Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabály szöveg. MHK adatbázis"

Átírás

1 MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet augusztus Lekérdezés ideje: július 26. (C) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM rendelet az egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens), mentoápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról 1. A szakképesítés azonosító száma: (gyujto) 2. A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens) Egyedi azonosító száma: A képzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete A szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következoket rendelem el: 1. A népjóléti ágazatba tartozó egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens), mentoápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgáztatásikövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követo 5. napon lép hatályba. Melléklet az 1/1996. (I. 12.) NM rendelethez 1 JEGYZÉK az állam által elismert a népjóléti miniszter 2 ágazatához tartozó szakképesítésekhez emelkedo sorszám szerint kiadott szakmai és vizsgáztatási követelményekrol 1 Hivatalos CD JOGTÁR (R) 2.20 I. A Jegyzék 31. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus) szakasszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos KépzésiJegyzékben 1 A melléklet a 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. -a, illetve a melléklet 1. pontjának d) alpontja szerint kiegészített szöveg. 2 Lásd az 1998:XXXVI. tv. 2. -a (1) bekezdésének b) pontját. Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyujteménye 1. A szakképesítéssel legjellemzobben betöltheto munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3232 Szakasszisztens (orvosi) 2. A szakképesítéssel betöltheto további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemzo leírása A pulmonológus-allergológus szakasszisztens pulmonológiai-allergológiai szakrendelokben, tüdogondozó állomásokon, kórházi pulmonológiai, allergológiai, klinikai immunológiai osztályokon foglalkoztatható. A pulmonológus-allergológus szakasszisztens a) önállóan végzi: a pulmonológiai szakrendelok, tüdogondozó állomások, kórházi osztályok pulmonológiai-allergológiai vizsgálatait, valamint az ehhez kapcsolódó laboratóriumi kiértékeléseket, alapápolási feladatokat; b) az orvosi beavatkozásokban segít, asszisztál: intenzív ellátáshoz elokészít, bronchológiai vizsgálatokhoz elokészít; c) a korszeru technikai eszközöket és eljárásokat alkalmazza a diagnosztikában, a terápiákban és a dokumentációban; d) a pulmonológiai, allergológiai és tbc-s betegek szurovizsgálatát, a tbc-s beteg kontaktjainak felderítését, környezettanulmány elkészítését, a tbc-s betegek gondozását, egészségnevelo, tanácsadó tevékenységet végez; e) rendszeresen részt vesz továbbképzo programokon. III. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb

2 - 2 - feladatcsoportok, feladatok: a) pulmonológiai-allergológiai vizsgálatok elokészítése, kivitelezése; b) pulmonológiai-allergológiai terápiás eljárások elvégzése; c) pulmonológiai-allergológiai intenzív ellátás elokészítése, asszisztálás, gondozási és prevenciós feladatok ellátása. 2. Követelmények állapotokat és veszélyhelyzeteket, legyen képes dönteni az intézkedés módjáról, és az orvos megérkezéséig biztosítani a sürgosségi ellátást. Legyen képes a betegekkel és a hozzátartozókkal etikusan kommunikálni, valamint egészségnevelo és életvezetésitanácsokat adni. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei Legyen képes önállóan, saját felelosségére, az ellátás szakembereivel együttmuködve a pulmonológiai és allergológiai területén: a) A pulmonológiai-allergológiai vizsgálatok elokészítésére, kivitelezésére, azaz a krónikus légzoszervi megbetegedésben szenvedok kivizsgálását elokészíteni, laborvizsgálatokat (vérvétel, immunológiai és allergológiai enzimmetodikai vizsgálatok) elvégezni, laboratóriumi anyagokat (váladékmintákat) levenni és elküldeni, bronchológiai muszerek ismerete alapján azokat sterilizálni, tárolni, elokészíteni, videoberendezéseket, kamerákat, monitorokat, képmagnókat kezelni, alapveto hibáikat elhárítani, szövettani vizsgálati anyagokat kezelni, borpróbáknál allergéneket felhelyezni, és a beteg állapotát figyelni, tbc-s és kontakt betegeket felderíteni, a védooltási tervet elkészíteni, a tuberkulin katasztert karbantartani, tuberculin ic. próbát végezni, BCG-oltást elvégezni utasításra, BCG-heget értékelni, légzésfunkciós vizsgálatokat (alap- és provokációs vizsgálatok) elvégezni, krónikus légzoszervi betegek ambuláns ellátásánál és utókezelésénél asszisztálni, alapfokú számítástechnikai ismeretek alapján személyi számítógépeket muködtetni, azokon szövegszerkesztést, alapfokú adatbázis-kezelést végezni, az egészségügyi programok használatát megtanulni, és alkalmazni, kommunikációs, információs, dokumentációs feladatokat elvégezni. b) A pulmonológiai-allergológiai terápiás eljárások elvégzésére, azaz inhalátorokat alkalmazni, speciális gyógyszerek (insufflator, spinhaler, aerosol) használatát betanítani a betegnek, elsosegélyt nyújtani, ennek keretében szükség esetén mentot hívni, heveny rosszulléteket, baleseteket, sérüléseket, vérzéseket, mérgezéseket, sokkos állapotokat elsodlegesen ellátni, újraélesztést megkezdeni. c) A pulmonológiai-allergológiai intenzív ellátás elokészítésére, asszisztálásra, gondozási és prevenciós feladatok ellátásra, azaz intenzív ellátás eszközeit elokészíteni (Ambu-ballon, laryngoscop, oxigénpalack, szívó), immunterápiához elokészíteni, biztonságos, higiénés környezetet megteremteni, munka- és balesetvédelmi eloírásokat alkalmazni, a betegeket megfigyelni, és a területimunka keretében a szakgondozásukat ellátni (beteg-, illetve családlátogatás). 1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei a) Középiskolai végzettség, érettségi és szakmai eloképzettség: általános betegápolói (1979 elott), vagy ápolói (1979-tol), vagy csecsemo- és gyermekápolói 1989-tol, vagy gyermekápolói, vagy felnott szakápolói, vagy légzésfunkciós és sportegészségügyi asszisztens (1995 elott), vagy szakgondozói (tüdobeteg szakgondozói) (1995 elott), vagy röntgen asszisztens. b) A szakterületen eltöltött legalább egy év munkaviszonnyal igazolt gyakorlat (kórházi osztályon vagy szakrendeloben). c) A szakképesítés szakmai követelményeiben megfogalmazott gyakorlati követelmények teljesítése és azok igazolása a,,gyakorlati igazolás'' címu nyomtatványon a következo területeken: allergológiai vizsgálatok: borpróba (Prick-teszt), 20 vizsgálat önálló végzése, légzésfunkciós vizsgálatok (zárt, nyílt, terhelés): 20 vizsgálat önálló végzése, bronchológiai vizsgálatokhoz asszisztálás (elokészítés, muszerek kezelése): 5 asszisztálás önállóan, tuberkulin szurés, BCG-oltás: 5 vizsgálat önálló végzése, laborvizsgálatok (váladékminták vétele, IgE-Quick metodika, enzim-metodika): 5 vizsgálat önálló végzése, intenzív ellátás: gyógyszer-elokészítés, muszerhasználat, Ambu-babán újraélesztés. Két évnél régebbi igazolás nem fogadhatóel. Ha a jelölt a fentikövetelményeknek a saját intézményében nem tud eleget tenni, akkora vizsgát szervezo intézménytol igényelheti a Pulmonológiai Szakmai Kollégium és az Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium javaslata alapján összeállított, a szakmai gyakorlatra kijelölt lehetséges gyakorlóhelyek listáját. e),,az Asztmás Gyermekek Korszeru Kezeléséért'' Alapítvány által szervezett,,pulmonológus-allergológus szakasszisztens'' tanfolyam keretében 1995 elott felkészített és sikeres záróvizsgát tett hallgatók a IV. 1. a) és IV. 1. b) igazolása mellett a IV. 1. c) követelmény alól mentesülve jelentkezhetnek szakmai vizsgára a vizsgát szervezo intézménynél. f) A,,Gyakorlati Igazolás'' címu nyomtatvány alakja az alábbi: GYAKORLATI IGAZOLÁS a pulmonológus-allergológus szakasszisztens képzéshez Legyen képes a fenti feladatokat korszeru elméleti ismeretei alapján biztonságosan és önállóan elvégezni. Ismerje a legfontosabb élettani folyamatokat, idoben ismerje fel a kóros (amely egyben igazolja, hogy a jelölt a gyakorlativizsgára

3 - 3 - Név:... Munkahely: bocsátható) Gyakorlat Intézmény Dátum Igazoló (szakterület) aláírása P. H Allergológia Légzésfunkció Bronchológia Tuberculin szurés, BCG-oltás Laborvizsgálatok Intenzív ellátás 2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei Az egészségügyi foiskolán szerzett diplomás ápolói és védonoi oklevéllel rendelkezok kérvényezhetik a korábban folytatott tanulmányaik beszámítását a szakmai követelmények teljesítésébe a vizsgát szervezo intézmény vezetojétol, hivatkozással a szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 11. -ára. A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés csak a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -ában foglaltak szerint adható. 3. A szakmai vizsgán számon kérheto feladatok a szint megjelölésével Azonosak a III.,,A szakképesítés szakmai követelményei'' pontban meghatározottakkal. 4. A szakmai vizsga részei 4.1. Szakmai gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga munkafeladatait a szakmai vizsgát szervezo intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottságelnöke hagyja jóvá a III.,,A szakképesítés szakmai követelményei'' pontban meghatározottak alapján. A gyakorlati vizsga helyét a szakmai vizsgát szervezo intézmény jelöli ki. A gyakorlati vizsga két részbol áll: a) 10 napig tartó, értékelt szakmai feladat elvégzése (megfelelo vizsgafeladat) A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a szakmai követelményeknek a gyakorlatban megfelel-e. A vizsgázó a vizsgafeladatait egy szakorvos és egy szakdolgozó megfigyelése mellett végzi. A megelozo vizsgafeladatot a gyakorlatifelkészülés terhére kell megszervezni. b) A vizsgabizottság elotti vizsga A vizsgabizottság elotti gyakorlati vizsga során a vizsgázónak valamely gyakorlati feladat megoldási módjáról (módjairól), annak kivitelezésérol, az esetlegesen felmerülo problémákról, és azok megoldásáról, mérési eredmények kiértékelésérol kell számot adni Szakmai elméleti vizsga eljárásai, Pulmonológiai-allergológiai betegségek intenzív ellátása, gondozása, prevenciója. Írásbeli vizsga A vizsgázók a Népjóléti Minisztérium által központilag kiadott feladatlapot oldják meg. Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga során a vizsgázónak a megadott tantárgyak mindegyikébol egy-egy kérdést kell megválaszolnia: a) Pulmonológiai-allergológiai betegségek anatómiai, élettani és kórtani alapjai Anatómiai, élettani témakör a légutak és a tüdo struktúrája és funkciója (anatómiai, élettani, kórélettani ismeretek), a légutak és a tüdo fejlodési rendellenességei, a bor anatómiája, élettana, patofiziológiája. Tüdobetegségek témakör a tüdobetegségek tünetei és diagnosztikája (köhögés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom stb.), a légutak gyulladásos megbetegedései (akut gyulladás, bronchitis, rhinitis), tüdogyulladások, tályog, pleuritis, emphysema, egyéb tüdobetegségek (daganatok, tüdokeringési betegségek, a mellhártya, mediastinum, rekesz és mellkasfal betegségei), a tüdon kívüli szervek betegségeinek pulmonológiai szövodményei, krónikus aspecifikus légúti betegségek (krónikus bronchitis, asztma bronchiale, emphysema), a tüdo intersticiális megbetegedései (környezeti ártalmak és foglalkozási betegségek, sarcoidosis, fibrosis), a tüdobetegségek és az AIDSkapcsolata, a betegek kórháziápolása (a különbözotüdobetegségek speciális ellátása, pl. asztmás betegnél az aerosolok használatának betanítása, inhalátorok alkalmazása, megfelelo légzotechnika megtanítása), ambuláns betegek ellátása szakrendeloben. Tuberkulózis témakör a tuberkulózis tünetei, diagnózis, kezelés, a gyermekkori tuberkulózis, a fertozés módjai, epidemiológiája, a felnottköri tuberkulózis, BCG-oltás kivitelezése, ellenorzése és szövodményei, védooltásokra vonatkozó jogszabályi eloírások, a tuberkulin szurés módjai és jelentosége, tuberkulin próba elvégzése, hibalehetoségek kiszurése, kontakt betegek felkutatása, gondozása, tbc-s betegek gondozása. Allergológia témakör allergiás betegségek patológiai, patofizilógiai elváltozásai, légúti, bor- és tápanyag-allergiák, különbözo típusú immunreakciók, borbetegségek immunológiai háttere, allergiás betegségek kialakulása csecsemo- és gyermekkorban, autoimmun betegségek (szervspecifikus és szisztémás autoimmun megbetegedések kórformái, jellemzése), Tantárgyak: Pulmonológiai-allergológiai betegségek anatómiai, élettani és kórtani alapjai, Pulmonológiai-allergológiai betegségek vizsgálati rovarcsípés- és gyógyszerallergiák,

4 - 4 - allergológiai vizsgáló módszerek (in vivo, in vitro metodikák), allergizáló pollenek, pollenkalendárium, pollencsapdák, borpróbák végzése, allergének felhelyezése, a beteg megfigyelése, IgE-Quick, IgG-Quick metodika. b) Pulmonológiai-allergológiai betegségek vizsgálati eljárásai Légzésfunkciós témakör légzésfunkciós vizsgálatok kivitelezése, a tüdo statikus és dinamikus paraméterei, az obstruktív légzészavarok jellemzo paraméterei, a restriktív légzészavarok jellemzo paraméterei, alap- és provokációs vizsgálatok végzése orvosi felügyelettel, egyszeru nyílt rendszeru spirometriás vizsgálatok végzése, teljes testpletismograph használata, számítógépes adatfeldolgozás, diffúziós kapacitás meghatározása, terheléses vizsgálatok. Bronchológiai témakör a légcso és hörgok fejlodési rendellenességei, a krónikus légzoszervi betegségekben való szerepük, bronchoscopia, bronchographia, biopsziák, tubiopszia, laser, BAL, stent behelyezés, after loading kezelés elméleti ismerete, bronchológiai muszerek, videoberendezések, monitorok, kamerák, képmagnók kezelése, bronchológiai vizsgálatokhoz muszerek elokészítése, asszisztálás vizsgálatnál, bronchológiai muszerek sterilizálása, tárolása, szövettani vizsgálati anyagok kezelése. Laboratóriumi vizsgálatok és képalkotó eljárások témakör mikrobiológiai, Koch-, egyéb bakteriológiai, szerológiai vizsgálatok, cytológiai vizsgálatok, anyagvételi technika, biokémia, izotóp-és enzimvizsgálatok, röntgenvizsgálatok, computertomographia, scintigraphia, mágneses rezonancia vizsgálat, immunológiai és allergológiai vizsgálatok, laboratóriumi anyagok (vér, váladékminták) levétele és elküldése. c) Pulmonológiai-allergológiai betegségek intenzív ellátása, gondozása, prevenciója Intenzív ellátás témakör légzésszabályozás, légzési elégtelenség, sürgosségi teendok életveszélyes állapotokban (status asthmaticus, anaphylaxiás shock, pneumothorax), intenzív ellátáshoz elokészítés, Ambu-ballon, laryngoscop, oxigénpalack, szívó elokészítése, használata, immunterápiához elokészítés, akut életveszély elhárításához szükséges gyógyszerek elokészítése. Gondozás és prevenció témakör tüdobetegségek járványtana, tüdobetegségek prevenciója, veszélyeztetettek szurése, tüdobetegek gondozása, rehabilitációja, betegoktatás, fizioterápiás eljárások krónikus tüdobetegségekben. 5. A vizsgázó teljesítményének értékelése A gyakorlati vizsga osztályzatát a megelozo vizsgafeladatra és a vizsgabizottság elotti vizsgarészre adott érdemjegyek alapján kell megállapítani és jegyzokönyvben rögzíteni. A megfigyelési és értékelési szempontok: a beteggel való bánásmód, megjelenés, viselkedés, a technikai eszközök és gyógyszerek, gyógyeljárások ismerete, alkalmazása, a szakmai feladatok megoldásának szintje (önállóság, biztonság, gyorsaság), a munkaeszközök elokészítése, szakszeru használata, együttmuködési készség. Elégtelen a vizsgázógyakorlativizsgajegye, ha a fenti szempontoknak nem felel meg, elméleti ismereteit nem képes a gyakorlatban alkalmazni, bármely gyakorlati vizsgarész osztályzata elégtelen. Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell végezni és egyetlen (1 5-ig terjedo) osztályzattal kell minosíteni. A szóbeli vizsgát egyetlen (1 5-ig terjedo) osztályzattal kell minosíteni. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni a következok szerint: az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredményefelé kerekítve kell megállapítani; eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a szóbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott. A szakmai vizsga elozoekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók. V. Egyéb tudnivalók A vizsgázó az eredményes szakmai vizsga után,,egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens)'' szakképesítést kap, amit a vizsgázónevére kiállított,,bizonyítvány'' tanúsít. A népjóléti miniszter a szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 2. -ának (1) bekezdésében felsorolt szakképzési intézményein túl a szakmai vizsga megszervezésére az Egészségügyi Szakképzo és Továbbképzo Intézetet jogosítja fel. * * * II. A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentoápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos KépzésiJegyzékben szereplo adatai Hivatalos CD JOGTÁR (R) 2.20 Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyujteménye

5 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Mentoápoló II. A szakképesítés munkaterületei 1. A szakképesítéssel legjellemzobben betöltheto munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3210 Mentoápoló 2. A szakképesítéssel betöltheto további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3. A munkaterület rövid jellemzo leírása A mentoápoló a sürgosségi betegellátás területén tevékenykedik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit, megfelelo kapcsolatteremtoképességgel rendelkezik, betegmegfigyelést, szükség esetén betegvizsgálatot végez, team tagjaként, orvos vagy mentotiszt irányításával, illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában, szakszeruen alkalmazza a beteg vizsgálatához, acut ellátásához és mentéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket, felhatalmazás birtokában önálló indikáció alapján, gyógyszerrel, intravénás folyadékpótlást végez, beteget szállít, segítséget nyújt a beteg élettani szükségleteinek kielégítésében, elosegíti, biztosítja a sürgosségi ellátás optimális feltételeit, mentésszervezési, irányítási feladatokat lát el. III. A szakképesítés szakmai követelményei laikus elsosegélynyújtók oktatása önképzés. 2. Követelmények A mentoápoló szakképesítéssel rendelkezolegyen képes: Szervezés irányítás saját munkáját és a vezetésére bízott mentoegység tevékenységét megszervezni, az egészségügy, valamint a szociális ellátó- és irányítórendszer feladatainak az ismertetésére, az egészségügy, ezen belül az Országos Mentoszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) és a sürgosségi ellátórendszer bemutatására, a betegelhelyezés és az ügyeleti rendszer specifikációinak jellemzésére, a sürgosségi ellátásban, a katasztrófa felszámolásában részt vevo szervezetek feladatainak az ismertetésére, a szolgálati szabályzat utasításainak a betartására, esetenkénti betarttatására, a Bünteto Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv az egészségügyi ellátására és a mentésre vonatkozó cikkelyeinek a betartására, a Munka- és Tuzvédelmi Szabályzat eloírásainak az ismertetésére, alkalmazására, a mentomunka a manaegmentjével kapcsolatos feladatok leírására = = a szolgálatvezetofeladatainak az ismertetésére, = = a foápolói teendok felsorolására, a munkájával kapcsolatos dokumentumok vezetésére. Kommunikáció az információk gyujtésére a betegtol és környezetétol, egyértelmu, tömör és pontos információk átadására, az egészségügyi szaknyelv (orvosi latin) olvasási és írási szabályainak a betartására, az írott szakanyag értelmezésére, az interperszonális kommunikáció eszközeinek a használatára, az irányított beszélgetés elemeinek beépítésére a napi gyakorlatba, idegen nyelv alapfokú ismeretére, számítógép és perifériáinak a használatára, az adatok rögzítésére szolgáló szoftverek futtatására, írott információk távközlés útján történo továbbítására, mobil és fix telepítésu rádiók szakszeru használatára, a rádióforgalmazás szabályainak betartására. 1. A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb Betegvizsgálat feladatcsoportok, feladatok: az anamnézis felvételére a betegtol és környezetétol, kommunikáció a munkatársakkal, a beteggel és az alapvetoéletjelenségek vizsgálatára, környezetével, eszmélet és tudatzavarok felismerésére, betegmegfigyelés, betegvizsgálat, az életveszélyt jelento tünetek és tünetegyüttesek a beteg szakszeru mentése, mozgatása, szállítása, felismerésére, szakszeru elsosegélynyújtás, feltuno idegrendszeri eltérések felismerése, orvosi engedély alapján gyógyszerbeadás, infúzió a kóros testséma észlelésére, bekötése, testváladékok megfigyelésére és értékelésére, részvétel a sürgosségi betegellátásban, cardinális tünetek megfigyelésére és regisztrálására, közremuködés a tömeges baleset, katasztrófák sebek és sérülések osztályozására, felszámolásában, baleseti mechanizmus felismerésére, a beteg élettani szükségleteinek segítése, a magzat méhen belüli elhelyezkedésének és szervezési, irányítási feladatok ellátása, életjelenségeinek megítélésére, fertotlenítés, elokészítés sterilizáláshoz, a betegállapotváltozásainak az észlelésére, dokumentáció, a segélykérés indikációinak a meghatározására, az információtárolás és -továbbítás eszközeinek a helyszíni diagnosztikát segíto eszközök és alkalmazása, gyorstesztek használatára.

6 - 6 - Újraélesztés az újraélesztés elméleti alapjainak és lépéseinek az ismertetésére, eszköz nélküli és eszközös légútbiztosításra, lélegeztetési eljárások felsorolására, eszközös és eszköz nélküli újraélesztés kivitelezésére, az újraélesztés során eloforduló hibák és szövodmények felismerésére, elhárítására. Betegellátás sebek elsodleges ellátására, vérzéscsillapításra, kötözésre, sérülések rögzítésére, termikus sérülés elso ellátására, szükség esetén helyszíni szülés vezetésére, újszülött ellátására szülés után, mérgezések alapfokú ellátására, belgyógyászati balesetek alapfokú ellátására, a klinikumi területeket érinto heveny kórképek ismertetésére, asszisztálásra a sürgosségi ellátásban. Gyógyszerelés gyógyszerek szakszeru tárolására, felhasználhatóságának elbírálására, oxigén inhaláltatására, infúzió szakszeru összeállítására, perifériás vénába krisztaloid infúzió bekötésére, injekció szakszeru felszívására, gyógyszerelésre önálló indikáció alapján, a sürgosségi ellátásban rendszeresített orális, inhalációs és muszkuláris készítmények beadására. pelenkázására, a betegatraumatikus öltöztetésére és vetkoztetésére, a betegfürdetésére, higiéniájának biztosítására, váladékok vételére, váladékfelfogó eszközök használatára. Higiéné a fertozések terjedésének és lefolyásának jellemzésére, a leggyakoribb fertozobetegségek jellemzésére, az izolációs eljárások bemutatására, az egyéni védoeszközök használatára, a fertotleníto eljárások és fertotlenítoszerek használatára, a sterilizáló eljárások ismertetésére, eszközök elokészítésére sterilizáláshoz, a steril eszközök szakszeru használatára. Etika a másság elfogadására, a hivatásához kapcsolódó etikai normák megtartására, az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok betartására, a betegszemélyiségjogainak a figyelembevételére, kegyeleti szempontok tiszteletben tartására. Pedagógia az egészségvédo és megelozo programok bemutatására, az önképzés technikáinak elsajátítására, a didaktika alapelveinek a használatára, az oktatástechnikai eszközök használatára és beépítésükre az oktatásba, a laikus elsosegélynyújtók képzésére. Mentéstechnika a mentogépjármu felszerelésének és berendezésének bemutatására, a baleseti helyszín biztosítására, kimentési technikák alkalmazására, speciális mufogások kivitelezésére, a megkülönböztetojelzés használatának elbírálására, a légi mentésbol és szállításból adódó feladatok ellátására, muszaki mentés legfontosabb eszközeinek bemutatására, használatára, betegrögzíto és mozgató eljárások alkalmazására. Tömeges baleset, katasztrófa a katasztrófahelyzet és a tömeges baleset jellemzoinek meghatározása, a tömeges baleset, katasztrófa helyszínén tájékozódásra, a helyszínre érkezo elso mentoegység feladatainak ellátására, a kárhely szervezési, koordinációs feladatainak ellátására, magasabb képesítésu személy megérkezéséig, veszélyes hulladékkal szennyezett kárhely felismerésére, a sugárvédelem és a vegyvédelem szabályainak betartására. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 4.1. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekbol áll. A vizsgarészek tantárgyai és idotartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és idotartama A Népjóléti Minisztérium által kiadott központi feladatlap (zárt és nyílt rendszeru feladatok) megoldásából áll, mely felöleli: Anatómia-élettan, Belgyógyászat, Traumatológia-sebészet, Oxyológia, Szülészet-nogyógyászat, Kisklinikumi ismeretek, Gyermekgyógyászat, Ápolástan-gondozástan, Gyógyszertan, Reanimatológia, Toxicológia, Tömeges baleset, katasztrófa medicin témaköreit. Ápolás a betegszükségleteinek a segítésére, alapápolási feladatok önálló végzésére, az anatómiai-élettani és klinikai ismeretek alkalmazására az ápolásimunka során, b) A szóbeli vizsga tantárgyai és idotartama a beteg szakszeru mozgatására, szállítására, újszülött, csecsemo és kisgyermek öltöztetésére, Értékelését a központimegoldókulcs alapján kell végezni. A megoldásra 180 perc áll a tanulók rendelkezésére.

7 - 7 - A szóbeli vizsgán a vizsgázó komplex feleletet ad az alábbi tantárgyakból: Ápolástan-gondozástan, Egészségügyi szervezés, irányítás, Klinikumok szakterületei (Belgyógyászat, Gyermekgyógyászat), Traumatológia-sebészet, Toxicológia, Szülészet-nogyógyászat), Oxyológia. Szóbeli vizsga témakörei 1. a) Az ember alapvetoszükségletei a Maslowihierarchia szerint. b) A magzat méhen belüli elhelyezkedése, vizsgálata. c) A fejfájás elkülöníto diagnosztikája, a sürgosségi ellátás szemszögébol. 2. a) Az ápolási folyamat és ápolási dokumentáció részei. b) Politraumatizált beteg ellátásának oxyológiai szempontjai. c) A hirtelen látásromlás, látásvesztés oxyológiai jelentosége. 3. a) Az EKG és a defibrillátor muködéseés használata. b) Az akut hasi katasztrófa ellátásával kapcsolatos mentoápolói feladatok. c) A mellkasi fájdalom elkülöníto diagnosztikája. 4. a) Az egészségügyi és szociális ellátó rendszer felépítése. b) A légzorendszer allergiás megbetegedései. Tünetek, szövodmények, a sürgosségi ellátás fobb elvei. c) A végtagfájdalmak elkülönítodiagnosztikája. 5. a) A fájdalomcsillapítás lehetoségei a mentoápolói gyakorlatban. b) Gázmérgezések. c) A dyspnoe okai mentoápolói ellátása. 6. a) A beteg pihenési szükséglete, fekvési és fektetési módok a hospitalis és a praehospitalis gyakorlatban. b) A szülésvezetés specifikumai a mentoellátásban. Szülésvezetés a helyszínen és a mentogépkocsiban. c) A bor megfigyelése. A borön látható tünetek oxyológiai jelentosége. 7. a) Fertotlenítoeljárások és a leggyakrabban alkalmazott fertotlenítoszerek. b) Az asphyxiás újszülött és ellátása. c) A convulsióval járó eszméletvesztések felosztása és ellátása. 8. a) Az egészséges újszülött ellátása. b) A szív ischaemiás betegségei. Tünetek, szövodmények, a sürgosségi ellátás fobb elvei. c) A légzésfrekvencia kóros változásai, ellátási lehetoségek az oxyológiai gyakorlatban. 9. a) A folyadékpótlás. b) Az atóniás vérzés okai, ellátása. c) A tudatzavarok oxyológiai jelentosége. 10. a) Az AIDS-es beteg szállításával kapcsolatos mentoápolói feladatok. b) A shock folyamatok felosztása, tünetei. Shocktalanítás. c) A vérnyomás kóros változásai, okai és ellátása. 11. a) A pulzus kóros változásainak a felismerése és jelentosége. b) Terhességi toxicosisok. c) Az átmeneti eszméletvesztés okai, ellátása. 12. a) A hányinger, hányás oxyológiai jelentosége. b) Altató-, nyugtatószerek okozta mérgezések csoportosítása, tünetei és ellátása. c) Convulsióval nem járó eszméletvesztések felosztása, okai és ellátása. 13. a) A kora- és újszülött szállításának szabályai. b) Kábítószerek, hallucinogének okoztamérgezések. c) A szállítási trauma, szállíthatóság megítélésének mentoápolói aspektusai. 14. a) A testhomérséklet megfigyelése, elváltozások, okok és ellátás. b) Ipari oldószerek okozta mérgezések. c) Paraesisek, bénulások oxyológiai jelentosége. 15. a) A vizelet és a széklet megfigyelése és kóros elváltozásai. b) A heveny életveszélyt jelento szívritmuszavarok felosztása és sürgosségi ellátása. c) A szédülés oxyológiai jelentosége. 16. a) A légzés megfigyelése. Kóros légzéstípusok. b) A noi vérzés okai, ellátása. c) A köhögés, köpet és a lehelet megfigyelése és oxyológiai jelentosége. 17. a) A sürgosségi ellátórendszer felépítése. b) Homeosztázis zavarai a kora- és újszülöttkorban. c) Respirátorok felosztása, lélegeztetési módok az oxyológiai gyakorlatban. 18. a) A beteg tudatállapotának és hangulati jellemzoinek a megfigyelése. b) Növényvédo szerek okozta mérgezések. c) A légútbiztosítás lehetoségei. Elokészület intubációhoz, az eszközök karbantartása. 19. a) Gyógyszerelés lehetoségei az oxyológiai ellátásban. b) A fej- és koponyasérülések, és ellátásuk. c) Az újraélesztés indikációi, a reanimátió algoritmusa. 20. a) Képalkotó eljárások felosztása és lényege. b) Harántfekvés és szövodményei, oxyológiai ellátása. c) Convulsioval járó eszméletvesztések okai, ellátása. 21. a) A fizikális betegvizsgálat lehetoségei az oxyológiai gyakorlatban. b) Ho okozta sérülések ellátása. c) A hasifájdalom elkülönítodiagnosztikája. 22. a) Sürgosségi ellátás jogi vonatkozásai. b) A légzési elégtelenség leggyakoribb okai gyermekkorban. Felosztás, tünetek, ellátás. c) Inhalátorok és használatuk. 23. a) A szolgálatvezeto feladatai. b) Az embólia. Kialakulásának helyei, okai, tünetei és ellátása. c) A helyszíni pacemaker-terápia indikációi, eszközei és kivitelezése. Hivatalos CD JOGTÁR (R) 2.20 Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyujteménye

8 a) A mento foápoló feladatai. b) Marószer-mérgezések. c) A tömeges baleset fogalma, ellátásának szervezése. c) Gyakorlati vizsga A gyakorlativizsga két részbol tevodik össze: 1. Megelozo vizsgafeladat a)10 gyakorlati képzési napig tartó kivonuló mentomunka végzése. b) 5 képzési napig tartó értékelt szakmai gyakorlat, ambulancián, sürgosségi, illetve felvételi osztályon. c) 5 képzési napig tartó gyakorlat a mentésirányítás területén. A jelöltek teljesítményét orvos vagy oktató mentotiszt ellenorzi. A megelozo vizsgafeladatot a szakmai gyakorlat terhére kell megszervezni és a tanuló utolsó összefüggo gyakorlati osztályzatától függetlenül kell értékelni. A megelozo vizsgafeladat érdemjegyére a vizsgabizottság munkáját segíto mentotiszt, illetve orvos tesz javaslatot. 2. A vizsgabizottság elott elvégzett feladat eleget tesz a feladathoz szükséges szervezési, munkavédelmi szabályoknak. Az értékelés szempontjai: a beteggel való kommunikáció, az anamnézis felvétele, a betegvizsgálat, az ellátás szakszerusége A vizsgázó teljesítményének értékelése A 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szabályozza A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei Érettségi bizonyítvány. A mentoápoló szakképesítés 20382/1995. számú központi programjában meghatározott beszámolók és gyakorlatok sikeres teljesítése. A gyakorlati követelmények teljesítése A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei: A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl, a szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható. V. Egyéb tudnivalók A vizsgabizottság elott végzett feladat öt részbol tevodik össze, melyek a következok: 1. feladat: komplex reanimáció (eszköz nélkül vagy eszközzel, egy vagy két elsosegélynyújtóval). 2. feladat: maszkos, ballonos lélegeztetés. 3. feladat: intubáció. 4. feladat: vénabiztosítás, infúzió bekötése. 5. feladat: szituációs feladat a megadott témakörök alapján bokasérült vizsgálata és ellátása, combcsonttörött vizsgálata és ellátása, combnyaktörött vizsgálata és ellátása, csuklótörött vizsgálata és ellátása, medencesérült vizsgálata és ellátása, vállsérült vizsgálata és ellátása, gerincsérült vizsgálata és ellátása, nyakcsigolyasérült vizsgálata és ellátása, tompa hasi sérült vizsgálata és ellátása, bordatörött vizsgálata és ellátása, politraumatizált vizsgálata és ellátása, teendok tömeges kárhelyen (egy életveszélyes, egy súlyos, három könnyusérült), szolgálatvezetoi teendok tömeges balesetnél, infarktusos beteg vizsgálata és ellátása, eszméletlen (gyógyszermérgezett) beteg vizsgálata és ellátása, hemiparetikus beteg vizsgálata és ellátása, hipertóniás krízis vizsgálata és ellátása, sokkos beteg vizsgálata és ellátása, gépkocsiba szorult eszméletlen komplett lábszártörött beteg vizsgálata és ellátása, felsolégúti szukület (aspiráció) vizsgálata és ellátása, csecsemo reanimáció, pszichotikus beteg vizsgálata és ellátása, csuklótáji metszett sebbol vérzo beteg vizsgálata és ellátása Az iskolarendszeru képzésben a Népjóléti Minisztérium 20382/95. engedélyszámmal ellátott központi programjának használata kötelezo, az iskolarendszeren kívüli képzésben pedig ajánlott. A központi oktatási program alapján helyi tanterv készítheto Az átmeneti idoszakban a korábban szerzett és hitelesen igazolt tananyagtartalmak amennyiben nem mutatnak jelentos eltérést a központi oktatási programban foglaltaktól a szakmai vizsga kivételével, beszámíthatók a képzésbe. Elfogadásáról és az esetleges különbözeti vizsgáról a képzési programok összevetése alapján az oktatásszervezo dönt A mentoápoló szakképesítés központi oktatási programjának megjelenésével egyidejuleg érvényét veszti a mentoápolói szakosító képzés 1982-ben kiadott tanterve, valamint az 1989-ben kiadott szakosított mentoápoló-képzés tanterve A népjóléti miniszter a szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 2. -ának (1) bekezdésében felsorolt szakképzés intézményein túl csak az OMSZ megyei mentoszervezeteit jogosítja fel a vizsga megszervezésére. III. A Jegyzék 33. sorszáma szerint kiadott röntgenasszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos KépzésiJegyzékben szereplo adatai A vizsga során a szituáció felvázolása után a jelölt a beteget/sérültet játszó személyt kikérdezi, megvizsgálja és mentéstechnikai eszközök igénybevételével ellátja. Közben 1. A szakképesítés azonosító száma:

9 A szakképesítés megnevezése: Röntgenasszisztens 3. A képzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete statisztikai kimutatások elkészítése, selejtezés, önképzés, ismeretek átadása, a saját, a beteg és a környezet részére biztosított sugárvédelmi eloírások betartásaés betartatása. 1. A szakképesítéssel legjellemzobben betöltheto munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3232 Szakorvosi asszisztens 2. A szakképesítéssel betöltheto további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3. A munkaterület rövid, jellemzo leírása A röntgenasszisztens munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit, a hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülo egyén szükségletkielégítését, prevenciós feladatokat lát el, egészségnevelo és -tanítótevékenységet végez, indikáció alapján eloírt, diagnosztikus és therápiás eljárásokra a beteget elokészíti, adminisztrációs és dokumentációs feladatokat végez, a készenléti gyógyszereket, eszközöket, kontrasztanyagokat ellenorzi, hiány esetén orvosi útmutatás alapján pótolja, fertotleníto eljárásokat alkalmaz, a higiénés eloírásokat betartja, betegmegfigyelést végez, az észlelteket pontosan közli a vizsgáló team tagjaival, koordináló és szervezésifeladatokat lát el saját munkája és a vizsgáló team, valamint a betegvonatkozásában, a beteget kikérdezi a vizsgálattal összefüggo anamnestikus adatokról, valamint saját állapotáról, a beteget tájékoztatja a vizsgálat menetérol, a beteget elokészítia vizsgálatra, rtg.-képi diagnosztikai tevékenységet lát el, részben önállóan, részben orvosi utasításra. III. A szakképesítés szakmai követelményei 2. Követelmények 1. A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok: a betegelokészítéseradiológiai vizsgálatra, a betegsegítése a vizsgálatoknál, a felvételek önálló készítéseés kidolgozása, a kontrasztanyagok elokészítése, asszisztálás a kontrasztanyagok beadásánál, a röntgenberendezések és egyéb technikai eszközök tisztán tartása, vegyszerkészítés, leletírás, archiválás, az osztály jelentési kötelezettségével kapcsolatos hívójeleket venni, A szakképesítéssel rendelkezo röntgenasszisztens az alábbiakra legyen képes: a) Radiológiai, diagnosztikus és therápiás eljárásokban együttmuködni a vizsgáló és gyógyítóteammel: felismerni a munkája során eloforduló szövodményeket, szakszeruen tudjon segédkezni megelozésükben és ellátásukban, alapápolást végezni, alapfokú elsosegélynyújtást adni, a beteget tájékoztatni a vizsgálatokról, ellátni a vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztrációs, képkidolgozási és archiválási feladatokat, az orvosi szakmai kifejezéseket értelmezni és alkalmazni, a berendezések muködési alapelveit, a sugárvédelem elveit, eszközeit alkalmazni, a felvételtechnika szabályai szerint önállóan készíteni röntgenfelvételeket, és azok minoségét megítélni, a kontrasztanyagos és eszközös vizsgálatokban részt venni a teammunkában, a komplex emlodiagnosztikában ellátni az orvos által meghatározott feladatokat, a filmkidolgozást önállóan végezni, szakszeruen archiválni, az osztály jelentési kötelezettségével kapcsolatos statisztikai kimutatásokat elkészíteni, a képalkotó diagnosztikához tartozó adminisztrációs feladatokat ellátni, az ultrahangos vizsgálatokban az orvos által rábízott feladatokat ellátni, az angiographyas laboratóriumban eloforduló hagyományos röntgendiagnosztikai feladatokat elvégezni, CT- és MR-laboratóriumban operátorként tevékenykedni. b) Szervezési feladatokat elvégezni: a munkaterületének megfeleloen saját munkáját megszervezni, a betegvizsgálatát megszervezni, a szükséges kapcsolatokat koordinálni, a technikai eszközök muködtetését biztosítani a higiénés követelmények betartásával, a sürgosségi betegellátás szervezésében részt venni, az egészségügyi biztosítási rendszer eloírásait alkalmazni. c) Prevenciós feladatokat végezni az egyén és a társadalom egészségének megorzése érdekében: saját lelki-testi egészségét megorizni, az egészségfelfogás megváltoztatásában segítséget nyújtani, szurési vizsgálatokban aktívan közremuködni. d) A helyzetnek megfeleloen, pozitív módon kommunikálni: egyértelmu információt adni szóban, írásban, meghallgatni,

10 segítoszolgálatot hívni, írott anyagot értelmezni, idegen nyelven alapszinten információt gyujteni és adni, szóban és írásban, számítógépet használni, a betegre vonatkozó adatokat regisztrálni, adminisztrálni. e) Az általános és a röntgenasszisztensi hivatásnak megfelelo viselkedési normákat alkalmazni: cselekedeteiért felelosséget vállalni, titkokat tartani, az embert tisztelni az élet minden szakaszában, a másságot elfogadni, etikai problémákat megoldani, a szakmai utasításokat az etika szabályai szerint betartani, feladatait pontosan és szakszeruen elvégezni, a munkakörével kapcsolatos eloírásokat betartani, szakmáját etikusan képviselni, a társas érintkezés szabályait betartani, a betegellátás során a beteggel szemben együttérzo magatartást tanúsítani, kegyeletteljes viselkedést tanúsítani a halottal és hozzátartozóival, a betegértéktárgyait az utasításnak megfeleloen kezelni, külso megjelenésével a munkakörének megfelelni. f) Önmagát továbbképezni: önirányított és szervezett képzési formában részt venni. g) Ismereteket átadni: teamtagként oktatni, nevelni, ismereteket átadni munkahelyén kívül is, az egészség megorzése érdekében. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei 3. Sötétkamra (80 ó.) 4. Felvételezés, átvilágítás (480 ó.) 5. CT, MR (320 ó.) 6. UH (160 ó.) 7. Angiográfia (80 ó.) 8. Intenzív osztály (160 ó.) 2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl a szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható. 3. A szakmai vizsgán számon kérheto feladatok Azonosak a,,iii. A szakképesítés szakmai követelményei''-ben meghatározottakkal. 4. A szakmai vizsga részei írásbeli, szóbeli, gyakorlati. a) Írásbeli vizsga A vizsgázók komplex feladatot oldanak meg az alábbi témakörökbol: Anatómia-élettan, Fizika, Latin, Sugárvédelem, sugárbiológia, Röntgen fototechnika elmélet, Egészségügyi klinikai alapismeretek, Képalkotó berendezések, Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek. Idotartama: 180 perc. b) Szóbeli vizsga a) Iskolai végzettség: középiskolai végzettség (érettségi). b) Szakmában eltöltött gyakorlat: legalább kétéves, a szakmában eltöltött, munkaviszonnyal igazolt szakmai gyakorlat. c) A szakmai követelményrendszerben eloírt gyakorlatok teljesítése és azok igazolása a,,gyakorlati Igazolás'' címu nyomtatványon. GYAKORLATI IGAZOLÁS a röntgenasszisztens képzéshez (amely egyben igazolja, hogy a jelölt a gyakorlativizsgára bocsátható) Név:... Munkahely: Sor- A gyakorlat/óraszám Intézmény Dátum Igazoló szám témája/szakterülete aláírás P. H Adatrögzítés, archiválás (160 ó.) 2. Leletezés (160 ó.) A szóbeli vizsgán a vizsgázó komplex feleletet ad a kijelölt tantárgyakból. A szóbeli vizsga tantárgyai: Sugárvédelem, sugárbiológia, Röntgen fototechnika elmélet, Képalkotó berendezések, Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek, Egészségügyi klinikai alapismeretek. A szóbeli vizsga témakörei: 1. a) A röntgensugárzás keletkezése és fizikai jellemzoi. b) Az agykoponya felületi és röntgenanatómiája, c) A röntgenvizsgáló szerkezetek felépítése, felhasználási területei és csoportosításuk. d) Akut hasi kórképek. 2. a) A röntgensugárzás tulajdonságai és kölcsönhatásai az élo és élettelen anyaggal. b) A koponyaalap röntgenanatómiája és c) A röntgenberendezések általános felépítése. d) Akut izületi megbetegedések.

11 a) A röntgensugár orvosi felhasználásának alapja, a sugár-relief keletkezése. b) Az arckoponya felületi és röntgenanatómiája, az orrmelléküregek, vizsgálómódszerek. c) Az ernyofényképezo berendezések és muködési elvük. d) A gerinc degeneratív elváltozásai. 4. a) A kemény- és lágysugártechnika, ezek alkalmazási területei. b) A központi idegrendszer burkai, az agy és liquor-terek röntgenanatómája, CT- és MR-vizsgálata. c) A thermographia, lemez-thermographia. d) Anaemiák, leukaemia. 5. a) A röntgenkép keletkezésének sajátosságai és centralis projekció következményei. b) A csontos mellkas felületi és röntgenanatómiája, c) A röntgencsövek muködése, felépítése és típusai. d) A keringési elégtelenség. 6. a) A röntgenkép minoségjellemzoi, a röntgenkép feketedését befolyásoló és meghatározó tényezok. b) Az agy vérellátása, röntgenanatómiája és c) Az ultrahang készülékek típusai, muködési elvük. d) A garat és gége megbetegedései. 7. a) Az expozíciós paraméterek és befolyásuk a kép minoségére, egymásba válthatóság, átszámítások. b) A sziklacsont, a fül röntgenanatómiája és felvételei. c) Digitális radiographia, képmátrix, DSA. d) Krónikus izületi megbetegedések. 8. a) A röntgenkép kontrasztosságát befolyásoló tényezok. b) A mellüreg, a mellüregi szervek röntgenanatómiája és c) Szcintillációs kamerák muködési elve, izotópdiagnosztikai detektorok. d) A csont gyulladásos eredetu elváltozásai. 9. a) A röntgenkép rajzolatai élességét (felbontását) meghatározó tényezok. b) A szív és nagyerek röntgenanatómiája, c) A röntgencsövek terhelhetosége. d) A csontdaganatok, metastasisok. 10. a) A szórtsugárzás. b) A csigolyák általános jellemzése, a gerincoszlop szerkezeti felépítése, analóg és digitális rétegvizsgálata. c) A röntgengenerátorok felépítése és típusai. d) A tüdo gyulladásos eredetu betegségei. röntgendiagnosztikában. b) Az ágyéki gerinc röntgenanatómiája és vizsgálata. c) Digitális képrögzítoeljárások és rendszerek. d) Avascularis necrosisok. 14. a) Az analóg és digitális subtractiós angiographia összevetése. b) A hasüreg és vizsgálata akut hasi kórképek esetében. c) Számítógépes páciens adat- és képfeldolgozó rendszerek. d) A tüdodaganatok. 15. a) A rétegvizsgálat elméleti alapja és gyakorlati alkalmazása. b) A nyelocso, a gyomor, a duodenum röntgenanatómiája és c) Haemodinamikai vizsgálóeszközök és szerkezetek. d) A tüdotuberkulózis. 16. a) A CT muködésének elvi alapja, a CT-vizsgálat helyea képalkotódiagnosztikában. b) A vékonybél röntgenanatómiája és vizsgálata. c) Az automata lapfilmelohívó berendezések muködése és üzemeltetése. d) A gerinc fejlodési rendellenességei. 17. a) Az MR képalkotás elvi alapja, alkalmazási területe. b) A vastagbél röntgenanatómiája és vizsgálata. c) Expozíciós automaták. d) Ischaemiás szívbetegségek. 18. a) A vízben nem oldódó kontrasztanyagok, alkalmazási területük. b) A máj, az eperendszer, a hasnyálmirigy röntgenanatómiája, UH- és röntgenvizsgálata. c) Az átvilágító berendezések felépítése. d) A fekélybetegség. 19. a) Az UH képalkotás elvi alapjai, az UH-diagnosztika jellemzoi. b) A kiválasztórendszer röntgenanatómiája és c) Mammographiás röntgenberendezések. d) Az emésztorendszer daganatai. 20. a) A vízoldékony kontrasztanyagok alkalmazásának veszélyei, a szövodmények elhárítása. b) Az érrendszer és c) Hordozható röntgenkészülékek. d) A vesekobetegségek. 21. a) A kettoskontrasztos vizsgálatok és alkalmazási területei. b) A noi genitáliák röntgenanatómiája, szülészeti-nogyógyászati képalkotó eljárások. c) A digitális képtároló és képtovábbító rendszerek. d) A máj, az eperendszer és a hasnyálmirigy betegségei. 11. a) Az ún. felvételi tényezok gyakorlati jelentosége. b) A nyaki gerinc röntgenanatómiája és felvételei. c) A képerosítok muködési elve, muszaki paraméterei és felhasználási területeik. 22. a) Vízoldékony kontrasztanyagok, alkalmazási d) A csontok, izületek traumás eltérései. területük. 12. a) A röntgenátvilágítás és -felvételezés összevetése. b) A vállöv felszíni és röntgenanatómiája, b) A hátigerinc röntgenanatómiája és felvételei. c) Számítástechnikai és informatikai alapismeretek c) A zárt tv-lánc, a tv muködési elve. (definíciók, alapfogalmak eszközök). d) Az emlo betegségei. d) Nyelocso betegségei. 23. a) A felvételezés során és a sötétkamrában elkövetett 13. a) A röntgenasszisztens feladatai a hagyományos hibák képrontó hatása.

12 b) A könyökizület felszíni és röntgenanatómiája, felvételei. c) Az MR-berendezések muködése és típusai. d) Nogyógyászati daganatok. 24. a) Intervenciós radiológia. b) A csukló, a kéz felszíni és röntgenanatómiája, felvételei. c) Neuroradiológiai vizsgálószerkezetek. d) A középfülgyulladás. 25. a) A FFT, a FTT fogalma, távolsági szabály és gyakorlati alkalmazása. b) A medence felszíni és röntgenanatómiája, c) A mágneses képrögzítok muködési elve, készüléktípusok. d) Az orrmelléküregek kóros eltérései. 26. a) A felvétel elokészítése, a segédeszközök alkalmazása, a traumás, az ittas és eszméletlen betegek röntgenvizsgálata. b) A comb, a térd felszíni és röntgenanatómiája, c) Spot-kamerák muködési elve, kameratípusok. d) Intracranialis térszukíto folyamatok. 27. a) A röntgenasszisztens teendoi az UH-diagnosztikában. b) A boka, a láb felszíni és röntgenanatómiája, felvételei. c) Dozimetriai fogalmak. d) A koponya traumás eltérései. 28. a) Irány- és helyzetmeghatározások a röntgentechnikában. b) Komplex emlodiagnosztika. c) Fogászati röntgenberendezések, hagyományos és modern készülékek. d) Agyi vascularis megbetegedések. történik. A gyakorlati vizsga munkafeladatai a röntgenasszisztensi munka alapveto munkafolyamatait (munkamuveleteit) magában foglaló feladatok megoldása. A beteg érkezésétol távozásáig történo röntgenasszisztensi feladatok elvégzése. A vizsgázó a vizsgafeladatát a vizsgabizottság folyamatos megfigyelése mellett végezheti. Megfigyelési szempontok: a beteggel való bánásmód, a kommunikációs tevékenységek hatékonysága, a figyelem koncentráltsága, pontosságmunkaszervezés, a képalkotó munkahelyek muszereinek, berendezéseinek és az alkalmazott kontrasztanyagoknak az ismerete és használata, a gyakorlati feladatok megoldásának szintje (önállóság, biztonság, idofaktor), szakmai tájékozottság, felismero-, dönto-, cselekvoképesség, a dokumentáció kivitelezése, a tevékenység elméleti alapjainak ismerete, megjelenés, viselkedés. 5. A vizsgázó teljesítményének értékelése A 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelete szabályozza. V. Egyéb tudnivalók Az iskolarendszeren kívüli képzésben a Népjóléti Minisztérium 20031/95. engedélyszámmal ellátott központi oktatási programjának használata ajánlott. A központi oktatási program alapján helyi tanterv készítheto. A röntgenasszisztensi szakképesítés központi programjának megjelenésével egyidejuleg érvényét veszti az 1986-ban kiadott röntgenasszisztensi tanterv. 29. a) A csecsemok és a gyermekek röntgenvizsgálatának sajátosságai. b) Arteriographiák, phlebographiák. c) A CT-vizsgálat alapja, vizsgálószerkezet fo részei, generációs típusok. d) Alapveto ápolási ismeretek. 30. a) A sugárvédelem jelentosége és gyakorlati alkalmazása. b) A fogak röntgenanatómiája és c) A röntgen-xerographia (elektronröntgenographia). d) Az érrendszer gyakoribb betegségei. 31. a) A lágyrészek képalkotó b) A kismedence felszíni és röntgenanatómiája, c) Röntgenképalkotó és átviteli rendszerek (RAR). d) Szívbillentyu hibák. 32. a) Speciális felvételi technikák és különleges vizsgálómódszerek. b) A helyszíni vizsgálat sajátosságai, a combnyak felvételei. c) SPECT és PET ismertetése. d) Higiénés követelmények a képalkotódiagnosztikában. c) Gyakorlati vizsga A szakmai vizsgát szervezo által kijelölt intézményben

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. oldal 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLTLÁNOS ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 2. szakképesítés megnevezése: Általános ápoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában, a 14. tekintetében

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben