CÉGES KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÉGES KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 CÉGES KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE Az állásbörzén március 22-én résztvev cégek közül a legtöbben már nem elször vettek részt. Azok a cégek, amelyek ebben az évben elször állítottak ki, személyes megkeresés vagy hirdetés alapján jutottak el az állásbörzére. személyese n keresték meg a szervezk a cégünket már korábban is részt vettünk hirdetés alapján kerestük meg a szervezket 1. ábra: Cégek részvételének oka az állásbörzén Ez természetesen függ a cég méretétl, fejldésétl stb. Átlagosan 25 embert keresnek évente, a minimum 1 f, a nagy cégeknél a legtöbb a 200 f volt, akit említettek (az EDS Magyarország Kft.). Összesen 885 f a létszáma azoknak a pályakezd személyeknek, akik felvételét az állásbörzén 2005-benmegjelent cégek tervezték. Az ajánlatok konkrét létszámát a melléklet 1. táblázata tartalmazza.!! Itt átlagosan 45 embert keresnek, de az elz kérdésre adott válaszból látható, hogy csak 25 olyat, aki diplomával rendelkezik. A cégek összesen 1652 személy felvételét tervezik. 1

2 ""!! # Az átlag erre a kérdésre adott válaszok alapján majdnem 20, a cégek összesen 672 állást kínálnak a most végzett hallgatóknak. Azt mindenképpen meg kell említeni, hogy 34 cég válaszolt erre a kérdésre, tehát volt olyan a cégek között, aki valószínleg nem tervezi friss diplomások felvételét. " "" $!%!& # A Miskolci Egyetemrl 7 embert szeretnének felvenni átlagosan, ami a 20 friss diplomásnak mindössze 35%-a. Összesen 205 személyt keres a Miskolci Egyetemrl 27 cég Miskolci egyetemi pályakezd diplomások pályakezd diplomások 1 25 diplomások álláshely (meghatározás nélkül) 2. ábra: az Állásbörzén megjelent cégek közötti ajánlat a Miskolci Egyetemrl keresett frissdiplomások arányaiban ' $!$!%!&!!!! Ezekre a kérdésekre a cégek nagy százaléka válaszolt (5 cég nem válaszolt erre a kérdésre). A hallgatók elméleti felkészültségét többnyire jónak minsítik, ez 1-5-ig terjed skálán, iskolai érdemjegyekkel osztályozva 4,23-os átlagszámot jelent. "(! A hallgatók gyakorlati felkészültségére alacsonyabb osztályzatokat adtak, itt az átlag 3,43. Itt összesen 6 cég nem adott választ. 2

3 ) * %+ ", Átlagosan 12 állásajánlattal érkeztek a cégek az állásbörzére. A legtöbb ajánlatot a Work Force hozta, ez 48, a legkevesebb ajánlata Bosch Rexroth Pneumatikának volt, 3 f részére. Összesen 422 álláshelyet kínáltak a cégek, de a korábbi kérdésekbl kiderül, hogy ezt nem mind a Miskolci Egyetemrl szeretnék betölteni. A 3-as kérdésre adott válaszban 225 ft jelölnek meg, akiket a Miskolci Egyetemrl szeretnének felvenni. -. /%! " 0 Összesen 41 cég válaszolt, ebbl 36 cégnél van Miskolci Egyetemen végzett dolgozó. A dolgozók létszáma cégenként változó, 3 és 120 között van, az átlag 22. A cégek többségénél tehát reálisan ítélték meg a hallgatók felkészültségét, valamint a kérdív kitöltésére a rendezvény végén kértük a cégeket, így az egész napos kontaktus is megalapozta a cégek hallgatókról kialakult korrekt véleményét. 1 $! ""! 2 %! 3 ""!/)!45 6) ( A cégek ennél a kérdésnél megadott tulajdonságokat osztályoztak, szintén 1-5-ig terjed skálán, aszerint, hogy számukra az új munkavállalók mely tulajdonsága a legfontosabb. A maximum érték tehát 5, a minimum érték 1 volt. A legmagasabb értékeket 4,5 fölött, a 19 megnevezett tulajdonság közül a következk kapták. 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,82 4,72 4,66 4,64 4,64 4,59 4,57 4,51 4,4 4,3 4. Ábra: A legmagasabbra értékelt tulajdonságok a cégek szerint. 3

4 A tulajdonságok listáját valamint a cégektl kapott átlagértékeket a melléklet 2. számú táblázata tartalmazza. Tulajdonság Átlagérték megbízhatóság 4,82 rugalmasság 4,72 terhelhetség 4,66 motiváltság 4,64 vállalat iránti elkötelezettség 4,64 pontosság 4,59 készség a csapatmunkára 4,57 nagy munkabírás 4,51 7 $ 5(! * 2 % 58,""! *,4( A cégek 5 nyelv közül választhattak (angol, német, francia, olasz, orosz) valamint megjelölhettek további nyelveket is. Egyik cég sem jelölt meg az általunk megadott nyelveken kívül egyéb nyelvet. 18; 25% 17; 23% 5; 7% 25; 35% 3; 4% 3; 4% 1; 1% Angol közép Angol tárgy Német közép Francia közép Német tárgy Francia tárgy Olasz alap Orosz közép 4. ábra: A nyelvek ismeretének arányai A legtöbb cég az angol nyelv közép szint ismeretét várja el, (35%) de a cégek negyede (25%) tárgyalóképes nyelvtudást kér angolból. A második legfontosabb nyelv a német közép szint ismerete (23%), valamint a 4. helyen szerepel a sorban a francia, 7%-al. Tárgyalóképes nyelvtudást vár el 3 cég német és francia nyelven, és egy-egy cég említi az olasz alap és az orosz nyelv közép szint ismeretének szükségességét. 4

5 8; 20% 16; 39% 17; 41% egy két három 5. ábra: Hány nyelvet ismerjen egy pályakezd? A cégek 41%-a egy, 39%-a két nyelv ismeretét preferálja, és 8% keres olyan embereket, akik három nyelven is tudnak kommunikálni. Azt, hogy konkrétan melyik cég milyen és mennyi idegen-nyelv ismeretet vár el a jelentkezktl a melléklet 4. táblázatában található. 9 $! %!! *6!! % "!:! 6! 0! Szociális juttatások a cégektl %-ban adják étkezési támogatás 92,1 közlekedés támogatása 92,1 orvosi szolgáltatás 73,7 lakás-, ill. albérlet támogatás 55,3 vállalati kölcsön 44,7 Üdülés 39,5 Cafeteria 39,5 élet- és balesetbiztosítás 18,4 táppénz kiegészítés 10,5 Ruhapénz 10,5 5

6 étkezési támogatás 92,1 92,1 73,7 55,3 44,7 39,5 39,5 18,4 10,5 10,5 közlekedés támogatása orvosi szolgáltatás lakás-, ill. albérlet támogatás vállalati kölcsön cafeteria üdülés élet- és balesetbiztosítás ruhapénz táppénz kiegészítés 6. ábra: a munkavállalóknak adott támogatások arányai A cégek legnagyobb része ad étkezési, közlekedési és orvosi támogatást, (73, 7 és 92,1 % között) de a lakás, vállalati kölcsön, üdülés, és cafeteria támogatási formákat már csupán 55-40% tud nyújtani. Élet és balesetbiztosítást nyújt 18%, és csupán 10 % járul hozzá a ruházkodás és az esetleges táppénz emeléséhez. Azt, hogy konkrétan melyik cég milyen támogatást nyújt, a melléklet 4/1-es és 4/2-es táblázata tartalmazza. Ez alapján a táblázat alapján egy fiatal pályakezd össze tudja hasonlítani, hogy a számára szimpatikus cégek közül melyik kínálja a legtöbb szolgáltatást a dolgozóinak. $!!": Cégek nyújtotta lehetségek %-ban nyújtanak képzési támogatás 92,3 elrelépési lehetség 89,7 külföldi tanulmányút 53,8 munkaeszközök személyes használata 53,8 nemzetközi karrierlehetség 46,2 6

7 képzési tám ogatás elrelépési lehetség külföldi tanulm ányút m unkaeszközök szem élyes használata nem zetközi karrierlehetség 7. ábra: karrierlehetségek biztosítása a cégek %-nál A cégek 92 %-a nyújt képzési támogatást, és 89%-uk elrelépési lehetséget. Több mint 50% biztosít külföldi tanulmányutat és eszközhasználatot, és 46 %, ami szintén majd nem a cégek fele biztosít nemzetközi karrierlehetséget is az új munkavállalók számára. A konkrét ajánlat illetve támogatási formák itt is megtalálhatóak a mellékletben, az 5. számú táblázatban. Ezek a kérdések a hallgatókra, illetve a tlük elvárt képességekre, és a nekik nyújtandó szolgáltatásokra vonatkoztak. A cégeknek minsíteniük kellett az állásbörze rendezését illetve a szervezés minségét is. & /0 A cégek 90,5 %-a elégedett volt a látogatók létszámával, 4 olyan cég volt, amelyik nem volt elégedett és egy cég nem adott választ a kérdésre, a 43 cég közül, akik válaszoltak. & /0 A hallgatók felkészültségével is elégedett a cégek 87,5 %-a, itt 5 cég volt elégedetlen, és 40 cég adott választ erre a kérdésre. Tehát a megjelent cégek a Miskolci Egyetem hallgatóit felkészültnek tekintik a munkavállalásra. ' $! + ",; 0 A kérdésre 40-en válaszoltak, nem volt negatív vélemény. Az állásbörze kalauzt igényesnek, színvonalasnak, jó minségnek ítélték a cégek. Volt olyan cég, amely nem mondott véleményt, mert a látogatóival volt elfoglalva, és nem tudta megnézni a füzetet, de minden 7

8 esetben hasznosnak, jó minségnek, informatívnak és remekül használhatónak minsítették, tehát a kalauz jól vizsgázott, nem kifogásolt senki semmit. )$!! %!0! + ",; " 0 Erre a kérdésre csak négy válasz érkezett, ami annak köszönhet, hogy jól sikerült az Állásbörze kalauz, nagyon sok dicséretet kapott. A négy válaszadó hiányolta a tartalomjegyzéket, a standok elhelyezkedésérl térképet, valamint az eladások listáját. Egy személy nem hiányolt, de említette, hogy lehetne benne több hirdetés is, esetleg olyan cégekrl, amelyek kiállítóként nem jelennek meg, de hirdetés megjelenhetne néhány egyéb cégrl is. - < + ",5/)/!* ( Arra kértük a cégeket, hogy értékeljék a rendezvény szervezésével kapcsolatos dolgokat. A már elz kérdésben is sok dicséretet kapott állásbörze Kalauz kapta a legmagasabb értékeket. Elégedettek voltak a helyszínnel és a hostessek is kiváló minsítést kaptak. A rendezvény arculata a negyedik legmagasabb értéket kapta, 4,72-es értéket, de a kapcsolattartás, a honlap, a standok és a felszereltség, valamint a büfé kínálata is 4,5 fölötti, rendkívül magas értéket kapott. 4-es fölött értékelték a céginformációs mappát és a webes szolgáltatásokat. A meleg étkezés kapta a legrosszabb minsítést. Személyesen is sokan panaszkodtak, az ételek minségét kifogásolták legfképpen, valamint a kiszolgálást, amire sok résztvevnek 1 órát kellett várni, és a kiszolgálás közben az ételek is kihltek, mert kevés volt a kiszolgáló személyzet. Erre a jövben jobban oda kell figyelni, de összességében a szervezés és a kivitelezés jó minsítést kapott a résztvev cégektl. Állásbörze Kalauz 4,83 Helyszín 4,81 Hostess szolgálat 4,81 A rendezvény arculata 4,72 Kapcsolattartás 4,65 Az Állásbörze honlapja 4,58 Stand és felszereltség 4,55 Büfé kínálata 4,53 Céginformációs anyag (mappa) 4,48 Webes szolgáltatások 4,33 Meleg étkeztetés 3,85 8

9 1 ", A cégek többsége, (82,9%-a) mondja, hogy 1 napos állásbörze legyen. Az egy nap bven elég arra, hogy megfelelen informálják az érdekldket, és a cégeknek is nagy teher lenne a szállás és egyéb ellátások megoldása. 7-en mondanak egyéb véleményt, hogy 2-3 napos legyen, és azt, hogy esetleg egy legyen egy felkészül nap, ahol csak a cégek készítik el a standot, de a válaszoló cégeknek ez csak kicsit több mint 15 %-a (16,27). 7 $!!!: + ", 3 cég gondalja úgy, hogy a sportcsarnok a megfelel, 13 szerint a díszaula a megfelel az Állásbörze megrendezéséhez, és 23 cég szerint megfelel volt a díszaula és az elcsarnok helyszínnek. Összesen csak 4 cég nem válaszolt, ezek leggyakoribb indoka az volt, hogy nem ismerik a többi helyszínt. Tehát a jöv évben is a legalkalmasabb ez a helyszín a megrendezésre. Néhányan mondtak olyan véleményt, hogy célszer lett volna az aulában elhúzni a függönyöket, mert a világítás ellenére is kicsit sötét volt a hely, de az elcsarnoknál nem jeleztek problémát. 9

10 Melléklet 1. táblázat Cég létszám Work Force KFT 35 Start Kiadó KFT 1 Evosoft Hungary KFT 5 Jabil Circuit Magyarország KFT 10 Nestlé Hungária KFT 30 Arrow Super KFT 60 Colas Hungária - Colas északk 12 Holcim Hungária RT 20 EDS Magyarország KFT 200 OpelMagyarország Autóipari KFT 10 Robert Bosch Elektronika KFT 10 Delphi Packard Hungary KFT 2 Dr Ekler és Társa KFT 20 Lear Corporation Hungary KFT 10 National InstrumentsEurope KFT 20 Shinwa Magyarország Precíziós, Manpower Munkaer Szervezési, Carl Zeiss Hungária Optikei KF 10 Valeo 30 IND KFT 8 Borsodchem 25 MSK Hungary Gépgyártó BT 8 Elcoteq 30 Federal Mogul SSH BT, Gambit KFT 2 Robert Bosch KFT 30 Grafologusok.hu, Helykeres AFM KFT, AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT, Denso Gyártó Magyarország KFT, Videoton Rt 35 Bosch Rexroth Pneumatika KFT 5 AFSZ/Evres, Alstom Power Hungária RT 20 Bakony Mvek Rt 15 GE Hungary Rt 62 Michelin Hungária 10 Remy Automative hungary KFT 10 Trenkwalder-multiman KFT 25 Visteon Hungária 20 Electrolux lehel Kft 15 10

11 Samsung electronics 30 Adecco személyzeti közvetít táblázat Tulajdonságok értékek megbízhatóság 4,82 rugalmasság 4,72 terhelhetség 4,66 motiváltság 4,64 vállalat iránti elkötelezettség 4,64 pontosság 4,59 készség a csapatmunkára 4,57 nagy munkabírás 4,51 számítógépes ismeretek 4,48 felelsségtudat 4,48 önállóság 4,4 jó kommunikációs készség 4,3 nyitottság 4,18 célorientáltság 4,18 dinamikusság 4,17 kreativitás 4,12 agilitás 4,02 gyakorlat 3,28 jogosítvány megléte 2,6 3. táblázat Work Force KFT Angol tárgyalóképes német közép, Start Kiadó KFT Angol tárgyalóképes,, Evosoft Hungary KFT Angol tárgyalóképes német közép, Jabil Circuit Magyarország KFT angol közép,, Nestlé Hungária KFT angol közép,, Arrow Super KFT Angol tárgyalóképes német közép Colas Hungária - Colas északk angol közép,, Holcim Hungária RT Angol tárgyalóképes,, 11 német tárgyalóképes EDS Magyarország KFT Angol tárgyalóképes OpelMagyarország Autóipari KFT angol közép,, Robert Bosch Elektronika KFT Angol tárgyalóképes német közép, Delphi Packard Hungary KFT Angol tárgyalóképes angol tárgyalóképes, Dr Ekler és Társa KFT angol közép német közép, nem szükséges nyelv francia tárgyalóképes

12 Lear Corporation Hungary KFT angol közép,, National InstrumentsEurope KFT angol közép,, Shinwa Magyarország Precíziós angol közép,, Manpower Munkaer Szervezési Angol tárgyalóképes angol közép olasz alap Carl Zeiss Hungária Optikei KF Angol tárgyalóképes,, Valeo angol közép német közép francia közép IND KFT angol közép német közép, Borsodchem angol közép,, MSK Hungary Gépgyártó BT angol közép német közép olasz tárgyalóképes Elcoteq angol közép német közép, Federal Mogul SSH BT angol közép német közép, Gambit KFT angol közép,, Robert Bosch KFT angol közép német közép, Grafologusok.hu,,, Helykeres AFM KFT,,, AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT német közép,, Denso Gyártó Magyarország KFT angol közép,, Videoton Rt Angol tárgyalóképes német közép francia közép Bosch Rexroth Pneumatika KFT angol közép német közép, német AFSZ/Evres Angol tárgyalóképes tárgyalóképes, Alstom Power Hungária RT angol közép francia közép, Bakony Mvek Rt angol közép német közép francia közép GE Hungary Rt Angol tárgyalóképes angol közép, Michelin Hungária francia Angol tárgyalóképes tárgyalóképes, Remy Automative hungary KFT Angol tárgyalóképes,, Trenkwalder-multiman KFT angol közép német közép, Visteon Hungária angol közép német közép francia közép Electrolux lehel Kft Angol tárgyalóképes,, Samsung electronics angol közép,, német francia Adecco személyzeti közvetít Angol tárgyalóképes tárgyalóképes tárgyalóképes 4/1. táblázat Cégek étkezés orvosi t. ruhapénz lakás, albérlet kölcsön Work Force KFT Start Kiadó KFT Evosoft Hungary KFT Jabil Circuit Magyarország KFT Nestlé Hungária KFT Arrow Super KFT Colas Hungária - Colas északk Holcim Hungária RT EDS Magyarország KFT OpelMagyarország Autóipari KFT Robert Bosch Elektronika KFT Delphi Packard Hungary KFT 12

13 Dr Ekler és Társa KFT Lear Corporation Hungary KFT National InstrumentsEurope KFT Shinwa Magyarország Precíziós Manpower Munkaer Szervezési Carl Zeiss Hungária Optikei KFT Valeo IND KFT Borsodchem MSK Hungary Gépgyártó BT Elcoteq Federal Mogul SSH BT Gambit KFT Robert Bosch KFT Grafologusok.hu Helykeres AFM KFT AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT Denso Gyártó Magyarország KFT Videoton Rt Bosch Rexroth Pneumatika KFT AFSZ/Evres Alstom Power Hungária RT Bakony Mvek Rt GE Hungary Rt Michelin Hungária Remy Automative hungary KFT Trenkwalder-multiman KFT Visteon Hungária Electrolux lehel Kft Samsung electronics Adecco személyzeti közvetít, 4/2. táblázat Cégek közlekedés táppénz ki. cafeteria üdülés biztosítás Work Force KFT Start Kiadó KFT Evosoft Hungary KFT Jabil Circuit Magyarország KFT Nestlé Hungária KFT Arrow Super KFT Colas Hungária - Colas északk Holcim Hungária RT EDS Magyarország KFT OpelMagyarország Autóipari KFT Robert Bosch Elektronika KFT Delphi Packard Hungary KFT Dr Ekler és Társa KFT Lear Corporation Hungary KFT National InstrumentsEurope KFT Shinwa Magyarország Precíziós Manpower Munkaer Szervezési 13

14 Carl Zeiss Hungária Optikei KFT Valeo IND KFT Borsodchem MSK Hungary Gépgyártó BT Elcoteq Federal Mogul SSH BT Gambit KFT Robert Bosch KFT Grafologusok.hu Helykeres AFM KFT AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT Denso Gyártó Magyarország KFT Videoton Rt Bosch Rexroth Pneumatika KFT AFSZ/Evres Alstom Power Hungária RT Bakony Mvek Rt GE Hungary Rt Michelin Hungária Remy Automative hungary KFT Trenkwalder-multiman KFT Visteon Hungária Electrolux lehel Kft Samsung electronics Adecco személyzeti közvetít 5. táblázat képzési támogatás külföldi tanulmányút nemzetközi karrier Cégek Work Force KFT Start Kiadó KFT Evosoft Hungary KFT Jabil Circuit Magyarország KFT Nestlé Hungária KFT Arrow Super KFT Colas Hungária - Colas északk Holcim Hungária RT EDS Magyarország KFT OpelMagyarország Autóipari KFT Robert Bosch Elektronika KFT Delphi Packard Hungary KFT Dr Ekler és Társa KFT Lear Corporation Hungary KFT National InstrumentsEurope KFT Shinwa Magyarország Precíziós Manpower Munkaer Szervezési Carl Zeiss Hungária Optikei KFT Valeo IND KFT Borsodchem MSK Hungary Gépgyártó BT elrelépés eszközök 14

15 Elcoteq Federal Mogul SSH BT Gambit KFT Robert Bosch KFT Grafologusok.hu Helykeres AFM KFT AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT Denso Gyártó Magyarország KFT Videoton Rt Bosch Rexroth Pneumatika KFT AFSZ/Evres Alstom Power Hungária RT Bakony Mvek Rt GE Hungary Rt Michelin Hungária Remy Automative hungary KFT Trenkwalder-multiman KFT Visteon Hungária Electrolux lehel Kft Samsung electronics Adecco személyzeti közvetít 15

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdíveket az állásbörzén részt vev 273 személy válaszai alapján értékelünk. A kérdívet kitöltk arányai a következk voltak: Szak létszám bányász 24 kohász 20 gépész 133

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

II. számok tükrében. MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE INFORMÁCIÓ 2010 www.uni-miskolc.hu/allasborze

II. számok tükrében. MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE INFORMÁCIÓ 2010 www.uni-miskolc.hu/allasborze II. számok tükrében 13 www.uni-miskolc.hu/allasborze II. számok tükrében tartalom 5. 6. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 17. 18. 19. 21. 23. 24. I. Bevezető II. Számok tükrében III. Általános

Részletesebben

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. január 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2012. október

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2013. ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. június 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2013. március

Részletesebben

Bérezési tanulmány 2010-2011

Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérek és versenyképesség Dirk Wölfer 2010.12.09 1 Befektetési döntések Motívumok gazdaságosság költségcsökkentés piacbıvítés helyi piac kiszolgálása vevıszolgálat kockázatok

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 tavasz. Beszámoló

HVG Állásbörze 2011 tavasz. Beszámoló HVG Állásbörze 2011 tavasz Beszámoló A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Gyakornoki lehetőségek a Bosch-nál

Gyakornoki lehetőségek a Bosch-nál Minden sikernek megvan a maga története. Gyakornoki lehetőségek a Bosch-nál 2 www.bosch.hu/jobs Szerezz szakmai gyakorlatot a Bosch-nál Elméletből már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatokat

Részletesebben

A ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2013. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2014. január 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2013. október

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2011. ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2011. július 20. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2011. március

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DÉKÁN

D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DÉKÁN D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DÉKÁN A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményről

Részletesebben

Dolgozói létszám szerinti megoszlás

Dolgozói létszám szerinti megoszlás Az év Cafeteria rendszere 2010. díj Támogatói beszámoló. Bevezetés A díjra 2010. november 3-ig 107 pályázat érkezett. A pályázók közül aztán a 200 fı alatti és 201 fınél magasabb létszámot foglalkoztató

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

PANAC bemutatkozó előadás

PANAC bemutatkozó előadás PANAC bemutatkozó előadás Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. Dr. Ködmön István - ügyvezető igazgató / címzetes egyetemi docens 2008. szeptember 04. CÉGCSOPORTUNK FELÉPÍTÉSE 1989 óta CONSULTING AG Vállalati Tanácsadás

Részletesebben

A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014

A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014 A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014 A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása A dolgozók életkora szerinti megoszlás: életkor fő százalék 26 1 8,3 29 1 8,3 35 1 8,3 40 1

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Lehetőségek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparfejlesztés támogatására

Lehetőségek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparfejlesztés támogatására Miskolc Egyetemváros 2015 - A Miskolci Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereprői bevonásával

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Értékelés. Tisztelt Szülık!

Értékelés. Tisztelt Szülık! Tisztelt Szülık! Szeretnénk megköszönni, azoknak a Szülıknek a segítségét, akik a számukra eljuttatott kérdıív kitöltésével segítséget nyújtottak abban, hogy megismerhessük az Angyalföldi Sportiskoláról

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Foglalj állást! www.allasborze.bme.hu

Foglalj állást! www.allasborze.bme.hu Foglalj állást! www.allasborze.bme.hu Köszöntő A felsőoktatási intézmények egyik alapvető célja, hogy magas szín vonalú oktatási és kutatási tevékenységükkel piacképes ismerete ket, kedvező perspektívát

Részletesebben

A gazdasági válság hatása az ipari struktúrára Nyugat- és Közép- Dunántúl térségében

A gazdasági válság hatása az ipari struktúrára Nyugat- és Közép- Dunántúl térségében A gazdasági válság hatása az ipari struktúrára Nyugat- és Közép- Dunántúl térségében Szabó Sándor PhD. hallgató Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei tudományos konferencia

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Új szakma! Új esély! OKJ-s és nyelvi tanfolyamok, engedéllyel rendelkezõő képzések, és hatósági vizsgák. Felnõőttképzés Vizsgaszervezés

Új szakma! Új esély! OKJ-s és nyelvi tanfolyamok, engedéllyel rendelkezõő képzések, és hatósági vizsgák. Felnõőttképzés Vizsgaszervezés Új szakma! Új esély! OK-TAT-60 Kft. Felnõőttképzés Vizsgaszervezés OKJ-s és nyelvi tanfolyamok, engedéllyel rendelkezõő képzések, és hatósági vizsgák Nyilvántartásba vételi szám E-000289/2014 Székhely

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes DPR(A) : a 2010-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra,

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009

Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 SORSZÁM*: A kérdezést végzı szervezet kódja*: FOGLALÁS DÁTUMA*: RÖGZÍTÉS HATÁRIDEJE* Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 ALMINTA: 1 önkormányzatok

Részletesebben

Autóvásárlás és autófinanszírozás

Autóvásárlás és autófinanszírozás Autóvásárlás és autófinanszírozás A Budapest Bank és a Budapest Autó lakossági kutatása Budapest, 2012.02.14. Lakossági kutatás Célcsoport: 23-59 év közötti, ABC státuszú lakosság, akik legfeljebb 6 éve

Részletesebben

Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása

Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása A Pályaválasztási Napok rendezvényén 103 szülő válaszolt kérdéseinkre. A kérdezett neme: Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása nő 70% férfi 30% A kérdezett kora: 5 5 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 4 4

Részletesebben

együtt a régió diplomás munkaerő-piacáért Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat, Karrierközpont 2015. 04. 22.

együtt a régió diplomás munkaerő-piacáért Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat, Karrierközpont 2015. 04. 22. együtt a régió diplomás munkaerő-piacáért Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat, Karrierközpont 2015. 04. 22. Szeretettel köszöntöm a Debreceni Egyetem soron következő Állásbörze és Karriernap alkalmából!

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

""Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 6 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő!

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

WORK FORCE Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

WORK FORCE Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. WORK FORCE Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. CÉGÜNKRŐL MÉRFÖLDKÖVEK 2003 óta vagyunk jelen a munkaerőpiacon 2004 Megszereztük az ISO 9001:2008 minősítést 2006 Létrehoztuk a Felnőttképzési Üzletágunkat

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

A 2005. SZI MEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A 2005. SZI MEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2005. SZI MEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A LÁTOGATÓK ÉS KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Készítette: Fortuna Zoltán Budapest, 2006. április 6. Készült a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában. elnök

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában. elnök Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában Miskolc, 213. április Bihall Tamás elnök A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása

A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása A Pályaválasztási Napok rendezvényén 302 tanuló válaszolt kérdéseinkre. A kérdezett neme: A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása fiú 42% lány 58% Hányadik osztályba jársz? A pályaválasztási

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató KépzésTér A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb állás és képzésvására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel EHS gyakornok Az amerikai tulajdonú TE Connectivity esztergomi munkavégzéssel EHS terület támogatására gyakornokot keres A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának

Részletesebben

Jelentés - Partneri elégedettség (MÜL8)

Jelentés - Partneri elégedettség (MÜL8) NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Jelentés - Partneri elégedettség (MÜL8) Ez az összesítés a(az) Partneri elégedettség 202 kiértékelés eredményeit tartalmazza. A jelentés a következő részekből áll:

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Betöltésre váró munkakörök: Szoftverfejlesztő /Pályakezdő/ Tesztmérnök /Pályakezdő/ Anyagbeszerző. Kedves Érdeklődök/Pályázók!

Betöltésre váró munkakörök: Szoftverfejlesztő /Pályakezdő/ Tesztmérnök /Pályakezdő/ Anyagbeszerző. Kedves Érdeklődök/Pályázók! Kedves Érdeklődök/Pályázók! Ez úton tájékoztatunk Titeket, hogy új pozíciók nyíltak a Schönherz iskolaszövetkezetnél, melyre már végzett és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak jelentkezését várjuk

Részletesebben

OKTATÓI SEGÉDANYAG ZSKF TKK ŐSZ

OKTATÓI SEGÉDANYAG ZSKF TKK ŐSZ PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN OKTATÓI SEGÉDANYAG ZSKF TKK 2011. ŐSZ ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 A PÁRBESZÉD-MODELL BEMUTATÓ KLIPJE A ZSKF TKK K-DPR-K PÁRBESZÉD-

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006 Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 26 I. Bevezetı A 26-os év tavaszi szemeszterének végén próba jelleggel adatokat győjtöttünk - egy elektronikus alapú kérdıív segítségével

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

A jelentkezésbe kérjük beírni a megváltozott munkaképesség ÖEK százalékát és a következő felülvizsgálat idejét.

A jelentkezésbe kérjük beírni a megváltozott munkaképesség ÖEK százalékát és a következő felülvizsgálat idejét. 2016.09.28 pénztár host és hostess Maglód(Pest-megye) Work Force Kft. http://workforce.hu/ http://www.cvonline.hu/megvaltozott-munkakepessegumunkavallalokat-keresunk-partnerunk-reszere-reszmunkaidos-penztarhostess-munkakorbe

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLASZTEREK A HAZAI TTI POLITIKÁBAN

INNOVÁCIÓS KLASZTEREK A HAZAI TTI POLITIKÁBAN INNOVÁCIÓS KLASZTEREK A HAZAI TTI POLITIKÁBAN Dr. Nikodémus Antal Főosztályvezető helyettes, GKM Innovációs és K+F Főosztály Pannon Autóipari Klaszter Éves Taggyűlés Budaörs Holiday Inn 2008.01.15. A KFI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több mint 1.500 állásajánlat

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont záró szakmai beszámoló 2005-2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vállalt feladatok... 3 Intelligens építőelemek

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben