30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz. év bécsi nemzetközi központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz. év bécsi nemzetközi központ"

Átírás

1 30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz év bécsi nemzetközi központ

2 Bécsi Nemzetközi Központ (VIC) 2009-ben ünnepli fennállásának 30-dik évfordulóját. z elmúlt 30 évben az Egyesült Nemzetek Bécsben muködo szervezetei eloreléptek a Bécsi Nemzetközi Központ az ENSZ alábbi szerveinek ad otthont: Átfogó tomcsend Egyezmény Szervezetének Elokészíto Tanácsa (CTBTO) Nemzetközi tomenergia Ügynökség (IE Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICDPR) Nemzetközi Kábítószer Ellenorzési Szerv (INCB) Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRL) ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) Kárpátok Egyezmény bécsi titkársága z ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) z ENSZ Információs Irodája (UNIS) z ENSZ Világurt érinto Kérdésekkel Foglalkozó Irodája (UNOOS) z ENSZ Kábítószer Ellenorzési és Bunmegelozo Irodája (UNODC) z ENSZ Postahivatala (UNP) z ENSZ a Megszállt Palesztinában Felépített Fal által Okozott Károk Nyilvántartója (UNRoD) z ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (UNSCER)

3 szegénység leküzdésében z Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRL) hozzájárul ahhoz, hogy kiépüljön egy nyílt, nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi rendszer, amit szabályok irányítanak, ami kiszámítható, és ami nem diszkriminatív, ugyanakkor jót tesz az üzletnek is. záltal, hogy az UNCITRL vitás kérdések eldöntésével fejleszti a nemzetközi kereskedelmi jogi normákat az áruszállítás, árubeszerzés, csődeljárások, biztosított átutalások és az elektronikus kereskedelem terén, hozzájárul azoknak a törvényeknek a megalkotásához is, amelyek feltétlenül szükségesek a nemzetközi kereskedelem hatékony és gyakorlatias lebonyolításához. Így támogatja a sikeres kormányzást, a fenntartható fejlődést és a szegénység csökkentését. ENSZ Iparfejlesztési Szervezete azon dolgozik, hogy ösztönözze a vállalkozási kedvet a mezőgazdasági termelésben is. Marokkóban az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) például közel 200 olyan kisebb befektetést támogat, amely a mezőgazdasági termelés mellett ifjú vállalkozóknak nyújt képzési és diplomázási lehetőséget a mezőgazdasági termelési technikák, a menedzsment és a marketing terén. mezőgazdasági termelés ösztönzése révén pedig nő a foglalkoztatottság Z döntően mezőgazdasági termelésből élő Mozambikban és Zambiában az UNIDO létrehozott két napelemmel működő üzleti és közösségi központot. Ezek olyan, kistermelő mezőgazdasági telepek megcélzásával, amelyek nem férnek hozzá elektromos áramhoz és modern kommunikációs csatornákhoz, kommunikációs és üzleti szolgáltatások révén elősegítik az életszínvonal emelkedését. Beleértve ebbe a vonalas- és mobiltelefonokat, az Internet-hozzáférést, a piaci információkat, az új vásárlási és eladási formákat éppúgy, mint a képzés új formáit. UNIDO segít a gazdaságoknak megszerezni a versenyképességet. produktivitás és a késztermények minőségének javításával segít visszahódítani a világpiacot a korábban a kávé után a második legnagyobb exportbevételt hozó pangó etiópiai bőriparnak. Ezzel az ipart a nemzetközi értéktermelési lánchoz kapcsolják. Három év elteltével ez a stratégia lehetővé tette a bőrtermények növekedő exportját, beleértve a lábbelik Európai Unióba történő bevitelét, és az Egyesült Államok piacára való betörést is. z UNIDO segít a gazdaságoknak megszervezni a versenyképességet marokkói noknek egyre növekszik a vállalkozási kedvük a mezogazdasági termékek feldolgozása terén. Fotó: UNIDO

4 Nemzetközi tomenergia Ügynökség (IE) szakértői, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FO) munkatársaival karöltve nukleáris technikák, és az ezekhez kapcsolódó biotechnológia alkalmazásával segítenek az éhezés elleni küzdelemben és az élelemtermelés növelésében. tudósok tanácsokat adnak a rovarok által hordozott betegségekkel, a növények táplálásával, az állatállomány egészségével és a termőföld valamint a víz védelmével kapcsolatban. májusában, a 30 országban működő 436 atomerőmű a világ áramellátásának közel 15 százalékát állítja elő. z IE azzal mozdította elő az atomenergia hathatós és biztos alkalmazását, hogy számos országban segített gyakorlatba átültetni a nukleáris hulladék biztonságos kezelésére vonatkozó szabályokat. nnak érdekében, hogy növeljék az atomtechnikák használatának biztonságosságát és veszélytelenségét, az IE arra biztatja az országokat, hogy állapítsanak meg és alkalmazzanak olyan nemzetközi normákat, kötelező érvényű konvenciókat, egy nemzetközi készültségi és reagáló rendszert, valamint szakértői megfigyeléseket, amelyek az egyes műveleteket értékelik. 08 gzdasági válság idején gyakran találkozunk kintlévőségeket és hitelezőket érintő csődhírekkel. nemzetközi csődeljárások lefolytatásának megkönnyítése érdekében az UNCITRL kidolgozott egy határokon átívelő, bíróságok és jogi szakértők közötti kooperációs rendszert, ami nagyobb gyakorlati és pénzügyi hatékonyságot eredményez, továbbá növelni fogja az alkalmazottak, hitelezők és befektetők megtérüléseit. 07 nemzetközi kereskedelem több mint 80 százalékát vízi úton bonyolítják. z UNCITRL kidolgozott egy olyan új, nemzetközi rendszert, ami a tengeri kereskedelmi jogot a 21. századra azáltal modernizálja és szilárdítja meg, hogy lehetővé teszi a hajók közötti közvetlen konténerátrakodást, továbbá magában foglal egy nemzetközi tengeri szabályzatot. Ez az egységes törvényi szabályozás remélhetőleg növeli majd a hatékonyságot és a kereskedelem biztonságát, hiszen az üzlet és a fogyasztók javára csökkenti majd az áruszállítás költségeit. z etióp boripar ismét meghódítja a világpiacot. Fotó: UNIDO

5 a világ biztonságosabbá tételében az Átfogó tomcsend Egyezmény (CTBT) életbe lép, minden atomkísérlet be lesz tiltva. 09mint Először is: szinte lehetetlen lesz atomfegyvereket fejleszteni, vagy a már meglévő eljárásokat hadászati céllal továbbfejleszteni. De már életbe lépése előtt, a CTBTO kialakított egy, az atomfegyverek tesztelésével kapcsolatos erős normarendszert. Míg elkészülte előtt 2048 atomkísérletet hajtottak végre, mindössze öt kísérletre került sor ennek életbe lépése óta. Ráadásul ezek a kísérletek is mindig nemzetközi felháborodást váltottak ki. 10 z 11 Átfogó tomcsend Egyezmény Szervezete (CTBTO) egy nemzetközi ellenőrző rendszer kiépítésén dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy semmilyen atomkísérlet ne maradhasson észrevétlen. Ha elkészül, a rendszer 89 országban közel 340 állomást fog üzemeltetni. Ezek a szeizmikus, hidroakusztikus valamint infrahanggal működő állomások minden földalatti, tengerben vagy az atmoszférában történő mozgást érzékelni fognak. rádióizotópos állomások folyamatosan monitorozni fogják a légteret a rádióaktivitás bármilyen jele után. rendszer 75%-a már működőképes, így is nagy elrettentő erőt jelentve az esetleges törvényszegőknek. Nemzetközi tomenergia Ügynökség azzal segít megelőzni az atomfegyverkezést, hogy gondoskodik róla: semmilyen atomtechnológiát használó ország ne készítsen titokban nukleáris fegyvereket. Több mint 150 államnak van érvényes biztonsági megállapodása az IE-val. Ezen egyezmények alapján az IE megfigyelői közel 1000 nukleáris létesítmény békés működéséről gondoskodnak. 12 Évente 13 Nyugat-frika több, mint 420 millió konténernyi szállítmány közlekedik a tengereken gyakorlatilag ellenőrizetlenül. Ám ezeket a bűnszervezetek és a terroristák bűntények elkövetésére is felhasználhatják. Ezért az ENSZ Kábítószer Ellenőrzési és Bűnmegelőző Irodája (UNODC) valamint a Vám Világszervezet (WCO) kidolgozott egy Konténer Ellenőrzési Programot, ami segíti a kormányokat abban, hogy ellenőrizhessék a tengeri úton történő áruszállítást. Program négy, különböző országokban található kikötőből, (Ecuador, Pakisztán, Ghána, Szenegál) jut el világszerte mindenhová. Segítséget nyújt a kikötői rendfenntartó erőknek az átvilágító rendszerek, továbbá nagy kockázati tényezőt jelentő konténerek megfigyelésére alkalmas technikák üzembe helyezésében. döntő jelentőségű tranzitállomása lett annak a több száz millió dollár értékű, Latin-merikából csempészett kokainnak, ami az egyre bővülő európai piacot szolgálja ki. csempészek többnyire büntetlenül dolgozhatnak, a növekvő kábítószer-kereskedelem pedig korrupcióhoz vezet és komoly kockázatot jelent a térség biztonságára nézve. z UNODC elsőként kongatta meg a vészharangot ezzel kapcsolatban, és élen járt olyan kezdeményezésekben is, amelyeknek legfontosabb elemei a bűnözéssel kapcsolatos információhiány enyhítése, a biztonsági rendszerek reformja, törvényi segítség nyújtása, továbbá a repülőterek közötti kommunikáció segítése volt. Több mint 150 államnak van érvényes biztonsági megállapodása az IE-val.

6 14 z UNODC Információs Technológia Szolgálata (ITS) informatikai megoldásokat nyújt kormányzati szerveknek a hírszerzés, a rendészet, a bűnüldözés, és a kábítószerhasználat megfigyelése terén. z ITS kifejleszti, telepíti, majd üzemelteti ezeket, a mára több mint 40 országban használatos technikákat. Nemzeti Kábítószer Ellenőrzési Rendszer (NDS) és a PEN szoftverrendszerek vezérlik az ellenőrzött anyagok és orvosi készítmények előállításának, exportjának, importjának nyomon követését. go szoftvercsaládnak része a goml rendszer, ami a pénzmosások felderí-tésére szolgál, a gocse rendszer, ami hírszerzési, rendészeti és bűnüldözési szerveknek segít az esetek rendszerezésében, valamint a goidm rendszer, amely kormányzati standardot állít fel az informatikai rendszerek üzemeltetésére, beleértve a szervereket, a személyi számítógépeket, a helyi hálózatokat és az Internet-kapcsolatot. 16 z UNOOS ezen kívül világszerte szakértők képzésére biztosít lehetőséget a nemzetközi COSPS-SRST Műholdas Kereső- és Mentőrendszer használatához, ami segíti a vízi, szárazföldi és légi kereső- és mentőakciókat. Ez a rendszer olyan vészjelző rendszereket tartalmaz, amelyek baj esetén műholdakon keresztül adnak figyelmeztető jelzéseket és helymeghatározásokat. Ezek a műholdak aztán továbbítják az információkat a kereső- és mentőcsapatoknak. rendszer bármelyik állam számára ingyenesen hozzáférhető, és eddig több mint ember életét mentette meg 6800 kereső- és mentőakcióban. rendszer továbbfejlesztése a célból, hogy kalózkodás és terrorista akciók esetén is alkalmazható legyen, jelenleg is folyik. 15 műholdas képszolgáltatás, és más világűrbe helyezett technológiák életmentő információkkal szolgálhatnak a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében, vagy egy-egy ilyen katasztrófa után a mentési és kárenyhítési törekvésekben óta több mint 80 nagyobb katasztrófa áldozatai részesülhettek a világűrbe helyezett technológiák által nyújtott információkból, amelyeket az ENSZ Világűrt érintő Kérdésekkel Foglalkozó Irodája, az UNOOS szolgáltatott. Ilyenek voltak például a 2004-es indiai-óceáni cunami, a 2005-ös kasmíri földrengés, a 2008-as myanmari ciklon valamint a 2008-as szecsuani földrengés. z UNOOS célja, hogy minden országnak biztosítsa a hozzáférést, és a felhasználási lehetőséget az ilyen jellegű információk esetén. Ezáltal segíthetik a katasztrófakezelést, és a vészhelyzeti reagálást. z UNOOS továbbá technikai segítséget nyújt ahhoz, hogy ezek az információk vész esetén gyorsabban terjedhessenek. Integrált terepmunka, Szemipalatinszk, Kazahsztán, szeptember. Fotó: CTBTO

7 a világ egészségesebbé tételében kábítószer okozta globális problémák megfékezését célzó nemzetközi törekvések egy világjárvány elhárítása mellett visszájára fordították azt a 25 éves ciklust, amelynek során a kábítószer-használat egyre csak növekedett. z UNODC azon dolgozik, hogy egyaránt csökkentse a három nemzetközi megállapodás által tiltottként meghatározott kábítószerek gyártását és az azok iránt megmutatkozó keresletet. Együttműködik számos országgal azért, hogy egyaránt javuljon a közegészségügy valamint a közbiztonság a kábítószerhasználat kezelése és kontrollálása terén. Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Szerv (INCB) két célból dolgozik együtt a kormányokkal. Egyrészt azért, hogy biztosítsa: megfelelő mennyiségű legális kábítószer álljon redelkezésre orvosi célokra, másrészt azért, hogy megakadályozza ezek kikerülését a feketepiacra. UNODC tiltott terményekre (pl. ópium, kokain) vonatkozó jelentései meghatározó alapjai a témával foglalkozó kutatásoknak, ezzel is hozzájárulva a jó tájékozottságra alapuló politikához. Nemcsak különböző kormányok és a média, de még a hírszerző szolgálatok is támaszkodnak az UNODC által kibocsátott jelentésekben megírt mennyiségi adatokra és a trendekre vonatkozó megfigyelésekre. műholdas képek és mezővizsgálatok alapján kialakított információk segítenek a kormányoknak kidolgozni azokat a stratégiákat, amelyekkel sikeresen küzdhetnek meg a tiltott kábítószer-termeléssel. termelés kábítószer okozta globális problémák megfékezését célzó nemzetközi törekvések egy világjárvány elhárítása mellett visszájára fordították azt a 25 éves ciklust, amelynek során a kábítószerhasználat egyre csak növekedett. vizsgálatának érdekében az UNODC együttműködik a legfontosabb előállító országokkal, amelyek a kokain esetében Kolumbiát, Perut és Bolíviát, az ópium esetében fganisztánt, Myanmart és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot, a kannabisz esetében pedig Marokkót jelentik. 19 z ENSZ-nek a Radioaktív Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (UNSCER) rendszeresen kiértékeli a besugárzás mértékét globális és regionális szinten, és tudományos háttéranyagot szolgáltat a nemzetközi sugárvédelmi szabványoknak. z UNSCER nemrégiben újraértékelte a természetes eredetű besugárzás, továbbá az orvosi kezelés, az 1986-os csernobilihez hasonló katasztrófák, valamint a fegyverfejlesztés és tesztelés során jelentkező besugárzások mértékét. z embereknek sugárfertőzést okozó, a környezetet károsító atomfegyveres kísérletekből az Átfogó tomcsend Egyezmény megfogalmazása (1996 előtt 2000 történt). Világszerte számos kisgyermek fogsorában megtalálták a sugárzó stroncium-90 anyagot. z Átfogó tomcsend Egyezmény, amint hatályba lép, minden nukleáris robbantást meg fog tiltani, ezzel nagyban hozzájárul majd az emberek egészségéhez, és egy egészségesebb környezet kialakításához. 20 Körülbelül 1400 fertőző betegség létezik, amelyek közül néhány a fejlődő országokban a halálozás legfőbb oka. világ lakosságának fele fertőzött területeken él. Csak maláriával évente legalább 300 millióan fertőződnek meg, és évente legalább egy millióan bele is halnak a betegségbe. z UNOOS abban nyújt segítséget számos országnak, hogy világűrbe helyezett eszközöket alkalmazzanak a járványok elleni küzdelemben. műholdak távérzékelő rendszerei, globális navigációs rendszerei, és a geográfiai információs rendszerek megkönnyítik az ökológiai, környezeti és más adatok betáplálását, amelyek segítségével előrelátható a maláriához és trópusi lázhoz hasonló betegségek terjedése.

8 21 z IE hosszú ideje azzal vesz részt a rák elleni küzdelemben, hogy támogatja a sikeres diagnosztikai és kezelési eljárások fejlesztését (beleértve a sugárkezelést és a nukleáris medicinákat), továbbá segít a fejlődő országoknak elérni ezeket. z elmúlt harminc évben az IE technikai együttműködési programja több mint 200 millió dollár értékű sugárterápiás és nukleáris medicinákat alkalmazó projektet hozott létre. Vízminta begyujtése marokkói artézi kútból izotópméréshez. Fotó: IE Egy radioterápiával kezelt agytumorról készült röntgen-felvétel vizsgálata. Fotó: Petr Pavlicek/IE z UNODC Tiltott terményeket vizsgáló programjának munkatársai egy mákmezot ellenoriznek. Fotó: UNODC

9 22 23 z a környezetvédelemben CTBTO nemzetközi ellenőrzési rendszere, ami alapvetően nukleáris robbantások felfedésére szolgál, éppúgy segíthet a cunami-előrejelző központok működésének gyorsabbá tételében. záltal, hogy szeizmikus és hidroakusztikus forrásból származó adatokat küld közvetlenül a cunami-előrejelző központokba, az Indiai- és a Csendes-óceán térségébe (usztráliába, Indonéziába, Japánba, Malajziába és az Egyesült Államokba), a CTBTO hálózata segít a központoknak közel két és fél perccel korábban értesíteni a lakosságot, mint amire ezek a hagyományos adatok birtokában képesek lennének. CTBTO ellenőrzési rendszerének, az adatok naprakész voltát, elérhetőségét és minőségét tekintve nincs párja. Ugyanígy segíthet vulkánkitörések, földrengések előrejelzésében, véletlen radioaktív anyagszóródások érzékelésében, továbbá elősegítheti a klímaváltozásra vonatkozó információk bővülését. UNIDO segít a gazdaságoknak környezettudatos technológiák alkalmazásában. Például Venezuela jelenleg dolgozik a rendszerint hűtésre és légkondicionálásra használatos, az ózonréteget köztudottan károsító halogénezett szénhidrogének légkörből való kivonásán. z UNIDO venezuelai intézményekkel összefogva azon dolgozik, hogy a hűtőiparban dolgozó technikusok megismerjenek környezetbarát technológiákat, továbbá azon, hogy az ehhez szükséges eszközök eljussanak rendeltetési helyükre. Közel 3000 technikus már elsajátította az ehhez szükséges ismereteket, ezek gyakorlati alkalmazásának fejlesztése pedig már lezárult. Sőt: a légkörből begyűjtött halogénezett szénhidrogéneknek tisztítása és újrahasznosítása jelenleg is folyik. 24 z atomtechnológiák segíthetnek a környezetszennyezés által okozott problémák felismerésében, és enyhítésében is. z IE azáltal segít megvédeni a világ óceánjait, hogy az ENSZ tengeri környezetkutató laboratóriumát üzemelteti. Ez a laboratórium az óceánokat tanulmányozza, valamint koordinálja az óceánokra vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi eljárások technikai vonatkozásait, az ezekhez szükséges továbbképzéseket és segédprogramokat. 25 Több mint ember alkotta szerkezet kering a Föld körül, beleértve közel 3300 műholdat, ember irányította űrhajót vagy azok alkotóelemeit. Ezeknek kevesebb, mint harmada van még ma is használatban. z UNOOS működteti az egyetlen olyan nemzetközi nyilvántartást, ami a földkörüli pályára állított vagy a világűrbe fellőtt szerkezetekre vonatkozó, a kormányok által közreadott információkat tartalmazza. záltal, hogy egy kormány vagy szervezet nyilvántartásba vétet egy űreszközt, felelősséget vállal a fellövésért, továbbá az űreszköz által okozott esetleges károkért. nyilvántartás ezen kívül koordinálja más, a világűr felfedezését és békés használatát szabályozó megegyezések, törvények alkalmazását. CTBTO nemzetközi ellenorzési rendszere, ami alapvetoen nukleáris robbantások felfedésére szolgál, éppúgy segíthet a cunami-elorejelzo központok muködésének gyorsabbá tételében. z összes muhold közel 95%-a beleértve a képen szereplo Landsat 7-et is szerepel az UNOOS nyilvántartásában

10 26 27 hegyvidékek a talajerózió, áradások, lavinák, szárazság, erdőtüzek és a vízhiány okozta problémák miatt a környezetvédelem szempontjából leginkább kényes térségek közé tartoznak. z éghajlatváltozás a hegyvidéki területeken megbontja a permafroszt stabilitását, ezzel növeli a földcsuszamlások esélyét. z őrtechnológia a távérzékelésen, műholdas kommunikáción, globális navigációs műholdas rendszerek révén garantálhatja a hegyvidékek ökoszisztémájának biztosításához szükséges információkat. z UNOOS segít az országoknak ezeket a technológiákat a hegyvidékek fenntartható fejlődésének érdekében hasznosítani óta az UNOOS olyan hegyvidéki területek megőrzésében segített, mint például a Hindukus a Himalájában vagy az ndok vidéke. Kárpátok hegyvidéke kiterjed Csehországra, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára, Szerbiára, Szlovákiára és Ukrajnára. Ezek az országok a Kárpátok Egyezményben arról állapodtak meg, hogy a bécsi UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) segítségével a hegyvidék fenntartható fejlődése mellett biztosítják a Kárpátok ökoszisztémáját. nemzetközi együttműködésnek, a köz- és magánszféra együttműködésének, a regionális és világméretű programokon történő tapasztalatcsere programoknak köszönhetően a védelmezett hegyvidékek sokkal nagyobb biztonságnak örvendenek. Támogatást élvez a fenntartható turizmus, többre értékelik a hegyvidéki ökoszisztémát támogató szolgáltatásokat, a hegyvidéki régiók terményeit pedig sikeresebben értékesítik európai országot érintő Duna a legnemzetközibb folyó a világban. Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICDPR) a Duna menti országok olyan platformja, ami az árvizekkel szembeni sikeres ellenállás és a folyó tisztábbá tétele érdekében lehetővé teszi az együttműködést. z 1990-es évek pusztító árvizeinek eredményeképpen ezek az országok ahelyett, hogy megpróbáltak volna úrrá lenni a természeten átgondolták alapvető álláspontjukat. Duna menti országok megtanulnak együtt élni az árvizekkel, és együttműködnek, hogy a Nemzetközi Árvízvédelmi kcióprogram keretében csökkentsék ezek hatását. z OOS segít a nemzeteknek, hogy muholdas adatok révén segítsék elo a mezogazdaság fejlesztését, a betegségek elleni küzdelmet, a sivatagosodás megelozését, és segítsenek életeket menteni. Fotó: NS

11 a világ igazságosabbá tételében 29 emberek milliói szenvednek a rabszolgaság modern formája az emberkereskedelem kizsákmányoló hatásától. bűnözők emberrablás, erőszak, csalás révén jutnak áldozatokhoz, akiket aztán többféle módon (prostitúció, kényszermunka, szervek eltávolítása) károsítanak meg. Egyetlen ország sem mentes ezektől a bűnöktől. z ENSZ emberkereskedelem ellenes protokollja révén az országok megállapodtak, hogy együttműködnek e bűntettek megelőzése, az áldozatok védelme érdekében, valamint azért, hogy az elkövetőket elkaphassák. UNODC élen jár a Nemzetközi Emberkereskedelem Ellenes Kezdeményezésben, ami tájékoztatást nyújt az emberkereskedelemről, teret enged az erre vonatkozó információk terjedésének, továbbá segít az egyes államoknak küzdeni ezzel ben az UNODC közreadta az első világméretű értékelést az emberkereskedelem mértékéről. 30 z elmúlt évtizedben a korrupt vezetők dollármilliókat loptak el azoktól az országoktól, amelyeknek élén állnak. z UNODC a Világbankkal együtt azon dolgozik, hogy a szegény országok visszaszerezhessék az elvesztett vagyonokat, amelyeket aztán fejlesztési célokra használhatnak. z Ellopott Vagyonok Visszaszerzéséért Kezdeményezés (StR) az elrabolt vagyonok visszaszerzése érdekében előmozdítja a fejlett és fejlődő országok, a köz- és magánszféra közötti együttműködést. cél az ilyen bűnöknek való kiszolgáltatottság redukálása, a lopott pénzek elrejtésére alkalmas adóparadicsomok felszámolása, illetve segítségnyújtás annak érdekében, hogy az államok visszakapják az ellopott pénzeket. UNODC élen jár a Nemzetközi Emberkereskedelem Ellenes Kezdeményezésben Ez az elkeseredett anya nepáli falujából azért utazott Mumbaiba, mert reméli, hogy megtalálja és megmentheti tinédzserkorú lányát, aki emberkereskedok áldozatává vált. Fotó: Kay Chernush az Egyesült Államok Külügyminisztériuma.

12 További Információkhoz elérhetoség: ENSZ Információs Irodája (UNIS) Bécs Bécsi Nemzetközi Központ Postacím: Bécs, 1400, 500-as postafiók. Telefon: (+43-1) Honlap: V Március Tájékoztató jellegu nem hivatalos dokument.

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira 60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira Az Egyesült Nemzetek (Szervezete) egy pusztító háború következményeként jött létre; az alapító tagok célja a nemzetközi kapcsolatok stabilizálása

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába

Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLI- TIKÁIRÓL Uniós fellépés a csalás és OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába a korrupció ellen Az európai polgárok és javaik védelme érdekében az

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Egészségpolitika. Minden uniós polgár egészségének javításáért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Egészségpolitika. Minden uniós polgár egészségének javításáért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészségpolitika Minden uniós polgár egészségének javításáért Az Európai Unió azon dolgozik, hogy a bölcsőtől a sírig minden európai polgárnak védje és javítsa

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Európai. kábítószerjelentés

Európai. kábítószerjelentés HU Európai ISSN 2314-9140 kábítószerjelentés Tendenciák és fejlemények 2013 Európai kábítószerjelentés Tendenciák és fejlemények 2013 I Jogi nyilatkozat A Kábítószer és Kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontjának

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben