Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország"

Átírás

1 rotary címlap nov:layout 1 12/2/10 7:34 AM Page 1 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR Városszépító programok a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája Életet ajándékba Gift of Life Magyarország Székelyudvarhelyi életképek

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Kedves Barátaim! Gondolatok kavarognak a fejemben! Az események sod rában csak szavak zakatolnak az agyamban. Árvíz, vö rös iszap, munkanélküliség, gazdasági nehézségek, tag jelöltek felvétele. Naponta, óránként változik a helyzet. Mit tegyünk? Melyik legyen az elsô? A Nemzeti Segély vonal, mint azonnali hozzájárulás, vagy az Adomány számla MKB 888 hosszú távra. De most ez túl lassú megoldás lett volna. Tanácstalan voltam. Ekkor három klub összefogott, a szervezôbizottság pilla - natok alatt felállt, és megszervezte a segítséget. A klubok önállósága örök, az érzelmi kötôdés a leg fontosabb. Félretettek mindent, és Ft-ot azonnal rendel - kezésre bocsátottak. Ajka testvérvárosa, Weiz Rotary Clubja Ausztria jelölt kormányzóját adja. Herr Eberer telefonon tájékoztatott, hogy december 3-án koncertet szerveznek a károsul - taknak eurós tervezett bevétellel. Szeretne egy állandó partnert kapni egy Global Grant szervezésére. Csakhogy nincs a három klub között olyan, aki kvalifikálta volna magát egy District Grantre. A 45 klubból 12 pályázatra kész csapat van, ezért november 6-án a Közgyûlés keretében bepótoljuk a szükséges papírokat. Legyen mindenki kész arra, hogy fogadni tudja a nemzetközi támogatásokat, és a Rotary Alapítvány segítségével megduplázza azt. A Jótékonyság a negyedik legnagyobb forgalmú gazdasági tevékenység a világban. Aktivitásunk fokozásával keresletet teremtünk a piacon. Élénkül tôle a gazdaság. Többszörösen hasznosul a tevékenységünk. A WHO számításai szerint a Rotary International haté - konysága négyszerese bármelyik segély szer vezet nek. Állandó képviselônk van az Egyesült Nemzetek Szer - GOVERNOR S LETTER DG András Kercsmár is emphasizing how much Rotary matters in the world and in our land, so we have to take action to eliminate the obstacles towards a better and more livable environment. According to WHO Rotary s efficiency is four times bigger than any other aid organization s. Rotary has its own representative at the UN so we need to help as well and build communities to bridge continents. We have to teach people how to use their assets and we are not giving up. The same is said by those disabled who are putting The world is better with us concert on November 21 and teaching others how to give and be selfless. vezetében. November 6-án New Yorkban velünk tanács - koznak a Világszervezet szakosított intézményei, hogy miben tudnánk segíteni. Miben is? Kovácsolj közösségeket és köss össze konti nen - seket! Mi hálót adunk, nem halat. Megtanítjuk az embereket halászni. Eszközt és szakmát adunk Erdélyben Böjte atya gondozottainak. Fenntartható eredményekre törekszünk. Jobb velünk a világ!, mert Nem adom fel! és ezt fogyatékos felnôttek tanítják egészséges állami gondozott gyerekeknek a november 21-i koncerten. Nem, nem adjuk fel! Azért senkit ne engedjünk el a klubból, mert most nincs munkája! Szervezzünk saját klubtársaink köré is szociális baráti hálót. Szervezzünk Business Day -t. A megoldást együtt megtaláljuk! Sok - szor az is segít, hogyha elmondhatom valakinek, mert miközben elmondom, új lehetôségek merülnek fel. Új kapcsolatok építésével bôvítsük a lehetôségeinket és a klubtagságot is egyben. Érzem, hogy 2011 a FELLENDÜLÉS éve lesz Magyar - országon. Európa vezetését bízták ránk. Európa kor - mány zói látogatnak meg minket január 8-án. Alázattal és önbizalommal várhatjuk a kihívást. Vegyük kezünkbe életünk irányítását, hogy jobb jövôt építsünk! Ba rát ság gal: Kercsmár András Governor 2010/2011 ROTARY 3

4 T A R T A L O M KÖSZÖNTÔ 3 Kedves Barátaim! JEGYZET 5 Fôszerkesztôi levél ROTARY WORLD 6 Életet ajándékba INTERJÚ 10 Kercsmár András, az új kormányzó 8 CÍMLAPON 8 A szeretet keresztjei KULTÚRA 12 RID 2010 győztes Szilasi László: Szentek hárfája 14 Interjú Szilasi Lászlóval, a RID 2010 győztesével 24 A tehetségkutató Halász László, aki észreveszi a csiszolatlan gyémántokat KÖZÉLET 16 A székelyudvarhelyi Rotary Club Tatabányán 17 Rotary adományátadások Székelyudvarhelyen 18 Az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak Baráti Társasága 21 Csángók a felsőoktatásban 22 A pécsi Rotary Club és Európa Kulturális Fôvárosa 26 Rotaract Hungary Roundtrip RETRO 30 A humanista Szent-Györgyi Albert és a Rotary (I. rész) ROTARY KISOKOS 32 Rotary Kisokos SZERKESZTÔI OLDALAK 36 Rotary Clubok Magyarországon 22 ROTARY HÍREK 38 Rotary-összefogás Gyôr a fröccs városa Nemzetközi szegedi hallé Szegedi rotaristák Cambridge-ben és Észak-Walesben Az RC Sasad bútorozott Címlapon: A felújított keresztek a szekszárdi Kálvária-hegyen 4 ROTARY

5 J E G Y Z E T Fôszerkesztôi levél Furcsa világban élünk. Semmi nem az, aminek látszik és semmi nem úgy mûködik, ahogy elképzeljük. A Rotary Irodalmi Díj alapításakor az alapítók egy olyan elismerésrôl álmodtak, amely a minôségi munkát minôségi módon jutalmazza. Egy olyan díjról, amelyhez olyan magas anyagi elismerés jár, ami túlmutat a mindennapi élet gondjain. Túlmutat azon a szociális típusú segítségen, amit nap mint nap végzünk. A Rotary Irodalmi Díjra büszkék lehetünk, szép karriert futott be rövid idô alatt, így megálmodói elvárásai nagyjából teljesültek, ugyanakkor a magyar irodalom helyzetére sajnos jellemzô módon az anyagi elismerés a díjazottaknak csak arra elegendô, hogy foltozzák vele mindennapi egzisztenciális gondjaikat. Nem befoltozzák, csak foltozzák. Az elsô Rotary-díjas Lator László azt mondta, a pénzt félrerakja idôs napjaira, mert attól tart, másképp nem lesz képes egészségügyi ellátását megoldani. Mostani díjazottunk pedig devizahitelét akarta volna csökkenteni, de mint kiderült, az azóta megemelkedett tartozására való tekintettel, a megnyert összeg a hitel harmadára se lett volna elegendô. Így tartós fogyasztási cikkeket vesz majd, mert mostani eszközei már a végüket járják. Nem sokan emlékeznek már arra, hogy a devizahitelek indulásakor a magyar sajtó kivételesen a helyzet magaslatán állva, rengeteg beszámolót közölt a devizahitel veszélyeirôl. Sôt, még az állami szervek is kiadtak különbözô közleményeket, hogy felhívják a figyelmet a devizahitel kockázataira. Mindez a propaganda teljesen hatástalanná vált, amikor az emberek találkoztak saját esendô vágyaikkal It is a strange world because the things are not always what they seem like to be. The Rotary Prize for Hungarian Literature was founded to support the authors of quality pieces in the Hungarian literature community. It has grown to be one of the biggest awards but it is still not enough to truly eliminate difficulties in an author s life. It just helps a bit. We should be able to make our world to become a place where it is in everybody s best interest to grow together and not to grow on each other s misery. és a magas jutalékon tartott banki ügynö - kökkel. Gyôzött a vágy, a hinniakarás, és a horgot több százezren bekapták. Aztán jött a válság, és a magyar bankrendszer csodát produkált. Miközben hitelezési forgal - muk a harmadára csökkent, többszörös nye - re séget értek el. Ez olyan, mint amikor egy vegyes bolt forgalma a harmadára esik vissza, a tulajdonos pedig soha nem látott nagyságú nyereséget ér el. Ugye, ez lehetetlen. Nem úgy a bankvilágban, ott minden lehetséges. A befogott madarak, a devizahitelesek ott voltak, és a banki erôfölénnyel visszaélve szó szerint gatyára lehetett ôket vetkôztetni. Meg is tették. Hogy mindennek ki fizeti majd az árát, még nagy kérdés. A kormány azt szeretné, ha bankadó formájában ehhez a bankok is hozzájárulnának. Ugyanakkor még nem láttam olyan bankvezetôt, aki beismerte volna saját és intézménye hibáját. Sôt! Ez pedig bankadó ide vagy oda, azt jelenti, hogy senki nem csökkentette profitelvárásait, vagyis hosszú távon a szolgáltatási díjak emelésével be fogják vasalni azt, ami a tulajdonosok elvárása. Mi meg mindannyian fizetünk majd, mert a gazdaságnak meg mûködni kell. Hollós János fôszerkesztô ROTARY 5

6 R O T A R Y W O R L D Életet ajándékba Alakulóban a Gift of Life Magyarország Robert Donno (képünkön jobbra) a Rotary District évi-, és Karsai Gábor (balra) a évi megválasztott Kormányzója (GE) Magyarországon A magyar Gift of Life program valószínű több tekintetben világrekorder. A program gondolatának megszületése után alig több mint fél évvel megtörtént az elsô életmentô mûtét, majd nem sokkal ezt követôen a magyar kormányzóság elnyert egy húszmilliós támogatást a Rotary International-tôl. Ilyen gyorsaság nem mindennapi, ehhez azonban kellett a nagyszerû ötlet. Egy ugandai kislány hazafelé bandukolt a földúton, amikor megtámadta egy éhes hiéna, és elcsúfította az arcát. Amikor az amerikai rotarista, Robbie Donno errôl a balesetrôl tudomást szerzett, elhatározta, hogy mindenképpen segít rajta. A kislány orvosi leleteit elküldte egy amerikai kórháznak, de közben megtudta, hogy a faluban él egy Grace Ugaru nevû, súlyosan szívbeteg ötéves kislány is, akinek szívmûtét nélkül nem nincs esélye arra, hogy felnôjön. Robbie Donno ezért Grace leleteit is elküldte az USA-ba. Végül úgy alakult, hogy a hiéna által megtámadott kislányt Ausztráliában kezelték, míg Grace életmentô szív mûtétjére az Államokban került sor, ahová az édes - apja kísérte el ôt. A sikeres mûtétet követô haza utazásuk elôtt a repülôtéren a kislány édesapja zokogva borult Robbie Donno nyakába, és az általa ismert egyetlen angol kifejezést ismételgette: Thank you! Thank you! Thank you! Ha valakin segítünk, nemcsak a segítségre szoruló élete változik meg, hanem a segítséget adóé is. Robbie Donno ekkor határozta el, hogy még több szívbeteg gyerek életét szeretné megmenteni. Ezért hozta létre harmincöt évvel ezelôtt a Gift of Life programot, és a repülôtéren történtek a mai napig több mint esetben ismét - lôdtek meg a világ legkülönbözôbb nyelvén és orszá - gában. Felnôttként Grace is a Gift of Life prog ramjának szentelte az életét. A rendszerváltást követôen, 1990-ben, amikor a magyar - 6 ROTARY

7 R O T A R Y W O R L D A Rotary-segítséggel lehetô sé - get tudunk teremteni arra, hogy itthon mûtsünk olyan súlyosan szívbeteg határon kívüli gyer - mekeket, akiknek életmentô mûtétre nem lenne lehetôségük. országi Rotary-mozgalom újraszervezôdött, dr. Feke te Farkas Pál Pali bácsi a Gift of Life segít ségével 40 magyar súlyosan szívbeteg gyermeknek aján dékozott ilyen módon életet. Akkor a gyerekeket az USA New Jersey államában mûtötték meg, azonban ma már ilyen életmentô mûtéteket Magyarországon is rutin sze rûen végeznek. Karsai Gábor, az USA New York-i 7250-es számú Kormányzóságának kormányzójelöltje kezdeménye zé sére és közremûködésével december 10-én a Magyar Rotary Kormányzóság vezetôsége összeült Robbie Donnóval, a Gift of Life program alapítójával, aki erre a találkozóra utazott hazánkba. Az ülésen többek között részt vett még dr. Fekete Farkas Pál gyermek kardiológus, a magyarországi Rotary-mozgalom egyik úttörôje, prof. dr. Szatmári András, az Országos Kardioló giai Intézet Gyermekszív Centrumának vezetôje, prof. dr. Hartyánszky István szívsebész, az Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Szívsebészeti Osztályának vezetôje, Lang Tamás, a cseh és szlovák 2240-es számú Kor mány zóság kormányzó - jelöltje és neje. Itt merült fel az a gondolat, hogy éledjen újra a Gift of Life program Magyarországon oly módon, hogy a program a határainkon kívül élô és arra rászoruló olyan gyermekeken segítsen, akiknek országában ilyen életmentô szívse bészeti mûtétre nem lenne lehetôség. Az elmúlt 20 évben Magyarországon a gyermekszívsebészet világszín vona lúvá fej - lôdött. Ily módon, Rotary-segítséggel, lehe - tôséget tudunk teremteni arra, hogy itthon mûtsünk olyan súlyosan szívbeteg gyer - mekeket, akiknek életmentô mûtétre nem lenne lehetôségük. A rotaristák által ajándé - kozott mûtétek eredményeképpen ezek a gyerekek teljes életet fognak élni, és mindig emlékezni fognak a magyarok és a rotaristák jóságára. Életet ajándékozni rászoruló gyerekeknek a legjobb dolog a világon. Ezért örülök nagyon a meleg fogad tatásnak és végtelen segítô - kész ségnek, amit a magyar rotaristák és a Karsai Gábor ezen kívül, egy olyan programot fejlesztett ki és mûködtet kambodzsai falvakban, amely az emberkereskedelem megelôzését tûzte ki célul. A program a felvilágosítás mellett három fô terület az oktatás, az élelmezés és a foglalkoztatás megszervezését próbálja megvalósítani, a helyi közösségekkel és a térség Rotary klubjaival együttmûködve szívsebészközösség mutatott. Amikor Robbie Donno barátommal, a Gift of Life ala - pí tójával december elején Magyar - országra utaztunk, fogalmunk sem volt róla, hogy ilyen sikeres lesz a látogatásunk nyilatkozta Karsai Gábor. Hollós János és Karsai Gábor D-7250 kormányzó GIFT OF LIFE IN HUNGARY Grace Ugaru from Uganda was the first child whose life was saved by a heart surgery in the USA and thus the Gift of Life program was started by Robbie Donno. Since the start 11,000 cases were handled in the program all over the world. In 1990, when the Hungarian Rotary rechartered, Pál Fekete Farkas arranged surgery for 40 children through the Gift of Life program. In 2009, DG Gábor Karsai (New York, D7250) came to Hungary to talk about starting the program in Hungary as well. His initiative was taken so well that the Hungarian Rotary is now involved in helping Hungarian children across the border to get the lifesaving surgery. ROTARY 7

8 C Í M L A P O N A szeretet keresztjei Az áthelyezett és felújított keresztek a szekszárdi Kálvária-tetôn A szekszárdi Rotary Club 2009-ben célul tûzte ki a csurgó és a Kálvária-tetôn lévô, Klausberger család által 1932-ben felállított keresztek rendbehozatalát. A felújítást a várossal közösen, támogatók bevonásával végeztük, és a restaurálási feladatokra Bojás János mórágyi kôfaragó mestert kértük fel. Letenyei László és Kôvári László klubtársaink jelölték ki a keresztek új helyét úgy, hogy a középsô Krisztusi feszület a helyén maradt, csak 90 fokkal, déli irányba lett elfordítva, mellé pedig a két kereszt új alapokra került Az ötlet megszületése. Sólyom Bódog klub - társunkról tudni való, hogy szívesen és sokat utazik szabad idejében, így számos alkalma nyílott megismerni más városok turisztikai adottságait. Vele beszélgetve több alkalommal szóba került városunk, Szekszárd helyzete. Igaz, hogy a jó minôségû borok, a köz épületek, a gemenci erdô közelsége vonzó ténye - zôk, de látott számos hiányosságot (a csurgó kihasz - nálatlan lehetô sége, a Kálvária-tetô méltatlan állapota). Sólyom Bódogot a decem ber 16-ai köz - gyûlésünkön meg válasz tottuk klub elnöknek a 2009/10- es Rotary-ciklusra, és akkor már meg emlí tette, hogy szeretne vala mit tenni a város értékeinek védelmében. A június 27-ei char terünkön elmondott elnöki prog ram beszé dében már hivatalosan is bejelentette, hogy a régi vállalásaink mellett új elemként célul tûzi ki a csurgó és a Kálvária-tetôn lévô keresztek rendbe - hoza talát. 8 ROTARY

9 C Í M L A P O N A keresztek az 1940-es években A keresztek daruzással kerülnek áthelyezésre Tervezés, szervezés. Alig akadt a 2009/10- es Rotary-év elsô felében olyan klubülés, ahol ne került volna szóba a két új, város - szépítô projektünk. Szinte minden alkalom - mal volt elnökünknek beszámol nivalója, annyi emberrel konzultált a témában, fôleg a keresztekkel kapcsolatban. Elôször ki kellett nyomozni, hogy ki a gazdája a feszületeknek. Egyik egyházi felekezet sem jelezte saját já - nak, és a Klausberger családról sem lehetett kinyomozni semmit. Végül kide rült, hogy a kôkeresztek a város tulajdo nát képezik. Ez a tény és a helyi önkormányzattal való jó kapcsolat adta az ötletet, hogy a felújítást a várossal közösen, támogatók bevonásával oldjuk meg. Támogatók felkérése. A következôkben nagy kihívás várt ránk. Mivel az év eleji költség vetésben csak a régi projektjeink számára tudtunk anyagiakat biztosítani, ezért elô kellett teremteni a restaurálás pénzügyi fedezetét. A munkálatokra Bojás János mórágyi kôfaragó mestert kértük fel, aki 550 ezer forintért vállalta a kivitelezést. Közel 20 helyi céget és vállalkozót kerestünk fel szemé lyesen, tájékoztatva ôket elkép zelé - seink rôl. Támogatást kérô levelet is küldtünk nekik. Az igyekezetünket kivétel nélkül mindenki értékelte, de csak kevesen tudtak anyagiakkal is segíteni. Klubunk minden tagja egyénileg is hozzájárult pénz befizetéssel a kiadások fedezésére a felújított keresztek újra - szentelése. Az ünnepség 9 órakor kez - dôdött. Rendelni sem lehetett volna szebb idôt az elôzô esôs, szeles napok után. Már a parkoló autók sokasága jelezte, hogy szép számmal jöttünk össze. Mayer Mihály megyés püspök megáldja a kereszteket RENOVATING CROSSES Bódog Sólyom has always wanted to improve the touristic attractiveness of the town of Szekszárd. When he got elected as club president he got to work and urged the Rotary Club to renovate the crosses of the local Calvary. So the work began and in cooperation with the local authorities and local businesses the crosses were renovated and re-consecrated in May This is how the RC Szekszárd protects and maintains the town s monuments. ROTARY 9

10 C Í M L A P O N Dr. Cseri Miklós 2009/10 évi kormányzó az RC Szekszárd tagjai társaságában a Rotary emlékkônél Sólyom Bódog elnök úr a klub nevében köszöntötte az ünnepségen megjelent részt - vevôket. Beszélt a keresztek történetérôl, az áthelyezés ötletének megszületésérôl, a korábbi áthelyezésükrôl, a keresztek közötti kisszobrokról. Ezután a 12 éve mûködô klubunkról mondott pár mondatot. Említette a karitatív tevékeny ségeinket, a tehetség - gondo zásunkat, és egy új területet, a városszépítô feladatok felválla lását. Rész - lete sebben szólt a Munkácsy utcai csurgóval kapcsolatos tervünkrôl, melyet hasonló összefogással szeretnénk turisztikai látvá - nyos sággá tenni. Elnökünk ünnepi beszédét a Rotary eszmeiségének ismer tetésével folytatta. Elmondta kifejezô jelmon datainkat. A Rotary Foundation mottója: Tegyünk jót a világban!, a Rotary-kertünk ben található emlékkövünkön ez olvasható: Ápold a múltat és tégy a jövôért!, a magyar district jelmondata: Rotary a cselekvô humaniz - mus, dr. Cseri Miklós kormányzónk hit val - lása: Nemes szívnek nemes a tette, klu - bunk ez évi mottója: Hintsük el a szeretet magvait a világban!. Ez utóbbit a klubtagok egyet értésével ô maga fogalmazta meg elnök ségének átvételekor. Itt a szereteten van a hangsúly, mondta folytatásként. Ahol szeretet van, ott béke van, ahol szeretet van, ott tisztelet van, ott megbecsülés van, ott hit van, ott nyugalom van, ott tolerancia van, és folytatva tovább megbocsátás is van. Úgy érzem, hogy még soha nem volt szükség a A Liszt Ferenc Zeneiskola kamarakórusának elôadása Balázsi Zsolt református lelkész áldása 10 ROTARY

11 C Í M L A P O N Dr. Cseri Miklós 2009/10 évi kormányzó az RC Szekszárd tagjaival a felújított kereszteknél mi társadalmunkban annyira a szeretetre, mint jelenleg. Arra kérem a jelenlévôket, hogy ha egyetértenek velünk, akkor segítsék elhinteni ezeket a magvakat. Ha elhintjük a magvakat, azok kikelnek, szárba szök ken - nek, és elôbb-utóbb kivirágoznak. A párhu - zamot folytatva, ha virágzik a szeretet, akkor élvez hetjük a szeretet virágának a szépségét és illatát. De elôbb-utóbb azok termést is hoznak. És ha termést hoznak a virágok, az mindannyiunk javát fogja szolgálni, és azt valamennyien élvezhetjük. A krisztusi feszület is a szeretetrôl szól, mert írva van, hogy Isten szerette a virágot, szerette az emberiséget, és ezért feláldozta egyszülött fiát. Jézus is azért vállalta a kereszthalált, hogy ezt a szeretetet juttassa kifejezésre az emberiség számára. Úgy érzem, azzal, hogy a kereszteket rendbe hoztuk, olyan dolgot tettünk, mely kifejezi ezt a szeretetet. Végezetül azt kívánta, hogy a krisztusi kereszt váljon Szekszárd jelképévé, és a feszület hirdesse a szeretetet valamennyiünk számára. Összeállította: Szrnka Pál titkár, RC Szekszárd Emlékezés Amai, érzelemszegény, rációval telített világunkban nem szokás, nem illik, nem elegáns visszatekinteni, a sokszor már csak halványan derengô alakjait felidézni tôlünk már eltávozott szeretteinknek, nemzeti nagyjainknak, vagy éppen hozzánk közel álló barátainknak. Aki nem néz hátra, nem tud elôrelépni, mondja egy régi mondás. És ez így van! Ezt ismerték fel több mint ezer éve, amikor november 2-át halottak napjaként vezették be a keresztény kultúrkörhöz tartozó világba, amellyel társadalmasították az elhunyt szeretteinkre való csendes visszagondolást. A ha - gyomány hamarosan elterjedt az egész világon, ter mé - szetesen más és más megnyilvánulási formában, nem is mindig november 2-án, de ez a jeles nap alkalmat adott az embereknek az emlékezés mécsesének fellob - bantására, a csendes, magukba forduló, vagy éppen ünne pélyes szertartás keretei között megtartott em lé - kezésre. Emberi gyarlóságunkból fakadóan mindig akkor vesszük észre az eltávozottak hiányát, akkor érzékeljük azt az ûrt, amit betöltöttek, amikor már nincsenek közöttünk. És a klubnyilvántartásokban is egyre jobban szaporodnak azok a nevek, amelyek mellett kis fekete keresztek éktelenkednek, jelezve számunkra, hogy e barátainkra többé már nem számíthatunk. Halottak napja közelében fejet hajtunk eltávozott barátaink emléke elôtt, amikor közösen, a klubüléseinken emlékezünk meg róluk, vagy egyenként, a temetôben egy-egy szál virágot elhelyezünk a sírhantjaikon. Összes rotarista barátunkra emlékezzünk az alábbi kis versrészlettel, amit Juhász Gyula írt Móra Ferenc, klubunk egykorvolt tagjának halálára: Az élet álom. Tavaszunk rövid, Nyarunk forró és ôszünk szomorú, Telünk hideg és mindent elföd itt Nyirkos síron a fonnyadt koszorú. (Juhász Gyula) Dr. Havass Zoltán RC Szeged-Szent Györgyi Albert ROTARY 11

12 K U L T Ú R A RID 2010 gyôztes Szilasi László: Szentek hárfája A fotón balról jobbra Szilasi László, a RID 2010 mû szerzôje; Sumonyi Zoltán, a RID Kuratórium elnöke és Kercsmár András, a Rotary Magyarország kormányzója láthatók. In the photo: László Szilasi, Winner of RID 2010; Zoltán Sumonyi, Chairman of the RID Board of Trustees and DG András Kercsmár Fotók: BARTOS GYULA A Rotary Irodalmi Díj 2010-es nyertese a Szentek hárfája címû regény, írója: Szilasi László. Ferencz Gyôzô Szakadás címû verseskötete és Garaczi László Arc és hátraarc címû regénye a RID Alapítvány elismerését és a támogatók által felajánlott jutalmakat kapták. ASzentek hárfája mellett a sokrétegû nyelvi igényesség, a cselekmény jól bonyolított szer ke - zete döntött, amely élvezhetô olvasmányként egység be tudta hozni a valóságos és a regényes ele - meket; a különbözô korok szociografikus leírását egy rej - té lyes gyilkosság nyomo zásával és mûvelôdéstörténeti elemekkel. A korábban inkább irodalomtörténészként ismert szerzô lényegében elsô szépirodalmi mûvével talán Szerb Antalt vagy Umberto Ecót juttathatja eszünkbe. Szerb Antal már ismert irodalomtörténészként jelentette meg elsô regé nyét, a Pendragon legendát, a tudós nyelvész professzor, Umberto Eco pedig A rózsa nevét. Reméljük, hogy a RID, mint Szilasi László elsô jelentôs irodalmi díja, nagy ívû pályát támogat. Egy jelentôs regény révén új város került föl a magyar irodalom térképére: Békéscsaba Haragos (Árpád - haragos) néven. A város történetének idôbeli metszetei egy bûnügyi történet melléktermékeként tárulnak fel, de bizonyos értelemben a bûnügy is csak ürügy, forma a haragosi világ gazdag tenyészetének bemutatására. A történet: 1924 karácsonyán a haragosi nagytemplomban a városiak szeme láttára egy érthetetlen és rendkívül teátrális gyilkosság történik, tetézve azzal, hogy a helyszínrôl az áldozat is és a gyilkos is rejtélyes módon eltûnik. A többlépcsôs nyomozás története a könyv, de a nyomo zás csak sorvezetô, bár logikája, agyafúrtsága nagyon is kielégíti a krimiolvasót. Az esetet több szemtanú több ször is elmeséli azoknak a profi és amatôr detek - 12 ROTARY

13 K U L T Ú R A A három jelölt tíveknek, akik idôrôl idôre (1924 után 1928-ban, ban és 1989-ben) igyekeznek megfejteni a gyilkosság okát, körülményeit és értelmezni következ ményeit. Természe tesen ahány idôsík, ahány elbeszélô, annyi történet. A befejezés már az irracionalitásba hajlik, azt illusztrálva, hogy a történet idôvel, sok elmesélés által végül legendásodik, mitologizálódik, eljutunk oda, ahol már minden lehetséges. Az elmúlt 12 hónapban megjelent több száz mûcím közül a 7 tagú zsûri 31 mûvet elemzett részletesen. A 31 mûbôl egy-egy zsûritag az alábbiakat tartotta a legjobbnak: Dávidházi Péter: Menj vándor c. tanulmánykötetét; Ferencz Gyôzô: Szakadás c. verseskötetét; Garaczi László: Arc és hátraarc c. regényét; Juhász Ferenc: A gyerekkor csontváza c. verseskötetét; Szilasi László: Szentek hárfája c. regényét; Tandori Dezsô: Csodakedd, rémszerda c. esszékötetét és Vörös István: Ördögszáj c. drámakötetét. Közös ünnepünket a Duna Televízió október 10-én fô mûsoridôben közvetítette, majd többször ismételte a mûholdas Autonómia csatornáján olyan idôpontokban, amikor a távolban élô magyarok nézik az adást. A 7 legjobbnak ítélt ötpontos mû mellett minden zsûritag értékelt még 4-4 könyvet, 1-tôl 4-ig pontozva azokat. Az így kapott segédpontok összeadásával alakult ki a 3 díjra javasolt mû. Ferencz Gyôzô: Szakadás c. verseskötete, Garaczi László: Arc és hátraarc c. regénye, és Szilasi László: Szentek hárfája c. regénye. Szentek hárfája by László Szilasi won the Rotary Prize for Hungarian Literature (RID) in The award winning piece was selected from 31 new books by a jury of 7. Szakadás by Gyôzô Ferencz and Arc by László Garaczi were also recognized by the RID Foundation and sponsors. Szilasi s novel is revealing a small town Békéscsaba-Haragos history through a long investigation series about a crime. Minthogy a három díjra jelölt mû között az eddig tapasztaltaktól eltérôen minimális különbség volt a zsûri értékelésében, ezért a meggyôzô sorrend kialakítása érdekében a Kuratórium tagjainak borítékolt értékelését is figyelembe kellett vennünk. Örömmel ta - pasztaltuk, hogy ezek után sem változott az eredeti sorrend; vagyis a kurátorok titkos szavazatai megerôsítették a zsûri ítéletét. Sumonyi Zoltán a RID Kuratórium elnöke ROTARY 13

14 K U L T Ú R A Interjú Szilasi Lászlóval, a RID 2010 gyôztesével A Rotary Irodalmi Díj gyôztesérôl, Szilasi Lászlóról nem sok mindent lehet megtudni, ha valaki az interneten próbál tájékozódni január elsején született Békéscsabán, jelenleg az SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének a docense. Irodalomtörténész, kritikus, esszéista. A gyôztes és mûve E rövid életrajzon kívül mi az, amit fontosnak tart, hogy tudjunk Önrôl? Irodalmi szempontból még fontosnak gondolom, hogy 1990-tôl 2000-ig szerkesztôje voltam Szegeden egy irodalmi lapnak, amelynek címe Pom - peji volt. Az újság országos ismertségre tett szert, és fon - tos intézménnyé vált. Ak - koriban, a rendszerváltás után ez a lap kuriózumnak számí - tott, hiszen nem voltak hason - lók. 10 év után miért szûnt meg a Pompeji? Sok folyóirat lett a piacon, és hobbiból már nem lehetett tovább csinálni. Fôállásban meg senki nem vállalta. Ezek szerint fiatalon nagy érdeklôdôje volt a közéletnek, a politikának. Így van, 1988 ôszén volt Szegeden egy nagy diáksztrájk, amiben aktívan részt vettem. A rendszerváltást követôen viszont már nem érdekelt a politika. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy a rendszerváltásnak éppen az a lényege, hogy mindenki visszavonulhat a szakmájába, és nem kell többet politizálni, csak a szakembereknek, a politi ku - soknak. Azóta nem is foglalkoztam politikával, csak amennyire muszáj. Elmegyek például szavazni. Az elôzô Rotary-díj nyertese, Darvasi László szintén Szegeden élt. Amennyiben nem figyel oda a RID zsûrije, még a végén majd mindig szegediek nyerik ezt az elismerést. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Darvasi László azóta Budapestre költözött, ugyanakkor nagyon aggasz - tó, hogy az ô mamája és az én anyósom kertszomszédok Törökszentmiklóson, de szerintem ez csak véletlen. Akkor ne gyanakodjunk valami erôs, titkos szegedi irodalmi lobbira? Az biztos, hogy amikor Darvasi László nyert, akkor egy másik jelölt is szegedi volt. Lehet, hogy van valami energiája a helynek. Én inkább arra gondolok, hogy ha például van valami kultikus része Budapestnek, akkor arról már biztos írtak vagy százan, és ez létrehozott egy vákuumot. Az ország bizonyos területeit az irodalom még nem dolgozta fel, és ez egy ihletô erô lehet. Hogyan született a gyôztes mû? A díjátadó ünnepségen Darvasi László úgy fogalmazott, hogy egy sufniban írtam. Pontosabban anyósom török - szentmiklósi házának volt csirkeóljában, az egyetem tanítá si szüneteiben. Oda bújtam el, azt akartam, hogy ne tudjanak utolérni. Kikapcsoltam a telefont és az internetet. Darvasi nem véletlenül mondta ezt el, mert a mai magyar kultúra fontos mûvei teljesen irracionális körülmények között születnek. Nyilván örömteli ugyanis, hogy egy elkészült mûvet díjaznak, de jó volna egy olyan díj is, amely az alkotást segíti, mert ilyen Magyarországon nincsen, egyetlen alkotói ösztöndíj kivételével. A történetet pedig a Békéscsaba fôterén álló három templom ihlette. A legfiatalabb evangélikus templom egyszerûen gyötört. Arra gondoltam, lehet, hogy ott egy gyilkosság történt, és nyomozni kezdtem. Ennek a nyomozásnak a története a Szentek hárfája. Olvastam a mûrôl egy kritikát, amelyben a szerzô arról ír, hogy ôt gurmanná tette a könyv, olyan ízei, illatai és zamatai vannak a Szentek hárfájának. Békéscsabának és környékének, ennek a régiónak vannak ízei, zamatai. Ezt fokozza, hogy a történet különbözô idôkben játszódik. Igyekeztem a korszakokhoz illô nyelvet használni. Mi a terv a 3 millió forintos nyereménnyel? Sokkolóan ért a díj, teljesen biztos voltam benne, hogy a másik két kollégám valamelyike nyeri. Így felkészületlenül ért a pénznyeremény. Ez nekem nagyon sok pénz, bár ha visszaosztom munkaórákra, és órabérként fogom fel, akkor minden idôk legalacsonyabb gázsija jön ki. Mindenesetre nagyon örülök a pénznek. Én egy szomorú szemû devizahiteles vagyok, ezért elôször arra gondoltam, hogy elôtörlesztek. Aztán kiderült, hogy 2 éves törlesztés után a 6 milliós devizahitelemet sikerült 9 14 ROTARY

15 K U L T Ú R A A díjátadás pillanata millióra csökkentenem. Így ezzel nincs mit kezdenem. Úgyhogy eldöntöttem, tartós fogyasztási cikkeket fogok belôle vásárolni, mert a tartós fogyasztási cikkek természete, hogy nem tartanak örökké, így lassan le kell azokat cserélni. Szakmai tervek? Úgy gondolom, hogy a díjat a könyv kapta, vagyis nem az történt, hogy kineveztek volna nagy íróvá, ezért próbálok minél elôbb egy új munkára koncentrálni. A Rotary 4 évvel ezelôtt alapította ezt a díjat. Befutott-e valamilyen karriert ez az elismerés, azaz milyen a presztízse az írók között? Az elmúlt hetek számomra azt bizonyították, hogy ennek a díjnak nagyon nagy a presztízse. Gratuláló levelek százait kaptam. Ennek részben az az oka, hogy a díjjal járó pénzjutalom összege nagyon magas, a legrangosabb állami kitüntetésekkel vetekszik. A másik a kuratórium összetétele. Sok benne a kritikus, vagyis olyan emberek, akik nem érdekeltek az irodalom piaci részében, ami hitelessé teszi az elismerést. Hollós János László Szilasi, the winner of the Rotary Prize for Hungarian Literature this year was born in 1964 in Békéscsaba (South Hungary) and is a literature professor at Szeged University. He used to edit the literary magazine, Pompeji from 1990 until When a student, he was active in political movements but is not dealing with politics today other than going voting. His award winning book was written in a backyard shed and he thinks that the most significant Hungarian pieces are all born in a strange situation. He has not been prepared for winning the prize so he is just now deciding on what commodities he would buy. He is still very modest about the award and is out looking for new topics to write about. He really appreciates the Rotary Award and says that it has a great prestige in the literature community because of the prize and the exceptional jury. Barátaim, október 9-én a Magyar Rotary immár harmadszor adta át a Rotary Irodalmi Díjat, amely az elmúlt három év alatt a legelis - mertebb civil irodalmi elismeréssé vált. Közös ünnepünket a Duna Televízió október 10-én fô mûsor - idôben közvetítette, majd többször ismételte a mûholdas Autonómia csatornáján olyan idôpontokban, amikor a távolban élô magyarok nézik az adást. A Díjat Szilasi László kapta Szentek hárfája címû regényéért, a Rotary Irodalmi Díj Elismerést Ferencz Gyôzô (Szakadás - verseskötet) és Garaczi László (Arc és hátraarc - regény) vehette át. A RID egyre nagyobb tekintélyre tesz szert az irodalmi életben. Beszámol róla szinte minden komolyabb újság, folyóirat és mûvészettel, irodalom - mal foglalkozó internetes honlap. A díjazottak büszkék rá, fontosnak tartják ezt a nyilatkozataikban megemlíteni és a róluk szóló cikkek sem mulasztják el. A díj igazi értékét nem a pénzjutalom adja, hanem az a tény, hogy egy igazi civil szervezet áll mögötte, amelyik mentes a politikától, elkötelezett az értékek iránt és a díjazott kiválasz tásánál csak az irodalmi minôségre van tekintettel. A három díjazott mûvészt felkérjük arra, hogy egy éven keresztül legyenek a Rotary Kulturális Nagy - követei. Vigyék a jó hírünket minden hova, ahol meghívott ven - dég ként megfordulnak, nyilat ko - zataikban pozitívan emlékezzenek meg a Magyar Rotaryról. Köztudott az a sajnálatos tény, hogy a Magyar Rotary ismertsége társadalmunkban a kívánatosnál sokkal kisebb. A Rotary tevékeny - sége, jószolgálati erôfeszítései és eredményei sokkal kevesebb nyilvánosságot kapnak, mint amit megérdemelnek. A RID egyik leg - fontosabb szerepe, hogy ezen a mél tatlan helyzeten változtasson. A Díj átadása alkalmat adott arra is, hogy a nagyközönség, több millió ember képet kapjon a Rotaryról. A mûsorban szó esett a klubok jótékonysági tevékenységérôl, a Gift of Life projektünk pedig kiemelt hangsúlyt kapott. Az esemény büszkeséggel töltött el, és feltételezem, minden magyar rotaristát. Ez úton köszönöm az RC Budapest-Tabánnak a pro fesszio - nális szervezést és a Magyar Rotary érdekében végzett mun kájukat. Kercsmár András kormányzó ROTARY 15

16 K Ö Z É L E T A székelyudvarhelyi Rotary Club Tatabányán A tatabányai Rotary Club meghívta a székelyudvar - helyi Rotary Clubot a 13. Charter-ünnep - ségükre, amelynek nagy szeretettel tettünk eleget, felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Lukács László szórakoztatja a csoportot Városnézô túrán a székely - udvarhelyiek Látogatásunk alatt tatabányai klubtár saink és egyben barátaink gondos kodtak arról, hogy megismerjük a környéket, annak hagyományait és látvá nyos ságait, és egyúttal minél jobban össze barátkozzunk. A kirándulás megérkezésünk estéjén szû kebb közös vacsorával indult, ahol meséltünk egymásnak a leg fris - sebb rotaris rendez vényeinkrôl és azok sikereirôl. Olyan kirándulást szerveztek nekünk, amely Eszter gom, Párkány és Tarján meglá togatását tartalmazta, a helyi érde kességek megtekintésével. Elôször megcsodáltuk a Duna két partján fekvô Eszter - gom és Párkány városokat összekötô Mária Valéria hidat, majd körbe jártuk az esztergomi bazilikát és a millenniumi szobrot, utána pedig megláto gattuk a helyi Keresztény Múzeumot, ahol egy nagyon érdekes és hasznos tárlat - vezetésben volt részünk. Ezek után átmentünk Szlovákiá - ba, Párkányba, meg cso dálva így közelrôl is a felújított, nagyon impozáns hidat, ahol helyi ételkülön legességek tarkították a közös ebédünket. Ezután elmentünk Dobogókôre, ahol a 600 méter magasságban lévô kilátóról meg cso dáltuk a festôi Dunakanyart és a távolban húzódó visegrádi várat. A nap fénypontja az esti tarjáni megállónk volt, ahol szép szám - ban megjelentek a tatabányai Rotary Club tagjai is, így egy kellemes pincés vacso ra és borozgatás közben alkalmunk nyílt az ismer kedésre. Másnap meglátogattuk Tatát, végig mentünk a városon a kisvonattal, és így behatóan megismertük az épületeket és az azokhoz kapcsolódó történeteket, majd a csodálatos tatai Öreg-tavon sétahajó káz tunk. Délután elmentünk Tatabányára, meg néztük a város felett húzódó dombon felállított hatalmas turulmadár - szobrot, és fentrôl megismertük a lábunk alatt elhelyez - kedô városrészeket. A városban éppen bányásznapot tartottak, így alkalmunk volt ennek a hangulatát is megtapasztalni. Részt vettünk a koszo rú záson, megtekintettük a bányászati skanzen - ben lévô régi bányászházakat, a régi tárnát, a polgári stílusban berendezett tiszti házat, majd visszaindultunk Tatára. Este hét órától került megrendezésre a tatabányai Rotary Club 13. Charter-ünnep sége, ahol köszöntôbeszédeket mondott a magyarországi disztrikt kormányzója, Kercs - már András, a tatabányai és a székely udvarhelyi klubok elnökei, Stamler Sándor és Lukács László. 16 ROTARY

17 16 közélet:layout 1 12/2/10 7:14 AM Page 17 KÖZÉLET RC Székelyudvarhely visited RC Tatabánya on its 13th charter anniversary. They were welcomed with overwhelming hospitality. The local Rotarians took their friends to see the view from the top of Dobogókô, took a tour of the town and even enjoyed some of the Miners Parade. The Gala Dinner was opened by DG András Kercsmár and the two club presidents, Sándor Stamler and László Lukács. Nagyon szívhez szóló beszédek voltak, ahol mindhárom felszólaló beszédében benne volt a klubok közötti együttmûködések léte, valamint a jó emberi kapcsolatok fontossága. A rendezvény késô estig tartott, vendéglátóink pedig nagyon finom ételekkel és borokkal kényeztették az egybegyûlteket. Nagyon jól éreztük magunkat, másnap egész úton hazafelé a csodálatos három napról beszéltünk, és megállapítottuk, hogy jókor jó helyen voltunk. Köszönjük nektek, tatabányai Rotary-tagok! Lukács János Rotary adományátadások Székelyuvarhelyen székelyudvarhelyi Rotary Club tagjainak nyári tatabányai látogatását követôen, rövid idôn belül megszületett a két klub elsô közös jótékonysági akciója. A székelyudvarhelyi klub elnöke és több tagja a Rotary Club Dunakeszi és a Rotary Club Tatabánya közvetíté sével, a budapesti Trefort Ágoston Szakközép iskola részérôl érkezett könyvadományt adtak át a Tamási Áron Gimnáziumnak és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumnak, valamint egy hanglemezadományt a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárnak, a három intéz mény székhelyén, október 22-én délelôtt. Székelyudvarhelyen egy másik karitatív eseményt is szervezett ugyanaznap a A Tôkés Zsolt iskolaigazgató (kezében az adománylevéllel) a klubelnökökkel helyi Rotary Club: a Polimed Centerrel együttmûködve, az egészségügyi központ Templom utcai rendelôjében ingyenes belgyógyászati, gyerekgyógyászati, sebészeti és urológiai betegvizsgálatot tartottak. A kezdeményezést siker övezte, hiszen nagyon sokan éltek a lehetôséggel. A két magyarországi Club képviselôi látogatásuk során a házigazdák kalauzolásával megismerkedtek Székelyföld csodás helyszíneivel: Szentegyházával, Csíksomlyóval, meglátogatták a Nyerges-tetôt, majd a Szent Anna tó érintésével Bálványosfürdôt is. A látogatás zárómozzanataként egy autentikus székely esten vettek részt Székelyszentkirályon. Z. Nagy István ROTARY 17

18 K Ö Z É L E T Az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak Baráti Társasága (ÉKKRCBT) június 29-i megalakulása és eddigi története Nagy nemzetközi találkozó Ungváron 2006-ban a Rotary Club tisztségviselôinek felkészítése Szekszárdon történt. Itt merült fel a gondolat bennünk, amit társainkkal megosztottunk, hogy a társországok klubjaival az együttmûködést baráti társaság formájában fenntartsuk, illetve bôvítsük. A földrajzi térség adta az ötletet, hogy az együtt élô nemzetek figyelembevételével hozzunk létre egy baráti társaságot, mivel a Kárpátok térségében több nemzet lengyel, ukrán, szlovák, román és magyar él együtt, több mint ezer éve. Elsô lépésben Északkelet-Magyarország Rotary Clubjaiban levô barátainkat kerestük meg a gondolattal, és velük megbeszélve látogattuk meg a külföldi partnerklubokat Kelet-Szlovákiában, Ukrajna kárpátaljai térségében és Lengyelországban. A szer - vezésben nagy segítséget nyújtottak külföldi klub - társaink: Dobos Dénes és Zurkó Ferenc Rozsnyóról, Karol Tanyasi Kassáról, Yan Kovách és Jaroszlav Andruszak Ungvárról. A társaság gondolata gyorsan teret nyert magának, így június 29-én meg is valósult: megalakult az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak Baráti Társasága a Miskolci Városháza Dísztermében, 11 alapító klub, 4 nemzet lengyel, ukrán, szlovák és magyar részvételével. A részt vevô klubok 80 fô létszámmal képviseltették magukat az ünnepi ülésen és az azt követô baráti összejövetelen az 18 ROTARY

19 K Ö Z É L E T Az alapító elnökök Az Északkelet-Kárpátok Rotary Clubjainak térképe Avasi Sörházban. Aláírásra került a társaság ala - pokmánya, melynek kidolgozásában aktívan részt vettek a magyar alapító klubok rotaristái. A társaság az ülésen munkatervet fogadott el, melynek alapján folytattuk tevékenységünket. A szervezeti szabályoknak megfelelôen mindig máshol tartottuk a nemzetközi üléseket, hogy rotarista barátaink egymás környezetét jobban megismerjék és évben Ungvárt és környékét mutatta be az RC Uzhgorod és az RC Uzhgorod-Skala itt csatlakozott hozzánk az RC Lviv és az RC Nyíregyháza a háromnapos program keretén belül. Ezen az összejövetelen, valamint a májusi cseresz - nyevirág-ünnepen a találkozók fôs rész vétellel zajlottak február 10-én megrendeztük az elsô nemzetközi bált a Miskolci Vigadóban, 150 fô részvételével, melybôl 70 fô külföldi klubtársunk volt. A bál bevételét gyermeküdültetésre fordítottuk, amelyre a környezô országokból hívtunk meg gyermekeket. 72 gyermek 2 hetes turnusban történô üdültetését biztosítottuk. Az üdültetés megrendezése 1,4 millió forintos projekt volt, melyhez az RC Mátészalka biztosította Tiborszálláson a tábort. A következô nemzetközi ülést Sátoraljaújhelyen tartottuk meg, ahol a Levéltárat, a sárospataki várat, valamint a Tokaji borvidéket mutatta be a nemzetközi résztvevôknek az RC Sátoraljaújhely. Az ÉKKRCBT részt vett a évi Fazola Díszkovács - verseny szervezésében és az Ôskohónál tartott lebonyo - lításában, amelyen szlovák és ukrán nemzetiségû ková - csok vettek részt. Kapcsolatot hoztunk létre az ukrán és a magyar szakiskolák között. Jelenleg folyik a fôiskolák és egyetemek közötti kapcsolat kiépítése az együtt - mûködés keretén belül. Ebben a tevékenységben nagy szerep vár a most szervezôdô RC Beregszászra, amely - nek alapításában tevékenyen közremûködünk. THE UNION OF THE ROTARY CLUBS IN THE NORTH-EASTERN CARPATHIANS The idea of an international friendly union of Rotary clubs came up in 2006 at PETS/SETS. The first step already embraced 11 founding clubs from East- Slovakia, Ukraine, Poland and Hungary. The international meetings were rotated among the member countries and the first international Ball was held in Miskolc in 2007 with 150 participants and with a revenue that was given to children from member countries. Since then, there have been several projects and charity actions taken by the union, like helping victims of the floods, organizing international meetings and tours. The first Romanian club joined in 2010 and by now the union has reached its final form with 4 cooperating districts and 25 Rotary Clubs. It is the aim of the union to nourish the common historical roots and relationships. The next project of theirs is to erect a monument that will spread Rotary s message in five languages (Romanian, Ukrainian, Polish, Slovakian and Hungarian). ROTARY 19

20 K Ö Z É L E T Gyermektábor adomány A rozsnyói nemzetközi ülést a Szlovák Paradicsomban rendeztük meg, ahol megnéztük a Hernád-völgyet, Késmárkot, valamint Rozsnyót és a világhírû barlangot Rozsnyó fölött évben árvízkárosultakat segítettünk Kárpátalján a magyar klubok 1500 USD összeget gyûjtöttek és adtak át az RC Ukraine részére az ÉKKRCBT keretén belül. Szlovák javaslatra felvettük a Tiszta Víz programot projektjeink közé. Lengyelországban, Janów Lubelskiben 5 napos kerék - pártúrán vettünk részt. Itt megismerkedtünk a hagyo - mányos népi ízekkel és a falusi élettel tájház látogatás keretében. Megtekintettük a fogyatékkal élô gyermekek gyógykezelésére készült komplexumot és a lovardát. Ennek megismerése után határoztuk el, hogy közös projekt ként olyan alkalmi táborokat szervezünk, amelye - ket az arra rászoruló gyermekek részére bizto sítunk. A túra során eljutottunk a partizánemlék mûhöz is, ahol kegyeletünket leróttuk július 17-én koncertet rendeztünk Rozsnyón az Ukrán Kárpátaljai Népi Együttes fellépésével ben a további programot a mátészalkai nemzetközi ülésen határoztuk meg. Itt lépett be társaságunkba az RC Kisvárda és az RC Košice Country. Az RC Mátészalka bemutatta a Szatmári Múzeumot, és Szatmár-vidéki népi táncokkal ismerkedtünk meg. A vízprojekthez kap - csolódóan az ukrán javaslat megbeszélése alapján évre terveztük a Tisza-túrát, melyben az ÉKKRCBT klubjai részt vennének. A Tisza-túra lényege, hogy a Tisza felsô szakaszától Szolnokig egy túrát szerveznénk katamaránokkal. A részt vevô klubok felkérnek festômûvészeket, akik a túrán tájképeket festenek, melyeket az ÉKKRCBT aukción értékesít ennek bevételébôl a fogyatékkal élô gyermekek terápiás kezelését támogatná a társaság. Ezt a jótékonysági túrát az elkövetkezendô években szeretnénk hagyományossá tenni ben lehetôvé vált az elsô román tagklub, az RC Satu Mare felvételére, amelyre ünnepélyes keretek között a lillafüredi rendez vé nyünkön került sor, a világelnöki látogatás alkalmával. A világ - elnök szignálta a csatlakozási szerzô dést. Ezen a nemzetközi ülésen a világ elnök mellett részt vett dr. Cseri Miklós kormányzó is, akit felkértünk az ÉKKRCBT kormányzó taná csának elnöki tisztségére a évre. Ugyancsak évben a világelnöki találko zón felvettük az RC Baia Mare és az RC Baia Mare 2005 klubokat Nagybányáról, valamint az RC Marghitát. Ezen klubok felvételének ünnepélyes aláírása az RC Baia Mare szeptember 25-i 10 éves charterün - nep ségének keretében, a Felsôbányai Suior Komplex Üdülô köz pontban meg - tartott nemzetközi ülésen történt. A nem - zet közi ülésen az RC Mára marossziget (Sighetu Marmatiei) is csatla kozott a társasághoz, valamint bejelentették az RC Rahó csatlakozási szándékát. Az ülésen a Tisza-túra végleges projektként való kidol go - zására bizottságot hoztunk létre. Szlovák részrôl Dobos Dénes, ukrán részrôl Jaroszlav Andruszak javaslata alapján szlovák és ukrán festôk már jelentkeztek részvételre. A program gesztor klubjai: RC Uzhgorod, RC Baia Mare, RC Roznava és magyar klubok a Tisza menti pihenôhelyek figyelembevételével. A túra Nagyszôlôstôl indulna biztos pihenôpont volna Tokaj (RC Sátoraljaújhely), illetve Tiszadob (Andrássy-kastély és környéke). A teljes program kidolgozása és végle gesítése január végén, án Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei), a romániai nemzetközi gyûlésen lesz elfo - gadva. A Baráti Társaság szeretné egymás megis merését az üléseken kívül is elôsegíteni web ol dal létrehozásával és az RC-tagok tevékenységét bemutató hírlevél kiadásával. Egy olyan kapcsolatrendszer kiépítését céloznánk meg 2013-ig, ami a kulturális és üzleti kapcsolatokat a klubtagok között elôsegíti és az információáramlást gyorsítja. Társaságunk a román klubok csatlakozásával végleges formáját elérte, 4 district együtt mûködésével, 25 Rotary Club részvételével. Az Kárpátok északkeleti, keleti és galíciai részét földrajzilag lefedi. Közös történelmi múltunk alapján népeink barátságát elôsegít hetjük munkánkkal. Szeretnénk elérni, hogy régi projektünk meg való suljon, melynek célja, hogy ezen a föld rajzi területen minden városban, ahol Rotary Club mûködik, és az tagja az ÉKKRCBT-nak, legyen egy köztéri alkotás, ami öt nyelven románul, ukránul, lengyelül, szlovákul és magyarul hirdeti a Rotary alapeszméjét. Abkarovits Géza ÉKKRCBT alapító elnök 20 ROTARY

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak 4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2011. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak Fiatal rotarysok játszóteret építettek

Részletesebben

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék 5. Hírlevél Rotary Club Szolnok 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év A 2006-os Charter ünnepségen részt vett klubtagok. Balról jobbra, felső sor: Kardos Tamás, Dr. Barazutti László, Erdei György, Kiss László,

Részletesebben

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó A PANORÁMA AJÁNLATA Kanadai jótékonysági tábor diákoknak Idén is csodálatos élményben volt részük azoknak a határon túli diákoknak, akik ingyenesen vehettek részt a kanadai Rákóczi Alapítvány által, immár

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban Ingyenes városi lap XVII. évfolyam 20. szám 2007. november 22. La petite Jeanne Összegyûlt a Munkácsykép (La petite Jeanne) megvételéhez szükséges 27 millió forint Békés megyében, Békéscsabán. A szervezôk

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert XXIII. évfolyam 11. szám Meleg, baráti fogadtatásban volt része ez év október 4 7. között annak a négytagú városi küldöttségnek, amely az Erdély-szerte ismert falusi ünnepre, a betakarítást követõ helyi

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Újpesti Napló. Itt a nyár! FARKASERDŐ II. CENTENÁRIUM MEGINT NEM LESZ METRÓ KOVÁCS ZOLTÁN

Újpesti Napló. Itt a nyár! FARKASERDŐ II. CENTENÁRIUM MEGINT NEM LESZ METRÓ KOVÁCS ZOLTÁN Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. június 8., I. évf., 9. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu MEGINT NEM LESZ METRÓ FARKASERDŐ

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben