Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!"

Átírás

1 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy ez az anyag picit többet tartalmaz mint, ami kell) Lásd legvégén 2007/2008 as tételsr Yu ll never walk alne!!!! By Bdki Gábr (Dki) 2008.

2 Bevezető gndlatk Az Európai Közigazgatási térség szervezeti intézményi valamint működési (funkcinális) szempntból is kmplex kategória Az Európai Unió közösségi szinten működő intézményei nem rendelkeznek a tagállamkban önálló dekncentrált szervekkel Ennek következtében a közösségi szintű intézményekben hztt döntések és jgszabályk végrehajtása alapvetően a nemzeti szinten működő közigazgatási szervek feladatkörébe tartzik Közösségi intézmények és nemzeti közigazgatási rendszerek között ezért sajáts munkamegsztás érvényesül (Igazgatási funkciók megsztásának elve) Aznban nincs közöttük hierarchikus alá fölérendeltség 1.tétel: Az európai közigazgatás értelmezése, alapelvei, főbb feladattípusk Az Európai Közigazgatás fgalmi tartmánya több tudmány nézőpntjából vizsgálható Legtágabban a bürkrácia fgalmát jelenti (amelyet az igazgatás szinnimájaként használnak) Vizsgálható még: hatalmi ágak megsztása szempntjából Szcilógiai nézőpntból Plitikatudmányi szempntból (erről a 3 ról kb. semmit nem ír a könyv) Az Európai Közigazgatás fgalma szervezeti intézményi valamint funkcinális szempntból Szervezeti intézményi megközelítés: Ebből a szempntból különbséget lehet tenni a közösségi szintű intézmények és a nemzeti tagállamk közigazgatási szervei között, a két apparátus elkülönül egymástól (ez a hangsúlys) A közösségi intézményeket az EU alapító szerződése és közösségi jgi nrmák hzzák létre A nemzeti közigazgatási szervezetrendszert Nemzeti alktmányk Nemzeti jgi nrmák hzzák létre Funkcinális megközelítés: Itt a hangsúly nem az elkülönülésen, hanem az EGYÜTTMŰKÖDÉSEN (kölcsönös kapcslódás, együtthatás) van közösségi jgban rögzített célkitűzések kölcsönös együttműködés keretében történő hatékny gyakrlati érvényesítése Az Európai Közigazgatási térség fgalma (figyelemmel az RSZ. 5.cikkére {szubszidiaritás elve}) átfgja a közösségi szintű közigazgatási szervek (különösen az Európai Unió Tanácsa valamint a Bizttság és szakapparátusa) és a nemzeti közigazgatási szervek tevékenységét Tvábbá jelenti azknak a hatóságknak, hivatalknak, szerveknek, ügynökségeknek, jgi személyeknek a szervezetrendszerét, amelyek feladatkörükben ugyan elkülönülnek, de a célk megvalósítása érdekében együttműködve cselekszenek a közösségi és tagállami jg végrehajtása érdekében (Az igazgatásról az alapító szerződések eléggé hallgatnak, ebben váltzást hzna az Európai Unió alktmánytervezete) Az Európai közigazgatás alapelvei:

3 1. Eredményesség elve: közösségi intézkedések végrehajtásának biztsítania kell a kitűzött célk megvalósítását (itt különösen fnts a közösségi intézmények és a tagállamk közigazgatási apparátusainak együttműködése, hiszen a közösségi szintű szerveknek nincsenek a tagállamkban dekncentrált igazgatási szerveik a közösségi jgban meghatárztt célkitűzések végrehajtásának érvényesítése biznys értelemben meghatárzó módn a nemzeti igazgatási szervek végrehajtó tevékenységének eredményességétől is függ) 2. Megbízhatóság elve: a közösség vívmányai, a közösségi jg elvei és rendelkezései a közösség minden tagállamában (azaz a közösség egész területén) azns módn kerüljenek gyakrlati végrehajtásra 3. Hatéknyság elve: erre utal az RSZ 5.cikke: Eszerint a tagállamk minden alkalmas általáns vagy különleges intézkedést megtesznek, hgy biztsítsák az EGK Szerződésből vagy a Közösség szerveinek működéséből reájuk háruló kötelezettségek teljesítését. Megkönnyítik a közösség számára, hgy betölthesse feladatát. A tagállamk tartózkdnak minden lyan intézkedéstől, amely alkalmas lehet az EGK Szerződés céljai megvalósulásának veszélyeztetésére Ez az ún. közösségi hűség klauzula 4. Stabilitás és kiszámíthatóság elve: karriermdell alkalmazása a közigazgatásban a közigazgatási munka nem csak szakma, hanem hivatás Stabil kapcslatrendszer a közösségi szintű döntések előkészítésében, ellenőrzésében, végrehajtásában a közösségi szervek között valamint a nemzeti közigazgatási rendszerben működő köztisztviselői kar között (B.G: lényegében szerintem ez a funkcinális értelemben vett együttműködés a nemzeti és közösségi intézmények között) 5. Prfesszinalista közigazgatás elve: szakképzettség, hzzáértés biztsítása kiválasztásban esélyegyenlőség biztsítása (pályáztatás, nyilvánsság átláthatóság és verseny elve) 6. Közigazgatás pártatlan működésének elve: mentesség az aktuálplitikától, szakszerűség biztsítása, diszkrimináció általáns tilalma hatéknyan biztsítsa a közösségi jg végrehajtását és érvényesülését (B.G: kicsit kezd összeflyni más elvekkel pl: hatéknyság + prfesszinalitás elve) 7. Közigazgatás demkratikus működése: (az alapszerződésben és az új Alktmánytervezetben is nagy hangsúlyt kap), több elemből tevődik össze: demkratikus egyenlőség elve: plgárk közötti egyenlőség tiszteletben tartása képviseleti demkrácia elve: Az EU plgárai közvetlen választás útján Európai Parlamentet választanak Európai Tanácsban és Miniszterek Tanácsában a krmányk képviselik a tagállamkat Szubszidiaritás elve: az EU a döntéseket a lehető legszélesebb nyilvánsság előtt és az uniós plgárkhz a lehető legközelebb eső szinten hzza meg Részvételi demkrácia elve: az unió plgárai és érdekképviseleti szervei az unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak és ez utóbbiakat nyilvánsan meg is vitassák Unió intézményei és a civil társadalm szervezetei valamint az érdekképviseleti szervek közötti nyílt, átlátható és rendszeres párbeszéd {előzetes knzultációk}

4 8. Szciális partnerek közötti párbeszéd intézményes működtetése: szciális partnerek uniós szintű szerepvállalásainak támgatása, szciális partnerek közötti knzultáció elősegítése 9. Intézmények átláthatóságának elve: Európai Parlament és Miniszterek Tanácsa ülései (ha jgalktási aktusra irányuló javaslatt vitatnak meg vagy fgadnak el) nyilvánsak Unió intézményeinek, szervezeteinek dkumentumai megismerhetők Főbb feladattípusk: Adó és járulékigazgatással összefüggő feladatk: termékbiztnság garantálása, tanúsítványk, akkreditáció, engedélyezés Piacfelügyeleti igazgatás végrehajtása (versenyfelügyelet, állami támgatásk, energiaszektr, távközlés, vasúti és légiközlekedés felügyelete (B.G:bár szerintem ezek inkább külön feladatk és nem az adó és járulékigazgatással kapcslatsak) Gazdasági igazgatás tilalmak, magatartástól való tartózkdás előírása Szubvenciók, gazdaságszabályzó eszközök Pl:agrárgazdaság igazgatása, agrárjg Támgatásk rendszerének igazgatása strukturális alapk elsztásának ellenőrzése, támgatási feltételek meghatárzása K+F támgatásk Együttműködési cselekmények Vertikális: Tagállami és a közösségi szervek közötti együttműködés Hrizntális: Tagállamk közigazgatási rendszerei közötti együttműködés Egyéb: eseti, flyamats, tartós, bilaterális és multilaterális együttműködések Másfajta csprtsítás szerint: Infrmációs együttműködés: eseti adatcsere + közpnti infrmációs hálózatk működtetése Eljárási együttműködés: kölcsönös tájékztatás + meghatárztt kmányk kölcsönös elismerése Intézményes frmában megvalósuló együttműködés: ez a leginkább flyamats és tartós együttműködés, ami európai ügynökségek hálózatán, valamint a kmitlógia rendszerében valósul meg

5 2. tétel: A közigazgatás piacgazdasági szerepére vnatkzó nézetek A közgazdaság tudmányk már nagyn rég óta (jó 300 éve) elemzik az állampénzügyek alakulását Kezdetben csak az adózás hatéknyságát vizsgálták Plgári frradalmak után: mdern igazgatás és jgszlgáltatás költségeit is elkezdik vizsgálni Kb. 100 éve vizsgálják: az állam szciális szerepvállalását és még később a költségvetési eszközök gazdaságplitikai célú alkalmazását A különböző elméletek eltérően vélekedtek az állam aktív kereskedelemplitikai beavatkzásáról (pl:merkantilizmus 1, fizikratizmus 2, klasszikus angl közgazdaságtan 3 {Adam Smith, Ricard}, a jóléti állam keynesiánus mdellje, 1970 től neknzervatív gazdaságfilzófia) 2 féle közgazdaságtani isklatípus van Pzitív (leíró) közgazdaságtani isklák: általában csak bemutatják és elemzik a közszektr gazdaságplitikai tevékenységének belső összefüggéseit (pl: jövedéki adóemelés miként növeli a cigaretták és szeszes italk árát) Jóléti (nrmatív) közgazdaságtan: a krmányzati cselekvés gazdasági hatéknyságát a méltánysság szempntjaival vetik egybe (pl: alacsny jövedelműek helyzetére gyakrlt hatás szempntjából a szeszes italk vagy más termékek adóját célszerű e emelni) A neknzervativizmus Lényegesen több mint közgazdaságtani irányzat (társadalmfilzófiai és értékrendbeli vnatkzásai is vannak) a könyv aznban csak közgazdasági vetületét tárgyalja Legismertebb gyakrlati megvalósítói: Margaret Thatcher és Rnald Reagan {utóbbi gazdaságfilzófiáját reaganmics nak is szkták nevezni) A neknzervativizmus főbb tézisei: 1. Akkr egészséges a gazdaság ha az állami újraelsztás szintje alacsny (nem haladhatja meg a GDP 30 40% át, ezzel szemben az Uniós átlag 40 50%) 2. Költségvetési kiadáskat le kell faragni, ezután lehet az adókat csökkenteni, ami növeli a vállalkzásk számára rendelkezésre álló fejlesztési frráskat (sőt elképzelhető az is, hgy az alacsnyabb adókulcsk miatt többen fizetnek majd adót {fehéredik a gazdaság}, ami akár még a bevételek növekedését is eredményezheti} 3. Számukra elfgadhatatlan a költségvetési hiány (szemben keynes követőivel), mert a hiányt az állam hitelekből finanszírzza ez visznt kiszrítja a magánbefektetőket a pénzpiackról (kiszrító hatás crwding ut effect ) 4. Az állam nem jó tulajdns privatizációra van szükség (minimalizálni kell az állami vagynt) 5. Az állami túlszabályzás akadályzza a kereskedelmet (főként a tőkepiact), ezt deregulációval és liberalizációval kell kezelni 1 Céljuk a nemesfém rszágban tartása ennek hatására megnő az árszínvnal és a termelés visznt csökkennek a kamatk szintjei (kedvelt eszköze a védővámk alkalmazása és a hazai ipar kölcsönökkel támgatása (Legjel. képviselő:clbert) 2 Állami beavatkzást minimális szintre kívánták csökkenteni (pl:egyén, tulajdn védelme, hnvédelem) (Legjel. képviselő: Francis Quesnay) 3 Egyén gazdasági tevékenységének fő mzgatórugója az önérdek, ám ez egy láthatatlan kéz segítségével a közérdeket szlgálja

6 6. Állam legfntsabb gazdaságplitikai feladata az infláció alacsny szinten tartása (az állam szerepvállalása minden más területen kárs állam vnuljn ki a gazdaságból) 7. A nagy állami elsztórendszereknél (egészségügy, nyugdíjbiztsítás, szciális és egyéb jóléti kiadásk) az öngndskdás és a rászrultság elvét kell érvényesíteni {ennek egyfajta társadalmi nevelési funkciója is van munkát vállalni nem akarók és segélyekkel visszaélők miatt} Ezek a nézetek felismerhetők az EU gazdaságplitikáját megalapzó dkumentumkban is (pl:maastrichti Szerződés knvergenciakritériumk 4 ) ám ez a nézet egy igen aktív államfelfgással pársul (fejlesztési tervezés, állami prjektfinanszírzás és a támgatásk szigrú pénzügyi ellenőrzése) Piaci kudarck elmélete: Az állam gazdasági szerepvállalását a piac nem tökéletes működése magyarázza: Közjavak (lyan javak amelyek fgyasztásából senki sem zárható ki gyakran nem szervezhetők meg piaci alapn {nem gazdaságsak} mégis az államnak üzemeltetnie kell ezeket pl:hnvédelmi beruházásk, világítótrny építése) Mnpóliumk, ligpóliumk (versenyplitika, versenyjg eszközeivel próbálják keretek között tartani) Külső gazdasági hatásk (externáliák): Valamely gazdasági tevékenység költséget kz az adtt gazdasági kapcslatrendszeren kívüli személyeknek ezt állami eszközökkel kmpenzálják Termékek eladóinak infrmációs mnplhelyzete állami fgyasztóvédelem kmpenzálja Munkanélküliség, infláció A krmányzat gazdasági feladatai: Szabályzási funkció: gazdasági flyamatk és intézményi keretek megteremtése és újraalktása Jgvédelem, jgérvényesítés, és a jgkövetés hatósági eszközökkel való ellenőrzése Egyes javak, szlgáltatásk előállítása illetve biztsítása az állami tulajdn működtetésével és állami pénzeszközök felhasználásával (Psta, távközlés, energiaipar, vasút, egyes kiemelt közlekedési ágazatk (légi közlekedés) nagy tőkeigényű és csak lassú megtérülést eredményező ágazatk) Társadalmi jövedelmek újraelsztása: Az államháztartási alrendszerek (közpnti költségvetés, önkrmányzatk költségvetése, társadalmbiztsítási rendszerek költségvetése, elkülönült állami pénzalapk) az összes megtermelt jövedelem %át sztják újra {pl: jóléti kiadásk és társadalmbiztsítási szlgáltatásk} Hagymánysan kiemelt közkiadási prgramk egészségügy, rend és hnvédelem Társadalmbiztsítás Jóléti szciális rendszerek fenntartása Oktatás 4 (1)Az infláció rátája nem lehet 1,5% nál több a hárm legnagybb árstabilitással rendelkező tagállam inflációs rátájának átlagánál, (2) az éves költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3% át, (3) a bruttó államadósság nem lépheti túl a GDP 60% át, (4) Hsszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2% al lehet több mint a hárm legnagybb árstabilitással rendelkező tagállam államkölcsöneinek átlags kamatlába (5) A nemzeti valutát 2 évig kell lebegtetni az ERM rendszerben anélkül, hgy visszaminősítenék

7 Az állam gazdasági tevékenységköltség haszn elemzése Régóta fglalkztatja a közgazdaság tudmány művelőit, hgy hgyan hasnlítható össze az állami és a magángazdasági tevékenység hatéknysága (skan axiómaként fgadják el, hgy az állam a gazdaságban alacsnyabb hatéknysággal működik {ez ellen szól, hgy egyes francia állami vállalatk mégis nyereségesen működnek}, ám kevés a költség haszn elemzés segítségével módszertani szempntból is megalapztt összehasnlításk száma) Tudmánysan is biznyíttt, hgy az állami szektr vállalatainak fejlesztési, beruházási döntéseinél nem működik az ún. költségvetési krlát (A puha költségvetési krlát és az állami tulajdnú gazdaság összefüggéseit már 1980 ban kimutatta Krnai Jáns A hiány c. művében) A magánszektrban ugyanis a költség haszn elemzés azt jelenti, hgy a beruházási döntéseket a prfitmaximalizáció szempntjából mérlegelik (ha ez alapján a beruházás várható hzama negatív akkr a magáncégek lemndanak az adtt prjekt megvalósításáról) Ám a krmányzatk nem csak a prfitt mérlegelhetik, hiszen a krmányzat gazdasági beavatkzásának célrendszere jóval összetettebb {skszr nem a jövedelmezőség, hanem a társadalmplitikai szempntk a hangsúlysak} Egyre gyakribb, hgy a köz és magánszférát nem egymással szembe állítják, hanem a kettő közötti együttműködést keresik (új szervezeti frmák, köztes jgi megldásk) amely képes a prfitmaximalizáció és a krmányzati célrendszerek összeegyeztetésére Részleges privatizáció PPP (public private partnership) Állami támgatással működő nnprfit intézmények Egyes krmányzati feladatk szerződéses alapn történő ellátása (kiszerződés) A glbalizáció és nemzetállamk (glbalizáció hatása az államra és a közigazgatásra) glbalizációval kapcslats témakörök: Társadalmi veszteségek csökkentése: hi tech ipar (digitális világgazdaság) a hangsúlys hagymánys ipar visszaszrulása (csökken a termelés emberi munkaerő iránti igénye) magas szintű munkanélküliség Glbális pénzügyek krmányzhatósága: tőkemzgásk liberalizációja és a bankrendszerek kmputerizációja a tőkeáramlás elszakad a gazdasági reálflyamatktól a nemzeti krmányk ezeket már csak alig tudják beflyáslni ezért a nemzetközi pénzügyi szervezetek, az integrációk és a nemzeti közigazgatási szervek újfajta együttműködésére lenne szükség a glbális pénzügyi flyamatk átláthatósága és fenntarthatósága érdekében Tudásalapú társadalm humanizálása: infrmatika, bi és nantechnlógia fejlődése száms új glbális biztnsági prblémát vet fel (pl:számítógépes bűnözés, környezeti terrrizmus) (még megválaszlatlan) kérdések: hgyan lehet ezeket közhatalmi eszközökkel vagy jgi szabályzással ellenőrizni Glbális gazdasági verseny és nemzeti identitás közötti knfliktus: Előny az USA nál, Japánnál: jgi, közigazgatási szempntból közpntsíttt, történelmileg megszilárdult kllektív identitástudattal rendelkeznek ellentétben az EU val (európai identitás hgyan alakítható ki a nemzetállami keretek között?) Jgtudmányi irányzatk: Liberálkapitalizmus (XVIII XIX.sz):a jgi szabályzás középpntjában az egyéni vállalkzó áll, közjg és magánjg minél teljesebb szétválasztása, éjjeliőr állam XIX.Sz: önálló kereskedelmi jg megjelenése középpntba a cég, a gazdasági társaság kerül

8 XX.sz: az állam gazdasági szerepvállalása jelentőssé válik, ennek kai:szakszervezeti és munkásmzgalm térnyerése, as gazdasági világválság Újabban két jelentős irányzat Magánjgi jgharmnizáció irányzata Közigazgatási jgtudmány irányzat Magánjg és jgharmnizáció: XVIII. századig létezett egy egységes európai jg: Crpus Juris Civilis + egyházjg Ezt a jgt törték szét a XIX.sz flyamán létrejött nemzetállamk, amelyek a magánjgt nemzeti üggyé tették Jelenlegi célkitűzés a magánjg újraeurópaizálása {pr és kntra érvek az Egység és Skféleség c. könyvben (Király Miklós)} A 60 as évek elejétől megjelentek a jgharmnizációs törekvések, amelynek céljai a tagállamk jgrendszerei közötti különbségek csökkentése Eszközei: (1)Közösségi irányelvek, (2) Kereskedelmi jgi ügyek (Európai Bíróság gyakrlata) pl:cassis de Dijn ügy (kényszerítő követelmények, kölcsönös elismerés), Dassnville frmula, (3) Egységes Európai Okmány (SEA) óta a rendeletek és ajánlásk is szerepet kaptak a harmnizáció srán Az elmúlt másfél két évtizedben az Európai Közösség nagy számban bcsáttt ki lyan irányelveket, amelyek krábban nem érintett magánjgi területek harmnizálását írták elő (a hagymánys és új magánjgi harmnizációs területek a következők): Versenyjg:egyik legrégebbi szabályzási terület Társasági jg:egyik legkiterjedtebb terület, 13 társasági irányelv szabályzza az alapkérdéseket (pl:társasági határzatk közzététele, Rt. k tőkéjének védlme, könyvvizsgálói tevékenység engedélyezése) Szerződési jg: E szabályk krábban a tagállami jgk megingathatatlan felségterületeit jelentették. Ám mára már pl:a tisztességtelen szerződési kikötéseket, távllévők közötti szerződéseket, elektrnikus kereskedelmet Uniós irányelvek is szabályzzák Plgári jgi felelősségi szabályk: termékfelelősségi szabályk és a szlgáltatást nyújtó felelősségének közösségi szabályzása is megjelent Ipari és szellemi tulajdn védelme: szabadalm, védjegy, szerzői jg közösségi harmnizációja Közigazgatás jgtudmányi és közigazgatás tudmányi nézetek Közigazgatás jgtudmányi megközelítések Alapkérdése: a közigazgatás jghz kötöttsége és jgi krlátzhatósága A közigazgatás és a gazdaság kapcslatát csak érintőlegesen vizsgálja A beavatkzó, közszlgáltatást szervező állam újfajta gazdasági szerepének leírására először Ernst Frsthff vállalkztt (II.VH küszöbén) Közigazgatás tudmány Skkal krábban és közelebbről fglalkztak a közigazgatás és a gazdaság összefüggéseivel mint a közigazgatási jgtudmányi megközelítések Előhírnökei a kameralisták: akik a fejedelemségek adóbevételeit és a bevételek növelésére legalkalmasabb hivatali szervezeteket vizsgálták megteremtették a pénzügyi igazgatás alapjait Első összefglalója a közigazgatás tudmánynak Lrenz vn Stein Szervezéstudmány A gazdaság és közigazgatás szervezeti struktúráit, ezek hasnlóságait és különbségeit vizsgálja Fő képviselői: Henry Fayl és Frederick Winslw Taylr mindkettejük vizsgálódásának középpntjában az áll, hgy hgyan növelhető a közigazgatási tevékenység hatéknysága

9 Fayl: vezetési, irányítási visznyk racinális szerkezetét kereste (amihez mintaként az ipari vállalatk igazgatását tekintette mdellnek) Taylr: a munkavégzési tevékenységet kívánta racinalizálni termelőflyamatkból vett analógiák alapján dlgzta ki a tudmánys munkaszervezés (scientific management) elméletét Új közmenedzsment (New Public Management) es években bntakztt ki elsősrban anglszász vidéken 70 es évek világgazdasági váltzásaira, állam gazdasági és közszlgáltatási szerepének csökkenésével, költségvetési megszrításkkal és piaci típusú megldásk előtérbe helyezésével válaszlt A refrmmzgalm lényegében a neknzervatív, mindenekelőtt thatcherista gazdaságfilzófia átültetését jelenti a közigazgatási, közszlgáltatási gyakrlatba Európai szintű gazdasági krmányzás mdellje: Az új közmenedzsmenttel ellentétes előjelű tendencia Egy föderális elven működő Európai Közpnti Bank képes e valódi föderális krmány nélkül tevékenykedni Az a prbléma, hgy a hatálys EK szerződés a tagállamk gazdaságplitikáját csak közös érdekű ügynek tekinti tagállamk gazdaságplitikáját össze kell hanglni de a krdináció elsődleges eszközei csak ún. átfgó iránymutatásk (brad guidelines) amelyek nem jgi nrmák tehát a gazdaságplitikák összehanglása nem tekinthető szankcióval fenyegetett jgi kötelezettségnek Ám az alktmányszerződés az euróövezet tagállamai számára a gazdaságplitikák egyre szrsabb összehanglását írja elő (intézményesíteni kívánja a pénzügyminiszterek rendszeres találkzóját) A gazdaság és fglalkztatásplitikát a szerződés önálló cikkbe is fglalta Amennyiben az európai gazdaság valóban glbális méretekben kíván versenyezni akkr közösségi és tagállami szinten egyaránt erősítenie kell a gazdasági célú együttműködést e felismerésre utal a 2003 decemberében elfgadtt új Európai növekedési kezdeményezés célja a még mindig lassú gazdasági növekedés beindítása Európában

10 3.tétel: A közigazgatás európaizálódása : Az integráció elmélyülése: A tagállamk közigazgatása és az európai közigazgatás közötti kapcslat csak a gazdasági integráció mélyülésével (70 80 as évek) vált igazán fnts kérdéssé Fnts állmás 1986 Egységes Európai Okmány: (1)tagállamk deklarálják azn szándékukat, hgy 1992 ig elfgadják a belső piac kiépítéséhez szükséges intézkedéseket, (2) A belső piac kiépítéséhez szükséges jgszabályk nagybb részét a krábbi egyhangúság helyett a minősített többségi döntéshzatal körébe utalták Integrációs flyamat mélyülése közösségi jgalktási flyamatt bnylultabbá teszi (1)növeli a jgszabályk előkészítésére frdíttt időt (a fnts szabályzási tárgyak esetében akár évekig is elhúzódhat), (2) növeli a megfelelő szakértői kapacitásk iránti igényt az Európai Bizttság apparátusában, a tagállamk miniszteriális köreiben és az érdekképviseletek szintjén A legalább 3 szintű igazgatási rendszer (szubnacinális, nemzeti, nemzetek feletti) munkakapcslatai bnylultabbá váltak hatékny krmányzati krdináció prblémája Közösségi jgalktás szakmai specializálódása, szektrspecifikussá válása (cmpartmentalisatin) egyúttal kitermelte azt az igazgatási szakértői réteget is, amely mindinkább elkülönül(t) a közösségi jgalktás és jgalkalmazás flyamatában ezt a speciális köztisztviselői kört nevezik eurbürkráciának vagy eurkráciának A közösségi jg tagállami végrehajtása nagyban függ a nemzeti közigazgatási tradícióktól (közigazgatási rendszerek eltérő centralizáltsága, közjgi szabályzás eltérő mértéke, hsszabb távú vagy rövidebb távú igazgatási stílus, anglszász/kntinentális krmányzati rendszerek, északi/déli tagállamk eltérő igazgatási hagymányai) Új közösségi feladatk megjelenése: Közösségi jg alkalmazásának ellenőrzése, strukturális plitika felértékelődése, állami támgatásk közösségi rendszere szükségessé teszi hgy az egyes tagállamkban hasnló intézmények működjenek a jgalkalmazás ellenőrzése, a pénzügyi mnitring és más fnts területeken A közigazgatás európaizálódása? Az előbb említett mzgásk (integráció mélyülése, tagállami intézmények közeledése) a 90 es évek végére az igazgatástudmányban egy új fgalm kialakulásáhz vezettek ez a közigazgatás európaizálódása ez arra hívja fel a figyelmet, hgy a közösségi jg alkalmazása az intézményi struktúrák knvergenciájának a jegyeit is hrdzza (vagyis a különböző intézményi struktúrák összetartanak, közelednek egymáshz) Ám skan vannak, akik a közigazgatás európaizálódását vitatják, arra hivatkzva, hgy a nemzeti közigazgatásk eltérő mdellekre épülnek, különösen a szektrplitikákban figyelhető meg a skszínűség, amely a divergáló tendenciákat is erősíti Ez a vita kapcslódik egy másik fgalmkörhöz ez az európai közigazgatási térség prblémája. Ez az elnevezés részben a SIGMA prgram kutatási eredményeként keletkezett. Európai közigazgatási térség: azn közigazgatási alapelvek összessége, amelyeket a különböző krmányzati és jgi tradíciókkal rendelkező államk mindegyike elfgad és követni igyekszik a közigazgatási gyakrlatában (pl: jó krmányzás kiszámíthatósága, átláthatósága és az államplgárk részvétele) ezek segíthetik a tagállamkat a különböző rszágk bevált gyakrlatának és szlgálati tudásának hasznsításában

11 A tagállamk közigazgatási jgára nem vnatkzik a jgharmnizációs kötelezettség ám a tankönyvírók álláspntja szerint a közigazgatási intézményrendszer európaizálódása feltartóztathatatlannak látszik, mivel a közösségi jg előírja azkat a feladatkat, amelyek ellátása megfelelő személyzet és szervezet útján szükséges az acquis tagállami végrehajtásáhz Az ezredfrduló új tendenciái: Szerződés egy Európai Alktmány létrehzásáról ( ) új közjgi kereteket vázl fel a tagállamk közigazgatása számára is (összefglalja az elmúlt 5 évtized eredményeit és plitikai unió létrehzását tűzi ki célul) törekszik a tagállami közigazgatási hatáskörök és az unió hatásköreinek pntsabb elhatárlására Tvábbi célk: (1)kiegyensúlyztt gazdasági növekedés, (2)magas versenyképességű, teljes fglalkztatttságt és társadalmi haladást célul kitűző szciális piacgazdaságn alapul Az Unió története alatt nem jött létre lyan európai szintű közigazgatási rendszer, amelynek a közösségi jg végrehajtása lenne a feladata, hiszen az EK jg alkalmazása a tagállamk közigazgatásának hatáskörébe tartzik várható, hgy a tagállamk közigazgatásának az autnómiája a jövőben sem fg csökkenni (erre utal az alktmányszerződés új rendelkezése, ami igazgatási együttműködésről szól) {III 185.cikk: szerint az uniós jg tagállami szintű eredményes nemzeti végrehajtását közös érdekű ügynek kell tekinteni} (tehát ez jgilag nem kötelező) A tagállamk közigazgatása alapvetően kettős feladatt lát el: Végrehajtó ellenőrző funkció (amelyet egy sajáts európai végrehajtási föderalizmus nemzeti részeként kell megvalósítani) A tagállami közigazgatásnak be kell kapcslódnia az integrációs szintű döntések igen összetett előkészítő flyamataiba (többi tagállam szakapparátusaival és az európai bizttsági bürkráciával való igen szrs és intenzív munkakapcslatt jelent) Lisszabni flyamat (Európa Tanács 2000 márciusában tarttt rendkívüli ülése): Egy új tíz évre szóló stratégia meghirdetése Célja: egy évtized alatt az Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljn, amely képes a fenntartható fejlődésre, több és jbb minőségű munkahely biztsítására és a szciális khézió erősítésére Jelentős szerepet a tagállami és közösségi közigazgatási szerveknek Hárm nagy szerkezeti egységben fglalja össze: Azkat a szükséges lépéseket, amelyek egy versenyképes, dinamikus, tudásalapú gazdaságba való átmenetet biztsítanak Az európai szciális mdell mdernizálásnak feladatait, mindenekelőtt az emberi erőfrráskba való befektetés és egy aktív jóléti állam felépítése révén Fentiek eléréséhez szükséges intézményi eszközöket és feladatkat Nizzai refrmflyamat {2000 ben fgadták el}: Elfgadása megteremtette a 10 újnnan csatlakzó tagállam igazgatási értelemben vett integrálódásának intézményi, jgi feltételeit Erre épül a Bizttság 2001 ben közzétett fehér könyve az európai krmányzásról, ami átfgó szakértői és államplgári knzultációt kezdeményezett arról, hgy: miként tehető átláthatóbbá a bnylult európai döntéshzatali rendszer és milyen közigazgatási eszközökkel csökkenthető a demkráciadeficit Laekeni nyilatkzat fgalmazta meg a stratégiai kérdéseket:

12 Milyen legyen a hatáskörmegsztás a tagállamk krmányzati közigazgatása és az unió között Hgyan egyszerűsíthető a jgalktási rendszer Miként biztsítható a nagybb demkrácia, az átláthatóság és a nemzeti parlamentek ellenőrző szerepe Hgyan egyszerűsíthetők a hatálys alapszerződések Közérdekű szlgáltatásk szabályzása: Erről is Fehér könyvet tettek közzé Közérdekű szlgáltatásk: felölelik mindazkat a piaci és nem piaci szlgáltatáskat (ideértve a nem gazdasági jellegűeket is pl:ktatás), amelyeket állami szervek a köz érdekében látnak el, és amelyek ezáltal sajáts közhasznú kötelezettségekkel is együtt járhatnak {ez a fgalm szélesebb körű mint az általáns gazdasági érdekű szlgáltatásk} Célja: az unió valamennyi plgára megfizethető árn hzzájuthassn a garantált minőségű közérdekű szlgáltatáskhz (nehézség: az alapelvekben ugyan visznylag egyetértés van, de vita van arról, hgy az egyes szektrspecifikus részletszabályk mellett szükség van e egy valamennyi közszlgáltatásra kiterjedő általáns keretirányelv megalktására is) Kérdéses, hgy milyen szabályzás vnatkzzn a közhasznú kötelezettségek utáni kmpenzációs kifizetésekre (ezek a dilemmák csak stratégiai távn és csak akkr ldhatók fel, ha a közérdekű szlgáltatáskra vnatkzó szabályrendszer is egységessé válik) A Fehér Könyv felvázlja az uniós plitikák csaknem teljes körének felülvizsgálatát A Bizttság elő kívánja mzdítani a nemzeti szabályzó hatóságk közötti együttműködést is (ez is az európaizálódás erősödését mutatja)

13 4. tétel: Krmányzati döntéselőkészítés, krdináció az európai uniós ügyekben Krdináció fgalma, szabályzása (a krdináció mint feladategyüttes) Uniós csatlakzás következménye államk lemndanak szuverenitásukból fakadó jgaik egy részének közvetlen gyakrlásáról nemzeti közigazgatásnak alkalmassá kell válnia a közösségi jgszabályk végrehajtására és arra, hgy a tagállam nemzeti érdekeit megfelelő hangsúllyal tudja képviselni a döntés előkészítő és európai jgalktó szervezetekben Európai ügyek krmányzati krdinációjára: arra a feladategyüttesre utal, amelyek révén a tagállamk krmányzati szervei képessé válnak az uniós intézményekkel való flyamats kapcslattartásra A krdináció jgi rendje: {Kig 1 krmánydöntések előkészítésének eljárási szabályait a krmány ügyrendje határzza meg (1088/1994 Krm.hat.)} A krmányzati döntéseknek igen kmly szakmai és társadalmplitikai következményeknek kell megfelelniük a hangsúly a krmányzat testületi működésében is egyre inkább a döntések előkészítésére helyeződik A krmány működési rendjébe szervesen be kell épülnie az uniós szervekkel való kapcslattartásnak is az európai ügyek krmányzati krdinációja ezen együttműködés hazai dimenziójára utal a kapcslattartás belső jgi kereteit két krmányhatárzat alapzta meg: 1036/2004 Krm.hat:EU tagságból eredő jgharmnizációs feladatk meghatárzására, prgramzására és teljesítésük ellenőrzésére vnatkzik jgharmnizációs javaslat: elvégzendő belső jgalktási feladatkról Jgharmnizációs javaslat elkészítéséért felelős szerv (minisztérium vagy egyéb állami szerv) Jgharmnizációs javaslat tartalma:uniós jgi aktus megjelölése, elvégzendő belső jgalktási lépések, módsítandó jgszabályk Jgharmnizációs javaslat egyeztetése jgharmnizációs adatbázis: jgharmnizációs javaslatban szereplő adatkat tartalmazza jgharmnizációs javaslatk beépítése a jgalktási prgramkba Jgharmnizáció ellenőrzése: Az igazságügyminiszter és az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter rendszeresen ellenőrzi a jgharmnizációs javaslatk elkészítésére e határzatban előírtak betartását Ntifikáció: Európai Bizttság számára történő bejelentés a jgharmnizációt megvalósító jgszabály kihirdetéséről 1123/2006 Krm.hat.:EU döntéshzatali tevékenységében való részvételről és ehhez kapcslódó krmányzati krdinációról {Tk ban még 1007/2004 Krm.hat szerepel, ami hatálytalan) döntés előkészítés menete lásd később A krdináció krmányzati szervei: (történeti áttekintés) 1994.évi I.tv:Európai Megállapdás magyar krdinációs mdell kereteit tartalmazza a krdináció külső és belső rendszerét is alapvetően diplmáciai, nemzetközi jgi, illetve kereskedelemplitikai követelményekhez kellett igazítani tíz évig tartó átmeneti időszakra szólt, amelynek célja, hgy szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre az EU és Magyarrszág között {így az integrációs plitika frmálása kezdetben az akkri Nemzetközi Gazdasági Kapcslatk Minisztériuma hatáskörébe került) 1994 után a feladatt a Külügyminisztérium vette át (a 94 után kiépülő struktúra először mégis egy kétpólusú krdinációs rendszer kiépülésének a szándékát jelezte

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika:

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika: 02.26. Európai mdellek 4 fő mdell: - Kntinentális, német-francia mdell - Liberális, anglszász mdell - Mediterrán, déli mdell - Skandináv mdell Kntinentális mdell - Nagyvnalú ellátás - Szigrú munkajgi szabályk

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012.

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012. 202//3 7 :8 FAX +36 7950476 KIM PARL.TITK. Q 0 Hivatal a MIISZTERELÖKSÉ riys ár;t: k I Érkezett : 202 P, ' W 3. Baracskai József képviselő úr részére Magyar Országgy űlés DR. SEMJÉ ZSOLT miniszterelnök-helyettes

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben