezésére a felújított keresztek újra - szentelése. Az ünnepség 9 órakor kez - dôdött. Rendelni sem lehetett volna szebb idôt az elôzô esôs, szeles napok után. Már a parkoló autók sokasága jelezte, hogy szép számmal jöttünk össze. Mayer Mihály megyés püspök megáldja a kereszteket RENOVATING CROSSES Bódog Sólyom has always wanted to improve the touristic attractiveness of the town of Szekszárd. When he got elected as club president he got to work and urged the Rotary Club to renovate the crosses of the local Calvary. So the work began and in cooperation with the local authorities and local businesses the crosses were renovated and re-consecrated in May This is how the RC Szekszárd protects and maintains the town s monuments. ROTARY 9

10 C Í M L A P O N Dr. Cseri Miklós 2009/10 évi kormányzó az RC Szekszárd tagjai társaságában a Rotary emlékkônél Sólyom Bódog elnök úr a klub nevében köszöntötte az ünnepségen megjelent részt - vevôket. Beszélt a keresztek történetérôl, az áthelyezés ötletének megszületésérôl, a korábbi áthelyezésükrôl, a keresztek közötti kisszobrokról. Ezután a 12 éve mûködô klubunkról mondott pár mondatot. Említette a karitatív tevékeny ségeinket, a tehetség - gondo zásunkat, és egy új területet, a városszépítô feladatok felválla lását. Rész - lete sebben szólt a Munkácsy utcai csurgóval kapcsolatos tervünkrôl, melyet hasonló összefogással szeretnénk turisztikai látvá - nyos sággá tenni. Elnökünk ünnepi beszédét a Rotary eszmeiségének ismer tetésével folytatta. Elmondta kifejezô jelmon datainkat. A Rotary Foundation mottója: Tegyünk jót a világban!, a Rotary-kertünk ben található emlékkövünkön ez olvasható: Ápold a múltat és tégy a jövôért!, a magyar district jelmondata: Rotary a cselekvô humaniz - mus, dr. Cseri Miklós kormányzónk hit val - lása: Nemes szívnek nemes a tette, klu - bunk ez évi mottója: Hintsük el a szeretet magvait a világban!. Ez utóbbit a klubtagok egyet értésével ô maga fogalmazta meg elnök ségének átvételekor. Itt a szereteten van a hangsúly, mondta folytatásként. Ahol szeretet van, ott béke van, ahol szeretet van, ott tisztelet van, ott megbecsülés van, ott hit van, ott nyugalom van, ott tolerancia van, és folytatva tovább megbocsátás is van. Úgy érzem, hogy még soha nem volt szükség a A Liszt Ferenc Zeneiskola kamarakórusának elôadása Balázsi Zsolt református lelkész áldása 10 ROTARY

11 C Í M L A P O N Dr. Cseri Miklós 2009/10 évi kormányzó az RC Szekszárd tagjaival a felújított kereszteknél mi társadalmunkban annyira a szeretetre, mint jelenleg. Arra kérem a jelenlévôket, hogy ha egyetértenek velünk, akkor segítsék elhinteni ezeket a magvakat. Ha elhintjük a magvakat, azok kikelnek, szárba szök ken - nek, és elôbb-utóbb kivirágoznak. A párhu - zamot folytatva, ha virágzik a szeretet, akkor élvez hetjük a szeretet virágának a szépségét és illatát. De elôbb-utóbb azok termést is hoznak. És ha termést hoznak a virágok, az mindannyiunk javát fogja szolgálni, és azt valamennyien élvezhetjük. A krisztusi feszület is a szeretetrôl szól, mert írva van, hogy Isten szerette a virágot, szerette az emberiséget, és ezért feláldozta egyszülött fiát. Jézus is azért vállalta a kereszthalált, hogy ezt a szeretetet juttassa kifejezésre az emberiség számára. Úgy érzem, azzal, hogy a kereszteket rendbe hoztuk, olyan dolgot tettünk, mely kifejezi ezt a szeretetet. Végezetül azt kívánta, hogy a krisztusi kereszt váljon Szekszárd jelképévé, és a feszület hirdesse a szeretetet valamennyiünk számára. Összeállította: Szrnka Pál titkár, RC Szekszárd Emlékezés Amai, érzelemszegény, rációval telített világunkban nem szokás, nem illik, nem elegáns visszatekinteni, a sokszor már csak halványan derengô alakjait felidézni tôlünk már eltávozott szeretteinknek, nemzeti nagyjainknak, vagy éppen hozzánk közel álló barátainknak. Aki nem néz hátra, nem tud elôrelépni, mondja egy régi mondás. És ez így van! Ezt ismerték fel több mint ezer éve, amikor november 2-át halottak napjaként vezették be a keresztény kultúrkörhöz tartozó világba, amellyel társadalmasították az elhunyt szeretteinkre való csendes visszagondolást. A ha - gyomány hamarosan elterjedt az egész világon, ter mé - szetesen más és más megnyilvánulási formában, nem is mindig november 2-án, de ez a jeles nap alkalmat adott az embereknek az emlékezés mécsesének fellob - bantására, a csendes, magukba forduló, vagy éppen ünne pélyes szertartás keretei között megtartott em lé - kezésre. Emberi gyarlóságunkból fakadóan mindig akkor vesszük észre az eltávozottak hiányát, akkor érzékeljük azt az ûrt, amit betöltöttek, amikor már nincsenek közöttünk. És a klubnyilvántartásokban is egyre jobban szaporodnak azok a nevek, amelyek mellett kis fekete keresztek éktelenkednek, jelezve számunkra, hogy e barátainkra többé már nem számíthatunk. Halottak napja közelében fejet hajtunk eltávozott barátaink emléke elôtt, amikor közösen, a klubüléseinken emlékezünk meg róluk, vagy egyenként, a temetôben egy-egy szál virágot elhelyezünk a sírhantjaikon. Összes rotarista barátunkra emlékezzünk az alábbi kis versrészlettel, amit Juhász Gyula írt Móra Ferenc, klubunk egykorvolt tagjának halálára: Az élet álom. Tavaszunk rövid, Nyarunk forró és ôszünk szomorú, Telünk hideg és mindent elföd itt Nyirkos síron a fonnyadt koszorú. (Juhász Gyula) Dr. Havass Zoltán RC Szeged-Szent Györgyi Albert ROTARY 11

12 K U L T Ú R A RID 2010 gyôztes Szilasi László: Szentek hárfája A fotón balról jobbra Szilasi László, a RID 2010 mû szerzôje; Sumonyi Zoltán, a RID Kuratórium elnöke és Kercsmár András, a Rotary Magyarország kormányzója láthatók. In the photo: László Szilasi, Winner of RID 2010; Zoltán Sumonyi, Chairman of the RID Board of Trustees and DG András Kercsmár Fotók: BARTOS GYULA A Rotary Irodalmi Díj 2010-es nyertese a Szentek hárfája címû regény, írója: Szilasi László. Ferencz Gyôzô Szakadás címû verseskötete és Garaczi László Arc és hátraarc címû regénye a RID Alapítvány elismerését és a támogatók által felajánlott jutalmakat kapták. ASzentek hárfája mellett a sokrétegû nyelvi igényesség, a cselekmény jól bonyolított szer ke - zete döntött, amely élvezhetô olvasmányként egység be tudta hozni a valóságos és a regényes ele - meket; a különbözô korok szociografikus leírását egy rej - té lyes gyilkosság nyomo zásával és mûvelôdéstörténeti elemekkel. A korábban inkább irodalomtörténészként ismert szerzô lényegében elsô szépirodalmi mûvével talán Szerb Antalt vagy Umberto Ecót juttathatja eszünkbe. Szerb Antal már ismert irodalomtörténészként jelentette meg elsô regé nyét, a Pendragon legendát, a tudós nyelvész professzor, Umberto Eco pedig A rózsa nevét. Reméljük, hogy a RID, mint Szilasi László elsô jelentôs irodalmi díja, nagy ívû pályát támogat. Egy jelentôs regény révén új város került föl a magyar irodalom térképére: Békéscsaba Haragos (Árpád - haragos) néven. A város történetének idôbeli metszetei egy bûnügyi történet melléktermékeként tárulnak fel, de bizonyos értelemben a bûnügy is csak ürügy, forma a haragosi világ gazdag tenyészetének bemutatására. A történet: 1924 karácsonyán a haragosi nagytemplomban a városiak szeme láttára egy érthetetlen és rendkívül teátrális gyilkosság történik, tetézve azzal, hogy a helyszínrôl az áldozat is és a gyilkos is rejtélyes módon eltûnik. A többlépcsôs nyomozás története a könyv, de a nyomo zás csak sorvezetô, bár logikája, agyafúrtsága nagyon is kielégíti a krimiolvasót. Az esetet több szemtanú több ször is elmeséli azoknak a profi és amatôr detek - 12 ROTARY

13 K U L T Ú R A A három jelölt tíveknek, akik idôrôl idôre (1924 után 1928-ban, ban és 1989-ben) igyekeznek megfejteni a gyilkosság okát, körülményeit és értelmezni következ ményeit. Természe tesen ahány idôsík, ahány elbeszélô, annyi történet. A befejezés már az irracionalitásba hajlik, azt illusztrálva, hogy a történet idôvel, sok elmesélés által végül legendásodik, mitologizálódik, eljutunk oda, ahol már minden lehetséges. Az elmúlt 12 hónapban megjelent több száz mûcím közül a 7 tagú zsûri 31 mûvet elemzett részletesen. A 31 mûbôl egy-egy zsûritag az alábbiakat tartotta a legjobbnak: Dávidházi Péter: Menj vándor c. tanulmánykötetét; Ferencz Gyôzô: Szakadás c. verseskötetét; Garaczi László: Arc és hátraarc c. regényét; Juhász Ferenc: A gyerekkor csontváza c. verseskötetét; Szilasi László: Szentek hárfája c. regényét; Tandori Dezsô: Csodakedd, rémszerda c. esszékötetét és Vörös István: Ördögszáj c. drámakötetét. Közös ünnepünket a Duna Televízió október 10-én fô mûsoridôben közvetítette, majd többször ismételte a mûholdas Autonómia csatornáján olyan idôpontokban, amikor a távolban élô magyarok nézik az adást. A 7 legjobbnak ítélt ötpontos mû mellett minden zsûritag értékelt még 4-4 könyvet, 1-tôl 4-ig pontozva azokat. Az így kapott segédpontok összeadásával alakult ki a 3 díjra javasolt mû. Ferencz Gyôzô: Szakadás c. verseskötete, Garaczi László: Arc és hátraarc c. regénye, és Szilasi László: Szentek hárfája c. regénye. Szentek hárfája by László Szilasi won the Rotary Prize for Hungarian Literature (RID) in The award winning piece was selected from 31 new books by a jury of 7. Szakadás by Gyôzô Ferencz and Arc by László Garaczi were also recognized by the RID Foundation and sponsors. Szilasi s novel is revealing a small town Békéscsaba-Haragos history through a long investigation series about a crime. Minthogy a három díjra jelölt mû között az eddig tapasztaltaktól eltérôen minimális különbség volt a zsûri értékelésében, ezért a meggyôzô sorrend kialakítása érdekében a Kuratórium tagjainak borítékolt értékelését is figyelembe kellett vennünk. Örömmel ta - pasztaltuk, hogy ezek után sem változott az eredeti sorrend; vagyis a kurátorok titkos szavazatai megerôsítették a zsûri ítéletét. Sumonyi Zoltán a RID Kuratórium elnöke ROTARY 13

14 K U L T Ú R A Interjú Szilasi Lászlóval, a RID 2010 gyôztesével A Rotary Irodalmi Díj gyôztesérôl, Szilasi Lászlóról nem sok mindent lehet megtudni, ha valaki az interneten próbál tájékozódni január elsején született Békéscsabán, jelenleg az SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének a docense. Irodalomtörténész, kritikus, esszéista. A gyôztes és mûve E rövid életrajzon kívül mi az, amit fontosnak tart, hogy tudjunk Önrôl? Irodalmi szempontból még fontosnak gondolom, hogy 1990-tôl 2000-ig szerkesztôje voltam Szegeden egy irodalmi lapnak, amelynek címe Pom - peji volt. Az újság országos ismertségre tett szert, és fon - tos intézménnyé vált. Ak - koriban, a rendszerváltás után ez a lap kuriózumnak számí - tott, hiszen nem voltak hason - lók. 10 év után miért szûnt meg a Pompeji? Sok folyóirat lett a piacon, és hobbiból már nem lehetett tovább csinálni. Fôállásban meg senki nem vállalta. Ezek szerint fiatalon nagy érdeklôdôje volt a közéletnek, a politikának. Így van, 1988 ôszén volt Szegeden egy nagy diáksztrájk, amiben aktívan részt vettem. A rendszerváltást követôen viszont már nem érdekelt a politika. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy a rendszerváltásnak éppen az a lényege, hogy mindenki visszavonulhat a szakmájába, és nem kell többet politizálni, csak a szakembereknek, a politi ku - soknak. Azóta nem is foglalkoztam politikával, csak amennyire muszáj. Elmegyek például szavazni. Az elôzô Rotary-díj nyertese, Darvasi László szintén Szegeden élt. Amennyiben nem figyel oda a RID zsûrije, még a végén majd mindig szegediek nyerik ezt az elismerést. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Darvasi László azóta Budapestre költözött, ugyanakkor nagyon aggasz - tó, hogy az ô mamája és az én anyósom kertszomszédok Törökszentmiklóson, de szerintem ez csak véletlen. Akkor ne gyanakodjunk valami erôs, titkos szegedi irodalmi lobbira? Az biztos, hogy amikor Darvasi László nyert, akkor egy másik jelölt is szegedi volt. Lehet, hogy van valami energiája a helynek. Én inkább arra gondolok, hogy ha például van valami kultikus része Budapestnek, akkor arról már biztos írtak vagy százan, és ez létrehozott egy vákuumot. Az ország bizonyos területeit az irodalom még nem dolgozta fel, és ez egy ihletô erô lehet. Hogyan született a gyôztes mû? A díjátadó ünnepségen Darvasi László úgy fogalmazott, hogy egy sufniban írtam. Pontosabban anyósom török - szentmiklósi házának volt csirkeóljában, az egyetem tanítá si szüneteiben. Oda bújtam el, azt akartam, hogy ne tudjanak utolérni. Kikapcsoltam a telefont és az internetet. Darvasi nem véletlenül mondta ezt el, mert a mai magyar kultúra fontos mûvei teljesen irracionális körülmények között születnek. Nyilván örömteli ugyanis, hogy egy elkészült mûvet díjaznak, de jó volna egy olyan díj is, amely az alkotást segíti, mert ilyen Magyarországon nincsen, egyetlen alkotói ösztöndíj kivételével. A történetet pedig a Békéscsaba fôterén álló három templom ihlette. A legfiatalabb evangélikus templom egyszerûen gyötört. Arra gondoltam, lehet, hogy ott egy gyilkosság történt, és nyomozni kezdtem. Ennek a nyomozásnak a története a Szentek hárfája. Olvastam a mûrôl egy kritikát, amelyben a szerzô arról ír, hogy ôt gurmanná tette a könyv, olyan ízei, illatai és zamatai vannak a Szentek hárfájának. Békéscsabának és környékének, ennek a régiónak vannak ízei, zamatai. Ezt fokozza, hogy a történet különbözô idôkben játszódik. Igyekeztem a korszakokhoz illô nyelvet használni. Mi a terv a 3 millió forintos nyereménnyel? Sokkolóan ért a díj, teljesen biztos voltam benne, hogy a másik két kollégám valamelyike nyeri. Így felkészületlenül ért a pénznyeremény. Ez nekem nagyon sok pénz, bár ha visszaosztom munkaórákra, és órabérként fogom fel, akkor minden idôk legalacsonyabb gázsija jön ki. Mindenesetre nagyon örülök a pénznek. Én egy szomorú szemû devizahiteles vagyok, ezért elôször arra gondoltam, hogy elôtörlesztek. Aztán kiderült, hogy 2 éves törlesztés után a 6 milliós devizahitelemet sikerült 9 14 ROTARY

15 K U L T Ú R A A díjátadás pillanata millióra csökkentenem. Így ezzel nincs mit kezdenem. Úgyhogy eldöntöttem, tartós fogyasztási cikkeket fogok belôle vásárolni, mert a tartós fogyasztási cikkek természete, hogy nem tartanak örökké, így lassan le kell azokat cserélni. Szakmai tervek? Úgy gondolom, hogy a díjat a könyv kapta, vagyis nem az történt, hogy kineveztek volna nagy íróvá, ezért próbálok minél elôbb egy új munkára koncentrálni. A Rotary 4 évvel ezelôtt alapította ezt a díjat. Befutott-e valamilyen karriert ez az elismerés, azaz milyen a presztízse az írók között? Az elmúlt hetek számomra azt bizonyították, hogy ennek a díjnak nagyon nagy a presztízse. Gratuláló levelek százait kaptam. Ennek részben az az oka, hogy a díjjal járó pénzjutalom összege nagyon magas, a legrangosabb állami kitüntetésekkel vetekszik. A másik a kuratórium összetétele. Sok benne a kritikus, vagyis olyan emberek, akik nem érdekeltek az irodalom piaci részében, ami hitelessé teszi az elismerést. Hollós János László Szilasi, the winner of the Rotary Prize for Hungarian Literature this year was born in 1964 in Békéscsaba (South Hungary) and is a literature professor at Szeged University. He used to edit the literary magazine, Pompeji from 1990 until When a student, he was active in political movements but is not dealing with politics today other than going voting. His award winning book was written in a backyard shed and he thinks that the most significant Hungarian pieces are all born in a strange situation. He has not been prepared for winning the prize so he is just now deciding on what commodities he would buy. He is still very modest about the award and is out looking for new topics to write about. He really appreciates the Rotary Award and says that it has a great prestige in the literature community because of the prize and the exceptional jury. Barátaim, október 9-én a Magyar Rotary immár harmadszor adta át a Rotary Irodalmi Díjat, amely az elmúlt három év alatt a legelis - mertebb civil irodalmi elismeréssé vált. Közös ünnepünket a Duna Televízió október 10-én fô mûsor - idôben közvetítette, majd többször ismételte a mûholdas Autonómia csatornáján olyan idôpontokban, amikor a távolban élô magyarok nézik az adást. A Díjat Szilasi László kapta Szentek hárfája címû regényéért, a Rotary Irodalmi Díj Elismerést Ferencz Gyôzô (Szakadás - verseskötet) és Garaczi László (Arc és hátraarc - regény) vehette át. A RID egyre nagyobb tekintélyre tesz szert az irodalmi életben. Beszámol róla szinte minden komolyabb újság, folyóirat és mûvészettel, irodalom - mal foglalkozó internetes honlap. A díjazottak büszkék rá, fontosnak tartják ezt a nyilatkozataikban megemlíteni és a róluk szóló cikkek sem mulasztják el. A díj igazi értékét nem a pénzjutalom adja, hanem az a tény, hogy egy igazi civil szervezet áll mögötte, amelyik mentes a politikától, elkötelezett az értékek iránt és a díjazott kiválasz tásánál csak az irodalmi minôségre van tekintettel. A három díjazott mûvészt felkérjük arra, hogy egy éven keresztül legyenek a Rotary Kulturális Nagy - követei. Vigyék a jó hírünket minden hova, ahol meghívott ven - dég ként megfordulnak, nyilat ko - zataikban pozitívan emlékezzenek meg a Magyar Rotaryról. Köztudott az a sajnálatos tény, hogy a Magyar Rotary ismertsége társadalmunkban a kívánatosnál sokkal kisebb. A Rotary tevékeny - sége, jószolgálati erôfeszítései és eredményei sokkal kevesebb nyilvánosságot kapnak, mint amit megérdemelnek. A RID egyik leg - fontosabb szerepe, hogy ezen a mél tatlan helyzeten változtasson. A Díj átadása alkalmat adott arra is, hogy a nagyközönség, több millió ember képet kapjon a Rotaryról. A mûsorban szó esett a klubok jótékonysági tevékenységérôl, a Gift of Life projektünk pedig kiemelt hangsúlyt kapott. Az esemény büszkeséggel töltött el, és feltételezem, minden magyar rotaristát. Ez úton köszönöm az RC Budapest-Tabánnak a pro fesszio - nális szervezést és a Magyar Rotary érdekében végzett mun kájukat. Kercsmár András kormányzó ROTARY 15

16 K Ö Z É L E T A székelyudvarhelyi Rotary Club Tatabányán A tatabányai Rotary Club meghívta a székelyudvar - helyi Rotary Clubot a 13. Charter-ünnep - ségükre, amelynek nagy szeretettel tettünk eleget, felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Lukács László szórakoztatja a csoportot Városnézô túrán a székely - udvarhelyiek Látogatásunk alatt tatabányai klubtár saink és egyben barátaink gondos kodtak arról, hogy megismerjük a környéket, annak hagyományait és látvá nyos ságait, és egyúttal minél jobban össze barátkozzunk. A kirándulás megérkezésünk estéjén szû kebb közös vacsorával indult, ahol meséltünk egymásnak a leg fris - sebb rotaris rendez vényeinkrôl és azok sikereirôl. Olyan kirándulást szerveztek nekünk, amely Eszter gom, Párkány és Tarján meglá togatását tartalmazta, a helyi érde kességek megtekintésével. Elôször megcsodáltuk a Duna két partján fekvô Eszter - gom és Párkány városokat összekötô Mária Valéria hidat, majd körbe jártuk az esztergomi bazilikát és a millenniumi szobrot, utána pedig megláto gattuk a helyi Keresztény Múzeumot, ahol egy nagyon érdekes és hasznos tárlat - vezetésben volt részünk. Ezek után átmentünk Szlovákiá - ba, Párkányba, meg cso dálva így közelrôl is a felújított, nagyon impozáns hidat, ahol helyi ételkülön legességek tarkították a közös ebédünket. Ezután elmentünk Dobogókôre, ahol a 600 méter magasságban lévô kilátóról meg cso dáltuk a festôi Dunakanyart és a távolban húzódó visegrádi várat. A nap fénypontja az esti tarjáni megállónk volt, ahol szép szám - ban megjelentek a tatabányai Rotary Club tagjai is, így egy kellemes pincés vacso ra és borozgatás közben alkalmunk nyílt az ismer kedésre. Másnap meglátogattuk Tatát, végig mentünk a városon a kisvonattal, és így behatóan megismertük az épületeket és az azokhoz kapcsolódó történeteket, majd a csodálatos tatai Öreg-tavon sétahajó káz tunk. Délután elmentünk Tatabányára, meg néztük a város felett húzódó dombon felállított hatalmas turulmadár - szobrot, és fentrôl megismertük a lábunk alatt elhelyez - kedô városrészeket. A városban éppen bányásznapot tartottak, így alkalmunk volt ennek a hangulatát is megtapasztalni. Részt vettünk a koszo rú záson, megtekintettük a bányászati skanzen - ben lévô régi bányászházakat, a régi tárnát, a polgári stílusban berendezett tiszti házat, majd visszaindultunk Tatára. Este hét órától került megrendezésre a tatabányai Rotary Club 13. Charter-ünnep sége, ahol köszöntôbeszédeket mondott a magyarországi disztrikt kormányzója, Kercs - már András, a tatabányai és a székely udvarhelyi klubok elnökei, Stamler Sándor és Lukács László. 16 ROTARY

17 16 közélet:layout 1 12/2/10 7:14 AM Page 17 KÖZÉLET RC Székelyudvarhely visited RC Tatabánya on its 13th charter anniversary. They were welcomed with overwhelming hospitality. The local Rotarians took their friends to see the view from the top of Dobogókô, took a tour of the town and even enjoyed some of the Miners Parade. The Gala Dinner was opened by DG András Kercsmár and the two club presidents, Sándor Stamler and László Lukács. Nagyon szívhez szóló beszédek voltak, ahol mindhárom felszólaló beszédében benne volt a klubok közötti együttmûködések léte, valamint a jó emberi kapcsolatok fontossága. A rendezvény késô estig tartott, vendéglátóink pedig nagyon finom ételekkel és borokkal kényeztették az egybegyûlteket. Nagyon jól éreztük magunkat, másnap egész úton hazafelé a csodálatos három napról beszéltünk, és megállapítottuk, hogy jókor jó helyen voltunk. Köszönjük nektek, tatabányai Rotary-tagok! Lukács János Rotary adományátadások Székelyuvarhelyen székelyudvarhelyi Rotary Club tagjainak nyári tatabányai látogatását követôen, rövid idôn belül megszületett a két klub elsô közös jótékonysági akciója. A székelyudvarhelyi klub elnöke és több tagja a Rotary Club Dunakeszi és a Rotary Club Tatabánya közvetíté sével, a budapesti Trefort Ágoston Szakközép iskola részérôl érkezett könyvadományt adtak át a Tamási Áron Gimnáziumnak és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumnak, valamint egy hanglemezadományt a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárnak, a három intéz mény székhelyén, október 22-én délelôtt. Székelyudvarhelyen egy másik karitatív eseményt is szervezett ugyanaznap a A Tôkés Zsolt iskolaigazgató (kezében az adománylevéllel) a klubelnökökkel helyi Rotary Club: a Polimed Centerrel együttmûködve, az egészségügyi központ Templom utcai rendelôjében ingyenes belgyógyászati, gyerekgyógyászati, sebészeti és urológiai betegvizsgálatot tartottak. A kezdeményezést siker övezte, hiszen nagyon sokan éltek a lehetôséggel. A két magyarországi Club képviselôi látogatásuk során a házigazdák kalauzolásával megismerkedtek Székelyföld csodás helyszíneivel: Szentegyházával, Csíksomlyóval, meglátogatták a Nyerges-tetôt, majd a Szent Anna tó érintésével Bálványosfürdôt is. A látogatás zárómozzanataként egy autentikus székely esten vettek részt Székelyszentkirályon. Z. Nagy István ROTARY 17

18 K Ö Z É L E T Az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak Baráti Társasága (ÉKKRCBT) június 29-i megalakulása és eddigi története Nagy nemzetközi találkozó Ungváron 2006-ban a Rotary Club tisztségviselôinek felkészítése Szekszárdon történt. Itt merült fel a gondolat bennünk, amit társainkkal megosztottunk, hogy a társországok klubjaival az együttmûködést baráti társaság formájában fenntartsuk, illetve bôvítsük. A földrajzi térség adta az ötletet, hogy az együtt élô nemzetek figyelembevételével hozzunk létre egy baráti társaságot, mivel a Kárpátok térségében több nemzet lengyel, ukrán, szlovák, román és magyar él együtt, több mint ezer éve. Elsô lépésben Északkelet-Magyarország Rotary Clubjaiban levô barátainkat kerestük meg a gondolattal, és velük megbeszélve látogattuk meg a külföldi partnerklubokat Kelet-Szlovákiában, Ukrajna kárpátaljai térségében és Lengyelországban. A szer - vezésben nagy segítséget nyújtottak külföldi klub - társaink: Dobos Dénes és Zurkó Ferenc Rozsnyóról, Karol Tanyasi Kassáról, Yan Kovách és Jaroszlav Andruszak Ungvárról. A társaság gondolata gyorsan teret nyert magának, így június 29-én meg is valósult: megalakult az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak Baráti Társasága a Miskolci Városháza Dísztermében, 11 alapító klub, 4 nemzet lengyel, ukrán, szlovák és magyar részvételével. A részt vevô klubok 80 fô létszámmal képviseltették magukat az ünnepi ülésen és az azt követô baráti összejövetelen az 18 ROTARY

19 K Ö Z É L E T Az alapító elnökök Az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak térképe Avasi Sörházban. Aláírásra került a társaság ala - pokmánya, melynek kidolgozásában aktívan részt vettek a magyar alapító klubok rotaristái. A társaság az ülésen munkatervet fogadott el, melynek alapján folytattuk tevékenységünket. A szervezeti szabályoknak megfelelôen mindig máshol tartottuk a nemzetközi üléseket, hogy rotarista barátaink egymás környezetét jobban megismerjék és évben Ungvárt és környékét mutatta be az RC Uzhgorod és az RC Uzhgorod-Skala itt csatlakozott hozzánk az RC Lviv és az RC Nyíregyháza a háromnapos program keretén belül. Ezen az összejövetelen, valamint a májusi cseresz - nyevirág-ünnepen a találkozók fôs rész vétellel zajlottak február 10-én megrendeztük az elsô nemzetközi bált a Miskolci Vigadóban, 150 fô részvételével, melybôl 70 fô külföldi klubtársunk volt. A bál bevételét gyermeküdültetésre fordítottuk, amelyre a környezô országokból hívtunk meg gyermekeket. 72 gyermek 2 hetes turnusban történô üdültetését biztosítottuk. Az üdültetés megrendezése 1,4 millió forintos projekt volt, melyhez az RC Mátészalka biztosította Tiborszálláson a tábort. A következô nemzetközi ülést Sátoraljaújhelyen tartottuk meg, ahol a Levéltárat, a sárospataki várat, valamint a Tokaji borvidéket mutatta be a nemzetközi résztvevôknek az RC Sátoraljaújhely. Az ÉKKRCBT részt vett a évi Fazola Díszkovács - verseny szervezésében és az Ôskohónál tartott lebonyo - lításában, amelyen szlovák és ukrán nemzetiségû ková - csok vettek részt. Kapcsolatot hoztunk létre az ukrán és a magyar szakiskolák között. Jelenleg folyik a fôiskolák és egyetemek közötti kapcsolat kiépítése az együtt - mûködés keretén belül. Ebben a tevékenységben nagy szerep vár a most szervezôdô RC Beregszászra, amely - nek alapításában tevékenyen közremûködünk. THE UNION OF THE ROTARY CLUBS IN THE NORTH-EASTERN CARPATHIANS The idea of an international friendly union of Rotary clubs came up in 2006 at PETS/SETS. The first step already embraced 11 founding clubs from East- Slovakia, Ukraine, Poland and Hungary. The international meetings were rotated among the member countries and the first international Ball was held in Miskolc in 2007 with 150 participants and with a revenue that was given to children from member countries. Since then, there have been several projects and charity actions taken by the union, like helping victims of the floods, organizing international meetings and tours. The first Romanian club joined in 2010 and by now the union has reached its final form with 4 cooperating districts and 25 Rotary Clubs. It is the aim of the union to nourish the common historical roots and relationships. The next project of theirs is to erect a monument that will spread Rotary s message in five languages (Romanian, Ukrainian, Polish, Slovakian and Hungarian). ROTARY 19

20 K Ö Z É L E T Gyermektábor adomány A rozsnyói nemzetközi ülést a Szlovák Paradicsomban rendeztük meg, ahol megnéztük a Hernád-völgyet, Késmárkot, valamint Rozsnyót és a világhírû barlangot Rozsnyó fölött évben árvízkárosultakat segítettünk Kárpátalján a magyar klubok 1500 USD összeget gyûjtöttek és adtak át az RC Ukraine részére az ÉKKRCBT keretén belül. Szlovák javaslatra felvettük a Tiszta Víz programot projektjeink közé. Lengyelországban, Janów Lubelskiben 5 napos kerék - pártúrán vettünk részt. Itt megismerkedtünk a hagyo - mányos népi ízekkel és a falusi élettel tájház látogatás keretében. Megtekintettük a fogyatékkal élô gyermekek gyógykezelésére készült komplexumot és a lovardát. Ennek megismerése után határoztuk el, hogy közös projekt ként olyan alkalmi táborokat szervezünk, amelye - ket az arra rászoruló gyermekek részére bizto sítunk. A túra során eljutottunk a partizánemlék mûhöz is, ahol kegyeletünket leróttuk július 17-én koncertet rendeztünk Rozsnyón az Ukrán Kárpátaljai Népi Együttes fellépésével ben a további programot a mátészalkai nemzetközi ülésen határoztuk meg. Itt lépett be társaságunkba az RC Kisvárda és az RC Košice Country. Az RC Mátészalka bemutatta a Szatmári Múzeumot, és Szatmár-vidéki népi táncokkal ismerkedtünk meg. A vízprojekthez kap - csolódóan az ukrán javaslat megbeszélése alapján évre terveztük a Tisza-túrát, melyben az ÉKKRCBT klubjai részt vennének. A Tisza-túra lényege, hogy a Tisza felsô szakaszától Szolnokig egy túrát szerveznénk katamaránokkal. A részt vevô klubok felkérnek festômûvészeket, akik a túrán tájképeket festenek, melyeket az ÉKKRCBT aukción értékesít ennek bevételébôl a fogyatékkal élô gyermekek terápiás kezelését támogatná a társaság. Ezt a jótékonysági túrát az elkövetkezendô években szeretnénk hagyományossá tenni ben lehetôvé vált az elsô román tagklub, az RC Satu Mare felvételére, amelyre ünnepélyes keretek között a lillafüredi rendez vé nyünkön került sor, a világelnöki látogatás alkalmával. A világ - elnök szignálta a csatlakozási szerzô dést. Ezen a nemzetközi ülésen a világ elnök mellett részt vett dr. Cseri Miklós kormányzó is, akit felkértünk az ÉKKRCBT kormányzó taná csának elnöki tisztségére a évre. Ugyancsak évben a világelnöki találko zón felvettük az RC Baia Mare és az RC Baia Mare 2005 klubokat Nagybányáról, valamint az RC Marghitát. Ezen klubok felvételének ünnepélyes aláírása az RC Baia Mare szeptember 25-i 10 éves charterün - nep ségének keretében, a Felsôbányai Suior Komplex Üdülô köz pontban meg - tartott nemzetközi ülésen történt. A nem - zet közi ülésen az RC Mára marossziget (Sighetu Marmatiei) is csatla kozott a társasághoz, valamint bejelentették az RC Rahó csatlakozási szándékát. Az ülésen a Tisza-túra végleges projektként való kidol go - zására bizottságot hoztunk létre. Szlovák részrôl Dobos Dénes, ukrán részrôl Jaroszlav Andruszak javaslata alapján szlovák és ukrán festôk már jelentkeztek részvételre. A program gesztor klubjai: RC Uzhgorod, RC Baia Mare, RC Roznava és magyar klubok a Tisza menti pihenôhelyek figyelembevételével. A túra Nagyszôlôstôl indulna biztos pihenôpont volna Tokaj (RC Sátoraljaújhely), illetve Tiszadob (Andrássy-kastély és környéke). A teljes program kidolgozása és végle gesítése január végén, án Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei), a romániai nemzetközi gyûlésen lesz elfo - gadva. A Baráti Társaság szeretné egymás megis merését az üléseken kívül is elôsegíteni web ol dal létrehozásával és az RC-tagok tevékenységét bemutató hírlevél kiadásával. Egy olyan kapcsolatrendszer kiépítését céloznánk meg 2013-ig, ami a kulturális és üzleti kapcsolatokat a klubtagok között elôsegíti és az információáramlást gyorsítja. Társaságunk a román klubok csatlakozásával végleges formáját elérte, 4 district együtt mûködésével, 25 Rotary Club részvételével. Az Kárpátok északkeleti, keleti és galíciai részét földrajzilag lefedi. Közös történelmi múltunk alapján népeink barátságát elôsegít hetjük munkánkkal. Szeretnénk elérni, hogy régi projektünk meg való suljon, melynek célja, hogy ezen a föld rajzi területen minden városban, ahol Rotary Club mûködik, és az tagja az ÉKKRCBT-nak, legyen egy köztéri alkotás, ami öt nyelven románul, ukránul, lengyelül, szlovákul és magyarul hirdeti a Rotary alapeszméjét. Abkarovits Géza ÉKKRCBT alapító elnök 20 ROTARY

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

8. Kormányzói levél, 2014. február

8. Kormányzói levél, 2014. február Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 8. Kormányzói levél, 2014. február Kedves Barátaim! Februári kormányzói levelemet egy jeles nap

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán n elnök Szentes-Csongrád RC 1905. február r 23. Chicago Paul Harris ügyvéd, Sylvester Schiele szénkeresked nkereskedı Hiram Shorey konfekcióá óárus és Gustavson Loehr

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ MOLÓ SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1911 ÖSSZEJÖVETELEINK:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály - '-,i ivó'bányai tfsiület ülése />fw5?/fr?/o. Tárgy: Tájékoztató a Wolverhamptoni Felnőttoktatási

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

YaraGeneráció. Koronczai Rita

YaraGeneráció. Koronczai Rita YaraGeneráció Koronczai Rita YARÁRÓL Author Date: 09.03.2009 Page: 2 Yara alapadatok számokban Központi iroda: Oslo, Norvégia Alapítás: 1905. Vezető szerep: ammónia nitrátok NPK speciális termékek Author

Részletesebben

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF bútorok KATALÓGUS és lakáskiegészítők // CATOLOGUE furnitures 2015 and home accessories WWW.MAACRAFT.ORG MAACRAFT A SZOCIÁLIS MŰHELY A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 2009. augusztus 15-20.

1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 2009. augusztus 15-20. 1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA 2009. augusztus 15-20. Köszöntő Az utóbbi évek folyamán a Bécs-Budapest Szupermaraton futóverseny meghatározó eseménnyé nőtte ki magát a szabadidősport

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

HOOKED ON BOOKS a projekt tevékenységekhez kapcsolódó határidők, projekt eredmények

HOOKED ON BOOKS a projekt tevékenységekhez kapcsolódó határidők, projekt eredmények HOOKED ON BOOKS a projekt tevékenységekhez kapcsolódó határidők, projekt eredmények Tevékenység A tevékenység leírása Határidők Résztvevők/ felelősök Előkészítés TwinSpace profilok megalkotása A projekt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Eseménynaptár. SPP Téli Tábort előkészítő Study Tour Allos. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. SPP Téli Tábort előkészítő Study Tour Allos. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2014. október 17-19. Eger HÖOK Elnökválasztó Közgyűlés 2014. október 22. Győr Egyeztetés Megyesi Pállal /Bridge/ 2014. október 27. Budapest, HÖOK Iroda Vezetőképző

Részletesebben

2011. szeptember 16., péntek - Edit

2011. szeptember 16., péntek - Edit 22 C 2011. szeptember 16., péntek - Edit Keresés az archívumban... Kezdőoldal Helyi Kultúra Sport Kék hírek Közérdekű Működő város Ország Világ Galéria Videó Apróhirdetés Gépek százai repkednek Pogányban

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben