Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabály szöveg. MHK adatbázis"

Átírás

1 MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet augusztus Lekérdezés ideje: július 26. (C) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM rendelet az egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens), mentoápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról 1. A szakképesítés azonosító száma: (gyujto) 2. A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens) Egyedi azonosító száma: A képzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete A szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következoket rendelem el: 1. A népjóléti ágazatba tartozó egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens), mentoápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgáztatásikövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követo 5. napon lép hatályba. Melléklet az 1/1996. (I. 12.) NM rendelethez 1 JEGYZÉK az állam által elismert a népjóléti miniszter 2 ágazatához tartozó szakképesítésekhez emelkedo sorszám szerint kiadott szakmai és vizsgáztatási követelményekrol 1 Hivatalos CD JOGTÁR (R) 2.20 I. A Jegyzék 31. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus) szakasszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos KépzésiJegyzékben 1 A melléklet a 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. -a, illetve a melléklet 1. pontjának d) alpontja szerint kiegészített szöveg. 2 Lásd az 1998:XXXVI. tv. 2. -a (1) bekezdésének b) pontját. Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyujteménye 1. A szakképesítéssel legjellemzobben betöltheto munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3232 Szakasszisztens (orvosi) 2. A szakképesítéssel betöltheto további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemzo leírása A pulmonológus-allergológus szakasszisztens pulmonológiai-allergológiai szakrendelokben, tüdogondozó állomásokon, kórházi pulmonológiai, allergológiai, klinikai immunológiai osztályokon foglalkoztatható. A pulmonológus-allergológus szakasszisztens a) önállóan végzi: a pulmonológiai szakrendelok, tüdogondozó állomások, kórházi osztályok pulmonológiai-allergológiai vizsgálatait, valamint az ehhez kapcsolódó laboratóriumi kiértékeléseket, alapápolási feladatokat; b) az orvosi beavatkozásokban segít, asszisztál: intenzív ellátáshoz elokészít, bronchológiai vizsgálatokhoz elokészít; c) a korszeru technikai eszközöket és eljárásokat alkalmazza a diagnosztikában, a terápiákban és a dokumentációban; d) a pulmonológiai, allergológiai és tbc-s betegek szurovizsgálatát, a tbc-s beteg kontaktjainak felderítését, környezettanulmány elkészítését, a tbc-s betegek gondozását, egészségnevelo, tanácsadó tevékenységet végez; e) rendszeresen részt vesz továbbképzo programokon. III. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb

2 - 2 - feladatcsoportok, feladatok: a) pulmonológiai-allergológiai vizsgálatok elokészítése, kivitelezése; b) pulmonológiai-allergológiai terápiás eljárások elvégzése; c) pulmonológiai-allergológiai intenzív ellátás elokészítése, asszisztálás, gondozási és prevenciós feladatok ellátása. 2. Követelmények állapotokat és veszélyhelyzeteket, legyen képes dönteni az intézkedés módjáról, és az orvos megérkezéséig biztosítani a sürgosségi ellátást. Legyen képes a betegekkel és a hozzátartozókkal etikusan kommunikálni, valamint egészségnevelo és életvezetésitanácsokat adni. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei Legyen képes önállóan, saját felelosségére, az ellátás szakembereivel együttmuködve a pulmonológiai és allergológiai területén: a) A pulmonológiai-allergológiai vizsgálatok elokészítésére, kivitelezésére, azaz a krónikus légzoszervi megbetegedésben szenvedok kivizsgálását elokészíteni, laborvizsgálatokat (vérvétel, immunológiai és allergológiai enzimmetodikai vizsgálatok) elvégezni, laboratóriumi anyagokat (váladékmintákat) levenni és elküldeni, bronchológiai muszerek ismerete alapján azokat sterilizálni, tárolni, elokészíteni, videoberendezéseket, kamerákat, monitorokat, képmagnókat kezelni, alapveto hibáikat elhárítani, szövettani vizsgálati anyagokat kezelni, borpróbáknál allergéneket felhelyezni, és a beteg állapotát figyelni, tbc-s és kontakt betegeket felderíteni, a védooltási tervet elkészíteni, a tuberkulin katasztert karbantartani, tuberculin ic. próbát végezni, BCG-oltást elvégezni utasításra, BCG-heget értékelni, légzésfunkciós vizsgálatokat (alap- és provokációs vizsgálatok) elvégezni, krónikus légzoszervi betegek ambuláns ellátásánál és utókezelésénél asszisztálni, alapfokú számítástechnikai ismeretek alapján személyi számítógépeket muködtetni, azokon szövegszerkesztést, alapfokú adatbázis-kezelést végezni, az egészségügyi programok használatát megtanulni, és alkalmazni, kommunikációs, információs, dokumentációs feladatokat elvégezni. b) A pulmonológiai-allergológiai terápiás eljárások elvégzésére, azaz inhalátorokat alkalmazni, speciális gyógyszerek (insufflator, spinhaler, aerosol) használatát betanítani a betegnek, elsosegélyt nyújtani, ennek keretében szükség esetén mentot hívni, heveny rosszulléteket, baleseteket, sérüléseket, vérzéseket, mérgezéseket, sokkos állapotokat elsodlegesen ellátni, újraélesztést megkezdeni. c) A pulmonológiai-allergológiai intenzív ellátás elokészítésére, asszisztálásra, gondozási és prevenciós feladatok ellátásra, azaz intenzív ellátás eszközeit elokészíteni (Ambu-ballon, laryngoscop, oxigénpalack, szívó), immunterápiához elokészíteni, biztonságos, higiénés környezetet megteremteni, munka- és balesetvédelmi eloírásokat alkalmazni, a betegeket megfigyelni, és a területimunka keretében a szakgondozásukat ellátni (beteg-, illetve családlátogatás). 1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei a) Középiskolai végzettség, érettségi és szakmai eloképzettség: általános betegápolói (1979 elott), vagy ápolói (1979-tol), vagy csecsemo- és gyermekápolói 1989-tol, vagy gyermekápolói, vagy felnott szakápolói, vagy légzésfunkciós és sportegészségügyi asszisztens (1995 elott), vagy szakgondozói (tüdobeteg szakgondozói) (1995 elott), vagy röntgen asszisztens. b) A szakterületen eltöltött legalább egy év munkaviszonnyal igazolt gyakorlat (kórházi osztályon vagy szakrendeloben). c) A szakképesítés szakmai követelményeiben megfogalmazott gyakorlati követelmények teljesítése és azok igazolása a,,gyakorlati igazolás'' címu nyomtatványon a következo területeken: allergológiai vizsgálatok: borpróba (Prick-teszt), 20 vizsgálat önálló végzése, légzésfunkciós vizsgálatok (zárt, nyílt, terhelés): 20 vizsgálat önálló végzése, bronchológiai vizsgálatokhoz asszisztálás (elokészítés, muszerek kezelése): 5 asszisztálás önállóan, tuberkulin szurés, BCG-oltás: 5 vizsgálat önálló végzése, laborvizsgálatok (váladékminták vétele, IgE-Quick metodika, enzim-metodika): 5 vizsgálat önálló végzése, intenzív ellátás: gyógyszer-elokészítés, muszerhasználat, Ambu-babán újraélesztés. Két évnél régebbi igazolás nem fogadhatóel. Ha a jelölt a fentikövetelményeknek a saját intézményében nem tud eleget tenni, akkora vizsgát szervezo intézménytol igényelheti a Pulmonológiai Szakmai Kollégium és az Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium javaslata alapján összeállított, a szakmai gyakorlatra kijelölt lehetséges gyakorlóhelyek listáját. e),,az Asztmás Gyermekek Korszeru Kezeléséért'' Alapítvány által szervezett,,pulmonológus-allergológus szakasszisztens'' tanfolyam keretében 1995 elott felkészített és sikeres záróvizsgát tett hallgatók a IV. 1. a) és IV. 1. b) igazolása mellett a IV. 1. c) követelmény alól mentesülve jelentkezhetnek szakmai vizsgára a vizsgát szervezo intézménynél. f) A,,Gyakorlati Igazolás'' címu nyomtatvány alakja az alábbi: GYAKORLATI IGAZOLÁS a pulmonológus-allergológus szakasszisztens képzéshez Legyen képes a fenti feladatokat korszeru elméleti ismeretei alapján biztonságosan és önállóan elvégezni. Ismerje a legfontosabb élettani folyamatokat, idoben ismerje fel a kóros (amely egyben igazolja, hogy a jelölt a gyakorlativizsgára

3 - 3 - Név:... Munkahely: bocsátható) Gyakorlat Intézmény Dátum Igazoló (szakterület) aláírása P. H Allergológia Légzésfunkció Bronchológia Tuberculin szurés, BCG-oltás Laborvizsgálatok Intenzív ellátás 2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei Az egészségügyi foiskolán szerzett diplomás ápolói és védonoi oklevéllel rendelkezok kérvényezhetik a korábban folytatott tanulmányaik beszámítását a szakmai követelmények teljesítésébe a vizsgát szervezo intézmény vezetojétol, hivatkozással a szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 11. -ára. A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés csak a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -ában foglaltak szerint adható. 3. A szakmai vizsgán számon kérheto feladatok a szint megjelölésével Azonosak a III.,,A szakképesítés szakmai követelményei'' pontban meghatározottakkal. 4. A szakmai vizsga részei 4.1. Szakmai gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga munkafeladatait a szakmai vizsgát szervezo intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottságelnöke hagyja jóvá a III.,,A szakképesítés szakmai követelményei'' pontban meghatározottak alapján. A gyakorlati vizsga helyét a szakmai vizsgát szervezo intézmény jelöli ki. A gyakorlati vizsga két részbol áll: a) 10 napig tartó, értékelt szakmai feladat elvégzése (megfelelo vizsgafeladat) A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a szakmai követelményeknek a gyakorlatban megfelel-e. A vizsgázó a vizsgafeladatait egy szakorvos és egy szakdolgozó megfigyelése mellett végzi. A megelozo vizsgafeladatot a gyakorlatifelkészülés terhére kell megszervezni. b) A vizsgabizottság elotti vizsga A vizsgabizottság elotti gyakorlati vizsga során a vizsgázónak valamely gyakorlati feladat megoldási módjáról (módjairól), annak kivitelezésérol, az esetlegesen felmerülo problémákról, és azok megoldásáról, mérési eredmények kiértékelésérol kell számot adni Szakmai elméleti vizsga eljárásai, Pulmonológiai-allergológiai betegségek intenzív ellátása, gondozása, prevenciója. Írásbeli vizsga A vizsgázók a Népjóléti Minisztérium által központilag kiadott feladatlapot oldják meg. Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga során a vizsgázónak a megadott tantárgyak mindegyikébol egy-egy kérdést kell megválaszolnia: a) Pulmonológiai-allergológiai betegségek anatómiai, élettani és kórtani alapjai Anatómiai, élettani témakör a légutak és a tüdo struktúrája és funkciója (anatómiai, élettani, kórélettani ismeretek), a légutak és a tüdo fejlodési rendellenességei, a bor anatómiája, élettana, patofiziológiája. Tüdobetegségek témakör a tüdobetegségek tünetei és diagnosztikája (köhögés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom stb.), a légutak gyulladásos megbetegedései (akut gyulladás, bronchitis, rhinitis), tüdogyulladások, tályog, pleuritis, emphysema, egyéb tüdobetegségek (daganatok, tüdokeringési betegségek, a mellhártya, mediastinum, rekesz és mellkasfal betegségei), a tüdon kívüli szervek betegségeinek pulmonológiai szövodményei, krónikus aspecifikus légúti betegségek (krónikus bronchitis, asztma bronchiale, emphysema), a tüdo intersticiális megbetegedései (környezeti ártalmak és foglalkozási betegségek, sarcoidosis, fibrosis), a tüdobetegségek és az AIDSkapcsolata, a betegek kórháziápolása (a különbözotüdobetegségek speciális ellátása, pl. asztmás betegnél az aerosolok használatának betanítása, inhalátorok alkalmazása, megfelelo légzotechnika megtanítása), ambuláns betegek ellátása szakrendeloben. Tuberkulózis témakör a tuberkulózis tünetei, diagnózis, kezelés, a gyermekkori tuberkulózis, a fertozés módjai, epidemiológiája, a felnottköri tuberkulózis, BCG-oltás kivitelezése, ellenorzése és szövodményei, védooltásokra vonatkozó jogszabályi eloírások, a tuberkulin szurés módjai és jelentosége, tuberkulin próba elvégzése, hibalehetoségek kiszurése, kontakt betegek felkutatása, gondozása, tbc-s betegek gondozása. Allergológia témakör allergiás betegségek patológiai, patofizilógiai elváltozásai, légúti, bor- és tápanyag-allergiák, különbözo típusú immunreakciók, borbetegségek immunológiai háttere, allergiás betegségek kialakulása csecsemo- és gyermekkorban, autoimmun betegségek (szervspecifikus és szisztémás autoimmun megbetegedések kórformái, jellemzése), Tantárgyak: Pulmonológiai-allergológiai betegségek anatómiai, élettani és kórtani alapjai, Pulmonológiai-allergológiai betegségek vizsgálati rovarcsípés- és gyógyszerallergiák,

4 - 4 - allergológiai vizsgáló módszerek (in vivo, in vitro metodikák), allergizáló pollenek, pollenkalendárium, pollencsapdák, borpróbák végzése, allergének felhelyezése, a beteg megfigyelése, IgE-Quick, IgG-Quick metodika. b) Pulmonológiai-allergológiai betegségek vizsgálati eljárásai Légzésfunkciós témakör légzésfunkciós vizsgálatok kivitelezése, a tüdo statikus és dinamikus paraméterei, az obstruktív légzészavarok jellemzo paraméterei, a restriktív légzészavarok jellemzo paraméterei, alap- és provokációs vizsgálatok végzése orvosi felügyelettel, egyszeru nyílt rendszeru spirometriás vizsgálatok végzése, teljes testpletismograph használata, számítógépes adatfeldolgozás, diffúziós kapacitás meghatározása, terheléses vizsgálatok. Bronchológiai témakör a légcso és hörgok fejlodési rendellenességei, a krónikus légzoszervi betegségekben való szerepük, bronchoscopia, bronchographia, biopsziák, tubiopszia, laser, BAL, stent behelyezés, after loading kezelés elméleti ismerete, bronchológiai muszerek, videoberendezések, monitorok, kamerák, képmagnók kezelése, bronchológiai vizsgálatokhoz muszerek elokészítése, asszisztálás vizsgálatnál, bronchológiai muszerek sterilizálása, tárolása, szövettani vizsgálati anyagok kezelése. Laboratóriumi vizsgálatok és képalkotó eljárások témakör mikrobiológiai, Koch-, egyéb bakteriológiai, szerológiai vizsgálatok, cytológiai vizsgálatok, anyagvételi technika, biokémia, izotóp-és enzimvizsgálatok, röntgenvizsgálatok, computertomographia, scintigraphia, mágneses rezonancia vizsgálat, immunológiai és allergológiai vizsgálatok, laboratóriumi anyagok (vér, váladékminták) levétele és elküldése. c) Pulmonológiai-allergológiai betegségek intenzív ellátása, gondozása, prevenciója Intenzív ellátás témakör légzésszabályozás, légzési elégtelenség, sürgosségi teendok életveszélyes állapotokban (status asthmaticus, anaphylaxiás shock, pneumothorax), intenzív ellátáshoz elokészítés, Ambu-ballon, laryngoscop, oxigénpalack, szívó elokészítése, használata, immunterápiához elokészítés, akut életveszély elhárításához szükséges gyógyszerek elokészítése. Gondozás és prevenció témakör tüdobetegségek járványtana, tüdobetegségek prevenciója, veszélyeztetettek szurése, tüdobetegek gondozása, rehabilitációja, betegoktatás, fizioterápiás eljárások krónikus tüdobetegségekben. 5. A vizsgázó teljesítményének értékelése A gyakorlati vizsga osztályzatát a megelozo vizsgafeladatra és a vizsgabizottság elotti vizsgarészre adott érdemjegyek alapján kell megállapítani és jegyzokönyvben rögzíteni. A megfigyelési és értékelési szempontok: a beteggel való bánásmód, megjelenés, viselkedés, a technikai eszközök és gyógyszerek, gyógyeljárások ismerete, alkalmazása, a szakmai feladatok megoldásának szintje (önállóság, biztonság, gyorsaság), a munkaeszközök elokészítése, szakszeru használata, együttmuködési készség. Elégtelen a vizsgázógyakorlativizsgajegye, ha a fenti szempontoknak nem felel meg, elméleti ismereteit nem képes a gyakorlatban alkalmazni, bármely gyakorlati vizsgarész osztályzata elégtelen. Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell végezni és egyetlen (1 5-ig terjedo) osztályzattal kell minosíteni. A szóbeli vizsgát egyetlen (1 5-ig terjedo) osztályzattal kell minosíteni. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni a következok szerint: az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredményefelé kerekítve kell megállapítani; eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a szóbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott. A szakmai vizsga elozoekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók. V. Egyéb tudnivalók A vizsgázó az eredményes szakmai vizsga után,,egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens)'' szakképesítést kap, amit a vizsgázónevére kiállított,,bizonyítvány'' tanúsít. A népjóléti miniszter a szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 2. -ának (1) bekezdésében felsorolt szakképzési intézményein túl a szakmai vizsga megszervezésére az Egészségügyi Szakképzo és Továbbképzo Intézetet jogosítja fel. * * * II. A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentoápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos KépzésiJegyzékben szereplo adatai Hivatalos CD JOGTÁR (R) 2.20 Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyujteménye

5 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Mentoápoló II. A szakképesítés munkaterületei 1. A szakképesítéssel legjellemzobben betöltheto munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3210 Mentoápoló 2. A szakképesítéssel betöltheto további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3. A munkaterület rövid jellemzo leírása A mentoápoló a sürgosségi betegellátás területén tevékenykedik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit, megfelelo kapcsolatteremtoképességgel rendelkezik, betegmegfigyelést, szükség esetén betegvizsgálatot végez, team tagjaként, orvos vagy mentotiszt irányításával, illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában, szakszeruen alkalmazza a beteg vizsgálatához, acut ellátásához és mentéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket, felhatalmazás birtokában önálló indikáció alapján, gyógyszerrel, intravénás folyadékpótlást végez, beteget szállít, segítséget nyújt a beteg élettani szükségleteinek kielégítésében, elosegíti, biztosítja a sürgosségi ellátás optimális feltételeit, mentésszervezési, irányítási feladatokat lát el. III. A szakképesítés szakmai követelményei laikus elsosegélynyújtók oktatása önképzés. 2. Követelmények A mentoápoló szakképesítéssel rendelkezolegyen képes: Szervezés irányítás saját munkáját és a vezetésére bízott mentoegység tevékenységét megszervezni, az egészségügy, valamint a szociális ellátó- és irányítórendszer feladatainak az ismertetésére, az egészségügy, ezen belül az Országos Mentoszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) és a sürgosségi ellátórendszer bemutatására, a betegelhelyezés és az ügyeleti rendszer specifikációinak jellemzésére, a sürgosségi ellátásban, a katasztrófa felszámolásában részt vevo szervezetek feladatainak az ismertetésére, a szolgálati szabályzat utasításainak a betartására, esetenkénti betarttatására, a Bünteto Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv az egészségügyi ellátására és a mentésre vonatkozó cikkelyeinek a betartására, a Munka- és Tuzvédelmi Szabályzat eloírásainak az ismertetésére, alkalmazására, a mentomunka a manaegmentjével kapcsolatos feladatok leírására = = a szolgálatvezetofeladatainak az ismertetésére, = = a foápolói teendok felsorolására, a munkájával kapcsolatos dokumentumok vezetésére. Kommunikáció az információk gyujtésére a betegtol és környezetétol, egyértelmu, tömör és pontos információk átadására, az egészségügyi szaknyelv (orvosi latin) olvasási és írási szabályainak a betartására, az írott szakanyag értelmezésére, az interperszonális kommunikáció eszközeinek a használatára, az irányított beszélgetés elemeinek beépítésére a napi gyakorlatba, idegen nyelv alapfokú ismeretére, számítógép és perifériáinak a használatára, az adatok rögzítésére szolgáló szoftverek futtatására, írott információk távközlés útján történo továbbítására, mobil és fix telepítésu rádiók szakszeru használatára, a rádióforgalmazás szabályainak betartására. 1. A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb Betegvizsgálat feladatcsoportok, feladatok: az anamnézis felvételére a betegtol és környezetétol, kommunikáció a munkatársakkal, a beteggel és az alapvetoéletjelenségek vizsgálatára, környezetével, eszmélet és tudatzavarok felismerésére, betegmegfigyelés, betegvizsgálat, az életveszélyt jelento tünetek és tünetegyüttesek a beteg szakszeru mentése, mozgatása, szállítása, felismerésére, szakszeru elsosegélynyújtás, feltuno idegrendszeri eltérések felismerése, orvosi engedély alapján gyógyszerbeadás, infúzió a kóros testséma észlelésére, bekötése, testváladékok megfigyelésére és értékelésére, részvétel a sürgosségi betegellátásban, cardinális tünetek megfigyelésére és regisztrálására, közremuködés a tömeges baleset, katasztrófák sebek és sérülések osztályozására, felszámolásában, baleseti mechanizmus felismerésére, a beteg élettani szükségleteinek segítése, a magzat méhen belüli elhelyezkedésének és szervezési, irányítási feladatok ellátása, életjelenségeinek megítélésére, fertotlenítés, elokészítés sterilizáláshoz, a betegállapotváltozásainak az észlelésére, dokumentáció, a segélykérés indikációinak a meghatározására, az információtárolás és -továbbítás eszközeinek a helyszíni diagnosztikát segíto eszközök és alkalmazása, gyorstesztek használatára.

6 - 6 - Újraélesztés az újraélesztés elméleti alapjainak és lépéseinek az ismertetésére, eszköz nélküli és eszközös légútbiztosításra, lélegeztetési eljárások felsorolására, eszközös és eszköz nélküli újraélesztés kivitelezésére, az újraélesztés során eloforduló hibák és szövodmények felismerésére, elhárítására. Betegellátás sebek elsodleges ellátására, vérzéscsillapításra, kötözésre, sérülések rögzítésére, termikus sérülés elso ellátására, szükség esetén helyszíni szülés vezetésére, újszülött ellátására szülés után, mérgezések alapfokú ellátására, belgyógyászati balesetek alapfokú ellátására, a klinikumi területeket érinto heveny kórképek ismertetésére, asszisztálásra a sürgosségi ellátásban. Gyógyszerelés gyógyszerek szakszeru tárolására, felhasználhatóságának elbírálására, oxigén inhaláltatására, infúzió szakszeru összeállítására, perifériás vénába krisztaloid infúzió bekötésére, injekció szakszeru felszívására, gyógyszerelésre önálló indikáció alapján, a sürgosségi ellátásban rendszeresített orális, inhalációs és muszkuláris készítmények beadására. pelenkázására, a betegatraumatikus öltöztetésére és vetkoztetésére, a betegfürdetésére, higiéniájának biztosítására, váladékok vételére, váladékfelfogó eszközök használatára. Higiéné a fertozések terjedésének és lefolyásának jellemzésére, a leggyakoribb fertozobetegségek jellemzésére, az izolációs eljárások bemutatására, az egyéni védoeszközök használatára, a fertotleníto eljárások és fertotlenítoszerek használatára, a sterilizáló eljárások ismertetésére, eszközök elokészítésére sterilizáláshoz, a steril eszközök szakszeru használatára. Etika a másság elfogadására, a hivatásához kapcsolódó etikai normák megtartására, az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok betartására, a betegszemélyiségjogainak a figyelembevételére, kegyeleti szempontok tiszteletben tartására. Pedagógia az egészségvédo és megelozo programok bemutatására, az önképzés technikáinak elsajátítására, a didaktika alapelveinek a használatára, az oktatástechnikai eszközök használatára és beépítésükre az oktatásba, a laikus elsosegélynyújtók képzésére. Mentéstechnika a mentogépjármu felszerelésének és berendezésének bemutatására, a baleseti helyszín biztosítására, kimentési technikák alkalmazására, speciális mufogások kivitelezésére, a megkülönböztetojelzés használatának elbírálására, a légi mentésbol és szállításból adódó feladatok ellátására, muszaki mentés legfontosabb eszközeinek bemutatására, használatára, betegrögzíto és mozgató eljárások alkalmazására. Tömeges baleset, katasztrófa a katasztrófahelyzet és a tömeges baleset jellemzoinek meghatározása, a tömeges baleset, katasztrófa helyszínén tájékozódásra, a helyszínre érkezo elso mentoegység feladatainak ellátására, a kárhely szervezési, koordinációs feladatainak ellátására, magasabb képesítésu személy megérkezéséig, veszélyes hulladékkal szennyezett kárhely felismerésére, a sugárvédelem és a vegyvédelem szabályainak betartására. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 4.1. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekbol áll. A vizsgarészek tantárgyai és idotartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és idotartama A Népjóléti Minisztérium által kiadott központi feladatlap (zárt és nyílt rendszeru feladatok) megoldásából áll, mely felöleli: Anatómia-élettan, Belgyógyászat, Traumatológia-sebészet, Oxyológia, Szülészet-nogyógyászat, Kisklinikumi ismeretek, Gyermekgyógyászat, Ápolástan-gondozástan, Gyógyszertan, Reanimatológia, Toxicológia, Tömeges baleset, katasztrófa medicin témaköreit. Ápolás a betegszükségleteinek a segítésére, alapápolási feladatok önálló végzésére, az anatómiai-élettani és klinikai ismeretek alkalmazására az ápolásimunka során, b) A szóbeli vizsga tantárgyai és idotartama a beteg szakszeru mozgatására, szállítására, újszülött, csecsemo és kisgyermek öltöztetésére, Értékelését a központimegoldókulcs alapján kell végezni. A megoldásra 180 perc áll a tanulók rendelkezésére.

7 - 7 - A szóbeli vizsgán a vizsgázó komplex feleletet ad az alábbi tantárgyakból: Ápolástan-gondozástan, Egészségügyi szervezés, irányítás, Klinikumok szakterületei (Belgyógyászat, Gyermekgyógyászat), Traumatológia-sebészet, Toxicológia, Szülészet-nogyógyászat), Oxyológia. Szóbeli vizsga témakörei 1. a) Az ember alapvetoszükségletei a Maslowihierarchia szerint. b) A magzat méhen belüli elhelyezkedése, vizsgálata. c) A fejfájás elkülöníto diagnosztikája, a sürgosségi ellátás szemszögébol. 2. a) Az ápolási folyamat és ápolási dokumentáció részei. b) Politraumatizált beteg ellátásának oxyológiai szempontjai. c) A hirtelen látásromlás, látásvesztés oxyológiai jelentosége. 3. a) Az EKG és a defibrillátor muködéseés használata. b) Az akut hasi katasztrófa ellátásával kapcsolatos mentoápolói feladatok. c) A mellkasi fájdalom elkülöníto diagnosztikája. 4. a) Az egészségügyi és szociális ellátó rendszer felépítése. b) A légzorendszer allergiás megbetegedései. Tünetek, szövodmények, a sürgosségi ellátás fobb elvei. c) A végtagfájdalmak elkülönítodiagnosztikája. 5. a) A fájdalomcsillapítás lehetoségei a mentoápolói gyakorlatban. b) Gázmérgezések. c) A dyspnoe okai mentoápolói ellátása. 6. a) A beteg pihenési szükséglete, fekvési és fektetési módok a hospitalis és a praehospitalis gyakorlatban. b) A szülésvezetés specifikumai a mentoellátásban. Szülésvezetés a helyszínen és a mentogépkocsiban. c) A bor megfigyelése. A borön látható tünetek oxyológiai jelentosége. 7. a) Fertotlenítoeljárások és a leggyakrabban alkalmazott fertotlenítoszerek. b) Az asphyxiás újszülött és ellátása. c) A convulsióval járó eszméletvesztések felosztása és ellátása. 8. a) Az egészséges újszülött ellátása. b) A szív ischaemiás betegségei. Tünetek, szövodmények, a sürgosségi ellátás fobb elvei. c) A légzésfrekvencia kóros változásai, ellátási lehetoségek az oxyológiai gyakorlatban. 9. a) A folyadékpótlás. b) Az atóniás vérzés okai, ellátása. c) A tudatzavarok oxyológiai jelentosége. 10. a) Az AIDS-es beteg szállításával kapcsolatos mentoápolói feladatok. b) A shock folyamatok felosztása, tünetei. Shocktalanítás. c) A vérnyomás kóros változásai, okai és ellátása. 11. a) A pulzus kóros változásainak a felismerése és jelentosége. b) Terhességi toxicosisok. c) Az átmeneti eszméletvesztés okai, ellátása. 12. a) A hányinger, hányás oxyológiai jelentosége. b) Altató-, nyugtatószerek okozta mérgezések csoportosítása, tünetei és ellátása. c) Convulsióval nem járó eszméletvesztések felosztása, okai és ellátása. 13. a) A kora- és újszülött szállításának szabályai. b) Kábítószerek, hallucinogének okoztamérgezések. c) A szállítási trauma, szállíthatóság megítélésének mentoápolói aspektusai. 14. a) A testhomérséklet megfigyelése, elváltozások, okok és ellátás. b) Ipari oldószerek okozta mérgezések. c) Paraesisek, bénulások oxyológiai jelentosége. 15. a) A vizelet és a széklet megfigyelése és kóros elváltozásai. b) A heveny életveszélyt jelento szívritmuszavarok felosztása és sürgosségi ellátása. c) A szédülés oxyológiai jelentosége. 16. a) A légzés megfigyelése. Kóros légzéstípusok. b) A noi vérzés okai, ellátása. c) A köhögés, köpet és a lehelet megfigyelése és oxyológiai jelentosége. 17. a) A sürgosségi ellátórendszer felépítése. b) Homeosztázis zavarai a kora- és újszülöttkorban. c) Respirátorok felosztása, lélegeztetési módok az oxyológiai gyakorlatban. 18. a) A beteg tudatállapotának és hangulati jellemzoinek a megfigyelése. b) Növényvédo szerek okozta mérgezések. c) A légútbiztosítás lehetoségei. Elokészület intubációhoz, az eszközök karbantartása. 19. a) Gyógyszerelés lehetoségei az oxyológiai ellátásban. b) A fej- és koponyasérülések, és ellátásuk. c) Az újraélesztés indikációi, a reanimátió algoritmusa. 20. a) Képalkotó eljárások felosztása és lényege. b) Harántfekvés és szövodményei, oxyológiai ellátása. c) Convulsioval járó eszméletvesztések okai, ellátása. 21. a) A fizikális betegvizsgálat lehetoségei az oxyológiai gyakorlatban. b) Ho okozta sérülések ellátása. c) A hasifájdalom elkülönítodiagnosztikája. 22. a) Sürgosségi ellátás jogi vonatkozásai. b) A légzési elégtelenség leggyakoribb okai gyermekkorban. Felosztás, tünetek, ellátás. c) Inhalátorok és használatuk. 23. a) A szolgálatvezeto feladatai. b) Az embólia. Kialakulásának helyei, okai, tünetei és ellátása. c) A helyszíni pacemaker-terápia indikációi, eszközei és kivitelezése. Hivatalos CD JOGTÁR (R) 2.20 Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyujteménye

8 a) A mento foápoló feladatai. b) Marószer-mérgezések. c) A tömeges baleset fogalma, ellátásának szervezése. c) Gyakorlati vizsga A gyakorlativizsga két részbol tevodik össze: 1. Megelozo vizsgafeladat a)10 gyakorlati képzési napig tartó kivonuló mentomunka végzése. b) 5 képzési napig tartó értékelt szakmai gyakorlat, ambulancián, sürgosségi, illetve felvételi osztályon. c) 5 képzési napig tartó gyakorlat a mentésirányítás területén. A jelöltek teljesítményét orvos vagy oktató mentotiszt ellenorzi. A megelozo vizsgafeladatot a szakmai gyakorlat terhére kell megszervezni és a tanuló utolsó összefüggo gyakorlati osztályzatától függetlenül kell értékelni. A megelozo vizsgafeladat érdemjegyére a vizsgabizottság munkáját segíto mentotiszt, illetve orvos tesz javaslatot. 2. A vizsgabizottság elott elvégzett feladat eleget tesz a feladathoz szükséges szervezési, munkavédelmi szabályoknak. Az értékelés szempontjai: a beteggel való kommunikáció, az anamnézis felvétele, a betegvizsgálat, az ellátás szakszerusége A vizsgázó teljesítményének értékelése A 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szabályozza A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei Érettségi bizonyítvány. A mentoápoló szakképesítés 20382/1995. számú központi programjában meghatározott beszámolók és gyakorlatok sikeres teljesítése. A gyakorlati követelmények teljesítése A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei: A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl, a szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható. V. Egyéb tudnivalók A vizsgabizottság elott végzett feladat öt részbol tevodik össze, melyek a következok: 1. feladat: komplex reanimáció (eszköz nélkül vagy eszközzel, egy vagy két elsosegélynyújtóval). 2. feladat: maszkos, ballonos lélegeztetés. 3. feladat: intubáció. 4. feladat: vénabiztosítás, infúzió bekötése. 5. feladat: szituációs feladat a megadott témakörök alapján bokasérült vizsgálata és ellátása, combcsonttörött vizsgálata és ellátása, combnyaktörött vizsgálata és ellátása, csuklótörött vizsgálata és ellátása, medencesérült vizsgálata és ellátása, vállsérült vizsgálata és ellátása, gerincsérült vizsgálata és ellátása, nyakcsigolyasérült vizsgálata és ellátása, tompa hasi sérült vizsgálata és ellátása, bordatörött vizsgálata és ellátása, politraumatizált vizsgálata és ellátása, teendok tömeges kárhelyen (egy életveszélyes, egy súlyos, három könnyusérült), szolgálatvezetoi teendok tömeges balesetnél, infarktusos beteg vizsgálata és ellátása, eszméletlen (gyógyszermérgezett) beteg vizsgálata és ellátása, hemiparetikus beteg vizsgálata és ellátása, hipertóniás krízis vizsgálata és ellátása, sokkos beteg vizsgálata és ellátása, gépkocsiba szorult eszméletlen komplett lábszártörött beteg vizsgálata és ellátása, felsolégúti szukület (aspiráció) vizsgálata és ellátása, csecsemo reanimáció, pszichotikus beteg vizsgálata és ellátása, csuklótáji metszett sebbol vérzo beteg vizsgálata és ellátása Az iskolarendszeru képzésben a Népjóléti Minisztérium 20382/95. engedélyszámmal ellátott központi programjának használata kötelezo, az iskolarendszeren kívüli képzésben pedig ajánlott. A központi oktatási program alapján helyi tanterv készítheto Az átmeneti idoszakban a korábban szerzett és hitelesen igazolt tananyagtartalmak amennyiben nem mutatnak jelentos eltérést a központi oktatási programban foglaltaktól a szakmai vizsga kivételével, beszámíthatók a képzésbe. Elfogadásáról és az esetleges különbözeti vizsgáról a képzési programok összevetése alapján az oktatásszervezo dönt A mentoápoló szakképesítés központi oktatási programjának megjelenésével egyidejuleg érvényét veszti a mentoápolói szakosító képzés 1982-ben kiadott tanterve, valamint az 1989-ben kiadott szakosított mentoápoló-képzés tanterve A népjóléti miniszter a szakképzésrol szóló évi LXXVI. törvény 2. -ának (1) bekezdésében felsorolt szakképzés intézményein túl csak az OMSZ megyei mentoszervezeteit jogosítja fel a vizsga megszervezésére. III. A Jegyzék 33. sorszáma szerint kiadott röntgenasszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos KépzésiJegyzékben szereplo adatai A vizsga során a szituáció felvázolása után a jelölt a beteget/sérültet játszó személyt kikérdezi, megvizsgálja és mentéstechnikai eszközök igénybevételével ellátja. Közben 1. A szakképesítés azonosító száma:

9 A szakképesítés megnevezése: Röntgenasszisztens 3. A képzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete statisztikai kimutatások elkészítése, selejtezés, önképzés, ismeretek átadása, a saját, a beteg és a környezet részére biztosított sugárvédelmi eloírások betartásaés betartatása. 1. A szakképesítéssel legjellemzobben betöltheto munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3232 Szakorvosi asszisztens 2. A szakképesítéssel betöltheto további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3. A munkaterület rövid, jellemzo leírása A röntgenasszisztens munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit, a hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülo egyén szükségletkielégítését, prevenciós feladatokat lát el, egészségnevelo és -tanítótevékenységet végez, indikáció alapján eloírt, diagnosztikus és therápiás eljárásokra a beteget elokészíti, adminisztrációs és dokumentációs feladatokat végez, a készenléti gyógyszereket, eszközöket, kontrasztanyagokat ellenorzi, hiány esetén orvosi útmutatás alapján pótolja, fertotleníto eljárásokat alkalmaz, a higiénés eloírásokat betartja, betegmegfigyelést végez, az észlelteket pontosan közli a vizsgáló team tagjaival, koordináló és szervezésifeladatokat lát el saját munkája és a vizsgáló team, valamint a betegvonatkozásában, a beteget kikérdezi a vizsgálattal összefüggo anamnestikus adatokról, valamint saját állapotáról, a beteget tájékoztatja a vizsgálat menetérol, a beteget elokészítia vizsgálatra, rtg.-képi diagnosztikai tevékenységet lát el, részben önállóan, részben orvosi utasításra. III. A szakképesítés szakmai követelményei 2. Követelmények 1. A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok: a betegelokészítéseradiológiai vizsgálatra, a betegsegítése a vizsgálatoknál, a felvételek önálló készítéseés kidolgozása, a kontrasztanyagok elokészítése, asszisztálás a kontrasztanyagok beadásánál, a röntgenberendezések és egyéb technikai eszközök tisztán tartása, vegyszerkészítés, leletírás, archiválás, az osztály jelentési kötelezettségével kapcsolatos hívójeleket venni, A szakképesítéssel rendelkezo röntgenasszisztens az alábbiakra legyen képes: a) Radiológiai, diagnosztikus és therápiás eljárásokban együttmuködni a vizsgáló és gyógyítóteammel: felismerni a munkája során eloforduló szövodményeket, szakszeruen tudjon segédkezni megelozésükben és ellátásukban, alapápolást végezni, alapfokú elsosegélynyújtást adni, a beteget tájékoztatni a vizsgálatokról, ellátni a vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztrációs, képkidolgozási és archiválási feladatokat, az orvosi szakmai kifejezéseket értelmezni és alkalmazni, a berendezések muködési alapelveit, a sugárvédelem elveit, eszközeit alkalmazni, a felvételtechnika szabályai szerint önállóan készíteni röntgenfelvételeket, és azok minoségét megítélni, a kontrasztanyagos és eszközös vizsgálatokban részt venni a teammunkában, a komplex emlodiagnosztikában ellátni az orvos által meghatározott feladatokat, a filmkidolgozást önállóan végezni, szakszeruen archiválni, az osztály jelentési kötelezettségével kapcsolatos statisztikai kimutatásokat elkészíteni, a képalkotó diagnosztikához tartozó adminisztrációs feladatokat ellátni, az ultrahangos vizsgálatokban az orvos által rábízott feladatokat ellátni, az angiographyas laboratóriumban eloforduló hagyományos röntgendiagnosztikai feladatokat elvégezni, CT- és MR-laboratóriumban operátorként tevékenykedni. b) Szervezési feladatokat elvégezni: a munkaterületének megfeleloen saját munkáját megszervezni, a betegvizsgálatát megszervezni, a szükséges kapcsolatokat koordinálni, a technikai eszközök muködtetését biztosítani a higiénés követelmények betartásával, a sürgosségi betegellátás szervezésében részt venni, az egészségügyi biztosítási rendszer eloírásait alkalmazni. c) Prevenciós feladatokat végezni az egyén és a társadalom egészségének megorzése érdekében: saját lelki-testi egészségét megorizni, az egészségfelfogás megváltoztatásában segítséget nyújtani, szurési vizsgálatokban aktívan közremuködni. d) A helyzetnek megfeleloen, pozitív módon kommunikálni: egyértelmu információt adni szóban, írásban, meghallgatni,

10 segítoszolgálatot hívni, írott anyagot értelmezni, idegen nyelven alapszinten információt gyujteni és adni, szóban és írásban, számítógépet használni, a betegre vonatkozó adatokat regisztrálni, adminisztrálni. e) Az általános és a röntgenasszisztensi hivatásnak megfelelo viselkedési normákat alkalmazni: cselekedeteiért felelosséget vállalni, titkokat tartani, az embert tisztelni az élet minden szakaszában, a másságot elfogadni, etikai problémákat megoldani, a szakmai utasításokat az etika szabályai szerint betartani, feladatait pontosan és szakszeruen elvégezni, a munkakörével kapcsolatos eloírásokat betartani, szakmáját etikusan képviselni, a társas érintkezés szabályait betartani, a betegellátás során a beteggel szemben együttérzo magatartást tanúsítani, kegyeletteljes viselkedést tanúsítani a halottal és hozzátartozóival, a betegértéktárgyait az utasításnak megfeleloen kezelni, külso megjelenésével a munkakörének megfelelni. f) Önmagát továbbképezni: önirányított és szervezett képzési formában részt venni. g) Ismereteket átadni: teamtagként oktatni, nevelni, ismereteket átadni munkahelyén kívül is, az egészség megorzése érdekében. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei 3. Sötétkamra (80 ó.) 4. Felvételezés, átvilágítás (480 ó.) 5. CT, MR (320 ó.) 6. UH (160 ó.) 7. Angiográfia (80 ó.) 8. Intenzív osztály (160 ó.) 2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl a szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható. 3. A szakmai vizsgán számon kérheto feladatok Azonosak a,,iii. A szakképesítés szakmai követelményei''-ben meghatározottakkal. 4. A szakmai vizsga részei írásbeli, szóbeli, gyakorlati. a) Írásbeli vizsga A vizsgázók komplex feladatot oldanak meg az alábbi témakörökbol: Anatómia-élettan, Fizika, Latin, Sugárvédelem, sugárbiológia, Röntgen fototechnika elmélet, Egészségügyi klinikai alapismeretek, Képalkotó berendezések, Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek. Idotartama: 180 perc. b) Szóbeli vizsga a) Iskolai végzettség: középiskolai végzettség (érettségi). b) Szakmában eltöltött gyakorlat: legalább kétéves, a szakmában eltöltött, munkaviszonnyal igazolt szakmai gyakorlat. c) A szakmai követelményrendszerben eloírt gyakorlatok teljesítése és azok igazolása a,,gyakorlati Igazolás'' címu nyomtatványon. GYAKORLATI IGAZOLÁS a röntgenasszisztens képzéshez (amely egyben igazolja, hogy a jelölt a gyakorlativizsgára bocsátható) Név:... Munkahely: Sor- A gyakorlat/óraszám Intézmény Dátum Igazoló szám témája/szakterülete aláírás P. H Adatrögzítés, archiválás (160 ó.) 2. Leletezés (160 ó.) A szóbeli vizsgán a vizsgázó komplex feleletet ad a kijelölt tantárgyakból. A szóbeli vizsga tantárgyai: Sugárvédelem, sugárbiológia, Röntgen fototechnika elmélet, Képalkotó berendezések, Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek, Egészségügyi klinikai alapismeretek. A szóbeli vizsga témakörei: 1. a) A röntgensugárzás keletkezése és fizikai jellemzoi. b) Az agykoponya felületi és röntgenanatómiája, c) A röntgenvizsgáló szerkezetek felépítése, felhasználási területei és csoportosításuk. d) Akut hasi kórképek. 2. a) A röntgensugárzás tulajdonságai és kölcsönhatásai az élo és élettelen anyaggal. b) A koponyaalap röntgenanatómiája és c) A röntgenberendezések általános felépítése. d) Akut izületi megbetegedések.

11 a) A röntgensugár orvosi felhasználásának alapja, a sugár-relief keletkezése. b) Az arckoponya felületi és röntgenanatómiája, az orrmelléküregek, vizsgálómódszerek. c) Az ernyofényképezo berendezések és muködési elvük. d) A gerinc degeneratív elváltozásai. 4. a) A kemény- és lágysugártechnika, ezek alkalmazási területei. b) A központi idegrendszer burkai, az agy és liquor-terek röntgenanatómája, CT- és MR-vizsgálata. c) A thermographia, lemez-thermographia. d) Anaemiák, leukaemia. 5. a) A röntgenkép keletkezésének sajátosságai és centralis projekció következményei. b) A csontos mellkas felületi és röntgenanatómiája, c) A röntgencsövek muködése, felépítése és típusai. d) A keringési elégtelenség. 6. a) A röntgenkép minoségjellemzoi, a röntgenkép feketedését befolyásoló és meghatározó tényezok. b) Az agy vérellátása, röntgenanatómiája és c) Az ultrahang készülékek típusai, muködési elvük. d) A garat és gége megbetegedései. 7. a) Az expozíciós paraméterek és befolyásuk a kép minoségére, egymásba válthatóság, átszámítások. b) A sziklacsont, a fül röntgenanatómiája és felvételei. c) Digitális radiographia, képmátrix, DSA. d) Krónikus izületi megbetegedések. 8. a) A röntgenkép kontrasztosságát befolyásoló tényezok. b) A mellüreg, a mellüregi szervek röntgenanatómiája és c) Szcintillációs kamerák muködési elve, izotópdiagnosztikai detektorok. d) A csont gyulladásos eredetu elváltozásai. 9. a) A röntgenkép rajzolatai élességét (felbontását) meghatározó tényezok. b) A szív és nagyerek röntgenanatómiája, c) A röntgencsövek terhelhetosége. d) A csontdaganatok, metastasisok. 10. a) A szórtsugárzás. b) A csigolyák általános jellemzése, a gerincoszlop szerkezeti felépítése, analóg és digitális rétegvizsgálata. c) A röntgengenerátorok felépítése és típusai. d) A tüdo gyulladásos eredetu betegségei. röntgendiagnosztikában. b) Az ágyéki gerinc röntgenanatómiája és vizsgálata. c) Digitális képrögzítoeljárások és rendszerek. d) Avascularis necrosisok. 14. a) Az analóg és digitális subtractiós angiographia összevetése. b) A hasüreg és vizsgálata akut hasi kórképek esetében. c) Számítógépes páciens adat- és képfeldolgozó rendszerek. d) A tüdodaganatok. 15. a) A rétegvizsgálat elméleti alapja és gyakorlati alkalmazása. b) A nyelocso, a gyomor, a duodenum röntgenanatómiája és c) Haemodinamikai vizsgálóeszközök és szerkezetek. d) A tüdotuberkulózis. 16. a) A CT muködésének elvi alapja, a CT-vizsgálat helyea képalkotódiagnosztikában. b) A vékonybél röntgenanatómiája és vizsgálata. c) Az automata lapfilmelohívó berendezések muködése és üzemeltetése. d) A gerinc fejlodési rendellenességei. 17. a) Az MR képalkotás elvi alapja, alkalmazási területe. b) A vastagbél röntgenanatómiája és vizsgálata. c) Expozíciós automaták. d) Ischaemiás szívbetegségek. 18. a) A vízben nem oldódó kontrasztanyagok, alkalmazási területük. b) A máj, az eperendszer, a hasnyálmirigy röntgenanatómiája, UH- és röntgenvizsgálata. c) Az átvilágító berendezések felépítése. d) A fekélybetegség. 19. a) Az UH képalkotás elvi alapjai, az UH-diagnosztika jellemzoi. b) A kiválasztórendszer röntgenanatómiája és c) Mammographiás röntgenberendezések. d) Az emésztorendszer daganatai. 20. a) A vízoldékony kontrasztanyagok alkalmazásának veszélyei, a szövodmények elhárítása. b) Az érrendszer és c) Hordozható röntgenkészülékek. d) A vesekobetegségek. 21. a) A kettoskontrasztos vizsgálatok és alkalmazási területei. b) A noi genitáliák röntgenanatómiája, szülészeti-nogyógyászati képalkotó eljárások. c) A digitális képtároló és képtovábbító rendszerek. d) A máj, az eperendszer és a hasnyálmirigy betegségei. 11. a) Az ún. felvételi tényezok gyakorlati jelentosége. b) A nyaki gerinc röntgenanatómiája és felvételei. c) A képerosítok muködési elve, muszaki paraméterei és felhasználási területeik. 22. a) Vízoldékony kontrasztanyagok, alkalmazási d) A csontok, izületek traumás eltérései. területük. 12. a) A röntgenátvilágítás és -felvételezés összevetése. b) A vállöv felszíni és röntgenanatómiája, b) A hátigerinc röntgenanatómiája és felvételei. c) Számítástechnikai és informatikai alapismeretek c) A zárt tv-lánc, a tv muködési elve. (definíciók, alapfogalmak eszközök). d) Az emlo betegségei. d) Nyelocso betegségei. 23. a) A felvételezés során és a sötétkamrában elkövetett 13. a) A röntgenasszisztens feladatai a hagyományos hibák képrontó hatása.

12 b) A könyökizület felszíni és röntgenanatómiája, felvételei. c) Az MR-berendezések muködése és típusai. d) Nogyógyászati daganatok. 24. a) Intervenciós radiológia. b) A csukló, a kéz felszíni és röntgenanatómiája, felvételei. c) Neuroradiológiai vizsgálószerkezetek. d) A középfülgyulladás. 25. a) A FFT, a FTT fogalma, távolsági szabály és gyakorlati alkalmazása. b) A medence felszíni és röntgenanatómiája, c) A mágneses képrögzítok muködési elve, készüléktípusok. d) Az orrmelléküregek kóros eltérései. 26. a) A felvétel elokészítése, a segédeszközök alkalmazása, a traumás, az ittas és eszméletlen betegek röntgenvizsgálata. b) A comb, a térd felszíni és röntgenanatómiája, c) Spot-kamerák muködési elve, kameratípusok. d) Intracranialis térszukíto folyamatok. 27. a) A röntgenasszisztens teendoi az UH-diagnosztikában. b) A boka, a láb felszíni és röntgenanatómiája, felvételei. c) Dozimetriai fogalmak. d) A koponya traumás eltérései. 28. a) Irány- és helyzetmeghatározások a röntgentechnikában. b) Komplex emlodiagnosztika. c) Fogászati röntgenberendezések, hagyományos és modern készülékek. d) Agyi vascularis megbetegedések. történik. A gyakorlati vizsga munkafeladatai a röntgenasszisztensi munka alapveto munkafolyamatait (munkamuveleteit) magában foglaló feladatok megoldása. A beteg érkezésétol távozásáig történo röntgenasszisztensi feladatok elvégzése. A vizsgázó a vizsgafeladatát a vizsgabizottság folyamatos megfigyelése mellett végezheti. Megfigyelési szempontok: a beteggel való bánásmód, a kommunikációs tevékenységek hatékonysága, a figyelem koncentráltsága, pontosságmunkaszervezés, a képalkotó munkahelyek muszereinek, berendezéseinek és az alkalmazott kontrasztanyagoknak az ismerete és használata, a gyakorlati feladatok megoldásának szintje (önállóság, biztonság, idofaktor), szakmai tájékozottság, felismero-, dönto-, cselekvoképesség, a dokumentáció kivitelezése, a tevékenység elméleti alapjainak ismerete, megjelenés, viselkedés. 5. A vizsgázó teljesítményének értékelése A 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelete szabályozza. V. Egyéb tudnivalók Az iskolarendszeren kívüli képzésben a Népjóléti Minisztérium 20031/95. engedélyszámmal ellátott központi oktatási programjának használata ajánlott. A központi oktatási program alapján helyi tanterv készítheto. A röntgenasszisztensi szakképesítés központi programjának megjelenésével egyidejuleg érvényét veszti az 1986-ban kiadott röntgenasszisztensi tanterv. 29. a) A csecsemok és a gyermekek röntgenvizsgálatának sajátosságai. b) Arteriographiák, phlebographiák. c) A CT-vizsgálat alapja, vizsgálószerkezet fo részei, generációs típusok. d) Alapveto ápolási ismeretek. 30. a) A sugárvédelem jelentosége és gyakorlati alkalmazása. b) A fogak röntgenanatómiája és c) A röntgen-xerographia (elektronröntgenographia). d) Az érrendszer gyakoribb betegségei. 31. a) A lágyrészek képalkotó b) A kismedence felszíni és röntgenanatómiája, c) Röntgenképalkotó és átviteli rendszerek (RAR). d) Szívbillentyu hibák. 32. a) Speciális felvételi technikák és különleges vizsgálómódszerek. b) A helyszíni vizsgálat sajátosságai, a combnyak felvételei. c) SPECT és PET ismertetése. d) Higiénés követelmények a képalkotódiagnosztikában. c) Gyakorlati vizsga A szakmai vizsgát szervezo által kijelölt intézményben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 1.3. Iskolai

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Egészségügyi asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 70 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-11/2009-0003EGP Verziószám: 1.

Engedélyszám: 6195-11/2009-0003EGP Verziószám: 1. 1. feladat Új dolgozó kollégájának magyarázza el a beteg felvétel rendjét a sürgősségi osztályon, a triage kategória jelentőségét, megállapításának módját, mutassa be az első állapot felmérés során alkalmazható

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2503-06 Mentés-mentéstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2503-06 Mentés-mentéstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kollégáját első alkalommal osztották be a MICU-ra (mobil intenzív ellátó egység) szolgálatba. Mivel ez az első szolgálata, segítséget kér Öntől. Magyarázza el kollégájának a MICU egység működésének

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

5.4. kompetencia tábla

5.4. kompetencia tábla 5.4. kompetencia tábla Légutak Lélegeztetés Betegellátás ALAP MÁ 5.2 MÁ 5.5 MT MO Átjárható légutat biztosítani eszköz nélkül Pharingeális eszközöket alkalmazni Supraglotticus eszközöket alkalmazni Endotrachealis

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 3728-10 Mentés-mentéstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 3728-10 Mentés-mentéstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A helyi tűzoltóság felkérése alapján az Ön feladata, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében előadás keretében tájékoztassa a tűzoltókat a sérült kimentéséről, rögzítéséről, a szállítás során

Részletesebben

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Johannita Segítő Szolgálat

Johannita Segítő Szolgálat Alapszintű elsősegély értékelő lap Neme: a) nő Életkora: b) férfi Csoportja: 1) Volt már elsősegélynyújtó képzésen? a) ha igen, milyen keretek közt és mikor:........ b) nem 2) Röviden indokolja meg, miért

Részletesebben

A Jegyzék 36. sorszáma szerint kiadott egészségőr-fertőtlenítő szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

A Jegyzék 36. sorszáma szerint kiadott egészségőr-fertőtlenítő szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A Jegyzék 36. sorszáma szerint kiadott egészségőr-fertőtlenítő szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 74. 54 5012 03 Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) A rendelet hatálybalépésének időpontja Visszavonásig Egészségügyi szakképző iskolák Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet KLINIKAI

Részletesebben

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re M2325 FELADATOK Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, csontvelő 4 punkcióhoz 5 Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet 6 Előkészít katéterezéshez, férfi és női beteget katéterez 7 Irrigáláshoz

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: Mindenki számára megismerhetővé teszi a tömeges balesetek, katasztrófák egészségügyi felszámolásának lépéseit. A szervezésben, mentésben

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 2010. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

II. A JEGYZÉK 43. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (GYÓGYMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

II. A JEGYZÉK 43. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (GYÓGYMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI II. A JEGYZÉK 43. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (GYÓGYMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Kovács Tünde A minősítő beosztása: mb. főosztályvezető

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 258. sorszámú technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 65. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 65. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 65. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Készítette: Dr. Angyal János Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 32 761 01 1.2 Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 4. sorszámú Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 4. sorszámú Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 4. sorszámú Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 03

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés. 2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés. 2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben