30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz. év bécsi nemzetközi központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz. év bécsi nemzetközi központ"

Átírás

1 30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz év bécsi nemzetközi központ

2 Bécsi Nemzetközi Központ (VIC) 2009-ben ünnepli fennállásának 30-dik évfordulóját. z elmúlt 30 évben az Egyesült Nemzetek Bécsben muködo szervezetei eloreléptek a Bécsi Nemzetközi Központ az ENSZ alábbi szerveinek ad otthont: Átfogó tomcsend Egyezmény Szervezetének Elokészíto Tanácsa (CTBTO) Nemzetközi tomenergia Ügynökség (IE Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICDPR) Nemzetközi Kábítószer Ellenorzési Szerv (INCB) Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRL) ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) Kárpátok Egyezmény bécsi titkársága z ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) z ENSZ Információs Irodája (UNIS) z ENSZ Világurt érinto Kérdésekkel Foglalkozó Irodája (UNOOS) z ENSZ Kábítószer Ellenorzési és Bunmegelozo Irodája (UNODC) z ENSZ Postahivatala (UNP) z ENSZ a Megszállt Palesztinában Felépített Fal által Okozott Károk Nyilvántartója (UNRoD) z ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (UNSCER)

3 szegénység leküzdésében z Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRL) hozzájárul ahhoz, hogy kiépüljön egy nyílt, nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi rendszer, amit szabályok irányítanak, ami kiszámítható, és ami nem diszkriminatív, ugyanakkor jót tesz az üzletnek is. záltal, hogy az UNCITRL vitás kérdések eldöntésével fejleszti a nemzetközi kereskedelmi jogi normákat az áruszállítás, árubeszerzés, csődeljárások, biztosított átutalások és az elektronikus kereskedelem terén, hozzájárul azoknak a törvényeknek a megalkotásához is, amelyek feltétlenül szükségesek a nemzetközi kereskedelem hatékony és gyakorlatias lebonyolításához. Így támogatja a sikeres kormányzást, a fenntartható fejlődést és a szegénység csökkentését. ENSZ Iparfejlesztési Szervezete azon dolgozik, hogy ösztönözze a vállalkozási kedvet a mezőgazdasági termelésben is. Marokkóban az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) például közel 200 olyan kisebb befektetést támogat, amely a mezőgazdasági termelés mellett ifjú vállalkozóknak nyújt képzési és diplomázási lehetőséget a mezőgazdasági termelési technikák, a menedzsment és a marketing terén. mezőgazdasági termelés ösztönzése révén pedig nő a foglalkoztatottság Z döntően mezőgazdasági termelésből élő Mozambikban és Zambiában az UNIDO létrehozott két napelemmel működő üzleti és közösségi központot. Ezek olyan, kistermelő mezőgazdasági telepek megcélzásával, amelyek nem férnek hozzá elektromos áramhoz és modern kommunikációs csatornákhoz, kommunikációs és üzleti szolgáltatások révén elősegítik az életszínvonal emelkedését. Beleértve ebbe a vonalas- és mobiltelefonokat, az Internet-hozzáférést, a piaci információkat, az új vásárlási és eladási formákat éppúgy, mint a képzés új formáit. UNIDO segít a gazdaságoknak megszerezni a versenyképességet. produktivitás és a késztermények minőségének javításával segít visszahódítani a világpiacot a korábban a kávé után a második legnagyobb exportbevételt hozó pangó etiópiai bőriparnak. Ezzel az ipart a nemzetközi értéktermelési lánchoz kapcsolják. Három év elteltével ez a stratégia lehetővé tette a bőrtermények növekedő exportját, beleértve a lábbelik Európai Unióba történő bevitelét, és az Egyesült Államok piacára való betörést is. z UNIDO segít a gazdaságoknak megszervezni a versenyképességet marokkói noknek egyre növekszik a vállalkozási kedvük a mezogazdasági termékek feldolgozása terén. Fotó: UNIDO

4 Nemzetközi tomenergia Ügynökség (IE) szakértői, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FO) munkatársaival karöltve nukleáris technikák, és az ezekhez kapcsolódó biotechnológia alkalmazásával segítenek az éhezés elleni küzdelemben és az élelemtermelés növelésében. tudósok tanácsokat adnak a rovarok által hordozott betegségekkel, a növények táplálásával, az állatállomány egészségével és a termőföld valamint a víz védelmével kapcsolatban. májusában, a 30 országban működő 436 atomerőmű a világ áramellátásának közel 15 százalékát állítja elő. z IE azzal mozdította elő az atomenergia hathatós és biztos alkalmazását, hogy számos országban segített gyakorlatba átültetni a nukleáris hulladék biztonságos kezelésére vonatkozó szabályokat. nnak érdekében, hogy növeljék az atomtechnikák használatának biztonságosságát és veszélytelenségét, az IE arra biztatja az országokat, hogy állapítsanak meg és alkalmazzanak olyan nemzetközi normákat, kötelező érvényű konvenciókat, egy nemzetközi készültségi és reagáló rendszert, valamint szakértői megfigyeléseket, amelyek az egyes műveleteket értékelik. 08 gzdasági válság idején gyakran találkozunk kintlévőségeket és hitelezőket érintő csődhírekkel. nemzetközi csődeljárások lefolytatásának megkönnyítése érdekében az UNCITRL kidolgozott egy határokon átívelő, bíróságok és jogi szakértők közötti kooperációs rendszert, ami nagyobb gyakorlati és pénzügyi hatékonyságot eredményez, továbbá növelni fogja az alkalmazottak, hitelezők és befektetők megtérüléseit. 07 nemzetközi kereskedelem több mint 80 százalékát vízi úton bonyolítják. z UNCITRL kidolgozott egy olyan új, nemzetközi rendszert, ami a tengeri kereskedelmi jogot a 21. századra azáltal modernizálja és szilárdítja meg, hogy lehetővé teszi a hajók közötti közvetlen konténerátrakodást, továbbá magában foglal egy nemzetközi tengeri szabályzatot. Ez az egységes törvényi szabályozás remélhetőleg növeli majd a hatékonyságot és a kereskedelem biztonságát, hiszen az üzlet és a fogyasztók javára csökkenti majd az áruszállítás költségeit. z etióp boripar ismét meghódítja a világpiacot. Fotó: UNIDO

5 a világ biztonságosabbá tételében az Átfogó tomcsend Egyezmény (CTBT) életbe lép, minden atomkísérlet be lesz tiltva. 09mint Először is: szinte lehetetlen lesz atomfegyvereket fejleszteni, vagy a már meglévő eljárásokat hadászati céllal továbbfejleszteni. De már életbe lépése előtt, a CTBTO kialakított egy, az atomfegyverek tesztelésével kapcsolatos erős normarendszert. Míg elkészülte előtt 2048 atomkísérletet hajtottak végre, mindössze öt kísérletre került sor ennek életbe lépése óta. Ráadásul ezek a kísérletek is mindig nemzetközi felháborodást váltottak ki. 10 z 11 Átfogó tomcsend Egyezmény Szervezete (CTBTO) egy nemzetközi ellenőrző rendszer kiépítésén dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy semmilyen atomkísérlet ne maradhasson észrevétlen. Ha elkészül, a rendszer 89 országban közel 340 állomást fog üzemeltetni. Ezek a szeizmikus, hidroakusztikus valamint infrahanggal működő állomások minden földalatti, tengerben vagy az atmoszférában történő mozgást érzékelni fognak. rádióizotópos állomások folyamatosan monitorozni fogják a légteret a rádióaktivitás bármilyen jele után. rendszer 75%-a már működőképes, így is nagy elrettentő erőt jelentve az esetleges törvényszegőknek. Nemzetközi tomenergia Ügynökség azzal segít megelőzni az atomfegyverkezést, hogy gondoskodik róla: semmilyen atomtechnológiát használó ország ne készítsen titokban nukleáris fegyvereket. Több mint 150 államnak van érvényes biztonsági megállapodása az IE-val. Ezen egyezmények alapján az IE megfigyelői közel 1000 nukleáris létesítmény békés működéséről gondoskodnak. 12 Évente 13 Nyugat-frika több, mint 420 millió konténernyi szállítmány közlekedik a tengereken gyakorlatilag ellenőrizetlenül. Ám ezeket a bűnszervezetek és a terroristák bűntények elkövetésére is felhasználhatják. Ezért az ENSZ Kábítószer Ellenőrzési és Bűnmegelőző Irodája (UNODC) valamint a Vám Világszervezet (WCO) kidolgozott egy Konténer Ellenőrzési Programot, ami segíti a kormányokat abban, hogy ellenőrizhessék a tengeri úton történő áruszállítást. Program négy, különböző országokban található kikötőből, (Ecuador, Pakisztán, Ghána, Szenegál) jut el világszerte mindenhová. Segítséget nyújt a kikötői rendfenntartó erőknek az átvilágító rendszerek, továbbá nagy kockázati tényezőt jelentő konténerek megfigyelésére alkalmas technikák üzembe helyezésében. döntő jelentőségű tranzitállomása lett annak a több száz millió dollár értékű, Latin-merikából csempészett kokainnak, ami az egyre bővülő európai piacot szolgálja ki. csempészek többnyire büntetlenül dolgozhatnak, a növekvő kábítószer-kereskedelem pedig korrupcióhoz vezet és komoly kockázatot jelent a térség biztonságára nézve. z UNODC elsőként kongatta meg a vészharangot ezzel kapcsolatban, és élen járt olyan kezdeményezésekben is, amelyeknek legfontosabb elemei a bűnözéssel kapcsolatos információhiány enyhítése, a biztonsági rendszerek reformja, törvényi segítség nyújtása, továbbá a repülőterek közötti kommunikáció segítése volt. Több mint 150 államnak van érvényes biztonsági megállapodása az IE-val.

6 14 z UNODC Információs Technológia Szolgálata (ITS) informatikai megoldásokat nyújt kormányzati szerveknek a hírszerzés, a rendészet, a bűnüldözés, és a kábítószerhasználat megfigyelése terén. z ITS kifejleszti, telepíti, majd üzemelteti ezeket, a mára több mint 40 országban használatos technikákat. Nemzeti Kábítószer Ellenőrzési Rendszer (NDS) és a PEN szoftverrendszerek vezérlik az ellenőrzött anyagok és orvosi készítmények előállításának, exportjának, importjának nyomon követését. go szoftvercsaládnak része a goml rendszer, ami a pénzmosások felderí-tésére szolgál, a gocse rendszer, ami hírszerzési, rendészeti és bűnüldözési szerveknek segít az esetek rendszerezésében, valamint a goidm rendszer, amely kormányzati standardot állít fel az informatikai rendszerek üzemeltetésére, beleértve a szervereket, a személyi számítógépeket, a helyi hálózatokat és az Internet-kapcsolatot. 16 z UNOOS ezen kívül világszerte szakértők képzésére biztosít lehetőséget a nemzetközi COSPS-SRST Műholdas Kereső- és Mentőrendszer használatához, ami segíti a vízi, szárazföldi és légi kereső- és mentőakciókat. Ez a rendszer olyan vészjelző rendszereket tartalmaz, amelyek baj esetén műholdakon keresztül adnak figyelmeztető jelzéseket és helymeghatározásokat. Ezek a műholdak aztán továbbítják az információkat a kereső- és mentőcsapatoknak. rendszer bármelyik állam számára ingyenesen hozzáférhető, és eddig több mint ember életét mentette meg 6800 kereső- és mentőakcióban. rendszer továbbfejlesztése a célból, hogy kalózkodás és terrorista akciók esetén is alkalmazható legyen, jelenleg is folyik. 15 műholdas képszolgáltatás, és más világűrbe helyezett technológiák életmentő információkkal szolgálhatnak a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében, vagy egy-egy ilyen katasztrófa után a mentési és kárenyhítési törekvésekben óta több mint 80 nagyobb katasztrófa áldozatai részesülhettek a világűrbe helyezett technológiák által nyújtott információkból, amelyeket az ENSZ Világűrt érintő Kérdésekkel Foglalkozó Irodája, az UNOOS szolgáltatott. Ilyenek voltak például a 2004-es indiai-óceáni cunami, a 2005-ös kasmíri földrengés, a 2008-as myanmari ciklon valamint a 2008-as szecsuani földrengés. z UNOOS célja, hogy minden országnak biztosítsa a hozzáférést, és a felhasználási lehetőséget az ilyen jellegű információk esetén. Ezáltal segíthetik a katasztrófakezelést, és a vészhelyzeti reagálást. z UNOOS továbbá technikai segítséget nyújt ahhoz, hogy ezek az információk vész esetén gyorsabban terjedhessenek. Integrált terepmunka, Szemipalatinszk, Kazahsztán, szeptember. Fotó: CTBTO

7 a világ egészségesebbé tételében kábítószer okozta globális problémák megfékezését célzó nemzetközi törekvések egy világjárvány elhárítása mellett visszájára fordították azt a 25 éves ciklust, amelynek során a kábítószer-használat egyre csak növekedett. z UNODC azon dolgozik, hogy egyaránt csökkentse a három nemzetközi megállapodás által tiltottként meghatározott kábítószerek gyártását és az azok iránt megmutatkozó keresletet. Együttműködik számos országgal azért, hogy egyaránt javuljon a közegészségügy valamint a közbiztonság a kábítószerhasználat kezelése és kontrollálása terén. Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Szerv (INCB) két célból dolgozik együtt a kormányokkal. Egyrészt azért, hogy biztosítsa: megfelelő mennyiségű legális kábítószer álljon redelkezésre orvosi célokra, másrészt azért, hogy megakadályozza ezek kikerülését a feketepiacra. UNODC tiltott terményekre (pl. ópium, kokain) vonatkozó jelentései meghatározó alapjai a témával foglalkozó kutatásoknak, ezzel is hozzájárulva a jó tájékozottságra alapuló politikához. Nemcsak különböző kormányok és a média, de még a hírszerző szolgálatok is támaszkodnak az UNODC által kibocsátott jelentésekben megírt mennyiségi adatokra és a trendekre vonatkozó megfigyelésekre. műholdas képek és mezővizsgálatok alapján kialakított információk segítenek a kormányoknak kidolgozni azokat a stratégiákat, amelyekkel sikeresen küzdhetnek meg a tiltott kábítószer-termeléssel. termelés kábítószer okozta globális problémák megfékezését célzó nemzetközi törekvések egy világjárvány elhárítása mellett visszájára fordították azt a 25 éves ciklust, amelynek során a kábítószerhasználat egyre csak növekedett. vizsgálatának érdekében az UNODC együttműködik a legfontosabb előállító országokkal, amelyek a kokain esetében Kolumbiát, Perut és Bolíviát, az ópium esetében fganisztánt, Myanmart és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot, a kannabisz esetében pedig Marokkót jelentik. 19 z ENSZ-nek a Radioaktív Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (UNSCER) rendszeresen kiértékeli a besugárzás mértékét globális és regionális szinten, és tudományos háttéranyagot szolgáltat a nemzetközi sugárvédelmi szabványoknak. z UNSCER nemrégiben újraértékelte a természetes eredetű besugárzás, továbbá az orvosi kezelés, az 1986-os csernobilihez hasonló katasztrófák, valamint a fegyverfejlesztés és tesztelés során jelentkező besugárzások mértékét. z embereknek sugárfertőzést okozó, a környezetet károsító atomfegyveres kísérletekből az Átfogó tomcsend Egyezmény megfogalmazása (1996 előtt 2000 történt). Világszerte számos kisgyermek fogsorában megtalálták a sugárzó stroncium-90 anyagot. z Átfogó tomcsend Egyezmény, amint hatályba lép, minden nukleáris robbantást meg fog tiltani, ezzel nagyban hozzájárul majd az emberek egészségéhez, és egy egészségesebb környezet kialakításához. 20 Körülbelül 1400 fertőző betegség létezik, amelyek közül néhány a fejlődő országokban a halálozás legfőbb oka. világ lakosságának fele fertőzött területeken él. Csak maláriával évente legalább 300 millióan fertőződnek meg, és évente legalább egy millióan bele is halnak a betegségbe. z UNOOS abban nyújt segítséget számos országnak, hogy világűrbe helyezett eszközöket alkalmazzanak a járványok elleni küzdelemben. műholdak távérzékelő rendszerei, globális navigációs rendszerei, és a geográfiai információs rendszerek megkönnyítik az ökológiai, környezeti és más adatok betáplálását, amelyek segítségével előrelátható a maláriához és trópusi lázhoz hasonló betegségek terjedése.

8 21 z IE hosszú ideje azzal vesz részt a rák elleni küzdelemben, hogy támogatja a sikeres diagnosztikai és kezelési eljárások fejlesztését (beleértve a sugárkezelést és a nukleáris medicinákat), továbbá segít a fejlődő országoknak elérni ezeket. z elmúlt harminc évben az IE technikai együttműködési programja több mint 200 millió dollár értékű sugárterápiás és nukleáris medicinákat alkalmazó projektet hozott létre. Vízminta begyujtése marokkói artézi kútból izotópméréshez. Fotó: IE Egy radioterápiával kezelt agytumorról készült röntgen-felvétel vizsgálata. Fotó: Petr Pavlicek/IE z UNODC Tiltott terményeket vizsgáló programjának munkatársai egy mákmezot ellenoriznek. Fotó: UNODC

9 22 23 z a környezetvédelemben CTBTO nemzetközi ellenőrzési rendszere, ami alapvetően nukleáris robbantások felfedésére szolgál, éppúgy segíthet a cunami-előrejelző központok működésének gyorsabbá tételében. záltal, hogy szeizmikus és hidroakusztikus forrásból származó adatokat küld közvetlenül a cunami-előrejelző központokba, az Indiai- és a Csendes-óceán térségébe (usztráliába, Indonéziába, Japánba, Malajziába és az Egyesült Államokba), a CTBTO hálózata segít a központoknak közel két és fél perccel korábban értesíteni a lakosságot, mint amire ezek a hagyományos adatok birtokában képesek lennének. CTBTO ellenőrzési rendszerének, az adatok naprakész voltát, elérhetőségét és minőségét tekintve nincs párja. Ugyanígy segíthet vulkánkitörések, földrengések előrejelzésében, véletlen radioaktív anyagszóródások érzékelésében, továbbá elősegítheti a klímaváltozásra vonatkozó információk bővülését. UNIDO segít a gazdaságoknak környezettudatos technológiák alkalmazásában. Például Venezuela jelenleg dolgozik a rendszerint hűtésre és légkondicionálásra használatos, az ózonréteget köztudottan károsító halogénezett szénhidrogének légkörből való kivonásán. z UNIDO venezuelai intézményekkel összefogva azon dolgozik, hogy a hűtőiparban dolgozó technikusok megismerjenek környezetbarát technológiákat, továbbá azon, hogy az ehhez szükséges eszközök eljussanak rendeltetési helyükre. Közel 3000 technikus már elsajátította az ehhez szükséges ismereteket, ezek gyakorlati alkalmazásának fejlesztése pedig már lezárult. Sőt: a légkörből begyűjtött halogénezett szénhidrogéneknek tisztítása és újrahasznosítása jelenleg is folyik. 24 z atomtechnológiák segíthetnek a környezetszennyezés által okozott problémák felismerésében, és enyhítésében is. z IE azáltal segít megvédeni a világ óceánjait, hogy az ENSZ tengeri környezetkutató laboratóriumát üzemelteti. Ez a laboratórium az óceánokat tanulmányozza, valamint koordinálja az óceánokra vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi eljárások technikai vonatkozásait, az ezekhez szükséges továbbképzéseket és segédprogramokat. 25 Több mint ember alkotta szerkezet kering a Föld körül, beleértve közel 3300 műholdat, ember irányította űrhajót vagy azok alkotóelemeit. Ezeknek kevesebb, mint harmada van még ma is használatban. z UNOOS működteti az egyetlen olyan nemzetközi nyilvántartást, ami a földkörüli pályára állított vagy a világűrbe fellőtt szerkezetekre vonatkozó, a kormányok által közreadott információkat tartalmazza. záltal, hogy egy kormány vagy szervezet nyilvántartásba vétet egy űreszközt, felelősséget vállal a fellövésért, továbbá az űreszköz által okozott esetleges károkért. nyilvántartás ezen kívül koordinálja más, a világűr felfedezését és békés használatát szabályozó megegyezések, törvények alkalmazását. CTBTO nemzetközi ellenorzési rendszere, ami alapvetoen nukleáris robbantások felfedésére szolgál, éppúgy segíthet a cunami-elorejelzo központok muködésének gyorsabbá tételében. z összes muhold közel 95%-a beleértve a képen szereplo Landsat 7-et is szerepel az UNOOS nyilvántartásában

10 26 27 hegyvidékek a talajerózió, áradások, lavinák, szárazság, erdőtüzek és a vízhiány okozta problémák miatt a környezetvédelem szempontjából leginkább kényes térségek közé tartoznak. z éghajlatváltozás a hegyvidéki területeken megbontja a permafroszt stabilitását, ezzel növeli a földcsuszamlások esélyét. z őrtechnológia a távérzékelésen, műholdas kommunikáción, globális navigációs műholdas rendszerek révén garantálhatja a hegyvidékek ökoszisztémájának biztosításához szükséges információkat. z UNOOS segít az országoknak ezeket a technológiákat a hegyvidékek fenntartható fejlődésének érdekében hasznosítani óta az UNOOS olyan hegyvidéki területek megőrzésében segített, mint például a Hindukus a Himalájában vagy az ndok vidéke. Kárpátok hegyvidéke kiterjed Csehországra, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára, Szerbiára, Szlovákiára és Ukrajnára. Ezek az országok a Kárpátok Egyezményben arról állapodtak meg, hogy a bécsi UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) segítségével a hegyvidék fenntartható fejlődése mellett biztosítják a Kárpátok ökoszisztémáját. nemzetközi együttműködésnek, a köz- és magánszféra együttműködésének, a regionális és világméretű programokon történő tapasztalatcsere programoknak köszönhetően a védelmezett hegyvidékek sokkal nagyobb biztonságnak örvendenek. Támogatást élvez a fenntartható turizmus, többre értékelik a hegyvidéki ökoszisztémát támogató szolgáltatásokat, a hegyvidéki régiók terményeit pedig sikeresebben értékesítik európai országot érintő Duna a legnemzetközibb folyó a világban. Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICDPR) a Duna menti országok olyan platformja, ami az árvizekkel szembeni sikeres ellenállás és a folyó tisztábbá tétele érdekében lehetővé teszi az együttműködést. z 1990-es évek pusztító árvizeinek eredményeképpen ezek az országok ahelyett, hogy megpróbáltak volna úrrá lenni a természeten átgondolták alapvető álláspontjukat. Duna menti országok megtanulnak együtt élni az árvizekkel, és együttműködnek, hogy a Nemzetközi Árvízvédelmi kcióprogram keretében csökkentsék ezek hatását. z OOS segít a nemzeteknek, hogy muholdas adatok révén segítsék elo a mezogazdaság fejlesztését, a betegségek elleni küzdelmet, a sivatagosodás megelozését, és segítsenek életeket menteni. Fotó: NS

11 a világ igazságosabbá tételében 29 emberek milliói szenvednek a rabszolgaság modern formája az emberkereskedelem kizsákmányoló hatásától. bűnözők emberrablás, erőszak, csalás révén jutnak áldozatokhoz, akiket aztán többféle módon (prostitúció, kényszermunka, szervek eltávolítása) károsítanak meg. Egyetlen ország sem mentes ezektől a bűnöktől. z ENSZ emberkereskedelem ellenes protokollja révén az országok megállapodtak, hogy együttműködnek e bűntettek megelőzése, az áldozatok védelme érdekében, valamint azért, hogy az elkövetőket elkaphassák. UNODC élen jár a Nemzetközi Emberkereskedelem Ellenes Kezdeményezésben, ami tájékoztatást nyújt az emberkereskedelemről, teret enged az erre vonatkozó információk terjedésének, továbbá segít az egyes államoknak küzdeni ezzel ben az UNODC közreadta az első világméretű értékelést az emberkereskedelem mértékéről. 30 z elmúlt évtizedben a korrupt vezetők dollármilliókat loptak el azoktól az országoktól, amelyeknek élén állnak. z UNODC a Világbankkal együtt azon dolgozik, hogy a szegény országok visszaszerezhessék az elvesztett vagyonokat, amelyeket aztán fejlesztési célokra használhatnak. z Ellopott Vagyonok Visszaszerzéséért Kezdeményezés (StR) az elrabolt vagyonok visszaszerzése érdekében előmozdítja a fejlett és fejlődő országok, a köz- és magánszféra közötti együttműködést. cél az ilyen bűnöknek való kiszolgáltatottság redukálása, a lopott pénzek elrejtésére alkalmas adóparadicsomok felszámolása, illetve segítségnyújtás annak érdekében, hogy az államok visszakapják az ellopott pénzeket. UNODC élen jár a Nemzetközi Emberkereskedelem Ellenes Kezdeményezésben Ez az elkeseredett anya nepáli falujából azért utazott Mumbaiba, mert reméli, hogy megtalálja és megmentheti tinédzserkorú lányát, aki emberkereskedok áldozatává vált. Fotó: Kay Chernush az Egyesült Államok Külügyminisztériuma.

12 További Információkhoz elérhetoség: ENSZ Információs Irodája (UNIS) Bécs Bécsi Nemzetközi Központ Postacím: Bécs, 1400, 500-as postafiók. Telefon: (+43-1) Honlap: V Március Tájékoztató jellegu nem hivatalos dokument.

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás (alcím: Fenntarthato Fejleszteśi Ceĺok (FFC) Zöld OT, TOKAJ, 2015 Rohonyi Péter HAND szakpolitikai munkatárs Amit ígértünk: a szekcio ban a

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok GYŐR 2014-17- 20 Úton a zöld Olimpia-, és a Smart-City-vé válás felé 2020+3x20 & a kapcsolatok Az ALAPOK - PARADIGMÁK EYOF 2017 EU 2014-2020 1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2.

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága

Atomerőművek biztonsága Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK AZ OKTATÁS VÁLASZA!

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK AZ OKTATÁS VÁLASZA! TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK AZ OKTATÁS VÁLASZA! Az oktatási szint emelkedése és az új technológiák alkalmazása A világ államai fokozatosan növelik az oktatási kiadásaikat, hogy minél képzettebb humán erőforrás

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba

Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba O R I E N T G A T E H Á L Ó Z A T Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba Az OrientGate projekt alapvető célja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos tudásanyagot felhalmozó közösségek

Részletesebben