Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK"

Átírás

1 Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész A hosszú élet titka PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY A téli olimpiák története a kezdetektôl napjainkig Grosics Gyula

2

3 beköszönô NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Olvasóink! Hosszú és kemény telet tudhatunk magunk mögött. Számunkra a hideg nappalok, s a még hidegebb éjszakák, a havas csúszós utak, nehezen járható járdák talán az emlékezetesebbek. Ugyanakkor, aki tehette s Földeák Gábor kimozdult egy kis rövid sétára vagy kirándulásra, megbizonyosodhatott a téli természet gyönyörû látványában. A csúszós utak, és a hólapátolás inkább csak a mi korosztályunknak okozhatott problémát, hiszen a gyermekek élvezték a sok havat, a hógolyózást, hóemberépítést, korcsolyázást, illetve szánkózást. Azért nem árt az óvatosság, hiszen lehet még csúszós pár helyen a járda, ezért inkább készüljünk fel egy kis segítségre, amit az Országos Mentôszolgálat oldalain olvashatnak. Lassan viszont kapjunk erôre, s a tél után ébredezzünk, akár a természet. Mozduljunk ki, élvezzük a friss nap erejét, a virágok illatát és a napi sétákról se mondjunk le. Gyümölcsökkel, vitaminokkal töltsük fel szervezetünket, s élvezzük a friss szabad levegôt. Egészség rovatunkban adunk egy-két tippet, hogy mi lehet a hosszú élet titka... Természetesen az egyik fontos titok a sport, mindjárt két cikkel is készültünk ebben a témában. Az idén kerül megrendezésre a Téli Olimpiai Játékok (lapzártánkkor még csak kezdôdött) és Grosics Gyula, az aranycsapat kapusa is betöltötte 84. életévét. Mi ott voltunk a neves ünnepségen, aminek a róla elnevezett Általános Iskola adott otthont. A diákok saját készítésû papír-focilabdával és tortával kedveskedtek a Fekete Párducnak. Kulturális ajánlónkban Bukrán Edit keramikus mûvészt és sajátos technikáját ismerhetik meg közelebbrôl és nemsokára személyesen is találkozhatnak vele a Hild klubban. Az érdeklôdök még a bemutatótermébe is ellátogathatnak, akár egy szervezett program keretében is március-április-május Tartalom 2 NYUBUSZ 3 ONYPE Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 4-5 OLIMPIA A téli olimpiák története a kezdetektôl napjainkig 6-7 OMSZ Ki és mikor hívhat mentôt? 8-9 SPORT Grosics Gyula BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész EGÉSZSÉG A hosszú élet titka 16 HIRDETÉS PROGRAMOK A HILD KLUBBAN 20 REJTVÉNY Végül ajánlom Önöknek ismét a Hild klub programjait és kívánok egy nagyon kellemes, egészségben teljes tavasz évszakot! Földeák Gábor Marketing igazgató HILD csoport Fôszerkesztô: Szerkesztô: Fotók: Lapterv: Nyomdai munkálatok: Grafikai tervezés: Földeák Gábor Müller Bernadett Corbis, Getty Images, istockphoto, Pályka Bernadett, archív Monogramma Kft. Monogramma Kft. Terjéki Eszter HU-ISSN Nyugdíjas Élet A HILD ÉLETMÓDMAGAZINJA VI/1., március-áprili-május Kiadó: HILD 1054 Budapest, Széchenyi u

4 NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET hírek Barátaink! NYUBUSZ A lap decemberi számában beszámoltunk arról, mi történt a házunk táján. Néhány esemény azonban lapzárta után történt, amirôl szívesen hírt adunk. November án részt vettünk a már hagyományos Nyugdíjas Expón, ahol az érdeklôdôket tájékoztattuk tevékenységünkrôl, új kapcsolatokat teremtettünk és büszkén jelentjük, hogy ismét nagy sikert aratott a kézimunka-kör kiállítása, a míves alkotásokat sokan megdicsérték. Bemutattunk néhány darabot a maradék fonal akciónk során begyûlt fonalakból készült gyerek sálakból, sapkákból, pulóverekbôl, takarókból, rugdalózókból, stb. (melyekbôl összesen 17 nagy doboznyi gyûlt össze) december 20-án át is adtuk ezeket a Mikulás Gyárnak. Itt szeretnénk felhívni a kötni, horgolni tudó hölgyek figyelmét, hogy várjuk jelentkezésüket, fonal bôven van még és a nagycsaládosok, valamint az anyaotthonok szívesen fogadják az elkészült gyermekholmikat. December 26-án Dr. Demszky Gábor polgármester úr már hagyományos meghívására a 3 nyugdíjas szervezet (NYUBUSZ, Életet az Éveknek és a Tisztelet Társasága) nyugdíjasai a Vígszínházban megtekinthették az Egy csók és más semmi címû zenés elôadást. Nagy siker volt, köszönjük. Az elôadás elôtt a Fôpolgármester úr köszöntötte az idôseket, megköszönte a sokéves segítségüket és elköszönt, mondván utoljára találkoztunk Vele ebben a tisztségében. Január az Üdülési csekkek igénylésének és szétosztásának idôszaka volt, 113-an igényeltek és kaptak csekket. Az elsô negyedévben nagy feladatot vállaltunk budai, pesti és a Pest megye nyugdíjasainak 3 alkalommal 3 helyszínen, esetenként 4 elôadásból álló sorozatban ismertették neves elôadók a parlament által elfogadott, Nemzeti Idôsügyi Stratégiát. Az elôadásokra fôként olyan szép korúak jöttek, akik az ott hallottakat készek voltak továbbadni akár más korosztálynak is, de szívesen láttunk az elôadáson bárkit, akit a téma érdekelt. Az elôadások során konzultációkra is volt lehetôség. Szövetségünkben évek óta mûködik az irodalmi kör, ami irodalmat szeretô és azt tolmácsoló klubtagokból áll, akik járják az idôsotthonokat és különbözô rendezvényeket. Csak hívni kell ôket (telefon: ) Király Istvánné. Ebben az évben a kortárs írók, költôk mûveibôl válogatnak, de megemlékeznek a Csehov és Erkel évfordulóról. Február 13-án a MÜPÁ-ba voltunk hivatalosak, a Budapestért folyó harcok befejezésének emlékére rendezett koncertre, ahol Fischer Iván Beethoven III. Szimfóniáját vezényelte. Terveinkben szerepel a már hagyományos Nyugdíjasok Budapesti Fesztiválja, melynek idôpontjáról honlapunkról értesülhetnek az érdeklôdök. Szolgáltatásainkat továbbra is igénybe vehetik a hozzánk fordulók. Elnökségi tagjaink naponta hétfôtôl péntekig óráig várják telefonon és személyesen a nyugdíjasokat központunkban (1054 Budapest, Akadémia u.1. fszt. 45.). Javasoljuk, tekintsék meg honlapunkat: Telefonszámunk: Minden kedves olvasónak jó egészséget, nyugodt és szép napokat kívánunk. NYUBUSZ elnöksége 2

5 ONYPE NYUGDÍJAS ÉLET ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET H-1126 BUDAPEST, BÖSZÖRMÉNYI ÚT TEL/FAX: Így élni jó Életünk meghatározója a polgári értékrend. Országunkban 10 évvel ezelôtt, a rendszerváltás eredményeként átalakulás indult meg a társadalomban. Vannak vitatható kérdések, de az alkotmányos rend, a jogállamiság feltételeinek megteremtése elévülhetetlen érdemei ennek az átalakulásnak. 10 évvel ezelôtt felismertük a közös gondolkodás fontosságát és kezdtük ízlelgetni, hogy a létrehozott civil szervezetek hatékony formálói lehetnek a közélet formálásában. A különbözô szervezetek természetesen különbözô megjelenítési formában mûködnek, de sajátosak abban, hogy milyen értékrendhez fûzôdô célok megvalósítását tûzték maguk elé. A választott értékrendhez való tartozás a cél, az ettôl való eltérés már nem az igazi út! Egyesületünk 2000-ben, az évezred fordulóján alakult meg Budapesten. Alapszabályunk világosan meghatározza értékrendünket, célkitûzéseinket. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy mi nem a már mûködô szervezetek tagjainak befolyásolására, vagy hozzánk való átcsábítására alakultunk meg, hanem érzékeltük, hogy az emberek szívesebben keresnek fel olyan szervezeteket, amely az ô belsô meggyôzôdésükkel azonos értékrendet képviselnek. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel bíró közhasznú szervezet. Mûködésünk meghatározó alapköve a konzervatív, keresztény, nemzeti polgári erkölcsi értékrend vallása, ezen értékrend megôrzése, képviselete, meggyökereztetése és védelme a nyugdíjas társadalomban. Célja, a nyugdíjasok érdekeinek képviselete, ill. érdekérvényesítése, a közéletben a demokrácia, a társadalmi igazságosság, a jog, az egymás iránti szolidaritás és humánum érvényesülésének elôsegítése. Hívei vagyunk a generációs párbeszédnek, kapcsolatot ápolunk a mindenkori kormánnyal, önkormányzatok képviselôivel. A fentiekre támaszkodva megalakítottuk az egész ország területén szervezeteinket. Bátran elmondhatjuk, hogy a tapasztalt, nehéz anyagi háttér ellenére talpon maradtunk, mert valljuk, hogy ISTEN nélkül az életben adódó terhek elviselése nem vállalható! A nemzetnek szüksége van arra, hogy minél többen vállalják ezen értékeket. Az ország vezetôi pedig garantálják minden ember számára az egyenlôséget és az egyenlô bánásmódot. Fontos volna továbbá, hogy az állami vezetés számolja fel a korrupcióra épült kapcsolatrendszert, és az egyéni és nemzeti szabadságjogok ne lehessenek érvényesíthetôk mások kárára, mert meggazdagodni sem szabad íly módon. Összefoglalva, könnyû lehetne e célokat megvalósítani, csak vállalni kellene minden magyar polgárnak, hogy valóban a nemzet felemelkedését akarják szolgálni! Valljuk, hogy az ember nem érhet el sikereket az életben, ha nincs benne közösségi érzés, hiszen az ember nem egy elhatárolt sziget, hanem társadalmat alkot, a társadalom pedig ôt alakítja. A 10. jubileumi év alkalmából, az ünnepi beszédemben felhívtam az országos tagság figyelmét a következô Pilinszky János idézettel, amit szívbôl kívántam, és ajánlom az országban élô valamennyi nyugdíjas társamnak, hogy fogadja meg: Idézet Pilinszky János szavaival: Az igazi szeretet próbája az, hogy nem fél a másik ember szeretetétôl, hogy elegendô benne e szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt Kívánok minden magyar nyugdíjas társamnak jó egészséget, boldog jövôt! Írta: Zsák Jánosné az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke

6 OLIMPIA NYUGDÍJAS ÉLET A téli olimpiák története a A téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a nyári olimpiáké. Az elsô téli olimpiát 1924-ben rendezték a franciaországi Chamonix-ban. Ahogyan a nyári olimpiák története során, a téli olimpiák statisztikájában is felfedezhetô, hogy az évek múlásával folyamatosan nôtt a versenyszámok, a résztvevô országok, a versenyzôk és a nézôk száma, valamint a versenyzôk nem szerinti megoszlása is jóval kiegyenlítettebb napjainkban, mint a kezdeti olimpiákon. Az elsô olimpián 11 nô, és 247 férfi vett részt, míg a 2002-es rendezvényen 886 nô és 1513 férfi versenyzô. Kiszolgáltatva az idôjárásnak További jellegzetessége a téli olimpiai játékoknak, hogy a rendezvények sikeres lebonyolítása sokkal inkább függ az idôjárási és földrajzi tényezôktôl, mint a nyári olimpiák esetében. Például 1964-ben Innsbruck-ban a hóhiány és az enyhe idô, 1984-ben Szarajevóban pedig a hirtelen leesett hatalmas hómennyiség okozott gondot, a New York állambeli, mindössze 568 méteres tengerszint felett fekvô Lake Placid-ben pedig annak ellenére rendeztek kétszer téli olimpiát, hogy elôször vasúton szállították a havat a rendezvény színhelyére. A második olimpián pedig a kor akkori legkomolyabb hóágyúparkja biztosította a megfelelô hóréteget a sípályákon. Csak egyszer volt fôvárosban A rendezô városok is eltérnek a nyári olimpiákon megszokottaktól, míg a nyári olimpiákat pár kivétellel mindig fôvárosok rendezték (fôként a fejlett infrastruktúra miatt), addig téli olimpia mindössze egyszer került megrendezésre valamely ország fôvárosában (Norvégia - Oslo), a többi alkalommal akár kis lélekszámú hegyvidéki üdülôfalvak is elnyerték a rendezés jogát. 4 Érdekes helyszínek A jövôbeli kilátások is sok érdekességet ígérnek a rendezô helyszínek tekintetében. Elôször kaphatnak rendezési jogot eddig gazdasági helyzetük vagy politikai rendszerük miatt háttérbe szorult országok. Az eddig rendezôi jogot kapott helységek földrajzi helyzetét tekintve továbbra is dominálnak az Alpok és a Sziklás-hegység hóbiztos területei, de a pályázók között már számos érdekesség akad, ilyen például a 2010-es rendezési jogtól csak a döntôben elesett dél-koreai PyeongChang, amely már számos világkupa futamnak adott otthont. A téli olimpiák helyszíneinek kiterjesztését jelentheti a szintén 2010-es rendezési jog döntôjében kiesett Andorra la Vella (Pireneusok), az egyre erôsödô gazdaságú Kínában található Hrabin városa, valamint a sikeres rendezés, majd egy szörnyû háború után ismét pályázó Szarajevó. A 2006-os rendezési jog elnyeréséért folytatott küzdelemben a döntôig esélyes volt immár másodszor a Magas-Tátra szlovákiai fôvárosa Poprád és a Tátra lengyel fôvárosa Zakopane. A jövôben nagy valószínûséggel rendez majd téli olimpiát a már sokszor pályázó Svédország és Finnország valamint szintén pályázott már a rendezési jogra a bolgár fôváros Szófia.

7 OLIMPIA NYUGDÍJAS ÉLET kezdetektôl napjainkig XXI. téli olimpia: Vancouver A február 12. és 25. között megrendezendô játékokra nézôt; versenyzôt, edzôt, és kísérôt; és újságírót várnak Kanadába. A tervek szerint összesen önkéntes segíti majd a játékok sikeres megrendezését. További érdekes változás lehet, ha a nyári olimpia után a téli olimpia is megrendezésre kerülhet a déli-féltekén, ahol számtalan kitûnô síterep adhat be sikeres pályázatot (Argentína, Chile, Ausztrália, és Új-Zéland). Ahogyan a nyári olimpiai játékoknál, úgy a télieknél is egyre nagyobb üzleti lehetôséget rejt magában a rendezési jog megszerzése. A rendezô ország jelentôs támogatásokhoz juttathatja a helyszínül szolgáló várost, amely azon felül, hogy a sikeres szervezés esetén világhírre és presztízsre tesz szert a télisport központok között, ugrásszerû fejlôdésen megy át a rendezéshez szükséges berendezések (felvonók, új sípályák, stadionok és az ezekhez vezetô utak, vasutak, légi útvonalak) és az olimpiai falu valamint a hatalmas számú nézôközönség elszállásolásához szükséges szállodák felépítésének következményeképpen létrejövô nagymértékû szálláskapacitás növekedésnek köszönhetôen. 5

8 Országos Mentõszolgálat NYUGDÍJAS ÉLET Mentés szükségessége esetén bárki - állampolgárságtól és egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül - hívhat mentôt a Magyar Köztársaság területén. Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul: ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetû súlyos vérzés, stb.); baleset, sérülés, bármilyen eredetû mérgezés esetén; KI ÉS MIKOR HÍVHAT MENTÔT? MILYEN ESETEKBEN HÍVHATUNK MENTÔT MENTÉS CÉLJÁBÓL? megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkezô rendellenesség miatt; ha erôs fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhetô (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.); ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti. 6

9 Országos Mentõszolgálat NYUGDÍJAS ÉLET A MENTÔK HÍVÓSZÁMA AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN (MINDEN VEZETÉKES ÉS MOBIL TELEFONRÓL): tôl egységes sürgôsségi hívószám bevezetésére került sor Magyarország területén is (112). Ezt elsôsorban akkor hívjuk, ha egyidejûleg a mentôkre és/vagy a tûzoltókra és/vagy a rendôrségre is szükség van. Mentôhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést: 1. Hol történt? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín megközelíthetôsége) 2. Mi történt? (a sérülés, rosszullét bekövetkezte: pl. összeesett, eszméletlen; szívbeteg fullad; magasból esett, gépkocsi elgázolta; motorkerékpárral fának ütközött, stb.) 3. Hány sérült, beteg van? 4. Milyen sérülés, panasz, tünet észlelhetô? (pl. földön fekszik, lábát fájlalja; sápadt, verejtékes; fullad, nyugtalan, ajkai elkékültek; földön fekszik, görcsöl, szája habzik) 5. A bejelentô neve és telefonszáma (szükség lehet a bejelentô visszahívására, pl. pontatlan cím esetén!) 6. Várjunk a mentésirányító esetleges kérdéseire (a történtek pontosítása érdekében fontos!), és csak ezután tegyük le a telefonkagylót. Ha nem mentést igénylô heveny megbetegedést észlel a beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi. (Az Országos Mentôszolgálat hivatalos ajánlása) 7

10 sport NYUGDÍJAS ÉLET Grosics Gyula Az aranycsapat kapusának 84. születésnapját ünnepelték a sportiskolások. Az ünnepeltet a "Grosics" osztály verssel, virágokkal és saját készítésû papír-focilabdával köszöntötte. Molnár Gyula, Újbuda polgármestere méltatta a Fekete Párduc pályafutását. Grosics Gyula meghatottan vágta fel a 200 fôs születésnapi tortát, utána elvégezte a kezdôrúgást a kétszer öt perces bemutató futballmérkôzés elôtt. Grosics Gyula (Dorog, február 4.) magyar labdarúgó, az Aranycsapat kapusa, 86-szoros magyar válogatott. A sportsajtóban elterjedt beceneve a fekete párduc volt (ô volt az elsô kapus, aki fekete mezt vett fel a pályán). ÉLETE Tizenhárom évesen a Dorogi AC csapatában kezdte sportpályafutását tôl a MATEOSZ, illetve Teherfuvar hálóját ôrizte ben került a kor sztárcsapatához, a Budapesti Honvédhoz, amely akkoriban az Aranycsapat legendás játékosainak a gyûjtôhelye volt. A helsinki olimpián (1952) a gyôztes magyar válogatott tagja volt. Három világbajnokságon (1954, 1958, 1962) szerepelt a kifutásairól is híres kapuvédô. Háromszoros magyar bajnok volt, 390 bajnoki mérkôzésen lépett pályára és 1947 és 1962 között 86 alkalommal volt a válogatott kapusa. Részese az évszázad mérkôzésének nevezett 6:3-as londoni diadalnak. Az 1954-es berni világbajnoki döntô ezüstérmese. Az 1954-es berni csatavesztés után a harag ôt is utolérte. Máig tisztázatlan okokból hazaárulással vádolták, s kis híján a börtönben végezte. Pestrôl számûzve ugyan, de a Tatabánya kapujában folytathatta, ahol 1963-ig játszott ben abbahagyta a labdarúgást, mert nem engedték, hogy a Ferencvároshoz igazoljon. Nemcsak abban volt úttörô, hogy fekete mezt húzott, hanem abban is, ahogyan kapusként irányította a védelmet, szinte az egész csapatot, ahogyan együtt élt a játékkal, olykor a kapuját messze elhagyva. Szinte negyedik 8 hátvédként szerelt és indította a csapattársakat. Edzôként dolgozott Tatabányán, Salgótarjánban, a KSI-nél és Kuvaitban is. Másfél évtizedig, nyugdíjba vonulásáig volt a Volán Sport Club elnöke, ahol futballéletünk egyik vezérszónoka volt, aki már a hetvenes évek végén megannyiszor figyelmeztetett a sportág morális csôdjére. Késôbb a politikai életben is feltûnt, 1990-ben az MDF színeiben indult az országgyûlési választásokon, de nem jutott be. Késôbb még párszor megmérettette magát, de sosem nyert, így hamar kiderült, ez nem a neki való terep. A Magyar Olimpiai Bizottság 1995-ben olimpiai érdemrenddel tüntette ki. Grosics a magyar válogatott 1948 és 1954 között veretlen csapatának állandó kezdô kapusa volt. A Budapesti Honvéd színeiben játszott és 1952-ben a Helsinki olimpián olimpiai bajnok lett a magyar válogatottal. Az 1954-es svájci világbajnokságon mindenki magyar gyôzelemmel számolt. Az 1956-os forradalom leverése után szétesett az Aranycsapat, Grosics több csapattársával együtt az itthon maradás mellett döntött. A válogatott kapusa maradt, de egy évre eltiltották a pályától, késôbb szerepelt az 1958-as és az 1962-es világbajnokságon is, 1963-ban vonult vissza. A FIFA statisztikái szerint 1954 és 1962 közt Grosics 21 FIFA-tornán játszott meccsen védte a magyar válogatott kapuját (ebben 15 nyert meccs volt és két döntetlen).

11 sport NYUGDÍJAS ÉLET A világbajnokságokon játszott 11 meccsen 17 gólt kapott, a hat világbajnoki selejtezôn hatot, az öt olimpián játszott meccsen pedig csak kétszer tudták bevenni a kapuját. A legtöbb gólt egy meccsen belül az 1954-es világbajnokság csoportmérkôzésein a németek ellen játszott találkozón kapta. Ezt a meccset Magyarország 8-3-ra nyerte, hogy aztán a döntôben óriási meglepetést okozva 3-2-re kikapjon a németektôl. Grosics 3 gólt kapott az 1962-ben Budapesten Hollandia ellen vívott, döntetlenre zárult meccsen is. Grosics 86 válogatott szereplését tekintve (amibôl 59 barátságos mérkôzésen történt) ritka volt a kudarc: 59 gyôztes, 14 döntetlen és csak 13 vesztes mérkôzésen védett, összesen 96 gólt kapott, miközben csapata 258 gólt rúgott. Ez meccsenként 1,12 gólt jelent, ami azokban a mainál sokkal gólgazdagabb idôkben alacsonynak számít. Elôször 21 évesen állt a válogatott kapujában, 1947-ben Albánia ellen, utoljára 36 éves korában, 1962-ben (Jugoszlávia ellen), a két találkozó közt 15 év és 55 nap volt ban többször intenzív osztályra került, kilyukadt a tüdeje, illetve tüdôgyulladást kapott, de sikeresen megoperálták. Grosics Gyula ismét kórházban. 82. születésnapján szabályosan, szimbolikus céllal leigazolta a Ferencváros március 25-én debütált a Ferencváros színeiben, amikor a zöldek ellenfele az angol másodosztályú Sheffield United volt. Grosics a kezdôcsapatban kapott helyet. Sikerei, díjai 1952 az Év sportolója 1959 az Év labdarúgója hatszor választották be az aktuális év világválogatottjába Négyszer jelölték Aranylabdára, s mind a négy alkalommal a legjobb tíz között szerepelt 1995 MOB olimpiai érdemrend Magyar Szabadságért díj (2008) 1999 beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb kapusa közé Prima Primissima-díj (2009) novemberében a kelenföldi Budai Sport Általános Iskola vette fel a nevét május megalakul a róla elnevezett Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia. Dorog, Tatabánya, Budapest XI. kerülete díszpolgára Grosics Gyula Gyermektorna a Sportiskola SE szervezésében Felcsúti Labdarúgó Akadémia tiszteletbeli elnöke 2009 az FTC leigazolt labdarúgója

12 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész Bukrán Edit kerámiamûvészt otthonában és egyben bemutatótermében sikerült meginterjúvolnom. Már korábban, egy üzleti találkozó keretében sikerült egy kisfilmbôl megismernem munkásságát és be kell vallanom, igen magával ragadott, amit láttam. Manapság már nem nagyon lehet igazán elhivatott, tehetséges és egyedi alkotásairól ismert kerámia-mûvésszel találkozni. Örülök, hogy nekem megadatott! Mikor döntötted el, hogy keramikus leszel? Gyermekkori álmod vált valóra? Egy egészen kis faluban születtem Sámsonházán, ahol még fazekas mesterség sem volt és ôszintén szólva, nem is ismertem ezt a szakmát. Már egész kisgyermekként jól rajzoltam, és amikor jött az iskolánkba egy tanfelügyelô, meglátta a tehetséget bennem. Ô általa kerültem el a faluból a városi rajzszakkörre. Szívesen mentem és a szüleimtôl is megkaptam a támogatást. Majd mikor közeledett a pályaválasztás, már tudtam, hogy mindenképpen olyasmivel szeretnék foglalkozni, amihez kézügyesség és rajztudás szükségeltetik. A tanfelügyelô, amellett hogy tanított, grafikus is volt egy személyben, és mivel nem ismertem más szakmát, úgy gondoltam én is az leszek. A szegedi Mûvészeti Szakközépiskolába jelentkeztem grafika szakra, de nem vettek fel helyhiány miatt, így kerültem kerámia szakra. 10

13 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET Elôször szomorú voltam, de azzal vigasztaltak, hogy lesz alkalmam átmenni a korábban választott szakra. Végül aztán úgy megtetszett a kerámia, hogy nem akartam váltani. 14 évesen kerültem el a faluból, a szüleimtôl, ilyen távlatból elképzelhetetlennek tûnik számomra ez, fôleg ha belegondolok, hogy az én ikerfiaim, akik most 24 évesek, elköltöznének. Milyen nagy dolog volt a szüleimtôl, hogy annak idején elengedtek, persze akkoriban ez még máshogy ment, és azért csak egy szigorú kollégiumba kerültem. Aztán mikor végeztem Szegeden kerámia szakon, felvettek a Magyar Iparmûvészeti Egyetemre Budapesten. Itt is kollégista voltam és szintén kerámia szakon. Itt ismertem a meg a férjemet, aki belsôépítész szakra járt. Idén lesz a harmincadik házassági évfordulónk. Az egyetem után közösen kezdtetek el dolgozni, vagy másfelé vitt benneteket a hivatás? Az egyetem elvégzése után együtt dolgoztunk, a férjem segített kerámiát készíteni, mivel ô tudott korongozni. Annak idején kerámia szakra jelentkezett az Iparmûvészeti Egyetemre, de oda nem vették fel, így aztán következô évben már belsôépítész szakra ment. Mikor végeztünk az egyetemen, még mûködött egy erôsebb Képcsarnok, Iparmûvészeti Vállalat-hálózat, oda el lehetett kezdeni dolgozni, eladható tárgyakat gyártani. Akkor készítettük még ezeket a letisztultabb, simább, formatervezett tárgyakat, amiket leginkább a mostani, modern árukhoz tudnám hasonlítani. Annak idején még nem volt bent Magyarországon ez a sok tömegáru és fénykorát élte a Herendi, Zsolnay a saját ismert áruikkal. Viszont akkoriban pont ez volt a hiány, az egyszínû, egyszerû használati tárgy. Majd bejött az olasz és a kínai kerámia és annyira olcsón és olyan mennyiségben adták már a termékeiket, hogy nem volt érdemes felvenni velük a versenyt. Az egyszerû, letisztult formák csak akkor szépek, ha nagyon jó minôségben vannak elkészítve. Ilyen minôséget egyszerûen nem lehet kis mûhelyben elkészíteni, erre inkább a nagyüzemek rendezkedtek be. A kismûhely a kézmûves, egyedi dolgokra alkalmas. Ebben az idôben kezdtem el épületkerámiával foglalkozni. Pályázatokat írt ki a Mûvészeti Lektorátus és akkoriban a szállodák is még állami tulajdonban voltak. Egy-két ilyen pályázaton részt vettem és meg is nyertem, ezek lettek késôbb a referenciamunkáim. Hol láthatóak a munkáid? Az elsô munkám a soproni Lövér Szállodába készült, hat darab ajtónyi nagyságú kerámia. Mind a hat folyosón van egy épülettöredék összeállításom, és ezeket olyan motívumok alkotják, amik tényleg megtalálhatók Sopronban. Nagyon sok munka, utánajárás elôzte meg a konkrét kerámia

14 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET munkát. Befotóztam az ábrákat, motívumokat, és mivel abban az idôben még nem volt számítógép, így fotókból összemontázsoltam egy-egy tervlapot, és azt adtam be a pályázatra. Hogyan készítettél el egy ekkora kerámiát? Nagyon nehéz fizikai munka egy ajtó nagyságú kerámiát megmunkálni. Elôször megmintáztam az egész mûvet, majd felvágtam, dobozoltam és hátulról kivájtam. Ez a kerámia nem lehet egy bizonyos méretnél vastagabb, mert akkor nagyon nehéz lesz, és nem tud jól kiégni, esetleg levegô marad benne, és akkor szétrobbanhat a kemencében. A következô hasonló munkám Nyíregyházán volt. A belvárosban egy modern ház külsô falára készítettem mázzal szitázott képeket. Az építész tervezett a bejáratok mellé egy-egy hatalmas korongot és mivel teljesen egyformák voltak a lépcsôházak, így ezekre a korongokra kellett más és más tervet készíteni, hogy meg lehessenek különböztetni egymástól a bejáratokat. 25 éve készítettem a kerámiákat és még mindig ugyanúgy állnak ott, mint amikor felkerültek. Az épületkerámiánál a belsôépítészek igényeihez alkalmazkodtam, hiszen ôk álmodtak meg egy világot, amit én a mûveimmel színesebbé tettem. Készítettem a Korona Szállodába, az Aquincum Hotelbe, ami azóta Ramada Plaza lett, a Fortuna étterembe és magánházakhoz is különbözô kerámia szobrokat, oszlopfôket, faldíszeket. Majd kaptam egy munkát a Tûzoltó utcában, ahol üvegmozaikot restauráltam, és ezen felbuzdulva, magamnak is készítettem kerámiamozaikból egy képet. Tulajdonképpen ekkor éreztem rá a saját, egyéni stílusomra. Nagyon varázslatos dolog, amikor sok kicsi darabból összeáll egy kép. Innen jött az ötlet, hogy tárgyaknál is alkalmazhatnám ezt a technikát. Mi a Te sajátos ismertetôjegyed? Mirôl ismernek meg egy Bukrán kerámiát? Az összeépített kerámia az, amit magaménak tartok, ez a jellegzetességem. Sok minden mást is készítek, de már nyugodtan mondhatom, hogy ezekrôl a munkáimról ismernek fel leginkább. A technikám is finomodott idôvel, azt kellett kikísérleteznem az elején, hogy kötôanyag nélkül is egyben maradjanak a tárgyak. Egy speciális anyag kell hozzá és mivel ez elég gyorsan köt, így kevés idô áll rendelkezésemre az összeépítésnél. Elég aprólékos munkáról van szó, így türelem szükségeltetik hozzá és már a rutinom is. Öt évvel ezelôtt egy pályázati kiírás útján terveztem a Zsolnay gyárnak és gyártották is a munkáimat. Mióta vannak saját kiállításaid? Nagyjából 15 éve, önálló és csoportos kiállításaim is voltak. Az utóbbi idôben nagyot változott a világ. Harminc éve még jobban támogatták az ilyen jellegû mûvészetet és a pályakezdôket. Most már leginkább az számít, hogy minél eladhatóbb legyen egy-egy tárgy. A fiatal, végzôs keramikusoknak ezáltal biztosan nehezebb, mint mikor én kezdtem. A mûhely fenntartása is igen költséges, és ha segítséget veszel igénybe, ami ebben a szakmában jól jön, akkor természetesen az is kiadással jár. 12

15 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET Mennyi idôt vesz igénybe elkészíteni egy kerámia vázát? Ha rendelésre készítek valamit, azt általában egy hónapra szoktam elvállalni, de ebben benne van a száradási és az égetési idô és a mázazás is. Terveid a jövôt nézve? Minél több emberrel megismertetni a munkáimat és leginkább a fiatalokkal. A kerámia most annyira nem divatos, a minél jobban használható, praktikus dolgok felé megy a világ. A porcelángyáraknak is azért csökkent a forgalma, mert már szinte mindenki olyan tömegárut használ, amit nem sajnál a mindennapokban, be lehet pakolni a mosogatógépbe és könnyen pótolható. Szerencsére az én Bukrán kerámiám otthon nem pótolható egy könnyen, hiszen attól egyedi, hogy kézzel készült és nincs kettô egyforma belôle! Müller Bernadett Bukrán Edit várja kedves Olvasóinkat a Hild Klubban április 30-án egy kis bemutatóval egybekötött beszélgetésre. A Mûtermében is meg lehet csodálni és vásárolni az elkészült mûveit, akár csoportosan érkeznek, akár egyénileg. Telefonon egyeztetni kell az idôpontot Budapest, Kútvölgyi út 76/C. Tel: (36-1)

16 egészség NYUGDÍJAS ÉLET A hosszú élet titka A halhatatlanság széruma De hol is találjuk? Hol keressük? Biztos vagyok benne, hogy kedves Olvasóink is olvastak már olyan kalandregényt, mitológiai írást, vagy láttak filmet, mely e téma köré épült. Ki az, akit ne érdekelne az öröklét titka? Sajnos az orvostudomány jelenlegi állása szerint ez a szérum még nem létezik. Mit tegyünk tehát, hogy megôrizzük vitalitásunkat és életerônket természetes módon? Egy felmérés szerint a 100 év feletti kort megérô emberek száma egyre nô a világban. Ennek egyrészrôl az lehet az oka, hogy az orvostudomány évrôl évre fejlôdik és meg tudnak már gyógyítani korábban gyógyíthatatlannak vélt betegségeket is, másrészrôl viszont mi is kezdünk jobban odafigyelni a tudatos táplálkozásra. Életünk hosszát elsôsorban az öregedést szabályozó gének határozzák meg. Egy tanulmány szerint az öregedéssel a sejt- és DNS-károkat okozó gének aktivitása megduplázódik, míg a szövetregeneráló sejtek egyre jobban sérülnek. Szakértôk szerint az emberi test akár évig is képes lenne mûködni, de ezt megakadályozzák a testünkben idôrôl-idôre felhalmozódó méreganyagok. Leginkább ezeknek az általunk elfogyasztott mérgeknek van a legnagyobb öregedést elôsegítô képességük. Sajnos egyre több élelmiszerben használnak tartósítószert, színezéket, ízfokozót, térfogatnövelôt és még hosszasan sorolhatnánk a listáját ezeknek a lassú lefolyású méreganyagoknak. A felturbózott élelmiszerektôl nem lesz bajunk a fogyasztásuk után, hiszen nem tartalmaznak annyi vegyi anyagot, hogy bármilyen mérgezést is elôidézzenek szervezetünkben, de ha egy életen át ilyen termékeket fogyasztunk, akkor gondolják csak el, mennyi káros anyag halmozódhat fel szervezetünkben. A legnagyobb probléma az, hogy ma már szinte azt sem tudhatjuk, hogy valójában mit eszünk. Gyermekem orvosánál járva minap, pont találkoztam egy érdekes esettel. Egy kétéves kisfiúról derült ki, hogy allergiás a rákhúsra, pedig még egyszer sem kóstolta. Mi történt? Az édesanya almát adott uzsonnára a csemetének, és egy kis idô múlva arra lett figyelmes, hogy a kisfiúnak dagad fel az egész arca. Rohantak az orvoshoz, aki megállapította, hogy allergiás reakciót váltott ki nála valami. Hosszas vizsgálatok sora következett és kiderült, hogy valószínû mélytengeri állatokból kivont anyagot tartalmazó anyaggal téliesítették az almát, hogy ne fagyjon el. Ezek után tudjuk még, hogy mit eszünk?! Szóval ha pénztárcánk is engedi, próbáljunk meg minél több bio-, vagy öko-gazdálkodásból származó terméket fogyasztani, és leginkább nyersen, vagy párolva. Járványtani kutatások kimutatták, hogy a vegetáriánusok átlagban 7 évvel tovább élnek, mint a húsfogyasztók. A nem dohányzók 5-7 évvel tovább élnek a dohányzóknál, a C-vitamint szedôk pedig átlagosan hat évvel növelik életkorukat. Hasznos tanácsok a hosszú, egészséges, kielégítô életre: - Fogyasszunk kevesebb zsírt. Az alacsonyabb zsírtartalmú étrend csökkenti a bél- és vastagbélrák, illetve a mell-, petefészek- és prosztatarák kockázatát. - Csökkentsük a kalóriabevitelt. A magas tápanyagtartalom gyümölcsökön, zöldségeken és teljes kiôrlésû gabonákon alapuló étrendet jelent, minden másból kevesebbet fogyasszunk. - Igyunk teát. Nagyon fontos, hogy elegendô folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe, ami nem azt jelenti, hogy összeadjuk az összes folyadékot amit megittunk, vagyis kávét, cukros üdítôt, alkoholt, 14

17 egészség NYUGDÍJAS ÉLET és nyugodtan hátradôlhetünk, hogy megvolt a napi 2 liter folyadék. Tiszta, szénsavmentes ásványvízbôl kéne meginnunk legalább 2 litert naponta, ennek lehet egy része természetesen tea, sôt a teának igen jótékony hatása van. Napi két csésze növeli a test antioxidáns ellátását, és erôsíti a szívünket. - Együnk fokhagymát. Több kutatás is kimutatta, hogy ha rendszeresen fogyasztunk fokhagymát, a szívünk tartósan megôrizheti fiatalosságát. - Fogyasszunk kevesebb cukrot. A cukor nem csupán a szabadgyökök arányát növeli, de a II. típusú cukorbetegség is hozzá köthetô. - Naponta együnk zöldséget, gyümölcsöt. A legjobb antioxidáns gyümölcsök: áfonya, szeder, málna, szilva, eper, cseresznye, kékszôlô. A legtöbb antioxidáns tartalmú zöldség: hagyma, padlizsán, piros húsú paprika, répa, brokkoli, kelbimbó, spenót, káposzta, kukorica. - Együnk csokoládét. Természetesen mértékkel, napi egy-két kockával és jobb minôségû csokoládét, aminek magas a kakaótartalma. - Gondolkodjunk pozitívan! Talán ez mind közül a legfontosabb, nem hiába mondja a mondás, hogy minden az agyban dôl el. A negatív gondolatok, folyamatos stressz, éveket vehet el tôlünk. Teremtsünk magunk köré harmóniát, egyensúlyt, és ez nem az anyagi jólléten múlik, csupán csak a gondolatainktól, amiket magunkban hordozunk! Müller Bernadett Pácolt mozzarella zöld salátával Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg bivaly mozzarella, 2 db húsos, hámozott, magozott paradicsom, 1 dl extra szûz olívaolaj, ½ dl balzsamecet, ½ mokkáskanál só, 1 púpozott teáskanál pesto, 5 dkg fekete olívabogyó, ½ fej jégsaláta, pirítós vagy bagett A hozzávalókat apró kockákra vágjuk, a mozzarellákat pedig szeletekre. Az olajjal összekevert alapanyagokat a mozzarellára öntjük, majd 1 órát pihentetjük. Cukkínis-tojásos saláta Hozzávalók 4 személyre: 4 fôtt tojás, 2 kis zsenge cukkíni, 1 nagy kemény paradicsom, 1 zöld húsú paprika, 1 csokor újhagyma,1-2 szál halványító zeller, 1 csomag retek, 1 fej saláta. A reform majonézhez: 2 tojássárgája, 2 dl olaj, 4 tojásfehérje, 1 evôkanál joghurt A tojásokat meghámozzuk, és negyedekre vágjuk. A zöldféléket gondosan megmossuk, és konyhai papírtörlôvel szárazra itatjuk. Nagy salátás tálba aprítjuk a zöldségeket: a cukkínit vékony hasábokra, a paradicsomot apró kockákra, a paprikát csíkokra, az újhagymát, a halványító zellert, a retket karikára, és lazán összekeverjük. Fóliával letakarjuk, és a hûtôbe tesszük. Elkészítjük a majonézt: a tojássárgákhoz cseppenként adjuk az olajat, és sûrûre kikeverjük. A tojásfehérjébôl csipet sóval kemény habot verünk, és a tojássárgás masszához adjuk. Sóval, fehér borssal, citromlével ízesítjük, és a joghurttal lazán összekeverjük. Kivesszük a salátát a hûtôbôl, hozzátépkedjük a saláta leveleket, a fôtt tojással díszítjük, és a majonézzel tálaljuk. Vaníliás-rumos túrókrém Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evôkanál cukor, 3 evôkanál rum, 1 dl tejszínhab, 1 citrom reszelt héja, citromfûlevelek A túrót a vaníliás cukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a rumot, és óvatosan belekeverjük a tejszínhabot. A túrókrémet tálba tesszük, reszelt citromhéjjal és citromfûvel díszítjük.

18 hirdetés NYUGDÍJAS ÉLET

19 programok NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Hildesek! Sok szeretettel meghívjuk Önt nyugdíjas rendezvényeinkre! Elõadásaink HILD Kártyával ingyenesen látogathatók! Minden kedd és csütörtök délután 14 órától a Hild Klub-ban "kötetlen beszélgetés" keretében várjuk a természetjáró, kézimunkázó, társasjátékozó, hobby és egyéb érdeklôdési körûek jelentkezését, hogy ezekre a napokra is kialakíthassuk Önökkel együttmûködve a jövôbeni klubrendet. Jelentkezni a telefonszámon lehet Szabó Erzsébetnél. márciusiprogram 1 Hétfõ 10:00 Bemutatkozik a Szent Lukács Gyógyfürdô és Kórház. Elôzetes jelentkezés a Hild központi számán. 3 Szerda 14:00 Táplálkozás és szívérrendszeri betegségek. Elôadó: Kuglosics Mónika. 5 Péntek 14:00 Barangolás Hazai Tájakon. Elôadó Szilágyi Irén. 8 Hétfõ 14:00 Mûvészettörténet. Expresszionizmus. Elôadó: Ludmann Mihály. 9 Kedd 14:00 Pompei végnapjai, a Vezúv kitörése. Házigazda Malomhegyi Imre. 10 Szerda 14:00 Kórusdélután Váradi Edittel. 12 Péntek 14:00 Krisztus példázatai Pongrácz Róbert Hittanár elôadása. 16 Kedd 14:00 Kalandozás a zene világában. Énekel Helmut Lotti. Házigazda Malomhegyi Imre. 17 Szerda 14:00 Musical dalok. Elôadó: Berta Claudia. 19 Péntek 14:00 Etka jóga. 22 Hétfõ 14:00 ORFK - Megelôzô vagyonvédelem. 23 Kedd 14:00 Andre Rieu zenés mûsora: Szép az Élet. Házigazda Malomhegyi Imre. 24 Szerda 14:00 Filmzenék, operettek közkívánatra. Kovács Duó. 26 Péntek 14:00 A méhek varázslatos világa II. Elôadó: Dr. Szalay László, Biológiai Tudományok Kandidátusa. 29 Hétfõ 14:00 Emlékhangverseny, Frederic Chopin születésének 200. évfordulója alkalmából. Közremûködnek: Csoma Bálint, Csák József, Hegedûs Szabolcs, Hegedûs Valér, Jeremiás Beatrix, Benhauser József. Házigazda: Fenyves Mária Annunziata. 31 Szerda 14:00 Családi Kör. - Fellépési lehetôség. A mûsort vezeti és kíséri harmonikán Dévai Katalin. 17

20 programok NYUGDÍJAS ÉLET Sok szeretettel meghívjuk Önt nyugdíjas rendezvényeinkre! Elõadásaink HILD Kártyával ingyenesen látogathatók! áprilisiprogram 2 Péntek 14:00 A Krim félsziget szépségei, paloták, hegyek, tenger. Házigazda: Malomhegyi Imre. 6 Kedd 14:00 Utazás Portugáliába. Óceán, városok, mûemlékek. Házigazda: Malomhegyi Imre. 7 Szerda 14:00 Kórusdélután Váradi Edittel. 9 Péntek 14:00 Európai barangoló. Elôadó: Szilágyi Irén. 12 Hétfõ 14:00 Mûvészettörténet: Nyolcak, Magyar Avantgard. Elôadó: Ludmann Mihály. 14 Szerda 14:00 Családi Kör. Fellépési lehetôség. A mûsort vezeti és kíséri harmonikán Dévai Katalin. 16 Péntek 14:00 Krisztus példázatai. Pongrácz Róbert Hittanár elôadása. 19 Hétfõ 14:00 20 év a pályán. Pándi Piroska operaénekes jubileumi hangversenye. Közremûködik: Benhauser József, Orosz Dávid. Házigazda: Fenyves Mária Annunziata. 20 Kedd 14:00 Kalandozás a Magas Tátrában és a Szlovák Paradicsomban. Házigazda: Malomhegyi Imre. 21 Szerda 14:00 Sanzonok. Elôadó: Berta Claudia. 23 Péntek 14:00 A cukorbetegség és diétás kezelése. Elôadó: Kuglosics Mónika. 26 Hétfõ 14:00 Andre Rieu zenés filmje Ausztráliában. Házigazda: Malomhegyi Imre. 28 Szerda 14:00 ORFK Családon belüli erôszak. 30 Péntek 14:00 Bukrán Edit kerámikus mûvész mesél technikájáról és bemutatja munkáit. 18

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet Page 1 Az évszakok színei Évszakok színei Z. Soós István festészetében címmel nyílt új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától,

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától, Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. augusztus 25. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 15. szám Tisztelt Tolna Megyei

Részletesebben

Nyolc év után ismét bajnok a Fradi!

Nyolc év után ismét bajnok a Fradi! Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2015. május 26. MTI Fotó: Kovács Anikó Nyolc év után ismét bajnok a Fradi! Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok! skandálták a női kézilabda

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Internet: www.magyarsminfo.hu itt is elolvashatja az SMs üzenet magazint.

Internet: www.magyarsminfo.hu itt is elolvashatja az SMs üzenet magazint. Ahol az empátia enyhíti a pénzhiányt Önkéntesek segítenek az SM-betegeknek Sclerosis multiplexben szenvedő betegek rehabilitációja Édes élet! SM Hűség Klub - csatlakozz! 2011. ősz tél Internet: www.magyarsminfo.hu

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal Ingyenes Ceglédi I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. P A N O R Á M A Fradista szemmel az ellenfélrõl 3. oldal www.maxivendeglo.atw.hu MAXI PIZZA (40 dkg - 28 cm-es tészta) PARADICSOMOS ALAP Sajtos 700,-

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról G ENERÁCIÓN XIII. évfolyam 1. szám Ára: 240 Ft K Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával NYOSZ-hírek Postabontás Életmese 35 éves a Postás klub Vallomás az ifjúságról Festészet mindörökké 16.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós XXIII. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. január 20. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós Gyõrffy Ákos költõ érdemelte ki az

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben