A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig"

Átírás

1 A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig Dr. Istvánffy Mária, Dr. Tonelli Miklós A modern kardiológia kezdetei a második világháború időszakában alakultak ki, amikor az Egyesült Államokban, Svédországban, Angliában az első szívműtétek történtek, és a szívkatéterezés klinikai rutinná vált. A rohamos fejlődés a háború után indult el, amikor Nyugaton a TBC csökkenésével egyre több tüdőgyógyász és tüdősebész érdeklődése fordult a szív felé. Nálunk a háború után éppen a TBC volt a legsúlyosabb probléma, így a szívsebészetet általános sebészek kezdték el az 50-es évek elején és belgyógyászati háttér hiányában maguk kezdtek el katéterezni is. Az akkori belklinikák érdeklődése más területekre irányult, és különben is az volt a nézet, hogy a szívkatéterezés kizárólag a sebészet céljait szolgáló diagnosztikus eljárás, aminek bevezetése a hagyományos általános belklinikákon vagy belosztályokon nem szükséges. Egyetlen belgyógyász akadt, aki felismerte, hogy a kardiológiában új világ kezdődik, és invazív diagnosztika nélkül nincs többé kardiológia. És nemcsak felismerte, hanem tett is valamit. Dr. Gottsegen György az István Kórház III. Belosztályának I. emeletén egy ósdi röntgenkészüléket helyezett el, és dr. Romoda Tibor már 1955-ben elvégezte az első katéterezést, tisztán belgyógyászati környezetben. Gottsegen György ismerte fel azt is, hogy az új kardiológia lényege a szoros térbeli és interdiszciplináris együttműködés lesz, amihez megfelelő intézmény formájában megfelelő feltételeket kell biztosítani. 1957: mai szemmel elképzelhetetlenül szegény egészségügy mellett, a legkevésbé volt alkalmas egy ilyen új intézmény megalakítására, ráadásul nem kis ellenállással szemben. Gottsegen György tekintélyét, összeköttetéseit egy korszerű kardiológiai központ csírájának életre hívására használta fel. Ez a kezdemény a 86 ágyas István kórházi III. Belosztályból állt, katéteres és légzésfunkciós laborral. A Heim Pál Kórházban dr. Szutrély Gyula vezetése alatt már január 1. óta működő gyermekosztályt kizárólag szakmailag ide csatolták. A sebészeti osztályt dr. Temesvári Antal vezetésével csak szeptemberben tudták az István Kórház II. Sebészeti Osztályának első emeletén elhelyezni. A sebészetet nulláról kellett felépíteni, részben a minisztérium néhány együttműködő munkatársa segítségével, részben az 1956 után érkezett rengeteg (de sokszor kétes értékű) külföldi segély felhasználásával. Olyan mértékben sikerült felszerelni az osztályt, hogy az első szívműtétet, egy zárt

2 commissurotomiát már 1957 decemberében sikerült elvégezni, és rendszeresen folyt szívkatéterezés a sebészeten is. Ez volt a csíra: egy különböző épületekben, sőt kórházakban elhelyezett, országos feladatokkal megbízott fővárosi intézmény, a nevében Országos Kardiológiai Intézet amely azonban már magában hordozta egy jövőbeni egységes, önálló állami intézmény ígéretét. Az, hogy a kardiológia csak az István Kórház rovására volt fejleszthető és a kettő ellenérdekeltsége, közös gazdasági vezetés mellett, rengeteg gond forrása volt, lassította a fejlődést. Ennek ellenére már 1958-ban kinevezett radiológus főorvos volt dr. Csákány György tól már sikerült egy világháborús barakképületben az intézet saját röntgenosztályát megalakítani, amikor egy akkor korszerű Philips berendezést kaptunk. Ettől kezdve a katéterezések jobb körülmények között történtek és minőségileg javultak júniusában a belosztály a Budapesti Orvostudományi Egyetem IV. sz. Belklinikája lett, mai szóhasználattal: belklinika, kardiológiai profillal. Ez 43 ágynyi bővüléssel járt, ismét egy további épületben. A diagnosztika mellett a leggyorsabban a sebészet fejlődött ban elkezdtük a hipotermiás nyitott szívműtéteket (végül összesen több mint 800 ilyen történt). Az alagsorban berendezett kísérleti műtőben naponta végzett műtétek után 1959-ben saját összeállítású készülékekkel megtörténtek az első extracorporalis szívműtétek ban az amerikai protestáns egyháztól kapott ajándék készülékkel kezdtünk el dolgozni, és 1961-től kis számban ugyan, de rendszeresen voltak motoros műtétek. Az ezt követő időszakban az Országos Kardiológiai Intézet polgárjogot nyert a hagyományos egészségügyi struktúrában. Az intézet és Gottsegen György szakmai tekintélye itthon is, külföldön is egyre nőtt. Nyilvánvaló volt azonban, hogy az osztályok, részlegek elhelyezése, a társbérlet a kórházzal súlyosan gátolja a további fejlődést. Gottsegen György ezt is tisztán látta, hiszen ezek a gondok elsősorban személy szerint őt sújtották. Arra azonban, hogy ezen a téren alapvető változást tudjon létrehozni, már nem volt ideje ben bekövetkezett, tragikusan korai és váratlan halála megakadályozta benne. 59 éves volt. Az intézet orvosainak és a magyar kardiológiának is meghatározó időszaka volt az első nyolc intézeti év, Gottsegen György vezetésével. Amit Gottsegen György 1957-ben vállalt, nem volt kevesebb, mint a magyar medicina legjobb hagyományait őrizve, a magyar kardiológia tudományos megteremtése a kor színvonalán, kezdetleges, nehéz, szegényes körülmények között.

3 Az intézeti munkában a gyakorlati betegellátás, a mindennapi kötelességteljesítés volt a döntő. Vezetése alatt az intézetet (1957-től), majd a IV. sz. Belklinikát (1959-től) a gyógyításkutatás-oktatás szoros egysége, a hármas feladat ellátásában pedig kiemelten a cardiopulmonalis betegségek népegészségügyi vonatkozásainak kérdései foglalkoztatják. Bevezeti és kötelezővé teszi a reumás láz bejelentését, a recidiva penicillin-profilaxisát, és elindítja az első magyarországi epidemiológiai vizsgálatot, a koszorúér-betegség elterjedése és a rizikófaktorokra vonatkozóan. Az intézetben a kutatási kérdés mindig gyakorlati volt, a válasz keresésében a klinikum és az experimentum szoros kapcsolata volt a fontos, és a következtetés a gyógyítás mindennapi gyakorlatát és lehetőleg széles körben való hasznosítását szolgálta. Az 1963-as III. Magyar Belgyógyász Kongresszust - nemzetközi részvétellel intézetünk rendezte. Gottsegen professzor megnyitó beszédében öntudatos mértéktartással ismertette hazája hozzájárulását az egyetemes orvostudományhoz ben, tragikusan korán bekövetkezett halálával óriási veszteséget jelenett az épp hogy megszületett modern magyar kardiológiának márciusában dr. Gábor Györgyöt nevezték ki az intézet igazgatójává és tanszékvezető egyetemi tanárrá. Gábor György ugyan a hagyományos non-invazív kardiológián nőtt fel, de igen hamar átállt a korszerű szemléletre, és átlátva a helyzetet, a szakmai munka mellett egész energiáját az új székház megteremtésére fordította, ami csaknem egy évtizedébe került. Persze ezalatt is sok területen történtek jelentős előrelépések ben a gyermekosztály átköltözött az István Kórházba, a röntgenosztály barakképületének másik szárnyába ben kezdődött a központi kémiai laboratórium, majd 1969-ben az izotóp laboratórium szervezése. Ebben az időszakban létesült a klinikai farmakológiai csoport és indult jelentős fejlődésnek a szervezési és módszertani osztály ban épült WHO pénzből a földszintes ún. Y épület, amelyben az utóbbi osztály mellett az ambulancia, majd a kutatólabor egy része kapott elhelyezést ben kaptuk az első echokardiográfiás készüléket; már akkor sejteni lehetett, hogy itt valami egészen fontos kezdődik, amit az eltelt 35 év be is bizonyított. A technika fejlődése az ultrahang-diagnosztika egyre újabb generációit a kardiológiai diagnosztika középpontjába állította és jelentős mértékben tehermentesíti az invazív vizsgálati igényt. Az újabb diagnosztikus és terápiás módszerek bevezetése az igények növekedésével járt, ami szükségképpen új feszültségeket okozott. A sebészeten több éves műtéti várólisták alakultak ki. Gábor György már 1968-ban kezdett az új épület tervezésével foglalkozni. A kezdet egy kétszintes épület terve volt a kórházi kertészet helyén, amelynek költségeit, kb. 10 millió forintot, a klinikai farmakológiai hálózat fedezte volna. Gábor professzornak sikerült évek alatt elérni, hogy végül, többszöri áttervezés után, egy 9 emeletes épület tervei álltak

4 megvalósításra készen, noha ez semmiféle tervben vagy költségvetésben előzetesen nem szerepelt. Erre akkor rajta kívül senki más nem lett volna képes ő igazi, korát megelőző menedzser típusú vezető volt. Sajnos az építési előírások és a telek meghatározták, korlátozták a kubatúrát, és ebbe kellett mindent beleszorítani. A másik sajnos, hogy borzasztóan kellett takarékoskodni, ami az építőipar akkori színvonalával együtt a későbbiekben sok gondot okozott. A tervek szerint az egész infrastruktúrát az István Kórház szolgáltatta volna - ez hibás elképzelésnek bizonyult, de természetesen nem csökkenti Gábor professzor érdemeit és teljesítményét, aki az intézet érdekében a végsőkig elment. A korszerű kardiológiát végre korszerű körülmények közé helyezte, a már meglévő tartalom megfelelő formát öltött. Kimondott és 13 éven át követett célja: a gottsegeni hagyományok megtartása, a klinika és az országos intézet nemzetközi elismertségének fejlesztése, az egyetemi oktatásban és a szakorvosképzésben, a kardiológia legmodernebb tudományos szemléletének meghonosítása, megerősítése volt. Nem kis részben Gábor professzor révén terjedt el országszerte a Gottsegen-iskola korszerű hemodinamikai szemlélete. Helyesen ismerte fel, hogy a coronariabetegségek magyar népbetegséggé válnak, és azok az irányzatok, amelyek a koszorúér-betegségek kutatásával, megelőzésével, diagnosztikájával és kezelésével foglalkoznak, prioritást kell, hogy élvezzenek. Saját maga és az általa vezetett kutatócsoport részére nemzetközi elismertséget azzal szerzett, hogy az elsők között írta le a catecholaminok szerepét a necrosis kialakulásában és súlyosbodásában. Az új épületet 1977-ben adták át. Egyidejüleg az intézet régóta hőn óhajtott gazdasági önállósulása is megvalósult, új alapító okirat született, amely részletesen szabályozta az intézet feladatait, szervezeti felépítését, működési szabályait. Ugyanakkor az IV. sz. (általános) Belklinika Kardiológiai Tanszékké alakult át. Ezzel lezárult az intézet életének első, 1957-től 1977-ig terjedő korszaka. Sajnos, az új korszak egy újabb váratlan veszteséggel kezdődött. Mint elődje, Gottsegen György, Gábor professzor sem sokáig élvezhette munkája eredményeit, mert nem sokkal az átadást követően, 1979-ben hosszú szenvedés után elhunyt, és hatalmas űrt hagyott maga után mint igazgató és mint a belosztály vezetője is január 1-én a sebészeti osztályvezető főorvost, az addigi főigazgató-helyettest, dr. Árvay Attilát nevezték ki az intézet főigazgatójává és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kardiológiai Tanszéke tanszékvezető professzorává. Az új vezetés azt hihette, hogy az elődök munkája nyomán most majd csak gyógyítással, a szakma fejlesztésével kell foglalkoznia. Sajnos ez nem pontosan így történt.

5 Az épület eddigi rejtett hibái kezdtek előbukkanni, és egy sok éven át tartó permanens építkezés vette kezdetét, ami rengeteg pénzbe került, s csak kis részben szolgálta a további fejlődést, sokkal inkább a működőképesség fenntartását. A teljesség igénye nélkül: ki kellett cserélni a két nagy (betegszállító) liftet, amihez persze a liftaknákat is korrigálni kellett. A páternosztert két ízben teljesen kicserélték, persze az ilyesmi mindig hónapokig tart. A sorozatos csőtörések miatt gyakorlatilag az összes strangot ki kellett cserélni. Az egész sebészeti műtő-őrző traktust teljesen át kellett építeni, csak a vasbetonszerkezet maradt a helyén: két és fél évig tartott, és csaknem annyiba került, mint az egész épület újonnan. Kezdett hullani a ház gyönyörű, külső pirogránit burkolata, le kellett verni és újravakolni; csak az állványozás milliókba került. Ki kellett cserélni a teljes IX. emeleti klímagépet, alultervezés miatt. Mivel az infrastruktúrát a tervek szerint az István Kórház szolgáltatta (volna), a gazdasági apparátus számára az épületben csak három szobát terveztek. Ez persze így nem működött, ezért őket a szakma rovására kellett elhelyezni, egészen addig, amíg felépítették 1983-ra a gazdasági-műszaki apparátus céljait szolgáló épületet. Állandó gond volt a raktárak hiánya. Az már fejlődést jelentett, hogy 1988-ban sikerült az I. emeletet előrefelé megtoldani azért, hogy a mentők a beteget fedett helyen vehessék ki a kocsiból; ezzel bővült a röntgenosztály, a laboratórium; gyógyszertárat tudtunk létesíteni, és a részben már beépült előcsarnok is valamivel tágasabbá vált. Nem is említjük a klinikai diagnosztikai laboroknak (fonomechanográfia, klinikai farmakológia, izotóp, az 1981-ben alakult ergometria és Holter, az 1985-ben és 90-ben átépített echo) a költözésekkel kapcsolatos sorozatos átalakítását, a változó igényekhez való adaptálását, a coronaria őrző bővítését, és így tovább. Fejlődést jelentett az is, hogy a WHO barakképületét le kellett bontani, és visszapótlásként sikerült a kutatási és a szervezési osztály számára egy új épületben az eddigieknél jobb elhelyezést biztosítani; ez 1993-ra készült el. Az 1977-es új alapító okirat bizonyos szemléletváltást is kellett, hogy eredményezzen; az addigi, kissé arisztokratikus klinikai attitűd helyett az országos intézeti, területi-regionálisországos feladatok kerültek előtérbe, amelyekkel addig igazán csak a szervezési osztály foglalkozott. Ez legkönnyebben a gyermekosztályon valósulhatott meg, melynek vezetője, dr. Kamarás János már azt megelőzően felismerte a területtel való kapcsolattartás jelentőségét, és szép csendesen, minden felső támogatás vagy utasítás nélkül kiépítette a jól működő hálózatot. Az alapító okirat szervezeti és működési szabályzat készítését is előírta. Ez elsősorban a belosztályon járt nehézségekkel, mert addig a belosztály egészének, a

6 diagnosztikus laboroknak, az ambulanciának a vezetője maga az igazgató volt. Az orvosok háromféle státuszon voltak: tudományos, egyetemi és klinikai-farmakológiai. Az ambulancia hatásfoka nem volt megfelelő. Bizonytalan volt a diagnosztikus laborok helyzete is, hisz ezek mind a belosztályból nőttek ki, elsősorban a belgyógyászok működtették őket, ugyanakkor ellátták a többi osztály betegeit is. Az egységes kardiológiai belosztály vezetője dr. Török Eszter lett, akit széleskörű szakmai felkészültsége, toleráns és humánus egyénisége tett erre alkalmassá. Önálló osztállyá alakult a központi laboratórium, a röntgen-hemodinamikai osztály, az aneszteziológiai osztály és a kutatási osztály, majd később az izotóp laboratórium. Megváltozott az ambulancia működési rendje is, vezetője dr. Szabolcs Paula volt. Így a szakambulanciákkal együtt átlagosan közel (47845/1999. év) beteget vizsgáltak, gondoztak évenként. A belgyógyászati osztályon és a coronaria őrzőben, a diagnosztikus vizsgálatok és a műtéti indikációk mellett, egyre több új, korszerű terápiás beavatkozást vezettek be. A 90-es években átlagosan évi 5000 beteget kezeltek, 8,3 nap átlagos ápolási idővel (1%-os mortalitással) és több mint 500 beteg/év részesült intenzív ellátásban. Sajnos, 1987-ben Urai László, 1991-ben Romoda Tibor és Török Eszter professzorokat veszítettük el, súlyos betegségek, nehéz szenvedések után. Emléküket kegyelettel őrizzük ben dr. Káli Andrást nevezték ki a belosztály osztályvezető főorvosává; nevéhez fűződik az új gyógyítási irányzat, az evidence based medicine átvitele a kardiológiai intézeti gyakorlatba. Az osztályos gyógykezelések során előtérbe helyezték a krónikus ischaemiás szívbetegség gyógyszeres kezelésének kérdését, elemezve valamennyi fontos gyógyszercsoport terápiás alkalmazásának lehetőségeit, eredményeit, figyelembe véve a preventív gyógykezelést is, a lipidcsökkentést a lipidprofil szerint. Értékelték és összegezték ezenkívül a műtéti megoldás optimális időpontját a posztoperatív túlélést, mitralis- és aortabillentyű-elégtelenség esetén. Ugyancsak vizsgálták a mitralis és aortabillentyűszűkületek súlyossági kritériumait, a műbillentyű-beültetés indikációit, a mitralis ballondilatáció feltételeit, a mitralis ballon-valvuloplasztika korai és késői eredményeit. Részt vettek a felnőttkori krónikus szívelégtelenség kezelési ajánlásának kidolgozásában, különös figyelemmel az akut és a refrakter szívelégtelenség speciális ellátására. Jelentős eredményekről számoltak be a malignus kamrai ritmuszavarok kialakulására hajlamosító tényezőkről szívelégtelenségben, a malignus kamrai arrhythmogenesist csökkentő gyógyszerek eredményeiről és az ICD (implantábilis cardioverter defibrillátor)

7 alkalmazásáról. A körülmények kényszerítő volta miatt, a belosztályon végezték a közvetlen preoperatív és korai posztoperatív ellátást is, több hónapon át. A belosztály adta a klinikai hátteret az egyre nagyobb számú szívkatéteres beavatkozáshoz a diagnosztikus koronarográfiától a katéterterápiás eljrásárokig (PCI, valvuloplasztika stb.). Dr. Káli András nyugdíjaztatása után megbízott vezetőként 3 éven át dr. Borbola József professzor vezette a belosztályt, majd 2006-tól eredményes pályázattal dr. Andréka Péter főorvos nyert kinevezést az (immár) Felnőtt Kardiológiai Osztály élére. Röntgen-hemodinamikai osztály Az 1958-ban alakult röntgenosztály munkájának dr. Csákány György vezetésével alapvető gyakorlata és máig érvényes tanulsága, hogy a radiológiai diagnosztikát magas szinten csak a klinikum alapos ismeretével lehet végezni. A szívkatéterezés tapasztalatai jelentős eredményeket hoztak a kisvérköri keringés - pulmonalis hypertonia, volumenterhelés és oligaemiás tüdő, hilus struktúra és tüdőrajzolat rtg. képének vizsgálatában. A hemodinamikai laboratóriumban dr. Romoda Tibor és munkatársai bevezették a transseptalis és a Seldinger-módszer szerinti, retrográd balszívfél-katéterezést, 1972-ben pedig a szelektív coronarographiás vizsgálatokat ben, az új épületben a hemodinanikai laboratórium 2 műtővel, CGR berendezésekkel indul, - az egyik C íves (Coronarix) koszorúér-vizsgálatokra alkalmas. Meghonosodtak a katéterterápiás eljárások, 1977-től a szelektív intracoronariás thrombolysis, 1982-től a PTCA, és így a folyamatos, intervenciós készenléti ügyelet tól az osztály főorvosa dr. Palik Imre, aki nagyon ambicionálja a további fejlesztéseket; 1985-ben harmadik vizsgáló kialakításával Siemens- Biangioscop települ, majd 1990-ben Siemens-Digitron (DSA) berendezés kerül üzembe helyezésre. Az eszközös feltételek javulásával 1988-ban pulmonalis; 1992-ben mitralis valvuloplasztika; 1993-ban recoarctacio aortae, congenitalis (aortastenosis) dilatációja; HISabláció, 1994-ben blade septostomia, 1995-től nativ coarctatio dilatáció és intracoronariás stentimplantációk bevezetésére került sor ben már évi 2500 vizsgálatot, (2000 felnőtt és 500 gyermek és csecsemő) végeztek. A hemodinamikai osztály vezetője később dr. Németh József főorvos lett, majd 2006-tól dr. Fontos Géza főorvos nyert kinevezést az osztály élére. Vezetése alatt a (jubileumi) évben a teljes katéteres esetszám már megközelítette a 4000-t és ezen belül az intervenciók aránya szignifikáns növekedést mutatott. Rutinná vált a PCI, az ASD-zárás, a PFO-zárás, a valvuloplasztika.

8 Központi Kémiai Laboratórium Az új épületben megfelelő elhelyezést kapott, azóta már bővült is. Dr. Makláry Erzsébet főorvos bevezette az ügyeleti rendszert és a járóbeteg-ellátást is. A vizsgálatok döntő többségét automata analizátorral végzik, a beállított metodikák száma 150 felett volt, a vizsgálatok száma kb /év. A jelenlegi főorvos dr. Sikos Zita, a vizsgálatok száma pedig /évre növekedett. Echokardiográfiai Laboratórium Az echo labor 1972-ben alakult, Magyarországon elsőként, az úttörő dr. Lengyel Mária vezetésével, Ekoline-20 típusú Smith-Kline készülékkel; ez A, B és M-mód vizsgálatra volt alkalmas. A módszer meglepően sok diagnosztikus lehetőséget nyújtott: mitralis stenosis, bal pitvari myxoma, ASD, prolapsus, pericardialis folyadék, műbillentyű-diszfunkció balkamrafunkció, falvastagság megítélésére ban kaptuk az első 2-dimenziós vizsgálatra alkalmas Picker készüléket, mechanikus transducerrel, majd 1984-ben a kitűnő felbontóképességű elektronikus phosed-array Hewlett Packard készülék lehetővé tette a jó minőségű 2-dimenziós képalkotást ben sikerült a készüléket Doppler-echóval felszerelni, és a non-invazív hemodinamikai echokardiográfiát hazánkban bevezetni. Dr. Lengyel Mária és munkatársai bevezették 1985-ben az echo vezérlésű pericardiocentesist, 1986-ban a magzati echokardiográfiát (dr. Kádár Krisztina), 1989-ben a transoesophagealis (TE) vizsgálatokat óta lehetővé vált az intraoperativ echokardiográfia, a kritikus állapotú betegek vizsgálata az aortadissectio, pitvari thrombus, műbillentyű-thrombus és vegetáció diagnózisa ben bevezették a dobutamin stressz-echót (DST) és 1993-ban meghonosították, az elsők között Európában a multiplan TE-t. Magyarországon az echokardiográfiával foglalkozó centrumok szakembereinek többsége intézetünkben tanulta a módszert, a szakorvosjelöltek rendszeres egyéni továbbképzést kaptak. A laboratórium orvosai 4 kandidátusi és egy akadémiai doktori disszertációt védtek meg, 3 külföldi kolléga értekezését segítették óta 24 órás echo ügyeleti szolgálatot vezettek be, a sürgősségi vizsgálatok, intenzív osztályokon szükséges ellenőrzések bevezetésére. Az alapító, dr. Lengyel Mária professzor munkáját dr. Temesvári András főorvos folytatja, aki 2001-től lett a labor vezetője. Nevéhez fűződik többek között a szöveti Doppler és a 3D echo vizsgálat bevezetése.

9 Ergometriai és Holter Laboratórium 1981-ben alakult, 1 kerékpár ergométer és 1 Hellige Holter-rendszerrel ban elsőként vezették be a leletek számítógépes nyilvántartását és a számítógépes leletadást. A 2000-es évek felszereltsége: 2 kerékpár ergométer (Innomed) 1 futószalag rendszer (Quinton 1994.). Holter rendszerek: Epicard-computer Évente átlagosan 7000 vizsgálatot végeznek. A laboratóriumot dr. Jánosi András alapította, jelenlegi vezetője dr. Dékány Péter. Izotóp Laboratórium Az Országos Kardiológiai Intézetben 1969-ben jelentkezett fokozottan a radioizotópos keringés vizsgálati igény, és kezdődött az Izotóp Laboratórium szervezése, a Hemodinamikai Laboratórium keretében. (Az alapító dr. Istvánffy Mária volt.) A szükséges engedélyek és feltételek megteremtését követően, január 1-től indultak a vizsgálatok 4 csatornás radiocirkulográffal felvett kvantitatív radiokardiográfia, aktuális keringő vértérfogat, izotóp haematokrit in vitro meghatározással. Az évek folyamén végtagi artériás és vénás keringés vizsgálatok perfúziós tüdőszcintigráfia, és pajzsmirigy diagnosztikus módszerek kerültek bevezetésre ban a laboratóriumban végeztek először Magyarországon perfúziós myocardium szcintigráfiát a koronarográfiás vizsgálatokhoz kapcsoltan 131 I-dal, ill. 99mTc-mal jelzett humán Serum Macroaggregatum (átmérő µ) intracoronariás szelektív befecskendezéssel. Ugyancsak itt alkalmaztak először kérdéses akut myocardialis infarctus esetekben az infarct avid tracer (99m-Tc PYP) i.v. szcintigráfiát ban helyezték üzembe a Gamma Művek MB-9100 planáris gamma kameráját (majd 1992-ben az MB-9300-ast), és a kapcsolt adatfeldolgozó és tároló rendszert. Rendszeresen alkalmazott vizsgálattá vált a first pass és az EKG-kapuzott radionuklid ekvilibrium angiokardiográfia (ERNA), ill. a terheléses ergometria és farmakológiai tesztek. Angiológiai Laboratórium és munkacsoport 1969-ben alakult, dr. Urai László professzor vezetésével, a perifériás keringés vizsgálatára. Az 1973-ban az első CW Doppler készülék beszerzését követően megszervezték és bevezették az alsó végtagi, ill. ív-angiográfiás vizsgálatokat. 1991: Acuson duplex scan

10 beszerzése, ezt követően az ischaemiás szívbetegek rendszeres carotis duplex scan vizsgálati szűrése történik; vizsgálják az endothelfunkciót, a media-lumen arány viszonyokat, carotis műtétek indikációs területeit. (Az angiológia jelenlegi vezetője dr. Hódi Gabriella.) Klinikai - Farmakológiai Csoport/Részleg 1967-ben alakult, dr. Békés Miklós, majd a 80-as évektől dr. Matos Lajos vezetésével. A szívizom-ischaemiára és -anyagcserére ható gyógyszerek, béta-blokkolók, antiarrhythmiás és antihypertensiv farmakonok, ACE-gátlók és angiotenzin-receptorblokkolók, gyógyszerkombinációk klinikai kipróbálását végezték és végzik, hazai és nemzetközi vizsgálatok keretében, a megkívánt és engedélyezett protokollok szerint. Mb. vezetője dr. Polák Gyula volt, jelenleg dr. Kancz Sándor áll a részleg élén. Szervezési és Módszertani Osztály Egyidős az intézettel. Első vezetője dr. Bodrogi György volt. Az intézet megszervezése mellett a fő feladat a rheumás láz elleni küzdelem volt, sikerrel. (Részletes történetét ld. külön fejezetben, dr. Gyárfás Iván tollából. A szerk.) A Szakmai Kollégium, az igazgató, majd az egészségügyi miniszter tanácsadó szerve, mint autonóm választott testület is a szervezési osztály bázisán működött 1996-ig. Kutatási Osztály Kísérleti munka már az intézet alapításakor szükségessé vált. A Budapesti Orvostudományi Egyetem II. sz. Élettani Intézetében végzett tudományos együttműködés, munkakapcsolat, (kísérletes tüdőoedema, nyirokkeringés vizsgálata) valamint a Sebészeti Osztály kísérleti részlegén, műtéti begyakorlás keretében történt. Rendszeres intézeti kísérletes kutatómunka az 1980-ban alakult Kutatási Osztályon főként az első másfél évtizetben folyt, elsősorban a kardiológia és a diabetológia határterületein. Az akkori osztályvezető, dr. Pogátsa Gábor széleskörű hazai és nemzetközi együttműködéseket alakított ki, munkatársaival együtt, több kongresszust szervezett sikeresen. A PhD képzést koordinálta, rendszeres kurzust szerveztek utódjával a tragikus balesetben később elhunyt dr. Koltai Mária Zsófiával együtt.

11 Informatikai Osztály 1987-ben alakult, mint Számítástechnikai Osztály. A számítógépesítésre már korábban is voltak izolált törekvések, de a hálózat kiépítése csak ekkor kezdődött. Kezdetben, mint mindenütt, sok bonyodalommal járt, de az ezredfordulóra már az adminisztráció jelentős része a hálózaton történt, egységes rendszerben, minden osztályon, részlegen és munkaterületen. Jelenlegi vezetője: Nagy István. Oktatás és tudományos munka Az intézet keretében működött 1959-től a Semmelweis Egyetem IV. sz. Belklinikája, kezdetben dr. Gottsegen György, majd dr. Gábor György professzor vezetésével től a klinikát Kardiológiai Tanszékre redukálták, kiterjedt graduális oktatómunkával és minimális anyagi támogatással. Az intézet dolgozói aktív részt vállaltak mind a magyar, mind az angol és német nyelvű okatásban kiegészítve a tanszéki oktatók maroknyi csapatát. A medikusoktatást ezenkívül a dr. Árvay Attila és dr. Bajkay Gábor, valamint később dr. Keltai Mátyás szerkesztésében megjelent jegyzetek szolgálták től a Kardiológiai Tanszék intézeti működése megszűnt, beleolvadt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kardiológiai Központjába (Ér- és Szívsebészeti Klinika). Az intézet néhány munkatársa továbbra is részt vesz az egyetemi oktatómunkában, a fő oktatási profilt azonban 2007-től a posztgraduális képzés különböző formái (rezidensképzés, szakorvosképzés, non-invazív és invazív metodológiai kiképzés) jelentik. Az intenzív publikációs tevékenységről tanúskodik a sok száz kongresszusi előadás, részben külföldi folyóiratokban megjelent közlemény, számos könyvfejezet, monográfia az intézet orvosainak tollából, valamint a számos kandidátusi, később PhD és doktori fokozat elnyerése. Ez végső fokon mindig a betegellátás színvonalának fokozatos javulását is jelzi, mert a közlemény legfontosabb haszna az önképzés. A tudományos munka az ehhez szükséges külföldi kapcsolatok a 70-es évektől, de főleg a 80-as évek óta sokkal intenzívebbé váltak, amióta a nyugati utazásokra összehasonlíthatatlanul több és könnyebb lehetőség adódott, és az intézet műszerparkja is rohamosan fejlődött. Az egyéni kapcsolatok mellett, amelyek sok esetben 1-2 éves tanulmányutakat is jelentettek, régebben szervezett együttműködésünk csak a KGST keretében volt, ami több munkával járt, mint haszonnal. A 80-as években jött létre

12 szerződéses viszonyunk az NIH-val, ami évi két, több hónapos kutatócserét jelentett az Egyesült Államokkal. Egyéni utaknak, kongresszusi részvételeknek és előadásoknak ma már a gyógyszergyáraknak és más szponzoroknak köszönhetően nincs különösebb akadálya fiatalabbak számára sem, ami nagy előny a számukra, különösen az EU tagság elnyerése óta tól évente Gottsegen Kardiológiai Nap -ot rendezünk az intézet eredményeiről, a kardiológiai aktuális kérdéseiről, a legújabb klinikai ajánlásokról. A Gottsegen Nap az évek során a magyar kardiológiai élet rangos eseményévé vált ben az intézet Gottsegen-emlékérmet alapított az intézet, ill. a magyar kardiológia fejlesztésében érdemeket szerzettek elismerésére. A Gottsegen György emlékérem (alapítva: 1985) kitüntetettjei (az években): Dr. Romoda Tibor (1985) Dr. Sárközy Károly (1987) H. T. Dodge MD. (1987) Dr. Szabó Zoltán (1992) Dr. Árvay Attila (1993) Dr. Istvánffy Mária (1996) Dr. Kamarás János (1996) Dr. Szabocs Paula (1997) Dr. Záborszky Béla (1997) Dr. Makláry Erzsébet (2000) Dr. Matos Lajos (2000) Dr. Gyárfás Iván (2001) Prof. Dr. Lengyel Mária (2002) Dr. Németh József (2003) Dr. Lamm György (2004) Dr. Békés Miklós (2006) Prof. Dr. Naszlady Attila (2006) Dr. Palik Imre (2006) Dr. Török Eszter (poszthumusz) (2006)

13 Dr. Wessely János (2006) Pethőné Tarnai Erzsébet (2007) Dr. Nagy László (2007) Dr. Mészáros Rozália (2007) Prof. Dr. Keltai Mátyás (2008) Alapítványaink: 1. A szívbeteg gyermekek védelmében Alapítvány 2. Szívbetegségben szenvedőkért Alapírvány 3. Gottsegen György Alapítvány az Országos Kardiológiai Intézetért 4. Gábor György Alapítvány 5. Harvey Alapítvány január 1-én dr. Árvay Attila főigazgató, egyetemi tanár nyugdíjba ment. Utódja dr. Lozsádi Károly egyetemi tanár orvosi pályafutását a Gottsegen vezette belosztályon kezdte, később került a sebészeti osztályra, majd átvette a II. sz. Gyermekklinikán a szívsebészet vezetését, gyermekszívsebész és gyermekkardiológus. Lozsádi professzorral együtt jött át a csecsemő- és gyermek-szívsebészeti team is a Tűzoltó utcából a Haller utcába, s ettől kezdve az országban egyedülálló módon egy centrumban, intézetünkben tudott működni a gyermekkardiológia és a csecsemő- és gyermekszívsebészt, a felnőtt kardiológiával és szívsebészettel együtt június 20-án ünnepeltük az Országos Kardiológiai Intézet alapításának 40-edik évfordulóját. Az ünnepet Kemény Zsigmond szavaival jellemeztük; Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk, hasznossá hosszú, fáradságos évek tesznek. Az ünnepi emlékezésen az intézet felvette a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet nevet. A Népjóléti Minisztérium új alapító okiratot adott ki. Az intézet aulájában felavattuk dr. Gottsegen György emléktábláját. Ezen eseménysorozat kapcsán negyed évszázados küzdelem eredményeként a parlament által megszavazott 3 milliárdos költségvetés birtokában dr. Kökény Mihály népjóléti miniszter lerakta az intézet Gyermekszív Központjának alapkövét és egy új hemodinamikai munkahelyet avatott őszén az intézet 1993-ban kinevezett főigazgatója a SOTE Kardiológiai Tanszékének vezetését és az intézet Csecsemő- és Gyermekszívsebészeti osztályának vezetését továbbra is megtartva, főigazgatói megbízásáról lemondott és helyébe dr. Palik Imre c. egyetemi docens lépett, aki előzetesen az intézet főigazgató-helyettese volt, hosszú éveken át. Miután a gyermekkardiológiai és

14 gyermekszívsebészeti ellátás országos feladatai egyre inkább az intézetre hárultak, nemcsak a helyiségeikből kinőtt gyermekkardiológiai és szívsebészeti osztályokon de az időközben számos új metodikával bővült kardiológiai és szívsebészeti részlegekben is a tornyosuló zsúfoltságot enyhítendő az új Gyermekszív Központ is felépült júniusában, dr. Palik Imre főigazgató nyugdíjba vonulását követően az egészségügyi miniszter ismét dr. Lozsádi Károlyt kérte fel a főigazgatói teendők ellátására ban az intézet aulájában avattuk fel dr. Gábor György emléktábláját, majd december 18-án dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter ünnepélyesen átadta a Gyermekszív Központ új épületét. Ez utóbbiban 30 ággyal bővült a most már országos feladatokat egyedül ellátó centrum, két szívműtőjével, 10 posztoperatív ágyával, korszerű, a XXI. századra tekintő ambulancia-egységével, és többszintes gyermekosztályával. A gyermekoszály vezető főorvosa 1998-tól dr. Szatmári András volt, 2005-ben ő lett a Gyermekszív Központ vezetője. A év sok problémát hozott, a munkaköri, személyi, gazdasági és financiális ügyeket tekintve. Az alapításkori első munkatársak jelentős része elérte a nyugdíjkorhatárt, és ők, de többen a fiatalabb, régi, képzett munkatársak közül is, távozni kényszerültek A vállalt és elkötelezett gyógyító munka nem károsodhatott a munkatársak tisztességgel, igyekezettel vállalták és végezték ben dr. Horkay Ferenc nyerte el a Felnőtt Szívsebészeti Osztály vezető főorvosi állását, és evvel megszűnt a mb. szívsebészeti osztályvezető főorvosok rotációja. Az intézet nehéz gazdasági helyzetének orvoslására a nyugdíjba vonult Lozsádi professzor helyére dr. Mikola István egészségügyi miniszter dr. Nyári Ildikót, a székesfehérvári kórház addigi igazgatóját nevezte ki főigazgatónak és 2003 között sikerült konszolidálni az intézet gazdasági helyzetét. A szakmai és gyógyító-erkölcsi konszolidáció és az intézet fejlesztésének feladata azonban megmaradt a 2004-ben kinevezett új főigazgatónak, dr. Ofner Péternek, aki végigjárva a GOKI-ban a szakma grádicsát, lett kezdő klinikai orvosból 30 év után az országos intézet első számú vezetője. Irányításával a teljesítmény volumen korlát -ok közé szorítva is sikerrel abszolváltuk 2007-ben az 50. évfordulót is, és kezdtünk bele a következő fél évszázadba. De arról már mások fogják írni a krónikát.

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Bemutatkozás Munkatársak Vezetőség Osztályok Felnőtt kardiológia Gyerekkardiológia Felnőtt szívsebészet Gyermek szívsebészet Központi aneszteziológia és intenzív terápia Hemodinamika Elektrofiziológia

Részletesebben

Az Echokardiográfiai Laboratórium (és a hazai echokardiográfia) története Dr. Lengyel Mária, Dr. Kádár Krisztina

Az Echokardiográfiai Laboratórium (és a hazai echokardiográfia) története Dr. Lengyel Mária, Dr. Kádár Krisztina Az Echokardiográfiai Laboratórium (és a hazai echokardiográfia) története Dr. Lengyel Mária, Dr. Kádár Krisztina Bevezetés Az echokardiográfia (echo) a kezdetektől világviszonylatban olyan diadalutat tett

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának ünnepélyes átadója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai

Részletesebben

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János A gyökerek A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvoskarának Gyermekklinikája A Gyermekosztály gyökerei a SOTE (akkor még Pázmány Péter Tudomány Egyetem

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Fejezetek a Szívsebészeti Osztály történetéből Dr. Sárközy Károly

Fejezetek a Szívsebészeti Osztály történetéből Dr. Sárközy Károly Fejezetek a Szívsebészeti Osztály történetéből Dr. Sárközy Károly A második világháborút megelőző években külföldön már megindultak a mai értelemben vett szívsebészeti műtétek: 1938-ban Crafoord végezte

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem. A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19.

A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem. A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19. A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19. Információ: Magyar Kardiológusok Társasága Titkársága 1146 Budapest, Cházár A. u. 19. Tel./Fax:

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok Szívizom perfúzió (vérellátás) vizsgálata MPS ( Myocardialis Perfusios Szcintigráfia ) Kamrafunkció vizsgálata first pass, MUGA Infarctus kimutatás

Részletesebben

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2011. február 4-5. Meghívó A kongresszus ideje: 2011. február 4-5. Helyszíne: Best Western Pannonia Hotel**** 9400 Sopron, Várkerület 75. www.pannoniahotel.com A tudományos program

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2008. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

I. Felnőtt Kardiológiai Osztály

I. Felnőtt Kardiológiai Osztály I. Felnőtt Kardiológiai Osztály Dr. Andréka Péter A Felnőtt Kardiológiai Osztály a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) legnagyobb fekvőbeteg osztálya (145 ágy: 135 ágy sürgősségi és általános

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET . GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gyer;nckkardiolÓgiai Osztály 8. Szívkatéterezéssei és/vagy katéterterápiás beavatkozással kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok (gyennek) A beteg neve:,

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Nagy Viktória Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Nagy Viktória Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ A szívultrahang helye és szerepe a kardiológiai kivizsgálásban Nagy Viktória Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Echocardiographia

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

A MAGYAR KARDIOLÓGUS TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA GYERMEKKARDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSE ÉS GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA

A MAGYAR KARDIOLÓGUS TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA GYERMEKKARDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSE ÉS GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA A MAGYAR KARDIOLÓGUS TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA GYERMEKKARDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSE ÉS GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA PÉCS 2013. szeptember 19-21. A rendezvény fővédnökei: Prof.

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

2. SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2013. február 22-23.

2. SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2013. február 22-23. 2. SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2013. február 22-23. M E G H Í V Ó A kongresszus ideje: 2013. február 22-23. Helyszíne: Hotel Lövér**** 9400 Sopron, Várisi u.4. www.danubiushotels.com/lover A kongresszus

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván

Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván Fejezetek a Szervezési és Módszertani Osztály történetéből Dr. Gyárfás Iván A rendelkezésünkre álló 1970-es, 1980-as, és 1990-es éves jelentések az osztály működéséről, a megjelent tudományos munkák, valamint

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015)

Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015) 1 Dr. Fekete Farkas Pál (1931-2015) Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus, neonatológus szakorvos, az orvostudomány kandidátusa, Semmelweis Egyetem II.sz. számu Gyermekklinika Kardiológiai Osztályának

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

XVII. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, 2010. április 9-11.

XVII. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, 2010. április 9-11. A XVII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK Lillafüreden, a csodálatos festői környezetben elhelyezkedő Palota Szállóban kerül ismételten megrendezésre. A tudományos program nagyszámú színvonalas előadást és esetismertetést

Részletesebben

Triage alfa, béta, gamma... omega. Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály

Triage alfa, béta, gamma... omega. Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Triage alfa, béta, gamma... omega Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Feladatok alfa: allokáció béta: besorolás, osztályozás gamma: kritikus állapotú beteg ellátásában

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája

A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája 1921-től I. sz. Belgyógyászati Klinika 2003-tól Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika 1921 1928 Csíky József ny.r.

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában dr. Gál János SE AITK A rosszul értelmezett szó: sürgősség Azonnali mentőhívás: Csillapíthatatlan vérzés esetén Ha csont törik Ha beteg fullad( nem

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

Tüdőtranszplantáció Magyarországon:

Tüdőtranszplantáció Magyarországon: Tüdőtranszplantáció Magyarországon: (nem)utópia (vagy) realitás? Gál János Indikációk Parenchymás betegségekben: fibrosis, sarcoidosis, histiocytosis-x cystás fibrosis emphysema, alpha-1 AT hiány Vascularis

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

A Gottsegen György. Országos Kardiológiai Intézet ÉVKÖNYVE

A Gottsegen György. Országos Kardiológiai Intézet ÉVKÖNYVE A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet ÉVKÖNYVE 9 1 A fejezetek szerzői: Dr. Andréka Péter, PhD osztályvezető főorvos, egyetemi magántanár, a Felnőtt Kardiológiai Osztály vezetője Dr. Fontos

Részletesebben

II. Kongresszusa. Magyar Kardiológusok Társasága Echocardiographiás Munkacsoportjának. Szeged, 2012. október 11 13.

II. Kongresszusa. Magyar Kardiológusok Társasága Echocardiographiás Munkacsoportjának. Szeged, 2012. október 11 13. Magyar Kardiológusok Társasága Echocardiographiás Munkacsoportjának II. Kongresszusa Szeged, 2012. október 11 13. Hunguest Hotel Forrás Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16. Tudományos Program Köszöntő

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr.

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Korcsmáros Ferenc (Gróf Tisza István Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály)

Részletesebben

70. ŐSZI FÜREDI KONFERENCIA

70. ŐSZI FÜREDI KONFERENCIA 70.osz:Layout 1 2009.09.07. 12:17 Page 1 70. ŐSZI FÜREDI KONFERENCIA Szakmai Szintentartó Továbbképzés Orvosoknak és Szakdolgozóknak Balatonfüred, 2009. szeptember 18-19. 70.osz:Layout 1 2009.09.07. 12:17

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Az acut stroke ellátása minőségi szempontok. Dr. Sipos Ildikó Minőségügyi vezető Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika

Az acut stroke ellátása minőségi szempontok. Dr. Sipos Ildikó Minőségügyi vezető Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Az acut stroke ellátása minőségi szempontok Dr. Sipos Ildikó Minőségügyi vezető Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

Vizsgálati terv PRO-Hu-2008 ProKinetic Registry-Hu-2008 beavatkozással nem járó klinikai tanulmány

Vizsgálati terv PRO-Hu-2008 ProKinetic Registry-Hu-2008 beavatkozással nem járó klinikai tanulmány 1 Vizsgálati terv PRO-Hu-2008 ProKinetic Registry-Hu-2008 beavatkozással nem járó klinikai tanulmány Bevezetés A vizsgálat célja a Biotronik cég terméke, a ProKinetic passzív bevonatos stent alternatívaként

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Infarktus regiszter alkalmazása a Szabolcs-Szatmár- Beregi Kórházakban

Infarktus regiszter alkalmazása a Szabolcs-Szatmár- Beregi Kórházakban Infarktus regiszter alkalmazása a Szabolcs-Szatmár- Beregi Kórházakban Avagy Klinikai Információs rendszer Igénye Kórházunk III. Belgyógyászat, Kardiológiai osztályán Előadó neve Dr. Tokár Zs, Dr. Polgár

Részletesebben

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései Kötelezően választható továbbképző tanfolyam kre 40 Budapest péterfy sándor utcai Kórház fül-, orr-, torok-, GéGe-, fej-, nyaksebészeti osztály 2011.

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Munkabeosztása szerint hétfőtől Ön a meleglaboratóriumban fog dolgozni. Vegye át a meleglaboratóriumot a munkatársától! Az ellenőrzésnél térjen ki a dokumentációra és a radiofarmakonok leltározására

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Kolléga!

Meghívó. Tisztelt Kolléga! Meghívó Tisztelt Kolléga! Értesítem, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház 2012. április 13-14-én a PTE ÁOK Neurológiai és Fül-Orr-Gégészeti Klinika részvételével a tavalyi rendezvény sikerére és nagy érdeklődésre

Részletesebben

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM k40 r e d i t p o n t BUDAPEST PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY 2014. FEBRUÁR

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Veleszületett szívbetegségek a gyermekkor és a felnőttkor határán

Veleszületett szívbetegségek a gyermekkor és a felnőttkor határán A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Visegrád, 2014. szeptember 26-27. Téma: Veleszületett szívbetegségek a gyermekkor és a felnőttkor

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236 és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról hatályos: 2014.10.20 - Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben