JOHN GRISHAM VÉGZETES HAGYATÉK A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: JOHN GRISHAM THE SUMMONS 2002 MAGYAR FORDÍTÁS: WERTHEIMER GÁBOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOHN GRISHAM VÉGZETES HAGYATÉK A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: JOHN GRISHAM THE SUMMONS 2002 MAGYAR FORDÍTÁS: WERTHEIMER GÁBOR"

Átírás

1 JOHN GRISHAM VÉGZETES HAGYATÉK A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: JOHN GRISHAM THE SUMMONS 2002 MAGYAR FORDÍTÁS: WERTHEIMER GÁBOR MAGYARORSZÁGI KIADÁS ÉVE: 2003

2 ELSŐ FEJEZET Postán jött. Normál levélben. A régi, jól bevált módon. Nem volt ebben semmi meglepő, hiszen a bíró már közel járt a nyolcvanhoz, és nem bízott az új, korszerű eszközökben. vagy fax szóba sem jöhetett nála. De nem használt üzenetrögzítőt sem, és a telefontól is idegenkedett. Két mutatóujjával pötyögte ki a leveleit, egyenként ütögetve le a jó öreg Underwood billentyűit a redőnyös íróasztal fölé görnyedve Nathan Bedford Forrest méltóságteljes portréja alatt. A bíró nagyapja Forrest oldalán harcolt Shiloh-nál és még vagy fél tucat déli ütközetben, így nem csoda, hogy az unoka számára a tábornok volt a történelem legkiemelkedőbb alakja. A bíró harminckét éven át nem volt hajlandó tárgyalást vezetni július 13-án, Forrest születésnapján. A levél egy képeslap, két számla és egy másik levél társaságában várta Ray Atlee professzort a jogi egyetem postafiókjában. Elég volt egy pillantást vetnie a borítékra, hogy tudja, kitől jött, hiszen megszámlálhatatlan hasonló levelet kapott már az elmúlt évtizedek során. Az apja volt a feladó, akit, másokhoz hasonlóan, ő is csak úgy emlegetett: a Bíró. Atlee professzor tanácstalanul forgatta a borítékot, mintha nem tudná eldönteni, hogy ott helyben felnyissa-e, vagy várjon még vele néhány percet. Jó hír vagy rossz a Bírónál sohasem lehetett előre tudni, bár az öreg már hónapok óta haldoklott, és az utóbbi időben a professzor nemigen kapott felőle jó híreket. Meglehetősen vékony levél volt feltehetően egyetlen lap az egész, de ebben még nem volt semmi szokatlan. A Bíró nem szerette írásban szaporítani a szót, jóllehet annak idején hírhedten terjedelmes szónoklatokat tartott a pulpituson. Hivatalos levél volt ehhez nem fért kétség. A Bíró került minden fölösleges szószaporítást, szóban és írásban egyaránt utálta a semmitmondó csevegést és a pletykát. Csak egy téma jöhetett szóba közöttük, ha egy-egy látogatás alkalmával a fia megivott vele egy csésze teát a verandán. A Bíró gondolatban újra végigharcolta a polgárháborút, mindenekelőtt a shiloh-i ütközetet, és minden alkalommal Pierre G. T. Beauregard tábornok csillogó, fényesre suvikszolt csizmáit okolta a déli államok szövetségének vereségért, annak az embernek a csizmáit, akit még a mennyországban is teljes szívből utálna, ha valamilyen csoda folytán ott találkoznának. Nem sok van már neki hátra. Hetvenkilenc éves, és gyomorrákja van. Évtizedek óta túlsúlyos, cukorbeteg, egyik pipáról a másikra gyújt,

3 súlyos szívbeteg három rohama is volt már -, és van egy tucat kevésbé súlyos betegsége, amelyek idestova húsz éve gyötrik hol gyengébben, hol erősebben, és most mindegyik egyszerre hadrendbe állt, hogy felmorzsolja a maradék ellenállását, és végezzen vele. Szüntelen fájdalmai voltak. Három héttel ezelőtt, utolsó telefonbeszélgetésük alkalmával, amelyet Ray kezdeményezett, mert a Bíró kész rablásnak tartotta a távolsági hívások tarifáját, az öregúr szokatlanul feszültnek és kimerültnek tűnt. Két percet sem beszéltek egymással. A feladó nevét és címét dombornyomásos aranybetűk hirdették a boríték jobb felső sarkában: Reuben V. Atlee Bíró, Ford megyei 25. törvényszéki kerületi bíróság, Mississippi, Clanton. Ray becsúsztatta a levelet a borítékba, és elindult az irodája felé. Atlee bíró már jó ideje nem volt hivatalban. A szavazópolgárok kilenc évvel ezelőtt nyugdíjba küldték ezt a keserű vereséget azóta sem tudta megemészteni. Harminckét évi becsületes, önfeláldozó munka után azok az emberek, akiket szolgált, kiadják az útját egy tejfölösszájú jöttment kedvéért, aki a tévében és a rádióban csinált reklámkampányt magának. A Bíró kampányolni sem volt hajlandó. Azzal érvelt, hogy nem ér rá ilyesmire, mert túl sok a munkája, ráadásul ami még ennél is fontosabb volt számára az emberek jól ismerik, és ha újra akarják választani, kampány nélkül is megteszik. Ez a túlzott magabiztosság sokaknak nem tetszett. Ford megyében még tudott nyerni, de a másik öt körzetben csúfos vereséget szenvedett. Három évig tartott, hogy kiköltöztessék a bíróságról. Második emeleti irodája megúszott egy tűzvészt és két felújítást. A Bíró nem engedte, hogy kőműves vagy festő betegye hozzá a lábát. Amikor a megye vezetőinek végre sikerült meggyőzniük, hogy hagyja el az épületet, ha nem akarja, hogy hatóságilag lakoltassák ki, bedobozolta az elmúlt harminc év alatt összegyűlt iratokat: minden értéktelen, hasznavehetetlen dokumentumot, jegyzetet, periratot és avítt könyvet, hazavitte őket, és az egészet feltornyozta a falak mentén a dolgozószobájában. Amikor a dolgozószobája megtelt, telerakta velük az előszobát, az ebédlőt, és még a nappaliba is jutott néhány dobozzal. Ray odabólintott egy diáknak, aki a folyosón üldögélt egy padon. Az irodája előtt váltott néhány szót egy kollégájával, majd bement, becsukta maga mögött az ajtót, és letette a postát az íróasztalára. Levette a zakóját, felakasztotta az ajtón lévő fogasra, és átlépett egy nagy rakás szakkönyvön, amelyet már vagy fél éve kerülgetett, majd elmormolta mindennapi fogadalmát, hogy most már aztán tényleg rendet rak az irodájában. A négyszer ötös szobában volt egy kisméretű íróasztal és egy keskeny kanapé mindkettő telerakva könyvekkel és papírokkal, amiből bárki arra következtethetett volna, hogy Ray igen szorgalmas ember, és ki se látszik a munkából. Pedig ez távolról sem volt igaz. A tavaszi félévben mindössze egyetlen kurzust tanított az antitrösztjogról, és egy könyvet

4 kellett volna megírnia, egy újabb terjedelmes, semmitmondó kötetet a monopóliumokról, amelyet soha senki nem olvasna el, de jól mutatna a publikációs listáján. Bár oktatóként megvolt a végleges kinevezése, a többi tekintélyes professzorhoz hasonlóan rá is vonatkozott az egyetemi oktatók és kutatók életét meghatározó ha nem írsz, leírnak aranyszabály. Leült az íróasztala elé, és félretolta az előtte heverő papírokat. A borítékot N. Ray Atlee-nek, a Virginia Egyetem Jogi Kara (Virginia, Charlottesville) professzorának címezték. Az e-k és az o-k alig látszottak. A szalagot már legalább tíz éve ki kellett volna cserélni az írógépen. Ráadásul a Bíró az irányítószámokkal is hadilábon állt. Az N a Nathan kezdőbetűje volt a tábornok tiszteletére, de ezt csak kevesen tudták. Az egyik legcsúnyább veszekedés akkor robbant ki apa és fia között, amikor Ray elhatározta, hogy egyszer s mindenkorra megszabadul a Nathantől, és élete hátralévő részét megpróbálja egyetlen keresztnévvel leélni. A Bíró mindig az egyetemre címezte a fiának írt leveleket, soha nem a charlottesville-i lakására. A Bíró szerette a rangokat és a címeket, és azt akarta, hogy mindenki tudja Clantonban, még a postai dolgozók is, hogy a fia professzor egy jogi egyetemen. Valójában erre semmi szükség nem volt. Ray már tizenhárom éve tanított (és írt), és aki számított Ford megyében, az tudta, hogy kicsoda és mivel foglalkozik. Feltépte a borítékot, és kinyitotta a gondosan összehajtogatott lapot. A levélpapíron is ott díszelgett a jobb felső sarokban ugyanolyan aranybetűkkel a Bíró neve, korábbi tisztsége és címe, ezúttal is irányítószám nélkül. Lehet, hogy az öregúrnak kifogyhatatlan készlete volt ezekből a megfejelt levélpapírokból és borítékokból. A levél nemcsak neki, hanem az öccsének, Forrestnek is szólt mindkét fiúnak abból a rossz házasságból, amelynek az anyjuk halála vetett véget 1969-ben. Mint mindig, az üzenet ezúttal is rövid és lényegre törő volt: Kérlek, keressetek fel az irodámban május 5-én, vasárnap du. 5 órakor, hogy tisztázzuk a hagyatékommal kapcsolatos kérdéseket. Üdvözlettel: Reuben V. Atlee A jellegzetes aláírás mintha összezsugorodott volna a betűk már távolról sem voltak olyan határozottak, magabiztosak, mint régen. Pedig ez az aláírás hosszú éveken keresztül perdöntő volt egy-egy végzés vagy határozat alján életek, sorsok múltak rajta. Végzésekén, amelyek válásokat szentesítettek, gyermekek hovatartozását döntötték el, szülői jogokat érvénytelenítettek, örökbefogadásokat foganatosítottak. Határozatokén, amelyek örökösödési vitákat döntöttek el, választási eredményeket töröltek vagy véglegesítettek, birtokpereket zártak le, és

5 gazdasági jogtalanságokat orvosoltak. A Bíró aláírását sokan ismerték, mely tulajdonosához hasonlóan tekintélyt sugárzott és tiszteletet parancsolt. És mi lett belőle: egy öreg, beteg ember reszketeg, alig felismerhető macskakaparása. Akár beteg, akár nem, Ray tudta, hogy ott lesz az apja dolgozószobájában a megadott időpontban. Idézést kapott, és bármennyire bosszantó volt is ez az eljárás, fel sem merült benne, hogy az öccsével együtt kénytelen-kelletlen meg ne jelenjen majd Őfőméltósága színe előtt egy újabb leckére. Jellemző volt a Bíróra, hogy egy olyan napot választott a találkozóra, amelyik neki megfelelt, anélkül hogy bárkivel egyeztetett volna előtte. Mi sem volt természetesebb a Bíró számára és ezzel feltehetően nem állt egyedül a bírói karban -, mint hogy önkényesen állapítsa meg kihallgatások és konzultációk időpontjait, anélkül hogy a legcsekélyebb tekintettel lenne az érintettek igényeire. Ezt a keménykezűséget már a pályája elején megtanulta, és szükség is volt rá, amikor vaskos jegyzőkönyvekkel, nyughatatlan pereskedő felekkel, túlbuzgó vagy éppen nemtörődöm ügyvédekkel volt dolga. A Bíró azonban a családja életét is ugyanolyan módszerekkel és stílusban igazgatta, mint a bíróságét, és ez volt a legfőbb oka, hogy Ray Atlee a Virginia Egyetemen tanította a jogot, ahelyett hogy Mississippiben ügyvédként praktizált volna. Újra elolvasta az idézést, aztán félrerakta egy papírhalom tetejére, amelyet a sürgősen elintézendő ügyek dokumentumaiból emelt az elmúlt hetekben. Odasétált az ablakhoz, és kinézett az udvarra, ahol már minden fa és bokor teljes díszében pompázott. Nem volt dühös, nem volt megbántva, csak bosszantotta, hogy az apja még mindig tetszése szerint ugráltatja őket. Ugyan már, hiszen haldoklik az öreg próbálta meggyőzni magát. Miért ne lehetne meg még egyszer, utoljára az akarata? Neki meg úgyis ez lesz az utolsó látogatása a szülői házban. Hogy mekkora a vagyona a Bírónak, senki nem tudta, még hozzávetőlegesen sem. A legértékesebb tulajdona minden bizonnyal a ház volt. Még attól az Atlee-től maradt rájuk, aki Forrest tábornok oldalán harcolt a polgárháborúban. Atlanta óvárosában egy hűs, platánokkal szegélyezett utcában egymillió dollárt is megérne, de itt, Clantonban... Egy ötholdas, elhanyagolt birtok közepén árválkodott, három háztömbnyire a városka főterétől. A padló megroskadt, a tető beázott, a falak Ray életében már nem láttak festéket. Jó, ha százezer dollárt kapnának érte az öccsével, de az új tulajdonosnak legalább kétszer ennyit kellene ráköltenie, hogy beköltözhessen. Mert ők semmi pénzért nem költöznének ide, különösen Forrest nem, aki már évek óta be sem tette a lábát a házba. Juharvárnak hívták, mintha legalábbis valami nemesi udvarház lett volna tekintélyes személyzettel, amely hadrendbe áll az egymást váltó előkelőségek kiszolgálására. Az utolsó bejárónőt Irene-nek hívták, és az

6 egyetlen feladata a takarítás volt. De Irene már több mint négy éve meghalt, és azóta senki nem porszívózta fel a szobákat és törölte le a bútorokat. A Bíró felfogadott egy helybeli bűnözőt, hogy húsz dollárért hetente egyszer nyírja le a füvet a kertben, de emiatt is folyton szemrehányást tett magának. Tanulmányokon csiszolt véleménye szerint ugyanis havi nyolcvan dollárt elkérni ezért a munkáért kész rablásnak minősül. Az édesanyjuk nevezte Juharvárnak a házat, amikor Ray még gyerek volt. Ebédre sem hazamentek, hanem a Juharvárba. A lakcímük sem Atlee-ék a Fourth Streeten volt, hanem a Juharvár a Fourth Streeten. Nem sok család büszkélkedhetett Clantonban azzal, hogy neve van a házának. Az édesanyjukat verőértágulat vitte el, és egy asztalon terítették ki a szalonban. Két napon át folyamatosan jöttek a város lakói végigmasíroztak az első verandán, a nappalin, majd megálltak a szalonban leróni a kegyeletüket a ravatal előtt, hogy aztán továbbmenjenek az ebédlőbe, ahol forró puncs és válogatott sütemények várták őket. Ray és Forrest elbújtak a padláson, és felváltva szidták az apjukat, hogy képes elviselni ezt a műsort. Ott feküdt az anyjuk egy gyönyörű, fiatal nő lenn, a szalon közepén, sápadtan és mereven egy nyitott koporsóban. Forrest Juharromnak hívta a családi birtokot. A vörös és sárga juharokat, amelyekkel valamikor mindkét oldalon tele volt az utca, valami ismeretlen kórság néhány év alatt kipusztította, de a korhadó törzseket ott hagyták mementónak. A ház előkertjét négy terebélyes tölgyfa árnyékolta. Ősszel több tonna levelet lehánytak magukról a fűre. Eleve reménytelen vállalkozás lett volna összegereblyézni és eltüntetni. Ráadásul egy-egy terebélyesebb ág minden évben letört valamelyikről, és többnyire a házra esett, ahonnan vagy eltakarították, vagy nem. A ház pedig rendületlenül állta az idő és az elemek meg-megújuló rohamait egyik csapást a másik után, de nem adta fel a küzdelmet. Még ilyen elhanyagolt állapotban is kifejezetten mutatós épület volt, György korabeli homlokzatával, masszív oszlopaival méltó emlékműve a kornak és az embereknek, akik építették, és szomorú tanúja egy család hanyatlásának. Ray nem akart semmit kezdeni vele. Tele volt kellemetlen, nyomasztó emlékekkel, és minden látogatás már előre elkedvetlenítette. Azt a luxust természetesen nem engedhette meg magának, hogy egy vagyonért rendbe hozasson egy házat, amely már megérett rá, hogy lebuldózerezzék. Forrest pedig előbb gyújtaná fel, mint hogy beköltözzön. A Bíró azonban azt akarta, hogy Ray tartsa meg a házat mint családi birtokot. Erre már több alkalommal is utalt igaz, csak homályosan az elmúlt években. Raynek pedig sosem volt annyi bátorsága, hogy megkérdezze, miféle családra gondol. Gyerekek nélkül? Volt ugyan egy exfelesége, de semmi kilátás arra, hogy újra nősüljön. Forresttel ugyanez

7 volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ő exfeleség helyett több tucat exszeretővel dicsekedhetett, valamint jelenlegi lakótársával, Ellie-vel, aki festett és kerámiákat készített, és tizenkét évvel idősebb volt Forrestnél. Biológiai csodaszámba ment, hogy Forrestnek nem született még gyereke, legalábbis mostanáig senki nem tudott róla, hogy született volna. Az Atlee-k családfáját a kihalás veszélye fenyegette, de ez a szomorú és a jelek szerint elkerülhetetlen tény Rayt cseppet sem zavarta. A saját életét élte, és nem tartozott vele sem az apjának, sem a család dicsőséges múltjának. Clantonba jobbára csak a temetések szólították haza. A Bíró egyéb vagyontárgyairól soha nem esett szó. Az Atlee család valamikor kifejezetten jómódú volt, de Ray ebből már nem részesülhetett. Az elődöknek volt földjük, gyapotültetvényük, rabszolgáik, vasúti és bankrészvényeik, még vezető politikus is akadt közöttük, egyszóval mindenük megvolt, amivel az egykori konföderációs arisztokrácia dicsekedhetett, de mindez készpénzben kifejezve a huszadik század vége felé már mit sem ért. Ahhoz azonban elég volt, hogy az Atlee-k elnyerjék a környéken a vagyonos család címet. Mire Ray tízéves lett, már tudta, hogy a családja nem szűkölködik. Az apja bíró volt, és a házuknak nevet adtak, és ez Mississippi államnak ezen a részén azt jelentette, hogy ő jómódú család gyermeke. Az anyjuk, amíg élt, minden úton és módon megpróbálta elhitetni Rayjel és Forresttel, hogy különbek a többi család gyerekeinél. Elvégre egy valóságos udvarházban éltek. Presbiteriánusok voltak. A nyári vakációt minden harmadik évben Floridában töltötték. Különleges alkalmakkor pedig elmentek Memphisbe, és a Peabody Hotelban vacsoráztak. A ruháik is szebbek voltak, mint a legtöbb gyereknek. Aztán Rayt felvették a Stanford Egyetemre. A hideg zuhany akkor jött, amikor az apja a hírre kertelés nélkül kijelentette: Nem engedhetjük meg magunknak. Ezt hogy érted? kérdezte Ray. Ahogy mondtam. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Stanfordra járj. Nem értem. Jó, akkor másként mondom. Ott tanulsz tovább, ahol akarsz. De a tandíjadat csak akkor fizetem, ha a Sewanee-re mész. Így történt, hogy Ray a Sewanee Egyetemre ment, immár a családi vagyonra vonatkozó illúziók nélkül, az apja támogatásával, aki annyi pénzt juttatott neki, amennyi úgy-ahogy fedezte a tandíjat, a szállás, a tankönyvek és diákéletformával együtt járó alkalmi kiadások költségeit. A jogi szakképesítést Tulane-ben szerezte meg, de közben el kellett szegődnie egy étterembe a francia negyedben osztrigapultosnak, hogy valahogy fenn tudja tartani magát. A Bíró harminckét éven át kancellári fizetést kapott, ez pedig az egyik legalacsonyabb közalkalmazotti jövedelemnek számít az országban. Ray

8 még tulane-i tanulmányai során elolvasott egyszer egy jelentést a bírói jövedelmekről, és ebből kiderült, hogy Mississippiben a bírók ötvenkétezer dollárt keresnek egy évben, szemben az országos átlaggal, amely meghaladta a kilencvenötezret. A Bíró egyedül élt, a házra jóformán semmit sem költött, szenvedélyei nem voltak, eltekintve a pipázástól, de ez sem jelentett számottevő kiadást, mert az olcsó dohányokat kedvelte. Egy öreg Lincolnt vezetett, kifejezetten igénytelenül evett igaz, tekintélyes mennyiségeket -, és ugyanazokat a fekete öltönyöket hordta, amelyekben az ötvenes évek elején elkezdte a pályáját. Egyetlen bűnös szenvedélye volt: a jótékonyság. Félretette, amit meg tudott spórolni, és ha összegyűlt egy bizonyos összeg, elajándékozta. Senki sem tudta, mekkora összegeket adományozott évente jótékonysági célokra. Fizetésének tíz százaléka automatikusan a presbiteriánus egyház kasszájába ment. A Sewanee Alapítvány évi kétezer dollárt vitt el, és ugyanennyit kapott a Konföderációs Veteránok Fiainak Egyesülete is. Ez a három adomány állandó és megingathatatlan volt, akár a gránitba vésett fogadalom. A többi inkább alkalmi jótékonykodás. Atlee bíró mindenkinek adott, aki kért tőle. Egy mozgássérült gyereknek, akinek mankóra kellett a pénz. Egy sztárcsapatnak, amelyet szponzorálni kellet, hogy részt vehessen az állami bajnokságon. A Rotary Club kongói gyermekoltás-expedíciójának, menedékhelyi kóbor kutyáknak és macskáknak Ford megyében, új tetőre Clanton egyetlen múzeumának. A listának sosem volt vége, és ahhoz, hogy valaki kapjon tőle egy csekket, csak levelet kellett írnia, és elmondania, mire kellene a támogatás. Atlee bíró soha nem utasította vissza a kérelmezőket, és folyamatosan jótékonykodott, mióta Ray és Forrest elköltözött otthonról. Ray elképzelte, amint ott ül a poros, papírokkal zsúfolt redőnyös íróasztal előtt, amint két mutatóujjával kopogja le a rövid válaszleveleket, hogy egy-egy alig olvashatóan kitöltött csekk társaságában becsúsztassa őket a soron következő, kancellári címzéssel ellátott, borítékba a clantoni First National Bank számára hol egy ötvendolláros, hol egy százas, mindenkinek egy kevés, amíg van miből. A hagyatékkal nem lesz sok gond, hiszen alig van mit lajstromba venni. Az ősi jogi szakkönyvek, a kopott bútorok, a fájdalmas családi fotók és tárgyi emlékek, rég elfeledett periratok és dokumentumok nagy halom értéktelen szemét, amelyből tekintélyes örömtüzet lehetne rakni. Forresttel eladnák a házat annyiért, amennyit adnának érte, és boldogok lennének, hogy sikerült valamit megmenteni a néhai Atlee-k családi vagyonából. Tudta, hogy fel kellene hívnia Forrestet, de mint mindig, most is könnyen talált ürügyet, hogy halogassa a dolgot. Forresttel is jócskán akadtak problémák, sokkal bonyolultabbak és nehezebben kezelhetők,

9 mint mindaz, amit egy világtól elzárkózott, haldokló öregember jelentett, aki már csak azzal törődött, hogyan tudna megszabadulni minden vagyonától. Forrest eleven, két lábon járó csődtömeg volt, egy harminchat éves kamasz, akinek az agyát már minden, Amerikában ismert és a piacon hozzáférhető legális és illegális drog zsugorította. Micsoda család, mormogta magában Ray. Kirakott egy cédulát a hirdetőtáblára, hogy elmarad a 11 órás szemináriuma, és elment gyógykezelésre.

10 MÁSODIK FEJEZET Tavasz a piedmonti hegyekben. Nyugodt, tiszta ég, a hegyek alját borító erdők napról napra zöldebb díszbe öltöznek, a Shenandoah-völgy pedig egyre újabb és újabb arcát mutatja, ahogy szaporodnak a hegy lábáig futó parcellákban a párhuzamos és merőleges barázdák. Holnapra esőt ígért az előrejelzés, bár Közép-Virginiában a helybeliek nemigen szoktak ilyesmire hagyatkozni. Majd háromszáz órányi repülés után Ray minden reggel fél szemmel az eget kémlelte, amíg lefutotta a szokásos öt mérföldjét. Futni tudott, akármilyen idő volt, repülni nem. Megfogadta magának (és a biztosítótársaságnak), hogy éjjel nem repül, és a felhőket is nagy ívben elkerüli. A kisgépeket ért balesetek kilencvenöt százaléka vagy rossz időben, vagy sötétben történt, és közel háromévi repülés után Ray rendíthetetlenül vállalta a gyávaságot. Vannak vén pilóták és vakmerő pilóták tartotta a mondás -, de vakmerő vén pilóták nincsenek. Ray hitt a mondás igazságában, és igazodott is hozzá. Ráadásul Közép-Virginia túlságosan szép volt ahhoz, hogy felhőben repüljön fölötte az ember. Kivárta a kedvező időt, amikor nem dobálják ide-oda a szelek, és nem nehezítik meg a leszállást, amikor nincs sem köd, sem felhők, amelyekben nem lát semmit a tájból, és nem tud tájékozódni, amikor nem túl nagy a páratartalom, és nincs viharveszély. Ha a reggeli kocogáskor tiszta volt az ég, kedvező napnak nézhetett elébe. Az ebédet később is megehette, ha egy-két órája elmaradt, semmi sem történt, az aktuális kutatást pedig elhalaszthatta egy esős napra vagy éppen hétre, ha úgy jött ki a lépés. Ha kedvező volt az előrejelzés, Ray a kocogás és a reggeli után már indult is a reptérre. A reptér a város északi részén volt, kocsival alig negyedórányira az egyetemtől. A Docker repülőiskolában a szokásos goromba fogadtatásban részesült Dick Docker, Charlie Yates és Fog Newton, a három nyugalmazott vadászrepülő részéről, akik egyszerre voltak a reptér tulajdonosai, üzemeltetői és a környékbeli magánpilóták oktatói. Többnyire a Cocpitban üldögéltek, amely egy sor kimustrált színházi székből állt a repülőiskola külső irodájában, literszámra vedelték a kávét, és repülős múltjukon merengve eget verő hazugságokkal traktálták egymást, amelyek óráról órára egyre képtelenebb történetekké kerekedtek. Minden bérlő és tanuló megkapta a kellő adag szidalomáradatot, akár tetszett neki, akár nem. Ha valaki zokon vette a szokatlanul kemény szóbeli kiképzést, úgy kellett neki. Egy kuncsafttal több vagy kevesebb, nekik édes mindegy volt. A nyugdíjukból is gondtalanul meg tudtak élni.

11 Amint meglátták Rayt, ontani kezdték az újabban begyűjtött jogászvicceket, amelyek többsége egyáltalán nem volt vicces, mégis harsány hahotára fakasztotta őket. Nem csoda, hogy nincs egy tanítványotok sem jegyezte meg Ray, miközben kitöltötte a repülési naplót. Hova lesz a séta? érdeklődött Docker. Fölfelé. Fúrok néhány léket az égbe. Máris riasztjuk a légiforgalmiakat. Ahhoz túlságosan elfoglaltak vagytok. Tízpercnyi adok-kapok és papírmunka után Ray végre elindulhatott. Óránként nyolcvan dollárért bérelt egy Cessnát, amely egy mérfölddel a föld fölé repítette, messze az emberektől, a telefonoktól, a zsúfolt utaktól, a hallgatóktól, a kutatástól, messze haldokló apjától, lökött öccsétől és attól a totális zűrzavartól, amellyel otthon nap mint nap szembe kell néznie. A reptér harminc kisgépet üzemeltetett, többségükben emelt szárnyú, rögzített futóműves Cessnákat, minden idők legbiztonságosabb gépeit. De voltak előkelőbb masinák is, például egy Beach Bonanza a Ray Cessnája melletti állásban egy egymotoros, kétszáz lóerős szépség, amelyet Ray némi gyakorlással egy hónap alatt megszelídítene. Hetven csomóval gyorsabb volt, mint a Cessna, és annyi extra szerkentyű meg elektronika lapult benne, hogy a legrutinosabb pilótáknak is kicsordult tőle a nyáluk, ha beültek a vezetőfülkéjébe. És mindennek tetejébe még eladó is volt, mindössze dollár kiindulási áron, amelyből valamicskét még alkudni is lehetett volna. A tulajdonosa bevásárlóközpontokat épített, és le akarta cserélni egy King Airre, legalábbis ez a hír járta a Cocpitban. Ray hátat fordított a Bonanzának, és odalépett a mellette parkoló kis Cessnához, hogy elvégezze a szokásos ellenőrzést. Mint a kezdő pilóták általában, aprólékos gonddal vizsgált meg mindent a kezében lévő lista alapján. Fog Newton, az oktatója minden foglalkozást kigyulladt és lezuhant gépekről szóló, hátborzongató rémtörténetekkel kezdett az áldozatok egytől egyig olyan pilóták voltak, akik túl gyorsan vagy felületesen végezték el az indulás előtti ellenőrzést, ráadásul többnyire lista nélkül. Amikor meggyőződött róla, hogy kívül minden rendben van a gépen, beült a pilótafülkébe, és becsatolta magát. A motor olajozottan indult, és a rádiók is rögtön életre keltek. Ellenőrizte az indulás-ellenőrzési listát, és bejelentkezett a toronyban. Csupán egy helyi járatú gép várt előtte felszállásra, így tíz perccel azután, hogy beült a pilótafülkébe, megkapta a felszállási engedélyt. Mintaszerűen emelte fel a gépet a kifutópályáról, és már fordult is nyugat felé, a Shenandoah-völgy irányába. Ezerháromszáz méteres magasságban átrepült az Afton-hegy fölött, húsz-harminc méterre megközelítve a csúcsot. A kis Cessna bukdácsolt néhány másodpercig a légörvényekben, de ez már ismerős volt Ray

12 számára. A hegy mögötti szántóföld fölé érve újra elcsendesedett minden. A látótávolság hivatalosan húsz mérföld volt, de ebben a magasságban már sokkal messzebb is el lehetett látni. Kristálytiszta ég, sehol egy felhő. Ezerötszáz méteren feltűntek a horizonton a nyugatvirginiai hegyek legmagasabb csúcsai. Ray a következő lista alapján elvégezte a repülés közbeni rutinellenőrzést, átállt az utazási sebességhez előírt üzemanyag-keverékre, és a felszállás óta először kényelmesen hátradőlt az ülésen, hogy lazítson. A rádió is elhallgatott, és ő tudta, hogy nem is fog megszólalni, amíg át nem kapcsol a déli irányban negyvenmérföldnyire lévő roanoke-i toronyra. Úgy döntött, hogy ezúttal elkerüli Roanoke-ot, és ameddig lehet, ellenőrizetlen légtérben marad. Ray tapasztalatból tudta, hogy Charlottesville-ben és környékén a pszichiáterek kétszáz dolláros órabérért foglalkoznak a pácienseikkel. A repülés ehhez képest kifejezetten olcsó volt, és összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, bár az igazat megvallva, ezt is egy pszichiáternek köszönhette, aki azt javasolta neki, hogy a lehető legrövidebb időn belül keressen magának új hobbit. Azért ment el ahhoz a dokihoz, mert valakivel feltétlenül beszélgetnie kellett. Pontosan egy hónappal azután, hogy a volt Mrs. Atlee beadta a válókeresetet, feladta az állását és a ruhatárával meg az ékszereivel kisétált a házukból az egész, gépies hatékonysággal végrehajtott költözés kevesebb mint hat órát vett igénybe -, Ray búcsút mondott a pszichiáterének, kihajtott a reptérre, betámolygott a Cocpitba, és megkapta az első, újoncnak kijáró szidalomáradatot talán Dick Dockertől, de lehet, hogy Fog Newtontól, már nem emlékezett pontosan. A gúnyos gorombaság akkor kifejezetten jólesett legalább valaki törődött vele. A szükséges adagot minden alkalommal megkapta, és Ray, mielőtt még összecsaptak volna a feje felett a hullámok, új otthonra lelt. Immár három éve járta a kis Cessnával a Blue Ridge-hegység és a Shenandoah-völgy fölötti kristálytiszta, lakatlan egeket, csillapítva a dühét, a kétségbeesését, megszabadulva néhány keserű könnycsepptől, kiöntve a lelkét a mellette ásítóan üres utasülésnek, amely valahányszor ránézett, azt hajtogatta: Elment. Vége. Vannak nők, akik elmennek, de végül visszatérnek. Mások elmennek, aztán idővel rádöbbennek, hogy hibáztak, de már nem tudják jóvátenni a dolgot. És vannak olyanok, akik olyan végleges eltökéltséggel mennek el, hogy vissza se néznek. Vicki távozása pontos terv szerint történt, előre megfontoltan és hidegvérrel olyan kíméletlen közönnyel, hogy Ray ügyvédje már az első találkozáskor is csak ennyit tudott mondani: Add fel, pajtás. Jobb partit talált mint egy sportoló, aki kedvezőbb ajánlatot kap egy másik klubtól. Tessék, itt az új mez, mosolyogj a kamerába, és felejtsd el a volt csapatot. Ray éppen dolgozott egy verőfényes délelőtt, amikor Vicki elment egy csillogó limuzinban. Mögötte egy kisteherautó a

13 holmijával. Húsz perccel később besétált az új otthonába, egy lótenyésztő telep közepén hivalkodó kastélyba a város keleti szélén, ahol Lew, a likvidátor várta tárt karokkal és egy házassági szerződéssel. Lew vérbeli keselyű volt, a versenyből kiszorult vállalatok hóhéra, aki a rajtaütéseivel már közel félmilliárdot összeharácsolt Ray alaposan utánanézett a dolognak -, hatvannégy évesen eladta a részvényeit, hátat fordított a Wall Streetnek, és valami rejtélyes oknál fogva éppen Charlottesville-re esett a választása, hogy itt telepedjen le. Valahol útközben belebotlott Vickibe, ajánlatot tett neki, és teherbe ejtette egy ikerpárral, két fiúval, akiket neki, Raynek kellett volna nemzenie, majd új trófeája és családja birtokában megpróbálta elhitetni a világgal, hogy ő a legnagyobb hal a charlottesville-i pocsolyában. Elég legyen ebből mondta Ray fennhangon. Ezerötszáz méteres magasságban hangosan beszélt magában. Csak remélhette, hogy Forrest ezúttal tiszta lesz és józan, bár ezek a remények többnyire hiúnak bizonyultak. Húszévi szüntelen rehabilitáció és visszaesés után nem sok remény volt rá, hogy az öccse valaha is úrrá lesz a szenvedélyén. Abban Ray biztos volt, hogy Forrestnek nincs egy vasa sem, ami egyenes következménye az életmódjának. Ha pedig nincs pénze, akkor minden alkalmat megragad, hogy szerezzen, és az örökség épp kapóra jön majd neki. Azt a pénzt, amelyet a Bíró nem áldozott jótékonykodásra és beteg gyerekekre, maradéktalanul elnyelte Forrest detoxikálásának feneketlen kútja. A hosszú évek során annyi pénzt emésztett fel Forrest folyamatos és hiábavaló gyógykezelése, hogy a Bíró gyakorlatilag kitagadta a kisebbik fiát, és megszakított vele minden kapcsolatot. Harminckét éven át egyebet sem csinált, mint házasságokat bontott fel, gyerekeket vett el a szüleiktől, hogy nevelőotthonokba küldje őket, elmebetegeket záratott intézetekbe, garázda apákat juttatott rács mögé százával hozta a kegyetlen és súlyos következményekkel járó döntéseket, amelyek foganatosításához elég volt a puszta aláírása. Amikor először lépett föl a bírói pulpitusra, hatalmát Mississippi állam törvényei garantálták, de pályafutásának utolsó szakaszában már csak az Úristent ismerte el felettesének. Ha valaki tudta, hogy lehet egy fiút kitagadni, az Reuben V. Atlee bíró volt. Forrestet szemlátomást ez a fejlemény sem zavarta. Sőt azzal áltatta magát, hogy így lett igazán szabad, és azzal kérkedett, hogy kilenc éve nem tette be a lábát Juharvárba. Csak egyszer látogatta meg a Bírót a kórházban az egyik súlyos szívrohama után, amikor az orvosok értesítették a családot. Akkor, csodák csodája, józan volt. Már ötvenkét napja, bátyó súgta oda büszkén Raynek, amikor leültek az intenzív osztály várójában. Ha a rehabilitáció éppen működött, Forrest olyan volt, mint egy két lábon járó eredményjelző tábla.

14 Ha a Bíró azt tervezi, hogy őt is belefoglalja a végrendeletébe, maga Forrest lesz a legjobban meglepve. Bár Forrest e nélkül is ott teremne a pénzszagra, abban a reményben, hogy neki is csurran-csöppen valami. Ray már a nyugat-virginiai Beckley közelében járt, New River Gorge fölött, amikor megfordította a gépet, hogy visszatérjen a reptérre. Bár a repülés nem került annyiba, mint a pszichoterápia, korántsem volt olcsó mulatság. Az óra pedig kíméletlenül ketyegett. Ha megnyerné a lottón a főnyereményt, megvenné a Bonanzát, és mindenhova elrepülne vele. Két év múlva amúgy is szabbatikust kap, amikor egy évre visszavonulhat az egyetemi munka merev kötelezettségeitől. Akkor kellene befejeznie a nyolcszáz oldalas könyvét a monopóliumok működésének jogi szabályozásáról, és volt is rá esély, hogy egy év alatt megírja a még hiányzó fejezeteket. Boldog azonban akkor lenne, ha kibérelhetne egy Bonanzát, és eltűnhetne vele az égben. A reptértől húsz mérföldre nyugatra bejelentkezett a toronyba, ahonnan megkapta az instrukciókat a leszálláshoz. Enyhe, változó irányú szél fújt ilyen időjárási viszonyok mellett gyerekjáték a landolás. Az utolsó fázisban, ötszáz méteres magasságban, alig egy mérföldre a leszállópályától Ray és a kis Cessna tökéletes szögben és sebességgel ereszkedett a cél felé, amikor egy másik pilóta is bejelentkezett rádión a toronyba. Challenger-kettő-négy-négy-delta-mike néven azonosította magát, és tizenöt mérföldre északra volt a reptértől. A reptér megadta neki a leszállási engedélyt, a Cessna után. Övé volt a pálya. Raynek sikerült annyi időre elterelnie a gondolatait a mögötte közeledő gépről, hogy mintaszerű leszállást hajtson végre, majd lefordult a kifutópályáról, és továbbgurult a Cessna állásához. A Challenger Kanadában készült lökhajtásos kisgép, és a berendezéstől függően nyolc-tizenöt személy szállítására alkalmas. New Yorktól Párizsig képes elrepülni egy tankolással, méghozzá a nagy utasszállító gépekhez hasonló sebességgel, és saját utaskísérője van, aki ételt és italt szolgál fel a fedélzeten. Újonnan huszonötmillió dollár körüli összegbe kerül, plusz-mínusz egy-két millió, attól függően, hogy mennyi extrát kérnek hozzá a tekintélyes választékból. A 244DM Lew, a likvidátor tulajdona volt, valamelyik tönk szélére jutott nagyvállalattól vasalta ki egy rajtaütése során némi engedmény fejében. Ray nézte, hogy ereszkedik le mögötte a leszállópályára, és titkon abban reménykedett, hogy nem sikerül a manőver, és felrobban az egész masina ott a szeme láttára, és ő egyenes adásban végignézi, akár egy show-műsort. A gép azonban annak rendje és módja szerint leszállt, és a leszállópályáról lendületesen továbbgurult az állása felé. Ray gyomra csak ekkor rándult görcsbe az idegességtől. A válás óta mindössze kétszer látta Vickit, és harmadszorra most szerette volna a legkevésbé látni, egy húszéves Cessnából, amint kilép a vagyont érő luxusgépéből, és letipeg a lépcsőn az érkezésére kirendelt

15 limuzinhoz. Lehet, hogy nincs is a gépen, próbálta nyugtatni magát. Lehet, hogy csak Lew Rodowski tért vissza az utolsó rajtaütéséből. Ray kikapcsolta a motort, és a közeledő Challengert nézve egyre lejjebb csúszott a vezetői ülésen, hogy minél kevesebb látsszon belőle. Mire a luxusgép megállt a terminálja előtt, alig harminc méterre Ray alkalmi búvóhelyétől, egy csillogó, fekete Suburban limuzin gördült a gép mellé, kissé gyorsabban a kelleténél, bekapcsolt fényszórókkal, mintha legalábbis valami főméltóság érkezett volna Charlottesville-be. Két, egyforma zöld ingbe és khaki rövidnadrágba öltözött fiatal férfi ugrott ki a kocsiból, hogy fogadják a likvidátort és esetleges kíséretét. A Challenger ajtaja kinyílt, az automata lépcső zajtalanul leereszkedett az aszfaltra, Ray pedig izgatottan leste a Cessna műszerfala mögül, amint az egyik pilóta megjelenik a gép ajtajában, és kezében két terebélyes bevásárlótáskával elindul lefelé a lépcsőn. Azután következett Vicki az ikrekkel. A srácok körülbelül kétévesek lehettek, Simmons és Ripley. Szerencsétlen gyerekek mindketten vezetéknevet kaptak keresztnév gyanánt, amiből még az sem derült ki, hogy fiúk-e vagy lányok. Mert az anyjuk idióta, az apjuk pedig már nemzett kilenc gyereket a korábbi feleségeivel, és az sem érdekelte, hogy hívják őket. Fiúk voltak ennyit Ray biztosan tudott róluk, mert figyelemmel kísérte a helyi lapok legfontosabb rovatait: születések, halálok, betörések s a többi. A Martha Jefferson Kórházban születtek hét héttel és három nappal azután, hogy a bíróság, kölcsönös megegyezés alapján, kimondta az Atlee házaspár válását, és pontosan hét héttel és két nappal azután, hogy a már jócskán előrehaladott állapotban lévő Vicki hozzáment Lew Rodowskihoz, aki immár negyedszer mondta ki az ideig-óráig boldogító igent az oltár előtt, de lehet, hogy ezúttal a lótenyésztő farmon valami más alkalmatosságot használtak erre a célra. Vicki kézen fogta az ikreket, és óvatosan elindult velük lefelé a meredek lépcsőn. A félmilliárd dollár határozottan jól állt neki szűk designer jeans feszült két hosszú combján, amely szemmel láthatóan karcsúbb lett, mióta átpártolt a Challenger tulajdonosához. Valójában Vicki pont úgy festett, mint akit módszeresen éheztetnek: pálcikavékony karok, apró, lapos fenék, beesett arc. Ray a szemét nem látta, mert Vicki gondosan elrejtette egy fekete sál mögé, a legújabb hollywoodi vagy éppen párizsi divat szerint, attól függ, honnan nézzük. Ezzel szemben a likvidátor távolról sem úgy festett, mint aki éhezik. Megállt a gép ajtajában, és türelmesen várta, hogy legújabb felesége és legújabb gyerekei letipegjenek a lépcsőn. Azt híresztelte magáról, hogy annak idején több maratont is lefutott, de amennyi hazugságot összehordott már a sajtóban, ennek a vallomásnak sem igen lehetett hitelt adni. Köpcös volt, és terjedelmes pocakkal büszkélkedhetett. Félig kopasz fején a maradék haj már teljesen megőszült. Vicki negyvenegy éves volt, de harmincnak is elment volna. Lew hatvannégy, de minimum

16 hetvennek nézett ki, legalábbis Ray szerint, aki kaján kárörömmel nyugtázta a szembeötlő kontrasztot. Végül mind a négyen bekászálódtak a terebélyes limuzinba, míg a két pilóta és a két sofőr bepakolta a Saks és Bergdorf márkajelzésű táskákat a csomagtartóba. Egy kis alkalmi bevásárlás Manhattanben röpke háromnegyed óra a Challengerrel. A limuzin elszáguldott, a show véget ért, és Ray végre kihúzhatta magát a Cessna pilótaülésén. Ha nem gyűlölte volna annyira a volt felségét, még sokáig ott üldögélt volna, felidézve házasságuk boldog napjait. Nem volt semmi előjel, semmi figyelmeztetés, semmi veszekedés, semmi hangulatváltozás. Egyszerűen adódott egy kedvezőbb lehetőség, és Vicki habozás nélkül megragadta. Ray kinyitotta a fülke ajtaját, hogy végre levegőhöz jusson, és csak most vette észre, hogy az inge nyaka csuromvíz az izzadságtól. Megtörölte a homlokát, és kikászálódott a fülkéből. Három éve most először bánta meg, hogy nem maradt inkább otthon.

17 HARMADIK FEJEZET A Jogi Kar épülete a Közgazdasági Kar szomszédságában volt, a Thomas Jefferson alapította és időközben többszörösére nőtt egyetemi város északi oldalán. Az egyetemen, amely igen nagyra értékelte alapítójának építőművészetét, a jogi fakultás csupán egyike volt azoknak a jellegtelen, minden fantáziát nélkülöző, kocka formájú, lapos tetős, csupa tégla és üveg modern épületeknek, amelyek oly sokatmondóan jellemezték a hetvenes évek építészetét. Az utóbbi években azonban tekintélyes beruházások keretében felújították az épületeket és a parkokat, ami sokat emelt az egyetemi város esztétikai színvonalán. Az egyetemet a tíz legszínvonalasabb felsőoktatási intézmény között tartották számon, és ezzel minden hallgató és oktató tisztában volt. Csupán a keleti partvidék legelőkelőbb egyetemei előzték meg a rangsorban. Ezer kiváló hallgatóval és egy rendkívül magasan kvalifikált oktatógárdával büszkélkedhetett. Ray tökéletesen elégedett volt az előző állásával a Northeastern Egyetemen, Bostonban, ahol állambiztonsági jogot tanított. Néhány írására felfigyelt egy szakmai bizottság, azután már minden magától ment, és az első komolyabb ajánlat egy déli egyetemről vonzó lehetőségnek ígérkezett. Vicki Floridában nőtt fel, és bármennyire jól érezte is magát a nyüzsgő bostoni társasági életben, a hideg teleket soha nem tudta megszokni. Meglepően rövid idő alatt megszokták viszont Charlottesville lassabb, nyugodtabb életritmusát. Rayt véglegesítették, Vicki pedig doktorátust szerzett újlatin nyelvekből. Már a gyerekeket tervezték, amikor a likvidátor megjelent a színen. Ha egy másik férfi először teherbe ejti a feleségedet, aztán elveszi tőled, joggal szeretnél feltenni neki néhány kérdést. És persze a volt feleségednek is. A Vicki távozását követő napokban Ray aludni sem tudott a fejében kavargó, megválaszolatlan kérdésektől, de ahogy múlt az idő, rájött, hogy képtelen lenne feltenni őket Vickinek. A kérdések lassan visszavonultak, de most, hogy látta őt a reptéren, újra erőre kaptak. Ray gondolatban keresztkérdések pergőtüze alá vette a volt feleségét, és a vallatás még akkor sem ért véget, amikor a kocsiját leparkolta az egyetem udvarán, és felment a szobájába. A fogadóóráit késő délután tartotta, és nem kellett előre bejelentkezni hozzá. Az ajtaja nyitva állt minden hallgató előtt. Ilyenkor, május elején, amikor az idő kezd nyáriasra fordulni, a diákok lassan elmaradoztak. Újra elolvasta az apja levelét, és újra felbosszantotta őt a jól ismert, magabiztos, parancsoló hang. Ötkor bezárta a szobáját, és elsétált az egyetemi város déli végén lévő sportpályákhoz, ahol a harmadéves hallgatók éppen a házi

18 baseballbajnokság második meccsét játszották a jogi kar oktatógárdája ellen. Az első meccsen az oktatók súlyos vereséget szenvedtek. A második és harmadik meccset már le sem kellett volna játszani, hogy győztest hirdethessenek. A vérszagra az első- és másodéves hallgatók is odasereglettek a pálya köré, és fürtökben lógtak a kerítésen az első alapvonal előtt, ahol a tanárok csapata összegyűlt, hogy hiábavaló stratégiai megbeszélést tartson a mérkőzés előtt. A bal külső mező mögött egy tucat kétes hírű elsőéves hallgató tolongott két hűtőtáska körül, amelyekből egymás után kerültek elő a gyöngyöző sörösdobozok. Ilyenkor tavasszal nincs jobb hely egy egyetemi városnál, gondolta Ray a pályához közeledve, és körülnézett, hogy egy jó helyet keressen magának, ahonnan nézheti a meccset. A lányok sortban, mindenki keze ügyében egy hűtőtáska, kicsattanó jókedv, rögtönzött bulik, a közelgő nyár hangulata. Ray negyvenhárom éves volt, egyedülálló, és újra diák akart lenni. Azt mondják, a tanítás konzerválja a fiatalságot talán ami a mozgékonyságot és szellemi frissességet illeti, valóban így van, de Ray azt szerette volna, hogy ő is ott üljön a legvagányabb srácok között egy hűtődobozon, és szédítse a lányokat. Néhány kollégája kis csoportba verődve álldogált a hátsó háló mögött, és gúnyos mosollyal nézte, hogy áll fel vert had módjára az oktatók csapata a pályán. A játékosok közül többen sántikáltak, legalább a fele társaság térdvédőt vagy valami kötést viselt. Ray észrevette, hogy Carl Mirk, az egyik dékánhelyettes, és egyben a legjobb barátja, néhány méterrel arrébb támasztja a kerítést. Nyakkendője meglazítva, zakója lezseren a vállára vetve. Szomorú látvány mondta Ray Mirk felé fordulva. Ez még semmi. Majd ha elkezdenek játszani felelte Mirk. Carl egy ohiói kisvárosból jött, ahol az apja volt az első számú bíró, afféle szent ember, mindenki keresztapja. Annak idején Carl is elmenekült otthonról, és megesküdött, hogy soha nem tér vissza. Sajnos az első meccsről lemaradtam mondta Ray. Valóságos mészárlás volt. Tizenhét-nulla, két menet után. A diákok első számú ütőjátékosa elütötte a labdát a bal mező széléig rutinszerű kétpontos ütés volt -, de mire a bal oldali mezőnyjátékos és a középpályás odabotladozott, megkaparintotta a labdát, és némi huzavona után odadobta a belső mezőbe, a futójátékos elérte a kaput, és a pontszerzés elúszott. A söröző vagányok a bal mező szélén vad indiánordítással nyugtázták a diákok pontszerzését, a lelátón ülő hallgatók pedig további baklövésekre buzdították a tanárokat. Ez még csak a kezdet jegyezte meg Mirk a fejét csóválva. Igaza volt. Néhány további katasztrofális labdavesztés után Ray úgy döntött, hogy eleget látott. Jövő héten elutazom pár napra mondta Mirknek két ütés között. Haza kell mennem.

19 Lerí rólad, hogy már alig várod felelte Mirk. Újabb temetés? Még nem. Apám összehívta a családi csúcsot, hogy megbeszéljük a birtok sorsát. Sajnálom. Semmi gond. Nemigen van mit megbeszélni, nincs min hajba kapnunk, ami még rosszabb, mintha lenne. Az öcséd miatt? Még nem tudom, melyikük lesz a nehezebbik eset: az apám vagy az öcsém. Majd gondolok rád. Kösz. A hallgatókat idejében értesíteni fogom, és adok nekik házi feladatot, hogy ne maradjunk le az anyaggal. Mikor indulsz? Szombaton. Remélem, keddre vagy szerdára már itt leszek, de sose lehet tudni. Ne aggódj, mi tartjuk a frontot biztosította Rayt Mirk. Remélem, ez a kínszenvedés lassan véget ér. Egy lágy dobást követően a labda érintetlenül gurult át az ütőjátékos lábai között. Azt hiszem, már vége is van mondta Ray, és elindult vissza, a kocsijához. Raynek a puszta gondolattól is, hogy haza kell mennie, pocsék hangulata támadt. Több mint egy éve nem járt már a szülői házban, és azt sem bánta volna, ha soha többé nem kell betennie a lábát Juharvárba. Vett magának egy burritót egy mexikói gyorsétteremben, és egy kávéház teraszán telepedett le vele a jégpálya szomszédságában, ahol a fekete gótok hírhedt bandája rémisztgette a tisztes polgárokat. Az óváros főutcáját már évek óta csak a gyalogosok használhatták, és tele volt hangulatos kávézókkal, régiségüzletekkel, antikváriumokkal. Jó időben általában ez volt a jellemző a vendéglők kinyitották a teraszaikat, ahol vacsoraidőben akár órákig is szívesen elüldögéltek a vendégek. Amikor váratlanul újra egyedülálló lett, Ray otthagyta a kertvárosi házukat, és beköltözött a belvárosba, ahol a legtöbb régi épületet felújították és korszerűsítették a modern városi életforma igényeinek megfelelően. A kétszobás lakás egy perzsaszőnyeg-kereskedő üzlete fölött volt. Volt egy kis terasza is, amely pont a parkosított bevásárlóközpontra nézett Ray havonta egyszer ide hívta meg a hallgatóit lasagnéra és néhány pohár borra. Már majdnem besötétedett, amikor kinyitotta a kerti kaput, és felkapaszkodott a lépcsőn a lakásához. Nagyon egyedül volt se házastárs, se kutya, se macska, se aranyhal. Az elmúlt három év során összesen két nővel találkozott, akiket vonzónak talált, de egyikkel sem kezdett el járni. A válás okozta sokk alaposan elvette a kedvét a kalandoktól. Egy rámenős harmadéves lány, bizonyos Kaley kivetette

20 ugyan rá a hálóját, de Ray állhatatos maradt. A nemi vágy annyira elapadt benne, hogy már azon gondolkodott, nem kéne-e felkeresnie egy tanácsadót vagy beszereznie valami csodaszert. A lakásba lépve felkapcsolta a villanyt, és lehallgatta a legfrissebb üzeneteket. Forrest kereste, ami normális körülmények között eseményszámba ment volna, de most nem volt meglepő. Persze ezúttal sem tagadta meg önmagát, bejelentette, hogy él, de telefonszámot nem hagyott, hogy Ray visszahívhassa. Ray készített egy koffeinmentes kávét magának, hogy ezzel is húzza az időt, mielőtt sikerült rávennie magát, hogy visszahívja Forrestet. Ő maga is furcsállotta, mekkora erőfeszítésébe kerül felhívni az egyetlen testvérét, de a Forresttel való beszélgetések után kisebbfajta depresszió lett úrrá rajta. Jóllehet a testvére is egyedül, család nélkül élt, de az apjukon és a puszta nevükön túl szinte semmi közös nem volt bennük. Ray bepötyögte a készülékbe Ellie memphisi házának a számát. Legalább hatot csörgött, mire felvették. Szia, Ellie, Ray Atlee vagyok mutatkozott be a tőle telhető legnagyobb kedvességgel. Aha mordult bele a kagylóba Ellie, mintha már legalább nyolcadszor hívná. Nincs itt. Remekül, Ellie. És te? Kedves tőled, hogy kérded. Jó hallani a hangodat. Milyen az idő arrafelé? Forrest keresett. Gondoltam, visszahívom. Mondtam, hogy nincs itt. Igen, hallottam. Valami más számon keressem? Kit? Forrestet. Elérhető ezen a számon? Gondolom, igen. Lakni itt lakik. Kérlek, mondd meg neki, hogy kerestem. A detoxikálóban találkoztak. Ellie az alkohol miatt került be, Forrestnek pedig legalább egy tucat tiltott anyag szerepelt az étlapján. Akkoriban Ellie negyvennyolc kiló volt, és saját állítása szerint évek óta kizárólag vodkán élt. Első nekifutásra megszabadult tőle, patyolattisztán hagyta el az intézetet, megháromszorozta a testsúlyát, és valahogy sikerült Forrestet is megtérítenie. Barátnőként és pótmamaként egy személyben védőszárnyai alá vette Forrestet, és adott neki egy alagsori szobát a házában, egy ódon, Viktória korabeli kúriában, Memphis belvárosában. Ray még le se tette a telefont, amikor az hirtelen megszólalt. Szia, bátyó harsogta Forrest a vonal másik végén. Te hívtál? Most vettem az üzeneted. Mi van veled? Minden szuper volt, egészen addig, amíg nem kaptam egy levelet az öregtől. Te is megkaptad? A mai postával.

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Pelican Brief Published by Doubleday a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. New York 1992

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED Rae Helmsworthnek és Janine Wilsonnak. Ők tudják, miért 1. fejezet Korábban átélt már melegebb napokat is, de azért még most is elég forrón tűzött

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

http://www.hunebook.com ebook magyarul STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY

http://www.hunebook.com ebook magyarul STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY millennium trilógia I. STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY Budapest, 2009 A mű eredeti címe: Män som hatar kvinnor Copyright Stieg Larsson, 2005 A fordítás a svédországi Norsteds Förlagsgrupp AB 2005-ös első

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM?

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila A regényben az írói fantázia által alkotott személyek szerepelnek. Aki a valós(nak tűnő) helyszínek

Részletesebben

SHEILA HOCKEN Emma meg én

SHEILA HOCKEN Emma meg én SHEILA HOCKEN Emma meg én EGY GYEREK, AKI MÁS MINT A TÖBBI Iskolás koromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem; mintha mindent fátyol borított

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

A Sparrow család asszonyai nemzedékek óta rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek. Valamennyien március havában születtek, és mire betöltötték

A Sparrow család asszonyai nemzedékek óta rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek. Valamennyien március havában születtek, és mire betöltötték A Sparrow család asszonyai nemzedékek óta rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek. Valamennyien március havában születtek, és mire betöltötték tizenharmadik életévüket, különleges képességük mágikus erővel

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Fordította Bíró Júlia A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Federica Bosco SZERELMEM EGY ANGYAL Libri Kiadó Budapest Federica Bosco, 2011 Newton Compton editori s.rl, 2011 Hungárián translation

Részletesebben

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009 Eljön az a nap Eljön az a nap A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: One Day At A Time A Delacorte Press Book. Published by Bantam Dell a Division of Random House, Inc., New York,

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Hazudd, hogy szeretsz!

Hazudd, hogy szeretsz! 1 Hazudd, hogy szeretsz! 1. Hattyúból kiskacsa Február végi péntek délután volt. Az utolsó rajzórám utolsó negyede, amit azzal töltöttem, hogy álmodoztam a kábé két óra múlva bekövetkező csodás változásról,

Részletesebben

A világ, amelyben élek

A világ, amelyben élek 1 A világ, amelyben élek Tartalomjegyzék Milyen az a világ, amelyben élnek ők, az az ötvennyolc középiskolás diák az ország különböző részeiből, aki pályaművet küldött a BKF ennek a korosztálynak kiírt

Részletesebben

Alan Glynn. Csúcshatás

Alan Glynn. Csúcshatás Alan Glynn Csúcshatás Eithne-nek Messziről érkezett erre a kék párákba borult pázsitra, és olyan közel jutott álmának megvalósulásához, hogy szinte elérte a kezével. Nem tudta, hogy ez az ábránd már réges-régen

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

Robin Cook Akár az Isten

Robin Cook Akár az Isten Robin Cook Akár az Isten Regény Európa Janus Talentum Budapest 1990 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Robin Cook Godplayer G. P. Putnam's Sons, New York, 1983 1983 by Robert Cook. All rights

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben