Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 2 5. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1 Szerkesztõ: KÁLMÁN ZSÓFIA Szerzõk: KÁLMÁN ZSÓFIA PAJOR ANDRÁS A melléklet BOLYÁN BEÁTA munkája Lektorálták: KEDL MÁRTA NAGY GYÖNGYI MÁRIA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK SEGÍTÕ KOMMUNIKÁCIÓ MÓDSZERTANI KÖZPONT Budapest, 2002

3 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

4 A szerzõk lebilincselõ stílusban, jól követhetõen mutatják be azt a rögös utat, amit néhány elkötelezett szakember az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek magyar adaptálása, bevezetése, oktatása, kutatása és továbbfejlesztése terén az utóbbi nem egészen 20 év alatt megtett. Eredményeik minden téren kiemelkedõek. A munkájuk során felismert újabb és újabb szükségletek vezettek el a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatások kialakítása mellett a súlyos kommunikációs akadályozottsággal élõ gyermekek és fiatalok, valamint az õket nevelõ családok számára mûködtetett többféle szakszolgáltatást biztosító gyógypedagógiai centrum fokozatos kiépítéséhez. A modell leírása alapján minden vonatkozásban nagyon igényes, szakszerû, a probléma valamennyi lényeges aspektusát figyelembe vevõ komplex rehabilitációs tevékenységet, multidiszciplináris munkát ismerünk meg, mely integrálja számos tudományág (pl. a számítástechnika, a nyelvtudomány, a pszichológia) legújabb eredményeit. Betekinthetünk egy igazi módszertani mûhely kialakításába és munkájába, mely a folyamatos szakmai fejlõdés mellett a szervezetfejlesztésre is tudatosan figyel Külön érdekessége a bemutatott modellnek, hogy egy civil szervezet az egyik elsõ magyar alapítvány létrehozását és fejlõdését követhetjük nyomon. A modell leírása a tudományos igényesség mellett minden lényeges részletre kiterjedõ, konkrét, gyakorlatias, így nagyon jól adaptálható más humán szolgáltatások kialakításánál is. Kedl Márta

5 TARTALOM I. fejezet: Az intézmény mûködésének, fejlõdésének története Egy történelemformáló bírósági döntés Az alternatív és augmentatív kommunikáció mint diszciplína kialakulása A nulláról indulni Hõskorszak: A hõskorszak tapasztalatai és tanulságai Társadalmi-politikai közeg Szakmai közeg Szervezeti keretek A szakmai munkát nehezítõ és megkönnyítõ tényezõk A szervezet mûködési szabályainak kialakítása és megtanulása, A bevezetõ korszak tanulságai A nem oktató oktatók Diagnosztikai kérdõjelek A postafiók mint cím Kísérletek alapítványi székhely megteremtésére Visszatérõ kérdések Ugrás elõre: Az elsõ komoly pályázatok Szervezeti-szerkezeti változások A T.E.A.M. megalakulása Szakmai fejlesztés A gazdálkodási rendszer megváltoztatása A valóra vált álom II. fejezet: Az intézmény jelenének bemutatása Az intézmény kifejezés tartalma A Központban ellátott személyek köre: statisztikai és demográfiai jellemzõik, az alapproblémából adódó jellegzetességek Az intézmény célja Alapcélok A szolgáltatás céljai A munkatársakkal kapcsolatos célkitûzések Strukturális célkitûzések A törvényi megfelelés mint cél Az intézmény szakmai profilja, a nyújtott szolgáltatás fajtái A cél szerinti mûködést biztosító struktúra A TEAM központi szerepe A feladatkörök A döntési kompetenciák A vezetés stílusa

6 Az intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményzettjei, valamint az ellátás személyi és tárgyi feltételei Az ellátott személyek köre A szolgáltatás személyi feltételei A szolgáltatás tárgyi feltételei A centrum hangulata A kommunikáció szintjei a centrumban Kommunikáció a munkatársak között Kommunikáció a növendékekkel Kommunikáció a szülõkkel Kommunikáció a társszervezetekkel és a szakmával Kommunikáció a világgal A jelen mûködést összefoglaló folyamatábra A Bliss Alapítvány mint civil, nonprofit szervezet gazdálkodásának jellegzetességei, éves költségvetése III. fejezet: A tervezett fejlesztés leírása A szolgáltatások körének bõvítése a felmerülõ új igények alapján Kicsik és nagyok korai fejlesztés és számítógépes mûhely A képzési kötelezettek Strukturális változások elõtt A szakembergárda célirányos fejlesztése Hatékonyságmérés és a minõségirányítási rendszer kiépítése a centrumban A fejlesztés ütemterve A fejlesztés anyagi hátterét biztosító költségvetési terv A Bliss Alapítvány és az SKMK szakmai munkáját tükrözõ munkák ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: Mi tette nehézzé egy új szolgáltatás bevezetését? ábra: A szervezeti struktúra változásai: , ill ábra: A gondolattól a szervezetig ábra: A modern, komplex rehabilitáció célja ábra: A kommunikációképzés helye a komplex rehabilitációban ábra: Az intézmény céljainak bõvülését követõ struktúramódosulás jelenlegi modellje ábra: A TEAM helyzete az intézmény jelenlegi struktúrájában ábra: A Segítõ Kommunikáció Módszertani Központ tevékenységének folyamatábrája ábra: Döntéshozatal az új, tervezett projekt kialakítása elõtt TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE I. táblázat: Egy új módszer bevezetésének tanulságai II. táblázat: Amíg járod az utat III. táblázat: A döntési kompetencia szintjei IV. táblázat: Az SKMK jelenlegi munkatársainak feladatkörei és végzettségei

7 V. táblázat: A Bliss Alapítvány, valamint a Segítõ Kommunikáció Módszertani Központ kapcsolatrendszere VI. táblázat: A Bliss Alapítvány évi bevételei és kiadásai VII/a-b táblázat: Költségvetési terv a évre MELLÉKLET A képzési kötelezett gyermekek iskolai jellegû, szervezett képzésére vonatkozó pedagógiai terv részlet

8 I. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE EGY TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ BÍRÓSÁGI DÖNTÉS 1981-ben Torontóban felperesként állt a bíróság elé egy fiatalember, Justin Clark. Helyesebben ült, hiszen kerekesszékébõl nem tudott volna felállni. Ám megjelenésének ez volt a kevésbé rendhagyó eleme. Még a híres bírói önfegyelmet is próbára tette az a jelenet, amikor egy kérdésre a fiatalember mögött álló asszisztens elõvett a kerekesszék háttámlájára erõsített táskából egy furcsa ábrákkal telerajzolt, nagy táblát, s a felperes kusza, el-elcsúszó, nehezen kontrollált mozdulatokkal, mereven elõrenyújtott bal keze kisujjával mutatva egy-egy kis képre, adta meg a válaszát. Asszisztense, miközben automatikus mozdulatokkal törülgette a fiatalember csorgó nyálát, kissé monoton hangon olvasta le a tábláról a megmutatott képecskék fölé írt szavakat. Mégis, mi történik? kérdezte némi ingerültséggel a bíró. Végül is ki válaszol a kérdésre, maga vagy a felperes?! A fiatalember felhorkant, mozdulatai még kaszálóbbá váltak és kisujjával izgatottan böködött egy képeslap nagyságú kartontáblára, amely a kerekesszék karfájáról lógott lefelé. Az asszisztens levette a táblácskát és a bíró elé fektette az asztalra. Mindent értek, amit mond, de beszéd helyett a táblámon megmutatott Blissjelképekkel fejezem ki magam. Kérem, figyelje a bal kezem kisujját és olvassa el a megmutatott jelkép fölé írt szót. Az az üzenetem vagy válaszom. Kérem, legyen türelemmel, mert lassan mutatok. Köszönöm. olvasta a bíró és rámeredt Justinra. Maga öö ö, azaz nem tud beszélni? tagolta lassan és hangosan a szavakat. Nem akarta megbántani a fiatalembert, akinek idõrõl-idõre torz grimaszokba ránduló arca, csordogáló nyála és indokolatlanul kaszáló mozdulatai ellenére értelem csillogott kifejezetten szép, sötét szemében. Öltözéke rendezett volt, a haja fényes, ápolt, egész helyes lett volna, ha Justin keze meglódult, szája mosolyfélére húzódott és nyerítéshez hasonló hangot hallatott. Az asszisztens szenvtelenül olvasta a lassan kimutogatott üzenetet: Nem hülye vagyok és nem siket.. CP-m [cerebralis paresis = szülési agyi károsodás] van. Bliss-nyelvet használok. Olvassa el még egyszer az információs lapomat, kérdezzen bátran.

9 14 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE A per tárgya a fiatalember önrendelkezési joga volt: a szülei, bár kétéves kora óta nem látogatták, intézetbe akarták záratni élete hátralévõ éveire, õ pedig a bíróság elõtt küzdött önrendelkezési jogáért. Ez volt az elsõ alkalom a kanadai bíróság történetében, hogy a jog elõtt is teljes értékû, kommunikációs csatornaként fogadták el az augmentatív kommunikációt, ezt a sajátos, új, a hiányzó emberi beszéd pótlására s a kialakult kommunikációs zavar kompenzálására szolgáló módszert. A pert Justin egyébként megnyerte, s beköltözhetett a maga választotta város egyik áhított lakóotthonába. A bírósági ügy nagy vihart kavart jogászi körökben is, s megnyitotta az utat mindazok számára, akik jogképességüket beszéd helyett csak alternatív kommunikáció segítségével gyakorolhatják. A szerencse és a véletlen úgy hozta, hogy e tanulmány két szerzõje nem sokkal a pert követõen Torontóban járt. Akkor már néhány éve izgatta õket a beszédképtelenség problémája, hiszen munkájuk során nem egyszer szembesültek a nem-beszélõ gyermekek oktatása és terápiája során felmerülõ nehézségekkel, amelyekre a Bliss-nyelv megoldást jelenthetett. A torontói székhelyû, Nemzetközi Bliss Intézettel Blisssymbolics Communication International (BCI) felvett kapcsolat, illetve az azt követõ fejlemények alapvetõen módosították mindkettõjük életútját, és, szerénytelenség nélkül állítható, gazdagították a magyar gyógypedagógia eszköztárát is. AZ ALTERNATÍV ÉS AUGMENTATÍV KOMMUNIKÁCIÓ MINT DISZCIPLÍNA KIALAKULÁSA Az augmentatív és alternatív kommunikáció (a továbbiakban AAK) a kommunikációsérülés káros következményeinek kompenzálására kialakított kommunikációs-gyógypedagógiai-nyelvészeti módszer. Az AAK kifejezés maga három üzenetet sugall: augmentatív kiegészíti, kibõvíti, gazdagítja a meglévõ, de hiányos kommunikációs formákat; alternatív a hagyományos beszédtõl eltérõ módon teszi azt; kommunikáció azaz az egésznek a célja, lényege és értelme a beszédképtelen ember kommunikációs lehetõségeinek megteremtése. Az AAK tekinthetõ a hallókészülékhez vagy a kerekesszékhez hasonló gyógyászati segédeszköznek is, amely csak úgy, mint ezek, egy hiányzó emberi funkció pótlására szolgál. Az AAK születése a késõ ötvenes, kora hatvanas évekre tehetõ, noha az emberiség azon törekvése, hogy a beszéd ellehetetlenülése idõ, távolság, nyelvi különbségek stb. esetén is megfelelõ módon tudjon üzeneteket közvetíteni, meglehetõsen régi keletû. Egyes kutatók a húszezer éves Altamirai barlangképeket is bizonyos vadászati eseményekrõl tudósító, augmentatív kommunikációs üzenetekként fogják fel! Az AAK kialakulásában az alábbi három tényezõ játszotta a legnagyobb szerepet:

10 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 15 az emberi jogoknak a II. világháború borzalmaira adott válaszként történt elõtérbe kerülése és kiszélesedése, amelynek következményeként az önrendelkezés jogát a sérült emberekre, a beszéddel való kommunikációra képtelen személyekre is kiterjesztették; a technikai fejlõdés, amelynek óriási lökést adott a haditechnika bizonyos elemeinek, pl. híradástechnika, elektronika, számítástechnika stb. civil hasznosításra történõ átadása, lehetõvé téve, hogy ezeket az orvosi és rehabilitációs technológiai területeken is kipróbálják és továbbfejlesszék; bizonyos nyelvészeti és kommunikációelméleti kutatások teoretikusan alapozták meg a kommunikáció nonverbális és beszédtõl eltérõ fajtáinak elfogadtatását. Az AAK az évek folyamán hatalmas, átfogó rendszerré alakult, amelynek gyakorlati jelentõsége, hogy egyénre szabottan, az állapot, a környezet, az egyéni igények és lehetõségek alapján választható ki az a kommunikációs mód, amelynek a segítségével a beszédképtelen illetõ be tud kapcsolódni a társadalom vérkeringésébe. Tekintet nélkül arra, hogy számára a kép, a jel, a gesztus, a jelkép, az írott betû vagy a szó lesz az üzenethordozó, élhet a kommunikációhoz való, elidegeníthetetlen emberi jogával, és részt vállalhat az õt érintõ döntések meghozatalában. Magyarország számára ez azt jelentette, hogy mindazok, akik hiányzó beszédük miatt egészségügyi és elmeszociális otthonokban tengették az életüket, s mint ún. képezhetetlenek kimaradtak minden oktatásból és foglalkoztatásból, az AAK módszerek birtokában potenciális gyógypedagógiai növendékekké váltak. Érintette ez elsõsorban azokat, akik szülési agyi sérülést szenvedtek, a kora csecsemõkorban agyhártyagyulladáson vagy más központi idegrendszeri betegségen estek át, az agyvérzés, trombózis vagy daganat miatt beszédüket veszítetteket, bizonyos típusú értelmi fogyatékosságokkal élõket, esetleg autistákat, s a központi idegrendszeri sérüléssel járó balesetek áldozatait. A NULLÁRÓL INDULNI HÕSKORSZAK: szeptember: e tanulmány szerkesztõje megérkezik Kanadából egy év után, tarsolya teli kincsekkel. Shirley McNaughton, a BCI igazgatójának jóvoltából ingyen elvégezhette az alapfokú Bliss-tanfolyamot, saját pénzén megvehette a tankönyveket, szótárokat, oktatási segédeszközöket. Tudja, milyen lépéseket kellene tenni ahhoz, hogy nálunk is megvethesse lábát az eddig itt nem gyakorolt módszer. Mint gyermekgyógyász azonban úgy érzi, nem nála van a módszer helye. Vágya és álma, hogy átadhassa azoknak, akik nála erre sokkal hivatottabbak.

11 16 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE Az alábbiakban következzék egy részlet a Bliss-nyelv magyarországi bevezetésének hõskorszakából, Kálmán Zsófia feljegyzéseibõl (mivel a benne szereplõkkel a mai napig kitünõ szakmai és emberi kapcsolat fûz össze valamennyiünket, úgy véltük, nem sért személyiségi jogokat, ha név szerint említjük õket) szeptember: 1/ telefon Gordosnénak [Gordosné dr. Szabó Anna, a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar akkori fõigazgatója], idõpont kérés Bliss-ügyben 2/ levél Galyas Károlynak Stockholmba Shirley javaslatára 3/ dr. Csillag József, az I. Belklinika tanársegéde megígéri, hogy elintézi, novemberben elõadhassak egy tudományos ülésen a Blissnyelvrõl. Addigra magyar demonstrációs anyagokat kell készítenem okt. 13. találkozás Gordosnéval. Az ötlet tetszik neki, megígéri, hogy egy-két héten belül összehoz lehetséges Bliss-munkacsoport tagokkal. Átadom a dokumentáció egy részét, a saját Bliss-prospektusomat és a statisztikai adataimat. Október-novemberben minden barátom rajzol, fényképez, másol és plakátot gyárt. Gyalyas Károly ízes, szép magyarsággal válaszol Stockholmból tapogatózó angol levelemre. Mérnök, 56-os, beszélõgépeket fejleszt. Segítséget ígér november 10. Személyesen is megismerkedem Galyas Károllyal. Elõad a Fõiskolán a beszédszintézisrõl, és bemutatja diplomatatáska méretû beszélõgépeit. Összeismertet Lányiné dr. Engelmayer Ágnessel és Huba Judittal, akiket arra kérek, hogy próbáljunk meg együttmûködni. Felbukkan egy Varga Zoltán nevi rádióriporter, aki a Fõiskolán hallott a Bliss-rõl. Kis, kétperces riportot készít, amit szombat délelõtt le is adnak november 24. Elõadás a Bliss-nyelvrõl a SOTE Balassa utcai Ideggyógy. Klinikáján, a Magyar Neuropszichiátriai Társaság ülésén. Telt ház. Galyas Károly megint itt van, hozott sok svéd anyagot. Bemutat dr. Pataki László foniáternek és dr. Kassai Ilona nyelvésznek, akit esetleg érdekelne a Bliss-nyelv nyelvészeti adaptációja. A hó végén felhív dr. Hári Mária, az MSI igazgatója. Meghív a Petõ intézetbe, ahol december elején elõadást tartok a Bliss-nyelvrõl. Megnéztem a nemzetközi adatokat, a CP-s gyerekek között 30-40% a beszédképtelen. A konduktorokat érdekli a módszer, de, az igazgatót is beleértve, lehetetlennek találják, hogy beilleszthetõ lenne a konduktív pedagógiába. Már miért ne? Hári doktornõ meghív, hogy hospitáljak egy félévet az intézetben január: a hónapok óta szervezett tanfolyamhoz nem sikerült termet szerezni, xeroxot sem az anyag másolásához. Lett volna tizenkét jelentkezõ, konduktorok, fõiskolások, gyógypedagógusok, szülõk és Ilona, a nyelvész. Mindenki zavarba jött, amikor meghallotta, hogy a tanfolyamon szülõk is lesznek, de mivel Torontóban egészen megdöbbentõ volt a szülõk jelenléte, és rengeteg fontos dolgot mondtak a tanároknak arról, hogy mit jelent egy beszédképtelen emberrel élni, úgy gondoltuk, nálunk is legyenek szülõk. Pajor András egyetért vele. Elkezdtünk egy speciális csoportmódszeren gondolkozni, amelynek a segítségével jobban megértethetjük az oktatókkal és a szülõkkel is a beszédképtelenség pszichológiáját. Vagy húsz óriás ábrát rajzoltam a tanfolyamra, csomagolópapírra, elképesztõen csúnyák lettek február: Ilonával elkezdtünk dolgozni az adaptáción. Gyakran találkozunk, a vártnál kevesebb a probléma. Talán majd a tárgyesettel és a személyragokkal lesz gondunk március 3. Ma adták le a tévében azt a riportot, amit a pécsi Sorstársak szerkesztõsége készített, a munkahelyemen, a Hûvösvölgyi Nevelõotthonban. Egész kerek lett. Legközelebb már növendéket szeretnének látni. Én is április: Gordosné felhív. Nagyon kedves. Felajánlja, hogy a Fõiskolán oktathatnám a Blissnyelvet fakultatív tárgyként. Mondom, a tananyag készül, Ilonával majdnem befejeztük a

12 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 17 nyelvészeti adaptációt, de gépírónõ, fordító, xerox kapacitás kellene. Ebben sajnos, a Fõiskola, pénz híján, nem tud segíteni május: Hári doktornõ azt mondja, hogy nem akar a gazdája lenni egy ismeretlen módszernek, amelynek nem látja a kondukcióval való kapcsolatát, de engedélyezi a kísérletet. Az egyik konduktor, Kõkúti Dénesné Márta lehetõséget kap rá, hogy kipróbálja Kollár Zolikával, egy nagyon aranyos, okos, súlyosan athetoticus [túlmozgásos] fiúcskával. Zoli két hét alatt 167 jelképet tanul meg. Elsõ megmutatott mondata: Szeretem anyát. Márti is és Zoli is nagy örömét leli az oktatásban. Látni, hogy a rendszer éppen olyan jól mûködik, mint bármelyik nyelven a világon június: benyújtom a Bliss-nyelvrõl, a magyar adaptációról és az elsõ hazai tapasztalatokról szóló tanulmányt a Magyar Rehabilitációs Társaság pályázatára július augusztus: egész nyáron megy a vágás, ragasztás, fordítás. A nagyszoba padlóját állandóan cetlik ezrei borítják. A gyerekek is segítenek válogatni, ragasztgatni. A nyár végére elkészül a magyar Bliss és Bliss magyar szótár teljes fordítása. Nyilvánosan megesküszöm, hogy soha többet nem csinálok szótárt!! szeptember 10. Dr. Pataki László, akivel a Heim Pál Kórházban szoktam összefutni, amikor a fizetésemért vagy orvosértekezletre megyek, megígéri, hogy beszél a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság titkárával, hogy vállaljon védnökséget a Bliss-tanfolyam felett, mert mi nem vagyunk szervezet, csak néhány lelkes Blisses, Pajor András, Kassai Ilona és én. De azért, hogy hivatalosabbakká váljunk, beadványt írunk a Mûvelõdési Minisztériumba, ezen már dolgozunk szeptember elsõ hete: Simon Gáborné Nóra megkezdi a Bliss-nyelv oktatását a Diószeghy u. foglalkoztatóban, két imbecillis gyerekkel. Adtam neki anyagot mindenbõl október: 1/ Elküldtük a Mûvelõdési Minisztériumba a beadványt. Segítséget kérünk a továbblépéshez. 2/ Gordosnénak elmondom, hogy nyomtatásra készek az anyagok. Hitetlenkedik, pedig tényleg kész, éjjel-nappal dolgoztam. A másolásban mindenki bedobott apait-anyait, mindenki kimerítette a munkahelyének a másolási lehetõségeit, pedig sehol sincs sok: segítettek a szomszédék, a barátaink, és Bagotai T. Györgyi, egy nagyon kedves logopéduslány, aki szeretné elvégezni a tanfolyamot. Gordosné javaslata, hogy tárgyaljak a Tankönyvkiadóval, sajnos a Fõiskolának nincs pénze a kiadványokra október 16. A pályázatom elsõ díjat kap a Magyar Rehabilitációs Társaság pályázatán. Elsõ magyar Bliss-dicsõség!! október Hétvégére megkaptuk a Heim Pál Kórház negyedik emeleti tantermét, a MFFLT erkölcsi védnöksége mellett, és így megtartottuk az elsõ magyar alapfokú Bliss-tanfolyamot!!! Mindenki itt volt, aki a januárira jelentkezett. Teljes a tanfolyami anyag, csak nagyon csúnya, mert én csináltam. Kellene egy jó grafikus. Hárman adunk elõ: mellettem Pajor András és Kassai Ilona. Õk egyben résztvevõk is. Különösen nagy a sikere az empátianövelõ gyakorlatokból álló pszichológiai betétnek és a táblával végzett kommunikációs gyakorlatnak. Vasárnap estére elmegy a hangom. A gyerekeimet egész hétvégén nem láttam november 3. Tárgyalok a Tankönyvkiadóval. Jogi problémákat feszegetnek, azt kérdezik, mégis hogy gondolom, hiszen én, mint magánszemély, nem adhatok ki tankönyveket!? Kellene mögénk valami szervezet, egy iskola, vagy legalább egy gmk november 28. Egy másik kiadó, az IH, azt mondja, õ szívesen kiadja, csak szerezzek pénzt. Javasolja, írjak azt osztrák társtulajdonosának, hátha az hozzájárul. Még életemben nem kunyoráltam, most majd megtanulom. Megjelent a Bliss-cikk a Balneológiában, befejezek egy cikket a Rehabilitációs újságba. Befejezem a magyar Bliss-tesztlapokat és a gyakorlólapokat. Ezek már szépek, mert egy Zeikfalvy Lenke nevû, tüneményes nyugdíjas grafikus rajzolta õket.

13 18 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE december 10. Schubert Andrást addig gyötörtem, míg elkezdett magyar nyelvû Bliss-jelképekhez programot gyártani január 12. Megalakul a MFFLT Bliss-szekciója. Mindenki benne van, aki az elsõ tanfolyamot elvégezte április: borzalmas macerák és utánjárások, kérvények és kilónyi papír beszerzése után kijutottam Hilversumba, Hollandiába, az Európai Bliss-Társaságok konferenciájára. A Nemzeti Banknak és az Egészségügyi Minisztériumnak kellett engedélyeznie, hogy a saját (!) pénzemen utazhassak. Kaptam dán Bliss-táblát, sok svéd diát és jelképbélyeget, izraeli táblákat és könyveket, kanadai játékokat és Bliss-kifestõket, holland posztereket és játékterveket. A hó végén felvételiztem aspirantúrára, Lányiné elvállalta, hogy õ lesz az aspiránsvezetõm. Óriási lehetõség, hogy kutassak is. Növendékek már vannak, szinte minden tanfolyamot végzett tanít. Kandidatúra Bliss-nyelvbõl Magyarországon: bár szegény fõnököm, dr. Elkán György nem tudja, mi köze is van a Nevelõotthoni Gyermekorvosi Szolgálatnak a sérült emberi kommunikációhoz, jóságosan beleegyezik, hogy belevágjak a hároméves programba. Plusz két év disszertáció-írás és védés július: lesz mögöttes szervezetünk! A Lares Humán Szolgáltató Társaság bébiszitter szolgálatot, öregek gondozását, társkeresést vállal, a vezetõje, dr. Gondos Anna, volt iskolatárs. A pszichológusuk Pajor András. A Lares felvállalná a Bliss-ügyet, mert arra érdemesnek tartják. Gazdasági társaságuk, a Másokat Segítõ GT fogja megkapni egyik feladatául július augusztus: a GT ismeretségei révén, a vezetõvel, Kristóf Péterrel együtt tárgyalásokat kezdünk a Kossuth Nyomda KISZ szervezetének vezetõjével azt hiszem, vagy együtt voltak katonák, vagy együtt táncoltak egy néptánc csoportban, aki hajlandónak mutatkozik rá, hogy kedvezménnyel, brigádmunkában kinyomtassák az anyagokat: kész a szótár, a tankönyv, a munka- és a gyakorlófüzet. Az oktatókártyákon Lenke még dolgozik. Türelemmel vár, hogy egyszer majd fizetünk neki, csak azt nem tudom, hogy mibõl október: október végén volt szekcióülés, elhatároztuk, hogy Bliss-módszertani levelek címszó alatt fogunk Bliss-újságot megjelentetni, mert újságra úgysem kapnánk engedélyt november december: a tanfolyamot megint a Heim Pál Kórházban tartottuk, nagyon rendesek, nem kérnek terembért. Technikát ugyan nem adnak, én viszem a saját diavetítõnket, vásznat, magnót. Hála Lenkének, aki még mindig ingyen dolgozik, a poszterek gyönyörûek. Igaz, anyagilag nem sokáig fogjuk bírni, hogy én vegyek mindent, kartont, tust, ragasztót, de majd csak megoldódik. Tárgyalok egy újabb kiadóval, nem tudom, miért gondolom, hogy ha már pénzt senki nem ad rá a kiadóknak jótékonyságból kellene könyveket publikálniuk. Megfelelõ bonyodalmak, Nemzeti Bank, Eü. Min., fordítóiroda, konzulátus után, továbbképzõ tanfolyamra mehetek Torontóba, ahol nyilvános, egésznapos vizsgát kell tennem a Bliss Intézetben. Be kell mutatnom az eddigi adaptációs munkát, beszélnem kell az eddigi eseteinkrõl és a szervezési munkáról. Egy miniatûr Bliss-tanfolyamot is kell tartanom, mintegy megtanítva a magyar Bliss-t. Ha sikerül, senior presentorként kiképzõ oktatók képzésére is jogosult leszek december: megkeres Kóthy Judit, egy tévériporter, aki a Filmmûvészeti Fõiskolán rendezõi és operatõri szakot végez. Hogy hol hallott rólunk, nem tudom. Vizsgafilmet akar készíteni a Bliss-módszerrõl. Indulatos vagyok vele, talán undok is. Rádió, tévé, Mûvelõdési Minisztérium, egy rakás kiadó, a Fõiskola, nem tudom, hány intézet, már a nyelvem elkopott, annyit magyaráztam, eredménytelenül. De Judit éppen olyan kitartó, mint én vagyok. Én az én szakmám szabályaihoz, õ az övéihez ragaszkodik. Kompromisszumot kötünk január: pénzt próbálok szerezni a nyomdaköltségekre (Fõvárosi Tanács Oktatási Osztály, XI. ker. Tanács, Egészségügyi Minisztérium Szociálpolitikai Osztály). Elismerik, hogy ilyen gye-

14 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 19 rekek vannak, csodálkozással hallgatnak, nézik a képeket, aztán kidobnak. Nekem nem kell szerzõi díj, de pl. Lenkének vagy egy másik grafikusnak igen, és papírra, nyomtatásra is kell. Kb. másfél millió forintból az egész országot, az összes környezõ magyarlakta területtel együtt, húsz évre el lehetne látni a tankönyvekkel és az egyéb segédanyagokkal február: kész a tavaszi tanfolyami terv. Február és április Budapest, március Makó. Az áprilisit a Ráby u. iskolában tartjuk, ott az egész tanári kar el akarja végezni március: a makói tanfolyam tanulsága, hogy soha többé 52 embernek! Megkeresett egy nyolcéves nem-beszélõ kisfiú édesanyja. Az egyik tanfolyamot végzett oktató foglalkozik a kisfiával, két hónapja. Drámai a javulás, a gyerek visítás helyett a tábláján megmutatja, mi a baja. Most viszont a mama tanácstalan, mert a logopédus azt mondta, ha a gyerek mutogat, soha nem tanul meg beszélni. Ez a világon mindenütt így van: némelyik logopédus, aki a hagyományos módszerekkel ugyan nyolc-tíz-húsz évig sem tudja ezeket a gyerekeket megtanítani beszélni, elveszi a kommunikációnak még a lehetõségét is. Március 16. A Hét c. mûsorban egy Franka Tibor nevû, fiatal, kezdõ riporter felvételt készített rólunk. Látni lehetett Rékát, amint a tábláján kimutogatta, hogy a nagymamájától magnetofont kapott karácsonyra. Olyan értelmes, szép és kedves volt, hogy ha õ nem gyõzte meg az embereket, akkor senki április: megfordult a világ! Cégek, szocialista brigádok, gyárak, üzemek ajánlottak fel pénzt. Sõt, kiadók is jelentkeztek, hogy ingyen megjelentetik az anyagokat. A Laresen keresztül tárgyalunk, a pénznek is jobb híján oda kell majd befolynia. Nekünk még bankszámlánk sincs, hiszen nem vagyunk szervezet május: gazdát keresek a pénznek. A Fõiskola sajnos, nem fogadhatja be, a Mûvelõdési Minisztérium semmiféleképpen nem csatornázhatja át. A Lares közgazdásza azt javasolja, alapítsunk alapítványt a befolyt pénzbõl. Ahhoz, hogy alapítványi vagyon lehessen a pénzbõl, szükséges a fõbb adományozók hozzájárulása. A MÉH adta a legtöbbet, 1 millió forintot június: egy Táltos GT. nevû kiadó vállalta, hogy ingyen megjelenteti az eddig elkészült összes anyagot! Máris leadhatjuk nyomdai elõkészítésre a szótárt, a nagy táblát és a kártyákat, augusztusban pedig a tankönyvet is! július augusztus: egész nyáron az alapítványt szervezzük. Benyújtunk egy elõzetes alapítványtervezetet a minisztériumhoz. Pályázatot adunk be a Soros Alapítványhoz. Többek között szeretnénk egy videokamerát dokumentációs, oktató és demonstrációs filmek készítésére és szeretnénk elmenni Svédországba, körülnézni az ottani Blisses kollégáknál szeptember 7. Megállapodás-tervezet születik a Másokat Segítõ GT Bliss-nyelvvel kapcsolatos munkáiról. Mint a Bliss-szekció vezetõje írom alá, más hivatalos titulusom nincs. Elnyertük a Soros Alapítvány pályázatát. A Bliss Alapítvány (ami még nincs is), kapott pénzt videokamerára és 900 dollárt egy svédországi tanulmányútra. Ösztöndíjakat is nyertünk, de ezeket csak akkor fogjuk igénybe venni, ha megindul a rendszeres oktatás szeptember 25. Dr. Für Sándor fõosztályvezetõ aláírással levelet kapunk a Mûv. Min.-ból, ki kell egészítenünk az alapítvány-tervezetet. Pontosabb legyen a cél, a gazdálkodás, a pénzkezelés. Összeáll a kuratórium: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Kovács Emõke a Fõiskoláról, dr. Szirmay István a Larestõl mint gazdasági vezetõ, dr. Pataki László a MFFLT részérõl, Kissné Papp Margit a hivatalos küldött a Mûv. Min. Egyetemi és Fõiskolai Osztályáról, Bagényi Józsefné Szegedrõl mint szülõi képviselõ és jómagam elnökként. A titkár, Kristóf Péter a GT részérõl, nem kuratóriumi tag. Névnek a Bliss Alapítvány nevet választjuk, részint azért, mert a fõ a Bliss-nyelv magyarországi bevezetése, másrészt így a nevünkkel is sugalljuk a rokonságot a hasonló nemzetközi szervezetekkel.

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 3. szám 2003. március

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 3. szám 2003. március A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 3. szám 2003. március BEKÖSZÖNTŐ E - szokásosnál rövidebb beköszöntőnkben csupán jelezni szeretnénk, hogy 2003-ban is a tavalyi áron és a tavalyi terjedelemben

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Integrálódunk? Integrálódunk!

Integrálódunk? Integrálódunk! Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek I. évfolyam, 2010/2 A siketek világnapja A nyitott gerincről Az apát is be kell vonni Integrálódunk? Integrálódunk! A siketek világnapja Pozsonyban A siketek

Részletesebben

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Bevezetés A korunkra jellemző rohamos fejlődés, a gazdaság diktálta alapvető gyors változások döntő hatást gyakorolnak

Részletesebben