Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK"

Átírás

1 Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész A hosszú élet titka PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY A téli olimpiák története a kezdetektôl napjainkig Grosics Gyula

2

3 beköszönô NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Olvasóink! Hosszú és kemény telet tudhatunk magunk mögött. Számunkra a hideg nappalok, s a még hidegebb éjszakák, a havas csúszós utak, nehezen járható járdák talán az emlékezetesebbek. Ugyanakkor, aki tehette s Földeák Gábor kimozdult egy kis rövid sétára vagy kirándulásra, megbizonyosodhatott a téli természet gyönyörû látványában. A csúszós utak, és a hólapátolás inkább csak a mi korosztályunknak okozhatott problémát, hiszen a gyermekek élvezték a sok havat, a hógolyózást, hóemberépítést, korcsolyázást, illetve szánkózást. Azért nem árt az óvatosság, hiszen lehet még csúszós pár helyen a járda, ezért inkább készüljünk fel egy kis segítségre, amit az Országos Mentôszolgálat oldalain olvashatnak. Lassan viszont kapjunk erôre, s a tél után ébredezzünk, akár a természet. Mozduljunk ki, élvezzük a friss nap erejét, a virágok illatát és a napi sétákról se mondjunk le. Gyümölcsökkel, vitaminokkal töltsük fel szervezetünket, s élvezzük a friss szabad levegôt. Egészség rovatunkban adunk egy-két tippet, hogy mi lehet a hosszú élet titka... Természetesen az egyik fontos titok a sport, mindjárt két cikkel is készültünk ebben a témában. Az idén kerül megrendezésre a Téli Olimpiai Játékok (lapzártánkkor még csak kezdôdött) és Grosics Gyula, az aranycsapat kapusa is betöltötte 84. életévét. Mi ott voltunk a neves ünnepségen, aminek a róla elnevezett Általános Iskola adott otthont. A diákok saját készítésû papír-focilabdával és tortával kedveskedtek a Fekete Párducnak. Kulturális ajánlónkban Bukrán Edit keramikus mûvészt és sajátos technikáját ismerhetik meg közelebbrôl és nemsokára személyesen is találkozhatnak vele a Hild klubban. Az érdeklôdök még a bemutatótermébe is ellátogathatnak, akár egy szervezett program keretében is március-április-május Tartalom 2 NYUBUSZ 3 ONYPE Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 4-5 OLIMPIA A téli olimpiák története a kezdetektôl napjainkig 6-7 OMSZ Ki és mikor hívhat mentôt? 8-9 SPORT Grosics Gyula BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész EGÉSZSÉG A hosszú élet titka 16 HIRDETÉS PROGRAMOK A HILD KLUBBAN 20 REJTVÉNY Végül ajánlom Önöknek ismét a Hild klub programjait és kívánok egy nagyon kellemes, egészségben teljes tavasz évszakot! Földeák Gábor Marketing igazgató HILD csoport Fôszerkesztô: Szerkesztô: Fotók: Lapterv: Nyomdai munkálatok: Grafikai tervezés: Földeák Gábor Müller Bernadett Corbis, Getty Images, istockphoto, Pályka Bernadett, archív Monogramma Kft. Monogramma Kft. Terjéki Eszter HU-ISSN Nyugdíjas Élet A HILD ÉLETMÓDMAGAZINJA VI/1., március-áprili-május Kiadó: HILD 1054 Budapest, Széchenyi u

4 NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET hírek Barátaink! NYUBUSZ A lap decemberi számában beszámoltunk arról, mi történt a házunk táján. Néhány esemény azonban lapzárta után történt, amirôl szívesen hírt adunk. November án részt vettünk a már hagyományos Nyugdíjas Expón, ahol az érdeklôdôket tájékoztattuk tevékenységünkrôl, új kapcsolatokat teremtettünk és büszkén jelentjük, hogy ismét nagy sikert aratott a kézimunka-kör kiállítása, a míves alkotásokat sokan megdicsérték. Bemutattunk néhány darabot a maradék fonal akciónk során begyûlt fonalakból készült gyerek sálakból, sapkákból, pulóverekbôl, takarókból, rugdalózókból, stb. (melyekbôl összesen 17 nagy doboznyi gyûlt össze) december 20-án át is adtuk ezeket a Mikulás Gyárnak. Itt szeretnénk felhívni a kötni, horgolni tudó hölgyek figyelmét, hogy várjuk jelentkezésüket, fonal bôven van még és a nagycsaládosok, valamint az anyaotthonok szívesen fogadják az elkészült gyermekholmikat. December 26-án Dr. Demszky Gábor polgármester úr már hagyományos meghívására a 3 nyugdíjas szervezet (NYUBUSZ, Életet az Éveknek és a Tisztelet Társasága) nyugdíjasai a Vígszínházban megtekinthették az Egy csók és más semmi címû zenés elôadást. Nagy siker volt, köszönjük. Az elôadás elôtt a Fôpolgármester úr köszöntötte az idôseket, megköszönte a sokéves segítségüket és elköszönt, mondván utoljára találkoztunk Vele ebben a tisztségében. Január az Üdülési csekkek igénylésének és szétosztásának idôszaka volt, 113-an igényeltek és kaptak csekket. Az elsô negyedévben nagy feladatot vállaltunk budai, pesti és a Pest megye nyugdíjasainak 3 alkalommal 3 helyszínen, esetenként 4 elôadásból álló sorozatban ismertették neves elôadók a parlament által elfogadott, Nemzeti Idôsügyi Stratégiát. Az elôadásokra fôként olyan szép korúak jöttek, akik az ott hallottakat készek voltak továbbadni akár más korosztálynak is, de szívesen láttunk az elôadáson bárkit, akit a téma érdekelt. Az elôadások során konzultációkra is volt lehetôség. Szövetségünkben évek óta mûködik az irodalmi kör, ami irodalmat szeretô és azt tolmácsoló klubtagokból áll, akik járják az idôsotthonokat és különbözô rendezvényeket. Csak hívni kell ôket (telefon: ) Király Istvánné. Ebben az évben a kortárs írók, költôk mûveibôl válogatnak, de megemlékeznek a Csehov és Erkel évfordulóról. Február 13-án a MÜPÁ-ba voltunk hivatalosak, a Budapestért folyó harcok befejezésének emlékére rendezett koncertre, ahol Fischer Iván Beethoven III. Szimfóniáját vezényelte. Terveinkben szerepel a már hagyományos Nyugdíjasok Budapesti Fesztiválja, melynek idôpontjáról honlapunkról értesülhetnek az érdeklôdök. Szolgáltatásainkat továbbra is igénybe vehetik a hozzánk fordulók. Elnökségi tagjaink naponta hétfôtôl péntekig óráig várják telefonon és személyesen a nyugdíjasokat központunkban (1054 Budapest, Akadémia u.1. fszt. 45.). Javasoljuk, tekintsék meg honlapunkat: Telefonszámunk: Minden kedves olvasónak jó egészséget, nyugodt és szép napokat kívánunk. NYUBUSZ elnöksége 2

5 ONYPE NYUGDÍJAS ÉLET ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET H-1126 BUDAPEST, BÖSZÖRMÉNYI ÚT TEL/FAX: Így élni jó Életünk meghatározója a polgári értékrend. Országunkban 10 évvel ezelôtt, a rendszerváltás eredményeként átalakulás indult meg a társadalomban. Vannak vitatható kérdések, de az alkotmányos rend, a jogállamiság feltételeinek megteremtése elévülhetetlen érdemei ennek az átalakulásnak. 10 évvel ezelôtt felismertük a közös gondolkodás fontosságát és kezdtük ízlelgetni, hogy a létrehozott civil szervezetek hatékony formálói lehetnek a közélet formálásában. A különbözô szervezetek természetesen különbözô megjelenítési formában mûködnek, de sajátosak abban, hogy milyen értékrendhez fûzôdô célok megvalósítását tûzték maguk elé. A választott értékrendhez való tartozás a cél, az ettôl való eltérés már nem az igazi út! Egyesületünk 2000-ben, az évezred fordulóján alakult meg Budapesten. Alapszabályunk világosan meghatározza értékrendünket, célkitûzéseinket. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy mi nem a már mûködô szervezetek tagjainak befolyásolására, vagy hozzánk való átcsábítására alakultunk meg, hanem érzékeltük, hogy az emberek szívesebben keresnek fel olyan szervezeteket, amely az ô belsô meggyôzôdésükkel azonos értékrendet képviselnek. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel bíró közhasznú szervezet. Mûködésünk meghatározó alapköve a konzervatív, keresztény, nemzeti polgári erkölcsi értékrend vallása, ezen értékrend megôrzése, képviselete, meggyökereztetése és védelme a nyugdíjas társadalomban. Célja, a nyugdíjasok érdekeinek képviselete, ill. érdekérvényesítése, a közéletben a demokrácia, a társadalmi igazságosság, a jog, az egymás iránti szolidaritás és humánum érvényesülésének elôsegítése. Hívei vagyunk a generációs párbeszédnek, kapcsolatot ápolunk a mindenkori kormánnyal, önkormányzatok képviselôivel. A fentiekre támaszkodva megalakítottuk az egész ország területén szervezeteinket. Bátran elmondhatjuk, hogy a tapasztalt, nehéz anyagi háttér ellenére talpon maradtunk, mert valljuk, hogy ISTEN nélkül az életben adódó terhek elviselése nem vállalható! A nemzetnek szüksége van arra, hogy minél többen vállalják ezen értékeket. Az ország vezetôi pedig garantálják minden ember számára az egyenlôséget és az egyenlô bánásmódot. Fontos volna továbbá, hogy az állami vezetés számolja fel a korrupcióra épült kapcsolatrendszert, és az egyéni és nemzeti szabadságjogok ne lehessenek érvényesíthetôk mások kárára, mert meggazdagodni sem szabad íly módon. Összefoglalva, könnyû lehetne e célokat megvalósítani, csak vállalni kellene minden magyar polgárnak, hogy valóban a nemzet felemelkedését akarják szolgálni! Valljuk, hogy az ember nem érhet el sikereket az életben, ha nincs benne közösségi érzés, hiszen az ember nem egy elhatárolt sziget, hanem társadalmat alkot, a társadalom pedig ôt alakítja. A 10. jubileumi év alkalmából, az ünnepi beszédemben felhívtam az országos tagság figyelmét a következô Pilinszky János idézettel, amit szívbôl kívántam, és ajánlom az országban élô valamennyi nyugdíjas társamnak, hogy fogadja meg: Idézet Pilinszky János szavaival: Az igazi szeretet próbája az, hogy nem fél a másik ember szeretetétôl, hogy elegendô benne e szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt Kívánok minden magyar nyugdíjas társamnak jó egészséget, boldog jövôt! Írta: Zsák Jánosné az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke

6 OLIMPIA NYUGDÍJAS ÉLET A téli olimpiák története a A téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a nyári olimpiáké. Az elsô téli olimpiát 1924-ben rendezték a franciaországi Chamonix-ban. Ahogyan a nyári olimpiák története során, a téli olimpiák statisztikájában is felfedezhetô, hogy az évek múlásával folyamatosan nôtt a versenyszámok, a résztvevô országok, a versenyzôk és a nézôk száma, valamint a versenyzôk nem szerinti megoszlása is jóval kiegyenlítettebb napjainkban, mint a kezdeti olimpiákon. Az elsô olimpián 11 nô, és 247 férfi vett részt, míg a 2002-es rendezvényen 886 nô és 1513 férfi versenyzô. Kiszolgáltatva az idôjárásnak További jellegzetessége a téli olimpiai játékoknak, hogy a rendezvények sikeres lebonyolítása sokkal inkább függ az idôjárási és földrajzi tényezôktôl, mint a nyári olimpiák esetében. Például 1964-ben Innsbruck-ban a hóhiány és az enyhe idô, 1984-ben Szarajevóban pedig a hirtelen leesett hatalmas hómennyiség okozott gondot, a New York állambeli, mindössze 568 méteres tengerszint felett fekvô Lake Placid-ben pedig annak ellenére rendeztek kétszer téli olimpiát, hogy elôször vasúton szállították a havat a rendezvény színhelyére. A második olimpián pedig a kor akkori legkomolyabb hóágyúparkja biztosította a megfelelô hóréteget a sípályákon. Csak egyszer volt fôvárosban A rendezô városok is eltérnek a nyári olimpiákon megszokottaktól, míg a nyári olimpiákat pár kivétellel mindig fôvárosok rendezték (fôként a fejlett infrastruktúra miatt), addig téli olimpia mindössze egyszer került megrendezésre valamely ország fôvárosában (Norvégia - Oslo), a többi alkalommal akár kis lélekszámú hegyvidéki üdülôfalvak is elnyerték a rendezés jogát. 4 Érdekes helyszínek A jövôbeli kilátások is sok érdekességet ígérnek a rendezô helyszínek tekintetében. Elôször kaphatnak rendezési jogot eddig gazdasági helyzetük vagy politikai rendszerük miatt háttérbe szorult országok. Az eddig rendezôi jogot kapott helységek földrajzi helyzetét tekintve továbbra is dominálnak az Alpok és a Sziklás-hegység hóbiztos területei, de a pályázók között már számos érdekesség akad, ilyen például a 2010-es rendezési jogtól csak a döntôben elesett dél-koreai PyeongChang, amely már számos világkupa futamnak adott otthont. A téli olimpiák helyszíneinek kiterjesztését jelentheti a szintén 2010-es rendezési jog döntôjében kiesett Andorra la Vella (Pireneusok), az egyre erôsödô gazdaságú Kínában található Hrabin városa, valamint a sikeres rendezés, majd egy szörnyû háború után ismét pályázó Szarajevó. A 2006-os rendezési jog elnyeréséért folytatott küzdelemben a döntôig esélyes volt immár másodszor a Magas-Tátra szlovákiai fôvárosa Poprád és a Tátra lengyel fôvárosa Zakopane. A jövôben nagy valószínûséggel rendez majd téli olimpiát a már sokszor pályázó Svédország és Finnország valamint szintén pályázott már a rendezési jogra a bolgár fôváros Szófia.

7 OLIMPIA NYUGDÍJAS ÉLET kezdetektôl napjainkig XXI. téli olimpia: Vancouver A február 12. és 25. között megrendezendô játékokra nézôt; versenyzôt, edzôt, és kísérôt; és újságírót várnak Kanadába. A tervek szerint összesen önkéntes segíti majd a játékok sikeres megrendezését. További érdekes változás lehet, ha a nyári olimpia után a téli olimpia is megrendezésre kerülhet a déli-féltekén, ahol számtalan kitûnô síterep adhat be sikeres pályázatot (Argentína, Chile, Ausztrália, és Új-Zéland). Ahogyan a nyári olimpiai játékoknál, úgy a télieknél is egyre nagyobb üzleti lehetôséget rejt magában a rendezési jog megszerzése. A rendezô ország jelentôs támogatásokhoz juttathatja a helyszínül szolgáló várost, amely azon felül, hogy a sikeres szervezés esetén világhírre és presztízsre tesz szert a télisport központok között, ugrásszerû fejlôdésen megy át a rendezéshez szükséges berendezések (felvonók, új sípályák, stadionok és az ezekhez vezetô utak, vasutak, légi útvonalak) és az olimpiai falu valamint a hatalmas számú nézôközönség elszállásolásához szükséges szállodák felépítésének következményeképpen létrejövô nagymértékû szálláskapacitás növekedésnek köszönhetôen. 5

8 Országos Mentõszolgálat NYUGDÍJAS ÉLET Mentés szükségessége esetén bárki - állampolgárságtól és egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül - hívhat mentôt a Magyar Köztársaság területén. Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul: ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetû súlyos vérzés, stb.); baleset, sérülés, bármilyen eredetû mérgezés esetén; KI ÉS MIKOR HÍVHAT MENTÔT? MILYEN ESETEKBEN HÍVHATUNK MENTÔT MENTÉS CÉLJÁBÓL? megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkezô rendellenesség miatt; ha erôs fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhetô (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.); ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti. 6

9 Országos Mentõszolgálat NYUGDÍJAS ÉLET A MENTÔK HÍVÓSZÁMA AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN (MINDEN VEZETÉKES ÉS MOBIL TELEFONRÓL): tôl egységes sürgôsségi hívószám bevezetésére került sor Magyarország területén is (112). Ezt elsôsorban akkor hívjuk, ha egyidejûleg a mentôkre és/vagy a tûzoltókra és/vagy a rendôrségre is szükség van. Mentôhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést: 1. Hol történt? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín megközelíthetôsége) 2. Mi történt? (a sérülés, rosszullét bekövetkezte: pl. összeesett, eszméletlen; szívbeteg fullad; magasból esett, gépkocsi elgázolta; motorkerékpárral fának ütközött, stb.) 3. Hány sérült, beteg van? 4. Milyen sérülés, panasz, tünet észlelhetô? (pl. földön fekszik, lábát fájlalja; sápadt, verejtékes; fullad, nyugtalan, ajkai elkékültek; földön fekszik, görcsöl, szája habzik) 5. A bejelentô neve és telefonszáma (szükség lehet a bejelentô visszahívására, pl. pontatlan cím esetén!) 6. Várjunk a mentésirányító esetleges kérdéseire (a történtek pontosítása érdekében fontos!), és csak ezután tegyük le a telefonkagylót. Ha nem mentést igénylô heveny megbetegedést észlel a beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi. (Az Országos Mentôszolgálat hivatalos ajánlása) 7

10 sport NYUGDÍJAS ÉLET Grosics Gyula Az aranycsapat kapusának 84. születésnapját ünnepelték a sportiskolások. Az ünnepeltet a "Grosics" osztály verssel, virágokkal és saját készítésû papír-focilabdával köszöntötte. Molnár Gyula, Újbuda polgármestere méltatta a Fekete Párduc pályafutását. Grosics Gyula meghatottan vágta fel a 200 fôs születésnapi tortát, utána elvégezte a kezdôrúgást a kétszer öt perces bemutató futballmérkôzés elôtt. Grosics Gyula (Dorog, február 4.) magyar labdarúgó, az Aranycsapat kapusa, 86-szoros magyar válogatott. A sportsajtóban elterjedt beceneve a fekete párduc volt (ô volt az elsô kapus, aki fekete mezt vett fel a pályán). ÉLETE Tizenhárom évesen a Dorogi AC csapatában kezdte sportpályafutását tôl a MATEOSZ, illetve Teherfuvar hálóját ôrizte ben került a kor sztárcsapatához, a Budapesti Honvédhoz, amely akkoriban az Aranycsapat legendás játékosainak a gyûjtôhelye volt. A helsinki olimpián (1952) a gyôztes magyar válogatott tagja volt. Három világbajnokságon (1954, 1958, 1962) szerepelt a kifutásairól is híres kapuvédô. Háromszoros magyar bajnok volt, 390 bajnoki mérkôzésen lépett pályára és 1947 és 1962 között 86 alkalommal volt a válogatott kapusa. Részese az évszázad mérkôzésének nevezett 6:3-as londoni diadalnak. Az 1954-es berni világbajnoki döntô ezüstérmese. Az 1954-es berni csatavesztés után a harag ôt is utolérte. Máig tisztázatlan okokból hazaárulással vádolták, s kis híján a börtönben végezte. Pestrôl számûzve ugyan, de a Tatabánya kapujában folytathatta, ahol 1963-ig játszott ben abbahagyta a labdarúgást, mert nem engedték, hogy a Ferencvároshoz igazoljon. Nemcsak abban volt úttörô, hogy fekete mezt húzott, hanem abban is, ahogyan kapusként irányította a védelmet, szinte az egész csapatot, ahogyan együtt élt a játékkal, olykor a kapuját messze elhagyva. Szinte negyedik 8 hátvédként szerelt és indította a csapattársakat. Edzôként dolgozott Tatabányán, Salgótarjánban, a KSI-nél és Kuvaitban is. Másfél évtizedig, nyugdíjba vonulásáig volt a Volán Sport Club elnöke, ahol futballéletünk egyik vezérszónoka volt, aki már a hetvenes évek végén megannyiszor figyelmeztetett a sportág morális csôdjére. Késôbb a politikai életben is feltûnt, 1990-ben az MDF színeiben indult az országgyûlési választásokon, de nem jutott be. Késôbb még párszor megmérettette magát, de sosem nyert, így hamar kiderült, ez nem a neki való terep. A Magyar Olimpiai Bizottság 1995-ben olimpiai érdemrenddel tüntette ki. Grosics a magyar válogatott 1948 és 1954 között veretlen csapatának állandó kezdô kapusa volt. A Budapesti Honvéd színeiben játszott és 1952-ben a Helsinki olimpián olimpiai bajnok lett a magyar válogatottal. Az 1954-es svájci világbajnokságon mindenki magyar gyôzelemmel számolt. Az 1956-os forradalom leverése után szétesett az Aranycsapat, Grosics több csapattársával együtt az itthon maradás mellett döntött. A válogatott kapusa maradt, de egy évre eltiltották a pályától, késôbb szerepelt az 1958-as és az 1962-es világbajnokságon is, 1963-ban vonult vissza. A FIFA statisztikái szerint 1954 és 1962 közt Grosics 21 FIFA-tornán játszott meccsen védte a magyar válogatott kapuját (ebben 15 nyert meccs volt és két döntetlen).

11 sport NYUGDÍJAS ÉLET A világbajnokságokon játszott 11 meccsen 17 gólt kapott, a hat világbajnoki selejtezôn hatot, az öt olimpián játszott meccsen pedig csak kétszer tudták bevenni a kapuját. A legtöbb gólt egy meccsen belül az 1954-es világbajnokság csoportmérkôzésein a németek ellen játszott találkozón kapta. Ezt a meccset Magyarország 8-3-ra nyerte, hogy aztán a döntôben óriási meglepetést okozva 3-2-re kikapjon a németektôl. Grosics 3 gólt kapott az 1962-ben Budapesten Hollandia ellen vívott, döntetlenre zárult meccsen is. Grosics 86 válogatott szereplését tekintve (amibôl 59 barátságos mérkôzésen történt) ritka volt a kudarc: 59 gyôztes, 14 döntetlen és csak 13 vesztes mérkôzésen védett, összesen 96 gólt kapott, miközben csapata 258 gólt rúgott. Ez meccsenként 1,12 gólt jelent, ami azokban a mainál sokkal gólgazdagabb idôkben alacsonynak számít. Elôször 21 évesen állt a válogatott kapujában, 1947-ben Albánia ellen, utoljára 36 éves korában, 1962-ben (Jugoszlávia ellen), a két találkozó közt 15 év és 55 nap volt ban többször intenzív osztályra került, kilyukadt a tüdeje, illetve tüdôgyulladást kapott, de sikeresen megoperálták. Grosics Gyula ismét kórházban. 82. születésnapján szabályosan, szimbolikus céllal leigazolta a Ferencváros március 25-én debütált a Ferencváros színeiben, amikor a zöldek ellenfele az angol másodosztályú Sheffield United volt. Grosics a kezdôcsapatban kapott helyet. Sikerei, díjai 1952 az Év sportolója 1959 az Év labdarúgója hatszor választották be az aktuális év világválogatottjába Négyszer jelölték Aranylabdára, s mind a négy alkalommal a legjobb tíz között szerepelt 1995 MOB olimpiai érdemrend Magyar Szabadságért díj (2008) 1999 beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb kapusa közé Prima Primissima-díj (2009) novemberében a kelenföldi Budai Sport Általános Iskola vette fel a nevét május megalakul a róla elnevezett Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia. Dorog, Tatabánya, Budapest XI. kerülete díszpolgára Grosics Gyula Gyermektorna a Sportiskola SE szervezésében Felcsúti Labdarúgó Akadémia tiszteletbeli elnöke 2009 az FTC leigazolt labdarúgója

12 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész Bukrán Edit kerámiamûvészt otthonában és egyben bemutatótermében sikerült meginterjúvolnom. Már korábban, egy üzleti találkozó keretében sikerült egy kisfilmbôl megismernem munkásságát és be kell vallanom, igen magával ragadott, amit láttam. Manapság már nem nagyon lehet igazán elhivatott, tehetséges és egyedi alkotásairól ismert kerámia-mûvésszel találkozni. Örülök, hogy nekem megadatott! Mikor döntötted el, hogy keramikus leszel? Gyermekkori álmod vált valóra? Egy egészen kis faluban születtem Sámsonházán, ahol még fazekas mesterség sem volt és ôszintén szólva, nem is ismertem ezt a szakmát. Már egész kisgyermekként jól rajzoltam, és amikor jött az iskolánkba egy tanfelügyelô, meglátta a tehetséget bennem. Ô általa kerültem el a faluból a városi rajzszakkörre. Szívesen mentem és a szüleimtôl is megkaptam a támogatást. Majd mikor közeledett a pályaválasztás, már tudtam, hogy mindenképpen olyasmivel szeretnék foglalkozni, amihez kézügyesség és rajztudás szükségeltetik. A tanfelügyelô, amellett hogy tanított, grafikus is volt egy személyben, és mivel nem ismertem más szakmát, úgy gondoltam én is az leszek. A szegedi Mûvészeti Szakközépiskolába jelentkeztem grafika szakra, de nem vettek fel helyhiány miatt, így kerültem kerámia szakra. 10

13 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET Elôször szomorú voltam, de azzal vigasztaltak, hogy lesz alkalmam átmenni a korábban választott szakra. Végül aztán úgy megtetszett a kerámia, hogy nem akartam váltani. 14 évesen kerültem el a faluból, a szüleimtôl, ilyen távlatból elképzelhetetlennek tûnik számomra ez, fôleg ha belegondolok, hogy az én ikerfiaim, akik most 24 évesek, elköltöznének. Milyen nagy dolog volt a szüleimtôl, hogy annak idején elengedtek, persze akkoriban ez még máshogy ment, és azért csak egy szigorú kollégiumba kerültem. Aztán mikor végeztem Szegeden kerámia szakon, felvettek a Magyar Iparmûvészeti Egyetemre Budapesten. Itt is kollégista voltam és szintén kerámia szakon. Itt ismertem a meg a férjemet, aki belsôépítész szakra járt. Idén lesz a harmincadik házassági évfordulónk. Az egyetem után közösen kezdtetek el dolgozni, vagy másfelé vitt benneteket a hivatás? Az egyetem elvégzése után együtt dolgoztunk, a férjem segített kerámiát készíteni, mivel ô tudott korongozni. Annak idején kerámia szakra jelentkezett az Iparmûvészeti Egyetemre, de oda nem vették fel, így aztán következô évben már belsôépítész szakra ment. Mikor végeztünk az egyetemen, még mûködött egy erôsebb Képcsarnok, Iparmûvészeti Vállalat-hálózat, oda el lehetett kezdeni dolgozni, eladható tárgyakat gyártani. Akkor készítettük még ezeket a letisztultabb, simább, formatervezett tárgyakat, amiket leginkább a mostani, modern árukhoz tudnám hasonlítani. Annak idején még nem volt bent Magyarországon ez a sok tömegáru és fénykorát élte a Herendi, Zsolnay a saját ismert áruikkal. Viszont akkoriban pont ez volt a hiány, az egyszínû, egyszerû használati tárgy. Majd bejött az olasz és a kínai kerámia és annyira olcsón és olyan mennyiségben adták már a termékeiket, hogy nem volt érdemes felvenni velük a versenyt. Az egyszerû, letisztult formák csak akkor szépek, ha nagyon jó minôségben vannak elkészítve. Ilyen minôséget egyszerûen nem lehet kis mûhelyben elkészíteni, erre inkább a nagyüzemek rendezkedtek be. A kismûhely a kézmûves, egyedi dolgokra alkalmas. Ebben az idôben kezdtem el épületkerámiával foglalkozni. Pályázatokat írt ki a Mûvészeti Lektorátus és akkoriban a szállodák is még állami tulajdonban voltak. Egy-két ilyen pályázaton részt vettem és meg is nyertem, ezek lettek késôbb a referenciamunkáim. Hol láthatóak a munkáid? Az elsô munkám a soproni Lövér Szállodába készült, hat darab ajtónyi nagyságú kerámia. Mind a hat folyosón van egy épülettöredék összeállításom, és ezeket olyan motívumok alkotják, amik tényleg megtalálhatók Sopronban. Nagyon sok munka, utánajárás elôzte meg a konkrét kerámia

14 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET munkát. Befotóztam az ábrákat, motívumokat, és mivel abban az idôben még nem volt számítógép, így fotókból összemontázsoltam egy-egy tervlapot, és azt adtam be a pályázatra. Hogyan készítettél el egy ekkora kerámiát? Nagyon nehéz fizikai munka egy ajtó nagyságú kerámiát megmunkálni. Elôször megmintáztam az egész mûvet, majd felvágtam, dobozoltam és hátulról kivájtam. Ez a kerámia nem lehet egy bizonyos méretnél vastagabb, mert akkor nagyon nehéz lesz, és nem tud jól kiégni, esetleg levegô marad benne, és akkor szétrobbanhat a kemencében. A következô hasonló munkám Nyíregyházán volt. A belvárosban egy modern ház külsô falára készítettem mázzal szitázott képeket. Az építész tervezett a bejáratok mellé egy-egy hatalmas korongot és mivel teljesen egyformák voltak a lépcsôházak, így ezekre a korongokra kellett más és más tervet készíteni, hogy meg lehessenek különböztetni egymástól a bejáratokat. 25 éve készítettem a kerámiákat és még mindig ugyanúgy állnak ott, mint amikor felkerültek. Az épületkerámiánál a belsôépítészek igényeihez alkalmazkodtam, hiszen ôk álmodtak meg egy világot, amit én a mûveimmel színesebbé tettem. Készítettem a Korona Szállodába, az Aquincum Hotelbe, ami azóta Ramada Plaza lett, a Fortuna étterembe és magánházakhoz is különbözô kerámia szobrokat, oszlopfôket, faldíszeket. Majd kaptam egy munkát a Tûzoltó utcában, ahol üvegmozaikot restauráltam, és ezen felbuzdulva, magamnak is készítettem kerámiamozaikból egy képet. Tulajdonképpen ekkor éreztem rá a saját, egyéni stílusomra. Nagyon varázslatos dolog, amikor sok kicsi darabból összeáll egy kép. Innen jött az ötlet, hogy tárgyaknál is alkalmazhatnám ezt a technikát. Mi a Te sajátos ismertetôjegyed? Mirôl ismernek meg egy Bukrán kerámiát? Az összeépített kerámia az, amit magaménak tartok, ez a jellegzetességem. Sok minden mást is készítek, de már nyugodtan mondhatom, hogy ezekrôl a munkáimról ismernek fel leginkább. A technikám is finomodott idôvel, azt kellett kikísérleteznem az elején, hogy kötôanyag nélkül is egyben maradjanak a tárgyak. Egy speciális anyag kell hozzá és mivel ez elég gyorsan köt, így kevés idô áll rendelkezésemre az összeépítésnél. Elég aprólékos munkáról van szó, így türelem szükségeltetik hozzá és már a rutinom is. Öt évvel ezelôtt egy pályázati kiírás útján terveztem a Zsolnay gyárnak és gyártották is a munkáimat. Mióta vannak saját kiállításaid? Nagyjából 15 éve, önálló és csoportos kiállításaim is voltak. Az utóbbi idôben nagyot változott a világ. Harminc éve még jobban támogatták az ilyen jellegû mûvészetet és a pályakezdôket. Most már leginkább az számít, hogy minél eladhatóbb legyen egy-egy tárgy. A fiatal, végzôs keramikusoknak ezáltal biztosan nehezebb, mint mikor én kezdtem. A mûhely fenntartása is igen költséges, és ha segítséget veszel igénybe, ami ebben a szakmában jól jön, akkor természetesen az is kiadással jár. 12

15 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET Mennyi idôt vesz igénybe elkészíteni egy kerámia vázát? Ha rendelésre készítek valamit, azt általában egy hónapra szoktam elvállalni, de ebben benne van a száradási és az égetési idô és a mázazás is. Terveid a jövôt nézve? Minél több emberrel megismertetni a munkáimat és leginkább a fiatalokkal. A kerámia most annyira nem divatos, a minél jobban használható, praktikus dolgok felé megy a világ. A porcelángyáraknak is azért csökkent a forgalma, mert már szinte mindenki olyan tömegárut használ, amit nem sajnál a mindennapokban, be lehet pakolni a mosogatógépbe és könnyen pótolható. Szerencsére az én Bukrán kerámiám otthon nem pótolható egy könnyen, hiszen attól egyedi, hogy kézzel készült és nincs kettô egyforma belôle! Müller Bernadett Bukrán Edit várja kedves Olvasóinkat a Hild Klubban április 30-án egy kis bemutatóval egybekötött beszélgetésre. A Mûtermében is meg lehet csodálni és vásárolni az elkészült mûveit, akár csoportosan érkeznek, akár egyénileg. Telefonon egyeztetni kell az idôpontot Budapest, Kútvölgyi út 76/C. Tel: (36-1)

16 egészség NYUGDÍJAS ÉLET A hosszú élet titka A halhatatlanság széruma De hol is találjuk? Hol keressük? Biztos vagyok benne, hogy kedves Olvasóink is olvastak már olyan kalandregényt, mitológiai írást, vagy láttak filmet, mely e téma köré épült. Ki az, akit ne érdekelne az öröklét titka? Sajnos az orvostudomány jelenlegi állása szerint ez a szérum még nem létezik. Mit tegyünk tehát, hogy megôrizzük vitalitásunkat és életerônket természetes módon? Egy felmérés szerint a 100 év feletti kort megérô emberek száma egyre nô a világban. Ennek egyrészrôl az lehet az oka, hogy az orvostudomány évrôl évre fejlôdik és meg tudnak már gyógyítani korábban gyógyíthatatlannak vélt betegségeket is, másrészrôl viszont mi is kezdünk jobban odafigyelni a tudatos táplálkozásra. Életünk hosszát elsôsorban az öregedést szabályozó gének határozzák meg. Egy tanulmány szerint az öregedéssel a sejt- és DNS-károkat okozó gének aktivitása megduplázódik, míg a szövetregeneráló sejtek egyre jobban sérülnek. Szakértôk szerint az emberi test akár évig is képes lenne mûködni, de ezt megakadályozzák a testünkben idôrôl-idôre felhalmozódó méreganyagok. Leginkább ezeknek az általunk elfogyasztott mérgeknek van a legnagyobb öregedést elôsegítô képességük. Sajnos egyre több élelmiszerben használnak tartósítószert, színezéket, ízfokozót, térfogatnövelôt és még hosszasan sorolhatnánk a listáját ezeknek a lassú lefolyású méreganyagoknak. A felturbózott élelmiszerektôl nem lesz bajunk a fogyasztásuk után, hiszen nem tartalmaznak annyi vegyi anyagot, hogy bármilyen mérgezést is elôidézzenek szervezetünkben, de ha egy életen át ilyen termékeket fogyasztunk, akkor gondolják csak el, mennyi káros anyag halmozódhat fel szervezetünkben. A legnagyobb probléma az, hogy ma már szinte azt sem tudhatjuk, hogy valójában mit eszünk. Gyermekem orvosánál járva minap, pont találkoztam egy érdekes esettel. Egy kétéves kisfiúról derült ki, hogy allergiás a rákhúsra, pedig még egyszer sem kóstolta. Mi történt? Az édesanya almát adott uzsonnára a csemetének, és egy kis idô múlva arra lett figyelmes, hogy a kisfiúnak dagad fel az egész arca. Rohantak az orvoshoz, aki megállapította, hogy allergiás reakciót váltott ki nála valami. Hosszas vizsgálatok sora következett és kiderült, hogy valószínû mélytengeri állatokból kivont anyagot tartalmazó anyaggal téliesítették az almát, hogy ne fagyjon el. Ezek után tudjuk még, hogy mit eszünk?! Szóval ha pénztárcánk is engedi, próbáljunk meg minél több bio-, vagy öko-gazdálkodásból származó terméket fogyasztani, és leginkább nyersen, vagy párolva. Járványtani kutatások kimutatták, hogy a vegetáriánusok átlagban 7 évvel tovább élnek, mint a húsfogyasztók. A nem dohányzók 5-7 évvel tovább élnek a dohányzóknál, a C-vitamint szedôk pedig átlagosan hat évvel növelik életkorukat. Hasznos tanácsok a hosszú, egészséges, kielégítô életre: - Fogyasszunk kevesebb zsírt. Az alacsonyabb zsírtartalmú étrend csökkenti a bél- és vastagbélrák, illetve a mell-, petefészek- és prosztatarák kockázatát. - Csökkentsük a kalóriabevitelt. A magas tápanyagtartalom gyümölcsökön, zöldségeken és teljes kiôrlésû gabonákon alapuló étrendet jelent, minden másból kevesebbet fogyasszunk. - Igyunk teát. Nagyon fontos, hogy elegendô folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe, ami nem azt jelenti, hogy összeadjuk az összes folyadékot amit megittunk, vagyis kávét, cukros üdítôt, alkoholt, 14

17 egészség NYUGDÍJAS ÉLET és nyugodtan hátradôlhetünk, hogy megvolt a napi 2 liter folyadék. Tiszta, szénsavmentes ásványvízbôl kéne meginnunk legalább 2 litert naponta, ennek lehet egy része természetesen tea, sôt a teának igen jótékony hatása van. Napi két csésze növeli a test antioxidáns ellátását, és erôsíti a szívünket. - Együnk fokhagymát. Több kutatás is kimutatta, hogy ha rendszeresen fogyasztunk fokhagymát, a szívünk tartósan megôrizheti fiatalosságát. - Fogyasszunk kevesebb cukrot. A cukor nem csupán a szabadgyökök arányát növeli, de a II. típusú cukorbetegség is hozzá köthetô. - Naponta együnk zöldséget, gyümölcsöt. A legjobb antioxidáns gyümölcsök: áfonya, szeder, málna, szilva, eper, cseresznye, kékszôlô. A legtöbb antioxidáns tartalmú zöldség: hagyma, padlizsán, piros húsú paprika, répa, brokkoli, kelbimbó, spenót, káposzta, kukorica. - Együnk csokoládét. Természetesen mértékkel, napi egy-két kockával és jobb minôségû csokoládét, aminek magas a kakaótartalma. - Gondolkodjunk pozitívan! Talán ez mind közül a legfontosabb, nem hiába mondja a mondás, hogy minden az agyban dôl el. A negatív gondolatok, folyamatos stressz, éveket vehet el tôlünk. Teremtsünk magunk köré harmóniát, egyensúlyt, és ez nem az anyagi jólléten múlik, csupán csak a gondolatainktól, amiket magunkban hordozunk! Müller Bernadett Pácolt mozzarella zöld salátával Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg bivaly mozzarella, 2 db húsos, hámozott, magozott paradicsom, 1 dl extra szûz olívaolaj, ½ dl balzsamecet, ½ mokkáskanál só, 1 púpozott teáskanál pesto, 5 dkg fekete olívabogyó, ½ fej jégsaláta, pirítós vagy bagett A hozzávalókat apró kockákra vágjuk, a mozzarellákat pedig szeletekre. Az olajjal összekevert alapanyagokat a mozzarellára öntjük, majd 1 órát pihentetjük. Cukkínis-tojásos saláta Hozzávalók 4 személyre: 4 fôtt tojás, 2 kis zsenge cukkíni, 1 nagy kemény paradicsom, 1 zöld húsú paprika, 1 csokor újhagyma,1-2 szál halványító zeller, 1 csomag retek, 1 fej saláta. A reform majonézhez: 2 tojássárgája, 2 dl olaj, 4 tojásfehérje, 1 evôkanál joghurt A tojásokat meghámozzuk, és negyedekre vágjuk. A zöldféléket gondosan megmossuk, és konyhai papírtörlôvel szárazra itatjuk. Nagy salátás tálba aprítjuk a zöldségeket: a cukkínit vékony hasábokra, a paradicsomot apró kockákra, a paprikát csíkokra, az újhagymát, a halványító zellert, a retket karikára, és lazán összekeverjük. Fóliával letakarjuk, és a hûtôbe tesszük. Elkészítjük a majonézt: a tojássárgákhoz cseppenként adjuk az olajat, és sûrûre kikeverjük. A tojásfehérjébôl csipet sóval kemény habot verünk, és a tojássárgás masszához adjuk. Sóval, fehér borssal, citromlével ízesítjük, és a joghurttal lazán összekeverjük. Kivesszük a salátát a hûtôbôl, hozzátépkedjük a saláta leveleket, a fôtt tojással díszítjük, és a majonézzel tálaljuk. Vaníliás-rumos túrókrém Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evôkanál cukor, 3 evôkanál rum, 1 dl tejszínhab, 1 citrom reszelt héja, citromfûlevelek A túrót a vaníliás cukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a rumot, és óvatosan belekeverjük a tejszínhabot. A túrókrémet tálba tesszük, reszelt citromhéjjal és citromfûvel díszítjük.

18 hirdetés NYUGDÍJAS ÉLET

19 programok NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Hildesek! Sok szeretettel meghívjuk Önt nyugdíjas rendezvényeinkre! Elõadásaink HILD Kártyával ingyenesen látogathatók! Minden kedd és csütörtök délután 14 órától a Hild Klub-ban "kötetlen beszélgetés" keretében várjuk a természetjáró, kézimunkázó, társasjátékozó, hobby és egyéb érdeklôdési körûek jelentkezését, hogy ezekre a napokra is kialakíthassuk Önökkel együttmûködve a jövôbeni klubrendet. Jelentkezni a telefonszámon lehet Szabó Erzsébetnél. márciusiprogram 1 Hétfõ 10:00 Bemutatkozik a Szent Lukács Gyógyfürdô és Kórház. Elôzetes jelentkezés a Hild központi számán. 3 Szerda 14:00 Táplálkozás és szívérrendszeri betegségek. Elôadó: Kuglosics Mónika. 5 Péntek 14:00 Barangolás Hazai Tájakon. Elôadó Szilágyi Irén. 8 Hétfõ 14:00 Mûvészettörténet. Expresszionizmus. Elôadó: Ludmann Mihály. 9 Kedd 14:00 Pompei végnapjai, a Vezúv kitörése. Házigazda Malomhegyi Imre. 10 Szerda 14:00 Kórusdélután Váradi Edittel. 12 Péntek 14:00 Krisztus példázatai Pongrácz Róbert Hittanár elôadása. 16 Kedd 14:00 Kalandozás a zene világában. Énekel Helmut Lotti. Házigazda Malomhegyi Imre. 17 Szerda 14:00 Musical dalok. Elôadó: Berta Claudia. 19 Péntek 14:00 Etka jóga. 22 Hétfõ 14:00 ORFK - Megelôzô vagyonvédelem. 23 Kedd 14:00 Andre Rieu zenés mûsora: Szép az Élet. Házigazda Malomhegyi Imre. 24 Szerda 14:00 Filmzenék, operettek közkívánatra. Kovács Duó. 26 Péntek 14:00 A méhek varázslatos világa II. Elôadó: Dr. Szalay László, Biológiai Tudományok Kandidátusa. 29 Hétfõ 14:00 Emlékhangverseny, Frederic Chopin születésének 200. évfordulója alkalmából. Közremûködnek: Csoma Bálint, Csák József, Hegedûs Szabolcs, Hegedûs Valér, Jeremiás Beatrix, Benhauser József. Házigazda: Fenyves Mária Annunziata. 31 Szerda 14:00 Családi Kör. - Fellépési lehetôség. A mûsort vezeti és kíséri harmonikán Dévai Katalin. 17

20 programok NYUGDÍJAS ÉLET Sok szeretettel meghívjuk Önt nyugdíjas rendezvényeinkre! Elõadásaink HILD Kártyával ingyenesen látogathatók! áprilisiprogram 2 Péntek 14:00 A Krim félsziget szépségei, paloták, hegyek, tenger. Házigazda: Malomhegyi Imre. 6 Kedd 14:00 Utazás Portugáliába. Óceán, városok, mûemlékek. Házigazda: Malomhegyi Imre. 7 Szerda 14:00 Kórusdélután Váradi Edittel. 9 Péntek 14:00 Európai barangoló. Elôadó: Szilágyi Irén. 12 Hétfõ 14:00 Mûvészettörténet: Nyolcak, Magyar Avantgard. Elôadó: Ludmann Mihály. 14 Szerda 14:00 Családi Kör. Fellépési lehetôség. A mûsort vezeti és kíséri harmonikán Dévai Katalin. 16 Péntek 14:00 Krisztus példázatai. Pongrácz Róbert Hittanár elôadása. 19 Hétfõ 14:00 20 év a pályán. Pándi Piroska operaénekes jubileumi hangversenye. Közremûködik: Benhauser József, Orosz Dávid. Házigazda: Fenyves Mária Annunziata. 20 Kedd 14:00 Kalandozás a Magas Tátrában és a Szlovák Paradicsomban. Házigazda: Malomhegyi Imre. 21 Szerda 14:00 Sanzonok. Elôadó: Berta Claudia. 23 Péntek 14:00 A cukorbetegség és diétás kezelése. Elôadó: Kuglosics Mónika. 26 Hétfõ 14:00 Andre Rieu zenés filmje Ausztráliában. Házigazda: Malomhegyi Imre. 28 Szerda 14:00 ORFK Családon belüli erôszak. 30 Péntek 14:00 Bukrán Edit kerámikus mûvész mesél technikájáról és bemutatja munkáit. 18

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

(HELLO) Ez Hallatlan Híradó. Ma 2013. január 18, péntek nap. Mi lesz hírek? (Mesél )

(HELLO) Ez Hallatlan Híradó. Ma 2013. január 18, péntek nap. Mi lesz hírek? (Mesél ) (HELLO) Ez Hallatlan Híradó. Ma 2013. január 18, péntek nap. Mi lesz hírek? (Mesél ) Beteg influenza (több-több) de járvány (terjed) még nem Erzsébet program, benne fogyatékos (személy 2 ) lehet pályázat

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

GILLER AKUPUNKTÚRA. Diétás napló. GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12

GILLER AKUPUNKTÚRA. Diétás napló. GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12 GILLER AKUPUNKTÚRA Diétás napló GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12 GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 2 2013.02.27. 0:26:12 GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Tisztelt érdeklődő Hölgy ill. Úr!

Tisztelt érdeklődő Hölgy ill. Úr! Tisztelt érdeklődő Hölgy ill. Úr! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket érdeklődéséve. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az Opál Nyugdíjas Apartman házba történő esetleges beköltözésével kapcsolatban. E

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17. SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.) Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a Diósgyőrért Közhasznú

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány "Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. " Benjamin Elijah Mays 2011. március- május

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

I. REGIONÁLIS SELEJTEZŐ GYŐR

I. REGIONÁLIS SELEJTEZŐ GYŐR I. REGIONÁLIS SELEJTEZŐ GYŐR Szervező Szakmai támogató Időpont Helyszín Graboplast Győri Vízisport Egyesület H 9025 Győr, Töltésszer u. 22. +3630 377 5754 enagy67@t online.hu www.gyorivizisport.hu Magyar

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. II./ Költségvetési támogatás: az Együtt a Belüggyel pályázati kiírásra nyújtottuk be

Közhasznúsági jelentés. II./ Költségvetési támogatás: az Együtt a Belüggyel pályázati kiírásra nyújtottuk be Közhasznúsági jelentés a Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány 2003. évi működéséről I./ Számviteli beszámoló: - Áfa és Társasági adó tartozásunkra részletfizetési könnyítést kérelmeztünk, amit meg is

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 62/2010.11.18. A határozati javaslat elfogadásához egyszerû többség szükséges. Elõterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV Alapadataink: Név: Napfényes Élet Alapítvány Cím: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. Adószám: 18095056-2-41 Nyilvántartási szám: 7466 Képviseletre jogosult: Nagyné Szili Zsuzsanna

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

4 hetes reform diétás étrend

4 hetes reform diétás étrend 4 hetes reform diétás étrend A 4 hetes reform diétás étrend változatos és egészséges ételeket tartalmaz. Ha szeretnél egészségesen étkezni a mindennapokban, de eddig nem tudtad, hogyan láss hozzá, most

Részletesebben

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy szellemben egész Európa! 2017 Győr 1990-ben hívta életre Jacques Rogge az t (EYOF) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

XVIII. évfolyam XI. szám

XVIII. évfolyam XI. szám XV. évfolyam X. szám z világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása, ápolása,

Részletesebben

SOPRONI FOCIÉLET HAJRÁ VASÚT! SVSE-GYSEV FC Ajka. 2015. február 21. www.svse.hu

SOPRONI FOCIÉLET HAJRÁ VASÚT! SVSE-GYSEV FC Ajka. 2015. február 21. www.svse.hu SOPRONI FOCIÉLET 2015. február 21. www.svse.hu SVSE-GYSEV FC Ajka Skála János: Fontos a minőségi labdarúgás Sopronban A Soproni Vasutas Sportegylet elnöke szerint jó úton jár az SVSE-GYSEV labdarúgócsapata,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00 A nyíregyházi önkormányzat hetilapja, a XXI. évfolyamát élô Nyíregyházi Napló a rendszeresen végzett közvélemény-kutatások szerint a lakosság elsô számú információs forrása: a megyeszékhelyen élôk leginkább

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

Youth Football Festival

Youth Football Festival 2015 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthfootballfestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YFF) Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

II. Novo-Parts nemzetközi csocsóverseny

II. Novo-Parts nemzetközi csocsóverseny A Szegedi Csocsó Sportegyesület bemutatja: HIVATALOS VERSENYKIÍRÁS II. Novo-Parts nemzetközi csocsóverseny 1 Helyszín: Gold Crown Szabadidőközpont 1110 - Budapest Budafoki út 111/113. http://www.kifor.hu/squash/goldcrown.jsp

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre Húsvéti sonkás muffin Hozzávalók 12 főre Búza finomliszt 200g Teljes kiőrlésű liszt 100g Füstölt főtt sonka 200g Burgonya 150g Olaj 1 evőkanál Tojás 1 db Póréhagyma 60g Zöldpaprika 60g Élesztő 1 csomag

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

LEGYEN ÖN IS RÉSZESE A FRADI JÖVŐJÉNEK!

LEGYEN ÖN IS RÉSZESE A FRADI JÖVŐJÉNEK! LEGYEN ÖN IS RÉSZESE A FRADI JÖVŐJÉNEK! ISTEN HOZTA AZ ÚJ FTC STADIONBAN! AZ ÚJ FTC STADION A Fradizmus épülő szimbóluma Az új Ferencvárosi Stadion méltó folytatása a gazdag Fradi történelemnek, amely

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése. A kettős könyvvitelt végző egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK 142):

2013. évi Közhasznúsági jelentése. A kettős könyvvitelt végző egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK 142): ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET Adószám: 18173606 1 43 Székhely: 1145 Budapest, Fűzfő u. 12. 2.emelet 2. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Részei: A kettős könyvvitelt végző egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben 2013. október 15. A tanulmány az Open Society Archive megrendelésére készült. Összefoglaló Összefoglalva

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben