ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés"

Átírás

1 ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 62/ A határozati javaslat elfogadásához egyszerû többség szükséges. Elõterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa november 18-ai rendkívüli ülésére Ajánlás a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei sportigazgatói álláshelyére Tisztelt Társulási Tanács! január 1-tõl a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) megszûnteti a megyei labdarúgó szövetségek önállóságát és sportigazgatókat nevez ki a megyék élére. Az MLSZ június 14- én elfogadott alapszabályának 6. (4) bekezdése szerint az MLSZ a hazai labdarúgó versenyrendszer szervezése és irányítása érdekében megyei szervezeti egységeket hoz létre. A megyei szervezeti egységeket a megyei sportigazgatóságok irányítják, azokat a megyei sportigazgatók vezetik. Az alapszabály 40. -a alapján a sportigazgató felel az MLSZ országos szintû sportszakmai programjának kidolgozásáért és végrehajtásáért. A megyei sportigazgatók munkáját az MLSZ fõtitkára felügyeli. A centralizálás lényege, hogy átláthatóbb és egységes rendszer alakuljon ki a magyar labdarúgásban. A pályázatot novemberben fogják kiírni, az új sportigazgatók kinevezése decemberben várható. Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) számára fontos a sport (társulás által felvállalt feladat), ezen belül is a labdarúgás, ami visszatükrözõdik a Társulás 19/2008. (III.21.) TTh. határozatával elfogadott sportkoncepciójában is. A kistérségi sportélet meghatározó sportága esetünkben is a labdarúgás. Bizonyítja ezt az is, hogy a Társulás már harmadik éve szervezi meg, a Táti Sportegyesülettel közösen, felnõtt amatõr kispályás labdarúgó-bajnokságát, amely ma már a térség legnagyobb állandó sportszabadidõs programjává nõtte ki magát. Az idén már negyedik alkalommal, Bajóton megrendezett kistérségi labdarúgótábor kiemelkedik az eddigi kistérségi sportkezdeményezések közül is. Az évek óta egyre népszerûbb és ma már országos ismertségû sporttábort idén a Társulás már a Gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia szakmai támogatásával is valósította meg. A Társulás április 17-én sportszakmai együttmûködési megállapodást kötött a Gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémiával, amely újabb bizonyítéka a labdarúgás melletti elhivatottságnak. Fenti sportszakmai célok tartalommal való megtöltéséhez elengedhetetlen a sportági szakszövetségekkel való jó kapcsolat és hatékony együttmûködés, ezért tartom fontosnak, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei sportigazgatói között olyan emberek dolgozzanak, akik nagy rálá- Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás * 2500 Esztergom Széchenyi tér 1. tel.: (33) fax: (33) web:

2 tással bírnak térségünk sportéletére és sportági sajátságaink, a helyi igényeink pontos ismeretében eredményesen mûködhetnek majd e sportág felemelkedéséért. Khéner László sportvezetõ levélben kereste meg Társulásunkat, annak érdekében, hogy támogassuk a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei sportigazgatója álláshelyre benyújtandó pályázatát. Khéner László sportvezetõi tevékenységét a lábatlani Egyetértés Sportegyesület elnökeként kezdte, majd aktívan részt vett a Társulás 2008-as, 2009-es és 2010-es komplex kistérségi szabadidõsport programsorozatának megvalósításában is áprilisától pedig a Gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémiával való együttmûködés kapcsán kapcsolattartási és szakmai koordinátori feladatokat lát el. Az MLSZ hatályos alapszabálya szerint az MLSZ mûködésére az önkormányzatoknak nincs semmilyen ráhatásuk, ennek ellenére fontosnak tartom, hogy a MLSZ megyei szervezetében erõs legyen az Esztergomi kistérség érdekérvényesítõ szerepe, és ez véleményem szerint - egy helyi kötõdésû, a térséghez kapcsolódó sportvezetõ személyén keresztül biztosítható. Fentiekre tekintettel javaslom Khéner László ajánlását a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom- Esztergom megyei sportigazgatója álláshelyére. A fentiek alapján kérem a Társulási Tanácsot, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot: Határozati javaslat /2010.(XI.18.) TTh. Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy ajánlja Khéner Lászlót a Magyar Labdarúgó Szövetség közeljövõben kiírandó Komárom- Esztergom megyei sportigazgatói álláshelyére. Felelõs: Tétényi Éva elnök Határidõ: Khéner László értesítésére: a döntést követõ 8 napon belül Esztergom, november. Az elõterjesztés mellékletei: Tétényi Éva elnök Khéner László szakmai önéletrajza Khéner László motivációs levele Az ülésre tanácskozási joggal meg kívánom hívni Khéner Lászlót. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás * 2500 Esztergom Széchenyi tér 1. tel.: (33) fax: (33) web:

3 SZAKMAI ÖNÉLETAJZ KHÉNER LÁSZLÓ Sportmenedzser SZÜLETÉSI HELY, IDÕ: Magyarország, Komárom-Esztergom Megye, Esztergom, ANYJA NEVE: ÁLLAMPOLGÁRSÁG: CSALÁDI ÁLLAPOT: FOGLALKOZÁS: Civil: Vajnay Thea Lívia Magyar Nõtlen Értékesítési Manager - Forest Papír Kft. 1/ ISKOLÁK, TANFOLYAMOK Petõfi Sándor Általános Iskola Lábatlan Irinyi János Gimnázium Nyergesújfalu Testnevelési Egyetem Budapest- Sportmenedzser diploma MLSZ D edzõi tanfolyam Tatabánya Alapfokú labdarúgó játékvezetõi tanfolyam Tatabánya 3./ NYELVISMERET Angol alapfok 2./ JÁTÉKOS PÁLYAFUTÁS Lábatlani Egyetértés Sportegyesület

4 3./ EDZÕI PÁLYAFUTÁS Lábatlani Egyetértés Sportegyesület- Utánpótlásedzõ Lábatlani Egyetértés Sportegyesület- Szakmai vezetõ 4./SPORTVEZETÕI TEVÉKENYSÉG Ferencvárosi Torna Club Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség - Titkár Lábatlani Egyetértés Sportegyesület - Elnök Tatabányai Futball Club Reklámügynöki tevékenység 5./ EGYÉB TEVÉKENYSÉG Magyar Sporttudományi Társaság Tagja Magyar Sportmenedzsment Társaság Tagja

5 Tisztelt Polgármester Úr/Úrhölgy! Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Komárom- Esztergom Megyei sportigazgatói állást szeretném megpályázni. Mint ahogy önéletrajzomból is kitûnik a sport már gyermekkorom óta szerves részét képezi éltemnek. Gimnáziumi éveim alatt már tudatosan készültem sportvezetõi pályámra, érettségi után a Testnevelési Egyetem sportmenedzser szakára nyertem felvételt, és felsõfokú tanulmányaim elvégzése után sikeres vizsgát tettem. Már fõiskolai éveim alatt is szakmai tapasztalatokat szereztem, a 2004-es Kézilabda Európa bajnokságon szervezõként vettem részt. A diploma készhez vételét követõen a Ferencvárosi Torna Clubhoz kerültem, ahol a Dámosy Zsolt elnöksége idején Tepszics Ignác akkori sportigazgató mellett láttam el vezetõi feladatokat. Utána a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség titkári feladatait láttam el, majd az a megtiszteltetés ért, hogy felkértek a Lábatlani Egyetértés Sportegyesület elnökének. Két évig sikeresen vezettem a nyolc szakosztályból álló sportegyesületet õszén váltottam, és jelenleg is a megye legnépszerûbb klubjánál, a Tatabányai Futball Clubnál, marketing területen, reklámmenedzserként dolgozom. Elmondhatom, hogy széles körû rálátásom van a megye labdarúgására, hiszen az évek során rengeteg tapasztalatot és információt szereztem. Több egyesület invitálására döntöttem úgy, hogy megpályázom a sportigazgató pozíciót. Elsõ dolgom volt, hogy megkeressem a megyei bajnokságból három éve kilépett Bakonyalja csapatait és annak vezetõit, hogy meggyõzzem õket a bajnokságba való visszatérésrõl, hiszen célom nem lehet más, mint hogy ne a széthúzás, hanem az összefogás jellemeze labdarúgásunkat. Elmondhatom, hogy sikeres tárgyalásokon vagyok túl, és ígéretet kaptam arra, hogy kinevezésem esetén visszatérnek a megyei bajnokságba. A legnagyobb hangsúlyt az utánpótlás nevelésre fektetném, szeretném, ha az utánpótlás bázisait adó iskolák minél szorosabb kapcsolatot alakítanának ki a helyi sportegyesületekkel. Célom, hogy szélesítsük a labdarúgás tömegbázisát és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel sikeresen együttmûködve, az újrainduló Bozsik Programon keresztül minél több tehetséges labdarúgót neveljünk ki. Számomra fontos továbbá, hogy minden településen legyen focicsapat, ezáltal mindenkinek elérhetõ legyen a sportág. Ennek érdekében kinevezésem esetén személyesen keresném fel a megye összes polgármesterét, hiszen az amatõr egyesületek továbbra is fõleg az önkormányzati forrásokból mûködnek. A bajnokságokat szeretném profi módon megszervezni, annak színvonalát pedig a szakképzett edzõk bevonásával tovább növelni. Az évek során szerzett sportvezetõi tapasztalatomat szeretném a jövõben, mint megyei sportigazgató kamatoztatni. Támogatásukban bízva, Lábatlan, Üdvözlettel: Khéner László

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Új pályán. A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója

Új pályán. A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója Mottó: 2010 ôszétôl a kosárlabdát új szabályokkal, megváltozott pályafestés szerint ûzik, itt az ideje, hogy a magyar kosárlabdázást is új pályára állítsuk! Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 1146

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK

Boglári. Boglári Hírek SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. augusztus boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről TAO-gráf 2013. tavasz Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről 2. Tartalom 1. A magyar futball látlelete a TAO-program indulásakor 4 2. Fejlesztési koncepció, kitűzött célok 8 3. Jogszabályi

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben