Ha van szándék, szív és tehetség, jó elképzeléseket lehet megvalósítani Beszélgetés Doncsev Tosoval

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha van szándék, szív és tehetség, jó elképzeléseket lehet megvalósítani Beszélgetés Doncsev Tosoval"

Átírás

1 Ha van szándék, szív és tehetség, jó elképzeléseket lehet megvalósítani Beszélgetés Doncsev Tosoval Doncsev Toso Budapesten született. A középiskola után az ELTE BTK bolgár szakán végzett. Az egyetem után dolgozott a Széchenyi Könyvtárban, a Bolgár Kulturális Intézetben, a Bolgár Követségen és a Sofia Press-nél. Az elmúlt parlamenti ciklusban ő volt a Magyarországi kisebbségi Kerekasztal első elnöke. Jelenleg az országos Bolgár Önkormányzat elnöke. Pro Minoritate: Családi háttered mennyire járult hozzá pályafutásodhoz? Doncsev Toso: Édesanyám magyar, édesapám bolgár volt. Én itt születtem Budapesten és magyar iskolákban tanultam. Ennek következtében, néhány alapvető kifejezéstől eltekintve, 16 éves koromig igazándiból nem beszéltem jól bolgárul. Először 1956 januárjában jártam Bulgáriában. Ebben az időszakban, mint minden fiatal kamasz, én is kerestem az önazonosságomat. Személyes és családi indíttatásnak köszönhetően elkezdtem komolyabban foglalkozni édesapám anyanyelvével és tudatosítottam magamban, hogy magyarországi bolgár vagyok. Középiskolásként rendszeresen kaptam a Rabotnicseszko Delót és így nyelvtudásomat komolyabban fejleszthettem. Az érettségi után elvégeztem az ELTE-BTK bolgár szakát. Aztán elkezdtem műfordítással foglalkozni. Magyarországon megjelent néhány általam fordított bolgár író kisregénye, s írtam néhány szociológiai tanulmányt a magyarországi bolgárok identitásáról. Az első munkahelyem a Széchenyi Könyvtár volt, ahol délszláv referenseként dolgoztam. Később a Bolgár Kulturális Intézetben, majd a Követségen, végül pedig a Szófia Pressz budapesti tudósítójakén dolgoztam. Közben 1984-ben A magyarországi bolgárok etnikai identitásának kérdései címmel megvédtem disszertációmat a Bolgár Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében. P. M.: Időközben nevet változtattál. Ennek mi volt az oka? D. T.: A névváltoztatás gyakorlatilag bolgárról bolgárra történt. Édesapámat Angel Todorovnak hívták, a Doncsev családi nevet nem használta. Iskolai pályafutásomat Todorov Tosoként kezdtem. Azonban az idegen nevek dzsungelében nehezen igazodtak el az anyakönyvvezetők. Nővéremet az iskolában Todorova Ruszinkának írták be és ugyanezen az alapon később engemet mit sem törődve az egyeztetés idegen szabályaival Todorova Tosoként jegyeztek be. A középiskolában határoztam el, hogy hogyan is szeretném a nevemet használni. Így lettem a bolgár névadás szabályai szerint Doncsev Angelov Toso, azonban az Angelovot Magyarországon utónévként kezelik, ezért "magyarosítottam" azáltal, hogy a gyakorlatban csak a Doncsev Tosot használom. P.M.: Hogyan kapcsolódtál be a magyarországi bolgár mozgalomba? D. T.: A magyarországi bolgár egyesület keretében kezdeményezője és vezetőségi tagja voltam egy értelmiségi klubnak. Azonban a pártállami rendszerben nem igazán szereztem népszerűséget egy-két megnyilatkozásommal. Nevezetesen azzal, hogy az akkor még Georgij Dimitrovról elnevezett kulturális egyesületben kifogásoltam, hogy a nagykövetség embere, jelesen a konzul, milyen alapon vesz részt automatikusan a vezetőségi üléseken, lévén hogy az alapszabály erre semmilyen jogalapot nem adott. Persze nem voltam én olyan naiv, hogy ne tudtam volna azt, hogy a konzul milyen szerepet töltött itt be és világos volt az is, hogy

2 jelenlétével nem csak informálódott, hanem befolyásolta az embereket. Távolról sem akarom magamat ellenállóként beállítani, azonban azt hiszem, hogy következetes és korrekt gondolkodással az ember értelemszerűen szembekerült az akkori politikai elittel. A későbbiekben egy tisztújítás során nem kerültem be az értelmiségi kör vezetőségébe, mely ezek után lassan és fokozatosan elhalt. Nekem a rendszerváltozásig kellett várnom, hogy újra szerepet vállalhassak az egyesületben. Szerencsére ma már az a gyakorlat, hogy a követség embereit nagyon szívesen látjuk, de vendégként, meghívottként. Ez vonatkozik a magyarországi hivatalos szervekre is. Az az alapelvem, hogy az autonómiát és az önkormányzatiságot sérti az, ha nem testületi tagok vesznek részt azokon az üléseken, ahol döntések születnek. P. M.: Az elmúlt ciklusban három évig a magyarországi Kisebbségi Kerekasztalnak voltál az elnöke. Mi volt ennek a lényege és személy szerint Te mit tartasz legnagyobb sikerednek? D. T.: A kerekasztal alapító szándéka az volt, hogy összefogja a magyarországi kisebbségi szervezeteket érdekegyeztetés és információcsere céljából. Ma sok politikus és kisebbségi hangoztatja: milyen kár, hogy nincs kerekasztal és hogy a kisebbségek nem egységesek. Azt hiszem, hogy a nézetkülönbségek bizonyos tekintetben természetesek, ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy hosszú éveken át tizenhárom kisebbség és közel száz szervezet egységesen tudott együttműködni a közös érdek céljából. Úgy érzem, ebben rejlett a legnagyobb érdemem, hogy talán integrálni tudtam az embereket ebben a sok esetben a szakadás és konfliktus felé haladó szervezetben. Kifelé szerencsére erőt és egységet tudtunk demonstrálni és ez az akkori kormányzatot akarta vagy sem,rákényszerítette, hogy partnerként kezeljen bennünket. Ha a mai helyzetet vesszük figyelembe, igaz ugyan, hogy az önkormányzati rendszer kialakulásával közjogi felhatalmazással rendelkező testületek jöttek létre, mégis, ha nincs összkisebbségi egység, akkor a legnagyobb létszámú nemzetiségeket sem fogja egyenrangú partnerként kezelni a kormányzat és a parlamenti pártok. Visszatérve a kerekasztalra, a legnagyobb sikerünk az, hogy megszületett a kisebbségi törvény. Sokat lehet róla vitatkozni, azonban én azt mondom, hogy a törvény legfontosabb erénye a létezése. P. M.: 1995 márciusa óta vagy a magyarországi bolgár önkormányzat elnöke. Az azóta eltelt idöszakot a hazai bolgárok szempontjából hogyan értékeled? D. T.: A mi szempontunkból alapvető, hogy a Magyarországi Bolgárok Egyesülete nagyon erős civil társadalmi szerveződés óta jogfolytonosan, megszakítás nélkül működik, alapintézményeit maga hozta létre (a székházat, az iskolát, a templomot). Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat egy olyan civil szervezetből jött létre, mely korábban forrásainak legnagyobb részét saját maga teremtette elő. A bolgárok esetében az önkormányzat létrehozója és szervezője egyértelműen az Egyesület. Belül folyt le a vita arról, hogy érdemese egyáltalán önkormányzatot létrehozni. Ez más kisebbségek esetében is felmerült és különböző esetekben különböző megoldások születtek. Volt ahol feloszlatták az országos szövetséget, volt ahol bizonyos emberek politikai és személyes okokból az egyesületeknél maradtak és nem kapcsolódtak be az önkormányzatok munkájába és van ahol megalakultak az önkormányzatok és harmonikus kapcsolat alakítottak ki az egyesületekkel, szövetségekkel. Ez utóbbiak közé tartozik véleményem szerint a bolgár kisebbség is. Azonban kezdetben én voltam egyedül azon a véleményen, hogy szükség van az országos bolgár önkormányzat létrehozására és csak később sikerült erről meggyőznöm az egyesület vezető testületét. Egy működő egyesület esetében érthető, hogy egyesek óvatosabbak voltak egy új intézmény létrehozásával. Ugyanakkor világossá vált, hogy mindenkinek nagyon kell figyelnie az események alakulására. Márpedig a mai trend az önkormányzati rendszer. Ha mérleget kell

3 készítenem, azt hiszem, az önkormányzat működése pozitív. Az embereket megmozgatta, különösen annak örülök, hogy szerves fejlődés indult el Halásztelken, Pécsett és Miskolcon, feléledtek az ottani jegelt állapotban lévő közösségek és beindult az önszerveződés, s emellett most sok bolgár a közéleti szerepvállalás iskoláját járja ki. Az is fontos szempont, hogy az állami financiális garanciavállalásnak köszönhetően az önkormányzatok kisebb-nagyobb mértékben részesülnek anyagi támogatásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha van szándék, szív és tehetség, akkor jó elképzeléseket lehet megvalósítani. P. M.: Az előrejelzések szerint a nyáron elindul az a folyamat, melynek végén módosítani fogják az 1993-ban elfogadott kisebbségi törvényt és esetleg magát az Alkotmányt is. Véleményed szerint ennek során milyen alapelvekből kell kiindulni? D. T.: Számomra a legfontosabb alapelv a mindennapi szerves fejlődésből kiinduló jogi módosítás. A szocialista rendszerre volt az jellemző, hogy jogszabályokat alkottak és a gyakorlatnak ezekhez kellett igazodniuk. A szerves polgári fejlődésnek az a menete, hogy bizonyos viszonyok először megérnek arra, hogy a jogszabályok rögzítsék, majd pedig később a törvényhozás ezt meg is teszi. P. M.: Mit vársz az Alkotmány módosításától? D. T.: A kisebbségi törvény kötődik az Alkotmány módosításához. Az eredeti törvényt is abból vezettük le, hogy az Alkotmány 68. paragrafusa államalkotó tényezőként nevezett meg 13 magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséget. Jelenleg mi azt szeretnénk, ha az Alkotmány úgy módosulna, hogy a kisebbségek parlamenti képviseleti joga konkrétabban megjelenne benne. Ugyanakkor, mint magyar állampolgár, azt mondom, hogy nincs jelen pillanatban alkotmányozási kényszer. Véleményem szerint nincsenek meg azok a feltételek, amelyek ezt indokolttá tennék, nem is beszélve arról, hogy azok az alkotmánytervezetek, melyek megszülettek, nem igazán változtatnak a jelenleg is hatályban lévő jogszabályon. Sőt, inkább a választásokon győztes pártok dominanciáját valósítaná meg hangsúlyosabban. Azt is figyelembe kell venni, hogy a politikai pártok még a demokráciában sem képezik le a társadalom egészét. A pártpreferenciához képest sokkal szilárdabb a nemzetiségi, és a vallási hovatartozás, bizonyos kulturális, vagy gazdasági réteghez való tartozás. A mai helyzetben tehát nagyon káros lenne, ha egy elsietett alkotmányozási folyamatban a választásokon győztes politikai pártok kihagynák a társadalmi szervezeteket, márpedig erre minden esély megvan P. M.: Ezt a helyzetet hogyan lehetne megoldani? D. T.: A fejlett európai demokráciákban mindenki a kétkamarás parlamentről beszél. A múltban Magyarországon is ilyen rendszer működött. Én azt hiszem, hogy a társadalmat valóban a kétkamarás parlament képezné le a legmegfelelőbben. Egyrészt lenne egy képződés a politikai pártok mentén, majd pedig lenne utána egy másik, akár területi alapon, akár úgy, hogy különböző felekezeteket, szakszervezeteket, munkáltatókat, tehát különböző érdekszférákat jelentetnének meg. Nem lenne jó, ha minden érdekszféra valamilyen párton keresztül jelenne csak meg. Politikusok gyakran hangoztatják, hogy a kisebbségek parlamenti képviselete leginkább a kétkamarás parlamentben lenne megoldható, de rögtön hozzáteszik, hogy kétkamarás parlamentet Magyarországon nem lesz. Ezt leginkább azzal szokták indokolni, hogy a parlament létszáma már ma is túl nagy. De szerintem a mai parlamenti létszám mellett is nyugodtan lehetne kétkamarás parlamentet csinálni. Azt is gyakran szokták mondani, hogy a jelenlegi lassú törvénykezés méginkább lelassulna. Erre én azt mondom,

4 hogy miután bizonyos kardinális politikai és gazdasági kérdésekben már megtörtént a rendszerváltozás, nem válna a társadalom kárára, ha bizonyos törvényeket alaposabban megtárgyalnának. Hangsúlyozom, hogy véleményem szerint a kétkamarás parlamentben nem csak a kisebbségek, de az egész magyarországi társadalom érdekei is jobban érvényesülnének. P. M.: Hogyan lehetne megoldani a kisebbségek parlamenti képviseletét abban az esetben, ha marad a jelenlegi parlamenti rendszer? D. T.: A kisebbségeknél valóban van egy másik megoldási forma is. Már 1991-ben is szó volt róla, hogy célszerű lenne a parlament kisebbségi bizottsága mellett, tehát a parlamenten belül, létrehozni egy olyan, kisebbségiekből álló albizottságot, mely a nemzetiségekkel kapcsolatos törvényjavaslatokat megvitatja, véleményezi és esetleg bizottsági szinten vétójoggal is rendelkezne. Ez egy korlátozott parlamenti képviseletet jelentene. Azt is meg lehetne oldani, hogy a kisebbségek a jelenlegi rendszer mellett teljes jogú parlamenti képviselettel rendelkezzenek. Ekkor azonban felmerül az a kérdés, hogy egy kiélezett parlamenti politikai helyzetben célszerű-e, ha kisebbségiek szavazata döntene el olyan kérdéseket, melyeknek nincsenek kisebbségi vonatkozásai. Az is előfordulhat, hogy az adott kisebbségi a parlamentben már nem a nemzetiségének érdekeit fogja képviselni, mivel megeshet, hogy a politikai nézeteit a kisebbség, illetve annak vezető szervei nem fogadják el. Nem is beszélve arról, hogy egy politikai állásfoglalást követően az egész kisebbségre címkét lehetne ragasztani, ami a nemzetiségek szempontjából nagyon veszélyes dolog. Ráadásul az a kérdés is felmerülhet, hogy az adott kisebbséget országos szinten ki képviselné: az országos önkormányzat elnöke, vagy a teljes jogú parlamenti képviselő. Ez leginkább akkor tűnhet problémának, ha a két személy között politikai és egyéb nézetkülönbségek vannak. Ezeket a szempontokat figyelembe véve én azt mondom, hogy a kisebbségek parlamenti képviseletét korrekt módon, vagy csak a kétkamarás parlamentben, vagy pedig a jelenlegi rendszerben az országgyűlés keretein belül működő és bizonyos jogosítványokkal felruházott testületet kellene létrehozni az államfő, az országgyűlés elnöke, vagy az emberi jogi bizottság mellett. Ez a testület pedig magában foglalhatja az országos önkormányzatok elnökeit, ami emelné az önkormányzatiság rangját. P. M.: Véleményed szerint milyen módon és mértékben kellene módosítani a kisebbségi törvényt? D. T.: Én azt mondom, hogy nagyon csínján kell a kisebbségi törvény módosításával bánni. Tartok attól, hogy sok változtatás nem lenne kedvező a kisebbségek számára. Azokat az ellentmondásokat, amelyek a kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok között merülnek fel, sokan szeretnék kiegyensúlyozni. Ugyanakkor óvatosnak kell lenni, hiszen tudjuk, hogy a két testület a gyakorlatban nem azonos. A kisebbségi önkormányzatoknak semmilyen szankcionálási joguk nincs, semmiféle pénzbeszedési forrással nem rendelkeznek, nem adhatnak ki rendeleteket és nincs aki ezeket végrehajtsa. Az önkormányzati név használatával kapcsolatban figyelembe kell venni, ha két különböző jelenségre ugyanazt a megnevezést használjuk, akkor ebből sok bonyodalom származhat. Más a kisebbségi, és megint más a települési önkormányzat feladata. P. M.: A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban milyen módosítást tartanál célszerűnek a választójogi törvényben? D. T.: A jelenlegi rendszer komoly veszélyeket rejt magában. A kérdés azáltal válik igen bonyolulttá, hogy a kisebbségek javarésze nem kívánja a regisztrációt. Ez természetes

5 érzékenység, különösen most, a legutóbbi pécsi nemzetbiztonsági botrány után. Azonban az anonimitás megőrzése mellett, regisztráció nélkül is meg lehetne oldani ezeket a választásokat. Bennem az kelt komoly aggodalmat, hogy a mostani jelöléshez elég hat állampolgár kezdeményezése. Ez azt is jelentheti, hogy olyan emberek kerülhetnek pozíciókba, akiknek jószerivel semmi köze az adott kisebbséghez. Érzésem szerint ez úgy szűrhető ki, ha jelölő gyűlések történnek, ahol nyilvános jelöléssel kerülhetne valaki fel a listára. A jogszerűség biztosítható, ha az önkormányzati jegyző, vagy a választási bizottság elnöke jelen lenne és ellenőrizné a törvényességet. Magán a jelölő gyűlésen olyan emberek nagy valószínűséggel nem kerülhetnének fel a listára, akik nem tartoznak az adott közösséghez, akik a kisebbségi közösségért nem tettek semmit, illetve akik nem beszélik az adott kisebbség anyanyelvét. P. M.: Úgyszintén tagja vagy a parlament mellett működő kisebbségi közalapítvány kuratóriumának. Itt milyen tapasztalatokat szereztél? D. T.: Nagyon fontosnak tartom, hogy a közalapítvány kuratóriumában az alapító okirat szerint a kisebbségek többségben vannak. Jelen pillanatban a közalapítvány olyan fórum, ahol valóban a kisebbségek és a társadalmi oldal közös kerekasztal mellett ül. Jelentős döntések születnek, az itt kialakított alapelvek az országos kisebbségi stratégiának egyik legfontosabb területe. A közalapítvány működését sokan kritizálják. Szerintem fogyatékosságai abból erednek, hogy ez egy új testület, ilyen jellegű kisebbségi közalapítvány még nem volt. Most is 2400 pályázat érkezett be az idei kiírásra. Ennek a mennyiségnek a megfelelő feldolgozása és elbírálása nem egyszerű feladat. Ezen talán úgy lehetne segíteni, ha az elméleti célok meghatározására több időt szánnánk. Ami várhatóan a legtöbb gondot és problémát fogja okozni, az az ösztöndíjak kérdése. Korábban kizárólag csak roma fiatalok részesültek ilyen jellegű támogatásban. Most azonban a többi nemzetiség ki akarja terjeszteni ezt a kört más kisebbségre is. Én jól ismerem a roma fiatalok többszörösen hátrányos helyzetét, azonban mégis az a véleményem, hogy egy olyan össztársadalmi kérdést, mint amilyen a roma fiatalok fölzárkóztatása, az nem a kisebbségi közalapítvány kompetenciájába tartozik. Én magam olyan javaslatot tettem, hogy alanyi jogon nem adható ösztöndíj. Egy tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez megfelelő kritériumrendszert kell kidolgozni és ennek egységesen meg kell felelnie mindenkinek. P. M.: Köszönöm a beszélgetést.

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára

Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára Gajdos István Zubánics László Tóth Mihály Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára I. A könnyített honosítási törvény bevezetése közvetlen közjogi kapcsolatot teremt a magyar állam

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Tíz éves a Zurgó. Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével

Tíz éves a Zurgó. Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével Tíz éves a Zurgó Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével Néhány napja zajlott le a Csángó Ünnep nevű rendezvény, amelynek keretén belül emlékezett meg a Zurgó együttes fennállásának 10. évfordulójáról.

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia?

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? A kulturális kreatívok minden közösségi területen új utakat keresnek. Olyanokat, melyekben ők aktív résztvevők és a folyamatok

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült.

VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült. VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült. Legelőször a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások megkezdésekor abban a munkacsoportban,

Részletesebben

Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen

Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen Ravasz Ábel Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen 1. Kontextus Az esettanulmány helyszíne Dunaszerdahely (Dunajská Streda), amely egy járási központ Szlovákia délnyugati részén. A legutóbbi

Részletesebben

MIÉRT NINCS SZÜKSÉGÜNK MÁSODIK KAMARÁRA?

MIÉRT NINCS SZÜKSÉGÜNK MÁSODIK KAMARÁRA? MIÉRT NINCS SZÜKSÉGÜNK MÁSODIK KAMARÁRA? Jakab András* (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Alkotmányjogi Tanszék) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány a jelenlegi alkotmányozás apropóján elemzi végig

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben