Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 2 5. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1 Szerkesztõ: KÁLMÁN ZSÓFIA Szerzõk: KÁLMÁN ZSÓFIA PAJOR ANDRÁS A melléklet BOLYÁN BEÁTA munkája Lektorálták: KEDL MÁRTA NAGY GYÖNGYI MÁRIA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK SEGÍTÕ KOMMUNIKÁCIÓ MÓDSZERTANI KÖZPONT Budapest, 2002

3 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

4 A szerzõk lebilincselõ stílusban, jól követhetõen mutatják be azt a rögös utat, amit néhány elkötelezett szakember az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek magyar adaptálása, bevezetése, oktatása, kutatása és továbbfejlesztése terén az utóbbi nem egészen 20 év alatt megtett. Eredményeik minden téren kiemelkedõek. A munkájuk során felismert újabb és újabb szükségletek vezettek el a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatások kialakítása mellett a súlyos kommunikációs akadályozottsággal élõ gyermekek és fiatalok, valamint az õket nevelõ családok számára mûködtetett többféle szakszolgáltatást biztosító gyógypedagógiai centrum fokozatos kiépítéséhez. A modell leírása alapján minden vonatkozásban nagyon igényes, szakszerû, a probléma valamennyi lényeges aspektusát figyelembe vevõ komplex rehabilitációs tevékenységet, multidiszciplináris munkát ismerünk meg, mely integrálja számos tudományág (pl. a számítástechnika, a nyelvtudomány, a pszichológia) legújabb eredményeit. Betekinthetünk egy igazi módszertani mûhely kialakításába és munkájába, mely a folyamatos szakmai fejlõdés mellett a szervezetfejlesztésre is tudatosan figyel Külön érdekessége a bemutatott modellnek, hogy egy civil szervezet az egyik elsõ magyar alapítvány létrehozását és fejlõdését követhetjük nyomon. A modell leírása a tudományos igényesség mellett minden lényeges részletre kiterjedõ, konkrét, gyakorlatias, így nagyon jól adaptálható más humán szolgáltatások kialakításánál is. Kedl Márta

5 TARTALOM I. fejezet: Az intézmény mûködésének, fejlõdésének története Egy történelemformáló bírósági döntés Az alternatív és augmentatív kommunikáció mint diszciplína kialakulása A nulláról indulni Hõskorszak: A hõskorszak tapasztalatai és tanulságai Társadalmi-politikai közeg Szakmai közeg Szervezeti keretek A szakmai munkát nehezítõ és megkönnyítõ tényezõk A szervezet mûködési szabályainak kialakítása és megtanulása, A bevezetõ korszak tanulságai A nem oktató oktatók Diagnosztikai kérdõjelek A postafiók mint cím Kísérletek alapítványi székhely megteremtésére Visszatérõ kérdések Ugrás elõre: Az elsõ komoly pályázatok Szervezeti-szerkezeti változások A T.E.A.M. megalakulása Szakmai fejlesztés A gazdálkodási rendszer megváltoztatása A valóra vált álom II. fejezet: Az intézmény jelenének bemutatása Az intézmény kifejezés tartalma A Központban ellátott személyek köre: statisztikai és demográfiai jellemzõik, az alapproblémából adódó jellegzetességek Az intézmény célja Alapcélok A szolgáltatás céljai A munkatársakkal kapcsolatos célkitûzések Strukturális célkitûzések A törvényi megfelelés mint cél Az intézmény szakmai profilja, a nyújtott szolgáltatás fajtái A cél szerinti mûködést biztosító struktúra A TEAM központi szerepe A feladatkörök A döntési kompetenciák A vezetés stílusa

6 Az intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményzettjei, valamint az ellátás személyi és tárgyi feltételei Az ellátott személyek köre A szolgáltatás személyi feltételei A szolgáltatás tárgyi feltételei A centrum hangulata A kommunikáció szintjei a centrumban Kommunikáció a munkatársak között Kommunikáció a növendékekkel Kommunikáció a szülõkkel Kommunikáció a társszervezetekkel és a szakmával Kommunikáció a világgal A jelen mûködést összefoglaló folyamatábra A Bliss Alapítvány mint civil, nonprofit szervezet gazdálkodásának jellegzetességei, éves költségvetése III. fejezet: A tervezett fejlesztés leírása A szolgáltatások körének bõvítése a felmerülõ új igények alapján Kicsik és nagyok korai fejlesztés és számítógépes mûhely A képzési kötelezettek Strukturális változások elõtt A szakembergárda célirányos fejlesztése Hatékonyságmérés és a minõségirányítási rendszer kiépítése a centrumban A fejlesztés ütemterve A fejlesztés anyagi hátterét biztosító költségvetési terv A Bliss Alapítvány és az SKMK szakmai munkáját tükrözõ munkák ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: Mi tette nehézzé egy új szolgáltatás bevezetését? ábra: A szervezeti struktúra változásai: , ill ábra: A gondolattól a szervezetig ábra: A modern, komplex rehabilitáció célja ábra: A kommunikációképzés helye a komplex rehabilitációban ábra: Az intézmény céljainak bõvülését követõ struktúramódosulás jelenlegi modellje ábra: A TEAM helyzete az intézmény jelenlegi struktúrájában ábra: A Segítõ Kommunikáció Módszertani Központ tevékenységének folyamatábrája ábra: Döntéshozatal az új, tervezett projekt kialakítása elõtt TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE I. táblázat: Egy új módszer bevezetésének tanulságai II. táblázat: Amíg járod az utat III. táblázat: A döntési kompetencia szintjei IV. táblázat: Az SKMK jelenlegi munkatársainak feladatkörei és végzettségei

7 V. táblázat: A Bliss Alapítvány, valamint a Segítõ Kommunikáció Módszertani Központ kapcsolatrendszere VI. táblázat: A Bliss Alapítvány évi bevételei és kiadásai VII/a-b táblázat: Költségvetési terv a évre MELLÉKLET A képzési kötelezett gyermekek iskolai jellegû, szervezett képzésére vonatkozó pedagógiai terv részlet

8 I. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE EGY TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ BÍRÓSÁGI DÖNTÉS 1981-ben Torontóban felperesként állt a bíróság elé egy fiatalember, Justin Clark. Helyesebben ült, hiszen kerekesszékébõl nem tudott volna felállni. Ám megjelenésének ez volt a kevésbé rendhagyó eleme. Még a híres bírói önfegyelmet is próbára tette az a jelenet, amikor egy kérdésre a fiatalember mögött álló asszisztens elõvett a kerekesszék háttámlájára erõsített táskából egy furcsa ábrákkal telerajzolt, nagy táblát, s a felperes kusza, el-elcsúszó, nehezen kontrollált mozdulatokkal, mereven elõrenyújtott bal keze kisujjával mutatva egy-egy kis képre, adta meg a válaszát. Asszisztense, miközben automatikus mozdulatokkal törülgette a fiatalember csorgó nyálát, kissé monoton hangon olvasta le a tábláról a megmutatott képecskék fölé írt szavakat. Mégis, mi történik? kérdezte némi ingerültséggel a bíró. Végül is ki válaszol a kérdésre, maga vagy a felperes?! A fiatalember felhorkant, mozdulatai még kaszálóbbá váltak és kisujjával izgatottan böködött egy képeslap nagyságú kartontáblára, amely a kerekesszék karfájáról lógott lefelé. Az asszisztens levette a táblácskát és a bíró elé fektette az asztalra. Mindent értek, amit mond, de beszéd helyett a táblámon megmutatott Blissjelképekkel fejezem ki magam. Kérem, figyelje a bal kezem kisujját és olvassa el a megmutatott jelkép fölé írt szót. Az az üzenetem vagy válaszom. Kérem, legyen türelemmel, mert lassan mutatok. Köszönöm. olvasta a bíró és rámeredt Justinra. Maga öö ö, azaz nem tud beszélni? tagolta lassan és hangosan a szavakat. Nem akarta megbántani a fiatalembert, akinek idõrõl-idõre torz grimaszokba ránduló arca, csordogáló nyála és indokolatlanul kaszáló mozdulatai ellenére értelem csillogott kifejezetten szép, sötét szemében. Öltözéke rendezett volt, a haja fényes, ápolt, egész helyes lett volna, ha Justin keze meglódult, szája mosolyfélére húzódott és nyerítéshez hasonló hangot hallatott. Az asszisztens szenvtelenül olvasta a lassan kimutogatott üzenetet: Nem hülye vagyok és nem siket.. CP-m [cerebralis paresis = szülési agyi károsodás] van. Bliss-nyelvet használok. Olvassa el még egyszer az információs lapomat, kérdezzen bátran.

9 14 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE A per tárgya a fiatalember önrendelkezési joga volt: a szülei, bár kétéves kora óta nem látogatták, intézetbe akarták záratni élete hátralévõ éveire, õ pedig a bíróság elõtt küzdött önrendelkezési jogáért. Ez volt az elsõ alkalom a kanadai bíróság történetében, hogy a jog elõtt is teljes értékû, kommunikációs csatornaként fogadták el az augmentatív kommunikációt, ezt a sajátos, új, a hiányzó emberi beszéd pótlására s a kialakult kommunikációs zavar kompenzálására szolgáló módszert. A pert Justin egyébként megnyerte, s beköltözhetett a maga választotta város egyik áhított lakóotthonába. A bírósági ügy nagy vihart kavart jogászi körökben is, s megnyitotta az utat mindazok számára, akik jogképességüket beszéd helyett csak alternatív kommunikáció segítségével gyakorolhatják. A szerencse és a véletlen úgy hozta, hogy e tanulmány két szerzõje nem sokkal a pert követõen Torontóban járt. Akkor már néhány éve izgatta õket a beszédképtelenség problémája, hiszen munkájuk során nem egyszer szembesültek a nem-beszélõ gyermekek oktatása és terápiája során felmerülõ nehézségekkel, amelyekre a Bliss-nyelv megoldást jelenthetett. A torontói székhelyû, Nemzetközi Bliss Intézettel Blisssymbolics Communication International (BCI) felvett kapcsolat, illetve az azt követõ fejlemények alapvetõen módosították mindkettõjük életútját, és, szerénytelenség nélkül állítható, gazdagították a magyar gyógypedagógia eszköztárát is. AZ ALTERNATÍV ÉS AUGMENTATÍV KOMMUNIKÁCIÓ MINT DISZCIPLÍNA KIALAKULÁSA Az augmentatív és alternatív kommunikáció (a továbbiakban AAK) a kommunikációsérülés káros következményeinek kompenzálására kialakított kommunikációs-gyógypedagógiai-nyelvészeti módszer. Az AAK kifejezés maga három üzenetet sugall: augmentatív kiegészíti, kibõvíti, gazdagítja a meglévõ, de hiányos kommunikációs formákat; alternatív a hagyományos beszédtõl eltérõ módon teszi azt; kommunikáció azaz az egésznek a célja, lényege és értelme a beszédképtelen ember kommunikációs lehetõségeinek megteremtése. Az AAK tekinthetõ a hallókészülékhez vagy a kerekesszékhez hasonló gyógyászati segédeszköznek is, amely csak úgy, mint ezek, egy hiányzó emberi funkció pótlására szolgál. Az AAK születése a késõ ötvenes, kora hatvanas évekre tehetõ, noha az emberiség azon törekvése, hogy a beszéd ellehetetlenülése idõ, távolság, nyelvi különbségek stb. esetén is megfelelõ módon tudjon üzeneteket közvetíteni, meglehetõsen régi keletû. Egyes kutatók a húszezer éves Altamirai barlangképeket is bizonyos vadászati eseményekrõl tudósító, augmentatív kommunikációs üzenetekként fogják fel! Az AAK kialakulásában az alábbi három tényezõ játszotta a legnagyobb szerepet:

10 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 15 az emberi jogoknak a II. világháború borzalmaira adott válaszként történt elõtérbe kerülése és kiszélesedése, amelynek következményeként az önrendelkezés jogát a sérült emberekre, a beszéddel való kommunikációra képtelen személyekre is kiterjesztették; a technikai fejlõdés, amelynek óriási lökést adott a haditechnika bizonyos elemeinek, pl. híradástechnika, elektronika, számítástechnika stb. civil hasznosításra történõ átadása, lehetõvé téve, hogy ezeket az orvosi és rehabilitációs technológiai területeken is kipróbálják és továbbfejlesszék; bizonyos nyelvészeti és kommunikációelméleti kutatások teoretikusan alapozták meg a kommunikáció nonverbális és beszédtõl eltérõ fajtáinak elfogadtatását. Az AAK az évek folyamán hatalmas, átfogó rendszerré alakult, amelynek gyakorlati jelentõsége, hogy egyénre szabottan, az állapot, a környezet, az egyéni igények és lehetõségek alapján választható ki az a kommunikációs mód, amelynek a segítségével a beszédképtelen illetõ be tud kapcsolódni a társadalom vérkeringésébe. Tekintet nélkül arra, hogy számára a kép, a jel, a gesztus, a jelkép, az írott betû vagy a szó lesz az üzenethordozó, élhet a kommunikációhoz való, elidegeníthetetlen emberi jogával, és részt vállalhat az õt érintõ döntések meghozatalában. Magyarország számára ez azt jelentette, hogy mindazok, akik hiányzó beszédük miatt egészségügyi és elmeszociális otthonokban tengették az életüket, s mint ún. képezhetetlenek kimaradtak minden oktatásból és foglalkoztatásból, az AAK módszerek birtokában potenciális gyógypedagógiai növendékekké váltak. Érintette ez elsõsorban azokat, akik szülési agyi sérülést szenvedtek, a kora csecsemõkorban agyhártyagyulladáson vagy más központi idegrendszeri betegségen estek át, az agyvérzés, trombózis vagy daganat miatt beszédüket veszítetteket, bizonyos típusú értelmi fogyatékosságokkal élõket, esetleg autistákat, s a központi idegrendszeri sérüléssel járó balesetek áldozatait. A NULLÁRÓL INDULNI HÕSKORSZAK: szeptember: e tanulmány szerkesztõje megérkezik Kanadából egy év után, tarsolya teli kincsekkel. Shirley McNaughton, a BCI igazgatójának jóvoltából ingyen elvégezhette az alapfokú Bliss-tanfolyamot, saját pénzén megvehette a tankönyveket, szótárokat, oktatási segédeszközöket. Tudja, milyen lépéseket kellene tenni ahhoz, hogy nálunk is megvethesse lábát az eddig itt nem gyakorolt módszer. Mint gyermekgyógyász azonban úgy érzi, nem nála van a módszer helye. Vágya és álma, hogy átadhassa azoknak, akik nála erre sokkal hivatottabbak.

11 16 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE Az alábbiakban következzék egy részlet a Bliss-nyelv magyarországi bevezetésének hõskorszakából, Kálmán Zsófia feljegyzéseibõl (mivel a benne szereplõkkel a mai napig kitünõ szakmai és emberi kapcsolat fûz össze valamennyiünket, úgy véltük, nem sért személyiségi jogokat, ha név szerint említjük õket) szeptember: 1/ telefon Gordosnénak [Gordosné dr. Szabó Anna, a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar akkori fõigazgatója], idõpont kérés Bliss-ügyben 2/ levél Galyas Károlynak Stockholmba Shirley javaslatára 3/ dr. Csillag József, az I. Belklinika tanársegéde megígéri, hogy elintézi, novemberben elõadhassak egy tudományos ülésen a Blissnyelvrõl. Addigra magyar demonstrációs anyagokat kell készítenem okt. 13. találkozás Gordosnéval. Az ötlet tetszik neki, megígéri, hogy egy-két héten belül összehoz lehetséges Bliss-munkacsoport tagokkal. Átadom a dokumentáció egy részét, a saját Bliss-prospektusomat és a statisztikai adataimat. Október-novemberben minden barátom rajzol, fényképez, másol és plakátot gyárt. Gyalyas Károly ízes, szép magyarsággal válaszol Stockholmból tapogatózó angol levelemre. Mérnök, 56-os, beszélõgépeket fejleszt. Segítséget ígér november 10. Személyesen is megismerkedem Galyas Károllyal. Elõad a Fõiskolán a beszédszintézisrõl, és bemutatja diplomatatáska méretû beszélõgépeit. Összeismertet Lányiné dr. Engelmayer Ágnessel és Huba Judittal, akiket arra kérek, hogy próbáljunk meg együttmûködni. Felbukkan egy Varga Zoltán nevi rádióriporter, aki a Fõiskolán hallott a Bliss-rõl. Kis, kétperces riportot készít, amit szombat délelõtt le is adnak november 24. Elõadás a Bliss-nyelvrõl a SOTE Balassa utcai Ideggyógy. Klinikáján, a Magyar Neuropszichiátriai Társaság ülésén. Telt ház. Galyas Károly megint itt van, hozott sok svéd anyagot. Bemutat dr. Pataki László foniáternek és dr. Kassai Ilona nyelvésznek, akit esetleg érdekelne a Bliss-nyelv nyelvészeti adaptációja. A hó végén felhív dr. Hári Mária, az MSI igazgatója. Meghív a Petõ intézetbe, ahol december elején elõadást tartok a Bliss-nyelvrõl. Megnéztem a nemzetközi adatokat, a CP-s gyerekek között 30-40% a beszédképtelen. A konduktorokat érdekli a módszer, de, az igazgatót is beleértve, lehetetlennek találják, hogy beilleszthetõ lenne a konduktív pedagógiába. Már miért ne? Hári doktornõ meghív, hogy hospitáljak egy félévet az intézetben január: a hónapok óta szervezett tanfolyamhoz nem sikerült termet szerezni, xeroxot sem az anyag másolásához. Lett volna tizenkét jelentkezõ, konduktorok, fõiskolások, gyógypedagógusok, szülõk és Ilona, a nyelvész. Mindenki zavarba jött, amikor meghallotta, hogy a tanfolyamon szülõk is lesznek, de mivel Torontóban egészen megdöbbentõ volt a szülõk jelenléte, és rengeteg fontos dolgot mondtak a tanároknak arról, hogy mit jelent egy beszédképtelen emberrel élni, úgy gondoltuk, nálunk is legyenek szülõk. Pajor András egyetért vele. Elkezdtünk egy speciális csoportmódszeren gondolkozni, amelynek a segítségével jobban megértethetjük az oktatókkal és a szülõkkel is a beszédképtelenség pszichológiáját. Vagy húsz óriás ábrát rajzoltam a tanfolyamra, csomagolópapírra, elképesztõen csúnyák lettek február: Ilonával elkezdtünk dolgozni az adaptáción. Gyakran találkozunk, a vártnál kevesebb a probléma. Talán majd a tárgyesettel és a személyragokkal lesz gondunk március 3. Ma adták le a tévében azt a riportot, amit a pécsi Sorstársak szerkesztõsége készített, a munkahelyemen, a Hûvösvölgyi Nevelõotthonban. Egész kerek lett. Legközelebb már növendéket szeretnének látni. Én is április: Gordosné felhív. Nagyon kedves. Felajánlja, hogy a Fõiskolán oktathatnám a Blissnyelvet fakultatív tárgyként. Mondom, a tananyag készül, Ilonával majdnem befejeztük a

12 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 17 nyelvészeti adaptációt, de gépírónõ, fordító, xerox kapacitás kellene. Ebben sajnos, a Fõiskola, pénz híján, nem tud segíteni május: Hári doktornõ azt mondja, hogy nem akar a gazdája lenni egy ismeretlen módszernek, amelynek nem látja a kondukcióval való kapcsolatát, de engedélyezi a kísérletet. Az egyik konduktor, Kõkúti Dénesné Márta lehetõséget kap rá, hogy kipróbálja Kollár Zolikával, egy nagyon aranyos, okos, súlyosan athetoticus [túlmozgásos] fiúcskával. Zoli két hét alatt 167 jelképet tanul meg. Elsõ megmutatott mondata: Szeretem anyát. Márti is és Zoli is nagy örömét leli az oktatásban. Látni, hogy a rendszer éppen olyan jól mûködik, mint bármelyik nyelven a világon június: benyújtom a Bliss-nyelvrõl, a magyar adaptációról és az elsõ hazai tapasztalatokról szóló tanulmányt a Magyar Rehabilitációs Társaság pályázatára július augusztus: egész nyáron megy a vágás, ragasztás, fordítás. A nagyszoba padlóját állandóan cetlik ezrei borítják. A gyerekek is segítenek válogatni, ragasztgatni. A nyár végére elkészül a magyar Bliss és Bliss magyar szótár teljes fordítása. Nyilvánosan megesküszöm, hogy soha többet nem csinálok szótárt!! szeptember 10. Dr. Pataki László, akivel a Heim Pál Kórházban szoktam összefutni, amikor a fizetésemért vagy orvosértekezletre megyek, megígéri, hogy beszél a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság titkárával, hogy vállaljon védnökséget a Bliss-tanfolyam felett, mert mi nem vagyunk szervezet, csak néhány lelkes Blisses, Pajor András, Kassai Ilona és én. De azért, hogy hivatalosabbakká váljunk, beadványt írunk a Mûvelõdési Minisztériumba, ezen már dolgozunk szeptember elsõ hete: Simon Gáborné Nóra megkezdi a Bliss-nyelv oktatását a Diószeghy u. foglalkoztatóban, két imbecillis gyerekkel. Adtam neki anyagot mindenbõl október: 1/ Elküldtük a Mûvelõdési Minisztériumba a beadványt. Segítséget kérünk a továbblépéshez. 2/ Gordosnénak elmondom, hogy nyomtatásra készek az anyagok. Hitetlenkedik, pedig tényleg kész, éjjel-nappal dolgoztam. A másolásban mindenki bedobott apait-anyait, mindenki kimerítette a munkahelyének a másolási lehetõségeit, pedig sehol sincs sok: segítettek a szomszédék, a barátaink, és Bagotai T. Györgyi, egy nagyon kedves logopéduslány, aki szeretné elvégezni a tanfolyamot. Gordosné javaslata, hogy tárgyaljak a Tankönyvkiadóval, sajnos a Fõiskolának nincs pénze a kiadványokra október 16. A pályázatom elsõ díjat kap a Magyar Rehabilitációs Társaság pályázatán. Elsõ magyar Bliss-dicsõség!! október Hétvégére megkaptuk a Heim Pál Kórház negyedik emeleti tantermét, a MFFLT erkölcsi védnöksége mellett, és így megtartottuk az elsõ magyar alapfokú Bliss-tanfolyamot!!! Mindenki itt volt, aki a januárira jelentkezett. Teljes a tanfolyami anyag, csak nagyon csúnya, mert én csináltam. Kellene egy jó grafikus. Hárman adunk elõ: mellettem Pajor András és Kassai Ilona. Õk egyben résztvevõk is. Különösen nagy a sikere az empátianövelõ gyakorlatokból álló pszichológiai betétnek és a táblával végzett kommunikációs gyakorlatnak. Vasárnap estére elmegy a hangom. A gyerekeimet egész hétvégén nem láttam november 3. Tárgyalok a Tankönyvkiadóval. Jogi problémákat feszegetnek, azt kérdezik, mégis hogy gondolom, hiszen én, mint magánszemély, nem adhatok ki tankönyveket!? Kellene mögénk valami szervezet, egy iskola, vagy legalább egy gmk november 28. Egy másik kiadó, az IH, azt mondja, õ szívesen kiadja, csak szerezzek pénzt. Javasolja, írjak azt osztrák társtulajdonosának, hátha az hozzájárul. Még életemben nem kunyoráltam, most majd megtanulom. Megjelent a Bliss-cikk a Balneológiában, befejezek egy cikket a Rehabilitációs újságba. Befejezem a magyar Bliss-tesztlapokat és a gyakorlólapokat. Ezek már szépek, mert egy Zeikfalvy Lenke nevû, tüneményes nyugdíjas grafikus rajzolta õket.

13 18 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE december 10. Schubert Andrást addig gyötörtem, míg elkezdett magyar nyelvû Bliss-jelképekhez programot gyártani január 12. Megalakul a MFFLT Bliss-szekciója. Mindenki benne van, aki az elsõ tanfolyamot elvégezte április: borzalmas macerák és utánjárások, kérvények és kilónyi papír beszerzése után kijutottam Hilversumba, Hollandiába, az Európai Bliss-Társaságok konferenciájára. A Nemzeti Banknak és az Egészségügyi Minisztériumnak kellett engedélyeznie, hogy a saját (!) pénzemen utazhassak. Kaptam dán Bliss-táblát, sok svéd diát és jelképbélyeget, izraeli táblákat és könyveket, kanadai játékokat és Bliss-kifestõket, holland posztereket és játékterveket. A hó végén felvételiztem aspirantúrára, Lányiné elvállalta, hogy õ lesz az aspiránsvezetõm. Óriási lehetõség, hogy kutassak is. Növendékek már vannak, szinte minden tanfolyamot végzett tanít. Kandidatúra Bliss-nyelvbõl Magyarországon: bár szegény fõnököm, dr. Elkán György nem tudja, mi köze is van a Nevelõotthoni Gyermekorvosi Szolgálatnak a sérült emberi kommunikációhoz, jóságosan beleegyezik, hogy belevágjak a hároméves programba. Plusz két év disszertáció-írás és védés július: lesz mögöttes szervezetünk! A Lares Humán Szolgáltató Társaság bébiszitter szolgálatot, öregek gondozását, társkeresést vállal, a vezetõje, dr. Gondos Anna, volt iskolatárs. A pszichológusuk Pajor András. A Lares felvállalná a Bliss-ügyet, mert arra érdemesnek tartják. Gazdasági társaságuk, a Másokat Segítõ GT fogja megkapni egyik feladatául július augusztus: a GT ismeretségei révén, a vezetõvel, Kristóf Péterrel együtt tárgyalásokat kezdünk a Kossuth Nyomda KISZ szervezetének vezetõjével azt hiszem, vagy együtt voltak katonák, vagy együtt táncoltak egy néptánc csoportban, aki hajlandónak mutatkozik rá, hogy kedvezménnyel, brigádmunkában kinyomtassák az anyagokat: kész a szótár, a tankönyv, a munka- és a gyakorlófüzet. Az oktatókártyákon Lenke még dolgozik. Türelemmel vár, hogy egyszer majd fizetünk neki, csak azt nem tudom, hogy mibõl október: október végén volt szekcióülés, elhatároztuk, hogy Bliss-módszertani levelek címszó alatt fogunk Bliss-újságot megjelentetni, mert újságra úgysem kapnánk engedélyt november december: a tanfolyamot megint a Heim Pál Kórházban tartottuk, nagyon rendesek, nem kérnek terembért. Technikát ugyan nem adnak, én viszem a saját diavetítõnket, vásznat, magnót. Hála Lenkének, aki még mindig ingyen dolgozik, a poszterek gyönyörûek. Igaz, anyagilag nem sokáig fogjuk bírni, hogy én vegyek mindent, kartont, tust, ragasztót, de majd csak megoldódik. Tárgyalok egy újabb kiadóval, nem tudom, miért gondolom, hogy ha már pénzt senki nem ad rá a kiadóknak jótékonyságból kellene könyveket publikálniuk. Megfelelõ bonyodalmak, Nemzeti Bank, Eü. Min., fordítóiroda, konzulátus után, továbbképzõ tanfolyamra mehetek Torontóba, ahol nyilvános, egésznapos vizsgát kell tennem a Bliss Intézetben. Be kell mutatnom az eddigi adaptációs munkát, beszélnem kell az eddigi eseteinkrõl és a szervezési munkáról. Egy miniatûr Bliss-tanfolyamot is kell tartanom, mintegy megtanítva a magyar Bliss-t. Ha sikerül, senior presentorként kiképzõ oktatók képzésére is jogosult leszek december: megkeres Kóthy Judit, egy tévériporter, aki a Filmmûvészeti Fõiskolán rendezõi és operatõri szakot végez. Hogy hol hallott rólunk, nem tudom. Vizsgafilmet akar készíteni a Bliss-módszerrõl. Indulatos vagyok vele, talán undok is. Rádió, tévé, Mûvelõdési Minisztérium, egy rakás kiadó, a Fõiskola, nem tudom, hány intézet, már a nyelvem elkopott, annyit magyaráztam, eredménytelenül. De Judit éppen olyan kitartó, mint én vagyok. Én az én szakmám szabályaihoz, õ az övéihez ragaszkodik. Kompromisszumot kötünk január: pénzt próbálok szerezni a nyomdaköltségekre (Fõvárosi Tanács Oktatási Osztály, XI. ker. Tanács, Egészségügyi Minisztérium Szociálpolitikai Osztály). Elismerik, hogy ilyen gye-

14 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 19 rekek vannak, csodálkozással hallgatnak, nézik a képeket, aztán kidobnak. Nekem nem kell szerzõi díj, de pl. Lenkének vagy egy másik grafikusnak igen, és papírra, nyomtatásra is kell. Kb. másfél millió forintból az egész országot, az összes környezõ magyarlakta területtel együtt, húsz évre el lehetne látni a tankönyvekkel és az egyéb segédanyagokkal február: kész a tavaszi tanfolyami terv. Február és április Budapest, március Makó. Az áprilisit a Ráby u. iskolában tartjuk, ott az egész tanári kar el akarja végezni március: a makói tanfolyam tanulsága, hogy soha többé 52 embernek! Megkeresett egy nyolcéves nem-beszélõ kisfiú édesanyja. Az egyik tanfolyamot végzett oktató foglalkozik a kisfiával, két hónapja. Drámai a javulás, a gyerek visítás helyett a tábláján megmutatja, mi a baja. Most viszont a mama tanácstalan, mert a logopédus azt mondta, ha a gyerek mutogat, soha nem tanul meg beszélni. Ez a világon mindenütt így van: némelyik logopédus, aki a hagyományos módszerekkel ugyan nyolc-tíz-húsz évig sem tudja ezeket a gyerekeket megtanítani beszélni, elveszi a kommunikációnak még a lehetõségét is. Március 16. A Hét c. mûsorban egy Franka Tibor nevû, fiatal, kezdõ riporter felvételt készített rólunk. Látni lehetett Rékát, amint a tábláján kimutogatta, hogy a nagymamájától magnetofont kapott karácsonyra. Olyan értelmes, szép és kedves volt, hogy ha õ nem gyõzte meg az embereket, akkor senki április: megfordult a világ! Cégek, szocialista brigádok, gyárak, üzemek ajánlottak fel pénzt. Sõt, kiadók is jelentkeztek, hogy ingyen megjelentetik az anyagokat. A Laresen keresztül tárgyalunk, a pénznek is jobb híján oda kell majd befolynia. Nekünk még bankszámlánk sincs, hiszen nem vagyunk szervezet május: gazdát keresek a pénznek. A Fõiskola sajnos, nem fogadhatja be, a Mûvelõdési Minisztérium semmiféleképpen nem csatornázhatja át. A Lares közgazdásza azt javasolja, alapítsunk alapítványt a befolyt pénzbõl. Ahhoz, hogy alapítványi vagyon lehessen a pénzbõl, szükséges a fõbb adományozók hozzájárulása. A MÉH adta a legtöbbet, 1 millió forintot június: egy Táltos GT. nevû kiadó vállalta, hogy ingyen megjelenteti az eddig elkészült összes anyagot! Máris leadhatjuk nyomdai elõkészítésre a szótárt, a nagy táblát és a kártyákat, augusztusban pedig a tankönyvet is! július augusztus: egész nyáron az alapítványt szervezzük. Benyújtunk egy elõzetes alapítványtervezetet a minisztériumhoz. Pályázatot adunk be a Soros Alapítványhoz. Többek között szeretnénk egy videokamerát dokumentációs, oktató és demonstrációs filmek készítésére és szeretnénk elmenni Svédországba, körülnézni az ottani Blisses kollégáknál szeptember 7. Megállapodás-tervezet születik a Másokat Segítõ GT Bliss-nyelvvel kapcsolatos munkáiról. Mint a Bliss-szekció vezetõje írom alá, más hivatalos titulusom nincs. Elnyertük a Soros Alapítvány pályázatát. A Bliss Alapítvány (ami még nincs is), kapott pénzt videokamerára és 900 dollárt egy svédországi tanulmányútra. Ösztöndíjakat is nyertünk, de ezeket csak akkor fogjuk igénybe venni, ha megindul a rendszeres oktatás szeptember 25. Dr. Für Sándor fõosztályvezetõ aláírással levelet kapunk a Mûv. Min.-ból, ki kell egészítenünk az alapítvány-tervezetet. Pontosabb legyen a cél, a gazdálkodás, a pénzkezelés. Összeáll a kuratórium: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Kovács Emõke a Fõiskoláról, dr. Szirmay István a Larestõl mint gazdasági vezetõ, dr. Pataki László a MFFLT részérõl, Kissné Papp Margit a hivatalos küldött a Mûv. Min. Egyetemi és Fõiskolai Osztályáról, Bagényi Józsefné Szegedrõl mint szülõi képviselõ és jómagam elnökként. A titkár, Kristóf Péter a GT részérõl, nem kuratóriumi tag. Névnek a Bliss Alapítvány nevet választjuk, részint azért, mert a fõ a Bliss-nyelv magyarországi bevezetése, másrészt így a nevünkkel is sugalljuk a rokonságot a hasonló nemzetközi szervezetekkel.

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Bartókné Luthár Barbara Egy megoldás az ÜZENET megértéséhez Ki-ki azonban meglássa mimódon épít reá. 1 Kor 3,10/b (Károli) Az ember kapcsolatra lett teremtve, elsődlegesen Istennel és embertársaival. Alapvető

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN Kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek reahbilitációja, gyógyászati segédeszközzel történő ellátása

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

5.1~ számú előterjesztés

5.1~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.1~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-14 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben (2012. szeptember) Dr. Barkóczi Ilona és Dr. Szilágyi Klára

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok

Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditációs lajstromszám: PL-7507 A babysitter tanfolyam segít abban, hogy képes légy a gyermek szükségleteit teljes mértékben

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK)

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés E-learning és duális képzés A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Felsőoktatás változása E-learning megoldások Duális képzés Vélemények

Részletesebben