Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 2 5. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1 Szerkesztõ: KÁLMÁN ZSÓFIA Szerzõk: KÁLMÁN ZSÓFIA PAJOR ANDRÁS A melléklet BOLYÁN BEÁTA munkája Lektorálták: KEDL MÁRTA NAGY GYÖNGYI MÁRIA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK SEGÍTÕ KOMMUNIKÁCIÓ MÓDSZERTANI KÖZPONT Budapest, 2002

3 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

4 A szerzõk lebilincselõ stílusban, jól követhetõen mutatják be azt a rögös utat, amit néhány elkötelezett szakember az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek magyar adaptálása, bevezetése, oktatása, kutatása és továbbfejlesztése terén az utóbbi nem egészen 20 év alatt megtett. Eredményeik minden téren kiemelkedõek. A munkájuk során felismert újabb és újabb szükségletek vezettek el a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatások kialakítása mellett a súlyos kommunikációs akadályozottsággal élõ gyermekek és fiatalok, valamint az õket nevelõ családok számára mûködtetett többféle szakszolgáltatást biztosító gyógypedagógiai centrum fokozatos kiépítéséhez. A modell leírása alapján minden vonatkozásban nagyon igényes, szakszerû, a probléma valamennyi lényeges aspektusát figyelembe vevõ komplex rehabilitációs tevékenységet, multidiszciplináris munkát ismerünk meg, mely integrálja számos tudományág (pl. a számítástechnika, a nyelvtudomány, a pszichológia) legújabb eredményeit. Betekinthetünk egy igazi módszertani mûhely kialakításába és munkájába, mely a folyamatos szakmai fejlõdés mellett a szervezetfejlesztésre is tudatosan figyel Külön érdekessége a bemutatott modellnek, hogy egy civil szervezet az egyik elsõ magyar alapítvány létrehozását és fejlõdését követhetjük nyomon. A modell leírása a tudományos igényesség mellett minden lényeges részletre kiterjedõ, konkrét, gyakorlatias, így nagyon jól adaptálható más humán szolgáltatások kialakításánál is. Kedl Márta

5 TARTALOM I. fejezet: Az intézmény mûködésének, fejlõdésének története Egy történelemformáló bírósági döntés Az alternatív és augmentatív kommunikáció mint diszciplína kialakulása A nulláról indulni Hõskorszak: A hõskorszak tapasztalatai és tanulságai Társadalmi-politikai közeg Szakmai közeg Szervezeti keretek A szakmai munkát nehezítõ és megkönnyítõ tényezõk A szervezet mûködési szabályainak kialakítása és megtanulása, A bevezetõ korszak tanulságai A nem oktató oktatók Diagnosztikai kérdõjelek A postafiók mint cím Kísérletek alapítványi székhely megteremtésére Visszatérõ kérdések Ugrás elõre: Az elsõ komoly pályázatok Szervezeti-szerkezeti változások A T.E.A.M. megalakulása Szakmai fejlesztés A gazdálkodási rendszer megváltoztatása A valóra vált álom II. fejezet: Az intézmény jelenének bemutatása Az intézmény kifejezés tartalma A Központban ellátott személyek köre: statisztikai és demográfiai jellemzõik, az alapproblémából adódó jellegzetességek Az intézmény célja Alapcélok A szolgáltatás céljai A munkatársakkal kapcsolatos célkitûzések Strukturális célkitûzések A törvényi megfelelés mint cél Az intézmény szakmai profilja, a nyújtott szolgáltatás fajtái A cél szerinti mûködést biztosító struktúra A TEAM központi szerepe A feladatkörök A döntési kompetenciák A vezetés stílusa

6 Az intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményzettjei, valamint az ellátás személyi és tárgyi feltételei Az ellátott személyek köre A szolgáltatás személyi feltételei A szolgáltatás tárgyi feltételei A centrum hangulata A kommunikáció szintjei a centrumban Kommunikáció a munkatársak között Kommunikáció a növendékekkel Kommunikáció a szülõkkel Kommunikáció a társszervezetekkel és a szakmával Kommunikáció a világgal A jelen mûködést összefoglaló folyamatábra A Bliss Alapítvány mint civil, nonprofit szervezet gazdálkodásának jellegzetességei, éves költségvetése III. fejezet: A tervezett fejlesztés leírása A szolgáltatások körének bõvítése a felmerülõ új igények alapján Kicsik és nagyok korai fejlesztés és számítógépes mûhely A képzési kötelezettek Strukturális változások elõtt A szakembergárda célirányos fejlesztése Hatékonyságmérés és a minõségirányítási rendszer kiépítése a centrumban A fejlesztés ütemterve A fejlesztés anyagi hátterét biztosító költségvetési terv A Bliss Alapítvány és az SKMK szakmai munkáját tükrözõ munkák ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: Mi tette nehézzé egy új szolgáltatás bevezetését? ábra: A szervezeti struktúra változásai: , ill ábra: A gondolattól a szervezetig ábra: A modern, komplex rehabilitáció célja ábra: A kommunikációképzés helye a komplex rehabilitációban ábra: Az intézmény céljainak bõvülését követõ struktúramódosulás jelenlegi modellje ábra: A TEAM helyzete az intézmény jelenlegi struktúrájában ábra: A Segítõ Kommunikáció Módszertani Központ tevékenységének folyamatábrája ábra: Döntéshozatal az új, tervezett projekt kialakítása elõtt TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE I. táblázat: Egy új módszer bevezetésének tanulságai II. táblázat: Amíg járod az utat III. táblázat: A döntési kompetencia szintjei IV. táblázat: Az SKMK jelenlegi munkatársainak feladatkörei és végzettségei

7 V. táblázat: A Bliss Alapítvány, valamint a Segítõ Kommunikáció Módszertani Központ kapcsolatrendszere VI. táblázat: A Bliss Alapítvány évi bevételei és kiadásai VII/a-b táblázat: Költségvetési terv a évre MELLÉKLET A képzési kötelezett gyermekek iskolai jellegû, szervezett képzésére vonatkozó pedagógiai terv részlet

8 I. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE EGY TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ BÍRÓSÁGI DÖNTÉS 1981-ben Torontóban felperesként állt a bíróság elé egy fiatalember, Justin Clark. Helyesebben ült, hiszen kerekesszékébõl nem tudott volna felállni. Ám megjelenésének ez volt a kevésbé rendhagyó eleme. Még a híres bírói önfegyelmet is próbára tette az a jelenet, amikor egy kérdésre a fiatalember mögött álló asszisztens elõvett a kerekesszék háttámlájára erõsített táskából egy furcsa ábrákkal telerajzolt, nagy táblát, s a felperes kusza, el-elcsúszó, nehezen kontrollált mozdulatokkal, mereven elõrenyújtott bal keze kisujjával mutatva egy-egy kis képre, adta meg a válaszát. Asszisztense, miközben automatikus mozdulatokkal törülgette a fiatalember csorgó nyálát, kissé monoton hangon olvasta le a tábláról a megmutatott képecskék fölé írt szavakat. Mégis, mi történik? kérdezte némi ingerültséggel a bíró. Végül is ki válaszol a kérdésre, maga vagy a felperes?! A fiatalember felhorkant, mozdulatai még kaszálóbbá váltak és kisujjával izgatottan böködött egy képeslap nagyságú kartontáblára, amely a kerekesszék karfájáról lógott lefelé. Az asszisztens levette a táblácskát és a bíró elé fektette az asztalra. Mindent értek, amit mond, de beszéd helyett a táblámon megmutatott Blissjelképekkel fejezem ki magam. Kérem, figyelje a bal kezem kisujját és olvassa el a megmutatott jelkép fölé írt szót. Az az üzenetem vagy válaszom. Kérem, legyen türelemmel, mert lassan mutatok. Köszönöm. olvasta a bíró és rámeredt Justinra. Maga öö ö, azaz nem tud beszélni? tagolta lassan és hangosan a szavakat. Nem akarta megbántani a fiatalembert, akinek idõrõl-idõre torz grimaszokba ránduló arca, csordogáló nyála és indokolatlanul kaszáló mozdulatai ellenére értelem csillogott kifejezetten szép, sötét szemében. Öltözéke rendezett volt, a haja fényes, ápolt, egész helyes lett volna, ha Justin keze meglódult, szája mosolyfélére húzódott és nyerítéshez hasonló hangot hallatott. Az asszisztens szenvtelenül olvasta a lassan kimutogatott üzenetet: Nem hülye vagyok és nem siket.. CP-m [cerebralis paresis = szülési agyi károsodás] van. Bliss-nyelvet használok. Olvassa el még egyszer az információs lapomat, kérdezzen bátran.

9 14 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE A per tárgya a fiatalember önrendelkezési joga volt: a szülei, bár kétéves kora óta nem látogatták, intézetbe akarták záratni élete hátralévõ éveire, õ pedig a bíróság elõtt küzdött önrendelkezési jogáért. Ez volt az elsõ alkalom a kanadai bíróság történetében, hogy a jog elõtt is teljes értékû, kommunikációs csatornaként fogadták el az augmentatív kommunikációt, ezt a sajátos, új, a hiányzó emberi beszéd pótlására s a kialakult kommunikációs zavar kompenzálására szolgáló módszert. A pert Justin egyébként megnyerte, s beköltözhetett a maga választotta város egyik áhított lakóotthonába. A bírósági ügy nagy vihart kavart jogászi körökben is, s megnyitotta az utat mindazok számára, akik jogképességüket beszéd helyett csak alternatív kommunikáció segítségével gyakorolhatják. A szerencse és a véletlen úgy hozta, hogy e tanulmány két szerzõje nem sokkal a pert követõen Torontóban járt. Akkor már néhány éve izgatta õket a beszédképtelenség problémája, hiszen munkájuk során nem egyszer szembesültek a nem-beszélõ gyermekek oktatása és terápiája során felmerülõ nehézségekkel, amelyekre a Bliss-nyelv megoldást jelenthetett. A torontói székhelyû, Nemzetközi Bliss Intézettel Blisssymbolics Communication International (BCI) felvett kapcsolat, illetve az azt követõ fejlemények alapvetõen módosították mindkettõjük életútját, és, szerénytelenség nélkül állítható, gazdagították a magyar gyógypedagógia eszköztárát is. AZ ALTERNATÍV ÉS AUGMENTATÍV KOMMUNIKÁCIÓ MINT DISZCIPLÍNA KIALAKULÁSA Az augmentatív és alternatív kommunikáció (a továbbiakban AAK) a kommunikációsérülés káros következményeinek kompenzálására kialakított kommunikációs-gyógypedagógiai-nyelvészeti módszer. Az AAK kifejezés maga három üzenetet sugall: augmentatív kiegészíti, kibõvíti, gazdagítja a meglévõ, de hiányos kommunikációs formákat; alternatív a hagyományos beszédtõl eltérõ módon teszi azt; kommunikáció azaz az egésznek a célja, lényege és értelme a beszédképtelen ember kommunikációs lehetõségeinek megteremtése. Az AAK tekinthetõ a hallókészülékhez vagy a kerekesszékhez hasonló gyógyászati segédeszköznek is, amely csak úgy, mint ezek, egy hiányzó emberi funkció pótlására szolgál. Az AAK születése a késõ ötvenes, kora hatvanas évekre tehetõ, noha az emberiség azon törekvése, hogy a beszéd ellehetetlenülése idõ, távolság, nyelvi különbségek stb. esetén is megfelelõ módon tudjon üzeneteket közvetíteni, meglehetõsen régi keletû. Egyes kutatók a húszezer éves Altamirai barlangképeket is bizonyos vadászati eseményekrõl tudósító, augmentatív kommunikációs üzenetekként fogják fel! Az AAK kialakulásában az alábbi három tényezõ játszotta a legnagyobb szerepet:

10 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 15 az emberi jogoknak a II. világháború borzalmaira adott válaszként történt elõtérbe kerülése és kiszélesedése, amelynek következményeként az önrendelkezés jogát a sérült emberekre, a beszéddel való kommunikációra képtelen személyekre is kiterjesztették; a technikai fejlõdés, amelynek óriási lökést adott a haditechnika bizonyos elemeinek, pl. híradástechnika, elektronika, számítástechnika stb. civil hasznosításra történõ átadása, lehetõvé téve, hogy ezeket az orvosi és rehabilitációs technológiai területeken is kipróbálják és továbbfejlesszék; bizonyos nyelvészeti és kommunikációelméleti kutatások teoretikusan alapozták meg a kommunikáció nonverbális és beszédtõl eltérõ fajtáinak elfogadtatását. Az AAK az évek folyamán hatalmas, átfogó rendszerré alakult, amelynek gyakorlati jelentõsége, hogy egyénre szabottan, az állapot, a környezet, az egyéni igények és lehetõségek alapján választható ki az a kommunikációs mód, amelynek a segítségével a beszédképtelen illetõ be tud kapcsolódni a társadalom vérkeringésébe. Tekintet nélkül arra, hogy számára a kép, a jel, a gesztus, a jelkép, az írott betû vagy a szó lesz az üzenethordozó, élhet a kommunikációhoz való, elidegeníthetetlen emberi jogával, és részt vállalhat az õt érintõ döntések meghozatalában. Magyarország számára ez azt jelentette, hogy mindazok, akik hiányzó beszédük miatt egészségügyi és elmeszociális otthonokban tengették az életüket, s mint ún. képezhetetlenek kimaradtak minden oktatásból és foglalkoztatásból, az AAK módszerek birtokában potenciális gyógypedagógiai növendékekké váltak. Érintette ez elsõsorban azokat, akik szülési agyi sérülést szenvedtek, a kora csecsemõkorban agyhártyagyulladáson vagy más központi idegrendszeri betegségen estek át, az agyvérzés, trombózis vagy daganat miatt beszédüket veszítetteket, bizonyos típusú értelmi fogyatékosságokkal élõket, esetleg autistákat, s a központi idegrendszeri sérüléssel járó balesetek áldozatait. A NULLÁRÓL INDULNI HÕSKORSZAK: szeptember: e tanulmány szerkesztõje megérkezik Kanadából egy év után, tarsolya teli kincsekkel. Shirley McNaughton, a BCI igazgatójának jóvoltából ingyen elvégezhette az alapfokú Bliss-tanfolyamot, saját pénzén megvehette a tankönyveket, szótárokat, oktatási segédeszközöket. Tudja, milyen lépéseket kellene tenni ahhoz, hogy nálunk is megvethesse lábát az eddig itt nem gyakorolt módszer. Mint gyermekgyógyász azonban úgy érzi, nem nála van a módszer helye. Vágya és álma, hogy átadhassa azoknak, akik nála erre sokkal hivatottabbak.

11 16 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE Az alábbiakban következzék egy részlet a Bliss-nyelv magyarországi bevezetésének hõskorszakából, Kálmán Zsófia feljegyzéseibõl (mivel a benne szereplõkkel a mai napig kitünõ szakmai és emberi kapcsolat fûz össze valamennyiünket, úgy véltük, nem sért személyiségi jogokat, ha név szerint említjük õket) szeptember: 1/ telefon Gordosnénak [Gordosné dr. Szabó Anna, a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar akkori fõigazgatója], idõpont kérés Bliss-ügyben 2/ levél Galyas Károlynak Stockholmba Shirley javaslatára 3/ dr. Csillag József, az I. Belklinika tanársegéde megígéri, hogy elintézi, novemberben elõadhassak egy tudományos ülésen a Blissnyelvrõl. Addigra magyar demonstrációs anyagokat kell készítenem okt. 13. találkozás Gordosnéval. Az ötlet tetszik neki, megígéri, hogy egy-két héten belül összehoz lehetséges Bliss-munkacsoport tagokkal. Átadom a dokumentáció egy részét, a saját Bliss-prospektusomat és a statisztikai adataimat. Október-novemberben minden barátom rajzol, fényképez, másol és plakátot gyárt. Gyalyas Károly ízes, szép magyarsággal válaszol Stockholmból tapogatózó angol levelemre. Mérnök, 56-os, beszélõgépeket fejleszt. Segítséget ígér november 10. Személyesen is megismerkedem Galyas Károllyal. Elõad a Fõiskolán a beszédszintézisrõl, és bemutatja diplomatatáska méretû beszélõgépeit. Összeismertet Lányiné dr. Engelmayer Ágnessel és Huba Judittal, akiket arra kérek, hogy próbáljunk meg együttmûködni. Felbukkan egy Varga Zoltán nevi rádióriporter, aki a Fõiskolán hallott a Bliss-rõl. Kis, kétperces riportot készít, amit szombat délelõtt le is adnak november 24. Elõadás a Bliss-nyelvrõl a SOTE Balassa utcai Ideggyógy. Klinikáján, a Magyar Neuropszichiátriai Társaság ülésén. Telt ház. Galyas Károly megint itt van, hozott sok svéd anyagot. Bemutat dr. Pataki László foniáternek és dr. Kassai Ilona nyelvésznek, akit esetleg érdekelne a Bliss-nyelv nyelvészeti adaptációja. A hó végén felhív dr. Hári Mária, az MSI igazgatója. Meghív a Petõ intézetbe, ahol december elején elõadást tartok a Bliss-nyelvrõl. Megnéztem a nemzetközi adatokat, a CP-s gyerekek között 30-40% a beszédképtelen. A konduktorokat érdekli a módszer, de, az igazgatót is beleértve, lehetetlennek találják, hogy beilleszthetõ lenne a konduktív pedagógiába. Már miért ne? Hári doktornõ meghív, hogy hospitáljak egy félévet az intézetben január: a hónapok óta szervezett tanfolyamhoz nem sikerült termet szerezni, xeroxot sem az anyag másolásához. Lett volna tizenkét jelentkezõ, konduktorok, fõiskolások, gyógypedagógusok, szülõk és Ilona, a nyelvész. Mindenki zavarba jött, amikor meghallotta, hogy a tanfolyamon szülõk is lesznek, de mivel Torontóban egészen megdöbbentõ volt a szülõk jelenléte, és rengeteg fontos dolgot mondtak a tanároknak arról, hogy mit jelent egy beszédképtelen emberrel élni, úgy gondoltuk, nálunk is legyenek szülõk. Pajor András egyetért vele. Elkezdtünk egy speciális csoportmódszeren gondolkozni, amelynek a segítségével jobban megértethetjük az oktatókkal és a szülõkkel is a beszédképtelenség pszichológiáját. Vagy húsz óriás ábrát rajzoltam a tanfolyamra, csomagolópapírra, elképesztõen csúnyák lettek február: Ilonával elkezdtünk dolgozni az adaptáción. Gyakran találkozunk, a vártnál kevesebb a probléma. Talán majd a tárgyesettel és a személyragokkal lesz gondunk március 3. Ma adták le a tévében azt a riportot, amit a pécsi Sorstársak szerkesztõsége készített, a munkahelyemen, a Hûvösvölgyi Nevelõotthonban. Egész kerek lett. Legközelebb már növendéket szeretnének látni. Én is április: Gordosné felhív. Nagyon kedves. Felajánlja, hogy a Fõiskolán oktathatnám a Blissnyelvet fakultatív tárgyként. Mondom, a tananyag készül, Ilonával majdnem befejeztük a

12 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 17 nyelvészeti adaptációt, de gépírónõ, fordító, xerox kapacitás kellene. Ebben sajnos, a Fõiskola, pénz híján, nem tud segíteni május: Hári doktornõ azt mondja, hogy nem akar a gazdája lenni egy ismeretlen módszernek, amelynek nem látja a kondukcióval való kapcsolatát, de engedélyezi a kísérletet. Az egyik konduktor, Kõkúti Dénesné Márta lehetõséget kap rá, hogy kipróbálja Kollár Zolikával, egy nagyon aranyos, okos, súlyosan athetoticus [túlmozgásos] fiúcskával. Zoli két hét alatt 167 jelképet tanul meg. Elsõ megmutatott mondata: Szeretem anyát. Márti is és Zoli is nagy örömét leli az oktatásban. Látni, hogy a rendszer éppen olyan jól mûködik, mint bármelyik nyelven a világon június: benyújtom a Bliss-nyelvrõl, a magyar adaptációról és az elsõ hazai tapasztalatokról szóló tanulmányt a Magyar Rehabilitációs Társaság pályázatára július augusztus: egész nyáron megy a vágás, ragasztás, fordítás. A nagyszoba padlóját állandóan cetlik ezrei borítják. A gyerekek is segítenek válogatni, ragasztgatni. A nyár végére elkészül a magyar Bliss és Bliss magyar szótár teljes fordítása. Nyilvánosan megesküszöm, hogy soha többet nem csinálok szótárt!! szeptember 10. Dr. Pataki László, akivel a Heim Pál Kórházban szoktam összefutni, amikor a fizetésemért vagy orvosértekezletre megyek, megígéri, hogy beszél a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság titkárával, hogy vállaljon védnökséget a Bliss-tanfolyam felett, mert mi nem vagyunk szervezet, csak néhány lelkes Blisses, Pajor András, Kassai Ilona és én. De azért, hogy hivatalosabbakká váljunk, beadványt írunk a Mûvelõdési Minisztériumba, ezen már dolgozunk szeptember elsõ hete: Simon Gáborné Nóra megkezdi a Bliss-nyelv oktatását a Diószeghy u. foglalkoztatóban, két imbecillis gyerekkel. Adtam neki anyagot mindenbõl október: 1/ Elküldtük a Mûvelõdési Minisztériumba a beadványt. Segítséget kérünk a továbblépéshez. 2/ Gordosnénak elmondom, hogy nyomtatásra készek az anyagok. Hitetlenkedik, pedig tényleg kész, éjjel-nappal dolgoztam. A másolásban mindenki bedobott apait-anyait, mindenki kimerítette a munkahelyének a másolási lehetõségeit, pedig sehol sincs sok: segítettek a szomszédék, a barátaink, és Bagotai T. Györgyi, egy nagyon kedves logopéduslány, aki szeretné elvégezni a tanfolyamot. Gordosné javaslata, hogy tárgyaljak a Tankönyvkiadóval, sajnos a Fõiskolának nincs pénze a kiadványokra október 16. A pályázatom elsõ díjat kap a Magyar Rehabilitációs Társaság pályázatán. Elsõ magyar Bliss-dicsõség!! október Hétvégére megkaptuk a Heim Pál Kórház negyedik emeleti tantermét, a MFFLT erkölcsi védnöksége mellett, és így megtartottuk az elsõ magyar alapfokú Bliss-tanfolyamot!!! Mindenki itt volt, aki a januárira jelentkezett. Teljes a tanfolyami anyag, csak nagyon csúnya, mert én csináltam. Kellene egy jó grafikus. Hárman adunk elõ: mellettem Pajor András és Kassai Ilona. Õk egyben résztvevõk is. Különösen nagy a sikere az empátianövelõ gyakorlatokból álló pszichológiai betétnek és a táblával végzett kommunikációs gyakorlatnak. Vasárnap estére elmegy a hangom. A gyerekeimet egész hétvégén nem láttam november 3. Tárgyalok a Tankönyvkiadóval. Jogi problémákat feszegetnek, azt kérdezik, mégis hogy gondolom, hiszen én, mint magánszemély, nem adhatok ki tankönyveket!? Kellene mögénk valami szervezet, egy iskola, vagy legalább egy gmk november 28. Egy másik kiadó, az IH, azt mondja, õ szívesen kiadja, csak szerezzek pénzt. Javasolja, írjak azt osztrák társtulajdonosának, hátha az hozzájárul. Még életemben nem kunyoráltam, most majd megtanulom. Megjelent a Bliss-cikk a Balneológiában, befejezek egy cikket a Rehabilitációs újságba. Befejezem a magyar Bliss-tesztlapokat és a gyakorlólapokat. Ezek már szépek, mert egy Zeikfalvy Lenke nevû, tüneményes nyugdíjas grafikus rajzolta õket.

13 18 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE december 10. Schubert Andrást addig gyötörtem, míg elkezdett magyar nyelvû Bliss-jelképekhez programot gyártani január 12. Megalakul a MFFLT Bliss-szekciója. Mindenki benne van, aki az elsõ tanfolyamot elvégezte április: borzalmas macerák és utánjárások, kérvények és kilónyi papír beszerzése után kijutottam Hilversumba, Hollandiába, az Európai Bliss-Társaságok konferenciájára. A Nemzeti Banknak és az Egészségügyi Minisztériumnak kellett engedélyeznie, hogy a saját (!) pénzemen utazhassak. Kaptam dán Bliss-táblát, sok svéd diát és jelképbélyeget, izraeli táblákat és könyveket, kanadai játékokat és Bliss-kifestõket, holland posztereket és játékterveket. A hó végén felvételiztem aspirantúrára, Lányiné elvállalta, hogy õ lesz az aspiránsvezetõm. Óriási lehetõség, hogy kutassak is. Növendékek már vannak, szinte minden tanfolyamot végzett tanít. Kandidatúra Bliss-nyelvbõl Magyarországon: bár szegény fõnököm, dr. Elkán György nem tudja, mi köze is van a Nevelõotthoni Gyermekorvosi Szolgálatnak a sérült emberi kommunikációhoz, jóságosan beleegyezik, hogy belevágjak a hároméves programba. Plusz két év disszertáció-írás és védés július: lesz mögöttes szervezetünk! A Lares Humán Szolgáltató Társaság bébiszitter szolgálatot, öregek gondozását, társkeresést vállal, a vezetõje, dr. Gondos Anna, volt iskolatárs. A pszichológusuk Pajor András. A Lares felvállalná a Bliss-ügyet, mert arra érdemesnek tartják. Gazdasági társaságuk, a Másokat Segítõ GT fogja megkapni egyik feladatául július augusztus: a GT ismeretségei révén, a vezetõvel, Kristóf Péterrel együtt tárgyalásokat kezdünk a Kossuth Nyomda KISZ szervezetének vezetõjével azt hiszem, vagy együtt voltak katonák, vagy együtt táncoltak egy néptánc csoportban, aki hajlandónak mutatkozik rá, hogy kedvezménnyel, brigádmunkában kinyomtassák az anyagokat: kész a szótár, a tankönyv, a munka- és a gyakorlófüzet. Az oktatókártyákon Lenke még dolgozik. Türelemmel vár, hogy egyszer majd fizetünk neki, csak azt nem tudom, hogy mibõl október: október végén volt szekcióülés, elhatároztuk, hogy Bliss-módszertani levelek címszó alatt fogunk Bliss-újságot megjelentetni, mert újságra úgysem kapnánk engedélyt november december: a tanfolyamot megint a Heim Pál Kórházban tartottuk, nagyon rendesek, nem kérnek terembért. Technikát ugyan nem adnak, én viszem a saját diavetítõnket, vásznat, magnót. Hála Lenkének, aki még mindig ingyen dolgozik, a poszterek gyönyörûek. Igaz, anyagilag nem sokáig fogjuk bírni, hogy én vegyek mindent, kartont, tust, ragasztót, de majd csak megoldódik. Tárgyalok egy újabb kiadóval, nem tudom, miért gondolom, hogy ha már pénzt senki nem ad rá a kiadóknak jótékonyságból kellene könyveket publikálniuk. Megfelelõ bonyodalmak, Nemzeti Bank, Eü. Min., fordítóiroda, konzulátus után, továbbképzõ tanfolyamra mehetek Torontóba, ahol nyilvános, egésznapos vizsgát kell tennem a Bliss Intézetben. Be kell mutatnom az eddigi adaptációs munkát, beszélnem kell az eddigi eseteinkrõl és a szervezési munkáról. Egy miniatûr Bliss-tanfolyamot is kell tartanom, mintegy megtanítva a magyar Bliss-t. Ha sikerül, senior presentorként kiképzõ oktatók képzésére is jogosult leszek december: megkeres Kóthy Judit, egy tévériporter, aki a Filmmûvészeti Fõiskolán rendezõi és operatõri szakot végez. Hogy hol hallott rólunk, nem tudom. Vizsgafilmet akar készíteni a Bliss-módszerrõl. Indulatos vagyok vele, talán undok is. Rádió, tévé, Mûvelõdési Minisztérium, egy rakás kiadó, a Fõiskola, nem tudom, hány intézet, már a nyelvem elkopott, annyit magyaráztam, eredménytelenül. De Judit éppen olyan kitartó, mint én vagyok. Én az én szakmám szabályaihoz, õ az övéihez ragaszkodik. Kompromisszumot kötünk január: pénzt próbálok szerezni a nyomdaköltségekre (Fõvárosi Tanács Oktatási Osztály, XI. ker. Tanács, Egészségügyi Minisztérium Szociálpolitikai Osztály). Elismerik, hogy ilyen gye-

14 AZ INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK, FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 19 rekek vannak, csodálkozással hallgatnak, nézik a képeket, aztán kidobnak. Nekem nem kell szerzõi díj, de pl. Lenkének vagy egy másik grafikusnak igen, és papírra, nyomtatásra is kell. Kb. másfél millió forintból az egész országot, az összes környezõ magyarlakta területtel együtt, húsz évre el lehetne látni a tankönyvekkel és az egyéb segédanyagokkal február: kész a tavaszi tanfolyami terv. Február és április Budapest, március Makó. Az áprilisit a Ráby u. iskolában tartjuk, ott az egész tanári kar el akarja végezni március: a makói tanfolyam tanulsága, hogy soha többé 52 embernek! Megkeresett egy nyolcéves nem-beszélõ kisfiú édesanyja. Az egyik tanfolyamot végzett oktató foglalkozik a kisfiával, két hónapja. Drámai a javulás, a gyerek visítás helyett a tábláján megmutatja, mi a baja. Most viszont a mama tanácstalan, mert a logopédus azt mondta, ha a gyerek mutogat, soha nem tanul meg beszélni. Ez a világon mindenütt így van: némelyik logopédus, aki a hagyományos módszerekkel ugyan nyolc-tíz-húsz évig sem tudja ezeket a gyerekeket megtanítani beszélni, elveszi a kommunikációnak még a lehetõségét is. Március 16. A Hét c. mûsorban egy Franka Tibor nevû, fiatal, kezdõ riporter felvételt készített rólunk. Látni lehetett Rékát, amint a tábláján kimutogatta, hogy a nagymamájától magnetofont kapott karácsonyra. Olyan értelmes, szép és kedves volt, hogy ha õ nem gyõzte meg az embereket, akkor senki április: megfordult a világ! Cégek, szocialista brigádok, gyárak, üzemek ajánlottak fel pénzt. Sõt, kiadók is jelentkeztek, hogy ingyen megjelentetik az anyagokat. A Laresen keresztül tárgyalunk, a pénznek is jobb híján oda kell majd befolynia. Nekünk még bankszámlánk sincs, hiszen nem vagyunk szervezet május: gazdát keresek a pénznek. A Fõiskola sajnos, nem fogadhatja be, a Mûvelõdési Minisztérium semmiféleképpen nem csatornázhatja át. A Lares közgazdásza azt javasolja, alapítsunk alapítványt a befolyt pénzbõl. Ahhoz, hogy alapítványi vagyon lehessen a pénzbõl, szükséges a fõbb adományozók hozzájárulása. A MÉH adta a legtöbbet, 1 millió forintot június: egy Táltos GT. nevû kiadó vállalta, hogy ingyen megjelenteti az eddig elkészült összes anyagot! Máris leadhatjuk nyomdai elõkészítésre a szótárt, a nagy táblát és a kártyákat, augusztusban pedig a tankönyvet is! július augusztus: egész nyáron az alapítványt szervezzük. Benyújtunk egy elõzetes alapítványtervezetet a minisztériumhoz. Pályázatot adunk be a Soros Alapítványhoz. Többek között szeretnénk egy videokamerát dokumentációs, oktató és demonstrációs filmek készítésére és szeretnénk elmenni Svédországba, körülnézni az ottani Blisses kollégáknál szeptember 7. Megállapodás-tervezet születik a Másokat Segítõ GT Bliss-nyelvvel kapcsolatos munkáiról. Mint a Bliss-szekció vezetõje írom alá, más hivatalos titulusom nincs. Elnyertük a Soros Alapítvány pályázatát. A Bliss Alapítvány (ami még nincs is), kapott pénzt videokamerára és 900 dollárt egy svédországi tanulmányútra. Ösztöndíjakat is nyertünk, de ezeket csak akkor fogjuk igénybe venni, ha megindul a rendszeres oktatás szeptember 25. Dr. Für Sándor fõosztályvezetõ aláírással levelet kapunk a Mûv. Min.-ból, ki kell egészítenünk az alapítvány-tervezetet. Pontosabb legyen a cél, a gazdálkodás, a pénzkezelés. Összeáll a kuratórium: Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Kovács Emõke a Fõiskoláról, dr. Szirmay István a Larestõl mint gazdasági vezetõ, dr. Pataki László a MFFLT részérõl, Kissné Papp Margit a hivatalos küldött a Mûv. Min. Egyetemi és Fõiskolai Osztályáról, Bagényi Józsefné Szegedrõl mint szülõi képviselõ és jómagam elnökként. A titkár, Kristóf Péter a GT részérõl, nem kuratóriumi tag. Névnek a Bliss Alapítvány nevet választjuk, részint azért, mert a fõ a Bliss-nyelv magyarországi bevezetése, másrészt így a nevünkkel is sugalljuk a rokonságot a hasonló nemzetközi szervezetekkel.

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Bartókné Luthár Barbara Egy megoldás az ÜZENET megértéséhez Ki-ki azonban meglássa mimódon épít reá. 1 Kor 3,10/b (Károli) Az ember kapcsolatra lett teremtve, elsődlegesen Istennel és embertársaival. Alapvető

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig Simon Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai fejlesztő EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig A világszerte terjedő esélyegyenlőségi mozgalmak

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A 68/2012. (XII. 14.) BM

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A 68/2012. (XII. 14.) BM Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Birtalan Géza SzVMSzK Oktatási és Minőségügyi elnökhelyettes 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: 36-1-220-5690; Fax: 36-1-220-8921 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN Kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek reahbilitációja, gyógyászati segédeszközzel történő ellátása

Részletesebben

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát.

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát. SVT Alaptanfolyam Június 3-4-n és 10-11-n. Hasznos információk Mi történik egy alaptanfolyamon? Az alaptanfolyam önmagában is komplett egész. Az alaptanfolyam elvégzése után azonnal! alapvető változásokat

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés Rehabilitációs tevékenység terápia modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés Rehabilitációs tevékenység terápia modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 07. Az alapítvány vezetője 1 Az Iskolaszanatórium Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Csoportos, és egyéni foglalkozás keretében: fiatalkorú bűnelkövetők élettervezésének a vizsgálata családpedagógiai szempontból.

Csoportos, és egyéni foglalkozás keretében: fiatalkorú bűnelkövetők élettervezésének a vizsgálata családpedagógiai szempontból. Csoportos, és egyéni foglalkozás keretében: fiatalkorú bűnelkövetők élettervezésének a vizsgálata családpedagógiai szempontból. Őszinte örömmel töltött el, amikor felkérést kaptam a címen megjelölt témában.

Részletesebben