30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz. év bécsi nemzetközi központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz. év bécsi nemzetközi központ"

Átírás

1 30 dolog, amivel az Egyesült Nemzetek Szövetségének bécsi irodája hozzájárul a változásokhoz év bécsi nemzetközi központ

2 Bécsi Nemzetközi Központ (VIC) 2009-ben ünnepli fennállásának 30-dik évfordulóját. z elmúlt 30 évben az Egyesült Nemzetek Bécsben muködo szervezetei eloreléptek a Bécsi Nemzetközi Központ az ENSZ alábbi szerveinek ad otthont: Átfogó tomcsend Egyezmény Szervezetének Elokészíto Tanácsa (CTBTO) Nemzetközi tomenergia Ügynökség (IE Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICDPR) Nemzetközi Kábítószer Ellenorzési Szerv (INCB) Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRL) ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) Kárpátok Egyezmény bécsi titkársága z ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) z ENSZ Információs Irodája (UNIS) z ENSZ Világurt érinto Kérdésekkel Foglalkozó Irodája (UNOOS) z ENSZ Kábítószer Ellenorzési és Bunmegelozo Irodája (UNODC) z ENSZ Postahivatala (UNP) z ENSZ a Megszállt Palesztinában Felépített Fal által Okozott Károk Nyilvántartója (UNRoD) z ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (UNSCER)

3 szegénység leküzdésében z Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRL) hozzájárul ahhoz, hogy kiépüljön egy nyílt, nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi rendszer, amit szabályok irányítanak, ami kiszámítható, és ami nem diszkriminatív, ugyanakkor jót tesz az üzletnek is. záltal, hogy az UNCITRL vitás kérdések eldöntésével fejleszti a nemzetközi kereskedelmi jogi normákat az áruszállítás, árubeszerzés, csődeljárások, biztosított átutalások és az elektronikus kereskedelem terén, hozzájárul azoknak a törvényeknek a megalkotásához is, amelyek feltétlenül szükségesek a nemzetközi kereskedelem hatékony és gyakorlatias lebonyolításához. Így támogatja a sikeres kormányzást, a fenntartható fejlődést és a szegénység csökkentését. ENSZ Iparfejlesztési Szervezete azon dolgozik, hogy ösztönözze a vállalkozási kedvet a mezőgazdasági termelésben is. Marokkóban az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) például közel 200 olyan kisebb befektetést támogat, amely a mezőgazdasági termelés mellett ifjú vállalkozóknak nyújt képzési és diplomázási lehetőséget a mezőgazdasági termelési technikák, a menedzsment és a marketing terén. mezőgazdasági termelés ösztönzése révén pedig nő a foglalkoztatottság Z döntően mezőgazdasági termelésből élő Mozambikban és Zambiában az UNIDO létrehozott két napelemmel működő üzleti és közösségi központot. Ezek olyan, kistermelő mezőgazdasági telepek megcélzásával, amelyek nem férnek hozzá elektromos áramhoz és modern kommunikációs csatornákhoz, kommunikációs és üzleti szolgáltatások révén elősegítik az életszínvonal emelkedését. Beleértve ebbe a vonalas- és mobiltelefonokat, az Internet-hozzáférést, a piaci információkat, az új vásárlási és eladási formákat éppúgy, mint a képzés új formáit. UNIDO segít a gazdaságoknak megszerezni a versenyképességet. produktivitás és a késztermények minőségének javításával segít visszahódítani a világpiacot a korábban a kávé után a második legnagyobb exportbevételt hozó pangó etiópiai bőriparnak. Ezzel az ipart a nemzetközi értéktermelési lánchoz kapcsolják. Három év elteltével ez a stratégia lehetővé tette a bőrtermények növekedő exportját, beleértve a lábbelik Európai Unióba történő bevitelét, és az Egyesült Államok piacára való betörést is. z UNIDO segít a gazdaságoknak megszervezni a versenyképességet marokkói noknek egyre növekszik a vállalkozási kedvük a mezogazdasági termékek feldolgozása terén. Fotó: UNIDO

4 Nemzetközi tomenergia Ügynökség (IE) szakértői, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FO) munkatársaival karöltve nukleáris technikák, és az ezekhez kapcsolódó biotechnológia alkalmazásával segítenek az éhezés elleni küzdelemben és az élelemtermelés növelésében. tudósok tanácsokat adnak a rovarok által hordozott betegségekkel, a növények táplálásával, az állatállomány egészségével és a termőföld valamint a víz védelmével kapcsolatban. májusában, a 30 országban működő 436 atomerőmű a világ áramellátásának közel 15 százalékát állítja elő. z IE azzal mozdította elő az atomenergia hathatós és biztos alkalmazását, hogy számos országban segített gyakorlatba átültetni a nukleáris hulladék biztonságos kezelésére vonatkozó szabályokat. nnak érdekében, hogy növeljék az atomtechnikák használatának biztonságosságát és veszélytelenségét, az IE arra biztatja az országokat, hogy állapítsanak meg és alkalmazzanak olyan nemzetközi normákat, kötelező érvényű konvenciókat, egy nemzetközi készültségi és reagáló rendszert, valamint szakértői megfigyeléseket, amelyek az egyes műveleteket értékelik. 08 gzdasági válság idején gyakran találkozunk kintlévőségeket és hitelezőket érintő csődhírekkel. nemzetközi csődeljárások lefolytatásának megkönnyítése érdekében az UNCITRL kidolgozott egy határokon átívelő, bíróságok és jogi szakértők közötti kooperációs rendszert, ami nagyobb gyakorlati és pénzügyi hatékonyságot eredményez, továbbá növelni fogja az alkalmazottak, hitelezők és befektetők megtérüléseit. 07 nemzetközi kereskedelem több mint 80 százalékát vízi úton bonyolítják. z UNCITRL kidolgozott egy olyan új, nemzetközi rendszert, ami a tengeri kereskedelmi jogot a 21. századra azáltal modernizálja és szilárdítja meg, hogy lehetővé teszi a hajók közötti közvetlen konténerátrakodást, továbbá magában foglal egy nemzetközi tengeri szabályzatot. Ez az egységes törvényi szabályozás remélhetőleg növeli majd a hatékonyságot és a kereskedelem biztonságát, hiszen az üzlet és a fogyasztók javára csökkenti majd az áruszállítás költségeit. z etióp boripar ismét meghódítja a világpiacot. Fotó: UNIDO

5 a világ biztonságosabbá tételében az Átfogó tomcsend Egyezmény (CTBT) életbe lép, minden atomkísérlet be lesz tiltva. 09mint Először is: szinte lehetetlen lesz atomfegyvereket fejleszteni, vagy a már meglévő eljárásokat hadászati céllal továbbfejleszteni. De már életbe lépése előtt, a CTBTO kialakított egy, az atomfegyverek tesztelésével kapcsolatos erős normarendszert. Míg elkészülte előtt 2048 atomkísérletet hajtottak végre, mindössze öt kísérletre került sor ennek életbe lépése óta. Ráadásul ezek a kísérletek is mindig nemzetközi felháborodást váltottak ki. 10 z 11 Átfogó tomcsend Egyezmény Szervezete (CTBTO) egy nemzetközi ellenőrző rendszer kiépítésén dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy semmilyen atomkísérlet ne maradhasson észrevétlen. Ha elkészül, a rendszer 89 országban közel 340 állomást fog üzemeltetni. Ezek a szeizmikus, hidroakusztikus valamint infrahanggal működő állomások minden földalatti, tengerben vagy az atmoszférában történő mozgást érzékelni fognak. rádióizotópos állomások folyamatosan monitorozni fogják a légteret a rádióaktivitás bármilyen jele után. rendszer 75%-a már működőképes, így is nagy elrettentő erőt jelentve az esetleges törvényszegőknek. Nemzetközi tomenergia Ügynökség azzal segít megelőzni az atomfegyverkezést, hogy gondoskodik róla: semmilyen atomtechnológiát használó ország ne készítsen titokban nukleáris fegyvereket. Több mint 150 államnak van érvényes biztonsági megállapodása az IE-val. Ezen egyezmények alapján az IE megfigyelői közel 1000 nukleáris létesítmény békés működéséről gondoskodnak. 12 Évente 13 Nyugat-frika több, mint 420 millió konténernyi szállítmány közlekedik a tengereken gyakorlatilag ellenőrizetlenül. Ám ezeket a bűnszervezetek és a terroristák bűntények elkövetésére is felhasználhatják. Ezért az ENSZ Kábítószer Ellenőrzési és Bűnmegelőző Irodája (UNODC) valamint a Vám Világszervezet (WCO) kidolgozott egy Konténer Ellenőrzési Programot, ami segíti a kormányokat abban, hogy ellenőrizhessék a tengeri úton történő áruszállítást. Program négy, különböző országokban található kikötőből, (Ecuador, Pakisztán, Ghána, Szenegál) jut el világszerte mindenhová. Segítséget nyújt a kikötői rendfenntartó erőknek az átvilágító rendszerek, továbbá nagy kockázati tényezőt jelentő konténerek megfigyelésére alkalmas technikák üzembe helyezésében. döntő jelentőségű tranzitállomása lett annak a több száz millió dollár értékű, Latin-merikából csempészett kokainnak, ami az egyre bővülő európai piacot szolgálja ki. csempészek többnyire büntetlenül dolgozhatnak, a növekvő kábítószer-kereskedelem pedig korrupcióhoz vezet és komoly kockázatot jelent a térség biztonságára nézve. z UNODC elsőként kongatta meg a vészharangot ezzel kapcsolatban, és élen járt olyan kezdeményezésekben is, amelyeknek legfontosabb elemei a bűnözéssel kapcsolatos információhiány enyhítése, a biztonsági rendszerek reformja, törvényi segítség nyújtása, továbbá a repülőterek közötti kommunikáció segítése volt. Több mint 150 államnak van érvényes biztonsági megállapodása az IE-val.

6 14 z UNODC Információs Technológia Szolgálata (ITS) informatikai megoldásokat nyújt kormányzati szerveknek a hírszerzés, a rendészet, a bűnüldözés, és a kábítószerhasználat megfigyelése terén. z ITS kifejleszti, telepíti, majd üzemelteti ezeket, a mára több mint 40 országban használatos technikákat. Nemzeti Kábítószer Ellenőrzési Rendszer (NDS) és a PEN szoftverrendszerek vezérlik az ellenőrzött anyagok és orvosi készítmények előállításának, exportjának, importjának nyomon követését. go szoftvercsaládnak része a goml rendszer, ami a pénzmosások felderí-tésére szolgál, a gocse rendszer, ami hírszerzési, rendészeti és bűnüldözési szerveknek segít az esetek rendszerezésében, valamint a goidm rendszer, amely kormányzati standardot állít fel az informatikai rendszerek üzemeltetésére, beleértve a szervereket, a személyi számítógépeket, a helyi hálózatokat és az Internet-kapcsolatot. 16 z UNOOS ezen kívül világszerte szakértők képzésére biztosít lehetőséget a nemzetközi COSPS-SRST Műholdas Kereső- és Mentőrendszer használatához, ami segíti a vízi, szárazföldi és légi kereső- és mentőakciókat. Ez a rendszer olyan vészjelző rendszereket tartalmaz, amelyek baj esetén műholdakon keresztül adnak figyelmeztető jelzéseket és helymeghatározásokat. Ezek a műholdak aztán továbbítják az információkat a kereső- és mentőcsapatoknak. rendszer bármelyik állam számára ingyenesen hozzáférhető, és eddig több mint ember életét mentette meg 6800 kereső- és mentőakcióban. rendszer továbbfejlesztése a célból, hogy kalózkodás és terrorista akciók esetén is alkalmazható legyen, jelenleg is folyik. 15 műholdas képszolgáltatás, és más világűrbe helyezett technológiák életmentő információkkal szolgálhatnak a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében, vagy egy-egy ilyen katasztrófa után a mentési és kárenyhítési törekvésekben óta több mint 80 nagyobb katasztrófa áldozatai részesülhettek a világűrbe helyezett technológiák által nyújtott információkból, amelyeket az ENSZ Világűrt érintő Kérdésekkel Foglalkozó Irodája, az UNOOS szolgáltatott. Ilyenek voltak például a 2004-es indiai-óceáni cunami, a 2005-ös kasmíri földrengés, a 2008-as myanmari ciklon valamint a 2008-as szecsuani földrengés. z UNOOS célja, hogy minden országnak biztosítsa a hozzáférést, és a felhasználási lehetőséget az ilyen jellegű információk esetén. Ezáltal segíthetik a katasztrófakezelést, és a vészhelyzeti reagálást. z UNOOS továbbá technikai segítséget nyújt ahhoz, hogy ezek az információk vész esetén gyorsabban terjedhessenek. Integrált terepmunka, Szemipalatinszk, Kazahsztán, szeptember. Fotó: CTBTO

7 a világ egészségesebbé tételében kábítószer okozta globális problémák megfékezését célzó nemzetközi törekvések egy világjárvány elhárítása mellett visszájára fordították azt a 25 éves ciklust, amelynek során a kábítószer-használat egyre csak növekedett. z UNODC azon dolgozik, hogy egyaránt csökkentse a három nemzetközi megállapodás által tiltottként meghatározott kábítószerek gyártását és az azok iránt megmutatkozó keresletet. Együttműködik számos országgal azért, hogy egyaránt javuljon a közegészségügy valamint a közbiztonság a kábítószerhasználat kezelése és kontrollálása terén. Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Szerv (INCB) két célból dolgozik együtt a kormányokkal. Egyrészt azért, hogy biztosítsa: megfelelő mennyiségű legális kábítószer álljon redelkezésre orvosi célokra, másrészt azért, hogy megakadályozza ezek kikerülését a feketepiacra. UNODC tiltott terményekre (pl. ópium, kokain) vonatkozó jelentései meghatározó alapjai a témával foglalkozó kutatásoknak, ezzel is hozzájárulva a jó tájékozottságra alapuló politikához. Nemcsak különböző kormányok és a média, de még a hírszerző szolgálatok is támaszkodnak az UNODC által kibocsátott jelentésekben megírt mennyiségi adatokra és a trendekre vonatkozó megfigyelésekre. műholdas képek és mezővizsgálatok alapján kialakított információk segítenek a kormányoknak kidolgozni azokat a stratégiákat, amelyekkel sikeresen küzdhetnek meg a tiltott kábítószer-termeléssel. termelés kábítószer okozta globális problémák megfékezését célzó nemzetközi törekvések egy világjárvány elhárítása mellett visszájára fordították azt a 25 éves ciklust, amelynek során a kábítószerhasználat egyre csak növekedett. vizsgálatának érdekében az UNODC együttműködik a legfontosabb előállító országokkal, amelyek a kokain esetében Kolumbiát, Perut és Bolíviát, az ópium esetében fganisztánt, Myanmart és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot, a kannabisz esetében pedig Marokkót jelentik. 19 z ENSZ-nek a Radioaktív Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (UNSCER) rendszeresen kiértékeli a besugárzás mértékét globális és regionális szinten, és tudományos háttéranyagot szolgáltat a nemzetközi sugárvédelmi szabványoknak. z UNSCER nemrégiben újraértékelte a természetes eredetű besugárzás, továbbá az orvosi kezelés, az 1986-os csernobilihez hasonló katasztrófák, valamint a fegyverfejlesztés és tesztelés során jelentkező besugárzások mértékét. z embereknek sugárfertőzést okozó, a környezetet károsító atomfegyveres kísérletekből az Átfogó tomcsend Egyezmény megfogalmazása (1996 előtt 2000 történt). Világszerte számos kisgyermek fogsorában megtalálták a sugárzó stroncium-90 anyagot. z Átfogó tomcsend Egyezmény, amint hatályba lép, minden nukleáris robbantást meg fog tiltani, ezzel nagyban hozzájárul majd az emberek egészségéhez, és egy egészségesebb környezet kialakításához. 20 Körülbelül 1400 fertőző betegség létezik, amelyek közül néhány a fejlődő országokban a halálozás legfőbb oka. világ lakosságának fele fertőzött területeken él. Csak maláriával évente legalább 300 millióan fertőződnek meg, és évente legalább egy millióan bele is halnak a betegségbe. z UNOOS abban nyújt segítséget számos országnak, hogy világűrbe helyezett eszközöket alkalmazzanak a járványok elleni küzdelemben. műholdak távérzékelő rendszerei, globális navigációs rendszerei, és a geográfiai információs rendszerek megkönnyítik az ökológiai, környezeti és más adatok betáplálását, amelyek segítségével előrelátható a maláriához és trópusi lázhoz hasonló betegségek terjedése.

8 21 z IE hosszú ideje azzal vesz részt a rák elleni küzdelemben, hogy támogatja a sikeres diagnosztikai és kezelési eljárások fejlesztését (beleértve a sugárkezelést és a nukleáris medicinákat), továbbá segít a fejlődő országoknak elérni ezeket. z elmúlt harminc évben az IE technikai együttműködési programja több mint 200 millió dollár értékű sugárterápiás és nukleáris medicinákat alkalmazó projektet hozott létre. Vízminta begyujtése marokkói artézi kútból izotópméréshez. Fotó: IE Egy radioterápiával kezelt agytumorról készült röntgen-felvétel vizsgálata. Fotó: Petr Pavlicek/IE z UNODC Tiltott terményeket vizsgáló programjának munkatársai egy mákmezot ellenoriznek. Fotó: UNODC

9 22 23 z a környezetvédelemben CTBTO nemzetközi ellenőrzési rendszere, ami alapvetően nukleáris robbantások felfedésére szolgál, éppúgy segíthet a cunami-előrejelző központok működésének gyorsabbá tételében. záltal, hogy szeizmikus és hidroakusztikus forrásból származó adatokat küld közvetlenül a cunami-előrejelző központokba, az Indiai- és a Csendes-óceán térségébe (usztráliába, Indonéziába, Japánba, Malajziába és az Egyesült Államokba), a CTBTO hálózata segít a központoknak közel két és fél perccel korábban értesíteni a lakosságot, mint amire ezek a hagyományos adatok birtokában képesek lennének. CTBTO ellenőrzési rendszerének, az adatok naprakész voltát, elérhetőségét és minőségét tekintve nincs párja. Ugyanígy segíthet vulkánkitörések, földrengések előrejelzésében, véletlen radioaktív anyagszóródások érzékelésében, továbbá elősegítheti a klímaváltozásra vonatkozó információk bővülését. UNIDO segít a gazdaságoknak környezettudatos technológiák alkalmazásában. Például Venezuela jelenleg dolgozik a rendszerint hűtésre és légkondicionálásra használatos, az ózonréteget köztudottan károsító halogénezett szénhidrogének légkörből való kivonásán. z UNIDO venezuelai intézményekkel összefogva azon dolgozik, hogy a hűtőiparban dolgozó technikusok megismerjenek környezetbarát technológiákat, továbbá azon, hogy az ehhez szükséges eszközök eljussanak rendeltetési helyükre. Közel 3000 technikus már elsajátította az ehhez szükséges ismereteket, ezek gyakorlati alkalmazásának fejlesztése pedig már lezárult. Sőt: a légkörből begyűjtött halogénezett szénhidrogéneknek tisztítása és újrahasznosítása jelenleg is folyik. 24 z atomtechnológiák segíthetnek a környezetszennyezés által okozott problémák felismerésében, és enyhítésében is. z IE azáltal segít megvédeni a világ óceánjait, hogy az ENSZ tengeri környezetkutató laboratóriumát üzemelteti. Ez a laboratórium az óceánokat tanulmányozza, valamint koordinálja az óceánokra vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi eljárások technikai vonatkozásait, az ezekhez szükséges továbbképzéseket és segédprogramokat. 25 Több mint ember alkotta szerkezet kering a Föld körül, beleértve közel 3300 műholdat, ember irányította űrhajót vagy azok alkotóelemeit. Ezeknek kevesebb, mint harmada van még ma is használatban. z UNOOS működteti az egyetlen olyan nemzetközi nyilvántartást, ami a földkörüli pályára állított vagy a világűrbe fellőtt szerkezetekre vonatkozó, a kormányok által közreadott információkat tartalmazza. záltal, hogy egy kormány vagy szervezet nyilvántartásba vétet egy űreszközt, felelősséget vállal a fellövésért, továbbá az űreszköz által okozott esetleges károkért. nyilvántartás ezen kívül koordinálja más, a világűr felfedezését és békés használatát szabályozó megegyezések, törvények alkalmazását. CTBTO nemzetközi ellenorzési rendszere, ami alapvetoen nukleáris robbantások felfedésére szolgál, éppúgy segíthet a cunami-elorejelzo központok muködésének gyorsabbá tételében. z összes muhold közel 95%-a beleértve a képen szereplo Landsat 7-et is szerepel az UNOOS nyilvántartásában

10 26 27 hegyvidékek a talajerózió, áradások, lavinák, szárazság, erdőtüzek és a vízhiány okozta problémák miatt a környezetvédelem szempontjából leginkább kényes térségek közé tartoznak. z éghajlatváltozás a hegyvidéki területeken megbontja a permafroszt stabilitását, ezzel növeli a földcsuszamlások esélyét. z őrtechnológia a távérzékelésen, műholdas kommunikáción, globális navigációs műholdas rendszerek révén garantálhatja a hegyvidékek ökoszisztémájának biztosításához szükséges információkat. z UNOOS segít az országoknak ezeket a technológiákat a hegyvidékek fenntartható fejlődésének érdekében hasznosítani óta az UNOOS olyan hegyvidéki területek megőrzésében segített, mint például a Hindukus a Himalájában vagy az ndok vidéke. Kárpátok hegyvidéke kiterjed Csehországra, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára, Szerbiára, Szlovákiára és Ukrajnára. Ezek az országok a Kárpátok Egyezményben arról állapodtak meg, hogy a bécsi UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) segítségével a hegyvidék fenntartható fejlődése mellett biztosítják a Kárpátok ökoszisztémáját. nemzetközi együttműködésnek, a köz- és magánszféra együttműködésének, a regionális és világméretű programokon történő tapasztalatcsere programoknak köszönhetően a védelmezett hegyvidékek sokkal nagyobb biztonságnak örvendenek. Támogatást élvez a fenntartható turizmus, többre értékelik a hegyvidéki ökoszisztémát támogató szolgáltatásokat, a hegyvidéki régiók terményeit pedig sikeresebben értékesítik európai országot érintő Duna a legnemzetközibb folyó a világban. Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICDPR) a Duna menti országok olyan platformja, ami az árvizekkel szembeni sikeres ellenállás és a folyó tisztábbá tétele érdekében lehetővé teszi az együttműködést. z 1990-es évek pusztító árvizeinek eredményeképpen ezek az országok ahelyett, hogy megpróbáltak volna úrrá lenni a természeten átgondolták alapvető álláspontjukat. Duna menti országok megtanulnak együtt élni az árvizekkel, és együttműködnek, hogy a Nemzetközi Árvízvédelmi kcióprogram keretében csökkentsék ezek hatását. z OOS segít a nemzeteknek, hogy muholdas adatok révén segítsék elo a mezogazdaság fejlesztését, a betegségek elleni küzdelmet, a sivatagosodás megelozését, és segítsenek életeket menteni. Fotó: NS

11 a világ igazságosabbá tételében 29 emberek milliói szenvednek a rabszolgaság modern formája az emberkereskedelem kizsákmányoló hatásától. bűnözők emberrablás, erőszak, csalás révén jutnak áldozatokhoz, akiket aztán többféle módon (prostitúció, kényszermunka, szervek eltávolítása) károsítanak meg. Egyetlen ország sem mentes ezektől a bűnöktől. z ENSZ emberkereskedelem ellenes protokollja révén az országok megállapodtak, hogy együttműködnek e bűntettek megelőzése, az áldozatok védelme érdekében, valamint azért, hogy az elkövetőket elkaphassák. UNODC élen jár a Nemzetközi Emberkereskedelem Ellenes Kezdeményezésben, ami tájékoztatást nyújt az emberkereskedelemről, teret enged az erre vonatkozó információk terjedésének, továbbá segít az egyes államoknak küzdeni ezzel ben az UNODC közreadta az első világméretű értékelést az emberkereskedelem mértékéről. 30 z elmúlt évtizedben a korrupt vezetők dollármilliókat loptak el azoktól az országoktól, amelyeknek élén állnak. z UNODC a Világbankkal együtt azon dolgozik, hogy a szegény országok visszaszerezhessék az elvesztett vagyonokat, amelyeket aztán fejlesztési célokra használhatnak. z Ellopott Vagyonok Visszaszerzéséért Kezdeményezés (StR) az elrabolt vagyonok visszaszerzése érdekében előmozdítja a fejlett és fejlődő országok, a köz- és magánszféra közötti együttműködést. cél az ilyen bűnöknek való kiszolgáltatottság redukálása, a lopott pénzek elrejtésére alkalmas adóparadicsomok felszámolása, illetve segítségnyújtás annak érdekében, hogy az államok visszakapják az ellopott pénzeket. UNODC élen jár a Nemzetközi Emberkereskedelem Ellenes Kezdeményezésben Ez az elkeseredett anya nepáli falujából azért utazott Mumbaiba, mert reméli, hogy megtalálja és megmentheti tinédzserkorú lányát, aki emberkereskedok áldozatává vált. Fotó: Kay Chernush az Egyesült Államok Külügyminisztériuma.

12 További Információkhoz elérhetoség: ENSZ Információs Irodája (UNIS) Bécs Bécsi Nemzetközi Központ Postacím: Bécs, 1400, 500-as postafiók. Telefon: (+43-1) Honlap: V Március Tájékoztató jellegu nem hivatalos dokument.

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

BERALMAR TECNOLOGIC S.A. BERALMAR TECNOLOGIC S.A. A PETROL-KOKSZ HASZNÁLTÁNAK ELTERJEDÉSE FŐ ÜZEMANYAGKÉNT KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS A BALKÁN TÉRSÉGBEN Balatonvilágos, 2013. október 10. A VÁLLALAT A BERALMAR berendezéseket tervez, gyárt

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A

B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A ÉS T U D Á S T R A N S Z F E R I G A Z G A T Ó S Á G 2015. OKTÓBER 15. Ú J P I A

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak XIX. század Kialakul a vegyipar: Szerves: első műanyag Chardonne-műselyem Szervetlen: elektrolízis alumíniumgyártás Robbanómotorok megalkotása:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok GYŐR 2014-17- 20 Úton a zöld Olimpia-, és a Smart-City-vé válás felé 2020+3x20 & a kapcsolatok Az ALAPOK - PARADIGMÁK EYOF 2017 EU 2014-2020 1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2.

Részletesebben

Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27

Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27 Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27 1 A helyszín 2 3 A helyszín: ACCESS Ipari Park Hely: Gmünd Czech (Ceske) Velenice - 180 kmre délre a Prágától

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás (alcím: Fenntarthato Fejleszteśi Ceĺok (FFC) Zöld OT, TOKAJ, 2015 Rohonyi Péter HAND szakpolitikai munkatárs Amit ígértünk: a szekcio ban a

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

MAGOSZ ÉFOSZ FruitVeB VHT BTT Kisgazda Polgári Egyesület. HANGYA Országos Erdészeti Egyesület MEGOSZ GOSZ MADOSZ Országos Magyar Méhészeti Egyesület

MAGOSZ ÉFOSZ FruitVeB VHT BTT Kisgazda Polgári Egyesület. HANGYA Országos Erdészeti Egyesület MEGOSZ GOSZ MADOSZ Országos Magyar Méhészeti Egyesület TÓSZEGI-FAGGYAS KATALIN A háztáji és konyhakerti gazdálkodást segítő kamarai rendszer Karcag, 2013. november 15. Az előadás felépítése 1. NAK - tevékenységek, szolgáltatások 2. Vidékfejlesztési területek

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés A SEERISK projekt tapasztalatai Székely Miklós, Horváth Anikó; BM OKF Meteorológiai Tudományos Napok, MTA Budapest, 2014. november 21. SEERISK projekt Közös

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben