Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr.. Nagy Margit-emlékülés"

Átírás

1 Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239

2 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja ( ) Dr. Nagy Margit 1913.február 8-án Erdélyben, Barót községben született. Egy leány (dr. Nagy Mária) és egy fiú (dr. Nagy Endre) testvére volt. A Kolozsvári Tudományegyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet május 27-én. Ezt követõen szeptember 1-jétõl szeptember 1-jéig orvosgyakornok, majd segédorvos a kolozsvári Gyermekklinikán. Még ebben az évben október 25-tõl Vasvármegye és Szombathely Város Közkórháza orvosgyakornoka lett. Dr. Gulácsy Zoltán fõorvos mellett hamarosan nagy tudású, sokoldalúan képzett gyermekorvossá fejlõdött, akire egyre nagyobb munka hárult a gyermekosztályon és a területi gyermekvédelemben. A kórházi törzskönyvi lap tanúsága szerint tökéletesen beszélt magyarul, németül, románul, franciául, jól beszélt angolul és olaszul. Gyermekszakorvosi vizsgát november 18-án tett. A háborús évek alatt egyre több munkával terhelte az élet, s a törékeny alkatú orvosnõ hihetetlen lelkesedéssel és szorgalommal szolgálta a beteg gyermekek gyógyításának ügyét ben ösztöndíjjal a marburgi gyermekklinikán dolgozott, ott ismerkedett meg az akkor még gyermekcipõben járó vérátömlesztés korszerû formáival. Hazatérve hozzálátott, hogy itthon is megteremtse a gyermekgyógyászati transzfuzió feltételeit. A kezdeti akadályok, a háborús évek nehézségei nem riasztották vissza. Osztályos orvosi elfoglaltsága mellett a Zöldkereszt gyermekorvosa is volt nyarán alorvossá nevezték ki, és ráhárult a 150 ágyas gyermekosztály minden gondja. Fûtetlen kórtermekben, hihetetlenül nehéz körülmények között egyedül látott munkához 1945 õszén. A háborús nélkülözések, az orvosés gyógyszerhiány, a védõoltások elmaradása miatt Vas megyében is ijesztõen magasra ugrott a beteg gyermekek száma. Nagy Margit a Gyermekosztály megbízott vezetõjeként elölrõl kezdett mindent: területi gyermekvédelmet, osztályos gyógyító munkát, szakorvosképzést. Helytállásának, éjt nappallá tevõ munkájának eredményeként nagyon gyorsan rendezõdött az osztály élete, és a munka már ismét a régi színvonalon folyt, amikor 1947-ben a gyermekosztály új fõorvost kapott. Nagy Margit 1949-tõl 1953-ig iskolaorvosként dolgozott. Elindította és megszervezte az elsõ nagyobb szabású hazai BCG-oltást, felfektette a szombathelyi gyermekek Mantoux-kataszterét, és ezzel megalapozta az elkövetkezõ évek tbc elleni munkáját. 240 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

3 István Lajos professzor visszaemlékezése szerint nagyon jól képzett, rendkívül szorgalmas, mûvelt, németül és franciául perfektül beszélõ, alapos és lelkiismeretes orvos volt ben kinevezték a volt katonakórház területén kialakított 60 ágyas Fertõzõ Osztály vezetõjévé, és megbízták az osztály megszervezésével. Megint mindent elölrõl kellett kezdenie. A hepatitis került munkája elõterébe. Sok hálátlan és népszerûtlen munkát kellett elvégeznie, de 1-2 év alatt az új osztály a fertõzõ betegségek elleni küzdelem egyik biztos alapjává vált. A korszerû színvonalú munka mellett megindult a szakorvosképzés és a tudományos kutatómunka is. Mindig magas mércét állított önmaga és munkatársai elé: lépést tartani a rohamosan fejlõdõ orvostudománnyal. Országosan a legjobbakhoz mérte eredményeit, állandóan hozott valami újat, tanult és tanított. Eredményeire nemcsak a dunántúli szakcsoportokban figyeltek fel, hanem országos kongresszusok anyagában is. Munkája elismeréseként 1959-ben,,Érdemes orvos kitüntetõ címet kapott. Sokirányú gyógyító orvosi elfoglaltsága mellett arra is szakított idõt, hogy a Vöröskereszt tagjaként tevékenykedjék. Szakmai mûködése eredményeként indult fejlõdésnek a vérrel való gyógyítás Szombathelyen. Amikor a Vérellátó Alközpont megalakult, társadalmi munkában segítette a véradó mozgalmat. Az 1957-ben megalakult szombathelyi véradókör elnökévé választotta. Ott volt a Vasi Véradó Szerkesztõbizottságában is tõl a Vöröskereszt szombathelyi városi vezetõségének, 1960-ban a Vöröskereszt Országos Vezetõségének tagjává választották. Dr. Bokor Nándor fõorvos aki egy évig volt beosztott orvos Nagy Margit osztályán visszaemlékezésében következetes és pontos fõnöknek ismerte meg. Nem járt korán dolgozni, és idõben haza is ment, de amíg dolgozott, addig pontosan történt minden. Minden kórlapot elolvasott. Nem csak kifogásolt, hanem egy-egy jól megszerkesztett anamnézis, status vagy zárójelentés láttán az elismeréssel sem késlekedett ben már volt autója, amivel hivatalos útjára magával vitte beosztott orvosát. Ha konzíliumot hívott, ott is kötelezõ volt jelen lenni. Gyermekgyógyászként is kiváló kapcsolata volt a belgyógyászokkal, sebészekkel és a KÖJÁL-lal. Magánélete munkával, sok utazással, édesanyja látogatásával telt. Késõbb autójával sokat kirándult, múzeumokat látogatott, gyakran járt Budapestre színházba, hangversenyre. Járt Kínában, Spanyolországban, Olaszországban. Egykori fõnõvére (Pöltel Lászlóné, Vali nõvér) visszaemlékezése szerint gyermekszakorvosi, belgyógyász, gyermek-tbc szakvizsgával rendelkezett. Megállás nélkül dolgozott és tanult februárjában egyhónapos tovább- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 241

4 képzésen vett részt a budapesti Szent László Kórházban. Tanulás közben, 23- án késõ este a kórházi dolgozószobában érte a halál. Úgy halt meg, ahogyan élt, munka, tanulás közben. Élete összefonódott a szombathelyi kórház gyermekosztályával, a fertõzõ betegségek elleni küzdelemmel és a véradómozgalommal. Budapesten a Farkasréti temetõben március 4-én temették el. Nagyon sokan kísérték el utolsó útjára. Szemtanúk szerint,,a fél Markusovszky Kórház jelen volt. (Az életrajz forrásai: dr.nagy Margit kórházi törzskönyvi lapja, prof. Istrván Lajos visszaemlékezése, Véradóújság 1963, Pöltel Lászlóné fõnõvér visszaemlékezése, dr. Bokor Nándor fõorvos visszaemlékezése, dr. Szabó László fõorvos visszaemlékezése.) 242 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

5 Schneider Ferenc Dr.. Ruzsonyi Zoltán életútja 1924-ben Szentgotthárdon született, négy testvére volt, apja gimnáziumi tanár, aki szívbetegségben korán elhalt. Érettségi után a Mûegyetem Gépészmérnöki Karán folytatta tanulmányait. A háború miatt az egyetemet Drezdába telepítették át. Ott diplomázott, és átélte a város porig történõ bombázását. A háború borzalmai, a kalandos hazajutásának tapasztalatai, beteg édesanyja kálváriája terelték érdeklõdését az orvosi pálya iránt, és önfenntartóként beiratkozott a Pécsi Egyetem Orvosi Karára. Bár szombathelyi kórházi gyakorlatai, tapasztalatai és fõleg Petõ Ernõ orvosi magatartásmintája alapján itt kívánta hivatását gyakorolni, de az akkori irányított foglalkoztatás Pécshez kötötte. Szerencséjére Hámori Artúr klinikáján szerezte belgyógyászati szakképesítését. Közben megnõsült, és áldozatkész feleségével albérletben nevelték az idõközben megszületett két gyermeküket. Szakvizsga birtokában Jákon vállalt körzeti orvosi állást, ott született harmadik gyermekük között szombathelyi körzeti orvos, és a közben megnyitott Rendelõintézetben belgyógyász szakrendelést is vezetett tól 1984-ig, nyugdíjaztatásáig a Markusovszky Kórház Fertõzõ Osztályát vezette. Munkája során számos rendszabály-gyûjteményt (ma úgy mondanánk: helyi Módszertani Levelet) szerkesztett ban,,Érdemes orvos kitüntetésben részesült. Nyugdíjas éveit kiegyensúlyozott családi élete és a naponta a nagyszülõket látogató hat unokája teszi bensõségessé. Személyében a halk szavú, de bizalmat sugárzó orvost, a hivatását szolgálatnak tekintõ kollegát ismertünk meg. Választott szakmája, hivatása mindig is az egészségügy mostohagyermeke volt. A nehézségeket vállalva, életútja, kitartása méltán válhat példaképévé az orvosi pályát hivatásként vállaló fiatal kollegáknak is. Részt vett az új osztály tervezési munkáiban, de nyugdíjba vonulása miatt már nem dolgozhatott a korszerûen kialakított, a fertõzõ betegek szakszerû ellátását szolgáló, rekonstruált új épületben. Bár az is igaz, hogy azóta az osztály folyton költözött, s jelenleg már a harmadik helyen van. Nyugdíjas éveiben sem szakadt meg a kapcsolata a kórházzal, ugyanis a Fizioterápiás Osztályon vállalt alkalmanként orvosi feladatokat. Késõbb már ilyen megbízatásokat sem fogadott el, de örömmel tapasztaljuk, hogy szívesen látogatja a kórházi rendezvényeket, ahová a kórház nyugdíjas orvosai mindig meghívást kapnak. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 243

6 Ruzsonyi Zoltán Fertõzõ osztályos emlékeim eim 1968-tól 1984-ig, 16 éven át vezettem a Fertõzõ Osztályt, amely a Markusovszky Kórház központi épületeitõl 1 kilométerre, a volt Huszárlaktanya területén lévõ épületekben kapott helyet. 60 felnõtt ágyunk volt, késõbb ezt 40 ágyas gyermekfertõzõ részleggel egészítették ki. A Ferencz József idejébõl maradt, de karbantartott épületekben káhyafûtés volt. Viszont kevés kiszolgáló helyiség, a célnak nem megfelelõ beosztás volt jellemzõ az épületre. A felnõtt részlegen a fõorvos mellett egy állandó orvosi állás volt, amelyen eleinte Balogh József dr., késõbb Péter László dr. volt jól képzett megbízható munkatársam. A belosztályokról rendszeresen küldtek fiatal orvosokat szakvizsga elõtti gyakorlatra. A gyermekrészleg vezetõje Schmidt Ottó dr. volt, aki nagy szaktudással és rutinnal rendelkezett. Az õ segítõi is a szakvizsga elõtt álló fiatal orvosok voltak. A két fõnõvér szakszerûen irányította, lelkiismeretesen ellenõrizte a nõvéreket és a takarítónõket. Különösen jól végezte munkáját Zelles Katalin, a gyermekrészleg fõnõvére. A nõvérek együttérzõen látták el a betegeket, a takarítónõk a takarításon kívül fertõtlenítettek, hideg idõben biztosították a meleget. A szûkre szabott létszám mellett szükség esetén vállalták a túlmunkát és a helyettesítést is. Beteghordót a tüdõsebészet kölcsönzött. Orvosi ügyeletet a tüdõsebészekkel együtt láttunk el, de néha a belosztályok is besegítettek. Megyénk lakosságán kívül itt szolgáló katonákat, szovjet katonákat és családjaikat, illetve tanuló vietnámi és afrikai fiatalokat is gyógyítottunk. Fertõzõ osztályon a betegforgalom szeszélyes, az évszakoktól és járványoktól függ. Fertõzõ beteget nem lehet elõjegyezni vagy járványt kelteni. Emiatt sok bajunk volt az ágykihasználási mutatóval. Járvány esetén telt házzal mûködtünk, máskor meg beteg után sóhajtoztunk. A szokásos fertõzõ betegségek évente rendszeresen ismétlõdtek, csak számuk ingadozott. Télen-tavasszal influenza, tavasszal-nyáron-õsszel agyhártyagyulladás (kullancsenkefalitisz, leptospirozis), egész évben enterális infeciók (salmonellozis, dysenteria) és hepatitis fordultak elõ nagyobb számban. A hatvanak évek végén 60 tularemiás betegünk volt, akik vadnyulaktól 244 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

7 fertõzõdtek meg. Házinyulak betegítették meg egy család három tagját, a kórokozó Pasteurella pseudotuberkulozis volt, ami emberi kórokozóként ritka. Az egyik családtagot vakbélgyulladás gyanúja miatt meg is operálták. Bakteriális meningitises és miningitis tuberkulozás betegeket is ápoltunk. A vietnámi és afrikai fiatalokat KÖJÁL-szûrés után fõleg bélparaziták miatt kezeltünk. Egy kanyaró gyanúval küldött 10 éves kislány betegsége Lyell-syndromának bizonyult. A súlyos 50 százalékban halálos betegséget feleslegesen szedetett Diphedán okozhatta. Egy hepatitis gyanús betegnél munkahelyi ártalmat derítettünk ki (gyógyszergyári rossz elszívóberendezés). A fertõzõ betegek ellátása mellett orvosi felügyeletet biztosítottunk a Kõszegrõl áttelepített utókezelõben, foglalkoztunk a medikusokkal, elõadásokat tartottunk orvosi és nõvéri értekezleteken. KÖJÁL, OKI, László Kórház, szigorú szakmai felügyelõink rendszeresen ellenõriztek minket, mi pedig igyekeztünk velük jól együttmûködni. Állandó gondot jelentett az osztály zártsága a látogatók és hozzátartozók méltatlankodása miatt, valamint az ügyeleti idõben történt mentõszállítások, mert fertõzõ beteg szállítása után a kocsit fertõtleníteni kell. Korszerû fertõzõ osztály létrehozását éveken át tervezte a kórház vezetõsége, ezt javaslatainkkal mi is segítettük. A munka megkezdésekor nyugdíjba vonultam. Az elmúlt 20 év alatt sokat fejlõdött a tudomány. Vitás kérdések tisztázódtak. Korszerûsödött a megelõzés, a diagnosztika, bõvültek a terápiás lehetõségek, de fertõzõ betegségek még vannak, néha újak is fellépnek. Nem árt az óvatosság! Jubileumok a Markusovszky Kórházban 245

8 Schneider Ferenc Emlékeim dr.. Kocsis Zsuzsannáról Mozgalmas év volt 1984 a Fertõzõ Osztály a mai Infektológiai Osztály életében. A Vöröshadsereg úti telephelyen belül folytatódott az osztály költözése, és fokozatosan elfoglalta a Tüdõsebészet elhagyott, felújított kórtermeit. Az osztály felnõtt (60 ágy) és gyermek (48 ágy) részleggel mûködött, két fõorvos irányításával. A felnõtt részleget az osztályvezetõ, Ruzsonyi Zoltán fõorvos, a gyermek részleget pedig Schmidt Ottó fõorvos irányította. Egy belgyógyász-infektológus és egy gyermekgyógyász-infektológus szakorvos segítette õket. A három, illetve hat hónapos fertõzõ osztályos gyakorlatukat töltõ belgyógyász és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek végezték az osztályos munkát nyarán betegség miatt hosszabb idõre kiesett a munkából Schmidt Ottó fõorvos. Ruzsonyi Zoltán osztályvezetõ fõorvos pedig augusztusban nyugdíjba vonult. Az osztályon három hónapig egy gyermekgyógyász-infektológus és egy belgyógyász szakorvosjelölt látta el a teendõket. Az új osztályvezetõ személyérõl találgatások folytak. Végül a kórház fõigazgató fõorvosa dr. Kocsis Zsuzsanna fõorvost bízta meg a Fertõzõ Osztály vezetésével. Kocsis fõorvosnõ 1962 óta Zsámbéky Pál belgyógyász osztályvezetõ fõorvos osztályán dolgozott, itt szerzett belgyógyászatból szakvizsgát. Korábban egy évet dr. Nagy Margit fõorvossal is dolgozott a Fertõzõ Osztályon, és fertõzõ betegségekbõl is szakvizsgázott. Késõbb a III. Sz. Belgyógyászati Osztályon kardiológiával foglalkozott, és kardiológiai szakvizsgát is tett. A belgyógyászati osztályok közötti feladatmegosztás és specializálódás úgy hozta, hogy 1984-ben a kardiológia az,,új III. Belgyógyászat profilja lett. Ezután kapta Kocsis Zsuzsanna fõorvosnõ új feladatként a Fertõzõ Osztály vezetését. Nem lehetett könnyû feladat a húsz éve tanult infektológiai ismereteket felfrissítve az addigi munkától sok tekintetben különbözõ Fertõzõ Osztály vezetése. Mégis rövid idõ alatt változások kezdõdtek az osztályon. Szorosabbra fûzte a szakmai kapcsolatot a Fõvárosi László Kórházzal, az ország többi fertõzõ osztályával. Minden rendezvényre ellátogatott, ezekrõl beszámolt. Beosztottait elõadásra, publikációra ösztönözte, fiatal szakorvosait továbbképzésre küldte a László Kórházba. Támogatta a második és harmadik szakvizsga megszerzését. 246 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

9 1988-tól elkezdõdött a fertõzõbeteg ágyak számának csökkentése, elõször 108-ról 60-ra, majd 44-re. Az ápolónõk számának csökkenése miatt összevonták a felnõtt és a gyermek részleget, ami csak átmeneti eredménnyel járt. A gyermekápolók a felnõtt betegellátásban járatlanok voltak, és aki tehette, leszázalékolását kérte. Kocsis Zsuzsanna fõorvos vezetése alatt megkezdõdött (1990) és befejezõdött (1992) az új Fertõzõ Osztály építése. Az avatáson részt vett Andréka Bertalan, egészségügyi államtitkár. Kocsis fõorvosnõ kiváló szervezõkészségét kamatoztatva rendezte meg elõbb a Kardiológiai Társaság kongresszusát, majd a Magyar Infektológiai Társaság évi kongresszusát. A szombathelyi kongresszus emlékezetes volt a Magyar Infektológiai Társaság életében. Évekig emlegették a szakmai és a társasági program színvonalasságát. A kongresszusi rendezés anyagi hátterének megteremtése céljából a kórházban elsõként munkatársaival (Angyal Márta dr., prof. István Lajos dr., Németh Józsefné, Schneider Ferenc dr., Torma Zsuzsanna dr.) létrehozta,,az Infektológia Jövõjéért Vas Megyei Alapítványt. Az alapítvány azóta is biztosítja a betegek komfortérzetének és a betegellátás színvonalának javításához, valamint az orvosok, nõvérek továbbképzéséhez és az újabb kongresszusok (1999, 2001) megrendezéséhez szükséges anyagi hátteret. Az új osztály felavatása után két hónappal, 56 évesen nyugdíjba vonult. Az új fõorvosi szobába már nem költözött be. Utódjának január elsõ munkanapján telefonon kívánt sok sikert. Egészségi állapota nem tette számára lehetõvé a nyugdíjas évek pihenési lehetõségeit és az unokák szeretetét. Két hónappal nyugdíjba vonulása után meghalt. Mindössze 57 éves volt. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 247

10 Sen. Kneffel Pál Requiem egy járványkórházért Aki csak egy kicsit is ért a járványtanhoz, joggal fél a nagy tömegek mozgásától. Az ilyen mindig együtt jár a tömegekhez idomult kórokozók,,csereberélésével, rendszertelen étkezéssel, testi-szellemi kimerüléssel végén, 1945 elején ezek a tényezõk az ország nyugati felében halmozottan jelentkeztek. Ennek az idõszaknak az eseményei kezdenek feledésbe merülni, egyre kevesebb az élõ szemtanú. Az orosz csapatok szombathelyi bevonulása (1945. március 29.) után a megyei kórházban csak az alagsorban voltak polgári betegek. Összetolt ágyakon, padlón heverõ matracokon feküdtek az emberek. Víz-, gáz-, áramszolgáltatás nem volt. A belsõ udvaron, a szökõkút körül meghökkenve láttam egyre több piszkos, a végsõkig kimerült zsidó munkaszolgálatos gyülekezett. Miután a Csajtánál épített védelmi vonal felett átvonult a front, laza csoportokban szivárogtak be a városba. Kórházi ápolásra lett volna szükségük, de ideérve láthatták, hogy az csak az alagsorban üzemel. Az emeleten már orosz tábori kórház mûködött, ahova futva hordták be a sebesülteket. Leültek hát a szökõkút köré, és szótlanul, tehetetlenül várakoztak. Ijedten futottam dr. Czeizel Jánoshoz, aki akkor rangidõs fõorvosként vette kezébe a kórház irányítását. Czeizel dr. okos, nyugodt és nagy tekintélyû, becsületes magyar ember volt, aki abban az idõben, amikor mindenki lapult vagy mentette azt, ami még menthetõ volt, merte vállalni az irányítást. Kérés nélkül álltam mellé. Jó volt vele lenni Igazgató úr! Zsidó munkaszolgálatosok gyülekeznek a belsõ udvarban. Szinte valamennyi tetves, lázas, betegnek látszik. Valószínûleg kiütéses tífuszosok. Ha most bezsúfolom õket a sötét alagsori fülkékbe a kórházi betegek közé, elkerülhetetlen egy kiütéses tífuszjárvány jelentettem. Vidd ki õket valahová a városba! hangzott a rövid utasítás. De hová? Egy szempillantás alatt megjelent elõttem kedves barátomnak, dr. Vetro János orvosszázadosnak az alakja. Tudtam, hogy volt neki a Szent Imre herceg utcában egy fertõzõ kórháza és egy tábori bakterológiai laboratóriuma. Ezek azonban két nappal ezelõtt az 523-as Vöröskeresztes Hadikórházzal együtt elvonultak. Mi lehet most abban a kiürített kórházrészlegben? Kifutottam hát a város túlsó részébe, hogy utánajárjak. Az utcákon orosz katonák vonultak, zárt rendben vagy laza csoportokban. Örömmel találtam rá 248 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

11 a 200 ágyas kórházrészlegre, teljesen felszerelve, de ember nélkül. Hófehérke meséjébe illõ képpel: ágyak megvetve, ételmaradék az asztalon, raktár, konyha, minden néptelen. Visszatérve a megyei kórházba, azonnal kaptam egy stráfkocsit ló nélkül, amire felültettem a járóképteleneket, a többit a stráf mögé vezényeltem, aztán: nyomás! Lépésrõl lépésre vánszorogtunk a Szent Imre herceg utcáig. A fehér köpenyben kocsirudat húzó orvos és a halálosan kimerült, piszkos, riadt tekintetû ember nem érdekelte az utcákon rohangáló frontkatonákat. Az üresen talált hatalmas kórházépületben olyan erõ született bennem, hogy azt máig sem értem. A katonai kiürítés és elvonulás posztóban történt, a zsávoly egyenruhák visszamaradtak. Így az általános tetvesség miatt mindenkit meztelenre vetkõztettem, majd a katonai zsávolyba öltöztettem. Gyermeteg örömmel, kiabálva vették azonnal birtokba a megvetett ágyakat. Ezek a szerencsétlenek megszabadulva a keretlegénység keze alól végtelenül boldogok voltak. A felszabadulás örömében mindenki segítette a másikat, ahogy tudta. Étkeztetni az elsõ napokban persze nem tudtam, de nem is erre volt elsõsorban szükségük, csak aludni kívántak. Ma már bevallhatom, a következõ napokban is azzal etettünk, amit a szomszédos, elhagyott villaszerû lakások kamráiból összehordtunk. Azonban ennek a készen kapott szükségkórháznak ápoló személyzetre volt szüksége. Mivel más lehetõség nem volt, azt a,,közmunkára kötelezettek közül igényeltem. A felszabadulás utáni másnapon ugyanis egy autó járta a várost, melynek hangosbemondója arra utasította a férfilakosságot, hogy a hirtelen felállított Városházán közmunkára jelentkezzen. Mivel a régi épületet találat érte és megsemmisült, így a Megyei Kórház délkeleti sarkánál, a Gyöngyös pataknál álló, még vakolatlan, új egyemeletes házat nevezték ki Városházának. Hamarosan már a lépcsõházban is álldogáltak jelentkezõk. Egyenesen bementem az újsütetû polgármesterhez, Németh István (vagy József?) nyomdászhoz. Miután elmondtam, hogy nekem,,tegnap óta egy 20 ágyas kiütéses tífuszos osztályom van, már vezethettem is el a 16 férfit a kórházba. Azokban a napokban nagyon gyorsan történt minden, sem õ, sem az emberek nem tudták, hogy hova, mire viszem õket. De mire a Szent Imre herceg utcába értünk, 10-re fogyott a számuk. Valamilyen úton, módon megtudták, hogy kiütéses tífuszos, volt munkaszolgálatosokat kell majd ápolniuk. Nem volt hatalmam felettük, hagytam hát õket. Nehéz lenne részletezni, mennyi idõ múlva és hogyan rázódott össze ez az osztály. Miért kellett sokáig esténként magukra hagynunk az ápoltakat? Éjjel kóborló orosz katonák miatt nem volt biztonságos ott maradni. De a kórház maga is szolgált meglepetésekkel. Kiélesített tojáskézigrá- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 249

12 nátot találtunk a pincében a szén között. Valamelyik,,okos magyar katona hagyta hátra ajándék gyanánt az utána belépõ orosznak. Egy napon azzal fogadtak ápolóim, hogy van az utcánkban egy kóbor tehén. Gazdája alighanem elmenekült, s szegény, magára hagyott pára étlenszomjan nem bírva tovább, elszakította kötelét, s kijött legelni az utcára. Hozzátok be az udvarba, megesszük! mondtam ki a halálos ítéletet a tehénre, hisz ez nekünk egy heti húsadagot jelentett. Levágásáról és feldarabolásáról filmet lehetett volna forgatni Ma is csodálkozom, hogy ennek az,,összetákolt Fertõzõ Kórháznak az üzemeltetése aránylag gyorsan kialakult. Persze igazi gyógyításról nemigen volt szó, igazából csak,,elfekvõ részlegnek nevezhetném. De abban az idõben és az adott lehetõségek között ez is csoda volt. A Megyei Kórház vezetése csak jó idõ múlva értette meg, hogy a Vöröskereszt vagy katonai vezetés nélkül lehetetlen a helyzetünk. Segítségre volt szükségünk. Rövidesen odavezényelték a kórházból dr. Szinay Gyula alorvost ennek a részlegnek a vezetésére. Nekem akkor már az OKI-laboratóriumban volt a fõ feladatom, azon felül el kellett látnom a kórház prosecturáját. A hazaszivárgókkal rövidesen ennek a részlegnek a feltöltése is megindult. Hazaérkezett dr. Bohuss Károly orvosszázados, aki mint az 523. Vöröskeresztes Hadikórház parancsnoka jelentkezett, és ezzel nevet, gazdát kapott a Fertõzõ Kórház. Nevét ezután többször is változtatta. Jól benne voltunk már 1945 tavaszában, amikor visszaérkezett dr. Mátéffy Jenõ Vas megyei tisztifõorvos is, és hivatalból foglalkozni kezdett a kórházzal. A Vöröskereszt nem volt sehol, a Hadsereg visszavonulóban. A Megyei Kórháznak volt ugyan egy barakkszerû fertõzõ osztálya, de az is tele betegekkel. Mai ésszel felfoghatatlan hogyan, de a mi kiütéses részlegünk mégis öntevékenyen és érdemlegesen üzemelt. Így igazán érthetõ, hogy a tisztifõorvos is meglepõdve nézte ezt a gazdátlan, számára kötetlen kórházi forgalmat, melyben adminisztráció alig volt, mégis nagyjából mentek a dolgok, egészen az udvarban való temetésekig Lejött az osztály konyhájára is, ahol egy fekete, nagyméretû tepsiben, zsírban sütöttek a betegek számára. Ritka alkalom volt ez az osztályon, hisz tulajdonképpen éheztek az emberek. Teee, Palikám, ti húst esztek? kérdezte meglepõdve. Azt, Jenõ bácsi. A gazdátlan házakból befogtuk az állatokat (volt bõven az utcánk környékén), összeszedtük az ennivalót feleltem. A már említett stráfkocsi pedig közismertté vált:,,zabráló különítménynek kezdték nevezni. (Zabrálni rendkívüli helyzet adta beszerzési lehetõséget jelentett, ami még nem számított egészen lopásnak, de már meghaladta a normális viszonyok etikáját.) Ezzel hordtuk össze az elhagyott katonai raktárakból 250 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

13 zsákszámra a babot, lencsét, borsót, a Püspökvár pincéjébõl a Vöröskereszt rengeteg zománcedényét és textíliáját. A megyei kórházba beszállított vászon holmiból és paplanselyembõl vágta le késõbb Varga István kórházgondnok méterszámra az orvosi fizetéseket... De jó lenne, ha még élne olyan, aki ebbõl kapott,,fizetést! Háromszori próbálkozás után kapott írásos engedéllyel melyet Lvov Papolkovnyik, orosz városparancsnok állított ki szállítottuk át a Megyei Kórházba a múzeumban tárolt EÜASZ (Katonai Egészségügyi Anyagszertár) több vagonnyi gyógyszerkészletét. Az 523. sz. Vöröskeresztes Hadikórház keretébe átvett Fertõzõ Osztály (ma Berzsenyi Dániel Fõiskola) további sorsáról néhány adatot a Megyei Levéltárban találtam meg. Az elsõt áprilisi keltezéssel dr. Hegedûs h. tanácsnok küldte a fõispán részére tájékoztatásul, melyben jelzi, hogy a fenti iktatószám alatt,,felhívást intézett az 523. sz. Hadikórház Parancsnokságához azért, hogy a Szent Imre herceg utcai Kiütéses Tífuszos Kórház felett vegye át az ideiglenes parancsnokságot, s azt lássa el élelemmel és ápolószemélyezettel. Hegedûs tanácsnok úr ezt az átiratot csak úgy indíthatta el, ha az 523. sz. Hadikórház erre a napra (április 2.) visszaszivárgott. Üzemelésrõl azonban szó sem lehetett. A Megyei Levéltár ma is õrzi azokat a leveleket, amelyeket a városi és a megyei tisztifõorvos a Fertõzõ Kórházzal váltott. Érdemes ennek a kórházi részlegnek ceruzával megvonalazott és megírt elsõ jelentését kikeresni április 25-én: typhus exanthemicus (kiütéses tífusz) 33 fõ, typhus abdominalis (hastífusz) 12 fõ. Május 1-jén: typhus exanthematicus 122 fõ, typhus abdominalis 12 fõ. A megyei tisztifõorvos utasítására ugyanis napi jelentést kellett küldeni a friss esetekrõl. Ezt a jelentési kötelezettséget csak június 15-én állította le (80/1945. tfo. sz. alatti átiratával) a,,javuló járványügyi helyzet miatt. A kiütéses kórház neve az idõk folyamán többször is változik. Dr. Bohuss Károly orvosszázados,,magyar Honvéd Vöröskeresztes Vesztegzárkórház - ként fejlécezett átiratában kér intézkedést a megyei fõorvostól, mert a város területérõl a körzeti orvosok csak,,moribund (haldokló) állapotban szállíttatják be hozzá a betegeket. Ismét változik a fertõzõ részleg neve január 18-án (152/1946. ikt. sz. alatt).,,1. Honvéd Gyaloghadosztály Szombathelyi Vöröskeresztes Kórháza néven szerepel egy bírósági meghallgatás ügyében. Tehát ekkor még katonai jellege van, de már nem sokáig. Az utolsó ügyirat a Megyei Levéltárban a Kiütéses Tífuszos Kórház ügyében szeptember 19-i keltezésû (3001/2/1945 ikt. sz. alatt található). Benne Lõdör Jenõ h. polgármester közli, hogy,,a 2. sz. Polgári Fiúiskolából az orosz Jubileumok a Markusovszky Kórházban 251

14 Fertõzõ Kórház csak akkor vonul ki, ha a város számára másik helyet tud biztosítani. Mivel erre nincsen mód, a város tudomásul veszi a helyzetet. Hogy mikor és hogyan vette birtokba az orosz parancsnokság a Kiütéses Tífuszos Kórházat, nem tudjuk. Azt sem, hogy meddig, de egy késõbbi levéltári adat szerint április 30-án (162/1946. ikt. sz. alatt) dr. Székely József városi tisztifõorvos jelenti Polgár Antal városi tanácsnok kérdésére, hogy,,szombathely területén három kórház mûködik, mindhárom polgári, a katonai feloszlott. A,,katonai feloszlott..., csak így, minden kommentár nélkül, mint egy gyászjelentés. Befejezésül: 1945 márciusában ennek a kórháznak az indításakor a Fertõzõ Osztályon 200 jól felszerelt betegágy, ápoláshoz szükséges felszerelés, konyha, raktárak, iroda, kezelõ, stb állott rendelkezésre, sõt a személyzet számára is volt elhelyezési lehetõség. Hova lettek mindezek a hatalmas kétemeletes épületbõl? De felmerül egy másik kérdés is: Vajon akadna-e vállalkozó a többi határon belüli Vöröskeresztes Kórház sorsának tisztázására, történetük megírására? Azokban a hónapokban ugyan felpörgetett idõben éltünk, de azért ha töredékesen, hiányosan is, érdemes lenne tudnunk róla. Érdekes és értékes anyag kerülhetne elõ. Ma még élnek idõs orvosok, ápolók, kórházi munkások, ápoltak Ma még lapulhat néhány napló, nyilvántartás, cikk, jelentés... De meddig? Begyûjtése, csokorba szedése nyilván nehéz feladat lenne, s a kép nem lenne akkor sem teljes, de így is megérné. Késõbb lenne mód a kiegészítésükre azzal, ami íróasztalok fiókjaiban, levéltárakban, múzeumokban és emlékezetekben lapul valahol, és csak a megfelelõ idõt várja, ahogyan ez a kis írás is kivárta Jubileumok a Markusovszky Kórházban

15 Lakner László Gondolatok sen. dr.. Kneffel Pálról A Vas megyei orvostársadalom egyik legnagyobb alakja volt sen. dr. Kneffel Pál. Az utolsó vezetõ, akinek menedzseri és orvosszakmai munkájáról is csak felsõfokon lehet beszélni. Ha nem vidéken, Szombathelyen éli le életét, ma már az ország legnagyobb orvosegyéniségei között említik a nevét. Az 1913-ban született dr. Kneffel Pált fiatalon a háború vihara sodorta Szombathelyre. A front egyre inkább nyugatra történõ sodródásával a minisztériumban mi más feladatot kaphatott volna a fiatal közegészségügyi szakember, mint hogy a vasi megyeszékhelyen szervezze meg az OKI szombathelyi decentrumát. A Kolozsvári Egyetem Közegészségügyi Intézetébõl hozott szakmai tudást Szombathelyen bõven kamatoztatta. A megyében, a városban õ volt az egyedüli közegészségügyi szakember, következésképpen a háború sokszor szokatlan tetteket is elvárt tõle. A szõnyegbombázások után maga is kordéra rakva vitte ki a halottakat a Szent Márton temetõbe, ahol egy bombatölcsérbe a történelmi körülmények adta tömegsírba hantolták el õket. A kiütéses tífuszosokat összegyûjtötte és önkényesen járványkórházat létesített, amely utána hivatalos rangot is nyert, intézménnyé vált, amíg a körülmények szükségességét indokolták. Kneffel Pál nem volt egy napig sem a megyei kórház dolgozója, de az intézmény kerítésén belül volt az OKI decentruma, majd az által megszervezett Vas Megyei KÖJÁL, így lélekben mindig a kórházhoz tartozott. Következésképpen én a megyei kórház,,aranycsapatának tagjaként tartom számon. Ezt példázza az az idõszak, amikor ellátta fizetés nélkül a kórboncnoki feladatokat is. Dr. Görög Dénes patológus fõorvos nem tért vissza Auschwitzbõl, tehát nem volt egy ideig a kórháznak kórboncnoka. Egyszer a kórház udvarán, a Gyöngyös hídon Kneffel doktor összefutott dr. Czeizel Jánossal (vagy talán a számûzetésébõl visszatérõ Petõ Ernõvel), aki felkérte, hogy lássa el Kneffel Pál a kórboncnok orvosi teendõket. Ugyan Kneffel doktor erõsen szabadkozott, hogy ehhez a szakmához nem ért, azt a választ kapta, hogy majd megtanulja. S utána egy ideig amíg nem találtak helyette más valakit õ volt a kórház kórboncnoka, amiért egy fillért sem kapott. És õ minden zokszó nélkül ellátta ezt a munkakörén túli feladatot, mert az akkori körülmények elvárták tõle, hogy ha kellett halottakat szállítson és temessen, járványkórházat szervezzen, ahova önkezével kullón szállította ki a betegeket, ahova ápolókat szerzett, s szervezte a járványkórház munkáját, megszervezte az intézmény ellátását. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 253

16 A közegészségügyi feladatok egyre szaporodtak, s nem fértek el az idõsebb korosztály által még ismert volt KÖJÁL kezdetben egyemeletes épületében. Más megoldás nem volt, ezért olyan döntés született, hogy az épületet egy emelettel bõvítik. Azonban az emeletráépítés nem a mai módon történt, s nem hiszem el, hogy a módszer kigondolásához nem volt semmi köze a zseniális Kneffel doktornak. Mindez oly módon történt, hogy a tetõszerkezetet csigaszerkezettel folyamatosan emelték, miközben alatta beépítették a második emelet tartófalait. Az már nem az õ hibája volt, hogy ezt a terhet az eredetileg is mocsaras talajra a Gyöngyös-patak öntésterületére épített és rosszul megtervezett alapzat nem bírta el, s az épület megsüllyedt. Több évtizedes harcának köszönhetõen a nyolcvanas évek végére elkészült a KÖJÁL ma ÁNTSZ új, modern épülete. A sors kegyetlensége, hogy az õ több évtizedes harcának eredményeképpen elkészült új épületben egy napot sem dolgozott. Életereje teljében váratlanul érte nyugdíjaztatása, amelyet sokan akkor nem értettünk, és még most sem értünk. Úgy vélte, ha nem volt elég jó a KÖJÁL igazgatójának, akkor nem fog hiányozni a Vas Megyei Tanács Egészségügyi és Szociális Bizottsága elnökeként sem. Tehát lemondott legfontosabb és nagy szakmai hozzáértéssel de kritikusan végzett társadalmi funkcióiról is. Nyugdíjas éveiben amíg erejébõl tellett TIT-elõadóként rendkívül sokoldalú népnevelõi tevékenységet fejtett ki. Tudatosan használom a népnevelõt, mert Kneffel Pál elõadásai nem felvilágosító jellegûek voltak, hanem rendkívül szórakoztató félórákat, órákat jelentettek. Az általa elmondottakból mindig valami maradt vissza, ami az emberben mélyebb nyomot hagyott, amely az ember késõbbi cselekedeteit befolyásolta, tehát valójában nevelt. Minden rendû és rangú emberhez tudott szólni, valódi,,népnevelõ volt. Kneffel fõorvos szenzációs elõadó volt. Valamikor a körzeti orvosi értekezleteken minden év elején õ értékelte a megye elõzõ évi járványügyi helyzetét. Ennél szárazabb és unalmasabb témát el sem lehetett képzelni. De nem Kneffel fõorvosnál! Õ ezt a témát show-mûsorrá fejlesztette. A száraz anyagot fûszerezte hosszabb egyiptomi és egyéb külföldi kiküldetései során szerzett szakmai tapasztalataival, valamint a turistautak során az ázsai szovjet köztársaságokban átélt élményeivel. A száraz tények, az élmények és szakmai tapasztalatok tragikus és komikus mozzanatai, eseményei egy ügyes koreográfiával nagyszerû elõadássá kerekedtek. És mi ámulattal hallgattuk a Fõorvos Urat (bocsánat, Igazgató Urat, ugyanis a KÖJÁL igazgatója volt), s vártuk a következõ évet, amely az elõzõ évi elõadásnál még sziporkázóbb volt, mert újabb és újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodott az elõadó. De volt alkalmam hallgatni laikusoknak tartott néhány útibeszámolóját is. Minden 254 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

17 alkalommal frenetikus sikere volt. Valami utánozhatatlan képességgel tudta közölni mondanivalóját, veleszületett retorikai képessége, adottságai révén a más által szürkének tartott események is érdekessé, élvezetessé, szórakoztatóvá váltak. Kneffel fõorvos nagy mesélõ volt. Szeretett a társaság központi figurája lenni, ami nem is esett nehezére. A KÖJÁL munkájáról intézményigazgatóként minden évben hosszas jelentéseket kellett készíteni. Felmerült benne a gyanú, hogy ezeket a hosszadalmas anyagokat esetleg nem olvassa el senki az országos intézetben, az OKI-ban. Hogy gyanúját eloszlassa vagy igazolja, egy ravasz próbát eszelt ki. A jelentés közepe táján a szövegben a következõ mondatot rejtette el:,,aki eddig eljut az olvasásban, annak fizetek egy kiló csokoládét. Néhány nap múlva szólt a telefon, az OKI-ból hívták:,,palikám, kérem az egy kiló csokoládét! Kneffel Fõorvos Úr már több mint 20 éve hiányzik Vas megye közegészségügyi szakmájából. De 2007-ben bekövetkezett halálával a kiváló szakemberen túl már hiányzik derûs egyénisége, az utolsó pillanatig sziporkázó szellemisége. Nincs közöttünk már a megyei kórház,,aranycsapatának egyik utolsó feledhetetlen egyénisége. Hiányzik a mindenki által tisztelt Kneffel fõorvos, néhányan mondhatjuk talán én is közéjük tartozom:,,hiányzik, Pali bácsi!. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 255

18 Széll Kálmán Dr.. Kneffel Pál ( ), a Vas megyei köz- egészségügy kiemelkedõ személyisége Nem csak az a fontos, hogy vannak-e a nemzetnek értékei, hanem, hogy vannak-e, akik ezen értékeket megbecsülik (Egry József) Bertrand Russel az emberi életet folyóvízhez hasonlította, mely a forrást elhagyva elõbb szikláról sziklára szeszélyesen csapong, majd patakká, folyóvá és folyammá szelidülve fokozatosan lassul, csendesedik, végül a halál folyamatában, a deltában szinte észrevétlenül ömlik a tengerbe. Ebbõl a hasonlatból az is kiolvasható, hogy a forrást elhagyó elsõ cseppjétõl kezdve életünknek kijelölt útja van. A klasszikusok azt tartották, hogy ha engedelmeskedünk a számunkra kijelölt Sorsnak, akkor vezet bennünket, míg ha ellenkezünk, akkor kényszerít (Seneca). Az emberi élet tudatos megélésének titka éppen abban rejlik, hogy az adott helyzetbe bele tudunk-e törõdni, s képesek vagyunk-e teljesíteni azt, amit a Sors tõlünk elvár. Családi háttér, a Kneffel von Riepburg (Riepburgi Kneffel) család A család történetét 2001-es dátummal a nagyanyai ágról való Kneffelleszármazott, a Cori egyetem jelenleg Belfastban élõ nyugdíjas professzora, dr. Svetka Gyula 66 oldalas terjedelemben gyûjtötte össze. A gondosan és nagyon tárgyilagosan, bár a genealógiai feltárásokban megszokott, óhatatlan hiányokkal összeállított, s ezeket szükségképpen feltételezésekkel áthidaló, kiterjedt családi krónika adataiból és leszármazási tábláiból kiderül, hogy a család nemessége 1305-bõl származik. A család õse Kneffel Roderich a svájci Riepburg településsel szemben a német oldalon fekvõ Speyer am Rheinben élt, akinek Konrad nevü fia a jogtudomány doktora címét szerezte meg, s késõbb püspöki kancellári tisztet töltött be. Két fia (Sigismund és Bruno) közül az egyik a kereskedelmi tanács (céh?) elnöke, a másik a város tanácsosa lett. Mindketten sok érdemet szereztek, amiért (a magyar történelemben Albertként emlegetett) Albrecht császár bíróvá ütötte õket, s Riepburg várát adományozta nekik. Az ezt követõ háborúkban mindketten érdemeket szereztek. 256 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

19 Késõbbrõl megemlítendõ Heinrich Kneffel, aki a harmincéves háborúban Pikkolominis zászlaja alatt vitézkedett, ezért II. Ferdinánd császártól címeres levelet kapott. A címerlevél leírása szerint az ezüst mezõben vízszíntesen elhelyezkedõ zöld sáv a feddhetetlen erkölcsöt, a nyitott sisakrostély a lovagi rangot jelképezte, és mindezek felett a két összekapcsolt szarvkürt az erõvel párosult bátorságot. A nemesség és lovaggá ütés között több mint 300 esztendõ telt el. Az utódok mindenesetre büszkén emlékezhettek arra, hogy XIV. századbeli õsük tanult emberként vált híressé. Dr. Kneffel Pál 1984-ben fel is kereste a német oldalon a romjaiban ma is meglévõ várat, illetve a svájci oldalon a Baseltól 18 kilométerre fekvõ Riepburg községet. A család a történelem során több, egymással valószínûleg rokonságban lévõ részre szakadt, mégpedig a városszalónaki és aradi magyar, a nürnbergi és a felsõsziléziai német ágra. Dr. Kneffel Pál õsatyja, Kneffel Mátyás (1) 1743-ban került Karlsruheból a nyugat-magyarországi, Vas megyei Városszalónakra (jelenleg Stadtschlaining Burgenland, Ausztria), ahol a Kneffelek azonos néven három generáción át éltek. A dédapa, Kneffel József (1820-?) Kneffel Mátyás (3) öt gyermeke közül a második volt, aki családjával a szintén Vas megyei Pornóapátiba költözött. Az õ fia Kneffel dr. nagyapja Kneffel Ede Frigyes ( ) Pornóapátiban született, majd a fél országot bejárva elõbb hentes mesterséget tanult, majd feleségével, Szelhoffer Rozáliával ( ) nagy szorgalommal és kereskedelmi érzékkel Kiskunfélegyházán megvették az ettõl kezdve Kneffel Szállodaként mûködõ volt Korona Szállót, ahol éttermet üzemeltettek és földbirtokot szereztek. Az õ harmadik gyermekük volt Pál apja, Sándor (1) ( ), nõs Emericzy Margittal ( ). Az apa gépészmérnöki oklevéllel Szabadkán, majd Szegeden villamos-vasutépítési munkákat vezetett, azután 1911-tõl négy évig Erdélyben Tordán a villamosüzem és sóbánya gépészmérnöki teendõit látta el, végül visszakerült Szegedre, ahol gáz-víz-csatorna és gõzfûtési vállalatot alapított, illetvel vasúti fõmérnökként tevékenykedett. Házasságukból két fiú született, Pál ( ) és Sándor (2) ( ). Kneffel Pál sorsának állomásai az életrajzi adatok tükrében Kneffel Pál május 16-án született Tordán. Három éves korában édesapjával Szegedre költözött, ahol gyermekéveit töltötte, s amely város gyermek- és ifjúkori emlékeivel és a Tiszával szinte haláláig közel állt a szívéhez. Visszaemlékezéseiben szeretettel emlékezik meg az impozáns Pusz- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 257

20 taszeri utca 5. szám alatti családi házról, majd annak az államosítást követõ szomorú sorsáról. Kedvelte a kutyákat, három szép bernáthegyire emlékezett vissza szeretettel. Elemi iskoláját még az egytantermes osztatlan evangelikus népiskolában végezte, ahol palatáblán palavesszõvel tanultak meg írni. Tízéves korában a szegedi piarista gimnáziumba iratkozott be. A túljelentkezés miatt az evangelikus fiúnak felvételi vizsgát kellett tennie, amit sikerrel teljesített. Helyesírási hiba nélküli feladatot írt. Iskolai élményeirõl több helyen is megemlékezett, egyebek mellett elsõsorban fiának írt,,így éltem címû írásában szerepel az 50. érettségi találkozójára összeállított írás. Megemlékezik pl. arról, hogy nyolcadikos gimnázista korában magyar tanárja kérésére elénekelte Szenczi Molnár Albert 1607-es szövegével a,,mint a szép híves patakra kezdetû éneket, a 42. zsoltár parafrázisát. A piarista gimnáziumra vegyes elismeréssel gondolt vissza. Tizenkét éves kora óta lelkes cserkész volt. A szegedi piarista gimnázium Zrinyi Miklós Cserkészcsapatának tagjaként a dr. Strichlich Pál vezette Hárshegyi Cserkészparkban kapott kiképzést követõen,,házi õrsvezetõ, majd õrsvezetõ lett. Csapatával több nyári táborban és vizi táborban, többek között 1926-ban a mintegy tízezer cserkészt befogadó békásmegyeri nagytáborban, valamint 1929-ben a birkenheadi jamboree-n vett részt. Ezt követõen Lord Rothermere meghívására 850 magyar cserkésszel együtt 10 napos londoni tartózkodásban volt része, sõt már orvostanhallgatóként a híres 1933-as gödöllõi jamboree-n lovascserkész volt, egyebek mellett Baden Powell testõreként vigyázott a rendre. Orvos korában Járosi Andor és Reményik Sándor ösztönzésére Kolozsváron megalakította a 230 sz. Dévai Bíró Mátyás nevét viselõ cserkészcsapatot, mely az Evangélikus Elemi Iskola földszintjén kapott helyet, s amelyben egyértemû biblikus életszemléletet honosított meg. Katonai behívás alapján éppen orvosi sebészeti szolgálatot teljesített, amikor 15 kolozsvári magyar fiúval katonai menetlevéllel vett részt a tahii nyári táboron, amely mindannyiuk számára komoly lelki megerõsödést hozott, hiszen azon a protestáns lelki vezetõk akkori krémje szolgáltatta a lélek táplálékát. Visszaemlékezõ írásában érzékletesen és meghatóan számol be még mindig élõ cserkész élményeirõl Gyermek- és ifjúkorában sok szép napot töltött édesapja 65 kateszter holdnyi tanyáján, a Szeged és Kiskunmajsa közt fekvõ, csak bérelt szekéren megközelíthetõ Csólyos-pusztán, amelyen egy szõlõvel körülvett, tájjellegû, szinte kúriaszerû szép épület volt, amit nyaranként üdülõként használt a család. A kis Pali itt ismerkedett meg az igazi vidéki élettel, a mezõgazdasági munkával, és még Kolozsvárról is hazajárt csépelni. A front átvonulásakor a,,honi kozákok kifosztották, majd elõbb a Lenin TSZ kezelésébe, végül a család ellenszol- 258 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története

A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története Buchholcz Gyula A kórház története A Mátyás király korában még virágzó Baja történetét a másfélszázados török hódoltság döntően meghatározta.

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI

20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI 20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI 1880 1956 51,25 ifm A kórházat a pesti református német leányegyház állította fel 1866-ban. Rózsa utca 53. sz. alatti házat bérbevette és berendezte előbb 6, majd 11 ággyal.

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Tisztelt Cím! Mindenekelőtt fontosnak tartjuk leszögezni, hogy jelen levelünk teljes mértékig saját elhatározásunk alapján, mindannyiunk teljes egyetértésével, mindenféle külső ráhatás nélkül, pusztán

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban 2013/14.

Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban 2013/14. Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban 2013/14. Dr. Csidei Irén főigazgató Magyar Kórházszövetség XXVI. Kongresszus Siófok, 2014. április 2-4. Együttműködési szerződés Zala Megyei Kórház Deák Ferenc

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.807. KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ RENDELİINTÉZETÉNEK IRATAI 1900-1996 101 db (0,12) doboz = 12, 12 ifm 1 db Doboz/kötet

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története Az önálló elektrotechnikai oktatás az egyetemünk ősének tekinthető Bányászati és Erdészeti Akadémián 1904. szeptember 1-én indult meg Selmecbányán a Fizikai-Elektrotechnikai

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04.

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04. Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice Szolgálat 2011.04.04. Kezdetek A Szemem Fénye Alapítvány 2002-ben alakult Személyes indíttatásból: a leukémiás megbetegedésben elhunyt Nail emlékére

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TELEPHELY

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén HORUS Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén Nász István dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest Az első évek

Részletesebben

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról BESENYEI ANDORNÉ-PAPP ISTVÁN Az Országos Könyvtárügyi Tanács Oktatási Szakbizottsága alakítja ki a könyvtáros szakképzés

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága GÁNÓCZY JÓZSEF Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága Társaságunk tevékenységének ismertetését a Széchenyi István Gimnázium megteremtõjével kezdem, mivel a gimnázium szinte együtt keletkezett otthonával,

Részletesebben

Családfa. Wertheimer Sámsonné (szül. Farkas Ida)? 1902 Wertheimer Sámsonné (szül. Hausman Pepka) Nincs adat. Nincs adat. Wertheimer Sámson??

Családfa. Wertheimer Sámsonné (szül. Farkas Ida)? 1902 Wertheimer Sámsonné (szül. Hausman Pepka) Nincs adat. Nincs adat. Wertheimer Sámson?? Családfa Apai nagyapa Neufeld Jakab 1855 (?) 1947 Apai nagyanya Anyai nagyapa Wertheimer Sámson?? Anyai nagyanya Wertheimer Sámsonné (szül. Farkas Ida)? 1902 Wertheimer Sámsonné (szül. Hausman Pepka) Apa

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben