BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN Készítette: Jacsó Katalin Budapest, 2007

2 Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke Bevezetés Az egészségügyi PR jelenléte ma Magyarországon Az egészségügyi PR fogalma és célja Az egészségügyi PR területei Non-profit, állami finanszírozású egészségügyi szervezetek Non-profit, nem állami finanszírozású egészségügyi szervezetek Non profit, nem egészségügyi szervezetek Profitorientált egészségügyi szervezetek Egyéb profit orientált nem egészségügyi szervezetek Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben A CSR definíciója Az egészségügyi CSR elhelyezése a CSR kategóriáin belül A egészségügyi CSR mint vállalati stratégia része Az etika és a CSR kapcsolata A CSR stratégiai szintjei A döntéshozatal jellegzetességei az egészségügyi felelősségvállalásban A döntéshozatal elméleti szempontjai A döntéshozatal gyakorlata A támogatás indítékai A támogatás elleni érvek Elvárások támogatottakkal szemben Támogatási területek Az egészségügyi CSR iránya, megvalósulásának formái és eszközei Az egészségügyre irányuló vállalati támogatás alapkövei Az egészségügy támogatásának elvei Az egészségügy támogatásának céljai Célok a társadalom szempontjából Célok a vállalat szempontjából Az egészségügyi támogatások területei Adományozás Az adományozás elméleti keretei A vállalati adományozás négy hajtóereje A vállalati adományozás gyakorlatának általános jellemzői Milyen eszközökkel adományozhatnak a vállalatok az egészségügynek? Pénzadomány vagy természetbeni támogatás az egészségügyben Pénzadományok Szolgáltatásbeli adományok Ismertség, mint adomány Tárgyi adomány, termék Díjak, ösztöndíjak Munkatársak önkéntes munkája Mások adományozásra való ösztönzése Társadalmi célú kampányok az egészséges életmódért Nagyvállalatok egészségügyi CSR tevékenysége Magyarországon

3 6.1 Magyar Posta a mellrák elleni küzdelemben TESCO A legkisebb is számít MOL Ami ma természetes, legyen holnap is az! Henkel Magyarország Vodafone - Vodafone Magyarország Alapítvány Alcoa Köfém Kft - Alcoa Alapítvány Nestlé Hungária Kft. - Good Food, Good Life Matáv Magyar Telekom K&H Bank Rt Pannon GSM Távközlési Rt Kitekintés Az állam feladata, vagy a vállalatok kötelezettsége az egészségügy támogatása? Okozhat-e a vállalatok területi elhelyezkedése egyenlőtlenséget a jótékonykodásban? Létezik egyenlőtlenség az adományozott területek között? Hogyan befolyásolja a vállalati döntéseket a civil szervezetek adománygyűjtési gyakorlata? Milyen hatással van az egészségügyi CSR tevékenység a fogyasztói szokásokra? Az egészségügyi CSR jövője Magyarországon Hogyan alakul a jövőben a vállalati adományozás? Hogyan alakul a CSR tevékenység médianyilvánossága? Összegzés Irodalomjegyzék

4 Ábrák jegyzéke 1. sz. Ábra Az egészségügyi PR területei sz. Ábra Vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati összetevői sz. Ábra A CSR stratégiai szintjei sz. Ábra A döntéshozatal folyamata sz. Ábra Az egészségügyi CSR tevékenység döntéshozatali szempontjai sz. Ábra A támogatandó területek százalékos megoszlása sz. Ábra Az adományozás modelljei és hajtóerői sz. Ábra A pénzadományban és a természetbeni támogatásban részesített nonprofit szervezetek számának megoszlása tevékenységi terület szerint

5 1. Bevezetés Manapság napi rendszerességgel szerepel az egészségügy a médiában a hírek között. Ennek egyik oka a jelenleg is folyamatban lévő egészségügyi és kórházreform, mely gyökeres változásokat idéz elő a magyar egészségügyi rendszerben. Reformokra természetesen szükség van, mely mindenkit érint, mindenkire hatással van. Az állam a reformokon keresztül igyekszik az egészségügyi politikát úgy alakítani, hogy az a lehető legjobban szolgálja a társadalom érdekeit és fejlődést idézzen elő. Az egészségügyben számos szereplő van még jelen az állam, illetve az állami intézmények mellett, a társadalom (betegek, érintettek), civil szervezetek és a gazdasági szféra. Az egészségügyben nem csak az egészségügyi tevékenységet végző intézmények érintettek, hanem tágabb értelemben a társadalom és a gazdaság összes szereplője, hiszen az egészség, az egészségügy mindenkit érint. Egyre nagyobb szerepe van az egészségügyben a gazdasági szférának, hiszen a vállalatok társadalmi felelősségvállalásukon keresztül járulnak hozzá az egészségügy fejlődéséhez. Jelenleg kevés olyan szakirodalom található, mely kifejezetten a CSR tevékenység e területével foglalkozik. Ennek oka az lehet, hogy a nyugat-európai gyakorlattal ellentétben Magyarországon a társadalmi felelősségvállalás gyakorlata, különösen az egészségügy területén még nem kiforrott. Ezért a szakdolgozat arra törekszik, hogy átfogó képet adjon az egészségügyi kötelezettségvállalás jelenségéről bizonyos korlátok mellett. Az egészségügyi Public Relations tevékenységnek rendkívül sok területe és iránya különböztethető meg, melynek részletes bemutatása túlnyúlik a szakdolgozat keretein. Ez okból a szakdolgozat a következő korlátok figyelembevételével lett elkészítve. A dolgozat tárgyát nem képezi a CSR tevékenység törvényi keretei és jogi szabályozásának, valamint állami intézmények egészségügyi CSR tevékenységének bemutatása. Továbbá nem tárgyalja az egészségügyi tevékenységet végző profitorientált vállaltok és az egészségügyi tevékenységet végző non-profit szervezetek PR tevékenységét sem. A szakdolgozat nem tér ki arra, hogy milyen eszközökkel illetve módszerekkel mérhető a CSR tevékenység üzleti és társadalmi haszna. 6

6 Tehát a dolgozat középpontjában a nem egészségügyi tevékenységet végző, Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok, külső környezetük felé irányuló egészségügyi társadalmi felelősségvállalásának gyakorlata áll. A szakdolgozat célja, hogy elhelyezze a vállalatok egészségügyi kötelezettségvállalásának jelenségét a CSR tevékenység és az egészségügyi PR területén belül. Modelleken és gyakorlati példákon keresztül bemutassa annak lehetséges elméleti hátterét és megvalósulási formáit. A dolgozat áttekintést ad arról, hogy milyen jelentőséggel bír ma Magyarországon a vállalatok számára az egészségügyi CSR tevékenység, valamint, hogy milyen szinten épült be üzleti stratégiájukba. Továbbá bemutatja azt is, hogy milyen tényezők játszanak közre a döntési folyamatokban, és milyen szempontok alapján választják ki a támogatandó célt. Képet ad arról, hogy milyen megvalósulási formái vannak és milyen eszközök állnak a vállalatok rendelkezésére. A szakdolgozat írója alapvetően egy fő megvalósulási formát az adományozást és annak eszközeit mutatja be részletesen. Kutatás alapján elmondható, hogy az egészségügyi szponzoráció esetén egyértelműen kihangsúlyozódik a társadalom problémái iránt érzett szolidaritás, ugyanakkor a vállalatokat még ezen esetben is az üzleti érdek vezérli, valamint ellenszolgáltatást vár el a szponzorálttól. Éppen ezért az egészségügyre irányuló szponzoráció nem sorolható a vállalati társadalmi felelősségvállalás tevékenységi körébe, tehát ez nem képezi a szakdolgozat tárgyát. Az elméleti háttér és a témával foglalkozó korábbi kutatások bemutatását követően sor kerül a kiválasztott nagyvállalatok egészségügyi területen való társadalmi felelősségvállalásának konkrét bemutatására is, melyek már magas szinten foglalkoznak a CSR e területével, és követendő példaként szolgálhatnak minden felelős vállalat számára. 7

7 2. Az egészségügyi PR jelenléte ma Magyarországon Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi 1 Magyarországon az egészségügyi intézmények és az egészségügy iránt kötelezettséget vállaló szervezetek és vállalatok körében már ismert a public relations fogalma ugyanakkor az egészségügyi PR fogalma és gyakorlata még gyerekcipőben jár. Az egészséghez való jog az egyik alapvető emberi jog. Az egészségügyi felelősség, mint a kormányok alapvető kötelezettsége már 1978-ban, az Alma-atai Nyilatkozatban is megjelenik, mely szerint a nemzeti kormányoknak felelősséget kell vállalniuk állampolgáraik egészségéért magas szintű egészségügyi alapellátás biztosításával. 2 Ezt követően 1986-ban az Ottawai Egészségfejlesztési Charta már azt hangsúlyozza ki, hogy az egészségügy fejlesztése már nem csupán a nemzeti kormányok, hanem a gazdaság valamennyi szereplőjének kötelezettsége. 3 Az egészség megőrzésének és fejlesztésének egyik legfontosabb követelménye, hogy az emberek megfelelő információkat kapjanak. Azonban a naponta felénk áramló információáradat csupán töredékét vagyunk képesek feldolgozni, ezért rendkívüli jelentőséggel bír, hogy az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos bármilyen hír és információ elérjen bennünket. Ezen okból kifolyólag az egészségügyet bármely szempontból érintő területen dolgozó kommunikációs szakember számára nagy kihívást jelent az információk hatékony továbbításának feladata. Napjainkban a magyarországi társadalom fokozott figyelmet fordít az egészségüggyel kapcsolatos hírekre. Nagyon sok az olyan információ, mely nem hiteles, sőt vannak olyan esetek is, melyekben a tájékoztatás egyenesen félrevezető. Ezért is kiemelten fontos, hogy az egyes szervezetek szakemberei a médián keresztül megfelelő módon juttassák el az információt a különböző célcsoportokhoz. 1 Karner Tamásné: Az egészségügyi marketing szerepe. Marketing & Menedzsment 2004/1 65.old. 2 Dr. Kishegyi Júlia; Dr. Makara Péter: Az Egészségfejlesztés Alapelvei, Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai, Országos Egészségfejlesztési Intézet old, Az Alma-Atai Nyilatkozat Alma-Ata, Szovjetunió, szeptember 6-12., Dr. Kishegyi Júlia, Dr, Makara Péter: Az Egészségfejlesztés Alapelvei, Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai, Országos Egészségfejlesztési Intézet, old., Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta Ottawa (Kanada), november ,

8 Az alábbi fejezet célja hogy definiálja az egészségügyi PR fogalmát, a teljesség igénye nélkül bemutassa annak főbb területeit. Alapvető probléma, hogy a PR egyik kevéssé ismert szakterültét képező egészségügyi PR-rel kapcsolatos irodalom még meglehetősen hiányos. Ezért különösen fontos feltérképezni és áttekintést nyújtani az egészségügyi PR jellegzetességeiről, céljairól és eszköztáráról Az egészségügyi PR fogalma és célja A Magyar Public Relations Szövetség Agárdi Nyilatkozata szerint a PR meghatározása a következő: A public relations a hírnév gondozásának szakterülete. A public relations a hírnévről szól amely annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz, és amit mások mondanak rólad. A public relations tevékenység az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen, és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. A public relations munkatervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete közötti jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn. 4 Az egészségügyi PR fogalmának teljeskörű definiálása nehézségekbe ütközik, hiszen számos, egymástól eltérő területet, tevékenységet és célt foglal magába. A felhasznált irodalom és a kutatómunka eredményeképpen a szakdolgozat szerzője a következő módon definiálja az egészségügyi PR fogalmát: Egyrészt az egészségügyi PR célja a tudatos egészségfejlesztés, amely az állam, az egészségügyi szervezetek és a társdalom kölcsönös kommunikációja során megy végbe. E tevékenység egyaránt irányul az emberek egészségüggyel, mint ellátórendszerrel kapcsolatos gondolkodásmódjának formálására és megváltoztatására, valamint az emberek egészségesebb életmódra való nevelésére. Másrészt vonatkozik egy nemzet gazdálkodó szervezetei és a társadalom közötti kölcsönös előnyökön alapuló kommunikációjára, melynek célja az adott szervezet hírneve és az iránta érzett bizalom megerősítése a szervezet egészséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásán keresztül. 4 Nyárádi Gáborné dr., Dr. Szeles Péter, Public Relations I. Perfekt Kiadó, Budapest, 117.old. 9

9 2.2 Az egészségügyi PR területei A egészségügyi PR tevékenység lehetséges módozatainak és területeinek azonosítása érdekében a szervezetek hármas szempont alapján kerültek besorolásra: profitorientáltság attól függően, hogy non-profit vagy for-profit szervezetről van szó, finanszírozás annak függvényében, hogy állami vagy magántulajdonú intézmény, és a vállalati profil (egészségügyi vagy nem egészségügyi tevékenység) szerint. A kategóriák közül egyikbe sem sorolható az Egészségügyi Minisztérium ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nem végez egészségügyi tevékenységet, éppen ellenkezőleg. Azonban olyan széleskörű az ilyen irányú tevékenysége, hogy e szakdolgozat keretein belül ennek kifejtésére nem kerül sor. 1. sz. Ábra Az egészségügyi PR területei Non-profit, állami finanszírozású egészségügyi szervezetek A non-profit állami finanszírozású intézmények közé tartoznak például a közegészségügyi intézmények, közkórházak, rendelőintézetek, egyetemi klinikák, Országos Mentőszolgálat, Országos Vérellátó Szolgálat stb. (Függelék 1. ) Az egészségügyi gyógyító intézmények PR tevékenységének célcsoportjai a teljesség igénye nélkül a következők: országos és nemzetközi nyilvánosság, betegek és hozzátartozóik, intézményi alkalmazottak (orvosok, ápolók), hazai és külföldi egészségügyi szolgáltatók, biztosítók, egészségpénztárak, állami (pl. Egészségügyi 10

10 Minisztérium) szakmai (pl. Magyar Kórházszövetség) és társadalmi szervezetek, érdekképviseletek (pl. Magyar Orvosi Kamara), támogatók valamint a tömegtájékoztatási eszközök. 5 A fent megnevezett célcsoportoknak megfelelően az állami non-profit intézmények PR tevékenysége négy fő területre osztható: 6 1. Általános intézeti PR tevékenység 2. Orvosszakmai PR tevékenység 3. Ápolásszakmai PR tevékenység 4. Betegtájékoztatás, ügyfélszolgálati PR tevékenység A. Általános intézeti PR tevékenység: Erről a területről elmondható, hogy az egészségügyi ellátó rendszerek még nem rendelkeznek kifejlett PR gyakorlattal. Ebből kifolyólag a gyógyító intézmények imázsa túlnyomó részben informális csatornákon keresztül alakult ki. Ezért kiemelten fontos, hogy az egyre jobban éleződő piaci viszonyok között az egészségügyi intézmények is alkalmazzanak PR szakembereket és részletes PR stratégiát alakítsanak ki az intézmény hírnevének, tekintélyének és szakmai elismertségének növelése érdekében. B. Orvosszakmai PR tevékenység Az előző területhez hasonlóan a szakmai politikai fórumok hiányában a szakterületek képviselői közötti kommunikáció is legfőképpen személyes tapasztalatcserén alapul. Az orvosszakmai PR tevékenység a következő két részre osztható: szakma (például publikációk), és a betegek valamint hozzátartozóik felé irányuló PR tevékenység. Ez utóbbi funkció különleges fontossággal bír, hiszen ez a kapcsolat a beteg kiszolgáltatottságából következően különleges bizalmi viszonyt követel meg. 5 Marketing, public relations és reklám az egészségügyben országos konferencia 2004, Bejelentett előadások, Léder László, Marczell Viktória: Gyógyító intézmények Public Relations tevékenységei, Marketing & Menedzsment, 2002/ old. 11

11 C. Ápolásszakmai PR tevékenység Ide tartozik a szakmai előmenetel PR eszközökkel való támogatása, valamint ehhez szorosan hozzákapcsolódik olyan szervezeti kultúra kialakítása, mely elősegíti az alkalmazottak munkahelyi közösségbe való beilleszkedését és szakmájuk iránti elkötelezettségük mélyülését. Ami azért lényeges, mert ez hozzájárul egy olyan belső munkakörnyezet kialakulásához, mely megkönnyíti, a mindennapos szakmai stressz feldolgozását és meggátolja a szakmába való belefásulást. Ezek azok a PR tevékenységek, melyek hozzájárulnak az adott intézmény gyógyító tevékenységének megfelelő színvonalon történő végzéséhez. D. Betegtájékoztatás, ügyfélszolgálati PR tevékenység A public relations szempontjából kiindulva a betegtájékoztatási rendszer ügyfélszolgálati rendszernek minősül. 7 Általános tapasztalat, hogy ezek a rendszerek súlyos hiányosságokkal küzdenek, mivel számos esetben még maguk az alkalmazottak sincsenek megfelelően tájékoztatva. Ez a terület azért kiemelten fontos, mert a betegeknek alapvető emberi joga van a hiteles és releváns információkhoz Non-profit, nem állami finanszírozású egészségügyi szervezetek Ebbe a kategóriába tartoznak azon egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok melyek egészségügyi tevékenységet végzenek. Például: Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Eurocaritas stb. (További példák találhatók 2-es számú Függelékben.) Az e csoportba tartozó szerveztek PR tevékenységének célcsoportjai csaknem teljesen megegyeznek az állami finanszírozású egészségügyi szervezetekével. A legfőbb különbség abban rejlik, hogy számukra kiemelkedően fontos a támogatók, adományozók, szponzorok felé történő kommunikáció, hiszen ezek biztosítják számukra a fennmaradáshoz szükséges forrásokat. Az ilyen jellegű szervezetek általános jellemzője, hogy egy adott egészségügyi probléma áll tevékenységük középpontjában ezért PR tevékenységük másik alapvetően fontos célcsoportját képezik azok, akik a témában közvetlenül érintettek. 7 Léder László, Marczell Viktória: Gyógyító intézmények Public Relations tevékenységei, Marketing & Menedzsment, 2002/ old. 12

12 2.2.3 Non profit, nem egészségügyi szervezetek Ide sorolható minden olyan non-profit szervezet, melynek profilja középpontjában nem egészségügyi tevékenység áll. Éppen ezért nem jellemző rájuk, hogy az egészségügy PR stratégiájuk szerves részét képezi Profitorientált egészségügyi szervezetek Ide tartoznak a magánkórházak, magánklinikák, magán mentőszolgálatok, egészségügyi központok, magánrendelések, magán egészségbiztosítók (a Magyarországon jelenlévő 29 biztosítótársaság közül 9 foglalkozik egészségüggyel kapcsolatos kockázatkezeléssel) 8, magán egészségpénztárak (További példák: Függelék 3). Ebbe a kategóriába sorolhatók még az olyan szolgáltatók melyek gyógy- és egészségturizmussal foglalkoznak. Ezen szervezetek PR tevékenységének feltételei alapvetően abban különböznek a nonprofit szférában tevékenykedő egészségügyi szervezetekétől, hogy ők sokkal több anyagi forrást képesek elkülöníteni a PR tevékenység finanszírozására. Célcsoportjaik nagyrészt megegyeznek a fenti szervezeti formáknál megnevezett célcsoportokkal. Azonban lényeges különbség, hogy a gyógyítás mellett a profitszerzés is alapvető céljuk. Ezért különösen fontos a PR vállalati stratégiába való beépítése annak érdekében, hogy kihangsúlyozzák az egészségügy iránti elkötelezettségüket, kivívják a szakma tekintélyét és a nyilvánosság elismerését Egyéb profit orientált nem egészségügyi szervezetek Az ábrán feltüntetett kategóriák közül ez a legtágabb az ide tartozó szervezetek számát tekintve, hiszen ide sorolható minden olyan intézmény, szervezet, vállalkozás és vállalat, melynek profitorientált tevékenysége nem egészségügyi jellegű. Ennek ellenére az egészségügy területén történő szerepvállalásukra számos lehetőség van. Ahogyan az Ottawai Egészségfejlesztési Charta is megemlíti hogy az egészségfejlesztésben nem csak kormányzatoknak, hanem összes gazdasági szervezetnek szerepet kell vállalnia. Éppen ezért a jelen kategóriába tartozó vállalatoknak is lehetőségük van, hogy szerepet vállaljanak az egészségügy területén, melyet a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) keretein belül építhetnek be szervezetük PR tevékenységébe. 8 Magán és kiegészítő egészségbiztosítások Magyarországon, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2006,

13 A szakdolgozat kizárólag az utolsóként említett kategóriába tartozó szervezetek egészségügy PR tevékenységére fókuszál. 14

14 3. Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben A vállalatok vezetői számára már nem ismeretlen az a tény, hogy gazdasági tevékenységükön kívül a társadalmi felelősségvállalásban játszott szerepük is nagyban hozzájárulhat versenyképességük javításához. Míg külföldön kiforrott gyakorlata van a CSR tevékenységnek addig Magyarországon még meglehetősen kezdeti fázisban van a CSR gyakorlati alkalmazása. Azonban nagy előrelépést jelent, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak Lakatos Sándor személyében már van CSR igazgatója. A manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő CSR tevékenység megjelenése nem újkeletű. A történelem folyamán többször elindultak olyan kezdeményezések, melyek a CSR fejlődéstörténetének kezdeteként tarthatók számon. Magyarországon például már a középkori céhek tevékenységében is fellelhetők a társadalmi felelősségvállalás első kezdeményezésére utaló jelek. A céhek tagjai nem csupán egymás kölcsönös segítségnyújtását szervezték meg, hanem tudatos szervezéssel igyekeztek segíteni közösségük azon tagjain, akik valamilyen okból kifolyólag gondoskodásra szorultak. Ilyen segítségnyújtás volt például a betegek gondozása, özvegyek, árvák, szociálisan rászorulók támogatása. Bevett szokás volt, hogy a minőségi előírásoknak nem megfelelő termékeket illetve a büntetésekből befolyt összegeket jótékony célra használták. 9 Hasonló jelenségre már a XIX. századi Angliában is található példa. Erre az időszakra az angol városokban már tarthatatlanná vált az egészségügy folyamatosan romló állapota. Ezért olyan egészségügyi rendszer felállítását tervezték, amely mögött ugyan az állam állt, de finanszírozói a tehetősebb tőkések voltak. 10 Az állam és a különböző szervezetek társadalmilag felelős tevékenysége a történelem során természetesen számos változáson ment keresztül. A fogalom a szakirodalomban a 60-as években megjelent, szélesebb körben azonban csak a 90-es években terjedt el. Mára már olyan komoly jelentősséggel bír, hogy már az Európai Unió sem hagyja figyelmen kívül a társadalmilag felelős viselkedést és tevékenységvégzést. Az EU legfontosabb, CSR-irányvonalakat tartalmazó 9 Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon, Tanulmányok, Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Budapest 2005, 9.old 10 Ligeti György: CSR Vállalati felelősségvállalás, Kurt Lewin Alapítvány, Budapest 2007, 20. old 15

15 dokumentuma az úgynevezett Green Paper, mely szerint a CSR tevékenység fogalmának meghatározása a következő: a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatban A CSR definíciója A vállalati társadalmi felelősségvállalásnak jelenleg nem létezik egyetlen nemzetközileg elfogadott, egységes definíciója. A Japánban már régóta elfogadott Keyosei elv lényege az, hogy együtt éljünk, és közösen dolgozzunk a közjó érdekében, lehetővé téve az együttműködést és a kölcsönös jólétet, valamit az egészséges és fair versenyhelyzetet 12. Az alábbi táblázat célja hogy bemutassa számos intézmény és tanulmány alapján a CSR különböző meghatározásait. A példaként felhozott definíciók több közös elemet hordoznak magukban, melyek közül a legfontosabb, hogy a vállalati felelősségvállalás az önkéntesség elvén alapul, vagyis nem teszi kötelezővé törvény, illetve kormányzati szabályozás. Szintén az összes megfogalmazás fontos alkotórésze hogy a szervezetek CSR tevékenysége a társadalomra és a környezetre irányul. Ezen definíciók alapján röviden összefoglalható, hogy a Corporate Social Responsibily a vállalatok önkéntes szociális és környezeti cselekvéseinek összessége. 1. sz. Táblázat A vállalati társadalmi felelősségvállalás definíciói FORRÁS Green Paper Európai Közösségek Bizottsága, 2006 Nemzetközi Kereskedelmi Kamara ( International Chamber of Commerce, ICC) Nyárády Gáborné dr, Dr Szeles Péter; Public Relations II. Perfekt Kiadó Budapest 2004, 263.old IBE- Institute of Business Ethics Demos Magyarország Alapítvány tanulmánya 2006, 16.old. Az Egyesült Királyság kormányának megfogalmazása Corporate Social Responsibility, Britain in Hungary 2006, 5.old. Török Marianna: Vállalati adományozás a hazai gyakorlatban, Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon, Tanulmányok, Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Budapest, 2005,107.old DEFINÍCIÓ a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben, és a partnereikkel fenntartott kapcsolatban Az üzleti szféra saját tevékenységének felelős vezetésére irányuló önkéntes kötelezettségvállalása. vállalat által végrehajtott önkéntesen cselekvés amelyeknek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenysége erkölcsi, szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a fő vállalati érintettek érdekeinek a vállalati társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozások működésük során figyelembe veszik a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásukat- a lehető legnagyobb hasznot hajtva a lehető legkevesebb hátrány mellett. Egy vállalat olyan működését értjük alatta, ami-a rendelkezések és gyakorlati megoldások által eléri, vagy meghaladja az etikai, legális, kereskedelmi és köz elvárásokat, melyeket a társadalom támaszt az üzlet felé. A fogalom magába foglalja és szabályozza az üzleti etikát, a társadalmi szerepvállalást, a környezet- tudatos magatartást, a vállalatirányítást, az emberi jogokat, a piaci viselkedést, a munkahelyi körülményeket, és sok más olyan területet, amely a vállalatok szamara kijelöli társadalomban betölthető/ betöltendő helyüket és szerepüket. 11 Európai Közösségek Bizottsága, A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa, mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén, Brüsszel, Nyárády Gáborné dr, Dr Szeles Péter; Public Relations II. Perfekt Kiadó Budapest 2004, 263.old 16

16 FORRÁS A CSR definíciója Jeremy Moon, Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya, 2006, 14.old Tóth Gerhely: A valóban felelős vállalat, A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről, Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, old. DEFINÍCIÓ A CSR (Corporate Social Responsibility) - a vállalatok társadalmi felelősségvállalása - koncepciója szerint a vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezeti megfontolásokat építenek be üzleti tevékenységeikbe, valamint részvényeseikkel, üzleti partnereikkel folytatott interakcióikba. Tágabb értelemben véve: egy-egy cég minden tettéért felelős, ami hatással van az emberekre, a közösségre, a természeti környezetre. Minden önkéntes pénzügyi, termékbeli vagy szolgáltatásbeli hozzájárulás, ami közösségi vagy kormányzati célokat támogat. Ebbe nem tartoznak bele az olyan tevékenységek, amelyek közvetlenül kötődnek a vállalat gyártó- vagy kereskedelmi tevékenységéhez. Az olyan tevékenység sem része ennek, amely törvény vagy kormányzati szabályozás alapján kötelező. A Valóban Felelős Vállalat -magát a rendszer részeként, nem potyautasként, tisztán sajáthaszonmaximalizáló egyedként értelmezi, -felismeri, hogy fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása, -elismeri, hogy a vállaltoknak és kormányoknak gazdasági súlyukhoz mérten munkálkodniuk kell a megoldásokon, -őszintén felméri saját súlyát és hozzájárulását a problémához ( ) -tervszerűen, koncentráltan és fokozatosan lényegi lépéseket tesz a fenntarthatóbb világért. Természetesen különbözőségek is fellelhetőek a magyarázatokban, bizonyos elemek több, mások kevesebb hangsúlyt kapnak. Vannak olyanok meghatározások, amelyek az erkölcsi, etikai kötelezettséget hangsúlyozzák ki, míg mások ezeken túlmenően a szervezet részvényeseivel és üzleti partnereivel fenntartott kapcsolat ápolását is a CSR tevékenység szerves részeként határozzák meg. A gazdasági vállalkozásoknak elsődleges célja a profitszerzés, ezért jogosan merül fel az a kérdés, hogy mi érdeke fűződik a vállalatoknak az önkéntes szerepvállaláshoz. A vállalatok vezetői mára már belátják, hogy működésük célját, a profitszerzést nem csupán termelő, szolgáltató tevékenységük segítheti elő. Hiszen azáltal, hogy felelős szerepet vállalnak a társadalom és környezet problémáinak megoldásában, bizalmat keltenek az emberekben, ezáltal növelik hírnevüket, mely ideális esetben a profit növekedéséhez vezet. 3.2 Az egészségügyi CSR elhelyezése a CSR kategóriáin belül A vállalatok felelősségi köre Maignan és Ferrel (2001) szerint négy kategóriába sorolható Gazdasági felelősség 2. Jogi felelősség 3. Etikai felelősség és 4. Diszkrecionális felelősség. 13 Isabelle Maignan, Ferrel O.C: Corporate citizenship as a marketing instrument, Concept, evidence and research directions, European Journal of Marketing 2001, 35 3/4, old. 17

17 A gazdasági felelősség azt jelenti, hogy a vállalatok kötelezettsége az emberek számára vonzó termékek és szolgáltatások nyújtása. Emellett felelősek azért, hogy gazdasági tevékenységük megfeleljen a jogi és etikai normarendszereknek. A diszkrecionális kategória pedig azt a vállalati kötelezettséget foglalja magába, amellyel a szervezetek önkéntesen járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez. Ez azt jelenti tehát, hogy a hozzájárulás nagyobb mértékű, mint azt a gazdasági, jogi és etikai kötelezettség megköveteli. Davis és Klein (2005) a fenti fogalomkör alapján hozta létre a CSR tevékenység háromkategóriás modelljét 14. Azért fontos e modell felvázolása, mert ennek segítségével lehet elhelyezni az egészségügyi CSR tevékenységet a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatában (2.sz.Ábra). A modell részben módosított angol nyelvű változata megtalálható a 4. számú függelékben. 2. sz. Ábra Vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati összetevői Az alkalmazottakkal való megfelelő bánásmód a versenytársakkal való tiszta verseny, a környezetet tisztelő tevékenység, illetve az őszinteség és a nyílt kommunikáció esetleges problémák felmerülése esetén mind a morális tevékenység kategóriájába tartozó elemek. A kapcsolati tevékenység két fő alkotóelemből tevődik össze, az egyik a folyamatos küzdelem a vásárlói hűség megteremtéséért és fenntartásáért. A másik, a vásárlókra és más részvényesekre való odafigyelés és a környezetből érkező kritikák iránti nyitottság tartozik. 14 Prabu David, Susan Klein, Yang Dai: Corporate Social Reponsibility Practices, Corporate Identity, and Purchase Intention: a Dual-Process Model, Journal of Public Research 17(3) old 18

18 Az önkéntes kategória tekinthető a legfontosabbnak az egészségügyi CSR szempontjából. Ide tartoznak olyan diszkrecionális tevékenységek, amelyek a közösségre irányulnak. A cselekedeteikkel járulnak hozzá a vállalatok többek között a művészet és a kultúra fejlődéséhez, illetve a közegészségügyhöz, mint például a rák elleni harc. A gyakorlati megvalósítás aspektusai nem választhatók el élesen egymástól, hiszen mindegyik részterület összefügg egymással és folyamatos kölcsönhatásban állnak. A következő fejezetek során a szakdolgozat célja hogy bemutassa a Magyarországon jelenlévő vállaltok a diszkrecionális (önkéntes) CSR tevékenység kategóriájába tartozó egészségügyi kötelezettségvállalás gyakorlatának jellemzőit, annak formáit, mértékét, jelentőségét illetve lehetséges hatásait mind a szociális környezetre, mind a vállalatra nézve. 19

19 4. A egészségügyi CSR mint vállalati stratégia része Szerencsére terjedőben van az a hozzáállás, hogy a szervezetek szociális és környezettudatos viselkedése a vállalat egészére vonatkozó stratégia részét kell, hogy képezze. Sokan beszélnek önálló vállalati CSR stratégiáról, vannak azonban olyanok, akik azt vallják, hogy a CSR a vállalat komplex stratégiájának egyik eleme és éppen ezért nem választhatók külön. A vállalat felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységek tudatos kialakítása ugyan nagyon sok időt és energiát igényel, azonban ha pontosan illeszkedik a vállalati stratégiájába, akkor hosszú távú befektetésnek tekinthetőek. Nem csupán Magyarországon, hanem számos más volt szocialista országban már egyre jellemzőbb a társadalomért és környezetért való felelősségvállalás, tudatos stratégiába való beépítése azonban még kezdeti fázisban van. Az alábbi fejezet célja, hogy rávilágítson arra, hogy milyen szempontok játszanak szerepet a döntéshozatali folyamatban, valamint hogyan építhető be az egészségügyi CSR tevékenység a vállalati stratégiába. 4.1 Az etika és a CSR kapcsolata Egy 1998-as, a Miskolci Egyetem által elvégzett kutatás arra irányult, hogy megvizsgálja a vállalatok etikai kérdésekhez kapcsolódó attitűdjét és annak kapcsolatát a vállalati felelősségvállalással. A kutatás eredménye azt mutatta, hogy a vállalatok nagy része nem vélt kapcsolatot felfedezni az üzleti-etikai és a társadalmi kötelezettségek között. Tíz évvel ezelőtt a megkérdezett vállalatok vezetői négy dimenzióban határozták meg a társadalmi felelősséget. 15 Ezen négy dimenzió a termékminőség, a fogyasztók, hatékony erőforrás-felhasználás, és a profit iránti felelősség. Ekkor a társadalom és a környezet iránt érzett felelősség szempontját a vezetők az utolsó helyre sorolták. A megkérdezett szervezetek etikai intézményesültségének állapotát az is jól példázza, hogy az oktatást, a növekedést és a munkakörülmények javítását fontosabbnak tartották, mint a szociális környezeti problémák iránti elkötelezettséget. Mára már a vállalatok vezetői tágabb fogalomként 15 Harsányi Eszter, Révész Éva: A vállalati adományozás modelljei és gyakorlata, Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon, Tanulmányok, Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Budapest 2005, old 20

20 értelmezik a CSR tevékenységet, melynek kulcsfogalma a fenntartható fejlődés, melynek definíciója Herman Daily szerint a következő: A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. 16 Ha egy vállalat működésének stratégiai szempontjai közé beépül a fenntartható fejlődés ügye, az már jól mutatja, hogy az adott vállalat felismerte azt, hogy a társadalom iránti kötelezettségvállalás az üzleti etika fontos alapköve és a felelős gondolkodás stratégiailag magasabb szintjére lépett. 4.2 A CSR stratégiai szintjei 17 Annak függvényében, hogy a CSR tevékenység milyen mértékben épül be az adott vállalat stratégiájába, négy szint különíthető el. Az alábbi ábra ezt a négy szintet szemlélteti. Minél magasabb kategóriába tartozik egy vállalat CSR tevékenysége, annál szervesebb részét képezi a vállalat stratégiájának. 3. sz. Ábra A CSR stratégiai szintjei Forrás: Mártonffy Zsuzsa: Adományvonal, Figyelő 2006/41. szám, 65. old 0. szint Látens A CSR stratégia szintjei 3.szint Intézményesített 2.szint Konszolidálódó 1.szint Növekvő 0. szint: A felelősségvállalás ezen a kezdeti szinten még csak látens módon van jelen. Az ilyen vállalatok esetében szerepet kap ugyan a jótékonykodás, illetve az adományozás, legfőbb jellegzetessége azonban az, hogy ad hoc jellegű, esetleges és nem átgondolt 16 Tóth Gergely: A valóban felelős vállalat, A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről, Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, old. 17 Mártonffy Zsuzsa: Adományvonal, Figyelő 2006/41. szám, 65. old 21

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek:

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek: A Tesco Global Áruházak Zrt támogatási stratégiája Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Az alábbiakban olvasható a Tesco Global Áruházak Zrt. által követendő támogatási stratégia, mely vonatkozik a szponzorációs

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám Lobbizás, kormányzati kapcsolatok Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám A lobbizás módszertana Minden ügy annyit ér, ahogyan azt érvényesítik (Moliére) A lobbizás klasszikus értelemben

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009.

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009. CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009. Alternate jelentésértékelés Arany fokozat A munkafolyamat bemutatása Készítette: Alternate Kft. október 1. A megbízás A CIB Csoport azzal bízta meg az Alternate

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

CSR PROFIL 2009. október

CSR PROFIL 2009. október 1 a Kreatív CSR tevékenységeket bemutató kiadványa 2009. október IMPRESSZUM CSR Profil a Kreatív CSR tevékenységeket bemutató kiadványa Esszék a hazai cégek társadalmi szerepvállalásáról Kiadja a Professional

Részletesebben

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS 2015. 11. 06-07. Magyar Mária FONTOS TUDNIVALÓK 2 MINITESZT: Következő órán 2. MINITESZT (4. fejezet társ. kom.) Összesen 4 MINITESZT, 50%-os súllyal

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 A Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő közös szabályzata az eszközbeszerzések, továbbképzések Alapítvány általi támogatásáról és a meghatározott

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára

MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára IMPAKT csoport A MAF kezdeményezésére 2010 szeptemberében alakult meg az IMPAKT

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben