BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN Készítette: Jacsó Katalin Budapest, 2007

2 Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke Bevezetés Az egészségügyi PR jelenléte ma Magyarországon Az egészségügyi PR fogalma és célja Az egészségügyi PR területei Non-profit, állami finanszírozású egészségügyi szervezetek Non-profit, nem állami finanszírozású egészségügyi szervezetek Non profit, nem egészségügyi szervezetek Profitorientált egészségügyi szervezetek Egyéb profit orientált nem egészségügyi szervezetek Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben A CSR definíciója Az egészségügyi CSR elhelyezése a CSR kategóriáin belül A egészségügyi CSR mint vállalati stratégia része Az etika és a CSR kapcsolata A CSR stratégiai szintjei A döntéshozatal jellegzetességei az egészségügyi felelősségvállalásban A döntéshozatal elméleti szempontjai A döntéshozatal gyakorlata A támogatás indítékai A támogatás elleni érvek Elvárások támogatottakkal szemben Támogatási területek Az egészségügyi CSR iránya, megvalósulásának formái és eszközei Az egészségügyre irányuló vállalati támogatás alapkövei Az egészségügy támogatásának elvei Az egészségügy támogatásának céljai Célok a társadalom szempontjából Célok a vállalat szempontjából Az egészségügyi támogatások területei Adományozás Az adományozás elméleti keretei A vállalati adományozás négy hajtóereje A vállalati adományozás gyakorlatának általános jellemzői Milyen eszközökkel adományozhatnak a vállalatok az egészségügynek? Pénzadomány vagy természetbeni támogatás az egészségügyben Pénzadományok Szolgáltatásbeli adományok Ismertség, mint adomány Tárgyi adomány, termék Díjak, ösztöndíjak Munkatársak önkéntes munkája Mások adományozásra való ösztönzése Társadalmi célú kampányok az egészséges életmódért Nagyvállalatok egészségügyi CSR tevékenysége Magyarországon

3 6.1 Magyar Posta a mellrák elleni küzdelemben TESCO A legkisebb is számít MOL Ami ma természetes, legyen holnap is az! Henkel Magyarország Vodafone - Vodafone Magyarország Alapítvány Alcoa Köfém Kft - Alcoa Alapítvány Nestlé Hungária Kft. - Good Food, Good Life Matáv Magyar Telekom K&H Bank Rt Pannon GSM Távközlési Rt Kitekintés Az állam feladata, vagy a vállalatok kötelezettsége az egészségügy támogatása? Okozhat-e a vállalatok területi elhelyezkedése egyenlőtlenséget a jótékonykodásban? Létezik egyenlőtlenség az adományozott területek között? Hogyan befolyásolja a vállalati döntéseket a civil szervezetek adománygyűjtési gyakorlata? Milyen hatással van az egészségügyi CSR tevékenység a fogyasztói szokásokra? Az egészségügyi CSR jövője Magyarországon Hogyan alakul a jövőben a vállalati adományozás? Hogyan alakul a CSR tevékenység médianyilvánossága? Összegzés Irodalomjegyzék

4 Ábrák jegyzéke 1. sz. Ábra Az egészségügyi PR területei sz. Ábra Vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati összetevői sz. Ábra A CSR stratégiai szintjei sz. Ábra A döntéshozatal folyamata sz. Ábra Az egészségügyi CSR tevékenység döntéshozatali szempontjai sz. Ábra A támogatandó területek százalékos megoszlása sz. Ábra Az adományozás modelljei és hajtóerői sz. Ábra A pénzadományban és a természetbeni támogatásban részesített nonprofit szervezetek számának megoszlása tevékenységi terület szerint

5 1. Bevezetés Manapság napi rendszerességgel szerepel az egészségügy a médiában a hírek között. Ennek egyik oka a jelenleg is folyamatban lévő egészségügyi és kórházreform, mely gyökeres változásokat idéz elő a magyar egészségügyi rendszerben. Reformokra természetesen szükség van, mely mindenkit érint, mindenkire hatással van. Az állam a reformokon keresztül igyekszik az egészségügyi politikát úgy alakítani, hogy az a lehető legjobban szolgálja a társadalom érdekeit és fejlődést idézzen elő. Az egészségügyben számos szereplő van még jelen az állam, illetve az állami intézmények mellett, a társadalom (betegek, érintettek), civil szervezetek és a gazdasági szféra. Az egészségügyben nem csak az egészségügyi tevékenységet végző intézmények érintettek, hanem tágabb értelemben a társadalom és a gazdaság összes szereplője, hiszen az egészség, az egészségügy mindenkit érint. Egyre nagyobb szerepe van az egészségügyben a gazdasági szférának, hiszen a vállalatok társadalmi felelősségvállalásukon keresztül járulnak hozzá az egészségügy fejlődéséhez. Jelenleg kevés olyan szakirodalom található, mely kifejezetten a CSR tevékenység e területével foglalkozik. Ennek oka az lehet, hogy a nyugat-európai gyakorlattal ellentétben Magyarországon a társadalmi felelősségvállalás gyakorlata, különösen az egészségügy területén még nem kiforrott. Ezért a szakdolgozat arra törekszik, hogy átfogó képet adjon az egészségügyi kötelezettségvállalás jelenségéről bizonyos korlátok mellett. Az egészségügyi Public Relations tevékenységnek rendkívül sok területe és iránya különböztethető meg, melynek részletes bemutatása túlnyúlik a szakdolgozat keretein. Ez okból a szakdolgozat a következő korlátok figyelembevételével lett elkészítve. A dolgozat tárgyát nem képezi a CSR tevékenység törvényi keretei és jogi szabályozásának, valamint állami intézmények egészségügyi CSR tevékenységének bemutatása. Továbbá nem tárgyalja az egészségügyi tevékenységet végző profitorientált vállaltok és az egészségügyi tevékenységet végző non-profit szervezetek PR tevékenységét sem. A szakdolgozat nem tér ki arra, hogy milyen eszközökkel illetve módszerekkel mérhető a CSR tevékenység üzleti és társadalmi haszna. 6

6 Tehát a dolgozat középpontjában a nem egészségügyi tevékenységet végző, Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok, külső környezetük felé irányuló egészségügyi társadalmi felelősségvállalásának gyakorlata áll. A szakdolgozat célja, hogy elhelyezze a vállalatok egészségügyi kötelezettségvállalásának jelenségét a CSR tevékenység és az egészségügyi PR területén belül. Modelleken és gyakorlati példákon keresztül bemutassa annak lehetséges elméleti hátterét és megvalósulási formáit. A dolgozat áttekintést ad arról, hogy milyen jelentőséggel bír ma Magyarországon a vállalatok számára az egészségügyi CSR tevékenység, valamint, hogy milyen szinten épült be üzleti stratégiájukba. Továbbá bemutatja azt is, hogy milyen tényezők játszanak közre a döntési folyamatokban, és milyen szempontok alapján választják ki a támogatandó célt. Képet ad arról, hogy milyen megvalósulási formái vannak és milyen eszközök állnak a vállalatok rendelkezésére. A szakdolgozat írója alapvetően egy fő megvalósulási formát az adományozást és annak eszközeit mutatja be részletesen. Kutatás alapján elmondható, hogy az egészségügyi szponzoráció esetén egyértelműen kihangsúlyozódik a társadalom problémái iránt érzett szolidaritás, ugyanakkor a vállalatokat még ezen esetben is az üzleti érdek vezérli, valamint ellenszolgáltatást vár el a szponzorálttól. Éppen ezért az egészségügyre irányuló szponzoráció nem sorolható a vállalati társadalmi felelősségvállalás tevékenységi körébe, tehát ez nem képezi a szakdolgozat tárgyát. Az elméleti háttér és a témával foglalkozó korábbi kutatások bemutatását követően sor kerül a kiválasztott nagyvállalatok egészségügyi területen való társadalmi felelősségvállalásának konkrét bemutatására is, melyek már magas szinten foglalkoznak a CSR e területével, és követendő példaként szolgálhatnak minden felelős vállalat számára. 7

7 2. Az egészségügyi PR jelenléte ma Magyarországon Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi 1 Magyarországon az egészségügyi intézmények és az egészségügy iránt kötelezettséget vállaló szervezetek és vállalatok körében már ismert a public relations fogalma ugyanakkor az egészségügyi PR fogalma és gyakorlata még gyerekcipőben jár. Az egészséghez való jog az egyik alapvető emberi jog. Az egészségügyi felelősség, mint a kormányok alapvető kötelezettsége már 1978-ban, az Alma-atai Nyilatkozatban is megjelenik, mely szerint a nemzeti kormányoknak felelősséget kell vállalniuk állampolgáraik egészségéért magas szintű egészségügyi alapellátás biztosításával. 2 Ezt követően 1986-ban az Ottawai Egészségfejlesztési Charta már azt hangsúlyozza ki, hogy az egészségügy fejlesztése már nem csupán a nemzeti kormányok, hanem a gazdaság valamennyi szereplőjének kötelezettsége. 3 Az egészség megőrzésének és fejlesztésének egyik legfontosabb követelménye, hogy az emberek megfelelő információkat kapjanak. Azonban a naponta felénk áramló információáradat csupán töredékét vagyunk képesek feldolgozni, ezért rendkívüli jelentőséggel bír, hogy az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos bármilyen hír és információ elérjen bennünket. Ezen okból kifolyólag az egészségügyet bármely szempontból érintő területen dolgozó kommunikációs szakember számára nagy kihívást jelent az információk hatékony továbbításának feladata. Napjainkban a magyarországi társadalom fokozott figyelmet fordít az egészségüggyel kapcsolatos hírekre. Nagyon sok az olyan információ, mely nem hiteles, sőt vannak olyan esetek is, melyekben a tájékoztatás egyenesen félrevezető. Ezért is kiemelten fontos, hogy az egyes szervezetek szakemberei a médián keresztül megfelelő módon juttassák el az információt a különböző célcsoportokhoz. 1 Karner Tamásné: Az egészségügyi marketing szerepe. Marketing & Menedzsment 2004/1 65.old. 2 Dr. Kishegyi Júlia; Dr. Makara Péter: Az Egészségfejlesztés Alapelvei, Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai, Országos Egészségfejlesztési Intézet old, Az Alma-Atai Nyilatkozat Alma-Ata, Szovjetunió, szeptember 6-12., Dr. Kishegyi Júlia, Dr, Makara Péter: Az Egészségfejlesztés Alapelvei, Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai, Országos Egészségfejlesztési Intézet, old., Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta Ottawa (Kanada), november ,

8 Az alábbi fejezet célja hogy definiálja az egészségügyi PR fogalmát, a teljesség igénye nélkül bemutassa annak főbb területeit. Alapvető probléma, hogy a PR egyik kevéssé ismert szakterültét képező egészségügyi PR-rel kapcsolatos irodalom még meglehetősen hiányos. Ezért különösen fontos feltérképezni és áttekintést nyújtani az egészségügyi PR jellegzetességeiről, céljairól és eszköztáráról Az egészségügyi PR fogalma és célja A Magyar Public Relations Szövetség Agárdi Nyilatkozata szerint a PR meghatározása a következő: A public relations a hírnév gondozásának szakterülete. A public relations a hírnévről szól amely annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz, és amit mások mondanak rólad. A public relations tevékenység az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen, és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. A public relations munkatervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete közötti jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn. 4 Az egészségügyi PR fogalmának teljeskörű definiálása nehézségekbe ütközik, hiszen számos, egymástól eltérő területet, tevékenységet és célt foglal magába. A felhasznált irodalom és a kutatómunka eredményeképpen a szakdolgozat szerzője a következő módon definiálja az egészségügyi PR fogalmát: Egyrészt az egészségügyi PR célja a tudatos egészségfejlesztés, amely az állam, az egészségügyi szervezetek és a társdalom kölcsönös kommunikációja során megy végbe. E tevékenység egyaránt irányul az emberek egészségüggyel, mint ellátórendszerrel kapcsolatos gondolkodásmódjának formálására és megváltoztatására, valamint az emberek egészségesebb életmódra való nevelésére. Másrészt vonatkozik egy nemzet gazdálkodó szervezetei és a társadalom közötti kölcsönös előnyökön alapuló kommunikációjára, melynek célja az adott szervezet hírneve és az iránta érzett bizalom megerősítése a szervezet egészséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásán keresztül. 4 Nyárádi Gáborné dr., Dr. Szeles Péter, Public Relations I. Perfekt Kiadó, Budapest, 117.old. 9

9 2.2 Az egészségügyi PR területei A egészségügyi PR tevékenység lehetséges módozatainak és területeinek azonosítása érdekében a szervezetek hármas szempont alapján kerültek besorolásra: profitorientáltság attól függően, hogy non-profit vagy for-profit szervezetről van szó, finanszírozás annak függvényében, hogy állami vagy magántulajdonú intézmény, és a vállalati profil (egészségügyi vagy nem egészségügyi tevékenység) szerint. A kategóriák közül egyikbe sem sorolható az Egészségügyi Minisztérium ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nem végez egészségügyi tevékenységet, éppen ellenkezőleg. Azonban olyan széleskörű az ilyen irányú tevékenysége, hogy e szakdolgozat keretein belül ennek kifejtésére nem kerül sor. 1. sz. Ábra Az egészségügyi PR területei Non-profit, állami finanszírozású egészségügyi szervezetek A non-profit állami finanszírozású intézmények közé tartoznak például a közegészségügyi intézmények, közkórházak, rendelőintézetek, egyetemi klinikák, Országos Mentőszolgálat, Országos Vérellátó Szolgálat stb. (Függelék 1. ) Az egészségügyi gyógyító intézmények PR tevékenységének célcsoportjai a teljesség igénye nélkül a következők: országos és nemzetközi nyilvánosság, betegek és hozzátartozóik, intézményi alkalmazottak (orvosok, ápolók), hazai és külföldi egészségügyi szolgáltatók, biztosítók, egészségpénztárak, állami (pl. Egészségügyi 10

10 Minisztérium) szakmai (pl. Magyar Kórházszövetség) és társadalmi szervezetek, érdekképviseletek (pl. Magyar Orvosi Kamara), támogatók valamint a tömegtájékoztatási eszközök. 5 A fent megnevezett célcsoportoknak megfelelően az állami non-profit intézmények PR tevékenysége négy fő területre osztható: 6 1. Általános intézeti PR tevékenység 2. Orvosszakmai PR tevékenység 3. Ápolásszakmai PR tevékenység 4. Betegtájékoztatás, ügyfélszolgálati PR tevékenység A. Általános intézeti PR tevékenység: Erről a területről elmondható, hogy az egészségügyi ellátó rendszerek még nem rendelkeznek kifejlett PR gyakorlattal. Ebből kifolyólag a gyógyító intézmények imázsa túlnyomó részben informális csatornákon keresztül alakult ki. Ezért kiemelten fontos, hogy az egyre jobban éleződő piaci viszonyok között az egészségügyi intézmények is alkalmazzanak PR szakembereket és részletes PR stratégiát alakítsanak ki az intézmény hírnevének, tekintélyének és szakmai elismertségének növelése érdekében. B. Orvosszakmai PR tevékenység Az előző területhez hasonlóan a szakmai politikai fórumok hiányában a szakterületek képviselői közötti kommunikáció is legfőképpen személyes tapasztalatcserén alapul. Az orvosszakmai PR tevékenység a következő két részre osztható: szakma (például publikációk), és a betegek valamint hozzátartozóik felé irányuló PR tevékenység. Ez utóbbi funkció különleges fontossággal bír, hiszen ez a kapcsolat a beteg kiszolgáltatottságából következően különleges bizalmi viszonyt követel meg. 5 Marketing, public relations és reklám az egészségügyben országos konferencia 2004, Bejelentett előadások, Léder László, Marczell Viktória: Gyógyító intézmények Public Relations tevékenységei, Marketing & Menedzsment, 2002/ old. 11

11 C. Ápolásszakmai PR tevékenység Ide tartozik a szakmai előmenetel PR eszközökkel való támogatása, valamint ehhez szorosan hozzákapcsolódik olyan szervezeti kultúra kialakítása, mely elősegíti az alkalmazottak munkahelyi közösségbe való beilleszkedését és szakmájuk iránti elkötelezettségük mélyülését. Ami azért lényeges, mert ez hozzájárul egy olyan belső munkakörnyezet kialakulásához, mely megkönnyíti, a mindennapos szakmai stressz feldolgozását és meggátolja a szakmába való belefásulást. Ezek azok a PR tevékenységek, melyek hozzájárulnak az adott intézmény gyógyító tevékenységének megfelelő színvonalon történő végzéséhez. D. Betegtájékoztatás, ügyfélszolgálati PR tevékenység A public relations szempontjából kiindulva a betegtájékoztatási rendszer ügyfélszolgálati rendszernek minősül. 7 Általános tapasztalat, hogy ezek a rendszerek súlyos hiányosságokkal küzdenek, mivel számos esetben még maguk az alkalmazottak sincsenek megfelelően tájékoztatva. Ez a terület azért kiemelten fontos, mert a betegeknek alapvető emberi joga van a hiteles és releváns információkhoz Non-profit, nem állami finanszírozású egészségügyi szervezetek Ebbe a kategóriába tartoznak azon egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok melyek egészségügyi tevékenységet végzenek. Például: Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Eurocaritas stb. (További példák találhatók 2-es számú Függelékben.) Az e csoportba tartozó szerveztek PR tevékenységének célcsoportjai csaknem teljesen megegyeznek az állami finanszírozású egészségügyi szervezetekével. A legfőbb különbség abban rejlik, hogy számukra kiemelkedően fontos a támogatók, adományozók, szponzorok felé történő kommunikáció, hiszen ezek biztosítják számukra a fennmaradáshoz szükséges forrásokat. Az ilyen jellegű szervezetek általános jellemzője, hogy egy adott egészségügyi probléma áll tevékenységük középpontjában ezért PR tevékenységük másik alapvetően fontos célcsoportját képezik azok, akik a témában közvetlenül érintettek. 7 Léder László, Marczell Viktória: Gyógyító intézmények Public Relations tevékenységei, Marketing & Menedzsment, 2002/ old. 12

12 2.2.3 Non profit, nem egészségügyi szervezetek Ide sorolható minden olyan non-profit szervezet, melynek profilja középpontjában nem egészségügyi tevékenység áll. Éppen ezért nem jellemző rájuk, hogy az egészségügy PR stratégiájuk szerves részét képezi Profitorientált egészségügyi szervezetek Ide tartoznak a magánkórházak, magánklinikák, magán mentőszolgálatok, egészségügyi központok, magánrendelések, magán egészségbiztosítók (a Magyarországon jelenlévő 29 biztosítótársaság közül 9 foglalkozik egészségüggyel kapcsolatos kockázatkezeléssel) 8, magán egészségpénztárak (További példák: Függelék 3). Ebbe a kategóriába sorolhatók még az olyan szolgáltatók melyek gyógy- és egészségturizmussal foglalkoznak. Ezen szervezetek PR tevékenységének feltételei alapvetően abban különböznek a nonprofit szférában tevékenykedő egészségügyi szervezetekétől, hogy ők sokkal több anyagi forrást képesek elkülöníteni a PR tevékenység finanszírozására. Célcsoportjaik nagyrészt megegyeznek a fenti szervezeti formáknál megnevezett célcsoportokkal. Azonban lényeges különbség, hogy a gyógyítás mellett a profitszerzés is alapvető céljuk. Ezért különösen fontos a PR vállalati stratégiába való beépítése annak érdekében, hogy kihangsúlyozzák az egészségügy iránti elkötelezettségüket, kivívják a szakma tekintélyét és a nyilvánosság elismerését Egyéb profit orientált nem egészségügyi szervezetek Az ábrán feltüntetett kategóriák közül ez a legtágabb az ide tartozó szervezetek számát tekintve, hiszen ide sorolható minden olyan intézmény, szervezet, vállalkozás és vállalat, melynek profitorientált tevékenysége nem egészségügyi jellegű. Ennek ellenére az egészségügy területén történő szerepvállalásukra számos lehetőség van. Ahogyan az Ottawai Egészségfejlesztési Charta is megemlíti hogy az egészségfejlesztésben nem csak kormányzatoknak, hanem összes gazdasági szervezetnek szerepet kell vállalnia. Éppen ezért a jelen kategóriába tartozó vállalatoknak is lehetőségük van, hogy szerepet vállaljanak az egészségügy területén, melyet a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) keretein belül építhetnek be szervezetük PR tevékenységébe. 8 Magán és kiegészítő egészségbiztosítások Magyarországon, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2006,

13 A szakdolgozat kizárólag az utolsóként említett kategóriába tartozó szervezetek egészségügy PR tevékenységére fókuszál. 14

14 3. Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben A vállalatok vezetői számára már nem ismeretlen az a tény, hogy gazdasági tevékenységükön kívül a társadalmi felelősségvállalásban játszott szerepük is nagyban hozzájárulhat versenyképességük javításához. Míg külföldön kiforrott gyakorlata van a CSR tevékenységnek addig Magyarországon még meglehetősen kezdeti fázisban van a CSR gyakorlati alkalmazása. Azonban nagy előrelépést jelent, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak Lakatos Sándor személyében már van CSR igazgatója. A manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő CSR tevékenység megjelenése nem újkeletű. A történelem folyamán többször elindultak olyan kezdeményezések, melyek a CSR fejlődéstörténetének kezdeteként tarthatók számon. Magyarországon például már a középkori céhek tevékenységében is fellelhetők a társadalmi felelősségvállalás első kezdeményezésére utaló jelek. A céhek tagjai nem csupán egymás kölcsönös segítségnyújtását szervezték meg, hanem tudatos szervezéssel igyekeztek segíteni közösségük azon tagjain, akik valamilyen okból kifolyólag gondoskodásra szorultak. Ilyen segítségnyújtás volt például a betegek gondozása, özvegyek, árvák, szociálisan rászorulók támogatása. Bevett szokás volt, hogy a minőségi előírásoknak nem megfelelő termékeket illetve a büntetésekből befolyt összegeket jótékony célra használták. 9 Hasonló jelenségre már a XIX. századi Angliában is található példa. Erre az időszakra az angol városokban már tarthatatlanná vált az egészségügy folyamatosan romló állapota. Ezért olyan egészségügyi rendszer felállítását tervezték, amely mögött ugyan az állam állt, de finanszírozói a tehetősebb tőkések voltak. 10 Az állam és a különböző szervezetek társadalmilag felelős tevékenysége a történelem során természetesen számos változáson ment keresztül. A fogalom a szakirodalomban a 60-as években megjelent, szélesebb körben azonban csak a 90-es években terjedt el. Mára már olyan komoly jelentősséggel bír, hogy már az Európai Unió sem hagyja figyelmen kívül a társadalmilag felelős viselkedést és tevékenységvégzést. Az EU legfontosabb, CSR-irányvonalakat tartalmazó 9 Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon, Tanulmányok, Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Budapest 2005, 9.old 10 Ligeti György: CSR Vállalati felelősségvállalás, Kurt Lewin Alapítvány, Budapest 2007, 20. old 15

15 dokumentuma az úgynevezett Green Paper, mely szerint a CSR tevékenység fogalmának meghatározása a következő: a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatban A CSR definíciója A vállalati társadalmi felelősségvállalásnak jelenleg nem létezik egyetlen nemzetközileg elfogadott, egységes definíciója. A Japánban már régóta elfogadott Keyosei elv lényege az, hogy együtt éljünk, és közösen dolgozzunk a közjó érdekében, lehetővé téve az együttműködést és a kölcsönös jólétet, valamit az egészséges és fair versenyhelyzetet 12. Az alábbi táblázat célja hogy bemutassa számos intézmény és tanulmány alapján a CSR különböző meghatározásait. A példaként felhozott definíciók több közös elemet hordoznak magukban, melyek közül a legfontosabb, hogy a vállalati felelősségvállalás az önkéntesség elvén alapul, vagyis nem teszi kötelezővé törvény, illetve kormányzati szabályozás. Szintén az összes megfogalmazás fontos alkotórésze hogy a szervezetek CSR tevékenysége a társadalomra és a környezetre irányul. Ezen definíciók alapján röviden összefoglalható, hogy a Corporate Social Responsibily a vállalatok önkéntes szociális és környezeti cselekvéseinek összessége. 1. sz. Táblázat A vállalati társadalmi felelősségvállalás definíciói FORRÁS Green Paper Európai Közösségek Bizottsága, 2006 Nemzetközi Kereskedelmi Kamara ( International Chamber of Commerce, ICC) Nyárády Gáborné dr, Dr Szeles Péter; Public Relations II. Perfekt Kiadó Budapest 2004, 263.old IBE- Institute of Business Ethics Demos Magyarország Alapítvány tanulmánya 2006, 16.old. Az Egyesült Királyság kormányának megfogalmazása Corporate Social Responsibility, Britain in Hungary 2006, 5.old. Török Marianna: Vállalati adományozás a hazai gyakorlatban, Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon, Tanulmányok, Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Budapest, 2005,107.old DEFINÍCIÓ a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben, és a partnereikkel fenntartott kapcsolatban Az üzleti szféra saját tevékenységének felelős vezetésére irányuló önkéntes kötelezettségvállalása. vállalat által végrehajtott önkéntesen cselekvés amelyeknek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenysége erkölcsi, szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a fő vállalati érintettek érdekeinek a vállalati társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozások működésük során figyelembe veszik a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásukat- a lehető legnagyobb hasznot hajtva a lehető legkevesebb hátrány mellett. Egy vállalat olyan működését értjük alatta, ami-a rendelkezések és gyakorlati megoldások által eléri, vagy meghaladja az etikai, legális, kereskedelmi és köz elvárásokat, melyeket a társadalom támaszt az üzlet felé. A fogalom magába foglalja és szabályozza az üzleti etikát, a társadalmi szerepvállalást, a környezet- tudatos magatartást, a vállalatirányítást, az emberi jogokat, a piaci viselkedést, a munkahelyi körülményeket, és sok más olyan területet, amely a vállalatok szamara kijelöli társadalomban betölthető/ betöltendő helyüket és szerepüket. 11 Európai Közösségek Bizottsága, A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa, mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén, Brüsszel, Nyárády Gáborné dr, Dr Szeles Péter; Public Relations II. Perfekt Kiadó Budapest 2004, 263.old 16

16 FORRÁS A CSR definíciója Jeremy Moon, Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya, 2006, 14.old Tóth Gerhely: A valóban felelős vállalat, A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről, Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, old. DEFINÍCIÓ A CSR (Corporate Social Responsibility) - a vállalatok társadalmi felelősségvállalása - koncepciója szerint a vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezeti megfontolásokat építenek be üzleti tevékenységeikbe, valamint részvényeseikkel, üzleti partnereikkel folytatott interakcióikba. Tágabb értelemben véve: egy-egy cég minden tettéért felelős, ami hatással van az emberekre, a közösségre, a természeti környezetre. Minden önkéntes pénzügyi, termékbeli vagy szolgáltatásbeli hozzájárulás, ami közösségi vagy kormányzati célokat támogat. Ebbe nem tartoznak bele az olyan tevékenységek, amelyek közvetlenül kötődnek a vállalat gyártó- vagy kereskedelmi tevékenységéhez. Az olyan tevékenység sem része ennek, amely törvény vagy kormányzati szabályozás alapján kötelező. A Valóban Felelős Vállalat -magát a rendszer részeként, nem potyautasként, tisztán sajáthaszonmaximalizáló egyedként értelmezi, -felismeri, hogy fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása, -elismeri, hogy a vállaltoknak és kormányoknak gazdasági súlyukhoz mérten munkálkodniuk kell a megoldásokon, -őszintén felméri saját súlyát és hozzájárulását a problémához ( ) -tervszerűen, koncentráltan és fokozatosan lényegi lépéseket tesz a fenntarthatóbb világért. Természetesen különbözőségek is fellelhetőek a magyarázatokban, bizonyos elemek több, mások kevesebb hangsúlyt kapnak. Vannak olyanok meghatározások, amelyek az erkölcsi, etikai kötelezettséget hangsúlyozzák ki, míg mások ezeken túlmenően a szervezet részvényeseivel és üzleti partnereivel fenntartott kapcsolat ápolását is a CSR tevékenység szerves részeként határozzák meg. A gazdasági vállalkozásoknak elsődleges célja a profitszerzés, ezért jogosan merül fel az a kérdés, hogy mi érdeke fűződik a vállalatoknak az önkéntes szerepvállaláshoz. A vállalatok vezetői mára már belátják, hogy működésük célját, a profitszerzést nem csupán termelő, szolgáltató tevékenységük segítheti elő. Hiszen azáltal, hogy felelős szerepet vállalnak a társadalom és környezet problémáinak megoldásában, bizalmat keltenek az emberekben, ezáltal növelik hírnevüket, mely ideális esetben a profit növekedéséhez vezet. 3.2 Az egészségügyi CSR elhelyezése a CSR kategóriáin belül A vállalatok felelősségi köre Maignan és Ferrel (2001) szerint négy kategóriába sorolható Gazdasági felelősség 2. Jogi felelősség 3. Etikai felelősség és 4. Diszkrecionális felelősség. 13 Isabelle Maignan, Ferrel O.C: Corporate citizenship as a marketing instrument, Concept, evidence and research directions, European Journal of Marketing 2001, 35 3/4, old. 17

17 A gazdasági felelősség azt jelenti, hogy a vállalatok kötelezettsége az emberek számára vonzó termékek és szolgáltatások nyújtása. Emellett felelősek azért, hogy gazdasági tevékenységük megfeleljen a jogi és etikai normarendszereknek. A diszkrecionális kategória pedig azt a vállalati kötelezettséget foglalja magába, amellyel a szervezetek önkéntesen járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez. Ez azt jelenti tehát, hogy a hozzájárulás nagyobb mértékű, mint azt a gazdasági, jogi és etikai kötelezettség megköveteli. Davis és Klein (2005) a fenti fogalomkör alapján hozta létre a CSR tevékenység háromkategóriás modelljét 14. Azért fontos e modell felvázolása, mert ennek segítségével lehet elhelyezni az egészségügyi CSR tevékenységet a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatában (2.sz.Ábra). A modell részben módosított angol nyelvű változata megtalálható a 4. számú függelékben. 2. sz. Ábra Vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati összetevői Az alkalmazottakkal való megfelelő bánásmód a versenytársakkal való tiszta verseny, a környezetet tisztelő tevékenység, illetve az őszinteség és a nyílt kommunikáció esetleges problémák felmerülése esetén mind a morális tevékenység kategóriájába tartozó elemek. A kapcsolati tevékenység két fő alkotóelemből tevődik össze, az egyik a folyamatos küzdelem a vásárlói hűség megteremtéséért és fenntartásáért. A másik, a vásárlókra és más részvényesekre való odafigyelés és a környezetből érkező kritikák iránti nyitottság tartozik. 14 Prabu David, Susan Klein, Yang Dai: Corporate Social Reponsibility Practices, Corporate Identity, and Purchase Intention: a Dual-Process Model, Journal of Public Research 17(3) old 18

18 Az önkéntes kategória tekinthető a legfontosabbnak az egészségügyi CSR szempontjából. Ide tartoznak olyan diszkrecionális tevékenységek, amelyek a közösségre irányulnak. A cselekedeteikkel járulnak hozzá a vállalatok többek között a művészet és a kultúra fejlődéséhez, illetve a közegészségügyhöz, mint például a rák elleni harc. A gyakorlati megvalósítás aspektusai nem választhatók el élesen egymástól, hiszen mindegyik részterület összefügg egymással és folyamatos kölcsönhatásban állnak. A következő fejezetek során a szakdolgozat célja hogy bemutassa a Magyarországon jelenlévő vállaltok a diszkrecionális (önkéntes) CSR tevékenység kategóriájába tartozó egészségügyi kötelezettségvállalás gyakorlatának jellemzőit, annak formáit, mértékét, jelentőségét illetve lehetséges hatásait mind a szociális környezetre, mind a vállalatra nézve. 19

19 4. A egészségügyi CSR mint vállalati stratégia része Szerencsére terjedőben van az a hozzáállás, hogy a szervezetek szociális és környezettudatos viselkedése a vállalat egészére vonatkozó stratégia részét kell, hogy képezze. Sokan beszélnek önálló vállalati CSR stratégiáról, vannak azonban olyanok, akik azt vallják, hogy a CSR a vállalat komplex stratégiájának egyik eleme és éppen ezért nem választhatók külön. A vállalat felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységek tudatos kialakítása ugyan nagyon sok időt és energiát igényel, azonban ha pontosan illeszkedik a vállalati stratégiájába, akkor hosszú távú befektetésnek tekinthetőek. Nem csupán Magyarországon, hanem számos más volt szocialista országban már egyre jellemzőbb a társadalomért és környezetért való felelősségvállalás, tudatos stratégiába való beépítése azonban még kezdeti fázisban van. Az alábbi fejezet célja, hogy rávilágítson arra, hogy milyen szempontok játszanak szerepet a döntéshozatali folyamatban, valamint hogyan építhető be az egészségügyi CSR tevékenység a vállalati stratégiába. 4.1 Az etika és a CSR kapcsolata Egy 1998-as, a Miskolci Egyetem által elvégzett kutatás arra irányult, hogy megvizsgálja a vállalatok etikai kérdésekhez kapcsolódó attitűdjét és annak kapcsolatát a vállalati felelősségvállalással. A kutatás eredménye azt mutatta, hogy a vállalatok nagy része nem vélt kapcsolatot felfedezni az üzleti-etikai és a társadalmi kötelezettségek között. Tíz évvel ezelőtt a megkérdezett vállalatok vezetői négy dimenzióban határozták meg a társadalmi felelősséget. 15 Ezen négy dimenzió a termékminőség, a fogyasztók, hatékony erőforrás-felhasználás, és a profit iránti felelősség. Ekkor a társadalom és a környezet iránt érzett felelősség szempontját a vezetők az utolsó helyre sorolták. A megkérdezett szervezetek etikai intézményesültségének állapotát az is jól példázza, hogy az oktatást, a növekedést és a munkakörülmények javítását fontosabbnak tartották, mint a szociális környezeti problémák iránti elkötelezettséget. Mára már a vállalatok vezetői tágabb fogalomként 15 Harsányi Eszter, Révész Éva: A vállalati adományozás modelljei és gyakorlata, Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon, Tanulmányok, Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Budapest 2005, old 20

20 értelmezik a CSR tevékenységet, melynek kulcsfogalma a fenntartható fejlődés, melynek definíciója Herman Daily szerint a következő: A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. 16 Ha egy vállalat működésének stratégiai szempontjai közé beépül a fenntartható fejlődés ügye, az már jól mutatja, hogy az adott vállalat felismerte azt, hogy a társadalom iránti kötelezettségvállalás az üzleti etika fontos alapköve és a felelős gondolkodás stratégiailag magasabb szintjére lépett. 4.2 A CSR stratégiai szintjei 17 Annak függvényében, hogy a CSR tevékenység milyen mértékben épül be az adott vállalat stratégiájába, négy szint különíthető el. Az alábbi ábra ezt a négy szintet szemlélteti. Minél magasabb kategóriába tartozik egy vállalat CSR tevékenysége, annál szervesebb részét képezi a vállalat stratégiájának. 3. sz. Ábra A CSR stratégiai szintjei Forrás: Mártonffy Zsuzsa: Adományvonal, Figyelő 2006/41. szám, 65. old 0. szint Látens A CSR stratégia szintjei 3.szint Intézményesített 2.szint Konszolidálódó 1.szint Növekvő 0. szint: A felelősségvállalás ezen a kezdeti szinten még csak látens módon van jelen. Az ilyen vállalatok esetében szerepet kap ugyan a jótékonykodás, illetve az adományozás, legfőbb jellegzetessége azonban az, hogy ad hoc jellegű, esetleges és nem átgondolt 16 Tóth Gergely: A valóban felelős vállalat, A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről, Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, old. 17 Mártonffy Zsuzsa: Adományvonal, Figyelő 2006/41. szám, 65. old 21

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként

Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként Budapest, 2012. augusztus 31. Dr. Bodó Márton Fogalmak tisztázása I. Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek:

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek: A Tesco Global Áruházak Zrt támogatási stratégiája Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Az alábbiakban olvasható a Tesco Global Áruházak Zrt. által követendő támogatási stratégia, mely vonatkozik a szponzorációs

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám Lobbizás, kormányzati kapcsolatok Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám A lobbizás módszertana Minden ügy annyit ér, ahogyan azt érvényesítik (Moliére) A lobbizás klasszikus értelemben

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Barát Tamás * FELELÕSSÉG TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS

Barát Tamás * FELELÕSSÉG TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS Barát Tamás * FELELÕSSÉG TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS Manapság Magyarországon kommunikációs slágertéma a CSR a Corporate Social Responsibility, avagy a szervezetek társadalmi felelõsségvállalása témája.

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 A Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő közös szabályzata az eszközbeszerzések, továbbképzések Alapítvány általi támogatásáról és a meghatározott

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

A családi vállalkozásokban megjelenő

A családi vállalkozásokban megjelenő Bogáth Ágnes A családi vállalkozásokban megjelenő sajátosságok A családi vállalkozásokban megjelenő sajátosságok Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet

Részletesebben

Felelős működés Társadalmi felelősségvállalás

Felelős működés Társadalmi felelősségvállalás Felelős működés Társadalmi felelősségvállalás 1 Tartalomjegyzék 3 Bevezető 4 Piaci Felelősség Vendégek 4 Beszállítók 4 Munkatársak 4 Társadalom 4 5 Környezet Tájvédelem 5 Közlekedés 5 Hulladékkezelés 5

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT, z ahol a tények nem önmagukért beszélnek A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact Intézet abban segít,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Működésünk során mindig is fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan kommunikáljunk érintetti csoportjainkkal, hiszen ők kritikus barátként, hasznos

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Adományszervezési ismeretek Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Mire gyűjtünk, mire kérünk? Projektünk összefoglalója Kinek érdeke minket támogatni? Milyen időszakra kérünk?

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Magyar Adományozói Fórum. Vállalatok társadalmi befektetési gyakorlatának kommunikációja 2011 (TOP 200+pénzügyi szektor)

Magyar Adományozói Fórum. Vállalatok társadalmi befektetési gyakorlatának kommunikációja 2011 (TOP 200+pénzügyi szektor) Magyar Adományozói Fórum Vállalatok társadalmi befektetési gyakorlatának kommunikációja 2011 (TOP 200+pénzügyi szektor) A kutatás céljai 2 Kétségtelen, hogy a kommunikáció elválaszthatatlan része a CSR

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Összefogás Építési Alap

Összefogás Építési Alap Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat,

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban 2011.06.15. Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban Salamon János vezérigazgató Alapvető kérdések Egyre többen vagyunk, akik környezettudatosak, akik érzik a felelősségüket,

Részletesebben

CSR - Csak három betű, mégis annyi mindent jelent(het) KEZDŐKNEK: A CSR-ről egyszerűen Élni és élni hagyni

CSR - Csak három betű, mégis annyi mindent jelent(het) KEZDŐKNEK: A CSR-ről egyszerűen Élni és élni hagyni CSR - Csak három betű, mégis annyi mindent jelent(het) A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (angolul Corporate Social Responsibility, röviden és a továbbiakban CSR) bár több definícióval is rendelkezik,

Részletesebben

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21.

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21. Érintettek Érintetti párbeszéd Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. minden olyan egyén vagy csoport, aki befolyásol(hat)ja a szervezet célmegvalósítását vagy érintve van/lehet abban

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet 1. Kategória Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. 2. Személyes adatok Név / Vállalkozás neve Címe Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

SZAKTUDÁS MENEDZSMENT CSOMAG. Gazdálkodói szakértelem

SZAKTUDÁS MENEDZSMENT CSOMAG. Gazdálkodói szakértelem SZAKTUDÁS MENEDZSMENT CSOMAG Gazdálkodói szakértelem 1 Kezdjük a vállalkozással... emberi, technikai és pénzügyi erőforrások olyan együttesét, kombinációját jelenti, amelyek egymással koordináltan és kölcsönhatásban

Részletesebben

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A A Felosztási Szabályzat 8. melléklete artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület S Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A 2014. 1 I. A Támogatási Politika kialakításának

Részletesebben