Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK"

Átírás

1 Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész A hosszú élet titka PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY A téli olimpiák története a kezdetektôl napjainkig Grosics Gyula

2

3 beköszönô NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Olvasóink! Hosszú és kemény telet tudhatunk magunk mögött. Számunkra a hideg nappalok, s a még hidegebb éjszakák, a havas csúszós utak, nehezen járható járdák talán az emlékezetesebbek. Ugyanakkor, aki tehette s Földeák Gábor kimozdult egy kis rövid sétára vagy kirándulásra, megbizonyosodhatott a téli természet gyönyörû látványában. A csúszós utak, és a hólapátolás inkább csak a mi korosztályunknak okozhatott problémát, hiszen a gyermekek élvezték a sok havat, a hógolyózást, hóemberépítést, korcsolyázást, illetve szánkózást. Azért nem árt az óvatosság, hiszen lehet még csúszós pár helyen a járda, ezért inkább készüljünk fel egy kis segítségre, amit az Országos Mentôszolgálat oldalain olvashatnak. Lassan viszont kapjunk erôre, s a tél után ébredezzünk, akár a természet. Mozduljunk ki, élvezzük a friss nap erejét, a virágok illatát és a napi sétákról se mondjunk le. Gyümölcsökkel, vitaminokkal töltsük fel szervezetünket, s élvezzük a friss szabad levegôt. Egészség rovatunkban adunk egy-két tippet, hogy mi lehet a hosszú élet titka... Természetesen az egyik fontos titok a sport, mindjárt két cikkel is készültünk ebben a témában. Az idén kerül megrendezésre a Téli Olimpiai Játékok (lapzártánkkor még csak kezdôdött) és Grosics Gyula, az aranycsapat kapusa is betöltötte 84. életévét. Mi ott voltunk a neves ünnepségen, aminek a róla elnevezett Általános Iskola adott otthont. A diákok saját készítésû papír-focilabdával és tortával kedveskedtek a Fekete Párducnak. Kulturális ajánlónkban Bukrán Edit keramikus mûvészt és sajátos technikáját ismerhetik meg közelebbrôl és nemsokára személyesen is találkozhatnak vele a Hild klubban. Az érdeklôdök még a bemutatótermébe is ellátogathatnak, akár egy szervezett program keretében is március-április-május Tartalom 2 NYUBUSZ 3 ONYPE Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 4-5 OLIMPIA A téli olimpiák története a kezdetektôl napjainkig 6-7 OMSZ Ki és mikor hívhat mentôt? 8-9 SPORT Grosics Gyula BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész EGÉSZSÉG A hosszú élet titka 16 HIRDETÉS PROGRAMOK A HILD KLUBBAN 20 REJTVÉNY Végül ajánlom Önöknek ismét a Hild klub programjait és kívánok egy nagyon kellemes, egészségben teljes tavasz évszakot! Földeák Gábor Marketing igazgató HILD csoport Fôszerkesztô: Szerkesztô: Fotók: Lapterv: Nyomdai munkálatok: Grafikai tervezés: Földeák Gábor Müller Bernadett Corbis, Getty Images, istockphoto, Pályka Bernadett, archív Monogramma Kft. Monogramma Kft. Terjéki Eszter HU-ISSN Nyugdíjas Élet A HILD ÉLETMÓDMAGAZINJA VI/1., március-áprili-május Kiadó: HILD 1054 Budapest, Széchenyi u

4 NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET hírek Barátaink! NYUBUSZ A lap decemberi számában beszámoltunk arról, mi történt a házunk táján. Néhány esemény azonban lapzárta után történt, amirôl szívesen hírt adunk. November án részt vettünk a már hagyományos Nyugdíjas Expón, ahol az érdeklôdôket tájékoztattuk tevékenységünkrôl, új kapcsolatokat teremtettünk és büszkén jelentjük, hogy ismét nagy sikert aratott a kézimunka-kör kiállítása, a míves alkotásokat sokan megdicsérték. Bemutattunk néhány darabot a maradék fonal akciónk során begyûlt fonalakból készült gyerek sálakból, sapkákból, pulóverekbôl, takarókból, rugdalózókból, stb. (melyekbôl összesen 17 nagy doboznyi gyûlt össze) december 20-án át is adtuk ezeket a Mikulás Gyárnak. Itt szeretnénk felhívni a kötni, horgolni tudó hölgyek figyelmét, hogy várjuk jelentkezésüket, fonal bôven van még és a nagycsaládosok, valamint az anyaotthonok szívesen fogadják az elkészült gyermekholmikat. December 26-án Dr. Demszky Gábor polgármester úr már hagyományos meghívására a 3 nyugdíjas szervezet (NYUBUSZ, Életet az Éveknek és a Tisztelet Társasága) nyugdíjasai a Vígszínházban megtekinthették az Egy csók és más semmi címû zenés elôadást. Nagy siker volt, köszönjük. Az elôadás elôtt a Fôpolgármester úr köszöntötte az idôseket, megköszönte a sokéves segítségüket és elköszönt, mondván utoljára találkoztunk Vele ebben a tisztségében. Január az Üdülési csekkek igénylésének és szétosztásának idôszaka volt, 113-an igényeltek és kaptak csekket. Az elsô negyedévben nagy feladatot vállaltunk budai, pesti és a Pest megye nyugdíjasainak 3 alkalommal 3 helyszínen, esetenként 4 elôadásból álló sorozatban ismertették neves elôadók a parlament által elfogadott, Nemzeti Idôsügyi Stratégiát. Az elôadásokra fôként olyan szép korúak jöttek, akik az ott hallottakat készek voltak továbbadni akár más korosztálynak is, de szívesen láttunk az elôadáson bárkit, akit a téma érdekelt. Az elôadások során konzultációkra is volt lehetôség. Szövetségünkben évek óta mûködik az irodalmi kör, ami irodalmat szeretô és azt tolmácsoló klubtagokból áll, akik járják az idôsotthonokat és különbözô rendezvényeket. Csak hívni kell ôket (telefon: ) Király Istvánné. Ebben az évben a kortárs írók, költôk mûveibôl válogatnak, de megemlékeznek a Csehov és Erkel évfordulóról. Február 13-án a MÜPÁ-ba voltunk hivatalosak, a Budapestért folyó harcok befejezésének emlékére rendezett koncertre, ahol Fischer Iván Beethoven III. Szimfóniáját vezényelte. Terveinkben szerepel a már hagyományos Nyugdíjasok Budapesti Fesztiválja, melynek idôpontjáról honlapunkról értesülhetnek az érdeklôdök. Szolgáltatásainkat továbbra is igénybe vehetik a hozzánk fordulók. Elnökségi tagjaink naponta hétfôtôl péntekig óráig várják telefonon és személyesen a nyugdíjasokat központunkban (1054 Budapest, Akadémia u.1. fszt. 45.). Javasoljuk, tekintsék meg honlapunkat: Telefonszámunk: Minden kedves olvasónak jó egészséget, nyugodt és szép napokat kívánunk. NYUBUSZ elnöksége 2

5 ONYPE NYUGDÍJAS ÉLET ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET H-1126 BUDAPEST, BÖSZÖRMÉNYI ÚT TEL/FAX: Így élni jó Életünk meghatározója a polgári értékrend. Országunkban 10 évvel ezelôtt, a rendszerváltás eredményeként átalakulás indult meg a társadalomban. Vannak vitatható kérdések, de az alkotmányos rend, a jogállamiság feltételeinek megteremtése elévülhetetlen érdemei ennek az átalakulásnak. 10 évvel ezelôtt felismertük a közös gondolkodás fontosságát és kezdtük ízlelgetni, hogy a létrehozott civil szervezetek hatékony formálói lehetnek a közélet formálásában. A különbözô szervezetek természetesen különbözô megjelenítési formában mûködnek, de sajátosak abban, hogy milyen értékrendhez fûzôdô célok megvalósítását tûzték maguk elé. A választott értékrendhez való tartozás a cél, az ettôl való eltérés már nem az igazi út! Egyesületünk 2000-ben, az évezred fordulóján alakult meg Budapesten. Alapszabályunk világosan meghatározza értékrendünket, célkitûzéseinket. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy mi nem a már mûködô szervezetek tagjainak befolyásolására, vagy hozzánk való átcsábítására alakultunk meg, hanem érzékeltük, hogy az emberek szívesebben keresnek fel olyan szervezeteket, amely az ô belsô meggyôzôdésükkel azonos értékrendet képviselnek. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel bíró közhasznú szervezet. Mûködésünk meghatározó alapköve a konzervatív, keresztény, nemzeti polgári erkölcsi értékrend vallása, ezen értékrend megôrzése, képviselete, meggyökereztetése és védelme a nyugdíjas társadalomban. Célja, a nyugdíjasok érdekeinek képviselete, ill. érdekérvényesítése, a közéletben a demokrácia, a társadalmi igazságosság, a jog, az egymás iránti szolidaritás és humánum érvényesülésének elôsegítése. Hívei vagyunk a generációs párbeszédnek, kapcsolatot ápolunk a mindenkori kormánnyal, önkormányzatok képviselôivel. A fentiekre támaszkodva megalakítottuk az egész ország területén szervezeteinket. Bátran elmondhatjuk, hogy a tapasztalt, nehéz anyagi háttér ellenére talpon maradtunk, mert valljuk, hogy ISTEN nélkül az életben adódó terhek elviselése nem vállalható! A nemzetnek szüksége van arra, hogy minél többen vállalják ezen értékeket. Az ország vezetôi pedig garantálják minden ember számára az egyenlôséget és az egyenlô bánásmódot. Fontos volna továbbá, hogy az állami vezetés számolja fel a korrupcióra épült kapcsolatrendszert, és az egyéni és nemzeti szabadságjogok ne lehessenek érvényesíthetôk mások kárára, mert meggazdagodni sem szabad íly módon. Összefoglalva, könnyû lehetne e célokat megvalósítani, csak vállalni kellene minden magyar polgárnak, hogy valóban a nemzet felemelkedését akarják szolgálni! Valljuk, hogy az ember nem érhet el sikereket az életben, ha nincs benne közösségi érzés, hiszen az ember nem egy elhatárolt sziget, hanem társadalmat alkot, a társadalom pedig ôt alakítja. A 10. jubileumi év alkalmából, az ünnepi beszédemben felhívtam az országos tagság figyelmét a következô Pilinszky János idézettel, amit szívbôl kívántam, és ajánlom az országban élô valamennyi nyugdíjas társamnak, hogy fogadja meg: Idézet Pilinszky János szavaival: Az igazi szeretet próbája az, hogy nem fél a másik ember szeretetétôl, hogy elegendô benne e szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt Kívánok minden magyar nyugdíjas társamnak jó egészséget, boldog jövôt! Írta: Zsák Jánosné az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke

6 OLIMPIA NYUGDÍJAS ÉLET A téli olimpiák története a A téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a nyári olimpiáké. Az elsô téli olimpiát 1924-ben rendezték a franciaországi Chamonix-ban. Ahogyan a nyári olimpiák története során, a téli olimpiák statisztikájában is felfedezhetô, hogy az évek múlásával folyamatosan nôtt a versenyszámok, a résztvevô országok, a versenyzôk és a nézôk száma, valamint a versenyzôk nem szerinti megoszlása is jóval kiegyenlítettebb napjainkban, mint a kezdeti olimpiákon. Az elsô olimpián 11 nô, és 247 férfi vett részt, míg a 2002-es rendezvényen 886 nô és 1513 férfi versenyzô. Kiszolgáltatva az idôjárásnak További jellegzetessége a téli olimpiai játékoknak, hogy a rendezvények sikeres lebonyolítása sokkal inkább függ az idôjárási és földrajzi tényezôktôl, mint a nyári olimpiák esetében. Például 1964-ben Innsbruck-ban a hóhiány és az enyhe idô, 1984-ben Szarajevóban pedig a hirtelen leesett hatalmas hómennyiség okozott gondot, a New York állambeli, mindössze 568 méteres tengerszint felett fekvô Lake Placid-ben pedig annak ellenére rendeztek kétszer téli olimpiát, hogy elôször vasúton szállították a havat a rendezvény színhelyére. A második olimpián pedig a kor akkori legkomolyabb hóágyúparkja biztosította a megfelelô hóréteget a sípályákon. Csak egyszer volt fôvárosban A rendezô városok is eltérnek a nyári olimpiákon megszokottaktól, míg a nyári olimpiákat pár kivétellel mindig fôvárosok rendezték (fôként a fejlett infrastruktúra miatt), addig téli olimpia mindössze egyszer került megrendezésre valamely ország fôvárosában (Norvégia - Oslo), a többi alkalommal akár kis lélekszámú hegyvidéki üdülôfalvak is elnyerték a rendezés jogát. 4 Érdekes helyszínek A jövôbeli kilátások is sok érdekességet ígérnek a rendezô helyszínek tekintetében. Elôször kaphatnak rendezési jogot eddig gazdasági helyzetük vagy politikai rendszerük miatt háttérbe szorult országok. Az eddig rendezôi jogot kapott helységek földrajzi helyzetét tekintve továbbra is dominálnak az Alpok és a Sziklás-hegység hóbiztos területei, de a pályázók között már számos érdekesség akad, ilyen például a 2010-es rendezési jogtól csak a döntôben elesett dél-koreai PyeongChang, amely már számos világkupa futamnak adott otthont. A téli olimpiák helyszíneinek kiterjesztését jelentheti a szintén 2010-es rendezési jog döntôjében kiesett Andorra la Vella (Pireneusok), az egyre erôsödô gazdaságú Kínában található Hrabin városa, valamint a sikeres rendezés, majd egy szörnyû háború után ismét pályázó Szarajevó. A 2006-os rendezési jog elnyeréséért folytatott küzdelemben a döntôig esélyes volt immár másodszor a Magas-Tátra szlovákiai fôvárosa Poprád és a Tátra lengyel fôvárosa Zakopane. A jövôben nagy valószínûséggel rendez majd téli olimpiát a már sokszor pályázó Svédország és Finnország valamint szintén pályázott már a rendezési jogra a bolgár fôváros Szófia.

7 OLIMPIA NYUGDÍJAS ÉLET kezdetektôl napjainkig XXI. téli olimpia: Vancouver A február 12. és 25. között megrendezendô játékokra nézôt; versenyzôt, edzôt, és kísérôt; és újságírót várnak Kanadába. A tervek szerint összesen önkéntes segíti majd a játékok sikeres megrendezését. További érdekes változás lehet, ha a nyári olimpia után a téli olimpia is megrendezésre kerülhet a déli-féltekén, ahol számtalan kitûnô síterep adhat be sikeres pályázatot (Argentína, Chile, Ausztrália, és Új-Zéland). Ahogyan a nyári olimpiai játékoknál, úgy a télieknél is egyre nagyobb üzleti lehetôséget rejt magában a rendezési jog megszerzése. A rendezô ország jelentôs támogatásokhoz juttathatja a helyszínül szolgáló várost, amely azon felül, hogy a sikeres szervezés esetén világhírre és presztízsre tesz szert a télisport központok között, ugrásszerû fejlôdésen megy át a rendezéshez szükséges berendezések (felvonók, új sípályák, stadionok és az ezekhez vezetô utak, vasutak, légi útvonalak) és az olimpiai falu valamint a hatalmas számú nézôközönség elszállásolásához szükséges szállodák felépítésének következményeképpen létrejövô nagymértékû szálláskapacitás növekedésnek köszönhetôen. 5

8 Országos Mentõszolgálat NYUGDÍJAS ÉLET Mentés szükségessége esetén bárki - állampolgárságtól és egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül - hívhat mentôt a Magyar Köztársaság területén. Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul: ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetû súlyos vérzés, stb.); baleset, sérülés, bármilyen eredetû mérgezés esetén; KI ÉS MIKOR HÍVHAT MENTÔT? MILYEN ESETEKBEN HÍVHATUNK MENTÔT MENTÉS CÉLJÁBÓL? megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkezô rendellenesség miatt; ha erôs fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhetô (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.); ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti. 6

9 Országos Mentõszolgálat NYUGDÍJAS ÉLET A MENTÔK HÍVÓSZÁMA AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN (MINDEN VEZETÉKES ÉS MOBIL TELEFONRÓL): tôl egységes sürgôsségi hívószám bevezetésére került sor Magyarország területén is (112). Ezt elsôsorban akkor hívjuk, ha egyidejûleg a mentôkre és/vagy a tûzoltókra és/vagy a rendôrségre is szükség van. Mentôhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést: 1. Hol történt? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín megközelíthetôsége) 2. Mi történt? (a sérülés, rosszullét bekövetkezte: pl. összeesett, eszméletlen; szívbeteg fullad; magasból esett, gépkocsi elgázolta; motorkerékpárral fának ütközött, stb.) 3. Hány sérült, beteg van? 4. Milyen sérülés, panasz, tünet észlelhetô? (pl. földön fekszik, lábát fájlalja; sápadt, verejtékes; fullad, nyugtalan, ajkai elkékültek; földön fekszik, görcsöl, szája habzik) 5. A bejelentô neve és telefonszáma (szükség lehet a bejelentô visszahívására, pl. pontatlan cím esetén!) 6. Várjunk a mentésirányító esetleges kérdéseire (a történtek pontosítása érdekében fontos!), és csak ezután tegyük le a telefonkagylót. Ha nem mentést igénylô heveny megbetegedést észlel a beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi. (Az Országos Mentôszolgálat hivatalos ajánlása) 7

10 sport NYUGDÍJAS ÉLET Grosics Gyula Az aranycsapat kapusának 84. születésnapját ünnepelték a sportiskolások. Az ünnepeltet a "Grosics" osztály verssel, virágokkal és saját készítésû papír-focilabdával köszöntötte. Molnár Gyula, Újbuda polgármestere méltatta a Fekete Párduc pályafutását. Grosics Gyula meghatottan vágta fel a 200 fôs születésnapi tortát, utána elvégezte a kezdôrúgást a kétszer öt perces bemutató futballmérkôzés elôtt. Grosics Gyula (Dorog, február 4.) magyar labdarúgó, az Aranycsapat kapusa, 86-szoros magyar válogatott. A sportsajtóban elterjedt beceneve a fekete párduc volt (ô volt az elsô kapus, aki fekete mezt vett fel a pályán). ÉLETE Tizenhárom évesen a Dorogi AC csapatában kezdte sportpályafutását tôl a MATEOSZ, illetve Teherfuvar hálóját ôrizte ben került a kor sztárcsapatához, a Budapesti Honvédhoz, amely akkoriban az Aranycsapat legendás játékosainak a gyûjtôhelye volt. A helsinki olimpián (1952) a gyôztes magyar válogatott tagja volt. Három világbajnokságon (1954, 1958, 1962) szerepelt a kifutásairól is híres kapuvédô. Háromszoros magyar bajnok volt, 390 bajnoki mérkôzésen lépett pályára és 1947 és 1962 között 86 alkalommal volt a válogatott kapusa. Részese az évszázad mérkôzésének nevezett 6:3-as londoni diadalnak. Az 1954-es berni világbajnoki döntô ezüstérmese. Az 1954-es berni csatavesztés után a harag ôt is utolérte. Máig tisztázatlan okokból hazaárulással vádolták, s kis híján a börtönben végezte. Pestrôl számûzve ugyan, de a Tatabánya kapujában folytathatta, ahol 1963-ig játszott ben abbahagyta a labdarúgást, mert nem engedték, hogy a Ferencvároshoz igazoljon. Nemcsak abban volt úttörô, hogy fekete mezt húzott, hanem abban is, ahogyan kapusként irányította a védelmet, szinte az egész csapatot, ahogyan együtt élt a játékkal, olykor a kapuját messze elhagyva. Szinte negyedik 8 hátvédként szerelt és indította a csapattársakat. Edzôként dolgozott Tatabányán, Salgótarjánban, a KSI-nél és Kuvaitban is. Másfél évtizedig, nyugdíjba vonulásáig volt a Volán Sport Club elnöke, ahol futballéletünk egyik vezérszónoka volt, aki már a hetvenes évek végén megannyiszor figyelmeztetett a sportág morális csôdjére. Késôbb a politikai életben is feltûnt, 1990-ben az MDF színeiben indult az országgyûlési választásokon, de nem jutott be. Késôbb még párszor megmérettette magát, de sosem nyert, így hamar kiderült, ez nem a neki való terep. A Magyar Olimpiai Bizottság 1995-ben olimpiai érdemrenddel tüntette ki. Grosics a magyar válogatott 1948 és 1954 között veretlen csapatának állandó kezdô kapusa volt. A Budapesti Honvéd színeiben játszott és 1952-ben a Helsinki olimpián olimpiai bajnok lett a magyar válogatottal. Az 1954-es svájci világbajnokságon mindenki magyar gyôzelemmel számolt. Az 1956-os forradalom leverése után szétesett az Aranycsapat, Grosics több csapattársával együtt az itthon maradás mellett döntött. A válogatott kapusa maradt, de egy évre eltiltották a pályától, késôbb szerepelt az 1958-as és az 1962-es világbajnokságon is, 1963-ban vonult vissza. A FIFA statisztikái szerint 1954 és 1962 közt Grosics 21 FIFA-tornán játszott meccsen védte a magyar válogatott kapuját (ebben 15 nyert meccs volt és két döntetlen).

11 sport NYUGDÍJAS ÉLET A világbajnokságokon játszott 11 meccsen 17 gólt kapott, a hat világbajnoki selejtezôn hatot, az öt olimpián játszott meccsen pedig csak kétszer tudták bevenni a kapuját. A legtöbb gólt egy meccsen belül az 1954-es világbajnokság csoportmérkôzésein a németek ellen játszott találkozón kapta. Ezt a meccset Magyarország 8-3-ra nyerte, hogy aztán a döntôben óriási meglepetést okozva 3-2-re kikapjon a németektôl. Grosics 3 gólt kapott az 1962-ben Budapesten Hollandia ellen vívott, döntetlenre zárult meccsen is. Grosics 86 válogatott szereplését tekintve (amibôl 59 barátságos mérkôzésen történt) ritka volt a kudarc: 59 gyôztes, 14 döntetlen és csak 13 vesztes mérkôzésen védett, összesen 96 gólt kapott, miközben csapata 258 gólt rúgott. Ez meccsenként 1,12 gólt jelent, ami azokban a mainál sokkal gólgazdagabb idôkben alacsonynak számít. Elôször 21 évesen állt a válogatott kapujában, 1947-ben Albánia ellen, utoljára 36 éves korában, 1962-ben (Jugoszlávia ellen), a két találkozó közt 15 év és 55 nap volt ban többször intenzív osztályra került, kilyukadt a tüdeje, illetve tüdôgyulladást kapott, de sikeresen megoperálták. Grosics Gyula ismét kórházban. 82. születésnapján szabályosan, szimbolikus céllal leigazolta a Ferencváros március 25-én debütált a Ferencváros színeiben, amikor a zöldek ellenfele az angol másodosztályú Sheffield United volt. Grosics a kezdôcsapatban kapott helyet. Sikerei, díjai 1952 az Év sportolója 1959 az Év labdarúgója hatszor választották be az aktuális év világválogatottjába Négyszer jelölték Aranylabdára, s mind a négy alkalommal a legjobb tíz között szerepelt 1995 MOB olimpiai érdemrend Magyar Szabadságért díj (2008) 1999 beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb kapusa közé Prima Primissima-díj (2009) novemberében a kelenföldi Budai Sport Általános Iskola vette fel a nevét május megalakul a róla elnevezett Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia. Dorog, Tatabánya, Budapest XI. kerülete díszpolgára Grosics Gyula Gyermektorna a Sportiskola SE szervezésében Felcsúti Labdarúgó Akadémia tiszteletbeli elnöke 2009 az FTC leigazolt labdarúgója

12 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész Bukrán Edit kerámiamûvészt otthonában és egyben bemutatótermében sikerült meginterjúvolnom. Már korábban, egy üzleti találkozó keretében sikerült egy kisfilmbôl megismernem munkásságát és be kell vallanom, igen magával ragadott, amit láttam. Manapság már nem nagyon lehet igazán elhivatott, tehetséges és egyedi alkotásairól ismert kerámia-mûvésszel találkozni. Örülök, hogy nekem megadatott! Mikor döntötted el, hogy keramikus leszel? Gyermekkori álmod vált valóra? Egy egészen kis faluban születtem Sámsonházán, ahol még fazekas mesterség sem volt és ôszintén szólva, nem is ismertem ezt a szakmát. Már egész kisgyermekként jól rajzoltam, és amikor jött az iskolánkba egy tanfelügyelô, meglátta a tehetséget bennem. Ô általa kerültem el a faluból a városi rajzszakkörre. Szívesen mentem és a szüleimtôl is megkaptam a támogatást. Majd mikor közeledett a pályaválasztás, már tudtam, hogy mindenképpen olyasmivel szeretnék foglalkozni, amihez kézügyesség és rajztudás szükségeltetik. A tanfelügyelô, amellett hogy tanított, grafikus is volt egy személyben, és mivel nem ismertem más szakmát, úgy gondoltam én is az leszek. A szegedi Mûvészeti Szakközépiskolába jelentkeztem grafika szakra, de nem vettek fel helyhiány miatt, így kerültem kerámia szakra. 10

13 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET Elôször szomorú voltam, de azzal vigasztaltak, hogy lesz alkalmam átmenni a korábban választott szakra. Végül aztán úgy megtetszett a kerámia, hogy nem akartam váltani. 14 évesen kerültem el a faluból, a szüleimtôl, ilyen távlatból elképzelhetetlennek tûnik számomra ez, fôleg ha belegondolok, hogy az én ikerfiaim, akik most 24 évesek, elköltöznének. Milyen nagy dolog volt a szüleimtôl, hogy annak idején elengedtek, persze akkoriban ez még máshogy ment, és azért csak egy szigorú kollégiumba kerültem. Aztán mikor végeztem Szegeden kerámia szakon, felvettek a Magyar Iparmûvészeti Egyetemre Budapesten. Itt is kollégista voltam és szintén kerámia szakon. Itt ismertem a meg a férjemet, aki belsôépítész szakra járt. Idén lesz a harmincadik házassági évfordulónk. Az egyetem után közösen kezdtetek el dolgozni, vagy másfelé vitt benneteket a hivatás? Az egyetem elvégzése után együtt dolgoztunk, a férjem segített kerámiát készíteni, mivel ô tudott korongozni. Annak idején kerámia szakra jelentkezett az Iparmûvészeti Egyetemre, de oda nem vették fel, így aztán következô évben már belsôépítész szakra ment. Mikor végeztünk az egyetemen, még mûködött egy erôsebb Képcsarnok, Iparmûvészeti Vállalat-hálózat, oda el lehetett kezdeni dolgozni, eladható tárgyakat gyártani. Akkor készítettük még ezeket a letisztultabb, simább, formatervezett tárgyakat, amiket leginkább a mostani, modern árukhoz tudnám hasonlítani. Annak idején még nem volt bent Magyarországon ez a sok tömegáru és fénykorát élte a Herendi, Zsolnay a saját ismert áruikkal. Viszont akkoriban pont ez volt a hiány, az egyszínû, egyszerû használati tárgy. Majd bejött az olasz és a kínai kerámia és annyira olcsón és olyan mennyiségben adták már a termékeiket, hogy nem volt érdemes felvenni velük a versenyt. Az egyszerû, letisztult formák csak akkor szépek, ha nagyon jó minôségben vannak elkészítve. Ilyen minôséget egyszerûen nem lehet kis mûhelyben elkészíteni, erre inkább a nagyüzemek rendezkedtek be. A kismûhely a kézmûves, egyedi dolgokra alkalmas. Ebben az idôben kezdtem el épületkerámiával foglalkozni. Pályázatokat írt ki a Mûvészeti Lektorátus és akkoriban a szállodák is még állami tulajdonban voltak. Egy-két ilyen pályázaton részt vettem és meg is nyertem, ezek lettek késôbb a referenciamunkáim. Hol láthatóak a munkáid? Az elsô munkám a soproni Lövér Szállodába készült, hat darab ajtónyi nagyságú kerámia. Mind a hat folyosón van egy épülettöredék összeállításom, és ezeket olyan motívumok alkotják, amik tényleg megtalálhatók Sopronban. Nagyon sok munka, utánajárás elôzte meg a konkrét kerámia

14 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET munkát. Befotóztam az ábrákat, motívumokat, és mivel abban az idôben még nem volt számítógép, így fotókból összemontázsoltam egy-egy tervlapot, és azt adtam be a pályázatra. Hogyan készítettél el egy ekkora kerámiát? Nagyon nehéz fizikai munka egy ajtó nagyságú kerámiát megmunkálni. Elôször megmintáztam az egész mûvet, majd felvágtam, dobozoltam és hátulról kivájtam. Ez a kerámia nem lehet egy bizonyos méretnél vastagabb, mert akkor nagyon nehéz lesz, és nem tud jól kiégni, esetleg levegô marad benne, és akkor szétrobbanhat a kemencében. A következô hasonló munkám Nyíregyházán volt. A belvárosban egy modern ház külsô falára készítettem mázzal szitázott képeket. Az építész tervezett a bejáratok mellé egy-egy hatalmas korongot és mivel teljesen egyformák voltak a lépcsôházak, így ezekre a korongokra kellett más és más tervet készíteni, hogy meg lehessenek különböztetni egymástól a bejáratokat. 25 éve készítettem a kerámiákat és még mindig ugyanúgy állnak ott, mint amikor felkerültek. Az épületkerámiánál a belsôépítészek igényeihez alkalmazkodtam, hiszen ôk álmodtak meg egy világot, amit én a mûveimmel színesebbé tettem. Készítettem a Korona Szállodába, az Aquincum Hotelbe, ami azóta Ramada Plaza lett, a Fortuna étterembe és magánházakhoz is különbözô kerámia szobrokat, oszlopfôket, faldíszeket. Majd kaptam egy munkát a Tûzoltó utcában, ahol üvegmozaikot restauráltam, és ezen felbuzdulva, magamnak is készítettem kerámiamozaikból egy képet. Tulajdonképpen ekkor éreztem rá a saját, egyéni stílusomra. Nagyon varázslatos dolog, amikor sok kicsi darabból összeáll egy kép. Innen jött az ötlet, hogy tárgyaknál is alkalmazhatnám ezt a technikát. Mi a Te sajátos ismertetôjegyed? Mirôl ismernek meg egy Bukrán kerámiát? Az összeépített kerámia az, amit magaménak tartok, ez a jellegzetességem. Sok minden mást is készítek, de már nyugodtan mondhatom, hogy ezekrôl a munkáimról ismernek fel leginkább. A technikám is finomodott idôvel, azt kellett kikísérleteznem az elején, hogy kötôanyag nélkül is egyben maradjanak a tárgyak. Egy speciális anyag kell hozzá és mivel ez elég gyorsan köt, így kevés idô áll rendelkezésemre az összeépítésnél. Elég aprólékos munkáról van szó, így türelem szükségeltetik hozzá és már a rutinom is. Öt évvel ezelôtt egy pályázati kiírás útján terveztem a Zsolnay gyárnak és gyártották is a munkáimat. Mióta vannak saját kiállításaid? Nagyjából 15 éve, önálló és csoportos kiállításaim is voltak. Az utóbbi idôben nagyot változott a világ. Harminc éve még jobban támogatták az ilyen jellegû mûvészetet és a pályakezdôket. Most már leginkább az számít, hogy minél eladhatóbb legyen egy-egy tárgy. A fiatal, végzôs keramikusoknak ezáltal biztosan nehezebb, mint mikor én kezdtem. A mûhely fenntartása is igen költséges, és ha segítséget veszel igénybe, ami ebben a szakmában jól jön, akkor természetesen az is kiadással jár. 12

15 kulturális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET Mennyi idôt vesz igénybe elkészíteni egy kerámia vázát? Ha rendelésre készítek valamit, azt általában egy hónapra szoktam elvállalni, de ebben benne van a száradási és az égetési idô és a mázazás is. Terveid a jövôt nézve? Minél több emberrel megismertetni a munkáimat és leginkább a fiatalokkal. A kerámia most annyira nem divatos, a minél jobban használható, praktikus dolgok felé megy a világ. A porcelángyáraknak is azért csökkent a forgalma, mert már szinte mindenki olyan tömegárut használ, amit nem sajnál a mindennapokban, be lehet pakolni a mosogatógépbe és könnyen pótolható. Szerencsére az én Bukrán kerámiám otthon nem pótolható egy könnyen, hiszen attól egyedi, hogy kézzel készült és nincs kettô egyforma belôle! Müller Bernadett Bukrán Edit várja kedves Olvasóinkat a Hild Klubban április 30-án egy kis bemutatóval egybekötött beszélgetésre. A Mûtermében is meg lehet csodálni és vásárolni az elkészült mûveit, akár csoportosan érkeznek, akár egyénileg. Telefonon egyeztetni kell az idôpontot Budapest, Kútvölgyi út 76/C. Tel: (36-1)

16 egészség NYUGDÍJAS ÉLET A hosszú élet titka A halhatatlanság széruma De hol is találjuk? Hol keressük? Biztos vagyok benne, hogy kedves Olvasóink is olvastak már olyan kalandregényt, mitológiai írást, vagy láttak filmet, mely e téma köré épült. Ki az, akit ne érdekelne az öröklét titka? Sajnos az orvostudomány jelenlegi állása szerint ez a szérum még nem létezik. Mit tegyünk tehát, hogy megôrizzük vitalitásunkat és életerônket természetes módon? Egy felmérés szerint a 100 év feletti kort megérô emberek száma egyre nô a világban. Ennek egyrészrôl az lehet az oka, hogy az orvostudomány évrôl évre fejlôdik és meg tudnak már gyógyítani korábban gyógyíthatatlannak vélt betegségeket is, másrészrôl viszont mi is kezdünk jobban odafigyelni a tudatos táplálkozásra. Életünk hosszát elsôsorban az öregedést szabályozó gének határozzák meg. Egy tanulmány szerint az öregedéssel a sejt- és DNS-károkat okozó gének aktivitása megduplázódik, míg a szövetregeneráló sejtek egyre jobban sérülnek. Szakértôk szerint az emberi test akár évig is képes lenne mûködni, de ezt megakadályozzák a testünkben idôrôl-idôre felhalmozódó méreganyagok. Leginkább ezeknek az általunk elfogyasztott mérgeknek van a legnagyobb öregedést elôsegítô képességük. Sajnos egyre több élelmiszerben használnak tartósítószert, színezéket, ízfokozót, térfogatnövelôt és még hosszasan sorolhatnánk a listáját ezeknek a lassú lefolyású méreganyagoknak. A felturbózott élelmiszerektôl nem lesz bajunk a fogyasztásuk után, hiszen nem tartalmaznak annyi vegyi anyagot, hogy bármilyen mérgezést is elôidézzenek szervezetünkben, de ha egy életen át ilyen termékeket fogyasztunk, akkor gondolják csak el, mennyi káros anyag halmozódhat fel szervezetünkben. A legnagyobb probléma az, hogy ma már szinte azt sem tudhatjuk, hogy valójában mit eszünk. Gyermekem orvosánál járva minap, pont találkoztam egy érdekes esettel. Egy kétéves kisfiúról derült ki, hogy allergiás a rákhúsra, pedig még egyszer sem kóstolta. Mi történt? Az édesanya almát adott uzsonnára a csemetének, és egy kis idô múlva arra lett figyelmes, hogy a kisfiúnak dagad fel az egész arca. Rohantak az orvoshoz, aki megállapította, hogy allergiás reakciót váltott ki nála valami. Hosszas vizsgálatok sora következett és kiderült, hogy valószínû mélytengeri állatokból kivont anyagot tartalmazó anyaggal téliesítették az almát, hogy ne fagyjon el. Ezek után tudjuk még, hogy mit eszünk?! Szóval ha pénztárcánk is engedi, próbáljunk meg minél több bio-, vagy öko-gazdálkodásból származó terméket fogyasztani, és leginkább nyersen, vagy párolva. Járványtani kutatások kimutatták, hogy a vegetáriánusok átlagban 7 évvel tovább élnek, mint a húsfogyasztók. A nem dohányzók 5-7 évvel tovább élnek a dohányzóknál, a C-vitamint szedôk pedig átlagosan hat évvel növelik életkorukat. Hasznos tanácsok a hosszú, egészséges, kielégítô életre: - Fogyasszunk kevesebb zsírt. Az alacsonyabb zsírtartalmú étrend csökkenti a bél- és vastagbélrák, illetve a mell-, petefészek- és prosztatarák kockázatát. - Csökkentsük a kalóriabevitelt. A magas tápanyagtartalom gyümölcsökön, zöldségeken és teljes kiôrlésû gabonákon alapuló étrendet jelent, minden másból kevesebbet fogyasszunk. - Igyunk teát. Nagyon fontos, hogy elegendô folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe, ami nem azt jelenti, hogy összeadjuk az összes folyadékot amit megittunk, vagyis kávét, cukros üdítôt, alkoholt, 14

17 egészség NYUGDÍJAS ÉLET és nyugodtan hátradôlhetünk, hogy megvolt a napi 2 liter folyadék. Tiszta, szénsavmentes ásványvízbôl kéne meginnunk legalább 2 litert naponta, ennek lehet egy része természetesen tea, sôt a teának igen jótékony hatása van. Napi két csésze növeli a test antioxidáns ellátását, és erôsíti a szívünket. - Együnk fokhagymát. Több kutatás is kimutatta, hogy ha rendszeresen fogyasztunk fokhagymát, a szívünk tartósan megôrizheti fiatalosságát. - Fogyasszunk kevesebb cukrot. A cukor nem csupán a szabadgyökök arányát növeli, de a II. típusú cukorbetegség is hozzá köthetô. - Naponta együnk zöldséget, gyümölcsöt. A legjobb antioxidáns gyümölcsök: áfonya, szeder, málna, szilva, eper, cseresznye, kékszôlô. A legtöbb antioxidáns tartalmú zöldség: hagyma, padlizsán, piros húsú paprika, répa, brokkoli, kelbimbó, spenót, káposzta, kukorica. - Együnk csokoládét. Természetesen mértékkel, napi egy-két kockával és jobb minôségû csokoládét, aminek magas a kakaótartalma. - Gondolkodjunk pozitívan! Talán ez mind közül a legfontosabb, nem hiába mondja a mondás, hogy minden az agyban dôl el. A negatív gondolatok, folyamatos stressz, éveket vehet el tôlünk. Teremtsünk magunk köré harmóniát, egyensúlyt, és ez nem az anyagi jólléten múlik, csupán csak a gondolatainktól, amiket magunkban hordozunk! Müller Bernadett Pácolt mozzarella zöld salátával Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg bivaly mozzarella, 2 db húsos, hámozott, magozott paradicsom, 1 dl extra szûz olívaolaj, ½ dl balzsamecet, ½ mokkáskanál só, 1 púpozott teáskanál pesto, 5 dkg fekete olívabogyó, ½ fej jégsaláta, pirítós vagy bagett A hozzávalókat apró kockákra vágjuk, a mozzarellákat pedig szeletekre. Az olajjal összekevert alapanyagokat a mozzarellára öntjük, majd 1 órát pihentetjük. Cukkínis-tojásos saláta Hozzávalók 4 személyre: 4 fôtt tojás, 2 kis zsenge cukkíni, 1 nagy kemény paradicsom, 1 zöld húsú paprika, 1 csokor újhagyma,1-2 szál halványító zeller, 1 csomag retek, 1 fej saláta. A reform majonézhez: 2 tojássárgája, 2 dl olaj, 4 tojásfehérje, 1 evôkanál joghurt A tojásokat meghámozzuk, és negyedekre vágjuk. A zöldféléket gondosan megmossuk, és konyhai papírtörlôvel szárazra itatjuk. Nagy salátás tálba aprítjuk a zöldségeket: a cukkínit vékony hasábokra, a paradicsomot apró kockákra, a paprikát csíkokra, az újhagymát, a halványító zellert, a retket karikára, és lazán összekeverjük. Fóliával letakarjuk, és a hûtôbe tesszük. Elkészítjük a majonézt: a tojássárgákhoz cseppenként adjuk az olajat, és sûrûre kikeverjük. A tojásfehérjébôl csipet sóval kemény habot verünk, és a tojássárgás masszához adjuk. Sóval, fehér borssal, citromlével ízesítjük, és a joghurttal lazán összekeverjük. Kivesszük a salátát a hûtôbôl, hozzátépkedjük a saláta leveleket, a fôtt tojással díszítjük, és a majonézzel tálaljuk. Vaníliás-rumos túrókrém Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evôkanál cukor, 3 evôkanál rum, 1 dl tejszínhab, 1 citrom reszelt héja, citromfûlevelek A túrót a vaníliás cukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a rumot, és óvatosan belekeverjük a tejszínhabot. A túrókrémet tálba tesszük, reszelt citromhéjjal és citromfûvel díszítjük.

18 hirdetés NYUGDÍJAS ÉLET

19 programok NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Hildesek! Sok szeretettel meghívjuk Önt nyugdíjas rendezvényeinkre! Elõadásaink HILD Kártyával ingyenesen látogathatók! Minden kedd és csütörtök délután 14 órától a Hild Klub-ban "kötetlen beszélgetés" keretében várjuk a természetjáró, kézimunkázó, társasjátékozó, hobby és egyéb érdeklôdési körûek jelentkezését, hogy ezekre a napokra is kialakíthassuk Önökkel együttmûködve a jövôbeni klubrendet. Jelentkezni a telefonszámon lehet Szabó Erzsébetnél. márciusiprogram 1 Hétfõ 10:00 Bemutatkozik a Szent Lukács Gyógyfürdô és Kórház. Elôzetes jelentkezés a Hild központi számán. 3 Szerda 14:00 Táplálkozás és szívérrendszeri betegségek. Elôadó: Kuglosics Mónika. 5 Péntek 14:00 Barangolás Hazai Tájakon. Elôadó Szilágyi Irén. 8 Hétfõ 14:00 Mûvészettörténet. Expresszionizmus. Elôadó: Ludmann Mihály. 9 Kedd 14:00 Pompei végnapjai, a Vezúv kitörése. Házigazda Malomhegyi Imre. 10 Szerda 14:00 Kórusdélután Váradi Edittel. 12 Péntek 14:00 Krisztus példázatai Pongrácz Róbert Hittanár elôadása. 16 Kedd 14:00 Kalandozás a zene világában. Énekel Helmut Lotti. Házigazda Malomhegyi Imre. 17 Szerda 14:00 Musical dalok. Elôadó: Berta Claudia. 19 Péntek 14:00 Etka jóga. 22 Hétfõ 14:00 ORFK - Megelôzô vagyonvédelem. 23 Kedd 14:00 Andre Rieu zenés mûsora: Szép az Élet. Házigazda Malomhegyi Imre. 24 Szerda 14:00 Filmzenék, operettek közkívánatra. Kovács Duó. 26 Péntek 14:00 A méhek varázslatos világa II. Elôadó: Dr. Szalay László, Biológiai Tudományok Kandidátusa. 29 Hétfõ 14:00 Emlékhangverseny, Frederic Chopin születésének 200. évfordulója alkalmából. Közremûködnek: Csoma Bálint, Csák József, Hegedûs Szabolcs, Hegedûs Valér, Jeremiás Beatrix, Benhauser József. Házigazda: Fenyves Mária Annunziata. 31 Szerda 14:00 Családi Kör. - Fellépési lehetôség. A mûsort vezeti és kíséri harmonikán Dévai Katalin. 17

20 programok NYUGDÍJAS ÉLET Sok szeretettel meghívjuk Önt nyugdíjas rendezvényeinkre! Elõadásaink HILD Kártyával ingyenesen látogathatók! áprilisiprogram 2 Péntek 14:00 A Krim félsziget szépségei, paloták, hegyek, tenger. Házigazda: Malomhegyi Imre. 6 Kedd 14:00 Utazás Portugáliába. Óceán, városok, mûemlékek. Házigazda: Malomhegyi Imre. 7 Szerda 14:00 Kórusdélután Váradi Edittel. 9 Péntek 14:00 Európai barangoló. Elôadó: Szilágyi Irén. 12 Hétfõ 14:00 Mûvészettörténet: Nyolcak, Magyar Avantgard. Elôadó: Ludmann Mihály. 14 Szerda 14:00 Családi Kör. Fellépési lehetôség. A mûsort vezeti és kíséri harmonikán Dévai Katalin. 16 Péntek 14:00 Krisztus példázatai. Pongrácz Róbert Hittanár elôadása. 19 Hétfõ 14:00 20 év a pályán. Pándi Piroska operaénekes jubileumi hangversenye. Közremûködik: Benhauser József, Orosz Dávid. Házigazda: Fenyves Mária Annunziata. 20 Kedd 14:00 Kalandozás a Magas Tátrában és a Szlovák Paradicsomban. Házigazda: Malomhegyi Imre. 21 Szerda 14:00 Sanzonok. Elôadó: Berta Claudia. 23 Péntek 14:00 A cukorbetegség és diétás kezelése. Elôadó: Kuglosics Mónika. 26 Hétfõ 14:00 Andre Rieu zenés filmje Ausztráliában. Házigazda: Malomhegyi Imre. 28 Szerda 14:00 ORFK Családon belüli erôszak. 30 Péntek 14:00 Bukrán Edit kerámikus mûvész mesél technikájáról és bemutatja munkáit. 18

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III.

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. AZ ARANYCSAPAT AZ ARANYCSAPAT KLASSZIKUS FELÁLLÁSA Grosics Gyula (1926 2014) Buzánszky

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

1300 kcal minta étrend

1300 kcal minta étrend Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen Étel 1 adag (4) Fehérjés zabkása 150g Uborka 150g Paprika 150g Paradicsom 1db (52g) Főt tojás 100g Főtt rizs (zsír és olaj nélkül) 100g Sült csirkemell 200g

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA

2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! 2015.10.16. CIVILEK ÉJSZAKÁJA Nincs kifogás. Összefogás! Már csak pár óra, és a somogyországi civil élet újra felpezsdül. több mint 30 eddig regisztrált civil szervezet,

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Újratervezés. Bemutatkozás:

Újratervezés. Bemutatkozás: Újratervezés Bemutatkozás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése Kengyel község. Szolnoktól 30 kmre található. Lakosainak száma 3700 fő, főleg idősek lakta település, sajnos a fiatalok máshol keresik a

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Használja egészséggel!

Használja egészséggel! Mindent eperrel! Receptsorozatunkkal segítséget szeretnénk adni a minden és ünnepnapok megédesítésére! Használja egészséggel! FONTOS!!! A shake-et mindig mixerrel vagy konyhai robotgéppel készítsük! Naponta

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK kedd (Pápa)

UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK kedd (Pápa) UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK 2004.06.08. 2004. 06. 08. kedd (Pápa) Pápa-ASE 0-6 G.: Makk Balázs (2) DŐmény Balázs Ambrus László Házer Péter Hortobágyi Róbert Pápa-ASE 1-2 G.: Kovács András (2) 2004. 06. 08. kedd

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

D1 Befőttesüveg-játék és az egészség fogalma

D1 Befőttesüveg-játék és az egészség fogalma diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 5 D1 Befőttesüveg-játék és az egészség fogalma Egy filozófiaprofesszor azzal kezdte az egyetemi előadását, hogy fogott egy befőttesüveget, és megtöltötte 5-6 cm

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-221/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Heaven is a place on Earth

Heaven is a place on Earth Heaven is a place on Earth Beszámoló szakmai gyakorlatról Minden egyetemista fejében megfordul az Erasmus gondolata. Engem régóta foglalkoztatott, nem tudtam és nem is akartam lemondani róla. Arról nem

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. II./ Költségvetési támogatás: az Együtt a Belüggyel pályázati kiírásra nyújtottuk be

Közhasznúsági jelentés. II./ Költségvetési támogatás: az Együtt a Belüggyel pályázati kiírásra nyújtottuk be Közhasznúsági jelentés a Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány 2003. évi működéséről I./ Számviteli beszámoló: - Áfa és Társasági adó tartozásunkra részletfizetési könnyítést kérelmeztünk, amit meg is

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Programtervezet 2015/2016 TANÉV

Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Programtervezet 2015/2016 TANÉV Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Programtervezet 2015/2016 TANÉV Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér Helyszín: NYÍR Pláza első emelet Önkéntesség, nemzetközi ifjúsági cserék, kiállítások,

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ Diétás Naplóm Kedves Én! Használati útmutató Ezúton megígérem magamnak, hogy a következő egy-négy hétben becsületesen vezetni fogom a diétás naplómat azzal a

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben