Magyar Labdarúgó Szövetség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség"

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. ( ) számú határozatával fogadta el.

2 BEVEZETŐ... 5 A versenyszabályzat célja... A versenyszabályzat személyi és területi hatálya... A versenyszabályzat időbeli hatálya... Irányítási, döntési szintek... Az MLSZ, a szervezeti egységek és a sportszervezetek közötti érintkezés formáia labdarúgó jogállása... A labdarúgó kötelmei A versenyengedély kiadása nyilvántartása és visszavonása... Versenyengedély típusai... Játékjogosultság... Sportszervezetek típusai A nemzeti válogatott csapat A nemzeti válogatott labdarúgó A nemzeti válogatottba labdarúgót biztosító csapat kötelessége és mentesítése A nemzeti válogatott mérkőzés napja Egyéb válogatott csapat A szervezeti egységek válogatott labdarúgói, válogatott labdarúgót adó sportszervezet A sportszervezetek nemzetközi és hazai mérkőzései A versenyrendszer felépítése A labdarúgó bajnokság kiírása, a versenykiírás tartalmi elemei A sportszervezetek nevezési rendje Részvételi jog, részvételi kötelezettség Új sportszervezet (csapat) besorolása Az osztály, csoport létszámának kiegészítése A bajnoki év Bajnoki csoportbeosztás Sorsolás A mérkőzés sorsolt időpontjának megváltoztatása Mérkőzés elhalasztásának kérése, lejátszásának időpontja A pályaválasztás joga A mérkőzés kezdésének időpontja A pályaválasztó sportszervezet mérkőzés szervezési feladatai Bajnoki és kupamérkőzés helye és ideje A mérkőzések játékideje A csapat összetétele A játékvezető, a játékvezető asszisztensek és az ellenőrök küldése Játékvezetői, ellenőri költségek A játékvezető távolmaradása, a szükség-játékvezető A szükség-játékvezető kiválasztása a játékvezető távolmaradása esetén Játékvezető kijelölését, működését kizáró tényezők A játékvezetői öltöző. A játékvezető feladatai. A mérkőzés jegyzőkönyve A játékos személyazonosságának megállapítása A csapatok sportöltözetének ellenőrzése A labda biztosítása, ellenőrzése, kicserélése Tartózkodás a pályakorláton belül A csapatok bevonulása, levonulása, a közönség üdvözlése Térfélválasztás Gyászszünet megtartása VERSENYSZABÁLYZAT 2

3 Várakozási idő Létszámhiányos csapatok Az utazó csapat Később kezdés... Bajnoki mérkőzés lemondása El nem utazott, meg nem jelent csapat... Elmaradt mérkőzés Utánpótlás csapatok elmaradt mérkőzéseivel kapcsolatos eljárási rend... Játékjogosultság az előrehozott mérkőzésen Játékjogosultság a később lejátszásra kerülő mérkőzésen Cserejátékosok Sárga- és piros lap Játékjogosultság a mérkőzésen Sportvezetők, labdarúgóedzők, játékvezetők játékjogosultsága Jogosulatlan játék A mérkőzés félbeszakítása A mérkőzés beszüntetése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Előzetes óvás bejelentése Óvás bajnoki- vagy kupamérkőzés eredménye ellen Hivatalból történő eljárás jogosulatlan játék esetén Bajnokságból való visszalépés, kizárás Mérkőzés eredményeinek nyilvántartása, a bajnoki sorrend megállapítása A versenyügy fogalma... Az elvek alkalmazása... A versenyügyi eljárás nyelve... A tényállás felderítése és a bizonyítékok értékelése... Okmányok, iratok kötelező bemutatása... Megismerés és a kitanítás kötelezettsége... A közvetlenség és a szóbeliség... Írásba foglalás, rögzítés... Meghatalmazott képviselő részvétele a versenyügyi eljárásban... A tárgyalás nyilvánossága... A versenyügyi határozat nyilvántartása... A Versenybizottság összetétele... A Versenybizottság tagjának kizárása... A Versenybizottság hatásköre és illetékessége... A hatásköri és illetékességi vita eldöntése... A Versenybizottság elnökének döntése... A versenyügyi eljárás elrendelése A tárgyalás mellőzésének lehetőségével tartott versenyügyi eljárás rendje... Az elrendelést kizáró vagy az eljárást megszüntető okok... Versenybizottság elnökének mérlegelése... A tárgyalás megtartásának tárgyi feltételei... A tárgyalás előkészítése... Idézés... Jegyzőkönyv... A versenyügyi tárgyalás... A versenyügyi tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása... A személyi adatok felvétele, a tényállás rövid ismertetése... VERSENYSZABÁLYZAT 3

4 Bizonyítás... A tényállás kiegészítése... Az eljárás alá vont joga... Tanácskozás... A versenyügyi határozat meghozatalának határideje... A határozat fajtái... A határozat tartalma... A határozat kihirdetése, közlése... A határozat megváltoztatása... A versenyügyi határozat jogerőre emelkedése... Halasztó hatály... A jogorvoslati jogosultság... A fellebbezésre jogosultak... A fellebbezés határideje.... A fellebbezés bejelentése... A fellebbezés visszavonása... A fellebbezés tartalma... Észrevétel a fellebbezésre... A fellebbezés iratainak továbbítása... A Fellebbviteli Bizottság ülésének előkészítése... Idézés a Fellebbviteli Bizottság tárgyalására... A Fellebbviteli Bizottság tárgyalása... A Fellebbviteli Bizottság tagjainak összeférhetetlensége... A Fellebbviteli Bizottság határozatai... A Fellebbviteli Bizottság határozat meghozatalának határideje... A fellebbviteli határozat közlése... A Fellebbviteli Bizottság határozatának jogerőre emelkedése... Egyéb eljárási cselekmények... Rendkívüli jogorvoslat... Általános rendelkezés Záró rendelkezés NEVEZÉSI LAP... Hiba! A könyvjelző nem létezik. VERSENYSZABÁLYZAT 4

5 BEVEZETŐ A labdarúgás ezen versenyszabályzata (továbbiakban: versenyszabályzat) a labdarúgó sport versenye, versenyrendszere (továbbiakban: verseny) keretében folytatott labdarúgó sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben résztvevő labdarúgók, sportszakemberek, sportszervezetek általános és sportági kötelezettségeit szabályozza. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A versenyszabályzat célja A versenyszabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a labdarúgó versenyek kiírása, megrendezése, lebonyolítása és ezáltal többek között: a) járuljon hozzása labdarúgó sport népszerűsítéséhez b) ösztönözze a labdarúgó sport elterjedését, tömegesítését c) segítse elő a labdarúgó versenyek megrendezését, lebonyolítását; d) védje a verseny irányításában, szervezésében részt vállalók illetve a versenyben, résztvevők jogait; e) óvja és szabályozza a labdarúgó sportág rendjét, tisztaságát; f) ösztönözze a fair play szabályainak betartását. 2. A versenyszabályzat területi és személyi hatálya (1) A versenyszabályzatot kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén belül, mindazon nagypályás, és csökkentett pályaméretű (kivéve kispálya) versenyek kiírására, megrendezésére, lebonyolítására, amelyet a Versenyszervezők szerveznek. (2) Versenyszervezőknek kell tekinteni az MLSZ-t, a területi labdarúgó szövetségeket, valamint az erre vonatkozó külön engedély esetén a sportszervezeteket. (3) A versenyszabályzat vonatkozik: a) az MLSZ-re - beleértve minden szervezeti egységét (továbbiakban: teljeskörű MLSZ) VERSENYSZABÁLYZAT 5

6 b) a teljeskörű MLSZ sportszakembereire, c) a versenyen résztvevő sportszervezetre, d) a versenyen résztvevő sportszervezetnél tevékenykedő sportszakemberekre, e) a sportszervezettel verseny viszonyban lévő illetve szerződtetett labdarúgókra, f) a sportszervezettel munkavállalóként vagy szerződéses jogviszonyban lévő alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre, g) a verseny megrendezésében, lebonyolításában részt vevő közreműködőkre. 3. A versenyszabályzat időbeli hatálya A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége dönt a versenyszabályzat elfogadásáról, hatályba lépéséről, és hatályának vesztéséről. 4. Irányítási, döntési szintek (1) Az MLSZ, mint országos sportági szakszövetség saját maga illetve az általa létrehozott szervezeti egységeken keresztül írányítja a magyar labdarúgó sportot, annak versenyeit. Az MLSZ, és szervezeti egységei együtt (továbbiakban: irányító szervek) a versenyrendszer meghatározó működtetői. Átmeneti irányító szerv, azon sportszervezet, amelyik labdarúgó versenyt szervez, mert irányító tevékenysége a labdarúgó verseny kezdési időpontjától a befejezéséig tart. (2) Az MLSZ dönt a saját maga által szervezett versenyek Nemzeti (Országos) Bajnokságok, Kupák) kiírásával, megrendezésével, lebonyolításával,valamint a szervezeti egységei által szervezett versenyek általános elveivel kapcsolatos kérdésekben. (3) Az MLSZ szervezeti egységei döntenek a saját maguk által szervezett versenyek (bajnokságok, kupák) kiírásával, megrendezésével, lebonyolításával valamint a sportszervezet által szervezett verseny általános elveivel kapcsolatos kérdésekben. (4) A sportszervezet mint átmeneti irányító szerv - dönt a saját maga által szervezet verseny (torna, kupa) kiírásával, megrendezésével, lebonyolításával, kapcsolatos kérdésekben. (5) Az irányító szervek - beleértve az átmeneti irányító szervet is - tevékenységüket a hatályos FIFA, UEFA és MLSZ Alapszabálya, szabályzatai szerint látják el, és döntenek a hatáskörükbe tartozó ügyekben. VERSENYSZABÁLYZAT 6

7 5. Az irányító szervek, a versenyrendszer résztvevőinek egymás közötti kapcsolattartási formái (1) Az irányító szervek, a versenyrendszer résztvevői egymással írásos formában, telefonon és személyesen (érintkeznek) tartják a kapcsolatot. (2) A keletkezett iratokat, hivatalos értesítőket levélben postai úton, vagy telefon útján megküldött levélben (faxon) illetve a versenyszervező honlapján történő megjelenéssel, vagy elektronikus levélben ( -ben) kell megküldeni. Postai útnak tekintendő a futár útján megküldött irat is. Ugyanazon irat esetében több küldési mód is alkalmazható. Levél (tértivevényes, ajánlott) esetén a postai feladás dátuma, fax esetében a faxgép által készített telefonszám lista, nél a számítógépes megérkezés és olvasottsági visszaigazolás együttesen, internetes honlapnál a megjelentetés dátumát követő 3. nap tekintendő a feladás igazolt dátumának. Az iratot minden esetben a hivatalos formában megadott címre, faxtelefonszámra kell eljuttatni. (3) Az iratot, - kivéve amikor ben küldik - a küldő fél ügyrendjének megfelelően kell bélyegzővel és aláírással ellátni. Az aláírás vagy bélyegzőlenyomat nélkül küldött irat érvénytelen, ebben az esetben az iratot vissza kell utasítani. Erről a címzett a megérkezést követően azonnal írásban vagy telefonon köteles tájékoztni a küldő felet. (4) A versenyrendszer résztvevői a különböző dokumentumokban (alapszabály, szabályzatok, versenykiírások, stb.) előírt irataikat, az irányító szervek Alapszabályában, SZMSZ-ében, a szabályzatokban, versenykiírásokban, egyéb dokumentumokban meghatározottak szerint kötelesek megküldeni. (5) Az irányító szervek a hivatalos értesítőiket, határozataikat, rendelkezéseiket, közleményeiket hivatalos lapjukban vagy internetes honlapjukon kötelesek közzé tenni.. Az első- és másodfokú döntést hozó bizottságok alakszerű határozatait, valamennyi az ügyben érintettnek meg kell küldeni tértivevényes levélben, faxon illetve meghatározott formai követelménynek eleget tevő -en, vagy a tárgyalást követően igazoltan kell átadni a jelenlévőknek. Az , akkor tekinthető megfelelőnek, ha hiteles bélyegzővel és aláírással van ellátva. (6) Postai úton kézbesített idézővel, illetve a hivatalos értesítőben vagy az internetes honlapon közzétett értesítés útján kell megidézni a sportszervezetek tagjait, a sportszakembereket a sportszervezetekkel szerződéses jogviszonyban lévőket az irányító szerv és azok bizottságainak tárgyalására, ülésére. Az idézés a postai feladást, illetve a hivatalos értesítőben, internetes honlapon történő megjelenést követő 4. naptól kezdődően megérkezettnek tekintendő. A sportszervezet köteles a (2)-ben meghatározott módon kézbesített határozatokat, rendelkezéseket közleményeket tudomásul venni és végrehajtani, valamint közölni köteles tagjaival, és a vele szerződéses VERSENYSZABÁLYZAT 7

8 jogviszonyban lévő személyekkel az őket érintő határozatokat, idézéseket, meghívásokat. Ha a sportszervezet ennek a kötelességének nem tesz eleget, vagy azt nem kellő időben teljesíti, viseli az ebből esetlegesen eredő felelősséget és kárt. (7) Az idézett fél köteles az idézésben megjelölt helyen és időben megjelenni. Ha nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a sportszervek távollétében is hozhatnak határozatot. Amennyiben az ügy eldöntése szempontjából a megidézett személy meghallgatása elengedhetetlen, és a megidézett a távolmaradásával a sportszervek munkáját akadályozza, fegyelmi úton felelősségre vonható, ha a távolmaradását időben és megfelelően nem indokolta. (8) Amennyiben a sportszervezetek nevezéskor megadott adata a bajnoki év közben megváltozik, ezt 5 napon belül írásban közölnie kell a bajnokságot kiíró szövetséggel. Ha az adat az Alapszabály vagy a Társasági Szerződés változása miatt módosul, a bírósági, cégbírósági beadást követően 3 napon belül köteles a sportszervezet a bajnokságot kiíró szövetségbe eljuttatni az okiratot. (9) Határidő számításnál - ha az utolsó nap munkaszüneti napra esik - a határidő utolsó napja a következő nap. A napokban megállapított határidőbe a mérkőzés napja nem számít be, csak az azt követő nap. (10) A versenyjegyzőkönyvben szereplő adatok, információk pontosítását, helyesbítését a mérkőzést követő 8 napon belül lehet kérni a bajnokságot kiíró szövetségtől. II. fejezet Versenyengedély, játékjogosultság 6. A labdarúgó jogállása (1) A labdarúgó versenyen csak akkor vehet részt, ha az adott sportszervezetére vonatkozó érvényes versenyengedéllyel rendelkezik. (2) A labdarúgó hivatásos vagy amatőr sportoló. (3) A hivatásos labdarúgó az a labdarúgó, aki írásos szerződés alapján, jövedelem szerzési céllal (valós költségeinél több juttatást kapva), foglalkozásszerűen folytat labdarúgó sporttevékenységet. Minden más labdarúgó amatőr labdarúgónak minősül. VERSENYSZABÁLYZAT 8

9 7. A labdarúgó kötelmei (1) A labdarúgó köteles: a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni; b) a külön jogszabályban meghatározott sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés); c) a hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a labdarúgó sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatokat betartani; d) a labdarúgó sporttevékenysége során annak a sportszervezetnek az érdekeit figyelembe venni, amellyel verseny illetve szerződéses viszonyban áll. e) a labdarúgó sportevékenysége során a nemzeti válogatott keretbe történő meghívás esetén az MLSZ érdekeit figyelembe venni f) betartani a külön jogszabályban meghatározott tiltott teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek tilalmát A labdarúgó nem használhat, nem alkalmazhat illetve nem forgalmazhat az előbbi jogszabályban meghatározott tiltott teljesítményfokozó szereket, készítményeket és módszereket. g) alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak. (2) A kötelmek megszegése fegyelmi vétségnek minősül. 8. A versenyengedély kiadása nyilvántartása és visszavonása (1) A felnőtt korosztálytól az U-12-es korosztályig a labdarúgónak a bajnokságot kiíró szövetség által kiállított, a versenyrendszerben illetve a versenyeken részvételre jogosító, a versenyengedélyt is magába foglaló versenyigazolvánnyal kell rendelkeznie. A labdarúgó a versenyengedély kérő lapon nyilatkozik, hogy az MLSZ Alapszabályát és összes szabályzatát magára nézve kötelezően elfogadja. Az MLSZ által kötelezően kiírt utánpótlás programban (U-7, U-9, U-11) szereplő labdarúgóknak a versenyengedély csak a balesetbiztosítást tartalmazza, ezért számukra verseny igazolványt nem kötelező kiadni, de ha kiadják, akkor a kiadás ingyenes. Az ilyen korosztályú labdarúgókat szerepeltető csapatok részére a bajnokságot kiíró szövetség csoportos igazolást állít ki a biztosítási díj befizetéséről. (2) A verseny igazolvány a labdarúgó tulajdona, amelyet sportszervezete kezel. A verseny igazolvánnyal való visszaélés esetén a játékra jelentkező labdarúgót és a sportszervezetet fegyelmi eljárás keretében vonják felelősségre. (3) A verseny igazolvány elvesztése esetén kérelemre az igazolványt kiállító szervezet másolatot állít ki. VERSENYSZABÁLYZAT 9

10 Ha az eredeti verseny igazolvány a későbbiekben előkerül, a másodpéldányt megsemmisítés céljából az igazolványt kiállító szervezethez kell benyújtani. (4) A versenyengedély kiváltásához meghatározott időszakonként a labdarúgók fényképét cseréni kell az MLSZ adatbázisában. Ezek a korosztályhoz kapcsolódó időszakok az alábbiak: a) 18 éves életkorig - kétévente b) 18 éves életkor felett négyévente A beadott fénykép 1 hónapnál régebbi nem lehet. (5) A versenyengedély kérelemben foglalt adatok valódiságáért a labdarúgó és a sportszervezet fegyelmileg felelős. A versenyengedélyt is tartalmazó verseny igazolvány a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal, sportorvosi igazolással együtt érvényes. A versenyengedély balesetbiztosítást is tartalmaz. A bajnoki osztályok versenyengedély díját az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend kiadványa határozza meg. A versenyengedélyt is tartalmazó verseny igazolvány kiadására, nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata tartalmazza. (6) Versenyengedély bevonása az MLSZ Fegyelmi Szabályzatában meghatározottak szerint meghatározott időtartamra történhet. A versenyzéstől eltiltás legfeljebb 5 évre történhet. (7) Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi valamint az MLSZ szabályzataiban előírt feltételei, a versenyengedélyt a kiadó visszavonja. (8) Ha a labdarúgó és a sportszervezet együttes kérelmére a bajnokságot kiíró szövetség a versenyengedély kiadását megtagadja vagy visszavonja a határozat ellen a versenyügyi eljárás szabályaiban meghatározottak szerint fellebbezésre jogosult a labdarúgó vagy a sportszervezet. 9. A versenyengedély típusai (1) Az MLSZ a versenyengedélyeket a nagypályás, a csökkentett méretű bajnokságok, továbbá férfi és női bajnoki osztályok, valamint korosztályok szerint adja ki. (2) Vegyes-nyílt bajnokságban részt vehet a bajnoki osztályra megállapított versenyengedéllyel rendelkező hivatásos illetve szerződéses amatőr labdarúgó. VERSENYSZABÁLYZAT 10

11 (3) Amatőr bajnokságban részt vehet a bajnoki osztályra megállapított versenyengedéllyel rendelkező amatőr és szerződéses amatőr labdarúgó. 10. Játékjogosultság általános esetei (1) A Magyar Labdarúgó Szövetség Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint nyilvántartásba vett labdarúgója az adott bajnoki évben akkor rendelkezik általános játékjogosultsággal, ha az MLSZ Versenykiírásában a bajnoki és korosztályra meghatározott versenyengedély díjat az első bajnoki, kupa, vagy nemzetközi mérkőzés előtt amelyen kezdő, vagy cserejátékosként szerepel, illetve a versenyjegyzőkönyvben cserejátékosként feltüntették befizette, és érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik. (2) Korcsoportok: a) utánpótlás korcsoport: betöltött 5. életévét követő január 1-től 19. életév betöltésének december 31-ig; - nagypályás labdarúgó mérkőzésen a naptári évben 11. életévét betöltött labdarúgó szerepelhet; - U19 korosztályú csapatokban fiatalabb korosztályú labdarúgó akkor vehet részt, ha a 14. életévét a mérkőzés napjáig betöltötte; - U18 és annál alacsonyabb korosztályú csapatokban fiatalabb korosztályú labdarúgó a meghatározott korosztálynál legfeljebb 3 évvel fiatalabb vehet részt; b) felnőtt korcsoport: betöltött 19. életévét követő január 1-től; - felnőtt bajnoki, Magyar Kupa és egyéb mérkőzéseken legfeljebb a mérkőzés napjáig a 15. életévét betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt; (3) A versenyengedély akkor adható ki, ha a játékosnak nincs semmilyen jellegű jogerősen megállapított tartozása egyik bajnokságot kiíró szövetség felé sem. Amennyiben a labdarúgó tartozását jogerős határozattal a bajnokság közben állapítják meg, akkor versenyengedélyét a határozat hatályba lépésének napján be kell vonni. (4) Ha a versenyengedélyt kiállító szövetség a jogerős tartozás megállapítása ellenére mégis kiadja a versenyengedélyt, akkor köteles haladéktalanul intézkedni a versenyengedély bevonásáról, egyúttal a felelősség megállapítására fegyelmi eljárást kell indítania. (5) Valamennyi labdarúgó bajnokságban, a bajnokság befejezést megelőző 3 bajnoki fordulóban csak annak a labdarúgónak van játékjogosultsága, aki az utolsó 3 bajnoki forduló időpontja előtt a sportszervezet igazolt labdarúgója volt. VERSENYSZABÁLYZAT 11

12 Nincs játékjogosultsága, és verseny igazolványát be kell vonni annak a labdarúgónak, akinek igazolását, átigazolását az utolsó 3 bajnoki forduló időszakában végezték el. (6) A versenyengedély általános versenyzési lehetőséget jelent, a konkrét mérkőzésre vonatkozó játékjogosultság esetében a jogosulatlan játék tényállási felsorolásából kell kiindulni. III. fejezet SPORTSZERVEZETEK JOGÁLLÁSA 11. Sportszervezetek típusai (1) Sportszervezetek a sportegyesületek és a sportvállalkozások. (2) Sportegyesület a évi I. törvényben megállapított eltérésekkel az egyesülési jogról szóló évi II. törvény illetve a Ptk. Szabályai szerint műkökő társadalmi szervezet. (3) Sportiskola az a költségvetési szerv vagy közhasznú társaság, amely utánpótlás-nevelést végez valamint az az iskola amely a Kt. alapján közreműködik az utánpótlás nevelésében. (4) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzet fő tevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (5) Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alpítható illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény szabályai szerint. IV. fejezet NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEK 12. A nemzeti válogatott csapat (1) Az MLSZ a nemzetközi kötelezettségeit figyelembe véve dönt a nemzeti válogatott csapatok (keretek) létrehozásáról, működtetéséről. VERSENYSZABÁLYZAT 12

13 (2) A nemzeti válogatott csapatnak csak magyar állampolgárságú játékos lehet tagja. (3) A nemzeti válogatott csapatba a labdarúgót (figyelembe véve előzetes hozzájárulását) az MLSZ hívja meg. A meghívásról a labdarúgóval egyidejüleg sportszervezetét is értesíteni kell. (4) A nemzeti válogatott mérkőzések és előkészületük, valamint a csapat külföldön tartozkodása idején a válogatotthoz meghívott labdarúgó fegyelmi ügye az MLSZ hatásközébe tartozik. 13. A nemzeti válogatott labdarúgó (1) A nemzeti válogatott csapatba csak az a labdarúgó hívható meg, aki válogatott kerettagságáról előzetesen nem mondott le. a) a hivatásos labdarúgónak a versenyengedély kérelmével egyidejüleg írásban kell nyilalkoznia a lemondásról, amelyet az MLSZ-nek kell eljuttatnia. A lemondás tudomásul vételéről az MLSZ írásban értesíti a labdarúgót és annak sportszervezetét; b) külföldi sportszervezethez szerződő hivatásos labdarúgó a távozási kérelem beadásakor köteles a lemondó nyilatkozatot az MLSZ-nek leadni; c) amatőr labdarúgó az első meghívás kézhezvétele után 2 napon belül köteles írásban értesíteni az MLSZ-t, amennyiben lemondja meghívását. (2) A nemzeti válogatott keretbe meghívott labdarúgó köteles megjelenni a meghívóban szereplő helyen és időpontban még sérülése esetén is. Amennyiben a labdarúgó fekvő illettve fertőző beteg, akkor a sportszervezet képviselője köteles megjelenni és az orvosi igazolást bemutatni. (3) Fegyelmi eljárást kell indítani az ellen a játékos ellen, aki a válogatott keretbe történő meghívását alapos ok nélkül lemondja és nem jelenik meg.. (4) A kijelölt játékos a válogatott csapat edzőtábor kezdetének napjától nem vehet részt sportszervezete mérkőzésén. (5) Fegyelmi eljárást kell indítani a sportszervezet sportvezetője, edzője ellen, aki az edzőtáborozáson illetve mérkőzésen való részvételt megtiltja, vagy megakadályozza. (6) A válogatott mérkőzések és előkészületük, valamint a csapat külföldön tartózkodása idején a válogatotthoz kijelölt játékosok fegyelmi ügyei az MLSZ Elnökségének hatáskörébe tartoznak. VERSENYSZABÁLYZAT 13

14 14. A nemzeti válogatottba labdarúgót biztosító csapat kötelessége és mentesítése (1) Az MLSZ a nemzetközi versenynaptár kialakítása után véglegesíti a hazai bajnoki és kupa mérkőzés napokat. (2) Ha a sportszervezet csak egy labdarúgót ad a nemzeti válogatott valamelyik keretébe, úgy a kisorsolt bajnoki mérkőzést amely a nemzeti válogatott mérkőzés idején kerül sorra köteles lejátszani. (3) Amennyiben egy sportszervezet csapatából legalább három labdarúgó tagja a nemzeti válogatottnak, akkor az érintett sportszervezet csapata mentesítést kaphat az adott forduló(k) mérkőzésének lejátszása alól. A mentesítésre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani legalább 5 nappal a mérkőzés megrendezése előtt. A kérelemnek tartalmaznia kell a válogatott játékosok bajnoki osztályokra vonatkozó mérkőzésszámát és egyéb a sportszervezet által fontosnak tartott információkat. A kérelmet az MLSZ versenybizottsága bírálja el. 15. A nemzeti válogatott mérkőzés napja (1) A nemzeti válogatott mérkőzés napjára az MLSZ teljes vagy részleges játéktilalmat rendelhet el. A játéktilalmat legkésőbb a mérkőzést megelőző 21 nappal közölni kell az MLSZ-hez tartozó sportszervezetekkel illetve a szervezeti egységekkel. (2) Az MLSZ illetve szervezeti egysége a nemzeti válogatott mérkőzés napjára sorsolhat teljes bajnoki fordulót, engedélyezheti elmaradt vagy előbbre hozott bajnoki illetve Magyar Kupa mérkőzés lejátszását. Ebben az esetben a lejátszásra kerülő mérkőzése kezdési időpontját úgy kell megállapítani, hogy azok legalább egy órával a válogatott mérkőzés előtt egy órával befejeződjenek. 16. Egyéb válogatott csapat (1) A nemzeti válogatott csapaton kívül ideiglenes jelleggel (alkalomszerűen) a szervezeti egységek saját hatáskörben létrehozhatnak válogatott csapatot. (2) Ezen válogatottak felkészülését, mérkőzéseit úgy kell tervezni, szervezni, hogy az nem ütközhet a bajnoki, vagy kupamérkőzések játéknapjával. VERSENYSZABÁLYZAT 14

15 17. A szervezeti egységek válogatott labdarúgói, válogatott labdarúgót adó sportszervezet (1) A válogatott csapatban való szereplés, a felkészülésen való részvétel a labdarúgó részéről önkéntes. A szervező hívja meg a labdarúgót a sportszervezeten keresztül. A labdarúgó a meghívás kézhezvétele után, 2 napon belül írásban köteles értesíteni a szervezőt a meghívás elfogadásáról, vagy elutasításáról. (2) Ha a szervező olyan sportszervezet csapatából is meghív labdarúgót, amelynek bajnokságát más szerv (MLSZ,TLSZ) rendezi, a meghívás előtt meg kell kérni az érintett szövetség hozzájárulását. (3) Ha a labdarúgó a meghívást elfogadta, sportszervezete a felkészülésen való részvételt, a válogatott csapatban való szereplést nem akadályozhatja meg. Fegyelmi eljárást kell indítani a sportszervezet vezetője ellen, aki a labdarúgónak megtiltja, vagy megakadályozza a részvételét a válogatottban. (4) A válogatott keretbe meghívott labdarúgó a meghívás elfogadása esetén játékjoga felfüggesztése terhe mellett tartozik részt venni a válogatott keret felkészülésén, mérkőzésén. (5) A labdarúgónak a válogatott csapatban való szereplés a felkészüléseken való részvétel összes költségét a meghívó szervező köteles megtéríteni. Ezzel kapcsolatban a labdarúgó sportszervezetét semmilyen anyagi jellegű kötelezettség nem terheli. 18. A sportszervezetek nemzetközi és hazai mérkőzései (1) A FIFA szabályzat ide vonatkozó cikkelye értelmében bármilyen szervezésű (így például: sportszervezeti, tanintézményi, vállalati, utazási iroda, stb.) nemzetközi labdarúgó mérkőzés megrendezéséhez, illetve az ezen való részvételhez az MLSZ előzetes engedélye szükséges. (2) Az engedély megkéréséhez csatolni kell az illetékes szervezeti egység írásos javaslatát. (3) A szervezeti egységek bármilyen korosztályos válogatott csapatának nemzetközi mérkőzéséhez az MLSZ előzetes engedélye szükséges. (4) Az engedélyezést a kiutazás napját illetve a hazai rendezvény megkezdését legalább 8 nappal megelőzően kell kérvényezni. Az engedélyezéshez szükséges okiratok: VERSENYSZABÁLYZAT 15

16 a) külföldre utazás esetén: - engedélykérő okirat; - meghívólevél és annak hiteles fordítása; - kiutazó lista; Ft + ÁFA engedélyezési összeg befizetése (7 napon belüli ügyintézés esetén Ft + ÁFA); - az engedélyezési díj befizetése az MLSZ számlaszámára és erről fénymásolat csatolása b) hazai rendezés esetén: - engedélykérő okirat; - a mérkőzés vagy a torna versenykiírása; - a résztvevő külföldi csapat minősítése, és korosztály szerinti felsorolása; Ft + ÁFA engedélyezési összeg befizetése (7 napon belüli ügyintézés esetén Ft + ÁFA); - az engedélyezési díj befizetése az MLSZ számlaszámára és erről fénymásolat csatolása (5) A külföldről történő visszaérkezéstől, illetve a belföldi nemzetközi mérkőzés vagy torna befejezésétől számított 8 napon napon belül a csapatvezetőnek, illetve a rendező szerv vezetőjének írásos jelentést kell adni az MLSZ számára. (6) Az MLSZ engedély nélkül lejátszott nemzetközi mérkőzés résztvevői ellen fegyelmi eljárást kell lefolytatni. (7) A sportszervezetek azon hazai felkészülési mérkőzéseiket, tornáikat, amelyre szövetségi játékvezetőt kérnek, kötelesek bejelenteni az MLSZ-nek, illetve az illetékes szervezeti egységnek. (8) Az MLSZ illetve illetékes szervezeti egysége a sportszervezet hozzájárulásával engedélyt adhat arra, hogy a labdarúgója egy másik sportszervezet csapatában nemzetközi barátságos mérkőzésen szerepeljen. V. fejezet BAJNOKI ÉS KUPA VERSENYRENDSZERE 19. A versenyrendszer felépítése (1) A versenyrendszer felépítése lehet: a) a versenykiírás szerint vegyes-nyílt bajnokság, amatőr bajnokság; b) pályaméretük szerint nagypályás, csökkentett méretű; c) a részt vevő játékosok neme szerint férfi és női; d) a részt vevő játékosok kora szerint felnőtt és utánpótlás. VERSENYSZABÁLYZAT 16

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Az MLSZ elnöksége a 114./ (05.23.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ...4 Általános fogalmak, rendelkezések...4

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak, rendelkezések... 5 A Versenyszabályzat célja... 7 A Versenyszabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatóság / Zala Megyei Labdarúgó Szövetség / ZALA MEGYEI TÉLI BAJNOKSÁG Zala Megyei Téli férfi felnőtt nagypályás (műfüves) labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség SERDÜLŐ KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Fiú ifjúsági nagypályás U 17 korosztályú bajnokság versenykiírása A SLASZ elnökségének 21/2010. számú határozata alapján. A Somogy Megyei

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ Elnöksége a 93/2011. (05.26.) számú határozattal fogadta el, 366/2011 (11.29) számú határozattal módosította. TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak, rendelkezések... 5 A

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség KOMÁROM-ESZTERGOM Megyei Igazgatóság / KOMÁROM-ESZTERGOM Megyei Labdarúgó Szövetség / Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Megyei Kupa versenykiírása 2016 2017. Jóváhagyás 2015.12.08.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság JOMA Kupa Heves Megyei Téli Nagypályás Műfüves Labdarúgó Torna Versenykiírása 2016. 1. A torna szervezője és rendezője, a torna típusa és hivatalos neve:

Részletesebben

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. HEVES MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 3300 Eger, Stadion út 8. POSTACÍM: 3300 Eger,

Részletesebben

FUTSAL VERSENYSZABÁLYZAT

FUTSAL VERSENYSZABÁLYZAT FUTSAL VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 203-1/2006.(07.04.) számú határozatával. Tartalomjegyzék BEVEZET... 5 A versenyszabályzat célja... 5 A versenyszabályzat személyi és területi hatálya...

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE SOMOGY MEGYEI KUPA Férfi felnőtt, nagypályás labdarúgó Somogy Megyei Kupa alap versenykiírása 2014 2015. TERVEZET Tartalom

Részletesebben

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat Érvényes: 2003. július 1-től 1 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a./ a BLSZ-nél igazolt öregfiúk/old boy s labdarúgóra,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Férfi felnőtt, nagypályás labdarúgó Veszprém Megyei versenykiírása 2016 2017. Jóváhagyás 2015.12.08. Utolsó módosítás 2015.12.08. Hatálybalépés 2016.01.08.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgatóság CSONGRÁD MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Csongrád Megyei IV. Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírás tervezet 2016 2017.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL VERSENYSZABÁLYZATA Az MLSZ Elnöksége 153/2009. (08.27.) számú határozattal fogadta el a Futsal Versenyszabályzatot. Módosította a 93/2011. (05.26.), a 20/2012. (02.07.),

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú - Bihar Megyei Igazgatóság HAJDÚ - BIHAR MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Hajdú - Bihar Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei férfi Téli Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Kupa szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság ALBA LIGA Versenykiírás Székesfehérvári kispályás női labdarúgó bajnokság 2016 2017. Jóváhagyás 2015.12.08 Utolsó módosítás 2015.12.08 Hatálybalépés

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság / Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség / FEJÉR MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Fejér Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / Veszprém Megyei KUPA Férfi felnőtt, versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője,

Részletesebben

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 203./2006. (07.04) számú határozatával. BEVEZET...5 A versenyszabályzat célja...5 A versenyszabályzat

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI KUPA Férfi felnőtt, nagypályás labdarúgó Somogy Megyei Kupa versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság / Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság / Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság / Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség / SOMOGY MEGYEI KUPA Férfi felnőtt nagypályás Somogy Megyei versenykiírása 2012 2013. Tartalom 1. A kupa szervezője

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015/2016. ÉVI NŐI OB I/B OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG V E R S E N Y K I Í R Á S A I. A BAJNOKSÁG 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi Országos I/B Osztályú Női

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-i Igazgatóság (Borsod-Abaúj-i Labdarúgó Szövetség ) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TÉLI MŰFÜVES TORNA Borsod-Abaúj-i Téli Műfüves Torna férfi felnőtt nagypályás labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóság BARANYA MEGYEI KUPA Férfi felnőtt nagypályás Baranya Megyei Kupa versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL VERSENYSZABÁLYZATA Az MLSZ Elnöksége 153/2009. (08.27.) számú határozattal fogadta el a Futsal Versenyszabályzatot. Módosította a 93/2011. (05.26.), a 20/2012. (02.07.),

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség MEGYEI IV. OSZTÁLY Férfi felnőtt nagypályás Megyei IV. osztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 45/2010. számú határozatával

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság ( Megyei Labdarúgó Szövetség) U-19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei I. II. osztályú U-19 korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokságok versenykiírása

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatóság U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Békés Megyei U-16 korosztályú férfi ifjúsági műfüves futsal labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom 1. A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság U19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG I. osztály Veszprém Megyei U-19 korosztályú férfi ifjúsági, I. osztályú nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség

Magyar Floorball Szakszövetség Liga Kupa Férfi, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2016 2017 Budapest, 2016. augusztus 6. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban

Részletesebben

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018 Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018 2016/2017. Pest Megye Versenykiírás PEST MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3 POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság / Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség / KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Férfi Felnőtt Magyar Kupa Megyei Selejtező Versenykiírása 2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BARANYA MEGYEI TÉLI TEREM BAJNOKSÁGA Öregfiúk Baranya Megyei Terem labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság V. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TÉLI MŰFÜVES FELKÉSZÜLÉSI TORNA Szabolcs-Szatmár- férfi felnőtt nagypályás felkészülési torna versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2015/2016. ÉVI FÉRFI OB I/B OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA I. A BAJNOKSÁG 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi Országos I/B Osztályú Férfi Vízilabda

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Férfi ifjúsági I. osztályú nagypályás U 19 korosztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 18/2010.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság /Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség/ U19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei II. osztály U19 korosztályú ifjúsági fiú nagypályás labdarúgó

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2011 2012. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Fiú U11 korosztályú futsal versenykiírás 2015 2016 Tartalom 1. A verseny szervezője és rendezője, a verseny típusa... 3 2. A verseny célja... 3 3. A verseny nevezési

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség

Magyar Floorball Szakszövetség Országos Bajnokság III. osztály Felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2015-2016 Budapest, 2015. június 12. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves K. krt. 28. E-mail: mhlsz.vb@gmail.com A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Az MHLSZ

Részletesebben

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Kupa mérkőzéssorozat célja:

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség MEGYEI III. OSZTÁLY Férfi felnőtt nagypályás Megyei III. osztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 44/2010.számú határozatával

Részletesebben

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2011/2012.

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2011/2012. NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2011/2012. Megtárgyalta és elfogadta az MKOSZ ELNÖKSÉGE 2011. június 10. Kiadva: 2011. június 22. 1. A VERSENY 1.1. A Női Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG U-16 korosztályú férfi ifjúsági nagypályás, labdarúgó bajnokságok versenykiírása 2016 2017. év Jóváhagyás 2015.12.08

Részletesebben

KEGLOVICH LÁSZLÓ MEGYEI KUPA. Győr-Moson-Sopron Megyei férfi felnőtt nagypályás kupa versenykiírása

KEGLOVICH LÁSZLÓ MEGYEI KUPA. Győr-Moson-Sopron Megyei férfi felnőtt nagypályás kupa versenykiírása Magyar Labdarúgó Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság /Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség/ KEGLOVICH LÁSZLÓ MEGYEI KUPA Győr-Moson-Sopron Megyei férfi felnőtt nagypályás kupa versenykiírása

Részletesebben

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV MEGYE I. OSZTÁLY MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV A BMLSZ Elnöksége 15/2009. (2010. június 11.) számú határozataival fogadta el. 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG Megyei Öregfiúk nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-14.évi bajnoki év Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG U-14 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokságok versenykiírása 2015 2016. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság ALBA LIGA Versenykiírás Székesfehérvári kispályás férfi labdarúgó bajnokság 2016 2017. Jóváhagyás 2015.12.08. Utolsó módosítás 2015.12.08. Hatálybalépés

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016.

SOMOGY MEGYEI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. SOMOGY MEGYEI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. SOMOGY MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG 7400 KAPOSVÁR, FŐ UTCA 10. TELEFON: 06-82/312-921 TELEFAX: 06-82/512-753 ADÓSZÁM: 19012504-2-42 (MKOSZ)

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG Megyei Öregfiúk nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-16.évi bajnoki év Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról. NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról. NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről 2. számú melléklet NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról A(z) _ (sportszervezet neve) hivatalos képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége és Versenybizottsága által

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai Budapest, 2008. szeptember 30. Iktatószám: 5733/2008 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2008. szeptember 25.-i határozatai 202/2008. számú határozat Az Elnökség Várhidi Péter olimpiai válogatott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság /Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség/ BÁCS-KISKUN MEGYEI U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2015/2016. ÉVI FÉRFI OB II OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA I. A BAJNOKSÁG II. III. 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi Országos II Osztályú Férfi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság / Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség / SOMOGY MEGYEI U-13 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Somogy Megyei U-13 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság

Részletesebben

Futsal Versenyszabályzat

Futsal Versenyszabályzat Futsal Versenyszabályzat Szabályzat kódja FVSZ Utolsó módosítás ELN-165/2015 (12.08.) Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 1/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás Szabályzat által érintett

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL VERSENYSZABÁLYZATA Az MLSZ Elnöksége 153/2009. (08.27.) számú határozattal fogadta el a Futsal Versenyszabályzatot. Módosította a 93/2011. (05.26.), a 20/2012. (02.07.),

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség CSONGRÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁG CSONGRÁD MEGYE NŐI FELNŐTT I. OSZTÁLY Női felnőtt labdarúgó nagypályás bajnokság versenykiírása 2016 2017. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú férfi ifjúsági U-18, U-16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú férfi ifjúsági U-18, U-16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása Magyar Labdarúgó Szövetség I. osztályú férfi ifjúsági U-18, U-16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2011-2012. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei Igazgatóság / Fejér megyei Labdarúgó Szövetség / FEJÉR MEGYEI ÖREGFIÚK Fejér Megyei, férfi öregfiúk, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Jóváhagyás

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI IV. OSZTÁLY Veszprém Megyei IV. osztályú férfi felnőtt labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Kiemelt U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei Kiemelt U-16 korosztályú fiú serdülő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Megyei ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei-Budapesti Igazgatóság U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Komárom-Esztergom Megyei U-16 korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokságok versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei Igazgatóság / Fejér megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Fejér Megyei U-16 korosztályú fiú serdülő nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI FELNŐTT NŐI FUTSAL BAJNOKSÁG Somogy Megyei felnőtt korosztályú női futsal bajnokság versenykiírása 2016 2017. év Jóváhagyás 2015.12.08.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST IV. OSZTÁLY

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST IV. OSZTÁLY Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST IV. OSZTÁLY Budapest IV. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Budapesti felnőtt női keresztpályás labdarúgó versenykiírása 2012 2013. TERVEZET Tartalom 1. A szervezője és rendezője, a típusa és hivatalos neve... 2

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben