carissimi:layout :34 Page 1 nonprofit alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap"

Átírás

1 nonprofit alap

2 Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden olyan civil szerveződés, amely felvállalta az anyanyelvi megsegítést, örömmel töltött el. A Carissimi megalakulásával komoly anyanyelvi bázis jött létre az egészségben akadályozottakról való gondoskodás területén. Szerveztek, terveztek, és főleg meg is valósították elképzeléseiket. Több szakmai kon ferencia, találkozó kivitelezői voltak, jeles magyarországi szakembereket hívtak meg, akikkel nekünk, hazai szakembereknek lehetőségünk volt találkozni és együtt gondolkodni azon, hogyan és mit lehetne jobban, hatékonyabban tenni. A mai családok elmagányosodva érzik magukat, s ez az érzés csak hatványozódik, ha segítségre szorulnak. Az olyan család, amelynek valamelyik tagja tartós akadályozottságtól szenved, megtámogatás nélkül szinte a társadalom peremén érzi magát. Hiszen hogyan lehet eligazodni a szociális háló adta lehetőségekben, amikor a törvények, rendeletek amúgy is gyakran változnak?! Vagy az orvosi leletekben: hiszen a latin szavak érthetetlensége mellett még a szaknyelv is gondot okoz... A szülőknek tudomásul kell venniük, hogy minden gyermek iskolaköteles. Igen, de az ő gyermekük melyik iskolába induljon el, és kihez forduljon segítségért a család? Mit jelent a gyakorlatban a gondoskodás bentlakásos vagy bejárásos formája? Mit értsenek az integráció, szegregáció és inklúzió fogalmán, és melyik előnyösebb gyermekük számára? Mindezek a kérdések megválaszolatlanul maradnak, ha a családnak nincsenek megfelelő ismeretei, ha nem találja meg azt a szakembert, akiben megbízik, ha helyi szinten hiányoznak a szükséges információk. Információözön vesz bennünket körül, mégis gondot okoz a kellő ismeretek megszerzése. Ehhez nyújtott segítséget a Carissimi eddig is, és a tervezett lap támogatásával a jövőben is segít eljuttatni az érintettekhez azokat a tudnivalókat, amelyeket eddig az érintett családoknak maguknak kellett összegyűjteniük. Esélyegyenlőségről beszélünk, és a Carissimi felvállalta, hogy anyanyelvi közösségünkben tegyen is érte. Bízunk benne, hogy összefogással, egymás segítésével sikerülni fog! Stredl Terézia pszichológus, gyógypedagógus, a Selye János Egyetem oktatója 2 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

3 A Carissimi jótékonysági alapról Jótékonysági alapunkat a Pozsonyi Kerületi Hivatal 2002 augusztusában jegyezte be. Szeretnénk segíteni a fogyatékos és egészségkárosodott gyermekeket nevelő, főként magyar családokat súlyos gondjaik leküzdésében. A szülők és a pedagógusok munkáját szakirodalommal és előadások szervezésével is támogatjuk. Célunk az is, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élő emberek nehézségeire, a külső és belső akadályokra, amelyekkel meg kell küzdeniük, s több-kevesebb sikerrel megpróbálkozunk ezeknek az akadályoknak az elhárításával. Munkánkba szakemberek: orvosok, pszichológusok, jogászok, lelkészek is bekapcsolódnak. Bemutatkoznak a kuratórium tagjai Bauer Edit A 90-es évek sok-sok pozitív és negatív változásából néhányat fontos kiemelni. Új kihívásokkal kellett szembenéznünk a vállalkozás szabadsága mellett a munkanélküliség új jelenség, melynek kezelésére sem példa, sem tapasztalat nem volt. Új törvények tucatjai jelentek meg, melyekről az érintettekhez el kellett juttatni az információkat. Képviselőként azzal szembesültem, hogy a magyar közvéleményhez vajmi kevés információ jut el azokban a kérdésekben is, melyek bizonyos jogok érvényesítésének a lehetőségét időben be határolták. Egy példát a sok közül: a málenykij robot -ra, az orosz hadifogságba hurcoltak kárpótlásáról szóló törvényből adódó jogokról számtalan tájékoztatót tartottam, később Tuba Lajossal együtt; fontos volt elmondani, ki hol, mire jogosult, mert a magyar kárpótlási törvény is adott bizonyos lehetőségeket a Szlovákiában élő érintettek számára. Úgy gondoltam, nekünk, magyar képviselőknek az is feladatunk, hogy a jogosultakhoz eljuttassuk az információt. Azt tapasztaltam, hogy a leginkább kiszolgáltatottakhoz nem kerülnek el azok az információk, melyekre szükségük van ahhoz, hogy a törvény adta jogokkal, lehetőségekkel Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

4 élni tudjanak. A 90-es években gombamód szaporodtak a civil szervezetek, különböző területeken, különböző célokkal. Míg a szlovák térfélen különböző érdekek körül sok-sok szervezet alakul, a szlovákiai magyarok közt ez a folyamat lassúbb volt; a közösség jellegéből adódott, hogy a meglévők mellett inkább helyi, regionális szervezetek alakultak, országos szintű kevesebb ban a munka-, szociális és családügyi minisztériumbeli tapasztalataim ezt csak megerősítették. Valahogy mindig úgy alakult, hogy a leginkább kiszolgáltatottak, azok, akik legjobban rászorultak a segítségre, maradtak magukra. Borosné Környei Erzsébettel, az akkori magyar nagykövet feleségével és Nagy Ildikóval, a Szlovák Rádió magyar adásának későbbi igazgatójával ebben a kérdésben egyaránt úgy gondoltuk, hogy szükség van arra, hogy segítsünk azoknak a családoknak, ahol beteg, egészségkárosodott gyermeket nevelnek. Itt nemcsak az egyik kereset esik ki, hanem gyakran a beteg gyermekekkel az édesanya teljesen egyedül marad. A törvény adta lehetőség szerinti formát Szabó Rezső tapasztalata segített megtalálni. Akit megszólítottunk, mindenki segített. Az alap nevét Carissimi (Szeretteink) úgy választottuk, hogy lehetőség szerint ne kelljen fordítani. Szeretteink, akik velünk élnek, akiknek fokozottan szükségük van a segítségre. Örülünk, hogy sokaknak a gondjain sikerült enyhíteni... Borosné Környei Erzsébet Budapesten, a Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem diplomát, s első gyermekem születéséig a Központi Statisztikai Hivatalban dolgoztam. Egy éven belül mindhárman Bukarestbe költöztünk, mivel a párom az ottani Magyar Nagykövetségen dolgozott. De nem csak az életkörülményeinkben történt komoly változás, hanem az is akkortájt derült ki, hogy gyermekünknek valószínűleg mozgásproblémái lesznek. Közgazdászként korábban nem találkoztam ilyen helyzettel, a környezetemben sem volt senki, aki bármilyen sérüléssel küzdő gyermeket nevelt. Amikor én szembesültem ezzel, nem volt segítség, magamnak kellett mindennek utánajárnom, minden lehetséges segítséget megkeresnem. Mindez az adott helyzetben nyelvi problémákat is okozott. Nekem mint szülőnek, s a gyermeknek is. Abban az időben még nem léteztek ilyen civil vagy állami szervezetek, rendkívül kevés információ állt rendelkezésre. A téma sem állt annyira a figyelem középpontjában, mint manapság. Az idegen nyelvi környezet okozta problé- 4 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

5 mák azonban különösen a gyermek számára élesen megmaradtak ban kezdtünk Szlovákiában dolgozni. Ekkor merült fel bennem, hogy egy ilyen, anyanyelvű segítségre a kisebbségi helyzetben élő sérülteknek is szükségük van. A sérültek anyanyelvi gondozása, anyanyelvükön való ellátása része emberi jogaiknak, része a kisebbségi társadalom teljességének. Ha egy kisebbségi családban nevelkedő sérült gyermek bekerül egy számára nyelvileg teljesen idegen világba, fejlődése bármennyire szakszerű ellátást kap is megtorpanhat. Ezek a gondolatok indították el a Carissimit, melynek létrejötte s működése a vezetőségben részt vevő barátaim nélkül nem sikerült volna. Kezdetben a magyarországi források feltárásával, kapcsolatépítéssel, az információáramlás megkönnyítésével segítettem a Carissimit. Mára ezek a dolgok már működnek, a munka a Pozsonyban maradt barátaim vállán van, de segítő odafigyelésemre mindig számíthatnak. Gémesi Irén Már tizennégy éves koromban eldöntöttem, hogy tanítónő leszek, ezért Pozsonyba a négyéves pedagógiai iskolába jelentkeztem. Érettségi után alsó tagozatos pedagógusként Érsekújvárba kerültem. Két év után jelentkeztem Nyitrára a Pedagógiai Főiskolára, és ott szlovák magyar szakon végeztem. Huszonkét évig tanítottam, majd családi okok miatt helyet változtattam. A pozsonyi rádió magyar adásának Iskolások műsorában éppen megüresedett egy szerkesztői hely, és felvételt nyertem rá. Csak azért vállaltam ezt az állást, hogy továbbra is gyermekekkel foglalkozhassak. Amikor felkértek, hogy vállaljak szerepet a Carissimi szervezetben, szívesen tettem eleget a kérésnek, mivel itt is gyermekekkel kell foglalkozni, törődni, olyanokkal, akik talán még inkább rászorulnak a segítségre. Pedagógusként gyakran jártam csa lád látogatásokra, és tapasztaltam, hogy a szülők szívesen veszik a jóindulatú segítséget. Azok, akik egészségkárosodott gyermekeket nevelnek, még inkább rászorulnak a jó szándékú emberek segítségére. Úgy érzem, hogy én is az ilyen emberek közé tartozom. Hritz Júlia Pozsonyban születtem, a Duna utcai magyar tannyelvű gimnáziumban érettségiztem, majd Nyitrán, a Pedagógiai Főiskolán szereztem oklevelet. Komáromban kezdtem el tanítani a Béke utcai alapiskolában, később a pozsony- Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

6 püspöki alapiskolába kerültem és 1983 között a Népművelési Intézet nemzetiségi osztályának magyar nyelvű ének-zenei szakelőadója voltam megszüntetéséig től 2001-ig nyugdíjazásomig a Szlovák Rádió magyar adásának szerkesztőjeként dolgoztam. Férjezett vagyok, egy fiam és két unokám van. Szeretem az életet. Amikor 2002-ben megismertem a Carissimi céljait, lehetőségeimet figyelembe véve szívesen vállaltam az együttműködést. Nem szeretném, ha nagyképűen hangzana, de szüleim kiskorom óta arra neveltek, hogy környezetünkben támogassuk a segítségre szorulókat. Amikor fogyatékos gyermekkel vagy felnőttel találkoztunk, megmagyarázták, hogy sajnos, vannak olyan embertársaink is, akik súlyos betegen születtek, és az életüket így kell leélniük. Azok, akik egészségesek, ne csak sajnálkozzanak rajtuk, és szemlesütve továbbmenjenek, ha találkoznak velük, hanem lehetőségük szerint segítsenek nekik. Amellett pedig tudatosítsák, hogy mindig hálát kell adni azért, hogy egészségesen születtek, és példát kell venni azoktól, akik ezerszer nehezebb körülmények között élnek, és még csak nem is panaszkodnak. Sajnos, társadalmunkban nem túlságosan jellemző a szociális érzékenység az államhatalomra hiába hangoztatják az ellenkezőjét a pártok szavazatszerzési kampányukban, így a rászorulóknak egyre jobban szűkülnek a lehetőségeik. Ezért kell segítenünk azoknak, akik az egészségkárosodottak érdekében karitatív szervezeteket hoznak létre, és részt kell vállalnunk ebből a munkából. Elszomorító, hogy az érintett gyermekek szülei a lelki megterhelésen kívül nagyon nehéz anyagi helyzetben is vannak, hiszen beteg gyermekük nevelése mellett nem vállalhatnak munkát, ezért a megfelelő egészségügyi ellátást sem tudják mindig biztosítani. Magukra maradva sok esetben még az őket megillető támogatásokról sem szereznek tudomást. A Carissimi szerény lehetőségei mellett többek között ezeket a feladatokat is felvállalta az országunk magyarlakta területein élő családoknak és gyermekeiknek megsegítésére. De mivel nonprofit, tehát nem nyereségorientált alapról van szó, céljainkat csak jó szándékú, a súlyos gondok között élő szülők nehéz helyzetét átérző embereknek az anyagi és erkölcsi támogatásával tudjuk megvalósítani. 6 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

7 Pogány Erzsébet A pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen 1987-ben szereztem diplomát ben a budapesti Századvég Politikai Iskolát végeztem el, és a Budapesti Közigazgatási Főiskola emberi jogi szemináriumán szereztem oklevelet. Tíz éven át a somorjai városházán dolgoztam különböző munkakörökben, három évig a helyi gazdálkodási osztályt vezettem ben az Együttélés Politikai Mozgalom központi irodájának vezetője, majd sajtótitkára lettem. Hat évig Budapesten a Magyarok Világszövetségének felvidéki tanácsnoka voltam, 2001-től a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatójaként dolgozom Pozsonyban, és ebben a munkakörben a hírportál felelős kiadójának feladatát is ellátom. Több éve tevékenyen részt veszek a szlovákiai magyarság társadalmi, politikai és kulturális életében. Közösségi embernek ismernek, s ez talán abból adódhat, hogy testvéreimmel korán árvaságra jutottunk, és nővérem családjában nevelkedtünk. Sorsom alakulását nagyon sokan figyelték féltő szeretettel, tanítóimtól kitüntetett figyelmet kaptam. Olyan közösségbe születtem az akkori Somorján, ahol nem engedték el a bajba jutott ember kezét; ennek is köszönhetem, hogy az életem révbe ért. Az iskolában jól éreztem magam, örökké szervezkedtem, sokat szerepeltem ilyen indíttatást kaptam a tanítóimtól. Első munkahelyem a somorjai városháza volt, ott is, azóta is közösségi problémák megoldásával foglalkozom, emberekkel kerülök kapcsolatba. Azt tapasztalom, hogy a kisközösségek, családok köztük a sérült gyermeket nevelő családok érdekérvényesítése nem elég hatékony. Azért veszek részt a Carissimi munkájában, mert hiszem, hogy figyelnünk kell egymásra, és kötelességünk enyhíteni az elesettek gondjain. Szabó Rezső Hattagú családban nőttem fel, valamennyien egészségesek voltunk. Négy gyermekünk, unokáink, dédunokáink vannak. Hála Istennek, ők is egészségesek. Az egyetemet Budapesten kezdtem és Pozsonyban fejeztem be. Az első munkahelyem a Csemadokban volt. Hatvan évvel ezelőtt ez volt az egyetlen olyan szervezet Csehszlovákiában, ahová az emberek kérdéseikkel, ügyesbajos gondjaikkal magyar nyelven fordulhattak. Sok kérdést kaptunk arra vonatkozóan is, hogy mi a teendőjük, ha értelmi vagy testi fogyatékos gyermeküket Magyarországon szeretnék kivizsgáltatni és kezeltetni, mivel az Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

8 itteni szakorvosokkal nem tudnak magyarul szót érteni. A magyar konzulátus segítségét kértük, de sajnos, az ő lehetőségeik is nagyon korlátozottak voltak ban kiváltam a Csemadokból, politikai pályára léptem ben minden politikai pályáról kitiltottak, két évig egy pozsonyi üzemben munkás voltam, majd előadóvá, később vállalati jogásszá neveztek ki ben visszatérhettem a politikai életbe, ismét képviselővé választottak. A 21. században az értelmileg és fizikailag akadályozott gyermekeknek újabb problémával kell szembesülniük. Sokszor anyagi okok gátolják a szülőket abban, hogy sérült gyermeküket kezeltessék ben Bauer Edit képviselőnő javasolta, hogy alapítsunk egy civil szervezetet rászorulók szellemi és anyagi megsegítésére. Jogászként örömmel vettem részt a munkában, kidolgoztam az alapszabályt, és bejegyeztettem a Carissimi nonprofit alapot. Nyugdíjasként is szívesen veszek részt benne. Sajnos, lehetőségeink a szükségletekhez képest nagyon korlátozottak, mivel a Carissimi bevételi forrásai csupán azok az adományok, amelyeket az adakozóktól kap segítségnyújtásra. A segítségkérő levelek olvasása közben tudatosítottam igazán, hogy milyen nagy áldás az, amivel ezt az írást kezdhettem. Száraz Krisztina ügyvezető igazgató Dunaszerdahelyen születtem. Az alapiskolát Nagymagyaron végeztem, középiskolai tanulmányaimat pedig Somorján ben a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem diplomát. A Carissimiről a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumban hallottam először, ahol Bauer Edit államtitkár személyi titkáraként dolgoztam. Emlékszem, amikor Bauer Edit megkérdezte, volna-e kedvem a Carissimi munkájában részt venni. Ilyen felkérést nem lehetett visszautasítani. Ott voltam az ötlet bölcsőjénél, és azóta dolgozom a szervezetben. Bár az élet továbbsodort, a minisztériumi munka után továbbra is Bauer Edit képviselő asszony asszisztenseként a szlovák parlamentben folytattam munkámat, aztán pedig, az utóbbi öt évben Brüsz- 8 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

9 szelben, az Európai Parlamentben. Igaz, hogy a külföldi tartózkodás nem engedélyez annyi időt szentelni a Carissiminek, amennyit valójában szeretnék, de örülök, hogy az elmúlt nyolc év alatt sok családnak sikerült már segíteni. Úgy érzem, a Carissimi olyan emberekből áll, akik elkötelezettek a jótékonyság mellett, és nem sajnálva az időt és energiát, szabadidejükben viszik tovább a Carissimi ügyeit, hisz minden egyes tagunk önkéntesen próbál enyhíteni a sérült gyermekek és szüleik gondjain. Tóth Erika elnök 1984-ben a Comenius Egyetem bölcsészkarán frissen szerzett magyar szlovák szakos diplomával a Csehszlovák Rádió magyar adásának szerkesztője lettem tavaszán riportot készíteni hívtak meg az akkori pozsonyi magyar nagykövet, Boros Miklós rezidenciájára. A nagykövet úr felesége, Borosné Környei Erzsébet és barátai jótékonysági szervezetet kívántak létrehozni olyan magyar családok megsegítésére, ahol sérült vagy egészségkárosodott gyermeket nevelnek. Az ötlet nagyon megtetszett, hiszen szerkesztőként évek óta foglalkoztam a fogyatékkal élő emberek helyzetével, gondjaikkal, így tudtam, hogy sokuknak nagy szükségük van anyagi támogatásra, vagy éppen tanácsra, hogy milyen szakemberhez forduljanak, milyen szociális juttatásokat igényelhetnek. Aztán úgy alakultak a dolgok, hogy a szervezet egyik alapítója lettem, sőt legnagyobb meglepetésemre megválasztottak elnökének. A megtisztelő feladatot félve vállaltam el, hiszen semmilyen hasonló tapasztalataim nem voltak. A rádióban és a Carissimiben Bauer Edit javaslatára ez lett a szervezet neve végzett munka végül is jól kiegészítették egymást, hiszen sok riportalanyomnak tudtunk segíteni, ugyanakkor a hozzánk fordulók problémái a műsorok révén nyilvánosságot kaptak, s ezáltal reményeim szerint a hallgatók is hasznos információkhoz jutottak, és megismerkedhettek ezeknek a sokszor nagyon nehéz helyzetben levő embereknek az életével. Mivel 2009 októbere óta nem dolgozom rádiós szerkesztőként, Carissimi címmel egy fogyatékosoknak szóló magyar nyelvű lap kiadásával fórumot szeretnék teremteni a rászorulóknak. Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

10 Zupko Mária Gyógypedagógus vagyok, a Szlovákiai Speciális és Gyógypedagógusok Társasága elnökségének tagja, a halmozottan sérültek szekciójának vezetője. Több mint három évtizede a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű egyének és családok számára végzek tanácsadást, részt veszek az oktatásukban, társadalmi beilleszkedésük előmozdításában. Előkészítője, szervezője és előadója voltam néhány szakmai konferenciának, tankönyvet írtam a magyar tannyelvű speciális iskolák negyedikesei számára. A Carissimi kuratóriumának 2004-ben váltam tagjává. Zsidó János május 27-én születtem, a galántai magyar gimnáziumban érettségiztem, ben fejeztem be teológiai tanulmányaimat a Pozsonyi Hittudományi Főiskolán. Lelkészi működési helyeim: Komárom, Bős, Duna - szerdahely és Fél. A Carissimi nonprofit alap mellett több civil szerveződésnek tagja vagyok mint például a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Gábriel Polgári Társulás, a Nemzetközi Szent György Lovagrend és a Keresztény Ifjúsági Közösségek. Lelkészi munkám mellett elsősorban ifjúsággondozással és karitatív munkával foglalkozom. Megalakulásától fogva a Carissimi nonprofit alap kuratóriumi tagja vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen ilyen szervezet, amely felkarolja a testileg vagy mentálisan sérült magyar gyerekeket, segíti őket tanácsadással, anyagiakkal, szakemberek közvetítésével. Sajnos, egyre több a sérült gyermek, és egyre kevesebb család tudja megoldani saját erejéből a nevelésüket. Szükség lenne egy magyar nyelvű információs lapra, amelyből a fogyatékos gyermeket nevelő családok tájékozódni tudnának a betegségekről és a segítség különböző formáiról. Egy ilyen lap segítségével amelynek megjelenését a Carissimi is támogatná a szélesebb közvélemény is jobban megismerkedhetne ezeknek az embereknek a gondjaival. Szeretném tudásommal továbbra is segíteni a Carissimi nonprofit alap munkáját. 10 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

11 Tevékenységünkből Megalakulásunk óta sokan kértek tőlünk támogatást, segítséget. Számos esetben kisebb-nagyobb összegekkel enyhítettük a család anyagi gondjait; volt, akinek magyarul beszélő szakorvost kerestünk, másoknak szakkönyveket ajándékoztunk. Ezekből az esetekből sorolunk fel néhányat, inkább csak a hozzánk fordulók sokféle problémájának érzékeltetésére. Anyagilag támogattuk két autista kisfiú magyarországi kivizsgálását. Hozzájárultunk egy nyitott hátgerinccel született kislány műtét utáni gyógyszerköltségeihez. Részben fedeztük egy látáskárosodott és mentálisan sérült kislány gyógyszerköltségeit. Elősegítettük egy égéssérült diáklány pozsonyi szakorvosi kivizsgálását, és hozzájárultunk gyógyszerköltségeihez. Szakkönyveket ajándékoztunk a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás dunaszerdahelyi szervezetének. Elősegítettük egy halmozottan sérült kisfiú szakorvosi kivizsgálását. Számítógépet és nyomtatót ajándékoztunk egy mozgássérült lánynak: az egyiket az OTP Bank jóvoltából, a másikat szervezetünk vásárolta. Számítógépet és nyomtatót vásároltunk egy mozgássérült diáklánynak. Segítettük két súlyosan szívbeteg kisfiú családját. Együttműködve a zonctoronyi Nefelejcs Klubbal hozzájárultunk négy halmozottan sérült gyermek tengerparti üdültetéséhez. Két alkalommal részt vettünk a Nemzetközi Nőklub jótékonysági karácsonyi vásárán. Hozzájárultunk egy ötéves halmozottan sérült kisfiú gyógyfürdőjének költségeihez és egy hatéves agydaganatos kislány kezelési költségeihez. Pénzbeli támogatást juttattunk egy halmozottan sérült tizenegy éves ikerpár számára gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre. Sérült gyermekek nevelését segítő, továbbá jogi és orvosi tanácsokkal szolgáló szakkönyveket ajándékoztunk két civil szervezetnek. Súlyos fogyatékkal élő gyermekek külföldi gyógykezeléséhez, illetve az itthoni kezelés költségeihez (gyógyszerek, benzin) járultunk hozzá. Anyagilag támogattunk egy olyan családot, ahol az édesanya kerekes székkel közlekedik, kisfia pedig örökletes betegségben szenved. Segítettünk három, autista kisfiút nevelő, súlyos anyagi gondokkal küzdő családot. Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

12 Hozzájárultunk egy látáskárosodott kislány különleges szemüvegének árához. Sikeresek voltunk a budapesti Kézenfogva Alapítvány tankönyvprogrampályázatán. Ennek köszönhetően Ft. értékben különféle magyar nyelvű gyógypedagógiai, pszichológiai szakkönyvet ajándékozhattunk fogyatékosszervezeteknek, pedagógiai-pszichológiai tanácsadó központoknak és a Selye János Egyetemnek. Részlet néhány levélből: Szívélyesen üdvözlöm a Carissimi szervezet minden tagját! Az interneten olvastam, hogy szervezetük támogatja a mozgássérült gyermeket nevelő családokat. Fiam tizenegy éves, nemrégen operálták a combcsontját, amely eltört. Ez ugyanis az alapbetegsége, rendkívül törékenyek a csontjai. Magam is mozgássérült vagyok, kerekes széken közlekedem. Munkám nincs, a fiam apja is munkanélküli. Nagy segítségünkre volna, ha tudnának bennünket anyagilag támogatni, ugyanis fiunknak sok gyógyszert kell szednie, és további kezelések várnak rá Pozsonyban a kramárei gyermekkórházban. Hetven kilométerre lakunk Pozsonytól, a benzinköltség is nagyon magas. Köszönöm, és sok sikert kívánok munkájukhoz. Aláírás Tisztelt Kuratórium! Elnézést, hogy soraimmal zavarom Önöket, de egy tanárnő beszélt nekem az Önök alapítványáról. Egy vidéki kisvárosban lakom a családommal. Három gyermekünk van, ebből kettő még tanuló, s legnagyobb bánatunkra a legkisebb nyitott hátgerinccel született. Nem tud egyedül járni, naponta tolókocsival hordom őt iskolába. Speciális iskolába jár, mivel mentálisan is sérült. A négy agykamrájából csak egy működik. Írni, olvasni megtanult, és nagyon eleven gyerkőc. Az ő számára szeretnék kérni, ha lehet, egy használt számítógépet, amivel fejleszthetné képességeit, írhatna rajta. Nagy segítség lenne ez a számunkra. Előre is köszönöm. Tisztelettel: Aláírás 12 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

13 Tisztelt Carissimi, kéréssel fordulunk önökhöz. Kisfiunk decemberben tölti be negyedik életévét. Mivel 3 évesen még nem beszélt, pszichológushoz fordultunk. Ezután több kivizsgálás következett; a legutóbbit, egy diagnosztikai vizsgálatot, az Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájában végez ték el Budapesten. Ennek alapján a feltételezett diagnózist, sajnos, megerősítették. Ezért kisfiunk további fejlesztéséhez speciális módszerekre lesz szükség, amihez gyógypedagógusok segítségével nekünk, szülőknek is fel kell készülni. Mivel kisfiunk magyar anyanyelvű, és egyelőre csak a magyart érti, magyarországi szakemberekkel szeretnénk ezt megvalósítani. Persze nagyon költséges, és pontosan ezért hívták fel a figyelmünket az önök alapítványára, mely remélhetőleg segíteni tud nekünk a kiadások megtérítésében, illetve hozzájárulásában. Támogatásuk kimondhatatlanul nagy segítség lenne nekünk. Igenlő válaszukat várva előre is nagyon szépen köszönjük. Aláírás Segítségért fordulok alapítványukhoz. A fiam nagyon súlyos beteg ben diagnosztizálták nála a legkegyetlenebb kórt, a csontrákot. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal a pozsonyi onkológiai klinikán töltjük napjainkat. Próbálták megmenteni a lábát, de sajnos, amputálni kellett. Nekem ott kellett hagynom a munkahelyemet, én is hosszabb kezelésen estem át. Mivel fiammal ott kell lennem a kórházban, anyagilag nagyon nehéz helyzetbe került a család. Az édesapja hat évvel ezelőtt meghalt, így csak az én bevételemből élünk. Jelenleg is a klinikán tartózkodunk, mert még tartanak a kemoterápiás kezelések. Nagyon szépen kérem Önöket, ha a csatolt gyógyszertári, kórházi számlákat lehetőségük lenne kifizetni, nagyon sokat segítene nekünk. Elkeseredettségemben már nem tudok kihez fordulni, ezért merészkedtem az Önök segítségét kérni. Ha módjuk van rá, kérem, segítsenek! Aláírás Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

14 Tisztelt Carissimi, kedves kuratóriumi tagok! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tavalyi évben nyújtott anyagi segítségüket, amivel hozzájárultak kislányunk külföldi gyógykezeléséhez. Örömmel tudatom, hogy szerencsésen eljutottunk a kezelésre, és haza is értünk. Lassan javul kislányunk állapota, figyelmesebb, már ülve eszik, megtanult egyedül úszni, többet gagyog. A doktornő reményt adott, hogy még járni is fog. Bízunk benne. Ezúton szeretném kérni további anyagi támogatásukat, mivel a kezelést szeretnénk egy éven belül megismételni, és már most igyekszünk anyagi támogatókat szerezni. Még egyszer szívből köszönöm! Maradok tisztelettel: Aláírás Továbbra is várjuk leveleiket, kéréseiket ( t is küldhetnek); lehetőleg tüntessék fel a számla- és telefonszámukat. 14 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

15 Jótékonysági gála Losoncon, Dunaszerdahelyen, szakmai konferencia, kiállítás és jótékonysági koncert Füleken Három alkalommal szerveztünk jótékonysági műsoros délutánt; a bevételek teljes összegét a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek javára fordítottuk májusában Losoncon tartottuk az első jótékonysági gálát. A műsorban fellépett Szvorák Katalin népdalénekes, Nagy András, az egri Gárdonyi Géza Színház művésze, Schneider Péter, a besztercebányai Nemzeti Színház operatársulatának magánénekese, Alica Pisárová versmondó, a Füleki Művészeti Alapiskola vonószenekara, valamint a siketek és nagyothallók losonci iskolájának tanulói is bemutatkoztak áprilisában a Dunaszerdahelyi Városi Központban Ibolya Ildikó igazgatónő támogatásával szerveztünk jótékonysági gálát. Felléptek rajta az előző évi Ki mit tud? győztesei, a Kistiglinc és Ágacska gyermektáncegyüttes, a Tiszta Forrás népdalkör, a Csallóközi Néptáncegyüttes, a Vámbéry Ármin Alapiskola énekkara, Molnár Ágnes és Bertók István, valamint a budapesti MS Duó. A rendezvény fővédnöke Csáky Pál miniszterelnök-helyettes volt májusában Fülek adott otthont a Carissimi által szervezett szakmai konferenciának, melynek központi témája a halmozottan sérült fiatalok oktatása, rehabilitációja és társadalmi integrációja volt. Hazai és magyarországi szakemberek tartottak előadást, majd fogyatékkal élő fiatalokkal, illetve szüleikkel beszélgettek. A Carissimi-nap folytatásaként megnyitottuk a Jozef Fryč, Down-szindrómás fiatalember rajzaiból és festményeiből készült kiállítást, utána pedig jótékonysági koncert következett. Ennek első felében fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok szavaltak, énekeltek, zenéltek, majd Herencsár Viktória cimbalomművész, a Cimbalom Világszövetség elnöke, a magyar kultúra nagykövete és Hirosi Szaito japán zeneszerző, zongora- és cimbalomművész adott közös hangversenyt. Herencsár Viktória és Hirosi Szaito Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

16 Csáky Pál a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese Pozsony, április 10. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy őszinte szeretettel és nagy tisztelettel köszöntsem e kivételes és felemelő hangulatú rendezvény valamennyi résztvevőjét. Megtiszteltetés volt számomra, amikor a rendezvény szervezői felkértek, hogy a mai jótékonysági gálaműsor felett vállaljam el a fővédnökséget. Szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek, mert úgy gondolom, hogy a feladat, amit a CARISSIMI jótékonysági alap felvállalt, mai rohanó világunkban, amikor egyre kevesebb az egymásra igazán odafigyelő ember, rendkívül nemes és tiszteletre méltó. Köszönet és hála ezért a Carissimiben tevékenykedő minden egyes embernek, aki szabadidejében azon fáradozik, hogy segíteni tudjon az olyan családoknak súlyos gondjaik enyhítésében, ahol egészségkárosodott gyermeket nevelnek. És köszönettel tartozunk minden jó szándékú embernek, aki adományai révén segíteni tud a rászorulóknak. Sajnos, jómagam egyéb elfoglaltságaim miatt nem lehetek itt, de gondolatban Önökkel vagyok. Engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy így, eme levél útján kívánjak mindnyájuknak jó szórakozást, felejthetetlen élményt. Tisztelettel 16 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

17 Felnőttek... Felnőttek? Nehéz terhet cipelnek azok a szülők, akik sérült gyermeket nevelnek. A teher pedig az évek múlásával egyre nehezebb. Rengeteg kérdés merül fel bennük: Felnőnek-e ezek a gyerekek? Felnőtté tudnak-e válni? Megteremtődik-e számukra az esélyegyenlőség? Tudnak-e majd valamit kezdeni magukkal idősebb korban, vagy örökösen a szülőkre vagy másokra lesznek utalva? Ezekre a kérdésekre keresték a választ azon a szakmai napon, amelyet a Carissimi az Európai Néppárt /EPP-ED/ támogatásával a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás dunaszerdahelyi szervezetével közösen 2005 szeptemberében szervezett a mentálisan és halmozottan sérült fiatalok szüleinek Felnőttek... Felnőttek? A szexualitás lehetőségei és korlátai értelmi és halmozottan sérült fiataloknál címmel. (A nyitóbeszédet Bauer Edit európai parlamenti képviselő, az igazgatótanács tagja tartotta). Kálmán Zsófia gyermekgyógyász, a Bliss Alapítvány Kuratóriumának elnöke és Pajor András pszichológus mintegy A két előadó és közönségük harminc, Köbölkútról, Taksonyról, Párkányból, Zselizről és Dunaszerdahelyről érkezett szülő előtt tartott előadást. Az Új Szó okt. 22-i számának Családi kör c. melléklete összefoglalót közölt a rendezvényről. Ebből idézünk: A konferenciára két előadó érkezett Budapestről, Kálmán Zsófia gyermekgyógyász főorvos és Pajor András főiskolai oktató, pszichológus-gyógypedagógus, akik délelőtt a szülőkkel foglalkoztak úgy, hogy különböző szituációkat oldottak meg együtt, miközben a jelenlevők kérdeztek, vitatkoztak is az előadókkal. Délután a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás klubjában csak az anyukák beszélgettek a doktornővel. Elmondták a kamaszodó, éppen felnőtté váló, ám gyermeklelkű gyerekükkel kapcsolatos problémáikat, nyíltan, felszabadultan társalogtak, nem szégyellték a rendkívül kényes dolgokat sem. A pszichológus ez alatt a főként mentálisan vagy halmozottan sérült fiatalokkal foglalkozott. Pajor And- Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

18 rás elmondta, hogy a mentálisan sérült embereken is csak úgy lehet segíteni, ha szeretettel fordulunk hozzájuk, mert ők aztán azt ugyanolyan szeretettel fogadják, és könnyebben megnyílnak. A pszichológus szerint leginkább az emberek hozzáállásán kellene változtatni, ami bizony már nem a pszichológiára tartozik, hanem inkább emberiességi, civilizációs probléma. Hogy a mi társadalmunk is fogadja el a másságot! Azt a másságot, amely színesíti világunkat, hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen olyan homogén, egyforma. Mert az egyáltalán nem jó, s mert sérült társaink is hozzánk tartoznak. De hogy ezen a területen változás álljon be, azon mindenkinek dolgoznia kellene. Politikusoknak, jogászoknak, lelkészeknek és mindenkinek, az egyes embereknek is. Kálmán Zsófia szerint borzasztó nagy gondot okoz az ilyen fiatalokat nevelő szülők számára az, hogy fel tudják őket készíteni a családi életre, aminek több oka is van. Az egyik, mert nem látják reálisnak, hogy ezek a gyerekek valaha is önálló, független felnőtt életet élhetnének. Pedig már Európában is Németország és Anglia például elég sokat tett az úgynevezett önálló élet mozgalom keretein belül annak érdekében, hogy ezek az emberek is megtalálhassák a helyüket. Az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában viszont ilyen elkülönített intézmény nem nagyon létezik, mert a fogyatékkal élők beleolvadnak a társadalomba. S az, hogy két Down-kóros ember összeházasodik, saját lakásuk van, s ott élnek, ahogy tudnak, nem extra dolog. Nálunk ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, legalábbis egyelőre. Tehát a szülők egyrészt ezért is nem készítik fel őket a felnőtt életre, merthogy úgysem lesz igazi felnőtt életük. A másik az, hogy nagyon kevés információjuk van arról, mit és hogyan kellene. A harmadik, tele vannak szorongással: mikor tesznek jól, ha felkészítik őket a szexuális életre, vagy ha inkább ezt csöndben elhallgatják. Mi a jobb? Ha tud valamit, vagy ha nem tud semmit? Rendkívül nehéz ezzel a kérdéssel megbirkózni. A konferencián jelen volt Bauer Edit európai uniós parlamenti képviselő is, a Carissimi egyik alapítója, igazgatótanácsi tag, aki elmondta, nemcsak a szülőket foglalkoztatják a fogyatékkal élők jogai, hanem az Európai Uniót is. Az alkotmányos szerződés, melynek szerves része az alapjogok chartája, talán először szentel külön, önálló cikkelyt a fogyatékkal élők jogainak. A 26. cikk ezeknek a személyeknek a beilleszkedésével kapcsolatban kimondja: Az unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekhez. A jog önmagában azonban nem hoz megoldást, mondta Bauer Edit, kellenek a feltételek is, amelynek megteremtéséhez a társadalom minden szintjének állam, önkormányzatok, polgári szerveződések hozzá kell járulnia. A Carissimi létrehozóit az a felismerés vezérelte, hogy a magyar lakosság körében kevés olyan szervezet működik, mely a fogyatékkal élők családjainak segít. (iski, gy) 18 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

19 Tudatában vagyunk, hogy az előadások, a helyzetgyakorlatok nem oldották meg egy csapásra a részt vevő szülők gondjait, de a rendezvény mindenképpen szelep volt: kiönthették a lelküket, látták, hogy nincsenek egyedül problémáikkal. Nézd a kezem! 2006 októberében nagy sikerű konferenciát szerveztünk Komáromban a Magyarországon már több éve használt gesztusnyelvről, amelyre Cséfalvay Zsolt logopédus, a Comenius Egyetem Pedagógia Karának docense hívta fel a figyelmünket. A Komáromi, Érsekújvári, Dunaszerdahelyi és Galántai járásból érkező több mint hatvan gyógypedagógus, pszichológus és szülő számára tiszteletdíjáról lemondva dr. Erdélyi Andrea, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának németországi vendégoktatója és négy kollégája tartott bemutatóval összekötött előadásokat erről a tájainkon eddig ismeretlen módszerről, amely újabb lehetőséget jelenthet a súlyosan akadályozott emberek számára életminőségük javítására. A továbbiakban a rendezvényről beszámoló Új Szó-cikkből idézünk: Olyan világot élünk, amikor a kommunikáció problémát jelent a beszélők társadalmában is, nem még azok körében, akiknek pszichés okok, szervi betegségük, sérülésük miatt korlátozott a beszédkészségük, esetleg egyáltalán nem tudnak beszélni nyilatkozta az előadás után Stredl Terézia pszichológus, a Selye János Egyetem adjunktusa, aki ezúttal hallgatóként volt jelen a szakmai napon. Most A szakmai nap előadói egy új módszerrel ismerkedhetünk, amelyet esetleg a pedagógusképzésbe is beépíthetünk majd. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a pedagógusok, szülők, segítők magyar szakemberektől kaphattak tájékoztatást, és magyar nyelvű Számlaszám(č. účtu): /5200 Statisztikai szám (IČO):

20 szakirodalomhoz is hozzájuthattak. Mindenképpen dicséret illeti ezért a Carissimi társulást, amely az elmúlt években azon fáradozik, hogy magyar szakirodalommal, tanácsadással, de anyagilag is segítse a sérült gyermekeket nevelő szlovákiai magyar családokat tette hozzá Stredl Terézia. Maga a gesztusnyelv a nagyvilágban nem ismeretlen, Németországban a hetvenes évek végétől foglalkoznak a szakemberek a rendszerbe foglalásával, és 1991-ben jelent meg az első gesztusnyelvkönyv, amely 750 jelet tartalmaz, és azóta már 11 kiadást ért meg. A gesztusnyelvet nem szabad összekeverni a siketnémák által használt jelbeszéddel mondta Erdélyi Andrea. Ez sokkal egyszerűbb, az értelmi fogyatékosok vagy halmozottan sérült emberek által is könnyebben elsajátítható jelekből, gesztusokból álló kommunikációs forma. Alapját a mindennapi természetes gesztusok adják. A németországi szakember miután Magyarországon kezdett tevékenykedni, fogyatékosokkal foglalkozó intézetekkel együttműködve állította össze a Nézd a kezem! című gesztusjelgyűjtemény első magyar kiadását, amely 2005-ben jelent meg. A szótárként és útmutatóként szolgáló kiadvány amelyet a szakmai napon meg is lehetett vásárolni megfelelő áttekintést nyújt a gesztusnyelv egyénre szabott alkalmazásához. Érdekessége, hogy a vallásos élethez is számos gesztusjelet szolgáltat, tekintettel arra, hogy sok súlyosan akadályozott ember egyházi szeretetszolgálati intézményekben él. Fontos volt, hogy a gesztusokat, jeleket, amelyek logikusan épülnek egymásra, rendszerbe szedjük, és a különböző, sérültekkel foglalkozó intézményekben egyazon gesztusnyelvet használják magyarázta a szakember. Persze nem minden fogyatékos képes elsajátítani valamennyi jelet, ami a könyvben szerepel, de ha csupán töredékét használja is, viszont érzi, hogy segítségükkel kapcsolatot tud teremteni a külvilággal, az már komoly előrelépés. (Új Szó, XI. 2.,V. Kraszlica Melitta) Szakmai tanácskozás az Angelman-szindrómáról 2007 októberében a Magyar Egészségügyi Társaság szlovákiai tagozatával közösen hazai magyar szakemberek: egészségügyi dolgozók, pedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok számára konferenciát szerveztünk Komáromban a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában egy ritka, de súlyos genetikai rendellenességről, az Angelman-szindrómáról és a nálunk még kevésbé elterjedt, a fogyatékosok életét megkönnyítő kutyás terápiáról. A rendezvényről Együtt az egészségkárosodott gyermekekért címmel Miskó Ildikó 20 Címünk: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, Bratislava honlap:

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

ADD A KEZED NYÚJTSD A KEZED

ADD A KEZED NYÚJTSD A KEZED ADD A KEZED NYÚJTSD A KEZED Ez a kiadvány olyan Székelyudvarhely és környékbeli intézmények/szakemberek adatait tartalmazza, akik a helyi közösségben szociálisan nehéz körülmények között elő, speciális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évre A Különlegesek-Ért Alapítvány részére

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évre A Különlegesek-Ért Alapítvány részére KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évre A Különlegesek-Ért Alapítvány részére A.) A Különlegesek-Ért Alapítvány egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése Sorsz A tétel megnevezése 2011 2012 1 A. Összes

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013 EMKE Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Teleki Társaság Teleki Magyar Ház - http://telekihaz.erdely.org Cím: 430322-RO, Baia Mare-Nagybánya, strada Minerilor Thököly utca nr. 5-7. szám Telefonszám:

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Szervezetünk, a Mentálhigiénés Egyesület - Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana 2008-ban

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA 2013 Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom peremére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből

Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből Megalakulás éve: 1996 közhasznú: 1998 A pszichiátriai diagnózissal élő alapító tagok eredetileg angol nyelvtanulás miatt találkoztak

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Dr. Gergőné Babina Jusztina Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónője Mottó: voltak olyanok,

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak?

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak? 1 BEMUTATKOZUNK A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2013 áprilisában indította el a Kísérő Nélküli Kiskorúak gyermekotthonát, melynek szakmai munkáját szeretném bemutatni a kedves olvasónak. A fő

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi,

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, képek Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltató-rendszerhez Értelmi fogyatékos gyermek családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa ELSŐ ÉRTESÍTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2014. 1 Éves beszámoló 2014. ÚJ VILÁG Alapítvány Székhely: 6914. Pitvaros, Rákóczi u. 19 Mobil: 06-70-203-2962 e-mail: ujvilagert@index.hu 2 Tartalom Az ÚJ VILÁG Alapítvány 2014. évi tevékenysége... 3 Kiemelt

Részletesebben

Szövetség a Közös Célokért

Szövetség a Közös Célokért E-magyar világ a tájékztató irdáiban - Felvidéken A társulás 2001-ben alakult. Infrmációs irdahálózat, amely elsősrban a Szmszéds államkban élő magyarkról szóló törvényből adódó lehetőségekről nyújt tájékztatást

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben