A komplex természettudományos vizsga tételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A komplex természettudományos vizsga tételei"

Átírás

1 A komplex természettudományos vizsga tételei 1. A víz a) A molekula felépítése, szerkezete, jellemzői. A szerkezetből következő fizikai és kémiai tulajdonságok (amfoter jellege, kémhatása). Szerepe környezetünkben és az élő rendszerekben. b) Mérsékelt övi / szubtrópusi monszun. c) A víz, mint élettér. Hogyan alkalmazkodott a halak kültakarója, mozgása, légzése a vízi életmódhoz? 2. A mozgás a) A mozgás fogalma, csoportosításuk (a pálya alakja, a sebességváltozás és az időbeli lefutás szerint). b) A Föld mozgása és következményei. c) Mozgásformák az élővilágban. Az izomszövet típusok összehasonlítása. d) Mozgás kémiai rendszerekben. A részecskék mozgása, mint a kémiai reakciók egyik feltétele. A reakciósebesség. 3. A Föld a) Az anyagok előfordulása (elemek, ásványok, kőzetek). Mutassa be, hogy a bauxitból hogyan állítható elő az alumínium, mint fémes elem! Említsen néhány példát a felhasználására! b) A Föld geoszférái, belső szerkezete. c) A Földet körülvevő levegő jellemzése. Összetétele, a nyomás, hőmérséklet és a sűrűség változása a felszíntől távolodva. d) Hogyan alkalmazkodott a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők testfelépítése a szárazföldi életmódhoz? 4. Az energia a) Az energia fogalma, fajtái. A sok részecskéből álló halmazok belső energiája (gázok, folyadékok, szilárd anyagok). A belső energia megváltoztatásának módjai ( hőközlés, munkavégzés). b) A kémiai reakciókat kísérő energiaváltozások lehetséges formái ( hőváltozás, munkavégzés, fénykibocsátás, elektromos energia változás - példákkal). c) Az élővilág szén- és energiaforrásai (autotróf, heterotróf, fototróf és kemotróf életmód). d) A folyók szakaszjellege. 1

2 5. Az energiahordozók (energiaátalakítás erőművekben) a) Az energiahordozók fogalma, csoportosításuk (megújuló, nem megújuló). A fosszilis energiahordozók keletkezése. Előfordulásuk Magyarországon, világviszonylatban jelentősebb lelőhelyek. b) Energiaátalakítás a hőerőművekben. Galvánelemek (v. akkumulátorok), mint kémiai áramforrások. Az elektromos energia szállítás problémái. c) A tápanyagok, mint energiaforrásaink. Alapanyagcsere. 6. Radioaktivitás a) Az atommag (összetétele, szerkezete, kölcsönhatások a magban, kötési energia). b) Az atommag átalakulása. A természetes és a mesterséges radioaktivitás és felfedezésük. A radioaktivitás jellemző mennyiségei, kimutatásuk, mérésük. A radioaktivitás felhasználásának különböző területei. c) A Föld belső hője és ennek következményei. A magma áramlása, lemezmozgások geotermikus gradiens. 7. Részecskék (a szerveződés különböző szintjei) a) Elemi részecskék (p +, e -, n 0 ) atommag atom, ion molekulák (elem-, vegyület molekula, kis és makromolekulák) b) Az élő rendszert felépítő makromolekulák közül a lipidek és a szénhidrátok szerepe. c) A fény részecske természete. Mutassa be a fényelektromos hatást! d) A napszél és hatásai (sarki fény, üstökös csóva). 8. Az elektron a) Felfedezése, jellemző adatai, hullámtermészete. Az elektron, mint az atom alkotórésze a kapcsolatot létesítő részecske (kovalens kötés) az átalakulásért felelős részecske (redoxi folyamatok) hullám - az elektron és a fény kapcsolata a mágneses mező forrása Elektron többlet, ill. hiány (ionok, elektromos állapot). Mozgó elektron. Elektromos áram fémekben (egyen-, váltóáram). Szabadon mozgó e - katódsugárcső. A szívműködés jellemző értékei (pulzusszám, keringési perctérfogat, vérnyomás). A szív elektromos jelenségei és vizsgálatuk (EKG). b) Milyen előnyökkel jár az egységes európai energia rendszer kiépítése? 2

3 9. A fény a) Mi a fény? (a fényről alkotott elméletek) A fény terjedése (sebessége, a közeg szerepe). A fény és az anyag kölcsönhatása (visszaverődés, törés, elnyelés, kibocsátás, az anyagok színe). Optikai eszközök. b) A Nap és a Hold, mint fényforrások. Holdfázisok, fogyatkozások. c) A fény szerepe a kémiai átalakulásokban. Ismertessen egy-egy példát a fény hatására bekövetkező ill. a fénykibocsátással járó folyamatokra! d) Az állatok látószervének fejlődése a férgektől a gerincesekig. 10. Hullámok a) A mechanikai hullám fogalma, kialakulása, fajtái, jellemzői. Hullámjelenségek (elhajlás, interferencia, törés, visszaverődés, polarizáció). A hang, mint mechanikai hullám. Az elektromágneses hullámok (kialakulásuk, fajtái, felhasználásuk pl. mobil, mikro, infra lámpa, TV, rádió, RTG sugárzás). b) A hangadás folyamata. Az emberi hang jellemzői, artikuláció. c) A tengervíz hullámzása. A hullámzás felszínformáló ereje. 11. A világegyetem a) A csillagok keletkezése, fejlődése. Az univerzum szerkezete, fejlődése (galaxisok, a Tejútrendszer és a Naprendszer felépítése). b) Az univerzum megismerésének eszközei. c) Milyen problémák léphetnek fel az űrhajós szervezetében, ha hosszú ideig tartózkodik az űrállomáson? 12. Szerkezet és tulajdonság Mutassa be az összetétel, szerkezet és tulajdonság összefüggését kémiai és biológiai rendszerekben! a) A nátrium-klorid és az etilén példáján. b) Hogyan alkalmazkodtak az állatok a szárazföldi élethez? Hasonlítsa össze a kétéltűek és a hüllők kültakaróját, légzését és szaporodását! 3

4 13. Változások Csoportosításuk (fizikai, kémiai, biológiai) a) Fizikai változások: halmazállapot változások alakváltozások (rugalmas, rugalmatlan) belsőenergia változás b) A kémiai reakció. Fogalma, leírása a kémiai jelrendszerrel. Csoportosításuk: részecskeátmenet szerint energiaváltozás szerint a kiindulási és végtermékek száma szerint 1-1 konkrét példa bemutatásával! c) Mi történik szervezetünkben, ha vajas kenyeret eszünk? Emésztés, felszívódás. d) Karsztjelenségek. 14. Szilárd anyagok a) A szilárd anyagok tulajdonságai és modellje. A kristályos és amorf anyagok összehasonlítása. A kristályok csoportosítása a részecskéik között fellépő kölcsönhatások szerint (atomrács, ionrács, fémrács) 1-1 konkrét példán bemutatva. b) Mutassa be a kőzetlemezek mozgásait és ezek okait! Ismertesse, milyen folyamatok játszódnak le egy szárazföldi és egy óceáni kőzetlemez ütközésekor! c) A csontok kémiai felépítése és tulajdonságai. A csontok típusai. Mutassa be, hogy a csöves csont szerkezete hogyan biztosítja a belső váz funkcióját! 15. Folyadékok a) A folyadékok tulajdonságai és modellje. Kapilláris jelenségek, közlekedőedények szerepe és felhasználása a mindennapi életben. b) A folyadékok, mint oldószerek (poláris, apoláris). Az oldatok összetételének megadása és jelentőségük (ásványvizek, tengervíz, gyógyvizek). c) A vér összetétele és élettani szerepe, különös tekintettel a szállító funkciójára (széndioxid, oxigén, tápanyagok). d) Felhő és csapadékképződés. 4

5 16. A levegő a) A gázok tulajdonságai, modellje. A gázok állapotát jellemző mennyiségek és ezek kapcsolata (állapot egyenlet). b) A levegő, mint gázelegy. c) A légnyomás szerepe az ember légzésében (a be-, és kilégzés folyamata). d) Az általános légkörzés (a szélrendszerek kialakulása). 17. Magyarország vegyipara a) A kőolaj feldolgozás, műanyaggyártás, gyógyszergyártás fizikai és kémiai háttere. A fenti technológiák előnyei és hátrányai. b) A vegyipar telephelyei és telepítő tényezői. 18. Magyarország mezőgazdasága a) A mezőgazdaság természeti (éghajlat, talaj) és társadalmi (tulajdonviszonyok, gépesítés, EU támogatások) feltételei. b) A kémiai technológiák szerepe a mezőgazdaságban. Műtrágyázás, növényvédő szerek, biogazdálkodás. A talajszennyezés hatása a növénytermesztésre. 19. Globális problémák a) Általános bemutatás (üvegházhatás fokozódása, globális felmelegedés, fényszennyezés, levegőszennyezés, vízszennyezés, talajpusztulás, hulladékok). b) Mutassa be a hulladékokkal kapcsolatos problémákat (típusok, keletkezés, megelőzés, újrahasznosítás, megsemmisítés). 20. Környezetvédelem, természetvédelem a) Milyen nemzetközi egyezmények segítik a környezet-, és természetvédelmet? b) Milyen környezeti és természeti értékeink kerülnek védelem alá? (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet és nemzeti park) c) A Duna-Dráva Nemzeti Park bemutatása. 5

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra)

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók 2. 1. A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc 3. 2. A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Biológia tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél, A Föld mágneses tere A földi mágneses tér eredetét a magas vas és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak a szilárd Földhöz viszonyított forgásában kereshetjük. A mag áramlásai révén örvényáramok keletkeznek,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Biológia Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. Periódikusan változó tulajdonságok és értelmezésük. 2.

Részletesebben