JOHN GRISHAM VÉGZETES HAGYATÉK A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: JOHN GRISHAM THE SUMMONS 2002 MAGYAR FORDÍTÁS: WERTHEIMER GÁBOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOHN GRISHAM VÉGZETES HAGYATÉK A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: JOHN GRISHAM THE SUMMONS 2002 MAGYAR FORDÍTÁS: WERTHEIMER GÁBOR"

Átírás

1 JOHN GRISHAM VÉGZETES HAGYATÉK A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: JOHN GRISHAM THE SUMMONS 2002 MAGYAR FORDÍTÁS: WERTHEIMER GÁBOR MAGYARORSZÁGI KIADÁS ÉVE: 2003

2 ELSŐ FEJEZET Postán jött. Normál levélben. A régi, jól bevált módon. Nem volt ebben semmi meglepő, hiszen a bíró már közel járt a nyolcvanhoz, és nem bízott az új, korszerű eszközökben. vagy fax szóba sem jöhetett nála. De nem használt üzenetrögzítőt sem, és a telefontól is idegenkedett. Két mutatóujjával pötyögte ki a leveleit, egyenként ütögetve le a jó öreg Underwood billentyűit a redőnyös íróasztal fölé görnyedve Nathan Bedford Forrest méltóságteljes portréja alatt. A bíró nagyapja Forrest oldalán harcolt Shiloh-nál és még vagy fél tucat déli ütközetben, így nem csoda, hogy az unoka számára a tábornok volt a történelem legkiemelkedőbb alakja. A bíró harminckét éven át nem volt hajlandó tárgyalást vezetni július 13-án, Forrest születésnapján. A levél egy képeslap, két számla és egy másik levél társaságában várta Ray Atlee professzort a jogi egyetem postafiókjában. Elég volt egy pillantást vetnie a borítékra, hogy tudja, kitől jött, hiszen megszámlálhatatlan hasonló levelet kapott már az elmúlt évtizedek során. Az apja volt a feladó, akit, másokhoz hasonlóan, ő is csak úgy emlegetett: a Bíró. Atlee professzor tanácstalanul forgatta a borítékot, mintha nem tudná eldönteni, hogy ott helyben felnyissa-e, vagy várjon még vele néhány percet. Jó hír vagy rossz a Bírónál sohasem lehetett előre tudni, bár az öreg már hónapok óta haldoklott, és az utóbbi időben a professzor nemigen kapott felőle jó híreket. Meglehetősen vékony levél volt feltehetően egyetlen lap az egész, de ebben még nem volt semmi szokatlan. A Bíró nem szerette írásban szaporítani a szót, jóllehet annak idején hírhedten terjedelmes szónoklatokat tartott a pulpituson. Hivatalos levél volt ehhez nem fért kétség. A Bíró került minden fölösleges szószaporítást, szóban és írásban egyaránt utálta a semmitmondó csevegést és a pletykát. Csak egy téma jöhetett szóba közöttük, ha egy-egy látogatás alkalmával a fia megivott vele egy csésze teát a verandán. A Bíró gondolatban újra végigharcolta a polgárháborút, mindenekelőtt a shiloh-i ütközetet, és minden alkalommal Pierre G. T. Beauregard tábornok csillogó, fényesre suvikszolt csizmáit okolta a déli államok szövetségének vereségért, annak az embernek a csizmáit, akit még a mennyországban is teljes szívből utálna, ha valamilyen csoda folytán ott találkoznának. Nem sok van már neki hátra. Hetvenkilenc éves, és gyomorrákja van. Évtizedek óta túlsúlyos, cukorbeteg, egyik pipáról a másikra gyújt,

3 súlyos szívbeteg három rohama is volt már -, és van egy tucat kevésbé súlyos betegsége, amelyek idestova húsz éve gyötrik hol gyengébben, hol erősebben, és most mindegyik egyszerre hadrendbe állt, hogy felmorzsolja a maradék ellenállását, és végezzen vele. Szüntelen fájdalmai voltak. Három héttel ezelőtt, utolsó telefonbeszélgetésük alkalmával, amelyet Ray kezdeményezett, mert a Bíró kész rablásnak tartotta a távolsági hívások tarifáját, az öregúr szokatlanul feszültnek és kimerültnek tűnt. Két percet sem beszéltek egymással. A feladó nevét és címét dombornyomásos aranybetűk hirdették a boríték jobb felső sarkában: Reuben V. Atlee Bíró, Ford megyei 25. törvényszéki kerületi bíróság, Mississippi, Clanton. Ray becsúsztatta a levelet a borítékba, és elindult az irodája felé. Atlee bíró már jó ideje nem volt hivatalban. A szavazópolgárok kilenc évvel ezelőtt nyugdíjba küldték ezt a keserű vereséget azóta sem tudta megemészteni. Harminckét évi becsületes, önfeláldozó munka után azok az emberek, akiket szolgált, kiadják az útját egy tejfölösszájú jöttment kedvéért, aki a tévében és a rádióban csinált reklámkampányt magának. A Bíró kampányolni sem volt hajlandó. Azzal érvelt, hogy nem ér rá ilyesmire, mert túl sok a munkája, ráadásul ami még ennél is fontosabb volt számára az emberek jól ismerik, és ha újra akarják választani, kampány nélkül is megteszik. Ez a túlzott magabiztosság sokaknak nem tetszett. Ford megyében még tudott nyerni, de a másik öt körzetben csúfos vereséget szenvedett. Három évig tartott, hogy kiköltöztessék a bíróságról. Második emeleti irodája megúszott egy tűzvészt és két felújítást. A Bíró nem engedte, hogy kőműves vagy festő betegye hozzá a lábát. Amikor a megye vezetőinek végre sikerült meggyőzniük, hogy hagyja el az épületet, ha nem akarja, hogy hatóságilag lakoltassák ki, bedobozolta az elmúlt harminc év alatt összegyűlt iratokat: minden értéktelen, hasznavehetetlen dokumentumot, jegyzetet, periratot és avítt könyvet, hazavitte őket, és az egészet feltornyozta a falak mentén a dolgozószobájában. Amikor a dolgozószobája megtelt, telerakta velük az előszobát, az ebédlőt, és még a nappaliba is jutott néhány dobozzal. Ray odabólintott egy diáknak, aki a folyosón üldögélt egy padon. Az irodája előtt váltott néhány szót egy kollégájával, majd bement, becsukta maga mögött az ajtót, és letette a postát az íróasztalára. Levette a zakóját, felakasztotta az ajtón lévő fogasra, és átlépett egy nagy rakás szakkönyvön, amelyet már vagy fél éve kerülgetett, majd elmormolta mindennapi fogadalmát, hogy most már aztán tényleg rendet rak az irodájában. A négyszer ötös szobában volt egy kisméretű íróasztal és egy keskeny kanapé mindkettő telerakva könyvekkel és papírokkal, amiből bárki arra következtethetett volna, hogy Ray igen szorgalmas ember, és ki se látszik a munkából. Pedig ez távolról sem volt igaz. A tavaszi félévben mindössze egyetlen kurzust tanított az antitrösztjogról, és egy könyvet

4 kellett volna megírnia, egy újabb terjedelmes, semmitmondó kötetet a monopóliumokról, amelyet soha senki nem olvasna el, de jól mutatna a publikációs listáján. Bár oktatóként megvolt a végleges kinevezése, a többi tekintélyes professzorhoz hasonlóan rá is vonatkozott az egyetemi oktatók és kutatók életét meghatározó ha nem írsz, leírnak aranyszabály. Leült az íróasztala elé, és félretolta az előtte heverő papírokat. A borítékot N. Ray Atlee-nek, a Virginia Egyetem Jogi Kara (Virginia, Charlottesville) professzorának címezték. Az e-k és az o-k alig látszottak. A szalagot már legalább tíz éve ki kellett volna cserélni az írógépen. Ráadásul a Bíró az irányítószámokkal is hadilábon állt. Az N a Nathan kezdőbetűje volt a tábornok tiszteletére, de ezt csak kevesen tudták. Az egyik legcsúnyább veszekedés akkor robbant ki apa és fia között, amikor Ray elhatározta, hogy egyszer s mindenkorra megszabadul a Nathantől, és élete hátralévő részét megpróbálja egyetlen keresztnévvel leélni. A Bíró mindig az egyetemre címezte a fiának írt leveleket, soha nem a charlottesville-i lakására. A Bíró szerette a rangokat és a címeket, és azt akarta, hogy mindenki tudja Clantonban, még a postai dolgozók is, hogy a fia professzor egy jogi egyetemen. Valójában erre semmi szükség nem volt. Ray már tizenhárom éve tanított (és írt), és aki számított Ford megyében, az tudta, hogy kicsoda és mivel foglalkozik. Feltépte a borítékot, és kinyitotta a gondosan összehajtogatott lapot. A levélpapíron is ott díszelgett a jobb felső sarokban ugyanolyan aranybetűkkel a Bíró neve, korábbi tisztsége és címe, ezúttal is irányítószám nélkül. Lehet, hogy az öregúrnak kifogyhatatlan készlete volt ezekből a megfejelt levélpapírokból és borítékokból. A levél nemcsak neki, hanem az öccsének, Forrestnek is szólt mindkét fiúnak abból a rossz házasságból, amelynek az anyjuk halála vetett véget 1969-ben. Mint mindig, az üzenet ezúttal is rövid és lényegre törő volt: Kérlek, keressetek fel az irodámban május 5-én, vasárnap du. 5 órakor, hogy tisztázzuk a hagyatékommal kapcsolatos kérdéseket. Üdvözlettel: Reuben V. Atlee A jellegzetes aláírás mintha összezsugorodott volna a betűk már távolról sem voltak olyan határozottak, magabiztosak, mint régen. Pedig ez az aláírás hosszú éveken keresztül perdöntő volt egy-egy végzés vagy határozat alján életek, sorsok múltak rajta. Végzésekén, amelyek válásokat szentesítettek, gyermekek hovatartozását döntötték el, szülői jogokat érvénytelenítettek, örökbefogadásokat foganatosítottak. Határozatokén, amelyek örökösödési vitákat döntöttek el, választási eredményeket töröltek vagy véglegesítettek, birtokpereket zártak le, és

5 gazdasági jogtalanságokat orvosoltak. A Bíró aláírását sokan ismerték, mely tulajdonosához hasonlóan tekintélyt sugárzott és tiszteletet parancsolt. És mi lett belőle: egy öreg, beteg ember reszketeg, alig felismerhető macskakaparása. Akár beteg, akár nem, Ray tudta, hogy ott lesz az apja dolgozószobájában a megadott időpontban. Idézést kapott, és bármennyire bosszantó volt is ez az eljárás, fel sem merült benne, hogy az öccsével együtt kénytelen-kelletlen meg ne jelenjen majd Őfőméltósága színe előtt egy újabb leckére. Jellemző volt a Bíróra, hogy egy olyan napot választott a találkozóra, amelyik neki megfelelt, anélkül hogy bárkivel egyeztetett volna előtte. Mi sem volt természetesebb a Bíró számára és ezzel feltehetően nem állt egyedül a bírói karban -, mint hogy önkényesen állapítsa meg kihallgatások és konzultációk időpontjait, anélkül hogy a legcsekélyebb tekintettel lenne az érintettek igényeire. Ezt a keménykezűséget már a pályája elején megtanulta, és szükség is volt rá, amikor vaskos jegyzőkönyvekkel, nyughatatlan pereskedő felekkel, túlbuzgó vagy éppen nemtörődöm ügyvédekkel volt dolga. A Bíró azonban a családja életét is ugyanolyan módszerekkel és stílusban igazgatta, mint a bíróságét, és ez volt a legfőbb oka, hogy Ray Atlee a Virginia Egyetemen tanította a jogot, ahelyett hogy Mississippiben ügyvédként praktizált volna. Újra elolvasta az idézést, aztán félrerakta egy papírhalom tetejére, amelyet a sürgősen elintézendő ügyek dokumentumaiból emelt az elmúlt hetekben. Odasétált az ablakhoz, és kinézett az udvarra, ahol már minden fa és bokor teljes díszében pompázott. Nem volt dühös, nem volt megbántva, csak bosszantotta, hogy az apja még mindig tetszése szerint ugráltatja őket. Ugyan már, hiszen haldoklik az öreg próbálta meggyőzni magát. Miért ne lehetne meg még egyszer, utoljára az akarata? Neki meg úgyis ez lesz az utolsó látogatása a szülői házban. Hogy mekkora a vagyona a Bírónak, senki nem tudta, még hozzávetőlegesen sem. A legértékesebb tulajdona minden bizonnyal a ház volt. Még attól az Atlee-től maradt rájuk, aki Forrest tábornok oldalán harcolt a polgárháborúban. Atlanta óvárosában egy hűs, platánokkal szegélyezett utcában egymillió dollárt is megérne, de itt, Clantonban... Egy ötholdas, elhanyagolt birtok közepén árválkodott, három háztömbnyire a városka főterétől. A padló megroskadt, a tető beázott, a falak Ray életében már nem láttak festéket. Jó, ha százezer dollárt kapnának érte az öccsével, de az új tulajdonosnak legalább kétszer ennyit kellene ráköltenie, hogy beköltözhessen. Mert ők semmi pénzért nem költöznének ide, különösen Forrest nem, aki már évek óta be sem tette a lábát a házba. Juharvárnak hívták, mintha legalábbis valami nemesi udvarház lett volna tekintélyes személyzettel, amely hadrendbe áll az egymást váltó előkelőségek kiszolgálására. Az utolsó bejárónőt Irene-nek hívták, és az

6 egyetlen feladata a takarítás volt. De Irene már több mint négy éve meghalt, és azóta senki nem porszívózta fel a szobákat és törölte le a bútorokat. A Bíró felfogadott egy helybeli bűnözőt, hogy húsz dollárért hetente egyszer nyírja le a füvet a kertben, de emiatt is folyton szemrehányást tett magának. Tanulmányokon csiszolt véleménye szerint ugyanis havi nyolcvan dollárt elkérni ezért a munkáért kész rablásnak minősül. Az édesanyjuk nevezte Juharvárnak a házat, amikor Ray még gyerek volt. Ebédre sem hazamentek, hanem a Juharvárba. A lakcímük sem Atlee-ék a Fourth Streeten volt, hanem a Juharvár a Fourth Streeten. Nem sok család büszkélkedhetett Clantonban azzal, hogy neve van a házának. Az édesanyjukat verőértágulat vitte el, és egy asztalon terítették ki a szalonban. Két napon át folyamatosan jöttek a város lakói végigmasíroztak az első verandán, a nappalin, majd megálltak a szalonban leróni a kegyeletüket a ravatal előtt, hogy aztán továbbmenjenek az ebédlőbe, ahol forró puncs és válogatott sütemények várták őket. Ray és Forrest elbújtak a padláson, és felváltva szidták az apjukat, hogy képes elviselni ezt a műsort. Ott feküdt az anyjuk egy gyönyörű, fiatal nő lenn, a szalon közepén, sápadtan és mereven egy nyitott koporsóban. Forrest Juharromnak hívta a családi birtokot. A vörös és sárga juharokat, amelyekkel valamikor mindkét oldalon tele volt az utca, valami ismeretlen kórság néhány év alatt kipusztította, de a korhadó törzseket ott hagyták mementónak. A ház előkertjét négy terebélyes tölgyfa árnyékolta. Ősszel több tonna levelet lehánytak magukról a fűre. Eleve reménytelen vállalkozás lett volna összegereblyézni és eltüntetni. Ráadásul egy-egy terebélyesebb ág minden évben letört valamelyikről, és többnyire a házra esett, ahonnan vagy eltakarították, vagy nem. A ház pedig rendületlenül állta az idő és az elemek meg-megújuló rohamait egyik csapást a másik után, de nem adta fel a küzdelmet. Még ilyen elhanyagolt állapotban is kifejezetten mutatós épület volt, György korabeli homlokzatával, masszív oszlopaival méltó emlékműve a kornak és az embereknek, akik építették, és szomorú tanúja egy család hanyatlásának. Ray nem akart semmit kezdeni vele. Tele volt kellemetlen, nyomasztó emlékekkel, és minden látogatás már előre elkedvetlenítette. Azt a luxust természetesen nem engedhette meg magának, hogy egy vagyonért rendbe hozasson egy házat, amely már megérett rá, hogy lebuldózerezzék. Forrest pedig előbb gyújtaná fel, mint hogy beköltözzön. A Bíró azonban azt akarta, hogy Ray tartsa meg a házat mint családi birtokot. Erre már több alkalommal is utalt igaz, csak homályosan az elmúlt években. Raynek pedig sosem volt annyi bátorsága, hogy megkérdezze, miféle családra gondol. Gyerekek nélkül? Volt ugyan egy exfelesége, de semmi kilátás arra, hogy újra nősüljön. Forresttel ugyanez

7 volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ő exfeleség helyett több tucat exszeretővel dicsekedhetett, valamint jelenlegi lakótársával, Ellie-vel, aki festett és kerámiákat készített, és tizenkét évvel idősebb volt Forrestnél. Biológiai csodaszámba ment, hogy Forrestnek nem született még gyereke, legalábbis mostanáig senki nem tudott róla, hogy született volna. Az Atlee-k családfáját a kihalás veszélye fenyegette, de ez a szomorú és a jelek szerint elkerülhetetlen tény Rayt cseppet sem zavarta. A saját életét élte, és nem tartozott vele sem az apjának, sem a család dicsőséges múltjának. Clantonba jobbára csak a temetések szólították haza. A Bíró egyéb vagyontárgyairól soha nem esett szó. Az Atlee család valamikor kifejezetten jómódú volt, de Ray ebből már nem részesülhetett. Az elődöknek volt földjük, gyapotültetvényük, rabszolgáik, vasúti és bankrészvényeik, még vezető politikus is akadt közöttük, egyszóval mindenük megvolt, amivel az egykori konföderációs arisztokrácia dicsekedhetett, de mindez készpénzben kifejezve a huszadik század vége felé már mit sem ért. Ahhoz azonban elég volt, hogy az Atlee-k elnyerjék a környéken a vagyonos család címet. Mire Ray tízéves lett, már tudta, hogy a családja nem szűkölködik. Az apja bíró volt, és a házuknak nevet adtak, és ez Mississippi államnak ezen a részén azt jelentette, hogy ő jómódú család gyermeke. Az anyjuk, amíg élt, minden úton és módon megpróbálta elhitetni Rayjel és Forresttel, hogy különbek a többi család gyerekeinél. Elvégre egy valóságos udvarházban éltek. Presbiteriánusok voltak. A nyári vakációt minden harmadik évben Floridában töltötték. Különleges alkalmakkor pedig elmentek Memphisbe, és a Peabody Hotelban vacsoráztak. A ruháik is szebbek voltak, mint a legtöbb gyereknek. Aztán Rayt felvették a Stanford Egyetemre. A hideg zuhany akkor jött, amikor az apja a hírre kertelés nélkül kijelentette: Nem engedhetjük meg magunknak. Ezt hogy érted? kérdezte Ray. Ahogy mondtam. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Stanfordra járj. Nem értem. Jó, akkor másként mondom. Ott tanulsz tovább, ahol akarsz. De a tandíjadat csak akkor fizetem, ha a Sewanee-re mész. Így történt, hogy Ray a Sewanee Egyetemre ment, immár a családi vagyonra vonatkozó illúziók nélkül, az apja támogatásával, aki annyi pénzt juttatott neki, amennyi úgy-ahogy fedezte a tandíjat, a szállás, a tankönyvek és diákéletformával együtt járó alkalmi kiadások költségeit. A jogi szakképesítést Tulane-ben szerezte meg, de közben el kellett szegődnie egy étterembe a francia negyedben osztrigapultosnak, hogy valahogy fenn tudja tartani magát. A Bíró harminckét éven át kancellári fizetést kapott, ez pedig az egyik legalacsonyabb közalkalmazotti jövedelemnek számít az országban. Ray

8 még tulane-i tanulmányai során elolvasott egyszer egy jelentést a bírói jövedelmekről, és ebből kiderült, hogy Mississippiben a bírók ötvenkétezer dollárt keresnek egy évben, szemben az országos átlaggal, amely meghaladta a kilencvenötezret. A Bíró egyedül élt, a házra jóformán semmit sem költött, szenvedélyei nem voltak, eltekintve a pipázástól, de ez sem jelentett számottevő kiadást, mert az olcsó dohányokat kedvelte. Egy öreg Lincolnt vezetett, kifejezetten igénytelenül evett igaz, tekintélyes mennyiségeket -, és ugyanazokat a fekete öltönyöket hordta, amelyekben az ötvenes évek elején elkezdte a pályáját. Egyetlen bűnös szenvedélye volt: a jótékonyság. Félretette, amit meg tudott spórolni, és ha összegyűlt egy bizonyos összeg, elajándékozta. Senki sem tudta, mekkora összegeket adományozott évente jótékonysági célokra. Fizetésének tíz százaléka automatikusan a presbiteriánus egyház kasszájába ment. A Sewanee Alapítvány évi kétezer dollárt vitt el, és ugyanennyit kapott a Konföderációs Veteránok Fiainak Egyesülete is. Ez a három adomány állandó és megingathatatlan volt, akár a gránitba vésett fogadalom. A többi inkább alkalmi jótékonykodás. Atlee bíró mindenkinek adott, aki kért tőle. Egy mozgássérült gyereknek, akinek mankóra kellett a pénz. Egy sztárcsapatnak, amelyet szponzorálni kellet, hogy részt vehessen az állami bajnokságon. A Rotary Club kongói gyermekoltás-expedíciójának, menedékhelyi kóbor kutyáknak és macskáknak Ford megyében, új tetőre Clanton egyetlen múzeumának. A listának sosem volt vége, és ahhoz, hogy valaki kapjon tőle egy csekket, csak levelet kellett írnia, és elmondania, mire kellene a támogatás. Atlee bíró soha nem utasította vissza a kérelmezőket, és folyamatosan jótékonykodott, mióta Ray és Forrest elköltözött otthonról. Ray elképzelte, amint ott ül a poros, papírokkal zsúfolt redőnyös íróasztal előtt, amint két mutatóujjával kopogja le a rövid válaszleveleket, hogy egy-egy alig olvashatóan kitöltött csekk társaságában becsúsztassa őket a soron következő, kancellári címzéssel ellátott, borítékba a clantoni First National Bank számára hol egy ötvendolláros, hol egy százas, mindenkinek egy kevés, amíg van miből. A hagyatékkal nem lesz sok gond, hiszen alig van mit lajstromba venni. Az ősi jogi szakkönyvek, a kopott bútorok, a fájdalmas családi fotók és tárgyi emlékek, rég elfeledett periratok és dokumentumok nagy halom értéktelen szemét, amelyből tekintélyes örömtüzet lehetne rakni. Forresttel eladnák a házat annyiért, amennyit adnának érte, és boldogok lennének, hogy sikerült valamit megmenteni a néhai Atlee-k családi vagyonából. Tudta, hogy fel kellene hívnia Forrestet, de mint mindig, most is könnyen talált ürügyet, hogy halogassa a dolgot. Forresttel is jócskán akadtak problémák, sokkal bonyolultabbak és nehezebben kezelhetők,

9 mint mindaz, amit egy világtól elzárkózott, haldokló öregember jelentett, aki már csak azzal törődött, hogyan tudna megszabadulni minden vagyonától. Forrest eleven, két lábon járó csődtömeg volt, egy harminchat éves kamasz, akinek az agyát már minden, Amerikában ismert és a piacon hozzáférhető legális és illegális drog zsugorította. Micsoda család, mormogta magában Ray. Kirakott egy cédulát a hirdetőtáblára, hogy elmarad a 11 órás szemináriuma, és elment gyógykezelésre.

10 MÁSODIK FEJEZET Tavasz a piedmonti hegyekben. Nyugodt, tiszta ég, a hegyek alját borító erdők napról napra zöldebb díszbe öltöznek, a Shenandoah-völgy pedig egyre újabb és újabb arcát mutatja, ahogy szaporodnak a hegy lábáig futó parcellákban a párhuzamos és merőleges barázdák. Holnapra esőt ígért az előrejelzés, bár Közép-Virginiában a helybeliek nemigen szoktak ilyesmire hagyatkozni. Majd háromszáz órányi repülés után Ray minden reggel fél szemmel az eget kémlelte, amíg lefutotta a szokásos öt mérföldjét. Futni tudott, akármilyen idő volt, repülni nem. Megfogadta magának (és a biztosítótársaságnak), hogy éjjel nem repül, és a felhőket is nagy ívben elkerüli. A kisgépeket ért balesetek kilencvenöt százaléka vagy rossz időben, vagy sötétben történt, és közel háromévi repülés után Ray rendíthetetlenül vállalta a gyávaságot. Vannak vén pilóták és vakmerő pilóták tartotta a mondás -, de vakmerő vén pilóták nincsenek. Ray hitt a mondás igazságában, és igazodott is hozzá. Ráadásul Közép-Virginia túlságosan szép volt ahhoz, hogy felhőben repüljön fölötte az ember. Kivárta a kedvező időt, amikor nem dobálják ide-oda a szelek, és nem nehezítik meg a leszállást, amikor nincs sem köd, sem felhők, amelyekben nem lát semmit a tájból, és nem tud tájékozódni, amikor nem túl nagy a páratartalom, és nincs viharveszély. Ha a reggeli kocogáskor tiszta volt az ég, kedvező napnak nézhetett elébe. Az ebédet később is megehette, ha egy-két órája elmaradt, semmi sem történt, az aktuális kutatást pedig elhalaszthatta egy esős napra vagy éppen hétre, ha úgy jött ki a lépés. Ha kedvező volt az előrejelzés, Ray a kocogás és a reggeli után már indult is a reptérre. A reptér a város északi részén volt, kocsival alig negyedórányira az egyetemtől. A Docker repülőiskolában a szokásos goromba fogadtatásban részesült Dick Docker, Charlie Yates és Fog Newton, a három nyugalmazott vadászrepülő részéről, akik egyszerre voltak a reptér tulajdonosai, üzemeltetői és a környékbeli magánpilóták oktatói. Többnyire a Cocpitban üldögéltek, amely egy sor kimustrált színházi székből állt a repülőiskola külső irodájában, literszámra vedelték a kávét, és repülős múltjukon merengve eget verő hazugságokkal traktálták egymást, amelyek óráról órára egyre képtelenebb történetekké kerekedtek. Minden bérlő és tanuló megkapta a kellő adag szidalomáradatot, akár tetszett neki, akár nem. Ha valaki zokon vette a szokatlanul kemény szóbeli kiképzést, úgy kellett neki. Egy kuncsafttal több vagy kevesebb, nekik édes mindegy volt. A nyugdíjukból is gondtalanul meg tudtak élni.

11 Amint meglátták Rayt, ontani kezdték az újabban begyűjtött jogászvicceket, amelyek többsége egyáltalán nem volt vicces, mégis harsány hahotára fakasztotta őket. Nem csoda, hogy nincs egy tanítványotok sem jegyezte meg Ray, miközben kitöltötte a repülési naplót. Hova lesz a séta? érdeklődött Docker. Fölfelé. Fúrok néhány léket az égbe. Máris riasztjuk a légiforgalmiakat. Ahhoz túlságosan elfoglaltak vagytok. Tízpercnyi adok-kapok és papírmunka után Ray végre elindulhatott. Óránként nyolcvan dollárért bérelt egy Cessnát, amely egy mérfölddel a föld fölé repítette, messze az emberektől, a telefonoktól, a zsúfolt utaktól, a hallgatóktól, a kutatástól, messze haldokló apjától, lökött öccsétől és attól a totális zűrzavartól, amellyel otthon nap mint nap szembe kell néznie. A reptér harminc kisgépet üzemeltetett, többségükben emelt szárnyú, rögzített futóműves Cessnákat, minden idők legbiztonságosabb gépeit. De voltak előkelőbb masinák is, például egy Beach Bonanza a Ray Cessnája melletti állásban egy egymotoros, kétszáz lóerős szépség, amelyet Ray némi gyakorlással egy hónap alatt megszelídítene. Hetven csomóval gyorsabb volt, mint a Cessna, és annyi extra szerkentyű meg elektronika lapult benne, hogy a legrutinosabb pilótáknak is kicsordult tőle a nyáluk, ha beültek a vezetőfülkéjébe. És mindennek tetejébe még eladó is volt, mindössze dollár kiindulási áron, amelyből valamicskét még alkudni is lehetett volna. A tulajdonosa bevásárlóközpontokat épített, és le akarta cserélni egy King Airre, legalábbis ez a hír járta a Cocpitban. Ray hátat fordított a Bonanzának, és odalépett a mellette parkoló kis Cessnához, hogy elvégezze a szokásos ellenőrzést. Mint a kezdő pilóták általában, aprólékos gonddal vizsgált meg mindent a kezében lévő lista alapján. Fog Newton, az oktatója minden foglalkozást kigyulladt és lezuhant gépekről szóló, hátborzongató rémtörténetekkel kezdett az áldozatok egytől egyig olyan pilóták voltak, akik túl gyorsan vagy felületesen végezték el az indulás előtti ellenőrzést, ráadásul többnyire lista nélkül. Amikor meggyőződött róla, hogy kívül minden rendben van a gépen, beült a pilótafülkébe, és becsatolta magát. A motor olajozottan indult, és a rádiók is rögtön életre keltek. Ellenőrizte az indulás-ellenőrzési listát, és bejelentkezett a toronyban. Csupán egy helyi járatú gép várt előtte felszállásra, így tíz perccel azután, hogy beült a pilótafülkébe, megkapta a felszállási engedélyt. Mintaszerűen emelte fel a gépet a kifutópályáról, és már fordult is nyugat felé, a Shenandoah-völgy irányába. Ezerháromszáz méteres magasságban átrepült az Afton-hegy fölött, húsz-harminc méterre megközelítve a csúcsot. A kis Cessna bukdácsolt néhány másodpercig a légörvényekben, de ez már ismerős volt Ray

12 számára. A hegy mögötti szántóföld fölé érve újra elcsendesedett minden. A látótávolság hivatalosan húsz mérföld volt, de ebben a magasságban már sokkal messzebb is el lehetett látni. Kristálytiszta ég, sehol egy felhő. Ezerötszáz méteren feltűntek a horizonton a nyugatvirginiai hegyek legmagasabb csúcsai. Ray a következő lista alapján elvégezte a repülés közbeni rutinellenőrzést, átállt az utazási sebességhez előírt üzemanyag-keverékre, és a felszállás óta először kényelmesen hátradőlt az ülésen, hogy lazítson. A rádió is elhallgatott, és ő tudta, hogy nem is fog megszólalni, amíg át nem kapcsol a déli irányban negyvenmérföldnyire lévő roanoke-i toronyra. Úgy döntött, hogy ezúttal elkerüli Roanoke-ot, és ameddig lehet, ellenőrizetlen légtérben marad. Ray tapasztalatból tudta, hogy Charlottesville-ben és környékén a pszichiáterek kétszáz dolláros órabérért foglalkoznak a pácienseikkel. A repülés ehhez képest kifejezetten olcsó volt, és összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, bár az igazat megvallva, ezt is egy pszichiáternek köszönhette, aki azt javasolta neki, hogy a lehető legrövidebb időn belül keressen magának új hobbit. Azért ment el ahhoz a dokihoz, mert valakivel feltétlenül beszélgetnie kellett. Pontosan egy hónappal azután, hogy a volt Mrs. Atlee beadta a válókeresetet, feladta az állását és a ruhatárával meg az ékszereivel kisétált a házukból az egész, gépies hatékonysággal végrehajtott költözés kevesebb mint hat órát vett igénybe -, Ray búcsút mondott a pszichiáterének, kihajtott a reptérre, betámolygott a Cocpitba, és megkapta az első, újoncnak kijáró szidalomáradatot talán Dick Dockertől, de lehet, hogy Fog Newtontól, már nem emlékezett pontosan. A gúnyos gorombaság akkor kifejezetten jólesett legalább valaki törődött vele. A szükséges adagot minden alkalommal megkapta, és Ray, mielőtt még összecsaptak volna a feje felett a hullámok, új otthonra lelt. Immár három éve járta a kis Cessnával a Blue Ridge-hegység és a Shenandoah-völgy fölötti kristálytiszta, lakatlan egeket, csillapítva a dühét, a kétségbeesését, megszabadulva néhány keserű könnycsepptől, kiöntve a lelkét a mellette ásítóan üres utasülésnek, amely valahányszor ránézett, azt hajtogatta: Elment. Vége. Vannak nők, akik elmennek, de végül visszatérnek. Mások elmennek, aztán idővel rádöbbennek, hogy hibáztak, de már nem tudják jóvátenni a dolgot. És vannak olyanok, akik olyan végleges eltökéltséggel mennek el, hogy vissza se néznek. Vicki távozása pontos terv szerint történt, előre megfontoltan és hidegvérrel olyan kíméletlen közönnyel, hogy Ray ügyvédje már az első találkozáskor is csak ennyit tudott mondani: Add fel, pajtás. Jobb partit talált mint egy sportoló, aki kedvezőbb ajánlatot kap egy másik klubtól. Tessék, itt az új mez, mosolyogj a kamerába, és felejtsd el a volt csapatot. Ray éppen dolgozott egy verőfényes délelőtt, amikor Vicki elment egy csillogó limuzinban. Mögötte egy kisteherautó a

13 holmijával. Húsz perccel később besétált az új otthonába, egy lótenyésztő telep közepén hivalkodó kastélyba a város keleti szélén, ahol Lew, a likvidátor várta tárt karokkal és egy házassági szerződéssel. Lew vérbeli keselyű volt, a versenyből kiszorult vállalatok hóhéra, aki a rajtaütéseivel már közel félmilliárdot összeharácsolt Ray alaposan utánanézett a dolognak -, hatvannégy évesen eladta a részvényeit, hátat fordított a Wall Streetnek, és valami rejtélyes oknál fogva éppen Charlottesville-re esett a választása, hogy itt telepedjen le. Valahol útközben belebotlott Vickibe, ajánlatot tett neki, és teherbe ejtette egy ikerpárral, két fiúval, akiket neki, Raynek kellett volna nemzenie, majd új trófeája és családja birtokában megpróbálta elhitetni a világgal, hogy ő a legnagyobb hal a charlottesville-i pocsolyában. Elég legyen ebből mondta Ray fennhangon. Ezerötszáz méteres magasságban hangosan beszélt magában. Csak remélhette, hogy Forrest ezúttal tiszta lesz és józan, bár ezek a remények többnyire hiúnak bizonyultak. Húszévi szüntelen rehabilitáció és visszaesés után nem sok remény volt rá, hogy az öccse valaha is úrrá lesz a szenvedélyén. Abban Ray biztos volt, hogy Forrestnek nincs egy vasa sem, ami egyenes következménye az életmódjának. Ha pedig nincs pénze, akkor minden alkalmat megragad, hogy szerezzen, és az örökség épp kapóra jön majd neki. Azt a pénzt, amelyet a Bíró nem áldozott jótékonykodásra és beteg gyerekekre, maradéktalanul elnyelte Forrest detoxikálásának feneketlen kútja. A hosszú évek során annyi pénzt emésztett fel Forrest folyamatos és hiábavaló gyógykezelése, hogy a Bíró gyakorlatilag kitagadta a kisebbik fiát, és megszakított vele minden kapcsolatot. Harminckét éven át egyebet sem csinált, mint házasságokat bontott fel, gyerekeket vett el a szüleiktől, hogy nevelőotthonokba küldje őket, elmebetegeket záratott intézetekbe, garázda apákat juttatott rács mögé százával hozta a kegyetlen és súlyos következményekkel járó döntéseket, amelyek foganatosításához elég volt a puszta aláírása. Amikor először lépett föl a bírói pulpitusra, hatalmát Mississippi állam törvényei garantálták, de pályafutásának utolsó szakaszában már csak az Úristent ismerte el felettesének. Ha valaki tudta, hogy lehet egy fiút kitagadni, az Reuben V. Atlee bíró volt. Forrestet szemlátomást ez a fejlemény sem zavarta. Sőt azzal áltatta magát, hogy így lett igazán szabad, és azzal kérkedett, hogy kilenc éve nem tette be a lábát Juharvárba. Csak egyszer látogatta meg a Bírót a kórházban az egyik súlyos szívrohama után, amikor az orvosok értesítették a családot. Akkor, csodák csodája, józan volt. Már ötvenkét napja, bátyó súgta oda büszkén Raynek, amikor leültek az intenzív osztály várójában. Ha a rehabilitáció éppen működött, Forrest olyan volt, mint egy két lábon járó eredményjelző tábla.

14 Ha a Bíró azt tervezi, hogy őt is belefoglalja a végrendeletébe, maga Forrest lesz a legjobban meglepve. Bár Forrest e nélkül is ott teremne a pénzszagra, abban a reményben, hogy neki is csurran-csöppen valami. Ray már a nyugat-virginiai Beckley közelében járt, New River Gorge fölött, amikor megfordította a gépet, hogy visszatérjen a reptérre. Bár a repülés nem került annyiba, mint a pszichoterápia, korántsem volt olcsó mulatság. Az óra pedig kíméletlenül ketyegett. Ha megnyerné a lottón a főnyereményt, megvenné a Bonanzát, és mindenhova elrepülne vele. Két év múlva amúgy is szabbatikust kap, amikor egy évre visszavonulhat az egyetemi munka merev kötelezettségeitől. Akkor kellene befejeznie a nyolcszáz oldalas könyvét a monopóliumok működésének jogi szabályozásáról, és volt is rá esély, hogy egy év alatt megírja a még hiányzó fejezeteket. Boldog azonban akkor lenne, ha kibérelhetne egy Bonanzát, és eltűnhetne vele az égben. A reptértől húsz mérföldre nyugatra bejelentkezett a toronyba, ahonnan megkapta az instrukciókat a leszálláshoz. Enyhe, változó irányú szél fújt ilyen időjárási viszonyok mellett gyerekjáték a landolás. Az utolsó fázisban, ötszáz méteres magasságban, alig egy mérföldre a leszállópályától Ray és a kis Cessna tökéletes szögben és sebességgel ereszkedett a cél felé, amikor egy másik pilóta is bejelentkezett rádión a toronyba. Challenger-kettő-négy-négy-delta-mike néven azonosította magát, és tizenöt mérföldre északra volt a reptértől. A reptér megadta neki a leszállási engedélyt, a Cessna után. Övé volt a pálya. Raynek sikerült annyi időre elterelnie a gondolatait a mögötte közeledő gépről, hogy mintaszerű leszállást hajtson végre, majd lefordult a kifutópályáról, és továbbgurult a Cessna állásához. A Challenger Kanadában készült lökhajtásos kisgép, és a berendezéstől függően nyolc-tizenöt személy szállítására alkalmas. New Yorktól Párizsig képes elrepülni egy tankolással, méghozzá a nagy utasszállító gépekhez hasonló sebességgel, és saját utaskísérője van, aki ételt és italt szolgál fel a fedélzeten. Újonnan huszonötmillió dollár körüli összegbe kerül, plusz-mínusz egy-két millió, attól függően, hogy mennyi extrát kérnek hozzá a tekintélyes választékból. A 244DM Lew, a likvidátor tulajdona volt, valamelyik tönk szélére jutott nagyvállalattól vasalta ki egy rajtaütése során némi engedmény fejében. Ray nézte, hogy ereszkedik le mögötte a leszállópályára, és titkon abban reménykedett, hogy nem sikerül a manőver, és felrobban az egész masina ott a szeme láttára, és ő egyenes adásban végignézi, akár egy show-műsort. A gép azonban annak rendje és módja szerint leszállt, és a leszállópályáról lendületesen továbbgurult az állása felé. Ray gyomra csak ekkor rándult görcsbe az idegességtől. A válás óta mindössze kétszer látta Vickit, és harmadszorra most szerette volna a legkevésbé látni, egy húszéves Cessnából, amint kilép a vagyont érő luxusgépéből, és letipeg a lépcsőn az érkezésére kirendelt

15 limuzinhoz. Lehet, hogy nincs is a gépen, próbálta nyugtatni magát. Lehet, hogy csak Lew Rodowski tért vissza az utolsó rajtaütéséből. Ray kikapcsolta a motort, és a közeledő Challengert nézve egyre lejjebb csúszott a vezetői ülésen, hogy minél kevesebb látsszon belőle. Mire a luxusgép megállt a terminálja előtt, alig harminc méterre Ray alkalmi búvóhelyétől, egy csillogó, fekete Suburban limuzin gördült a gép mellé, kissé gyorsabban a kelleténél, bekapcsolt fényszórókkal, mintha legalábbis valami főméltóság érkezett volna Charlottesville-be. Két, egyforma zöld ingbe és khaki rövidnadrágba öltözött fiatal férfi ugrott ki a kocsiból, hogy fogadják a likvidátort és esetleges kíséretét. A Challenger ajtaja kinyílt, az automata lépcső zajtalanul leereszkedett az aszfaltra, Ray pedig izgatottan leste a Cessna műszerfala mögül, amint az egyik pilóta megjelenik a gép ajtajában, és kezében két terebélyes bevásárlótáskával elindul lefelé a lépcsőn. Azután következett Vicki az ikrekkel. A srácok körülbelül kétévesek lehettek, Simmons és Ripley. Szerencsétlen gyerekek mindketten vezetéknevet kaptak keresztnév gyanánt, amiből még az sem derült ki, hogy fiúk-e vagy lányok. Mert az anyjuk idióta, az apjuk pedig már nemzett kilenc gyereket a korábbi feleségeivel, és az sem érdekelte, hogy hívják őket. Fiúk voltak ennyit Ray biztosan tudott róluk, mert figyelemmel kísérte a helyi lapok legfontosabb rovatait: születések, halálok, betörések s a többi. A Martha Jefferson Kórházban születtek hét héttel és három nappal azután, hogy a bíróság, kölcsönös megegyezés alapján, kimondta az Atlee házaspár válását, és pontosan hét héttel és két nappal azután, hogy a már jócskán előrehaladott állapotban lévő Vicki hozzáment Lew Rodowskihoz, aki immár negyedszer mondta ki az ideig-óráig boldogító igent az oltár előtt, de lehet, hogy ezúttal a lótenyésztő farmon valami más alkalmatosságot használtak erre a célra. Vicki kézen fogta az ikreket, és óvatosan elindult velük lefelé a meredek lépcsőn. A félmilliárd dollár határozottan jól állt neki szűk designer jeans feszült két hosszú combján, amely szemmel láthatóan karcsúbb lett, mióta átpártolt a Challenger tulajdonosához. Valójában Vicki pont úgy festett, mint akit módszeresen éheztetnek: pálcikavékony karok, apró, lapos fenék, beesett arc. Ray a szemét nem látta, mert Vicki gondosan elrejtette egy fekete sál mögé, a legújabb hollywoodi vagy éppen párizsi divat szerint, attól függ, honnan nézzük. Ezzel szemben a likvidátor távolról sem úgy festett, mint aki éhezik. Megállt a gép ajtajában, és türelmesen várta, hogy legújabb felesége és legújabb gyerekei letipegjenek a lépcsőn. Azt híresztelte magáról, hogy annak idején több maratont is lefutott, de amennyi hazugságot összehordott már a sajtóban, ennek a vallomásnak sem igen lehetett hitelt adni. Köpcös volt, és terjedelmes pocakkal büszkélkedhetett. Félig kopasz fején a maradék haj már teljesen megőszült. Vicki negyvenegy éves volt, de harmincnak is elment volna. Lew hatvannégy, de minimum

16 hetvennek nézett ki, legalábbis Ray szerint, aki kaján kárörömmel nyugtázta a szembeötlő kontrasztot. Végül mind a négyen bekászálódtak a terebélyes limuzinba, míg a két pilóta és a két sofőr bepakolta a Saks és Bergdorf márkajelzésű táskákat a csomagtartóba. Egy kis alkalmi bevásárlás Manhattanben röpke háromnegyed óra a Challengerrel. A limuzin elszáguldott, a show véget ért, és Ray végre kihúzhatta magát a Cessna pilótaülésén. Ha nem gyűlölte volna annyira a volt felségét, még sokáig ott üldögélt volna, felidézve házasságuk boldog napjait. Nem volt semmi előjel, semmi figyelmeztetés, semmi veszekedés, semmi hangulatváltozás. Egyszerűen adódott egy kedvezőbb lehetőség, és Vicki habozás nélkül megragadta. Ray kinyitotta a fülke ajtaját, hogy végre levegőhöz jusson, és csak most vette észre, hogy az inge nyaka csuromvíz az izzadságtól. Megtörölte a homlokát, és kikászálódott a fülkéből. Három éve most először bánta meg, hogy nem maradt inkább otthon.

17 HARMADIK FEJEZET A Jogi Kar épülete a Közgazdasági Kar szomszédságában volt, a Thomas Jefferson alapította és időközben többszörösére nőtt egyetemi város északi oldalán. Az egyetemen, amely igen nagyra értékelte alapítójának építőművészetét, a jogi fakultás csupán egyike volt azoknak a jellegtelen, minden fantáziát nélkülöző, kocka formájú, lapos tetős, csupa tégla és üveg modern épületeknek, amelyek oly sokatmondóan jellemezték a hetvenes évek építészetét. Az utóbbi években azonban tekintélyes beruházások keretében felújították az épületeket és a parkokat, ami sokat emelt az egyetemi város esztétikai színvonalán. Az egyetemet a tíz legszínvonalasabb felsőoktatási intézmény között tartották számon, és ezzel minden hallgató és oktató tisztában volt. Csupán a keleti partvidék legelőkelőbb egyetemei előzték meg a rangsorban. Ezer kiváló hallgatóval és egy rendkívül magasan kvalifikált oktatógárdával büszkélkedhetett. Ray tökéletesen elégedett volt az előző állásával a Northeastern Egyetemen, Bostonban, ahol állambiztonsági jogot tanított. Néhány írására felfigyelt egy szakmai bizottság, azután már minden magától ment, és az első komolyabb ajánlat egy déli egyetemről vonzó lehetőségnek ígérkezett. Vicki Floridában nőtt fel, és bármennyire jól érezte is magát a nyüzsgő bostoni társasági életben, a hideg teleket soha nem tudta megszokni. Meglepően rövid idő alatt megszokták viszont Charlottesville lassabb, nyugodtabb életritmusát. Rayt véglegesítették, Vicki pedig doktorátust szerzett újlatin nyelvekből. Már a gyerekeket tervezték, amikor a likvidátor megjelent a színen. Ha egy másik férfi először teherbe ejti a feleségedet, aztán elveszi tőled, joggal szeretnél feltenni neki néhány kérdést. És persze a volt feleségednek is. A Vicki távozását követő napokban Ray aludni sem tudott a fejében kavargó, megválaszolatlan kérdésektől, de ahogy múlt az idő, rájött, hogy képtelen lenne feltenni őket Vickinek. A kérdések lassan visszavonultak, de most, hogy látta őt a reptéren, újra erőre kaptak. Ray gondolatban keresztkérdések pergőtüze alá vette a volt feleségét, és a vallatás még akkor sem ért véget, amikor a kocsiját leparkolta az egyetem udvarán, és felment a szobájába. A fogadóóráit késő délután tartotta, és nem kellett előre bejelentkezni hozzá. Az ajtaja nyitva állt minden hallgató előtt. Ilyenkor, május elején, amikor az idő kezd nyáriasra fordulni, a diákok lassan elmaradoztak. Újra elolvasta az apja levelét, és újra felbosszantotta őt a jól ismert, magabiztos, parancsoló hang. Ötkor bezárta a szobáját, és elsétált az egyetemi város déli végén lévő sportpályákhoz, ahol a harmadéves hallgatók éppen a házi

18 baseballbajnokság második meccsét játszották a jogi kar oktatógárdája ellen. Az első meccsen az oktatók súlyos vereséget szenvedtek. A második és harmadik meccset már le sem kellett volna játszani, hogy győztest hirdethessenek. A vérszagra az első- és másodéves hallgatók is odasereglettek a pálya köré, és fürtökben lógtak a kerítésen az első alapvonal előtt, ahol a tanárok csapata összegyűlt, hogy hiábavaló stratégiai megbeszélést tartson a mérkőzés előtt. A bal külső mező mögött egy tucat kétes hírű elsőéves hallgató tolongott két hűtőtáska körül, amelyekből egymás után kerültek elő a gyöngyöző sörösdobozok. Ilyenkor tavasszal nincs jobb hely egy egyetemi városnál, gondolta Ray a pályához közeledve, és körülnézett, hogy egy jó helyet keressen magának, ahonnan nézheti a meccset. A lányok sortban, mindenki keze ügyében egy hűtőtáska, kicsattanó jókedv, rögtönzött bulik, a közelgő nyár hangulata. Ray negyvenhárom éves volt, egyedülálló, és újra diák akart lenni. Azt mondják, a tanítás konzerválja a fiatalságot talán ami a mozgékonyságot és szellemi frissességet illeti, valóban így van, de Ray azt szerette volna, hogy ő is ott üljön a legvagányabb srácok között egy hűtődobozon, és szédítse a lányokat. Néhány kollégája kis csoportba verődve álldogált a hátsó háló mögött, és gúnyos mosollyal nézte, hogy áll fel vert had módjára az oktatók csapata a pályán. A játékosok közül többen sántikáltak, legalább a fele társaság térdvédőt vagy valami kötést viselt. Ray észrevette, hogy Carl Mirk, az egyik dékánhelyettes, és egyben a legjobb barátja, néhány méterrel arrébb támasztja a kerítést. Nyakkendője meglazítva, zakója lezseren a vállára vetve. Szomorú látvány mondta Ray Mirk felé fordulva. Ez még semmi. Majd ha elkezdenek játszani felelte Mirk. Carl egy ohiói kisvárosból jött, ahol az apja volt az első számú bíró, afféle szent ember, mindenki keresztapja. Annak idején Carl is elmenekült otthonról, és megesküdött, hogy soha nem tér vissza. Sajnos az első meccsről lemaradtam mondta Ray. Valóságos mészárlás volt. Tizenhét-nulla, két menet után. A diákok első számú ütőjátékosa elütötte a labdát a bal mező széléig rutinszerű kétpontos ütés volt -, de mire a bal oldali mezőnyjátékos és a középpályás odabotladozott, megkaparintotta a labdát, és némi huzavona után odadobta a belső mezőbe, a futójátékos elérte a kaput, és a pontszerzés elúszott. A söröző vagányok a bal mező szélén vad indiánordítással nyugtázták a diákok pontszerzését, a lelátón ülő hallgatók pedig további baklövésekre buzdították a tanárokat. Ez még csak a kezdet jegyezte meg Mirk a fejét csóválva. Igaza volt. Néhány további katasztrofális labdavesztés után Ray úgy döntött, hogy eleget látott. Jövő héten elutazom pár napra mondta Mirknek két ütés között. Haza kell mennem.

19 Lerí rólad, hogy már alig várod felelte Mirk. Újabb temetés? Még nem. Apám összehívta a családi csúcsot, hogy megbeszéljük a birtok sorsát. Sajnálom. Semmi gond. Nemigen van mit megbeszélni, nincs min hajba kapnunk, ami még rosszabb, mintha lenne. Az öcséd miatt? Még nem tudom, melyikük lesz a nehezebbik eset: az apám vagy az öcsém. Majd gondolok rád. Kösz. A hallgatókat idejében értesíteni fogom, és adok nekik házi feladatot, hogy ne maradjunk le az anyaggal. Mikor indulsz? Szombaton. Remélem, keddre vagy szerdára már itt leszek, de sose lehet tudni. Ne aggódj, mi tartjuk a frontot biztosította Rayt Mirk. Remélem, ez a kínszenvedés lassan véget ér. Egy lágy dobást követően a labda érintetlenül gurult át az ütőjátékos lábai között. Azt hiszem, már vége is van mondta Ray, és elindult vissza, a kocsijához. Raynek a puszta gondolattól is, hogy haza kell mennie, pocsék hangulata támadt. Több mint egy éve nem járt már a szülői házban, és azt sem bánta volna, ha soha többé nem kell betennie a lábát Juharvárba. Vett magának egy burritót egy mexikói gyorsétteremben, és egy kávéház teraszán telepedett le vele a jégpálya szomszédságában, ahol a fekete gótok hírhedt bandája rémisztgette a tisztes polgárokat. Az óváros főutcáját már évek óta csak a gyalogosok használhatták, és tele volt hangulatos kávézókkal, régiségüzletekkel, antikváriumokkal. Jó időben általában ez volt a jellemző a vendéglők kinyitották a teraszaikat, ahol vacsoraidőben akár órákig is szívesen elüldögéltek a vendégek. Amikor váratlanul újra egyedülálló lett, Ray otthagyta a kertvárosi házukat, és beköltözött a belvárosba, ahol a legtöbb régi épületet felújították és korszerűsítették a modern városi életforma igényeinek megfelelően. A kétszobás lakás egy perzsaszőnyeg-kereskedő üzlete fölött volt. Volt egy kis terasza is, amely pont a parkosított bevásárlóközpontra nézett Ray havonta egyszer ide hívta meg a hallgatóit lasagnéra és néhány pohár borra. Már majdnem besötétedett, amikor kinyitotta a kerti kaput, és felkapaszkodott a lépcsőn a lakásához. Nagyon egyedül volt se házastárs, se kutya, se macska, se aranyhal. Az elmúlt három év során összesen két nővel találkozott, akiket vonzónak talált, de egyikkel sem kezdett el járni. A válás okozta sokk alaposan elvette a kedvét a kalandoktól. Egy rámenős harmadéves lány, bizonyos Kaley kivetette

20 ugyan rá a hálóját, de Ray állhatatos maradt. A nemi vágy annyira elapadt benne, hogy már azon gondolkodott, nem kéne-e felkeresnie egy tanácsadót vagy beszereznie valami csodaszert. A lakásba lépve felkapcsolta a villanyt, és lehallgatta a legfrissebb üzeneteket. Forrest kereste, ami normális körülmények között eseményszámba ment volna, de most nem volt meglepő. Persze ezúttal sem tagadta meg önmagát, bejelentette, hogy él, de telefonszámot nem hagyott, hogy Ray visszahívhassa. Ray készített egy koffeinmentes kávét magának, hogy ezzel is húzza az időt, mielőtt sikerült rávennie magát, hogy visszahívja Forrestet. Ő maga is furcsállotta, mekkora erőfeszítésébe kerül felhívni az egyetlen testvérét, de a Forresttel való beszélgetések után kisebbfajta depresszió lett úrrá rajta. Jóllehet a testvére is egyedül, család nélkül élt, de az apjukon és a puszta nevükön túl szinte semmi közös nem volt bennük. Ray bepötyögte a készülékbe Ellie memphisi házának a számát. Legalább hatot csörgött, mire felvették. Szia, Ellie, Ray Atlee vagyok mutatkozott be a tőle telhető legnagyobb kedvességgel. Aha mordult bele a kagylóba Ellie, mintha már legalább nyolcadszor hívná. Nincs itt. Remekül, Ellie. És te? Kedves tőled, hogy kérded. Jó hallani a hangodat. Milyen az idő arrafelé? Forrest keresett. Gondoltam, visszahívom. Mondtam, hogy nincs itt. Igen, hallottam. Valami más számon keressem? Kit? Forrestet. Elérhető ezen a számon? Gondolom, igen. Lakni itt lakik. Kérlek, mondd meg neki, hogy kerestem. A detoxikálóban találkoztak. Ellie az alkohol miatt került be, Forrestnek pedig legalább egy tucat tiltott anyag szerepelt az étlapján. Akkoriban Ellie negyvennyolc kiló volt, és saját állítása szerint évek óta kizárólag vodkán élt. Első nekifutásra megszabadult tőle, patyolattisztán hagyta el az intézetet, megháromszorozta a testsúlyát, és valahogy sikerült Forrestet is megtérítenie. Barátnőként és pótmamaként egy személyben védőszárnyai alá vette Forrestet, és adott neki egy alagsori szobát a házában, egy ódon, Viktória korabeli kúriában, Memphis belvárosában. Ray még le se tette a telefont, amikor az hirtelen megszólalt. Szia, bátyó harsogta Forrest a vonal másik végén. Te hívtál? Most vettem az üzeneted. Mi van veled? Minden szuper volt, egészen addig, amíg nem kaptam egy levelet az öregtől. Te is megkaptad? A mai postával.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem Már is december Rájöttem, mint fösvénynek, úgy kell öriznem a pillanatokat, az órákat Szabó Magda Hihetetlen gyorsasággal repül itt az idő. A napokban azon kaptam magam, hogy már a harmadik havi zsebpénzem

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 0 Budapest VIII., Bródy Sándor u.. Postacím: Budapest, Pf. 7 Telefon: 7-900 Fax: 7-90. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 0. április. HARMADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Írd le,

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Málta Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Az 1964. óra független Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

1 ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, email: info@admiraltravel.hu

1 ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, email: info@admiraltravel.hu 1 KANUHURA 5 csillagos luxus sziget. Lhaviyani atoll észak keleti részén található ez a 1.000 m x 200 m s csodálatos hófehér homok partú sziget. Korall zátony 100-150 m - re. A legtökéletesebb partú hibátlan

Részletesebben

A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok

A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok Nem csupán a társkereső oldalakon, de már a közösségi oldalakon is a profilkép alapján szokták megítélni az ember lányát. Ami lássuk be sokszor

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák IKEA BUSINESS Inspiráció és Referenciák Tartalomjegyzék Irodák 3 Háttér irodák Kiskereskedelem 6 Üzletek Szolgáltatás Vendéglátás 9 Étterem és kávézó B&B és hotel Anderson & Son egy patinás könyvelő vállalat

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

2011. szeptember 16., péntek - Edit

2011. szeptember 16., péntek - Edit 22 C 2011. szeptember 16., péntek - Edit Keresés az archívumban... Kezdőoldal Helyi Kultúra Sport Kék hírek Közérdekű Működő város Ország Világ Galéria Videó Apróhirdetés Gépek százai repkednek Pogányban

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

JELENTES AMSZTERDAMBOL 2.

JELENTES AMSZTERDAMBOL 2. JELENTES AMSZTERDAMBOL 2. Az ido rohan! ismet eltelt ket het, ez mar a hatodik het amit elkezdtem! Valtozatlanul szuperul erzem magam, bar az idojaras kezd mindenkit kicsit lehangolni, a maga kis borongos,

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő NAGYTESÓK MESÉJE Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő Hol volt, hol nem volt, éppen a világ kellős közepén álldogált egy madárfüttyös, kerek erdő. A kerek erdő közepén állott egy hatalmas hársfa.

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 Kedves Pedagógusok, Kedves Gyerekek! Ebben a tanévben 19. alkalommal hirdetjük meg játékos mesevetélkedőnket, az általános iskolák

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA XY_TNULÓ FELTSOR. ÉVFOLYM MTEMTIK MTEMTIK -. ÉVFOLYM. feladat: autószámlálás mc22 Rita egyik nap az erkélyen állva nézte az elhaladó autókat, és feljegyezte az egyes gépkocsimárkákat, valamint azt, hogy

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata!

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Erdő 5 év körüli magyar vizsla kan. Tavasszal találták Bakonycsernyén, de gazdija nem jelentkezett érte. Sajnos Erdőnek nagyon rossz állapotú, eldeformálódott

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek?

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? ARI18/06MAY Segít a javulásban Kezelési terv, útmutató és heti napló antipszichotikus kezelést kezdô betegek részére

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben