Megjelenik havonta. Ára: 150 forint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik havonta. Ára: 150 forint"

Átírás

1 Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Arad a magyar Golgota Ára: 150 forint Megjelenik havonta XXIII. év fo lyam 10. szám október Látogatás lengyel testvérvárosunkban A szabadságharc leverése után 1849 szeptemberének végén összeült a haditörvényszék. A tizenhárom tábornokot felségsértés címén halálra ítélték. Az ítéletet kimondták, de teltekmúltak a napok, és a végrehajtásról nem esett szó. A családtagok már abban bíztak, hogy Ferenc József kegyelmet ad az elítélteknek. Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Az aradi várban pedig különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. Ezerháromszáz katonát éles töltéssel láttak el, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel és alá, hajnalban az egész őrség fegyvert ragadott. A tábornokok vigasztalására lelkészeket küldtek, de inkább őket vigasztalták az elítéltek: a papok sírva léptek be hozzájuk. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Egyedül Damjanich és Sujánszky lelkész ült parasztszekéren, a tábornok szivarozott, éppen elszívott egy szivart, mikor az akasztófákhoz értek. Útközben azt mondta Sujánszky tisztelendő úrnak: - Csak legalább Kossuthot óvja meg az Isten a mi sorsunktól, így legalább marad némi remény, hogy hazánknak még egyszer fölvirrad! Négy tábornokot főbelövésre ítéltek - kilenc akasztófa állt a vesztőhelyen. Először Pöltenberg előtt állt meg a porkoláb. - Kérem, kapitány úr! (mindenkit azon a rangon szólított, amelyet egykor a császári seregben viselt). Pöltenberg egy percnyi halasztást kért, odalépett Damjanichhoz, és megszorította a kezét. Damjanich azt mondta neki: - Isten veled, barátom! - S azzal megcsókolta. Egymás után léptek a tábornokok Damjanichhoz, mindenki búcsút vett tőle. Amikor Leiningenre került a sor, ő engedélyt kért a vezénylő őrnagytól, hogy a legénységhez szólhasson. - No, hát szóljon, de röviden! A harmincéves ifjú most is honvéd tábornoki egyenruhát viselt, csengő hangon megszólalt, és német nyelven ezt mondta: - Felőlem azt a hírt terjesztik egyesek, hogy én Buda felszabadításakor osztrák tiszteket meggyilkoltattam volna. Nekem nem áll módomban más védekezés, ezért itt az utolsó percben, Isten szabad ege alatt a jelenlevők előtt kijelentem, hogy ez a rólam terjesztett hír aljas rágalom! Ezután társaihoz fordult, és azt mondta nekik: - Isten veletek, bajtársak! Nemsokára egy más, igazabb bíró előtt állunk, ő igazságosan ítél majd fölöttünk. Damjanich már csak Vécsey Károly tábornoktól búcsúzhat el, akit utolsónak hagytak, mert a délvidéki hadsereg megtartásáért rá különösen haragudtak. - Éljen a haza! - kiáltotta Damjanich. Ez volt az utolsó szava. Vécsey körülnézett, nem volt kitől elbúcsúznia. Ekkor odalépett Damjanich tábornokhoz, és megcsókolta a kezét. Mihelyt a katonaság elvonult, és a közlekedést helyreállították, ezrével zarándokolt a nép a kivégzés helyére. "Arad pedig a magyar Golgota" - írta Kossuth, mert a szabadságharc mártírjai is új hitet öntöttek a hazafiak szívébe. Lengyel Dénes nyomán Jánoshalma Város hivatalos honlapja: Korábbi számaink itt olvashatók A jánoshalmi nevezetességeket bemutató sátor előkelő helyet kapott a Lengyelországi Nawojowában megrendezésre kerülő Agropromocja 2008 elnevezésű nemzetközi mezőgazdasági kiállítás területén. Küldöttségünk első alkalommal, szeptember 5-én látogatott el testvértelepülésünkre városunk képviseletében. A népművészeti értékeinket, mezőgazdasági terményeinket, sütőipari termékeinket, kitűnő borainkat felvonultató pavilon előtt mindig sok érdeklődő állt meg. (A látogatásról további részletek a 3. oldalon olvashatók) MEGHÍVÓ október 6-án 17 órára az Aradi Vértanúk emlékünnepségére az Országzászló térre. Program Himnusz Ünnepi beszédet mond: Kiss Györgyné Jánoshalma Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagja Ünnepi emlékműsor: Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak előadásában Koszorúzás Szózat Itt a szüret ideje Készülhet a must, jöhet a vigalom... A szürettel, mint ünneppel kapcsolatos írásainkat az 5. és 9. oldalon olvashatják. Az 1956-os Forradalom és szabadságharc 53. évfordulójának ünnepi programjai: október 23-án 9 órakor ünnepi szentmise a Szent Anna Római Katolikus templomban 10 órakor Megemlékezés és koszorúzás a Hősi emlékműnél Közreműködnek: A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközép és Kollégium tanulói órakor Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett dr. Szobonya Zoltán emléktáblánál 11 órakor Koszorúzás a R.k. Plébánia falán elhelyezett Mindszenty József hercegprímás emléktáblánál órakor 56-os emlék és érdemjel gyűjtemény kiállítás a Kulturális Központ Mithras Képzőművészeti és kiállítótermében

2 A Hunyadi hírei 2. oldal HUNYADI NÉPE október A 2008/09-es tanévkezdés A 2008/09-es tanévet színvonalas tanévnyitóval kezdtük. Az óvodások felvételt nyertek iskolánkba, mert valamiben mindannyian tehetségesek, ügyesek. Boldogan álltak a TESZ-LEK kalap alá, s majd kicsit bátortalanul, de mondták a hunyadis fogadalmat a 9. osztályosokkal együtt. A nyáron egy német, szeptember 3-án egy fizika-informatika szakos tanárunk eltávozott az iskolából. Augusztus 15-én egy német-ének szakos tanárunk 1 év fizetés nélküli szabadságra ment. Ezek mind nehezítették a helyzetünket, az kezdés első napjait. De sok öröm is ért bennünket, szeptember 1-jén egy modern, új tanirodát vehettek birtokukba diákjaink, mely a szakképzési hozzájárulás összegéből volt lehetséges. A decentralizált pályázaton több mint 8 millió forintot nyert iskolánk az emelt szintű szakképzés feltételeinek még teljesebb biztosításához, mely még ebben az évben realizálódik.. Szeptember 18-án, 19-én az Oktatási Hivatal utóellenőrzést végzett iskolánkban, az utóellenőrzés során az ellenőrzést végző bizottság megelégedettséggel nyugtázta a hibák kijavítására tett intézkedéseinket szeptember 22-én a szülői szervezet és a gimnáziumi tagozat hallgathatta meg a 2008/09-es tanév munkatervét, munkaprogramját. A tanév sok értékközvetítő közös programot tartalmaz. A versenyek, kiállítások, kirándulások, ünnepségek igazi csemegét jelenthetnek az érdeklődőknek. Hat gimnáziumi illetve öt általános i tanítás nélküli munkanap van a tanév során. Ezek a következők: november 28. Radnóti nap Nyílt tanítási nap jótékonysági bál december 12. (csak a gimnáziumnak) Szalagavató április 08. nevelési értekezlet június 2-3.kirándulások június 4. Diák-önkormányzati nap A következő szombatokon van tanítás: október 18., és december 20., valamint január 10. és június 13. A gimnáziumi ballagás május óra. Az általános i június óra. Az általános iskolában történt Somogyiné Sági Piroska igazgatónő az elmúlt tanévben megbízott igazgatóként vezette intézményünket. Gratulálunk a nyáron kapott 5 évre szóló igazgatói kinevezéséhez! A tanuláshoz energia kell, melyet a szünetekben történő pihenés segít megújítani. Ezért a tavaly őszi alapítványi bál bevételéből a nyár végén az általános i udvar rendbetételét kezdtük el sorakozóhely kialakításával, ezt a sportpálya felújításával szeretnénk folytatni. A mellette lévő támfal renoválása is megtörtént. A játékvár rendbetételéhez szülői segítségre van szükségünk, homokozó kialakítását is tervezzük. Az 1 és 2 forintosok gyűjtéséből befolyt összeget pihenőpadok vásárlására fordítottuk, melyeket a folyosókon helyeztünk el. A büfé előtt biztosítottuk a kulturáltabb étkezés lehetőségét asztalok és padok kihelyezésével. Iskolánk élen járt és jár az esélyegyenlőség biztosításában, a hátrányos helyzetű tanulók befogadásában, támogatásában. Ezt a célt szolgálja az útravaló ösztöndíj programban való további részvételünk, alapítványi támogatásaink, a nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. évfolyamon. A német nemzetiségi nyelvoktató programmal történő nyelvtanítást indítottuk e tanévben is az angol nyelv mellett. Sok csak egyféle idegen nyelvet oktat. A vízhez szoktató uszodai testnevelés órák ebben a tanévben is folytatódnak. Szeretnénk, ha a tanulás örömteli időtöltéssé válna a számítógépek, a digitális tábla egyre gyakoribb használatával. Iskolánkban, mint minden év szeptemberében, nagyon mozgalmasan teltek napjaink. Tanulóink változatos és gazdag programok közül válogathattak. A hónap első napjaiban a felsős osztályok megválasztották képviselőiket az i diákönkormányzatba, majd megtartották alakuló ülésüket, ahol szavaztak a tisztségviselőkre. A titkár: Balázs Tamás 8.a osztályos tanuló lett. Ebben az évben is nagy figyelmet szentelünk környezetünk védelmére, ezért folytatjuk az i szintű műanyag flakonok gyűjtését. Környezetvédelmi felelőst is választottunk, Vavró Dorottya 6.a osztályos tanuló személyében. Munkájukat az előző évekhez hasonlóan szervezik: minden héten találkoznak, amikor megbeszélik az ügyeleti munkát, és az aktuális feladatokat. Multimédiás Oktatási Rendszer A nevelőtestületünk tagjai közül többen részt vettünk az XCLASS a kreatív tanársegéd Professzionális Nyelvi Labor bemutatóján. Csábító számunkra, hogy az interneten fellelhető digitális tananyagok, tudástárak és interaktív feladatgyűjtemények segítségével, az új megoldásokra nyitott és kreatív pedagógusok immár akár a 21. századi módszerekkel is taníthatnánk. Iskolánk nyitott az újra, csak meg kell találnunk a finanszírozás lehetőségét, formáját. Joggal lehet mondani, hogy Az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz. Az ésszerűtlenül élő ragaszkodik ahhoz, hogy a világot próbálja magához igazítani. (G.B.Shaw) Minden tagintézményben megalakult a DÖK, szeretnénk, ha diákjaink igazi polgárokká válnának, ha a DÖK egy működő szervezete lenne iskolánknak, valamint a tényleges demokráciára nevelést valósítaná meg. A Napközi Otthonos Óvodával közösen egy pedagógusokból álló munkaközösséget szervezünk. Ennek a csoportnak elsődleges célja, hogy a leendő kis első osztályosoknak megkönnyítsük az iskolába történő beilleszkedését. Fontosnak tartjuk beavatni a szülőket, nélkülük nem lehetséges az eredményes nevelés és oktatás szeptemberében két egésznapos és egy félnapos osztály indítását tervezzük. A leendő elsősöket reményeink szerint Nagy Sándorné, Marancsikné Kubatov Ágnes Czeller Eszter, Bunyevácz Hajnalka Friebertné Radvánszki Rita tanítják október 23-án a városi ünnep szervezésére kérték fel iskolánkat. Szintén ezen a napon délután 14 órától szervezi meg iskolánk együtt a Terézhalmi Ökoturisták Egyesületével közösen a 23 Órás Ünnepi Tekergést Kéleshalmán október 26-án és 27-én bentlakásos középi felkészítő tábort rendezünk a nyolcadikosok számára CÉLOM A JÖVŐM címmel november 28-án a Radnóti nap keretében nyílt tanítási napot tartunk a gimnáziumba készülő nyolcadikos diákok és szüleik részére. November 28-án megrendezzük az Invokáció és az Alma Mater Alapítvány jótékonysági bálját. Somogyiné Sági Piroska Alsó és felső tagozatos tanulóink a szeptemberi termény kiállításra gyönyörű munkákat készítettek. Helyezéseket értek el, amelyre a díjakat és az ajándékokat a következő héten kapták meg. Gimnazista tanítványaink bekapcsolódtak a városi rendezvényekbe, amely a reneszánsz korát elevenítették fel. A város ENSZ Békenap rendezvényén iskolánk öt tanulója adott műsort: Molnár Ádám 10. o., Nagy Benedek 10. o, Ádám Nikolett 8.d, Dukai Zoltán 6.b, Mike Árpád 6. b. (alsó képünkön a szereplők egy csoportja) Felkészítőjük: Garami Mária és Baka Jenőné tanárnők. Szeptember 18-án iskolánk részt vett a Fuss az iskoláért 2008 métert című országos akcióban. Gyerekek, pedagógusok 12 órakor együtt indultak és futottak az egységes iskoláért. A verseny díjazásaként 200 Ft/fő pénzjutalomban részesült minden intézmény, mely összeget sportszerek vásárlására lehet fordítani. Összesen 890 fő futotta végig a távot. Jó volt együtt futni. Mindannyian nagyon élveztük. Az alsós tanulóink, hagyományainkhoz híven megrendezték mezei futó versenyüket. A következő helyezések születtek. Évf/helyezés leány Fiú 1. évfolyam 1. Novák Nikolett 1.a Tusori Gergő 1.c 2. Bolvári Dóra 1.b Szem Valentin 1.c 3. Kolonics Brigitta 1.b Kiss Bonifác 1.c 2. Évfolyam 1. Zentay Klaudia 2.c Hajdú Hunor 2.a 2. Vavró Rebeka 2.a Ádám Norbert 2.b 3. Kolompár Noémi 2.c Soós Bálint 2.a 3. évfolyam 1. Kovács Kitti 3.b Lengyel Áron 3.a 2. Horváth Brigitta 3.b Keresztesi László 3.c 3. Korom Zsófia 3.b Dudás László 3.a 4. évfolyam 1. Mikó Dorottya 4.a Kotró Péter 4.b 2. Rasztik Rebeka 4.b Zentay Viktor 4.c 3. Juhász Loretta 4.a Németh Gina 4.b Pippan Bálint 4.c A hónap végén, 28-án készülnek aerobikosaink a Pécsett rendezendő Magyar Aerobik Kupa 3. fordulójára. Ez a rendezvény számukra nagyon fontos lehet, mert a harmadik forduló összesített eredménye alapján bejuthatnak a Magyar Nemzeti Kupa döntőjébe. Hajrá aerobikosok! Az iskoláról szóló tájékoztató összeállításában részt vettek: Simon Lászlóné, tagintézményvezető, Rittgasszer Jánosné, Szűcs Márta, Bátyai Gáborné tanárnők. Ferenczi Jánosné

3 2008. október HUNYADI NÉPE Az önkormányzat hírei 3. oldal Látogatás a lengyel testvérvárosunkban A Felső-bácskai Alapfokú Művészeti Iskola népi-tánc csoportja két alkalommal is fellépett a gazdagon szervezett színpadi programok keretében. Felvételünkön a megnyitóünnepségen előadott produkció egyik jellegzetes pillanata látható. A megnyitóünnepség alkalmával Ádám Gyula pincészetéből való kiváló zamatú jánoshalmi borral láttuk vendégül a kiállításon jelenlévő lengyel mezőgazdasági minisztérium legfelsőbb munkatársait, és a helyi, valamint regionális politikai vezetőit. Küldöttségünket vendéglátóink mindvégig a lengyel vendégszeretetre jellemző szívélyes fogadtatásban részesítették. A polgármester Stanislav Kielbasa, és a Képviselő-testület tagjai az ott tartózkodás ideje alatt sort kerítettek szakmai beszélgetésre a testvérvárosi együttműködési szerződés értelmében, délutánonként kirándulásokat szerveztek, az esti programokat pedig jókedvű zenés-táncos összejövetelek, ünnepi együttlétek színesítették A Nawojowa környéki óriási kiterjedésű erdőterület nagyobb része állami tulajdonban van, kisebb hányada magánkézben. Egy délutáni kirándulás alkalmával megcsodálhattuk a több száz éves, méltóságteljes faóriásokat, amelyeket még ma is a hagyományos módon, korszerű gépek használata nélkül termelnek ki. A ragyogó időjárás nem csak a természetjárásnak kedvezett, hanem arra is alkalmat adott, hogy ellátogassunk egy környékbeli falumúzeumba, és egy méhészeti eszköz különlegességeket felvonultató falusi vendéglátóhelyre. A felvételen a küldöttségünk egy csoportja látható. A búcsúestet egy erdei szabadidőparkban, hangulatos tábortűz mellett töltöttük el. Nem élhettünk muzsikaszó nélkül aznap sem, a talpalávalót Nawojowa környékének népi hagyományait ápoló zenekar húzta, felvételünkön ők láthatóak jellegzetes öltözékben. Az első látogatást a város vezetése minden tekintetben eredményesnek értékelte. Köszönjük a szívélyes vendéglátást! Viszontlátásra Nawojowa!

4 4. oldal október A patcai piramis rejtélye (Útinapló) Első nap: A Hunyadi János Általános Iskola 48 tanulója indult augusztus 2-án Patcára, hogy részt vegyen az Egyiptom a Fáraók Korában, Kalandtáborban. Vonaton utaztunk, mivel ezt a közlekedési eszközt oly ritkán használjuk a mai világban, és mi gyermekek nagyon szeretjük. A Dunántúli-dombság alagutjai még izgalmasabbá tették utunkat. Kaposvárról busszal utaztunk tovább a szerpentines, imbolygó utakon, és értünk egy picike falu végére, Patcára. Megérkeztünk: dombok, völgyek, patakok, tavacska. A fasor mögött bújt meg egy magányosan álló házikó. Szemben vele egy hatalmas gazdaság. Gyorsan birtokba vettük a szobákat és felderítettük a környéket. Igazi gyermek paradicsom: játszótér, focipálya, lovagvár, kukorica labirintus és rengeteg állat. Azt sem tudtuk mivel játszunk. De hol a piramis? Este Fáraó meséket hallgattunk. Itt tanultunk is valamit a régmúltból. Mikor besötétedett, éjszakai túrát tettünk a környéken, és összegyűjtöttük az arany szkarabeuszbogarakat is. Lehet, hogy a Fáraók nem féltek, de ez az út nagyon félelmetes volt. 2. nap: Jól esett a pihenés, és újult erővel kereshettük tovább a piramist. Közben lakhelyünk teljesen átalakult. Hatalmas arany szarkofág került az ebédlő közepére, egy múmiával. Hieroglifát a segédtáblázattal tudtunk csak olvasni. III. Tutmószisz Fáraó, ez állt a feliraton. A bejáratot hatalmas, ókori, egyiptomi Istenek festménye díszítette. Minden szobának saját Isteni nevet kellet választania és kártust kellet készítenünk. A mi társaságunk Anubiszt választotta, aki farkas fejű Isten volt. A nyári forróságnak köszönhetően délután Kaposvárra utaztunk a Virág fürdőbe, strandolni. Ez a hely igazi Fáraóknak való volt. Hatalmas medencék, barlangok szövevényében, hatalmas csúszdák, vízi locsolók és forgók, de a legjobb mégis a sziklaugrás volt. Nem csak a mélység, de a magasság is vérpezsdítő volt. Este a fáraómesék után, eltáncoltuk a fáraók táncát, sőt énekeltünk is karaokéztunk. Azt nem tudom, hogy a Fáraók is énekeltek-e, pláne kivetítőről? Ma is jól elfáradtunk, de a piramist még mindig nem láttuk. 3. nap: Délelőtt, Isteni mintákat festettek a tanító nénik ránk. Sajnos ez a tetoválás a fürdéssel eltűnt, pedig jó lett volna, ha legalább a tábor végéig megmaradt volna. Délután fényképezkedtünk a múmiával és a szobatársakkal. Este egyiptomi ékszereket készítettünk aranyból, hieroglifát rajzoltunk rá, és bőrpántra fűzve a nyakunkba kötöttük. Ez már emlékként is megmarad. Lehet, hogy nincs is Patcán Piramis? 4. nap: Délelőtt elkészítettük a fényképeknek a keretet. Rézmetszetet rajzoltunk hieroglifákkal. Igaz még mindig nem tudunk hieroglifát írni fejből, de megint kaptunk segítséget hozzá. Délután hatalmas kőtömböket faragtunk és rabszolgák segítségével óriási piramist építettünk. Na, jó, nem voltak rabszolgák, és a kőtömbök is csak kartondobozok voltak, de az igaz hogy óriási piramist építettünk a házunk elé. Hát állt a piramis Patcán! Láttam! Sőt építettem is! Este táncos mulattságot rendeztünk a piramis körül. 5. nap: Délelőtt egyiptomi fáraó ruhát készítettünk. A Patca feliratú pólóra egyiptomi mintákat rajzoltunk, majd a lányok vasalták a ruhákat. Délután ismét várt ránk a kaposvári fürdő. Este tréfás vetélkedővel múlattuk az időt, majd az olimpiai lánggal futottunk, nehogy véletlenül ne érjen el a láng Kínáig és elmaradjon az olimpia. Este fáklyával futni, elképesztő volt, olyannyira, hogy még a falubeliek is kiálltak a kapuba, nézni minket. 6. nap: Ma, is mint minden nap jól kialudtuk magunkat, mert nem volt ébresztő. Mindenki akkor kelt, amikor akart, ja meg akkor, amikor a szobatársai felébresztették. Délelőtt gipszdíszeket festettünk. Délután aszfaltrajz versenyen mutathatta meg mindenki, mit tud hátrahagyni az utókor számára, persze amíg nem jön egy kiadós eső. Este a fáraómesékben pontosan taglalták a mumifikálást lépésről lépésre. Igen tanulságos volt, főleg a gyengébb gyomrúaknak. 7. nap: Délelőtt egy sírrablás-kalandtúrán vettünk részt. Több állomáson kellet számot adnunk tudásunkról. Egyik helyen pont engem csavartak be múmiának, egy másikon meg majdnem eltévedtem a labirintusban. Az elméleti feladatokban nagyon jók voltunk, biztosan, mert jól figyeltünk a fáraómesék közben. Délután pedig megint fürdeni voltunk. Nem lehet betelni ezzel a sziklás stranddal. Aztán eleredt az eső. Még a nyári idő is szomorú, mert lassan vége a tábornak. Oda a piramis. A papír nem szereti a vizet. És oda a tábortűz is. Esőben nem tudtunk tüzet gyújtani, pedig tökéletes hely volt építve neki. Persze azért ünnepeltünk, vagyis búcsúzkodtunk. Jelmezekbe bújva táncoltunk. 8. nap: Csomagoltunk. Jött a teherautó a csomagjainkért. Kicsit szomorú voltam, hogy vége van, maradhatnánk még egy hetet, de De jó lesz otthon. Nagyon várnak már rám, főleg anyu. Alig tudtam vele beszélni esténként telefonon, mindig volt valami dolgom. Estére mindenről részletesen beszámolhatok. A tábor végén tábori-totót töltöttünk ki. Nagyon vidám volt visszaemlékezni a sok bolondságra. Majd végül igazából is Egyiptom földjére léptünk, még ha csak fél lábbal is. Az udvar közepére öntöttek igazi egyiptomi homokot, és mindenki beleállhatott egy fénykép erejéig. Így most már mondhatom, tényleg jártam Egyiptomban. Vagy nem? Aztán irány a busz, majd a vonat. Vártuk az alagutat, majd, hogy Jánoshalmára érjünk. Az állomáson pedig már mindenki minket várt. De jó újra itthon! Apa első kérdése az volt: Na, láttad a piramist? Igen, és képzeljétek, hogy Egy felfedező naplójából. Patca augusztus 2-9.-én Egyiptom a Fáraók Korában Kalandtábor Készüljön a télre! Dacoljon a gázárral, ebben segítünk önnek Cserépkályha, Kandalló, Vegyes tüzelésű kazán bála égető kazán fa- elektromos bojler választékunkkal NÉZZEN BE Biotrans cserépkályha Úgy gondolja, hogy egy sokkal esztétikusabb módját választja háza fűtésének, keressen meg minket! Hihetetlen jó áron juthat a személyre szabottan elkészített kályhákhoz, melyeknek rendkívüli nagy előnye, hogy mobil szerkezetűek, tehát költözés esetén szállíthatóak! Ferencz Andrásné Szaküzletébe 6440 Jánoshalma, Rákóczi utca 13. Tel./fax: 77/ Állandóan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.

5 2008. október 5. oldal A hagyományoknak megfelelően ebben az évben szeptember között rendezte a jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete a Szüreti Napok rendezvénysorozatát. Az egyesület székházában a péntek délelőtti megnyitón jelen volt többek között Czeller Zoltán polgármester, valamint intézményvezetők, gyermekek és felnőttek, kiállítók és érdeklődők. Dági József egyesületi elnök nyitotta meg a kertészeti- növénytermesztési-, termény- és termékkiállítást, mely három napon át várta az érkelődőket. A megnyitót a Pávakör és az Új Pávakör műsora színesítette A megnyitó és a kiállítás megtekintése után a résztvevők lovas kocsikra pattantak, s indulhatott a vidám hangulatú szüreti menet. Miután visszaért a szüreti étkek kóstolása zárta a délelőttöt. Szombaton egésznap meg lehetett tekinteni a kiállítást, és a foci meccseket, melyet ebből az alkalomból szerveztek. Vasárnap zárult a háromnapos rendezvénysorozat. A záróünnepségen Dági József egyesületi elnök zárszavában azt kérte mindenkitől, hogy a szomszédoknak barátoknak mondják el: igen is meg kell mutatni, hogy mi mit tudunk, mire vagyunk képesek.. Reméli, hogy mai fiatalok ideje is eljön, s akkor tegyék azt amit tettek az őseik: kihasználták, hogy a jánoshalmi föld aranyat tud termelni. Jánoshalma előnyös helyzetben van mert a szántóföldek és a kertészetre alkalmas területek vonatkozásában is jó adottságokkal rendelkezik - hangsúlyozta az Szüreti Napok egyesületi elnök. A bíráló bizottság külön-külön értékelte a gyümölcs féléket és szántóföldi terményeket. Azok a kiállítók, akik nem sorolhatók sehova, különdíjat kaptak Szüreti Napok kiállításának díjazottai: Gyümölcstermesztés kategóriában I. helyezett Zámbó Imre lett kiállított almáival, II. helyezett Ádám Ferenc gyümölcseivel a III. helyezett pedig Farkas László szerezte meg gyümölcseivel. Szőlőtermesztésben I. helyezett Szili Antal let szőlőfajtáival. Zöldségtermesztésben I. helyezett Dági Józsefné lett a kiállított zöldségeivel, II. helyezett Bognár Lukácsné vegyes zöldségeivel és III. helyezett pedig Horváth Imréné vegyes savanyúságaival. Különdiiat kapott Almási Istvánné mézkollekciójáért, Városi Diszítőművész Szakkör kiállított kézimunkáiért, és Zemlye Imréné Kézimunkáiért. Raffainé Hajik Katalin festményeivel Kunvin Kft. borászati kiállításával Koch-Vin Kft. borászati kiállításával Szent-Anna Katolikus Iskola kiállított munkáikért Hunyadi János Ált. Iskola Kiállított munkáikért Maruzsa Gábor kiállított rajzaiért. Dági Józsefné a Taskó Savanyító üzem különdíját kapta. Oklevelet kapott Taskovics Istvánné paprikakollekcióért, Lakatos Máté őszibarack és zöldség termékeiért, Kovács Vencelné a kiállított terményeiért,. Kiss Mihály szőlőjéért, Juhász Jánosné paradicsom kollekciójáért, Mészáros Csongorné lopótökdísztök összeállításáért, Bognár Benedek asztali boráért, Almási István alma, zöldség termékeiért, Szűcs József kötött üvegekért, Taskovics Tiborné savanyúságokért, Gyurákovics József kiállított termékeiért (gore makettért), Gaics Mihályné gyümölcs-és zöldségkollekciójáért, Juhász János biobodzáért. Alma-Kert szövetkezet kiállitott terményeiért, Csőszné Juhász Hajnalka szárazvirág kompozícióért. Rabár Anna festményeiért, Horváth Gellértné kalocsai terítőiért, Tóth Imre virágtartójáért, a Gyémántrokka Szociális Foglalkoztató Bt. kiállított munkáiért, valamint a Pávakör és az Új Pávakör az adott műsorokért Hunyadi János Általános Iskola díjazottai: I. díjat kapott Kalózhajó című munkáért (Juhász Anett 7.a, Szalai Kinga 7.a, Juhász Dóra 2.a), II. díjat Szüreti Gondolkodás című Munkájáért (Mikó Zsófia 8.a} és III. dijat Szüreti kosár (Petróczki Péter 6.a} Elveszett tengerész (Buzder Renáta 6. ) alkotásáért. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola díjazottai: I. díjat a III. napközis csoport II. díjat II. napközis csoport, míg a III.díjat az 1. osztály kapta. PC abc Számítástechnikai Szaküzlet 6440 Jánoshalma, Rákóczi utca 13. Tel./fax: 77/ Mobil: 70/ vagy 70/ Mail: Web: Mindenkor igyekszünk megfelelni az új kihívásoknak és változásoknak, hogy ezzel is biztosítsuk Ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálását. Állandóan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. ÖN MÁR GONDOLT A KARÁCSONYRA? SZRETNE OLYAN AJÁNDÉKOT A CSALÁDNAK, AMI ÖRÖMMEL RAGYOGJA BE AZ ÜNNEPET? MI SEGÍTÜNK ÖNNEK! FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! Új számítógépek és alkatrészek ér tékesítése, számítógépek javítása, karbantar tása és bővítése az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Folyamatosan kedvező árak Új számítógép vásárlása esetén összeszerelési díjat továbbra sem számolunk fel. Mi nem kecsegtetünk hihetetlen ajánlatokkal, nálunk Ön áll a középpontban. Már több, mint négy éve úgy dolgozunk, hogy a hozzánk segítségért forduló ügyfeleink megbízható partnerre leljenek bennünk, és vásárlásaik során az elégedettség érzése töltse el őket. PC abc a legjobb társ az informatikában!

6 6. oldal HUNYADI NÉPE október Szeptember 27-én a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület és a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület szervezésben ünnepelni és emlékezni gyülekeztek a Kulturális Központba az 50 éve Jánoshalmán megalakult légvédelmi tüzér alakulat volt katonái és polgári alkalmazottai. A rendezvény a kistemető Hősi Sírkertjében kezdődött, ahol az alakulatnál szolgált, de már elhunyt bajtársakról emlékeztek meg a jelenlévők. A megemlékezést Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke a rendezvény fővédnöke nyitotta meg, majd a koszorúk és a virágok elhelyezésére került sor az elhunytak emlékére állított kopjafánál. Felemelő látvány volt, mikor a Takarodó elhangzása alatt egy helikopteres kötelék repült át a temető felett. A megemlékezés a tavasszal elhunyt Brenner Zoltán nyugállományú ezredes a Magyar Honvédség halottja síremlékének felavatásával folytatódott. A síremlék felavatása katonai tisztelet adás mellett történt meg. Kiss-Pető Tibor Wass Albert Üzenet haza című versét adta elő, majd a bajtársak nevében Deli József nyugállományú ezredes vett végső búcsút az ezred volt parancsnokától. A közös ebéd után, melyen Varga László mérnök dandártábornok MH 12. Arabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka mondott pohárköszöntőt, az ünnepség a kulturális központban folytatódott. A Kalocsáról áthozott légvédelmi ágyúval adta a hátteret a közös fényképnek, majd a nosztalgia jegyében három tűzijáték rakéta került fellövésre. A helyőrségben szolgált alakulatok tisztele- A JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ- TÁRSULAT HÍREI Tisztelt Érdekeltek! Kultúra, közélet ÜNNEPELTEK A LÉGVÉDELMI TÜZÉREK. tére állított Emléktábla megkoszorúzása után került sor a parancsnoki értekezletre. Györgypál Csaba nyugállományú alezredes felolvasta Tömböl László mérnök altábornagy a MH Összhaderőnemi P a r a n c s n o k s á g parancsnokának az 50. évforduló alkalmából küldött köszöntő levelét. Ezután Csorba András nyugállományú ezredes az alakulat első és Veréb Zsigmond nyugállományú ezredes az alakulat utolsó parancsnoka emlékezett meg a megalakulás és a felszámolás körülményeiről. Az ünnepség hivatalos része miniszteri elismerések átadásával feleződött be. Simon Géza nyugállományú ezredes Aranykor Kitüntető Cím arany fokozatát Matkó Béla nyugállományú alezredesnek, bronz fokozatát Petruska Sándor nyugállományú alezredesnek és Molnár Máté nyugállományú őrnagynak adta át. Blázsik Sándor tartalékos százados Miniszteri emlékplakettben részesült, Oszlár Béla nyugállományú őrnagy anyagi elismerést vehetett át. Varga László dandártábornok az alakulatáról készült könyvet, dr. Kovács György nyugállományú mérnök ezredes pedig Emléklapot adományozott a Tüzér Múzeum részére. A rendezvény a késő esti órákban a tüzérnóták felelevenítése és hosszú beszélgetések után a reméljük jövőre újból találkozunk gondolat jegyében zárult. GYPCS Tiszán innen Dunán túl Országos Nótás találkozó Tájékoztatjuk az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezőket, hogy a Földhivataltól az adatbázist megkaptuk. Ez alapján átvizsgáljuk nyilvántartásunkat és azokat az ingatlantulajdonosokat levélben felkeressük, akik még semmilyen értesítést nem kaptak. Kérjük a levelek kézhezvétele után szíveskedjenek felkeresni ügyfélszolgálati irodánkat tájékozódás vagy szerződés kötés érdekében. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szerződések kötési határideje szeptember folyamán véglegesen lejár. Ezután csak kizárólag a ,- Ft egyösszegű megfizetésével lehet teljesíteni az adott ingatlan fizetési kötelezettségét. Ismételten kérünk minden érdekeltet, hogy a fizetési határidőket szíveskedjenek betartani, annak érdekében, hogy a futamidő alatt az állami támogatás lehívható legyen minden szerződéshez. A késedelmesen fizető tagjainknak az állami támogatás rész nem hívható le teljes egészében, ezért a futamidő végén nem áll rendelkezésre a számláján a megfelelő összeg, ebből adódóan pótbefizetési kötelezettsége keletkezik. Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik LTP szerződéssel rendelkeznek, hogy ingatlan adás-vétel esetén kérjenek felvilágosítást a szerződéssel kapcsolatos teendőkről ügyfélszolgálati irodánkban. Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben. Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) Telefon: 06-77/ Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, péntek óra között Kedd óra között Csütörtök szünnap Köszönjük együttműködésüket. JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT Szolnokon a GULYÁSFŐZŐ FESZTIVÁL NAP társrendezvényeként szeptember 13-án a helyi DAN-TON Művészeti Kiemelten Közhasznú Egyesület országos nótás találkozót szervezett. A Tiszaliget Sportcsarnokban a nap folyamán a meghívott minősített amatőr együttesek és szóló előadók perces programot adhattak elő repertoárjukból. Jánoshalmát a rendezvényen az Új Pávakör képviselte dr. Karsai Ferenc vezetésével. A műsorról TV felvétel készült és azt a szervezők az ATV, Duna TV, Budapest TV-hez eljuttatták, így remény van arra, hogy a jánoshalmi dalosok szolnoki szerepelését mi is láthatjuk. - b. s. -

7 2008. október 7. oldal Börtönénekkar a Szent Anna templomban Immár második alkalommal különleges élménynek lehettek részesei mindazok, akik szeptember 21-én a jánoshalmi Szent Anna templomban voltak szentmisén, ahol a Kalocsai Fegyház és Börtön énekkara szerepelt. A korántsem szokványos eseményre Rónaszéki Gábor plébános meghívása kapcsán került sor, melyet Szántó Ambrus börtönlelkész és a börtön parancsnoka, Szunai Mihály bv. ezredes örömmel támogatott. Az országos parancsnokságtól sikerült beszerezni az ehhez szükséges egyedi engedélyeket. Az eseményt nagy izgalommal várták mind az elítéltek, mind a jánoshalmi hívek. A közös imádság és a lélekből fakadó ének gyönyörű széppé varázsolta a szentmise hangulatát. Az Eperjesi Györgyné nevelőtiszt által felkészített, és Eperjesi György által orgonán kísért énekkar szereplése elgondolkodtatta a jelenlévőket, hogy az isteni irgalom, a megbocsátó szeretet és az őszinte bűnbánat megtisztító ereje képes-e valóban átalakítani az emberek életét. A közös élmény mindenki számára azt a választ erősítette meg, hogy: igen. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) pályázatot hirdet Központi Háziorvosi Ügyelet (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 7.) ápolói állására A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. tartalmazza. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 7. A munkakör betölthetőségének időpontja: december 1. Illetmények és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint Pályázati feltételek: - középfokú egészségügyi végzettség ápolói szakképesítéssel - felhasználói szintű számítógépes ismeret, Visuál Ixügyelet programban jártasság - büntetlen előélet Előnyt jelent: - E kategória - diploma - minimum 3 év szakmai gyakorlat A pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével, - a végzettséget igazoló okmányok másolatát, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testületének tagjai, a Városgazdálkodási Bizottság tagjai megismerjék A pályázat elbírálásának módja: - kizárólag postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) - 1 példányban, - zárt borítékban, - ügyeleti ápoló jeligével ellátva kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: - Jánoshalmán a helyben szokásos módon - Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés. Közlemény A Jánoshalmáért Alapítvány számlájára 2007 évben személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt összeg Ft. Az összeget az alábbiakra használtuk fel. Aerobic- és Táncgála támogatása 50E Ft. Táboroztatás 45E Ft Rászoruló tehetségek támogatása 50E Ft Diákok könyv jutalmazása Összesen: Közlemény A Jánoshalmi Diabetesek Egyesülete köszönetet mond a támogatóinak, akik évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával, összesen Fttal hozzájárultak az egyesület céljainak megvalósításához. A fenti összeget a évben megrendezendő Diabetes Nap költségeire használta fel az Egyesület. 15E Ft 170E Ft A Jánoshalmáért Alapítvány megköszöni az eddigi támogatást és kéri a jövőben is a lakosság támogatását. Adószám: Köszönettel: Jánoshalmáért Alapítvány kuratóriuma Környezetkímélő technológiák Dr Gulyás András és csapata 18 kultúrában, 61 kísérletet állított be országosan. Az első eredmények alapján a Trifender hatása kiváló, a duplájára megnőtt gyökértömeg segíti a tápanyagfelvételt, a növények jobban tudják hasznosítani a tápanyagokat, elsősorban a nitrogént A LEBI BT. Jánoshalmán működik és fő tevékenysége, hogy gyakorlati kutatómunkával segítse a mezőgazdasági és kertészeti termelést. Dr. Gulyás András és munkatársai azon fáradoznak, hogy olyan környezetkímélő technológiákat dolgozzanak ki, amely a XXI. század mezőgazdaságát segíti. A Trichoderma készítményeket a világban nagyon sok helyen használják, elsősorban biotermesztők. Ugyanakkor a modern mezőgazdaságban megjelenő új problémákra - a kultúrnövények diverzitásának csökkenése, a kórokozó akkumuláció, vetésváltás, talajuntság -, csak ezek a hiperparaziták képesek megfelelő választ adni. Merész gondolat, hogy a nagy mennyiségű műtrágya és növény-védőszer felhasználó gazdaságok vegyék a bátorságot és ilyen típusú környezetkímélő szereket használjanak. Pedig az idei évi tapasztalatok alapján a hatás megdöbbentő. A TRIFENDER alkalmazásával, amelynek a hatóanyaga a Trichoderma asperellum gomba, általában duplájára nő a gyökértömeg, segítségével a növények jobban tudják hasznosítani a tápanyagokat, elsősorban a nitrogént. A kijuttatott gomba spórák a talajban direkt parazitálják az ott megtalálható kórokozó képleteket, illetve a gyökér körül kolonizálnak, ahol megakadályozzák a paraziták behatolását a kultúrnövénybe. A növényekben szerzett immunrezisztencia indukálódik, amelytől a növények zöldebbek és egészségesebbek lesznek, illetve részben képesek ellenállni a levegőben terjedő gomba spóráknak. Ilyen komplex hatással kevés vegyszer rendelkezik. A LEBI BT 18 kultúrában 61 kísérletet állított be országosan és az első eredmények alapján nagyon eredményes a mikrobiológiai termék használata. Gyümölcs és szőlő ültetvényeknél elsősorban a Pytium ellen használható, növeli a fák kondícióját és élettartalmát. Dr. Gulyás András eredeti szakmája napraforgó nemesítő, korábban egy amerikai cég vezető nemesítője volt. A napraforgó megmaradt hobbijának és jelenleg olyan populációval dolgozik, amelyeknek a nektár és virágpor termelése a méhészeknek kedvez. A populáció zömmel elágazó dísznapraforgókból áll és június közepétől szeptember közepéig folyamatosan virágzik. Ez a fajta napraforgó nagyon jó erdei és ruderális területeken is, mert a szarvasok és az őzek is nagyon kedvelik, áprilistól augusztusig bármikor vethető. Kurucsai Márta

8 8. oldal október Gyere el nyílt napunkra, táborunkba, ismerd meg iskolánkat! Ha kíváncsi vagy rá, hogy miért választják évről-évre a mi iskolánkat, gyere el a bentlakásos Célom a Jövőm táborunkba, illetve nyílt napunkra! október és november 28. Iskolánk ebben a tanévben indít felvételi előkészítőt (INGYENES) december 5-én, december 12-én és január 9-én. Az órák péntekenként, 14,00-18,00 között lesznek, magyar nyelv és irodalomból és matematikából.... Előjelentkezési lap a középi felkészítőre A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközép és Kollégiumba NÉV SZÜLETÉSI HELY SZÜLETÉSI IDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTESÍTÉSI CÍM... Előjelentkezési lap a Célom a Jövőm középi felkészítő táborba A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközép és Kollégiumba NÉV SZÜLETÉSI HELY SZÜLETÉSI IDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTESÍTÉSI CÍM A Célom a Jövőm gimnáziumra felkészítő táborba jelentkezem (4000Ft)... Program Jelentkezési határidő bármelyik programunkra: október október 26. /hétfő/ 10,00-ig beérkezés a kollégiumba, szobák október 27. /kedd/ elfoglalása (Jánoshalma, Molnár J. 7,00 ébresztő u. 3-5.) 7,30 tól reggeli 10,30-tól Magyar nyelv és irodalom 8,00-tól Matematika felkészítő felkészítő 10,00-től Magyar nyelv és irodalom 12,00-től ebéd a Diákélelmezésen felkészítő 13,00-tól Matematika felkészítő 12,00-től Ebéd a Diákélelmezésen 15,00-tól a Drámatagozatról 13,00-tól Kreatív helyzetgyakorlatok/ 17,00-től Informatika Informatika 18,00-tól vacsora 15,00-től a kollégium elhagyása 19,00-21,00 sportprogram uszoda csapatjátékok aerobic Levelezési cím:6440 Jánoshalma, Radnóti u. 13. Írd a borítékra! Célom a Jövőm! -ben A részvételi szándékkal együtt kérjük, október 15-ig befizetni a 2000Ft előleget a következő bankszámlaszámra: ! Ne hagyjátok ki! Várunk Benneteket! A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközép és Kollégium nevelőtestülete A patikus ajánlata Az ásványi sók biokémiája II. Dr. Schüssler-féle szöveti sók terápiás alkalmazása Dr. Schüsszler azzal, hogy Virchow sejtkórtanját áttanulmányozta és elfogadta azt a tézist, hogy minden a sejtállamba szerveződött egyes sejtekben játszódik le (élet és betegség), megalkotta biokémiai terápiáját, amelyet a sejtek normális tevékenységéhez szükséges szervetlen sók mennyiségi változására épített. Tehát tulajdonképpen a sejtkórtanra alapozva Schüsszler dr. kidolgozta a sejtterápiát. Ezt a terápiás rendszert ma már minden részében bizonyítani tudja a modern tudomány. Hiszen mindenki előtt közismert a kiegyenlített, a helyes táplálkozás, a nyom-elemek élettani szerepe, valamint a szervetlen sók anyagcsere-funkciói. Az a zseniális felismerés, mely szerint terápiás eljárása olyan élettani-kémiai folyamatok befolyásolásán keresztül fejti ki hatását, amelyek az emberi (élő) szervezetben önmaguktól is végbemennek, tette egyértelművé a biokémiai sók elnevezés alkalmazását. De mi is az a biokémia? Egy olyan interdiszciplináris tudományág, amely az élő anyag összetételével, kémiai szerkezetével, az életjelenségek biológiai, kémiai folyamataival, ezek kapcsolataival, összefüggéseivel, az anyagcserével, információs molekulák működésével (DNS, RNS), stb. foglalkozik és felhasználja a fizika, kémia, biológia, matematika, informatikai kutatások eredményeit, sőt ma már a szellemi teljesítőképesség és a lelki folyamatok részben a sejtekben és azok környezetében végbemenő speciális kölcsönhatások megismerésére is törekszik. Schüsszler dr. még ezeket a társtudományokat nem ismerte és mégis azt vallotta: a biokémiának az a feladata, hogy az életfolyamatok megzavart kémiai működését helyreállítsa. Annak ellenére, hogy a tudomány mekkorát fejlődött, nem változtatott terápiás rendszere érvényességén, hatásosságán, amelyet az eltelt 135 év óta sokan megtapasztalhattak. A biokémiai sók alkalmazásával olyan terápiás összefüggésekre is rámutatott, melyek helyességének bizonyíthatósága csak napjainkban vált lehetségessé. Dr. Schüsszler 12, a vérben és a szövetekben előforduló ásványi sót állított terápiás rendszere középpontjába. Ezeket funkcionális szereknek nevezte el, mert ezek mindegyike a szervek és szövetek meghatározott működését képesek befolyásolni (Kalcium-fluorid, kalcium-foszfát, vas-foszfát, kálium-klorid, kálium-foszfát, kálium-szulfát, magnézium-foszfát, nátrium-klorid, nátriumfoszfát, nátrium szulfát, kovasav, kalcium-szulfát). A fejlődés további ásványi anyagok megismerését hozták, amelyek szintén fontos szerephez jutnak a szervezet egyensúlyi állapotának fenntartásában. Ezek csupán kiegészítő szerek (12 ezek száma is). A következő számban folytatom. Benkő Zsolt GOLD MIX KFT. Ékszerboltja Jánoshalma, Molnár János u. 2. (A Takarékszövetkezettel szemben) Kísérje figyelemmel akcióinkat! Arany-, ezüst ékszerek nagyválasztékban valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák kaphatók Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig ig, szombaton ig

9 2008. október 9. oldal A mezőgazdasági szakképző hírei FVM Kelet- Magyarországi Agrár- szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma Ettől a tanévtől kezdve új névvel jelentkezünk a Hunyadi Népe oldalain. A névváltozás szeptember 1-jétől az szerepének megváltozására utal, hat agrár-szakképző központi intézményeként kezdtük meg működésünket. A tanév első hónapjában a szervezet működtetésével kapcsolatos feladatok megsokszorozták munkánkat a gazdálkodástól, a személyi nyilvántartásokig és az i élettel együtt járó adminisztratív teendőkig. Az vezetés körültekintően igyekszik végezni feladatait. Iskolánkban az idei tanévben részben az új követelményeknek megfelelően folyik az oktató-nevelő munka. Ugyanis az új, modul rendszerű szakképzés bevezetése miatt új helyi tantervek alapján indult el a szakképzés: a 11. évfolyamon Panziós, falusi vendéglátó, Gazda, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó (fakultációval) és a 13. évfolyamon Mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában. Sikeres volt a beiskolázásunk: ismét 4 megfelelő létszámú tanulócsoport kezdte meg a munkát, (1 szakközépi, 2 szaki és egy technikus) így 12 osztályunk van. Különösen sikeresnek tartjuk, hogy a 13. évfolyamon indult osztályunk gerincét a nálunk érettségizett tanulók alkotják. Új diákjaink jól beilleszkedtek az i rendbe. Az első hónap a tervezés ideje, a tartalmi munka kezdete. A szokásos év eleji feladatok közül kiemelkedik a grabnerhofi tanulóinak látogatása, s a diákcsere lehetővé teszi,hogy szeptember 29-október 3-ig iskolánk tanulói egy hetet tölthetnek Ausztriában az Alpok csodálatos hegyvidékén. A Bácska Topolya-i mezőgazdasági iskolával közös pályázat révén egy tanárunk és egy diákunk Salsburgban a pályázati program megnyitóján vesz részt egy hetes szakmai úton. Ez a hónap mozgalmas volt a szakmai tanulmányi kirándulások miatt is. Két végzős szakmunkás osztályunk Bábolnán, a 11. évfolyamosok pedig Kaposváron voltak mezőgazdasági kiállításon. Tanulóink számára ez a kitekintés az értékes szakmai tájékozódás igényét kívánja megalapozni, hogy ez beépüljön későbbi életükbe. Készülünk a következő tanév beiskolázási feladataira, hogy minél színesebben jelenjünk meg a leendő diákjaink előtt. Összeállítottuk a felnőttek részére tanfolyami kínálatunkat. Ezek ugyanúgy új OKJ-s szakmai végzettséget adnak, mint az ifjúsági képzésben tanított szakmák. Aranykalászos gazda, Növényvédő és méregraktár-kezelő, Méhész, Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő, Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő, Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő, Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő, Kazánkezelő (2-12 tonna között) részvizsgával, Nehézgépkezelő, Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 t), Kazánkezelő (2-12 t között) Racsmány Ferencné igazgatóhelyettes Első nap az iskolában Amikor első nap jöttem ebbe az iskolába, mint minden más gyerek nagyon izgultam. Már első látásra megszerettem ezt az iskolát. Arra gondoltam, hogy a volt osztálytársaim most vajon mit csinálhatnak? Hát igen rossz érzés nélkülük belevágni egy új évbe úgy, hogy ők már nincsenek mellettem. Első nap megtudtuk, hogy kik lesznek az új osztálytársaink. Mindenki kedvesnek és aranyosnak látszott. Nekem legalább is. Hamar összebarátkoztunk. Egyre kevesebbet gondolok régi iskolámra. Egy-két nap után már úgy sétálgattam a folyosón, mintha már rég ide jártam volna. Nagyon tetszett az, hogy új arcokat ismerhettem meg. Ami még nagyon tetszik, az a büfé, mert finom szendvicseket lehet kapni. Ami nem túl kedvező számomra az az, hogy bejárós vagyok, és minden nap 5 órakor kelek. Ez azért van, mert az első óra 7,15-kor kezdődik. Általános suliban ez nem így volt. De ezt is meg lehet szokni, nem csak én vagyok ezzel így. Meg hát hamarabb is vége van az óráknak, és ez így jó. Az óráim is nagyon jók. A tanárok is kedvesek és némelyik szigorú, de van, aki szeret viccelődni. Egy héten egyszer van gyakorlat. Olyankor kint vagyunk a tanüzemben. Busszal visznek ki minket, 6,30-kor van a gyülekező az aulában, aztán 6,35-kor indulunk, Amikor odaérünk, az osztályt két részre osztják. Az egyik fele megy az állattartó telepre a másik fele meg kertészeti gyakorlatra. A másik héten meg fordítva. Hát nem unatkozunk. Az osztályfőnök is nagyon rendes. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó osztály. Jól megleszünk. Hát ennyit tudok mondani majd egy hónap után. Jánoshalma, Kolompár Elvira 9.b osztály AKG JOGOSULTAK AKTUÁLIS FELADATAI Az egyes AKG jogcímek igénybevételének részletes feltételeit szabályozó, többször módosított 150/2004(X.12.) FVM rendelet hatályos szövege szerint A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább két alkalommal, képzési időszakonként egy-egy alkalommal köteles a minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni. A harmadik képzési időszakban (2008/2009. gazdálkodási év) várhatóan az érintettek kézhez kapják a személyre szóló értesítést. A megjelenés minden jogosult érdeke, mert a második kötelező képzés elmulasztása az ötödik évre járó támogatás 50%-ának megvonását eredményezi. A Gazdálkodási Napló aláírt másolatát a korábbi évektől eltérően október 31-ig kell elküldeni a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák,bizonylatok) nélkül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ címére(1118. Budapest, Budaörsi u ). A legtöbb célprogram esetében kötelező az első és az utolsó gazdálkodási évben(2008/2009) a talajvizsgálat elvégzése (bővített, teljes körű). A talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2008.szept.1., végső időpontja 2009.május 31. Korrekt eredmények csak szabályszerű mintavétel alapján várhatók. Fekete István tanácsadó TÁJÉKOZTATÓ az FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma tanfolyamai a 2008 / 2009-es tanévben Aranykalászos gazda Szakképesítés megnevezése, OKJ száma Növényvédő és méregraktár-kezelő Méhész Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő B, C, T kategóriával rendelkezőknek Megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk min. 25 fő Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő mgv. jog. T kat. megszerzése Megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk min. 15 fő Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő, Kazánkezelő (2-12 tonna között) részvizsgával ; ) Építő- és anyagmozgató gép kezelője Könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Hőtechnikai berendezéskezelő Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 t) Kazánkezelő ( 2-12 t között) óraszáma előírt előképzettség Vizsgadíj Ft / fő Képzés költsége vizsgadíjjal Ft / fő , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- A mezőgazdasági szakképesítéseket 20 fő jelentkezése esetén tetszőleges külső helyszínen is megszervezzük. A szakképesítésekre jelentkezés személyesen vagy telefonon ( ) lehet. Bővebb felvilágosítás 70/ ös telefonon kérhető Tóth Andrástól. A tanfolyamok várható indulásának ideje: október 15-től a jelentkezések függvényében Győry János igazgató Terményáldás Hagyomány, hogy ősszel, a helyi katolikus óvodában, az ovisok és az óvodapedagógusok terményáldásra várják a szülőket, a társovisokat. Így tettek szeptember 30-án is, mikor a gyümölcsökkel, zöldségekkel és egyéb istenadta természeti jóságokkal feldíszített udvaron, az óvónénik közös énekét követően, Rónaszéki Gábor plébános szentelte meg a terményeinket, majd a csoportok alkalomhoz kapcsolódó műsort adtak elő. A jó hangulat fokozásáról a Pávakör tagjai citerával, és dallal gondoskodtak. A legvégén frissen, helyben préselt mustot fogyaszthattak a gyerekek. Taskovics Tibor igh.

10 10. oldal október Szakszolgálati Üzenő Tisztelt Érintettek, Kedves Érdeklődők! A jánoshalmi kistérségben (Mélykúton, Borotán, Kéleshalmán, Jánoshalmán) működő Pedagógiai Szakszolgálat ezúton is tájékoztatja Önöket tevékenységéről, mely idén lesz négyéves! A 2005 / 2006-os tanévben kezdtük meg tevékenységünket, és évről évre egyre több tapasztalattal, szakmai sikerrel lettünk gazdagabbak. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos módszertani és eszköztári bővítésre, mellyel az egyre hatékonyabb munkánkat kívánjuk elősegíteni. Szakmai közösségünk célja a környékben élők megsegítése! Azoknak az óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak, szüleiknek, pedagógusaiknak, akik már jártak nálunk, találkoztak velünk, nem mondunk újat azzal, hogy a jánoshalmi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat névre hallgatunk hivatalosan ; és gyógytestneveléssel, logopédiai ellátással szolgáljuk a hozzánk fordulókat. A gyógytestnevelés célja, hogy hozzájáruljon a szerzett, vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, gyógyításához, rehabilitációjához, szinten tartásához. Az óvodai, i gyógytestnevelésben azok a gyermekek vesznek részt, akik egészségügyi állapota veleszületett, vagy szerzett betegségük miatt károsodott, de állapotuk annyira nem súlyos, hogy a rendszeres óvodai, i oktatásukat akadályozná. Az egészségi állapot helyreállítása bizonyos mértékig sajátos, de a testnevelésre és a sportra jellemző módszerekkel történik. A gyógytestnevelés részterületei a tartó- és mozgatórendszer elváltozásaival (a ferdenyak, a lapocka magas állása, tyúkmell, tölcsérmell, gerinc deformitások, a csípőízület rendellenességei, térd- és lábszár elváltozásai, lábboltozat süllyedése), belgyógyászati és egyéb betegségek (szívbetegségek, magas vérnyomás, kóros kövérség, asztma, gyenge fizikum, vegetatív disztónia, csökkent látás) gyógyításával foglalkoznak. /SZMSZ/ A logopédia célja pedig a beszéd- és nyelvfejlődési zavarokkal küzdő emberek fejlesztése :például hangképzési zavarok javítása (hang-torzítások, -kihagyások, -betoldások, -cserék korrekciója); megkésett, akadályozott beszédfejlődés megsegítése; hadarók, dadogók, részképesség zavarokkal (olvasási, írási, helyesírási és matematikai részképességek zavaraival) küzdők fejlesztése, és egyéb más beszéd- és nyelvi zavarok enyhítése, optimális esetben megszűntetése. Az idei tanévben is megkezdtük az érintett településeken működő oktatási intézményekben az igények felmérését, az ellátás megszervezését. A gyógytestnevelők a gyermekorvosokkal, védőnőkkel, szakorvosokkal, pedagógus kollégákkal közösen szervezik meg az érintettek szakellátását. A logopédusok saját méréseik, és a felkért szakemberek vizsgálatai alapján szűrik ki az ellátásra javasoltakat. Az óvodában az ötévesek, a nagycsoportosok; az általános iskolában az elsősök beszédét teljes létszámban megvizsgáljuk. A többi korosztályban kontroll-vizsgálatokat, és új méréseket végzünk a tavalyi és idei tapasztalatok alapján (szülők, pedagógusaik jelzéseire!). Október elején összegezzük az ellátandók számát, igényeit, az ellátás technikai és személyi feltételeit. Az ellátások okáról, céljáról, helyéről, idejéről, tárgyi feltételeiről az érintettek írásban, és személyesen kapnak tájékoztatást. Általában az adott oktatási intézményekben, szaktantermekben történik a foglalkozások megvalósítása. A gyógytestnevelésre javasoltak a törvény adta jogok és kötelességek alapján részt vesznek a fejlesztő foglalkozásokon. Az i testnevelésórával egyenértékű óra, melyen a tanulók osztályzatot kapnak, ami a bizonyítványba is bekerül. A logopédiai szűrés során talált beszéd- és nyelvfejlődési zavarok korrekciójának igénylését szabadon eldönthető: a szülő feladata, hogy megmondj, kéri-e a fejlesztést gyermeke számára. Amennyiben igen, és a gyermeket felvesszük a fejlesztésbe, ugyanúgy, mint a szakkört, vagy a fakultációs órát, illik végigcsinálni a célig! A Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül a gyógytestnevelés és logopédiai ellátás ingyenes. A szülőknek, gyermekeknek annyit kell csak tenniük, hogy a megjelenést, a felszerelést és a rendszeres otthoni gyakorlást biztosítják, megvalósítják. Az elmúlt évek szakmai és gazdasági tapasztalatai alapján: azok a gyermekek, akik éltek a lehetőséggel, igényelték a szakszolgáltatásokat, és komolyan vették a feladatokat, fokozatosa javult állapotuk: mozgás-, beszéd- és nyelvi készségeik; ezáltal csökkentek az egészségügyi és tanulási nehézségeik. A gyermekek többsége szívesen jár hozzánk, és örömmel tapasztaljuk a kontrollvizsgálatok alkalmával, hogy a fejlesztés előre haladtával évről évre csökken az ellátandók száma a felsőbb évfolyamokon. Tehát a korai felismerés, időbeni fejlesztés fontossága beigazolódik! Fontos tudnunk még, hogy az érintettek a Pedagógiai Szakszolgálat jóvoltából időt, energiát és nem kevés pénzt spórolnak meg. Kiszámítható, hogy egy-egy család, akinek akár csak egy gyermeke is igénybe veszi az egyik vagy másik szolgáltatásunkat, évente akár ezer forintot is megtakaríthat: nem kell más városba utazniuk, nem kell fél napokat elidőzni, és a magánórákért nem kell alkalmanként több ezer forintot kifizetni! Ennek ellenére még mindig akadnak olyanok, akik nem élnek a lehetőségekkel; fölösleges dolognak tartják és elkerülik azt; vagy igénylik ugyan, de nem veszik komolyan a feladatokat: nem gyakorolnak otthon, hiányos a felszerelés, vagy sokat hiányzik a gyermek. A legelszomorítóbb ebben az, hogy ezzel saját gyermekeiknek ártanak elsősorban! Elveszik a lehetőséget tőlük, hogy egészségesen felnövekvő, jó képességekkel rendelkező, boldog felnőttek lehessenek. Elszalasztják a korai fejlesztés lehetőségét, melyet később már nagyon nehéz, vagy esetleg lehetetlen pótolni. Ennek látványos következménye, amikor a gyermek nem tud megfelelni az i követelményeknek, rossz jegyeket kap, évet ismétel, magatartás-zavarokat produkál. Vagy rossz egészségi állapota miatt állóképessége, teljesítőképessége, közérzete miatt egyre kevésbé élhet teljes életet. Egyre több fájdalma lehet, egyre több pénzt költhet majd gyógyszerekre, ahelyett, hogy megelőzné a betegségeket!!! Ha a gyermek fejlődésében fellépő lemaradásokat, helytelen működéseket időben észreveszszük, korán elkezdjük fejleszteni, javítani, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a lehető legkisebbre tudjuk csökkenteni a tanulási nehézségeket. Így gyermekeink szabadon tudnak, tetszésük szerint szakmát, hivatást választani, melylyel a felnőtt kori boldogulásukat is megalapozhatjuk! Boldog, kiegyensúlyozott emberekké válhatnak! Ezúton mondok köszönetet azoknak a szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek, önkormányzatoknak, akik azonnal megértették a Pedagógiai Szakszolgálat célját, törekvését, jelentőségét, és igénybe veszik a szolgáltatásokat, együttműködnek velünk a gyermekek fejlődése érdekében! Minden elismerést megérdemelnek az odafigyelésükért és segítségükért! Fogjunk össze: szülők, gyermekek, szakemberek, és tegyünk együtt azért, hogy a hibáink megjavuljanak, a hiányosságaink bepótlódjanak, képességeink fejlődjenek, ügyesedjenek: egészséges, jól gondolkodó, alkotó emberekké váljon a felnövekvő generáció! Továbbra is várjuk szeretettel a gyógyulni, fejlődni, ügyesedni vágyókat! Azokat, akik tenni is akarnak a sikeresebb, eredményesebb, boldogabb jövő érdekében! Azokat, akik nem a hibásokat keresik, s nem másokra mutogatnak, hanem maguk is tesznek a javulás érdekében! Elérhetőségünk: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat; Jánoshalma, Radnóti utca 12. (6440), telefonszámunk: ! Baráti üdvözlettel, a Pedagógiai Szakszolgálat tagjai: Jánoshalma, szeptember 29. Mikó Mária, Óvodavezető, a Pedagógia Szakszolgálat megálmodója, elindítója, támogatója, Majkuth Gáborné gyógytestnevelő, alapító tag; Taskovics Emese gyógytestnevelő, alapító tag; Lukácsné Horváth Magdolna, logopédus tanár, alapító tag; Lehoczki Emőke, logopédus tanár, új kolléga, és Farkas Ildikó, logopédus tanár, alapító tag! TÉLI GUMI CSERE ZÖLDKÁRTYA AUTÓ SZERVÍZ MOTOR SZERVÍZ Mészáros Árpád 6440 Jánoshalma, Halasi u. 68. Tel: vagy

11 2008. október 11. oldal NEMZETKÖZI BÉKENAP JÁNOSHALMÁN Népzenei találkozó a Korzó Étteremben Mert a gonosz győzelméhez csupán annyi kell, hogy a jó emberek ne tegyenek semmit. Az ENSZ döntése szerint 2001 óta szeptember 21-e minden évben a Nemzetközi Béke Napja. Az ENSZ felkérésére a Veterán Világszövetség - melynek tagja Magyarországon a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és így a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület felhívással fordult tagszervezeteihez az egész világra kiterjedő megemlékezéshez való csatlakozással, hiszen a békében, a biztonságban élhető világban mindannyian érdekeltek vagyunk Hazánkban a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége szervezésében mindegy 60 településen méltósággal tettünk hitet az Együtt egymásért Együtt a békéért jelszavunk másokat is mozgósító ereje mellett. Jánoshalmán először ünnepeltük ezt a szép napot, és fejeztük ki békevágyunkat nyilvánosan is. A megemlékezést Czeller Zoltán polgármester nyitotta meg, majd Györgypál Csaba - a rendezvényt szervező Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület Elnöke ismertette az ENSZ főtitkár levelét és felkérte a jelenlévőket, hogy az Emlékkönyvbe aláírásukkal is tegyenek hitet békevágyuknak. A megemlékezést egy verses zenés műsor követte, melyet a Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium tanulói és Kiss- Pető Tibor adott elő. Jonh Lennon Adj még egy esélyt a békének cimű zenéjét a jelenlévők ütemes tapsa kísérte. A megemlékezést a Galambász Egyesület galambjainak röpte zárta. GYPCS A Csényi és Társa Te m e t k ez és i K f t. a g y á s z o l ó c s a l á d o k m e g b í z á s á b ó l s z e p t e m b e r hónapjában a kö vet ke ző személyeket te met te el: Vereb Balázsné sz:szécsi Gizella Csáki Imre id. Agócs Mihály Kostyalik Ferencné sz.: Nagy Jolán Guljás Oldal Zoltán Szili Jánosné sz.: Kollár Margit Tanács Vendelné sz.: Kiri Mária Tallér Sándor Stefán Pál Hegyi Tibor élt: 74 évet élt: 59 évet élt: 95 évet élt: 69 évet élt: 23 évet élt: 81 évet élt: 82 évet élt: 52 évet élt: 52 évet élt: 59 évet Tegzes Károly élt: 58 évet Papp Béla Jenő élt: 77 évet Lárencz Lászlóné sz.: Nagypál Mária Margit élt: 87 évet Juhász József Ferenc /Kulándi/ élt: 79 évet Anka Kálmánné sz.: Vörös Gizella élt: 81 évet Zsebi Pongrácné sz.: Kovács Ilona élt: 78 évet Császár Árpád Ferenc élt: 61 évet Kapás Péter Ferenc élt: 43 évet Martinek Sándor élt: 51 évet Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik! A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek. Csényi Lász ló üg y ve ze tő Az 1. számú Nyugdíjas Egyesület Mezei Csokor együttese szeptember 13-án népdalos találkozót szervezett. A Korzó Étteremben öt együttes lépett a közönség elé produkciójával. A sort a madarasi Búzavirág Nyugdíjas Klub nyitotta meg. Őket követték a Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola táncosai. A rémi Nyugdíjas Klub tagjai, majd a Mélykúti Szederinda Népzenei Együttes fokozta a hangulatot. A fellépők sorát a vendéglátó Mezei Csokor együttes zárta. A műsorszámokat vidám táncos mulatság követte. Országos Könyvtári Napok októberében Országos Tini Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, ehhez a rendezvénysorozathoz csatlakozik a Városi Könyvtár is. Október között elsősorban a évesek figyelmét szeretnénk ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös együttlétre. Ezen a héten különböző programokkal várjuk kedves olvasóinkat és leendő olvasóinkat. Egész héten játékos feladatokkal várjuk a gyerekeket: az óvodások mesepuzzle-t játszhatnak, a kisdiákok mesetotót tölthetnek ki, a nagyobbak Könyvtári nyomkereső játékban vehetnek részt, rejtvényt fejthetnek, ingyen használhatják a számítógépeket és az Internetet. A Biblia éve alkalmából Rónaszéki Gábor plébános úr rendhagyó irodalomórát tart a tiniknek. D í je le ng e dé s i akc ió! OTP Lakáshitel és Lakáslízing ajánlatok A díjelengedési akció idôtartama: szeptember 8 november 28. Az induló törlesztôrészlet 6 hónapig érvényes 5 millió Ft és 20 év futamidô mellett, OTP Világ Lakáshitel Termék csomag Lakástakarékkal esetén, japán jen alapon. Induláskor havi Ft-tól. THM: 4,78% otp lakáshitelek és lakáslízing Egész héten késedelmi díj fizetése nélkül hozhatják vissza kedves Olvasóink a régen kikölcsönzött könyveket. Ezen a héten a beiratkozás mindenki számára ingyenes. A hét a Könyves Vasárnappal zárul, amikor rendkívüli nyitva tartással (október 12. vasárnap 9-től 12-ig) várunk mindenkit, a gyerekek pedig ezen a napon kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Szeretettel várunk minden kedves régi és új Olvasót! A könyvtárunk szolgáltatásai: napilapok, folyóiratok, könyvek helyben olvasása, könyvek kölcsönzése( szakkönyvek, regények, versek, gyerekkönyvek, ifjúsági regények, kötelező olvasmányok, sikerkönyvek),könyvek előjegyzése, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, Internet használata, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldése, fogadása, spirálozás, elektronikus ügyintézés. Csak m Részletes feltételek:

12 12. oldal október ARTHUR MADSEN SZÉP ÁLMOKAT, HOPE! A víz távolinak látszott, pedig az áttetsző habok mindössze pár centire táncoltak a szeme előtt. Hope kicsi gyermekkora óta rettegett a víztől, de nem mutathatta gyengének magát, mert félt, hogy a többiek kinevetik, ezért összeszorított fogakkal akkor is mosolygott, ha a medencéből néhány hirtelen kicsapódó, erőszakos vízkatona heves támadást intézett a kerekes széke felé. Ilyenkor picit hátrább gurult és fájdalommal telítve nézte osztálytársai féktelen lubickolását. Keze önkéntelen is a zsebébe csúszott és megkönnyebbült, hogy a gyűrött boríték még mindig ott lapul, szorosan a kedvenc tolla és a zsebkendője között. Egy halvány mosoly futott végig csinos arcán, majd a közelmúlt emlékei pörögtek le a fejében. Egy hete ünnepelte nyolcadik születésnapját, az ünnepi vacsora után az egész család hamar nyugovóra tért. Ő egy ideig az ajándékba kapott képes mesekönyvet lapozgatta, majd amikor meggyőződött arról, hogy a szülei elaludtak, egy kockás füzetet húzott elő a rózsaszín párnája alól. A tolla már rég a kezében lapult, és jellegzetes ákombákom betűivel írni kezdett: Kedves Isten! Engem Hope Minnernek hívnak. Neked mi az igazi neved? A tegnapi hittanórán Gillingham Atya sokat mesélt nekünk a fiadról, aki olyan sok jót tett az emberekkel. Nekem az tetszett a legjobban, amikor Jézus bácsi meggyógyított egy béna embert. Gillingham Atya azt mondta, hogy te mindent tudsz, biztos azt is, hogy nekem nincsenek lábaim. A baleset óta. Egészen pici voltam, amikor az autónk felborult az autópályán, de én nem emlékszem semmire. Az igazi apukám meghalt, szerintem ismered, mert a szomszéd nénik azt mondták, hogy nálad lakik. Az apukám magas volt és barna szemű, így már biztos emlékszel rá. Most Steve bácsi az én pótapukám és nagyon szeretem, de neki kék szemei vannak. Minden este elalvás előtt sokat imádkozom, és reménykedem, hogy reggelre visszakapom a lábaimat. Tudtad, hogy a nevem azt jelenti, Remény? A születésnapomra egy szép mesekönyvet kaptam, pedig én a Jézus bácsit kértem. Kate, aki az osztálytársam és varkocsba fogva hordja a haját, azt mondta, hogy azért nem kaptam meg a Jézus bácsit, mert biztos meghúzgálnám a szakállát, de én nem tennék ilyet, ezt meg is mondhatod neki. Tőlem nem kell félnie. Kate sokat füllent, képzeld a tavalyi jelmezbálon azt mondta mindenkinek, hogy vasorrú bábának öltözött, de ez nem igaz, mert megfogdostam az orrát és nem is vasból volt. Amikor imádkozom, mindig azt kérem a Jézus bácsi anyukájától (láttam a templomban egy képen, olyan szép az a néni), hogy engedje el őt hozzám, legalább addig, amíg visszavarázsolja a lábaimat. Most búcsúzom, mert már nagyon álmos vagyok. Szép álmokat! Hope A levelet még egyszer gyorsan átfutotta, óvatosan kisimította az apró szamárfüleket, majd összehajtotta a papírt és gondosan egy hófehér borítékba helyezte. A füleit halk nesz csapta meg, ezért gyorsan lekapcsolta az ágya fölötti kék éjjeli lámpát és alvást színlelt. A következő pillanatban alig hallható, rövid nyikorgás törte meg az éjszaka nyugalmát és Linda Minner sziluettje jelent meg az ajtó keretében. A nő lábujjhegyen odasétált kislánya ágyához, pár másodpercre leült mellé, óvatos mozdulatokkal betakargatta, majd megsimogatta Hope aranyszőke haját, és végül csókot lehelt a kislány orrára. Az ablakon álmosan bekandikáló Hold megvilágította a nő csinos arcát, amin tisztán lehetett látni, hogy a bájos vonásokba egy sűrű könnyfolyó mély barázdákat szántott bele. Nagy nehezen felkelt az ágyról, pillekönnyű lépteivel az ajtóhoz ment, egyik kezével lenyomta a kilincset, a másikkal pedig letörölte az arcán végigfolyó könnyeit. Hope hosszú percekig nem nyitotta ki a szemét, csak feküdt és az osztálytársaira gondolt. Nem keresték a társaságát, egy barátja sem volt, csak Kate Lancer állt vele szóba néha. Volt az osztályban egy fiú, Chad Norman, aki sokat csúfolta, de Hope nem mutatta ki a fájdalmát, csak egykedvűen mosolygott a szavak hallatán. Néha erősen bevillant egy-egy mondat, mint ahogy most is: - Hope! Mikor kapsz új cipőt? - visítozta Chad, és büszkén húzta ki magát a haverjai előtt. - Jössz velünk focizni? erősödött fel egy hang az emlékeiben, de ez nem Chad Normané volt. Talán Billy Whitmané, de ebben nem volt teljesen biztos. - Az lesz majd a szép, ha két testhosszt ránk ver majd a medencében. Tényleg, tudsz úszni, kriplikirálynő? röhögött fel ismét Chad, de Miss Page láttán villámgyorsan szétszéledtek. - Chad! Tanítás után várj meg, legyen nálad az ellenőrződ is kiabált utána Miss Page, az irodalomtanár, majd leguggolt Hope mellé. Egyik kezét a kerekesszékre, a másikat a lány vállára helyezte és így szólt: - Hope! Ne foglalkozz velük. Te egy nagyon különleges lány vagy, nem vagy átlagos, más vagy, mint a többiek és ezt sokan nem tudják elviselni. - Miss Page! Én soha nem bántottam senkit suttogta halkan Hope sírásra görbülő szájjal, mélybarna szemeibe szomorúság költözött és könnyeivel küszködve folytatta: - Higgye el, én nem szeretnék különleges lenni, semmi mást nem akarok, csak azt, hogy olyan lehessek, mint a többiek. Szeretnék úszni a tanmedencében, futkározni és labdázni a tengerparton, szeretnék barátokat, érezni, ahogy a forró homok égeti a talpam, csak ezt szeretném. Álmaimban van lábam és olyankor minden valóra válik. Az álmaimat akarom és azt, hogy szeressenek! Olyan nagy kérés ez? Annyira, de annyira egyedül vagyok, Miss Page! Erre a tanárnő nagyot sóhajtott, felállt a kerekesszék mellől és betolta a kislányt a tanterembe. Miután Hope elkergette rossz emlékeit, előhúzta a párnája alól a borítékot, leragasztotta és embrió pózba kuporodva elszundikált, de az ágya melletti, fonott kosárban ásítozó kiscicája még hallotta, hogy Hope félálomban egy imát mormol: Szűzanyánk s Őrangyal, Legyetek énvelem, Ha ti rám vigyáztok, Nyugodt lesz éjjelem. - Ámen suttogta immár a kerekesszékében ülve és a medencéből kimászó osztálytársaira nézett. A gyereksereg hangos ricsaj közepette hagyta el a tanuszodát, a villanyokat is sorra lekapcsolták, a korábban sárga fényben táncoló lámpatestek pillanatok alatt elaludtak. Hope jelenléte fel sem tűnt senkinek. - Gyerekek! Közeledik a karácsony kiáltott be Miss Page a tanterem ajtaján, és egy piros kalapot lengetve maga előtt elmosolyodott. Egy cetlire felírjuk a neveket, bedobjuk a kalapba és - Jaj, de unalmas, tavaly is ez volt vakkantott közbe Chad Norman és felállt a székéből. Én veszek Hope-nak korcsolyát, piros harisnyával! - Takarodj ki! Azonnal! rivallt rá a fiúra a tanárnő és kezeivel az ajtó felé mutatott. Ezután szemeivel Hope-ot kereste. Hol van Hope? - Az uszodában még láttam szólalt meg vékony hangon valaki a hátsó padból. A tanárnő ezután kiment az osztályból és a tanuszodához sietett. Az ajtón belépve komor sötétség fogadta, ezért ösztönösen a villanykapcsolókhoz nyúlt. A fény folyamatosan terült szét az uszodában. Miss Page szeme szinte azonnal megakadt a medence mellett fekvő, üres kerekesszéken. Ezután kétségbeesetten segítségért kiáltozott és a medencéhez szaladt. Mire felfedezte a víz színén lebegő Hope mozdulatlan, törékeny testét, addigra Bob Conelly, a szakállas földrajztanár már a medencébe vetette magát. A férfi villámgyorsan odaúszott a kislányhoz, és a partra evickélt vele. Miután kiemelte a vízből, óvatosan az ölébe vette. Ekkor Hope kinyitotta a szemeit és elmosolyodott: - Jézus bácsi! Hát eljöttél? suttogta halkan. - Félrebeszél szólalt meg Conelly és a tanárnőre nézett. Rengeteg vizet nyelt. - Képzeld, van lábam! folytatta Hope zihálva. - Ugye milyen gyorsan futok? Itt vannak a barátaim is, látod, hogy mennyien szeretnek. - Csitt! szólt rá a tanár, de a kislány utolsó hörgései beléfojtották a szót: - Csak csak nagyon égeti a talpam a homok A JÁNOSHALMI SPORTCSARNOK ÉS TANUSZODA ÉLETMÓD TÁBORT SZERVEZ A tábor időtartama: 2 hét (10 alkalom) napi 1-1,5 óra elfoglaltság az esti órákban. Várjuk mindazon hölgyek és urak jelentkezését, akik egészségesebben szeretnének élni, jobban oda szeretnének figyelni a táplálkozásukra és ehhez még mozgással is hozzá kívánnak járulni. A tábor ideje alatt elérhető szolgáltatások: Dietetikus által összeállított étrend (egyénre szabottan is) Gyógytornász irányításával végzett mozgás Vizitorna A tábor indításával kapcsolatos megbeszélést tartunk: 2008.október 15-én (szerdán) 18 órakor a sportcsarnok tárgyalójában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Meghívó A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hívja Önt, Kedves Családját és Barátait, a Kulturális Központ Fiam születésnapjára 40 éves lettél, édes fiam, kincsem! Köszöntelek téged nagy-nagy szeretettel. A szülői háztól mesze elrepültél, Hogy a nagyvilágba, új hazára leljél. Gyermekként is mindig vágyott kicsi lelked, Óperencián túl, Tündér kertet lelned. Mikor felserdültél, úgy hozta a sorsod, Sikerült végre, Amerikába jutnod. De a sors becsapott, jól beléd is rúgott, Siker helyett téged, nagy veszélybe sodort, Haza hoztak onnan, mesze idegenből, De a vágy megmaradt szíved mélyén, belül. Hat év alatt itthon, sok mindent tanultál, Újra felépültél, s társadra találtál, Most a sors kényszerít, újra távozásra, De már ketten mentek Nagy-Britanniába. Tudom, nehéz ott majd, új hazába élni, Jó munkát találni, angolul beszélni. Remélem, talán ott sikeresebb leszel, Megbecsülik munkád, végül boldog leszel. Nem tudom, ezután milyen lesz életed. Új csodákra vágyva, hajt-e tovább lelked. Sólyomszárnyra kelve, még messzebb repülni. Titkos vágyad egyszer, Grand- kanyont megnézni. Ha a vágyad teljesül, várlak újra vissza. Nyugodni, pihenni a szülői házba. Anyai szívemnek, akkor lesz nyugalma, Családoddal boldogan élsz, majd e hazában. Kívánok, minden jót édes fiam neked. Erőt, egészséget, hosszú boldog életet. Maradj meg örökre, hű magyarnak lenni! Anyád s bátyádékat, sohase feledni. Gné.

13 2008. október 13. oldal Tanácsok a fűtési szezon elején Tudta-e, hogy mi a teendő, ha lakását korszerűsíti és fokozott légzárású nyílászárókat épített be? Tudta-e ön, hogy a flexibilis gázcsöveket állapotuktól függetlenül le kell cserélni? Tudta-e Ön, hogy a nyílt égésterű gázkészülék (gáztűzhely, gázbojler, cirkokazán, kéményes konvektor) milyen új.biztonsági előírások léptek életbe. Hallott már a szénmonoxid érzékelő készülékről. A földgázellátásról szóló törvény kimondja, hogy - a évi XLII. törvény előírásai szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. A törvény szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. A csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés időszakos (legalább ötévenkénti) műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése a tulajdonos kötelessége. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja. Mindezekről bővebben tájékozódhat az interneten is a hu weboldalon, vagy személyesen Ódor István gázvezeték szerelő mester, időszakos felülvizsgálatot végző vállalkozótól a 77/ vagy 06-30/ telefonon vagy címen. Bátyai Úszótanfolyam Felnőtteknek-Gyerekeknek Érdeklődni és jelentkezni lehet: Bátyai Gábornál 06-70/ Bátyai Gábornénál 06-70/ Dr. Szobonya Zoltánra emlékeztek Kecskeméten Az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei vértanúja, a halálra ítélt, majd 1958-ban kivégzett dr. Szobonya Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából koszorúzást és megemlékezést rendeztek Kecskeméten. A Mátyási utcai börtön mellett, a jánoshalmi ügyvéd családja által szervezett ünnepségen a mártír emléke előtt tisztelgett egyebek között Kissné Szobonya Csilla, Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, dr. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Zombor Gábor kecskeméti és Czeller Zoltán városunk polgármestere. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik Bács-Kiskun megyei vezetőjét szeptember 29-én végezték ki a kecskeméti börtönben. A jánoshalmi jogász mindvégig a forradalom tisztaságát képviselte, és a bíróság előtt is vállalta: inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni. Az ünnepséget követően a résztvevők megkoszorúztak a börtön falán lévő emléktáblát. (baon.hu) Mezőgazdasági termelők figyelem! A 2007/2008. gazdálkodási évre a Gazdálkodási napló (AKG, KAT, NATURA 2000 támogatást igénylők) beadásának ideje 2008 augusztus október 31. A kitöltött gazdálkodási napló egy aláírt másolatát a mellékletek nélkül (pl. számlák, bizonylatok) MgSzH Központ 1118-Budapest, Budaörsi út címre kell beküldeni. FALUGAZDÁSZ AZ ÖSSZEFOGÁS JÁNOSHALMÁÉRT EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ FÓRUMOT SZERVEZ. AZ ŐSZ FOLYAMÁN IS SZERETNÉNK TENNI SZEBB KÖRNYEZETÜNKÉRT. VÁRJUK ÖTLETEIKET, FELAJÁNLÁSAIKAT VÁROSUNK SZEBBÉ TÉTELÉHEZ. SZERETETTEL HÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT. A FÓRUM IDŐPONTJA: OKTÓBER 9. CSÜTÖRTÖK HELYSZÍNE: VÁROSI SPORTCSARNOK MI AZ EGYESÜLET TAGJAI, HISSZÜK ÉS VALLJUK, HOGY A VÁROS FELEMELKEDÉSE CSAK KÖZÖS TENNIAKARÁSSAL ÉS A LAKOSOK ÖSSZEFOGÁSÁVAL VALÓSÍTHATÓ MEG. ÖSSZEFOGÁS JÁNOSHALMÁÉRT EGYESÜLET

14 HIRDETÉSEK 14. oldal HUNYADI NÉPE október A Pelikán Kht. Idősek klubja (Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.) felvételt hirdet elsősorban nyugdíjasoknak valamint egészségi állapotuk miatt rászorult személyeknek nappali ellátásra. Az Idősek klubja munkanapokon 7 00-től ig tart nyitva. Amit biztosítunk: - a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése, - étkezés (reggeli és ebéd igény szerint) - tisztálkodás lehetősége, - mosás, - vérnyomás-mérés, vércukor-mérés, testsúly ellenőrzés, - kapcsolattartás háziorvosokkal, - szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, - családi kapcsolatok erősítése, megőrzése, - közös sütés-főzés, - kirándulások, - színjátszás, - igény szerint színházlátogatás Jókai u. 64 számú ingatlan (a teljes épület) eladó 30/ KEDVES VENDÉGEINK! CSALÁDI ÉS TÁRSASÁGI ÖSSZEJÖVETELHEZ ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG ÉTTERMÜNKBEN ÉS ELVITELRE IS Jöjjön és látogasson el hozzánk! Asztalfoglalás, felvilágosítás: 77/ vagy 30/ Iroda új helyen Cím: Jánoshalma Kiss Ernő u. 81/A (lakás) Elérhetőség 06-30/ vagy 06-30/ Ezután is várom tisztelt meglévő és leendő ügyfeleimet! Ádám Károlyné Ibolya A polgárőrség segítségével a megyében október 1-től november 30-ig fokozott ellenőrzést tart a rendőrség. Célja, hogy rávegyék a gyalogosokat a szabályos közlekedésre. A kerékpárosok is számíthatnak ellenőrzésre, mivel a tapasztalatok szerint sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal és sok baleset ennek tudható be. Szépségpatika Miskolczi Nóra Fodrász, pedikűrös, talpmasszőr Jánoshalma, Remete u. 43. Időpont egyeztetés alapján Tel: 06-70/ ÉPÜ LET BONTÁST tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap kiásást, ho mok ra ko dást szál lí tás sal rö vid ha tár idő re, vagy azon nal ra vál la lok. Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal kozó Já nos hal ma, Dió fa u. 10. Tel.: 77/ Mo bil: 30/ H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66. Tel.: 77/ , 30/ Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hétfő, szerda, péntek , kedd, csütörtök októberétől megkezdjük hátralékos ügyfeleinknél a vízkorlátozást. Ezzel egy időben tájékoztatjuk a hatóságokat, valamint bírósági úton kezdeményezzük a hátralék behajtását. TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL: Ügyfélszolgálati irodánkat nyitva tartási időben keressék fel ügyintézés céljából. Folytatjuk a vízóra leolvasásokat kéthavonta a megszokott időben. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy leolvasóink bejussanak a vízmérőt leolvasni. Amennyiben nem találta otthon Önöket, úgy a vízóra állásának bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: Telefonon: 77/ (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában) A fenti címre. Személyesen az ügyfélszolgálati irodában Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben ingatlan eladás, bérbeadás vagy öröklés történik, úgy ügyfélszolgálati irodánkba szíveskedjenek kifáradni és az átírást elintézni. A vízmérő átírásától függetlenül a fogyasztás után a régi és az új tulajdonosnak egyetemleges felelőssége van. ÚJ SZOLGÁLTATÁS! A Városgazda Kft szeptemberétől új szolgáltatást indít. HANGOS HIRDETÉS A piac területén, piaci napokon reggel tól délelőtt ig. A hirdetési lehetőséggel kapcsolatosan a sportcsarnok pénztárában lehet érdeklődni. Hirdethetnek: vállalkozások, magánszemélyek, civil szervezetek stb. KÉRJÜK ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL! október 8-án, szerdán tól ig Jánoshalmi ruházati vásár PÓLÓK 500 Ft-tól 3000 Ft-ig SZABADIDŐNADRÁG, NOR-COC NŐI MODELLEK UJJ NÉLKÜLI FELSŐK FÉRFI FEHÉRNEMŰ NŐI PÓLÓK. Az EUROHÓD DIVAT KFT. (volt Hódiköt) TERMÉKEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELYRŐL Amennyiben felkeltettük érdeklődését nézzen be az Eurohód Divat Kft. színvonalas ruházati vásárába, a Művelődési Házba (Béke tér 7.)! Nem fogja megbánni! Gázkonvektorok, gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA új gázkészülékek beüzemelése: KISS ATTILA gázszerelő mester Cím: Jánoshalma, Bem J. u Tel.: Temetkezési vállalkozás Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából szeptember hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre: Krizsák Gyuláné sz. Hegedűs Erzsébet Kovács Benedekné sz. Ságodi Etelka Csányi Norbert László Szemének két nagy, üveges gömbjét megfestették fényükkel a csillagok, amelyeket nem láthatott többé. (J. K. Rowling) Nagy Zsolt ügyvezető Czifra Imre Tompa Imre

15 2008. október HUNYADI NÉPE 15. oldal A tavalyi szezonban bronzérmet szerzett megye I. osztályban játszó Jánoshalmi női kézilabda csapat idén is jól kezdte szereplését. Az első fordulót idegenben játszották a Mizse Kc csapata ellen, ahol arányú győzelmet arattak a lányok. A második mérkőzés egy kicsit nehezebb falatnak bizonyult, a bajnokságban újonc Kiskőrös csapatát fogadta a Jánoshalma. Ismeretlen csapat révén egy kicsit nagyobb volt a drukk a kelleténél, de szerencsére magabiztos, a meccs alatt folyamatosan vezető hazaiakkal szemben arányban maradt alul a Kőrösi gárda. Ehhez a győzelemhez hozzájárult a közönség bíztatása is. Nagy örömére szolgált a csapatnak, hogy az első itthoni mérkőzésre egy a JFC játékosaiból, valamint lelkes szülőkből, barátokból verbuválódott Gábor Megyei Női Kézilabda Bajnokság Őszi Forduló Időpont Mérkőzés 1. Szeptember 14. (vasárnap)11 00 Lajosmizse - Jánoshalma 2. Szeptember 20.( szombat )11 00 Jánoshalma - Kiskőrös 3. Szeptember 28 (vasárnap) Kerekegyháza - Jánoshalma 4. Október 4. ( szombat) Kiskunfélegyháza - Jánoshalma 5. Október 11. ( szombat) Jánoshalma - Vaskút 6. Október 19. (vasárnap ) Kiskunhalas - Jánoshalma 7. Október 26.(vasárnap) Jánoshalma - Bácsalmás 8. November 2. ( vasárnap) Jánoshalma - Csávoly 9. November 8. ( szombat) Jánoshalma - Kiskunmajsa 10. November 15.(szombat) Jánoshalma - Kisszállás 11. November 23. ( vasárnap) Jánoshalma - Nemesnádudvar Mindenkit sok szeretettel várnak a mérkőzésekre! Hajrá Jánoshalma! Szombaton Jánoshalmán került megrendezésre a Felső-bácskai Önkormányzatok Szövetsége (FeBÖSZ) által felajánlott és a JÁTESZ SE által megrendezett fekvenyomó versenyre. Kitűnő rendezés mellett, kitűnő nemzetközi szintű eredmények születtek. A válogatott versenyzőkkel felálló jánoshalmai és tabi csapat a verseny végéig fej-fej melletti küzdelmet vívott. A végső döntést Schauer Kornél (VB és EB helyezett) jánoshalmi versenyző mondta ki. 245 kg-os teljesítménnyel.s előzte meg Szebó Emilt (Tab), aki csak 237,5 kg-ig jutott. Igaz ezzel a teljesítményével a Master-2 korosztályban (40-50 év között) új országos csúcsot állított fel. rajtuk kívül kiemelkedő eredménnyeket értek el: a 62,5 kgos testsúlyú Bogdán Attila (JÁTESZ SE) 150 kg-os, a 82,5 kg-os testsúlyú Könye Szabolcs (TAB Toldi Fitness SE) 220 kg-os, a 93 kgos testsúlyú TimárJózsef (Tab) 200 KÉZIS HÍREK közönség szurkolta végig a mérkőzést. Remélhetőleg így lesz ez a közeljövőben is és hasonló eredményes, jó hangulatú mérkőzéseket láthatnak a kézilabdát kedvelő sportbarátok. Az alábbi táblázatban a JNKSZE további mérkőzéseit olvashatják. A következő két forduló idegenben lesz, majd azt követően- a sorsolás így alakult- szinte folyamatosan hazai pályán lép fel a Jánoshalma. A csapat tagjai: Ádám Ágnes, Bognár Viktória, Dabis Kata,Faragó Mercédesz, Gyimesi Lászlóné, Harczi Edit, Harczi Alíz, Hornyák Erzsébet, Horváth Lujza, Horváthné Kocsis Tünde, Rosinszki Erika,Sipka Regina, Szemlics Bettina, Taskovics Dóra, Török Katalin, Vancsura Diána Edzők: Rátai Róbertné, Derűs III. Nemzetközi Fekvenyomó Aranyalma Kupa Végleg Jánoshalmáé a kupa! kg-os, valamint a külföldiek közül 118,6 kg testsúlyú Mihajlovits Miklós (Bácskatopolya) 240 kg-os teljesítményével. Idei győzelmével egymás után a harmadszor a JÁTESZ SE végleg elnyerte az Aranyalma Kupát. Jövőre új kupa kereül kiírásra a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásával. Eredmények: Csapatverseny 1. Jánoshalma 698,7 pont, 2 Tab 681,3 pont, 3. Mérk 522,8 pont 4. Jánoshalma II. 481,3 pont. Egyéni abszolút kategória: 82,5 kg alatti testsúlyúak: 1. Könye Szabolcs (Tab) 147,37 pont, 2. Bogdán Attila (Jánoshalma) 121,5 pont, 3. Kubatov Géza 121,03 pont 82,5 kg feletti testsúlyúak: 1. Schauer Kornél (Jánoshalma) 149,89 pont, 2. Mihajlovits Miklós (Bácskatopolya) 138,36 pont, 3. Szabó Emil (Tab) 134,61 pont SPORT HÍREK A JÁNOSHALMI FUTBALL CLUB ÉLETÉRŐL Szeptemberben hullámzó teljesítménnyel szerepelt férfi futballcsapatunk a Megyei Bajnokság III. osztály középcsoportjában. Eredmények: IV. forduló Jánoshalmi FC Szank 1:2 (0:0) László György edző értékelése: Az 1. félidőben a sok kihagyott gólhelyzet megbosszulta magát, a 2. félidőben két egyéni hibával kapott góllal, lelkes játékkal megérdemelten vitték el a 3 pontot az ellenfél játékosai. Gólszerző: Varga Z. Kitűnt: Szem Róbert V. forduló Kisszállás Jánoshalmi FC 3:4 (1:1) Edző értékelése: Jó iramú, gólgazdag mérkőzésen a fiúk bebizonyították, hogy szeretik és tudják is ezt a szép játékot játszani. Gólszerzők: Ruskó A. 2, Simity Z. 2 Kitűnt: az egész csapat VI. forduló : Jánoshalmi FC Tázlár A tázlári csapat kérésére a mérkőzés októberben kerül lejátszásra. Helyezés VII. forduló : Jánoshalmi FC szabadnapos volt A Megyei III. o. Középcsoport Bajnokságának állása a VI. forduló után: Csapat Játszott Győzelem Döntetlen Vereség Magyar Kupa II. forduló : Jánoshalmi FC Kiskunhalasi FC 2:5 (0:2) Edző értékelése: A jobb játékerőt képviselő halasiak ellen nem vallottak szégyent a jánoshalmi fiúk, de ha egy kicsit jobban koncentrálnak, még meglepetést is okozhattak volna. Gólszerzők: Csernók Zs., Tóth A. Kitűntek: Ruskó A., Ságodi I., Lódri F., Varga Z., Csernók Cs. Szeptember 27-én rendezték meg Kiskunfélegyházán a Bács-Kiskun Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség Pont 1. Harkakötöny Vadkert FC Fülöpjakab Kisszállás Kecel Senior Szank Jánoshalma Kecel FC Csengőd Spartacus Bócsa Kaskantyú Jászszentlászló Tázlár Kötöny SC I. megyei méta bajnokság Megyei Ifjúsági Sportnapot, melynek programjában először szerepelt Megyei III. osztályú Bajnokság középcsoportjának októberi sorsolása (Hunyadi Népe következő megjelenéséig hátralévő mérkőzések): IX. forduló: Kaskantyú Jánoshalmi FC X. forduló: Jhalmi FC Kkhalasi Spartacus V. forduló: Jánoshalmi FC Tázlár elmaradt mérkőzés lejátszása XI. forduló: Bócsa Jánoshalmi FC XII. forduló: Jánoshalmi FC Vadkert FC XIII. forduló: Harkakötöny Jánoshalmi FC Szeptemberben megkezdődtek a megyei serdülőbajnokság déli csoportjának 2008/2009 évi küzdelmei. Eredmények: I. forduló : Jánoshalmi FC Nagybaracska 4:2 (2:2) Bada Pál edző értékelése: Kezdetnek nem volt rossz, de még messze a cél. Gólszerzők: Harczi L. 3, Kiss B. II. forduló : Érsekcsanád Jánoshalma FC 2:4 (2:0) Edző értékelése: Egy félidőnyi előnyt nem szabad adni az ellenfélnek, mert nem mindig sikerül fordítani. Gólszerzők: Kiss B. 2, Harczi L., Fekete D. III. forduló Jánoshalmi FC Tompa 0:2 (0:0) Edző értékelése: 10 perc figyelmetlenségéért 3 ponttal fizettünk. IV. forduló : Sükösd Jánoshalmi FC 8:1 (2:0) Edző értékelése: Kicsit elbíztuk magunkat és ezért megalázó vereséggel fizettünk. Gólszerző: Szemlics B. A megyei serdülő bajnokság októberi mérkőzései: VI. forduló Jánoshalma FC szabadnapos VII. forduló :00 Bácsbokod Jánoshalma FC VIII. forduló :00 Jánoshalma FC Madaras IX. forduló :00 Kelebia Jánoshalma FC X. forduló Jánoshalma FC - Bácsalmás Megkezdődtek a megyei női bajnokság 2008/2009 évi küzdelmei. Eredmények: I. forduló : Géderlak Jánoshalmi FC 8:1 Gólszerző: Kuzman A. II. forduló : Jánoshalma FC Dusnok 2:6 Gólszerzők: Horváth Á., Fazekas E. III. forduló : Apostag Jánoshalmi FC 3:0 IV. forduló : Jánoshalmi FC Városföld 4:3 Gólszerzők: Komáromi H. 2, Fenyvesi E., Pécsi Á. A megyei női bajnokság októberi mérkőzései: VI. forduló :00 Jánoshalmi FC Kiskunhalas VII. forduló :00 Kalocsa Jánoshalmi FC VIII. forduló :00 Jánoshalmi FC Jászszentlászló IX. forduló :00 Tiszaalpár Jánoshalmi FC őszi utolsó mérkőzés Ádám Gyula JFC elnök egy régi magyar játék: a méta. Az Erdélyi Hagyományokért Egyesülettel közösen a Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egyesület csapatot szervezett és edzéseket tartott, így városunk ifjúsága bemutathatta a játékot a megyebeli fiataloknak. A csapat kiválóan teljesített, és reméljük, hogy a játék hagyományossá válik mind a város, mind a megye sportpalettáján. Ezért tavasszal az edzések újra beindulnak és számítunk minél több jánoshalmi fiatalt érdeklődésére. Jövőbeli célunk a 2009-es Országos Méta Bajnokságon való részvétel és Jánoshalmán a Bács- Kiskun Megyei Bajnokság megszervezése.. Virág Attila

16 16. oldal október Eljárás indult Á. Gy. E. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki én 15 óra 30 perc körüli időben a Kunvin Borászati Kft. Szeszfőzde utcai telephelyének udvarába, a kerítést szétvágva behatolt és onnan 4 darab vasból készült gépjármű alkatrészt tulajdonított el kb forint értékben. A rongálással okozott kár kb forint. A 2 fő elkövető rövid időn belül meglett, s kiderült, hogy gyermekkorúak, ezért a nyomozás megszüntető határozatot megküldtük többek között a Jánoshalma Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalának, a további szükséges intézkedések megtételére. HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak lap ja Meg je le nik: ha von ta Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta Fe le lős ki adó: Czeller Zoltán polgármester Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság A szerkesztésért felel: Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke. A szer kesz tő ség cí me: 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 7. Összeállította: Blázsik Sándor Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. Ké szült: Kó pia Kft. Kis kun ha las Rendőrségi hírek N. P. pécsi lakos feljelentést tett Z. J, J. A, és S. G. E. jánoshalmi lakosok és K. S. A. hódmezővásárhelyi lakos ellen, akik a feljelentő szerint 2008.augusztus 28-án valótlan tartalmú jegyzőkönyvet készítettek a Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalában. A nyomozás bűncselekmény hiányában megszüntetésre került. Eljárás indult T. T. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 2.-án 16 óra és szeptember 3-án 08 óra 30 perc közötti időintervallumban Jánoshalma külterületén a repülőtérről a jánoshalmi mezőgazdasági szakképző tulajdonában lévő lucernaföldről - 5 darab lucerna hengerbálát tulajdonított el kb. 25 ezer forint értékben. A gyors rendőri intézkedés során megállapítást nyert, hogy cselekményt : Z.M és G.A. jánoshalmi lakosok követték el. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a. pontja szerint minősülő nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt H. T Jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 4-én 18 óra 30 perc és Nagy volt a lendület BOR Szeptember 8-án hétfőn Kiskunhalason a Kopolyai úton történt baleset. A vasúti átjáró közelében egy Suzuki borult az árokba. A gépkocsit vezető, egy 57 éves jánoshalmi hölgy túl nagy sebességgel vett be egy enyhe ívű bal kanyart, úgy, hogy közben áttért a baloldali sávba. A szembe jövő járműveket észlelve visszarántotta a kormányt, a jobb oldali árokba rohant, ahol egy betontuskónak ütközött és felborult. A balesetben súlyosan megsérült a gépkocsi vezetője és a mellette ülő 34 éves nő is. A MINDENNAPOKRA! szeptember 5-én 07 óra 15 perc közötti időben a Jánoshalma külterületén, Kiserdőben, N. J. tanyáján tárolt piros színű, Robour típusú lassújárművet ismeretlen módszerrel eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár mintegy 800 ezer forint. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő jármű önkényes elvétele bűntettének megalapozott gyanúja miatt S. J. Jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2008.szeptember 7-én 20 óra 15 perc és 21 óra 15 perc közötti időben a bejelentő háza előtt parkoló, lezárt Lada típusú személygépkocsit ismeretlen módszerrel kinyitotta, majd eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár: 300 ezer forint. A keresett gépkocsit a gyorsan bevezetett rendőri intézkedésnek köszönhetően Kiskunmajsán 22 óra 40 perckor megtalálták a rend őrei. A gépkocsiban tartózkodott K. Alex (16 éves) kiskunhalasi, valamint K. Roland (14 éves) mélykúti lakos, akik a OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI? Min dent egy he lyen? Tér jen be hoz zánk! 2 l-es Pepsi Cola 249 Ft-tól 1,5 l-es szénsavas ásványvíz 39 Ft-tól 2 l-es szörp 189 Ft-tól bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak. Eljárás indult N. Z. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 2-án 17 óra és 20 óra között a Vörösmarty utcában lévő Dobó Sörözőben, a feljelentő pulton őrizetlenül hagyott rádiótelefonját - alkalmi lopás módszerével - eltulajdonította kb. 30 ezer forint értékben S. Gyula kalocsai lakos szeptember 20-án 15 óra 20 perckor a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra távbeszélőn keresztül bejelentette, hogy Jánoshalmán a Kiss Ernő utca 39 szám előtti helyen - az Orbán-szobor mellett - egy kb. 25 cm hosszúságú és kb. 10 cm szélességű aknavető gránátot talált. A bejelentést a Magyar Honvédség tűzszerész szolgálata rögzítette és az aknavető gránátot Jánoshalma külterületén szeptember 20-án 19 óra 30 perc körül felrobbantotta. Afrikai vendégeink Jánoshalmi - kameruni kézfogás lehetne a mottója annak, ami szeptember 14-én este történt. Az afrikai ország néptáncosai ekkor léptek fel a Sportcsarnokban, s adtak ízelítőt sajátos, rituális elemekkel átszőtt népi táncaikból. Egy két produkciójukba bevonták a helyi közönséget is. A fellépést követően Czeller Zoltán polgármester megbeszélést folytatott a lehetséges együttműködésről és annak formáiról Marie Catherine Ngo Djob tiszteletbeli konzul asszonnyal (képen középen fent) és kíséretével. 250 g-os Tchibo Family Intensiv 299 Ft 1190Ft/kg Petróczky Fe renc Já nos hal ma, Dó zsa György u. 75. Tel./fax: 77/ Or szágos Kirakodó Vásár október 15-én Lapunk legközelebb november 7-én jelenik meg Japán masszázs! Ősi, hatékony egészségmegőrző és gyógyító módszer. Szalai Csaba Koppány Természetgyógyász Érd: 70/ Or vo si ügye let Csak SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be! Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon: du. 17 órá tól másnap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. He lye: Or vo si ren de lő Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. Te le fon: (06) 77/ Az ügye le ti szol gá lat tag jai: az ügyele ti szol gá la tot hí vá son kí vül csak na gyon in do kolt eset ben, a leg rö videbb ide ig hagy hat ják el a tar tóz kodá si hely meg je lö lé sé vel. Ügyeleti beosztás október: 3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr. Tompa László, 5. Dr. Tompa László, 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Dudás József, 9. Dr. Tompa László, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Dudás József, 12. Dr. Dudás József, 13. Dr. Tompa László, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Dudás József, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. (munkanap) Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Dudás József, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. (pihenőnap) Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr. Kishonti Attila, 27. Dr. Tompa László, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Dudás József, 30. Dr. Kishonti Attila, 31. Dr. Korponyai Csilla,, Anya köny vi hí rek szeptember hónapban Születtek: Fisher Linda (anyja neve: Kiss Ágnes), Kovács Tamás (an.:neszvecskó Hajnalka), Somogyi Zoltán (an.:bakos Gabriella), Kolompár Maertin (an.:kolompár Erika), Árpás Balázs (an.: Mányoki Antónia), Prikidánovics András (an.:fekete Ágnes), Kurucz Fanni (an.: Hegedűs Nóra), Csámpai Norbert Alex (an.: Bölcz Alexandra), Kurucz Martin Gábor (an.:trangucz Anett), Kolompár Patrik (an.:kolompár Mónika). Házasságot kötöttek: Pinczi Norbert és Czipa Marianna

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

/ e s t a n é v p r o g r a m j a

/ e s t a n é v p r o g r a m j a Augusztus 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - e s t a n é v p r o g r a m j a Felelősök 23. 9:00 Alakuló értekezlet Igazgató 25. 8:00 Javítóvizsgák Tanárok 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet Dolgozók munka- és balesetvédelmi

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben